GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ŞEFİKA ERDEMž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Şefika ERDEM

Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

sefika.erdem@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Eğitim Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2013- 2019)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık (Dr) (Giresun Üniv. Ortak)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2011- 2013)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık (Yl) (Tezli)

LİSANS, Selçuk Üniversitesi (2006- 2010)

-

ÖNLİSANS, Atatürk Üniversitesi (2018- 2021)

Açıköğretim Fakültesi - Çocuk Bakımı Ve Gençlik Hizmetleri Bölümü

ÖNLİSANS, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2019- )

Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Yabancı Diller Ve Kültürler Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,

YÜKSEK LİSANS, "Üstün Yeteneklilerin Psikolojik Belirtileri, Stres Kaynakları Ve Stres Karşısındaki Tepkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2013

ÖNLİSANS, "", Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi,

ÖNLİSANS, "", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Bölümü/Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı/ (2019- 2021)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Bölümü/Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı/ (2010- 2019)


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Karakter Ve Değer Eğitimi, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Kurum Deneyimi, Lisans, (2020-2021)

Psikolojik Danışma Becerileri, Lisans, (2020-2021)

Karakter Ve Değer Eğitimi, Lisans, (2020-2021)

Topluma Hizmet Uygulaması, Lisans, (2020-2021)

Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması, Lisans, (2020-2021)

Psikolojik Danışma İlke Ve Teknikleri, Lisans, (2020-2021)

Önleyici Rehberlik Ve Psikolojik Danışma, Lisans, (2020-2021)

Önleyici Rehberlik Ve Psikolojik Danışma, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Sosyal Psikoloji, Lisans, (2020-2021)

Psikolojik Danışma Teknik Ve Becerileri, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Çocuk Psikolojisi, Lisans, (2019-2020)

Değerler Eğitimi, Lisans, (2019-2020)

Okul Deneyimi Iı, Lisans, (2019-2020)

Önleyici Rehberlik Ve Psikolojik Danışma, Lisans, (2019-2020)

Karakter Ve Değer Eğitimi, Lisans, (2019-2020)

Topluma Hizmet Uygulaması, Lisans, (2019-2020)

Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması, Lisans, (2019-2020)

Psikolojik Danışma Teknik Ve Becerileri, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Psikolojik Danışma İlke Ve Teknikleri, Lisans, (2019-2020)

Sosyal Psikoloji, Lisans, (2019-2020)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   ŞAHİN RUKİYE,BALOĞLU MUSTAFA,ERDEM AHMET,ERDEM ŞEFİKA, (2022). "Wisdom İn Relation To Ecopsychological Self", Current Psychology, 41, Doi: 10.1007/s12144-019-00599-x (Yayın No: 6156478) [SSCI]

2   ERDEM AHMET,BARDAKCI SALİH,ERDEM ŞEFİKA, (2018). "Receiving Online Psychological Counseling And İts Causes: A Structural Equation Model", Current Psychology, 37(3), 591-601., Doi: 10.1007/s12144-016-9542-z (Yayın No: 3191567) [SSCI]

3   ERDEM ŞEFİKA,BALOĞLU MUSTAFA, (2018). "Üstün Yetenekli Ergenlerin Stres Kaynakları Ve Stres Karşısındaki Tepkilerinin Ergen Popülasyonu İle Karşılaştırılması", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3), 598-609., Doi: 10.17679/inuefd.485921 (Yayın No: 5027802)

4   ERDEM AHMET,ALKAN MUHAMMET FATİH,ERDEM ŞEFİKA, (2017). "Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Kavramına İlişkin Algıları", Karaelmas Journal Of Educational Sciences, 5(2), 169-179. (Yayın No: 3714605)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   ERDEM ŞEFİKA, ERDEM AHMET, (2022). "Investigation Of The Relationship Between Cyber Dating Violence And Attachment Styles İn University Students", Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Dergisi, 12, Doi: 10.17066/tpdrd.1096231 (Yayın No: 7711106)

2   ERDEM ŞEFİKA,BALOĞLU MUSTAFA, (2018). "Üstün Yetenekli Ergenlerin Bazı Psikolojik Belirtilerinin Betimlenmesi Ve Genel Ergen Popülayonu İle Karşılaştırılması", Milli Eğitim Dergisi, 53-66. (Yayın No: 4778711)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   BUDAK FATMA,ERDEM ŞEFİKA (2019). Özel Eğı̇tı̇m Kurumlarında Öğrenı̇m Gören Öğrencı̇lerı̇n Gözünden “sanat” ve “sanatçı”. 3. Uluslararası Sanat, Estetik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5027869)

2   ERDEM ŞEFİKA,BALOĞLU MUSTAFA (2018). Gifted Adolescents’ Stress Sources, Reactions Against Stress andComparison with General Adolescent Population. Uluslararası Özel Yetenekliler Eğitimi Kongresi’xx18 (IGATE’xx18) (Özet Bildiri) (Yayın No:5027861)

