GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

EMEL HİSARCIKLILARž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Emel HİSARCIKLILAR

Fen-Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

emel.hisarciklilar@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Bölüm

Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Atatürk Üniversitesi (2006- 2013)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türk Dili Ve Edebiyatı (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Atatürk Üniversitesi (2001- 2006)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Türk Dili Ve Edebiyatı Eğitimi (Yl) (Tezsiz)

LİSANS, Atatürk Üniversitesi (2001- 2006)

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi - Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "1960-1980 Arası Türk Şiirinde Şiir-İdeoloji İlişkisi Üzerine Bir Araştırma", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013

YÜKSEK LİSANS, "", Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Filoloji Temel Alanı - Yeni Türk Edebiyatı

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü(2013- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Atatürk Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Türk Dili Ve Edebiyatı (Dr)(2008- 2013)


İdari Görevler

Enstitü Müdür Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2013- 2015)

verdiği dersler

Günümüz Şiiri Iı, Lisans, (2018-2019)

Yeni Türk Edebiyatı Iv, Lisans, (2018-2019)

Yeni Türk Edebiyatı Vı, Lisans, (2018-2019)

Yeni Türk Edebiyatı Vııı, Lisans, (2018-2019)

Günümüz Şiiri I, Lisans, (2018-2019)

Yeni Türk Edebiyatı Vıı, Lisans, (2018-2019)

Yeni Türk Edebiyatı V, Lisans, (2018-2019)

Yeni Türk Edebiyatı Iıı, Lisans, (2018-2019)

Şiir Sanatı Iı, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Modern Türk Edebiyatında Yeni İnsan Tipi Iı, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Şiir Sanatı I, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Eleştiri Kuramları, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Batı Edebiyatı Iı, Lisans, (2017-2018)

Günümüz Şiiri Iı, Lisans, (2017-2018)

Yeni Türk Edebiyatı Iv, Lisans, (2017-2018)

Yeni Türk Edebiyatı Iı, Lisans, (2017-2018)

Batı Edebiyatı I, Lisans, (2017-2018)

Günümüz Şiiri I, Lisans, (2017-2018)

Yeni Türk Edebiyatı Iıı, Lisans, (2017-2018)

Yeni Türk Edebiyatı I, Lisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Fatih KÖSE, "Dilaver Cebeci'nin Hikaye Ve Şiirlerinde Millî Kültür Unsurları", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Murat HAKYEMEZOĞLU, "Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Romanlarında Anlatıcının Konumu Ve İşlevi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Hilal AKGÜN, "Yavuz Bülent Bakiler'in Şiirlerinin Eser-Otobiyografi İlişkisi Bağlamında İncelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Betül SAYDEMİR, "Münevver Ayaşlı'nın Hikâye Ve Romanlarında Kültürel Yabancılaşma Olgusu", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Hilal AKGÜN, "Yavuz Bülent Bakiler'in Şiirlerinin Eser-Otobiyografi İlişkisi Bağlamında İncelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Diğer, 2018

Editörlük

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ASOS), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ASOS), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

HİSARCIKLILAR EMEL, (2019). "Dilaver Cebeci’Xxnin Şiirlerinde Bayrak", Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür-Sanat-Mimarlık Dergisi, 2(3), 1-8. (Yayın No: 5159050)

HİSARCIKLILAR EMEL, (2016). "Mehmet Akif İnan In Medeniyet Tasavvuru Ve Şiirlerinde Geleneğin Yeniden İnşası", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 11(2), 77-90., Doi: http://dx.doi.org/10.19129/sbad.299 (Yayın No: 3180244)

HİSARCIKLILAR EMEL, (2016). "Halit Ziya Uşaklıgil İn Hikâyelerinde Kahramanların Ruh Hallerinin Tabiat Algısına Etkisi", Current Research In Social Sciences, 2(1), 1-9. (Yayın No: 2554325)

Emel Hisarcıklılar, Oğuzhan Sevim, (2013). "Kültigin Yazıtındaki Bazı İfadelerin Görüntü Düzeyleri", Habarşı, 1(80), 51-57. (Yayın No: 84647)

