GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ADEM EROĞLUž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Adem EROĞLU

Eğitim Fakültesi / Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

adem.eroglu@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 

Anabilim Dalı

İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Erciyes Üniversitesi (1989- 1994)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Matematik (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Dicle Üniversitesi (1987- 1989)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Matematik (Dr)

LİSANS, Atatürk Üniversitesi (1979- 1984)

Fen Fakültesi - Matematik Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "", Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,

YÜKSEK LİSANS, "", Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı - Matematik

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/ İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, (2013- Devam Ediyor)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/ İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, (2013- Devam Ediyor)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/ Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, (2011- Devam Ediyor)

Yardımcı Doçent, Dicle Üniversitesi/ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/ Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/ Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, (2009- 2011)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Matematik Bölümü/ Analiz Ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı, (1994- 2009)

Araştırma Görevlisi, Dicle Üniversitesi/ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/ Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/ Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, (1984- 1994)


İdari Görevler

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen Ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü, (2011- Devam Ediyor)

Bölüm Başkanı, Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, (2010- Devam Ediyor)

Bölüm Başkanı, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Görsel, İşitsel Teknikler Ve Medya Yapımcılığı Bölümü, (2010- Devam Ediyor)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, (2012- 2012)

Anabilim Dalı Başkanı, Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen Ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü, (2010- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme, Lisans, (2018-2019)

Matematik Eğitiminde Psikolojik Yaklaşımlar, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Matematiksel Kavramların Tarihsel Gelişimi-Iı, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Mühendislik Matematiği, Lisans, (2018-2019)

Kopleks Sayılar Ve Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar, Lisans, (2018-2019)

Analiz Iıı, Lisans, (2018-2019)

Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, (2018-2019)

Okul Deneyimi, Lisans, (2018-2019)

Sayısal Analiz, Lisans, (2018-2019)

Lineer Cebir, Lisans, (2018-2019)

Matematiğin Temelleri-I, Lisans, (2018-2019)

Genel Matematik Iı, Lisans, (2017-2018)

Genel Matematik I, Lisans, (2017-2018)

Analiz Iıı, Lisans, (2017-2018)

Matematik I, Lisans, (2017-2018)

Diferansiyel Denklemler, Lisans, (2017-2018)

Analitik Geometri-Iı, Lisans, (2017-2018)

Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme, Lisans, (2017-2018)

Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Alan Semineri, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Mühendislik Matematiği, Lisans, (2017-2018)

Sayısal Analiz, Lisans, (2017-2018)

Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, (2017-2018)

Kopleks Sayılar Ve Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar, Lisans, (2017-2018)

Okul Deneyimi, Lisans, (2017-2018)

Lineer Cebir, Lisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Sergen PAMUK, "İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Liselere Geçiş Sınavı (Lgs) Sayısal Bölüm Matematik Soruları Hakkındaki Görüş Ve Tutumları", 2019

Yüksek Lisans, Yusuf SUNA, "Aktif Öğrenme Yaklaşımının 7. Sınıf Matematik Dersi Rasyonel Sayılar Konusunun Öğretimine Etkisinin Akademik Başarı, Tutum Ve Kalıcılık Düzeyleri Bağlamında İncelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Şaban Yusuf ERDOĞDU, "Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerini Tam Sayılarla Dört İşlem Becerilerinin Yapılandırma Süreçlerinin İncelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Deniz ÜSTÜN, "C_{0} Ve C Dizi Uzaylarını Kapsayan Bazı Yeni Dizi Uzayları Üzerine Bir Çalışma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı, 2009

Yüksek Lisans, Yusuf TORUN, "Orlicz Fonksiyonlu Dizi Uzayları Üzerine Bir Çalışma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı, 2006

Yüksek Lisans, Mustafa GÜNSELİ, "Orlicz Fonksiyonlu Bir Dizi Uzayı Ve İlgili Matris Bönüşümleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Diğer, 2006

Yüksek Lisans, Onur BARUT, "Dizi Uzaylarının Sınıflandırılması Üzerine Bir Araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Diğer, 2001

Yüksek Lisans, Fatih ÖZCEYLAN, "Yakınsaklık Çeşitlerinin Sınıflandırılması Üzerine Bir Çalışma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Diğer, 2001

Yüksek Lisans, Mehmet EROĞLU, "Dizi Uzayları Üzerinde Bazı Yakınsaklık Türleri Ve Aralarındaki Bağlantılar", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Diğer, 1998

Yüksek Lisans, Cuma BOLAT, "Modülüs Fonksiyonu İle Tanımlanan Dizi Uzayları Ve İstatistiksel Yakınsaklık", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Diğer, 1997

Yüksek Lisans, Zafer ÇAKIR, "W (A,P,F,Q,S) Paranormlu Dizi Uzayı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı, 1996

Yüksek Lisans, Yusuf SUNA, "7. Sınıf Matematik Dersinde Rasyonel Sayılar Alt Öğrenme Alanının Aktif Öğrenme Yaklaşımı İle Öğretiminin Öğrencilerin Başarılarına, Tutumlarına, Kalıcılık Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi Ve Öğrenci Görüşleri",

Yüksek Lisans, Yusuf Şaban ERDOĞDU, "Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Tam Sayılarla Dört İşlem Becerilerini Yapılandırma Süreçlerinin İncelenmesi",

Doktora, Abdullah SÖNMEZOĞLU, "Fourier Serileri İle Bu Serilerin Conjugate Serilerinin Mutlak Genelleştirilmiş Nörlund Toplanabilirliği", Erciyes Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı, 2005

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

EROĞLU ADEM,YILMAZ ŞABAN, (2015). "On A Relation Between Nörlund Summability And Generalized Nörlund Summability", Contemporary Analysis And Applied Mathematics, 3(2), 270-278., Doi: 10.18532/caam.60022 (Yayın No: 2330143)

YILMAZ ŞABAN,EROĞLU ADEM, (2015). "Generalized Nörlund Summability Of Fuzzy Real Numbers", Pure And Applied Mathematics Journal, 4(1-2), 28-30., Doi: 10.11648/j.pamj.s.2015040102.17 (Yayın No: 2331756)

Eroğlu Adem, Yılmaz Şaban, (2005). "The Relation Between N P Q And N P", Bulletin Of Pure And Applied Sciences, 24159-166. (Yayın No: 484191)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

SEPET SEHER SULTAN,AYDIN CAFER,EROĞLU ADEM (2019). (휃, 휑) –DARALMA DÖNÜŞÜMÜ İÇİN SABİT NOKTA TEOREMİ. ÇUKUROVA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5151505)

Suna Yusuf,SEVİMLİ EYÜP,EROĞLU ADEM Examining Mathematics Teacher’s Expectations Regarding to Basic Mathematical Qualifications from Students Who Have Started the Secondary School. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4298698)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2011- , Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, , (Diğer)

1984-1994, Araştırma Görevlisi, Dicle Üniversitesi, , (Diğer)

1994-2009, Yrd.Doç.Dr, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, , (Diğer)

2009-2011, Yrd.Doç.Dr, Dicle Üniversitesi, , (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:adem.eroglu@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1989-1994
Erciyes Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik (Dr)

Tez Adı:
Yüksek Lisans
1987-1989
Dicle Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik (Dr)

Tez Adı:
Lisans
1979-1984
Atatürk Üniversitesi
Fen Fakültesi/Matematik BölümüAkademik Görevler

Yardımcı Doçent
2013-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/ İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Yardımcı Doçent
2013-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/ İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Yardımcı Doçent
2011-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/ MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Yardımcı Doçent
2009-2011
DİCLE ÜNİVERSİTESİ/ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ/ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/ MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Yardımcı Doçent
1994-2009
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ MATEMATİK BÖLÜMÜ/ ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
1984-1994
DİCLE ÜNİVERSİTESİ/ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ/ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/ MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı
2012-2012
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı
2011
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
2010
DİCLE ÜNİVERSİTESİ/ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı
2010
DİCLE ÜNİVERSİTESİ/ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı
2010
DİCLE ÜNİVERSİTESİ/ DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2018-2019)EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMETürkçe6
(2018-2019)MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİTürkçe4
(2018-2019)KOPLEKS SAYILAR VE KOMPLEKS DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLARTürkçe3
(2018-2019)ANALİZ IIITürkçe3
(2018-2019)ÖĞRETMENLİK UYGULAMASITürkçe5
(2018-2019)OKUL DENEYİMİTürkçe6
(2018-2019)SAYISAL ANALİZTürkçe2
(2018-2019)LİNEER CEBİRTürkçe12
(2018-2019)MATEMATİĞİN TEMELLERİ-ITürkçe2
(2017-2018)GENEL MATEMATİK IITürkçe4
(2017-2018)GENEL MATEMATİK ITürkçe4
(2017-2018)ANALİZ IIITürkçe3
(2017-2018)MATEMATİK ITürkçe4
(2017-2018)DİFERANSİYEL DENKLEMLERTürkçe4
(2017-2018)ANALİTİK GEOMETRİ-IITürkçe3
(2017-2018)EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMETürkçe6
(2017-2018)MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİTürkçe4
(2017-2018)SAYISAL ANALİZTürkçe2
(2017-2018)ÖĞRETMENLİK UYGULAMASITürkçe14
(2017-2018)KOPLEKS SAYILAR VE KOMPLEKS DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLARTürkçe3
(2017-2018)OKUL DENEYİMİTürkçe5
(2017-2018)LİNEER CEBİRTürkçe12
Yüksek Lisans
(2018-2019)MATEMATİK EĞİTİMİNDE PSİKOLOJİK YAKLAŞIMLARTürkçe3
(2018-2019)MATEMATİKSEL KAVRAMLARIN TARİHSEL GELİŞİMİ-IITürkçe3
(2017-2018)UZMANLIK ALAN DERSİTürkçe4
(2017-2018)ALAN SEMİNERİTürkçe2
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Yusuf SUNA, "7. Sınıf Matematik Dersinde Rasyonel Sayılar Alt Öğrenme Alanının Aktif Öğrenme Yaklaşımı İle Öğretiminin Öğrencilerin Başarılarına, Tutumlarına, Kalıcılık Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi ve Öğrenci Görüşleri", Yüksek Lisans
2.Yusuf Şaban ERDOĞDU, "ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TAM SAYILARLA DÖRT İŞLEM BECERİLERİNİ YAPILANDIRMA SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ", Yüksek Lisans
3.Sergen PAMUK, (2019)., "İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN LİSELERE GEÇİŞ SINAVI (LGS) SAYISAL BÖLÜM MATEMATİK SORULARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE TUTUMLARI", Yüksek Lisans
4.Zafer ÇAKIR, (1996)., "W (A,p,f,q,s) paranormlu dizi uzayı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Cuma BOLAT, (1997)., "Modülüs fonksiyonu ile tanımlanan dizi uzayları ve istatistiksel yakınsaklık", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Diğer, Yüksek Lisans
6.Mehmet EROĞLU, (1998)., "Dizi uzayları üzerinde bazı yakınsaklık türleri ve aralarındaki bağlantılar", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Diğer, Yüksek Lisans
7.Onur BARUT, (2001)., "Dizi uzaylarının sınıflandırılması üzerine bir araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Diğer, Yüksek Lisans
8.Fatih ÖZCEYLAN, (2001)., "Yakınsaklık çeşitlerinin sınıflandırılması üzerine bir çalışma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Diğer, Yüksek Lisans
9.Yusuf TORUN, (2006)., "Orlicz fonksiyonlu dizi uzayları üzerine bir çalışma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
10.Mustafa GÜNSELİ, (2006)., "Orlicz fonksiyonlu bir dizi uzayı ve ilgili matris bönüşümleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Diğer, Yüksek Lisans
11.Abdullah SÖNMEZOĞLU, (2005)., "Fourier serileri ile bu serilerin conjugate serilerinin mutlak genelleştirilmiş nörlund toplanabilirliği", Erciyes Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı, Doktora
12.Deniz ÜSTÜN, (2009)., "C_{0} ve c dizi uzaylarını kapsayan bazı yeni dizi uzayları üzerine bir çalışma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
13.Yusuf SUNA, (2019)., "Aktif öğrenme yaklaşımının 7. sınıf matematik dersi rasyonel sayılar konusunun öğretimine etkisinin akademik başarı, tutum ve kalıcılık düzeyleri bağlamında incelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
14.Şaban Yusuf ERDOĞDU, (2019)., "Ortaokul 7. sınıf öğrencilerini tam sayılarla dört işlem becerilerinin yapılandırma süreçlerinin incelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.EROĞLU ADEM,YILMAZ ŞABAN (2015). On a relation between Nörlund summability and generalized Nörlund summability. Contemporary Analysis and Applied Mathematics, 3(2), 270-278., Doi: 10.18532/caam.60022 (Yayın No: 2330143)
2.YILMAZ ŞABAN,EROĞLU ADEM (2015). Generalized Nörlund summability of fuzzy real numbers. Pure and Applied Mathematics Journal, 4(1-2), 28-30., Doi: 10.11648/j.pamj.s.2015040102.17 (Yayın No: 2331756)
3.Eroğlu Adem, Yılmaz Şaban (2005). The relation between N p q and N p. Bulletin Of Pure And Applied Sciences, 24159-166. (Yayın No: 484191)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.SEPET SEHER SULTAN,AYDIN CAFER,EROĞLU ADEM (2019). (휃, 휑) –DARALMA DÖNÜŞÜMÜ İÇİN SABİT NOKTA TEOREMİ. ÇUKUROVA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5151505)
2.Suna Yusuf,SEVİMLİ EYÜP,EROĞLU ADEM (2019). Examining Mathematics Teacher’s Expectations Regarding to Basic Mathematical Qualifications from Students Who Have Started the Secondary School. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4298698)
Üniversite Dışı Deneyim

2011- Yardımcı DoçentGaziosmanpaşa Üniversitesi, , (Diğer)
2009-2011Yrd.Doç.DrDicle Üniversitesi, , (Diğer)
1994-2009Yrd.Doç.DrGaziosmanpaşa Üniversitesi, , (Diğer)
1984-1994Araştırma GörevlisiDicle Üniversitesi, , (Diğer)