GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

NURAY KIZILASLANž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Nuray KIZILASLAN

Ziraat Fakültesi / Tarım Ekonomisi Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

nuray.kizilaslan@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Ziraat Fakültesi 

Bölüm

Tarım Ekonomisi Bölümü 

Anabilim Dalı

Tarım Politikası Ve Yayım Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (1992- 1997)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Tarım Ekonomisi (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Cumhuriyet Üniversitesi (1989- 1991)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Tarım Ekonomisi (Yl) (Tezli)

LİSANS, Cumhuriyet Üniversitesi (1985- 1989)

Tokat Ziraat Fakültesi - Tarım Ekonomisi Pr.

TEZLER

DOKTORA, "Tokat İli Merkez İlçede Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinde Katılımı Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörler Üzerine Bir Araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997

YÜKSEK LİSANS, "Türkiye’Xxde Önemli Bazı Tarla Ürünlerinde Arz Duyarlılığı Ve Belirsizlik", Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1991

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı - Tarım Ekonomisi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Bölümü/Tarım Politikası Ve Yayım Anabilim Dalı/ (2014- Devam Ediyor)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Bölümü/Tarım Politikası Ve Yayım Anabilim Dalı/ (2008- 2014)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Bölümü/Tarım Politikası Ve Yayım Anabilim Dalı/ (1997- 2008)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Bölümü/Tarım Politikası Ve Yayım Anabilim Dalı/ (1994- 1997)

Uzman, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Bölümü/Tarım Politikası Ve Yayım Anabilim Dalı/ (1992- 1994)


İdari Görevler

Kalite Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

2019 2023 Stratejik Planlama Koordinatör Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Dekan Vekili, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Öğrenci Etkinlikleri Komisyon Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Yayın Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Staj Komisyon Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Staj Komisyon Başkanlığı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Yönetim Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkan Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Myo/Yüksekokul Müdürü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Zehra DEMİGAN, "Kadının Çalışmasına Yönelik Tutum Ve Cinsiyet Rolleri (Çorum İli Merkez Köyler Örneği)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Eda SOLMAZ, "Kırdan Kente Göç Eden Ailelerin Kız Çocuklarına Yönelik Tutum Ve Davranışları (Tokat İli Merkez İlçe Araştırması)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Erkut SOMAK, "Üreticilerin Tarım Politikalarına İlişkin Görüş Ve Beklentilerinin Belirlenmesi(Tokat İli Merkez İlçe Köyleri Örneği)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Tayfur ÜNAL, "Türkiye'de Sürdürülebilir Kalkınma Kapsamında Geleneksel Mimariye Sahip Tokat Evlerinin Ekoturizme Kazandırılmasında Yerel Halkın Tutum Ve Davranışlarının İncelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Zafer HIZARCI, ""Erbaa Narince Bağ Yaprağı" Üretilen Köylerde Sosyo-Ekonomik Yapı Ve Yüksek Sistem Bağcılığın Benimsenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Nihan Tuğçe TOPBAŞ, "Yerel Ve Kırsal Kalkınmada Coğrafi İşaret: Zile Pekmezi Araştırması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Kemal ÖZ, "Besi Sığırcılığında Tarım Kredi Kooperatiflerinin Rolü:Sinop İli Erfelek İlçesi Araştırması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Murat ALNIAÇIK, "Sekp Süt Stratejik Yatırım Planı Hibe Programının Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Barış YILMAZ, "Avrupa Birliği Taze Meyve Ve Sebze Ortak Piyasa Düzeni Ve Türkiye'nin Uyumu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Miyase KARAÖMER, "Hatay İli Kırsalındaki Kadınların Girişimcilik Eğilimlerinin İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2014

Yüksek Lisans, Zehra YILDIRIM KORKMAZ, "Tokat İli Kazova Bölgesinde Meyve Yetiştiren İşletmelerin Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine (Fadn) Göre Sınıflandırılması Ve Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2014

Yüksek Lisans, Çiğdem ÖZYURT, "Sanayilik Sebze Üretiminin Benimsenmesinde Gıda, Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Ve Tarıma Dayalı Sanayilerin Rolü (Tokat İli Merkez İlçe Örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2012

Yüksek Lisans, Ömer YAŞA, "Türkiye'nin Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Tarımsal Mücadele Politikaları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2011

Yüksek Lisans, Funda TETİK, "Tarımsal Kobi'lerin Kırsal Kalkınmadaki Rolü (Tokat Merkez Ve Niksar İlçeleri Örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2011

Yüksek Lisans, Nur İlkay SÖNMEZ, "Kırsal Alanda Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesinde Kooperatifçiliğin Rolü Aamasya-Çorum İlleri Örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2011

Yüksek Lisans, Murat ERÇOBAN, "Tokat İli Merkez İlçede Kadınların Tarımsal Faaliyetlere Katılımları Ve Yayımdan Yararlanma Olanaklarının Karşılaştırmalı Bir Analizi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2009

Yüksek Lisans, Asiye YAMANOĞLU, "Toplumsal Cinsiyet Analizi (Tokat İli Örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2008

Yüksek Lisans, Murat YILMAZÇOBAN, "Türkiye'de Geleneksel Yayım Yaklaşımı İle Eğitim Ziyaret Yayım Yaklaşımının Karşılaştırmalı Analizi(Çorum Ve Sivas İlleri Örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2006

Yüksek Lisans, İlyas ÇETİN, "Türkiye'de Doğrudan Gelir Desteği Uygulamaları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2005

Yüksek Lisans, Sevilay ALMUS, "Tokat-Zile-Güzelbeyli Kasabasında Uygulanan Arazi Toplulaştırmasında Benimsemeyi Etkileyen Faktörlerin Ve Çiftçi Eğilimlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 1999

Doktora, Murat DEMİRBÜK, "Yetiştirici Birliklerinde Üyeliği Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle Belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2018

Doktora, Serhan CANDEMİR, "Mısır Üretiminin Uluslararası Rekabet Gücünün Belirlenmesi (Tr63 Bölgesi Örneği)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2018

Doktora, Faruk ADIGÜZEL, "Ege Bölgesinde Zeytin Yetiştiriciliği Yapan Tarım İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Analizi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2017

Editörlük

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Journal Of Applied Sciences, Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Journal of Applied Sciences

Turkish Journal Of Agriculture- Food Science And Technology, Dergi, Turjaf

Türk Tarım Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi (TR DİZİN), Dergi, Editör, Turkish Science and Technology

Türk Tarım Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology

Türk Tarım Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology

Türk Tarım Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology

Türk Tarım Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology

Türk Tarım Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology

Türk Tarım Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology

Türk Tarım Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology

Türk Tarım Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology

Türk Tarım Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology

Türk Tarım Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology

Türk Tarım Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology

Türk Tarım Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology

Türk Tarım -Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÇUKUR TAYFUN,KIZILASLAN NURAY,ÇUKUR FİGEN,KIZILASLAN HALİL, (2020). "Tüketicilerin Coğrafi İşaretli Ürünler İçin Ödeme İstekliliğine Etki Eden Faktörler: Niksar Cevizi Örneği", Türk Tarım - Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 8(11), 2476-2481. (Yayın No: 6619366)

Gönültaş Hayati, KIZILASLAN HALİL, KIZILASLAN NURAY, (2020). "Gıda İsrafının Davranışsal Belirleyicileri; Tokat İli Örneği", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, (Yayın No: 6891521)

Gönültaş Hayati, KIZILASLAN HALİL, KIZILASLAN NURAY, (2020). "Projections Of The Effects Of Climate Changes On Temperature Differences İn Some Cities; Example Of Ankara, Kars, Aydın And Sinop Provinces", Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology (Turjaf), (Yayın No: 6891418)

Gönültaş Hayati, KIZILASLAN HALİL, KIZILASLAN NURAY, (2020). "Projections Of Effects Of Global Warming On Rainfall Regime İn Some Provinces; Ankara, Rize, Aydın And Hakkâri Provinces Example", Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology (Turjaf), (Yayın No: 6891469)

KIZILASLAN HALİL, DAL BERRİN, KIZILASLAN NURAY, (2020). "Tokat İli Kazova Bölgesi Yaprak Üretimi Ve Pazarlama Sorunları", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 9(3), 31-44. (Yayın No: 6889623)

ÇUKUR TAYFUN, KIZILASLAN NURAY, KIZILASLAN HALİL, ÇUKUR FİGEN, (2020). "Gender Perception Towards Women İn Rural Areas In Turkey", Rural Environment. Education. Personality, 13277-285., Doi: 10.22616/reep.2020.033 (Yayın No: 6878127)

ADIGÜZEL FARUK, KIZILASLAN NURAY, (2020). "İstanbul İli Küçükçekmece İlçesinde Tüketicilerin Ambalajlı Ekmek Tüketim Tercihleri", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 9(2), 24-40. (Yayın No: 6889814)

ADIGÜZEL FARUK, KIZILASLAN NURAY, (2020). "Ege Bölgesinde Organik Zeytin Üretiminin Tercih Edilmesinde Etkili Faktörler", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 9(2), 1-12. (Yayın No: 6889784)

Demirbük Murat,KIZILASLAN NURAY, (2020). "Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri İle Üyeleri Arasındaki İlişkilerin Analizi: Sivas İli Örneği", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım Ve Doğa Dergisi, 23(1), 194-211., Doi: 10.18016/ksutarimdoga.vi.562087 (Yayın No: 6084215)

KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL, (2020). "Problems And Strategic Recommendations For Empowerment Of Women İn Turkey", Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 46-51. (Yayın No: 6578717)

ÇUKUR TAYFUN,KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL, (2019). "Analysıs Of The Factors Affectıng The Adoptıon Oforganıc Farmıng In Turkey: The Case Of Samsunprovınce", Applıed Ecology And Envıronmental Research, 17(6), 14001-14008. (Yayın No: 5619740) [SCI-Expanded]

DAL BERRİN,KIZILASLAN HALİL,KIZILASLAN NURAY,ERDEM AHMET, (2019). "Nevşehir İlinde Un Sanayilerinin Yapısal Özellikleri, Pazarlama Yapısı Ve Sorunları", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi,, 8(3), 130-139. (Yayın No: 5772913)

Adıgüzel Faruk,KIZILASLAN NURAY, (2019). "Ege Bölgesinde Zeytin İşletmelerinin Maliyetleri Ve Sorunları", Türk Tarım Ve Doğa Bilimleri Dergisi, 6(4), 696-709. (Yayın No: 5343883)

Candemir Serhan,KIZILASLAN NURAY, (2019). "Adana İlinde Soya Üreten İşletmelerin Teknik Etkinliğinin Belirlenmesi", Türk Tarım-Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 7(1), 43-48., Doi: https://doi.org/10.24925/turjaf.v7i1.43-48.2064 (Yayın No: 4789361)

Öz Kemal,KIZILASLAN NURAY, (2019). "Besi Sığırcılığında Tarım Kredi Kooperatiflerinin Rolü:Sinop İli Erfelek İlçesi Araştırması", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 8(1), 74-90. (Yayın No: 5073424)

KIZILASLAN NURAY,Somak Erkut, (2019). "Üreticilerin Tarım Politikalarına İlişkin Görüş Ve Beklentilerinin Belirlenmesi (Tokat İli Merkez İlçe Köyleri Örneği)", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 8(3), 140-154. (Yayın No: 5808632)

ÇUKUR TAYFUN,KIZILASLAN NURAY, (2018). "Milas İlçesinde Zeytin Hasat Şenliğinin Kırsal Turizme Katkısı", Tarım Ekonomisi Dergisi, 24(2), 233-241., Doi: 10.24181/tarekoder.491281 (Yayın No: 4694145)

KIZILASLAN NURAY,Demirbük Murat, (2018). "Türkiye Ve Avrupa Birliğinde Süt Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 7(2), 86-96. (Yayın No: 4527800)

Adıgüzel Faruk,KIZILASLAN NURAY, (2018). "İstanbul İli Küçükçekmece İlçesinde Kamu Okullarındaki Kantinlerin Yapısal Özellikleri Ve Sorunları", Türk Tarım-Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 6(9), 1209-1223. (Yayın No: 4527767)

YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN HALİL,KIZILASLAN NURAY,Kurt Esma, (2018). "Gıda Güvenilirliği Açısından Tüketici Davranışlarının İncelenmesi: Sivas Kentsel Ve Kırsal Kesimde Kırmızı Et Tüketimi", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 7(3), 49-60. (Yayın No: 4527984)

Candemir Serhan,KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL,Uysal Osman,Aydoğan Mehmet, (2017). "Kahramanmaraş İlinde Dane Mısır Ve Pamuk Üretiminde Girdi Gereksinimi Ve Karlılıkları Açısından Karşılaştırmalı Analizi.", Türk Tarım Ve Doğa Bilimleri Dergisi, 4(1), 1-8. (Yayın No: 3496476)

KIZILOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN NURAY, (2017). "Kahramanmaraş İli Merkez İlçe Kırsalında Çiftçilerin Gübre Kullanım Durumu", Türk Tarım-Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 5(1), 18-23. (Yayın No: 3496437)

Demirbük Murat,KIZILASLAN NURAY, (2017). "Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesinin Değerlendirilmesi: Sivas Örneği", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 6(1), 71-81. (Yayın No: 3496493)

KIZILASLAN NURAY,KIZILOĞLU RÜVEYDA,Ünal Tayfur,Çakır Tubanur,Hanedar Cevdet,KIZILASLAN HALİL, (2017). "Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Meslekten Beklentilerinin Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneğinde İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(1), 1-14. (Yayın No: 3496482)

Adıgüzel Faruk,KIZILASLAN NURAY, (2016). "İstanbul İlinde Kontrol Görevlilerinin Sosyo Ekonomik Yapısı Ve Sorunlarının Belirlenmesi", Tarım-Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 4(12), 1061-1071. (Yayın No: 3035003)

KIZILASLAN HALİL,Ünal Tayfur,KIZILASLAN NURAY, (2016). "Effects Of New Metropolitan Law No 6360 To Rural Development In Turkey", Journal Of New Theory, (13), 76-85. (Yayın No: 2819267)

Adıgüzel Faruk,KIZILASLAN NURAY, (2016). "İstanbul İlinde Tıbbi Aromatik Ve Baharat Bitkileri Satışı Yapan Aktarların Yapısal Özellikleri Ve Mevzuat Hakkındaki Görüşleri", Anadolu Tarım Bilim. Dergisi/Anadolu J Agr Sci, 31(1), 40-59., Doi: 10.7161 (Yayın No: 2764097)

KIZILASLAN NURAY, (2016). "Türkiye De Kırsal Kalkınma Perspektifinde Kadın Women From The Rural Development Perspective In Turkey", Kırsal Kalkınma- Rural Development, (4), 30-39. (Yayın No: 2819284)

Çakır Tubanur,KIZILASLAN NURAY,Hanedar Cevdet,Ünal Tayfur,KIZILASLAN HALİL, (2016). "Goü Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Sistemi Hakkındaki Bilgi Durumu Ve Düşüncelerinin Araştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(2), 103-114. (Yayın No: 2856495)

KIZILASLAN NURAY,Ünal Tayfur, (2015). "Tarımsal Pazarlamada Alternatif Pazarlama Ağı Olan Elektronik Ticaretin E Ticaret Swot Analizi İle Değerlendirilmesi", Türk Tarım-Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 3(7), 537-544. (Yayın No: 1538154)

Adıgüzel Faruk,KIZILASLAN NURAY, (2015). "Çeltik Üreticileri Birliklerinin Mevcut Durumu Ve Finansal Performans Analizi", Türk Tarım-Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 3(9), 721-731. (Yayın No: 1550994)

KIZILASLAN NURAY, (2015). "Üniversite Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıkları", Gop Ziraat Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 2537556)

KIZILASLAN NURAY, (2015). "Analysis Of Melon Colocynthis Citrullus L Processing Activities And Its Constraints Among Women Farmers İn Edu And Patigi Areas Of Kwara State Nigeria", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 2537544)

Adıgüzel Faruk,KIZILASLAN NURAY, (2015). "İstanbul İli Küçükçekmece İlçesinde Tüketicilerin Tropikal Meyve Tüketim Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Analizi", Türk Tarım Ve Doğa Bilimleri Dergisi, 2(1), 42-51. (Yayın No: 1352571)

KIZILASLAN NURAY,Ünal Tayfur, (2015). "Türkiye Ve Avrupa Birliğinde Biyoyakıt", Türk Tarım Ve Doğa Bilimleri Dergisi, 2(1), 26-33. (Yayın No: 1378438)

KIZILASLAN NURAY,Miyase Karaömer, (2015). "Hatay İli Kırsalındaki Kadınların Girişimcilik Eğilimlerinin İncelenmesi", Türk Tarım-Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 3(6), 371-379. (Yayın No: 1378452)

Hanedar Cevdet,Ünal Tayfur,KIZILASLAN NURAY, (2015). "Goü Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Bakış Açısıyla Kırsal Turizm", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(2), 86-99. (Yayın No: 1538158)

KIZILOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN NURAY,Ünal Tayfur, (2015). "A Study On Determining Attitudes And Behaviors Of Individuals Towards Local Products İn Manisa Province The Case Of Mesir Paste", International Journal Of Social Sciences And Education Research, 1(2), 727-742. (Yayın No: 2025703)

YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL, (2014). "A Study On Determining The Awareness Level Andattitudes Of Households On Water Pollution The Case Of Erzurum City", E3 Journal Of Environmental Research And Management, 5(1), 1-8. (Yayın No: 1150750)

YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN HALİL,KIZILASLAN NURAY, (2014). "Meyveli Maden Suyu Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Logit Modeli İle Analizi Beypazarı İlçesi Örneği", Türk Tarım-Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 2(2), 92-97. (Yayın No: 1150695)

Kızılaslan N, M Erçoban, (2013). "A Comparative Analysis Of Participation Of Women To Agricultural Activities And Utilization Possibilities Of Agricultural Extension Survey At Center Of Tokat Province", Research&Reviews İn Biosciences, 7(9), 349-362. (Yayın No: 329118)

Kızılaslan N, B Yılmaz, (2013). "Area Of Usage And Policies Of Genetically Modified Organisms In Turkey", Research&Reviews İn Biosciences, 7(2), 47-57. (Yayın No: 329250)

Kızılaslan N, H Kızılaslan, ZG, Göktolga, (2012). "Estimation Of Factors Affecting The Recognition The Environment İnstitutions By İndivuduals With The Logit Model", International Journal Of Human Sciences, 9(2), 981-990. (Yayın No: 329365)

KIZILASLAN NURAY, (2010). "Agricultural Extension Policies In Turkey", International Journal Of Agricultural Research, 5(10), 843-850. (Yayın No: 329812)

KIZILASLAN NURAY,Yamanoğlu Asiye, (2010). "Kırsal Alanda Kadınların Tarımsal Üretime Ve Aile İçi Kararlara Katılımı Tokat İli Örneği", The Journal Of International Social Research (Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi), 3(13), 154-167. (Yayın No: 329678)

Kızılaslan N, EH, Onurlubaş, H Kızılaslan, N, Yilmaz, (2010). "Examining The Fluctuations İn The Wheat Prices İn Turkey And The Course Of Development", Journal Of Food, Agriculture & Environment, 8(2), 503-506. (Yayın No: 327162)

Kızılaslan N, A Yamanoğlu, (2010). "Social Gender Analysis İn A Turkish Province The Province Of Tokat A Case Study", New Medit – Mediterranean Journal Of Economics, Agriculture And Environment, 9(3), 76-80. (Yayın No: 327372)

KIZILASLAN NURAY, (2009). "Energy Use And Input Output Energy Analysis For Apple Production In Turkey", Journal Of Food, Agriculture & Environment, 7(2), 419-423. (Yayın No: 327976) [SCI-Expanded]

Kızılaslan N, Kızılaslan H, (2009). "Environment Sensitivity Of The Families That Immigrated From Rural To The Urban Areas", Journal Of Food, Agriculture & Environment, 7(2), 788-792. (Yayın No: 327883)

KIZILASLAN HALİL,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,KIZILASLAN NURAY, (2008). "An Analysis Of The Factors Affecting The Food Places Where Consumers Purchase Red Meat", British Food Journal, 110(6), 580-594. (Yayın No: 328294)

Kızılaslan H, N Kızılaslan, (2008). "Analysis Of The Effects Of Genetically Modified Organisms On Consumers İn Tokat Province Of Turkey", Journal Of Food, Agriculture & Environment, 6(2), 33-38. (Yayın No: 328384)

KIZILASLAN NURAY, (2007). "Rural Woman İn Agricultural Extension Training", Research Journal Of Social Sciences, 223-27. (Yayın No: 330201)

KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL, (2007). "Actors Affecting Honey Production İn Apiculture İn Turkey", Journal Of Applied Sciences Research, 3(10), 983-987. (Yayın No: 330315)

KIZILASLAN N, H KIZILASLAN, (2007). "Need For Reorganization İn Agricultural Extension Services İn Turkey", Journal Of Applied Sciences Research, 3(8), 770-780. (Yayın No: 330672)

Kızılaslan H, Kızılaslan N, (2007). "Risk Analysis İn Turkey Milk Production", Czech Journal Of Food Science, 25(3), 144-150. (Yayın No: 328673)

KIZILASLAN NURAY, İ ÇETİN, HKIZILASLAN, (2007). "Direct Income Subsidy Practices İn Turkey", Australian Journal Of Basic And Applied Sciences, 1(2), 115-125. (Yayın No: 330431)

Gürler AZ,, N Kızılaslan,, H Kızılaslan, S, Doğan, (2007). "Rural Urban Migration İn Turkey And The Socio Economic Characteristics Of The Immigrants Tokat Case", Research Journal Of Social Sciences, 260-71. (Yayın No: 330092)

Kızılaslan N, Kızılaslan H, (2007). "Gender Inequalities İn The World And İn Turkey", Journal Of Applied Sciences Research, 3(10), 1056-1061. (Yayın No: 329899)

Kızılaslan N, Kızılaslan H, (2007). "Turkey S Biogas Energy Potential", Energy Sources Part B Economic, Planning, And Policy, 2277-286. (Yayın No: 328585)

Kızılaslan N, A Z, Gürler, H Kızılaslan, (2007). "An Analytical Approach To Sustainable Development İn Turkey", Sustainable Development, 15254-266. (Yayın No: 328493)

KIZILASLAN NURAY, (2006). "Agricultural Information Systems A National Case Study", Library Review, 55(8), 497-507. (Yayın No: 330867)

H KIZILASLAN, NURAY KIZILASLAN, (2006). "An Analysis Of Import Demand İn Vegetal Oil And Products Industry İn Turkey", Journal Of Applied Science, 6(4), 905-910. (Yayın No: 330949)

Kızılaslan H, A Z, Gürler, N Kızılaslan, (2005). "The Analysis Of The Market Price Support And Difference Payment System Practices İn Turkey Using Partial Equilibrium Model", Ekonomickỳ Časopis (Journal Of Economics), 53(9), 924-940. (Yayın No: 328787)

KIZILASLAN NURAY,almus sevilay, (2002). "Tokat Zile Güzelbeyli Kasabasında Uygulanan Arazi Toplulaştırmasını Çiftçilerin Benimsemesini Etkileyen Sosyo Ekonomik Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Turkish Journal Of Agriculture And Forestry, 26(2), 101-108. (Yayın No: 331094)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KIZILASLAN NURAY, (2015). "Türkiye De Sürdürülebilir Kırsal Kalkınmada Kadının Rolü", Türktarım, Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Dergisi, 222(Mart-Nisan), 30-34. (Yayın No: 1538145)

KIZILASLAN NURAY,Karaömer Miyase, (2015). "Kırsal Kadınların Girişimcilik Özellikleri Ve Girişimciliği Etkileyen Faktörlerin Logit Analizi İle Değerlendirilmesi Hatay İli Araştırması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 10(1), 151-166. (Yayın No: 1560643)

KIZILASLAN NURAY,ünal tayfur, (2014). "Tokat İlinin Ekoturizm Kırsal Turizm Potansiyeli Ve Swot Analizi", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 945-61. (Yayın No: 1150817)

KIZILASLAN NURAY,Ünal Tayfur, (2013). "Manisa Spil Dağı Milli Parkı Kırsal Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 710-29. (Yayın No: 331591)

Kızılaslan Nuray, Adıgüzel Faruk, (2013). "İstanbul İli Küçükçekmece İlçesinde Faaliyet Gösteren Ekmek Fırınlarının Mevcut Yapısı", Tarım Ekonomisi Dergisi, 19(2), 59-69. (Yayın No: 1150782)

KIZILASLAN NURAY, (2013). "İnsani Gelişme Endeksinin Türkiye Açısından İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 347-58. (Yayın No: 332470)

KIZILASLAN N, TETİK F, (2013). "Tarımsal Kobi Lerin Kırsal Kalkınmadaki Rolü Tokat Merkez Ve Niksar İlçeleri Örneği", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 273-90. (Yayın No: 332599)

KIZILASLAN N, S ERDEMİR, (2013). "Tarım Danışmanlarının Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Sistemindeki Rolleri Ve Sisteme Bakış Açıları Tokat İli Merkez İlçe Araştırması", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 667-84. (Yayın No: 331686)

Ağcadağ D, KIZILASLAN N, H G Doğan, E B Cebeci, (2013). "Kır Ve Kent Kökenli Kadın Tüketicilerin Kuşburnu Marmeladı Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi Tokat İli Örneği", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 781-94. (Yayın No: 331409)

KIZILASLAN N, Y ÜNAL, (2013). "Çiftçilerin Tarımsal Yayım Farkındalıklarının Belirlenmesi Tokat Erbaa Örneği", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 51-19. (Yayın No: 331787)

KIZILASLAN N, SOMAK E,, (2013). "Tokat İli Erbaa İlçesinde Bağcılık İşletmelerinde Tarımsal İlaç Kullanımında Üreticilerin Bilinç Düzeyi", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 479-93. (Yayın No: 332221)

KIZILASLAN N, ÖZYURT Ç, (2012). "Sürdürülebilir Kırsal Kalkınmada Ekoturizmin Önemi Tokat İli Örneği", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 150-62. (Yayın No: 332849)

KIZILASLAN N, ADIGÜZEL F, (2012). "Tokat İli Merkez İlçede Arı Yetiştiricileri Birliği Üyelerinin Birliğe Örgütsel Bağlılıklarının Analizi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(1), 13-27. (Yayın No: 332756)

KIZILASLAN N, YAŞA Ö, (2011). "Türkiye Deki Tarımsal Mücadele Üretim Tüketim Ve Dış Ticaretinin Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Gelişim Seyri", Goü Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(2), 103-116. (Yayın No: 332942)

KIZILASLAN NURAY, (2009). "Çiftçilerin Tarımsal Yayım Konusundaki Tutum Ve Davranışları Tokat İli Yeşilyurt İlçesi Araştırması", Tübav Bilim Dergisi, 2(4), 439-445. (Yayın No: 333108)

KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL, (2008). "Tüketicilerin Satın Aldıkları Gıda Maddeleri İle İlgili Bilgi Düzeyleri Ve Tutumları Tokat İli Örneği", U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(2), 67-74. (Yayın No: 333284)

BÜYÜKBAY ORUÇ E, KIZILASLAN N, (2008). "Tarımsal Pazarlama Yayımının Önemi Ve Tokat Tarım İl Müdürlüğünün Konuyla İlgili Yayım Faaliyetlerinin İncelenmesi", Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 1(1), 25-30. (Yayın No: 333688)

KIZILASLAN NURAY, (2006). "Kente Uzaklığın Kırsal Aile Yapısına Etkileri", Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(3), 141-162. (Yayın No: 334196)

KIZILASLAN HALİL,KIZILASLAN NURAY, (2005). "Çevre Konularında Kırsal Halkın Bilinç Düzeyi Ve Davranışları Tokat İli Artova İlçesi Örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1(1), 67-89. (Yayın No: 337337)

KIZILASLAN NURAY, (2003). "Kırdan Kente Göç Eğilimi Tokat İli Erbaa İlçesi Örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(2), 81-87. (Yayın No: 337841)

KIZILASLAN N, ALMUS S, (2001). "Arazi Toplulaştırmasında Çiftçi Eğilimleri Tokat Zile Güzelbeyli Örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(1), 51-60. (Yayın No: 337975)

KIZILASLAN N, SİPAHİ C, (1999). "Tokat İli Artova İlçesinde Tarımsal Yayım Çalışmaları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(1), 51-69. (Yayın No: 338187)

KIZILASLAN NURAY, (1998). "Türkiye Deki Tarımsal Yayım Çalışmalarının Etkinliği", Mpm Verimlilik Dergisi, 3187-202. (Yayın No: 338599)

KIZILASLAN N, KIZILASLAN H, (1998). "Tokat İli Merkez İlçesinde Yüksek Sistem Bağcılıkla Uğraşan İşletmelerde Bilgi Edinme Kaynakları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergis, 15(1), 127-142. (Yayın No: 338510)

KIZILASLAN NURAY, (1997). "Kırsal Toplumda Kooperatifleşme Olayının Gelişim Çizgisi", Kooperatif Dünyası, 27(316), 4-15. (Yayın No: 338910)

KIZILASLAN N, KIZILASLAN H, (1997). "Tokat Merkez İlçede Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine Ortak Olan Üreticilerin Kooperatife Katılımını Etkileyen Sosyal Ve Ekonomik Faktörlerin Ekonometrik Analizi", Kooperatifçilik, Türk Kooperatifçilik Kurumu-Türk Kooperatifçilik Eğitim Vakfı, 1185-29. (Yayın No: 338766)

Kızılaslan H, A Z Gürler, N Kızılaslan, (1996). "Tokat İli Merkez İlçede Kuru Ve Sulu Şartlarda Buğday Üretiminin Fonksiyonel Analizi", Kooperatifçilik, 11246-58. (Yayın No: 339067)

KIZILASLAN NURAY, (1995). "Türkiye De Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Ve Bu Kooperatifler İçerisinde Tarım Kredi Kooperatiflerinin Yeri Ve Önemi", Karınca Kooperatif Postası, 70514-19. (Yayın No: 339228)

KIZILASLAN NURAY, (1995). "Gaziantep İli Antepfıstığı Tarımında Belirsizlik Analizleri", Mpm Verimlilik Dergisi, 2169-180. (Yayın No: 339173)

KIZILASLAN NURAY,GÜRLER ARSLAN ZAFER, (1993). "Türkiye De Buğdayın Arz Duyarlılığı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(1), 161-171. (Yayın No: 339330)

KIZILASLAN N, A Z Gürler, (1991). "Buğdayda Risk Ve Belirsizlik Analizleri Üzerine Bir Araştırma", Cumhuriyet Üniversitesi, Tokat Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(2), 91-104. (Yayın No: 340082)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

KIZILASLAN NURAY, (1999). "Tarımsal Kalkınma Sürecinde Teknik Eleman Ve Çiftçi Eğitiminin Önemi", Ziraat Mühendisliği Dergisi, 32229-32. (Yayın No: 340165)

KIZILASLAN NURAY, (1998). "Tokat İlinde Pilot Kadın Çiftçi Yayım Projesine Katılan Kadın Çiftçilerin Sosyo Ekonomik Yapılarına İlişkin Bir Durum Değerlendirmesi", Ziraat Mühendisliği, 31336-42. (Yayın No: 340234)

KIZILASLAN NURAY, (1997). "Çevre Ve Tarım İlişkisi Açısından Tarımsal Yayımın Önemi", Çiftçi Ve Köy Dünyası Dergisi, 14620-26. (Yayın No: 340304)

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ÇUKUR TAYFUN,KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL,ÇUKUR FİGEN (2020). Gender Perception towards Women in Rural Areas in Turkey. 13th International Scientific Conference ”Rural Environment, Education, Personality 2020” (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6225059)

ÇUKUR TAYFUN,KIZILASLAN NURAY,ÇUKUR FİGEN (2020). CONTRIBUTION OF THE COOPERATION BETWEEN AGRICULTURE AND TOURISM FOR RURAL DEVELOPMENT. Proceedings of the 9th International Scientific Conference Rural Development 2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6225043)

ÇUKUR TAYFUN,KIZILASLAN NURAY,ÇUKUR FİGEN (2020). Contrıbutıon Of The Cooperatıon Between Agrıculture And Tourısm For Rural Development. 9th International Scientific Conference RURAL DEVELOPMENT 2019:Research and Innovation for Bioeconomy (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5279619)

Gönültaş Hayati,KIZILASLAN HALİL,KIZILASLAN NURAY (2019). Gıda israfının davranışsal belirleyicileri Tokat İli Örneği. I.Uluslararası Tarım-Gıda, Bilim ve Teknoloji Dergisi Kongresi (TURJAF 2019) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5809425)

gönültaş Hayati,KIZILASLAN HALİL,KIZILASLAN NURAY (2019). Küresel ısınmanın bazı illerde yağış rejimi üzerine etkilerinin projeksiyonları Ankara, Rize, Aydın, Hakkari İlleri Örneği.. I.Uluslararası Tarım-Gıda, Bilim ve Teknoloji Dergisi Kongresi (TURJAF 2019) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5812885)

KIZILASLAN HALİL,DAL BERRİN,KIZILASLAN NURAY,Doğruer Tuğba (2019). Tokat İli Kazova Bölgesi Yaprak Üretimi ve Pazarlama Sorunları. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series XI. IBANESS Congress Series (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5073488)

ÇUKUR TAYFUN,KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL (2019). Sakarya İli Karasu İlçesinde Fındık Üretimi ve Pazarlaması Üzerine Bir Araştırma. Hasat 2nd International Agriculture And Forest Kongress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5522631)

Gönültaş Hayati,KIZILASLAN HALİL,KIZILASLAN NURAY (2019). İklim değişikliklerinin bazı illerde sıcaklık farklılıkları üzerine etkilerinin projeksiyonu Ankara, Kars, Aydın, Sinop İlleri Örneği.. I.Uluslararası Tarım-Gıda, Bilim ve Teknoloji Dergisi Kongresi (TURJAF 2019) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5812771)

ÇUKUR TAYFUN,KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL (2019). Evaluation of Women Farmers’ Perspectives on Women’s Entrepreneurship in Besni District of Adıyaman Province. 3rd International Conference on Food and Agricultural Economics (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5024556)

Demirbük Murat,KIZILASLAN NURAY (2019). Socio-economic Analysis of Breeders, Breeders’ Associations and Member Relations, A Case Study of Sivas. 3rd International Conference on Food and Agricultural Economics (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5073476)

Demirbük Murat,KIZILASLAN NURAY (2019). Determination of the Factors Affecting Membership of Breeders’ Associations by Structural Equation Modelling. 3rd International Conference on Food and Agricultural Economics (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5073480)

ÇUKUR FİGEN,KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL (2019). Honey Production and Marketing in Tokat Province. 3rd International Conference on Food and Agricultural Economics (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5809283)

Candemir Serhan,KIZILASLAN NURAY (2019). Information Sources of Maize producers in Turkey: TR63 Region Case. INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES - II (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5812990)

KAPLAN KAAN,KIZILASLAN HALİL,KIZILASLAN NURAY (2019). Türkiye Baklagil Üretimi ve Fiyat Eğilimlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. 1. ULUSLARARASI TARIM VE ÇEVRE BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5672015)

ÇUKUR FİGEN,KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL (2019). Domates Üretimi ve Pazarlama Sorunları: Tokat İli Gözova Bölgesi Örneği. Hasat 2nd International Agriculture And Forest Kongress (Özet Bildiri) (Yayın No:5522610)

DAL BERRİN,KIZILASLAN HALİL,KIZILASLAN NURAY,ERDEM AHMET (2018). Nevşehir ilinde un sanayilerinin yapısal özellikleri pazarlama yapısı ve sorunları. II. International Scientific and Vocational Studies Congress – Social and Human Sciences (BILMES SC-HM 2018) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4527722)

HASSAMANCIOĞLU VENHAR MELDA,KIZILASLAN NURAY (2018). Türkiye’deki Ekoköylerin Sürdürülebilirlik ve Ekoturizm İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi. 2nd Internatıonal Rural Tourısm and Development Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4530868)

ÇUKUR TAYFUN,KIZILASLAN NURAY (2018). Tarım Festivallerinin Kırsal Turizm Açısından Değerlendirilmesi: Milas Zeytin Hasat ŞenliğiÖrneği. 2nd INTERNATIONALRURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:4331095)

ÇUKUR TAYFUN,KIZILASLAN NURAY (2018). Kadınların Çalışma Yaşamına Katılımına İlişkin Algı Durumu (Tokat Örneği). 2nd International Confrence on Food and Agricultural Economics (Özet Bildiri) (Yayın No:4299858)

KIZILASLAN NURAY,ÇUKUR TAYFUN (2018). Yerel Bilgi ve Tarımsal Yayım İlişkisi. 2nd International Confrence on Food and Agricultural Economics (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4299852)

demirbük murat,KIZILASLAN NURAY (2017). An Assessment of Dairy Sector in Turkey and European Union. 2nd Internatıonal Balkan Agriculture Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3979738)

candemir serhan,KIZILASLAN NURAY (2017). Kahramanmaraş ve Adıyaman İllerinde Bağcılık. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series V. IBANESS Congress Series (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3979867)

demirbük murat,KIZILASLAN NURAY (2017). Agricultural Extension and Woman in Rural Area. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series V. IBANESS Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3979814)

KIZILASLAN HALİL,KIZILASLAN NURAY,KIZILOĞLU RÜVEYDA,Ataoğlu S Nilda (2017). Bireylerin Geri Dönüşüm Kutuları Kullanımı Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Belirlemesi (İzmir Merkez İlçeleri Örneği). International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (Özet Bildiri) (Yayın No:3510305)

KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL,Kurt Esma (2017). Kırdan Kente Göç Etmiş Kadınların Kentten Yararlanma Düzeylerinin İncelenmesi: Tokat İli Merkez İlçe Örneği. ”, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3507886)

KIZILASLAN NURAY,Demigan Zehra (2017). Tüketicilerin Market Markalı Gıda Ürünlerine Bakış Açıları (Çorum İli Örneği). International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3507888)

KIZILOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN HALİL,KIZILASLAN NURAY,Kurt Esma (2017). Gıda Güvenilirliği Açısından Tüketici Davranışlarının İncelenmesi: Sivas Kentsel ve Kırsal Kesimde Kırmızı Et Tüketimi. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3507892)

Candemir Serhan,KIZILASLAN NURAY,Eralp Ö (2017). Kahramanmaraş İlinde Pamuk Üretimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (Özet Bildiri) (Yayın No:3510301)

KIZILASLAN NURAY,YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN HALİL,GÜREL ESRA (2017). Consumers - Determination of the Factors Affecting the Consumption andConsumption of Bakery Products (Amasya Province Suluova District). International Conference on Agriculture, Forest, FoodSciences and Technologies ( (Özet Bildiri) (Yayın No:3934111)

KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL (2016). Operation and strategic recommendations for empowerment of women in Turkey. IWC 1st International Women's Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3120336)

KIZILOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN NURAY,Ünal Tayfur (2015). A Study on Determining Attitudes and Behaviorsof Individuals towards Local Products in Manisa Province The Case of Mesir Paste. International Conference On Social Sciences And EducationResearch (Özet Bildiri) (Yayın No:2026179)

Topbaş Nihan Tuğçe,KIZILASLAN NURAY (2015). Dünya Türkiye ve Tokat ilinde Domates Üretimi ve Dış Ticareti. 4. Uluslar arası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Poster) (Yayın No:2118914)

Çakır Tubanur,KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL (2015). Kırsal göçün toplum üzerindeki etkileri Tokat ili örneği. 4. Uluslar arası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Poster) (Yayın No:2118841)

KIZILASLAN NURAY,hanedar cevdet,KIZILASLAN HALİL (2015). IPARD ın kırsal toplum üzerindeki etkileri Tokat ili örneği. 4. Uluslar arası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2118762)

Çiçek Fadime,KIZILASLAN HALİL,KIZILASLAN NURAY,Ünal Tayfur (2015). Adana İlinde Turunçgil Üretimi Pazarlama Yapısı Sorunları ve Çözüm Önerileri Çerçevesinde SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi. 4. Uluslar arası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2118684)

Demir Mehmet,KIZILASLAN NURAY (2015). Dünya Avrupa Birliği ve Türkiye de Organik Tarımın Ekonomik Boyutu. 4. Uluslar arası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2118357)

KIZILASLAN HALİL,ünal tayfur,KIZILASLAN NURAY (2015). Türkiye de Uygulanan 6360 Sayılı Yeni Büyükşehir Yasasının Kırsal Kalkınmaya Etkileri. 4. Uluslar arası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2118455)

Ünal Tayfur,KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL (2015). Kültür Turizminin Kırsal Kalkınmaya Katkısının İncelenmesi Yunt Dağı OBASYA Projesi Örneği. 4. Uluslar arası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2118282)

Yılmazzobu Ümran,Ünal Tayfur,Delikkaya Özlem,KIZILASLAN NURAY,GÜLÇUBUK BÜLENT (2015). Ekomüzeler Kırsal Kalkınmada Bir Araç Olabilir mi Hüsamettindere ve Zavot Köyleri İncelemesi. 4. Uluslar arası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2118189)

Yılmazzobu Ümran,Delikkaya Özlem,Ünal Tayfur,KIZILASLAN NURAY,GÜLÇUBUK BÜLENT (2015). Sürdürülebilir Kalkınma Kapsamında Eğriova Tabiat Parkının Ekoturizmin Potansiyelinin Araştırılması. 4. Uluslar arası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2118071)

Candemir Serhan,KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL (2015). Kırsal Kadının Çevre Duyarlılık Düzeylerinin Belirlenmesi. 4. Uluslar arası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2117627)

KIZILASLAN NURAY The Comparison of The Farmers Fertiliser Application and Proposals of Extension Organisation in Indeterminate Tomato farming A Case Study of Tokat Province Turkey. )”, XXIXth Annual Meeting of ESNA, Working Group 3 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:341449)

Arslankurt H B, H ızılaslan, N Kızılaslan, K Esengün The Efficiency of Irrigation Organizations in Tokat Province and Socio Economic Factors Affecting the Participation of Producer to these Organizations. Proceedings of International Symposium on Desertification (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:341316)

Kızılaslan N, K. Esengün, C. Bügük, H, Kızılaslan Rural Development Efforts In Turkey The Koykent Approach. Collaboration Among Balkan Countries in Development of Agriculture and Food Production, Proceedings of the Papers Presented on the First Scientific Meeting of Balkans Agricultural Economicts 27 and 28 June 2002, Society of Agricultural Economists of Rebuplic of Macedonia (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:340939)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

KIZILASLAN NURAY,ÇUKUR TAYFUN (2018). Kırsal Kalkınmada Tarım ve Turizm Entegrasyonunun Önemi. Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4420694)

demirbük murat,KIZILASLAN NURAY (2016). Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesinin Değerlendirilmesi Sivas Örneği. 3. Ulusal Tarım Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3165190)

KIZILOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN NURAY,Çakır Tubanur (2016). Erzurum İlinde Mikro Kredi Durumu ve Sürekli Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. XII.Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2824909)

GÜLÇUBUK BÜLENT,KIZILASLAN NURAY,EROĞLU DİLEK,Kan Mustafa,Erkin Soysaldı,OLGUN GÜLCE (2015). Kırsal Kalkınma Paradigması ve Yeni Arayışlar. Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII.Teknik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1378492)

KIZILOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL (2015). Ballıca Mağarasının Kırsal Turizm Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2105588)

KIZILOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL Bireylerin Arıtılmış Su Kullanım Durumu ve Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Tokat İl Merkezi Örneği. Sağlıklı Su Yönetimi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1560630)

Çakır Tubanur,KIZILASLAN NURAY,Hanedar Cevdet,Ünal Tayfur,KIZILASLAN HALİL GOÜ Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sistemi Hakkındaki Bilgi Durumu ve Düşüncelerinin Araştırılması. V.Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1538471)

KIZILASLAN NURAY,Kızıloğlu Rüveyda,Ünal Tayfur,Çakır Tubanur,Hanedar Cevdet,KIZILASLAN HALİL Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Meslekten Beklentilerinin Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneğinde İncelenmesi. V.Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1538167)

Kızılaslan N, Ünal T, Hanedar C, Kızılaslan H, Kızıloğlu,R Kırsal Kalkınma Aracı Olan Kırsal Turizmde Aile Çiftçiliğinin Rolü. Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1242131)

Kızılaslan.H, Hanedar.C, Ünal.T, Kızılaslan N, Kızıloğlu R Türkiye de Kırdan Kente Göç Olgusunun Aile Çiftçiliği Üzerine Etkileri. Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1242129)

Doğan. HG, Kızılaslan. Nuray, Kızılaslan. Halil, Ağcadağ, D TR 71 Bölgesinde Kırmızı Et ve Beyaz Et Üretiminin Mevcut Durumu ve Geleceğe Yönelik Projeksiyonlar. İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:342117)

Kızılaslan. Nuray, Kızılaslan. Halil, Candemir. Serhan Kahramanmaraş İlinde Çiftçilerin Gübreleme Alışkanlıklarının Belirlenmesi. XI.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1150990)

Ünal. Tayfur, Kızılaslan. Nuray Türkiye ve Avrupa Birliğinde Biyoyakıt. Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 4.Ulusal Çalıştayı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1150874)

Kızılaslan. Nuray, Hanedar. Cevdet, Kızıloğlu. Rüveyda, Ünal, Tayfur, Kızılaslan, Halil Ayçiçek Yağı Satın Alım Yerlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Tokat İli Örneği. XI.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1150967)

Kızılaslan. Halil, Ünal. Tayfur, Kızıloğlu. Rüveyda, Hanedar, Cevdet, Kızılaslan, Nuray Hazır Su Tüketiminde Tüketicilerin Satın Alma Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler Tokat İli Örneği. XI.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1150931)

Kızılaslan N., H. Tanrıvermiş, A. Z Gürler Türkiye de Tarım Sigortaları Uygulaması ve 1981 1993 Dönemindeki Gelişmelerin Analizi. Türkiye 1. Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:369743)

Kızılaslan N., A.Z Gürler, H. Kızılaslan Türkiye de Tarım Kredi Kooperatiflerinde Kooperatif Ortak İlişkilerinin Değerlendirilmesi Tokat İli Örneği. Türkiye 2.Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:369571)

KIZILASLAN NURAY Kırsal Kadının Çevre Korunmasındaki Rolü. Türkiye 4. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:369335)

Gülçubuk B., H. Şengül, N. Aluftekin, N Kızılaslan, M Kılıç Tarımda İstihdam Sosyal Güvenlik Uygulamaları ve Kırsal Yoksulluk. Türkiye Ziraat Mühendisliği VI.Teknik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:343417)

Kızılaslan N., Kızılaslan H. Tüketicilerin Satın Aldıkları Gıda Maddeleri İle İlgili Bilgi Düzeyleri Ve Tutumları Tokat İli Örneği. Türkiye 8.Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:343088)

Gülçubuk B., N. Yıldırak, N .Kızılaslan, D Özer, M Kan, A Kepoğlu Kırsal Kalkınma Yaklaşımları ve Politika Değişimleri. Türkiye Ziraat Mühendisliği VII.Teknik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:342806)

Kızılaslan N, F. Adıgüzel, H. Kızılaslan Türkiye de Ekonomik Krizin Gıda Sanayi Üzerine Etkisi. Türkiye IX.Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:342516)

Kızılaslan N, H. Kızılaslan, H G. Doğan, D, Ağcadağ Türkiye nin İnsani Yoksulluk Boyutu. Türkiye X.Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:342271)

Ağcadağ. D, H. Kızılaslan, N. Kızılaslan, H G,Doğan TR 71 Bölgesinde Hububat Ekonomisi Gelişme Seyri ve Geleceğe Yönelik Beklentiler. İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:341811)

Kızıloğlu. R, H. Kızılaslan, N. Kızılaslan Meyveli Maden Suyu Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Logit Modeli ile Analizi Beypazarı İlçesi Örneği. İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:341616)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Kırsal Alanda Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesinde Kooperatifçiliğin Rolü Amasya Çorum İlleri Örneği (2013)., Sönmez. N İ, NURAY KIZILASLAN, Tarımsal Ekonomi Ve Politika Geliştirme Enstitüsü (Tepge), Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 371892)

Sanayilik Sebze Üretiminin Benimsenmesinde Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü Ve Tarıma Dayalı Sanayilerin Rolü Tokat İli Merkez İlçe Örneği (2013)., NURAY KIZILASLAN, Ç. ÖZYURT, Tarımsal Ekonomi Ve Politika Geliştirme Enstitüsü (Tepge), Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 371820)

Kırdan Kente Göç Olgusunda Kadının Rolü Ve Göç Kararındaki Etkisinin Analizi Tokat İli Örneği (2013)., KIZILASLAN NURAY, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:75, Araştırma Serisi No:27, Sayfa Sayısı: 111, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 78164)

Türkiye De Kimyasal Gübre Kullanımı Ve Tokat İli Artova İlçesinde Kimyasal Gübredeki Uygulamalar Gübreleme Çevre İlişkileri (2005)., NURAY KIZILASLAN, HALİL KIZILASLAN, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü(Teae), Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 371973)

Türkiye De Kimyasal Gübre Kullanımı Ve Tokat İli Artova İlçesinde Kimyasal Gübredeki Uygulamalar Gübreleme Çevre İlişkileri (2005)., KIZILASLAN NURAY, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü(Teae), Sayfa Sayısı: 42, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 19027)

Tarıma Dayalı Ve Tarıma Bağlı Sanayi İşletmeleri Yönetim Sürecinde Kuruluşları Ve Organizasyonları (2000)., GÜRLER ARSLAN ZAFER,KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:47, Kitaplar Serisi No:18, Sayfa Sayısı: 358, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 19039)

Tokat İlinde Tarım İl Ve İlçe Müdürlüklerinde Görev Alan Yayım Elemanlarının Niteliklerini Belirleme Üzerine Bir Araştırma (2000)., KIZILASLAN NURAY, Goü Zir.Fak.Yayın No:53. Araştırma Serisi No:17, Sayfa Sayısı: 111, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 19038)

Tokat İlinde Tarım İl Ve İlçe Müdürlüklerinde Görev Alan Yayım Elemanlarının Niteliklerini Belirleme Üzerine Bir Araştırma (2000)., KIZILASLAN NURAY, Goü Zir.Fak.Yayın No:53. Araştırma Serisi No:17, Sayfa Sayısı: 111, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 372024)

Tokat İli Kazova Yöresi Nde İkinci Ürün Slajlık Mısır Yetiştiren Üreticilerinin Eğilimlerinin Belirlenmesi Ve Yayım Kuruluşları İle Olan İlişkileri (1999)., KIZILASLAN NURAY, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 39, Araştırma Serisi No:15, Sayfa Sayısı: 41, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 19197)

Tarımsal Yayım Çalışmalarından Biri Olan Yayçep İn Tokat İlindeki Etkinliği Üzerine Bir Araştırma (1998)., NURAY KIZILASLAN, A. Z Gürler, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları No:26, Araştırma Serisi No:5, Sayfa Sayısı: 57, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 19198)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Bölgesel Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı Ortadoğu Bölgesi (2010)., KIZILASLAN NURAY, Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Tedgem:Yayın No:01-08/01, Sayfa Sayısı: 156, ISBN: 978-975-407-305-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 78162)

Bölgesel Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı Ortadoğu Bölgesi (2010)., KIZILASLAN NURAY, Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Tedgem:Yayın No:01-08/01, Sayfa Sayısı: 156, ISBN: 978-975-407-305-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 78166)

Bölgesel Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı Ortadoğu Bölgesi (2010)., KIZILASLAN NURAY, Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Tedgem:Yayın No:01-08/01, Sayfa Sayısı: 156, ISBN: 978-975-407-305-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 78165)

Bölgesel Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı Ortadoğu Bölgesi (2010)., KIZILASLAN NURAY, Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Tedgem:Yayın No:01-08/01, Sayfa Sayısı: 156, ISBN: 978-975-407-305-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 78167)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"TR63 Bölgesinde Mısır Üretiminin Rekabet Gücünün Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Diğer (Ulusal), Yürütücü, 01.01.2017-31.12.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınma Kapsamında Geleneksel Mimariye Sahip Tokat Evlerinin Ekoturizme Kazandırılmasında Yerel Halkın Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 01.03.2015-19.08.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Evde Hasta Bakım Programı Mesleki Beceri Laboratuarı Kurulması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 04.01.2016-06.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Kırsal Alanda Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesinde Kooperatifçiliğin Rolü Amasya Çorum İlleri Örneği ", DİĞER, Yönetici (Tamamlandı)

"Tokat İlindeki Sulama Organizasyonlarının Etkinliği ve Bu Organizasyonlara Üretici Katılımını Etkileyen Sosyo Ekonomik Faktörler", DİĞER, Yönetici (Tamamlandı)

"Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Gıda Sanayi İşletmelerinin Gıda Güvenliğini ve Kalitesini Sağlamaya Yönelik Araçlara Uyum Düzeylerinin Belirlenmesi", DİĞER, Yönetici (Tamamlandı)

"Tarımsal KOBİ lerin Kırsal Kalkınmadaki Rolü Tokat Merkez Ve Niksar İlçeleri Örneği ", DİĞER, Yönetici (Tamamlandı)

"Tarımsal Yayım Çalışmalarından Biri Olan YAYÇEP in Tokat İlindeki Etkinliği Üzerine Bir Araştırma", DİĞER, Yönetici (Tamamlandı)

"Tokat İlinde Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinde Görev Alan Yayım Elemanlarının Niteliklerini Belirleme Üzerine Bir Araştırma", DİĞER, Yönetici (Tamamlandı)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

Anne Üniversitesi, Annelerin farkındalığını artırmak, Tokat/Turhal, Kurs, 24.12.2016-24.12.2016 (Ulusal)

çalıştay

Bölgesel Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı, Kırsal alanda yaşayan kadınların ekonomik ve sosyal yönden kalkınmadaki rollerinin ortaya konulması, Tokat, Çalıştay, 13.10.2010-15.10.2010 (Ulusal)

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

Tokat İli Tarım Ve Kırsal kalkınma Eylem Planı, Tokat İlinde 2018-2023 yılları arasında hayata geçirilmesi planlanan tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik eylemlerin ortaya konulması, Tokat, Rapor, 14.12.2017-26.05.2018 (Ulusal)

 

 

 
E-Posta Adresi:nuray.kizilaslan@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1992-1997
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi (Dr)

Tez Adı:Tokat İli Merkez İlçede Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinde Katılımı Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörler Üzerine Bir Araştırma
Yüksek Lisans
1989-1991
Cumhuriyet Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Türkiye’Xxde Önemli Bazı Tarla Ürünlerinde Arz Duyarlılığı Ve Belirsizlik
Lisans
1985-1989
Cumhuriyet Üniversitesi
Tokat Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Pr.Akademik Görevler

Profesör
2014-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ/TARIM POLİTİKASI VE YAYIM ANABİLİM DALI/
Doçent
2008-2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ/TARIM POLİTİKASI VE YAYIM ANABİLİM DALI/
Yardımcı Doçent
1997-2008
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ/TARIM POLİTİKASI VE YAYIM ANABİLİM DALI/
Öğretim Görevlisi
1994-1997
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ/TARIM POLİTİKASI VE YAYIM ANABİLİM DALI/
Uzman
1992-1994
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ/TARIM POLİTİKASI VE YAYIM ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

2019 2023 Stratejik Planlama Koordinatör Yardımcısı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Dekan Vekili
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci Etkinlikleri Komisyon Üyesi
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Yayın kurulu üyeliği
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Staj Komisyon Üyeliği
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Staj Komisyon Başkanlığı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Kalite Kurulu Üyeliği
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Yönetim Kurulu Üyeliği
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Arş. Uyg. Merkezi Müdürü
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
MYO/Yüksekokul Müdürü
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkan Yardımcısı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Sevilay ALMUS, (1999)., "Tokat-Zile-Güzelbeyli kasabasında uygulanan arazi toplulaştırmasında benimsemeyi etkileyen faktörlerin ve çiftçi eğilimlerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Murat YILMAZÇOBAN, (2006)., "Türkiye'de geleneksel yayım yaklaşımı ile eğitim ziyaret yayım yaklaşımının karşılaştırmalı analizi(Çorum ve Sivas illeri örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
3.İlyas ÇETİN, (2005)., "Türkiye'de doğrudan gelir desteği uygulamaları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Asiye YAMANOĞLU, (2008)., "Toplumsal cinsiyet analizi (Tokat ili örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Murat ERÇOBAN, (2009)., "Tokat ili merkez ilçede kadınların tarımsal faaliyetlere katılımları ve yayımdan yararlanma olanaklarının karşılaştırmalı bir analizi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Ömer YAŞA, (2011)., "Türkiye'nin Avrupa Birliği uyum sürecinde tarımsal mücadele politikaları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Funda TETİK, (2011)., "Tarımsal KOBİ'lerin kırsal kalkınmadaki rolü (Tokat Merkez ve Niksar ilçeleri örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Nur İlkay SÖNMEZ, (2011)., "Kırsal alanda kadın girişimciliğinin desteklenmesinde kooperatifçiliğin rolü Aamasya-Çorum illeri örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
9.Çiğdem ÖZYURT, (2012)., "Sanayilik sebze üretiminin benimsenmesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve tarıma dayalı sanayilerin rolü (Tokat ili merkez ilçe örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
10.Miyase KARAÖMER, (2014)., "Hatay ili kırsalındaki kadınların girişimcilik eğilimlerinin incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
11.Zehra YILDIRIM KORKMAZ, (2014)., "Tokat ili Kazova bölgesinde meyve yetiştiren işletmelerin çiftlik muhasebe veri ağı sistemine (FADN) göre sınıflandırılması ve değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
12.Murat ALNIAÇIK, (2015)., "SEKP süt stratejik yatırım planı hibe programının değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
13.Barış YILMAZ, (2015)., "Avrupa Birliği taze meyve ve sebze ortak piyasa düzeni ve Türkiye'nin uyumu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
14.Faruk ADIGÜZEL, (2017)., "Ege bölgesinde zeytin yetiştiriciliği yapan tarım işletmelerinin sosyo-ekonomik analizi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Doktora
15.Kemal ÖZ, (2018)., "Besi sığırcılığında tarım kredi kooperatiflerinin rolü:Sinop ili Erfelek ilçesi araştırması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
16.Murat DEMİRBÜK, (2018)., "Yetiştirici birliklerinde üyeliği etkileyen faktörlerin yapısal eşitlik modeli ile belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Doktora
17.Serhan CANDEMİR, (2018)., "Mısır üretiminin uluslararası rekabet gücünün belirlenmesi (TR63 bölgesi örneği)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Doktora
18.Zehra DEMİGAN, (2019)., "Kadının çalışmasına yönelik tutum ve cinsiyet rolleri (Çorum ili merkez köyler örneği)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
19.Eda SOLMAZ, (2019)., "Kırdan kente göç eden ailelerin kız çocuklarına yönelik tutum ve davranışları (Tokat ili merkez ilçe araştırması)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
20.Erkut SOMAK, (2019)., "Üreticilerin tarım politikalarına ilişkin görüş ve beklentilerinin belirlenmesi(Tokat ili merkez ilçe köyleri örneği)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
21.Tayfur ÜNAL, (2019)., "Türkiye'de sürdürülebilir kalkınma kapsamında geleneksel mimariye sahip tokat evlerinin ekoturizme kazandırılmasında yerel halkın tutum ve davranışlarının incelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
22.Zafer HIZARCI, (2019)., ""Erbaa Narince Bağ yaprağı" üretilen köylerde sosyo-ekonomik yapı ve yüksek sistem bağcılığın benimsenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
23.Nihan Tuğçe TOPBAŞ, (2019)., "Yerel ve kırsal kalkınmada coğrafi işaret: Zile pekmezi araştırması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi(TR DİZİN), Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
2.Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi(•Directory of Open Access Journals (DOAJ),•Directory indexing of international research journals (CiteFactor),•Scientific Journal Impact Factor (SJIF),•Cosmos Impact Factor (Cosmos),•Index Copernicus (ICI),•Bielefeld Academic Search Engine (BASE),•National Library of Australia (TROVE),•Scientific Indexing Services (SIS),•Universal Impact Factor (UIF) ,•Advanced Science Index (ASI),•Global Impact quality Factor (GIF),•International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,•Directory of Research Journals Indexing (DRJI),• WorldCat libraries(WorldCat),• Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),• Ingenta (Ingenta ),• World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),•Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
3.Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi(•Directory of Open Access Journals (DOAJ),•Directory indexing of international research journals (CiteFactor),•Scientific Journal Impact Factor (SJIF),•Cosmos Impact Factor (Cosmos),•Index Copernicus (ICI),•Bielefeld Academic Search Engine (BASE),•National Library of Australia (TROVE),•Scientific Indexing Services (SIS),•Universal Impact Factor (UIF) ,•Advanced Science Index (ASI),•Global Impact quality Factor (GIF),•International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,•Directory of Research Journals Indexing (DRJI),• WorldCat libraries(WorldCat),• Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),• Ingenta (Ingenta ),• World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),•Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
4.Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi(•Directory of Open Access Journals (DOAJ),•Directory indexing of international research journals (CiteFactor),•Scientific Journal Impact Factor (SJIF),•Cosmos Impact Factor (Cosmos),•Index Copernicus (ICI),•Bielefeld Academic Search Engine (BASE),•National Library of Australia (TROVE),•Scientific Indexing Services (SIS),•Universal Impact Factor (UIF) ,•Advanced Science Index (ASI),•Global Impact quality Factor (GIF),•International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,•Directory of Research Journals Indexing (DRJI),• WorldCat libraries(WorldCat),• Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),• Ingenta (Ingenta ),• World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),•Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
5.Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi(•Directory of Open Access Journals (DOAJ),•Directory indexing of international research journals (CiteFactor),•Scientific Journal Impact Factor (SJIF),•Cosmos Impact Factor (Cosmos),•Index Copernicus (ICI),•Bielefeld Academic Search Engine (BASE),•National Library of Australia (TROVE),•Scientific Indexing Services (SIS),•Universal Impact Factor (UIF) ,•Advanced Science Index (ASI),•Global Impact quality Factor (GIF),•International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,•Directory of Research Journals Indexing (DRJI),• WorldCat libraries(WorldCat),• Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),• Ingenta (Ingenta ),• World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),•Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
6.Türk Tarım ve Gıda Teknoloji Dergisi(•Directory of Open Access Journals (DOAJ),•Directory indexing of international research journals (CiteFactor),•Scientific Journal Impact Factor (SJIF),•Cosmos Impact Factor (Cosmos),•Index Copernicus (ICI),•Bielefeld Academic Search Engine (BASE),•National Library of Australia (TROVE),•Scientific Indexing Services (SIS),•Universal Impact Factor (UIF) ,•Advanced Science Index (ASI),•International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,•Global Impact quality Factor (GIF),•Directory of Research Journals Indexing (DRJI),• WorldCat libraries(WorldCat),• Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),•The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
7.Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi(•Directory of Open Access Journals (DOAJ),•Directory indexing of international research journals (CiteFactor),•Scientific Journal Impact Factor (SJIF),•Cosmos Impact Factor (Cosmos),•Index Copernicus (ICI),•Bielefeld Academic Search Engine (BASE),•National Library of Australia (TROVE),•Scientific Indexing Services (SIS),•Universal Impact Factor (UIF) ,•Advanced Science Index (ASI),•International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,•Global Impact quality Factor (GIF),•Directory of Research Journals Indexing (DRJI),• WorldCat libraries(WorldCat),• Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),• Ingenta (Ingenta ),• World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),•The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
8.Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
9.Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi(•Directory of Open Access Journals (DOAJ),•Directory indexing of international research journals (CiteFactor),•Scientific Journal Impact Factor (SJIF),•Cosmos Impact Factor (Cosmos),•Index Copernicus (ICI),•Bielefeld Academic Search Engine (BASE),•National Library of Australia (TROVE),•Scientific Indexing Services (SIS),•Universal Impact Factor (UIF) ,•Advanced Science Index (ASI),•Global Impact quality Factor (GIF),•International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,•Directory of Research Journals Indexing (DRJI),• WorldCat libraries(WorldCat),• Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),• Ingenta (Ingenta ),• World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),•Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
10.Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi(•Directory of Open Access Journals (DOAJ),•Directory indexing of international research journals (CiteFactor),•Scientific Journal Impact Factor (SJIF),•Cosmos Impact Factor (Cosmos),•Index Copernicus (ICI),•Bielefeld Academic Search Engine (BASE),•National Library of Australia (TROVE),•Scientific Indexing Services (SIS),•Universal Impact Factor (UIF) ,•Advanced Science Index (ASI),•Global Impact quality Factor (GIF),•International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,•Directory of Research Journals Indexing (DRJI),• WorldCat libraries(WorldCat),• Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),• Ingenta (Ingenta ),• World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),•Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
11.Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi(•Directory of Open Access Journals (DOAJ),•Directory indexing of international research journals (CiteFactor),•Scientific Journal Impact Factor (SJIF),•Cosmos Impact Factor (Cosmos),•Index Copernicus (ICI),•Bielefeld Academic Search Engine (BASE),•National Library of Australia (TROVE),•Scientific Indexing Services (SIS),•Universal Impact Factor (UIF) ,•Advanced Science Index (ASI),•Global Impact quality Factor (GIF),•International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,•Directory of Research Journals Indexing (DRJI),• WorldCat libraries(WorldCat),• Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),• Ingenta (Ingenta ),• World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),•Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
12.Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi(•Directory of Open Access Journals (DOAJ),•Directory indexing of international research journals (CiteFactor),•Scientific Journal Impact Factor (SJIF),•Cosmos Impact Factor (Cosmos),•Index Copernicus (ICI),•Bielefeld Academic Search Engine (BASE),•National Library of Australia (TROVE),•Scientific Indexing Services (SIS),•Universal Impact Factor (UIF) ,•Advanced Science Index (ASI),•Global Impact quality Factor (GIF),•International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,•Directory of Research Journals Indexing (DRJI),• WorldCat libraries(WorldCat),• Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),• Ingenta (Ingenta ),• World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),•Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
13.Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi(•Directory of Open Access Journals (DOAJ),•Directory indexing of international research journals (CiteFactor),•Scientific Journal Impact Factor (SJIF),•Cosmos Impact Factor (Cosmos),•Index Copernicus (ICI),•Bielefeld Academic Search Engine (BASE),•National Library of Australia (TROVE),•Scientific Indexing Services (SIS),•Universal Impact Factor (UIF) ,•Advanced Science Index (ASI),•Global Impact quality Factor (GIF),•International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,•Directory of Research Journals Indexing (DRJI),• WorldCat libraries(WorldCat),• Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),• Ingenta (Ingenta ),• World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),•Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
14.Turkish Journal of Agriculture- food Science and Technology, Dergi, Turjaf
15.Türk tarım -Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
16.Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
17.Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
18.Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
19.Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
20.Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
21.Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
22.Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
23.Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
24.Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
25.Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
26.Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
27.Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
28.Journal of New Theory(ASI (Advanced Sciences Index) CiteFactor Cosmos Foundation Electronic Journals Library Google Scholar Journal Index ResearchBib SIS (Scientific Indexing Services), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, BEDİU Bilgisayar Yazılım Eğitim Yayıncılık Ltd. Şti.
29.Journal of New Theory(ASI (Advanced Sciences Index) CiteFactor Cosmos Foundation Electronic Journals Library Google Scholar Journal Index ResearchBib SIS (Scientific Indexing Services), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, BEDİU Bilgisayar Yazılım Eğitim Yayıncılık Ltd. Şti.
30.Journal of New Theory(ASI (Advanced Sciences Index) CiteFactor Cosmos Foundation Electronic Journals Library Google Scholar Journal Index ResearchBib SIS (Scientific Indexing Services), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, BEDİU Bilgisayar Yazılım Eğitim Yayıncılık Ltd. Şti.
31.Journal of New Theory(ASI (Advanced Sciences Index) CiteFactor Cosmos Foundation Electronic Journals Library Google Scholar Journal Index ResearchBib SIS (Scientific Indexing Services), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, BEDİU Bilgisayar Yazılım Eğitim Yayıncılık Ltd. Şti.
