GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

FATMA AKTAޞ

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Fatma AKTAŞ

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Tıp Fakültesi 

Bölüm

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Radyoloji Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

TIPTA UZMANLIK, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (2003- 2008)

Tıp Fakültesi - Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

LİSANS, Gazi Üniversitesi (1997- 2003)

Tıp Fakültesi - Tıp Pr.

TEZLER

TIPTA UZMANLIK, "Horlayan Hastalarda Üst Solunum Yolundaki Morfolojik Değişikliklerin Dinamik Mrg Ve Bt İle Değerlendirilmesi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2009

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Radyoloji

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tıp Fakültesi/ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Radyoloji Anabilim Dalı, (2012- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

Omurga Neoplazilerinde Görüntüleme, Lisans, (2018-2019)

Omurga Travmalarında Görüntüleme, Lisans, (2018-2019)

Bilgisayarlı Tomografi, Lisans, (2018-2019)

Santral Sinir Sistemi Görüntüleme Yöntemleri, Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Tıpta Uzmanlık, Sevgi YILMAZ SAĞLAM, "Metastatik Beyin Kitlelerinin Primerlerinin Araştırılmasında Difüzyon Ağırlıklı Manyetik Rezonans Görünütlemenin Önemi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı, 2020

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

AKTAŞ FATMA,AKTAŞ TURAN, (2019). "The Pulmonary Findings Of Crimean–Congo Hemorrhagic Fever Patients With Chest X-Ray Assessments", La Radiologia Medica, 124(9), 826-832., Doi: 10.1007/s11547-019-01024-w (Yayın No: 5101242) [SCI-Expanded]

AKTAŞ FATMA,AKTAŞ TURAN, (2019). "Volume Measurement İn The Diagnosis Of Mounier Kuhn Syndrome And An Unknown Accompanying Pathology: Pulmonary Artery Enlargement", Current Medical Imaging Formerly Current Medical Imaging Reviews, 15(8), 796-801., Doi: 10.2174/1573405615666190220110628 (Yayın No: 5737882) [SCI-Expanded]

ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZELİHA CANSEL,ALMUS EDA,DEMİR OSMAN, (2018). "Ultrasound Measurement Of Liver Longitudinal Length İn A North Anatolian Population: A Community-Based Study", Nigerian Journal Of Clinical Practice, 21(5), 653-658., Doi: 10.4103/njcp.njcp_68_17 (Yayın No: 5332485) [SCI-Expanded]

ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA,ULUOCAK NİHAT,ALBAYRAK EDA,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,ÇELİKYAY FATİH, (2018). "Magnetic Resonance İmaging And Clinical Findings İn Seminal Vesicle Pathologies", International Braz J Urol, 44(1), 86-94., Doi: 10.1590/S1677-5538.IBJU.2017.0153 (Yayın No: 3927128) [SCI-Expanded]

AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,ALBAYRAK EDA,DUYGU FAZİLET,DEMİR OSMAN,ÖZMEN ZELİHA CANSEL, (2017). "Is Hemorrhage The Reason İn Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Patients With Neurological Signs And Symptomsa", Nigerian Journal Of Clinical Practice, 20(10), 1294-1302., Doi: 10.4103/njcp.njcp_443_16 (Yayın No: 3896963) [SCI-Expanded]

ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA,BAYRAK İLKAY KORAY,GÜL SERDAR SAVAŞ,YALIN TÜRKAY, (2017). "Diagnostic Value Of Dynamic Magnetic Resonance Urography Inchildhood Obstructive Kidney Diseases", Journal Of Contemporary Medicine, 7(4), 306-315., Doi: 10.16899/gopctd.343178 (Yayın No: 3931297)

AKTAŞ TURAN,AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZELİHA CANSEL,ÖZMEN ZAFER,KAYA TURAN,DEMİR OSMAN, (2017). "Mean Platelet Volume (Mpv): A New Predıctor Of Pulmonary Fındıngs Andsurvıval In Cchf Patıents?", Acta Medica Mediterranea,, 183(33), 183-190., Doi: 10.19193/0393-6384_2017_2_026 (Yayın No: 3898260) [SCI-Expanded]

AKTAŞ TURAN,AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER,YAŞAYANCAN NURŞEN,ARICI AKGÜL, (2017). "Tracheobroncopathia Osteochondroplastica: Three Case Reports With Literature Review", Nigerian Journal Of Clinical Practice, 20(4), 495-497., Doi: 10.4103/1119-3077.204373 (Yayın No: 5385135) [SCI-Expanded]

ALBAYRAK EDA,FİTNET SÖNMEZGÖZ,ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL, (2017). "A Comparison Of Ultrasonography, Computerised Tomography, And Conventional Mrı Findings For Splenic Nodules Associated With Type 1 Gaucher’S Disease With Diffusion-Weighted Mrı Findings", Malaysian Journal Of Medical Sciences, 24(5), 112-118., Doi: 10.21315/mjms2017.24.5.13 (Yayın No: 3897539)

AKTAŞ TURAN,AKTAŞ FATMA,İNÖNÜ KÖSEOĞLU HANDAN,ÖZMEN ZAFER,YALÇIN BAŞ, (2016). "Behçet Hastasında Non-Anevrizmatik Rekürren Pulmoner Tromboemboli", Journal Of Contemporary Medicine, 6(0), 1-4., Doi: 10.16899/ctd.96508 (Yayın No: 5337845)

AKTAŞ TURAN,AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,KAYA TURAN,DEMİR OSMAN, (2016). "Thorax Ct Findings İn Patients With Crimean-Congo Hemorrhagic Fever (Cchf)", Springerplus, 5(1), 3522-3525., Doi: 10.1186/s40064-016-3522-5 (Yayın No: 3184841) [SCI-Expanded]

AKTAŞ TURAN,AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER,SERVER SADIK,ARICI AKGÜL, (2016). "Large Cell Lung Cancer Originating From Tracheal Bronchus A Rare Case", Journal Of Pakistan Medical Association, 66(4), 475-476., Doi: 27122281 (Yayın No: 3186077) [SCI-Expanded]

ÖZMEN ZAFER,ALBAYRAK EDA,ÖZMEN ZELİHA CANSEL,AKTAŞ FATMA,AKTAŞ TURAN,DUYGU FAZİLET, (2016). "The Evaluation Of Abdominal Findings İn Crimean Congo Hemorrhagic Fever", Abdominal Radiology, 41(2), 384-390., Doi: 10.1007/s00261-015-0581-y (Yayın No: 2324128) [SCI-Expanded]

ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA,OKAN İSMAİL,ÖZSOY ZEKİ,ARICI AKGÜL, (2016). "Sub Branch And Mixed Type İntraductal Papillary Mucinous Neoplasms Of The Pancreas 2 Case Reports", Radiology Case Reports, 11(1), 4-10., Doi: 10.1016/j.radcr.2015.11.001 (Yayın No: 3186541)

ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,SARIKAYA BAŞAR,AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER,SÖNMEZGÖZ FİTNET,ACU BERAT, (2016). "Vertebral Anomalies Accompanying Robinow Syndrome", The Spine Journal, 16(5), 341-342., Doi: 10.1016/j.spinee.2015.11.051 (Yayın No: 2325753) [SCI-Expanded]

ALBAYRAK EDA,YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÖZMEN ZAFER,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,KALAYCI TUĞÇE ÖZLEM,İNCİ MEHMET FATİH,SERVER SADIK,SÖNMEZGÖZ FİTNET,AKTAŞ FATMA,DEMİR OSMAN, (2016). "Is Evaluation Of Placenta With Real Time Sonoelastography During The Second Trimester Of Pregnancy An Effective Method For The Assessment Of Spontaneous Preterm Birth Risk", Clinical Imaging, 40(5), 926-930., Doi: 10.1016/j.clinimag.2016.04.006 (Yayın No: 3184269) [SCI-Expanded]

YILMAZ DOĞRU HATİCE,ALBAYRAK EDA,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,ÖZSOY ASKER ZEKİ,ÇAKMAK BÜLENT,ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA, (2016). "Can Myometrial Elasticity As Determined By Elastography At 18 22 Weeks Of Gestation Predict Preterm Delivery", Journal Of Obstetrics And Gynaecology Research, 42(12), 1686-1693., Doi: 10.1111/jog.13110 (Yayın No: 3184733) [SCI-Expanded]

AKTAŞ TURAN,AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER,KAYA TURAN, (2016). "Does Crimean Congo Hemorrhagic Fever Cause A Vasculitic Reaction With Pulmonary Artery Enlargement And Acute Pulmonary Hypertension", Lung, 194(5), 807-812., Doi: 10.1007/s00408-016-9913-0 (Yayın No: 3184911)

ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER,ALBAYRAK EDA,ALMUS FERDAĞ, (2016). "Mrı Findings Of A Postpartum Patient With Reversible Splenial Lesion Syndrome Resles", Acta Neurologica Belgica, 116(3), 347-349., Doi: 10.1007/s13760-015-0578-x (Yayın No: 3185134) [SCI-Expanded]

ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,ALBAYRAK EDA,SÖNMEZGÖZ FİTNET, (2016). "Multiple Spinal Anomalies Concurrent With Sacral Agenesis", The Spine Journal, 16(5), 331-333., Doi: 10.1016/j.spinee.2015.11.046 (Yayın No: 3185451) [SCI-Expanded]

AKTAŞ FATMA,AKTAŞ TURAN,ÖZMEN ZAFER,AKAN HÜSEYİN,AKSÖZ TOLGA,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL, (2016). "Evaluation Of Morphological Changes İn Pharynx With Dynamic Ct And Mrı İn Snoring Patients", Revista Médica De Chile, 144(9), 1125-1133., Doi: 10.4067/S0034-98872016000900005 (Yayın No: 3183860)

GÖKÇE ERKAN,EYİBİLEN AHMET,ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA, (2015). "Sinonazofaringeal Bileşkede Yerleşen Transizyonel Hücreli Karsinomun Bt Ve Mrg Bulguları", Journal Of Contemporary Medicine, 3(5), 199-202., Doi: 10.16899/ctd.62682 (Yayın No: 2328019)

ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA,ASLAN KERİM,ALBAYRAK EDA,ÇELİKYAY FATİH,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,SÖNMEZGÖZ FİTNET, (2015). "Bilateral Over Kitlesi Primer Over Tümörü Krukenberg Tümörü", Journal Of Contemporary Medicine, 5(EK), 1-4., Doi: 10.16899/ctd.66704 (Yayın No: 2327264)

ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA,ŞENEL UFUK,ÖZMEN ZELİHA CANSEL,TANRIVERDİ HALİL İBRAHİM,TANRIVERDİ HALİL İBRAHİM,SERVER SADIK,ASLAN KERİM, (2015). "Çocukluk Çağı Primer Böbrek Kist Hidatiğinde Radyolojik Bulgular", Journal Of Contemporary Medicine, 5(1-Ek), 62-65., Doi: 10.16899/ctd.60974 (Yayın No: 2327589)

TANRIVERDİ HALİL İBRAHİM,ŞENEL UFUK,ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA, (2015). "Does The Percutaneous Internal Ring Suturing Technique Impair Testicular Vascularization İn Children Undergoing Inguinal Hernia Repair?", Journal Of Laparoendoscopic Advanced Surgical Techniques, 25(11), 951-953., Doi: 10.1089/lap.2015.0234 (Yayın No: 2323509)

AKTAŞ TURAN,YAŞAYANCAN NURŞEN,AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER, (2014). "İleri Yaşta Mounier-Kuhn Sendromu", Turkiye Klinikleri J Case Rep, 22(4), 244-247. (Yayın No: 5332861)

AKTAŞ TURAN,ALBAYRAK EDA,AKTAŞ FATMA, (2013). "Management Of Thrombolytic Treatment İn Patients With Massive Pulmonary Thromboembolism", Journal Of Contemporary Medıcıne, 3(3), 166-172. (Yayın No: 5437405)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

AKTAŞ FATMA, (2019). "Clinical And Radiological Significance Of The Retroaortic Left Renal Vein", Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 24(1), 38-41., Doi: 10.21673/anadoluklin.468690 (Yayın No: 5337923)

GÖKÇE ERKAN,MURAT BEYHAN,ACU BERAT,AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER, (2016). "Serebral Kavernomların Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları", Kocatepe Tıp Dergisi, 17(1), 1-7. (Yayın No: 4023164)

AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ TURAN,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,SÖNMEZGÖZ FİTNET,ALBAYRAK EDA, (2016). "Bilateral Temporomandibular Joint Dislocation Secondary To Epilepticseizure", Acta Medıca Anatolıa, 4(3), 56-58., Doi: 10.15824 (Yayın No: 3185946)

ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA,AKTAŞ TURAN,ŞENEL UFUK,TANRIVERDİ HALİL İBRAHİM,ASLAN KERİM,SERVER SADIK,ALBAYRAK EDA, (2015). "Radıologıcal Fındıngs In A Chıld Wıth Tuberculosıs Perıtonıtıs", Yeditepe Medical Journal, 33(9), 888-894. (Yayın No: 5332897)

ÖZER SAMET,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,YILMAZ RESUL,HENDEKCİ AYŞE,AKTAŞ FATMA,BÜTÜN İLKNUR,DEMİR OSMAN, (2015). "Hashimato Tiroiditli Olgularımızın Klinik Ve Laboratuar Bulgularının Değerlendirlmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7(1), 23-29. (Yayın No: 1528465)

GÖKÇE ERKAN,EYİBİLEN AHMET,AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER, (2014). "Soliter Mediyan Maksiller Santral İnsizorun Eşlik Ettiği Konjenital Nazal Piriform Aperturlu Bir Olgunun Bilgisayarlı Tomografi Bulgular", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 4(6), 317-321. (Yayın No: 1528808)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

ÖZER SAMET,KAZANCI NAFİA ÖZLEM,BİLGE SERAP,YILMAZ RESUL,AKTAŞ FATMA, (2016). "Acute Diseminated Encephalomyelitis: A Case Report And Review Of Literature / Akut Disemine Ensefalomiyelit Olgu Sunumu Ve Literatur Incelemesi", Journal Of Turgut Ozal Medical Center, 23(1), 77-79., Doi: 10.5455/jtomc.2014.2613 (Yayın No: 1528809)

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA,GÖKÇE ERKAN,ALBAYRAK EDA,SADE RECEP (2017). PENILE FRACTURE US AND MRI FINDIGS. KCR2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3932581)

GÖKÇE ERKAN,EYİBİLEN AHMET,AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER CT findings of a case with congenital nasal pyriform aperture stenosis accompanied by solitary median maxillary central incisor. European Society of Head and Neck Radiology ESHNR-26th Congress and Refresher Course. SP-15 e-Poster:365. 78 pp. Izmir, Turkey. (Özet Bildiri) (Yayın No:409836)

GÖKÇE ERKAN,EYİBİLEN AHMET,MARKOÇ FATMA,ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA CT and MRI Findings of a Transitional Cell Carcinoma Case Located at Sinonasopharyngeal Junction Level. European Society of Head and Neck Radiology ESHNR-26th Congress and Refresher Course. SP-18, e-Poster:369. 78 pp. Izmir, Turkey. (Özet Bildiri) (Yayın No:409947)

AKTAŞ FATMA,AKTAŞ TURAN,ÖZMEN ZAFER,AKSÖZ TOLGA Evaluation of morphological changes in pharynx in snoringpatients through dynamic CT and MRI. ECR 2016 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3188320)

AKTAŞ FATMA ERKEN BAŞLANGIÇLI SKOLYOZLU HASTALARIN SPİNAL MR BULGULARI. SANAR 2018 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5101260)

EROĞLU LÜTFİ,NİEMETZADE T,AKTAŞ FATMA,CANGÖKÇE O,GÜVEN A Velofarengeal fonksiyon bozukluğu nedeniyle ameliyat edilen hastaların değerlendirilmesi’’. Türkiye –Azerbaycan 1. Plastik Cerrahi Günleri (Yayın No:5353635)

İNCESU LÜTFİ,ATALAY KÖKSAL,DİREN BARIŞ HALDUN,AKSÖZ TOLGA,ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA,TERZİ MURAT Evaluation Of Multıple Sclerosis Lesions With Diffusion Weighted Imaging. Esnr 06 European Socıety Of Neuroradıology 31.Th Congress Advanced Courses (Yayın No:5353587)

ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA MR Defecography Findings in Pelvic Floor Pathologies. BCR 2016 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3188518)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER,DUYGU FAZİLET,AKTAŞ TURAN (2013). İmmünsupresyonu Olmayan Üç Farklı Sistemin tutulduğu Tüberküloz Olgusu. 34. ulusal radyoloji kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5345864)

AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER,GÖKÇE ERKAN Çocuk Hastada Posterior Epidural Lipomatozis. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:410325)

AKTAŞ FATMA,GÖKÇE ERKAN,ÖZMEN ZAFER,SADE RECEP,ALBAYRAK EDA Radyolojik Olarak Zengin Ancak Asemptomatik Spinal Travma Olgusu. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:410417)

GÖKÇE ERKAN,SADE RECEP,AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER Korpus kallozumu tutan varisella ensefalitinin MRG bulguları 34 Ulusal Radyoloji Kongresi. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, (Özet Bildiri) (Yayın No:410208)

ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA,GÖKÇE ERKAN,ALBAYRAK EDA,ALMUS EDA İnfantta Overin İnguinal. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:410524)

AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER,GÖKÇE ERKAN,SADE RECEP Başağrısında Nadir Bir Neden Rüptüre Dermoid Kist. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:410382)

AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER,GÖKÇE ERKAN İntrakranyal Hipertansiyon Üç Olgu Sunumu. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, (Özet Bildiri) (Yayın No:410347)

ÖZMEN ZAFER,ALBAYRAK EDA,AKTAŞ FATMA,GÖKÇE ERKAN,ALMUS EDA Çocukta basit böbrek kistini taklit eden Kist hidatik. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:410587)

AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER,DUYGU FAZİLET,AKTAŞ TURAN İmmünsupresyonu Olmayan Üç Farklı Sistemin tutulduğu tüberküloz olgusu. 34. ulusal radyoloji kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5443638)

ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA,ALBAYRAK EDA,GÖKÇE ERKAN Safra Kesesi Adenomyomatozisinin MR Bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:410562)

ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA,GÖKÇE ERKAN,SADE RECEP,ALMUS EDA Unikornuat Uterusa Eşlik Eden Endometriozis ve Pelvik İnklüzyon Kisti ile Uterus Didelfiz İki Olgu Sunumu. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:410681)

GÖKÇE ERKAN,SADE RECEP,AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER Orta şiddette parsiyel rombensefalosinapsisli olgunun MRI bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:410295)

AKTAŞ FATMA,GÖKÇE ERKAN,ÖZMEN ZAFER,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,SADE RECEP Klippel Feil Sendromu İki Olgu Sunumu. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, (Özet Bildiri) (Yayın No:410246)

GÖKÇE ERKAN,EYİBİLEN AHMET,MARKOÇ FATMA,ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA Sinonazofarengeal bileşkeden kaynaklanan transizyonel hücreli karsinom olgusunun BT ve MRG bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, (Özet Bildiri) (Yayın No:410173)

GÖKÇE ERKAN,ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA,SADE RECEP Servikal epidural venöz pleksusta genişlemeye yol açan intrakraniyal hipotansiyonlu bir olgunun MRG bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:410126)

AKTAŞ FATMA,ALBAYRAK EDA,ÖZMEN ZAFER,ÇORAKLI MALİK İntratiroid Yerleşimli Ektopik Timus. 34. Ulusal radyoloji kongresi. P:808 (Özet Bildiri) (Yayın No:410024)

GÖKÇE ERKAN,EYİBİLEN AHMET,AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER Soliter maksiller santral insizorun eşlik ettiği konjenital nazal piriform aperture stenozisli bir olgunun bilgisayarlı tomografi bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, (Özet Bildiri) (Yayın No:410064)

ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA,ALBAYRAK EDA,GÖKÇE ERKAN,ALMUS EDA Seminal Vezikül Anomalilerinin Görüntülenmesi. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:410476)

GÖKÇE ERKAN,SADE RECEP,AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER Torus palatinuslu bir olgunun maksillofasial BT bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:410438)

AKTAŞ FATMA,AKTAŞ TURAN,ESEN MEHMET,SÖNMEZGÖZ FİTNET,ÖZMEN ZAFER,ALBAYRAK EDA,ÖZMEN ZELİHA CANSEL Aort Diseksiyonuna Sekonder Gelişen Serebral ve Spinal Kord İskemisi. 35.ulusal radyoloji kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1528472)

AKTAŞ FATMA,GÖKÇE ERKAN,YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ TURAN,ÖZMEN ZELİHA CANSEL PRES ve Spinal Anestezi Komplikasyonu İntrakranyal Hipotansiyon Birlikteliği. 35.ulusal radoloji kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1528473)

AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ TURAN,AKSOY DÜRDANE,SÖNMEZGÖZ FİTNET,ALBAYRAK EDA Epileptik Nöbete Sekonder Bilateral Temporomandibuler Eklem Dislokasyonu. 35.ulusal radyoloji kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1528474)

AKTAŞ FATMA,SOMUK BATTAL TAHSİN,ÖZMEN ZAFER,SÖNMEZGÖZ FİTNET,ALBAYRAK EDA,SERVER SADIK Öntanı Submandibuler bölgede şişlik Tanı Nörofibromatozis tip 1. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1528475)

ALBAYRAK EDA,SERVER SADIK,ÖZMEN ZAFER,ÇELİKYAY FATİH,AKTAŞ FATMA,SÖNMEZGÖZ FİTNET Kırım Kongo Kanamalı Ateşine Bağlı Gelişen Yaygın Batın İçi Hemoraji Olgusu. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1528483)

SÖNMEZGÖZ FİTNET,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,ÖZMEN ZAFER,ALBAYRAK EDA,AKTAŞ FATMA Nadir Görülen Konjenital Anomali Poland Sendromlu İki Olgu. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1528476)

ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA,ALBAYRAK EDA,SÖNMEZGÖZ FİTNET,ÇELİKYAY FATİH,SERVER SADIK,ASLAN KERİM,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN Metastazı taklit eden hepatik hemanjoendotelyoma. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1528477)

ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA Reversible splenial lezyon sendromu RESLES olgunun MR bulguları. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1528479)

AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER,SOMUK BATTAL TAHSİN,ALBAYRAK EDA,SÖNMEZGÖZ FİTNET,SERVER SADIK Gözardı Edilen Bir Patoloji Eagle Sendromu. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1528480)

ALBAYRAK EDA,ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA,SÖNMEZGÖZ FİTNET,SERVER SADIK Klinik Olarak Sessiz Seyreden Dev Adrenal Kitle Kistik Feokromasitoma. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1528482)

ALBAYRAK EDA,AKTAŞ FATMA,ÖZSOY ZEKİ,ÇELİKYAY FATİH,ÖZMEN ZAFER,SERVER SADIK Nadir Bir İleus Sebebi Üveze Bağlı Oluşan Fitobezoar Olgusu. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1528484)

ALBAYRAK EDA,ÖZMEN ZAFER,SERVER SADIK,SÖNMEZGÖZ FİTNET,ÇELİKYAY FATİH,AKTAŞ FATMA Erişkinde Nadir Görülen Bir Antite Hutch Divertikülü. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1528485)

ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA,ALBAYRAK EDA,ŞENEL UFUK,SERVER SADIK,SÖNMEZGÖZ FİTNET,ÇELİKYAY FATİH,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL Çocukta nonspesifik karın ağrısı Tüberküloz peritonit. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1528486)

ALBAYRAK EDA,ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA,SÖNMEZGÖZ FİTNET,SÖNMEZGÖZ FİTNET,SERVER SADIK Chiari2 Malformasyonun Eşlik Ettiği Myeloşizis Olgusunun Prenatal US ve Fetal MRG Bulguları. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1528784)

AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER,DUYGU FAZİLET,ALBAYRAK EDA,SÖNMEZGÖZ FİTNET,ASLAN KERİM Kırım Kongo Kanamalı Ateşli Olguda SSS Kanaması. 35.Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1528788)

AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER,GÖKÇE ERKAN,SÖNMEZGÖZ FİTNET,YILMAZ DOĞRU HATİCE,ALBAYRAK EDA,ASLAN KERİM Gebe Hastada Preeklampsiye Bağlı Gelişen PRES Beyin ve Difüzyon MR bulguları. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1528791)

AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER,SÖNMEZGÖZ FİTNET,ALBAYRAK EDA,DAŞAR UFUK,AKIN MUSTAFA SALİH Kitle Öntanılı Hastada Beklenmeyen Disfaji Sebebi DISH. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1528792)

DAŞAR UFUK,ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA,ALBAYRAK EDA,SÖNMEZGÖZ FİTNET Travmatik Diafragma Hernilerinde Radyolojik Görüntüleme İki Olgu. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1528795)

ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA,ALBAYRAK EDA,SERVER SADIK,ÇELİKYAY FATİH,SÖNMEZGÖZ FİTNET,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN Meme kanseri hastasında tamoksifen tedavisine bağlı gelişen endometrial adenofibroma. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1528796)

ÖZMEN ZAFER,ALBAYRAK EDA,AKTAŞ FATMA,ASLAN KERİM,SERVER SADIK,SÖNMEZGÖZ FİTNET,ÇELİKYAY FATİH,GÖKÇE ERKAN Bilateral over kitlesi Primer over tümörü Krukenberg tümörü. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1528797)

AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER,AKSOY DÜRDANE,GÖKÇE ERKAN,ASLAN KERİM,SÖNMEZGÖZ FİTNET,ALBAYRAK EDA İleri Yaş ADEM Olgusu. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1528800)

SÖNMEZGÖZ FİTNET,ALBAYRAK EDA,AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER,ALMUS EDA Tedavi İle Dramatik Düzelme Gösteren Diffüz Alveolar Hemorajinin Nadir Bir Nedeni Kırım Kongo Kanamalı Ateşi. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1528803)

ÖZMEN ZAFER,ALBAYRAK EDA,AKTAŞ FATMA,SÖNMEZGÖZ FİTNET,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,ASLAN KERİM,ÇELİKYAY FATİH Pankreatik psödokisti taklit eden mikst tip intraduktal papiller müsinöz. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1528481)

AKTAŞ FATMA PARANAZAL BÖLGE BENİGN TÜMÖRLERİ VE TÜMÖR BENZERİ LEZYONLAR. TRD BAŞ BOYUN RADYOLOJİSİ SEMPOZYUMU (Yayın No:5437351)

AKTAŞ FATMA,KATRANCI SEÇKİN,SELÇUK MUSTAFA BEKİR,ÖZCAN NEZİHA ’’Bilateral elastofibroma olgusu MRG bulguları. 29. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5353717)

AKTAŞ FATMA,KÖPRÜLÜ ÇINAR,ELMALI MUZAFFER,CEYHAN BİLGİCİ MELTEM NECİBE,ÇELENK ÇETİN İdiopatik pulmoner hemosiderozis : Radyolojik bulgular. 28. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ (Yayın No:5353681)

ERENLER ZUHAL CANDAN,CEYHAN BİLGİCİ MELTEM NECİBE,ALPER T,TOSUN M,AKTAŞ FATMA,DİREN BARIŞ HALDUN Galen ven anevrizması: Fetal MR bulguları. 28. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ (Yayın No:5353479)

BAYRAK İLKAY KORAY,YALIN TÜRKAY,ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA MEME AMFİZEMİ OLGU BİLDİRİSİ. 25. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ (Yayın No:5353401)

AKBAŞ MERAL GİZEM,AKTAŞ FATMA,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL POSTPARTUM DÖNEMDE POSTERIOR REVERSIBL ENSEFALOPATISENDROMU. 39. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ (Yayın No:5353339)

YILMAZ SAĞLAM SEVGİ,AKTAŞ FATMA,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,AKBAŞ MERAL GİZEM Non-alkolik Wernicke Ensefalopatisi. 39. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ (Yayın No:5353319)

YILMAZ SAĞLAM SEVGİ,AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,AKTI SERDAR SANTRAL PONTİN MYELİNOLİZİS. 38. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ (Yayın No:5353248)

SAĞLAM YILMAZ SEVGİ,AKTAŞ FATMA,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,ÖZMEN ZAFER,AKTI SERDAR İNTESTİNAL İNFARKTLI OLGUDA SEREBRAL HAVA EMBOLİSİ. 38. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ (Yayın No:5353222)

AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER İDYOPATİK İNTRAKRANYAL HİPERTANSİYONDA DİFÜZYON MR : KANTİTATİF DEĞERLENDİRME. TNRD (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3932288)

ALBAYRAK EDA,SÖNMEZGÖZ FİTNET,SERVER SADIK,ÇELİKYAY FATİH,AKTAŞ FATMA Metastaza Bağlı Gelişen Pseuodosiroz Olgusu. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:1528478)

AKTAŞ FATMA Penil Fraktür USG ve MRG bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:410642)

AKTAŞ FATMA Bilateral lakrimal gland tutulumu gösteren sarkoidozlu bir olgunun orbita MRG bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:410095)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Ultrasonografi Ünitesine Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı Alımı", ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 01.06.2015-09.10.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2010-2012, radyoloji uzmanı, tokat turhal devlet hastanesi, (Hastane)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

TÜRK NÖRORADYOLOJI DIPLOMASI 2.DÖNEM 1.KURSU,, NÖRORADYOLOJİ VE BAŞ BOYUN RADYOLOJİSİ, İSTANBUL, ,Barcelo otel toplantı salonu, Kurs, 29.04.2016-01.05.2016 (Ulusal)

TÜRK NÖRORADYOLOJI DIPLOMASI 2.DÖNEM 3.KURSU,, NÖRORADYOLOJİ VE BAŞ BOYUN RADYOLOJİSİ, Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cem’i Demiroğlu Toplantı Salonun, Kurs, 31.03.2017-02.04.2017 (Ulusal)

eğitim becerileri kursu, eğitim becerileri, Gaziosmanpaşa üniv. tıp fakültesi., toplantı salonu, Kurs, 28.02.2014-04.03.2014 (Ulusal)

TÜRK NÖRORADYOLOJI DIPLOMASI 2.DÖNEM 2.KURSU,, NÖRORADYOLOJİ VE BAŞ BOYUN RADYOLOJİSİ, Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cem’i Demiroğlu Toplantı Salonu, Kurs, 07.10.2016-09.10.2016 (Ulusal)

TÜRK NÖRORADYOLOJI DIPLOMASI 2.DÖNEM 4.KURSU, NÖRORADYOLOJİ VE BAŞ BOYUN RADYOLOJİSİ. EMBRİYOLOJİ, ANATOMİ, MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN GELİŞİMİ VE ANOMALİLERİ, CERRAHPAŞA ÜNİV. TIP FAKÜLTESİ, Kurs, 17.11.2017-19.11.2017 (Ulusal)

çalıştay

 

sertifika

TNRD ULUSLARARASI KATILIMLI 28. YIL YILLIK TOPLANTISI, NÖRORADYOLOJİ VE BAŞ BOYUN RADYOLOJİSİ, İSTANBUL CONRAD OTEL, Sertifika, 15.02.2019-17.02.2019 (Uluslararası)

TNRD 27. YIL YILLIK TOPLANTISI, NÖRORADYOLOJİ VE BAŞ BOYUN RADYOLOJİSİ, İSTANBUL CONRAD OTEL, Sertifika, 16.02.2018-18.02.2018 (Uluslararası)

XIII. BALKAN CONGRESS of RADIOLOGY,, RADIOLOGY, SARAJEVO BOSNIA AND HERZEGOVINA,, Sertifika, 16.10.2015-18.10.2015 (Uluslararası)

19. TMRD YILLIK TOPLANTISI,, MANYETIK REZONANS GÖRÜNTÜLEME,, ANKARA SHERATON OTEL,, Sertifika, 22.05.2014-24.05.2014 (Ulusal)

IX.ULUSAL MANYETIK REZONANS SEMPOZYUMU,, MANYETIK REZONANS,, ANKARA SHERATON OTEL, Sertifika, 25.05.2006-27.05.2006 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

TEKHAP, TOKAT ILI ERISKINLERDE SIK GÖRÜLEN KRONIK HASTALIKLARINPREVALANSI ARASTIRMASI,, TOKAT, Çalışma, 15.04.2013-15.06.2013 (Ulusal)

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:fatma.aktas@gop.edu.tr

Öğrenim Durumu

Tıpta Uzmanlık
2003-2008
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Tez Adı:Horlayan Hastalarda Üst Solunum Yolundaki Morfolojik Değişikliklerin Dinamik Mrg Ve Bt İle Değerlendirilmesi
Lisans
1997-2003
Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Tıp Pr.Akademik Görevler

Yardımcı Doçent
2012-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ/ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2018-2019)OMURGA NEOPLAZİLERİNDE GÖRÜNTÜLEMETürkçe1
(2018-2019)OMURGA TRAVMALARINDA GÖRÜNTÜLEMETürkçe1
(2018-2019)BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİTürkçe4
(2018-2019)SANTRAL SİNİR SİSTEMİ GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİTürkçe4
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Sevgi YILMAZ SAĞLAM, (2020)., "Metastatik beyin kitlelerinin primerlerinin araştırılmasında difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görünütlemenin önemi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.AKTAŞ FATMA,AKTAŞ TURAN (2019). The pulmonary findings of Crimean–Congo hemorrhagic fever patients with chest X-ray assessments. La radiologia medica, 124(9), 826-832., Doi: 10.1007/s11547-019-01024-w (Yayın No: 5101242)
2.AKTAŞ FATMA,AKTAŞ TURAN (2019). Volume Measurement in the Diagnosis of Mounier Kuhn Syndrome and an Unknown Accompanying Pathology: Pulmonary Artery Enlargement. Current Medical Imaging Formerly Current Medical Imaging Reviews, 15(8), 796-801., Doi: 10.2174/1573405615666190220110628 (Yayın No: 5737882)
3.ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZELİHA CANSEL,ALMUS EDA,DEMİR OSMAN (2018). Ultrasound measurement of liver longitudinal length in a North Anatolian population: A community-based study. Nigerian Journal of Clinical Practice, 21(5), 653-658., Doi: 10.4103/njcp.njcp_68_17 (Yayın No: 5332485)
4.ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA,ULUOCAK NİHAT,ALBAYRAK EDA,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,ÇELİKYAY FATİH (2018). Magnetic resonance imaging and clinical findings in seminal vesicle pathologies. International braz j urol, 44(1), 86-94., Doi: 10.1590/S1677-5538.IBJU.2017.0153 (Yayın No: 3927128)
5.AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,ALBAYRAK EDA,DUYGU FAZİLET,DEMİR OSMAN,ÖZMEN ZELİHA CANSEL (2017). Is hemorrhage the reason in crimean-congo hemorrhagic fever patients with neurological signs and symptomsa. Nigerian Journal of Clinical Practice, 20(10), 1294-1302., Doi: 10.4103/njcp.njcp_443_16 (Yayın No: 3896963)
6.ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA,BAYRAK İLKAY KORAY,GÜL SERDAR SAVAŞ,YALIN TÜRKAY (2017). Diagnostic Value Of Dynamic Magnetic Resonance Urography InChildhood Obstructive Kidney Diseases. Journal of Contemporary Medicine, 7(4), 306-315., Doi: 10.16899/gopctd.343178 (Yayın No: 3931297)
7.AKTAŞ TURAN,AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZELİHA CANSEL,ÖZMEN ZAFER,KAYA TURAN,DEMİR OSMAN (2017). MEAN PLATELET VOLUME (MPV): A NEW PREDICTOR OF PULMONARY FINDINGS ANDSURVIVAL IN CCHF PATIENTS?. Acta Medica Mediterranea,, 183(33), 183-190., Doi: 10.19193/0393-6384_2017_2_026 (Yayın No: 3898260)
8.AKTAŞ TURAN,AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER,YAŞAYANCAN NURŞEN,ARICI AKGÜL (2017). Tracheobroncopathia Osteochondroplastica: Three Case Reports With Literature Review. Nigerian Journal of Clinical Practice, 20(4), 495-497., Doi: 10.4103/1119-3077.204373 (Yayın No: 5385135)
9.ALBAYRAK EDA,FİTNET SÖNMEZGÖZ,ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL (2017). A Comparison of Ultrasonography, Computerised Tomography, and Conventional MRI Findings for Splenic Nodules Associated with Type 1 Gaucher’s Disease with Diffusion-Weighted MRI Findings. Malaysian Journal of Medical Sciences, 24(5), 112-118., Doi: 10.21315/mjms2017.24.5.13 (Yayın No: 3897539)
10.AKTAŞ TURAN,AKTAŞ FATMA,İNÖNÜ KÖSEOĞLU HANDAN,ÖZMEN ZAFER,YALÇIN BAŞ (2016). BEHÇET HASTASINDA NON-ANEVRİZMATİK REKÜRREN PULMONER TROMBOEMBOLİ. Journal of Contemporary Medicine, 6(0), 1-4., Doi: 10.16899/ctd.96508 (Yayın No: 5337845)
11.AKTAŞ TURAN,AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,KAYA TURAN,DEMİR OSMAN (2016). Thorax CT findings in patients with Crimean-Congo hemorrhagic fever (CCHF). SpringerPlus, 5(1), 3522-3525., Doi: 10.1186/s40064-016-3522-5 (Yayın No: 3184841)
12.AKTAŞ TURAN,AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER,SERVER SADIK,ARICI AKGÜL (2016). Large cell lung cancer originating from tracheal bronchus A rare case. journal of pakistan medical association, 66(4), 475-476., Doi: 27122281 (Yayın No: 3186077)
13.ÖZMEN ZAFER,ALBAYRAK EDA,ÖZMEN ZELİHA CANSEL,AKTAŞ FATMA,AKTAŞ TURAN,DUYGU FAZİLET (2016). The evaluation of abdominal findings in Crimean Congo hemorrhagic fever. Abdominal Radiology, 41(2), 384-390., Doi: 10.1007/s00261-015-0581-y (Yayın No: 2324128)
14.ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA,OKAN İSMAİL,ÖZSOY ZEKİ,ARICI AKGÜL (2016). Sub branch and mixed type intraductal papillary mucinous neoplasms of the pancreas 2 case reports. Radiology Case Reports, 11(1), 4-10., Doi: 10.1016/j.radcr.2015.11.001 (Yayın No: 3186541)
15.ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,SARIKAYA BAŞAR,AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER,SÖNMEZGÖZ FİTNET,ACU BERAT (2016). Vertebral anomalies accompanying Robinow syndrome. The Spine Journal, 16(5), 341-342., Doi: 10.1016/j.spinee.2015.11.051 (Yayın No: 2325753)
16.ALBAYRAK EDA,YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÖZMEN ZAFER,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,KALAYCI TUĞÇE ÖZLEM,İNCİ MEHMET FATİH,SERVER SADIK,SÖNMEZGÖZ FİTNET,AKTAŞ FATMA,DEMİR OSMAN (2016). Is evaluation of placenta with real time sonoelastography during the second trimester of pregnancy an effective method for the assessment of spontaneous preterm birth risk. Clinical Imaging, 40(5), 926-930., Doi: 10.1016/j.clinimag.2016.04.006 (Yayın No: 3184269)
17.YILMAZ DOĞRU HATİCE,ALBAYRAK EDA,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,ÖZSOY ASKER ZEKİ,ÇAKMAK BÜLENT,ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA (2016). Can myometrial elasticity as determined by elastography at 18 22 weeks of gestation predict preterm delivery. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research, 42(12), 1686-1693., Doi: 10.1111/jog.13110 (Yayın No: 3184733)
18.AKTAŞ TURAN,AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER,KAYA TURAN (2016). Does Crimean Congo Hemorrhagic Fever Cause a Vasculitic Reaction with Pulmonary Artery Enlargement and Acute Pulmonary Hypertension. Lung, 194(5), 807-812., Doi: 10.1007/s00408-016-9913-0 (Yayın No: 3184911)
19.ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER,ALBAYRAK EDA,ALMUS FERDAĞ (2016). MRI findings of a postpartum patient with reversible splenial lesion syndrome RESLES. Acta Neurologica Belgica, 116(3), 347-349., Doi: 10.1007/s13760-015-0578-x (Yayın No: 3185134)
20.ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,ALBAYRAK EDA,SÖNMEZGÖZ FİTNET (2016). Multiple spinal anomalies concurrent with sacral agenesis. The Spine Journal, 16(5), 331-333., Doi: 10.1016/j.spinee.2015.11.046 (Yayın No: 3185451)
21.AKTAŞ FATMA,AKTAŞ TURAN,ÖZMEN ZAFER,AKAN HÜSEYİN,AKSÖZ TOLGA,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL (2016). Evaluation of morphological changes in pharynx with dynamic CT and MRI in snoring patients. Revista médica de Chile, 144(9), 1125-1133., Doi: 10.4067/S0034-98872016000900005 (Yayın No: 3183860)
22.GÖKÇE ERKAN,EYİBİLEN AHMET,ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA (2015). Sinonazofaringeal Bileşkede Yerleşen Transizyonel Hücreli Karsinomun BT ve MRG Bulguları. Journal of Contemporary Medicine, 3(5), 199-202., Doi: 10.16899/ctd.62682 (Yayın No: 2328019)
23.ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA,ASLAN KERİM,ALBAYRAK EDA,ÇELİKYAY FATİH,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,SÖNMEZGÖZ FİTNET (2015). Bilateral over kitlesi Primer over tümörü Krukenberg tümörü. Journal of Contemporary Medicine, 5(EK), 1-4., Doi: 10.16899/ctd.66704 (Yayın No: 2327264)
24.ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA,ŞENEL UFUK,ÖZMEN ZELİHA CANSEL,TANRIVERDİ HALİL İBRAHİM,TANRIVERDİ HALİL İBRAHİM,SERVER SADIK,ASLAN KERİM (2015). Çocukluk Çağı Primer Böbrek Kist Hidatiğinde Radyolojik Bulgular. Journal of Contemporary Medicine, 5(1-Ek), 62-65., Doi: 10.16899/ctd.60974 (Yayın No: 2327589)
25.TANRIVERDİ HALİL İBRAHİM,ŞENEL UFUK,ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA (2015). Does the Percutaneous Internal Ring Suturing Technique Impair Testicular Vascularization in Children Undergoing Inguinal Hernia Repair?. Journal of Laparoendoscopic Advanced Surgical Techniques, 25(11), 951-953., Doi: 10.1089/lap.2015.0234 (Yayın No: 2323509)
26.AKTAŞ TURAN,YAŞAYANCAN NURŞEN,AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER (2014). İleri Yaşta Mounier-Kuhn Sendromu. Turkiye Klinikleri J Case Rep, 22(4), 244-247. (Yayın No: 5332861)
27.AKTAŞ TURAN,ALBAYRAK EDA,AKTAŞ FATMA (2013). Management of thrombolytic treatment in patients with massive pulmonary thromboembolism. JOURNAL OF CONTEMPORARY MEDICINE, 3(3), 166-172. (Yayın No: 5437405)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.AKTAŞ FATMA (2019). Clinical and Radiological Significance of the Retroaortic Left Renal Vein. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 24(1), 38-41., Doi: 10.21673/anadoluklin.468690 (Yayın No: 5337923)
2.GÖKÇE ERKAN,MURAT BEYHAN,ACU BERAT,AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER (2016). SEREBRAL KAVERNOMLARIN MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARI. KOCATEPE TIP DERGİSİ, 17(1), 1-7. (Yayın No: 4023164)
3.AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ TURAN,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,SÖNMEZGÖZ FİTNET,ALBAYRAK EDA (2016). Bilateral Temporomandibular Joint Dislocation Secondary to EpilepticSeizure. acta medıca anatolıa, 4(3), 56-58., Doi: 10.15824 (Yayın No: 3185946)
4.ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA,AKTAŞ TURAN,ŞENEL UFUK,TANRIVERDİ HALİL İBRAHİM,ASLAN KERİM,SERVER SADIK,ALBAYRAK EDA (2015). RADIOLOGICAL FINDINGS IN A CHILD WITH TUBERCULOSIS PERITONITIS. Yeditepe Medical Journal, 33(9), 888-894. (Yayın No: 5332897)
5.ÖZER SAMET,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,YILMAZ RESUL,HENDEKCİ AYŞE,AKTAŞ FATMA,BÜTÜN İLKNUR,DEMİR OSMAN (2015). Hashimato Tiroiditli olgularımızın klinik ve laboratuar bulgularının değerlendirlmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7(1), 23-29. (Yayın No: 1528465)
6.GÖKÇE ERKAN,EYİBİLEN AHMET,AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER (2014). Soliter Mediyan Maksiller Santral İnsizorun Eşlik Ettiği Konjenital Nazal Piriform Aperturlu Bir Olgunun Bilgisayarlı Tomografi Bulgular. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 4(6), 317-321. (Yayın No: 1528808)
Diğer Dergilerdeki Makaleler :
1.ÖZER SAMET,KAZANCI NAFİA ÖZLEM,BİLGE SERAP,YILMAZ RESUL,AKTAŞ FATMA (2016). Acute Diseminated Encephalomyelitis: A Case Report and Review of Literature / Akut Disemine Ensefalomiyelit Olgu Sunumu Ve Literatur Incelemesi. Journal of Turgut Ozal Medical Center, 23(1), 77-79., Doi: 10.5455/jtomc.2014.2613 (Yayın No: 1528809)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA,GÖKÇE ERKAN,ALBAYRAK EDA,SADE RECEP (2017). PENILE FRACTURE US AND MRI FINDIGS. KCR2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3932581)
2.GÖKÇE ERKAN,EYİBİLEN AHMET,AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER (2017). CT findings of a case with congenital nasal pyriform aperture stenosis accompanied by solitary median maxillary central incisor. European Society of Head and Neck Radiology ESHNR-26th Congress and Refresher Course. SP-15 e-Poster:365. 78 pp. Izmir, Turkey. (Özet Bildiri) (Yayın No:409836)
3.GÖKÇE ERKAN,EYİBİLEN AHMET,MARKOÇ FATMA,ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA (2017). CT and MRI Findings of a Transitional Cell Carcinoma Case Located at Sinonasopharyngeal Junction Level. European Society of Head and Neck Radiology ESHNR-26th Congress and Refresher Course. SP-18, e-Poster:369. 78 pp. Izmir, Turkey. (Özet Bildiri) (Yayın No:409947)
4.AKTAŞ FATMA,AKTAŞ TURAN,ÖZMEN ZAFER,AKSÖZ TOLGA (2017). Evaluation of morphological changes in pharynx in snoringpatients through dynamic CT and MRI. ECR 2016 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3188320)
5.AKTAŞ FATMA (2017). ERKEN BAŞLANGIÇLI SKOLYOZLU HASTALARIN SPİNAL MR BULGULARI. SANAR 2018 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5101260)
6.EROĞLU LÜTFİ,NİEMETZADE T,AKTAŞ FATMA,CANGÖKÇE O,GÜVEN A (2017). Velofarengeal fonksiyon bozukluğu nedeniyle ameliyat edilen hastaların değerlendirilmesi’’. Türkiye –Azerbaycan 1. Plastik Cerrahi Günleri (Yayın No:5353635)
7.İNCESU LÜTFİ,ATALAY KÖKSAL,DİREN BARIŞ HALDUN,AKSÖZ TOLGA,ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA,TERZİ MURAT (2017). Evaluation Of Multıple Sclerosis Lesions With Diffusion Weighted Imaging. Esnr 06 European Socıety Of Neuroradıology 31.Th Congress Advanced Courses (Yayın No:5353587)
8.ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA (2017). MR Defecography Findings in Pelvic Floor Pathologies. BCR 2016 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3188518)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER,DUYGU FAZİLET,AKTAŞ TURAN (2013). İmmünsupresyonu Olmayan Üç Farklı Sistemin tutulduğu Tüberküloz Olgusu. 34. ulusal radyoloji kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5345864)
2.AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER,GÖKÇE ERKAN (2013). Çocuk Hastada Posterior Epidural Lipomatozis. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:410325)
3.AKTAŞ FATMA,GÖKÇE ERKAN,ÖZMEN ZAFER,SADE RECEP,ALBAYRAK EDA (2013). Radyolojik Olarak Zengin Ancak Asemptomatik Spinal Travma Olgusu. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:410417)
4.GÖKÇE ERKAN,SADE RECEP,AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER (2013). Korpus kallozumu tutan varisella ensefalitinin MRG bulguları 34 Ulusal Radyoloji Kongresi. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, (Özet Bildiri) (Yayın No:410208)
5.ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA,GÖKÇE ERKAN,ALBAYRAK EDA,ALMUS EDA (2013). İnfantta Overin İnguinal. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:410524)
6.AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER,GÖKÇE ERKAN,SADE RECEP (2013). Başağrısında Nadir Bir Neden Rüptüre Dermoid Kist. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:410382)
7.AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER,GÖKÇE ERKAN (2013). İntrakranyal Hipertansiyon Üç Olgu Sunumu. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, (Özet Bildiri) (Yayın No:410347)
8.ÖZMEN ZAFER,ALBAYRAK EDA,AKTAŞ FATMA,GÖKÇE ERKAN,ALMUS EDA (2013). Çocukta basit böbrek kistini taklit eden Kist hidatik. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:410587)
9.AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER,DUYGU FAZİLET,AKTAŞ TURAN (2013). İmmünsupresyonu Olmayan Üç Farklı Sistemin tutulduğu tüberküloz olgusu. 34. ulusal radyoloji kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5443638)
10.ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA,ALBAYRAK EDA,GÖKÇE ERKAN (2013). Safra Kesesi Adenomyomatozisinin MR Bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:410562)
11.ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA,GÖKÇE ERKAN,SADE RECEP,ALMUS EDA (2013). Unikornuat Uterusa Eşlik Eden Endometriozis ve Pelvik İnklüzyon Kisti ile Uterus Didelfiz İki Olgu Sunumu. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:410681)
12.GÖKÇE ERKAN,SADE RECEP,AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER (2013). Orta şiddette parsiyel rombensefalosinapsisli olgunun MRI bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:410295)
13.AKTAŞ FATMA,GÖKÇE ERKAN,ÖZMEN ZAFER,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,SADE RECEP (2013). Klippel Feil Sendromu İki Olgu Sunumu. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, (Özet Bildiri) (Yayın No:410246)
14.GÖKÇE ERKAN,EYİBİLEN AHMET,MARKOÇ FATMA,ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA (2013). Sinonazofarengeal bileşkeden kaynaklanan transizyonel hücreli karsinom olgusunun BT ve MRG bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, (Özet Bildiri) (Yayın No:410173)
15.GÖKÇE ERKAN,ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA,SADE RECEP (2013). Servikal epidural venöz pleksusta genişlemeye yol açan intrakraniyal hipotansiyonlu bir olgunun MRG bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:410126)
16.AKTAŞ FATMA,ALBAYRAK EDA,ÖZMEN ZAFER,ÇORAKLI MALİK (2013). İntratiroid Yerleşimli Ektopik Timus. 34. Ulusal radyoloji kongresi. P:808 (Özet Bildiri) (Yayın No:410024)
17.GÖKÇE ERKAN,EYİBİLEN AHMET,AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER (2013). Soliter maksiller santral insizorun eşlik ettiği konjenital nazal piriform aperture stenozisli bir olgunun bilgisayarlı tomografi bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, (Özet Bildiri) (Yayın No:410064)
18.ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA,ALBAYRAK EDA,GÖKÇE ERKAN,ALMUS EDA (2013). Seminal Vezikül Anomalilerinin Görüntülenmesi. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:410476)
19.GÖKÇE ERKAN,SADE RECEP,AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER (2013). Torus palatinuslu bir olgunun maksillofasial BT bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:410438)
20.AKTAŞ FATMA,AKTAŞ TURAN,ESEN MEHMET,SÖNMEZGÖZ FİTNET,ÖZMEN ZAFER,ALBAYRAK EDA,ÖZMEN ZELİHA CANSEL (2013). Aort Diseksiyonuna Sekonder Gelişen Serebral ve Spinal Kord İskemisi. 35.ulusal radyoloji kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1528472)
21.AKTAŞ FATMA,GÖKÇE ERKAN,YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ TURAN,ÖZMEN ZELİHA CANSEL (2013). PRES ve Spinal Anestezi Komplikasyonu İntrakranyal Hipotansiyon Birlikteliği. 35.ulusal radoloji kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1528473)
22.AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ TURAN,AKSOY DÜRDANE,SÖNMEZGÖZ FİTNET,ALBAYRAK EDA (2013). Epileptik Nöbete Sekonder Bilateral Temporomandibuler Eklem Dislokasyonu. 35.ulusal radyoloji kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1528474)
23.AKTAŞ FATMA,SOMUK BATTAL TAHSİN,ÖZMEN ZAFER,SÖNMEZGÖZ FİTNET,ALBAYRAK EDA,SERVER SADIK (2013). Öntanı Submandibuler bölgede şişlik Tanı Nörofibromatozis tip 1. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1528475)
24.ALBAYRAK EDA,SERVER SADIK,ÖZMEN ZAFER,ÇELİKYAY FATİH,AKTAŞ FATMA,SÖNMEZGÖZ FİTNET (2013). Kırım Kongo Kanamalı Ateşine Bağlı Gelişen Yaygın Batın İçi Hemoraji Olgusu. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1528483)
25.SÖNMEZGÖZ FİTNET,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,ÖZMEN ZAFER,ALBAYRAK EDA,AKTAŞ FATMA (2013). Nadir Görülen Konjenital Anomali Poland Sendromlu İki Olgu. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1528476)
26.ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA,ALBAYRAK EDA,SÖNMEZGÖZ FİTNET,ÇELİKYAY FATİH,SERVER SADIK,ASLAN KERİM,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN (2013). Metastazı taklit eden hepatik hemanjoendotelyoma. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1528477)
27.ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA (2013). Reversible splenial lezyon sendromu RESLES olgunun MR bulguları. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1528479)
28.AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER,SOMUK BATTAL TAHSİN,ALBAYRAK EDA,SÖNMEZGÖZ FİTNET,SERVER SADIK (2013). Gözardı Edilen Bir Patoloji Eagle Sendromu. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1528480)
29.ALBAYRAK EDA,ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA,SÖNMEZGÖZ FİTNET,SERVER SADIK (2013). Klinik Olarak Sessiz Seyreden Dev Adrenal Kitle Kistik Feokromasitoma. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1528482)
30.ALBAYRAK EDA,AKTAŞ FATMA,ÖZSOY ZEKİ,ÇELİKYAY FATİH,ÖZMEN ZAFER,SERVER SADIK (2013). Nadir Bir İleus Sebebi Üveze Bağlı Oluşan Fitobezoar Olgusu. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1528484)
31.ALBAYRAK EDA,ÖZMEN ZAFER,SERVER SADIK,SÖNMEZGÖZ FİTNET,ÇELİKYAY FATİH,AKTAŞ FATMA (2013). Erişkinde Nadir Görülen Bir Antite Hutch Divertikülü. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1528485)
32.ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA,ALBAYRAK EDA,ŞENEL UFUK,SERVER SADIK,SÖNMEZGÖZ FİTNET,ÇELİKYAY FATİH,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL (2013). Çocukta nonspesifik karın ağrısı Tüberküloz peritonit. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1528486)
33.ALBAYRAK EDA,ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA,SÖNMEZGÖZ FİTNET,SÖNMEZGÖZ FİTNET,SERVER SADIK (2013). Chiari2 Malformasyonun Eşlik Ettiği Myeloşizis Olgusunun Prenatal US ve Fetal MRG Bulguları. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1528784)
34.AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER,DUYGU FAZİLET,ALBAYRAK EDA,SÖNMEZGÖZ FİTNET,ASLAN KERİM (2013). Kırım Kongo Kanamalı Ateşli Olguda SSS Kanaması. 35.Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1528788)
35.AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER,GÖKÇE ERKAN,SÖNMEZGÖZ FİTNET,YILMAZ DOĞRU HATİCE,ALBAYRAK EDA,ASLAN KERİM (2013). Gebe Hastada Preeklampsiye Bağlı Gelişen PRES Beyin ve Difüzyon MR bulguları. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1528791)
36.AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER,SÖNMEZGÖZ FİTNET,ALBAYRAK EDA,DAŞAR UFUK,AKIN MUSTAFA SALİH (2013). Kitle Öntanılı Hastada Beklenmeyen Disfaji Sebebi DISH. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1528792)
37.DAŞAR UFUK,ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA,ALBAYRAK EDA,SÖNMEZGÖZ FİTNET (2013). Travmatik Diafragma Hernilerinde Radyolojik Görüntüleme İki Olgu. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1528795)
38.ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA,ALBAYRAK EDA,SERVER SADIK,ÇELİKYAY FATİH,SÖNMEZGÖZ FİTNET,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN (2013). Meme kanseri hastasında tamoksifen tedavisine bağlı gelişen endometrial adenofibroma. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1528796)
39.ÖZMEN ZAFER,ALBAYRAK EDA,AKTAŞ FATMA,ASLAN KERİM,SERVER SADIK,SÖNMEZGÖZ FİTNET,ÇELİKYAY FATİH,GÖKÇE ERKAN (2013). Bilateral over kitlesi Primer over tümörü Krukenberg tümörü. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1528797)
40.AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER,AKSOY DÜRDANE,GÖKÇE ERKAN,ASLAN KERİM,SÖNMEZGÖZ FİTNET,ALBAYRAK EDA (2013). İleri Yaş ADEM Olgusu. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1528800)
41.SÖNMEZGÖZ FİTNET,ALBAYRAK EDA,AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER,ALMUS EDA (2013). Tedavi İle Dramatik Düzelme Gösteren Diffüz Alveolar Hemorajinin Nadir Bir Nedeni Kırım Kongo Kanamalı Ateşi. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1528803)
42.ÖZMEN ZAFER,ALBAYRAK EDA,AKTAŞ FATMA,SÖNMEZGÖZ FİTNET,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,ASLAN KERİM,ÇELİKYAY FATİH (2013). Pankreatik psödokisti taklit eden mikst tip intraduktal papiller müsinöz. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1528481)
43.AKTAŞ FATMA (2013). PARANAZAL BÖLGE BENİGN TÜMÖRLERİ VE TÜMÖR BENZERİ LEZYONLAR. TRD BAŞ BOYUN RADYOLOJİSİ SEMPOZYUMU (Yayın No:5437351)
44.AKTAŞ FATMA,KATRANCI SEÇKİN,SELÇUK MUSTAFA BEKİR,ÖZCAN NEZİHA (2013). ’’Bilateral elastofibroma olgusu MRG bulguları. 29. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5353717)
45.AKTAŞ FATMA,KÖPRÜLÜ ÇINAR,ELMALI MUZAFFER,CEYHAN BİLGİCİ MELTEM NECİBE,ÇELENK ÇETİN (2013). İdiopatik pulmoner hemosiderozis : Radyolojik bulgular. 28. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ (Yayın No:5353681)
46.ERENLER ZUHAL CANDAN,CEYHAN BİLGİCİ MELTEM NECİBE,ALPER T,TOSUN M,AKTAŞ FATMA,DİREN BARIŞ HALDUN (2013). Galen ven anevrizması: Fetal MR bulguları. 28. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ (Yayın No:5353479)
47.BAYRAK İLKAY KORAY,YALIN TÜRKAY,ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA (2013). MEME AMFİZEMİ OLGU BİLDİRİSİ. 25. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ (Yayın No:5353401)
48.AKBAŞ MERAL GİZEM,AKTAŞ FATMA,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL (2013). POSTPARTUM DÖNEMDE POSTERIOR REVERSIBL ENSEFALOPATISENDROMU. 39. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ (Yayın No:5353339)
49.YILMAZ SAĞLAM SEVGİ,AKTAŞ FATMA,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,AKBAŞ MERAL GİZEM (2013). Non-alkolik Wernicke Ensefalopatisi. 39. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ (Yayın No:5353319)
50.YILMAZ SAĞLAM SEVGİ,AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,AKTI SERDAR (2013). SANTRAL PONTİN MYELİNOLİZİS. 38. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ (Yayın No:5353248)
51.SAĞLAM YILMAZ SEVGİ,AKTAŞ FATMA,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,ÖZMEN ZAFER,AKTI SERDAR (2013). İNTESTİNAL İNFARKTLI OLGUDA SEREBRAL HAVA EMBOLİSİ. 38. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ (Yayın No:5353222)
52.AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER (2013). İDYOPATİK İNTRAKRANYAL HİPERTANSİYONDA DİFÜZYON MR : KANTİTATİF DEĞERLENDİRME. TNRD (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3932288)
53.ALBAYRAK EDA,SÖNMEZGÖZ FİTNET,SERVER SADIK,ÇELİKYAY FATİH,AKTAŞ FATMA (2013). Metastaza Bağlı Gelişen Pseuodosiroz Olgusu. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:1528478)
54.AKTAŞ FATMA (2013). Penil Fraktür USG ve MRG bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:410642)
55.AKTAŞ FATMA (2013). Bilateral lakrimal gland tutulumu gösteren sarkoidozlu bir olgunun orbita MRG bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:410095)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Ultrasonografi Ünitesine Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı Alımı, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 01.06.2015-09.10.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2010-2012radyoloji uzmanıtokat turhal devlet hastanesi, (Hastane)
Kurs
1.TÜRK NÖRORADYOLOJI DIPLOMASI 2.DÖNEM 3.KURSU,, NÖRORADYOLOJİ VE BAŞ BOYUN RADYOLOJİSİ, Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cem’i Demiroğlu Toplantı Salonun, Kurs, 31.03.2017-02.04.2017 (Ulusal)
2.TÜRK NÖRORADYOLOJI DIPLOMASI 2.DÖNEM 1.KURSU,, NÖRORADYOLOJİ VE BAŞ BOYUN RADYOLOJİSİ, İSTANBUL, ,Barcelo otel toplantı salonu, Kurs, 29.04.2016-01.05.2016 (Ulusal)
3.eğitim becerileri kursu, eğitim becerileri, Gaziosmanpaşa üniv. tıp fakültesi., toplantı salonu, Kurs, 28.02.2014-04.03.2014 (Ulusal)
4.TÜRK NÖRORADYOLOJI DIPLOMASI 2.DÖNEM 4.KURSU, NÖRORADYOLOJİ VE BAŞ BOYUN RADYOLOJİSİ. EMBRİYOLOJİ, ANATOMİ, MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN GELİŞİMİ VE ANOMALİLERİ, CERRAHPAŞA ÜNİV. TIP FAKÜLTESİ, Kurs, 17.11.2017-19.11.2017 (Ulusal)
5.TÜRK NÖRORADYOLOJI DIPLOMASI 2.DÖNEM 2.KURSU,, NÖRORADYOLOJİ VE BAŞ BOYUN RADYOLOJİSİ, Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cem’i Demiroğlu Toplantı Salonu, Kurs, 07.10.2016-09.10.2016 (Ulusal)
Sertifika
1.IX.ULUSAL MANYETIK REZONANS SEMPOZYUMU,, MANYETIK REZONANS,, ANKARA SHERATON OTEL, Sertifika, 25.05.2006-27.05.2006 (Ulusal)
2.19. TMRD YILLIK TOPLANTISI,, MANYETIK REZONANS GÖRÜNTÜLEME,, ANKARA SHERATON OTEL,, Sertifika, 22.05.2014-24.05.2014 (Ulusal)
3.XIII. BALKAN CONGRESS of RADIOLOGY,, RADIOLOGY, SARAJEVO BOSNIA AND HERZEGOVINA,, Sertifika, 16.10.2015-18.10.2015 (Uluslararası)
4.TNRD 27. YIL YILLIK TOPLANTISI, NÖRORADYOLOJİ VE BAŞ BOYUN RADYOLOJİSİ, İSTANBUL CONRAD OTEL, Sertifika, 16.02.2018-18.02.2018 (Uluslararası)
5.TNRD ULUSLARARASI KATILIMLI 28. YIL YILLIK TOPLANTISI, NÖRORADYOLOJİ VE BAŞ BOYUN RADYOLOJİSİ, İSTANBUL CONRAD OTEL, Sertifika, 15.02.2019-17.02.2019 (Uluslararası)
Çalışma
1.TEKHAP, TOKAT ILI ERISKINLERDE SIK GÖRÜLEN KRONIK HASTALIKLARINPREVALANSI ARASTIRMASI,, TOKAT, Çalışma, 15.04.2013-15.06.2013 (Ulusal)