GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

SELİM GÜNGÖRž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Selim GÜNGÖR

Reşadiye Meslek Yüksekokulu / Dış Ticaret Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

selim.gungor@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Reşadiye Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Dış Ticaret Bölümü 

Anabilim Dalı

Dış Ticaret Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2016- )

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Hitit Üniversitesi (2010- 2012)

Sosyal Bilimler Enstitüsü -

LİSANS, Hitit Üniversitesi (2006- 2010)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Hisse Senedi Getirisi Ve İşlem Hacmi Oynaklıkları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülke Karşılaştırması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

YÜKSEK LİSANS, "Sahiplik Yapısı Ve Temettü İlişkisi: İmkb'de Bir Uygulama", Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Finans

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Reşadiye Meslek Yüksekokulu/ Dış Ticaret Bölümü/ Dış Ticaret Pr., (2012- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

Dış Ticaret Belgeleri, Önlisans, (2017-2018)

Zararlı Alışkanlıklar Ve Korunma, Önlisans, (2017-2018)

Dış Ticaret İşlemleri Iı, Önlisans, (2017-2018)

Sağlık Kurumlarında Müşteri İlişkileri, Önlisans, (2017-2018)

Uluslararası Lojistik, Önlisans, (2017-2018)

Mesleki Yabancı Dil 2, Önlisans, (2017-2018)

Uluslararası Pazarlama, Önlisans, (2017-2018)

İşletme Yönetimi 2, Önlisans, (2017-2018)

Pazarlama İlkeleri, Önlisans, (2017-2018)

Maliyet Muhasebesi 1, Önlisans, (2017-2018)

Lojistik, Önlisans, (2017-2018)

Gümrük İşlemleri, Önlisans, (2017-2018)

Genel İşletme, Önlisans, (2017-2018)

Bankacılık Ve Kambiyo İşlemleri, Önlisans, (2017-2018)

Genel Muhasebe, Önlisans, (2017-2018)

İşletme Yönetimi 1, Önlisans, (2017-2018)

Dış Ticaret İşlemleri 1, Önlisans, (2017-2018)

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, Önlisans, (2017-2018)

Sağlık Kurumlarında Müşteri İlişkileri, Önlisans, (2016-2017)

Uluslararası Lojistik, Önlisans, (2016-2017)

İşletme Yönetimi 2, Önlisans, (2016-2017)

Uluslararası Pazarlama, Önlisans, (2016-2017)

Dış Ticaret Belgeleri, Önlisans, (2016-2017)

Pazarlama İlkeleri, Önlisans, (2016-2017)

Mesleki Yabancı Dil 2, Önlisans, (2016-2017)

Mesleki Yabancı Dil 1, Önlisans, (2016-2017)

Lojistik, Önlisans, (2016-2017)

Genel İşletme, Önlisans, (2016-2017)

Bankacılık Ve Kambiyo İşlemleri, Önlisans, (2016-2017)

İşletme Yönetimi 1, Önlisans, (2016-2017)

Uluslararası Finansman, Önlisans, (2016-2017)

Maliyet Muhasebesi 1, Önlisans, (2016-2017)

Sağlık Kurumlarında Müşteri İlişkileri, Önlisans, (2015-2016)

Yönetim Ve Organizasyon, Önlisans, (2015-2016)

Uluslararası Pazarlama, Önlisans, (2015-2016)

Uluslararası Lojistik Ve Sigortacılık, Önlisans, (2015-2016)

Dış Ticaret Belgeleri, Önlisans, (2015-2016)

İşletme Yönetimi 2, Önlisans, (2015-2016)

Maliyet Muhasebesi 1, Önlisans, (2015-2016)

Genel İşletme, Önlisans, (2015-2016)

İşletme Yönetimi 1, Önlisans, (2015-2016)

Genel İşletmecilik, Önlisans, (2015-2016)

Lojistik, Önlisans, (2015-2016)

Uluslararası Finansman, Önlisans, (2015-2016)

Gümrük İşlemleri, Önlisans, (2015-2016)

