GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

SELİM GÜNGÖRž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Selim GÜNGÖR

Reşadiye Meslek Yüksekokulu / Yönetim Ve Organizasyon Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

selim.gungor@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Reşadiye Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Yönetim Ve Organizasyon Bölümü 

Anabilim Dalı

Sağlık Turizmi İşletmeciliği Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2016- 2020)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Hitit Üniversitesi (2010- 2012)

Sosyal Bilimler Enstitüsü -

LİSANS, Hitit Üniversitesi (2006- 2010)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Hisse Senedi Getiri Oynaklığı İle İşlem Hacmi Oynaklığı Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülke Karşılaştırması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020

YÜKSEK LİSANS, "Sahiplik Yapısı Ve Temettü İlişkisi: İmkb'de Bir Uygulama", Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Finans

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Reşadiye Meslek Yüksekokulu/Yönetim Ve Organizasyon Bölümü/Sağlık Turizmi İşletmeciliği Pr./ (2020- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Reşadiye Meslek Yüksekokulu/Dış Ticaret Bölümü/Dış Ticaret Pr./ (2012- 2020)


İdari Görevler

verdiği dersler

Uzmanlık Alan Dersi-2, Yüksek Lisans, (2021-2022)

İşletme Yönetimi Iı, Önlisans, (2021-2022)

Finansal Yönetim, Önlisans, (2021-2022)

Sağlık İşletmelerinde Finansal Yönetim, Önlisans, (2021-2022)

Konaklama Muhasebesi, Önlisans, (2021-2022)

Uzmanlık Alan Dersi-1, Yüksek Lisans, (2021-2022)

Finansal Yönetim, Yüksek Lisans, (2021-2022)

Sağlık İşletmelerinde Maliyet Ve Yönetim Muhasebesi, Önlisans, (2021-2022)

Yazışma Teknikleri, Önlisans, (2021-2022)

Bankacılık Ve Kambiyo İşlemleri, Önlisans, (2021-2022)

Genel Muhasebe, Önlisans, (2021-2022)

Uluslararası Finansman, Önlisans, (2020-2021)

Mesleki Yabancı Dil Iı, Önlisans, (2020-2021)

Finansal Yönetim, Önlisans, (2020-2021)

Konaklama Muhasebesi, Önlisans, (2020-2021)

Finansal Yönetim, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Maliyet Muhasebesi I, Önlisans, (2020-2021)

Yazışma Teknikleri, Önlisans, (2020-2021)

Genel Muhasebe, Önlisans, (2020-2021)

Bankacılık Ve Kambiyo İşlemleri, Önlisans, (2020-2021)

Mesleki Yabancı Dil I, Önlisans, (2020-2021)

Sağlık Kurumlarında Müşteri İlişkileri, Önlisans, (2019-2020)

Dış Ticaret Belgeleri, Önlisans, (2019-2020)

İşletme Yönetimi 2, Önlisans, (2019-2020)

Uluslararası Lojistik, Önlisans, (2019-2020)

Mesleki Yabancı Dil 2, Önlisans, (2019-2020)

Maliyet Muhasebesi 1, Önlisans, (2019-2020)

Halkla İlişkiler, Önlisans, (2019-2020)

Genel İşletme, Önlisans, (2019-2020)

Bankacılık Ve Kambiyo İşlemleri, Önlisans, (2019-2020)

Mesleki Yabancı Dil 1, Önlisans, (2019-2020)

Yazışma Teknikleri, Önlisans, (2019-2020)

İşletme Yönetimi 1, Önlisans, (2019-2020)

Uluslararası Finansman, Önlisans, (2019-2020)

Lojistik, Önlisans, (2019-2020)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   ŞAHİN EMRAH,GÜNGÖR SELİM,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2020). "Empırıcal Analysıs Of The Relatıonshıp Between Purchasıng Managers Index And Bıst Industrıal Index Under Structural Breaks", Fınancıal Studıes, 24(3), 6-22. (Yayın No: 6466614)

2   GÜNGÖR SELİM, ERER ELİF, (2020). "Kredi Temerrüt Swap Primleri İle Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Oynaklık Yayılım Etkisi: Türkiye’Den Kanıtlar", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(2), 19-41., Doi: 10.47147/ksuiibf.778698 (Yayın No: 6912486)

3   CENGİZ SELİM,DİNÇ YUSUF,GÜNGÖR SELİM, (2017). "Bağımsız Denetim Kalitesinin Finansal Performans Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Borsa İstanbul'da Bir Uygulama", Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(19), 171-197., Doi: 10.20875/makusobed.323891 (Yayın No: 3563170)

4   SAKINÇ İLKER,GÜNGÖR SELİM, (2015). "The Relationship Between Ownership Structure And Dividend An Application İn Istanbul Stock Exchange", Journal Of Economics And Development Studies, 3(4), 19-30., Doi: 10.15640/jeds.v3n4a3 (Yayın No: 2841806)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   GÜNGÖR SELİM, ERER DENİZ, (2022). "Türkiye’Deki Gıda Fiyatları İle Petrol Fiyatları Ve Döviz Kuru Arasındaki Doğrusal Olmayan İlişkinin İncelenmesi: Zamanla-Değişen Parametreli Var Modelleri", Alanya Akademik Bakış, 6(2), 2481-2497., Doi: 10.29023/alanyaakademik.1082332 (Yayın No: 7698668)

2   GÜNGÖR SELİM, BAŞCI EŞREF SAVAŞ, KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2021). "Yapısal Kırılmalar Altında Asimetrik Bilginin Hisse Senedi Getiri Oynaklığına Etkisi: Bist 100 Endeksi’Nde Bir Uygulama", Muhasebe Ve Finansman Dergisi, (89), 133-154., Doi: 10.25095/mufad.852110 (Yayın No: 6880544)

3   ZEREN FEYYAZ, GÜNGÖR SELİM, KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2021). "Bıomass Energy Consumptıon And Foreıgn Dırect Investments: Evıdence From Developed And Developıng Countrıes", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 20(77), 494-507., Doi: 10.17755/esosder.768925 (Yayın No: 6922823)

4   GÜNGÖR SELİM, AYDIN NERCÜ, İNAK AYDIN, (2021). "Covıd-19 Salgınının Turizm, Ulaştırma Ve Yiyecek&Amp;İçecek Sektörlerine Etkisi: Rals Engle Ve Granger Eşbütünleşme Testi", Gaziosmanpasa Universitesi Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi, 16(1), 95-107., Doi: 10.48145/gopsbad.882760 (Yayın No: 7128375)

5   GÜNGÖR SELİM, ŞAHİN EMRAH, (2021). "Türkiye’De Yaşanan Covid-19 Salgınının Kıymetli Madenler Ve Taşlar Piyasasına Etkisi: Borsa İstanbul’Dan Kanıtlar", Gaziantep University Journal Of Social Sciences, 20(3), 1338-1354., Doi: 10.21547/jss.891290 (Yayın No: 7141947)

6   ZEREN FEYYAZ, GÜNGÖR SELİM, (2021). "Brıcs-T Borsaları İle Altın Ve Brent Petrol Fiyatları Arasındaki İlişkinin Zamanla Değişen Nedensellik Testi İle İncelenmesi", Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(4), 1453-1467., Doi: 10.32709/akusosbil.894863 (Yayın No: 7211294)

7   GÜNGÖR SELİM,ŞAHİN EMRAH,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2020). "Finansal Serbestleşme İle Sanayi Üretimi Arasındaki İlişkinin Fourıer Temelli Yaklaşımlar İle Test Edilmesi: Türkiye Örneği", Maliye Finans Yazıları, (113), 119-138. (Yayın No: 6160740)

8   GÜNGÖR SELİM,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2019). "Enerji Tüketimi, Temiz Enerji Ve Karbondioksit Emisyonlarının Finansal Açıkla İlişkisi: Türkiye Örneği", Muhasebe Ve Finans İncelemeleri Dergisi, 2(1), 33-46., Doi: https://dx.doi.org/10.32951/mufider.481626 (Yayın No: 4994740)

9   ÇAKAR RECEP,KARAKAŞ GÜNGÖR,GÜNGÖR SELİM, (2018). "Türkiye’De Geleneksel Ve Katılım Bankalarının Toplam Kredi Hacimleriyle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkisi", İslam Ekonomisi Ve Finansı Dergisi (İefd), 4(1), 69-95. (Yayın No: 4319578)

10   KORKMAZ ÖZGE,GÜNGÖR SELİM, (2018). "Küresel Ekonomi Politika Belirsizliğinin Borsa İstanbul’Da İşlem Gören Seçilmiş Endeks Getirileri Üzerindeki Etkisi", Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6211-219., Doi: DOI: 10.18506/anemon.452749 (Yayın No: 4370588)

11   GÜNGÖR SELİM,KORKMAZ ÖZGE,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,BENLİ YASEMİN, (2017). "Küresel Gelişmeler Bağlamında Enerjide Dışa Bağımlı Gelişmekte Olan Ülkelerde Birincil Enerji Tüketimiyle Finansal Gelişme Arasındaki İlişki", Maliye Finans Yazıları, 1(108), 123-142. (Yayın No: 3632009)

12   GÜNGÖR SELİM,SÖNMEZ LÜTFİYE,KORKMAZ ÖZGE,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2016). "Petrol Fiyatlarındaki Değişimlerin Türkiye'nin Cari İşlemler Açığına Etkileri", Maliye Finans Yazıları, (106), 29-48. (Yayın No: 2927426)

13   GÜNGÖR SELİM, (2013). "Dış Borç Sorunu Ve Devletlerin İflası Çerçevesinde Yunanistan Krizi", Finansal Politik Ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 50(577), 13-34. (Yayın No: 152166)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   GÜNGÖR SELİM (2021). FİNANSAL TABANA YAYILMANIN KARBONDİOKSİT EMİSYONLARINA ETKİSİ: OECD ÜLKELERİNDEN KANITLAR. 8. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:7342020)

2   ŞAHİN EMRAH,GÜNGÖR SELİM,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2019). Yapısal Kırılmalar Altında Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) İle BİST Sınai Endeksi Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi. 2.ULUSLARARASI BANKACILIK SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5325923)

3   KARACA SÜLEYMAN SERDAR,BAŞÇI EŞREF SAVAŞ,GÜNGÖR SELİM (2019). Yapısal Kırılmalar Altında Asimetrik Bilginin Hisse Senedi Getiri Oynaklığına Etkisi: BİST 100 Endeksi’nde Bir Uygulama. 6.UluslararasıMuhasebe ve Finans Araştırmaları Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:6041032)

4   KORKMAZ ÖZGE,GÜNGÖR SELİM (2018). Küresel Ekonomi Politika Belirsizliğinin Borsa İstanbul’da İşlem Gören Hisse Senetlerinin Fiyat ve Getirileri Üzerindeki Etkisi. International Conference on Empirical Economics Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4312250)

5   ERTAŞ FATİH COŞKUN,GÜNGÖR SELİM (2017). Standard of the Events After ISA (Independent Standard On Auditing) 560 Balance Sheet Date: A Research On Independent Auditors. IV. INTERNATIONALSYMPOSIUM ONACCOUNTING AND FINANCEISAF 2017 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3563297)

6   GÜNGÖR SELİM,ÇAKAR RECEP,KARAKAŞ GÜNGÖR (2017). Geleneksel ve Katılım Bankaları’nın Toplam Kredi Hacimleriyle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği. IV. Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Kongresi (IIEFC) (Özet Bildiri) (Yayın No:3563314)

7   KORKMAZ ÖZGE,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,GÜNGÖR SELİM Küresel Ekonomi Politika Belirsizliğinin Gelişmekte Olan Ülkelerin Seçilmiş Makroekonomik Göstergeleri Üzerine Etkisi: Türkiye ve Güney Kore Örneği. 8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4293603)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

1   GÜNGÖR SELİM,KORKMAZ ÖZGE,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,BENLİ YASEMİN Küresel Gelişmeler Bağlamında Enerjide Dışa Bağımlı Gelişmekte Olan Ülkelerde Birincil Enerji Tüketimiyle Finansal Gelişme Arasındaki İlişki. 2. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3508345)

2   GÜNGÖR SELİM,KORKMAZ ÖZGE,KARACA SÜLEYMAN SERDAR Enerji Tüketimi, Temiz Enerji ve Karbondioksit Emisyonlarının Finansal Açıklıkla İlişkisi: Türkiye Örneği. 3.LİSANSÜSTÜ İŞLETME ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4293618)

3   GÜNGÖR SELİM,ŞAHİN EMRAH,KARACA SÜLEYMAN SERDAR Finansal Serbestleşme İle Sanayi Üretimi Arasındaki İlişkinin Fourier Temelli Yaklaşımlarla Test Edilmesi: Türkiye Örneği. 4.Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6041073)

4   GÜNGÖR SELİM,SÖNMEZ LÜTFİYE,KORKMAZ ÖZGE,KARACA SÜLEYMAN SERDAR Petrol Fiyatlarındaki Değişimlerin Türkiye nin Cari Açığına Etkileri. 1. LİSANSÜSTÜ İŞLETME ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2845255)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

1   Getiri Ve İşlem Hacmi Oynaklığı Etkileşimi Teoriler Ve Uluslararası Hisse Senedi Piyasalarından Kanıtlar (2020)., GÜNGÖR SELİM, KARACA SÜLEYMAN SERDAR, Gazi Kitabevi, Sayfa Sayısı: 405, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6913071)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

1   Finans Araştırmaları: Finansal Piyasalar Ve Kurumsal Finans (2021)., GÜNGÖR SELİM, Der Yayınları, Editör: Erdinç Altay, Demireli, Erhan, Sayfa Sayısı: 364, ISBN: 978-975-353-677-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7198143)

2   Crypto Assets: Conceptual Framework And Empirical Evidences (2021)., GÜNGÖR SELİM, Gazi Kitabevi, Editör: Karaca Süleyman Serdar, Kandil Göker, İlkut Elif, Sayfa Sayısı: 186, ISBN: 978-625-8443-30-1, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7367166)

3   Finans Teorisine Uygulamalı Katkılar. (2019)., KARACA SÜLEYMAN SERDAR, GÜNGÖR SELİM, Ekin Yayınevi, Editör: Demireli Erhan Karaca Süleyman Serdar, Sayfa Sayısı: 352, ISBN: 978-605-327-861-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6913173)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:selim.gungor@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2016-2020
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme (Dr)

Tez Adı:Hisse Senedi Getiri Oynaklığı İle İşlem Hacmi Oynaklığı Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülke Karşılaştırması
Yüksek Lisans
2010-2012
Hitit Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tez Adı:Sahiplik Yapısı Ve Temettü İlişkisi: İmkb'de Bir Uygulama
Lisans
2006-2010
Hitit Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme BölümüAkademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2020-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/REŞADİYE MESLEK YÜKSEKOKULU/YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ/SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PR./
Öğretim Görevlisi
2012-2020
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/REŞADİYE MESLEK YÜKSEKOKULU/DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ/DIŞ TİCARET PR./


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2021-2022)İŞLETME YÖNETİMİ IITürkçe3
(2021-2022)FİNANSAL YÖNETİMTürkçe2
(2021-2022)SAĞLIK İŞLETMELERİNDE FİNANSAL YÖNETİMTürkçe3
(2021-2022)KONAKLAMA MUHASEBESİTürkçe3
(2021-2022)SAĞLIK İŞLETMELERİNDE MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİTürkçe3
(2021-2022)YAZIŞMA TEKNİKLERİTürkçe2
(2021-2022)BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİTürkçe3
(2021-2022)GENEL MUHASEBETürkçe4
(2020-2021)ULUSLARARASI FİNANSMANTürkçe3
(2020-2021)MESLEKİ YABANCI DİL IITürkçe3
(2020-2021)FİNANSAL YÖNETİMTürkçe2
(2020-2021)KONAKLAMA MUHASEBESİTürkçe3
(2020-2021)MALİYET MUHASEBESİ ITürkçe2
(2020-2021)YAZIŞMA TEKNİKLERİTürkçe2
(2020-2021)GENEL MUHASEBETürkçe4
(2020-2021)BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİTürkçe3
(2020-2021)MESLEKİ YABANCI DİL ITürkçe3
(2019-2020)SAĞLIK KURUMLARINDA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİTürkçe2
(2019-2020)DIŞ TİCARET BELGELERİTürkçe3
(2019-2020)İŞLETME YÖNETİMİ 2Türkçe3
(2019-2020)ULUSLARARASI LOJİSTİKTürkçe3
(2019-2020)MESLEKİ YABANCI DİL 2Türkçe4
(2019-2020)MALİYET MUHASEBESİ 1Türkçe2
(2019-2020)HALKLA İLİŞKİLERTürkçe2
(2019-2020)GENEL İŞLETMETürkçe2
(2019-2020)BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİTürkçe3
(2019-2020)MESLEKİ YABANCI DİL 1Türkçe4
(2019-2020)YAZIŞMA TEKNİKLERİTürkçe2
(2019-2020)İŞLETME YÖNETİMİ 1Türkçe3
(2019-2020)ULUSLARARASI FİNANSMANTürkçe3
(2019-2020)LOJİSTİKTürkçe3
Yüksek Lisans
(2021-2022)UZMANLIK ALAN DERSİ-2Türkçe4
(2021-2022)UZMANLIK ALAN DERSİ-1Türkçe4
(2021-2022)FİNANSAL YÖNETİMTürkçe3
(2020-2021)FİNANSAL YÖNETİMTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler