GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

SERPİL UMUZDAޞ

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Serpil UMUZDAŞ

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

serpil.umuzdas@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Devlet Konservatuvarı 

Bölüm

 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gazi Üniversitesi (2007- 2010)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Müzik Eğitimi (Yl) (Tezli)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2004- 2006)

Fen-Edebiyat Fakültesi - Eğitim Bilimleri Bölümü

LİSANS, Gazi Üniversitesi (1998- 2002)

Gazi Eğitim Fakültesi - Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Mikro Öğretim Yönteminin Viyolonsel Öğretmeni Adaylarının Öğretim Becerilerine Ve Viyolonsel Dersine İlişkin Tutumlarına Etkisi", Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2010

YÜKSEK LİSANS, "Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Yöneticilerinin Okul Yönetiminde Karşılaştıkları Sorunlar", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı - Güzel Sanatlar Eğitimi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Devlet Konservatuvarı/ (2021- Devam Ediyor)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Devlet Konservatuvarı/Türk Müziği Bölümü/ (2016- 2021)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü/ (2011- 2015)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü/ (2011- 2011)

Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Müzik Eğitimi (Yl) (Tezli)/ (2006- 2011)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü/ (2006- 2006)

Okutman, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Rektörlük/Güzel Sanatlar Bölümü/ (2003- 2006)


İdari Görevler

Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Müzik Öğretiminde Pedagojik Yaklaşımlar, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Bireysel Çalgı Eğitimi Vıı, Lisans, (2019-2020)

Bireysel Çalgı Eğitimi V, Lisans, (2019-2020)

Bireysel Çalgı Eğitimi Iıı, Lisans, (2019-2020)

Bireysel Çalgı Eğitimi I, Lisans, (2019-2020)

Ses Eğitimi I, Lisans, (2019-2020)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Hamza Oruç KIZIKLI, "Türk Sanat Ve Türk Halk Müziği Çalgılarıyla Yürütülen Müzik Dersi Uygulamalarının İlköğretim Öğrencilerinin Ders Başarı Ve Tutumlarına Etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Müziği Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Aytül LEVENT, "İlköğretimde Müzik Öğretmeninin Kullandığı Çalgının Öğrencinin Derse İlişkin Tutumuna Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2013

Editörlük

Eğitim Ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (DRJI), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, http://www.jret.org, 01.02.2020

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi (DOAJ), Dergi, Yrd. Editör, ONLİNE

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

UMUZDAŞ SERPİL, (2020). "The Relatıonshıp Between Musıc Teachers’Xx Work Motıvatıon And Jobsatısfactıon", Ijoeec, 5(9), 698-744. (Yayın No: 6306191)

UMUZDAŞ SERPİL, BAŞ AHMET HAKAN, (2020). "Konservatuvar Öğrencilerinin Covıd-19 Salgını Sürecindeki Uzaktan Eğitim İle İlgili Algılarının Ve Deneyimlerinin Araştırılması", Yegah Musiki Dergisi, 3(2), 204-220. (Yayın No: 6882550)

UMUZDAŞ SERPİL, YAĞIZ Mihriban, (2020). "The Relatıon Between The Effectıveness Of Instrument Teacher And Student Motıvatıon", Ijetsar(International Journal Of Education Technology And Scientific Researches), 5(12), 1162-1197., Doi: http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.197 (Yayın No: 6882483)

UMUZDAŞ SERPİL,IŞILDAK CEVAHİR KORHAN, (2019). "İlköğretimde Müzik Dersine İlişkin Mevcut Durumun Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi / An Evaluation Of The Current State Related To Music Class İn Primary School Education Based On The Opinions Of The Teacher Candidates", Kalem Uluslararasi Egitim Ve Insan Bilimleri Dergisi, 9(1/16), 117-133., Doi: 10.23863/kalem.2019.122 (Yayın No: 5489441)

UMUZDAŞ SERPİL,ECE AHMET SERKAN, (2019). "Güzel Sanatlar Liselerinin Yönetsel Sorunları Bulguların Karşılaştırmalıanalizi (2006-2016)", Kalem Uluslararası Eğitim Ve İnsan Bilimleri Dergisi, 9(2), 503-519., Doi: 10.23863/kalem.2019.137 (Yayın No: 5975448)

UMUZDAŞ MEHMET SERKAN,Hatice TÖK,UMUZDAŞ SERPİL, (2019). "An Examination Of The Performance Anxiety Levels Of Undergraduate Music Teaching Students İn The Instrument Exams According To Various Variables (Case Of Tokat Province)", International Journal Of Higher Education, 8(4), 221, Doi: 10.5430/ijhe.v8n4p221 (Yayın No: 5489282)

UMUZDAŞ SERPİL,Akanda Doğan,UMUZDAŞ MEHMET SERKAN, (2019). "Impact Of Musical Creative Drama Education On Self-Confidence Of Preschool Children", Journal Of Education And Training Studies, 7(11), 10, Doi: 10.11114/jets.v7i11.4471 (Yayın No: 5489313)

UMUZDAŞ SERPİL,Kızıklı Hamza Oruç, (2018). "İlköğretim Öğrencilerinin Müzik Dersine İlişkin Tutumları", International Journal Of Human Science, 15(3), (Yayın No: 4741629)

UMUZDAŞ SERPİL,funda Keklik Kal, (2018). "Konservatuarlarda Görev Yapan Akademisyenlerin Tükenmişlik Düzeyleri", Rast Müzikoloji Dergisi, (Yayın No: 4741521)

UMUZDAŞ MEHMET SERKAN,UMUZDAŞ SERPİL,BAŞ Ahmet Hakan, (2015). "İlköğretim Müzik Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi", Asos Journal, 3(15), 41-53., Doi: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.727 (Yayın No: 2205041)

UMUZDAŞ MEHMET SERKAN,UMUZDAŞ SERPİL, (2015). "8 Sınıf Öğrencilerinin Müzik Dersine İlişkintutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi", Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(5), 273-281. (Yayın No: 2204808)

UMUZDAŞ SERPİL, (2015). "An Analysis Of The Academic Achievement Of The Students Who Listen To Music While Studying", Educational Research And Review, 10(6), 728-732., Doi: 10.5897/ERR2014.1742 (Yayın No: 1384522)

UMUZDAŞ SERPİL, (2013). "Development Of Music Lesson Attitude Scale", İnsanbilimleri Dergisi, (Yayın No: 451113)

Eldemir A C, Umuzdaş Serpil, Umuzdaş M S, (2013). "Evaluation Of The Views Of Teacher Candidates Studying At Classroom Teaching Departments About The Use Of Music At Primary Education For Educational Purposes", The Journal Of Academic Social Science Studies, (Yayın No: 451054)

UMUZDAŞ SERPİL, (2012). "Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Viyolonsel Dersine İlişkin Algı Ve Beklentileri", Akademik Bakış, (Yayın No: 451150)

Umuzdaş M S, Umuzdaş Serpil, (2012). "A Correlational Analysis Of The Music Student Teachers Academic Achievement In Their Field Courses", The Journal Of Academic Social Science Studies, (Yayın No: 451134)

Umuzdaş Serpil, Umuzda M S, (2012). "An Analysis Of The Student Classroom Teachers Perceptions About The Music Course Through Metaphors", İnsanbilimleri Dergisi, (Yayın No: 451103)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

UMUZDAŞ MEHMET SERKAN,Koçak Özgür,UMUZDAŞ SERPİL, (2020). "Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinin Optimal Performans Duygu Durumlarının Çeşitlideğişkenler Açısından İncelenmesi", Yyu Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 741-767. (Yayın No: 6306132)

UMUZDAŞ SERPİL, Yağız Mihriban, (2020). "Öğrencilerin Değerlendirmeleriyle Çalgı Çalışma Motivasyonlarını Olumlu Ve Olumsuz Etkileyen Öğretmen Özellikleri", Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 26(45), 546-557., Doi: https://doi.org/10.32547/ataunigsed.748422 (Yayın No: 6882533)

UMUZDAŞ SERPİL,hamza oruç kızıklı,UMUZDAŞ MEHMET SERKAN, (2019). "Türk Sanat Ve Halk Müziği Çalgılarıyla Yürütülen Müzik Dersi Uygulamalarının İlköğretim Öğrencilerinin Ders Başarı Ve Tutumlarına Etkisi", Yuzunci Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, 16(1), 1515-1538., Doi: 10.23891/efdyyu.2019.170 (Yayın No: 5489208)

UMUZDAŞ SERPİL,IŞILDAK CEVAHİR KORHAN, (2018). "Müzik Dersinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özyeterlik Düzeylerine Etkisi (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği).", Yuzunci Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, 15(1), 1316-1331., Doi: 10.23891/efdyyu.2018.106 (Yayın No: 4703995)

Umuzdaş Serpil, (2013). "Identifying The Technical Problems Experienced By Hıgh School And Undergraduate Students İn Playing The Cello", The Journal Of Academic Social Science Studies, 6(2), 1221-1239. (Yayın No: 450933)

UMUZDAŞ SERPİL, (2012). "Viyolonsel Dersine İlişkin Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi", İlköğretim Online Dergisi, (Yayın No: 451172)

UMUZDAŞ SERPİL, (2012). "Müzik Öğretmenlerinin İlköğretim Müzik Dersi İşleyişine Yönelik Görüşleri", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 56-73. (Yayın No: 370336)

UMUZDAŞ SERPİL, (2009). "Türkiye Deki Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarının Web Sitelerinin İncelenmesi", İlköğretim Online Dergisi, (Yayın No: 1481963)

Umuzdaş Serpil, Umuzdaş M S, (2009). "Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Yöneticilerinin Karar Aşamasında Karşılaştıkları Sorunlar", Kastamonu Eğitim Dergisi, (Yayın No: 451208)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

UMUZDAŞ SERPİL (2021). Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Müzik Sınıflarında Kullanılması. International Congress of Eurasian Social Sciences-5 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:7115029)

UMUZDAŞ SERPİL,IŞILDAK CEVAHİR KORHAN (2018). Sınıf Öğretmenleri Adaylarının İlköğretim Müzik Derslerinde Karşılaşılabilen Sınıf Yönetimi Sorunlarına Çözüm Önerileri. II. International Scientific and Vocational Studies Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4501042)

UMUZDAŞ SERPİL,IŞILDAK CEVAHİR KORHAN (2018). Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlköğretim Müzik Derslerinde Karşılaşılabilen Sınıf Yönetimi ,Sorunlarına Çözüm Önerileri. II. Uluslararsı Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4742226)

UMUZDAŞ SERPİL (2016). Türkiye deki Eğitimle İlgili Süreli Yayınlarda Yayımlanmış Müzik Makalelerinin İncelenmesi NWSA örneği. 2. İpekyolu Müzik Konferansı (Özet Bildiri) (Yayın No:2984733)

UMUZDAŞ SERPİL (2015). Relationship Of Job Satisfaction Of Elementary School Music Teachers With Several Variables. INTE 2015 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2205454)

UMUZDAŞ SERPİL,IŞILDAK CEVAHİR KORHAN Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Müzik Dersine İlişkin Metaforik Algıları. II. International Scientific and Vocational Studies Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4501065)

Şen Y, Umuzdaş M S, Umuzdaş Serpil, Şen Ü S An analysis of the musical training students ability to solve problem. Sustainable Quality Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:450878)

Eldemir A C, Umuzdaş Serpil, Umuzdaş M S The importance of the Orff Method in Music Lessons in Primary school teaching under graduate programmes and conditions of use of this method by primary school teachers. The First International Congress of Educational Research (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:450848)

UMUZDAŞ SERPİL The effects of training on the musical acclaim on the student classroom teachers preference over music types. 5th World Conference on Educational Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:451276)

Levent A, Umuzdaş Serpil The Impact of the Attitude of the Students about the Courses in the Primary Education in Which the Music Teachers Using Musical Instruments. 4th International Conference on New Trend in Education and Their Implications (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:451262)

UMUZDAŞ SERPİL An Investigation of Fine Arts and Sport High School Students Attitudes Towards Cello Course According to Various Variables. 5th International Congress of Educational Research (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:451245)

UMUZDAŞ SERPİL Professional Music Education Micro Teaching Practices. 5th International Congress of Educational Research (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:451233)

Umuzdaş Serpil, Umuzdaş M S Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlköğretim Müzik Eğitimi Hakkındaki Görüşleri. III. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:450789)

UMUZDAŞ SERPİL 15 35 Yaş Arası Öğrencilerin Dinlemeyi Tercih Ettikleri Müziklerin Öğrenim Düzeylerine Göre İncelenmesi. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:450743)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

Umuzdaş Serpil, Umuzdaş M S Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarında Görev Yapan Araştırma Görevlilerini Stres Kaynakları. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Özet Bildiri) (Yayın No:450821)

UMUZDAŞ SERPİL MİKRO ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN VİYOLONSEL ÇALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM BECERİLERİNE ETKİSİ. X. Ulusal Müzik Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:450805)

Umuzdaş Serpil, Umuzdaş M S Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Yöneticilerinin Karar Aşamasında Karşılaştıkları Sorunlar. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:451308)

UMUZDAŞ SERPİL Sınıf Öğretmeni Adaylarının Müzik Öğretimi Özyeterlik Düzeylerinin İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:451298)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Viyolonsel İçin Sol El Teknik Çalışmaları (2013)., UMUZDAŞ SERPİL, Pegem Yayıncılık, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 450971)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

"Kabak Kemane Dinletisi", Konservatuar Konser Salonu, TÜRKİYE, 2018,

"Klasik Kemençe Dinletisi", Konservatuar Konser Salonu, TÜRKİYE, 2018,

"Klasik Kemençe dinletisi", Konservatuar Konser Salonu, TÜRKİYE, 2018,

"Piyano Konseri", Konservatuar Konser Salonu, TÜRKİYE, 2018,

"Keman Dinletisi", Konservatuar Konser Salonu, TÜRKİYE, 2018,

"Anadolu Ezgileri Konseri", Konservatuar Konser Salonu, TÜRKİYE, 2018,

"Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu Konseri", Dedeman Otel, TÜRKİYE, 2018,

"Saz Eserleri Konseri", Konservatuar Konser Salonu, TÜRKİYE, 2018,

"Türk Müziği Konseri", TÜRKİYE, 2018,

"”Avni Anıl Anma Konseri”", Devlet Konservatuarı Konser Salonu, TÜRKİYE, 2017,

"”Tanburi Cemil Bey” Atölye çalışması(Workshop)", Devlet Konservatuarı Konser Salonu, TÜRKİYE, 2017,

"Öğrenci Etkinlikleri kapsamında ”Tanbur Dinletisi”", Devlet Konservatuarı Konser Salonu, TÜRKİYE, 2017,

"TST Trio" dinletisi", Devlet Konservatuvarı Konser Salonu., TÜRKİYE, 2016,

"Türk Müziği Konseri", Devlet Konservatuvarı Konser Salonu, TÜRKİYE, 2016,

"Uluslararası Bozok Sempozyumu Tasavvuf Mûsikîsi Konseri", Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Konser Salonu., TÜRKİYE, 2016,

"“Meslekler, Mesleki Yeterlilikler ve Rekabet Edilebilirlik: AB’deki Son Gelişmeler” Adlı Uluslararası Etkinlik", Ilgaz, TÜRKİYE,

"İzmir AGSL Müzik Bölümü Konseri", Sabancı Kültür Merkezi, İzmir,

"Mini Konser", Güzel Sanatlar Lisesi, İzmir,

"İzmir AGSL Dönem Konseri", Güzel Sanatlar Lisesi Salonu, İzmir,

"İzmir AGSL Yılsonu Konseri", AKM, İzmir,

"Oda Müziği Konseri", Kültür Sanat Merkezi, İzmir,

"Kuartet Dinletisi", Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, İzmir,

"Kuartet Konseri", Evrensel Kültür Merkezi, İzmir,

"Viyolonsel Dinletisi", Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, İzmir,

"İzmir AGSL Müzik Dinletisi", Buca Kültür Sanat Merkezi, İzmir,

"İzmir AGSL Müzik Bölümü Konser", Maltepe Askeri Lisesi, İzmir,

"İzmir AGSL Müzik Bölümü Konseri", Sabancı Kültür Merkezi, İzmir,

"İzmir AGSL Yılsonu Konseri", AKM, İzmir,

"İzmir Gençlik Oda Orkestrası", Özel Ege Lisesi, İzmir,

"İzmir AGSL Müzik Bölümü Konseri", Özel Amerikan Lisesi, İzmir,

"İzmir Gençlik Oda Orkestrası Konseri", İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Salonu, İzmir,

"İzmir Gençlik Oda Orkestrası Konseri", Celal Bayar Üniversitesi, Manisa,

"Gazi Üniversitesi Gençler Oda Orkestrası Konseri", Avrupa Gençlik Festivali, Ankara,

"Gazi Üniversitesi Gençler Oda Orkestrası Konseri", Gazi Üniversitesi, Ankara,

"Gazi Üniversitesi Gençler Oda Orkestrası Konseri", Ticaret Odası, Alanya,

"Başkent Oda Orkestrası Konseri", Resim Heykel Müzesi, Ankara,

"Viyolonsel Konseri", Ankara,

"Başkent Oda Orkestrası Konseri", CSO Konser Salonu, Ankara,

"viyolonsel resitali", Ankara,

"Başkent Oda Orkestrası Konseri", Ankara,

"Gazi Üniversitesi Gençler Oda Orkestrası Konseri", Ankara,

"V. Gençlik Şöleni Konseri", Tokat,

"Musiki Muallim Mektebi'nin Kuruluşunun 80. Yılı Etkinlikleri", Ankara,

"Akademik Konser", Tokat,

"Bölge Üniversiteleri İşbirliği Programı", Tokat,

"Gazi Akademik Orkestra Konseri", Batman,

"Gazi Akademik Orkestra Konseri", Ankara,

"Jandarma Anılara Yolculuk Konseri", Ankara,

"Viyolonsel Oda Müziği Konseri", Ankara,

"T.S.K. Bando Komutanlığı Okulları Konseri", Ankara,

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2011, Yardımcı Doçent Doktor, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, akademisyen

2002-2003, Müzik Öğretmeni, Milli Eğitim, Müzik Öğretmeni

2003-2006, okutman, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, akademisyen

2006-2006, araştırma görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, akademisyen

2006-2011, araştırma görevlisi, Gazi Üniversitesi, akademisyen

2011-2011, araştırma görevlisi doktor, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, akademisyen

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:serpil.umuzdas@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2007-2010
Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Müzik Eğitimi (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Mikro Öğretim Yönteminin Viyolonsel Öğretmeni Adaylarının Öğretim Becerilerine Ve Viyolonsel Dersine İlişkin Tutumlarına Etkisi
Yüksek Lisans
2004-2006
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi/Eğitim Bilimleri Bölümü

Tez Adı:Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Yöneticilerinin Okul Yönetiminde Karşılaştıkları Sorunlar
Lisans
1998-2002
Gazi Üniversitesi
Gazi Eğitim Fakültesi/Güzel Sanatlar Eğitimi BölümüAkademik Görevler

Profesör
2021-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/DEVLET KONSERVATUVARI/
Doçent
2016-2021
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/DEVLET KONSERVATUVARI/TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ/
Yardımcı Doçent
2011-2015
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/
Araştırma Görevlisi
2011-2011
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/
Araştırma Görevlisi
2006-2011
GAZİ ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MÜZİK EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)/
Araştırma Görevlisi
2006-2006
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/
Okutman
2003-2006
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/REKTÖRLÜK/GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ/


İdari Görevler

MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ VIITürkçe1
(2019-2020)BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ VTürkçe1
(2019-2020)BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ IIITürkçe1
(2019-2020)BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ ITürkçe1
(2019-2020)SES EĞİTİMİ ITürkçe2
Yüksek Lisans
(2019-2020)MÜZİK ÖĞRETİMİNDE PEDAGOJİK YAKLAŞIMLARTürkçe3
(2019-2020)BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Aytül LEVENT, (2013)., "İlköğretimde müzik öğretmeninin kullandığı çalgının öğrencinin derse ilişkin tutumuna etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Hamza Oruç KIZIKLI, (2019)., "Türk sanat ve Türk halk müziği çalgılarıyla yürütülen müzik dersi uygulamalarının ilköğretim öğrencilerinin ders başarı ve tutumlarına etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Müziği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi(DRJI), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, http://www.jret.org, 01.02.2020
2.ULUSLARARASI İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ(DOAJ), Dergi, Yrd. Editör, ONLİNE


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.UMUZDAŞ SERPİL (2020). THE RELATIONSHIP BETWEEN MUSIC TEACHERS’xx WORK MOTIVATION AND JOBSATISFACTION. IJOEEC, 5(9), 698-744. (Yayın No: 6306191)
2.UMUZDAŞ SERPİL, BAŞ AHMET HAKAN (2020). Konservatuvar Öğrencilerinin COVID-19 Salgını Sürecindeki Uzaktan Eğitim İle İlgili Algılarının ve Deneyimlerinin Araştırılması. Yegah Musiki Dergisi, 3(2), 204-220. (Yayın No: 6882550)
3.UMUZDAŞ SERPİL, YAĞIZ Mihriban (2020). THE RELATION BETWEEN THE EFFECTIVENESS OF INSTRUMENT TEACHER AND STUDENT MOTIVATION. IJETSAR(International Journal of Education Technology and Scientific Researches), 5(12), 1162-1197., Doi: http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.197 (Yayın No: 6882483)
4.UMUZDAŞ SERPİL,IŞILDAK CEVAHİR KORHAN (2019). İlköğretimde Müzik Dersine İlişkin Mevcut Durumun Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşlerine göre Değerlendirilmesi / An Evaluation of the Current State Related to Music Class in Primary School Education Based on the Opinions of the Teacher Candidates. Kalem Uluslararasi Egitim ve Insan Bilimleri Dergisi, 9(1/16), 117-133., Doi: 10.23863/kalem.2019.122 (Yayın No: 5489441)
5.UMUZDAŞ SERPİL,ECE AHMET SERKAN (2019). Güzel Sanatlar Liselerinin Yönetsel Sorunları Bulguların KarşılaştırmalıAnalizi (2006-2016). Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 9(2), 503-519., Doi: 10.23863/kalem.2019.137 (Yayın No: 5975448)
6.UMUZDAŞ MEHMET SERKAN,Hatice TÖK,UMUZDAŞ SERPİL (2019). An Examination of the Performance Anxiety Levels of Undergraduate Music Teaching Students in the Instrument Exams According to Various Variables (Case of Tokat Province). International Journal of Higher Education, 8(4), 221, Doi: 10.5430/ijhe.v8n4p221 (Yayın No: 5489282)
7.UMUZDAŞ SERPİL,Akanda Doğan,UMUZDAŞ MEHMET SERKAN (2019). Impact of Musical Creative Drama Education on Self-Confidence of Preschool Children. Journal of Education and Training Studies, 7(11), 10, Doi: 10.11114/jets.v7i11.4471 (Yayın No: 5489313)
8.UMUZDAŞ SERPİL,Kızıklı Hamza Oruç (2018). İlköğretim öğrencilerinin müzik dersine ilişkin tutumları. International Journal of Human Science, 15(3), (Yayın No: 4741629)
9.UMUZDAŞ SERPİL,funda Keklik Kal (2018). Konservatuarlarda görev yapan akademisyenlerin tükenmişlik düzeyleri. Rast Müzikoloji Dergisi, (Yayın No: 4741521)
10.UMUZDAŞ MEHMET SERKAN,UMUZDAŞ SERPİL,BAŞ Ahmet Hakan (2015). İLKÖĞRETİM MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Asos Journal, 3(15), 41-53., Doi: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.727 (Yayın No: 2205041)
11.UMUZDAŞ MEHMET SERKAN,UMUZDAŞ SERPİL (2015). 8 SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİNTUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(5), 273-281. (Yayın No: 2204808)
12.UMUZDAŞ SERPİL (2015). An Analysis Of The Academic Achievement Of The Students Who Listen To Music While Studying. Educational Research and Review, 10(6), 728-732., Doi: 10.5897/ERR2014.1742 (Yayın No: 1384522)
13.UMUZDAŞ SERPİL (2013). Development of Music Lesson Attitude Scale. İnsanbilimleri Dergisi, (Yayın No: 451113)
14.Eldemir A C, Umuzdaş Serpil, Umuzdaş M S (2013). Evaluation of The Views of Teacher Candidates Studying at Classroom Teaching Departments About The Use of Music at Primary Education for Educational Purposes. The Journal of Academic Social Science Studies, (Yayın No: 451054)
15.UMUZDAŞ SERPİL (2012). Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Viyolonsel Dersine İlişkin Algı ve Beklentileri. Akademik Bakış, (Yayın No: 451150)
16.Umuzdaş M S, Umuzdaş Serpil (2012). A Correlational Analysis Of The Music Student Teachers Academic Achievement In Their Field Courses. The Journal of Academic Social Science Studies, (Yayın No: 451134)
17.Umuzdaş Serpil, Umuzda M S (2012). An Analysis of the Student Classroom Teachers Perceptions About the Music Course Through Metaphors. İnsanbilimleri Dergisi, (Yayın No: 451103)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.UMUZDAŞ MEHMET SERKAN,Koçak Özgür,UMUZDAŞ SERPİL (2020). Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinin Optimal Performans Duygu Durumlarının ÇeşitliDeğişkenler Açısından İncelenmesi. YYU Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 741-767. (Yayın No: 6306132)
2.UMUZDAŞ SERPİL, Yağız Mihriban (2020). Öğrencilerin Değerlendirmeleriyle Çalgı Çalışma Motivasyonlarını Olumlu ve Olumsuz Etkileyen Öğretmen Özellikleri. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 26(45), 546-557., Doi: https://doi.org/10.32547/ataunigsed.748422 (Yayın No: 6882533)
3.UMUZDAŞ SERPİL,hamza oruç kızıklı,UMUZDAŞ MEHMET SERKAN (2019). Türk Sanat ve Halk Müziği Çalgılarıyla Yürütülen Müzik Dersi Uygulamalarının İlköğretim Öğrencilerinin Ders Başarı ve Tutumlarına Etkisi. Yuzunci Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, 16(1), 1515-1538., Doi: 10.23891/efdyyu.2019.170 (Yayın No: 5489208)
4.UMUZDAŞ SERPİL,IŞILDAK CEVAHİR KORHAN (2018). Müzik Dersinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özyeterlik Düzeylerine Etkisi (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği).. Yuzunci Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, 15(1), 1316-1331., Doi: 10.23891/efdyyu.2018.106 (Yayın No: 4703995)
5.Umuzdaş Serpil (2013). Identifying The Technical Problems Experienced by Hıgh School and Undergraduate Students in Playing The Cello. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(2), 1221-1239. (Yayın No: 450933)
6.UMUZDAŞ SERPİL (2012). Viyolonsel Dersine İlişkin Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. İlköğretim Online Dergisi, (Yayın No: 451172)
7.UMUZDAŞ SERPİL (2012). Müzik Öğretmenlerinin İlköğretim Müzik Dersi İşleyişine Yönelik Görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 56-73. (Yayın No: 370336)
8.UMUZDAŞ SERPİL (2009). Türkiye deki Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarının Web Sitelerinin İncelenmesi. İlköğretim Online Dergisi, (Yayın No: 1481963)
9.Umuzdaş Serpil, Umuzdaş M S (2009). Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Yöneticilerinin Karar Aşamasında Karşılaştıkları Sorunlar. Kastamonu Eğitim Dergisi, (Yayın No: 451208)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.UMUZDAŞ SERPİL (2021). Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Müzik Sınıflarında Kullanılması. International Congress of Eurasian Social Sciences-5 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:7115029)
2.UMUZDAŞ SERPİL,IŞILDAK CEVAHİR KORHAN (2018). Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlköğretim Müzik Derslerinde Karşılaşılabilen Sınıf Yönetimi ,Sorunlarına Çözüm Önerileri. II. Uluslararsı Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4742226)
3.UMUZDAŞ SERPİL (2015). Relationship Of Job Satisfaction Of Elementary School Music Teachers With Several Variables. INTE 2015 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2205454)
4.UMUZDAŞ SERPİL (2016). Türkiye deki Eğitimle İlgili Süreli Yayınlarda Yayımlanmış Müzik Makalelerinin İncelenmesi NWSA örneği. 2. İpekyolu Müzik Konferansı (Özet Bildiri) (Yayın No:2984733)
5.UMUZDAŞ SERPİL,IŞILDAK CEVAHİR KORHAN (2018). Sınıf Öğretmenleri Adaylarının İlköğretim Müzik Derslerinde Karşılaşılabilen Sınıf Yönetimi Sorunlarına Çözüm Önerileri. II. International Scientific and Vocational Studies Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4501042)
6.UMUZDAŞ SERPİL,IŞILDAK CEVAHİR KORHAN (2018). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Müzik Dersine İlişkin Metaforik Algıları. II. International Scientific and Vocational Studies Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4501065)
7.Şen Y, Umuzdaş M S, Umuzdaş Serpil, Şen Ü S (2018). An analysis of the musical training students ability to solve problem. Sustainable Quality Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:450878)
8.Eldemir A C, Umuzdaş Serpil, Umuzdaş M S (2018). The importance of the Orff Method in Music Lessons in Primary school teaching under graduate programmes and conditions of use of this method by primary school teachers. The First International Congress of Educational Research (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:450848)
9.UMUZDAŞ SERPİL (2018). The effects of training on the musical acclaim on the student classroom teachers preference over music types. 5th World Conference on Educational Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:451276)
10.Levent A, Umuzdaş Serpil (2018). The Impact of the Attitude of the Students about the Courses in the Primary Education in Which the Music Teachers Using Musical Instruments. 4th International Conference on New Trend in Education and Their Implications (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:451262)
11.UMUZDAŞ SERPİL (2018). An Investigation of Fine Arts and Sport High School Students Attitudes Towards Cello Course According to Various Variables. 5th International Congress of Educational Research (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:451245)
12.UMUZDAŞ SERPİL (2018). Professional Music Education Micro Teaching Practices. 5th International Congress of Educational Research (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:451233)
13.Umuzdaş Serpil, Umuzdaş M S (2018). Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlköğretim Müzik Eğitimi Hakkındaki Görüşleri. III. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:450789)
14.UMUZDAŞ SERPİL (2018). 15 35 Yaş Arası Öğrencilerin Dinlemeyi Tercih Ettikleri Müziklerin Öğrenim Düzeylerine Göre İncelenmesi. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:450743)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.Umuzdaş Serpil, Umuzdaş M S (2018). Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarında Görev Yapan Araştırma Görevlilerini Stres Kaynakları. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Özet Bildiri) (Yayın No:450821)
2.UMUZDAŞ SERPİL (2018). MİKRO ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN VİYOLONSEL ÇALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM BECERİLERİNE ETKİSİ. X. Ulusal Müzik Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:450805)
3.Umuzdaş Serpil, Umuzdaş M S (2018). Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Yöneticilerinin Karar Aşamasında Karşılaştıkları Sorunlar. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:451308)
4.UMUZDAŞ SERPİL (2018). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Müzik Öğretimi Özyeterlik Düzeylerinin İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:451298)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Viyolonsel İçin Sol El Teknik Çalışmaları (2013)., UMUZDAŞ SERPİL, Pegem Yayıncılık, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 450971)
Üniversite Dışı Deneyim

2011-2011araştırma görevlisi doktorGaziosmanpaşa Üniversitesi, akademisyen
2011Yardımcı Doçent DoktorGaziosmanpaşa Üniversitesi, akademisyen
2006-2006araştırma görevlisiGaziosmanpaşa Üniversitesi, akademisyen
2006-2011araştırma görevlisiGazi Üniversitesi, akademisyen
2003-2006okutmanGaziosmanpaşa Üniversitesi, akademisyen
2002-2003Müzik ÖğretmeniMilli Eğitim, Müzik Öğretmeni