GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

AYSUN GÖKALPž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Aysun GÖKALP

Artova Meslek Yüksekokulu / Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

aysun.bakir@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Artova Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik Bölümü 

Anabilim Dalı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

YÜKSEK LİSANS, Fırat Üniversitesi (2010- 2013)

Fen Fakültesi - Kimya Bölümü

LİSANS, Fırat Üniversitesi (2006- 2010)

Fen Fakültesi - Kimya Bölümü

TEZLER

YÜKSEK LİSANS, "Bifenoksi Sübstitüe Yeni Ftalosiyaninlerin Sentezi Ve Karakterizasyonu", Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi, 2013

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Artova Meslek Yüksekokulu/ Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik Bölümü/ İş Sağlığı Ve Güvenliği Pr., (2015- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

İş Sağlığı Ve Güvenliği, Önlisans, (2017-2018)

Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği, Önlisans, (2017-2018)

Fiziksel Risk Etmenleri, Önlisans, (2017-2018)

Bina Yönetim Sistemleri, Önlisans, (2017-2018)

Ergonomi, Önlisans, (2017-2018)

Bilgi Teknolojileri-2, Önlisans, (2017-2018)

İşçi Sağlığı Ve Meslek Hastalıkları, Önlisans, (2017-2018)

Kişisel Koruyucu Donanımlar, Önlisans, (2017-2018)

Bilgi Teknolojileri-1, Önlisans, (2017-2018)

Kimyasal Maddeler, Önlisans, (2017-2018)

Endüstride İş Sağlığı Ve Güvenliği, Önlisans, (2016-2017)

Bina Yönetim Sistemleri, Önlisans, (2016-2017)

Fiziksel Risk Etmenleri, Önlisans, (2016-2017)

Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği, Önlisans, (2016-2017)

Ergonomi, Önlisans, (2016-2017)

İşçi Sağlığı Ve Meslek Hastalıkları, Önlisans, (2016-2017)

Kişisel Koruyucu Donanımlar, Önlisans, (2016-2017)

Kimyasal Maddeler, Önlisans, (2016-2017)

Kimyasal Maddeler, Önlisans, (2015-2016)

Ticari Matematik, Önlisans, (2015-2016)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:aysun.bakir@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Yüksek Lisans
2010-2013
Fırat Üniversitesi
Fen Fakültesi/Kimya Bölümü

Tez Adı:Bifenoksi Sübstitüe Yeni Ftalosiyaninlerin Sentezi Ve Karakterizasyonu
Lisans
2006-2010
Fırat Üniversitesi
Fen Fakültesi/Kimya BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2015-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ARTOVA MESLEK YÜKSEKOKULU/ MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ/ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PR.


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2017-2018)İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİTürkçe3
(2017-2018)YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİTürkçe4
(2017-2018)FİZİKSEL RİSK ETMENLERİTürkçe3
(2017-2018)BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİTürkçe3
(2017-2018)ERGONOMİTürkçe3
(2017-2018)BİLGİ TEKNOLOJİLERİ-2Türkçe3
(2017-2018)İŞÇİ SAĞLIĞI VE MESLEK HASTALIKLARITürkçe4
(2017-2018)KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARTürkçe3
(2017-2018)BİLGİ TEKNOLOJİLERİ-1Türkçe3
(2017-2018)KİMYASAL MADDELERTürkçe3
(2016-2017)ENDÜSTRİDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİTürkçe3
(2016-2017)BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİTürkçe3
(2016-2017)FİZİKSEL RİSK ETMENLERİTürkçe3
(2016-2017)YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİTürkçe4
(2016-2017)ERGONOMİTürkçe3
(2016-2017)İŞÇİ SAĞLIĞI VE MESLEK HASTALIKLARITürkçe4
(2016-2017)KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARTürkçe3
(2016-2017)KİMYASAL MADDELERTürkçe3
(2015-2016)KİMYASAL MADDELERTürkçe3
(2015-2016)TİCARİ MATEMATİKTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler