GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

EDİP UZUNDALž

[ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKTOR ]

ARŞ. GÖR. DR. Edip UZUNDAL

Fen-Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

edip.uzundal@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Bölüm

Tarih Bölümü 

Anabilim Dalı

Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2012- 2017)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Tarih (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Afyon Kocatepe Üniversitesi (2010- 2011)

Fen-Edebiyat Fakültesi - Tarih Bölümü

LİSANS, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (2004- 2008)

Fen-Edebiyat Fakültesi - Tarih Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Sultan Iı. Abdülhamid Dönemi’Xxnde Amasya Sancağı (Sosyal, Ekonomik, İdarî Ve Demografik Yapı)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017

YÜKSEK LİSANS, "562 No'lu Şer'iyye Sicili'ne Göre Karahisâr-I Sâhib Sancağı: Belge Özetleri Ve Değerlendirme", Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2011

YABANCI DİLLER

Almanca

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Yakınçağ Tarihi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Tarih Bölümü/ Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı, (2010- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

Osmanlı Kent Tarihi, Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

UZUNDAL EDİP, (2018). "Osmanlı İlmiye Teşkilatından Bir Portre: Şeyhülislam Halil Efendi Ve Terekesi", History Studies: International Journal Of History, 10(8), 177-196., Doi: 10.9737/hist.2018.669 (Yayın No: 4597912)

UZUNDAL EDİP, (2013). "Carter V Fındley İn Osmanlı Devletindebürokratik Reform Bâbıâli 1789 1922 İsimlieserinin Tanıtımı Ve Değerlendirilmesi", Tarih Okulu The History Scholl, 1(14), 287-297. (Yayın No: 107269)

UZUNDAL EDİP, (2013). "19 Yüzyıl Tarih Yazıcılığı Ve Ahmed Cevdet Paşa", Tuhed, 2(2), 108-128. (Yayın No: 107143)

UZUNDAL EDİP, (2012). "Christoph K Neumann Araç Tarih Amaç Tanzimat Tarih İcevdet İn Siyasi Anlamı Çev Meltem Arun Tarih Vakfı Yurtyayınları İstanbul 1999", History Studies: International Journal Of History, 4(2), 443-450. (Yayın No: 107221)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

UZUNDAL EDİP, (2017). "Amasya Sancağı’Nda Ermenilerin Propaganda Faaliyetlerine Dair Bazı Tespitler (1890-1903)", Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), 13-29. (Yayın No: 3967437)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

UZUNDAL EDİP (2018). 1821 – 1823 Tarihleri Arasında Karahisâr-ı Sâhib’te Sürgün. xvıı. Türk Tarih Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3967244)

UZUNDAL EDİP (2016). İKİ SANCAK ARASINDA BİR KAZA: MECİDÖZÜ. Uluslararası Bütün Yönleriyle Çorum Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3967794)

UZUNDAL EDİP (2015). ŞER İYE SİCİLLERİ IŞIĞINDA RÜ YET İ HİLÂLİN TESPİTİ VE TAŞRADA DUYURULMASI ŞİRAN KAZASI ÖRNEĞİ. Oruç ve Ötesi Çok Boyutlu Bir Fenomen Olarak Ramazan (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:107175)

UZUNDAL EDİP (2015). SULTAN II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ AMASYA SANCAĞI’NIN İDARİ YAPISI (SALNAMELERE GÖRE). III. Uluslararası Geçmişten Günümüze Merzifon ve Amasya Yöresi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3967716)

UZUNDAL EDİP II. MEŞRUTİYET SONRASINDA DİYARBAKIR VİLAYETİNDE JANDARMANIN ISLAHATINA DAİR BAZI TESPİTLER. Uluslararası Cumhuriyet Döneminde Diyarbakır Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4597952)

UZUNDAL EDİP 1885-1911 YILLARINDA ŞİRAN KAZASINDA İMAM-HATİPTAYİNLERİNE DAİR BİR İNCELEME. I. ULUSLARARASI GÜMÜŞHANE SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3968050)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Türk Tarihine Dair Yazılar Iıı (Prof. Dr. Feda Şamil Arık Armağan Kitabı) (2018)., UZUNDAL EDİP, Gece Kitaplığı, Editör: Alpaslan Demir, Eralp Erdoğan, Ömer Düzbakar, Sayfa Sayısı: 800, ISBN: 978-605-288-634-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4597744)

Türk Tarihine Dair Yazılar Iıeşref Buharalı Armağan Kitabı (2017)., UZUNDAL EDİP, Gece Kitaplığı, Editör: Alpaslan Demir - Tuba Kalkan - Eralp Erdoğan, Sayfa Sayısı: 816, ISBN: 978-605-288-180-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3967603)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2010- , Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Akademisyen, (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:edip.uzundal@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2012-2017
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih (Dr)

Tez Adı:Sultan Iı. Abdülhamid Dönemi’Xxnde Amasya Sancağı (Sosyal, Ekonomik, İdarî Ve Demografik Yapı)
Yüksek Lisans
2010-2011
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü

Tez Adı:562 No'lu Şer'iyye Sicili'ne Göre Karahisâr-I Sâhib Sancağı: Belge Özetleri Ve Değerlendirme
Lisans
2004-2008
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih BölümüAkademik Görevler

Araştırma Görevlisi
2010-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ TARİH BÖLÜMÜ/ YAKINÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2018-2019)OSMANLI KENT TARİHİTürkçe4
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.UZUNDAL EDİP (2018). Osmanlı İlmiye Teşkilatından Bir Portre: Şeyhülislam Halil Efendi ve Terekesi. History Studies: International Journal of History, 10(8), 177-196., Doi: 10.9737/hist.2018.669 (Yayın No: 4597912)
2.UZUNDAL EDİP (2013). CARTER V FINDLEY İN OSMANLI DEVLETİNDEBÜROKRATİK REFORM BÂBIÂLİ 1789 1922 İSİMLİESERİNİN TANITIMI VE DEĞERLENDİRİLMESİ. Tarih Okulu The History Scholl, 1(14), 287-297. (Yayın No: 107269)
3.UZUNDAL EDİP (2013). 19 Yüzyıl Tarih Yazıcılığı ve Ahmed Cevdet Paşa. TUHED, 2(2), 108-128. (Yayın No: 107143)
4.UZUNDAL EDİP (2012). Christoph K Neumann Araç Tarih Amaç Tanzimat Tarih iCevdet in Siyasi Anlamı çev Meltem Arun Tarih Vakfı YurtYayınları İstanbul 1999. History Studies: International Journal of History, 4(2), 443-450. (Yayın No: 107221)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.UZUNDAL EDİP (2017). AMASYA SANCAĞI’NDA ERMENİLERİN PROPAGANDA FAALİYETLERİNE DAİR BAZI TESPİTLER (1890-1903). Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), 13-29. (Yayın No: 3967437)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.UZUNDAL EDİP (2015). SULTAN II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ AMASYA SANCAĞI’NIN İDARİ YAPISI (SALNAMELERE GÖRE). III. Uluslararası Geçmişten Günümüze Merzifon ve Amasya Yöresi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3967716)
2.UZUNDAL EDİP (2018). 1821 – 1823 Tarihleri Arasında Karahisâr-ı Sâhib’te Sürgün. xvıı. Türk Tarih Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3967244)
3.UZUNDAL EDİP (2015). ŞER İYE SİCİLLERİ IŞIĞINDA RÜ YET İ HİLÂLİN TESPİTİ VE TAŞRADA DUYURULMASI ŞİRAN KAZASI ÖRNEĞİ. Oruç ve Ötesi Çok Boyutlu Bir Fenomen Olarak Ramazan (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:107175)
4.UZUNDAL EDİP (2016). İKİ SANCAK ARASINDA BİR KAZA: MECİDÖZÜ. Uluslararası Bütün Yönleriyle Çorum Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3967794)
5.UZUNDAL EDİP (2016). II. MEŞRUTİYET SONRASINDA DİYARBAKIR VİLAYETİNDE JANDARMANIN ISLAHATINA DAİR BAZI TESPİTLER. Uluslararası Cumhuriyet Döneminde Diyarbakır Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4597952)
6.UZUNDAL EDİP (2016). 1885-1911 YILLARINDA ŞİRAN KAZASINDA İMAM-HATİPTAYİNLERİNE DAİR BİR İNCELEME. I. ULUSLARARASI GÜMÜŞHANE SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3968050)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Türk Tarihine Dair Yazılar III (Prof. Dr. Feda Şamil Arık Armağan Kitabı) (2018)., UZUNDAL EDİP, Gece Kitaplığı, Editör: Alpaslan Demir, Eralp Erdoğan, Ömer Düzbakar, Sayfa Sayısı: 800, ISBN: 978-605-288-634-2, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4597744)
2.Türk Tarihine Dair Yazılar IIEşref Buharalı Armağan Kitabı (2017)., UZUNDAL EDİP, Gece Kitaplığı, Editör: Alpaslan Demir - Tuba Kalkan - Eralp Erdoğan, Sayfa Sayısı: 816, ISBN: 978-605-288-180-4, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3967603)
Üniversite Dışı Deneyim

2010- Araştırma GörevlisiGaziosmanpaşa Üniversitesi, Akademisyen, (Diğer)