GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ERHAN KARAASLANž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Erhan KARAASLAN

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Tıp Fakültesi 

Bölüm

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

TIPTA UZMANLIK, Çukurova Üniversitesi (1994- 1999)

Tıp Fakültesi - Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

LİSANS, Marmara Üniversitesi (1984- 1991)

Tıp Fakültesi - Tıp Pr. (İngilizce)

TEZLER

TIPTA UZMANLIK, "Talasemi Majörlü Çocuklarda Kalp Hızı Değişkenliği Ve Tilt Testinin Kalp Hızı Değişkenliğine Etkisi", Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1999

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tıp Fakültesi/ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, (2009- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

yönetilen tezler

Tıpta Uzmanlık, Şeyma ÜNÜVAR, "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Ön Tanısı İle Takip Edilmiş Çocuk Vakaların Retrospektif Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı Ve Eğitimi Anabilim Dalı, 2017

Tıpta Uzmanlık, Serap BİLGE, "Obez Çocuklarda Ve Adölesanlarda Leptin (+19) Ag, Leptin (2548) Ga Ve Leptin Reseptör Gln 223 Arg Gen Polimorfizminin, Obezite Ve Metabolik Sendrom İle İlişkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 2017

Tıpta Uzmanlık, Ercan KAYIŞ, "Epileptik Hastalarda Valproik Asit Ve Karbamazepinin Hematolojik Ve Biyokimyasal Parametrelere Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 2014

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

Gül Ali,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,Kasap Tuğba,KARAASLAN ERHAN,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,BÜTÜN İLKNUR,DEMİR OSMAN, (2016). "Prevalence Of Hypercalciuria And Urinary Calcium Excretion İn School-Aged Children İn The Province Of Tokat", Türk Pediatri Arşivi, 51(4), 193-197., Doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.4162 (Yayın No: 3575955)

DOĞAN VEHBİ,KARAASLAN ERHAN,ÖZER SAMET,Gümüşer Rüveyda,YILMAZ RESUL, (2016). "Hemophagocytosis İn The Acute Phase Of Fatal Kawasaki Disease İn A 4 Month-Old Girl", Balkan Medical Journal, 33(4), 470-472., Doi: 10.5152/balkanmedj.2016.150371 (Yayın No: 3575948) [SCI-Expanded]

ÖZER SAMET,KAZANCI NAFİA ÖZLEM,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KARAASLAN ERHAN,YILMAZ RESUL, (2015). "Syndrome Of Inappropriate Antidiuretic Hormone Associated With Crimean-Congo Hemorrhagic Fever", Turkish Journal Of Parasitology, 38(4), 275-277., Doi: 10.5152/tpd.2014.3603 (Yayın No: 3576212) [SCI-Expanded]

Özer Samer,Kazancı Nafia Özlem,YILMAZ RESUL,Ergun Sönmezgöz,KARAASLAN ERHAN,Buket Altuntaş, (2015). "Higher Hdllevels Are A Preventive Factor For Metabolic Syndrome İn Obese Turkish Children", Nutricion Hospitalaria, 31(1), 307-312., Doi: 10.3305/nh.2015.31.1.7691 (Yayın No: 1481507) [SCI-Expanded]

ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KARAASLAN ERHAN,Semanur Taşkın,BÜTÜN İLKNUR,Demir Osman, (2015). "Simple Markers For Subclinical Inflammation İn Patients With Familial Mediterranean Fever", Medical Science Monitor, 21298-303., Doi: 10.12659/MSM.892289 (Yayın No: 1481650) [SCI-Expanded]

YILMAZ RESUL, KARAASLAN ERHAN, OZER SAMET, SONMEZGOZ ERGUNKAZANCI NAFIA OCAKAN NURSENAKBAS ALI, (2014). "Hypovitaminosis D İn Children Withfamilial Mediterranean Fever", Clinical And Investigative Medicine, 37(4), 211-216. (Yayın No: 1088320) [SSCI]

Resul Yılmaz, Ünal Erkorkmaz, Mustafa Özçetin, Erhan Karaaslan, (2013). "How Does Parent S Visual Perception Of Their Child S Weight Status Affect Their Feeding Style", Nutricion Hospitalaria, 28(3), 741-746. (Yayın No: 126565) [SCI-Expanded]

Erhan Karaaslan, Resul Yılmaz, Mustafa Özçetin, (2013). "Risk Factors For Trimethoprim Sulfamethoxazole Resistance Of E Coli İn Children With Urinary Tract İnfection", Healthmed, 7(3), 893-899. (Yayın No: 126528) [SCI-Expanded]