3   ERDEM ŞEFİKA,BALOĞLU MUSTAFA (2018). GIFTED ADOLESCENTS’ STRESS SOURCES, REACTIONS AGAINST STRESS AND COMPARISON WITH GENERAL ADOLESCENT POPULATION. International Congress on Gifted and Talented Education (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4751801)

4   ERDEM ŞEFİKA,ERDEM AHMET,SÜRÜCÜ ABDULLAH (2018). THE RELATIONSHIP BETWEEN UNDERGRADUATES’ ATTITUDES TOWARDS DATING VIOLENCE AND THEIR BASIC NEEDS. 3rd INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:4559777)

5   BALOĞLU MUSTAFA,ERDEM ŞEFİKA (2017). ÜSTÜN YETENEKLİLERİN PSİKOLOJİK BELİRTİLERİ. Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3846742)

6   ŞAHİN RUKİYE,BALOĞLU MUSTAFA,ERDEM AHMET,ERDEM ŞEFİKA (2017). Bilgeliğe Gelişimsel Yaklaşım: Ekopsikolojik Benlikle ilişkisi. 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3715050)

7   ERDEM ŞEFİKA,BUDAK FATMA,ERDEM AHMET (2016). The Impact Of Basic Human Values On Dating Violence A Structural Equation Model. International Symposium On Social Studies Education (Özet Bildiri) (Yayın No:2966663)

8   BUDAK FATMA,ERDEM AHMET,ERDEM ŞEFİKA (2016). Investigation Of The Perceptions Of Social Studies Teacher Candidates About The Basic Human Values Through Metaphors. International Symposium On Social Studies Education (Özet Bildiri) (Yayın No:2814030)

9   BUDAK FATMA,ERDEM AHMET,ERDEM ŞEFİKA (2016). Investigation Of The Perceptions Of Social Studies Teacher Candidates About The Basic Human Values Through Metaphors.. International Symposium On Social Studies Education (Özet Bildiri) (Yayın No:3928446)

10   ERDEM ŞEFİKA,ERDEM AHMET Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilişsel Esneklik, Öz-Yeterlik ve Problemli İnternet Kullanımları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. V. INES Human and Civilization Congress FromPast To Future (Özet Bildiri) (Yayın No:5029828)

11   ERDEM AHMET,ERDEM ŞEFİKA Üniversite Öğrencilerinde Siber Flört Şiddeti, Problemli İnternet Kullanımı ve Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. V. INES Human and Civilization Congress FromPast To Future (Özet Bildiri) (Yayın No:5029825)

12   ERDEM ŞEFİKA,ERDEM AHMET,SÜRÜCÜ ABDULLAH THE RELATIONSHIP BETWEEN UNDERGRADUATES’ ATTITUDES TOWARDS DATING VIOLENCE AND THEIR BASIC NEEDS. 3. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi (Yayın No:4347914)

13   TUNÇ EMİNE,ERDEM ŞEFİKA,ERDEM AHMET Üniversite Öğrencilerinin Siber Flört Şiddeti Düzeyleri VeBağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4441796)

14   ERDEM AHMET,TUNÇ EMİNE,ERDEM ŞEFİKA Siber Flört Şiddeti Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4441726)

15   ERDEM ŞEFİKA,ERDEM AHMET Üstün Yetenekli Çocuğa Sahip Olan AilelerinBakış Açısından Aile Terapisi. Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları (International Learning, Teaching and Educational Research Congress - ILTER) (Özet Bildiri) (Yayın No:4347862)

16   ERDEM ŞEFİKA,BUDAK FATMA,ERDEM AHMET The Impact of Basic Human Values On Dating Violence A Structural Equation Model. International Symposium On Social Studies Education (Özet Bildiri) (Yayın No:2966721)

17   BUDAK FATMA,ERDEM AHMET,ERDEM ŞEFİKA Investigaiton of The Perceptions of Social Studies Teacher Candidates About The Basic Human Values Through Metaphors. International Symposium On Social Studies Education (Özet Bildiri) (Yayın No:2966735)

18   Ahmet Yumuşak, Şefika Sürücü AN ANALYSIS OF UNIVERSITY STUDENTS ACCEPTANCE LEVELS OF DATING VIOLENCE. International Counseling and Education Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:419759)

19   Şefika Sürücü, Ahmet Yumuşak ANALYSIS OF USING SOCIAL MEDIA HABITS OF ACADEMICS. International Counseling and Education Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:419660)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

1   ERDEM ŞEFİKA,ERDEM AHMET (2015). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖZGÜVEN VE NARSİSİZM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:5048228)

2   SÜRÜCÜ ŞEFİKA,BALOĞLU MUSTAFA Lise Öğrencilerinin Psikolojik Belirtilerinin İncelenmesi. 22. Ulusal Eğitim Bilimlerİ Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:419917)

3   ERDEM ŞEFİKA,ERDEM AHMET Üniversite Öğrencilerinin Özgüven ve Narsisizm Düzeyleri Arasındaki İlişki. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1560443)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

1   Yaşam Boyu Gelişim Ve Uyum Sorunlarıpsikopatolojiyi Anlamak (2020)., ULAŞ SÜMEYYE,KOŞAN YAVUZ,GÜNDOĞAN SELİM,KARAMAN ÖZLÜ ZEYNEP,ERDEM AHMET,KARAKURT NURGÜL,ERDEM ŞEFİKA,SEÇER İSMAİL, Nobel Akademi Yayınevi, Sayfa Sayısı: 680, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6453982)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

1   Okul Öncesi Eğitimde Rehberlik (2020)., ERDEM ŞEFİKA, Pegem, Editör: Haktan Demircioğlu Cem Gençoğlu, Sayfa Sayısı: 382, ISBN: 978-605-80089-3-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7711127)

2   Yaşam Boyu Gelişim Ve Uyum Sorunları Psikopatolojiyi Anlamak (2020)., ERDEM AHMET,ERDEM ŞEFİKA, Nobel Yayınevi, Editör: İsmail Seçer, ISBN: 978-625-406-344-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6634779)

3   Eğitim Bilimine Giriş (2018)., ERDEM ŞEFİKA,ERDEM AHMET, Anı Yayıncılık, Editör: Mustafa Yavuz, ISBN: 978-605-170-193-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4171482)

4   Education And Human Rights (2018)., ERDEM ŞEFİKA,ERDEM AHMET,SÜRÜCÜ ABDULLAH, Lambert Academic Publishing, Editör: Nevide Akpınar Dellal, Witold Stankowski, ISBN: 978-613-9-94343-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4559439)

5   Otelcilik Ve Turizm Alanında Öğretim - Planlama, Uygulama Ve Değerlendirme (2013)., SÜRÜCÜ ŞEFİKA,SCHNEIDER BERND, Dağyeli Verlag, Editör: Hasan Coşkun, Sayfa Sayısı: 402, ISBN: 987-393-5597-27-2, Almanca(Ders Kitabı), (Yayın No: 5048463)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

1   "Egitim Fakültesi Bireyle Danısma ve Grupla Danısma Odaları Düzenleme Alt Yapı Projesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.01.2015-16.06.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

2   "Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Alt Yapı Projesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 03.12.2019-06.07.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)

3   "Üstün Yeteneklilerin Psikolojik Belirtileri Stres Kaynakları ve Stres Karşısındaki Tepkileri", DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:sefika.erdem@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2013-2019
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık (Dr) (Giresun Üniv. Ortak)

Tez Adı:
Yüksek Lisans
2011-2013
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Üstün Yeteneklilerin Psikolojik Belirtileri, Stres Kaynakları Ve Stres Karşısındaki Tepkileri
Lisans
2006-2010
Selçuk Üniversitesi


Önlisans
2018-2021
Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi/Çocuk Bakımı Ve Gençlik Hizmetleri Bölümü

Tez Adı:
Önlisans
2019-
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Yabancı Diller Ve Kültürler Bölümü

Tez Adı:


Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2019-2021
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
2010-2019
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2020-2021)KURUM DENEYİMİTürkçe6
(2020-2021)PSİKOLOJİK DANIŞMA BECERİLERİTürkçe3
(2020-2021)KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİTürkçe2
(2020-2021)TOPLUMA HİZMET UYGULAMASITürkçe3
(2020-2021)BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASITürkçe5
(2020-2021)PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİTürkçe3
(2020-2021)ÖNLEYİCİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMATürkçe2
(2020-2021)SOSYAL PSİKOLOJİTürkçe2
(2019-2020)ÇOCUK PSİKOLOJİSİTürkçe2
(2019-2020)DEĞERLER EĞİTİMİTürkçe3
(2019-2020)OKUL DENEYİMİ IITürkçe6
(2019-2020)ÖNLEYİCİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMATürkçe2
(2019-2020)KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİTürkçe2
(2019-2020)TOPLUMA HİZMET UYGULAMASITürkçe3
(2019-2020)BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASITürkçe5
(2019-2020)PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİTürkçe3
(2019-2020)SOSYAL PSİKOLOJİTürkçe2
Yüksek Lisans
(2020-2021)KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİTürkçe3
(2020-2021)ÖNLEYİCİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMATürkçe3
(2020-2021)PSİKOLOJİK DANIŞMA TEKNİK VE BECERİLERİTürkçe3
(2019-2020)PSİKOLOJİK DANIŞMA TEKNİK VE BECERİLERİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Üniversite Dışı Deneyim