GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

FATİH POLATž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Fatih POLAT

Almus Meslek Yüksekokulu / Kimya Ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

fatih.polat@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Almus Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Kimya Ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü 

Anabilim Dalı

Laboratuvar Teknolojisi Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Fırat Üniversitesi (2004- 2009)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Kimya (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Fırat Üniversitesi (2001- 2004)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Analitik Kimya (Yl) (Tezli)

LİSANS, Fırat Üniversitesi (1997- 2001)

Fen-Edebiyat Fakültesi - Kimya Pr.

TEZLER

DOKTORA, "Almus Baraj Gölü’Xxnde Bazı Fizikokimyasal Parametrelerin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Değerlendirilmesi Ve Gölün Fosfor Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi", Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009

YÜKSEK LİSANS, "Sularda 4-(1-Metil-1-Aril Siklobütan-3-İl)-2-Aminotiyazol Kullanılarak Spektrofotometrik Yöntemle No2 Tayini", Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı - Kimya

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Almus Meslek Yüksekokulu/ Kimya Ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü/ Laboratuvar Teknolojisi Pr., (2017- Devam Ediyor)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Almus Meslek Yüksekokulu/ Kimya Ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü/ Laboratuvar Teknolojisi Pr., (2014- 2017)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Almus Meslek Yüksekokulu/ Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü/ Çevre Koruma Ve Kontrol Pr., (2009- 2014)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Almus Meslek Yüksekokulu(2004- 2009)


İdari Görevler

Myo/Yüksekokul Müdürü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Almus Meslek Yüksekokulu, (2010- Devam Ediyor)

Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Almus Meslek Yüksekokulu, (2006- 2008)

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Almus Meslek Yüksekokulu, Kimya Ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü, (2014- Devam Ediyor)

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Almus Meslek Yüksekokulu, Teknik Programlar Bölümü, (2010- 2014)

verdiği dersler

yönetilen tezler

Editörlük

International Scientific And Vocational Studies Journal (DRJI,Index Copernicus,ResearchBip,Google Scholar,Sindex,ROAD,), Dergi, Editör, Dergipark, 01.01.2017

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BAYRAK IŞIK ESİN HANDE,POLAT FATİH, (2018). "Effects Of Pretreatments On The Production Of Biogas From Cow Manure", International Advanced Researches And Engineering Journal, 2(1), 48-52. (Yayın No: 4342407)

BAYRAK IŞIK ESİN HANDE,POLAT FATİH, (2018). "The Biogas Potential That Can Be Obtained From The Animal Wastes Oftokat Province", Gaziosmanpasa Journal Of Scientific Research, (Yayın No: 4639659)

KAYMAK NEHİR,Winemiller Kırk O,AKIN ŞENOL,ALTUNER ZEKERİYA,POLAT FATİH,DAL TARIK, (2018). "Spatial And Temporal Variation İn Food Web Structure Of An İmpounded River İn Anatolia", Marine And Freshwater Research, 69(9), 1453, Doi: 10.1071/MF17270 (Yayın No: 4744404)

KARATAŞ İLHAMİ,POLAT FATİH,KARATAŞ RAHİME,DAL TARIK,ELMASTAŞ MAHFUZ, (2018). "Determınatıon Of Antıoxıdant Actıvıty And Phenolıc Compound Content Of Black Carrot Callus Culture", Ecological Life Sciences, 13(2), 87-96., Doi: 10.12739/NWSA.2018.13.2.5A0097 (Yayın No: 4295864)

POLAT FATİH,DAL TARIK,KARATAŞ İLHAMİ,BUHAN EKREM, (2018). "Temperature And Dıssolved Oxygen Stratıfıcatıon In Almus Dam Lake On Yeşılırmak Rıver (Turkey) And Its Gıs Maps", Ecological Life Sciences, 13(2), 74-86., Doi: 10.12739/NWSA.2018.13.2.5A0096 (Yayın No: 4295867)

KILIÇ ORHAN METE,POLAT FATİH,BUHAN EKREM,DOĞAN HAKAN METE, (2017). "Mapping Of Topographical Status, Land Use And Some Soil Characteristics Of Zinav Lake Basin With Geographic Information Systems And Remote Sensing", Gaziosmanpasa Journal Of Scientific Research, 6(3), 45-54. (Yayın No: 3867088)

DOĞAN HAKAN METE,POLAT FATİH,BUHAN EKREM,KILIÇ ORHAN METE,YILMAZ Doğaç Sencer,BUHAN DİRİM Saliha, (2016). "Modeling And Mapping Temperature Secchi Depth And Chlorophyll A Distributions Of Zinav Lake By Using Gıs And Landsat 7 Etm Imagery", Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpasa University, 3((2016)33(3)), 55-60. (Yayın No: 2946485)

DOĞAN HAKAN METE,KILIÇ ORHAN METE,Doğaç Sencer Yılmaz,BUHAN EKREM,POLAT FATİH,Saliha Dirim Buhan, (2015). "Integration Of Gıs And Remote Sensing With The Usle Model İn The Assessment Of Annual Soil Loss And Sediment İnput Of Zinav Lake Basin İn Turkey", Fresenius Environmental Bulletin, 24(No 1a.2015), 172-179. (Yayın No: 1406563) [SCI-Expanded]

KAYMAK NEHİR,Kirk O Winemiller,AKIN ŞENOL,ALTUNER ZEKERİYA,POLAT FATİH,DAL TARIK, (2015). "Stable İsotope Analysis Reveals Relative İnfluences Of Seasonal Hydrologic Variation And İmpoundment On Assimilation Of Primary Production Sources By Fish İn The Upper Yesilırmak River Turkey", Hydrobiologia, , Doi: 10.1007/s10750-015-2201-9 (Yayın No: 1407558) [SCI-Expanded]

Saliha Dirim Buhan,BEKTAŞ NİHAL,Mehmet Ali T Koçer,DOĞAN HAKAN METE,POLAT FATİH, (2015). "Trophic Status And Threats İn Zinav Lake Tokat Turkey", Fresenius Environmental Bulletin, 24(No 1a.2015), 203-207. (Yayın No: 1407703) [SCI-Expanded]

POLAT FATİH,DOĞAN HAKAN METE,BUHAN EKREM,KILIÇ ORHAN METE,Saliha Dirim Buhan, (2015). "Accumulation And Behavior Of Some Heavy Metals İn The Main Components Of Zinav Lake Basin Ecosystem", Fresenius Environmental Bulletin, 24(No 1a.2015), 180-187. (Yayın No: 1407772) [SCI-Expanded]

POLAT FATİH,AKIN ŞENOL,YILDIRIM ALPER,DAL TARIK, (2015). "The Effects Of Point Pollutants Originated Heavy Metals Lead Copper İron And Cadmium On Fish Living İn Yeşilırmak River Turkey", Toxicology And Industrial Health, , Doi: 10.1177/0748233714565709 (Yayın No: 1407823) [SCI-Expanded]

POLAT FATİH,DAL TARIK, (2013). "Investigating The Effect Of Aspirin On Mercury Toxicity", Journal Of Ecosystems, 20131-6., Doi: 10.1155/2013/737059 (Yayın No: 5830237)

ÖZMEN HABİBE,AKARSU SAADET,POLAT FATİH,ÇUKUROVALI ALAADDİN, (2013). "The Levels Of Calcium And Magnesium And Of Selected Trace Elements İn Whole Blood And Scalp Hair Of Children With Growth Retardation", Iran J Pediatr, 23(2), 125-130. (Yayın No: 122927) [SCI-Expanded]

Fatih Polat, Hasan Atabey, Hayati Sarı, Allaaddin Çukurovalı, (2013). "Potentiometric Study Of Equilibrium Constants Of A Novel Triazine Thione Derivative And İts Stability Constants With Hg2 Cu2 Ni2 Pb2 And Zn2 Metal İons İn Ethanol And Water Mixed", Turkish Journal Of Chemistry, 37(1), 439-448. (Yayın No: 122933) [SCI-Expanded]

Ekrem Buhan, Hakan Mete Doğan, Saliha Dirim Buhan, Saim Özdemir, Fatih Polat, Çisem Nilden Doğan, (2013). "Investigating Phosphorus And Turbidity Removal Efficiencies Of Main Aquatic Vegetation Species İn The Lower Kelkit Basin Of Turkey", Turkish Journal Of Botany, 37(doi:10.3906/bot-1209-21), 744-752. (Yayın No: 122922) [SCI-Expanded]

Şenol Akın, Fatih Polat, Alper Yıldırım, Tarık Dal, (2011). "The Effects Of Pollutants On Blood Parameters Of Cyprinids İn Yesilirmak River Of Turkey Are The Fish At Stress Due To Trash Dumping Area", Fresenius Environmental Bulletin, 20(8), 1993-2001. (Yayın No: 122947) [SCI-Expanded]

BUHAN EKREM,MA Turan Koçer,POLAT FATİH,DOĞAN HAKAN METE,SALİHA DİRİM,EMİNE TURGUT NEARY, (2010). "Almus Baraj Gölü Su Kalitesinin Alabalık Yetistiriciligi Açısından Degerlendirilmesi Ve Tasıma Kapasitesinin Tahmini", Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpasa University, Jafag, 27(1), 57-65. (Yayın No: 130786)

ÖZMEN HABİBE,POLAT FATİH,ÇUKUROVALI ALAADDİN, (2007). "Spectrophotometric Determination Of Nitrite İn Water Samples With 4 1 Methyl 1 Mesitylcyclobutane 3 Yl 2 Aminothiazole", Analytical Letters, 39(4), 823-833., Doi: 10.1080/00032710600611590 (Yayın No: 122907) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BUHAN EKREM,YEŞİLAYER NİHAT,KILIÇ ORHAN METE,KAYMAK NEHİR,ÇETİN Evren,DAL TARIK,POLAT FATİH,AKIN ŞENOL,DOĞAN HAKAN METE, (2016). "Fish Diversity Distribution Of Tokat Region", Gaziosmanpaşa Journal Of Scientific Research, 21468168((2016)13), 69-86. (Yayın No: 2947213)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

BAYRAK IŞIK ESİN HANDE,KALPAKÇI YOKUŞ SEMİRE,POLAT FATİH (2109). TOKAT İLİ YÜZEY ve YERALTI SULARINDAKİ NİTRAT SEVİYELERİNİN DAĞILIMI. 3. ULUSLARARASIUNİDOKAP KARADENİZ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5842576)

BAYRAK IŞIK ESİN HANDE,POLAT FATİH (2109). DETERMINATION OF COMPOST EFFICIENCY OBTAINED FROM SHEEP MANURE AND VEGETABLE-FRUIT WASTE MIXTURES. III. ULUSLARARASIBİLİMSEL VE MESLEKİÇALIŞMALAR KONGRESİ – MÜHENDİSLİK(BILMES EN 2019) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5842634)

BUHAN EKREM,POLAT FATİH,Buhan Dirim Saliha (2019). EUTROPHICATION MANAGEMENT AND CONTROL METHODS. 3rd International UNIDOKAP Black Sea Symposium “Sustainable Agriculture and Environment” 21-22-23 June 2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5431055)

BUHAN EKREM,POLAT FATİH,Buhan Dirim Saliha (2019). EPİDEMİC PROBLEM OF AQUATİC SYSTEMS ”EUTROPHİCATİON”, EFFECTS ON ECOSYSTEM AND HUMAN HEALTH. 3rd International UNIDOKAP Black Sea Symposium “Sustainable Agriculture and Environment” 21-22-23 June 2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5431025)

BAYRAK IŞIK ESİN HANDE,KALPAKÇI YOKUŞ SEMİRE,POLAT FATİH (2019). Biyogaz Üretiminde Hammadde Olarak Turunçgil Kullanımı. 3. ULUSLARARASIUNİDOKAP KARADENİZ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5842546)

BAYRAK IŞIK ESİN HANDE,POLAT FATİH (2019). Air Quality Evaluation of Tokat Province between 2012 and 2017 for SO2 and PM10. III. ULUSLARARASIBİLİMSEL VE MESLEKİÇALIŞMALAR KONGRESİ – MÜHENDİSLİK (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5842726)

POLAT FATİH,ALTINTAŞ CELAL (2019). EUTROPHICATION AND ECONOMIC IMPACT: A CASE STUDY ON ALMUS DAM LAKE. IV. ULUSLARARASIBİLİMSEL VE MESLEKİÇALIŞMALAR KONGRESİ – MÜHENDİSLİK (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5842794)

POLAT FATİH,ALTINTAŞ CELAL (2019). KÜRESEL ISINMA KAYNAKLI SU KALİTESİNDEKİ BOZULMALAR VE BALIK ÜRETİMİNE OLASI ETKİLERİ: ALMUS BARAJ GÖLÜ ÖRNEĞİ. IV. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi – Mühendislik (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5842890)

BAYRAK IŞIK ESİN HANDE,USTA NECİBE CANAN,DAL TARIK,POLAT FATİH (2018). Biogas Production From Acidic and Preatreated Cow Manure. International Scientific and Vocational Studies Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4448058)

BAYRAK IŞIK ESİN HANDE,USTA NECİBE CANAN,DAL TARIK,POLAT FATİH (2018). Biogas Production From Chicken Manure. İnternational Scientific and Vocational Studies Congres (Özet Bildiri) (Yayın No:4448079)

BAYRAK IŞIK ESİN HANDE,USTA NECİBE CANAN,DAL TARIK,POLAT FATİH (2018). Biyogas Production From Acidic and Preatreated Cow Manure. Internationatal Scientific and Vocational Studies Congrese (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4699212)

DAL TARIK,KARATAŞ İLHAMİ,BAYRAK IŞIK ESİN HANDE,TOĞLACI ALİ İHSAN,POLAT FATİH (2018). DETERMINATION OF EUTROPHICATION CONTROL BOUNDARY VALUES IN TOKAT KAZ LAKE WILDLIFE IMPROVEMENT AREA. II. International Scientific and Vocational Studies Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4545400)

POLAT FATİH,DAL TARIK,KARATAŞ İLHAMİ,BAYRAK IŞIK ESİN HANDE,BUHAN EKREM (2018). DETERMINATION OF TROPHIC STATUS OF AMASYA BORABAY LAKE AND NATURAL PARK AND TOKAT KAZ LAKE WILDLIFE IMPROVEMENT AREA. II. International Scientific and Vocational Studies Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4545357)

KARATAŞ İLHAMİ,POLAT FATİH,KARATAŞ RAHİME,ELMASTAŞ MAHFUZ (2018). DETERMINATION OF DEVIATION IN TOTAL PHENOLIC COMPOUND CONTENT AND FLAVONOID CONTENT ACCORDING TO THE DIFFERENT STANDARDS USED.. II. International Scientific and Vocational Studies Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4545076)

KARATAŞ İLHAMİ,KARATAŞ RAHİME,POLAT FATİH,ELMASTAŞ MAHFUZ (2018). DETERMINATION OF THE EFFECTS OF BREWING DURATIONS ON METABOLITE CONTENTS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF LEMON BALM (MELLISSA OFFICINALIS L.). II. International Scientific and Vocational Studies Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4545110)

BAYRAK IŞIK ESİN HANDE,POLAT FATİH (2017). Effects of preprocesses on production of biogas from cow manure. International advanced researchesEngineering congress 2017 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3952993)

POLAT FATİH,DAL TARIK,KARATAŞ İLHAMİ,BUHAN EKREM (2017). Tempuratures and dıssolved oxygen stratıfıcatıon on the Almus Dam Lake on Yeşılırmak River(Turkey). BİLMES 2017 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3954459)

DOĞAN HAKAN METE,KILIÇ ORHAN METE,BUHAN EKREM,BAKLAN ÖZLEM,POLAT FATİH,YEŞİLAYER NİHAT (2017). Determination of suitable fields for fish breeding by using GIS and RS techniques: the case of Almus Dam Lake. International symposium on GIS applications in Geography Geosciences (ISGGG 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3867539)

DİRİM BUHAN SALİHA,KILIÇ ORHAN METE,BEKTAŞ NİHAL,BUHAN EKREM,POLAT FATİH,DOĞAN HAKAN METE (2017). Modeling of Zinav Lake ecological risk assessment using GIS and RS techniques. International symposium on GIS applications in Geography Geosciences (ISGGG 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3867578)

POLAT FATİH,DAL TARIK,KARATAŞ İLHAMİ,BUHAN EKREM (2017). TEMPURATURES AND DISSOLVED OXYGEN STRATIFICATION ON THE ALMUS DAM LAKE ON YEŞIL REVER(TURKEY). I. International Scientific and Vocational Studies Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3696761)

DOĞAN HAKAN METE,KILIÇ ORHAN METE,BUHAN EKREM,baklan özlem,POLAT FATİH,YEŞİLAYER NİHAT (2017). DETERMINATION OF SUITABLE FIELDS FOR FISH BREEDING BY USING GIS ANDUA TECHNIQUES: THE CASE OF ALMUS DAM LAKE. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY GEOSCIENCES (Özet Bildiri) (Yayın No:3883335)

KARATAŞ İLHAMİ,POLAT FATİH,KARATAŞ RAHİME,DAL TARIK,ELMASTAŞ MAHFUZ (2017). ANTIOXIDANT ACTIVITY AND SPECTROPHOTOMETRIC ANALYSIS OF PHENOLIC COMPOUNDS OF BLACK CARROT CALLUS CULTURE. I. International Scientific and Vocational Studies Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3696752)

BUHAN EKREM,Koçer Mehmet Ali Turan,POLAT FATİH,KAYMAK NEHİR,AKIN ŞENOL,YEŞİLAYER NİHAT,Kılıç Orhan Mete,Dirim Buhan Saliha (2016). Spatial analysis and mapping of summer trophic levels of important lakes in Central Black Sea region by GIS. FABA 2016, International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:2954074)

KAYMAK NEHİR,AKIN ŞENOL,ALTUNER ZEKERİYA,VEREP BÜLENT,GÖZLER AHMET MUTLU,POLAT FATİH,ÖLMEZ AYŞE,Çetin Evren (2016). Stable isotope values of invertebrates indicate anthropogenic nutrient inputs to aquatic systems. 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (Poster) (Yayın No:3017451)

DOĞAN HAKAN METE,KILIÇ ORHAN METE,Doğaç Sencer Yılamaz,BUHAN EKREM,POLAT FATİH,Saliha Dirim Buhan Integration of GIS and Remote Sensing with the USLE Model in the assessment of annual soil loss and sediment input of Zinav Lake Basin in Turkey. VII.International Symposium on Environmental Problems (Özet Bildiri) (Yayın No:1434398)

BUHAN EKREM,DOĞAN HAKAN METE,POLAT FATİH,AKIN ŞENOL,Saliha Dirim Buhan,Halit Turan,KILIÇ ORHAN METE Trophic status and threads of Zinav Lake Tokat Turkey. VII.International Symposium on Environmental Problems (Özet Bildiri) (Yayın No:1434521)

DOĞAN HAKAN METE,Doğaç Sencer Yılmaz,BUHAN EKREM,POLAT FATİH,KILIÇ ORHAN METE Modeling and mapping tempurature secchi depth and chlorophyll a distributions of Zinav Lake by using GIS and LANDSAY 7 ETM Imagery. VII.International Symposium on Environmental Problems (Özet Bildiri) (Yayın No:1434444)

POLAT FATİH,DOĞAN HAKAN METE,BUHAN EKREM,KILIÇ ORHAN METE,Doğaç Sencer Yılmaz,Saliha Dirim Buhan Accumulation and behaviour of some heavy metals in the main components of food web of Zinav Lake Basin. VII.International Symposium on Environmental Problems (Poster) (Yayın No:1434608)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

POLAT FATİH,AKIN ŞENOL,DAL TARIK,YILDIRIM ALPER (2015). Yeşilırmak Nehri nde yaşayan balıklarda ağır metaller organik orjinli çevresel parametrelerin amonyak orto fosfat ve oksidatif stres etkilerinin karşılaştırılması. XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi (Poster) (Yayın No:2659422)

AKARSU SAADET,ÖZMEN HABİBE,POLAT FATİH,ÇUKUROVALI ALAADDİN Konstitüsyonel gelişme geriliği olan çocuklarda kan ve saçda eser element demir çinko bakır kalsiyum ve mağnezyum düzeyleri. 48.Milli Pediatri Kongresi (Poster) (Yayın No:1433262)

DOĞAN HAKAN METE,KILIÇ ORHAN METE,Doğaç Sencer Yılmaz,BUHAN EKREM,POLAT FATİH,Saliha Dirim Buhan Zinav Gölü Havzası sediment veriminin CBS ve USLE yöntemiyle modellenmesi ve haritalanması. FABA Balıkçılık ve Akuatik Bilimler (Özet Bildiri) (Yayın No:1433967)

BUHAN EKREM,DOĞAN HAKAN METE,POLAT FATİH,Saliha Dirim,Kılıç Orhan Mete Orta Karadeniz Bölgesinde turistik değeri yüksek bir göl Zinav ve tehditleri. Sualtı Değerleri ve Turizm Sempozyumu (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1433655)

KAYMAK NEHİR,AKIN ŞENOL,ALTUNER ZEKERİYA,POLAT FATİH,DAL TARIK Yukarı Yeşilırmak Havzası balık topluluk yapısının alansal ve mevsimsel değişimi. 21.Ulusal Biyoloji Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1433742)

EĞRİ MÜCAHİT,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,POLAT FATİH,Yunus Emre Bulut,Özkan Yaşayancan,Acar Fatih,Nihat Mantar,Cihat Zülfüoğulları Tokat ili içme suları flor düzeylerindeki mevsimsel değişiklerin belirlenmesi. 17.Ulusal Halk Sağlığı kongresi (Poster) (Yayın No:1434122)

KAYMAK NEHİR,AKIN ŞENOL,ALTUNER ZEKERİYA,POLAT FATİH,DAL TARIK Besin ağ yapısını incelemek için duraylı izotopların kullanılması Almus Baraj Gölü. FABA Balıkçılık ve Akuatik Bilimler (Özet Bildiri) (Yayın No:1434038)

DOĞAN HAKAN METE,KILIÇ ORHAN METE,Doğaç Sencer Yılmaz,BUHAN EKREM,POLAT FATİH,Saliha Dirim Buhan Zinav Gölü Havzası yıllık toprak kayıplarının USLE medeli ve CBS ile belirlenmesi. FABA Balıkçılık ve Akuatik Bilimler (Özet Bildiri) (Yayın No:1433910)

POLAT FATİH,KILIÇ ORHAN METE,DOĞAN HAKAN METE,BUHAN EKREM,Doğaç Sencer Yılmaz,Saliha Dirim Buhan Zinav Gölü Havzası besin döngüsünde mevsimlik ağır metal birikimlerinin belirlenmesi. FABA Balıkçılık ve Akuatik Bilimler (Poster) (Yayın No:1433818)

POLAT FATİH,BAYRAK IŞIK ESİN HANDE,KALPAKÇI YOKUŞ SEMİRE Almus Baraj Gölünde sıcaklık çözünmüş oksijen ve elektriksel iletkenlik arasındaki ilişkinin coğrafi bilgi sistemi ile değerlendirilmesi. 5.Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1433171)

Saliha Dirim,ÖZDEMİR SAİM,BUHAN EKREM,POLAT FATİH Aşağı Kelkit Havzasının sulak alanlarında doğal arıtım ve bu alanda gelişen bazı bitkilerin laboratuar ortamında fosfor giderimi üzerine denemeler. VI.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi (Poster) (Yayın No:1433010)

POLAT FATİH,DAL TARIK,AKIN ŞENOL,ÖZMEN HABİBE Baraj göllerinin su kalitesinin izlenmesinde coğrafi bilgi sistemleri tekniklerinin kullanılması Almus Baraj Gölü örneği. Ulusal Su Günleri Sempozyumu (Poster) (Yayın No:1439800)

ÖZMEN HABİBE,POLAT FATİH,ÇUKUROVALI ALAADDİN Süt ve süt ürünlerinde ağır metal analizleri. I.Ulusal Analitik Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:1432875)

ÖZMEN HABİBE,Suna Ateşşahin,POLAT FATİH,ÇUKUROVALI ALAADDİN Beyaz topraktaki metal miktarlarının farklı çözücü ortamlarında belirlenmesi. I.Ulusal Analitik Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:1432838)

ÖZMEN HABİBE,Ebru Murat,POLAT FATİH,ÇUKUROVALI ALAADDİN Şehir atık suyunu taşıyan Haringet çayında su toprak ve yosundaki metal miktarları. I. Ulusal Analitik Kimya Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1432732)

POLAT FATİH,Ebru Murat,ÖZMEN HABİBE Sularda 4 1 Meti 1 Mezitil Siklobütan 3 il 2 Aminotiyazol kullanılarak spektrofotometrik yöntemle nitrit tayini. XIX.Ulusal Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:1433515)

POLAT FATİH,DAL TARIK,DOĞAN HAKAN METE,ÖZMEN HABİBE Almus Baraj Gölünde fosfor ve türbiditenin alansal dağılımının coğrafi bilgi sistemleri ile değerlendirilmesi. IV.Ulusal Analitik Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:1432946)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Almus Baraj Gölü Su Kalitesinin Yüzey Derin ve Yer Seçiminin Sürdürülebilir Su ürünleri Yetiştiriciliği Doğrultusunda CBS ve UA Teknolojileri Kullanılarak Modellenmesi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 30.06.2016-30.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"TOZANLI (ALMUS BARAJ GÖLÜ) HAVZASI`NDA ÇEVRE KORUMAYA YÖNELİK EN İYİ YÖNETİM MODELİ UYGULAMALARI MODELİNİN CBS VE UA TEMELLİ GELİŞTİRİLMESİ AR-GE PROJESİ", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 20.07.2018-20.11.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat İlinde İçme Sularında Flor Düzeylerindeki Mevsimsel Değişikliklerin Belirlenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 29.03.2013-09.01.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Gaziosmanpaşa Üniversitesi Alt Yapı Destek Projesi", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Gaziosmanpaşa Üniversitesi Alt Yapı Destek Projesi", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Zinav Gölü ve Havzasında Su Kalitesi ve Balık Topluluklarının Zamansal ve Alansal Değişimleriyle", TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Almus Niksar Yöresindeki Balık Çiftliklerinde Sağlık Sorunları Yaratabilecek Yapısal ve Çevresel Parametreler", ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı (Tamamlandı)

"Yukarı Yeşilırmak Nehir Havzasının Besin Ağ Yapısı", ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı (Tamamlandı)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

Kara Havuç Bitkisinden Oluşturulan Kallusların Antioksidan Kapasitesinin Belirlenmesi, Kara havuç bitkisinde kallus kültürü oluşturularak oluşan bu kalluslarınantioksidan kapasitesinin belirlenmesi amaçlanmaktadır., GOÜ Almus MYO Laboratuarı, Çalışma, 19.08.2016-10.12.2016 (Ulusal)

Almus Baraj Gölünden Avlanılmış Olan Yayın Balıklarında Bazı Eser Elementlerin Halk Sağlığı Açısından Tespiti, Bu araştırmanın amacı daha önceki yıllarda Almus Baraj Gölünden avlanılmış ve Almus MYO laboratuarlarında uygun koruma önlemleri altında muhafaza edilmiş olan yayın balıkları kas dokularındaki bazı eser element içeriklerinin tespit edilmesi ve sonuçların WHO, FAO tarafından belirlenen standart değerler ile karşılaştırılmasıdır, GOÜ Almus Meslek Yüksekokulu Laboratuarı, Çalışma, 18.04.2016-30.12.2016 (Ulusal)

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:fatih.polat@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2004-2009
Fırat Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya (Dr)

Tez Adı:Almus Baraj Gölü’Xxnde Bazı Fizikokimyasal Parametrelerin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Değerlendirilmesi Ve Gölün Fosfor Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi
Yüksek Lisans
2001-2004
Fırat Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Analitik Kimya (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Sularda 4-(1-Metil-1-Aril Siklobütan-3-İl)-2-Aminotiyazol Kullanılarak Spektrofotometrik Yöntemle No2 Tayini
Lisans
1997-2001
Fırat Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya Pr.Akademik Görevler

Doçent
2017-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU/ KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ/ LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ PR.
Yardımcı Doçent
2014-2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU/ KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ/ LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ PR.
Yardımcı Doçent
2009-2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU/ ÇEVRE KORUMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ/ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL PR.
Öğretim Görevlisi
2004-2009
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU


İdari Görevler

Bölüm Başkanı
2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı
2006-2008
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı
2010-2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU
MYO/Yüksekokul Müdürü
2010
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Editörlük

1.International Scientific and Vocational Studies Journal(DRJI,Index Copernicus,ResearchBip,Google Scholar,Sindex,ROAD,), Dergi, Editör, Dergipark, 01.01.2017


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.BAYRAK IŞIK ESİN HANDE,POLAT FATİH (2018). Effects of pretreatments on the production of biogas from cow manure. International Advanced Researches and Engineering Journal, 2(1), 48-52. (Yayın No: 4342407)
2.BAYRAK IŞIK ESİN HANDE,POLAT FATİH (2018). The Biogas Potential That Can Be Obtained From The Animal Wastes OfTokat Province. Gaziosmanpasa Journal of Scientific Research, (Yayın No: 4639659)
3.KAYMAK NEHİR,Winemiller Kırk O,AKIN ŞENOL,ALTUNER ZEKERİYA,POLAT FATİH,DAL TARIK (2018). Spatial and temporal variation in food web structure of an impounded river in Anatolia. Marine and Freshwater Research, 69(9), 1453, Doi: 10.1071/MF17270 (Yayın No: 4744404)
4.KARATAŞ İLHAMİ,POLAT FATİH,KARATAŞ RAHİME,DAL TARIK,ELMASTAŞ MAHFUZ (2018). DETERMINATION OF ANTIOXIDANT ACTIVITY AND PHENOLIC COMPOUND CONTENT OF BLACK CARROT CALLUS CULTURE. Ecological Life Sciences, 13(2), 87-96., Doi: 10.12739/NWSA.2018.13.2.5A0097 (Yayın No: 4295864)
5.POLAT FATİH,DAL TARIK,KARATAŞ İLHAMİ,BUHAN EKREM (2018). TEMPERATURE AND DISSOLVED OXYGEN STRATIFICATION IN ALMUS DAM LAKE ON YEŞILIRMAK RIVER (TURKEY) AND ITS GIS MAPS. Ecological Life Sciences, 13(2), 74-86., Doi: 10.12739/NWSA.2018.13.2.5A0096 (Yayın No: 4295867)
6.KILIÇ ORHAN METE,POLAT FATİH,BUHAN EKREM,DOĞAN HAKAN METE (2017). Mapping of topographical status, land use and some soil characteristics of Zinav Lake Basin with Geographic Information Systems and Remote Sensing. Gaziosmanpasa Journal of Scientific Research, 6(3), 45-54. (Yayın No: 3867088)
7.DOĞAN HAKAN METE,POLAT FATİH,BUHAN EKREM,KILIÇ ORHAN METE,YILMAZ Doğaç Sencer,BUHAN DİRİM Saliha (2016). Modeling and Mapping Temperature Secchi Depth and Chlorophyll a Distributions of Zinav Lake by Using GIS and Landsat 7 ETM Imagery. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, 3((2016)33(3)), 55-60. (Yayın No: 2946485)
8.DOĞAN HAKAN METE,KILIÇ ORHAN METE,Doğaç Sencer Yılmaz,BUHAN EKREM,POLAT FATİH,Saliha Dirim Buhan (2015). Integration of GIS and remote sensing with the usle model in the assessment of annual soil loss and sediment input of Zinav Lake Basin in Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 24(No 1a.2015), 172-179. (Yayın No: 1406563)
9.KAYMAK NEHİR,Kirk O Winemiller,AKIN ŞENOL,ALTUNER ZEKERİYA,POLAT FATİH,DAL TARIK (2015). Stable isotope analysis reveals relative influences of seasonal hydrologic variation and impoundment on assimilation of primary production sources by fish in the Upper Yesilırmak River Turkey. Hydrobiologia, , Doi: 10.1007/s10750-015-2201-9 (Yayın No: 1407558)
10.Saliha Dirim Buhan,BEKTAŞ NİHAL,Mehmet Ali T Koçer,DOĞAN HAKAN METE,POLAT FATİH (2015). Trophic status and threats in Zinav Lake Tokat Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 24(No 1a.2015), 203-207. (Yayın No: 1407703)
11.POLAT FATİH,DOĞAN HAKAN METE,BUHAN EKREM,KILIÇ ORHAN METE,Saliha Dirim Buhan (2015). Accumulation and behavior of some heavy metals in the main components of Zinav Lake Basin Ecosystem. Fresenius Environmental Bulletin, 24(No 1a.2015), 180-187. (Yayın No: 1407772)
12.POLAT FATİH,AKIN ŞENOL,YILDIRIM ALPER,DAL TARIK (2015). The effects of point pollutants originated heavy metals lead copper iron and cadmium on fish living in Yeşilırmak River Turkey. Toxicology and Industrial Health, , Doi: 10.1177/0748233714565709 (Yayın No: 1407823)
13.POLAT FATİH,DAL TARIK (2013). Investigating the Effect of Aspirin on Mercury Toxicity. Journal of Ecosystems, 20131-6., Doi: 10.1155/2013/737059 (Yayın No: 5830237)
14.ÖZMEN HABİBE,AKARSU SAADET,POLAT FATİH,ÇUKUROVALI ALAADDİN (2013). The levels of calcium and magnesium and of selected trace elements in whole blood and scalp hair of children with growth retardation. Iran J Pediatr, 23(2), 125-130. (Yayın No: 122927)
15.Fatih Polat, Hasan Atabey, Hayati Sarı, Allaaddin Çukurovalı (2013). Potentiometric study of equilibrium constants of a novel triazine thione derivative and its stability constants with Hg2 Cu2 Ni2 Pb2 and Zn2 metal ions in ethanol and water mixed. Turkish Journal of Chemistry, 37(1), 439-448. (Yayın No: 122933)
16.Ekrem Buhan, Hakan Mete Doğan, Saliha Dirim Buhan, Saim Özdemir, Fatih Polat, Çisem Nilden Doğan (2013). Investigating phosphorus and turbidity removal efficiencies of main aquatic vegetation species in the Lower Kelkit Basin of Turkey. Turkish Journal of Botany, 37(doi:10.3906/bot-1209-21), 744-752. (Yayın No: 122922)
17.Şenol Akın, Fatih Polat, Alper Yıldırım, Tarık Dal (2011). The effects of pollutants on blood parameters of cyprinids in Yesilirmak River of Turkey are the fish at stress due to trash dumping area. Fresenius Environmental Bulletin, 20(8), 1993-2001. (Yayın No: 122947)
18.BUHAN EKREM,MA Turan Koçer,POLAT FATİH,DOĞAN HAKAN METE,SALİHA DİRİM,EMİNE TURGUT NEARY (2010). Almus Baraj Gölü Su Kalitesinin Alabalık Yetistiriciligi Açısından Degerlendirilmesi ve Tasıma Kapasitesinin Tahmini. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG, 27(1), 57-65. (Yayın No: 130786)
19.ÖZMEN HABİBE,POLAT FATİH,ÇUKUROVALI ALAADDİN (2007). Spectrophotometric Determination of Nitrite in Water Samples with 4 1 Methyl 1 Mesitylcyclobutane 3 yl 2 Aminothiazole. Analytical Letters, 39(4), 823-833., Doi: 10.1080/00032710600611590 (Yayın No: 122907)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.BUHAN EKREM,YEŞİLAYER NİHAT,KILIÇ ORHAN METE,KAYMAK NEHİR,ÇETİN Evren,DAL TARIK,POLAT FATİH,AKIN ŞENOL,DOĞAN HAKAN METE (2016). Fish Diversity Distribution of Tokat Region. Gaziosmanpaşa Journal of Scientific Research, 21468168((2016)13), 69-86. (Yayın No: 2947213)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.KAYMAK NEHİR,AKIN ŞENOL,ALTUNER ZEKERİYA,VEREP BÜLENT,GÖZLER AHMET MUTLU,POLAT FATİH,ÖLMEZ AYŞE,Çetin Evren (2016). Stable isotope values of invertebrates indicate anthropogenic nutrient inputs to aquatic systems. 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (Poster) (Yayın No:3017451)
2.POLAT FATİH,DAL TARIK,KARATAŞ İLHAMİ,BUHAN EKREM (2017). Tempuratures and dıssolved oxygen stratıfıcatıon on the Almus Dam Lake on Yeşılırmak River(Turkey). BİLMES 2017 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3954459)
3.POLAT FATİH,ALTINTAŞ CELAL (2019). EUTROPHICATION AND ECONOMIC IMPACT: A CASE STUDY ON ALMUS DAM LAKE. IV. ULUSLARARASIBİLİMSEL VE MESLEKİÇALIŞMALAR KONGRESİ – MÜHENDİSLİK (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5842794)
4.POLAT FATİH,ALTINTAŞ CELAL (2019). KÜRESEL ISINMA KAYNAKLI SU KALİTESİNDEKİ BOZULMALAR VE BALIK ÜRETİMİNE OLASI ETKİLERİ: ALMUS BARAJ GÖLÜ ÖRNEĞİ. IV. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi – Mühendislik (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5842890)
5.BAYRAK IŞIK ESİN HANDE,KALPAKÇI YOKUŞ SEMİRE,POLAT FATİH (2109). TOKAT İLİ YÜZEY ve YERALTI SULARINDAKİ NİTRAT SEVİYELERİNİN DAĞILIMI. 3. ULUSLARARASIUNİDOKAP KARADENİZ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5842576)
6.BUHAN EKREM,POLAT FATİH,Buhan Dirim Saliha (2019). EUTROPHICATION MANAGEMENT AND CONTROL METHODS. 3rd International UNIDOKAP Black Sea Symposium “Sustainable Agriculture and Environment” 21-22-23 June 2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5431055)
7.BUHAN EKREM,POLAT FATİH,Buhan Dirim Saliha (2019). EPİDEMİC PROBLEM OF AQUATİC SYSTEMS ”EUTROPHİCATİON”, EFFECTS ON ECOSYSTEM AND HUMAN HEALTH. 3rd International UNIDOKAP Black Sea Symposium “Sustainable Agriculture and Environment” 21-22-23 June 2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5431025)
8.BAYRAK IŞIK ESİN HANDE,KALPAKÇI YOKUŞ SEMİRE,POLAT FATİH (2019). Biyogaz Üretiminde Hammadde Olarak Turunçgil Kullanımı. 3. ULUSLARARASIUNİDOKAP KARADENİZ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5842546)
9.DOĞAN HAKAN METE,KILIÇ ORHAN METE,BUHAN EKREM,BAKLAN ÖZLEM,POLAT FATİH,YEŞİLAYER NİHAT (2017). Determination of suitable fields for fish breeding by using GIS and RS techniques: the case of Almus Dam Lake. International symposium on GIS applications in Geography Geosciences (ISGGG 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3867539)
10.DİRİM BUHAN SALİHA,KILIÇ ORHAN METE,BEKTAŞ NİHAL,BUHAN EKREM,POLAT FATİH,DOĞAN HAKAN METE (2017). Modeling of Zinav Lake ecological risk assessment using GIS and RS techniques. International symposium on GIS applications in Geography Geosciences (ISGGG 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3867578)
11.BAYRAK IŞIK ESİN HANDE,USTA NECİBE CANAN,DAL TARIK,POLAT FATİH (2018). Biogas Production From Acidic and Preatreated Cow Manure. International Scientific and Vocational Studies Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4448058)
12.POLAT FATİH,DAL TARIK,KARATAŞ İLHAMİ,BUHAN EKREM (2017). TEMPURATURES AND DISSOLVED OXYGEN STRATIFICATION ON THE ALMUS DAM LAKE ON YEŞIL REVER(TURKEY). I. International Scientific and Vocational Studies Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3696761)
13.KARATAŞ İLHAMİ,POLAT FATİH,KARATAŞ RAHİME,DAL TARIK,ELMASTAŞ MAHFUZ (2017). ANTIOXIDANT ACTIVITY AND SPECTROPHOTOMETRIC ANALYSIS OF PHENOLIC COMPOUNDS OF BLACK CARROT CALLUS CULTURE. I. International Scientific and Vocational Studies Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3696752)
14.DAL TARIK,KARATAŞ İLHAMİ,BAYRAK IŞIK ESİN HANDE,TOĞLACI ALİ İHSAN,POLAT FATİH (2018). DETERMINATION OF EUTROPHICATION CONTROL BOUNDARY VALUES IN TOKAT KAZ LAKE WILDLIFE IMPROVEMENT AREA. II. International Scientific and Vocational Studies Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4545400)
15.POLAT FATİH,DAL TARIK,KARATAŞ İLHAMİ,BAYRAK IŞIK ESİN HANDE,BUHAN EKREM (2018). DETERMINATION OF TROPHIC STATUS OF AMASYA BORABAY LAKE AND NATURAL PARK AND TOKAT KAZ LAKE WILDLIFE IMPROVEMENT AREA. II. International Scientific and Vocational Studies Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4545357)
16.KARATAŞ İLHAMİ,POLAT FATİH,KARATAŞ RAHİME,ELMASTAŞ MAHFUZ (2018). DETERMINATION OF DEVIATION IN TOTAL PHENOLIC COMPOUND CONTENT AND FLAVONOID CONTENT ACCORDING TO THE DIFFERENT STANDARDS USED.. II. International Scientific and Vocational Studies Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4545076)
17.KARATAŞ İLHAMİ,KARATAŞ RAHİME,POLAT FATİH,ELMASTAŞ MAHFUZ (2018). DETERMINATION OF THE EFFECTS OF BREWING DURATIONS ON METABOLITE CONTENTS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF LEMON BALM (MELLISSA OFFICINALIS L.). II. International Scientific and Vocational Studies Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4545110)
18.DOĞAN HAKAN METE,KILIÇ ORHAN METE,BUHAN EKREM,baklan özlem,POLAT FATİH,YEŞİLAYER NİHAT (2017). DETERMINATION OF SUITABLE FIELDS FOR FISH BREEDING BY USING GIS ANDUA TECHNIQUES: THE CASE OF ALMUS DAM LAKE. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY GEOSCIENCES (Özet Bildiri) (Yayın No:3883335)
19.BAYRAK IŞIK ESİN HANDE,POLAT FATİH (2109). DETERMINATION OF COMPOST EFFICIENCY OBTAINED FROM SHEEP MANURE AND VEGETABLE-FRUIT WASTE MIXTURES. III. ULUSLARARASIBİLİMSEL VE MESLEKİÇALIŞMALAR KONGRESİ – MÜHENDİSLİK(BILMES EN 2019) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5842634)
20.BAYRAK IŞIK ESİN HANDE,POLAT FATİH (2019). Air Quality Evaluation of Tokat Province between 2012 and 2017 for SO2 and PM10. III. ULUSLARARASIBİLİMSEL VE MESLEKİÇALIŞMALAR KONGRESİ – MÜHENDİSLİK (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5842726)
21.BUHAN EKREM,Koçer Mehmet Ali Turan,POLAT FATİH,KAYMAK NEHİR,AKIN ŞENOL,YEŞİLAYER NİHAT,Kılıç Orhan Mete,Dirim Buhan Saliha (2016). Spatial analysis and mapping of summer trophic levels of important lakes in Central Black Sea region by GIS. FABA 2016, International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:2954074)
22.BAYRAK IŞIK ESİN HANDE,POLAT FATİH (2017). Effects of preprocesses on production of biogas from cow manure. International advanced researchesEngineering congress 2017 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3952993)
23.BAYRAK IŞIK ESİN HANDE,USTA NECİBE CANAN,DAL TARIK,POLAT FATİH (2018). Biogas Production From Chicken Manure. İnternational Scientific and Vocational Studies Congres (Özet Bildiri) (Yayın No:4448079)
24.BAYRAK IŞIK ESİN HANDE,USTA NECİBE CANAN,DAL TARIK,POLAT FATİH (2018). Biyogas Production From Acidic and Preatreated Cow Manure. Internationatal Scientific and Vocational Studies Congrese (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4699212)
25.DOĞAN HAKAN METE,KILIÇ ORHAN METE,Doğaç Sencer Yılamaz,BUHAN EKREM,POLAT FATİH,Saliha Dirim Buhan (2018). Integration of GIS and Remote Sensing with the USLE Model in the assessment of annual soil loss and sediment input of Zinav Lake Basin in Turkey. VII.International Symposium on Environmental Problems (Özet Bildiri) (Yayın No:1434398)
26.BUHAN EKREM,DOĞAN HAKAN METE,POLAT FATİH,AKIN ŞENOL,Saliha Dirim Buhan,Halit Turan,KILIÇ ORHAN METE (2018). Trophic status and threads of Zinav Lake Tokat Turkey. VII.International Symposium on Environmental Problems (Özet Bildiri) (Yayın No:1434521)
27.DOĞAN HAKAN METE,Doğaç Sencer Yılmaz,BUHAN EKREM,POLAT FATİH,KILIÇ ORHAN METE (2018). Modeling and mapping tempurature secchi depth and chlorophyll a distributions of Zinav Lake by using GIS and LANDSAY 7 ETM Imagery. VII.International Symposium on Environmental Problems (Özet Bildiri) (Yayın No:1434444)
28.POLAT FATİH,DOĞAN HAKAN METE,BUHAN EKREM,KILIÇ ORHAN METE,Doğaç Sencer Yılmaz,Saliha Dirim Buhan (2018). Accumulation and behaviour of some heavy metals in the main components of food web of Zinav Lake Basin. VII.International Symposium on Environmental Problems (Poster) (Yayın No:1434608)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.POLAT FATİH,AKIN ŞENOL,DAL TARIK,YILDIRIM ALPER (2015). Yeşilırmak Nehri nde yaşayan balıklarda ağır metaller organik orjinli çevresel parametrelerin amonyak orto fosfat ve oksidatif stres etkilerinin karşılaştırılması. XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi (Poster) (Yayın No:2659422)
2.AKARSU SAADET,ÖZMEN HABİBE,POLAT FATİH,ÇUKUROVALI ALAADDİN (2015). Konstitüsyonel gelişme geriliği olan çocuklarda kan ve saçda eser element demir çinko bakır kalsiyum ve mağnezyum düzeyleri. 48.Milli Pediatri Kongresi (Poster) (Yayın No:1433262)
3.DOĞAN HAKAN METE,KILIÇ ORHAN METE,Doğaç Sencer Yılmaz,BUHAN EKREM,POLAT FATİH,Saliha Dirim Buhan (2015). Zinav Gölü Havzası sediment veriminin CBS ve USLE yöntemiyle modellenmesi ve haritalanması. FABA Balıkçılık ve Akuatik Bilimler (Özet Bildiri) (Yayın No:1433967)
4.BUHAN EKREM,DOĞAN HAKAN METE,POLAT FATİH,Saliha Dirim,Kılıç Orhan Mete (2015). Orta Karadeniz Bölgesinde turistik değeri yüksek bir göl Zinav ve tehditleri. Sualtı Değerleri ve Turizm Sempozyumu (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1433655)
5.KAYMAK NEHİR,AKIN ŞENOL,ALTUNER ZEKERİYA,POLAT FATİH,DAL TARIK (2015). Yukarı Yeşilırmak Havzası balık topluluk yapısının alansal ve mevsimsel değişimi. 21.Ulusal Biyoloji Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1433742)
6.EĞRİ MÜCAHİT,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,POLAT FATİH,Yunus Emre Bulut,Özkan Yaşayancan,Acar Fatih,Nihat Mantar,Cihat Zülfüoğulları (2015). Tokat ili içme suları flor düzeylerindeki mevsimsel değişiklerin belirlenmesi. 17.Ulusal Halk Sağlığı kongresi (Poster) (Yayın No:1434122)
7.KAYMAK NEHİR,AKIN ŞENOL,ALTUNER ZEKERİYA,POLAT FATİH,DAL TARIK (2015). Besin ağ yapısını incelemek için duraylı izotopların kullanılması Almus Baraj Gölü. FABA Balıkçılık ve Akuatik Bilimler (Özet Bildiri) (Yayın No:1434038)
8.DOĞAN HAKAN METE,KILIÇ ORHAN METE,Doğaç Sencer Yılmaz,BUHAN EKREM,POLAT FATİH,Saliha Dirim Buhan (2015). Zinav Gölü Havzası yıllık toprak kayıplarının USLE medeli ve CBS ile belirlenmesi. FABA Balıkçılık ve Akuatik Bilimler (Özet Bildiri) (Yayın No:1433910)
9.POLAT FATİH,KILIÇ ORHAN METE,DOĞAN HAKAN METE,BUHAN EKREM,Doğaç Sencer Yılmaz,Saliha Dirim Buhan (2015). Zinav Gölü Havzası besin döngüsünde mevsimlik ağır metal birikimlerinin belirlenmesi. FABA Balıkçılık ve Akuatik Bilimler (Poster) (Yayın No:1433818)
10.POLAT FATİH,BAYRAK IŞIK ESİN HANDE,KALPAKÇI YOKUŞ SEMİRE (2015). Almus Baraj Gölünde sıcaklık çözünmüş oksijen ve elektriksel iletkenlik arasındaki ilişkinin coğrafi bilgi sistemi ile değerlendirilmesi. 5.Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1433171)
11.Saliha Dirim,ÖZDEMİR SAİM,BUHAN EKREM,POLAT FATİH (2015). Aşağı Kelkit Havzasının sulak alanlarında doğal arıtım ve bu alanda gelişen bazı bitkilerin laboratuar ortamında fosfor giderimi üzerine denemeler. VI.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi (Poster) (Yayın No:1433010)
12.POLAT FATİH,DAL TARIK,AKIN ŞENOL,ÖZMEN HABİBE (2015). Baraj göllerinin su kalitesinin izlenmesinde coğrafi bilgi sistemleri tekniklerinin kullanılması Almus Baraj Gölü örneği. Ulusal Su Günleri Sempozyumu (Poster) (Yayın No:1439800)
13.ÖZMEN HABİBE,POLAT FATİH,ÇUKUROVALI ALAADDİN (2015). Süt ve süt ürünlerinde ağır metal analizleri. I.Ulusal Analitik Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:1432875)
14.ÖZMEN HABİBE,Suna Ateşşahin,POLAT FATİH,ÇUKUROVALI ALAADDİN (2015). Beyaz topraktaki metal miktarlarının farklı çözücü ortamlarında belirlenmesi. I.Ulusal Analitik Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:1432838)
15.ÖZMEN HABİBE,Ebru Murat,POLAT FATİH,ÇUKUROVALI ALAADDİN (2015). Şehir atık suyunu taşıyan Haringet çayında su toprak ve yosundaki metal miktarları. I. Ulusal Analitik Kimya Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1432732)
16.POLAT FATİH,Ebru Murat,ÖZMEN HABİBE (2015). Sularda 4 1 Meti 1 Mezitil Siklobütan 3 il 2 Aminotiyazol kullanılarak spektrofotometrik yöntemle nitrit tayini. XIX.Ulusal Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:1433515)
17.POLAT FATİH,DAL TARIK,DOĞAN HAKAN METE,ÖZMEN HABİBE (2015). Almus Baraj Gölünde fosfor ve türbiditenin alansal dağılımının coğrafi bilgi sistemleri ile değerlendirilmesi. IV.Ulusal Analitik Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:1432946)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Almus Baraj Gölü Su Kalitesinin Yüzey Derin ve Yer Seçiminin Sürdürülebilir Su ürünleri Yetiştiriciliği Doğrultusunda CBS ve UA Teknolojileri Kullanılarak Modellenmesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 30.06.2016-30.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.TOZANLI (ALMUS BARAJ GÖLÜ) HAVZASI`NDA ÇEVRE KORUMAYA YÖNELİK EN İYİ YÖNETİM MODELİ UYGULAMALARI MODELİNİN CBS VE UA TEMELLİ GELİŞTİRİLMESİ AR-GE PROJESİ, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 20.07.2018-20.11.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Tokat İlinde İçme Sularında Flor Düzeylerindeki Mevsimsel Değişikliklerin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 29.03.2013-09.01.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Alt Yapı Destek Projesi, BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)
5.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Alt Yapı Destek Projesi, BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)
6.Zinav Gölü ve Havzasında Su Kalitesi ve Balık Topluluklarının Zamansal ve Alansal Değişimleriyle, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)
7.Almus Niksar Yöresindeki Balık Çiftliklerinde Sağlık Sorunları Yaratabilecek Yapısal ve Çevresel Parametreler, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı (Tamamlandı)
8.Yukarı Yeşilırmak Nehir Havzasının Besin Ağ Yapısı, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı (Tamamlandı)
Üniversite Dışı Deneyim

Çalışma
1.Kara Havuç Bitkisinden Oluşturulan Kallusların Antioksidan Kapasitesinin Belirlenmesi, Kara havuç bitkisinde kallus kültürü oluşturularak oluşan bu kalluslarınantioksidan kapasitesinin belirlenmesi amaçlanmaktadır., GOÜ Almus MYO Laboratuarı, Çalışma, 19.08.2016-10.12.2016 (Ulusal)
2.Almus Baraj Gölünden Avlanılmış Olan Yayın Balıklarında Bazı Eser Elementlerin Halk Sağlığı Açısından Tespiti, Bu araştırmanın amacı daha önceki yıllarda Almus Baraj Gölünden avlanılmış ve Almus MYO laboratuarlarında uygun koruma önlemleri altında muhafaza edilmiş olan yayın balıkları kas dokularındaki bazı eser element içeriklerinin tespit edilmesi ve sonuçların WHO, FAO tarafından belirlenen standart değerler ile karşılaştırılmasıdır, GOÜ Almus Meslek Yüksekokulu Laboratuarı, Çalışma, 18.04.2016-30.12.2016 (Ulusal)