Resul Yılmaz, Şeyma Ünüvar, Erhan Karaaslan, Deniz Anuk İnce, Selim Demir, Helin Deniz Demir, (2013). "Premature Retinopatisi Taraması Yapılan Elli Dokuz Bebeğin Retrospektif Değerlendirilmesi Premature Baby Retinopathy Screening Retrospective Evaluation Of The Fifty Nine Patients", Journal Of Contemporary Medicine, 3(3), 161-165. (Yayın No: 1088497)

YILMAZ RESUL,KARAASLAN ERHAN,TANRIVERDİ HALİL İBRAHİM,Ali Koner, (2012). "Neonatal Femoral Artery Occlusion İn Delivery Room", Pediatrics & Therapeutics, 2(1), 0-0. (Yayın No: 126586) [SCI-Expanded]

Resul Yılmaz, Erhan Karaaslan, Mustafa Özçetin, Bora Arslan, Mustafa Kılınç, Naifa Özlem Kazancı, (2012). "Çocuklarda İdrar Yolları Enfeksiyonu Etkenleri Ve Antibiyotik Duyarlılıkları Agents Of Urinary Tract İnfections İn Children And Their Antibiotic Susceptibility", Journal Of Contemporary Medicine, 2(1), 17-21. (Yayın No: 1088485)

Mustafa Özçetin, Resul Yılmaz, Erhan Karaaslan, Ülkü Bekar, Yasemin Yerli, Doğan Köseoğlu, (2011). "Tüberkülozun Nadir Bir Şekli Tek Başına Psoas Apsesi A Rare Form Of Tuberculosis İsolated Psoas Abscess", Turk Pediatri Arsivi, 46(4), 340-342. (Yayın No: 126514) [SCI-Expanded]

Erhan Karaaslan, Mustafa Özçetin, Ramazan Tetikçok, (2011). "A Giant İnterhemispheric Lipoma And Corpus Callosum Agenesis", Pakistan Journal Of Medical Sciences, 27(4), 948-949. (Yayın No: 126496) [SCI-Expanded]

Mustafa Özçetin, Mustafa Süren, Erhan Karaaslan, Ziya Kaya, (2011). "Effects Of Parent S Presence On Pain Tolerance İn Children During Venipuncture A Randomised Controlled Trial", Hong Kong Journal Of Paediatrics, 16(16), 247-252. (Yayın No: 126473) [SCI-Expanded]

Mustafa Özçetin, Muzaffer Katar, Resul Yılmaz, Erhan Karaaslan,Fikret Özuğurlu, (2011). "Free Oxygen Radicals Associated With Growth İn Coeliac Disease", Healthmed, 5(5), 1008-1013. (Yayın No: 126446) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

Kazancı Nafia Özlem,ÖZER SAMET,KARAASLAN ERHAN,YILMAZ RESUL, (2015). "Çocukluk Çag Inda Splenomegali Splenomegaly İn Childhood", Pediatric Research And Practice, 1(1), 10-16. (Yayın No: 1484367)

Erhan Karaaslan, Resul Yılmaz, Samet Özer, Nafia.O Kazancı, Haluk Esmeray, (2014). "Pena Shokeir Sendromu Bir Olgu Sunumu Pena Shokeir Syndrome A Case Report", Pediatric Research And Practice, 1(1), 1-3. (Yayın No: 1088496)

ÖZER SAMET,Kazancı Nafia Özlem,KARAASLAN ERHAN,YILMAZ RESUL, (2013). "Fontanel Değerlendirilmesi Evaluation Of Fontaneles", Pediatric Research And Practice, 1(1), 4-9. (Yayın No: 1484337)

Mustafa Özçetin, Resul Yılmaz, Ramazan Tetikçok, Erhan Karaaslan, Zafer Dürer, Bilge Narin, (2012). "On Aylık Çocukta Alfa Lipoik Asit İntoksikasyonu Olgu Sunumu Alpha Lipoic Acid İntoxication İn A 10 Months Old İnfant A Case Report", Anatolian Journal Of Clinical Investigation, 6(1), 267-268. (Yayın No: 1088493)

Resul Yılmaz, Mustafa Özçetin, Erhan Karaaslan, Haluk Esmeray, (2011). "Erken Tespit Edilen Alkaptonuri Vaka Sunumu An Early Detected Alkaptonuria A Case Report", J Child, 11(2), 78-80. (Yayın No: 1088492)

Mustafa ÖZÇETİN, Erhan Karaaslan, Mehmet Tayyip ARSLAN, Resul YILMAZ, Yelda ERÇETİN, (2010). "İnflamatuar Yanıt Ve Alfa 1 Antitripsinin İlişkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1(1), 1-4. (Yayın No: 126627)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

Yilmaz Resul, Ozcetin Mustafa, Karaaslan Erhan, Erkorkmaz Unal, Esmeray Haluk Validity and Internal Reliability Study of the Turkish Children s Eating Behaviours Questionnaire. Annual Congress of Europian Society for Social Paediatrics and Child Health (ESSOP 2010) (Özet Bildiri) (Yayın No:1090237)

Mustafa Ozcetin, Muzaffer Katar, Resul Yılmaz, Fikret Ozoğurlu, Erhan Karaaslan Free oxygen radicals associated with growth in coeliac disease. International Congress of Molecular Medicine (Özet Bildiri) (Yayın No:1090235)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

YILMAZ RESUL,KARAASLAN ERHAN,GÜL ALİ,ALBAYRAK SÜLEYMAN EKREM,KASAP TUBA (2018). THE ANALYSIS OF PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT ADMISSIONS OF CRIMEAN CONGO HEMORRHAGIC FEVER PATIENTS IN THE MOST ENDEMIC REGION IN TURKEY. 4. Erciyes Pediatrics Academy Winter Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4267872)

ÖZER SAMET,Bilge Serap,GÜL ALİ,YILMAZ RESUL,KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,KARAASLAN ERHAN,ATEŞ HACI ÖMER,ENSARİ EMEL (2017). Obez Çocuklarda ve Adolesanlarda Leptin-(19)AG-(2548)GA LEPTIN RESEPTOR GLN 223 Arg Gen Polimorfizm ve Obezite ile İlişkinin Belirlenmesi. 60. Milli Pediatri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4890302)

ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KARAASLAN ERHAN,TAŞKIN SEMA NUR,BÜTÜN İLKNUR,DEMİR OSMAN (2010). Ailesel akdeniz ateşi tanıl çocuklarda subklinik inflamasyon belirteçleri. 58.Türkiye Milli Pediatri Kongresi (Poster) (Yayın No:1484821)

ÖZER SAMET,Kazancı Nafia Özlem,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KARAASLAN ERHAN,YILMAZ RESUL,ALTINTAŞ SEYYAH BUKET (2010). Obez çocuk ve adölesanlarda metabolik sendromun retrospektif değerlendirilmesi. 58.Türkiye Milli Pediatri Kongresi (Poster) (Yayın No:1484778)

ÖZER SAMET,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,Ayşe Hendekçi,KARAASLAN ERHAN,YILMAZ RESUL,BÜTÜN İLKNUR,DEMİR OSMAN (2010). Hashimato tiroiditli hastalarımızın geriye dönük değerlendirilmesi. 58.Türkiye Milli Pediatri Kongresi (Poster) (Yayın No:1484846)

ÖZER SAMET,ÜNÜVAR ŞEYMA,KARAASLAN ERHAN,Kazancı Nafia Özlem,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,ATEŞ HACI ÖMER,YILMAZ RESUL (2010). IL 6 174G C gen polimorfizminin FMF ağırlık skoru ve proteinüri ile ilişkisi. 58.Türkiye Milli Pediatri Kongresi (Poster) (Yayın No:1484875)

ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,EĞRİ MÜCAHİT,ÇITIL RIZA,Kazancı Nafia Özlem,KARAASLAN ERHAN,ÖNDER YALÇIN,ÜNÜVAR ŞEYMA,Özkan Yaşayancan (2010). Tokat ilinde Öğrencilerde kardiyak üfürüm prevalansı. 58.Türkiye Milli Pediatri Kongresi (Poster) (Yayın No:1484752)

TETİKÇOK RAMAZAN,ÖZÇETİN MUSTAFA,KARAASLAN ERHAN,Zafer Dürer,Narin Bilge (2010). ON AYLIK C OCUKTA ALFA LI POI K ASI T I NTOKSI KASYONU OLGU SUNUMU. 9.Ulusal Aile Hekimliği Kongresi (Poster) (Yayın No:1484424)

YILMAZ RESUL,KARAASLAN ERHAN Bir prematürde inatçı atelektazinin insan Dnase ile tedavisi. 48. Türk Pediatri Kongresi (Poster) (Yayın No:1484592)

KARAASLAN ERHAN,YILMAZ RESUL,ÖZÇETİN MUSTAFA Cocuklarda E Coli nin Etken Oldugu Idrar Yolu Enfeksiyonunda Antibiyotik Direnci Icin Bir Risk Faktoru Olarak Onceki Antibiyotik Maruziyeti. 55. Milli Pediatri Kongresi (Poster) (Yayın No:1484494)

YILMAZ RESUL,ÖZÇETİN MUSTAFA,KARAASLAN ERHAN,Serap Savar,Haluk Esmaray Boy Kısalığında antioksidan vitamin olan vitamin A C ve E nin serum değerlerinin belirlenmesi. 47. Türk Pediatri Kongresi. (Poster) (Yayın No:1484478)

ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,EĞRİ MÜCAHİT,YILMAZ RESUL,ÖZER SAMET,KARAASLAN ERHAN,Kazancı Nafia Özlem,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,Özkan Yaşayancan,Yunus Emre Bulut,Gizem Emektar Tokat ilinde öğrencilerde obezite ve boy kısalığı prevelansı. 17.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1484668)

ŞENEL UFUK,TANRIVERDİ HALİL İBRAHİM,ÖZMEN ZAFER,KARAASLAN ERHAN,SÖZÜBİR SELAMİ Üreter dublikasyonu ile beraber görülen ektopik açılımlı üreter 3 olgu Dublication produces together with ectopic ureter openings 3 Case. 5.ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1484632)

YILMAZ RESUL,KARAASLAN ERHAN,TANRIVERDİ HALİL İBRAHİM,Köner Ali Ameliyathande saptanan yenidoğanın femoral arter oklüzyonu. 48. Türk Pediatri Kongresi (Poster) (Yayın No:1484584)

DOĞAN VEHBİ,YILMAZ RESUL,TAŞKIN SEMA NUR,KARAASLAN ERHAN,KOÇAK CAN Akondroplazik bir çocukta tıkayıcı uyku apnesine bağlı ağır pulmoner hipertansiyon. 10. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongres (Poster) (Yayın No:1484559)

YILMAZ RESUL,KARAASLAN ERHAN Akciğerde inatcı atelektazi bulunan hastada rekombinant insan DNASE tedavisi. 9. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi (Poster) (Yayın No:1484534)

YILMAZ RESUL,KARAASLAN ERHAN,ÇAKAN NURŞEN Vitamin D intoksikasyonuna bağlı ağır hiperkalsemili bir vaka. 9. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi (Poster) (Yayın No:1484522)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"UnaG Proteininin Bilirubin Biyosensöründe Kullanımı için Protein Mühendisliği Teknikleriyle Üretilmesi.", Uluslararası İkili İşbirliği Programları, Danışman, 01.04.2017-16.12.2019 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"UnaG Proteininin Bilirubin Biyosensöründe Kullanımı için Protein Mühendisliği Teknikleriyle Üretilmesi", Diğer (Uluslararası), Danışman, 01.04.2017 (Devam Ediyor) (ULUSLARARASI)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1991-1993, Pratisyen Doktor, Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Harran Merkez Sağlık Ocağı, , (Diğer)

1993-1994, Pratisyen Doktor, Sağlık Bakanlığı Amasya Taşova Alpaslan Sağlık Ocağı, , (Diğer)

1994-1999, Asistant Doktor, Cukurova Universitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlı ğı ve Hastalıkları AD., , (Diğer)

1999-2003, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Sağlık Bakanlığı Yozgat Doğumevi ve Çocuk Bakımevi Hastanesi, , (Diğer)

2003-2009, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Sağlık Bakanlığı Tokat Doğumevi ve Çocuk Bakımevi Hastanesi, , (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

Eğitim Becerileri Kursu, Eğtim Becerileri, Tokat, Kurs, 28.05.2012-01.06.2012 (Ulusal)

İyi Klinik Uygulamaları Eğitimi, İyi Klinik Uygulamaları Eğitimi, Tokat, Kurs, 14.04.2012-14.04.2012 (Ulusal)

Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Uygulayıcı Kursu, ÇİLYAD Uygulatıcı Kursu, Antalya, Kurs, 19.11.2012-22.11.2012 (Ulusal)

Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Eğitici Eğitimi Kursu, CİLYAD Eğitici Eğitimi Kursu, Antalya, Kurs, 23.11.2012-23.11.2012 (Ulusal)

ESPNIC Course of NIV for neonates and children in acute settings, ESPNIC Course of NIV for neonates and children in acute settings, İstanbul, Kurs, 25.10.2013-26.10.2013 (Uluslararası)

çalıştay

 

sertifika

Deneysel hayvanları Kullanımı Sertifikası, Deney Hayvanları Kullanımı, Tokat, Sertifika, 28.03.2015-06.04.2015 (Ulusal)

Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası, Neonatal Resüsitasyon, Tokat, Sertifika, 26.01.2011-28.01.2011 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:erhan.karaaslan@gop.edu.tr

Öğrenim Durumu

Tıpta Uzmanlık
1994-1999
Çukurova Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Tez Adı:Talasemi Majörlü Çocuklarda Kalp Hızı Değişkenliği Ve Tilt Testinin Kalp Hızı Değişkenliğine Etkisi
Lisans
1984-1991
Marmara Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Tıp Pr. (İngilizce)Akademik Görevler

Yardımcı Doçent
2009-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ/ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Ercan KAYIŞ, (2014)., "Epileptik hastalarda valproik asit ve karbamazepinin hematolojik ve biyokimyasal parametrelere etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
2.Şeyma ÜNÜVAR, (2017)., "Kırım kongo kanamalı ateşi ön tanısı ile takip edilmiş çocuk vakaların retrospektif değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı Ve Eğitimi Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
3.Serap BİLGE, (2017)., "Obez çocuklarda ve adölesanlarda leptin (+19) ag, leptin (2548) ga ve leptin reseptör gln 223 arg gen polimorfizminin, obezite ve metabolik sendrom ile ilişkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.Gül Ali,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,Kasap Tuğba,KARAASLAN ERHAN,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,BÜTÜN İLKNUR,DEMİR OSMAN (2016). Prevalence of hypercalciuria and urinary calcium excretion in school-aged children in the province of Tokat. Türk Pediatri Arşivi, 51(4), 193-197., Doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.4162 (Yayın No: 3575955)
2.DOĞAN VEHBİ,KARAASLAN ERHAN,ÖZER SAMET,Gümüşer Rüveyda,YILMAZ RESUL (2016). Hemophagocytosis in the Acute Phase of Fatal Kawasaki Disease in a 4 Month-Old Girl. Balkan Medical Journal, 33(4), 470-472., Doi: 10.5152/balkanmedj.2016.150371 (Yayın No: 3575948)
3.ÖZER SAMET,KAZANCI NAFİA ÖZLEM,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KARAASLAN ERHAN,YILMAZ RESUL (2015). Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone Associated with Crimean-Congo Hemorrhagic Fever. Turkish Journal of Parasitology, 38(4), 275-277., Doi: 10.5152/tpd.2014.3603 (Yayın No: 3576212)
4.Özer Samer,Kazancı Nafia Özlem,YILMAZ RESUL,Ergun Sönmezgöz,KARAASLAN ERHAN,Buket Altuntaş (2015). Higher HDLlevels are a preventive factor for metabolic syndrome in obese Turkish children. Nutricion Hospitalaria, 31(1), 307-312., Doi: 10.3305/nh.2015.31.1.7691 (Yayın No: 1481507)
5.ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KARAASLAN ERHAN,Semanur Taşkın,BÜTÜN İLKNUR,Demir Osman (2015). Simple Markers for Subclinical Inflammation in Patients with Familial Mediterranean Fever. Medical Science Monitor, 21298-303., Doi: 10.12659/MSM.892289 (Yayın No: 1481650)
6.YILMAZ RESUL, KARAASLAN ERHAN, OZER SAMET, SONMEZGOZ ERGUNKAZANCI NAFIA OCAKAN NURSENAKBAS ALI (2014). Hypovitaminosis D in Children withFamilial Mediterranean Fever. Clinical and Investigative Medicine, 37(4), 211-216. (Yayın No: 1088320)
7.Resul Yılmaz, Ünal Erkorkmaz, Mustafa Özçetin, Erhan Karaaslan (2013). How does parent s visual perception of their child s weight status affect their feeding style. Nutricion Hospitalaria, 28(3), 741-746. (Yayın No: 126565)
8.Erhan Karaaslan, Resul Yılmaz, Mustafa Özçetin (2013). Risk factors for trimethoprim sulfamethoxazole resistance of E Coli in children with urinary tract infection. HealthMED, 7(3), 893-899. (Yayın No: 126528)
9.Resul Yılmaz, Şeyma Ünüvar, Erhan Karaaslan, Deniz Anuk İnce, Selim Demir, Helin Deniz Demir (2013). Premature Retinopatisi Taraması Yapılan Elli Dokuz Bebeğin Retrospektif Değerlendirilmesi Premature Baby Retinopathy Screening Retrospective Evaluation of the fifty nine patients. Journal of Contemporary Medicine, 3(3), 161-165. (Yayın No: 1088497)
10.YILMAZ RESUL,KARAASLAN ERHAN,TANRIVERDİ HALİL İBRAHİM,Ali Koner (2012). Neonatal Femoral Artery Occlusion in Delivery Room. Pediatrics & Therapeutics, 2(1), 0-0. (Yayın No: 126586)
11.Resul Yılmaz, Erhan Karaaslan, Mustafa Özçetin, Bora Arslan, Mustafa Kılınç, Naifa Özlem Kazancı (2012). Çocuklarda idrar yolları enfeksiyonu etkenleri ve antibiyotik duyarlılıkları Agents of urinary tract infections in children and their antibiotic susceptibility. Journal of Contemporary Medicine, 2(1), 17-21. (Yayın No: 1088485)
12.Mustafa Özçetin, Resul Yılmaz, Erhan Karaaslan, Ülkü Bekar, Yasemin Yerli, Doğan Köseoğlu (2011). Tüberkülozun nadir bir şekli tek başına psoas apsesi A rare form of tuberculosis isolated psoas abscess. Turk Pediatri Arsivi, 46(4), 340-342. (Yayın No: 126514)
13.Erhan Karaaslan, Mustafa Özçetin, Ramazan Tetikçok (2011). A giant interhemispheric lipoma and corpus callosum agenesis. Pakistan Journal of Medical Sciences, 27(4), 948-949. (Yayın No: 126496)
14.Mustafa Özçetin, Mustafa Süren, Erhan Karaaslan, Ziya Kaya (2011). Effects of Parent s Presence on Pain Tolerance in Children during Venipuncture A Randomised Controlled Trial. Hong Kong Journal of Paediatrics, 16(16), 247-252. (Yayın No: 126473)
15.Mustafa Özçetin, Muzaffer Katar, Resul Yılmaz, Erhan Karaaslan,Fikret Özuğurlu (2011). Free Oxygen Radicals Associated with Growth in Coeliac Disease. HealthMED, 5(5), 1008-1013. (Yayın No: 126446)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.Kazancı Nafia Özlem,ÖZER SAMET,KARAASLAN ERHAN,YILMAZ RESUL (2015). Çocukluk Çag ında Splenomegali Splenomegaly in Childhood. Pediatric Research and Practice, 1(1), 10-16. (Yayın No: 1484367)
2.Erhan Karaaslan, Resul Yılmaz, Samet Özer, Nafia.O Kazancı, Haluk Esmeray (2014). Pena Shokeir Sendromu Bir olgu sunumu Pena Shokeir syndrome A case report. Pediatric Research and Practice, 1(1), 1-3. (Yayın No: 1088496)
3.ÖZER SAMET,Kazancı Nafia Özlem,KARAASLAN ERHAN,YILMAZ RESUL (2013). Fontanel Değerlendirilmesi Evaluation of Fontaneles. Pediatric Research and Practice, 1(1), 4-9. (Yayın No: 1484337)
4.Mustafa Özçetin, Resul Yılmaz, Ramazan Tetikçok, Erhan Karaaslan, Zafer Dürer, Bilge Narin (2012). On aylık çocukta alfa lipoik asit intoksikasyonu olgu sunumu Alpha lipoic acid intoxication in a 10 months old infant a case report. Anatolian Journal of Clinical Investigation, 6(1), 267-268. (Yayın No: 1088493)
5.Resul Yılmaz, Mustafa Özçetin, Erhan Karaaslan, Haluk Esmeray (2011). Erken tespit edilen alkaptonuri vaka sunumu An Early Detected Alkaptonuria a case Report. J Child, 11(2), 78-80. (Yayın No: 1088492)
6.Mustafa ÖZÇETİN, Erhan Karaaslan, Mehmet Tayyip ARSLAN, Resul YILMAZ, Yelda ERÇETİN (2010). İnflamatuar Yanıt ve Alfa 1 Antitripsinin İlişkisi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1(1), 1-4. (Yayın No: 126627)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.Yilmaz Resul, Ozcetin Mustafa, Karaaslan Erhan, Erkorkmaz Unal, Esmeray HalukValidity and Internal Reliability Study of the Turkish Children s Eating Behaviours Questionnaire. Annual Congress of Europian Society for Social Paediatrics and Child Health (ESSOP 2010) (Özet Bildiri) (Yayın No:1090237)
2.Mustafa Ozcetin, Muzaffer Katar, Resul Yılmaz, Fikret Ozoğurlu, Erhan KaraaslanFree oxygen radicals associated with growth in coeliac disease. International Congress of Molecular Medicine (Özet Bildiri) (Yayın No:1090235)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.YILMAZ RESUL,KARAASLAN ERHAN,GÜL ALİ,ALBAYRAK SÜLEYMAN EKREM,KASAP TUBA (2018). THE ANALYSIS OF PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT ADMISSIONS OF CRIMEAN CONGO HEMORRHAGIC FEVER PATIENTS IN THE MOST ENDEMIC REGION IN TURKEY. 4. Erciyes Pediatrics Academy Winter Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4267872)
2.ÖZER SAMET,Bilge Serap,GÜL ALİ,YILMAZ RESUL,KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,KARAASLAN ERHAN,ATEŞ HACI ÖMER,ENSARİ EMEL (2017). Obez Çocuklarda ve Adolesanlarda Leptin-(19)AG-(2548)GA LEPTIN RESEPTOR GLN 223 Arg Gen Polimorfizm ve Obezite ile İlişkinin Belirlenmesi. 60. Milli Pediatri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4890302)
3.ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KARAASLAN ERHAN,TAŞKIN SEMA NUR,BÜTÜN İLKNUR,DEMİR OSMAN (2010). Ailesel akdeniz ateşi tanıl çocuklarda subklinik inflamasyon belirteçleri. 58.Türkiye Milli Pediatri Kongresi (Poster) (Yayın No:1484821)
4.ÖZER SAMET,Kazancı Nafia Özlem,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KARAASLAN ERHAN,YILMAZ RESUL,ALTINTAŞ SEYYAH BUKET (2010). Obez çocuk ve adölesanlarda metabolik sendromun retrospektif değerlendirilmesi. 58.Türkiye Milli Pediatri Kongresi (Poster) (Yayın No:1484778)
5.ÖZER SAMET,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,Ayşe Hendekçi,KARAASLAN ERHAN,YILMAZ RESUL,BÜTÜN İLKNUR,DEMİR OSMAN (2010). Hashimato tiroiditli hastalarımızın geriye dönük değerlendirilmesi. 58.Türkiye Milli Pediatri Kongresi (Poster) (Yayın No:1484846)
6.ÖZER SAMET,ÜNÜVAR ŞEYMA,KARAASLAN ERHAN,Kazancı Nafia Özlem,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,ATEŞ HACI ÖMER,YILMAZ RESUL (2010). IL 6 174G C gen polimorfizminin FMF ağırlık skoru ve proteinüri ile ilişkisi. 58.Türkiye Milli Pediatri Kongresi (Poster) (Yayın No:1484875)
7.ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,EĞRİ MÜCAHİT,ÇITIL RIZA,Kazancı Nafia Özlem,KARAASLAN ERHAN,ÖNDER YALÇIN,ÜNÜVAR ŞEYMA,Özkan Yaşayancan (2010). Tokat ilinde Öğrencilerde kardiyak üfürüm prevalansı. 58.Türkiye Milli Pediatri Kongresi (Poster) (Yayın No:1484752)
8.TETİKÇOK RAMAZAN,ÖZÇETİN MUSTAFA,KARAASLAN ERHAN,Zafer Dürer,Narin Bilge (2010). ON AYLIK C OCUKTA ALFA LI POI K ASI T I NTOKSI KASYONU OLGU SUNUMU. 9.Ulusal Aile Hekimliği Kongresi (Poster) (Yayın No:1484424)
9.YILMAZ RESUL,KARAASLAN ERHAN (2010). Bir prematürde inatçı atelektazinin insan Dnase ile tedavisi. 48. Türk Pediatri Kongresi (Poster) (Yayın No:1484592)
10.KARAASLAN ERHAN,YILMAZ RESUL,ÖZÇETİN MUSTAFA (2010). Cocuklarda E Coli nin Etken Oldugu Idrar Yolu Enfeksiyonunda Antibiyotik Direnci Icin Bir Risk Faktoru Olarak Onceki Antibiyotik Maruziyeti. 55. Milli Pediatri Kongresi (Poster) (Yayın No:1484494)
11.YILMAZ RESUL,ÖZÇETİN MUSTAFA,KARAASLAN ERHAN,Serap Savar,Haluk Esmaray (2010). Boy Kısalığında antioksidan vitamin olan vitamin A C ve E nin serum değerlerinin belirlenmesi. 47. Türk Pediatri Kongresi. (Poster) (Yayın No:1484478)
12.ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,EĞRİ MÜCAHİT,YILMAZ RESUL,ÖZER SAMET,KARAASLAN ERHAN,Kazancı Nafia Özlem,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,Özkan Yaşayancan,Yunus Emre Bulut,Gizem Emektar (2010). Tokat ilinde öğrencilerde obezite ve boy kısalığı prevelansı. 17.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1484668)
13.ŞENEL UFUK,TANRIVERDİ HALİL İBRAHİM,ÖZMEN ZAFER,KARAASLAN ERHAN,SÖZÜBİR SELAMİ (2010). Üreter dublikasyonu ile beraber görülen ektopik açılımlı üreter 3 olgu Dublication produces together with ectopic ureter openings 3 Case. 5.ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1484632)
14.YILMAZ RESUL,KARAASLAN ERHAN,TANRIVERDİ HALİL İBRAHİM,Köner Ali (2010). Ameliyathande saptanan yenidoğanın femoral arter oklüzyonu. 48. Türk Pediatri Kongresi (Poster) (Yayın No:1484584)
15.DOĞAN VEHBİ,YILMAZ RESUL,TAŞKIN SEMA NUR,KARAASLAN ERHAN,KOÇAK CAN (2010). Akondroplazik bir çocukta tıkayıcı uyku apnesine bağlı ağır pulmoner hipertansiyon. 10. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongres (Poster) (Yayın No:1484559)
16.YILMAZ RESUL,KARAASLAN ERHAN (2010). Akciğerde inatcı atelektazi bulunan hastada rekombinant insan DNASE tedavisi. 9. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi (Poster) (Yayın No:1484534)
17.YILMAZ RESUL,KARAASLAN ERHAN,ÇAKAN NURŞEN (2010). Vitamin D intoksikasyonuna bağlı ağır hiperkalsemili bir vaka. 9. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi (Poster) (Yayın No:1484522)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.UnaG Proteininin Bilirubin Biyosensöründe Kullanımı için Protein Mühendisliği Teknikleriyle Üretilmesi., Uluslararası İkili İşbirliği Programları, Danışman, 01.04.2017-16.12.2019 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
2.UnaG Proteininin Bilirubin Biyosensöründe Kullanımı için Protein Mühendisliği Teknikleriyle Üretilmesi, Diğer (Uluslararası), Danışman, 01.04.2017 (Devam Ediyor) (ULUSLARARASI)
Üniversite Dışı Deneyim

2003-2009Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları UzmanıSağlık Bakanlığı Tokat Doğumevi ve Çocuk Bakımevi Hastanesi, , (Diğer)
1999-2003Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları UzmanıSağlık Bakanlığı Yozgat Doğumevi ve Çocuk Bakımevi Hastanesi, , (Diğer)
1994-1999Asistant DoktorCukurova Universitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlı ğı ve Hastalıkları AD., , (Diğer)
1993-1994Pratisyen DoktorSağlık Bakanlığı Amasya Taşova Alpaslan Sağlık Ocağı, , (Diğer)
1991-1993Pratisyen DoktorSağlık Bakanlığı Şanlıurfa Harran Merkez Sağlık Ocağı, , (Diğer)
Kurs
1.Eğitim Becerileri Kursu, Eğtim Becerileri, Tokat, Kurs, 28.05.2012-01.06.2012 (Ulusal)
2.ESPNIC Course of NIV for neonates and children in acute settings, ESPNIC Course of NIV for neonates and children in acute settings, İstanbul, Kurs, 25.10.2013-26.10.2013 (Uluslararası)
3.Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Eğitici Eğitimi Kursu, CİLYAD Eğitici Eğitimi Kursu, Antalya, Kurs, 23.11.2012-23.11.2012 (Ulusal)
4.Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Uygulayıcı Kursu, ÇİLYAD Uygulatıcı Kursu, Antalya, Kurs, 19.11.2012-22.11.2012 (Ulusal)
5.İyi Klinik Uygulamaları Eğitimi, İyi Klinik Uygulamaları Eğitimi, Tokat, Kurs, 14.04.2012-14.04.2012 (Ulusal)
Sertifika
1.Deneysel hayvanları Kullanımı Sertifikası, Deney Hayvanları Kullanımı, Tokat, Sertifika, 28.03.2015-06.04.2015 (Ulusal)
2.Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası, Neonatal Resüsitasyon, Tokat, Sertifika, 26.01.2011-28.01.2011 (Ulusal)