GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

CEMİL ALKANž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Cemil ALKAN

Fen-Edebiyat Fakültesi / Kimya Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

cemil.alkan@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Bölüm

Kimya Bölümü 

Anabilim Dalı

Fizikokimya Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (1999- 2004)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Polimer Bilim Ve Teknolojisi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

YÜKSEK LİSANS, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (1996- 1999)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Kimya (Yl) (Tezli)

LİSANS, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (1990- 1996)

Fen-Edebiyat Fakültesi - Kimya Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Synthesis, Characterization And Electrical Properties Of Diazophenylene And Diazodiphenylene Bridged Co, Ni, Cu, Ce, And Er Phthalocyanine Polymers", Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,

YÜKSEK LİSANS, "Compatibilization Of Poly (2,6-Dibromo 1,4- Phenylene Oxide) With Sulfonated Polystyrene İonomers", Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı - Kimya

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Kimya Bölümü/ Fizikokimya Anabilim Dalı, (2013- Devam Ediyor)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Kimya Bölümü/ Fizikokimya Anabilim Dalı, (2008- 2013)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Kimya Bölümü/ Fizikokimya Anabilim Dalı, (2004- 2008)

Araştırma Görevlisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Kimya Bölümü/ Kimya Anabilim Dalı, (1996- 2004)


İdari Görevler

verdiği dersler

Polimer Molekül Agırlığı Analizi, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Polimer Kimyası I, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Fizikokimya Lab.I, Lisans, (2017-2018)

Stokiyometri, Lisans, (2017-2018)

Fizikokimya I, Lisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Elif ADIGÜZEL, "Bazı Tuz Hidrat Kompozitlerinin Hazırlanması Ve Isıl Enerji Depolama Özellikleri Bakımından Karakterizasyonu", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Yasemin DAMLIOĞLU, "Akrilik Polimerlerin Islanabilirliğinin Bazı Hidrofilik Komonomerler Kullanarak Artırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Aylin ÇETİN, "Poli (Metilmetakrilat-Ko-Glisidil Metakrilat-Ko-Etilen Glikol Dimetakrilat)/N- Oktadekan Mikrokapsüllerinin Üretim Ve Modifikasyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Alev ARSLAN, "Isıl Enerji Depolama Özellikli Poli(Metil Metakrilat-Ko-Akrilonitril) Mikrokapsüllerinin Üretimi Ve Karakterizasyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Çınar KIZIL, "Parafin Ötektiklerinin Polistiren Kabuk İçinde Kapsüllenmesi Ve Isı Depolama Özelliklerinin İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Ayşegül Nazlı ÖZCAN, "Bazı Yağ Asidi Ötektik Karışımlarının Pmma Polimer Kabuk İle Mikro-Nano Boyutlarında Kapsüllerin Hazırlanması Ve Isıl Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Cahit BİLGİN, "Bazı Parafin Ötektik Karşımlarının Pmma Polimer Kabuk İle Mikro-Nano Boyutlarında Kapsüllerinin Hazırlanması Ve Isıl Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Ayşe ALTINTAŞ, "Yağ Asitleri Ötektiklerinin Polistiren Kabuk İçinde Kapsüllenmesi Ve Isı Depolama Özelliklerinin İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Yusuf MERT, "Penta Gliserin, Neopentil Glikol Neopentil Alkol Ve Ötektiklerinin Poliakrilik Asit Kabuk İçinde Kapsüllenmesi Ve Isı Depolama Özelliklerinin İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Yeşim MÜEZZİNOĞLU, "Poli(Polietilen Glikol Diglisidil Metakrilat) Ve Poli(Polietilen Glikol Monometileter Glisidil Metakrilat) Polimerlerinin Isıl Enerji Depolama Amaçlı Katı-Katı Faz Değişim Malzemeleri Olarak Hazırlanması Ve Tanımlanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2014

Yüksek Lisans, Derya KAHRAMAN, "Poli(Polietilen Glikol Monometileter Akrilat) Ve Poli(Polietilen Glikol Monometileter Metakrilat) Polimerlerinin Isıl Enerji Depolama Amaçlı Katı-Katı Faz Değişim Malzemeleri Olarak Hazırlanması Ve Tanımlanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2012

Yüksek Lisans, Mukaddes Ülkü ÖNDER, "Polieterlerin Katı-Sıvı Faz Değişim Yoluyla Isıl Enerji Depolama Malzemesi Olarak Sentezlenmesi Ve Karakterizasyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2011

Yüksek Lisans, Ömer Faruk ENSARİ, "Poli (Alkiloiletilakrilat-Ko-Metilmetakrilat) Kopolimerlerinin Enerji Depolama Amacıyla Katı-Katı Faz Değişim Maddesi Olarak Sentezlenmesi Ve Karakterizasyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2011

Yüksek Lisans, Esra DOĞANGÜZEL, "Poli(Vinilalkol-Ko-Vinillaurat),Poli(Vinilalkol-Ko-Vinilmiristat) Ve Poli(Vinilalkol-Ko-Vinilpalmitat) Polimerlerinin Isıl Enerji Depolama Amaçlı Katı-Katı Faz Değişim Maddeleri Olarak Sentezi Ve Karakterizasyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2010

Yüksek Lisans, Yusuf TEK, "Üre Ve Tiyoüre-Yağ Asidi Yoğunlaşma Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Fizikokimyasal Özellikleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2009

Yüksek Lisans, Gülçin CANİK, "Asit-Amin Kondenzasyonu İle Sentezlenen Yeni Nesil Faz Değişim Malzemeleri Ve Fizikokimyasal Özellikleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2009

Yüksek Lisans, Kasım AKSOY, "Sülfonlanmış Polistiren İyonomerleri -Polietilenglikol Karışımlarının Hazırlanması Ve Karakterizasyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2009

Yüksek Lisans, Şerife AKYÜZ, "Anilin, Cu-Tetraaminofitalosiyanin Kopolimerinin Çözelti Ortamında Elde Edilmesi Ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2008

Yüksek Lisans, Kemal KAYA, "Isıl Enerji Depolama Amaçlı Plipropilen-Parafin Karışımının Hazırlanması Ve Isıl Özelliklerinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2007

Doktora, Müyesser Selda TÖZÜM, "Renk Değiştiren Boyarmaddelerin Mikrokapsülasyonu Ve Tekstil Materyallerine Uygulanması", Süleyman Demirel Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı, 2019

Doktora, Tuğba GÜNGÖR ERTUĞRAL, "Katı-Katı Faz Değişimi Yoluyla Isıl Enerji Depolayabilen Poliester Esaslı Koruyucu Gıda Ambalaj Malzemelerinin Hazırlanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2016

Doktora, Derya KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ, "Islanabilirliği Artırılmış Akrilik Lif Üretimi İçin Poliakrilonitril Kopolimerlerinin Sentez Ve Karakterizasyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2016

Doktora, Alper BİÇER, "Polistiren Esaslı Yeni Katı-Katı Faz Değişim Maddelerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Isıl Enerji Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2015

Doktora, Kasım AKSOY, "Fonksiyonel Gruplara Sahip Polimerlerin Isıl Enerji Depolama Amaçlı Faz Değişim Maddelerinin Mikro-Kapsüllenmesinde Kullanılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2015

Doktora, Ruhan ALTUN ANAYURT, "Tekstil Uygulamaları İçin Isı Depolama Özellikli Ve Etkin Dış Yüzeyli Mikrokapsül Üretimi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2014

Doktora, Necati BAŞMAN, "Elektrokimyasal Olarak Sentezlenen Poli(Hidridokarbin)'Den Elde Edilen Elmas-Benzeri Karbon Filmlerin Yapısal, Fiziksel Ve Mekanik Özellikleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı, 2012

Doktora, Sennur ALAY, "Isıl Enerji Depolama Özellikli Mikrokapsüller İçeren Akıllı Tekstil Ürünlerinin Geliştirilmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı, 2010

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ALKAN CEMİL,Rathgeber Christoph,Hennemann Peter,Hiebler Stefan, (2019). "Poly(Ethylene-Co-1-Tetradecylacrylate) And Poly(Ethylene-Co-1-Octadecylacrylate) Copolymers As Novel Solid–Solid Phase Change Materials For Thermal Energy Storage", Polymer Bulletin, 1-19., Doi: 10.1007/s00289-018-2478-8 (Yayın No: 4650365)

ALTUN ANAYURT RUHAN,ALAY AKSOY SENNUR,ALKAN CEMİL,DEMİRBAĞ GENÇ SENA,TÖZÜM MÜYESSER SELDA, (2019). "Development Of Thermo-Regulating Fabrics Using Pcm Microcapsules With Poly(Methyl Methacrylate-Co-2-Hydroxy Ethyl Methacrylate) Shell And N-Alkane Core", International Journal Of Clothing Science And Technology, 31(1), 65-79., Doi: 10.1108/IJCST-09-2017-0145 (Yayın No: 4651069) [SCI-Expanded]

SARI AHMET,BİÇER ALPER,ALKAN CEMİL, (2019). "Poly(Styrene‐Co‐Maleic Anhydride)‐Graft‐Fatty Acids As Novel Solid–Solid Pcms For Thermal Energy Storage", Polymer Engıneerıng And Scıence, , Doi: 10.1002/pen.25064 (Yayın No: 5790281)

TÖZÜM MÜYESSER SELDA,ALKAN CEMİL,ALAY AKSOY SENNUR, (2019). "Preparation Of Poly(Methyl Methacrylate‐Co‐Ethylene Glycol Dimethacrylate‐Co‐Glycidyl Methacrylate) Walled Thermochromic Microcapsules And Their Application To Cotton Fabrics", Journal Of Applied Polymer Science, 48815, Doi: 10.1002/app.48815 (Yayın No: 5790397)

KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,Damlıoğlu Yasemin,ALKAN CEMİL, (2019). "Poly(Methyl Methacrylate-Co-Ethylene Glycole Dimethacrylate-Co-Acrylamide)/N-Octadecane Microparticles For Thermal Energy Storage", Solar Energy Materials And Solar Cells, 193253-258., Doi: 10.1016/j.solmat.2019.01.021 (Yayın No: 5790708)

KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,Damlıoğlu Yasemin,ALKAN CEMİL, (2019). "Poly(Styrene-Co-Divinylbenzene-Co-Acrylamide)/N-Octadecane Microencapsulated Phase Change Materials For Thermal Energy Storage", Solar Energy Materials And Solar Cells, 1985-10., Doi: 10.1016/j.solmat.2019.04.008 (Yayın No: 5790763)

GÖK ÖZGÜL,ALKAN CEMİL,KONUKLU YELİZ, (2019). "Developing A Poly(Ethylene Glycol)/Cellulose Phase Change Reactive Composite For Cooling Application", Solar Energy Materials And Solar Cells, 191345-349., Doi: 10.1016/j.solmat.2018.11.038 (Yayın No: 5790782)

SARI AHMET,BİÇER ALPER,ALKAN CEMİL,Özcan Ayşegül Nazlı, (2019). "Thermal Energy Storage Characteristics Of Myristic Acid-Palmitic Eutectic Mixtures Encapsulated İn Pmma Shell", Solar Energy Materials And Solar Cells, 1931-6., Doi: 10.1016/j.solmat.2019.01.003 (Yayın No: 5790196)

TÖZÜM MÜYESSER SELDA,ALAY AKSOY SENNUR,ALKAN CEMİL, (2018). "Microencapsulation Of Three-Component Thermochromic System For Reversible Color Change And Thermal Energy Storage", Fibers And Polymers, 19(3), 660-669., Doi: 10.1007/s12221-018-7801-3 (Yayın No: 4650480)

SARI AHMET,ALKAN CEMİL,BİLGİN CAHİT,BİÇER ALPER, (2018). "Preparation, Characterization And Thermal Energy Storage Properties Of Micro/Nano Encapsulated Phase Change Material With Acrylic-Based Polymer", Polymer Science, Series B, 60(1), 58-68., Doi: 10.1134/S1560090418010128 (Yayın No: 4312709)

KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,KIZIL ÇINAR,BİÇER ALPER,SARI AHMET,ALKAN CEMİL, (2018). "Microencapsulated N -Alkane Eutectics İn Polystyrene For Solar Thermal Applications", Solar Energy, 16032-42., Doi: 10.1016/j.solener.2017.11.072 (Yayın No: 4312704)

GiroPaloma Jessica,ALKAN CEMİL,Chimenos Josep Maria,Ins Fernndez Ana, (2017). "Comparison Of Microencapsulated Phase Change Materials Prepared At Laboratory Containing The Same Core And Different Shell Material", Applied Sciences, 7(7), 2-9., Doi: doi:10.3390/app7070723 (Yayın No: 3558230) [SCI-Expanded]

KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALTINTAŞ AYŞE,SARI AHMET,ALKAN CEMİL, (2017). "Polystyrene Microcapsules With Palmitic-Capric Acid Eutectic Mixture As Building Thermal Energy Storage Materials", Energy And Buildings, 150376-382., Doi: 10.1016/j.enbuild.2017.06.022 (Yayın No: 3751112) [SCI-Expanded]

ALTUN ANAYURT RUHAN,ALKAN CEMİL,ALAY AKSOY SENNUR,DEMİRBAĞ SENA,TÖZÜM MÜYESSER SELDA, (2017). "Influence Of Hydrophılıc Comonomer On Thermal Propertıes Of Polymethylemethacrylate/N-Alkanes Mıcrocapsules", Tekstil Ve Konfeksiyon, 27(2), 163-172. (Yayın No: 3751312) [SCI-Expanded]

SARI AHMET,BİÇER ALPER,ALKAN CEMİL, (2017). "Thermal Energy Storage Characteristics Of Poly(Styrene-Co-Maleic Anhydride)-Graft-Peg As Polymeric Solid–Solid Phase Change Materials", Solar Energy Materials And Solar Cells, (161), 219-225., Doi: doi.org/10.1016/j.solmat.2016.12.001 (Yayın No: 3558222) [SCI-Expanded]

Ristic Alenka,Furbo Simon,Moser Christoph,Schranzhofer Hermann,Lazaro Ana,Delgado Monica,Pealosa Conchita,Zalewski Laurent,Diarce Gonzalo,ALKAN CEMİL,Gunasekara Saman N,Haussmann Thomas,Gschwander Stefan,Rathgeber Christoph,Schmit Henri,Barreneche Camila,Cabeza Luiza,Ferrer Gerard,KONUKLU YELİZ,PAKSOY HALİME ÖMÜR,Rammelberg Holger,Munz Gunther,Herzog Thomas,Jnchen Jochen,Palomo del Barrio Elena, (2016). "Iea Shc Task 42 Eces Annex 29 Wg A1 Engineering And Processing Of Pcms Tcms And Sorption Materials", Energy Procedia, 91207-217., Doi: 10.1016 (Yayın No: 3165999)

ALAY AKSOY SENNUR,ALKAN CEMİL,TÖZÜM MÜYESSER SELDA,DEMİRBAĞ SENA,ALTUN ANAYURT RUHAN,ULCAY YUSUF, (2016). "Preparation And Textile Application Of Poly(Methyl Methacrylate-Co-Methacrylic Acid)/N-Octadecane And N-Eicosane Microcapsules", The Journal Of The Textile Institute, 108(1), 30-41., Doi: 10.1080/00405000.2015.1133128 (Yayın No: 3751209) [SCI-Expanded]

ALKAN CEMİL,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,Gottschalk Axel,Ramamoorthi Umesh,Kumar Arvind,Yadav Sateesh Kumar,Yadav Anurag Singh,adıgüzel elif,ALTINTAŞ AYŞE,DAMLIOĞLU YASEMİN,ÇETİN AYLİN, (2016). "Polyvinyl Alcohol Salt Hydrate Mixtures As Passive Thermal Energy Storage Systems", Energy Procedia, 911012-1017., Doi: 10.1016 (Yayın No: 3166198)

SARI AHMET,ALKAN CEMİL,BİÇER ALPER, (2016). "Thermal Energy Storage Characteristics Of Micro Nanoencapsulated Heneicosane And Octacosane With Poly Methylmethacrylate Shell", Journal Of Microencapsulation, 33(3), 221-228., Doi: 10.3109 (Yayın No: 3167015)

ŞENOCAK AYŞEGÜL,ALKAN CEMİL,KARADAĞ AHMET, (2016). "Thermal Decomposition And A Kinetic Study Of Poly Para Substituted Styrene S", American Journal Of Analytical Chemistry, 7(3), 246-253., Doi: 10.4236 (Yayın No: 3165400)

AKSOY KASIM,ALKAN CEMİL, (2016). "Kompleks Koaservasyon Metoduyla Kitosan Poli Vinil Alkol Duvarlı N Hekzadekan Çekirdekli Mikrokapsüllerin Hazırlanması Ve Karskterizasyonu", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20(2), 290-297., Doi: 10.19113 (Yayın No: 3164390)

ALKAN CEMİL,ALAY AKSOY SENNUR,RUHAN ALTUN ANAYURT, (2015). "Synthesis Of Poly Methyl Methacrylate Co Acrylic Acid N Eicosane Microcapsules For Thermal Comfort İn Textiles", Texile Resarch Journal, 0(00), 1-8., Doi: 10.1177/0040517514548751 (Yayın No: 1518740) [SCI-Expanded]

SARI AHMET,ALKAN CEMİL,ÖZCAN AYŞEGÜL NAZLI, (2015). "Synthesis And Characterization Of Micro Nano Capsules Of Pmma Capric Stearic Acid Eutectic Mixture For Low Temperature Thermal Energy Storage İn Buildings", Energy And Buildings, 90106-113., Doi: 10.1016/j.enbuild.2015.01.013 (Yayın No: 1346301) [SCI-Expanded]

KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL, (2015). "Synthesis Of High Molecular Weight Polystearylacrylate And Polystearylmethacrylate Polymers Via Atrp Method As Thermal Energy Storage Materials", Internatıonal Journal Of Engıneerıng And Applıed Scıence, 2(4), 6-11. (Yayın No: 1801902)

SARI AHMET,ALKAN CEMİL,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ÇINAR KIZIL, (2015). "Micro Nano Encapsulated N Tetracosane And N Octadecane Eutectic Mixture With Polystyrene Shell For Low Temperature Latent Heat Thermal Energy Storage Applications", Solar Energy, 115195-203., Doi: 10.1016/j.solener.2015.02.035 (Yayın No: 1799887) [SCI-Expanded]

SARI AHMET,ALKAN CEMİL,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,BİÇER ALPER, (2014). "Micro Nano Encapsulated N Heptadecane With Polystyrene Shell For Latent Heat Thermal Energy Storage", Solar Energy Materials And Solar Cells, 12642-50., Doi: 10.1016/j.solmat.2014.03.023 (Yayın No: 1346013) [SCI-Expanded]

SARI AHMET,ALKAN CEMİL,BİLGİN CAHİT, (2014). "Micro Nano Encapsulation Of Some Paraffin Eutectic Mixtures With Poly Methyl Methacrylate Shell Preparation Characterization And Latent Heat Thermal Energy Storage Properties", Applied Energy, 136217-227., Doi: 10.1016/j.apenergy.2014.09.047 (Yayın No: 1346290) [SCI-Expanded]

SARI AHMET,ALKAN CEMİL,ALTINTAŞ AYŞE, (2014). "Preparation Characterization And Latent Heat Thermal Energy Storage Properties Of Micro Nanoencapsulated Fatty Acids By Polystyrene Shell", Applied Thermal Engineering, 73(1), 1160-1168., Doi: 10.1016/j.applthermaleng.2014.09.005 (Yayın No: 1346293) [SCI-Expanded]

SARI AHMET,ALKAN CEMİL,BİÇER ALPER,BİLGİN CAHİT, (2014). "Latent Heat Energy Storage Characteristics Of Building Composites Of Bentonite Clay And Pumice Sand With Different Organic Pcms", International Journal Of Energy Research, 38(11), 1478-1491., Doi: 10.1002/er.3185 (Yayın No: 1346299) [SCI-Expanded]

SARI AHMET,ALKAN CEMİL,BİÇER ALPER,ALTINTAŞ AYŞE,BİLGİN CAHİT, (2014). "Micro Nanoencapsulated N Nonadecane With Poly Methyl Methacrylate Shell For Thermal Energy Storage", Energy Conversion And Management, 86614-621., Doi: 10.1016/j.enconman.2014.05.092 (Yayın No: 1346296) [SCI-Expanded]

SARI AHMET,ARZU KARLI,ALKAN CEMİL,KARAİPEKLİ ALİ, (2013). "Polyethyl Methacrylate Pema Fatty Acids Blends As Novel Phase Change Materials For Thermal Energy Storage", Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, And Environmental Effects, 35(19), 1813-1819., Doi: 10.1080/15567036.2010.531507 (Yayın No: 2215290) [SCI-Expanded]

SARI AHMET,ALKAN CEMİL,BİÇER ALPER, (2013). "Development Characterization And Latent Heat Thermal Energy Storage Properties Of Neopentyl Glycol Fatty Acid Esters As New Solid Liquid Pcms", Industrial & Engineering Chemistry Research, 52(51), 18269-18275., Doi: 10.1021/ie403039n (Yayın No: 1345939) [SCI-Expanded]

SARI AHMET,ALKAN CEMİL, (2012). "Preparation And Thermal Energy Storage Properties Of Poly N Butyl Methacrylate Fatty Acids Composites As Form Stable Phase Change Materials", Polymer Composites, 33(1), 92-98., Doi: 10.1002/pc.21252 (Yayın No: 350332) [SCI-Expanded]

ALAY AKSOY SENNUR,ALKAN CEMİL,GÖDE FETHİYE, (2012). "Steady State Thermal Comfort Properties Of Fabrics İncorporated With Microencapsulated Phase Change Materials", Journal Of The Textile Institute, 103(7), 757-765., Doi: 10.1080/00405000.2011.606982 (Yayın No: 350415) [SCI-Expanded]

SARI AHMET,ALKAN CEMİL,BİÇER ALPER, (2012). "Synthesis And Thermal Properties Of Polystyrene Graft Peg Copolymers As New Kinds Of Solid Solid Phase Change Materials For Thermal Energy Storage", Materials Chemistry And Physics, 133(1), 87-94., Doi: 10.1016/j.matchemphys.2011.12.056 (Yayın No: 350318) [SCI-Expanded]

ALKAN CEMİL,EVA GUNTHER,HİEBLER STEFAN,ENSARİ ÖMER FARUK,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA, (2012). "Polyurethanes As Solid Solid Phase Change Materials For Thermal Energy Storage", Solar Energy, 86(6), 1761-1769., Doi: 10.1016/j.solener.2012.03.012 (Yayın No: 350246) [SCI-Expanded]

SARI AHMET,ALKAN CEMİL,ÖZGÜR LAFCI, (2012). "Synthesis And Thermal Properties Of Poly Styrene Co Ally Alcohol Graft Stearic Acid Copolymers As Novel Solid Solid Pcms For Thermal Energy Storage", Solar Energy, 86(9), 2282-2292., Doi: 10.1016/j.solener.2012.04.018 (Yayın No: 350265) [SCI-Expanded]

ALKAN CEMİL,SARI AHMET,BİÇER ALPER, (2012). "Thermal Energy Storage By Poly Styrene Co P Stearoylstyrene Copolymers Produced By The Modification Of Polystyrene", Journal Of Applied Polymer Science, 125(5), 3447-3455., Doi: 10.1002/app.36527 (Yayın No: 350353) [SCI-Expanded]

ALKAN CEMİL,EVA GUNTHER,STEFAN HİEBLER,ENSARİ ÖMER FARUK,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA, (2012). "Polyethylene Glycol Sugar Composites As Shape Stabilized Phase Change Materials For Thermal Energy Storage", Polymer Composites, 33(10), 1728-1736., Doi: 10.1002/pc.22307 (Yayın No: 350190) [SCI-Expanded]

ALKAN CEMİL,ENSARİ ÖMER FARUK,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA, (2012). "Poly 2 Alkyloyloxyethylacrylate And Poly 2 Alkyloyloxyethylacrylate Co Methylacrylate Comblike Polymers As Novel Phase Change Materials For Thermal Energy Storage", Journal Of Applied Polymer Science, 126(2), 631-640., Doi: 10.1002/app.36646 (Yayın No: 350162) [SCI-Expanded]

BAŞMAN NECATİ,UZUN ORHAN,FİAT VAROL SONGÜL,ALKAN CEMİL,ÇANKAYA GÜVEN, (2012). "Electrical Characterization Of A Pre Ceramic Polymer Modified Ag Poly Hydridocarbyne P Si Schottky Barrier Diode", Journal Of Materials Science: Materials İn Electronics, 23(12), 2282-2288., Doi: 10.1007/s10854-012-0819-1 (Yayın No: 350131) [SCI-Expanded]

ALKAN CEMİL,GUNTHER EVA,HIEBLER STEFAN,MICHAEL HIMPEL, (2012). "Complexing Blends Of Polyacrylic Acid Polyethylene Glycol And Poly Ethylene Co Acrylic Acid Polyethylene Glycol As Shape Stabilized Phase Change Materials", Energy Conversion And Management, 64364-370., Doi: 10.1016/j.enconman.2012.06.003 (Yayın No: 350297) [SCI-Expanded]

ALKAN CEMİL,TEK YUSUF,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA, (2011). "Preparation And Characterization Of A Series Of Thiourea Derivatives As Phase Change Materials For Thermal Energy Storage", Turkish Journal Of Chemistry, 35769-777., Doi: 10.3906/kim-1008-3 (Yayın No: 364762) [SCI-Expanded]

ALKAN CEMİL,GÜLÇİN CANİK,HAMZA DÜNYA,SARI AHMET, (2011). "Synthesis And Thermal Energy Storage Properties Of Ethylene Dilauroyl Dimyristoyl And Dipalmitoyl Amides As Novel Solid Liquid Phase Change Materials", Solar Energy Materials And Solar Cells, 95(4), 1203-1207., Doi: 10.1016/j.solmat.2011.01.018 (Yayın No: 357943) [SCI-Expanded]

ALKAN CEMİL,SARI AHMET,KARAİPEKLİ ALİ, (2011). "Preparation Thermal Properties And Thermal Reliability Of Microencapsulated N Eicosane As Novel Phase Change Material For Thermal Energy Storage", Energy Conversion And Management, 52(1), 687-692., Doi: 10.1016/j.enconman.2010.07.047 (Yayın No: 349428) [SCI-Expanded]

BİLGİN ŞENTÜRK SEMA,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL,GÖKÇE İSA, (2011). "Biodegradable Peg Cellulose Peg Agarose And Peg Chitosan Blends As Shape Stabilized Phase Change Materials For Latent Heat Energy Storage", Carbohydrate Polymers, 84(1), 141-144., Doi: 10.1016/j.carbpol.2010.11.015 (Yayın No: 357965) [SCI-Expanded]

UZUN ORHAN,BAŞMAN NECATİ,ALKAN CEMİL,KÖLEMEN UĞUR,YILMAZ FİKRET, (2011). "Investigation Of Mechanical And Creep Properties Of Polypyrrole By Depth Sensing İndentation", Polymer Bulletin, 66(5), 649-660., Doi: 10.1007/s00289-010-0361-3 (Yayın No: 357909) [SCI-Expanded]

ALAY AKSOY SENNUR,ALKAN CEMİL,GÖDE FETHİYE, (2011). "Synthesis And Characterization Of Poly Methyl Methacrylate N Hexadecane Microcapsules Using Different Cross Linkers And Their Application To Some Fabrics", Thermochimica Acta, 518(1-2), 1-8., Doi: 10.1016/j.tca.2011.01.014 (Yayın No: 357882) [SCI-Expanded]

ALAY AKSOY SENNUR,GÖDE FETHİYE,ALKAN CEMİL, (2011). "Synthesis And Thermal Properties Of Poly N Butyl Acrylate N Hexadecane Microcapsules Using Different Cross Linkers And Their Application To Textile Fabrics", Journal Of Applied Polymer Science, 120(5), 2821-2895., Doi: 10.1002/app.33266 (Yayın No: 357800) [SCI-Expanded]

SARI AHMET,ALKAN CEMİL,BİÇER ALPER,KARAİPEKLİ ALİ, (2011). "Synthesis And Thermal Energy Storage Characteristics Of Polystyrene Graft Palmitic Acid Copolymers As Solid Solid Phase Change Materials", Solar Energy Materials And Solar Cells, 95(12), 3195-3201., Doi: 10.1016/j.solmat.2011.07.003 (Yayın No: 357840) [SCI-Expanded]

GÜLÇİN CANİK,ALKAN CEMİL, (2010). "Hexamethylene Dilauroyl Dimyristoyl And Dipalmytoyl Amides As Phase Change Materials For Thermal Energy Storage", Solar Energy, 84(4), 666-672., Doi: 10.1016/j.solener.2010.01.016 (Yayın No: 358016) [SCI-Expanded]

SARI AHMET,ALKAN CEMİL,KARAİPEKLİ ALİ,UZUN ORHAN, (2010). "Poly Ethylene Glycol Poly Methyl Methacrylate Blends As Novel Form Stable Phase Change Materials For Thermal Energy Storage", Journal Of Applied Polymer Science, 116(2), 929-933., Doi: 10.1002/app.31623 (Yayın No: 358202) [SCI-Expanded]

SARI AHMET,ALKAN CEMİL,KARAİPEKLİ ALİ, (2010). "Preparation Characterization And Thermal Properties Of Pmma N Heptadecane Microcapsules As Novel Solid Liquid Micropcm For Thermal Energy Storage", Applied Energy, 87(5), 1529-1534., Doi: 10.1016/j.apenergy.2009.10.011 (Yayın No: 357997) [SCI-Expanded]

SARI AHMET,BİÇER ALPER,KARAİPEKLİ ALİ,ALKAN CEMİL,KARADAĞ AHMET, (2010). "Synthesis Thermal Energy Storage Properties And Thermal Reliability Of Some Fatty Acid Esters With Glycerol As Novel Solid Liquid Phase Change Materials", Solar Energy Materials And Solar Cells, 94(10), 1711-1715., Doi: 10.1016/j.solmat.2010.05.033 (Yayın No: 358102) [SCI-Expanded]

UZUN ORHAN,BAŞMAN NECATİ,ALKAN CEMİL,KÖLEMEN UĞUR,YILMAZ FİKRET, (2010). "Depth Sensing İndentation Analysis Of Electrochemically Synthesized Polythiophene", Materials Chemistry And Physics, 124(1), 196-202., Doi: 10.1016/j.matchemphys.2010.06.019 (Yayın No: 358236) [SCI-Expanded]

ALAY AKSOY SENNUR,ALKAN CEMİL,GÖDE FETHİYE, (2010). "Preparation And Characterization Of Poly Methylmethacrylate Coglycidyl Methacrylate N Hexadecane Nanocapsules As A Fiber Additive For Thermal Energy Storage", Fibers And Polymers, 11(8), 1089-1093., Doi: 10.1007/S12221-010-1089-2 (Yayın No: 358155) [SCI-Expanded]

ALKAN CEMİL,SARI AHMET,KARAİPEKLİ ALİ,UZUN ORHAN, (2009). "Preparation Characterization And Thermal Properties Of Microencapsulated Phase Change Material For Thermal Energy Storage", Solar Energy Materials And Solar Cells, 93(1), 143-147., Doi: 10.1016/j.solmat.2008.09.009 (Yayın No: 358267) [SCI-Expanded]

SARI AHMET,ALKAN CEMİL,KARAİPEKLİ ALİ,UZUN ORHAN, (2009). "Microencapsulated N Octacosane As Phase Change Material For Thermal Energy Storage", Solar Energy, 83(10), 1757-1763., Doi: 10.1016/j.solener.2009.05.008 (Yayın No: 358293) [SCI-Expanded]

ALKAN CEMİL,KAYA KEMAL,SARI AHMET, (2009). "Preparation Thermal Properties And Thermal Reliability Of Form Stable Paraffin Polypropylene Composite For Thermal Energy Storage", Journal Of Polymers And The Environment, 17(4), 254-258., Doi: 10.1007/s10924-009-0146-7 (Yayın No: 358376) [SCI-Expanded]

SARI AHMET,KARAİPEKLİ ALİ,ALKAN CEMİL, (2009). "Preparation Characterization And Thermal Properties Of Lauric Acid Expanded Perlite As Novel Form Stable Composite Phase Change Material", Chemical Engineering Journal, 155(3), 899-904., Doi: 10.1016/j.cej.2009.09.005 (Yayın No: 358334) [SCI-Expanded]

ALKAN CEMİL,SARI AHMET, (2008). "Fatty Acid Poly Methyl Methacrylate Pmma Blends As Form Stable Phase Change Materials For Latent Heat Thermal Energy Storage", Solar Energy, 82(2), 118-124., Doi: 10.1016/j.solener.2007.07.001 (Yayın No: 358416) [SCI-Expanded]

KAYGUSUZ KAMİL,ALKAN CEMİL,SARI AHMET,UZUN ORHAN, (2008). "Encapsulated Fatty Acids İn An Acrylic Resin As Shape Stabilized Phase Change Materials For Latent Heat Thermal Energy Storage", Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, And Environmental Effects, 30(11), 1050-1059., Doi: 10.1080/15567030701258212 (Yayın No: 358615) [SCI-Expanded]

SARI AHMET,ALKAN CEMİL,KARAİPEKLİ ALİ,ÖNAL ADEM, (2008). "Preparation Characterization And Thermal Properties Of Styrene Maleic Anhydride Copolymer Sma Fatty Acid Composites As Form Stable Phase Change Materials", Energy Conversion And Management, 49(2), 373-380., Doi: 10.1016/j.enconman.2007.06.006 (Yayın No: 358502) [SCI-Expanded]

ALKAN CEMİL,KAYA KEMAL,SARI AHMET, (2008). "Preparation And Thermal Properties Of Ethylene Glycole Distearate As A Novel Phase Change Material For Energy Storage", Materials Letters, 62(6-7), 1122-1125., Doi: 10.1016/j.matlet.2007.07.061 (Yayın No: 358557) [SCI-Expanded]

ALKAN CEMİL,Leyla Aras,Güngör Gündüz, (2007). "Synthesis Characterization And Electrical Properties Of Diazophenylene Bridged Co Ni Cu Ce And Er Phthalocyanine Polymers", Journal Of Applied Polymer Science, 106(1), 378-385., Doi: 10.1002/app.26461 (Yayın No: 358700) [SCI-Expanded]

ALKAN CEMİL,SARI AHMET,KÖLEMEN UĞUR,UZUN ORHAN, (2006). "Eudragit S Methyl Methacrylate Methacrylic Acid Copolymer Fatty Acid Blends As Form Stable Phase Change Material For Latent Heat Thermal Energy Storage", Journal Of Applied Polymer Science, 101(3), 1402-1406., Doi: 10.1002/app.23478 (Yayın No: 358819) [SCI-Expanded]

ALKAN CEMİL,SARI AHMET,UZUN ORHAN, (2006). "Poly Ethylene Glycol Acrylic Polymer Blends For Latent Heat Thermal Energy Storage", Aıche Journal, 52(9), 3310-3314., Doi: 10.1002/aic.10928 (Yayın No: 358730) [SCI-Expanded]

ALKAN CEMİL,LEYLA ARAS,GÜNGÖR GÜNDÜZ, (2006). "Synthesis Characterization And Electrical Properties Of A Diazodiphenylene Bridged Cu Phthalocyanine Polymer", Journal Of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 44(19), 5692-5698., Doi: 10.1002/pola.21554 (Yayın No: 363124) [SCI-Expanded]

ALKAN CEMİL, (2006). "Enthalpy Of Melting And Solidification Of Sulfonated Paraffins As Phase Change Materials For Thermal Energy Storage", Thermochimica Acta, 451(1-2), 126-130., Doi: 10.1016/j.tca.2006.09.010 (Yayın No: 358775) [SCI-Expanded]

ALKAN CEMİL,AHU GÜMRAH DUMANLI,LEYLA ARAS, (2006). "Sulfonation Degree Determination Of Polystyrene İonomers By Using Adiabatic Bomb Calorimeter", Journal Of Applied Polymer Science, 100(6), 4684-4688., Doi: 10.1002/app.22970 (Yayın No: 364959) [SCI-Expanded]

ALKAN CEMİL,YURTSEVEN N,LEYLA ARAS, (2005). "Miscibility Of Methylmethacrylate Co Methacrylic Acid Polymer With Magnesium Zinc And Manganese Sulfonated Polystyrene Ionomers", Turkish Journal Of Chemistry, 29497-506. (Yayın No: 365302) [SCI-Expanded]

ALKAN CEMİL,LEYLA ARAS,GÜNGÖR GÜNDÜZ, (2004). "Synthesis And Characterization Of 1 4 Diazophenylene Bridged Cu Phthalocyanine Polymer", E-Polymers, 701-10., Doi: 1618-7229 (Yayın No: 363693) [SCI-Expanded]

MIH M,LEYLA ARAS,ALKAN CEMİL, (2003). "Compatibilization Of Poly 2 6 Dimethyl 1 4 Phenylene Oxide And Poly 2 6 Dichloro 1 4 Phenylene Oxide With Sulfonated Polystyrene And İts Na And Zn Neutralized Ionomers", Polymer Bulletin, 50(3), 191-196. (Yayın No: 363988) [SCI-Expanded]

ALKAN CEMİL,Leyla Aras, (2001). "Miscibility Of Polystyrene Based İonomers With Poly 2 6 Dibromo 1 4 Phenylene Oxide", Journal Of Applied Polymer Science, 82(14), 3558-3567., Doi: 10.1002/app.2218 (Yayın No: 364105) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BAŞMAN NECATİ,ERGEN SEMRA,ALKAN CEMİL,UZUN ORHAN, (2019). "Characterization Of A Diamond-Like Carbon Film Produced From An Electrosynthesized Pre-Ceramic Polymer", Journal Of New Results İn Science, 8(2), 74-81. (Yayın No: 5824237)

SELDA TÖZÜM,ALKAN CEMİL,ALAY AKSOY SENNUR, (2013). "Poli Metil Metakrilat Ko Akrilik Asit Duvarlı Parafin Çekirdekli Mikrokapsüllerin Pamuklu Kumaşlara Uygulanması", Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, 3(7), 52-61. (Yayın No: 365855)

ALKAN CEMİL,Tek Yusuf,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA, (2013). "1 3 Dıalkyloylureas For Thermal Energy Storage", Chimica Acta Turcica, 35(1), 39-45. (Yayın No: 1806803)

ALAY SENNUR, GÖDE FETİYE, ALKAN CEMİL, (2009). "Isıl Enerji Depolama İçin Poli Etil Akrilat Hekzadekan Mikrokapsüllerinin Üretilmesi Ve Karakterizasyonu", Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, 3(33), 33-46. (Yayın No: 365725)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ÖZSEVİNÇ ALİ,ALKAN CEMİL (2019). Medikal Uyku Tekstillerinde Kullanılmak Üzere Lavanta Yağı Kontrollü Salımı YapanAromaterapi Etkili Mikrokapsüller. 5. ULPAS (Özet Bildiri) (Yayın No:5825164)

GÖK ÖZGÜL,ALKAN CEMİL (2019). Polivinil Alkol (PVA) İle Poli(Etilen Glikol) (PEG) 1000 Karışımının Elektro EğirilmişLif Oluşumunun İncelenmesi Ve Isıl Enerji Depolama Uygulamalarında Faz DeğişimMaddesi (FDM) Olarak Kullanılması. 5. ULPAS (Özet Bildiri) (Yayın No:5825109)

ALKAN CEMİL,ÖZSEVİNÇ ALİ (2019). Polipropilen Glikol Ve Toluendiizosiyanat’dan Üretilen Lavanta Kontrollü Salımı YapanPoliüretan Mikroparçacıkların Üretimi Ve Karekterizasyonu. 5. ULPAS (Özet Bildiri) (Yayın No:5825092)

ALKAN CEMİL (2019). Some Theroticals and primary characteristics of microencapsulated phase change materials for thermal energy storage applications.. IAPE’xx2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5824606)

AKBAŞ HÜSEYİN,ALKAN CEMİL (2019). Some Ionic Liquids As Phase Change Materials And TheirMicrostructural Constitutions. Palermo Italy 2019 East West Chemistry Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5822740)

GÖKŞEN Nazan,ALKAN CEMİL,GÖKÇE İSA (2019). SÜPER KATLANMIŞ YEŞİL FLORESANSLI PROTEİNE AİT FLORESANS ÖZELLİĞİNİKULLANARAK BİYOKONJUGASYON YÖNTEMİNİN OPTİMİZE EDİLMESİ. 2. ULUSLARARASI 19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:5823035)

ALKAN CEMİL,ALAY AKSOY SENNUR (2019). Theoreticals Through Microencapsulated Phase Change Materıals forThermal Energy Storage and Thermochromicity Applications. Palermo Italy 2019 East West Chemistry Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5822794)

IŞILDAK ÖMER,ÖZBEK Oğuz,ALKAN CEMİL (2019). Interpolymer Complexes for Thermal Energy Storage Applications. Palermo Italy 2019 East West Chemistry Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5822947)

ALKAN CEMİL,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA (2019). Synthesis and Characterization of 1,4-dilauroylamidanthraquinone as a Novel Phase Change Material for Some Thermal Energy Storage Applications. 2nd International Eurosian Conference on Biological and Chemical Sciences 2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5824806)

KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2019). Synthesis and Characterization of 1,4-Distearoylamidanthraquinone as a Novel Phase Change Material for Some Thermal Energy Storage Applications. 2nd International Eurosian Conference on Biological and Chemical Sciences 2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5824776)

KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ÇETİN Aylin,ALKAN CEMİL (2019). Preparation, Characterization, and Thermal Properties of Poly(methyl methacrylate-co-2-hydroxy propyl-3-urea methacrylate-co-ethylene glycole dimethacrylate)/N- Octadecane Microcapsules For Thermal Energy Storage. ICAT’2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5822534)

ADIGÜZEL Elif,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2019). Preparation, Characterization and Thermal Properties of 1,4-Distearoylaminoanthraquinone as a Novel Phase Change Material. ICAT’2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5822429)

GÖK ÖZGÜL,ALKAN CEMİL,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA (2018). Elektro Lif Çekim Yöntemi ile Poli(akrilonitril) (PAN) ve Poli(etilen glikol) (PEG)Karışımı ile Lif Oluşumunun İncelenmesi ve Isıl Enerji Depolamada Faz Değişim Maddesi (FDM) Olarak Kullanılması. 4. Uluslararası Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4656329)

KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2018). PAN Polimerinin Hidrojen Gazı ve Pt Katalizörü ile İndirgenmesi ile Islanabilirliğinin Arttırılması. 3. Uluslararası Lif ve PolimerAraştırmaları Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4312721)

ALKAN CEMİL,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA (2018). P(AN-ko-VA) Polimerinin Hidrojen Gazı ve Ni Katalizörü ile İndirgenmesi ile Islanabilirliğinin Arttırılması. 3. Uluslararası Lif ve PolimerAraştırmaları Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4312726)

SARI AHMET,BİÇER ALPER,ALKAN CEMİL,OUIKHALFAN MUHAMMED (2018). Thermal Energy Storage Characteristic of Micro-Nanoencapsullated Lauric-Stearic Acid Eutectic Mixture with Polystrene Sshel. IV. International Ege Composite Materials Symposium (KOMPEGE2018) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4770363)

TÖZÜM MÜYESSER SELDA,ALAY AKSOY SENNUR,ALKAN CEMİL (2018). Microencapsulation of The Thermochomic System Prepared with Phenolphthalein Color Developer. 8th International İstanbul Textile Conference-Evolution Technical Textile (EET2018) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4770773)

DEMİRBAĞ GENÇ SENA,ALKAN CEMİL,SARI AHMET (2018). Polymerization and Characterization of N-Vinylcaprolactam Based Thermoresponsive Polymers for Textile Applications. 8th International İstanbul Textile Conference-Evolution Technical Textile (EET2018) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4770743)

ALKAN CEMİL,ALAY AKSOY SENNUR,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA (2018). Isıl Konfor ve Benzeri Uygulamalar İçin Mikrokapsüller. Uluslararası Katılımlı VII. Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4666571)

BİÇER ALPER,SARI AHMET,ALKAN CEMİL (2018). Thermal Energy Storage Characteristics of Micro-Nanoencapsulated Lauric-Capric Acid Eutectic Mixture With Polystyrene Shell,. The 14th International Conference on Energy Storage (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4666084)

GÖK ÖZGÜL,ALKAN CEMİL,KONUKLU YELİZ (2018). Developing a Polyethylene Glycol (PEG)/Cellulose Phase Change Composite for Cooling Application. The 14th International Conference on Energy Storage (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4666061)

SARI AHMET,BİÇER ALPER,ALKAN CEMİL,ÖZCAN AYŞEGÜL NAZLI (2018). Thermal Energy Storage Characteristics of Myristic Acid-Palmitic Eutectic Mixtures Encapsulated in PMMA Shell. The 14th International Conference on Energy Storage (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4666042)

KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,DAMLIOĞLU YASEMİN,ALKAN CEMİL (2018). Poly(methyl methacrylate-co-ethylene glycole dimethacrylate-co-acrylamide)/N-Octadecane Microparticles For Thermal Comfort Property In Textiles. 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY STORAGE (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4312728)

KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2018). Preparation and Testing of Poly(St-co-DVB-co-IA)/N-octadecane microencapsulated Phase Change Material for Textile Application. 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY STORAGE (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4312734)

ALKAN CEMİL,DAMLIOĞLU YASEMİN,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA (2018). Poly(Styrene-co-Divinylbenzene-co-Acrylamide)/n-Octadecane Microencapsulated Phase Change Material for Thermal Comfort in Textiles. 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY STORAGE (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4312732)

KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2018). Poly(methylmethacrylate-co-ethylene glycol dimethacrylate-co-itaconic acid)/n-octadecane with Reactice Outer Surface as Microencapsulated Phase Change Materials for Thermal Energy Storage. 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY STORAGE (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4312731)

BİÇER ALPER,SARI AHMET,ALKAN CEMİL,ALTINTAŞ AYŞE (2017). Thermal energy storage characteristics of micro-nanoencapsulated palmitic-stearic acid eutectic mixture with polystyrene shell. INOTES (Innovative Thermal Energy Storage Systems) Symposium and Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:3580196)

KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2017). Poly(Styrene-Co-Divinyl Benzene-Co-Glycidyl Methacrylate)/N-Octadecane Microcapsules As A Thermal Comforth For Textiles. INOTES (Innovative Thermal Energy Storage Systems) Symposium and Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:3580199)

AKSOY KASIM,ALKAN CEMİL (2017). Preparation Of Chitosan/N-Eicosane Microcapsules By Basic Coacervation. INOTES (Innovative Thermal Energy Storage Systems) Symposium and Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:3580203)

ENSARİ ÖMER FARUK,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2017). Synthesis and Characterisation of Poly(styrene-co-divinyl benzene-co-methacrylic acid)/n-octadecane Microencapsules for Thermal Comforth Property Development in Textiles. INOTES (Innovative Thermal Energy Storage Systems) Symposium and Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:3580204)

AKBAŞ HÜSEYİN,KARADAĞ AHMET,ALKAN CEMİL (2017). The Number of Chain End Effect on Melting Points and Enthalpy of Fatty Acid Esters as Thermal Energy Storage Materials. INOTES (Innovative Thermal Energy Storage Systems) Symposium and Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:3580208)

DAMLIOĞLU YASEMİN,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2017). Microencapsulation of n-octadecane in Poly(styrene-co-divinyl benzene-ko-acrylic acid) Shell and Accounting for Thermal Comfort Properties. INOTES (Innovative Thermal Energy Storage Systems) Symposium and Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:3580212)

SARI AHMET,BİÇER ALPER,ALKAN CEMİL (2017). LATENT HEAT THERMAL ENERGY STORAGE PROPERTIES OFENCAPSULATED N-HENEICOSANE WITH POLY(METHYLMETHACRYLATE) SHELL. 1th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY ANDTHERMAL ENGINEERING (Özet Bildiri) (Yayın No:3670980)

SARI AHMET,BİÇER ALPER,ALKAN CEMİL,KIZIL ÇINAR (2017). PREPARATION, CHARACTERIZATION AND THERMAL ENERGYSTORAGE CHARACTERISTICS OF ENCAPSULATEDTETRACOSANE-OCTADECANE EUTECTIC MIXTURE BYPOLYSTYRENE. 1th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY ANDTHERMAL ENGINEERING (Özet Bildiri) (Yayın No:3670991)

SARI AHMET,BİÇER ALPER,ALKAN CEMİL,Altıntaş Ayşe (2017). Preparation, morphology and thermal energystorage characteristic of polystyrene/(capric-stearicacid) micro/nano capsules. International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE) (Özet Bildiri) (Yayın No:3670929)

ESRA MENDERES,AYŞENUR BAŞARAN,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2017). Synthesis And Characterization Of Poly(Styrene-Co-Divinyl Benzene-Co-2-Hydroxyethylmethacrylate)/N-Octadecane Microencapsulated Phase Change Materials For Textile Thermal Comfort Applications. INOTES (Innovative Thermal Energy Storage Systems) Symposium and Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:3580188)

BİÇER ALPER,SARI AHMET,ALKAN CEMİL,Ayşegül Nazlı Özcan (2017). Thermal energy storage characteristics of micro/nano encapsulated lauric-capric acid eutectic mixture by poly(methyl methacrylate). INOTES (Innovative Thermal Energy Storage Systems) Symposium and Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:3580168)

Gottschalk Axel,ALKAN CEMİL,Umesh Ramamoorthi (2017). Theoretical Estimation of Micro-geometry of Microencapsulated PCMs. INOTES (Innovative Thermal Energy Storage Systems) Symposium and Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:3580167)

ALTUN ANAYURT RUHAN,ALKAN CEMİL,ALAY AKSOY SENNUR (2017). Production and Characteristics of Poly (Methyl Methacrylate-Co-Metacrylic Acid) / N-Eicosan Microcapsules Using Heat Energy Storage Purposes. INOTES (Innovative Thermal Energy Storage Systems) Symposium and Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:3580162)

ENSARİ ÖMER FARUK,ALKAN CEMİL (2017). Solid-Solid Phase Change Materials for Thermal Energy Storage. INOTES (Innovative Thermal Energy Storage Systems) Symposium and Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:3580159)

KOÇ ESRA,ADIGÜZEL ELİF,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2017). Polysalt Hydrates as Thermal Energy Storage Material: Synthesis and Characterization. INOTES (Innovative Thermal Energy Storage Systems) Symposium and Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:3580157)

KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2017). Production of Poly(styrene-co-divinyl benzene-co-2-hydroxyethyl acrylate)/N-Octadecane Microcapsules for Textile Thermal Comfort. INOTES (Innovative Thermal Energy Storage Systems) Symposium and Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:3580156)

ALKAN CEMİL (2017). Innovative Thermal Energy Storage Materials. INOTES (Innovative Thermal Energy Storage Systems) Symposium and Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:3580154)

ŞENOCAK AYŞEGÜL,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,Damlıoğlu Yasemin,ALKAN CEMİL (2017). Salt Hydrates as Phase Change Materials and Phase Change Mechanism. INOTES (Innovative Thermal Energy Storage Systems) Symposium and Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:3580148)

SARI AHMET,BİÇER ALPER,ALKAN CEMİL,KIZIL ÇINAR (2015). Synthesis and characterization of thermal energy storage properties ofpolystyrene nonadecane octacosane micro nano capsules. 1st International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (Poster) (Yayın No:2355239)

SARI AHMET,KÜÇCÜK AYŞEGÜL,BİÇER ALPER,ALKAN CEMİL (2015). Thermal energy storage properties of poly methyl methacrylate stearic acid micro nanocapsules. 1st International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2355119)

AKSOY KASIM,ALKAN CEMİL (2015). Preparation ofChitosan Gum Arabic n eicosane Microcapsules byComplex Coacervation. 1st International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2355006)

ALKAN CEMİL,SARI AHMET,ÖZCAN AYŞEGÜL NAZLI,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,BİÇER ALPER,ALTINTAŞ AYŞE (2015). Micro nano encapsulated capric myristic acid eutectic mixture in PMMA shell. Fourth International Symposium Frontiers in Polymer Science (Poster) (Yayın No:1518857)

DAMLIOĞLU YASEMİN,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2015). Increasing wettability of polyacrylonitrile by itoconic acid comonomer insertion. Fourth International Symposium Frontiers in Polymer Science (Poster) (Yayın No:1518862)

MERT YUSUF,ALKAN CEMİL,SARI AHMET,BİÇER ALPER,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALTINTAŞ AYŞE,KIZIL ÇINAR (2015). Thermal energy storage by micro nanoencapsulated n octadecane in polystyrene. Fourth International Symposium Frontiers in Polymer Science (Poster) (Yayın No:1518864)

KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ATEŞ SAİD,ALKAN CEMİL (2015). Poly acrylonitrile co acrylic acid copolymers and their wettability. Fourth International Symposium Frontiers in Polymer Science (Poster) (Yayın No:1518865)

SARI AHMET,ALKAN CEMİL,MERT YUSUF,ALTINTAŞ AYŞE,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,KIZIL ÇINAR,BİLGİN CAHİT (2015). Latent heat storage characteristics of micro nano encapsulated eutectic mixture using polystyrene shell. Fourth International Symposium Frontiers in Polymer Science (Poster) (Yayın No:1518871)

ADIGÜZEL ELİF,ALKAN CEMİL (2015). Poly vinyl alcohol sodium sulfate decahydrate suspensions as innovative thermalenergy storage systems. Fourth International Symposium Frontiers in Polymer Science (Poster) (Yayın No:1518872)

ALKAN CEMİL,KUMAR ARVIND,GOTTSCHOLK AXEL,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA (2015). POLYVINYL ALCOHOL SALT HYDRATE MIXTURES AS PASSIVE THERMAL ENERGY STORAGE SYSTEMS. INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOLAR HEATING AND COOLING FOR BUILDING AND INDUSTRY (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1809476)

ÇETİN AYLİN,ALKAN CEMİL (2015). Carboxymethyl cellulose sodium sulfate decahydrate microdomains as innovativethermal energy storage systems. Fourth International Symposium Frontiers in Polymer Science (Poster) (Yayın No:1518874)

ALKAN CEMİL,ADIGÜZEL ELİF (2015). Poly ethylene glycol sodium sulfate decahydrate mixtures as innovative thermal energystorage systems. Fourth International Symposium Frontiers in Polymer Science (Poster) (Yayın No:1518875)

ÖNCÜL AHMET ALPER,DEMİRCİ C,KOMAN G,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2015). Poly acrylonitrile co methacrylic acid copolymers and their wettability. Fourth International Symposium Frontiers in Polymer Science (Poster) (Yayın No:1518879)

ENSARİ ÖMER FARUK,ALKAN CEMİL (2015). Glauber salt charged superabsorbents as thermal energy storage materials. Fourth International Symposium Frontiers in Polymer Science (Poster) (Yayın No:1519022)

ALENKA RİSTİC,SIMON FURBO,ANA LAZARO,MONICA DELGRADO,LAURENT ZALEWSKI,GONZALE DIARCE,ALKAN CEMİL,SAMAN GUNASEKARA,THOMAS HAUSMANN,STEFAN GSCHWANDER,CHRİSTOPH RATHEGEBER,CAMILA BARENCHE,GERARD FERRER,HOLGER RAMMELBERG,GUNTHER MUNZ,JACHEN JANCHEN (2015). ENGINEERING AND PROCESSING OF PCMs TCMs AND SORPTION MATERIALS. INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOLAR HEATING AND COOLING FOR BUILDING AND INDUSTRY (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2277624)

ALKAN CEMİL,SARI AHMET,BİÇER ALPER,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA (2015). THERMAL ENERGY STORAGE CHARACTERİSTİCS OF PALMİTİC ACİD ENCAPSULATED İN PMMA SHELL. INTERNATIONAL CONFERANCE ON SOLAR HEATING AND COOLING FOR BUILDING INDUSTRY (Poster) (Yayın No:2276691)

Kuru Arzu,ALAY AKSOY SENNUR,ALKAN CEMİL Production of Innovative Energy Saving Material From Poor Quality Wool Fibers. 18 th International Energy Environment Fair and Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:393256)

KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL Synthesis And Characterization of Poly polyethylene Glycol Monomethly Ether Acylate Polymers As Solid Solid Phase Change Materials For Thermal Energy Storage. 18 th International Energy Environment Fair and Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:393096)

DAMLIOĞLU YASEMİN,ALKAN CEMİL Poli etilen glikol metiletermetakrilat Komonomeri Kullanılarak Poliakrilonitri in Islanabilirliğinin Arttırılması. 1. Uluslararası Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3235143)

KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL Poliakrilonitril Polimerlerde Komonomerin Islanabilirliğe Etkisi. 1. Uluslararası Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3235260)

ALKAN CEMİL,ALAY AKSOY SENNUR Effect of Hydrophilic Comonomer in the Particle Size and Particle Size Distributionof PMMA Shell Microencapsulated Phase Change Materials for Energy StorageApplications. 2nd International Turkic World Conferance On Chemical Sciences and Technologies (2nd ITWCCST) (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3235828)

ALKAN CEMİL,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA Microencapsulated Salt Hydrates as Future Passive Thermal Energy Storage Materials. 2nd International Turkic World Conferance On Chemical Sciences and Technologies (2nd ITWCCST) (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3235563)

SARI AHMET, ALKAN CEMİL, BİÇER ALPER, KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA, ALTINTAŞ AYŞE, ÖZCAN AYŞEGÜL NAZLI, BİLGİN CAHİT, KIZIL ÇINAR Micro nano encapsulated palmitic lauric acid eutectic mixture with poly methyl methacrylate shell Synthesis characterization and thermal energy storage properties. 27th International Symposium on Polymer Analysis and Characterization (Poster) (Yayın No:1346346)

ALKAN CEMİL, ALTUN ANAYURT RUHAN, ALAY AKSOY SENNUR Poly Methyl Methacrylate Co 2 Hydroxyethyl Acrylate N HexadecaneMicrocapsules As A Reactive Outer Surface Thermal Comforth Additive. 14th AUTEX World Textile Conference (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1346340)

ALKAN CEMİL, KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA Characterization of Polyalkylacrylate and Polyalkylmethacrylate Polymers Produced by Using ATRP Method. 27th International Symposium on Polymer Analysis and Characterization (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1346331)

ALKAN CEMİL, SARI AHMET, KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA, BİÇER ALPER, ALTINTAŞ AYŞE, ÖZCAN AYŞEGÜL NAZLI, KIZIL ÇINAR, BİLGİN CAHİT Fabrication characterization and latent heat thermal energy storage properties of encapsulated polystyrene palmitic acid micro nano capsules. 27th International Symposium on polymer Analysis and Characterization (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1346326)

ALKAN CEMİL, ENSARİ ÖMER FARUK Synthesis and Characterization of Poly 2 alkyloyloxyethylacrylate co metylmethacrylate s as Solid Solid Phase Change Materials for Thermal Energy Storage. Europan Polymer Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:392991)

ALAY AKSOY SENNUR, ALKAN CEMİL, KURU ARZU Tekstil Teleflerinden Isıl Enerji Depolama Özellikli Yeni Nesil Yalıtım Keçeleri Üretimi. UİB IV. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı (Özet Bildiri) (Yayın No:393230)

KAHRAMAN DERYA, ALKAN CEMİL Yüzeyindeki Nanometal Parçaciklarla Güneş Işinlarindan Isı Üretebilen Kişlik Tül Perde Üretimi. UİB V. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı (Poster) (Yayın No:393451)

ALKAN CEMİL, ARAS LEYLA On the Miscibility of Polyphenylene Oxides with Sulfonated and Carboxylated Polystyrene Ionomers. Polymer Processing Society (Poster) (Yayın No:392485)

ALKAN CEMİL, UZUN ORHAN, BAŞMAN NECATİ, KÖLEMEN UĞUR, YILMAZ FİKRET Viscoelesticity Studies of Electrochemically Synthesized Polythiophene by Depth Sensing Indentation Technique. 8th International Electrochemistry Meeting (Poster) (Yayın No:392779)

BİÇER ALPER, SARI AHMET, ALKAN CEMİL, ALTINTAŞ AYŞE, KAHRAMAN DERYA, ÖZCAN NAZLI AYŞEGÜL, KIZIL ÇINAR, BİLGİN CAHİT Fabrication and Characterization of Encapsulated Nonadecane Heptadecane Eutectic Mixture with Polymethylmethacrylate Shell in Micro nano Sizes for Passive Solar Heating and Cooling Applications. International Congress on Energy Efficiency and Energy Related Materials (Poster) (Yayın No:393623)

ALTINTAŞ AYŞE, ALKAN CEMİL, SARI AHMET, KAHRAMAN DERYA, BİÇER ALPER, BİLGİN CAHİT, KIZIL ÇINAR, ÖZCAN NAZLI AYŞEGÜL Preparation and Thermal Energy Storage Properties of n eicosane PS as Novel micro Encapsulated Phase Change Material. International Congress on Energy Efficiency and Energy Related Materials (Poster) (Yayın No:393698)

KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA, ALTUN ANAYURT RUHAN, ARSLAN ALEV, ALKAN CEMİL, ALAY AKSOY SENNUR Preparation of Poly Methyl Methacrylate co Acrylic Acıd n octadecane Microcapsules With Heat Storage Property. 8th International Conference- TEXSCI 2013 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:393862)

ALAY AKSOY SENNUR, ALKAN CEMİL, TÖZÜM MC, DEMİRBAĞ SA Production Of Heat Storing And Thermoregulatıng Cotton Fabrics Containing Poly Methyl Methacrylate Co Acrylic Acid N Octadecane Microcapsules. 8th International Conference- TEXSCI 2013 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:393840)

AKSOY KASIM, ALKAN CEMİL Preparation Of Microencapsulated PCMs In Chitosan And Sodium Alginate By Complex Coacervation. 8th International Conference - TEXSCI 2013 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:393806)

ALKAN CEMİL, ALTUN ANAYURT RUHAN, ALAY AKSOY SENNUR, KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA, ARSLAN ALEV Poly Methyl Methacrylate Co Methacrylic Acıd n hexadecane Microcapsules to Impart Thermal Comfort In Textiles. 8th International Conference - TEXSCI 2013 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:393791)

ALTUN ANAYURT RUHAN, ALKAN CEMİL Çapraz Bağlı Yeni Nesil Poliüretan Sentezi. 1st International Symposium on Plastic and Rubber Technologies and Exhibition (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:393530)

ARSLAN ALEV, ALKAN CEMİL Yeni Nesil Eritritol Çapraz Bağlı Poliüretan Doldu Maddesi Üretimi ve Karakterizasyonu. 1st International Symposium on Plastic and Rubber Technologies and Exhibition (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:393494)

ALTINTAŞ AYŞE, ALKAN CEMİL Isı Enerjisi Depolama İçin Katı Katı Faz Değişim Özelliğine Sahip Çapraz Bağlı Poliüretan Sentezi ve Karakterizasyonu. 1st International Symposium on Plastic and Rubber Technologies and Exhibition (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:393551)

KURU ARZU, ALAY AKSOY SENNUR, ALKAN CEMİL, SERVER C Production of Smart Heat Insulation Materıals From Waste Wool Fibers. V. International Technical Textiles Congress (Poster) (Yayın No:393359)

BAŞMAN NECATİ, UZUN ORHAN, ALKAN CEMİL Structural and Mechanical Characterization of Diamond Like Carbon Film Obtained From Heat Treatment of Polymer Precursor. Turkish Physical Society 29th International Physics Congress (Poster) (Yayın No:393310)

BİÇER ALPER, SARI AHMET, ALKAN CEMİL Preparation and characterization of poli styren co p palmitoyl styrene as solid solid phase change heat storage material. 6th IEESE - International Ege Energy Symposium and Exhibition (Poster) (Yayın No:393277)

ALKAN CEMİL, ALAY SENNUR Tekstil Uygulamaları İçin Isı Depolama Özellikli Mikrokapsül Üretimi. UİB III. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı (Poster) (Yayın No:392908)

ALAY SENNUR, ALKAN CEMİL, MINDIK F, GÜLŞEN S Elektro Lif Çekim Yöntemi İle Isı Depolama Özellikli Nanolif Yüzey Üretimi. UİB III. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı (Poster) (Yayın No:392894)

ALKAN CEMİL, SİVRİ ÇAĞLAR, ALAY AKSOY SENNUR Otomotiv Uygulamaları İçin Isıl Uyumlu Thermal Adaptive Fonksiyonel Yalıtım Malzemeleri Üretimi. UİB IV. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı (Poster) (Yayın No:393049)

KAHRAMAN DERYA, ALKAN CEMİL, ÖNDER ÜLKÜ Polyethers As Phase Change Materials For Passive Thermal Energy Storage. Europan Polymer Congress (Poster) (Yayın No:393015)

ERTUĞRAL GÜNGÖR TUĞBA, ENSARİ ÖMER FARUK, ALKAN CEMİL Synthesis and Characterization of Poly fatty alkyloylethylacrylate co methylmethacrylate as Solid Solid Phase Change Materials for Thermal Energy Storage. Europan Polymer Congress (Poster) (Yayın No:392974)

BİÇER ALPER, ALKAN CEMİL, KARAİPEKLİ ALİ, SARI AHMET Preparation and Characterization of Polystyrene graft polyethylene Glycol Copolymers As Solid Solid Phase Change Heat Storage Materials. Europan Polymer Congress (Poster) (Yayın No:392952)

ALAY SENNUR, ALKAN CEMİL, GÖDE FETİYE Production of PAN and PVA Nanofibers Incorporated PMMA n Hexadecane Nanocapsules for Thermal Comfort in Textiles. The Fiber Society, Spring Meeting (Poster) (Yayın No:392829)

BAŞMAN NECATİ, ALKAN CEMİL, YILMAZ FİKRET, KÖLEMEN UĞUR Mechanicle Analysis of Electrochemically Synthesized Polythiophene by Using Depth sensing Microindentation Technique. Condensed Mater Physics Conference of Balkan Countries (Poster) (Yayın No:392675)

ALKAN CEMİL, SARI AHMET, KAYA KEMAL, DÜNYA HAMZA Effect of Sulfonation on enthalpy of Melting and Freezing of Phase Change Materials for Latent Heat Thermal Energy Storage Materials. Chemical Physics VII (Poster) (Yayın No:392631)

ALKAN CEMİL, SARI AHMET, UZUN ORHAN, KÖLEMEN UĞUR Eudragit S Methyl Methacrylate Methacrylic Acid Copolymer Fatty Acid Blends as Form Stable Phase Change Material for Latent Heat Thermal Energy Storage. Chemical Physics VII (Poster) (Yayın No:392594)

SARI AHMET, IŞILDAK ÖMER, ALKAN CEMİL, KARAİPEKLİ ALİ, ALKAN CEMİL Eutectic Mixtures of Some Fatty Acids for Latent Heat Storage Thermal Properties and Thermal Reliability with Respect to Thermal Cycling. Chemical Physics VII (Poster) (Yayın No:392551)

ALKAN CEMİL, ARAS LEYLA, GÜNDÜZ GÜNGÖR Synthesis and Characterization of Bensidine Phthalocyanine and Diaminophenylene Phthalocyanine Type Condensation Polymers. Polychar 12 (Poster) (Yayın No:392504)

ALKAN CEMİL, ARAS LEYLA Miscibility of Poly 2 6 dibromo 1 4 phenylene oxide with Sulfonated Polystyrene Ionomers. Polychar 8 (Poster) (Yayın No:392425)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

GÖKŞEN NAZAN,BİLGİN SEMA,ALKAN CEMİL (2018). Aşılama Yöntemi Kullanılarak "ipaz Enziminin N-(iso-butoksimetil) akrilamid ve -aminoetilakrilamid Monomerleri ile Termal Kararlılığının Artırılması. Uluslararası Katılımlı VII. Polimer Bilim ve Teklojisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4667509)

ÖZSEVİNÇ ALİ,ALKAN CEMİL (2018). İğde Kokusunun Hegzametilen Diizosiyanat (HMDİ) – Polietilen Glikol (PEG400) Etkileşimi ile Üretilen Poliüretan Koku Kapsülleri ve Salım Davranışı. Uluslararası Katılımlı VII. Polimer Bilim ve Teklojisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4667478)

ÖZSEVİNÇ ALİ,ALKAN CEMİL (2018). Yasemin Kokusunun İzoforan Diizosiyanat (IPDİ) – Polietilen Glikol 400 (PEG400) Etkileşimi ile Üretilen Poliüretan Koku Kapsülleri ve Salım Davranışı. Uluslararası Katılımlı VII. Polimer Bilim ve Teklojisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4667443)

ADIGÜZEL ELİF,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2018). Yapıca Kararlı CaCl2.6H2O-PAAm Tuz Hidrat-Polimer Kompozit Karışımının Yenilikçi Termal Enerji Depolama Sistemleri Olarak Hazırlanması. Uluslararası Katılımlı VII. Polimer Bilim ve Teklojisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4667418)

GÖK ÖZGÜL,ALKAN CEMİL (2018). Binalarda Enerji Tasarrufu için Polietilen Glikol (PEG) 4000/Selüloz Kompozit Faz Değişim Maddesi Geliştirilmesi ve Isıl Kararlılığının İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı VII. Polimer Bilim ve Teklojisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4667357)

GÖK ÖZGÜL,ALKAN CEMİL (2018). Tekstil Ürünlerinde Isıl Konfor Sağlamak İçin Polietilen Glikol (PEG) 2000/Selüloz Kompozit Faz Değişim Maddesi Geliştirilmesi ve Isıl Kararlılığının İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı VII. Polimer Bilim ve Teklojisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4667171)

KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2018). Elekroeğrilmiş Poli(akrilonitril-ko-Mekakrilik Asit) Kopolimerinin Islanabilirliğinin ve Yüzey Enerjilerinin Belirlenmesi. Uluslararası Katılımlı VII. Polimer Bilim ve Teklojisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4666877)

KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2018). Poli(Akrilonitril-ko-2-Hidroksietil Metakrilat) Kopolimerinin Elektroeğrilmesi ve Islanabilirliğinin İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı VII. Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4666826)

KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2018). Poli(Akrilonitril-Ko-2-hidroksietillaurat) Polimerinin Isı Enerjisi Depolama Amaçlı Katı-Katı Faz Değişm Malzemesi Olarak Üretimi ve Termofiziksel Özellikleri. Uluslararası Katılımlı VII. Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4666787)

DAMLIOĞLU YASEMİN,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2017). N-oktadekan Faz Değişim Malzemesinin Poli(stiren-ko-divinil benzen-koakrilik asit) Kabuk İçersinde Mikrokapsüllenmesi ve Isıl Konfor Özellikleri Bakımından Değerlendirilmesi. 6.Fiziksel Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3737282)

KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2017). Poli(stiren-ko-divinil benzen-ko-2-hidroksietil akrilat) Kabuklu NOktadekan Çekirdekli Mikrokapsüllerin Üretimi ve Tekstil Isıl Konforu İçin Değerlendirilmesi. 6.Fiziksel Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3737176)

ALKAN CEMİL (2017). Yeni Nesil Isı Enerjisi Depo Eden Malzemeler. 29. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3737390)

BAŞMAN NECATİ,UZUN RUKİYE,FİAT VAROL SONGÜL,BACAKSIZ EMİN,ALKAN CEMİL,UZUN ORHAN (2017). Elmas-Benzeri Karbon Aratabakalı Bir YeniSchottky Diyodun Karakterizasyonu. 6.Fiziksel Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3737039)

ENSARİ ÖMER FARUK,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2017). Poli(stiren-ko-divinil benzen-ko-metakrilik asit)/n-oktadekanMikrokapsüllerinin Tekstil Termal Konfor Özelliği Kazanımı İçinÜretimi ve Karakterizasyonu. 6.Fiziksel Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3737232)

BAŞARAN AYŞENUR,MENDERES ESRA,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2017). Poli(stiren-ko-divinil benzen-ko-2-hidroksietil metakrilat)/n-Oktadekan Mikrokapsüllenmiş Faz Değişim Malzemelerinin Tekstilde Isıl Konfor Uygulamaları İçin Sentez ve Karakterizasyonu. 6.Fiziksel Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3737130)

KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2017). Poli(stiren-ko-divinil benzen-ko-glisidil metakrilat)/n-Oktadekan Mikrokapsüllerinin Tekstilde Isıl Konfor Ajanı Olarak Üretimi. 6.Fiziksel Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3736976)

ALTUN ANAYURT RUHAN,ALAY AKSOY SENNUR,ALKAN CEMİL Poli Metil Metakrilat Ko 2 Hidroksi Etil Metakrilat NHekzadekan Mikrokapsüllerin Isı Enerjisi Depolama Malzemeleri Olarak Üretimi Ve Karakterizasyonu. VI. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Poster) (Yayın No:3236352)

KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ÖNCÜL ALPER,ALKAN CEMİL Poliakrilonitril Polimerinin Hidrofiliteyi Artıran Çeşitli Komonomer Eklenmesi İle Moleküler Ağırlık Değişiminin Takibi Ve Mekanik Özellikler Gelişiminin İncelenmesi. VI. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Poster) (Yayın No:3236184)

ADIGÜZEL ELİF,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL PVA Polimerinin Na Fosfonat Tuzunun Isı Enerjisi Depo Edebilen Malzeme Olarak Üretimi ve Fizikokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi. VI. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Poster) (Yayın No:3236079)

DAMLIOĞLU YASEMİN,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ÖNCÜL ALPER,ALKAN CEMİL Poliakrilonitril Polimerinin Islanabilirliğinin Artırılması İçin Kullanılabilen Çok Fonksiyonlu Konomerlerin Molekül Ağırlığı ve Mekanik Özellikler Üzerine Etkisi. VI. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Poster) (Yayın No:3236001)

KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL Poli akrilonitril ko 2 hidroksietil akrilat Kopolimerlerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Islanabilirlik Özelliğinin İncelenmesi. 5. Fiziksel Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:1518881)

DAMLIOĞLU YASEMİN,ALKAN CEMİL Poli etilen glikol Metileter Akrilat Komonomeri Kullanılarak Poliakrilonitril inIslatılabilirliğinin Artırılması. 5. Fiziksel Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:1518887)

AKSOY KASIM,ALKAN CEMİL N HEKZADEKAN IN KOMPLEKS KOASERVASYON METODUYLA ARAP ZAMKI KİTOSAN KABUK İÇERSİNDE MİKROKAPSÜLASYONU. 27. ULUSAL KİMYA KONGRESİ (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1807888)

ALTINTAŞ AYŞE,SARI AHMET,ALKAN CEMİL,BİÇER ALPER,YUSUF MERT MİKRO NANO BOYUTTA SENTEZLENMİŞ PMMA TETRAKOSAN KAPSÜLLERİNİN ISIL ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. 27. ULUSAL KİMYA KONGRESİ (Poster) (Yayın No:1808379)

ÇETİN AYLİN,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL KARBOKSİMETİL SELÜLOZ KALSİYUM KLORÜR HEKZAHİDRAT KARARLI KOMPOZİTLERİNİN YENİLİKÇİ ISIL ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ OLARAK HAZIRLANMASI. 27. ULUSAL KİMYA KONGRESİ (Poster) (Yayın No:1808300)

ALTINTAŞ AYŞE,ALKAN CEMİL,SARI AHMET ISIL ENERJİSİ DEPOLAMA AMAÇLI KAPRİK ASİT MİRİSTİK ASİT ÖTEKTİK KARIŞIMLARININ POLİSTİREN İÇİNDE MİKRO NANO ÖLÇEĞİNDE KAPSÜLLENMESİ VE KARAKTERİZASYONU. 27. ULUSAL KİMYA KONGRESİ (Poster) (Yayın No:1808144)

BİLGİN CAHİT,SARI AHMET,ALKAN CEMİL,BİÇER ALPER,ALTINTAŞ AYŞE POLIMETILMETAKRILAT HEPTADEKAN TETRAKOSAN ÖTEKTIK KARIŞIM KAPSÜLLERININ MIKRO NANO BOYUTTA SENTEZI KARAKTERIZASYONU VE ISIL ENERJI DEPOLAMA ÖZELLIKLERININ BELIRLENMESI. 27. ULUSAL KİMYA KONGRESİ (Poster) (Yayın No:1808071)

ELİF ADIGÜZEL,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL PEG 600 MAGNEZYUM NİTRAT HEKZAHİDRAT KARARLI SÜSPANSİYONLARININ YENİLİKÇİ ISIL ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ OLARAK HAZIRLANMASI. 27. ULUSAL KİMYA KONGRESİ (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1807963)

Bilgin Cahit,SARI AHMET,ALKAN CEMİL,Ayşegül Daştanbek,BİÇER ALPER Stearik asitin polistiren içerisinde mikro nano boyutta kapsüllenmesi karakterizasyonu ve ısıl enerji depolama özelliklerinin incelenmesi. 27. Ulusal Kimya Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1807766)

ATEŞ SAİD, KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA, ALKAN CEMİL Poliakrilonitril Polimerinin Metil Metakrilat Modifikasyonu İle Islanabilirliğinin Artırılması. V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Poster) (Yayın No:1346374)

ENSARİ ÖMER FARUK, KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ, ALKAN CEMİL Bazı Akrilik Esaslı Polimerlerde Yapı Özellik İlişkisinin Katı Katı Faz Değişim Yoluyla Enerji Depolama Üzerine Etkisinin İncelenmesi. V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Poster) (Yayın No:1346373)

KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA, MÜEZZİNOĞLU YEŞİM, ALTINTAŞ AYŞE Poli polietilen glikol diglisidil metakrilat ve Poli polietilen glikol monometileter glisidil metakrilat Polimerlerinin Isıl Enerji Depolama Amaçlı Katı Katı Faz Değişim Malzemeleri Olarak Hazırlanması ve Tanımlanması. V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Poster) (Yayın No:1346369)

KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA, ALKAN CEMİL, ALTINTAŞ AYŞE Isıl Enerji Depolama Amaçlı Poli stearil akrilat ko metil akrilat Ve Poli stearil skrilat ko metil metakrilat Kopolimerlerinin ATRP Yöntemiyle Üretilmesi ve Karakterize Edilmesi. V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Poster) (Yayın No:1346363)

MERT YUSUF, KIZIL ÇINAR, ALKAN CEMİL, SARI AHMET, BİÇER ALPER, KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA, BİLGİN CAHİT, ALTINTAŞ AYŞE Polistiren n Heptadekan C17 n Tetrakosan C24 Ötektik Mikro Nano Kapsüllerinin Hazırlanması Enerji Depolama Özelliklerinin İncelenmesi. V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Poster) (Yayın No:1346358)

BİLGİN CAHİT, ALKAN CEMİL, SARI AHMET, BİÇER ALPER, KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA, ALTINTAŞ AYŞE, KIZIL ÇINAR Faz Değişim Malzemesi Olarak Nonadekantetrakosan Ötektik Karışımlarının Polistiren İçerisinde Mikro Nano Boyutta Kapsüllenmesi Karakterizasyonu ve Isıl Enerji Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi. V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Poster) (Yayın No:1346355)

ALTINTAŞ AYŞE, ALKAN CEMİL, SARI AHMET, KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA, BİÇER ALPER, BİLGİN CAHİT, KIZIL ÇINAR Faz Değişimi Yoluyla Isıl Enerji Depolama Maksatlı PA LA Ötektik Karışımlı Ps Kabuklu Mikro Nano Kapsüller. V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Poster) (Yayın No:1346352)

KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA, ALKAN CEMİL, SARI AHMET, BİÇER ALPER, ALTINTAŞ AYŞE, BİLGİN CAHİT, KIZIL ÇINAR Isıl Enerji Depolama Amaçlı LA MA Ötektik Karışımlı Pmma Kabuklu Mikro Nano Kapsüllerin Sentezi Karakterizasyonu ve Termal Özellikleri. V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1346348)

BİÇER ALPER, ALKAN CEMİL, SARI AHMET, KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA, BİLGİN CAHİT, ALTINTAŞ AYŞE, KIZIL ÇINAR Polistiren n Nonadekan Mikro Nanokapsüllerinin Sentezi Morfolojisi ve Termal Enerji Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi. V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Poster) (Yayın No:1346350)

ENSARİ ÖMER FARUK, ALKAN CEMİL Katı katı Faz Değişim Malzemesi Olarak Poli metilakrilat ko alkiloilakrilat Kopolimerlerinin Sentezlenmesi Karakterizasyonu ve Isıl Performanslarının Belirlenmesi. 3. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi (Poster) (Yayın No:385430)

ALAY SENNUR, ALKAN CEMİL, GÖDE FETİYE Synthesis and Characterization of Poly butyl acrylate n hexadecane Microcapsules and Their Thermal Performances in Fabrics. The Fiber Society, Spring Meeting (Poster) (Yayın No:392847)

ALKAN CEMİL, ARAS LEYLA, MIH M Mineral parçacik ile doldurulmuş polipropilenin mekanik ve termal özellikleri. Ulusal Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:392371)

ALKAN CEMİL, ARAS LEYLA Polidibromofenilen Oksit Polimerinin Sülfonlanmiş Polistiren Ve Na Zn Iyonomerleri Ile Karişabilirlik Çalişmasi. XIX. Ulusal Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:392337)

ALKAN CEMİL, ARAS LEYLA, MIH M, ÖZDİLEK C Halojenlenmiş polifenilen oksit ve polifenilen oksit polimerlerinin sülfonlanmış polistiren esaslı iyonomerlerle karışabilirlik çalışması. XIII. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:392316)

ALKAN CEMİL, ARAS LEYLA Sülfonlanmiş polistiren iyonomeri ve Na Mn ve Zn tuzlari ile nötürlenmiş sulfonlanmiş polistiren iyonomerlerinin thermal mekanik ve solüsyon özelliklerinin incelenmesi. XIII. Ulusal Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:392260)

ALKAN CEMİL, ARAS LEYLA, GÜNDÜZ GÜNGÖR Diazofenilen köprülü Co Ni Cu Er ve Ce fitalosin polimerlerinin sentez karakterizasyon ve Elektriksel Özelliklerinin Belirlenmesi. Ulusal Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:392222)

ALKAN CEMİL, UZUN ORHAN, KÖLEMEN UĞUR Polifenilen oksit polimerlerinin mekanik özelliklerinin mikroçentik yöntemiyle tayin edilmesi Sülfonlanmanın polistirenin mekanik özellikleri üzerine etkisinin mikroçentik yöntemiyle belirlenmesi. I. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi (Poster) (Yayın No:392188)

KARAİPEKLİ ALİ, ALKAN CEMİL, KAYA KEMAL, SARI AHMET Isıl Enerji Depolama İçin Yeni Faz Değişim Maddesi Olarak Etilen Glikol Distearatın Hazırlanması ve Isı Özelliklerinin Belirlenmesi. 21. Ulusal Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:392149)

KARAİPEKLİ ALİ, SARI AHMET, ALKAN CEMİL Yağ Asidi Polimetil Metakrilat PMMA Kompozit Karışımlarının Hazırlanması Ve Gizli Isı Enerji Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi. 21. Ulusal Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:392126)

KARAİPEKLİ ALİ, SARI AHMET, ALKAN CEMİL, BİÇER ALPER Isıl Enerji Depolama İçin Faz Değişim Maddesi Olarak Kaprikmiristik Asit Genişletilmiş Perlit Kompozit Karışımı. 8. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (Poster) (Yayın No:392073)

KARAİPEKLİ ALİ, SARI AHMET, ALKAN CEMİL, BİÇER ALPER Binalarda Enerji Muhafaza Amaçlı Kaprik Palmitik Asit Alçı Kompozit Karışımının Hazırlanması ve Enerji Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi. 8. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (Poster) (Yayın No:392018)

LAFCİ ÖZGÜR, ALKAN CEMİL, SARI AHMET, BİÇER ALPER Yeni Tip Katı Katı Faz Değişim Maddesi Olarak Poli stiren ko PEG10 000 stiren Kopolimerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Enerji Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi. 25. Ulusal Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:367925)

ALKAN CEMİL, KAHRAMAN DERYA, AKSOY KASIM Sülfonlanmış Polistiren İyonomerleri Poli Etilen Glikol Karışımlarının Hazırlanması Ve Karakterizasyonu. 3. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:391979)

ALKAN CEMİL, ENSARİ ÖMER FARUK Katı Katı Faz Değişim Malzemesi Olarak Bazı Akrilik Esaslı Polimerlerin Sentezlenmesi Karakterizasyonu ve Isıl Performanslarının Belirlenmesi. 3. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi (Özet Bildiri) (Yayın No:380294)

BİÇER ALPER, SARI AHMET, ALKAN CEMİL, KARAİPEKLİ ALİ Katı Katı Faz Değişim Maddesi Olarak Poli Stiren Ko P Stearoil Stiren Kopolimerinin Sentezi Karakterizasyonu Ve Isıl Enerji Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi. 24. Ulusal Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:391951)

ALAY SENNUR, ALKAN CEMİL, GÖDE FETİYE Isı Depolama Özellikli Poli Etil Akrilat n Hekzadekan Mikrokapsüller Uygulanarak Isı Depolama Özellikli Kumaş Üretimi. V. Ulusal Tekstil Boya ve Kimyasalları Kongresi (Poster) (Yayın No:391910)

ARSLAN ALEV, KAHRAMAN DERYA, ALKAN CEMİL Poli Polietilen Glikol Monometileter Metakrilat ko Metilakrilat ve Poli Polietilen Glikol Monometileter Metakrilat ko Metilmetakrilat Kopolimerlerinin Isıl Enerji Depolama Amaçlı Katı Katı Faz Değişim Maddeleri Olarak Sentezlenmesi ve Karakterize Edilmesi. IV. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:391842)

ASRLAN ALEV, TAŞ AYŞENUR, ALKAN CEMİL Soğutmalı Torpido Sistemlerinde Enerji Tasarrufu İçin Kapsüllenmiş Faz Değişim Malzemesi Üretimi Ve Uygulaması. Otomotiv Proje Pazarı ve Tasarım Yarışması (Poster) (Yayın No:373667)

BİÇER ALPER, KARAİPEKLİ ALİ, SARI AHMET, ALKAN CAMİL Isıl Enerji Depolama Amaçlı Katı Sıvı Faz Değişim Maddeleri Olarak Bazı Yağ Asidi Gliserol Esterlerinin Sentezi Ve Isıl Özelliklerinin Belirlenmesi. 24. Ulusal Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:375566)

GÜNGÖR TUĞBA, DOĞANGÜZEL ESRA, ALKAN CEMİL Yağ Asiti Bağlı Polivinil Alkol Polimerlerinin Isıl Enerji Depolama İçin Katı Katı Faz Değişim Malzemesi Olarak Sentez ve Karakterizasyonu. 3. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi (Poster) (Yayın No:385068)

SARI AHMET, ALKAN CEMİL, KARAİPEKLİ ALİ, BİÇER ALPER Isıl Enerji Depolama İçin Katı sıvı Faz Değişim Maddesi Olarak Bütil Stearatın Sentezi Karakterizasyonu ve Isıl Özelliklerinin Belirlenmesi Ulusal Kimya Kongresi. Ulusal Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:385714)

ALKAN CEMİL, SARI AHMET, KARAİPEKLİ ALİ, BİÇER ALPER Isıl Enerji Depolama İçin Faz Değişim Maddesi Olarak Heptadekan ve Eikosan Mikrokapsüllerinin Hazırlanması Karakterizasyonu ve Isıl Özelliklerinin Belirlenmesi. Ulusal Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:385923)

UZUN ORHAN, ALKAN CEMİL, BAŞMAN NECATİ, YILMAZ FİKRET, KÖLEMEN UĞUR Politiyofen iletken polimerinin iç sürtünme analizi. 15. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı (Poster) (Yayın No:386274)

KARAİPEKLİ ALİ, ALKAN CEMİL, SARI AHMET, ÖNAL ADEM, BİÇER ALPER Stiren Maleik Anhidrit Kopolimer SMA Yağ Asidi Kompozit Karışımlarının Hazırlanması Karakterizasyonu ve Enerji Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi. IIIX. Ulusal Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:386886)

KAHRAMAN DERYA, ALKAN CEMİL İlaç Salınma Sistemlerinde Kullanılan Eudragit S Polimerine Faz Değişim Yoluyla Enerji Depolama Özelliğinin Kazandırılması. 3. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi (Poster) (Yayın No:378866)

KAHRAMAN DERYA, ALKAN CEMİL Otomotiv Endüstrisi Uygulamaları İçin Isıl Konfor Özellikli Yeni Nesil Poliester Üretimi. Otomotiv Proje Pazarı ve Tasarım Yarışması (Poster) (Yayın No:373142)

ÇOBAN HÜDAVER, ALKAN CEMİL Otomotiv Araçlarında Doğal Böcek Kovucu Maddelerin Kontrollü Salınımı İçin Mikrokapsüllerin Üretimi. Otomotiv Proje Pazarı ve Tasarım Yarışması (Poster) (Yayın No:372914)

ALTUN ANAYURT RUHAN, ENSARİ ÖMER FARUK, KAHRAMAN DERYA, ÇOBAN HÜDAVER, ALKAN CEMİL Isı Depolama Özellikli Katı Katı Faz Değişim Maddesi Olarak Poli Stearoiloksietilmetakrilat ko Metilakrilat Kopolimerlerinin Sentezlenmesi ve Yapı Tayininin Yapılması. Kromatografi 2012 Kongresi (Poster) (Yayın No:372622)

ENSARİ ÖMER FARUK, KAHRAMAN DERYA, ARSLAN ALEV, ALKAN CEMİL Poli Palmitoiloksietilmetakrilat ko Metilakrilat Kopolimerlerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Faz Değişim Yoluyla Enerji Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi. Kromatografi 2012 Kongresi (Poster) (Yayın No:372320)

KAHRAMAN DERYA, ENSARİ ÖMER FARUK, TAŞ AYŞENUR, ALKAN CEMİL Isıl Enerji Depolama Maddesi Olarak Poli Miristoiloksietilmetakrilat ko Metilakrilat Kopolimerlerinin Sentezi ve GPC Yöntemi İle Molekül Ağırlıklarının Belirlenmesi. Kromatografi 2012 Kongresi (Poster) (Yayın No:372102)

ALTUN ANAYURT RUHAN, ENSARİ ÖMER FARUK, KAHRAMAN DERYA, ALKAN CEMİL Katı Katı Faz Değişimi Yoluyla Isıl Enerji Depolayan Akrilik Esaslı Polimerlerin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu. IV. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:371811)

ENSARİ ÖMER FARUK, KAHRAMAN DERYA, ALKAN CEMİL Katı Katı Faz Değişim Maddesi Olarak Poli stearoiloksietilmetakrilat ko metilmetakrilat Kopolimerlerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Isıl Enerji Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi. IV. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:371275)

ÇOBAN HÜDAVER, ENSARİ ÖMER FARUK, KAHRAMAN DERYA, ALKAN CEMİL Poli miristoiloksietilmetakrilat ko metilmetakrilat Kopolimerlerinin Katı Katı Faz Değişim Maddeleri Olarak Sentezi Karakterizasyonu ve Isıl Performanslarının Belirlenmesi. IV. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:370968)

ENSARİ ÖMER FARUK, KAHRAMAN DERYA, ALKAN CEMİL Poli Polietilen Glikol Monometileter Akrilat ko Metilakrilat ve Poli Polietilen Glikol Monometileter Akrilat ko Metilmetakrilat Kopolimerlerinin Isıl Enerji Depolama Amaçlı Katı Katı Faz Değişim Malzemeleri Olarak Hazırlanması. IV. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:368003)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Modern Fizikokimya Deneyleri (2007)., KAYGUSUZ K, SARI A, ALKAN C, GÜRDERE B, KARAİPEKLİ A, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yayınları, Sayfa Sayısı: 255, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 37559)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

"UTİB TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE IX. ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI/Antimikrobiyel ve Antibakteriyel Yara İyileştiren Bandaj", UTİB TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE IX. ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI-BUTEKOM Bursa, TÜRKİYE, 2017,

"UTİB TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE IX. ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI/Yüksek Miktarda Mikrokapsül Tutturulmuş Isıl Konfor Özelliği Sağlayan Kumaş", UTİB TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE IX. ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI-BUTEKOM Bursa, TÜRKİYE, 2017,

"UTİB TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE IX. ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI/Yeni Nesil Katı-Katı Faz Değişim Malzemesi Dolgulu Polipropilen Monofilament Lif Üretimi", UTİB TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE IX. ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI-BUTEKOM Bursa Tkenoloji Koordinasyon ve AR-GE Merkezi, TÜRKİYE, 2017,

"UTİB TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE IX. ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI/Nonwoven Su Arıtabilen Matara Filtresi", UTİB TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE IX. ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI-BUTEKOM Bursa Tkenoloji Koordinasyon ve AR-GE Merkezi, TÜRKİYE, 2017,

"Yüksek Isıl Kararlılığa Sahip İyonik Sıvıların Genişletilmiş Yüzey Alanına Sahip Polyester Lif Üretiminde Kullanımı, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe 6. ARGE Peroje Pazarı", Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe 6. ARGE Peroje Pazarı, TÜRKİYE, 2016,

"Isıl kararlılığı yüksek iyonik sıvılarla genişletilmiş yüzey alanına sahip polyester lif üretimi", UTİB Türkiye Tekstil Ve Konfeksiyon Sektörü’nde VIII. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi, TÜRKİYE, 2016,

"Quercetin ile Modifiye Edilmiş Antistres Kumaş Üretimi", UTİB Türkiye Tekstil Ve Konfeksiyon Sektörü’nde VIII. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi, TÜRKİYE, 2016,

"GÜZEL KOKU YAYAN ÜRETAN ESASLI MİKRO/NANO BOYUTLU KAPSÜLLERİN ÜRETİMİ VE TEKSTİL UYGULAMALARI", UTİB Türkiye Tekstil Ve Konfeksiyon Sektörü’nde VIII. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi, TÜRKİYE, 2016,

"Spor Ve Askeri Tekstiller İçin Nem Konfor Özellikli Poliakrilonitril Lif Üretimi", UTİB Türkiye Tekstil Ve Konfeksiyon Sektörü’nde VIII. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi, TÜRKİYE, 2016,

"UTİB TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE VII. ULUSLAR ARASI AR-GE PROJE PAZARI/Isı depolama özellikli bazı poliüretan polimerlerinin dokumasız kumaş formunda üretimi", MERİNOS AKM, ATATÜRK KONGRE MERKEZİ, MERİNOS PARKI, OSMANGAZİ, BURSA, 16000 TÜRKİYE, TÜRKİYE, 2015,

"UTİB TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE VII. ULUSLAR ARASI AR-GE PROJE PAZARI/KOLAY UYGULANABİLME ÖZELLİĞİNE SAHİP SES YALITAN KOMPOZİT KUMAŞ SİSTEMİ", MERİNOS AKM, ATATÜRK KONGRE MERKEZİ, MERİNOS PARKI, OSMANGAZİ, BURSA, 16000 TÜRKİYE, TÜRKİYE, 2015,

"UTİB TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE VII. ULUSLAR ARASI AR-GE PROJE PAZARI/ÇÖZÜCÜSÜZ POLİAKRİLONİTRİL LİF ÜRETİMİ", MERİNOS AKM, ATATÜRK KONGRE MERKEZİ, MERİNOS PARKI, OSMANGAZİ, BURSA, 16000 TÜRKİYE, TÜRKİYE, 2015,

"UTİB TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE VII. ULUSLAR ARASI AR-GE PROJE PAZARI/ Elektroeğirme yöntemiyle hazırlanan ısıl konfor özellikli dokumasız kumaş üretimi", MERİNOS AKM, ATATÜRK KONGRE MERKEZİ, MERİNOS PARKI, OSMANGAZİ, BURSA, 16000 TÜRKİYE, TÜRKİYE, 2015,

"UTİB TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ'NDE VII. ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI /Akrilik lifin iyonik sıvı uygulanılarak boyanabilme özelliklerinin geliştirilmesi", MERİNOS AKM , ATATÜRK KONGRE MERKEZİ, MERİNOS PARKI, OSMANGAZİ/ BURSA, 16000 TÜRKİYE, TÜRKİYE, 2015,

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Akrilik liflerin ıslanabilirliğinin artırılması", Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ, Yürütücü, 01.11.2013-30.04.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Yenilikçi ısı enerjisi depolama sistemleri", Avrupa Birliği, Yürütücü, 15.05.2014-28.09.2017 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"Isıl enerji depolama için kullanılabilecek faz değişim maddelerinin ve ötektik karışımlarının vinil polimerler içerisinde mikro nano boyutlarda kapsüllenmesi", TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.03.2013-23.10.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Lipozoma hapsedilmiş yağ asitlerinin deneysel periodontitiste periodontal yıkıma etkisinin araştırılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 03.11.2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Polialkilakrilat ve Polialkilmetakrilat Polimerlerinin ATRP Yöntemiyle Üretilerek Karakterize Edilmesi", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tekstil Uygulamaları İçin Isı Depolama Özellikli Ve Etkin Dış Yüzeyli Mikrokapsül Üretimi", TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Polistiren Esaslı Katı Katı Faz Değişim Maddelerinin Üretilmesi Ve Isıl Enerji Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi", TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Isıl enerji depolama amaçlı poliakrilik katı katı faz değişim maddelerinin sentezlenmesi ve karakterizasyonu", TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Poli 2 polietilenglikol monometileter akrilat ve Poli 2 polietilenglikol monometileter metakrilat polimerlerinin ısıl enerji depolama amaçlı katı katı faz değişim malzemeleri olarak sentezlenmesi ve karakterize edilmesi", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Isıl Enerji Depolama Amaçlı Bazı Yağ Asitlerinin PEMA PMA ve PBMA Polimerleri ile Oluşturacağı Yeni Tip Kompozit Malzemelerin Hazırlanması DSC Analiz Tekniği ile Enerji Depolama Özelliklerinin Isıl Kararlılıklarının Belirlenmesi", BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Parafin Polimetilmetakrilat Mikrokapsüllerinin Sentez ve Karakterizasyonu", TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Sülfonlanmış polistiren iyonomerleri PEG karışımlarının hazırlanması ve karakterize edilmesi", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Metal tetraaminofitalösin komplekslerinin anilin pirol tiyofen 1 4 diaminobenzene ve benzidin kopolimerlerinin elektrokimyasal yolla sentezlenmesi ve elektriksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

CEMİL ALKAN,DERYA KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ, "FOTOTERMAL ETKİ İLE ISI ÜRETEN PERDE SİSTEMİ", Ulusal 

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:cemil.alkan@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1999-2004
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Polimer Bilim Ve Teknolojisi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

Tez Adı:Synthesis, Characterization And Electrical Properties Of Diazophenylene And Diazodiphenylene Bridged Co, Ni, Cu, Ce, And Er Phthalocyanine Polymers
Yüksek Lisans
1996-1999
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Compatibilization Of Poly (2,6-Dibromo 1,4- Phenylene Oxide) With Sulfonated Polystyrene İonomers
Lisans
1990-1996
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya BölümüAkademik Görevler

Profesör
2013-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ KİMYA BÖLÜMÜ/ FİZİKOKİMYA ANABİLİM DALI
Doçent
2008-2013
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ KİMYA BÖLÜMÜ/ FİZİKOKİMYA ANABİLİM DALI
Yardımcı Doçent
2004-2008
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ KİMYA BÖLÜMÜ/ FİZİKOKİMYA ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
1996-2004
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ KİMYA BÖLÜMÜ/ KİMYA ANABİLİM DALI


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2017-2018)FİZİKOKİMYA LAB.ITürkçe4
(2017-2018)STOKİYOMETRİTürkçe3
(2017-2018)FİZİKOKİMYA ITürkçe4
Yüksek Lisans
(2017-2018)POLİMER MOLEKÜL AGIRLIĞI ANALİZİTürkçe1
(2017-2018)POLİMER KİMYASI ITürkçe1
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Şerife AKYÜZ, (2008)., "Anilin, Cu-tetraaminofitalosiyanin kopolimerinin çözelti ortamında elde edilmesi ve elektriksel özelliklerinin incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Yusuf TEK, (2009)., "Üre ve tiyoüre-yağ asidi yoğunlaşma bileşiklerinin sentezi, karakterizasyonu ve fizikokimyasal özellikleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Gülçin CANİK, (2009)., "Asit-amin kondenzasyonu ile sentezlenen yeni nesil faz değişim malzemeleri ve fizikokimyasal özellikleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Kasım AKSOY, (2009)., "Sülfonlanmış polistiren iyonomerleri -polietilenglikol karışımlarının hazırlanması ve karakterizasyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Sennur ALAY, (2010)., "Isıl enerji depolama özellikli mikrokapsüller içeren akıllı tekstil ürünlerinin geliştirilmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora
6.Esra DOĞANGÜZEL, (2010)., "Poli(vinilalkol-ko-vinillaurat),poli(vinilalkol-ko-vinilmiristat) ve poli(vinilalkol-ko-vinilpalmitat) polimerlerinin ısıl enerji depolama amaçlı katı-katı faz değişim maddeleri olarak sentezi ve karakterizasyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Mukaddes Ülkü ÖNDER, (2011)., "Polieterlerin katı-sıvı faz değişim yoluyla ısıl enerji depolama malzemesi olarak sentezlenmesi ve karakterizasyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Ömer Faruk ENSARİ, (2011)., "Poli (alkiloiletilakrilat-ko-metilmetakrilat) kopolimerlerinin enerji depolama amacıyla katı-katı faz değişim maddesi olarak sentezlenmesi ve karakterizasyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
9.Derya KAHRAMAN, (2012)., "Poli(polietilen glikol monometileter akrilat) ve poli(polietilen glikol monometileter metakrilat) polimerlerinin ısıl enerji depolama amaçlı katı-katı faz değişim malzemeleri olarak hazırlanması ve tanımlanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
10.Necati BAŞMAN, (2012)., "Elektrokimyasal olarak sentezlenen poli(hidridokarbin)'den elde edilen elmas-benzeri karbon filmlerin yapısal, fiziksel ve mekanik özellikleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı, Doktora
11.Kemal KAYA, (2007)., "Isıl enerji depolama amaçlı plipropilen-parafin karışımının hazırlanması ve ısıl özelliklerinin belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
12.Yeşim MÜEZZİNOĞLU, (2014)., "Poli(polietilen glikol diglisidil metakrilat) ve poli(polietilen glikol monometileter glisidil metakrilat) polimerlerinin ısıl enerji depolama amaçlı katı-katı faz değişim malzemeleri olarak hazırlanması ve tanımlanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
13.Ruhan ALTUN ANAYURT, (2014)., "Tekstil uygulamaları için ısı depolama özellikli ve etkin dış yüzeyli mikrokapsül üretimi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Doktora
14.Alev ARSLAN, (2015)., "Isıl enerji depolama özellikli poli(metil metakrilat-ko-akrilonitril) mikrokapsüllerinin üretimi ve karakterizasyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
15.Çınar KIZIL, (2015)., "Parafin ötektiklerinin polistiren kabuk içinde kapsüllenmesi ve ısı depolama özelliklerinin incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
16.Alper BİÇER, (2015)., "Polistiren esaslı yeni katı-katı faz değişim maddelerinin sentezi, karakterizasyonu ve ısıl enerji depolama özelliklerinin belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Doktora
17.Ayşegül Nazlı ÖZCAN, (2015)., "Bazı yağ asidi ötektik karışımlarının PMMA polimer kabuk ile mikro-nano boyutlarında kapsüllerin hazırlanması ve ısıl depolama özelliklerinin belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
18.Cahit BİLGİN, (2015)., "Bazı parafin ötektik karşımlarının PMMA polimer kabuk ile mikro-nano boyutlarında kapsüllerinin hazırlanması ve ısıl depolama özelliklerinin belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
19.Ayşe ALTINTAŞ, (2015)., "Yağ asitleri ötektiklerinin polistiren kabuk içinde kapsüllenmesi ve ısı depolama özelliklerinin incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
20.Yusuf MERT, (2015)., "Penta gliserin, neopentil glikol neopentil alkol ve ötektiklerinin poliakrilik asit kabuk içinde kapsüllenmesi ve ısı depolama özelliklerinin incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
21.Kasım AKSOY, (2015)., "Fonksiyonel gruplara sahip polimerlerin ısıl enerji depolama amaçlı faz değişim maddelerinin mikro-kapsüllenmesinde kullanılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Doktora
22.Tuğba GÜNGÖR ERTUĞRAL, (2016)., "Katı-katı faz değişimi yoluyla ısıl enerji depolayabilen poliester esaslı koruyucu gıda ambalaj malzemelerinin hazırlanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Doktora
23.Aylin ÇETİN, (2016)., "Poli (metilmetakrilat-ko-glisidil metakrilat-ko-etilen glikol dimetakrilat)/n- oktadekan mikrokapsüllerinin üretim ve modifikasyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
24.Derya KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ, (2016)., "Islanabilirliği artırılmış akrilik lif üretimi için poliakrilonitril kopolimerlerinin sentez ve karakterizasyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Doktora
25.Yasemin DAMLIOĞLU, (2018)., "Akrilik polimerlerin ıslanabilirliğinin bazı hidrofilik komonomerler kullanarak artırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
26.Elif ADIGÜZEL, (2019)., "Bazı tuz hidrat kompozitlerinin hazırlanması ve ısıl enerji depolama özellikleri bakımından karakterizasyonu", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
27.Müyesser Selda TÖZÜM, (2019)., "Renk değiştiren boyarmaddelerin mikrokapsülasyonu ve tekstil materyallerine uygulanması", Süleyman Demirel Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora


Editörlük

1.Bartin University International Journal of Natural And Applied Sciences (JONAS)(TR DİZİN), Dergi, Bartın Üniversitesi


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ALKAN CEMİL,Rathgeber Christoph,Hennemann Peter,Hiebler Stefan (2019). Poly(ethylene-co-1-tetradecylacrylate) and poly(ethylene-co-1-octadecylacrylate) copolymers as novel solid–solid phase change materials for thermal energy storage. Polymer Bulletin, 1-19., Doi: 10.1007/s00289-018-2478-8 (Yayın No: 4650365)
2.ALTUN ANAYURT RUHAN,ALAY AKSOY SENNUR,ALKAN CEMİL,DEMİRBAĞ GENÇ SENA,TÖZÜM MÜYESSER SELDA (2019). Development of thermo-regulating fabrics using PCM microcapsules with poly(methyl methacrylate-co-2-hydroxy ethyl methacrylate) shell and n-alkane core. International Journal of Clothing Science and Technology, 31(1), 65-79., Doi: 10.1108/IJCST-09-2017-0145 (Yayın No: 4651069)
3.SARI AHMET,BİÇER ALPER,ALKAN CEMİL (2019). Poly(styrene‐co‐maleic anhydride)‐graft‐fatty acids as novel solid–solid PCMs for thermal energy storage. POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE, , Doi: 10.1002/pen.25064 (Yayın No: 5790281)
4.TÖZÜM MÜYESSER SELDA,ALKAN CEMİL,ALAY AKSOY SENNUR (2019). Preparation of poly(methyl methacrylate‐co‐ethylene glycol dimethacrylate‐co‐glycidyl methacrylate) walled thermochromic microcapsules and their application to cotton fabrics. Journal of Applied Polymer Science, 48815, Doi: 10.1002/app.48815 (Yayın No: 5790397)
5.KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,Damlıoğlu Yasemin,ALKAN CEMİL (2019). Poly(methyl methacrylate-co-ethylene glycole dimethacrylate-co-acrylamide)/N-Octadecane microparticles for thermal energy storage. Solar Energy Materials and Solar Cells, 193253-258., Doi: 10.1016/j.solmat.2019.01.021 (Yayın No: 5790708)
6.KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,Damlıoğlu Yasemin,ALKAN CEMİL (2019). Poly(styrene-co-divinylbenzene-co-acrylamide)/n-octadecane microencapsulated phase change materials for thermal energy storage. Solar Energy Materials and Solar Cells, 1985-10., Doi: 10.1016/j.solmat.2019.04.008 (Yayın No: 5790763)
7.GÖK ÖZGÜL,ALKAN CEMİL,KONUKLU YELİZ (2019). Developing a poly(ethylene glycol)/cellulose phase change reactive composite for cooling application. Solar Energy Materials and Solar Cells, 191345-349., Doi: 10.1016/j.solmat.2018.11.038 (Yayın No: 5790782)
8.SARI AHMET,BİÇER ALPER,ALKAN CEMİL,Özcan Ayşegül Nazlı (2019). Thermal energy storage characteristics of myristic acid-palmitic eutectic mixtures encapsulated in PMMA shell. Solar Energy Materials and Solar Cells, 1931-6., Doi: 10.1016/j.solmat.2019.01.003 (Yayın No: 5790196)
9.TÖZÜM MÜYESSER SELDA,ALAY AKSOY SENNUR,ALKAN CEMİL (2018). Microencapsulation of Three-Component Thermochromic System for Reversible Color Change and Thermal Energy Storage. Fibers and Polymers, 19(3), 660-669., Doi: 10.1007/s12221-018-7801-3 (Yayın No: 4650480)
10.SARI AHMET,ALKAN CEMİL,BİLGİN CAHİT,BİÇER ALPER (2018). Preparation, Characterization and Thermal Energy Storage Properties of Micro/Nano Encapsulated Phase Change Material with Acrylic-Based Polymer. Polymer Science, Series B, 60(1), 58-68., Doi: 10.1134/S1560090418010128 (Yayın No: 4312709)
11.KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,KIZIL ÇINAR,BİÇER ALPER,SARI AHMET,ALKAN CEMİL (2018). Microencapsulated n -alkane eutectics in polystyrene for solar thermal applications. Solar Energy, 16032-42., Doi: 10.1016/j.solener.2017.11.072 (Yayın No: 4312704)
12.GiroPaloma Jessica,ALKAN CEMİL,Chimenos Josep Maria,Ins Fernndez Ana (2017). Comparison of Microencapsulated Phase Change Materials Prepared at Laboratory Containing the Same Core and Different Shell Material. Applied Sciences, 7(7), 2-9., Doi: doi:10.3390/app7070723 (Yayın No: 3558230)
13.KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALTINTAŞ AYŞE,SARI AHMET,ALKAN CEMİL (2017). Polystyrene microcapsules with palmitic-capric acid eutectic mixture as building thermal energy storage materials. Energy and Buildings, 150376-382., Doi: 10.1016/j.enbuild.2017.06.022 (Yayın No: 3751112)
14.ALTUN ANAYURT RUHAN,ALKAN CEMİL,ALAY AKSOY SENNUR,DEMİRBAĞ SENA,TÖZÜM MÜYESSER SELDA (2017). INFLUENCE OF HYDROPHILIC COMONOMER ON THERMAL PROPERTIES OF POLYMETHYLEMETHACRYLATE/N-ALKANES MICROCAPSULES. Tekstil ve Konfeksiyon, 27(2), 163-172. (Yayın No: 3751312)
15.SARI AHMET,BİÇER ALPER,ALKAN CEMİL (2017). Thermal energy storage characteristics of poly(styrene-co-maleic anhydride)-graft-PEG as polymeric solid–solid phase change materials. Solar Energy Materials and Solar Cells, (161), 219-225., Doi: doi.org/10.1016/j.solmat.2016.12.001 (Yayın No: 3558222)
16.Ristic Alenka,Furbo Simon,Moser Christoph,Schranzhofer Hermann,Lazaro Ana,Delgado Monica,Pealosa Conchita,Zalewski Laurent,Diarce Gonzalo,ALKAN CEMİL,Gunasekara Saman N,Haussmann Thomas,Gschwander Stefan,Rathgeber Christoph,Schmit Henri,Barreneche Camila,Cabeza Luiza,Ferrer Gerard,KONUKLU YELİZ,PAKSOY HALİME ÖMÜR,Rammelberg Holger,Munz Gunther,Herzog Thomas,Jnchen Jochen,Palomo del Barrio Elena (2016). IEA SHC Task 42 ECES Annex 29 WG A1 Engineering and Processing of PCMs TCMs and Sorption Materials. Energy Procedia, 91207-217., Doi: 10.1016 (Yayın No: 3165999)
17.ALAY AKSOY SENNUR,ALKAN CEMİL,TÖZÜM MÜYESSER SELDA,DEMİRBAĞ SENA,ALTUN ANAYURT RUHAN,ULCAY YUSUF (2016). Preparation and textile application of poly(methyl methacrylate-co-methacrylic acid)/n-octadecane and n-eicosane microcapsules. The Journal of The Textile Institute, 108(1), 30-41., Doi: 10.1080/00405000.2015.1133128 (Yayın No: 3751209)
18.ALKAN CEMİL,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,Gottschalk Axel,Ramamoorthi Umesh,Kumar Arvind,Yadav Sateesh Kumar,Yadav Anurag Singh,adıgüzel elif,ALTINTAŞ AYŞE,DAMLIOĞLU YASEMİN,ÇETİN AYLİN (2016). Polyvinyl Alcohol salt Hydrate Mixtures as Passive Thermal Energy Storage Systems. Energy Procedia, 911012-1017., Doi: 10.1016 (Yayın No: 3166198)
19.SARI AHMET,ALKAN CEMİL,BİÇER ALPER (2016). Thermal energy storage characteristics of micro nanoencapsulated heneicosane and octacosane with poly methylmethacrylate shell. JOURNAL OF MİCROENCAPSULATİON, 33(3), 221-228., Doi: 10.3109 (Yayın No: 3167015)
20.ŞENOCAK AYŞEGÜL,ALKAN CEMİL,KARADAĞ AHMET (2016). Thermal Decomposition and a Kinetic Study of Poly Para Substituted Styrene s. American journal of Analytical Chemistry, 7(3), 246-253., Doi: 10.4236 (Yayın No: 3165400)
21.AKSOY KASIM,ALKAN CEMİL (2016). Kompleks Koaservasyon Metoduyla Kitosan Poli vinil alkol Duvarlı N hekzadekan Çekirdekli Mikrokapsüllerin Hazırlanması ve Karskterizasyonu. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20(2), 290-297., Doi: 10.19113 (Yayın No: 3164390)
22.ALKAN CEMİL,ALAY AKSOY SENNUR,RUHAN ALTUN ANAYURT (2015). Synthesis of poly methyl methacrylate co acrylic acid n eicosane microcapsules for thermal comfort in textiles. TEXİLE RESARCH JOURNAL, 0(00), 1-8., Doi: 10.1177/0040517514548751 (Yayın No: 1518740)
23.SARI AHMET,ALKAN CEMİL,ÖZCAN AYŞEGÜL NAZLI (2015). Synthesis and characterization of micro nano capsules of PMMA capric stearic acid eutectic mixture for low temperature thermal energy storage in buildings. Energy and Buildings, 90106-113., Doi: 10.1016/j.enbuild.2015.01.013 (Yayın No: 1346301)
24.KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2015). Synthesis of High Molecular Weight Polystearylacrylate and Polystearylmethacrylate Polymers via ATRP Method as Thermal Energy Storage Materials. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCE, 2(4), 6-11. (Yayın No: 1801902)
25.SARI AHMET,ALKAN CEMİL,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ÇINAR KIZIL (2015). Micro nano encapsulated n tetracosane and n octadecane eutectic mixture with polystyrene shell for low temperature latent heat thermal energy storage applications. Solar Energy, 115195-203., Doi: 10.1016/j.solener.2015.02.035 (Yayın No: 1799887)
26.SARI AHMET,ALKAN CEMİL,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,BİÇER ALPER (2014). Micro nano encapsulated n heptadecane with polystyrene shell for latent heat thermal energy storage. Solar Energy Materials and Solar Cells, 12642-50., Doi: 10.1016/j.solmat.2014.03.023 (Yayın No: 1346013)
27.SARI AHMET,ALKAN CEMİL,BİLGİN CAHİT (2014). Micro nano encapsulation of some paraffin eutectic mixtures with poly methyl methacrylate shell Preparation characterization and latent heat thermal energy storage properties. Applied Energy, 136217-227., Doi: 10.1016/j.apenergy.2014.09.047 (Yayın No: 1346290)
28.SARI AHMET,ALKAN CEMİL,ALTINTAŞ AYŞE (2014). Preparation characterization and latent heat thermal energy storage properties of micro nanoencapsulated fatty acids by polystyrene shell. Applied Thermal Engineering, 73(1), 1160-1168., Doi: 10.1016/j.applthermaleng.2014.09.005 (Yayın No: 1346293)
29.SARI AHMET,ALKAN CEMİL,BİÇER ALPER,BİLGİN CAHİT (2014). Latent heat energy storage characteristics of building composites of bentonite clay and pumice sand with different organic PCMs. International Journal of Energy Research, 38(11), 1478-1491., Doi: 10.1002/er.3185 (Yayın No: 1346299)
30.SARI AHMET,ALKAN CEMİL,BİÇER ALPER,ALTINTAŞ AYŞE,BİLGİN CAHİT (2014). Micro nanoencapsulated n nonadecane with poly methyl methacrylate shell for thermal energy storage. Energy Conversion and Management, 86614-621., Doi: 10.1016/j.enconman.2014.05.092 (Yayın No: 1346296)
31.SARI AHMET,ARZU KARLI,ALKAN CEMİL,KARAİPEKLİ ALİ (2013). Polyethyl Methacrylate PEMA Fatty Acids Blends as Novel Phase Change Materials for Thermal Energy Storage. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 35(19), 1813-1819., Doi: 10.1080/15567036.2010.531507 (Yayın No: 2215290)
32.SARI AHMET,ALKAN CEMİL,BİÇER ALPER (2013). Development Characterization and Latent Heat Thermal Energy Storage Properties of Neopentyl Glycol Fatty Acid Esters as New Solid Liquid PCMs. Industrial & Engineering Chemistry Research, 52(51), 18269-18275., Doi: 10.1021/ie403039n (Yayın No: 1345939)
33.SARI AHMET,ALKAN CEMİL (2012). Preparation and thermal energy storage properties of poly n butyl methacrylate fatty acids composites as form stable phase change materials. Polymer Composites, 33(1), 92-98., Doi: 10.1002/pc.21252 (Yayın No: 350332)
34.ALAY AKSOY SENNUR,ALKAN CEMİL,GÖDE FETHİYE (2012). Steady state thermal comfort properties of fabrics incorporated with microencapsulated phase change materials. Journal of the Textile Institute, 103(7), 757-765., Doi: 10.1080/00405000.2011.606982 (Yayın No: 350415)
35.SARI AHMET,ALKAN CEMİL,BİÇER ALPER (2012). Synthesis and thermal properties of polystyrene graft PEG copolymers as new kinds of solid solid phase change materials for thermal energy storage. Materials Chemistry and Physics, 133(1), 87-94., Doi: 10.1016/j.matchemphys.2011.12.056 (Yayın No: 350318)
36.ALKAN CEMİL,EVA GUNTHER,HİEBLER STEFAN,ENSARİ ÖMER FARUK,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA (2012). Polyurethanes as solid solid phase change materials for thermal energy storage. Solar Energy, 86(6), 1761-1769., Doi: 10.1016/j.solener.2012.03.012 (Yayın No: 350246)
37.SARI AHMET,ALKAN CEMİL,ÖZGÜR LAFCI (2012). Synthesis and thermal properties of poly styrene co ally alcohol graft stearic acid copolymers as novel solid solid PCMs for thermal energy storage. Solar Energy, 86(9), 2282-2292., Doi: 10.1016/j.solener.2012.04.018 (Yayın No: 350265)
38.ALKAN CEMİL,SARI AHMET,BİÇER ALPER (2012). Thermal energy storage by poly styrene co p stearoylstyrene copolymers produced by the modification of polystyrene. Journal of Applied Polymer Science, 125(5), 3447-3455., Doi: 10.1002/app.36527 (Yayın No: 350353)
39.ALKAN CEMİL,EVA GUNTHER,STEFAN HİEBLER,ENSARİ ÖMER FARUK,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA (2012). Polyethylene glycol sugar composites as shape stabilized phase change materials for thermal energy storage. Polymer Composites, 33(10), 1728-1736., Doi: 10.1002/pc.22307 (Yayın No: 350190)
40.ALKAN CEMİL,ENSARİ ÖMER FARUK,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA (2012). Poly 2 alkyloyloxyethylacrylate and poly 2 alkyloyloxyethylacrylate co methylacrylate comblike polymers as novel phase change materials for thermal energy storage. Journal of Applied Polymer Science, 126(2), 631-640., Doi: 10.1002/app.36646 (Yayın No: 350162)
41.BAŞMAN NECATİ,UZUN ORHAN,FİAT VAROL SONGÜL,ALKAN CEMİL,ÇANKAYA GÜVEN (2012). Electrical characterization of a pre ceramic polymer modified Ag poly hydridocarbyne p Si Schottky barrier diode. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 23(12), 2282-2288., Doi: 10.1007/s10854-012-0819-1 (Yayın No: 350131)
42.ALKAN CEMİL,GUNTHER EVA,HIEBLER STEFAN,MICHAEL HIMPEL (2012). Complexing blends of polyacrylic acid polyethylene glycol and poly ethylene co acrylic acid polyethylene glycol as shape stabilized phase change materials. Energy Conversion and Management, 64364-370., Doi: 10.1016/j.enconman.2012.06.003 (Yayın No: 350297)
43.ALKAN CEMİL,TEK YUSUF,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA (2011). Preparation and characterization of a series of thiourea derivatives as phase change materials for thermal energy storage. Turkish Journal of Chemistry, 35769-777., Doi: 10.3906/kim-1008-3 (Yayın No: 364762)
44.ALKAN CEMİL,GÜLÇİN CANİK,HAMZA DÜNYA,SARI AHMET (2011). Synthesis and thermal energy storage properties of ethylene dilauroyl dimyristoyl and dipalmitoyl amides as novel solid liquid phase change materials. Solar Energy Materials and Solar Cells, 95(4), 1203-1207., Doi: 10.1016/j.solmat.2011.01.018 (Yayın No: 357943)
45.ALKAN CEMİL,SARI AHMET,KARAİPEKLİ ALİ (2011). Preparation thermal properties and thermal reliability of microencapsulated n eicosane as novel phase change material for thermal energy storage. Energy Conversion and Management, 52(1), 687-692., Doi: 10.1016/j.enconman.2010.07.047 (Yayın No: 349428)
46.BİLGİN ŞENTÜRK SEMA,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL,GÖKÇE İSA (2011). Biodegradable PEG cellulose PEG agarose and PEG chitosan blends as shape stabilized phase change materials for latent heat energy storage. Carbohydrate Polymers, 84(1), 141-144., Doi: 10.1016/j.carbpol.2010.11.015 (Yayın No: 357965)
47.UZUN ORHAN,BAŞMAN NECATİ,ALKAN CEMİL,KÖLEMEN UĞUR,YILMAZ FİKRET (2011). Investigation of mechanical and creep properties of polypyrrole by depth sensing indentation. Polymer Bulletin, 66(5), 649-660., Doi: 10.1007/s00289-010-0361-3 (Yayın No: 357909)
48.ALAY AKSOY SENNUR,ALKAN CEMİL,GÖDE FETHİYE (2011). Synthesis and characterization of poly methyl methacrylate n hexadecane microcapsules using different cross linkers and their application to some fabrics. Thermochimica Acta, 518(1-2), 1-8., Doi: 10.1016/j.tca.2011.01.014 (Yayın No: 357882)
49.ALAY AKSOY SENNUR,GÖDE FETHİYE,ALKAN CEMİL (2011). Synthesis and thermal properties of poly n butyl acrylate n hexadecane microcapsules using different cross linkers and their application to textile fabrics. Journal of Applied Polymer Science, 120(5), 2821-2895., Doi: 10.1002/app.33266 (Yayın No: 357800)
50.SARI AHMET,ALKAN CEMİL,BİÇER ALPER,KARAİPEKLİ ALİ (2011). Synthesis and thermal energy storage characteristics of polystyrene graft palmitic acid copolymers as solid solid phase change materials. Solar Energy Materials and Solar Cells, 95(12), 3195-3201., Doi: 10.1016/j.solmat.2011.07.003 (Yayın No: 357840)
51.GÜLÇİN CANİK,ALKAN CEMİL (2010). Hexamethylene dilauroyl dimyristoyl and dipalmytoyl amides as phase change materials for thermal energy storage. Solar Energy, 84(4), 666-672., Doi: 10.1016/j.solener.2010.01.016 (Yayın No: 358016)
52.SARI AHMET,ALKAN CEMİL,KARAİPEKLİ ALİ,UZUN ORHAN (2010). Poly ethylene glycol poly methyl methacrylate blends as novel form stable phase change materials for thermal energy storage. Journal of Applied Polymer Science, 116(2), 929-933., Doi: 10.1002/app.31623 (Yayın No: 358202)
53.SARI AHMET,ALKAN CEMİL,KARAİPEKLİ ALİ (2010). Preparation characterization and thermal properties of PMMA n heptadecane microcapsules as novel solid liquid microPCM for thermal energy storage. Applied Energy, 87(5), 1529-1534., Doi: 10.1016/j.apenergy.2009.10.011 (Yayın No: 357997)
54.SARI AHMET,BİÇER ALPER,KARAİPEKLİ ALİ,ALKAN CEMİL,KARADAĞ AHMET (2010). Synthesis thermal energy storage properties and thermal reliability of some fatty acid esters with glycerol as novel solid liquid phase change materials. Solar Energy Materials and Solar Cells, 94(10), 1711-1715., Doi: 10.1016/j.solmat.2010.05.033 (Yayın No: 358102)
55.UZUN ORHAN,BAŞMAN NECATİ,ALKAN CEMİL,KÖLEMEN UĞUR,YILMAZ FİKRET (2010). Depth sensing indentation analysis of electrochemically synthesized polythiophene. Materials Chemistry and Physics, 124(1), 196-202., Doi: 10.1016/j.matchemphys.2010.06.019 (Yayın No: 358236)
56.ALAY AKSOY SENNUR,ALKAN CEMİL,GÖDE FETHİYE (2010). Preparation and characterization of poly methylmethacrylate coglycidyl methacrylate n hexadecane nanocapsules as a fiber additive for thermal energy storage. Fibers and Polymers, 11(8), 1089-1093., Doi: 10.1007/S12221-010-1089-2 (Yayın No: 358155)
57.ALKAN CEMİL,SARI AHMET,KARAİPEKLİ ALİ,UZUN ORHAN (2009). Preparation characterization and thermal properties of microencapsulated phase change material for thermal energy storage. Solar Energy Materials and Solar Cells, 93(1), 143-147., Doi: 10.1016/j.solmat.2008.09.009 (Yayın No: 358267)
58.SARI AHMET,ALKAN CEMİL,KARAİPEKLİ ALİ,UZUN ORHAN (2009). Microencapsulated n octacosane as phase change material for thermal energy storage. Solar Energy, 83(10), 1757-1763., Doi: 10.1016/j.solener.2009.05.008 (Yayın No: 358293)
59.ALKAN CEMİL,KAYA KEMAL,SARI AHMET (2009). Preparation Thermal Properties and Thermal Reliability of Form Stable Paraffin Polypropylene Composite for Thermal Energy Storage. Journal of Polymers and the Environment, 17(4), 254-258., Doi: 10.1007/s10924-009-0146-7 (Yayın No: 358376)
60.SARI AHMET,KARAİPEKLİ ALİ,ALKAN CEMİL (2009). Preparation characterization and thermal properties of lauric acid expanded perlite as novel form stable composite phase change material. Chemical Engineering Journal, 155(3), 899-904., Doi: 10.1016/j.cej.2009.09.005 (Yayın No: 358334)
61.ALKAN CEMİL,SARI AHMET (2008). Fatty acid poly methyl methacrylate PMMA blends as form stable phase change materials for latent heat thermal energy storage. Solar Energy, 82(2), 118-124., Doi: 10.1016/j.solener.2007.07.001 (Yayın No: 358416)
62.KAYGUSUZ KAMİL,ALKAN CEMİL,SARI AHMET,UZUN ORHAN (2008). Encapsulated Fatty Acids in an Acrylic Resin as Shape stabilized Phase Change Materials for Latent Heat Thermal Energy Storage. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 30(11), 1050-1059., Doi: 10.1080/15567030701258212 (Yayın No: 358615)
63.SARI AHMET,ALKAN CEMİL,KARAİPEKLİ ALİ,ÖNAL ADEM (2008). Preparation characterization and thermal properties of styrene maleic anhydride copolymer SMA fatty acid composites as form stable phase change materials. Energy Conversion and Management, 49(2), 373-380., Doi: 10.1016/j.enconman.2007.06.006 (Yayın No: 358502)
64.ALKAN CEMİL,KAYA KEMAL,SARI AHMET (2008). Preparation and thermal properties of ethylene glycole distearate as a novel phase change material for energy storage. Materials Letters, 62(6-7), 1122-1125., Doi: 10.1016/j.matlet.2007.07.061 (Yayın No: 358557)
65.ALKAN CEMİL,Leyla Aras,Güngör Gündüz (2007). Synthesis characterization and electrical properties of diazophenylene bridged Co Ni Cu Ce and Er phthalocyanine polymers. Journal of Applied Polymer Science, 106(1), 378-385., Doi: 10.1002/app.26461 (Yayın No: 358700)
66.ALKAN CEMİL,SARI AHMET,KÖLEMEN UĞUR,UZUN ORHAN (2006). Eudragit S methyl methacrylate methacrylic acid copolymer fatty acid blends as form stable phase change material for latent heat thermal energy storage. Journal of Applied Polymer Science, 101(3), 1402-1406., Doi: 10.1002/app.23478 (Yayın No: 358819)
67.ALKAN CEMİL,SARI AHMET,UZUN ORHAN (2006). Poly ethylene glycol acrylic polymer blends for latent heat thermal energy storage. AIChE Journal, 52(9), 3310-3314., Doi: 10.1002/aic.10928 (Yayın No: 358730)
68.ALKAN CEMİL,LEYLA ARAS,GÜNGÖR GÜNDÜZ (2006). Synthesis characterization and electrical properties of a diazodiphenylene bridged Cu phthalocyanine polymer. Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 44(19), 5692-5698., Doi: 10.1002/pola.21554 (Yayın No: 363124)
69.ALKAN CEMİL (2006). Enthalpy of melting and solidification of sulfonated paraffins as phase change materials for thermal energy storage. Thermochimica Acta, 451(1-2), 126-130., Doi: 10.1016/j.tca.2006.09.010 (Yayın No: 358775)
70.ALKAN CEMİL,AHU GÜMRAH DUMANLI,LEYLA ARAS (2006). Sulfonation degree determination of polystyrene ionomers by using adiabatic bomb calorimeter. Journal of Applied Polymer Science, 100(6), 4684-4688., Doi: 10.1002/app.22970 (Yayın No: 364959)
71.ALKAN CEMİL,YURTSEVEN N,LEYLA ARAS (2005). Miscibility Of Methylmethacrylate Co Methacrylic Acid Polymer With Magnesium Zinc And Manganese Sulfonated Polystyrene Ionomers. Turkish Journal of Chemistry, 29497-506. (Yayın No: 365302)
72.ALKAN CEMİL,LEYLA ARAS,GÜNGÖR GÜNDÜZ (2004). Synthesis And Characterization Of 1 4 Diazophenylene Bridged Cu Phthalocyanine Polymer. e-Polymers, 701-10., Doi: 1618-7229 (Yayın No: 363693)
73.MIH M,LEYLA ARAS,ALKAN CEMİL (2003). Compatibilization Of Poly 2 6 Dimethyl 1 4 Phenylene Oxide And Poly 2 6 Dichloro 1 4 Phenylene Oxide With Sulfonated Polystyrene And İts Na And Zn Neutralized Ionomers. Polymer Bulletin, 50(3), 191-196. (Yayın No: 363988)
74.ALKAN CEMİL,Leyla Aras (2001). Miscibility of polystyrene based ionomers with poly 2 6 dibromo 1 4 phenylene oxide. Journal of Applied Polymer Science, 82(14), 3558-3567., Doi: 10.1002/app.2218 (Yayın No: 364105)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.BAŞMAN NECATİ,ERGEN SEMRA,ALKAN CEMİL,UZUN ORHAN (2019). Characterization of a diamond-like carbon film produced from an electrosynthesized pre-ceramic polymer. Journal of New Results in Science, 8(2), 74-81. (Yayın No: 5824237)
2.SELDA TÖZÜM,ALKAN CEMİL,ALAY AKSOY SENNUR (2013). Poli Metil Metakrilat ko Akrilik Asit Duvarlı Parafin Çekirdekli Mikrokapsüllerin Pamuklu Kumaşlara Uygulanması. Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, 3(7), 52-61. (Yayın No: 365855)
3.ALKAN CEMİL,Tek Yusuf,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA (2013). 1 3 DIALKYLOYLUREAS for THERMAL ENERGY STORAGE. Chimica Acta Turcica, 35(1), 39-45. (Yayın No: 1806803)
4.ALAY SENNUR, GÖDE FETİYE, ALKAN CEMİL (2009). Isıl Enerji Depolama İçin Poli etil akrilat Hekzadekan Mikrokapsüllerinin Üretilmesi ve Karakterizasyonu. Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, 3(33), 33-46. (Yayın No: 365725)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.GÖKŞEN Nazan,ALKAN CEMİL,GÖKÇE İSA (2019). SÜPER KATLANMIŞ YEŞİL FLORESANSLI PROTEİNE AİT FLORESANS ÖZELLİĞİNİKULLANARAK BİYOKONJUGASYON YÖNTEMİNİN OPTİMİZE EDİLMESİ. 2. ULUSLARARASI 19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:5823035)
2.KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ÇETİN Aylin,ALKAN CEMİL (2019). Preparation, Characterization, and Thermal Properties of Poly(methyl methacrylate-co-2-hydroxy propyl-3-urea methacrylate-co-ethylene glycole dimethacrylate)/N- Octadecane Microcapsules For Thermal Energy Storage. ICAT’2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5822534)
3.ADIGÜZEL Elif,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2019). Preparation, Characterization and Thermal Properties of 1,4-Distearoylaminoanthraquinone as a Novel Phase Change Material. ICAT’2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5822429)
4.ALKAN CEMİL,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA (2019). Synthesis and Characterization of 1,4-dilauroylamidanthraquinone as a Novel Phase Change Material for Some Thermal Energy Storage Applications. 2nd International Eurosian Conference on Biological and Chemical Sciences 2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5824806)
5.KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2019). Synthesis and Characterization of 1,4-Distearoylamidanthraquinone as a Novel Phase Change Material for Some Thermal Energy Storage Applications. 2nd International Eurosian Conference on Biological and Chemical Sciences 2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5824776)
6.BİÇER ALPER,SARI AHMET,ALKAN CEMİL (2018). Thermal Energy Storage Characteristics of Micro-Nanoencapsulated Lauric-Capric Acid Eutectic Mixture With Polystyrene Shell,. The 14th International Conference on Energy Storage (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4666084)
7.GÖK ÖZGÜL,ALKAN CEMİL,KONUKLU YELİZ (2018). Developing a Polyethylene Glycol (PEG)/Cellulose Phase Change Composite for Cooling Application. The 14th International Conference on Energy Storage (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4666061)
8.SARI AHMET,BİÇER ALPER,ALKAN CEMİL,ÖZCAN AYŞEGÜL NAZLI (2018). Thermal Energy Storage Characteristics of Myristic Acid-Palmitic Eutectic Mixtures Encapsulated in PMMA Shell. The 14th International Conference on Energy Storage (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4666042)
9.KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,DAMLIOĞLU YASEMİN,ALKAN CEMİL (2018). Poly(methyl methacrylate-co-ethylene glycole dimethacrylate-co-acrylamide)/N-Octadecane Microparticles For Thermal Comfort Property In Textiles. 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY STORAGE (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4312728)
10.KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2018). Preparation and Testing of Poly(St-co-DVB-co-IA)/N-octadecane microencapsulated Phase Change Material for Textile Application. 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY STORAGE (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4312734)
11.ALKAN CEMİL,DAMLIOĞLU YASEMİN,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA (2018). Poly(Styrene-co-Divinylbenzene-co-Acrylamide)/n-Octadecane Microencapsulated Phase Change Material for Thermal Comfort in Textiles. 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY STORAGE (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4312732)
12.KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2018). Poly(methylmethacrylate-co-ethylene glycol dimethacrylate-co-itaconic acid)/n-octadecane with Reactice Outer Surface as Microencapsulated Phase Change Materials for Thermal Energy Storage. 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY STORAGE (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4312731)
13.BİÇER ALPER,SARI AHMET,ALKAN CEMİL,ALTINTAŞ AYŞE (2017). Thermal energy storage characteristics of micro-nanoencapsulated palmitic-stearic acid eutectic mixture with polystyrene shell. INOTES (Innovative Thermal Energy Storage Systems) Symposium and Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:3580196)
14.KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2017). Poly(Styrene-Co-Divinyl Benzene-Co-Glycidyl Methacrylate)/N-Octadecane Microcapsules As A Thermal Comforth For Textiles. INOTES (Innovative Thermal Energy Storage Systems) Symposium and Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:3580199)
15.AKSOY KASIM,ALKAN CEMİL (2017). Preparation Of Chitosan/N-Eicosane Microcapsules By Basic Coacervation. INOTES (Innovative Thermal Energy Storage Systems) Symposium and Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:3580203)
16.ENSARİ ÖMER FARUK,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2017). Synthesis and Characterisation of Poly(styrene-co-divinyl benzene-co-methacrylic acid)/n-octadecane Microencapsules for Thermal Comforth Property Development in Textiles. INOTES (Innovative Thermal Energy Storage Systems) Symposium and Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:3580204)
17.AKBAŞ HÜSEYİN,KARADAĞ AHMET,ALKAN CEMİL (2017). The Number of Chain End Effect on Melting Points and Enthalpy of Fatty Acid Esters as Thermal Energy Storage Materials. INOTES (Innovative Thermal Energy Storage Systems) Symposium and Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:3580208)
18.DAMLIOĞLU YASEMİN,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2017). Microencapsulation of n-octadecane in Poly(styrene-co-divinyl benzene-ko-acrylic acid) Shell and Accounting for Thermal Comfort Properties. INOTES (Innovative Thermal Energy Storage Systems) Symposium and Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:3580212)
19.ESRA MENDERES,AYŞENUR BAŞARAN,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2017). Synthesis And Characterization Of Poly(Styrene-Co-Divinyl Benzene-Co-2-Hydroxyethylmethacrylate)/N-Octadecane Microencapsulated Phase Change Materials For Textile Thermal Comfort Applications. INOTES (Innovative Thermal Energy Storage Systems) Symposium and Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:3580188)
20.BİÇER ALPER,SARI AHMET,ALKAN CEMİL,Ayşegül Nazlı Özcan (2017). Thermal energy storage characteristics of micro/nano encapsulated lauric-capric acid eutectic mixture by poly(methyl methacrylate). INOTES (Innovative Thermal Energy Storage Systems) Symposium and Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:3580168)
21.Gottschalk Axel,ALKAN CEMİL,Umesh Ramamoorthi (2017). Theoretical Estimation of Micro-geometry of Microencapsulated PCMs. INOTES (Innovative Thermal Energy Storage Systems) Symposium and Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:3580167)
22.ALTUN ANAYURT RUHAN,ALKAN CEMİL,ALAY AKSOY SENNUR (2017). Production and Characteristics of Poly (Methyl Methacrylate-Co-Metacrylic Acid) / N-Eicosan Microcapsules Using Heat Energy Storage Purposes. INOTES (Innovative Thermal Energy Storage Systems) Symposium and Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:3580162)
23.ENSARİ ÖMER FARUK,ALKAN CEMİL (2017). Solid-Solid Phase Change Materials for Thermal Energy Storage. INOTES (Innovative Thermal Energy Storage Systems) Symposium and Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:3580159)
24.KOÇ ESRA,ADIGÜZEL ELİF,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2017). Polysalt Hydrates as Thermal Energy Storage Material: Synthesis and Characterization. INOTES (Innovative Thermal Energy Storage Systems) Symposium and Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:3580157)
25.KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2017). Production of Poly(styrene-co-divinyl benzene-co-2-hydroxyethyl acrylate)/N-Octadecane Microcapsules for Textile Thermal Comfort. INOTES (Innovative Thermal Energy Storage Systems) Symposium and Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:3580156)
26.ALKAN CEMİL (2017). Innovative Thermal Energy Storage Materials. INOTES (Innovative Thermal Energy Storage Systems) Symposium and Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:3580154)
27.ŞENOCAK AYŞEGÜL,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,Damlıoğlu Yasemin,ALKAN CEMİL (2017). Salt Hydrates as Phase Change Materials and Phase Change Mechanism. INOTES (Innovative Thermal Energy Storage Systems) Symposium and Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:3580148)
28.SARI AHMET,BİÇER ALPER,ALKAN CEMİL (2017). LATENT HEAT THERMAL ENERGY STORAGE PROPERTIES OFENCAPSULATED N-HENEICOSANE WITH POLY(METHYLMETHACRYLATE) SHELL. 1th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY ANDTHERMAL ENGINEERING (Özet Bildiri) (Yayın No:3670980)
29.SARI AHMET,BİÇER ALPER,ALKAN CEMİL,KIZIL ÇINAR (2017). PREPARATION, CHARACTERIZATION AND THERMAL ENERGYSTORAGE CHARACTERISTICS OF ENCAPSULATEDTETRACOSANE-OCTADECANE EUTECTIC MIXTURE BYPOLYSTYRENE. 1th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY ANDTHERMAL ENGINEERING (Özet Bildiri) (Yayın No:3670991)
30.ALKAN CEMİL,SARI AHMET,ÖZCAN AYŞEGÜL NAZLI,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,BİÇER ALPER,ALTINTAŞ AYŞE (2015). Micro nano encapsulated capric myristic acid eutectic mixture in PMMA shell. Fourth International Symposium Frontiers in Polymer Science (Poster) (Yayın No:1518857)
31.DAMLIOĞLU YASEMİN,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2015). Increasing wettability of polyacrylonitrile by itoconic acid comonomer insertion. Fourth International Symposium Frontiers in Polymer Science (Poster) (Yayın No:1518862)
32.MERT YUSUF,ALKAN CEMİL,SARI AHMET,BİÇER ALPER,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALTINTAŞ AYŞE,KIZIL ÇINAR (2015). Thermal energy storage by micro nanoencapsulated n octadecane in polystyrene. Fourth International Symposium Frontiers in Polymer Science (Poster) (Yayın No:1518864)
33.KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ATEŞ SAİD,ALKAN CEMİL (2015). Poly acrylonitrile co acrylic acid copolymers and their wettability. Fourth International Symposium Frontiers in Polymer Science (Poster) (Yayın No:1518865)
34.SARI AHMET,ALKAN CEMİL,MERT YUSUF,ALTINTAŞ AYŞE,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,KIZIL ÇINAR,BİLGİN CAHİT (2015). Latent heat storage characteristics of micro nano encapsulated eutectic mixture using polystyrene shell. Fourth International Symposium Frontiers in Polymer Science (Poster) (Yayın No:1518871)
35.ADIGÜZEL ELİF,ALKAN CEMİL (2015). Poly vinyl alcohol sodium sulfate decahydrate suspensions as innovative thermalenergy storage systems. Fourth International Symposium Frontiers in Polymer Science (Poster) (Yayın No:1518872)
36.ÇETİN AYLİN,ALKAN CEMİL (2015). Carboxymethyl cellulose sodium sulfate decahydrate microdomains as innovativethermal energy storage systems. Fourth International Symposium Frontiers in Polymer Science (Poster) (Yayın No:1518874)
37.ALKAN CEMİL,ADIGÜZEL ELİF (2015). Poly ethylene glycol sodium sulfate decahydrate mixtures as innovative thermal energystorage systems. Fourth International Symposium Frontiers in Polymer Science (Poster) (Yayın No:1518875)
38.ÖNCÜL AHMET ALPER,DEMİRCİ C,KOMAN G,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2015). Poly acrylonitrile co methacrylic acid copolymers and their wettability. Fourth International Symposium Frontiers in Polymer Science (Poster) (Yayın No:1518879)
39.ENSARİ ÖMER FARUK,ALKAN CEMİL (2015). Glauber salt charged superabsorbents as thermal energy storage materials. Fourth International Symposium Frontiers in Polymer Science (Poster) (Yayın No:1519022)
40.TÖZÜM MÜYESSER SELDA,ALAY AKSOY SENNUR,ALKAN CEMİL (2018). Microencapsulation of The Thermochomic System Prepared with Phenolphthalein Color Developer. 8th International İstanbul Textile Conference-Evolution Technical Textile (EET2018) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4770773)
41.DEMİRBAĞ GENÇ SENA,ALKAN CEMİL,SARI AHMET (2018). Polymerization and Characterization of N-Vinylcaprolactam Based Thermoresponsive Polymers for Textile Applications. 8th International İstanbul Textile Conference-Evolution Technical Textile (EET2018) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4770743)
42.ALKAN CEMİL (2019). Some Theroticals and primary characteristics of microencapsulated phase change materials for thermal energy storage applications.. IAPE’xx2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5824606)
43.AKBAŞ HÜSEYİN,ALKAN CEMİL (2019). Some Ionic Liquids As Phase Change Materials And TheirMicrostructural Constitutions. Palermo Italy 2019 East West Chemistry Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5822740)
44.ALKAN CEMİL,ALAY AKSOY SENNUR (2019). Theoreticals Through Microencapsulated Phase Change Materıals forThermal Energy Storage and Thermochromicity Applications. Palermo Italy 2019 East West Chemistry Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5822794)
45.IŞILDAK ÖMER,ÖZBEK Oğuz,ALKAN CEMİL (2019). Interpolymer Complexes for Thermal Energy Storage Applications. Palermo Italy 2019 East West Chemistry Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5822947)
46.ALKAN CEMİL,ALAY AKSOY SENNUR,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA (2018). Isıl Konfor ve Benzeri Uygulamalar İçin Mikrokapsüller. Uluslararası Katılımlı VII. Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4666571)
47.SARI AHMET,BİÇER ALPER,ALKAN CEMİL,Altıntaş Ayşe (2017). Preparation, morphology and thermal energystorage characteristic of polystyrene/(capric-stearicacid) micro/nano capsules. International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE) (Özet Bildiri) (Yayın No:3670929)
48.KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2018). PAN Polimerinin Hidrojen Gazı ve Pt Katalizörü ile İndirgenmesi ile Islanabilirliğinin Arttırılması. 3. Uluslararası Lif ve PolimerAraştırmaları Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4312721)
49.ALKAN CEMİL,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA (2018). P(AN-ko-VA) Polimerinin Hidrojen Gazı ve Ni Katalizörü ile İndirgenmesi ile Islanabilirliğinin Arttırılması. 3. Uluslararası Lif ve PolimerAraştırmaları Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4312726)
50.SARI AHMET,BİÇER ALPER,ALKAN CEMİL,OUIKHALFAN MUHAMMED (2018). Thermal Energy Storage Characteristic of Micro-Nanoencapsullated Lauric-Stearic Acid Eutectic Mixture with Polystrene Sshel. IV. International Ege Composite Materials Symposium (KOMPEGE2018) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4770363)
51.GÖK ÖZGÜL,ALKAN CEMİL,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA (2018). Elektro Lif Çekim Yöntemi ile Poli(akrilonitril) (PAN) ve Poli(etilen glikol) (PEG)Karışımı ile Lif Oluşumunun İncelenmesi ve Isıl Enerji Depolamada Faz Değişim Maddesi (FDM) Olarak Kullanılması. 4. Uluslararası Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4656329)
52.ALKAN CEMİL,KUMAR ARVIND,GOTTSCHOLK AXEL,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA (2015). POLYVINYL ALCOHOL SALT HYDRATE MIXTURES AS PASSIVE THERMAL ENERGY STORAGE SYSTEMS. INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOLAR HEATING AND COOLING FOR BUILDING AND INDUSTRY (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1809476)
53.ALENKA RİSTİC,SIMON FURBO,ANA LAZARO,MONICA DELGRADO,LAURENT ZALEWSKI,GONZALE DIARCE,ALKAN CEMİL,SAMAN GUNASEKARA,THOMAS HAUSMANN,STEFAN GSCHWANDER,CHRİSTOPH RATHEGEBER,CAMILA BARENCHE,GERARD FERRER,HOLGER RAMMELBERG,GUNTHER MUNZ,JACHEN JANCHEN (2015). ENGINEERING AND PROCESSING OF PCMs TCMs AND SORPTION MATERIALS. INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOLAR HEATING AND COOLING FOR BUILDING AND INDUSTRY (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2277624)
54.ALKAN CEMİL,SARI AHMET,BİÇER ALPER,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA (2015). THERMAL ENERGY STORAGE CHARACTERİSTİCS OF PALMİTİC ACİD ENCAPSULATED İN PMMA SHELL. INTERNATIONAL CONFERANCE ON SOLAR HEATING AND COOLING FOR BUILDING INDUSTRY (Poster) (Yayın No:2276691)
55.ÖZSEVİNÇ ALİ,ALKAN CEMİL (2019). Medikal Uyku Tekstillerinde Kullanılmak Üzere Lavanta Yağı Kontrollü Salımı YapanAromaterapi Etkili Mikrokapsüller. 5. ULPAS (Özet Bildiri) (Yayın No:5825164)
56.GÖK ÖZGÜL,ALKAN CEMİL (2019). Polivinil Alkol (PVA) İle Poli(Etilen Glikol) (PEG) 1000 Karışımının Elektro EğirilmişLif Oluşumunun İncelenmesi Ve Isıl Enerji Depolama Uygulamalarında Faz DeğişimMaddesi (FDM) Olarak Kullanılması. 5. ULPAS (Özet Bildiri) (Yayın No:5825109)
57.ALKAN CEMİL,ÖZSEVİNÇ ALİ (2019). Polipropilen Glikol Ve Toluendiizosiyanat’dan Üretilen Lavanta Kontrollü Salımı YapanPoliüretan Mikroparçacıkların Üretimi Ve Karekterizasyonu. 5. ULPAS (Özet Bildiri) (Yayın No:5825092)
58.SARI AHMET,BİÇER ALPER,ALKAN CEMİL,KIZIL ÇINAR (2015). Synthesis and characterization of thermal energy storage properties ofpolystyrene nonadecane octacosane micro nano capsules. 1st International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (Poster) (Yayın No:2355239)
59.SARI AHMET,KÜÇCÜK AYŞEGÜL,BİÇER ALPER,ALKAN CEMİL (2015). Thermal energy storage properties of poly methyl methacrylate stearic acid micro nanocapsules. 1st International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2355119)
60.AKSOY KASIM,ALKAN CEMİL (2015). Preparation ofChitosan Gum Arabic n eicosane Microcapsules byComplex Coacervation. 1st International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2355006)
61.Kuru Arzu,ALAY AKSOY SENNUR,ALKAN CEMİL (2015). Production of Innovative Energy Saving Material From Poor Quality Wool Fibers. 18 th International Energy Environment Fair and Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:393256)
62.KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2015). Synthesis And Characterization of Poly polyethylene Glycol Monomethly Ether Acylate Polymers As Solid Solid Phase Change Materials For Thermal Energy Storage. 18 th International Energy Environment Fair and Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:393096)
63.DAMLIOĞLU YASEMİN,ALKAN CEMİL (2015). Poli etilen glikol metiletermetakrilat Komonomeri Kullanılarak Poliakrilonitri in Islanabilirliğinin Arttırılması. 1. Uluslararası Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3235143)
64.KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2015). Poliakrilonitril Polimerlerde Komonomerin Islanabilirliğe Etkisi. 1. Uluslararası Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3235260)
65.ALKAN CEMİL,ALAY AKSOY SENNUR (2015). Effect of Hydrophilic Comonomer in the Particle Size and Particle Size Distributionof PMMA Shell Microencapsulated Phase Change Materials for Energy StorageApplications. 2nd International Turkic World Conferance On Chemical Sciences and Technologies (2nd ITWCCST) (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3235828)
66.ALKAN CEMİL,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA (2015). Microencapsulated Salt Hydrates as Future Passive Thermal Energy Storage Materials. 2nd International Turkic World Conferance On Chemical Sciences and Technologies (2nd ITWCCST) (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3235563)
67.SARI AHMET, ALKAN CEMİL, BİÇER ALPER, KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA, ALTINTAŞ AYŞE, ÖZCAN AYŞEGÜL NAZLI, BİLGİN CAHİT, KIZIL ÇINAR (2015). Micro nano encapsulated palmitic lauric acid eutectic mixture with poly methyl methacrylate shell Synthesis characterization and thermal energy storage properties. 27th International Symposium on Polymer Analysis and Characterization (Poster) (Yayın No:1346346)
68.ALKAN CEMİL, ALTUN ANAYURT RUHAN, ALAY AKSOY SENNUR (2015). Poly Methyl Methacrylate Co 2 Hydroxyethyl Acrylate N HexadecaneMicrocapsules As A Reactive Outer Surface Thermal Comforth Additive. 14th AUTEX World Textile Conference (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1346340)
69.ALKAN CEMİL, KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA (2015). Characterization of Polyalkylacrylate and Polyalkylmethacrylate Polymers Produced by Using ATRP Method. 27th International Symposium on Polymer Analysis and Characterization (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1346331)
70.ALKAN CEMİL, SARI AHMET, KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA, BİÇER ALPER, ALTINTAŞ AYŞE, ÖZCAN AYŞEGÜL NAZLI, KIZIL ÇINAR, BİLGİN CAHİT (2015). Fabrication characterization and latent heat thermal energy storage properties of encapsulated polystyrene palmitic acid micro nano capsules. 27th International Symposium on polymer Analysis and Characterization (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1346326)
71.ALKAN CEMİL, ENSARİ ÖMER FARUK (2015). Synthesis and Characterization of Poly 2 alkyloyloxyethylacrylate co metylmethacrylate s as Solid Solid Phase Change Materials for Thermal Energy Storage. Europan Polymer Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:392991)
72.ALAY AKSOY SENNUR, ALKAN CEMİL, KURU ARZU (2015). Tekstil Teleflerinden Isıl Enerji Depolama Özellikli Yeni Nesil Yalıtım Keçeleri Üretimi. UİB IV. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı (Özet Bildiri) (Yayın No:393230)
73.KAHRAMAN DERYA, ALKAN CEMİL (2015). Yüzeyindeki Nanometal Parçaciklarla Güneş Işinlarindan Isı Üretebilen Kişlik Tül Perde Üretimi. UİB V. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı (Poster) (Yayın No:393451)
74.ALKAN CEMİL, ARAS LEYLA (2015). On the Miscibility of Polyphenylene Oxides with Sulfonated and Carboxylated Polystyrene Ionomers. Polymer Processing Society (Poster) (Yayın No:392485)
75.ALKAN CEMİL, UZUN ORHAN, BAŞMAN NECATİ, KÖLEMEN UĞUR, YILMAZ FİKRET (2015). Viscoelesticity Studies of Electrochemically Synthesized Polythiophene by Depth Sensing Indentation Technique. 8th International Electrochemistry Meeting (Poster) (Yayın No:392779)
76.BİÇER ALPER, SARI AHMET, ALKAN CEMİL, ALTINTAŞ AYŞE, KAHRAMAN DERYA, ÖZCAN NAZLI AYŞEGÜL, KIZIL ÇINAR, BİLGİN CAHİT (2015). Fabrication and Characterization of Encapsulated Nonadecane Heptadecane Eutectic Mixture with Polymethylmethacrylate Shell in Micro nano Sizes for Passive Solar Heating and Cooling Applications. International Congress on Energy Efficiency and Energy Related Materials (Poster) (Yayın No:393623)
77.ALTINTAŞ AYŞE, ALKAN CEMİL, SARI AHMET, KAHRAMAN DERYA, BİÇER ALPER, BİLGİN CAHİT, KIZIL ÇINAR, ÖZCAN NAZLI AYŞEGÜL (2015). Preparation and Thermal Energy Storage Properties of n eicosane PS as Novel micro Encapsulated Phase Change Material. International Congress on Energy Efficiency and Energy Related Materials (Poster) (Yayın No:393698)
78.KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA, ALTUN ANAYURT RUHAN, ARSLAN ALEV, ALKAN CEMİL, ALAY AKSOY SENNUR (2015). Preparation of Poly Methyl Methacrylate co Acrylic Acıd n octadecane Microcapsules With Heat Storage Property. 8th International Conference- TEXSCI 2013 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:393862)
79.ALAY AKSOY SENNUR, ALKAN CEMİL, TÖZÜM MC, DEMİRBAĞ SA (2015). Production Of Heat Storing And Thermoregulatıng Cotton Fabrics Containing Poly Methyl Methacrylate Co Acrylic Acid N Octadecane Microcapsules. 8th International Conference- TEXSCI 2013 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:393840)
80.AKSOY KASIM, ALKAN CEMİL (2015). Preparation Of Microencapsulated PCMs In Chitosan And Sodium Alginate By Complex Coacervation. 8th International Conference - TEXSCI 2013 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:393806)
81.ALKAN CEMİL, ALTUN ANAYURT RUHAN, ALAY AKSOY SENNUR, KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA, ARSLAN ALEV (2015). Poly Methyl Methacrylate Co Methacrylic Acıd n hexadecane Microcapsules to Impart Thermal Comfort In Textiles. 8th International Conference - TEXSCI 2013 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:393791)
82.ALTUN ANAYURT RUHAN, ALKAN CEMİL (2015). Çapraz Bağlı Yeni Nesil Poliüretan Sentezi. 1st International Symposium on Plastic and Rubber Technologies and Exhibition (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:393530)
83.ARSLAN ALEV, ALKAN CEMİL (2015). Yeni Nesil Eritritol Çapraz Bağlı Poliüretan Doldu Maddesi Üretimi ve Karakterizasyonu. 1st International Symposium on Plastic and Rubber Technologies and Exhibition (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:393494)
84.ALTINTAŞ AYŞE, ALKAN CEMİL (2015). Isı Enerjisi Depolama İçin Katı Katı Faz Değişim Özelliğine Sahip Çapraz Bağlı Poliüretan Sentezi ve Karakterizasyonu. 1st International Symposium on Plastic and Rubber Technologies and Exhibition (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:393551)
85.KURU ARZU, ALAY AKSOY SENNUR, ALKAN CEMİL, SERVER C (2015). Production of Smart Heat Insulation Materıals From Waste Wool Fibers. V. International Technical Textiles Congress (Poster) (Yayın No:393359)
86.BAŞMAN NECATİ, UZUN ORHAN, ALKAN CEMİL (2015). Structural and Mechanical Characterization of Diamond Like Carbon Film Obtained From Heat Treatment of Polymer Precursor. Turkish Physical Society 29th International Physics Congress (Poster) (Yayın No:393310)
87.BİÇER ALPER, SARI AHMET, ALKAN CEMİL (2015). Preparation and characterization of poli styren co p palmitoyl styrene as solid solid phase change heat storage material. 6th IEESE - International Ege Energy Symposium and Exhibition (Poster) (Yayın No:393277)
88.ALKAN CEMİL, ALAY SENNUR (2015). Tekstil Uygulamaları İçin Isı Depolama Özellikli Mikrokapsül Üretimi. UİB III. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı (Poster) (Yayın No:392908)
89.ALAY SENNUR, ALKAN CEMİL, MINDIK F, GÜLŞEN S (2015). Elektro Lif Çekim Yöntemi İle Isı Depolama Özellikli Nanolif Yüzey Üretimi. UİB III. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı (Poster) (Yayın No:392894)
90.ALKAN CEMİL, SİVRİ ÇAĞLAR, ALAY AKSOY SENNUR (2015). Otomotiv Uygulamaları İçin Isıl Uyumlu Thermal Adaptive Fonksiyonel Yalıtım Malzemeleri Üretimi. UİB IV. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı (Poster) (Yayın No:393049)
91.KAHRAMAN DERYA, ALKAN CEMİL, ÖNDER ÜLKÜ (2015). Polyethers As Phase Change Materials For Passive Thermal Energy Storage. Europan Polymer Congress (Poster) (Yayın No:393015)
92.ERTUĞRAL GÜNGÖR TUĞBA, ENSARİ ÖMER FARUK, ALKAN CEMİL (2015). Synthesis and Characterization of Poly fatty alkyloylethylacrylate co methylmethacrylate as Solid Solid Phase Change Materials for Thermal Energy Storage. Europan Polymer Congress (Poster) (Yayın No:392974)
93.BİÇER ALPER, ALKAN CEMİL, KARAİPEKLİ ALİ, SARI AHMET (2015). Preparation and Characterization of Polystyrene graft polyethylene Glycol Copolymers As Solid Solid Phase Change Heat Storage Materials. Europan Polymer Congress (Poster) (Yayın No:392952)
94.ALAY SENNUR, ALKAN CEMİL, GÖDE FETİYE (2015). Production of PAN and PVA Nanofibers Incorporated PMMA n Hexadecane Nanocapsules for Thermal Comfort in Textiles. The Fiber Society, Spring Meeting (Poster) (Yayın No:392829)
95.BAŞMAN NECATİ, ALKAN CEMİL, YILMAZ FİKRET, KÖLEMEN UĞUR (2015). Mechanicle Analysis of Electrochemically Synthesized Polythiophene by Using Depth sensing Microindentation Technique. Condensed Mater Physics Conference of Balkan Countries (Poster) (Yayın No:392675)
96.ALKAN CEMİL, SARI AHMET, KAYA KEMAL, DÜNYA HAMZA (2015). Effect of Sulfonation on enthalpy of Melting and Freezing of Phase Change Materials for Latent Heat Thermal Energy Storage Materials. Chemical Physics VII (Poster) (Yayın No:392631)
97.ALKAN CEMİL, SARI AHMET, UZUN ORHAN, KÖLEMEN UĞUR (2015). Eudragit S Methyl Methacrylate Methacrylic Acid Copolymer Fatty Acid Blends as Form Stable Phase Change Material for Latent Heat Thermal Energy Storage. Chemical Physics VII (Poster) (Yayın No:392594)
98.SARI AHMET, IŞILDAK ÖMER, ALKAN CEMİL, KARAİPEKLİ ALİ, ALKAN CEMİL (2015). Eutectic Mixtures of Some Fatty Acids for Latent Heat Storage Thermal Properties and Thermal Reliability with Respect to Thermal Cycling. Chemical Physics VII (Poster) (Yayın No:392551)
99.ALKAN CEMİL, ARAS LEYLA, GÜNDÜZ GÜNGÖR (2015). Synthesis and Characterization of Bensidine Phthalocyanine and Diaminophenylene Phthalocyanine Type Condensation Polymers. Polychar 12 (Poster) (Yayın No:392504)
100.ALKAN CEMİL, ARAS LEYLA (2015). Miscibility of Poly 2 6 dibromo 1 4 phenylene oxide with Sulfonated Polystyrene Ionomers. Polychar 8 (Poster) (Yayın No:392425)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.DAMLIOĞLU YASEMİN,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2017). N-oktadekan Faz Değişim Malzemesinin Poli(stiren-ko-divinil benzen-koakrilik asit) Kabuk İçersinde Mikrokapsüllenmesi ve Isıl Konfor Özellikleri Bakımından Değerlendirilmesi. 6.Fiziksel Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3737282)
2.KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2017). Poli(stiren-ko-divinil benzen-ko-2-hidroksietil akrilat) Kabuklu NOktadekan Çekirdekli Mikrokapsüllerin Üretimi ve Tekstil Isıl Konforu İçin Değerlendirilmesi. 6.Fiziksel Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3737176)
3.BAŞMAN NECATİ,UZUN RUKİYE,FİAT VAROL SONGÜL,BACAKSIZ EMİN,ALKAN CEMİL,UZUN ORHAN (2017). Elmas-Benzeri Karbon Aratabakalı Bir YeniSchottky Diyodun Karakterizasyonu. 6.Fiziksel Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3737039)
4.ENSARİ ÖMER FARUK,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2017). Poli(stiren-ko-divinil benzen-ko-metakrilik asit)/n-oktadekanMikrokapsüllerinin Tekstil Termal Konfor Özelliği Kazanımı İçinÜretimi ve Karakterizasyonu. 6.Fiziksel Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3737232)
5.BAŞARAN AYŞENUR,MENDERES ESRA,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2017). Poli(stiren-ko-divinil benzen-ko-2-hidroksietil metakrilat)/n-Oktadekan Mikrokapsüllenmiş Faz Değişim Malzemelerinin Tekstilde Isıl Konfor Uygulamaları İçin Sentez ve Karakterizasyonu. 6.Fiziksel Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3737130)
6.KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2017). Poli(stiren-ko-divinil benzen-ko-glisidil metakrilat)/n-Oktadekan Mikrokapsüllerinin Tekstilde Isıl Konfor Ajanı Olarak Üretimi. 6.Fiziksel Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3736976)
7.ALKAN CEMİL (2017). Yeni Nesil Isı Enerjisi Depo Eden Malzemeler. 29. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3737390)
8.GÖKŞEN NAZAN,BİLGİN SEMA,ALKAN CEMİL (2018). Aşılama Yöntemi Kullanılarak "ipaz Enziminin N-(iso-butoksimetil) akrilamid ve -aminoetilakrilamid Monomerleri ile Termal Kararlılığının Artırılması. Uluslararası Katılımlı VII. Polimer Bilim ve Teklojisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4667509)
9.ÖZSEVİNÇ ALİ,ALKAN CEMİL (2018). İğde Kokusunun Hegzametilen Diizosiyanat (HMDİ) – Polietilen Glikol (PEG400) Etkileşimi ile Üretilen Poliüretan Koku Kapsülleri ve Salım Davranışı. Uluslararası Katılımlı VII. Polimer Bilim ve Teklojisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4667478)
10.ÖZSEVİNÇ ALİ,ALKAN CEMİL (2018). Yasemin Kokusunun İzoforan Diizosiyanat (IPDİ) – Polietilen Glikol 400 (PEG400) Etkileşimi ile Üretilen Poliüretan Koku Kapsülleri ve Salım Davranışı. Uluslararası Katılımlı VII. Polimer Bilim ve Teklojisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4667443)
11.ADIGÜZEL ELİF,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2018). Yapıca Kararlı CaCl2.6H2O-PAAm Tuz Hidrat-Polimer Kompozit Karışımının Yenilikçi Termal Enerji Depolama Sistemleri Olarak Hazırlanması. Uluslararası Katılımlı VII. Polimer Bilim ve Teklojisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4667418)
12.GÖK ÖZGÜL,ALKAN CEMİL (2018). Binalarda Enerji Tasarrufu için Polietilen Glikol (PEG) 4000/Selüloz Kompozit Faz Değişim Maddesi Geliştirilmesi ve Isıl Kararlılığının İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı VII. Polimer Bilim ve Teklojisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4667357)
13.GÖK ÖZGÜL,ALKAN CEMİL (2018). Tekstil Ürünlerinde Isıl Konfor Sağlamak İçin Polietilen Glikol (PEG) 2000/Selüloz Kompozit Faz Değişim Maddesi Geliştirilmesi ve Isıl Kararlılığının İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı VII. Polimer Bilim ve Teklojisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4667171)
14.KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2018). Elekroeğrilmiş Poli(akrilonitril-ko-Mekakrilik Asit) Kopolimerinin Islanabilirliğinin ve Yüzey Enerjilerinin Belirlenmesi. Uluslararası Katılımlı VII. Polimer Bilim ve Teklojisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4666877)
15.KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2018). Poli(Akrilonitril-ko-2-Hidroksietil Metakrilat) Kopolimerinin Elektroeğrilmesi ve Islanabilirliğinin İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı VII. Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4666826)
16.KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2018). Poli(Akrilonitril-Ko-2-hidroksietillaurat) Polimerinin Isı Enerjisi Depolama Amaçlı Katı-Katı Faz Değişm Malzemesi Olarak Üretimi ve Termofiziksel Özellikleri. Uluslararası Katılımlı VII. Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4666787)
17.ALTUN ANAYURT RUHAN,ALAY AKSOY SENNUR,ALKAN CEMİL (2018). Poli Metil Metakrilat Ko 2 Hidroksi Etil Metakrilat NHekzadekan Mikrokapsüllerin Isı Enerjisi Depolama Malzemeleri Olarak Üretimi Ve Karakterizasyonu. VI. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Poster) (Yayın No:3236352)
18.KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ÖNCÜL ALPER,ALKAN CEMİL (2018). Poliakrilonitril Polimerinin Hidrofiliteyi Artıran Çeşitli Komonomer Eklenmesi İle Moleküler Ağırlık Değişiminin Takibi Ve Mekanik Özellikler Gelişiminin İncelenmesi. VI. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Poster) (Yayın No:3236184)
19.ADIGÜZEL ELİF,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2018). PVA Polimerinin Na Fosfonat Tuzunun Isı Enerjisi Depo Edebilen Malzeme Olarak Üretimi ve Fizikokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi. VI. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Poster) (Yayın No:3236079)
20.DAMLIOĞLU YASEMİN,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ÖNCÜL ALPER,ALKAN CEMİL (2018). Poliakrilonitril Polimerinin Islanabilirliğinin Artırılması İçin Kullanılabilen Çok Fonksiyonlu Konomerlerin Molekül Ağırlığı ve Mekanik Özellikler Üzerine Etkisi. VI. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Poster) (Yayın No:3236001)
21.KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2018). Poli akrilonitril ko 2 hidroksietil akrilat Kopolimerlerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Islanabilirlik Özelliğinin İncelenmesi. 5. Fiziksel Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:1518881)
22.DAMLIOĞLU YASEMİN,ALKAN CEMİL (2018). Poli etilen glikol Metileter Akrilat Komonomeri Kullanılarak Poliakrilonitril inIslatılabilirliğinin Artırılması. 5. Fiziksel Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:1518887)
23.AKSOY KASIM,ALKAN CEMİL (2018). N HEKZADEKAN IN KOMPLEKS KOASERVASYON METODUYLA ARAP ZAMKI KİTOSAN KABUK İÇERSİNDE MİKROKAPSÜLASYONU. 27. ULUSAL KİMYA KONGRESİ (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1807888)
24.ALTINTAŞ AYŞE,SARI AHMET,ALKAN CEMİL,BİÇER ALPER,YUSUF MERT (2018). MİKRO NANO BOYUTTA SENTEZLENMİŞ PMMA TETRAKOSAN KAPSÜLLERİNİN ISIL ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. 27. ULUSAL KİMYA KONGRESİ (Poster) (Yayın No:1808379)
25.ÇETİN AYLİN,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2018). KARBOKSİMETİL SELÜLOZ KALSİYUM KLORÜR HEKZAHİDRAT KARARLI KOMPOZİTLERİNİN YENİLİKÇİ ISIL ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ OLARAK HAZIRLANMASI. 27. ULUSAL KİMYA KONGRESİ (Poster) (Yayın No:1808300)
26.ALTINTAŞ AYŞE,ALKAN CEMİL,SARI AHMET (2018). ISIL ENERJİSİ DEPOLAMA AMAÇLI KAPRİK ASİT MİRİSTİK ASİT ÖTEKTİK KARIŞIMLARININ POLİSTİREN İÇİNDE MİKRO NANO ÖLÇEĞİNDE KAPSÜLLENMESİ VE KARAKTERİZASYONU. 27. ULUSAL KİMYA KONGRESİ (Poster) (Yayın No:1808144)
27.BİLGİN CAHİT,SARI AHMET,ALKAN CEMİL,BİÇER ALPER,ALTINTAŞ AYŞE (2018). POLIMETILMETAKRILAT HEPTADEKAN TETRAKOSAN ÖTEKTIK KARIŞIM KAPSÜLLERININ MIKRO NANO BOYUTTA SENTEZI KARAKTERIZASYONU VE ISIL ENERJI DEPOLAMA ÖZELLIKLERININ BELIRLENMESI. 27. ULUSAL KİMYA KONGRESİ (Poster) (Yayın No:1808071)
28.ELİF ADIGÜZEL,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2018). PEG 600 MAGNEZYUM NİTRAT HEKZAHİDRAT KARARLI SÜSPANSİYONLARININ YENİLİKÇİ ISIL ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ OLARAK HAZIRLANMASI. 27. ULUSAL KİMYA KONGRESİ (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1807963)
29.Bilgin Cahit,SARI AHMET,ALKAN CEMİL,Ayşegül Daştanbek,BİÇER ALPER (2018). Stearik asitin polistiren içerisinde mikro nano boyutta kapsüllenmesi karakterizasyonu ve ısıl enerji depolama özelliklerinin incelenmesi. 27. Ulusal Kimya Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1807766)
30.ATEŞ SAİD, KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA, ALKAN CEMİL (2018). Poliakrilonitril Polimerinin Metil Metakrilat Modifikasyonu İle Islanabilirliğinin Artırılması. V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Poster) (Yayın No:1346374)
31.ENSARİ ÖMER FARUK, KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ, ALKAN CEMİL (2018). Bazı Akrilik Esaslı Polimerlerde Yapı Özellik İlişkisinin Katı Katı Faz Değişim Yoluyla Enerji Depolama Üzerine Etkisinin İncelenmesi. V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Poster) (Yayın No:1346373)
32.KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA, MÜEZZİNOĞLU YEŞİM, ALTINTAŞ AYŞE (2018). Poli polietilen glikol diglisidil metakrilat ve Poli polietilen glikol monometileter glisidil metakrilat Polimerlerinin Isıl Enerji Depolama Amaçlı Katı Katı Faz Değişim Malzemeleri Olarak Hazırlanması ve Tanımlanması. V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Poster) (Yayın No:1346369)
33.KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA, ALKAN CEMİL, ALTINTAŞ AYŞE (2018). Isıl Enerji Depolama Amaçlı Poli stearil akrilat ko metil akrilat Ve Poli stearil skrilat ko metil metakrilat Kopolimerlerinin ATRP Yöntemiyle Üretilmesi ve Karakterize Edilmesi. V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Poster) (Yayın No:1346363)
34.MERT YUSUF, KIZIL ÇINAR, ALKAN CEMİL, SARI AHMET, BİÇER ALPER, KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA, BİLGİN CAHİT, ALTINTAŞ AYŞE (2018). Polistiren n Heptadekan C17 n Tetrakosan C24 Ötektik Mikro Nano Kapsüllerinin Hazırlanması Enerji Depolama Özelliklerinin İncelenmesi. V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Poster) (Yayın No:1346358)
35.BİLGİN CAHİT, ALKAN CEMİL, SARI AHMET, BİÇER ALPER, KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA, ALTINTAŞ AYŞE, KIZIL ÇINAR (2018). Faz Değişim Malzemesi Olarak Nonadekantetrakosan Ötektik Karışımlarının Polistiren İçerisinde Mikro Nano Boyutta Kapsüllenmesi Karakterizasyonu ve Isıl Enerji Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi. V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Poster) (Yayın No:1346355)
36.ALTINTAŞ AYŞE, ALKAN CEMİL, SARI AHMET, KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA, BİÇER ALPER, BİLGİN CAHİT, KIZIL ÇINAR (2018). Faz Değişimi Yoluyla Isıl Enerji Depolama Maksatlı PA LA Ötektik Karışımlı Ps Kabuklu Mikro Nano Kapsüller. V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Poster) (Yayın No:1346352)
37.KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA, ALKAN CEMİL, SARI AHMET, BİÇER ALPER, ALTINTAŞ AYŞE, BİLGİN CAHİT, KIZIL ÇINAR (2018). Isıl Enerji Depolama Amaçlı LA MA Ötektik Karışımlı Pmma Kabuklu Mikro Nano Kapsüllerin Sentezi Karakterizasyonu ve Termal Özellikleri. V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1346348)
38.BİÇER ALPER, ALKAN CEMİL, SARI AHMET, KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA, BİLGİN CAHİT, ALTINTAŞ AYŞE, KIZIL ÇINAR (2018). Polistiren n Nonadekan Mikro Nanokapsüllerinin Sentezi Morfolojisi ve Termal Enerji Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi. V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Poster) (Yayın No:1346350)
39.ENSARİ ÖMER FARUK, ALKAN CEMİL (2018). Katı katı Faz Değişim Malzemesi Olarak Poli metilakrilat ko alkiloilakrilat Kopolimerlerinin Sentezlenmesi Karakterizasyonu ve Isıl Performanslarının Belirlenmesi. 3. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi (Poster) (Yayın No:385430)
40.ALAY SENNUR, ALKAN CEMİL, GÖDE FETİYE (2018). Synthesis and Characterization of Poly butyl acrylate n hexadecane Microcapsules and Their Thermal Performances in Fabrics. The Fiber Society, Spring Meeting (Poster) (Yayın No:392847)
41.ALKAN CEMİL, ARAS LEYLA, MIH M (2018). Mineral parçacik ile doldurulmuş polipropilenin mekanik ve termal özellikleri. Ulusal Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:392371)
42.ALKAN CEMİL, ARAS LEYLA (2018). Polidibromofenilen Oksit Polimerinin Sülfonlanmiş Polistiren Ve Na Zn Iyonomerleri Ile Karişabilirlik Çalişmasi. XIX. Ulusal Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:392337)
43.ALKAN CEMİL, ARAS LEYLA, MIH M, ÖZDİLEK C (2018). Halojenlenmiş polifenilen oksit ve polifenilen oksit polimerlerinin sülfonlanmış polistiren esaslı iyonomerlerle karışabilirlik çalışması. XIII. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:392316)
44.ALKAN CEMİL, ARAS LEYLA (2018). Sülfonlanmiş polistiren iyonomeri ve Na Mn ve Zn tuzlari ile nötürlenmiş sulfonlanmiş polistiren iyonomerlerinin thermal mekanik ve solüsyon özelliklerinin incelenmesi. XIII. Ulusal Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:392260)
45.ALKAN CEMİL, ARAS LEYLA, GÜNDÜZ GÜNGÖR (2018). Diazofenilen köprülü Co Ni Cu Er ve Ce fitalosin polimerlerinin sentez karakterizasyon ve Elektriksel Özelliklerinin Belirlenmesi. Ulusal Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:392222)
46.ALKAN CEMİL, UZUN ORHAN, KÖLEMEN UĞUR (2018). Polifenilen oksit polimerlerinin mekanik özelliklerinin mikroçentik yöntemiyle tayin edilmesi Sülfonlanmanın polistirenin mekanik özellikleri üzerine etkisinin mikroçentik yöntemiyle belirlenmesi. I. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi (Poster) (Yayın No:392188)
47.KARAİPEKLİ ALİ, ALKAN CEMİL, KAYA KEMAL, SARI AHMET (2018). Isıl Enerji Depolama İçin Yeni Faz Değişim Maddesi Olarak Etilen Glikol Distearatın Hazırlanması ve Isı Özelliklerinin Belirlenmesi. 21. Ulusal Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:392149)
48.KARAİPEKLİ ALİ, SARI AHMET, ALKAN CEMİL (2018). Yağ Asidi Polimetil Metakrilat PMMA Kompozit Karışımlarının Hazırlanması Ve Gizli Isı Enerji Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi. 21. Ulusal Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:392126)
49.KARAİPEKLİ ALİ, SARI AHMET, ALKAN CEMİL, BİÇER ALPER (2018). Isıl Enerji Depolama İçin Faz Değişim Maddesi Olarak Kaprikmiristik Asit Genişletilmiş Perlit Kompozit Karışımı. 8. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (Poster) (Yayın No:392073)
50.KARAİPEKLİ ALİ, SARI AHMET, ALKAN CEMİL, BİÇER ALPER (2018). Binalarda Enerji Muhafaza Amaçlı Kaprik Palmitik Asit Alçı Kompozit Karışımının Hazırlanması ve Enerji Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi. 8. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (Poster) (Yayın No:392018)
51.LAFCİ ÖZGÜR, ALKAN CEMİL, SARI AHMET, BİÇER ALPER (2018). Yeni Tip Katı Katı Faz Değişim Maddesi Olarak Poli stiren ko PEG10 000 stiren Kopolimerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Enerji Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi. 25. Ulusal Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:367925)
52.ALKAN CEMİL, KAHRAMAN DERYA, AKSOY KASIM (2018). Sülfonlanmış Polistiren İyonomerleri Poli Etilen Glikol Karışımlarının Hazırlanması Ve Karakterizasyonu. 3. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:391979)
53.ALKAN CEMİL, ENSARİ ÖMER FARUK (2018). Katı Katı Faz Değişim Malzemesi Olarak Bazı Akrilik Esaslı Polimerlerin Sentezlenmesi Karakterizasyonu ve Isıl Performanslarının Belirlenmesi. 3. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi (Özet Bildiri) (Yayın No:380294)
54.BİÇER ALPER, SARI AHMET, ALKAN CEMİL, KARAİPEKLİ ALİ (2018). Katı Katı Faz Değişim Maddesi Olarak Poli Stiren Ko P Stearoil Stiren Kopolimerinin Sentezi Karakterizasyonu Ve Isıl Enerji Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi. 24. Ulusal Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:391951)
55.ALAY SENNUR, ALKAN CEMİL, GÖDE FETİYE (2018). Isı Depolama Özellikli Poli Etil Akrilat n Hekzadekan Mikrokapsüller Uygulanarak Isı Depolama Özellikli Kumaş Üretimi. V. Ulusal Tekstil Boya ve Kimyasalları Kongresi (Poster) (Yayın No:391910)
56.ARSLAN ALEV, KAHRAMAN DERYA, ALKAN CEMİL (2018). Poli Polietilen Glikol Monometileter Metakrilat ko Metilakrilat ve Poli Polietilen Glikol Monometileter Metakrilat ko Metilmetakrilat Kopolimerlerinin Isıl Enerji Depolama Amaçlı Katı Katı Faz Değişim Maddeleri Olarak Sentezlenmesi ve Karakterize Edilmesi. IV. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:391842)
57.ASRLAN ALEV, TAŞ AYŞENUR, ALKAN CEMİL (2018). Soğutmalı Torpido Sistemlerinde Enerji Tasarrufu İçin Kapsüllenmiş Faz Değişim Malzemesi Üretimi Ve Uygulaması. Otomotiv Proje Pazarı ve Tasarım Yarışması (Poster) (Yayın No:373667)
58.BİÇER ALPER, KARAİPEKLİ ALİ, SARI AHMET, ALKAN CAMİL (2018). Isıl Enerji Depolama Amaçlı Katı Sıvı Faz Değişim Maddeleri Olarak Bazı Yağ Asidi Gliserol Esterlerinin Sentezi Ve Isıl Özelliklerinin Belirlenmesi. 24. Ulusal Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:375566)
59.GÜNGÖR TUĞBA, DOĞANGÜZEL ESRA, ALKAN CEMİL (2018). Yağ Asiti Bağlı Polivinil Alkol Polimerlerinin Isıl Enerji Depolama İçin Katı Katı Faz Değişim Malzemesi Olarak Sentez ve Karakterizasyonu. 3. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi (Poster) (Yayın No:385068)
60.SARI AHMET, ALKAN CEMİL, KARAİPEKLİ ALİ, BİÇER ALPER (2018). Isıl Enerji Depolama İçin Katı sıvı Faz Değişim Maddesi Olarak Bütil Stearatın Sentezi Karakterizasyonu ve Isıl Özelliklerinin Belirlenmesi Ulusal Kimya Kongresi. Ulusal Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:385714)
61.ALKAN CEMİL, SARI AHMET, KARAİPEKLİ ALİ, BİÇER ALPER (2018). Isıl Enerji Depolama İçin Faz Değişim Maddesi Olarak Heptadekan ve Eikosan Mikrokapsüllerinin Hazırlanması Karakterizasyonu ve Isıl Özelliklerinin Belirlenmesi. Ulusal Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:385923)
62.UZUN ORHAN, ALKAN CEMİL, BAŞMAN NECATİ, YILMAZ FİKRET, KÖLEMEN UĞUR (2018). Politiyofen iletken polimerinin iç sürtünme analizi. 15. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı (Poster) (Yayın No:386274)
63.KARAİPEKLİ ALİ, ALKAN CEMİL, SARI AHMET, ÖNAL ADEM, BİÇER ALPER (2018). Stiren Maleik Anhidrit Kopolimer SMA Yağ Asidi Kompozit Karışımlarının Hazırlanması Karakterizasyonu ve Enerji Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi. IIIX. Ulusal Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:386886)
64.KAHRAMAN DERYA, ALKAN CEMİL (2018). İlaç Salınma Sistemlerinde Kullanılan Eudragit S Polimerine Faz Değişim Yoluyla Enerji Depolama Özelliğinin Kazandırılması. 3. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi (Poster) (Yayın No:378866)
65.KAHRAMAN DERYA, ALKAN CEMİL (2018). Otomotiv Endüstrisi Uygulamaları İçin Isıl Konfor Özellikli Yeni Nesil Poliester Üretimi. Otomotiv Proje Pazarı ve Tasarım Yarışması (Poster) (Yayın No:373142)
66.ÇOBAN HÜDAVER, ALKAN CEMİL (2018). Otomotiv Araçlarında Doğal Böcek Kovucu Maddelerin Kontrollü Salınımı İçin Mikrokapsüllerin Üretimi. Otomotiv Proje Pazarı ve Tasarım Yarışması (Poster) (Yayın No:372914)
67.ALTUN ANAYURT RUHAN, ENSARİ ÖMER FARUK, KAHRAMAN DERYA, ÇOBAN HÜDAVER, ALKAN CEMİL (2018). Isı Depolama Özellikli Katı Katı Faz Değişim Maddesi Olarak Poli Stearoiloksietilmetakrilat ko Metilakrilat Kopolimerlerinin Sentezlenmesi ve Yapı Tayininin Yapılması. Kromatografi 2012 Kongresi (Poster) (Yayın No:372622)
68.ENSARİ ÖMER FARUK, KAHRAMAN DERYA, ARSLAN ALEV, ALKAN CEMİL (2018). Poli Palmitoiloksietilmetakrilat ko Metilakrilat Kopolimerlerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Faz Değişim Yoluyla Enerji Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi. Kromatografi 2012 Kongresi (Poster) (Yayın No:372320)
69.KAHRAMAN DERYA, ENSARİ ÖMER FARUK, TAŞ AYŞENUR, ALKAN CEMİL (2018). Isıl Enerji Depolama Maddesi Olarak Poli Miristoiloksietilmetakrilat ko Metilakrilat Kopolimerlerinin Sentezi ve GPC Yöntemi İle Molekül Ağırlıklarının Belirlenmesi. Kromatografi 2012 Kongresi (Poster) (Yayın No:372102)
70.ALTUN ANAYURT RUHAN, ENSARİ ÖMER FARUK, KAHRAMAN DERYA, ALKAN CEMİL (2018). Katı Katı Faz Değişimi Yoluyla Isıl Enerji Depolayan Akrilik Esaslı Polimerlerin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu. IV. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:371811)
71.ENSARİ ÖMER FARUK, KAHRAMAN DERYA, ALKAN CEMİL (2018). Katı Katı Faz Değişim Maddesi Olarak Poli stearoiloksietilmetakrilat ko metilmetakrilat Kopolimerlerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Isıl Enerji Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi. IV. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:371275)
72.ÇOBAN HÜDAVER, ENSARİ ÖMER FARUK, KAHRAMAN DERYA, ALKAN CEMİL (2018). Poli miristoiloksietilmetakrilat ko metilmetakrilat Kopolimerlerinin Katı Katı Faz Değişim Maddeleri Olarak Sentezi Karakterizasyonu ve Isıl Performanslarının Belirlenmesi. IV. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:370968)
73.ENSARİ ÖMER FARUK, KAHRAMAN DERYA, ALKAN CEMİL (2018). Poli Polietilen Glikol Monometileter Akrilat ko Metilakrilat ve Poli Polietilen Glikol Monometileter Akrilat ko Metilmetakrilat Kopolimerlerinin Isıl Enerji Depolama Amaçlı Katı Katı Faz Değişim Malzemeleri Olarak Hazırlanması. IV. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:368003)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Modern Fizikokimya Deneyleri (2007)., KAYGUSUZ K, SARI A, ALKAN C, GÜRDERE B, KARAİPEKLİ A, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yayınları, Sayfa Sayısı: 255, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 37559)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Akrilik liflerin ıslanabilirliğinin artırılması, Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ, Yürütücü, 01.11.2013-30.04.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Yenilikçi ısı enerjisi depolama sistemleri, Avrupa Birliği, Yürütücü, 15.05.2014-28.09.2017 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
3.Isıl enerji depolama için kullanılabilecek faz değişim maddelerinin ve ötektik karışımlarının vinil polimerler içerisinde mikro nano boyutlarda kapsüllenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.03.2013-23.10.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Lipozoma hapsedilmiş yağ asitlerinin deneysel periodontitiste periodontal yıkıma etkisinin araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 03.11.2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
5.Polialkilakrilat ve Polialkilmetakrilat Polimerlerinin ATRP Yöntemiyle Üretilerek Karakterize Edilmesi, BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)
6.Tekstil Uygulamaları İçin Isı Depolama Özellikli Ve Etkin Dış Yüzeyli Mikrokapsül Üretimi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)
7.Polistiren Esaslı Katı Katı Faz Değişim Maddelerinin Üretilmesi Ve Isıl Enerji Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)
8.Isıl enerji depolama amaçlı poliakrilik katı katı faz değişim maddelerinin sentezlenmesi ve karakterizasyonu, TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)
9.Poli 2 polietilenglikol monometileter akrilat ve Poli 2 polietilenglikol monometileter metakrilat polimerlerinin ısıl enerji depolama amaçlı katı katı faz değişim malzemeleri olarak sentezlenmesi ve karakterize edilmesi, BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)
10.Isıl Enerji Depolama Amaçlı Bazı Yağ Asitlerinin PEMA PMA ve PBMA Polimerleri ile Oluşturacağı Yeni Tip Kompozit Malzemelerin Hazırlanması DSC Analiz Tekniği ile Enerji Depolama Özelliklerinin Isıl Kararlılıklarının Belirlenmesi, BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)
11.Parafin Polimetilmetakrilat Mikrokapsüllerinin Sentez ve Karakterizasyonu, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)
12.Sülfonlanmış polistiren iyonomerleri PEG karışımlarının hazırlanması ve karakterize edilmesi, BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)
13.Metal tetraaminofitalösin komplekslerinin anilin pirol tiyofen 1 4 diaminobenzene ve benzidin kopolimerlerinin elektrokimyasal yolla sentezlenmesi ve elektriksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi, BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)


Patentler:

1.CEMİL ALKAN,DERYA KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ, "FOTOTERMAL ETKİ İLE ISI ÜRETEN PERDE SİSTEMİ", Ulusal
Üniversite Dışı Deneyim