GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

EVRİM ÇELTEKž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Evrim ÇELTEK

Zile Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu / Zile Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu Pr.

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

evrim.celtek@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Zile Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu 

Bölüm

Zile Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu Pr. 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Anadolu Üniversitesi (2004- 2010)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Turizm İşletmeciliği (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Sakarya Üniversitesi (2001- 2004)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme (Yl) (Tezli)

LİSANS, Erciyes Üniversitesi (1996- 2000)

Nevşehir Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu - Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Pr.

TEZLER

DOKTORA, "Deneyimsel Pazarlama Unsurlarının Otellerin Bakış Açısı İle Değerlendirilmesi: Türkiye’Xxdeki 4 Ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010

YÜKSEK LİSANS, "Kırsal Turizm Ve Tokat İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Swot Analizi", Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Turizm

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Zile Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu/ Zile Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu Pr.(2018- Devam Ediyor)

Doktor Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu/ Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Bölümü/ Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Pr., (2010- 2018)

Araştırma Görevlisi, Anadolu Üniversitesi/ Turizm Fakültesi/ Turizm İşletmeciliği Bölümü/ Turizm İşletmeciliği Pr., (2004- 2010)

Araştırma Görevlisi, Sakarya Üniversitesi/ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/ Turizm İşletmeciliği Bölümü/ Turizm İşletmeciliği Pr., (2002- 2004)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu/ Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Bölümü/ Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Pr., (2002- 2002)


İdari Görevler

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Bölümü, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Pr., (2012- 2015)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik (Yl) (Tezli), (2012- 2015)

verdiği dersler

Turizm İşletmelerinde Örnek Olaylar, Lisans, (2017-2018)

Turizm İşletmelerinde E-Ticaret, Lisans, (2017-2018)

Turizm İşletmelerinde Hizmet Pazarlaması, Lisans, (2017-2018)

Turizm İşletmelerinde E-Ticaret, Lisans, (2017-2018)

Turizm Coğrafyası, Lisans, (2017-2018)

Mezuniyet Projesi Iı, Lisans, (2017-2018)

Mezuniyet Projesi I, Lisans, (2017-2018)

Kat Hizmetleri Yönetimi, Lisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Meral BOZDOĞAN, "Turizm İşletmelerinde E-Ticaret: Yemeksepeti.Com Üzerinde Satış Yapan Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Bir İnceleme: Konya İli Örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Anabilim Dalı, 2012

Editörlük

Handbook Of Research On Narrative Advertising (TR DİZİN), Kitap, Yayın Kurulu Üyeliği, IGI Global

Handbook Of Research On Smart Technology Applications İn The Tourism Industry, Kitap, Editör, IGI GLOBAL

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

İLHAN İBRAHİM,ÇELTEK EVRİM, (2016). "Mobile Marketing Usage Of Augmented Reality İn Tourism", Journal Of Social Sciences (Jss), 15(2), 581-589. (Yayın No: 2696274)

ÇELTEK EVRİM, (2014). "Product Development In Farm Tourısm An Investıgatıon On Ecologıcal Agrıculture Tourısm Farms In Turkey", Uhbab, International Peer-Reviewed Journal Of Humanities And Academic Science, 3(8), 90-114. (Yayın No: 1688988)

ÇELTEK EVRİM, (2013). "Experiental Marketing İn A Tourism Destination Selected Theoretical Aspects", Scientific Journal. Service Management,, 779(10), 5-17. (Yayın No: 1688986)

ÇELTEK EVRİM,BOZDOĞAN MERAL, (2013). "Turizm İşletmelerinde E Ticaret Yemeksepeti Com Da Satış Yapan Yiyecek İçecek İşletmelerinin İncelenmesi", Journal Of Social Sciences (Jss),, 12(3), 611-643. (Yayın No: 1689028)

ÇELTEK EVRİM,BOZDOĞAN MERAL, (2012). "Alternatif Pazarlama İletişimi Aracı Olarak Gerilla Pazarlama Uygulanmış Gerilla Pazarlama Reklam Örneklerinin İncelenmesi Ve Turizm Sektörü İçin Model Önerileri", Journal Of Yaşar University, 7(28), 4788-4812. (Yayın No: 1689034)

ÇELTEK EVRİM, (2010). "Mobile Advergames İn Tourism Marketing", Journal Of Vacation Marketing, 16(4), 267-281., Doi: doi: 10.1177/1356766710380882 (Yayın No: 1966876) [SSCI]

BRIDA JUAN GABRIEL,ÇELTEK EVRİM, (2008). "Public Goods And Sustainable Tourism The Construction Of White Elephants", Asean Journal On Hospitality & Tourism, 7(1), 115-127. (Yayın No: 2727636)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

UÇKUN CEYLAN GAZİ,ÇELTEK EVRİM, (2005). "Hizmet Kalitesi Oluşturmada Kişisel Kalitenin Önemi", Pagev Plastik Araştırma, Geliştirme Ve İnceleme Dergisi, (81), 110-118. (Yayın No: 2728421)

UÇKUN CEYLAN GAZİ,ÇELTEK EVRİM, (2004). "Niş Pazarlama Ve Turizm Sektöründe Uygulanabilirliği", İş, Güç Endüstri İlişkileri Ve İnsan Kaynakları Dergisi, 6(2), (Yayın No: 2728532)

ÇELTEK EVRİM, (2004). "Motivasyon Yönetimi", İş, Güç Endüstri İlişkileri Ve İnsan Kaynakları Dergisi, 6(1), (Yayın No: 2728576)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ÇELTEK EVRİM,DOĞAN SEDEN (2019). The Analysis of Google Play Augmented Reality Applications from The Perspective of Tourism Marketing. The Third International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2019) (TURKEY) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5330465)

ÇELTEK EVRİM (2016). Advantages of Augmented Reality in Tourism Marketing. 8th World Conference for Graduate Research Conference in Tourism and Hospitality (TURKEY) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2932517)

ÇELTEK EVRİM,BRIDA JUAN GABRIEL (2010). Hedonic consumption from the perspective of experience realms in destination marketing. ATLAS annual conference 2007 Destinations revisited Perspectives on developing and managing tourist areas, Viana do Castelo, (PORTUGAL) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2686059)

KASIM AZILAH,ÇELTEK EVRİM,MOHD NOR NOR AZILAH (2009). Stakeholder Participation In Tourısm Development And Marketing Theorıes And Realities. The 3rd Internatıonal Conference On Destınatıon Brandıng And Marketıng (CHINA) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2727717)

ÇELTEK EVRİM,KASIM AZILAH (2009). Experiential Marketing A Teoretical Model For Destination Marketing. The 3rd Internatıonal Conference On Destınatıon Brandıng And Marketıng (CHINA) (Özet Bildiri) (Yayın No:2727767)

ÇELTEK EVRİM (2008). Advergaming As A New Marketing Communication Tool For Tourism Industry. 2008 International Conference on “Culture and Event Tourism: Issues Debates (TURKEY) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2727868)

BRIDA JUAN GABRIEL,ÇELTEK EVRİM (2007). Puplic Goods and Tourism The Construction of White Elephants. Çanakkale 18 March University, 2007 International Tourism Biennial (TURKEY) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2696443)

AHİPAŞAOĞLU SUAVİ,ÇELTEK EVRİM (2007). Rural Tourism The Profile of Eco Agro Tourism Farm Businesses in Turkey. 2nd International Conference on Tourism (GREECE) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2728341)

ÇELTEK EVRİM (2006). Hedonism Hedonic Consumption and Hedonic Quality in Tourism Industry. Akdeniz University, Turk-Kazakh International Tourism Conference 2006 (TURKEY) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2728052)

DENİZER DÜNDAR,ÇELTEK EVRİM (2006). The Importance of E CRM Creating Customer Satisfaction in E Tourism E Turizmde Müşteri Memnuniyeti Yaratmada E CRM in önemi. International Knowledge, Economy and Management Congress(TURKEY) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2728214)

UÇKUN CEYLAN GAZİ,ÇELTEK EVRİM (2003). Reklamlar ve Reklamlardaki Etik Sorunlar Advertisements And Ethic Problems In Advertisement. Hacettepe University, 1st International Business And Professional Ethics Congress Of Turkey (TURKEY) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2728386)

ÇELTEK EVRİM Mobile Technology The availability of mobile advergames in Tourism Marketing. Consumer Behavior in Tourism Symposium 2008, Competence Centre in Tourism Management and Tourism Economics (TOMTE) (ITALY) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2686004)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

BOZDOĞAN MERAL,ÇELTEK EVRİM (2012). Pazarlama İletişim Aracı Olarak Gerilla Pazarlama Turizm Sektöründe Uygulanabilirliği. VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi (TURKEY) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2685924)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Turizm İşletmelerinde Elektronik Müşteri İlişkileri E Miy (2013)., ÇELTEK EVRİM, Detay Yayıncılık, Sayfa Sayısı: 279, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1973827)

Sürdürülebilir Kırsal Turizm (2006)., AHİPAŞAOĞLU SUAVİ,ÇELTEK EVRİM, Gazi Kitabevi, Sayfa Sayısı: 173, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 21847)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Handbook Of Research On Smart Technology Applications İn The Tourism Industry (2020)., ÇELTEK EVRİM,İLHAN İBRAHİM, Igı Global, Editör: Evrim Çeltek, Sayfa Sayısı: 569, ISBN: ISBN13: 9781799819899, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6076172)

Handbook Of Research On Smart Technology Applications İn The Tourism Industry (2020)., ÇELTEK EVRİM, Igı Global, Editör: Evrim Çeltek, Sayfa Sayısı: 569, ISBN: ISBN13: 9781799819899, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6076165)

Smart Marketing With The Internet Of Things (2019)., ÇELTEK EVRİM, Pa:Igı Global, Editör: Dora Simões, Belem Barbosa, And Sandra Filipe, Sayfa Sayısı: 304, ISBN: ISBN13: 9781522557630, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5330479)

The Routledge Handbook Of Destination Marketing (2018)., ÇELTEK EVRİM,İLHAN İBRAHİM, Routledge, Editör: Gursoy, Doğan G. Chi, Christina, Sayfa Sayısı: 534, ISBN: 9781138118836, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4328204)

Narrative Advertising Models And Conceptualization İn The Digital Age, Chapter Name:Qr Code Advertisements İn Tourism Marketing (2017)., ÇELTEK EVRİM, Pa:Igı Global, Editör: Yılmaz, Recep, Sayfa Sayısı: 360, ISBN: 9781522523741, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3460898)

Narrative Advertising Models And Conceptualization İn The Digital Age, Chapter Name:Mobile Advertising: Mobile Advergame Models For Tourism Marketing (2017)., ÇELTEK EVRİM, Pa:Igı Global, Editör: Yılmaz, Recep, Sayfa Sayısı: 360, ISBN: 9781522523741, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3460894)

Advertising And Branding: Concepts, Methodologies, Tools, And Applications (2017)., ÇELTEK EVRİM, Pa:Igı Global, Editör: Khosrow-Pour, Mehdi, Sayfa Sayısı: 1806, ISBN: 9781522517948, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3460888)

Mobile Computing And Wireless Networks Concepts Methodologies Tools And Applications 4 Volumes (2016)., ÇELTEK EVRİM, Pa:Igı Global, Editör: Khosrow-Pour, Mehdi, Sayfa Sayısı: 2308, ISBN: ISBN13: 9781466687516, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3256995)

Mobile Computing And Wireless Networks Concepts Methodologies Tools And Applications 4 Volumes (2016)., ÇELTEK EVRİM, Pa:Igı Global, Editör: Khosrow-Pour, Mehdi, Sayfa Sayısı: 2308, ISBN: ISBN13: 9781466687516, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2932277)

Otel İşletmeciliği (2016)., ÇELTEK EVRİM, Detay Yayıncılık, Editör: Meryem Akoğlan Kozak, ISBN: 978-605-5437-72-5, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3305697)

Emerging Innovative Marketing Strategies İn The Tourism Industry (2015)., ÇELTEK EVRİM, Pa:Igı Global, Editör: Nilanjan Ray, ISBN: ISBN13: 9781466686991, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3256879)

Handbook Of Research On Effective Advertising Strategies İn The Social Media Age (2015)., ÇELTEK EVRİM, Pa:Igı Global, Editör: Nurdal Öncel Taşkıran, Recep Yılmaz, Sayfa Sayısı: 509, ISBN: 978-1-4666-8125-5, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1688982)