32.Journal of New Theory(ASI (Advanced Sciences Index) CiteFactor Cosmos Foundation Electronic Journals Library Google Scholar Journal Index ResearchBib SIS (Scientific Indexing Services), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, BEDİU Bilgisayar Yazılım Eğitim Yayıncılık Ltd. Şti.
33.Journal of New Theory(ASI (Advanced Sciences Index) CiteFactor Cosmos Foundation Electronic Journals Library Google Scholar Journal Index ResearchBib SIS (Scientific Indexing Services), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, BEDİU Bilgisayar Yazılım Eğitim Yayıncılık Ltd. Şti.
34.Journal of New Theory(ASI (Advanced Sciences Index) CiteFactor Cosmos Foundation Electronic Journals Library Google Scholar Journal Index ResearchBib SIS (Scientific Indexing Services), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, BEDİU Bilgisayar Yazılım Eğitim Yayıncılık Ltd. Şti.
35.Journal of New Theory(ASI (Advanced Sciences Index) CiteFactor Cosmos Foundation Electronic Journals Library Google Scholar Journal Index ResearchBib SIS (Scientific Indexing Services), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, BEDİU Bilgisayar Yazılım Eğitim Yayıncılık Ltd. Şti.
36.Journal of New Theory(ASI (Advanced Sciences Index) CiteFactor Cosmos Foundation Electronic Journals Library Google Scholar Journal Index ResearchBib SIS (Scientific Indexing Services), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, BEDİU Bilgisayar Yazılım Eğitim Yayıncılık Ltd. Şti.
37.Journal of new theory(ASI (Advanced Sciences Index) CiteFactor Cosmos Foundation Electronic Journals Library Google Scholar Journal Index ResearchBib SIS (Scientific Indexing Services), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, BEDİU Bilgisayar Yazılım Eğitim Yayıncılık Ltd. Şti.
38.journal of new theory(ASI (Advanced Sciences Index) CiteFactor Cosmos Foundation Electronic Journals Library Google Scholar Journal Index ResearchBib SIS (Scientific Indexing Services), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, BEDİU Bilgisayar Yazılım Eğitim Yayıncılık Ltd. Şti.
39.journal of new theory(ASI (Advanced Sciences Index) CiteFactor Cosmos Foundation Electronic Journals Library Google Scholar Journal Index ResearchBib SIS (Scientific Indexing Services), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, BEDİU Bilgisayar Yazılım Eğitim Yayıncılık Ltd. Şti.
40.Journal of Applied Sciences, Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Journal of Applied Sciences
41.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi
42.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi(FAKÜLTE DERGİSİ), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ÇUKUR TAYFUN,KIZILASLAN NURAY,ÇUKUR FİGEN,KIZILASLAN HALİL (2020). Tüketicilerin Coğrafi İşaretli Ürünler İçin Ödeme İstekliliğine Etki Eden Faktörler: Niksar Cevizi Örneği. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8(11), 2476-2481. (Yayın No: 6619366)
2.Gönültaş Hayati, KIZILASLAN HALİL, KIZILASLAN NURAY (2020). Gıda İsrafının Davranışsal Belirleyicileri; Tokat İli Örneği. GAZİOSMANPAŞA BİLİMSEL ARAŞTIRMA DERGİSİ, (Yayın No: 6891521)
3.Gönültaş Hayati, KIZILASLAN HALİL, KIZILASLAN NURAY (2020). Projections of the Effects of Climate Changes on Temperature Differences in Some Cities; Example of Ankara, Kars, Aydın and Sinop Provinces. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (TURJAF), (Yayın No: 6891418)
4.Gönültaş Hayati, KIZILASLAN HALİL, KIZILASLAN NURAY (2020). Projections of Effects of Global Warming on Rainfall Regime in Some Provinces; Ankara, Rize, Aydın and Hakkâri Provinces Example. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (TURJAF), (Yayın No: 6891469)
5.KIZILASLAN HALİL, DAL BERRİN, KIZILASLAN NURAY (2020). Tokat İli Kazova Bölgesi Yaprak Üretimi ve Pazarlama Sorunları. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 9(3), 31-44. (Yayın No: 6889623)
6.ÇUKUR TAYFUN, KIZILASLAN NURAY, KIZILASLAN HALİL, ÇUKUR FİGEN (2020). Gender Perception Towards Women in Rural Areas In Turkey. Rural Environment. Education. Personality, 13277-285., Doi: 10.22616/reep.2020.033 (Yayın No: 6878127)
7.ADIGÜZEL FARUK, KIZILASLAN NURAY (2020). İstanbul İli Küçükçekmece İlçesinde Tüketicilerin Ambalajlı Ekmek Tüketim Tercihleri. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 9(2), 24-40. (Yayın No: 6889814)
8.ADIGÜZEL FARUK, KIZILASLAN NURAY (2020). Ege Bölgesinde Organik Zeytin Üretiminin Tercih Edilmesinde Etkili Faktörler. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 9(2), 1-12. (Yayın No: 6889784)
9.Demirbük Murat,KIZILASLAN NURAY (2020). Islah amaçlı yetiştirici birlikleri ile üyeleri arasındaki ilişkilerin analizi: Sivas ili örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 23(1), 194-211., Doi: 10.18016/ksutarimdoga.vi.562087 (Yayın No: 6084215)
10.KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL (2020). Problems and Strategic Recommendations for Empowerment of Women in Turkey. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 46-51. (Yayın No: 6578717)
11.ÇUKUR TAYFUN,KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL (2019). ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING THE ADOPTION OFORGANIC FARMING IN TURKEY: THE CASE OF SAMSUNPROVINCE. APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, 17(6), 14001-14008. (Yayın No: 5619740)
12.DAL BERRİN,KIZILASLAN HALİL,KIZILASLAN NURAY,ERDEM AHMET (2019). Nevşehir İlinde Un Sanayilerinin Yapısal Özellikleri, Pazarlama Yapısı ve Sorunları. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi,, 8(3), 130-139. (Yayın No: 5772913)
13.Adıgüzel Faruk,KIZILASLAN NURAY (2019). Ege Bölgesinde Zeytin İşletmelerinin Maliyetleri ve Sorunları. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 6(4), 696-709. (Yayın No: 5343883)
14.Candemir Serhan,KIZILASLAN NURAY (2019). Adana İlinde Soya Üreten İşletmelerin Teknik Etkinliğinin Belirlenmesi. Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7(1), 43-48., Doi: https://doi.org/10.24925/turjaf.v7i1.43-48.2064 (Yayın No: 4789361)
15.Öz Kemal,KIZILASLAN NURAY (2019). Besi Sığırcılığında Tarım Kredi Kooperatiflerinin Rolü:Sinop İli Erfelek İlçesi Araştırması. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 8(1), 74-90. (Yayın No: 5073424)
16.KIZILASLAN NURAY,Somak Erkut (2019). Üreticilerin Tarım Politikalarına İlişkin Görüş Ve Beklentilerinin Belirlenmesi (Tokat İli Merkez İlçe Köyleri Örneği). Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 8(3), 140-154. (Yayın No: 5808632)
17.ÇUKUR TAYFUN,KIZILASLAN NURAY (2018). Milas İlçesinde Zeytin Hasat Şenliğinin Kırsal Turizme Katkısı. Tarım Ekonomisi Dergisi, 24(2), 233-241., Doi: 10.24181/tarekoder.491281 (Yayın No: 4694145)
18.KIZILASLAN NURAY,Demirbük Murat (2018). Türkiye ve Avrupa Birliğinde Süt Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 7(2), 86-96. (Yayın No: 4527800)
19.Adıgüzel Faruk,KIZILASLAN NURAY (2018). İstanbul İli Küçükçekmece İlçesinde Kamu Okullarındaki Kantinlerin Yapısal Özellikleri ve Sorunları. Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(9), 1209-1223. (Yayın No: 4527767)
20.YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN HALİL,KIZILASLAN NURAY,Kurt Esma (2018). Gıda Güvenilirliği Açısından Tüketici Davranışlarının İncelenmesi: Sivas Kentsel ve Kırsal Kesimde Kırmızı Et Tüketimi. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 7(3), 49-60. (Yayın No: 4527984)
21.Candemir Serhan,KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL,Uysal Osman,Aydoğan Mehmet (2017). Kahramanmaraş İlinde Dane Mısır ve Pamuk Üretiminde Girdi Gereksinimi ve Karlılıkları Açısından Karşılaştırmalı Analizi.. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 4(1), 1-8. (Yayın No: 3496476)
22.KIZILOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN NURAY (2017). Kahramanmaraş İli Merkez İlçe Kırsalında Çiftçilerin Gübre Kullanım Durumu. Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(1), 18-23. (Yayın No: 3496437)
23.Demirbük Murat,KIZILASLAN NURAY (2017). Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesinin Değerlendirilmesi: Sivas Örneği. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 6(1), 71-81. (Yayın No: 3496493)
24.KIZILASLAN NURAY,KIZILOĞLU RÜVEYDA,Ünal Tayfur,Çakır Tubanur,Hanedar Cevdet,KIZILASLAN HALİL (2017). Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Meslekten Beklentilerinin Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneğinde İncelenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(1), 1-14. (Yayın No: 3496482)
25.Adıgüzel Faruk,KIZILASLAN NURAY (2016). İstanbul İlinde Kontrol Görevlilerinin Sosyo Ekonomik Yapısı ve Sorunlarının Belirlenmesi. Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(12), 1061-1071. (Yayın No: 3035003)
26.KIZILASLAN HALİL,Ünal Tayfur,KIZILASLAN NURAY (2016). Effects Of New Metropolitan Law No 6360 To Rural Development In Turkey. Journal Of New Theory, (13), 76-85. (Yayın No: 2819267)
27.Adıgüzel Faruk,KIZILASLAN NURAY (2016). İstanbul ilinde tıbbi aromatik ve baharat bitkileri satışı yapan aktarların yapısal özellikleri ve mevzuat hakkındaki görüşleri. Anadolu Tarım Bilim. Dergisi/Anadolu J Agr Sci, 31(1), 40-59., Doi: 10.7161 (Yayın No: 2764097)
28.KIZILASLAN NURAY (2016). Türkiye de Kırsal Kalkınma Perspektifinde Kadın Women From The Rural Development Perspective In Turkey. Kırsal Kalkınma- Rural Development, (4), 30-39. (Yayın No: 2819284)
29.Çakır Tubanur,KIZILASLAN NURAY,Hanedar Cevdet,Ünal Tayfur,KIZILASLAN HALİL (2016). GOÜ Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sistemi Hakkındaki Bilgi Durumu ve Düşüncelerinin Araştırılması. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(2), 103-114. (Yayın No: 2856495)
30.KIZILASLAN NURAY,Ünal Tayfur (2015). Tarımsal Pazarlamada Alternatif Pazarlama Ağı Olan Elektronik Ticaretin E Ticaret SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi. Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(7), 537-544. (Yayın No: 1538154)
31.Adıgüzel Faruk,KIZILASLAN NURAY (2015). Çeltik Üreticileri Birliklerinin Mevcut Durumu ve Finansal Performans Analizi. Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(9), 721-731. (Yayın No: 1550994)
32.KIZILASLAN NURAY (2015). Üniversite Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıkları. GOP Ziraat Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 2537556)
33.KIZILASLAN NURAY (2015). Analysis of Melon Colocynthis citrullus L Processing Activities and Its Constraints among Women Farmers in Edu and Patigi areas of Kwara State Nigeria. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 2537544)
34.Adıgüzel Faruk,KIZILASLAN NURAY (2015). İstanbul İli Küçükçekmece İlçesinde Tüketicilerin Tropikal Meyve Tüketim Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Analizi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 2(1), 42-51. (Yayın No: 1352571)
35.KIZILASLAN NURAY,Ünal Tayfur (2015). Türkiye ve Avrupa Birliğinde Biyoyakıt. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 2(1), 26-33. (Yayın No: 1378438)
36.KIZILASLAN NURAY,Miyase Karaömer (2015). Hatay İli Kırsalındaki Kadınların Girişimcilik Eğilimlerinin İncelenmesi. Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(6), 371-379. (Yayın No: 1378452)
37.Hanedar Cevdet,Ünal Tayfur,KIZILASLAN NURAY (2015). GOÜ Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Bakış Açısıyla Kırsal Turizm. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(2), 86-99. (Yayın No: 1538158)
38.KIZILOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN NURAY,Ünal Tayfur (2015). A Study on Determining Attitudes and Behaviors of Individuals towards Local Products in Manisa Province The Case of Mesir Paste. International Journal of Social Sciences and Education Research, 1(2), 727-742. (Yayın No: 2025703)
39.YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL (2014). A study on determining the awareness level andattitudes of households on water pollution The case of Erzurum City. E3 Journal of Environmental Research and Management, 5(1), 1-8. (Yayın No: 1150750)
40.YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN HALİL,KIZILASLAN NURAY (2014). Meyveli Maden Suyu Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Logit Modeli İle Analizi Beypazarı İlçesi Örneği. Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2(2), 92-97. (Yayın No: 1150695)
41.Kızılaslan N, M Erçoban (2013). A comparative analysis of participation of women to agricultural activities and utilization possibilities of agricultural extension survey at center of Tokat province. Research&Reviews in Biosciences, 7(9), 349-362. (Yayın No: 329118)
42.Kızılaslan N, B Yılmaz (2013). Area Of Usage And Policies Of Genetically Modified Organisms In Turkey. Research&Reviews in Biosciences, 7(2), 47-57. (Yayın No: 329250)
43.Kızılaslan N, H Kızılaslan, ZG, Göktolga (2012). Estimation of factors affecting the recognition the environment institutions by indivuduals with the logit model. International Journal of Human Sciences, 9(2), 981-990. (Yayın No: 329365)
44.KIZILASLAN NURAY (2010). Agricultural Extension Policies In Turkey. International Journal Of Agricultural Research, 5(10), 843-850. (Yayın No: 329812)
45.KIZILASLAN NURAY,Yamanoğlu Asiye (2010). Kırsal Alanda Kadınların Tarımsal Üretime ve Aile İçi Kararlara Katılımı Tokat İli Örneği. The Journal of International Social Research (Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi), 3(13), 154-167. (Yayın No: 329678)
46.Kızılaslan N, EH, Onurlubaş, H Kızılaslan, N, Yilmaz (2010). Examining the Fluctuations in the Wheat Prices in Turkey and the Course of Development. Journal of Food, Agriculture & Environment, 8(2), 503-506. (Yayın No: 327162)
47.Kızılaslan N, A Yamanoğlu (2010). Social Gender Analysis in a Turkish Province The Province Of Tokat a case study. New Medit – Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment, 9(3), 76-80. (Yayın No: 327372)
48.KIZILASLAN NURAY (2009). Energy Use and Input Output Energy Analysis for Apple Production In Turkey. Journal of Food, Agriculture & Environment, 7(2), 419-423. (Yayın No: 327976)
49.Kızılaslan N, Kızılaslan H (2009). Environment Sensitivity of the Families that Immigrated from Rural to the Urban Areas. Journal of Food, Agriculture & Environment, 7(2), 788-792. (Yayın No: 327883)
50.KIZILASLAN HALİL,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,KIZILASLAN NURAY (2008). An Analysis of the Factors Affecting the Food Places Where Consumers Purchase Red Meat. British Food Journal, 110(6), 580-594. (Yayın No: 328294)
51.Kızılaslan H, N Kızılaslan (2008). Analysis of the Effects of Genetically Modified Organisms on Consumers in Tokat Province of Turkey. Journal of Food, Agriculture & Environment, 6(2), 33-38. (Yayın No: 328384)
52.KIZILASLAN NURAY (2007). Rural Woman in Agricultural Extension Training. Research Journal of Social Sciences, 223-27. (Yayın No: 330201)
53.KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL (2007). actors Affecting Honey Production in Apiculture in Turkey. Journal of Applied Sciences Research, 3(10), 983-987. (Yayın No: 330315)
54.KIZILASLAN N, H KIZILASLAN (2007). Need For Reorganization in Agricultural Extension Services in Turkey. Journal of Applied Sciences Research, 3(8), 770-780. (Yayın No: 330672)
55.Kızılaslan H, Kızılaslan N (2007). Risk Analysis in Turkey Milk Production. Czech Journal of Food Science, 25(3), 144-150. (Yayın No: 328673)
56.KIZILASLAN NURAY, İ ÇETİN, HKIZILASLAN (2007). Direct Income Subsidy Practices in Turkey. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 1(2), 115-125. (Yayın No: 330431)
57.Gürler AZ,, N Kızılaslan,, H Kızılaslan, S, Doğan (2007). Rural Urban Migration in Turkey and The Socio Economic Characteristics of the Immigrants Tokat Case. Research Journal of Social Sciences, 260-71. (Yayın No: 330092)
58.Kızılaslan N, Kızılaslan H (2007). Gender Inequalities in the World and in Turkey. Journal of Applied Sciences Research, 3(10), 1056-1061. (Yayın No: 329899)
59.Kızılaslan N, Kızılaslan H (2007). Turkey s Biogas Energy Potential. Energy Sources Part B Economic, Planning, and Policy, 2277-286. (Yayın No: 328585)
60.Kızılaslan N, A Z, Gürler, H Kızılaslan (2007). An Analytical Approach to Sustainable Development in Turkey. Sustainable Development, 15254-266. (Yayın No: 328493)
61.KIZILASLAN NURAY (2006). Agricultural Information Systems A National Case Study. Library Review, 55(8), 497-507. (Yayın No: 330867)
62.H KIZILASLAN, NURAY KIZILASLAN (2006). An Analysis of Import Demand in Vegetal Oil and Products Industry in Turkey. Journal of Applied Science, 6(4), 905-910. (Yayın No: 330949)
63.Kızılaslan H, A Z, Gürler, N Kızılaslan (2005). The Analysis of the Market Price Support and Difference Payment System Practices in Turkey Using Partial Equilibrium Model. Ekonomickỳ Časopis (Journal of Economics), 53(9), 924-940. (Yayın No: 328787)
64.KIZILASLAN NURAY,almus sevilay (2002). Tokat Zile Güzelbeyli Kasabasında Uygulanan Arazi Toplulaştırmasını Çiftçilerin Benimsemesini Etkileyen Sosyo Ekonomik Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 26(2), 101-108. (Yayın No: 331094)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.KIZILASLAN NURAY (2015). Türkiye de Sürdürülebilir Kırsal Kalkınmada Kadının Rolü. Türktarım, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Dergisi, 222(Mart-Nisan), 30-34. (Yayın No: 1538145)
2.KIZILASLAN NURAY,Karaömer Miyase (2015). Kırsal Kadınların Girişimcilik Özellikleri ve Girişimciliği Etkileyen Faktörlerin Logit Analizi İle Değerlendirilmesi Hatay İli Araştırması. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 10(1), 151-166. (Yayın No: 1560643)
3.KIZILASLAN NURAY,ünal tayfur (2014). Tokat İlinin Ekoturizm Kırsal Turizm Potansiyeli ve SWOT Analizi. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 945-61. (Yayın No: 1150817)
4.KIZILASLAN NURAY,Ünal Tayfur (2013). Manisa Spil Dağı Milli Parkı Kırsal Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 710-29. (Yayın No: 331591)
5.Kızılaslan Nuray, Adıgüzel Faruk (2013). İstanbul İli Küçükçekmece İlçesinde Faaliyet Gösteren Ekmek Fırınlarının Mevcut Yapısı. Tarım Ekonomisi Dergisi, 19(2), 59-69. (Yayın No: 1150782)
6.KIZILASLAN NURAY (2013). İnsani Gelişme Endeksinin Türkiye Açısından İncelenmesi. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 347-58. (Yayın No: 332470)
7.KIZILASLAN N, TETİK F (2013). Tarımsal Kobi lerin Kırsal Kalkınmadaki Rolü Tokat Merkez ve Niksar İlçeleri Örneği. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 273-90. (Yayın No: 332599)
8.KIZILASLAN N, S ERDEMİR (2013). Tarım Danışmanlarının Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Sistemindeki Rolleri Ve Sisteme Bakış Açıları Tokat İli Merkez İlçe Araştırması. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 667-84. (Yayın No: 331686)
9.Ağcadağ D, KIZILASLAN N, H G Doğan, E B Cebeci (2013). Kır ve Kent Kökenli Kadın Tüketicilerin Kuşburnu Marmeladı Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi Tokat İli Örneği. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 781-94. (Yayın No: 331409)
10.KIZILASLAN N, Y ÜNAL (2013). Çiftçilerin Tarımsal Yayım Farkındalıklarının Belirlenmesi Tokat Erbaa Örneği. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 51-19. (Yayın No: 331787)
11.KIZILASLAN N, SOMAK E, (2013). Tokat İli Erbaa İlçesinde Bağcılık İşletmelerinde Tarımsal İlaç Kullanımında Üreticilerin Bilinç Düzeyi. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 479-93. (Yayın No: 332221)
12.KIZILASLAN N, ÖZYURT Ç (2012). Sürdürülebilir Kırsal Kalkınmada Ekoturizmin Önemi Tokat İli Örneği. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 150-62. (Yayın No: 332849)
13.KIZILASLAN N, ADIGÜZEL F (2012). Tokat İli Merkez İlçede Arı Yetiştiricileri Birliği Üyelerinin Birliğe Örgütsel Bağlılıklarının Analizi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(1), 13-27. (Yayın No: 332756)
14.KIZILASLAN N, YAŞA Ö (2011). Türkiye deki Tarımsal Mücadele Üretim Tüketim ve Dış Ticaretinin Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Gelişim Seyri. GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(2), 103-116. (Yayın No: 332942)
15.KIZILASLAN NURAY (2009). Çiftçilerin Tarımsal Yayım Konusundaki Tutum ve Davranışları Tokat İli Yeşilyurt İlçesi Araştırması. TÜBAV Bilim Dergisi, 2(4), 439-445. (Yayın No: 333108)
16.KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL (2008). Tüketicilerin Satın Aldıkları Gıda Maddeleri ile İlgili Bilgi Düzeyleri ve Tutumları Tokat İli Örneği. U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(2), 67-74. (Yayın No: 333284)
17.BÜYÜKBAY ORUÇ E, KIZILASLAN N (2008). Tarımsal Pazarlama Yayımının Önemi ve Tokat Tarım İl Müdürlüğünün Konuyla İlgili Yayım Faaliyetlerinin İncelenmesi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 1(1), 25-30. (Yayın No: 333688)
18.KIZILASLAN NURAY (2006). Kente Uzaklığın Kırsal Aile Yapısına Etkileri. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(3), 141-162. (Yayın No: 334196)
19.KIZILASLAN HALİL,KIZILASLAN NURAY (2005). Çevre Konularında Kırsal Halkın Bilinç Düzeyi ve Davranışları Tokat İli Artova İlçesi Örneği. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1(1), 67-89. (Yayın No: 337337)
20.KIZILASLAN NURAY (2003). Kırdan Kente Göç Eğilimi Tokat İli Erbaa İlçesi Örneği. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(2), 81-87. (Yayın No: 337841)
21.KIZILASLAN N, ALMUS S (2001). Arazi Toplulaştırmasında Çiftçi Eğilimleri Tokat Zile Güzelbeyli Örneği. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(1), 51-60. (Yayın No: 337975)
22.KIZILASLAN N, SİPAHİ C (1999). Tokat İli Artova İlçesinde Tarımsal Yayım Çalışmaları. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(1), 51-69. (Yayın No: 338187)
23.KIZILASLAN NURAY (1998). Türkiye deki Tarımsal Yayım Çalışmalarının Etkinliği. MPM Verimlilik Dergisi, 3187-202. (Yayın No: 338599)
24.KIZILASLAN N, KIZILASLAN H (1998). Tokat İli Merkez İlçesinde Yüksek Sistem Bağcılıkla Uğraşan İşletmelerde Bilgi Edinme Kaynakları. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergis, 15(1), 127-142. (Yayın No: 338510)
25.KIZILASLAN NURAY (1997). Kırsal Toplumda Kooperatifleşme Olayının Gelişim Çizgisi. Kooperatif Dünyası, 27(316), 4-15. (Yayın No: 338910)
26.KIZILASLAN N, KIZILASLAN H (1997). Tokat Merkez ilçede Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine Ortak Olan Üreticilerin Kooperatife Katılımını Etkileyen Sosyal ve Ekonomik Faktörlerin Ekonometrik Analizi. Kooperatifçilik, Türk Kooperatifçilik Kurumu-Türk Kooperatifçilik Eğitim Vakfı, 1185-29. (Yayın No: 338766)
27.Kızılaslan H, A Z Gürler, N Kızılaslan (1996). Tokat İli Merkez İlçede Kuru ve Sulu Şartlarda Buğday Üretiminin Fonksiyonel Analizi. Kooperatifçilik, 11246-58. (Yayın No: 339067)
28.KIZILASLAN NURAY (1995). Türkiye de Tarımsal Amaçlı Kooperatifler ve Bu Kooperatifler İçerisinde Tarım Kredi Kooperatiflerinin Yeri ve Önemi. Karınca Kooperatif Postası, 70514-19. (Yayın No: 339228)
29.KIZILASLAN NURAY (1995). Gaziantep İli Antepfıstığı Tarımında Belirsizlik Analizleri. MPM Verimlilik Dergisi, 2169-180. (Yayın No: 339173)
30.KIZILASLAN NURAY,GÜRLER ARSLAN ZAFER (1993). Türkiye de Buğdayın Arz Duyarlılığı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(1), 161-171. (Yayın No: 339330)
31.KIZILASLAN N, A Z Gürler (1991). Buğdayda Risk ve Belirsizlik Analizleri Üzerine Bir Araştırma. Cumhuriyet Üniversitesi, Tokat Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(2), 91-104. (Yayın No: 340082)
Diğer Dergilerdeki Makaleler :
1.KIZILASLAN NURAY (1999). Tarımsal Kalkınma Sürecinde Teknik Eleman ve Çiftçi Eğitiminin Önemi. Ziraat Mühendisliği Dergisi, 32229-32. (Yayın No: 340165)
2.KIZILASLAN NURAY (1998). Tokat İlinde Pilot Kadın Çiftçi Yayım Projesine Katılan Kadın Çiftçilerin Sosyo Ekonomik Yapılarına İlişkin Bir Durum Değerlendirmesi. Ziraat Mühendisliği, 31336-42. (Yayın No: 340234)
3.KIZILASLAN NURAY (1997). Çevre ve Tarım İlişkisi Açısından Tarımsal Yayımın Önemi. Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, 14620-26. (Yayın No: 340304)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.candemir serhan,KIZILASLAN NURAY (2017). Kahramanmaraş ve Adıyaman İllerinde Bağcılık. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series V. IBANESS Congress Series (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3979867)
2.demirbük murat,KIZILASLAN NURAY (2017). Agricultural Extension and Woman in Rural Area. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series V. IBANESS Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3979814)
3.demirbük murat,KIZILASLAN NURAY (2017). An Assessment of Dairy Sector in Turkey and European Union. 2nd Internatıonal Balkan Agriculture Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3979738)
4.Gönültaş Hayati,KIZILASLAN HALİL,KIZILASLAN NURAY (2019). Gıda israfının davranışsal belirleyicileri Tokat İli Örneği. I.Uluslararası Tarım-Gıda, Bilim ve Teknoloji Dergisi Kongresi (TURJAF 2019) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5809425)
5.gönültaş Hayati,KIZILASLAN HALİL,KIZILASLAN NURAY (2019). Küresel ısınmanın bazı illerde yağış rejimi üzerine etkilerinin projeksiyonları Ankara, Rize, Aydın, Hakkari İlleri Örneği.. I.Uluslararası Tarım-Gıda, Bilim ve Teknoloji Dergisi Kongresi (TURJAF 2019) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5812885)
6.Gönültaş Hayati,KIZILASLAN HALİL,KIZILASLAN NURAY (2019). İklim değişikliklerinin bazı illerde sıcaklık farklılıkları üzerine etkilerinin projeksiyonu Ankara, Kars, Aydın, Sinop İlleri Örneği.. I.Uluslararası Tarım-Gıda, Bilim ve Teknoloji Dergisi Kongresi (TURJAF 2019) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5812771)
7.ÇUKUR TAYFUN,KIZILASLAN NURAY (2018). Kadınların Çalışma Yaşamına Katılımına İlişkin Algı Durumu (Tokat Örneği). 2nd International Confrence on Food and Agricultural Economics (Özet Bildiri) (Yayın No:4299858)
8.KIZILASLAN NURAY,ÇUKUR TAYFUN (2018). Yerel Bilgi ve Tarımsal Yayım İlişkisi. 2nd International Confrence on Food and Agricultural Economics (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4299852)
9.Candemir Serhan,KIZILASLAN NURAY (2019). Information Sources of Maize producers in Turkey: TR63 Region Case. INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES - II (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5812990)
10.KAPLAN KAAN,KIZILASLAN HALİL,KIZILASLAN NURAY (2019). Türkiye Baklagil Üretimi ve Fiyat Eğilimlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. 1. ULUSLARARASI TARIM VE ÇEVRE BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5672015)
11.ÇUKUR TAYFUN,KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL (2019). Evaluation of Women Farmers’ Perspectives on Women’s Entrepreneurship in Besni District of Adıyaman Province. 3rd International Conference on Food and Agricultural Economics (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5024556)
12.Demirbük Murat,KIZILASLAN NURAY (2019). Socio-economic Analysis of Breeders, Breeders’ Associations and Member Relations, A Case Study of Sivas. 3rd International Conference on Food and Agricultural Economics (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5073476)
13.Demirbük Murat,KIZILASLAN NURAY (2019). Determination of the Factors Affecting Membership of Breeders’ Associations by Structural Equation Modelling. 3rd International Conference on Food and Agricultural Economics (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5073480)
14.ÇUKUR FİGEN,KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL (2019). Honey Production and Marketing in Tokat Province. 3rd International Conference on Food and Agricultural Economics (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5809283)
15.KIZILASLAN HALİL,KIZILASLAN NURAY,KIZILOĞLU RÜVEYDA,Ataoğlu S Nilda (2017). Bireylerin Geri Dönüşüm Kutuları Kullanımı Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Belirlemesi (İzmir Merkez İlçeleri Örneği). International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (Özet Bildiri) (Yayın No:3510305)
16.KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL,Kurt Esma (2017). Kırdan Kente Göç Etmiş Kadınların Kentten Yararlanma Düzeylerinin İncelenmesi: Tokat İli Merkez İlçe Örneği. ”, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3507886)
17.KIZILASLAN NURAY,Demigan Zehra (2017). Tüketicilerin Market Markalı Gıda Ürünlerine Bakış Açıları (Çorum İli Örneği). International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3507888)
18.KIZILOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN HALİL,KIZILASLAN NURAY,Kurt Esma (2017). Gıda Güvenilirliği Açısından Tüketici Davranışlarının İncelenmesi: Sivas Kentsel ve Kırsal Kesimde Kırmızı Et Tüketimi. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3507892)
19.Candemir Serhan,KIZILASLAN NURAY,Eralp Ö (2017). Kahramanmaraş İlinde Pamuk Üretimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (Özet Bildiri) (Yayın No:3510301)
20.KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL (2016). Operation and strategic recommendations for empowerment of women in Turkey. IWC 1st International Women's Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3120336)
21.HASSAMANCIOĞLU VENHAR MELDA,KIZILASLAN NURAY (2018). Türkiye’deki Ekoköylerin Sürdürülebilirlik ve Ekoturizm İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi. 2nd Internatıonal Rural Tourısm and Development Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4530868)
22.ÇUKUR TAYFUN,KIZILASLAN NURAY (2018). Tarım Festivallerinin Kırsal Turizm Açısından Değerlendirilmesi: Milas Zeytin Hasat ŞenliğiÖrneği. 2nd INTERNATIONALRURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:4331095)
23.KIZILASLAN HALİL,DAL BERRİN,KIZILASLAN NURAY,Doğruer Tuğba (2019). Tokat İli Kazova Bölgesi Yaprak Üretimi ve Pazarlama Sorunları. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series XI. IBANESS Congress Series (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5073488)
24.ÇUKUR TAYFUN,KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL,ÇUKUR FİGEN (2020). Gender Perception towards Women in Rural Areas in Turkey. 13th International Scientific Conference ”Rural Environment, Education, Personality 2020” (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6225059)
25.KIZILASLAN NURAY,YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN HALİL,GÜREL ESRA (2017). Consumers - Determination of the Factors Affecting the Consumption andConsumption of Bakery Products (Amasya Province Suluova District). International Conference on Agriculture, Forest, FoodSciences and Technologies ( (Özet Bildiri) (Yayın No:3934111)
26.ÇUKUR TAYFUN,KIZILASLAN NURAY,ÇUKUR FİGEN (2020). CONTRIBUTION OF THE COOPERATION BETWEEN AGRICULTURE AND TOURISM FOR RURAL DEVELOPMENT. Proceedings of the 9th International Scientific Conference Rural Development 2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6225043)
27.KIZILOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN NURAY,Ünal Tayfur (2015). A Study on Determining Attitudes and Behaviorsof Individuals towards Local Products in Manisa Province The Case of Mesir Paste. International Conference On Social Sciences And EducationResearch (Özet Bildiri) (Yayın No:2026179)
28.ÇUKUR TAYFUN,KIZILASLAN NURAY,ÇUKUR FİGEN (2020). Contrıbutıon Of The Cooperatıon Between Agrıculture And Tourısm For Rural Development. 9th International Scientific Conference RURAL DEVELOPMENT 2019:Research and Innovation for Bioeconomy (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5279619)
29.ÇUKUR TAYFUN,KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL (2019). Sakarya İli Karasu İlçesinde Fındık Üretimi ve Pazarlaması Üzerine Bir Araştırma. Hasat 2nd International Agriculture And Forest Kongress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5522631)
30.ÇUKUR FİGEN,KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL (2019). Domates Üretimi ve Pazarlama Sorunları: Tokat İli Gözova Bölgesi Örneği. Hasat 2nd International Agriculture And Forest Kongress (Özet Bildiri) (Yayın No:5522610)
31.DAL BERRİN,KIZILASLAN HALİL,KIZILASLAN NURAY,ERDEM AHMET (2018). Nevşehir ilinde un sanayilerinin yapısal özellikleri pazarlama yapısı ve sorunları. II. International Scientific and Vocational Studies Congress – Social and Human Sciences (BILMES SC-HM 2018) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4527722)
32.Topbaş Nihan Tuğçe,KIZILASLAN NURAY (2015). Dünya Türkiye ve Tokat ilinde Domates Üretimi ve Dış Ticareti. 4. Uluslar arası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Poster) (Yayın No:2118914)
33.Çakır Tubanur,KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL (2015). Kırsal göçün toplum üzerindeki etkileri Tokat ili örneği. 4. Uluslar arası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Poster) (Yayın No:2118841)
34.KIZILASLAN NURAY,hanedar cevdet,KIZILASLAN HALİL (2015). IPARD ın kırsal toplum üzerindeki etkileri Tokat ili örneği. 4. Uluslar arası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2118762)
35.Çiçek Fadime,KIZILASLAN HALİL,KIZILASLAN NURAY,Ünal Tayfur (2015). Adana İlinde Turunçgil Üretimi Pazarlama Yapısı Sorunları ve Çözüm Önerileri Çerçevesinde SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi. 4. Uluslar arası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2118684)
36.Demir Mehmet,KIZILASLAN NURAY (2015). Dünya Avrupa Birliği ve Türkiye de Organik Tarımın Ekonomik Boyutu. 4. Uluslar arası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2118357)
37.KIZILASLAN HALİL,ünal tayfur,KIZILASLAN NURAY (2015). Türkiye de Uygulanan 6360 Sayılı Yeni Büyükşehir Yasasının Kırsal Kalkınmaya Etkileri. 4. Uluslar arası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2118455)
38.Ünal Tayfur,KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL (2015). Kültür Turizminin Kırsal Kalkınmaya Katkısının İncelenmesi Yunt Dağı OBASYA Projesi Örneği. 4. Uluslar arası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2118282)
39.Yılmazzobu Ümran,Ünal Tayfur,Delikkaya Özlem,KIZILASLAN NURAY,GÜLÇUBUK BÜLENT (2015). Ekomüzeler Kırsal Kalkınmada Bir Araç Olabilir mi Hüsamettindere ve Zavot Köyleri İncelemesi. 4. Uluslar arası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2118189)
40.Yılmazzobu Ümran,Delikkaya Özlem,Ünal Tayfur,KIZILASLAN NURAY,GÜLÇUBUK BÜLENT (2015). Sürdürülebilir Kalkınma Kapsamında Eğriova Tabiat Parkının Ekoturizmin Potansiyelinin Araştırılması. 4. Uluslar arası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2118071)
41.Candemir Serhan,KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL (2015). Kırsal Kadının Çevre Duyarlılık Düzeylerinin Belirlenmesi. 4. Uluslar arası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2117627)
42.KIZILASLAN NURAY (2015). The Comparison of The Farmers Fertiliser Application and Proposals of Extension Organisation in Indeterminate Tomato farming A Case Study of Tokat Province Turkey. )”, XXIXth Annual Meeting of ESNA, Working Group 3 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:341449)
43.Arslankurt H B, H ızılaslan, N Kızılaslan, K Esengün (2015). The Efficiency of Irrigation Organizations in Tokat Province and Socio Economic Factors Affecting the Participation of Producer to these Organizations. Proceedings of International Symposium on Desertification (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:341316)
44.Kızılaslan N, K. Esengün, C. Bügük, H, Kızılaslan (2015). Rural Development Efforts In Turkey The Koykent Approach. Collaboration Among Balkan Countries in Development of Agriculture and Food Production, Proceedings of the Papers Presented on the First Scientific Meeting of Balkans Agricultural Economicts 27 and 28 June 2002, Society of Agricultural Economists of Rebuplic of Macedonia (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:340939)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.KIZILASLAN NURAY,ÇUKUR TAYFUN (2018). Kırsal Kalkınmada Tarım ve Turizm Entegrasyonunun Önemi. Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4420694)
2.KIZILOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL (2015). Ballıca Mağarasının Kırsal Turizm Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2105588)
3.demirbük murat,KIZILASLAN NURAY (2016). Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesinin Değerlendirilmesi Sivas Örneği. 3. Ulusal Tarım Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3165190)
4.GÜLÇUBUK BÜLENT,KIZILASLAN NURAY,EROĞLU DİLEK,Kan Mustafa,Erkin Soysaldı,OLGUN GÜLCE (2015). Kırsal Kalkınma Paradigması ve Yeni Arayışlar. Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII.Teknik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1378492)
5.KIZILOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN NURAY,Çakır Tubanur (2016). Erzurum İlinde Mikro Kredi Durumu ve Sürekli Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. XII.Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2824909)
6.KIZILOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL (2016). Bireylerin Arıtılmış Su Kullanım Durumu ve Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Tokat İl Merkezi Örneği. Sağlıklı Su Yönetimi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1560630)
7.Çakır Tubanur,KIZILASLAN NURAY,Hanedar Cevdet,Ünal Tayfur,KIZILASLAN HALİL (2016). GOÜ Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sistemi Hakkındaki Bilgi Durumu ve Düşüncelerinin Araştırılması. V.Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1538471)
8.KIZILASLAN NURAY,Kızıloğlu Rüveyda,Ünal Tayfur,Çakır Tubanur,Hanedar Cevdet,KIZILASLAN HALİL (2016). Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Meslekten Beklentilerinin Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneğinde İncelenmesi. V.Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1538167)
9.Kızılaslan N, Ünal T, Hanedar C, Kızılaslan H, Kızıloğlu,R (2016). Kırsal Kalkınma Aracı Olan Kırsal Turizmde Aile Çiftçiliğinin Rolü. Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1242131)
10.Kızılaslan.H, Hanedar.C, Ünal.T, Kızılaslan N, Kızıloğlu R (2016). Türkiye de Kırdan Kente Göç Olgusunun Aile Çiftçiliği Üzerine Etkileri. Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1242129)
11.Doğan. HG, Kızılaslan. Nuray, Kızılaslan. Halil, Ağcadağ, D (2016). TR 71 Bölgesinde Kırmızı Et ve Beyaz Et Üretiminin Mevcut Durumu ve Geleceğe Yönelik Projeksiyonlar. İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:342117)
12.Kızılaslan. Nuray, Kızılaslan. Halil, Candemir. Serhan (2016). Kahramanmaraş İlinde Çiftçilerin Gübreleme Alışkanlıklarının Belirlenmesi. XI.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1150990)
13.Ünal. Tayfur, Kızılaslan. Nuray (2016). Türkiye ve Avrupa Birliğinde Biyoyakıt. Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 4.Ulusal Çalıştayı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1150874)
14.Kızılaslan. Nuray, Hanedar. Cevdet, Kızıloğlu. Rüveyda, Ünal, Tayfur, Kızılaslan, Halil (2016). Ayçiçek Yağı Satın Alım Yerlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Tokat İli Örneği. XI.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1150967)
15.Kızılaslan. Halil, Ünal. Tayfur, Kızıloğlu. Rüveyda, Hanedar, Cevdet, Kızılaslan, Nuray (2016). Hazır Su Tüketiminde Tüketicilerin Satın Alma Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler Tokat İli Örneği. XI.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1150931)
16.Kızılaslan N., H. Tanrıvermiş, A. Z Gürler (2016). Türkiye de Tarım Sigortaları Uygulaması ve 1981 1993 Dönemindeki Gelişmelerin Analizi. Türkiye 1. Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:369743)
17.Kızılaslan N., A.Z Gürler, H. Kızılaslan (2016). Türkiye de Tarım Kredi Kooperatiflerinde Kooperatif Ortak İlişkilerinin Değerlendirilmesi Tokat İli Örneği. Türkiye 2.Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:369571)
18.KIZILASLAN NURAY (2016). Kırsal Kadının Çevre Korunmasındaki Rolü. Türkiye 4. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:369335)
19.Gülçubuk B., H. Şengül, N. Aluftekin, N Kızılaslan, M Kılıç (2016). Tarımda İstihdam Sosyal Güvenlik Uygulamaları ve Kırsal Yoksulluk. Türkiye Ziraat Mühendisliği VI.Teknik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:343417)
20.Kızılaslan N., Kızılaslan H. (2016). Tüketicilerin Satın Aldıkları Gıda Maddeleri İle İlgili Bilgi Düzeyleri Ve Tutumları Tokat İli Örneği. Türkiye 8.Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:343088)
21.Gülçubuk B., N. Yıldırak, N .Kızılaslan, D Özer, M Kan, A Kepoğlu (2016). Kırsal Kalkınma Yaklaşımları ve Politika Değişimleri. Türkiye Ziraat Mühendisliği VII.Teknik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:342806)
22.Kızılaslan N, F. Adıgüzel, H. Kızılaslan (2016). Türkiye de Ekonomik Krizin Gıda Sanayi Üzerine Etkisi. Türkiye IX.Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:342516)
23.Kızılaslan N, H. Kızılaslan, H G. Doğan, D, Ağcadağ (2016). Türkiye nin İnsani Yoksulluk Boyutu. Türkiye X.Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:342271)
24.Ağcadağ. D, H. Kızılaslan, N. Kızılaslan, H G,Doğan (2016). TR 71 Bölgesinde Hububat Ekonomisi Gelişme Seyri ve Geleceğe Yönelik Beklentiler. İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:341811)
25.Kızıloğlu. R, H. Kızılaslan, N. Kızılaslan (2016). Meyveli Maden Suyu Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Logit Modeli ile Analizi Beypazarı İlçesi Örneği. İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:341616)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Kırsal Alanda Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesinde Kooperatifçiliğin Rolü Amasya Çorum İlleri Örneği (2013)., Sönmez. N İ, NURAY KIZILASLAN, Tarımsal Ekonomi Ve Politika Geliştirme Enstitüsü (Tepge), Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 371892)
2.Sanayilik Sebze Üretiminin Benimsenmesinde Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Tarıma Dayalı Sanayilerin Rolü Tokat İli Merkez İlçe Örneği (2013)., NURAY KIZILASLAN, Ç. ÖZYURT, Tarımsal Ekonomi Ve Politika Geliştirme Enstitüsü (Tepge), Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 371820)
3.Kırdan Kente Göç Olgusunda Kadının Rolü ve Göç Kararındaki Etkisinin Analizi Tokat İli Örneği (2013)., KIZILASLAN NURAY, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:75, Araştırma Serisi No:27, Sayfa Sayısı: 111, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 78164)
4.Türkiye de Kimyasal Gübre Kullanımı ve Tokat İli Artova İlçesinde Kimyasal Gübredeki Uygulamalar Gübreleme Çevre İlişkileri (2005)., NURAY KIZILASLAN, HALİL KIZILASLAN, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü(Teae), Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 371973)
5.Türkiye de Kimyasal Gübre Kullanımı ve Tokat İli Artova İlçesinde Kimyasal Gübredeki Uygulamalar Gübreleme Çevre İlişkileri (2005)., KIZILASLAN NURAY, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü(Teae), Sayfa Sayısı: 42, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 19027)
6.Tarıma Dayalı ve Tarıma Bağlı Sanayi İşletmeleri Yönetim Sürecinde Kuruluşları ve Organizasyonları (2000)., GÜRLER ARSLAN ZAFER,KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:47, Kitaplar Serisi No:18, Sayfa Sayısı: 358, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 19039)
7.Tokat İlinde Tarım İl ve ilçe Müdürlüklerinde Görev Alan Yayım Elemanlarının Niteliklerini Belirleme Üzerine Bir Araştırma (2000)., KIZILASLAN NURAY, Goü Zir.Fak.Yayın No:53. Araştırma Serisi No:17, Sayfa Sayısı: 111, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 19038)
8.Tokat İlinde Tarım İl ve ilçe Müdürlüklerinde Görev Alan Yayım Elemanlarının Niteliklerini Belirleme Üzerine Bir Araştırma (2000)., KIZILASLAN NURAY, Goü Zir.Fak.Yayın No:53. Araştırma Serisi No:17, Sayfa Sayısı: 111, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 372024)
9.Tokat İli Kazova Yöresi nde İkinci Ürün Slajlık Mısır Yetiştiren Üreticilerinin Eğilimlerinin Belirlenmesi ve Yayım Kuruluşları İle Olan İlişkileri (1999)., KIZILASLAN NURAY, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 39, Araştırma Serisi No:15, Sayfa Sayısı: 41, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 19197)
10.Tarımsal Yayım Çalışmalarından Biri Olan YAYÇEP in Tokat İlindeki Etkinliği Üzerine Bir Araştırma (1998)., NURAY KIZILASLAN, A. Z Gürler, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları No:26, Araştırma Serisi No:5, Sayfa Sayısı: 57, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 19198)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Bölgesel Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı Ortadoğu Bölgesi (2010)., KIZILASLAN NURAY, Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Tedgem:Yayın No:01-08/01, Sayfa Sayısı: 156, ISBN: 978-975-407-305-8, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 78162)
2.Bölgesel Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı Ortadoğu Bölgesi (2010)., KIZILASLAN NURAY, Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Tedgem:Yayın No:01-08/01, Sayfa Sayısı: 156, ISBN: 978-975-407-305-8, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 78166)
3.Bölgesel Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı Ortadoğu Bölgesi (2010)., KIZILASLAN NURAY, Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Tedgem:Yayın No:01-08/01, Sayfa Sayısı: 156, ISBN: 978-975-407-305-8, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 78165)
4.Bölgesel Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı Ortadoğu Bölgesi (2010)., KIZILASLAN NURAY, Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Tedgem:Yayın No:01-08/01, Sayfa Sayısı: 156, ISBN: 978-975-407-305-8, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 78167)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.TR63 Bölgesinde Mısır Üretiminin Rekabet Gücünün Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Diğer (Ulusal), Yürütücü, 01.01.2017-31.12.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınma Kapsamında Geleneksel Mimariye Sahip Tokat Evlerinin Ekoturizme Kazandırılmasında Yerel Halkın Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 01.03.2015-19.08.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Evde Hasta Bakım Programı Mesleki Beceri Laboratuarı Kurulması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 04.01.2016-06.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Kırsal Alanda Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesinde Kooperatifçiliğin Rolü Amasya Çorum İlleri Örneği , DİĞER, Yönetici (Tamamlandı)
5.Tokat İlindeki Sulama Organizasyonlarının Etkinliği ve Bu Organizasyonlara Üretici Katılımını Etkileyen Sosyo Ekonomik Faktörler, DİĞER, Yönetici (Tamamlandı)
6.Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Gıda Sanayi İşletmelerinin Gıda Güvenliğini ve Kalitesini Sağlamaya Yönelik Araçlara Uyum Düzeylerinin Belirlenmesi, DİĞER, Yönetici (Tamamlandı)
7.Tarımsal KOBİ lerin Kırsal Kalkınmadaki Rolü Tokat Merkez Ve Niksar İlçeleri Örneği , DİĞER, Yönetici (Tamamlandı)
8.Tarımsal Yayım Çalışmalarından Biri Olan YAYÇEP in Tokat İlindeki Etkinliği Üzerine Bir Araştırma, DİĞER, Yönetici (Tamamlandı)
9.Tokat İlinde Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinde Görev Alan Yayım Elemanlarının Niteliklerini Belirleme Üzerine Bir Araştırma, DİĞER, Yönetici (Tamamlandı)
Üniversite Dışı Deneyim

Kurs
1.Anne Üniversitesi, Annelerin farkındalığını artırmak, Tokat/Turhal, Kurs, 24.12.2016-24.12.2016 (Ulusal)
Çalıştay
1.Bölgesel Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı, Kırsal alanda yaşayan kadınların ekonomik ve sosyal yönden kalkınmadaki rollerinin ortaya konulması, Tokat, Çalıştay, 13.10.2010-15.10.2010 (Ulusal)
Rapor
1.Tokat İli Tarım Ve Kırsal kalkınma Eylem Planı, Tokat İlinde 2018-2023 yılları arasında hayata geçirilmesi planlanan tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik eylemlerin ortaya konulması, Tokat, Rapor, 14.12.2017-26.05.2018 (Ulusal)