Bankacılık Ve Kambiyo İşlemleri, Önlisans, (2015-2016)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

GÜNGÖR SELİM,KORKMAZ ÖZGE,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,BENLİ YASEMİN, (2017). "Küresel Gelişmeler Bağlamında Enerjide Dışa Bağımlı Gelişmekte Olan Ülkelerde Birincil Enerji Tüketimiyle Finansal Gelişme Arasındaki İlişki", Maliye Finans Yazıları, 1(108), 123-142. (Yayın No: 3632009)

CENGİZ SELİM,DİNÇ YUSUF,GÜNGÖR SELİM, (2017). "Bağımsız Denetim Kalitesinin Finansal Performans Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Borsa İstanbul’Da Bir Uygulama", Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(19), 171-197., Doi: 10.20875/makusobed.323891 (Yayın No: 3563170)

GÜNGÖR SELİM,SÖNMEZ LÜTFİYE,KORKMAZ ÖZGE,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2016). "Petrol Fiyatlarındaki Değişimlerin Türkiye Nin Cari İşlemleraçığına Etkileri", Maliye Finans Yazıları, (106), 29-48. (Yayın No: 2927426)

SAKINÇ İLKER,GÜNGÖR SELİM, (2015). "The Relationship Between Ownership Structure And Dividend An Application İn Istanbul Stock Exchange", Journal Of Economics And Development Studies, 3(4), 19-30., Doi: 10.15640/jeds.v3n4a3 (Yayın No: 2841806)

GÜNGÖR SELİM, (2013). "Dış Borç Sorunu Ve Devletlerin İflası Çerçevesinde Yunanistan Krizi", Finansal Politik Ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 50(577), 13-34. (Yayın No: 152166)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ERTAŞ FATİH COŞKUN,GÜNGÖR SELİM (2017). STANDARD OF THE EVENTS AFTER ISA (INDEPENDENT STANDARD ON AUDITING) 560 BALANCE SHEET DATE: A RESEARCH ON INDEPENDENT AUDITORS. IV. INTERNATIONALSYMPOSIUM ONACCOUNTING AND FINANCEISAF 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3563297)

GÜNGÖR SELİM,ÇAKAR RECEP,KARAKAŞ GÜNGÖR (2017). GELENEKSEL VE KATILIM BANKALARI’NIN TOPLAM KREDİ HACİMLERİYLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. IV. Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Kongresi (IIEFC) (Özet Bildiri) (Yayın No:3563314)

KORKMAZ ÖZGE,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,GÜNGÖR SELİM KÜRESEL EKONOMI POLITIKA BELIRSIZLIĞININ GELIŞMEKTE OLAN ÜLKELERIN SEÇILMIŞ MAKROEKONOMIK GÖSTERGELERI ÜZERINE ETKISI: TÜRKIYE VE GÜNEY KORE ÖRNEĞI. 8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4293603)

KORKMAZ ÖZGE,GÜNGÖR SELİM KÜRESEL EKONOMİ POLİTİKA BELİRSİZLİĞİNİN BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİNİN FİYAT VE GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. International Conference on Empirical Economics Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4312250)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

GÜNGÖR SELİM,KORKMAZ ÖZGE,KARACA SÜLEYMAN SERDAR ENERJİ TÜKETİMİ, TEMİZ ENERJİ VE KARBONDİOKSİT EMİSYONLARININ FİNANSAL AÇIKLIKLA İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. 3.LİSANSÜSTÜ İŞLETME ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4293618)

GÜNGÖR SELİM,KORKMAZ ÖZGE,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,BENLİ YASEMİN KÜRESEL GELİŞMELER BAĞLAMINDA ENERJİDE DIŞA BAĞIMLI GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BİRİNCİL ENERJİ TÜKETİMİYLE FİNANSAL GELİŞME ARASINDAKİ İLİŞKİ. 2. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3508345)

GÜNGÖR SELİM,SÖNMEZ LÜTFİYE,KORKMAZ ÖZGE,KARACA SÜLEYMAN SERDAR Petrol Fiyatlarındaki Değişimlerin Türkiye nin Cari Açığına Etkileri. 1. LİSANSÜSTÜ İŞLETME ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2845255)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:selim.gungor@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2016-
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme (Dr)

Tez Adı:Hisse Senedi Getirisi Ve İşlem Hacmi Oynaklıkları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülke Karşılaştırması
Yüksek Lisans
2010-2012
Hitit Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tez Adı:Sahiplik Yapısı Ve Temettü İlişkisi: İmkb'de Bir Uygulama
Lisans
2006-2010
Hitit Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2012-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ REŞADİYE MESLEK YÜKSEKOKULU/ DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ/ DIŞ TİCARET PR.


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2017-2018)DIŞ TİCARET BELGELERİTürkçe3
(2017-2018)ZARARLI ALIŞKANLIKLAR VE KORUNMATürkçe2
(2017-2018)DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ IITürkçe3
(2017-2018)SAĞLIK KURUMLARINDA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİTürkçe2
(2017-2018)ULUSLARARASI LOJİSTİKTürkçe3
(2017-2018)MESLEKİ YABANCI DİL 2Türkçe4
(2017-2018)ULUSLARARASI PAZARLAMATürkçe4
(2017-2018)İŞLETME YÖNETİMİ 2Türkçe3
(2017-2018)PAZARLAMA İLKELERİTürkçe3
(2017-2018)MALİYET MUHASEBESİ 1Türkçe2
(2017-2018)LOJİSTİKTürkçe3
(2017-2018)GÜMRÜK İŞLEMLERİTürkçe3
(2017-2018)GENEL İŞLETMETürkçe2
(2017-2018)BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİTürkçe3
(2017-2018)GENEL MUHASEBETürkçe4
(2017-2018)İŞLETME YÖNETİMİ 1Türkçe3
(2017-2018)DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ 1Türkçe3
(2017-2018)DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİTürkçe3
(2016-2017)SAĞLIK KURUMLARINDA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİTürkçe2
(2016-2017)ULUSLARARASI LOJİSTİKTürkçe3
(2016-2017)İŞLETME YÖNETİMİ 2Türkçe3
(2016-2017)ULUSLARARASI PAZARLAMATürkçe4
(2016-2017)DIŞ TİCARET BELGELERİTürkçe3
(2016-2017)PAZARLAMA İLKELERİTürkçe3
(2016-2017)MESLEKİ YABANCI DİL 2Türkçe4
(2016-2017)MESLEKİ YABANCI DİL 1Türkçe4
(2016-2017)LOJİSTİKTürkçe3
(2016-2017)GENEL İŞLETMETürkçe2
(2016-2017)BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİTürkçe3
(2016-2017)İŞLETME YÖNETİMİ 1Türkçe3
(2016-2017)ULUSLARARASI FİNANSMANTürkçe3
(2016-2017)MALİYET MUHASEBESİ 1Türkçe2
(2015-2016)SAĞLIK KURUMLARINDA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİTürkçe2
(2015-2016)YÖNETİM VE ORGANİZASYONTürkçe3
(2015-2016)ULUSLARARASI PAZARLAMATürkçe3
(2015-2016)ULUSLARARASI LOJİSTİK VE SİGORTACILIKTürkçe3
(2015-2016)DIŞ TİCARET BELGELERİTürkçe3
(2015-2016)İŞLETME YÖNETİMİ 2Türkçe3
(2015-2016)MALİYET MUHASEBESİ 1Türkçe2
(2015-2016)GENEL İŞLETMETürkçe2
(2015-2016)İŞLETME YÖNETİMİ 1Türkçe3
(2015-2016)GENEL İŞLETMECİLİKTürkçe2
(2015-2016)LOJİSTİKTürkçe3
(2015-2016)ULUSLARARASI FİNANSMANTürkçe3
(2015-2016)GÜMRÜK İŞLEMLERİTürkçe3
(2015-2016)BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.GÜNGÖR SELİM,KORKMAZ ÖZGE,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,BENLİ YASEMİN (2017). Küresel Gelişmeler Bağlamında Enerjide Dışa Bağımlı Gelişmekte Olan Ülkelerde Birincil Enerji Tüketimiyle Finansal Gelişme Arasındaki İlişki. Maliye Finans Yazıları, 1(108), 123-142. (Yayın No: 3632009)
2.CENGİZ SELİM,DİNÇ YUSUF,GÜNGÖR SELİM (2017). BAĞIMSIZ DENETİM KALİTESİNİN FİNANSAL PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA. MEHMET AKİF ERSOY SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 9(19), 171-197., Doi: 10.20875/makusobed.323891 (Yayın No: 3563170)
3.GÜNGÖR SELİM,SÖNMEZ LÜTFİYE,KORKMAZ ÖZGE,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2016). Petrol Fiyatlarındaki Değişimlerin Türkiye nin Cari İşlemlerAçığına Etkileri. Maliye Finans Yazıları, (106), 29-48. (Yayın No: 2927426)
4.SAKINÇ İLKER,GÜNGÖR SELİM (2015). The Relationship between Ownership Structure and Dividend An Application in Istanbul Stock Exchange. Journal of Economics and Development Studies, 3(4), 19-30., Doi: 10.15640/jeds.v3n4a3 (Yayın No: 2841806)
5.GÜNGÖR SELİM (2013). Dış Borç Sorunu ve Devletlerin İflası Çerçevesinde Yunanistan Krizi. Finansal Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 50(577), 13-34. (Yayın No: 152166)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.GÜNGÖR SELİM,ÇAKAR RECEP,KARAKAŞ GÜNGÖR (2017). GELENEKSEL VE KATILIM BANKALARI’NIN TOPLAM KREDİ HACİMLERİYLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. IV. Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Kongresi (IIEFC) (Özet Bildiri) (Yayın No:3563314)
2.ERTAŞ FATİH COŞKUN,GÜNGÖR SELİM (2017). STANDARD OF THE EVENTS AFTER ISA (INDEPENDENT STANDARD ON AUDITING) 560 BALANCE SHEET DATE: A RESEARCH ON INDEPENDENT AUDITORS. IV. INTERNATIONALSYMPOSIUM ONACCOUNTING AND FINANCEISAF 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3563297)
3.KORKMAZ ÖZGE,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,GÜNGÖR SELİM (2017). KÜRESEL EKONOMI POLITIKA BELIRSIZLIĞININ GELIŞMEKTE OLAN ÜLKELERIN SEÇILMIŞ MAKROEKONOMIK GÖSTERGELERI ÜZERINE ETKISI: TÜRKIYE VE GÜNEY KORE ÖRNEĞI. 8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4293603)
4.KORKMAZ ÖZGE,GÜNGÖR SELİM (2017). KÜRESEL EKONOMİ POLİTİKA BELİRSİZLİĞİNİN BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİNİN FİYAT VE GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. International Conference on Empirical Economics Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4312250)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.GÜNGÖR SELİM,KORKMAZ ÖZGE,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2017). ENERJİ TÜKETİMİ, TEMİZ ENERJİ VE KARBONDİOKSİT EMİSYONLARININ FİNANSAL AÇIKLIKLA İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. 3.LİSANSÜSTÜ İŞLETME ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4293618)
2.GÜNGÖR SELİM,KORKMAZ ÖZGE,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,BENLİ YASEMİN (2017). KÜRESEL GELİŞMELER BAĞLAMINDA ENERJİDE DIŞA BAĞIMLI GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BİRİNCİL ENERJİ TÜKETİMİYLE FİNANSAL GELİŞME ARASINDAKİ İLİŞKİ. 2. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3508345)
3.GÜNGÖR SELİM,SÖNMEZ LÜTFİYE,KORKMAZ ÖZGE,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2017). Petrol Fiyatlarındaki Değişimlerin Türkiye nin Cari Açığına Etkileri. 1. LİSANSÜSTÜ İŞLETME ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2845255)