Handbook Of Research On Effective Advertising Strategies İn The Social Media Age (2015)., ÇELTEK EVRİM, Pa:Igı Global, Editör: Nurdan Öncel Taşkıran, Recep Yılmaz , Sayfa Sayısı: 509, ISBN: 978-1-4666-8125-5, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1688977)

Otel İşletmeciliği (2012)., ÇELTEK EVRİM, Detay Yayıncılık, Editör: Meryem Akoğlan Kozak, Sayfa Sayısı: 304, ISBN: 978-605-5437-72-5, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 2728171)

From Customs Union To Chapter Negotiations The Turkish Economy On The Path To Eu Membership (2010)., ÇELTEK EVRİM, Atıner, Editör: Yannis A. Stivachtis , Sayfa Sayısı: 282, ISBN: 978-960-6672-04-0, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2685321)

Eskişehir Turizm Geliştirme Projeleri (2006)., ÖZEL ÇAĞIL HALE,ÇELTEK EVRİM,KAYA İLKE, Anadolu Üniversitesi, Editör: İrfan Arıkan, Sayfa Sayısı: 215, ISBN: 1715, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2728126)

Tarih, Siyaset, İktisat, Yönetim (Cumhuriyetin 80.Yılına Ve Ali Fuat Cebesoy’Un Anısına Armağan Kitabı) (2004)., ÇELTEK EVRİM,DEMİRKOL ŞEHNAZ, Saü Matbaası, Editör: Can, A.V.,K.Şahin, ISBN: -, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5800332)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

6 SIGMA, 6 Sigmanın Tanıtılması, KALDER, Sertifika, 02.06.2006-03.06.2006 (Ulusal)

ISO 22000 , ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, TSE (TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ), Sertifika, 03.04.2006-05.04.2006 (Ulusal)

ONLINE PAZARLAMA TEMEL EĞİTİMİ, Dijital Pazarlama, GOOGLE Dijital Atölye, Sertifika, 01.01.2018-10.02.2018 (Uluslararası)

DIGITAL SKILLS: MOBILE, Week 1: The rise in mobile technologyWhat is mobility?The benefits of mobilityMobile technology growthWearable technologyWeek 2: Mobility in practiceMobile design principlesBuilding mobility - core development approachesThe Internet of Things, ACCENTURE ONLINE COURSES, Sertifika, 02.03.2020-14.03.2020 (Uluslararası)

DIGITAL SKILLS: DIGITAL MARKETING, Week 1 - How to use digital marketingIntroduction to digital marketingDisplay and pay-per-click advertisingWeek 2 - Digital marketing techniquesSearch engine optimisationEmail marketingHow to integrate these techniques, ACCENTURE ONLINE COURSES, Sertifika, 02.03.2020-14.03.2020 (Uluslararası)

DIGITAL SKILLS: ARTIFICIAL INTELLIGENCE, Syllabus Week 1: Introduction to Artificial IntelligenceWhat is Artificial Intelligence and where did it come from?AI in ActionWhat does this mean for me?Week 2: Artificial Intelligence in IndustryImpact of AI on IndividualsWhat does this mean for me?Week 3: Adapting your skills to work with Artificial IntelligenceHow has the relationship changed between AI and Humans?Imagining the Future, Accenture Online courses, Sertifika, 24.02.2020-15.03.2020 (Uluslararası)

ISO/OHSAS, ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi,, KALDER, Sertifika, 17.10.2006-18.10.2006 (Ulusal)

CRM, Müşteri ilişkileri yönetimi, Boğaziçi Training and Consulting, Sertifika, 23.02.2007-24.02.2007 (Ulusal)

V. ULUSAL GİRİŞİMCİLİK AKADEMİSİ, Girişimcilik ve iş planı, Marka yönetimi, Stratejik planlama, Kagider, AB Fonları ve Proje Yazımı, AB Üyeliği Kadınlara Ne Getirecek?, Anadolu Üniverisitesi Girişimcilik Eğitim ve Araştırma Birimi, Sertifika, 24.03.2006-26.03.2006 (Ulusal)

BEST PRACTICES IN CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT , Customer Relationship Management Leading to Operational Efficiency and Effectiveness, USA/PURDUE UNIVERSITY, Sertifika, 26.01.2006-29.06.2006 (Uluslararası)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:evrim.celtek@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2004-2010
Anadolu Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Turizm İşletmeciliği (Dr)

Tez Adı:Deneyimsel Pazarlama Unsurlarının Otellerin Bakış Açısı İle Değerlendirilmesi: Türkiye’Xxdeki 4 Ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama
Yüksek Lisans
2001-2004
Sakarya Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Kırsal Turizm Ve Tokat İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Swot Analizi
Lisans
1996-2000
Erciyes Üniversitesi
Nevşehir Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu/Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Pr.Akademik Görevler

Doçent
2018-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİLE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU/ ZİLE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU PR.
Doktor Öğretim Üyesi
2010-2018
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİLE DİNÇERLER TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU/ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ/ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK PR.
Araştırma Görevlisi
2004-2010
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ/ TURİZM FAKÜLTESİ/ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ/ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PR.
Araştırma Görevlisi
2002-2004
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ/ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PR.
Araştırma Görevlisi
2002-2002
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİLE DİNÇERLER TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU/ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ/ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK PR.


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı
2012-2015
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm Başkanı
2012-2015
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİLE DİNÇERLER TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2017-2018)TURİZM İŞLETMELERİNDE ÖRNEK OLAYLARTürkçe2
(2017-2018)TURİZM İŞLETMELERİNDE E-TİCARETTürkçe2
(2017-2018)TURİZM İŞLETMELERİNDE HİZMET PAZARLAMASITürkçe2
(2017-2018)TURİZM İŞLETMELERİNDE E-TİCARETTürkçe2
(2017-2018)TURİZM COĞRAFYASITürkçe2
(2017-2018)MEZUNİYET PROJESİ IITürkçe3
(2017-2018)MEZUNİYET PROJESİ ITürkçe3
(2017-2018)KAT HİZMETLERİ YÖNETİMİTürkçe4
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Meral BOZDOĞAN, (2012)., "Turizm işletmelerinde E-Ticaret: yemeksepeti.com üzerinde satış yapan yiyecek-içecek işletmelerinde bir inceleme: Konya ili örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Handbook of Research on Narrative Advertising(TR DİZİN), Kitap, Yayın Kurulu Üyeliği, IGI Global
2.Handbook of Research on Smart Technology Applications in the Tourism Industry, Kitap, Editör, IGI GLOBAL


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.İLHAN İBRAHİM,ÇELTEK EVRİM (2016). Mobile Marketing Usage of Augmented Reality in Tourism. Journal of Social Sciences (JSS), 15(2), 581-589. (Yayın No: 2696274)
2.ÇELTEK EVRİM (2014). Product Development In Farm Tourısm An Investıgatıon On Ecologıcal Agrıculture Tourısm Farms In Turkey. UHBAB, International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science, 3(8), 90-114. (Yayın No: 1688988)
3.ÇELTEK EVRİM (2013). Experiental Marketing in a Tourism Destination Selected Theoretical Aspects. Scientific Journal. Service Management,, 779(10), 5-17. (Yayın No: 1688986)
4.ÇELTEK EVRİM,BOZDOĞAN MERAL (2013). Turizm İşletmelerinde E Ticaret yemeksepeti com da Satış Yapan Yiyecek İçecek İşletmelerinin İncelenmesi. Journal of Social Sciences (JSS),, 12(3), 611-643. (Yayın No: 1689028)
5.ÇELTEK EVRİM,BOZDOĞAN MERAL (2012). Alternatif Pazarlama İletişimi Aracı Olarak Gerilla Pazarlama Uygulanmış Gerilla Pazarlama Reklam Örneklerinin İncelenmesi Ve Turizm Sektörü İçin Model Önerileri. Journal of Yaşar University, 7(28), 4788-4812. (Yayın No: 1689034)
6.ÇELTEK EVRİM (2010). Mobile Advergames in Tourism Marketing. Journal Of Vacation Marketing, 16(4), 267-281., Doi: doi: 10.1177/1356766710380882 (Yayın No: 1966876)
7.BRIDA JUAN GABRIEL,ÇELTEK EVRİM (2008). Public Goods And Sustainable Tourism The Construction Of White Elephants. ASEAN Journal on Hospitality & Tourism, 7(1), 115-127. (Yayın No: 2727636)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.UÇKUN CEYLAN GAZİ,ÇELTEK EVRİM (2005). Hizmet Kalitesi Oluşturmada Kişisel Kalitenin Önemi. Pagev Plastik Araştırma, Geliştirme ve İnceleme Dergisi, (81), 110-118. (Yayın No: 2728421)
2.UÇKUN CEYLAN GAZİ,ÇELTEK EVRİM (2004). Niş pazarlama ve Turizm Sektöründe Uygulanabilirliği. iŞ, GÜÇ Endüstri ilişkileri ve insan kaynakları dergisi, 6(2), (Yayın No: 2728532)
3.ÇELTEK EVRİM (2004). Motivasyon Yönetimi. iŞ, GÜÇ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 6(1), (Yayın No: 2728576)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ÇELTEK EVRİM,DOĞAN SEDEN (2019). The Analysis of Google Play Augmented Reality Applications from The Perspective of Tourism Marketing. The Third International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2019) (TURKEY) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5330465)
2.ÇELTEK EVRİM (2016). Advantages of Augmented Reality in Tourism Marketing. 8th World Conference for Graduate Research Conference in Tourism and Hospitality (TURKEY) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2932517)
3.ÇELTEK EVRİM (2006). Hedonism Hedonic Consumption and Hedonic Quality in Tourism Industry. Akdeniz University, Turk-Kazakh International Tourism Conference 2006 (TURKEY) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2728052)
4.UÇKUN CEYLAN GAZİ,ÇELTEK EVRİM (2003). Reklamlar ve Reklamlardaki Etik Sorunlar Advertisements And Ethic Problems In Advertisement. Hacettepe University, 1st International Business And Professional Ethics Congress Of Turkey (TURKEY) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2728386)
5.ÇELTEK EVRİM (2008). Advergaming As A New Marketing Communication Tool For Tourism Industry. 2008 International Conference on “Culture and Event Tourism: Issues Debates (TURKEY) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2727868)
6.ÇELTEK EVRİM,BRIDA JUAN GABRIEL (2010). Hedonic consumption from the perspective of experience realms in destination marketing. ATLAS annual conference 2007 Destinations revisited Perspectives on developing and managing tourist areas, Viana do Castelo, (PORTUGAL) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2686059)
7.BRIDA JUAN GABRIEL,ÇELTEK EVRİM (2007). Puplic Goods and Tourism The Construction of White Elephants. Çanakkale 18 March University, 2007 International Tourism Biennial (TURKEY) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2696443)
8.KASIM AZILAH,ÇELTEK EVRİM,MOHD NOR NOR AZILAH (2009). Stakeholder Participation In Tourısm Development And Marketing Theorıes And Realities. The 3rd Internatıonal Conference On Destınatıon Brandıng And Marketıng (CHINA) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2727717)
9.AHİPAŞAOĞLU SUAVİ,ÇELTEK EVRİM (2007). Rural Tourism The Profile of Eco Agro Tourism Farm Businesses in Turkey. 2nd International Conference on Tourism (GREECE) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2728341)
10.DENİZER DÜNDAR,ÇELTEK EVRİM (2006). The Importance of E CRM Creating Customer Satisfaction in E Tourism E Turizmde Müşteri Memnuniyeti Yaratmada E CRM in önemi. International Knowledge, Economy and Management Congress(TURKEY) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2728214)
11.ÇELTEK EVRİM,KASIM AZILAH (2009). Experiential Marketing A Teoretical Model For Destination Marketing. The 3rd Internatıonal Conference On Destınatıon Brandıng And Marketıng (CHINA) (Özet Bildiri) (Yayın No:2727767)
12.ÇELTEK EVRİM (2009). Mobile Technology The availability of mobile advergames in Tourism Marketing. Consumer Behavior in Tourism Symposium 2008, Competence Centre in Tourism Management and Tourism Economics (TOMTE) (ITALY) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2686004)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.BOZDOĞAN MERAL,ÇELTEK EVRİM (2012). Pazarlama İletişim Aracı Olarak Gerilla Pazarlama Turizm Sektöründe Uygulanabilirliği. VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi (TURKEY) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2685924)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Turizm İşletmelerinde Elektronik Müşteri İlişkileri E MİY (2013)., ÇELTEK EVRİM, Detay Yayıncılık, Sayfa Sayısı: 279, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1973827)
2.Sürdürülebilir Kırsal Turizm (2006)., AHİPAŞAOĞLU SUAVİ,ÇELTEK EVRİM, Gazi Kitabevi, Sayfa Sayısı: 173, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 21847)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Handbook of Research on Smart Technology Applications in the Tourism Industry (2020)., ÇELTEK EVRİM,İLHAN İBRAHİM, Igı Global, Editör: Evrim Çeltek, Sayfa Sayısı: 569, ISBN: ISBN13: 9781799819899, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6076172)
2.Handbook of Research on Smart Technology Applications in the Tourism Industry (2020)., ÇELTEK EVRİM, Igı Global, Editör: Evrim Çeltek, Sayfa Sayısı: 569, ISBN: ISBN13: 9781799819899, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6076165)
3.Smart Marketing With the Internet of Things (2019)., ÇELTEK EVRİM, Pa:Igı Global, Editör: Dora Simões, Belem Barbosa, And Sandra Filipe, Sayfa Sayısı: 304, ISBN: ISBN13: 9781522557630, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5330479)
4.The Routledge Handbook of Destination Marketing (2018)., ÇELTEK EVRİM,İLHAN İBRAHİM, Routledge, Editör: Gursoy, Doğan G. Chi, Christina, Sayfa Sayısı: 534, ISBN: 9781138118836, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4328204)
5.Narrative Advertising Models and Conceptualization in the Digital Age, Chapter name:QR Code Advertisements in Tourism Marketing (2017)., ÇELTEK EVRİM, Pa:Igı Global, Editör: Yılmaz, Recep, Sayfa Sayısı: 360, ISBN: 9781522523741, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3460898)
6.Narrative Advertising Models and Conceptualization in the Digital Age, Chapter name:Mobile Advertising: Mobile Advergame Models for Tourism Marketing (2017)., ÇELTEK EVRİM, Pa:Igı Global, Editör: Yılmaz, Recep, Sayfa Sayısı: 360, ISBN: 9781522523741, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3460894)
7.Advertising and Branding: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (2017)., ÇELTEK EVRİM, Pa:Igı Global, Editör: Khosrow-Pour, Mehdi, Sayfa Sayısı: 1806, ISBN: 9781522517948, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3460888)
8.Mobile Computing and Wireless Networks Concepts Methodologies Tools and Applications 4 Volumes (2016)., ÇELTEK EVRİM, Pa:Igı Global, Editör: Khosrow-Pour, Mehdi, Sayfa Sayısı: 2308, ISBN: ISBN13: 9781466687516, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3256995)
9.Mobile Computing and Wireless Networks Concepts Methodologies Tools and Applications 4 Volumes (2016)., ÇELTEK EVRİM, Pa:Igı Global, Editör: Khosrow-Pour, Mehdi, Sayfa Sayısı: 2308, ISBN: ISBN13: 9781466687516, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2932277)
10.Otel İşletmeciliği (2016)., ÇELTEK EVRİM, Detay Yayıncılık, Editör: Meryem Akoğlan Kozak, ISBN: 978-605-5437-72-5, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 3305697)
11.Emerging Innovative Marketing Strategies in the Tourism Industry (2015)., ÇELTEK EVRİM, Pa:Igı Global, Editör: Nilanjan Ray, ISBN: ISBN13: 9781466686991, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3256879)
12.Handbook of Research on Effective Advertising Strategies in the Social Media Age (2015)., ÇELTEK EVRİM, Pa:Igı Global, Editör: Nurdal Öncel Taşkıran, Recep Yılmaz, Sayfa Sayısı: 509, ISBN: 978-1-4666-8125-5, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1688982)
13.Handbook of Research on Effective Advertising Strategies in the Social Media Age (2015)., ÇELTEK EVRİM, Pa:Igı Global, Editör: Nurdan Öncel Taşkıran, Recep Yılmaz , Sayfa Sayısı: 509, ISBN: 978-1-4666-8125-5, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1688977)
14.Otel İşletmeciliği (2012)., ÇELTEK EVRİM, Detay Yayıncılık, Editör: Meryem Akoğlan Kozak, Sayfa Sayısı: 304, ISBN: 978-605-5437-72-5, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 2728171)
15.From Customs Union to Chapter Negotiations The Turkish Economy on the Path to EU Membership (2010)., ÇELTEK EVRİM, Atıner, Editör: Yannis A. Stivachtis , Sayfa Sayısı: 282, ISBN: 978-960-6672-04-0, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2685321)
16.Eskişehir Turizm Geliştirme Projeleri (2006)., ÖZEL ÇAĞIL HALE,ÇELTEK EVRİM,KAYA İLKE, Anadolu Üniversitesi, Editör: İrfan Arıkan, Sayfa Sayısı: 215, ISBN: 1715, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2728126)
17.Tarih, Siyaset, İktisat, Yönetim (Cumhuriyetin 80.yılına ve Ali Fuat Cebesoy’un Anısına ARMAĞAN Kitabı) (2004)., ÇELTEK EVRİM,DEMİRKOL ŞEHNAZ, Saü Matbaası, Editör: Can, A.V.,K.Şahin, ISBN: -, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5800332)
Sertifika
1.BEST PRACTICES IN CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT , Customer Relationship Management Leading to Operational Efficiency and Effectiveness, USA/PURDUE UNIVERSITY, Sertifika, 26.01.2006-29.06.2006 (Uluslararası)
2.V. ULUSAL GİRİŞİMCİLİK AKADEMİSİ, Girişimcilik ve iş planı, Marka yönetimi, Stratejik planlama, Kagider, AB Fonları ve Proje Yazımı, AB Üyeliği Kadınlara Ne Getirecek?, Anadolu Üniverisitesi Girişimcilik Eğitim ve Araştırma Birimi, Sertifika, 24.03.2006-26.03.2006 (Ulusal)
3.DIGITAL SKILLS: ARTIFICIAL INTELLIGENCE, Syllabus Week 1: Introduction to Artificial IntelligenceWhat is Artificial Intelligence and where did it come from?AI in ActionWhat does this mean for me?Week 2: Artificial Intelligence in IndustryImpact of AI on IndividualsWhat does this mean for me?Week 3: Adapting your skills to work with Artificial IntelligenceHow has the relationship changed between AI and Humans?Imagining the Future, Accenture Online courses, Sertifika, 24.02.2020-15.03.2020 (Uluslararası)
4.CRM, Müşteri ilişkileri yönetimi, Boğaziçi Training and Consulting, Sertifika, 23.02.2007-24.02.2007 (Ulusal)
5.ISO/OHSAS, ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi,, KALDER, Sertifika, 17.10.2006-18.10.2006 (Ulusal)
6.ISO 22000 , ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, TSE (TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ), Sertifika, 03.04.2006-05.04.2006 (Ulusal)
7.6 SIGMA, 6 Sigmanın Tanıtılması, KALDER, Sertifika, 02.06.2006-03.06.2006 (Ulusal)
8.DIGITAL SKILLS: MOBILE, Week 1: The rise in mobile technologyWhat is mobility?The benefits of mobilityMobile technology growthWearable technologyWeek 2: Mobility in practiceMobile design principlesBuilding mobility - core development approachesThe Internet of Things, ACCENTURE ONLINE COURSES, Sertifika, 02.03.2020-14.03.2020 (Uluslararası)
9.DIGITAL SKILLS: DIGITAL MARKETING, Week 1 - How to use digital marketingIntroduction to digital marketingDisplay and pay-per-click advertisingWeek 2 - Digital marketing techniquesSearch engine optimisationEmail marketingHow to integrate these techniques, ACCENTURE ONLINE COURSES, Sertifika, 02.03.2020-14.03.2020 (Uluslararası)
10.ONLINE PAZARLAMA TEMEL EĞİTİMİ, Dijital Pazarlama, GOOGLE Dijital Atölye, Sertifika, 01.01.2018-10.02.2018 (Uluslararası)