GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

SELİM GÜNGÖRž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DOKTOR ]

ÖĞR. GÖR. DR. Selim GÜNGÖR

Reşadiye Meslek Yüksekokulu / Dış Ticaret Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

selim.gungor@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Reşadiye Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Dış Ticaret Bölümü 

Anabilim Dalı

Dış Ticaret Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2016- 2020)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Hitit Üniversitesi (2010- 2012)

Sosyal Bilimler Enstitüsü -

LİSANS, Hitit Üniversitesi (2006- 2010)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Hisse Senedi Getiri Oynaklığı İle İşlem Hacmi Oynaklığı Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülke Karşılaştırması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020

YÜKSEK LİSANS, "Sahiplik Yapısı Ve Temettü İlişkisi: İmkb'de Bir Uygulama", Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Finans

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Reşadiye Meslek Yüksekokulu/ Dış Ticaret Bölümü/ Dış Ticaret Pr., (2012- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

Sağlık Kurumlarında Müşteri İlişkileri, Önlisans, (2019-2020)

Dış Ticaret Belgeleri, Önlisans, (2019-2020)

İşletme Yönetimi 2, Önlisans, (2019-2020)

Uluslararası Lojistik, Önlisans, (2019-2020)

Mesleki Yabancı Dil 2, Önlisans, (2019-2020)

Maliyet Muhasebesi 1, Önlisans, (2019-2020)

Halkla İlişkiler, Önlisans, (2019-2020)

Genel İşletme, Önlisans, (2019-2020)

Bankacılık Ve Kambiyo İşlemleri, Önlisans, (2019-2020)

Mesleki Yabancı Dil 1, Önlisans, (2019-2020)

Yazışma Teknikleri, Önlisans, (2019-2020)

İşletme Yönetimi 1, Önlisans, (2019-2020)

Uluslararası Finansman, Önlisans, (2019-2020)

Lojistik, Önlisans, (2019-2020)

Sağlık Kurumlarında Müşteri İlişkileri, Önlisans, (2018-2019)

Mesleki Yabancı Dil 2, Önlisans, (2018-2019)

Uluslararası Pazarlama, Önlisans, (2018-2019)

Uluslararası Lojistik, Önlisans, (2018-2019)

İşletme Yönetimi 2, Önlisans, (2018-2019)

Dış Ticaret Belgeleri, Önlisans, (2018-2019)

Halkla İlişkiler, Önlisans, (2018-2019)

Maliyet Muhasebesi 1, Önlisans, (2018-2019)

İşletme Yönetimi 1, Önlisans, (2018-2019)

Mesleki Yabancı Dil 1, Önlisans, (2018-2019)

Lojistik, Önlisans, (2018-2019)

Bankacılık Ve Kambiyo İşlemleri, Önlisans, (2018-2019)

Dış Ticaret Belgeleri, Önlisans, (2017-2018)

Zararlı Alışkanlıklar Ve Korunma, Önlisans, (2017-2018)

Dış Ticaret İşlemleri Iı, Önlisans, (2017-2018)

Sağlık Kurumlarında Müşteri İlişkileri, Önlisans, (2017-2018)

Uluslararası Lojistik, Önlisans, (2017-2018)

Mesleki Yabancı Dil 2, Önlisans, (2017-2018)

Uluslararası Pazarlama, Önlisans, (2017-2018)

İşletme Yönetimi 2, Önlisans, (2017-2018)

Pazarlama İlkeleri, Önlisans, (2017-2018)

Maliyet Muhasebesi 1, Önlisans, (2017-2018)

Lojistik, Önlisans, (2017-2018)

Gümrük İşlemleri, Önlisans, (2017-2018)

Genel İşletme, Önlisans, (2017-2018)

Bankacılık Ve Kambiyo İşlemleri, Önlisans, (2017-2018)

Genel Muhasebe, Önlisans, (2017-2018)

İşletme Yönetimi 1, Önlisans, (2017-2018)

Dış Ticaret İşlemleri 1, Önlisans, (2017-2018)

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, Önlisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KORKMAZ ÖZGE,GÜNGÖR SELİM, (2018). "Küresel Ekonomi Politika Belirsizliğinin Borsa İstanbul’Da İşlem Gören Seçilmiş Endeks Getirileri Üzerindeki Etkisi", Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6211-219., Doi: DOI: 10.18506/anemon.452749 (Yayın No: 4370588)

ÇAKAR RECEP,KARAKAŞ GÜNGÖR,GÜNGÖR SELİM, (2018). "Türkiye’De Geleneksel Ve Katılım Bankalarının Toplam Kredi Hacimleriyle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkisi (The Relatıonshıp Between Total Credıt Volumes Oftradıtıonal And Partıcıpatıon Banks And Economıcgrowth In Turkey)", İslam Ekonomisi Ve Finansı Dergisi (İefd), 4(1), 69-95. (Yayın No: 4319578)

GÜNGÖR SELİM,KORKMAZ ÖZGE,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,BENLİ YASEMİN, (2017). "Küresel Gelişmeler Bağlamında Enerjide Dışa Bağımlı Gelişmekte Olan Ülkelerde Birincil Enerji Tüketimiyle Finansal Gelişme Arasındaki İlişki", Maliye Finans Yazıları, 1(108), 123-142. (Yayın No: 3632009)

CENGİZ SELİM,DİNÇ YUSUF,GÜNGÖR SELİM, (2017). "Bağımsız Denetim Kalitesinin Finansal Performans Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Borsa İstanbul’Da Bir Uygulama", Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(19), 171-197., Doi: 10.20875/makusobed.323891 (Yayın No: 3563170)

GÜNGÖR SELİM,SÖNMEZ LÜTFİYE,KORKMAZ ÖZGE,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2016). "Petrol Fiyatlarındaki Değişimlerin Türkiye Nin Cari İşlemleraçığına Etkileri", Maliye Finans Yazıları, (106), 29-48. (Yayın No: 2927426)

SAKINÇ İLKER,GÜNGÖR SELİM, (2015). "The Relationship Between Ownership Structure And Dividend An Application İn Istanbul Stock Exchange", Journal Of Economics And Development Studies, 3(4), 19-30., Doi: 10.15640/jeds.v3n4a3 (Yayın No: 2841806)

GÜNGÖR SELİM, (2013). "Dış Borç Sorunu Ve Devletlerin İflası Çerçevesinde Yunanistan Krizi", Finansal Politik Ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 50(577), 13-34. (Yayın No: 152166)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

GÜNGÖR SELİM,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2019). "Enerji Tüketimi, Temiz Enerji Ve Karbondioksit Emisyonlarının Finansal Açıkla İlişkisi: Türkiye Örneği", Muhasebe Ve Finans İncelemeleri Dergisi, 2(1), 33-46., Doi: https://dx.doi.org/10.32951/mufider.481626 (Yayın No: 4994740)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ŞAHİN EMRAH,GÜNGÖR SELİM,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2019). Yapısal Kırılmalar Altında Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) İle BİST Sınai Endeksi Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi. 2.ULUSLARARASI BANKACILIK SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5325923)

KARACA SÜLEYMAN SERDAR,BAŞÇI EŞREF SAVAŞ,GÜNGÖR SELİM (2019). Yapısal Kırılmalar Altında Asimetrik Bilginin Hisse Senedi Getiri Oynaklığına Etkisi: BİST 100 Endeksi’nde Bir Uygulama. 6.UluslararasıMuhasebe ve Finans Araştırmaları Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:6041032)

ERTAŞ FATİH COŞKUN,GÜNGÖR SELİM (2017). STANDARD OF THE EVENTS AFTER ISA (INDEPENDENT STANDARD ON AUDITING) 560 BALANCE SHEET DATE: A RESEARCH ON INDEPENDENT AUDITORS. IV. INTERNATIONALSYMPOSIUM ONACCOUNTING AND FINANCEISAF 2017 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3563297)

GÜNGÖR SELİM,ÇAKAR RECEP,KARAKAŞ GÜNGÖR (2017). GELENEKSEL VE KATILIM BANKALARI’NIN TOPLAM KREDİ HACİMLERİYLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. IV. Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Kongresi (IIEFC) (Özet Bildiri) (Yayın No:3563314)

KORKMAZ ÖZGE,GÜNGÖR SELİM KÜRESEL EKONOMİ POLİTİKA BELİRSİZLİĞİNİN BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİNİN FİYAT VE GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. International Conference on Empirical Economics Social Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4312250)

KORKMAZ ÖZGE,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,GÜNGÖR SELİM KÜRESEL EKONOMI POLITIKA BELIRSIZLIĞININ GELIŞMEKTE OLAN ÜLKELERIN SEÇILMIŞ MAKROEKONOMIK GÖSTERGELERI ÜZERINE ETKISI: TÜRKIYE VE GÜNEY KORE ÖRNEĞI. 8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4293603)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

GÜNGÖR SELİM,ŞAHİN EMRAH,KARACA SÜLEYMAN SERDAR Finansal Serbestleşme İle Sanayi Üretimi Arasındaki İlişkinin Fourier Temelli Yaklaşımlarla Test Edilmesi: Türkiye Örneği. 4.Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6041073)

GÜNGÖR SELİM,KORKMAZ ÖZGE,KARACA SÜLEYMAN SERDAR ENERJİ TÜKETİMİ, TEMİZ ENERJİ VE KARBONDİOKSİT EMİSYONLARININ FİNANSAL AÇIKLIKLA İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. 3.LİSANSÜSTÜ İŞLETME ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4293618)

GÜNGÖR SELİM,KORKMAZ ÖZGE,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,BENLİ YASEMİN KÜRESEL GELİŞMELER BAĞLAMINDA ENERJİDE DIŞA BAĞIMLI GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BİRİNCİL ENERJİ TÜKETİMİYLE FİNANSAL GELİŞME ARASINDAKİ İLİŞKİ. 2. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3508345)

GÜNGÖR SELİM,SÖNMEZ LÜTFİYE,KORKMAZ ÖZGE,KARACA SÜLEYMAN SERDAR Petrol Fiyatlarındaki Değişimlerin Türkiye nin Cari Açığına Etkileri. 1. LİSANSÜSTÜ İŞLETME ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2845255)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Finans Teorisine Uygulamalı Katkılar (2019)., KARACA SÜLEYMAN SERDAR,GÜNGÖR SELİM, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Editör: Demireli Erhan, Karaca Süleyman Serdar, Sayfa Sayısı: 352, ISBN: 978-605-327-861-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4994773)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:selim.gungor@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2016-2020
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme (Dr)

Tez Adı:Hisse Senedi Getiri Oynaklığı İle İşlem Hacmi Oynaklığı Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülke Karşılaştırması
Yüksek Lisans
2010-2012
Hitit Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tez Adı:Sahiplik Yapısı Ve Temettü İlişkisi: İmkb'de Bir Uygulama
Lisans
2006-2010
Hitit Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2012-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ REŞADİYE MESLEK YÜKSEKOKULU/ DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ/ DIŞ TİCARET PR.


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2019-2020)SAĞLIK KURUMLARINDA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİTürkçe2
(2019-2020)DIŞ TİCARET BELGELERİTürkçe3
(2019-2020)İŞLETME YÖNETİMİ 2Türkçe3
(2019-2020)ULUSLARARASI LOJİSTİKTürkçe3
(2019-2020)MESLEKİ YABANCI DİL 2Türkçe4
(2019-2020)MALİYET MUHASEBESİ 1Türkçe2
(2019-2020)HALKLA İLİŞKİLERTürkçe2
(2019-2020)GENEL İŞLETMETürkçe2
(2019-2020)BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİTürkçe3
(2019-2020)MESLEKİ YABANCI DİL 1Türkçe4
(2019-2020)YAZIŞMA TEKNİKLERİTürkçe2
(2019-2020)İŞLETME YÖNETİMİ 1Türkçe3
(2019-2020)ULUSLARARASI FİNANSMANTürkçe3
(2019-2020)LOJİSTİKTürkçe3
(2018-2019)SAĞLIK KURUMLARINDA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİTürkçe2
(2018-2019)MESLEKİ YABANCI DİL 2Türkçe4
(2018-2019)ULUSLARARASI PAZARLAMATürkçe4
(2018-2019)ULUSLARARASI LOJİSTİKTürkçe3
(2018-2019)İŞLETME YÖNETİMİ 2Türkçe3
(2018-2019)DIŞ TİCARET BELGELERİTürkçe3
(2018-2019)HALKLA İLİŞKİLERTürkçe2
(2018-2019)MALİYET MUHASEBESİ 1Türkçe2
(2018-2019)İŞLETME YÖNETİMİ 1Türkçe3
(2018-2019)MESLEKİ YABANCI DİL 1Türkçe4
(2018-2019)LOJİSTİKTürkçe3
(2018-2019)BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİTürkçe3
(2017-2018)DIŞ TİCARET BELGELERİTürkçe3
(2017-2018)ZARARLI ALIŞKANLIKLAR VE KORUNMATürkçe2
(2017-2018)DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ IITürkçe3
(2017-2018)SAĞLIK KURUMLARINDA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİTürkçe2
(2017-2018)ULUSLARARASI LOJİSTİKTürkçe3
(2017-2018)MESLEKİ YABANCI DİL 2Türkçe4
(2017-2018)ULUSLARARASI PAZARLAMATürkçe4
(2017-2018)İŞLETME YÖNETİMİ 2Türkçe3
(2017-2018)PAZARLAMA İLKELERİTürkçe3
(2017-2018)MALİYET MUHASEBESİ 1Türkçe2
(2017-2018)LOJİSTİKTürkçe3
(2017-2018)GÜMRÜK İŞLEMLERİTürkçe3
(2017-2018)GENEL İŞLETMETürkçe2
(2017-2018)BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİTürkçe3
(2017-2018)GENEL MUHASEBETürkçe4
(2017-2018)İŞLETME YÖNETİMİ 1Türkçe3
(2017-2018)DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ 1Türkçe3
(2017-2018)DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.KORKMAZ ÖZGE,GÜNGÖR SELİM (2018). Küresel Ekonomi Politika Belirsizliğinin Borsa İstanbul’da İşlem Gören Seçilmiş Endeks Getirileri Üzerindeki Etkisi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6211-219., Doi: DOI: 10.18506/anemon.452749 (Yayın No: 4370588)
2.ÇAKAR RECEP,KARAKAŞ GÜNGÖR,GÜNGÖR SELİM (2018). TÜRKİYE’DE GELENEKSEL VE KATILIM BANKALARININ TOPLAM KREDİ HACİMLERİYLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİSİ (THE RELATIONSHIP BETWEEN TOTAL CREDIT VOLUMES OFTRADITIONAL AND PARTICIPATION BANKS AND ECONOMICGROWTH IN TURKEY). İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi (İEFD), 4(1), 69-95. (Yayın No: 4319578)
3.GÜNGÖR SELİM,KORKMAZ ÖZGE,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,BENLİ YASEMİN (2017). Küresel Gelişmeler Bağlamında Enerjide Dışa Bağımlı Gelişmekte Olan Ülkelerde Birincil Enerji Tüketimiyle Finansal Gelişme Arasındaki İlişki. Maliye Finans Yazıları, 1(108), 123-142. (Yayın No: 3632009)
4.CENGİZ SELİM,DİNÇ YUSUF,GÜNGÖR SELİM (2017). BAĞIMSIZ DENETİM KALİTESİNİN FİNANSAL PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA. MEHMET AKİF ERSOY SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 9(19), 171-197., Doi: 10.20875/makusobed.323891 (Yayın No: 3563170)
5.GÜNGÖR SELİM,SÖNMEZ LÜTFİYE,KORKMAZ ÖZGE,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2016). Petrol Fiyatlarındaki Değişimlerin Türkiye nin Cari İşlemlerAçığına Etkileri. Maliye Finans Yazıları, (106), 29-48. (Yayın No: 2927426)
6.SAKINÇ İLKER,GÜNGÖR SELİM (2015). The Relationship between Ownership Structure and Dividend An Application in Istanbul Stock Exchange. Journal of Economics and Development Studies, 3(4), 19-30., Doi: 10.15640/jeds.v3n4a3 (Yayın No: 2841806)
7.GÜNGÖR SELİM (2013). Dış Borç Sorunu ve Devletlerin İflası Çerçevesinde Yunanistan Krizi. Finansal Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 50(577), 13-34. (Yayın No: 152166)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.GÜNGÖR SELİM,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2019). ENERJİ TÜKETİMİ, TEMİZ ENERJİ VE KARBONDİOKSİT EMİSYONLARININ FİNANSAL AÇIKLA İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi, 2(1), 33-46., Doi: https://dx.doi.org/10.32951/mufider.481626 (Yayın No: 4994740)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.KARACA SÜLEYMAN SERDAR,BAŞÇI EŞREF SAVAŞ,GÜNGÖR SELİM (2019). Yapısal Kırılmalar Altında Asimetrik Bilginin Hisse Senedi Getiri Oynaklığına Etkisi: BİST 100 Endeksi’nde Bir Uygulama. 6.UluslararasıMuhasebe ve Finans Araştırmaları Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:6041032)
2.GÜNGÖR SELİM,ÇAKAR RECEP,KARAKAŞ GÜNGÖR (2017). GELENEKSEL VE KATILIM BANKALARI’NIN TOPLAM KREDİ HACİMLERİYLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. IV. Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Kongresi (IIEFC) (Özet Bildiri) (Yayın No:3563314)
3.ŞAHİN EMRAH,GÜNGÖR SELİM,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2019). Yapısal Kırılmalar Altında Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) İle BİST Sınai Endeksi Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi. 2.ULUSLARARASI BANKACILIK SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5325923)
4.ERTAŞ FATİH COŞKUN,GÜNGÖR SELİM (2017). STANDARD OF THE EVENTS AFTER ISA (INDEPENDENT STANDARD ON AUDITING) 560 BALANCE SHEET DATE: A RESEARCH ON INDEPENDENT AUDITORS. IV. INTERNATIONALSYMPOSIUM ONACCOUNTING AND FINANCEISAF 2017 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3563297)
5.KORKMAZ ÖZGE,GÜNGÖR SELİM (2017). KÜRESEL EKONOMİ POLİTİKA BELİRSİZLİĞİNİN BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİNİN FİYAT VE GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. International Conference on Empirical Economics Social Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4312250)
6.KORKMAZ ÖZGE,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,GÜNGÖR SELİM (2017). KÜRESEL EKONOMI POLITIKA BELIRSIZLIĞININ GELIŞMEKTE OLAN ÜLKELERIN SEÇILMIŞ MAKROEKONOMIK GÖSTERGELERI ÜZERINE ETKISI: TÜRKIYE VE GÜNEY KORE ÖRNEĞI. 8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4293603)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.GÜNGÖR SELİM,ŞAHİN EMRAH,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2017). Finansal Serbestleşme İle Sanayi Üretimi Arasındaki İlişkinin Fourier Temelli Yaklaşımlarla Test Edilmesi: Türkiye Örneği. 4.Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6041073)
2.GÜNGÖR SELİM,KORKMAZ ÖZGE,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2017). ENERJİ TÜKETİMİ, TEMİZ ENERJİ VE KARBONDİOKSİT EMİSYONLARININ FİNANSAL AÇIKLIKLA İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. 3.LİSANSÜSTÜ İŞLETME ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4293618)
3.GÜNGÖR SELİM,KORKMAZ ÖZGE,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,BENLİ YASEMİN (2017). KÜRESEL GELİŞMELER BAĞLAMINDA ENERJİDE DIŞA BAĞIMLI GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BİRİNCİL ENERJİ TÜKETİMİYLE FİNANSAL GELİŞME ARASINDAKİ İLİŞKİ. 2. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3508345)
4.GÜNGÖR SELİM,SÖNMEZ LÜTFİYE,KORKMAZ ÖZGE,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2017). Petrol Fiyatlarındaki Değişimlerin Türkiye nin Cari Açığına Etkileri. 1. LİSANSÜSTÜ İŞLETME ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2845255)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.FİNANS TEORİSİNE UYGULAMALI KATKILAR (2019)., KARACA SÜLEYMAN SERDAR,GÜNGÖR SELİM, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Editör: Demireli Erhan, Karaca Süleyman Serdar, Sayfa Sayısı: 352, ISBN: 978-605-327-861-0, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4994773)