Oğuzhan Sevim, Emel Hisarcıklılar, Nesrin Feyzioğlu, (2012). "Bir Estetik Duyuş Analizi", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(3), 41-57. (Yayın No: 84744)

HİSARCIKLILAR EMEL, (2011). "Behçet Necatigil İn Edebiyat Matinesi Adli Şiiri Üzerine Bir İnceleme", Türkoloji Kültürü, 4(8), 67-75. (Yayın No: 84605)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

HİSARCIKLILAR EMEL, (2012). "Hüseyin Nihal Atsız In Şiirlerinde Bir Gelenek Unsuru Olarak Vezin", Erciyes, 0(416), 14-17. (Yayın No: 84785)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

HİSARCIKLILAR EMEL, (2019). "Edebiyatımızda Yeni Bir Tür: Halit Ziya’Nın ”Mezardan Sesler” Adlı Mensur Şiiri", Bizim Külliye Üç Aylık Kültür Ve Sanat Dergisi, (80), 56-59. (Yayın No: 5159057)

HİSARCIKLILAR EMEL, (2017). "Şairin Düşündüğü Tabiat Düş’Ündeki Tabiat", Bizim Külliye, (73), 58-61. (Yayın No: 4024378)

HİSARCIKLILAR EMEL, (2017). "Hayatın Gerçekliğinden Romanın Gerçekliğine Geçen Kahramanlar", Bizim Külliye, (74), 61-63. (Yayın No: 4024508)

HİSARCIKLILAR EMEL, (2017). "Demiryolu Hikâyecileri-Bir Rüya Adlı Hikâyede Oğuz Atay'ın Topluma Yönelik Eleştirisi", Bizim Külliye, (71), 108-112. (Yayın No: 3519239)

HİSARCIKLILAR EMEL, (2008). "Estetik Biliminin Türkiye Deki Durumuna Kısa Bir Bakış", Korkut Ata, 0(6), 13-15. (Yayın No: 84833)

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

HİSARCIKLILAR EMEL (2018). Necip Fazıl Kısakürek’in ”Zamanın Mimarîsi” Adlı Hikâyesinde Son ve Sonsuzluk Düşüncesinin Zaman Kavramı İçerisindeki Yeri. Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4415353)

HİSARCIKLILAR EMEL (2017). Oğuz Atay’ın Hikâyelerindeki Kahramanların Kalabalıklar İçindeki Varoluş Mücadeleleri. Bilgi şöleni (Özet Bildiri) (Yayın No:3519241)

HİSARCIKLILAR EMEL (2014). Dilâver Cebeci nin Hikâyelerindeki Şahıs Kadrosu. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1061369)

HİSARCIKLILAR EMEL Büyük Şehirlerden Doğduğu Topraklara, Tokat’a Özlemin Adı: Cahit Külebi. Geçmişten Günümüze Tokat’ta İlmî ve Kültürel Hayat Uluslararası Sempozyumu (Yayın No:4418568)

HİSARCIKLILAR EMEL Telmihten Metinlerarasılığa İşlevsel Bir Köprü Olarak Söylen meyenler Şiirleri Işığında Hilmi Yavuz Şiiri. IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:85184)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

HİSARCIKLILAR EMEL (2014). A Yağmur Tunalı nın Şiirlerinde Mistik ve Metafizik Ögeler. I. Ulusal Yahyalı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:85204)

HİSARCIKLILAR EMEL Mehmet Akif İnan ın Medeniyet Tasavvuru. Panel (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3292938)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Atatürk Üniversitesi Türk Dili Ve Edebiyatı Araştırmaları Makaleler (2017)., HİSARCIKLILAR EMEL, Atatürk Üniversitesi, Editör: Prof.Dr. Lokman Turan, Doç.Dr. Oğuzhan Sevim, Sayfa Sayısı: 1037, ISBN: 978-605-2278-61-1, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4023345)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"II Türk Dünyası Âşıklar Şöleni", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 17.11.2008-17.11.2009 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

Eğitim Becerileri Geliştirme Kursu, Eğitim Becerileri Geliştirme, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sertifika, 18.01.2016-21.01.2016 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:emel.hisarciklilar@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2006-2013
Atatürk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı (Dr)

Tez Adı:1960-1980 Arası Türk Şiirinde Şiir-İdeoloji İlişkisi Üzerine Bir Araştırma
Yüksek Lisans
2001-2006
Atatürk Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Eğitimi (Yl) (Tezsiz)

Tez Adı:
Lisans
2001-2006
Atatürk Üniversitesi
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi BölümüAkademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2013-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Araştırma Görevlisi
2008-2013
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (DR)


İdari Görevler

Enstitü Müdür Yardımcısı
2013-2015
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2018-2019)GÜNÜMÜZ ŞİİRİ IITürkçe2
(2018-2019)YENİ TÜRK EDEBİYATI IVTürkçe2
(2018-2019)YENİ TÜRK EDEBİYATI VITürkçe2
(2018-2019)YENİ TÜRK EDEBİYATI VIIITürkçe2
(2018-2019)GÜNÜMÜZ ŞİİRİ ITürkçe2
(2018-2019)YENİ TÜRK EDEBİYATI VIITürkçe2
(2018-2019)YENİ TÜRK EDEBİYATI VTürkçe2
(2018-2019)YENİ TÜRK EDEBİYATI IIITürkçe2
(2017-2018)BATI EDEBİYATI IITürkçe2
(2017-2018)GÜNÜMÜZ ŞİİRİ IITürkçe2
(2017-2018)YENİ TÜRK EDEBİYATI IVTürkçe2
(2017-2018)YENİ TÜRK EDEBİYATI IITürkçe3
(2017-2018)BATI EDEBİYATI ITürkçe2
(2017-2018)GÜNÜMÜZ ŞİİRİ ITürkçe2
(2017-2018)YENİ TÜRK EDEBİYATI IIITürkçe2
(2017-2018)YENİ TÜRK EDEBİYATI ITürkçe3
Yüksek Lisans
(2017-2018)ŞİİR SANATI IITürkçe3
(2017-2018)MODERN TÜRK EDEBİYATINDA YENİ İNSAN TİPİ IITürkçe3
(2017-2018)ŞİİR SANATI ITürkçe3
(2017-2018)ELEŞTİRİ KURAMLARITürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Hilal AKGÜN, (2018)., "Yavuz Bülent Bakiler'in Şiirlerinin Eser-Otobiyografi İlişkisi Bağlamında İncelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Diğer, Yüksek Lisans
2.Fatih KÖSE, (2019)., "Dilaver Cebeci'nin hikaye ve şiirlerinde millî kültür unsurları", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Murat HAKYEMEZOĞLU, (2019)., "Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanlarında anlatıcının konumu ve işlevi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Hilal AKGÜN, (2019)., "Yavuz Bülent Bakiler'in şiirlerinin eser-otobiyografi ilişkisi bağlamında incelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Betül SAYDEMİR, (2019)., "Münevver Ayaşlı'nın hikâye ve romanlarında kültürel yabancılaşma olgusu", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi(ASOS), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2.Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi(ASOS), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.HİSARCIKLILAR EMEL (2019). Dilaver Cebeci’xxnin Şiirlerinde Bayrak. Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür-Sanat-Mimarlık Dergisi, 2(3), 1-8. (Yayın No: 5159050)
2.HİSARCIKLILAR EMEL (2016). Mehmet Akif İnan ın Medeniyet Tasavvuru ve Şiirlerinde Geleneğin Yeniden İnşası. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 11(2), 77-90., Doi: http://dx.doi.org/10.19129/sbad.299 (Yayın No: 3180244)
3.HİSARCIKLILAR EMEL (2016). Halit Ziya Uşaklıgil in Hikâyelerinde Kahramanların Ruh Hallerinin Tabiat Algısına Etkisi. Current Research In Social Sciences, 2(1), 1-9. (Yayın No: 2554325)
4.Emel Hisarcıklılar, Oğuzhan Sevim (2013). Kültigin Yazıtındaki Bazı İfadelerin Görüntü Düzeyleri. Habarşı, 1(80), 51-57. (Yayın No: 84647)
5.Oğuzhan Sevim, Emel Hisarcıklılar, Nesrin Feyzioğlu (2012). Bir Estetik Duyuş Analizi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(3), 41-57. (Yayın No: 84744)
6.HİSARCIKLILAR EMEL (2011). Behçet Necatigil in Edebiyat Matinesi Adli Şiiri Üzerine Bir İnceleme. Türkoloji Kültürü, 4(8), 67-75. (Yayın No: 84605)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.HİSARCIKLILAR EMEL (2012). Hüseyin Nihal Atsız ın Şiirlerinde Bir Gelenek Unsuru Olarak Vezin. Erciyes, 0(416), 14-17. (Yayın No: 84785)
Diğer Dergilerdeki Makaleler :
1.HİSARCIKLILAR EMEL (2019). Edebiyatımızda Yeni Bir Tür: Halit Ziya’nın ”Mezardan Sesler” Adlı Mensur Şiiri. Bizim Külliye Üç Aylık Kültür ve Sanat Dergisi, (80), 56-59. (Yayın No: 5159057)
2.HİSARCIKLILAR EMEL (2017). Şairin Düşündüğü Tabiat Düş’ündeki Tabiat. Bizim Külliye, (73), 58-61. (Yayın No: 4024378)
3.HİSARCIKLILAR EMEL (2017). Hayatın Gerçekliğinden Romanın Gerçekliğine Geçen Kahramanlar. Bizim Külliye, (74), 61-63. (Yayın No: 4024508)
4.HİSARCIKLILAR EMEL (2017). Demiryolu Hikâyecileri-Bir Rüya adlı hikâyede Oğuz Atay'ın topluma yönelik eleştirisi. Bizim Külliye, (71), 108-112. (Yayın No: 3519239)
5.HİSARCIKLILAR EMEL (2008). Estetik Biliminin Türkiye deki Durumuna Kısa Bir Bakış. Korkut Ata, 0(6), 13-15. (Yayın No: 84833)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.HİSARCIKLILAR EMEL (2014). Dilâver Cebeci nin Hikâyelerindeki Şahıs Kadrosu. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1061369)
2.HİSARCIKLILAR EMEL (2017). Oğuz Atay’ın Hikâyelerindeki Kahramanların Kalabalıklar İçindeki Varoluş Mücadeleleri. Bilgi şöleni (Özet Bildiri) (Yayın No:3519241)
3.HİSARCIKLILAR EMEL (2018). Necip Fazıl Kısakürek’in ”Zamanın Mimarîsi” Adlı Hikâyesinde Son ve Sonsuzluk Düşüncesinin Zaman Kavramı İçerisindeki Yeri. Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4415353)
4.HİSARCIKLILAR EMEL (2018). Büyük Şehirlerden Doğduğu Topraklara, Tokat’a Özlemin Adı: Cahit Külebi. Geçmişten Günümüze Tokat’ta İlmî ve Kültürel Hayat Uluslararası Sempozyumu (Yayın No:4418568)
5.HİSARCIKLILAR EMEL (2018). Telmihten Metinlerarasılığa İşlevsel Bir Köprü Olarak Söylen meyenler Şiirleri Işığında Hilmi Yavuz Şiiri. IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:85184)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.HİSARCIKLILAR EMEL (2014). A Yağmur Tunalı nın Şiirlerinde Mistik ve Metafizik Ögeler. I. Ulusal Yahyalı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:85204)
2.HİSARCIKLILAR EMEL (2014). Mehmet Akif İnan ın Medeniyet Tasavvuru. Panel (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3292938)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Makaleler (2017)., HİSARCIKLILAR EMEL, Atatürk Üniversitesi, Editör: Prof.Dr. Lokman Turan, Doç.Dr. Oğuzhan Sevim, Sayfa Sayısı: 1037, ISBN: 978-605-2278-61-1, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4023345)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.II Türk Dünyası Âşıklar Şöleni, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 17.11.2008-17.11.2009 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Sertifika
1.Eğitim Becerileri Geliştirme Kursu, Eğitim Becerileri Geliştirme, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sertifika, 18.01.2016-21.01.2016 (Ulusal)