GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ALİ GÜLž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Ali GÜL

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

ali.gul@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Tıp Fakültesi 

Bölüm

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

TIPTA UZMANLIK, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (1997- 2001)

Ankara Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi - Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

LİSANS, Hacettepe Üniversitesi (1989- 1997)

Tıp Fakültesi - Tıp Pr.

TEZLER

TIPTA UZMANLIK, "Polikliniğe Başvuran 4-15 Yaş Arası Çocuklarda Hiperkalsiüri Sıklığının Spot İdrarla Araştırılması", Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, 2001

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - TIP

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tıp Fakültesi/ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, (2019- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Dönem 4 Koordinatör Yardımcılığı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, (2018- 2019)

Başhekim Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, (2017- 2019)

verdiği dersler

Akut Bronşit Ve Bronşiolit, Lisans, (2018-2019)

Kanama Diyatezi Ve Trombositopeniler, Lisans, (2018-2019)

Hemofili Ve Von Willebrand Hastalığı, Lisans, (2018-2019)

Nötropeni Ve Pansitopeni, Lisans, (2018-2019)

Vaskulit Sendromları, Lisans, (2018-2019)

Hipokalsemi, Hiperkalsemi Ve Raşitizm, Lisans, (2018-2019)

Edinsel İmmün Yetmezlik Sendromu(Aıds), Lisans, (2018-2019)

Puberte Bozuklukları, Lisans, (2018-2019)

Akut Nefritik Sendrom, Lisans, (2018-2019)

Akut Ve Kronik Böbrek Yetmezliği, Lisans, (2018-2019)

Protein Enerji Malnutrisyonu, Lisans, (2018-2019)

Akut İshal, Lisans, (2018-2019)

Kronik İshal Ve Malabsorbsiyon Sendromları, Lisans, (2018-2019)

Renal Tübüler Hastalıklar, Lisans, (2018-2019)

Viral Hepatitler, Lisans, (2018-2019)

Asit Baz Dengesi Bozuklukları, Lisans, (2018-2019)

Karın Ağrılı Çocuğun Değerlendirilmesi, Lisans, (2018-2019)

Dehidratasyonda Sıvı Elektrolit Tedavisi, Lisans, (2018-2019)

Çocuklarda Karın Muayenesi, Lisans, (2018-2019)

Sağlıklı Çocuk Beslenmesi, Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Tıpta Uzmanlık, Orhan NURLU, "Yenidoğan Geçici Takipnesinin Çocukluk Döneminde Reaktif Akciğer Hastalıkları Üzerine Etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 2020

Tıpta Uzmanlık, Burcu ERDOĞAN IRAK, "Annenin Serumu Ve Bebek Kord Serumunda 25(Oh)Vitamin D Ve Çinko Düzeylerinin Yaşamın İlk Bir Yılındaki Büyüme Hızına Etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 2019

Tıpta Uzmanlık, Süleyman Ekrem ALBAYRAK, "Düşük Doğum Ağırlıklı Çocuklarda Doğum Kilosunun Çocuğun Beslenme Tarzına Etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 2019

Tıpta Uzmanlık, Buket ALTINTAŞ SEYYAH, "Akut Bronşiolitli Bebeklerde Surfaktan Protein B Ve D Gen Polimorfizminin Araştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 2016

Editörlük

Pediatric Practice And Research, Dergi, Yrd. Editör, Online, 01.09.2016

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

GÜL ALİ,TAKCI ŞAHİN, (2020). "Analysis Of Late-Onset Neonatal Sepsis Cases İn A Level Three Neonatal Intensive Care Unit", İstanbul Kuzey Klinikleri, 7(4), 354-358. (Yayın No: 6346083)

SÖNMEZGÖZ ERGÜN,TAKCI ŞAHİN,GÜL ALİ,UYSAL MURAT, (2020). "Ursodeoxycholic Acid Protects Neonatal Rats From Necrotizing Enterocolitis: A Biochemical, Histopathological, And İmmunohistochemical Study", Journal Of Maternal-Fetal Neonatal Medicine, (Yayın No: 6415767) [SCI-Expanded]

GÜL ALİ,YILMAZ RESUL,ÖZMEN ZELİHA CANSEL,GÜMÜŞER RÜVEYDA,DEMİR OSMAN,Unsal Velid, (2020). "Assessment Of Renal Function İn Obese And Overweight Children With Ngal And Kım-1 Biomarkers", Nutricion Hospitalaria, 37(3), 436-442., Doi: 10.20960/nh.02651 (Yayın No: 6346055) [SCI-Expanded]

GÜL ALİ, (2020). "Case Report: A Case Of Intellectual Disability With Inappropriate And Challenging Sexual Behavior That Was Treated With Gnrh Analogues", Psychopharmacology Bulletin, 50(2), 51-55. (Yayın No: 6448222)

KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,ERDOĞAN BURCU,GÜMÜŞER RÜVEYDA,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,GÜL ALİ,DEMİR OSMAN,ŞAY COŞKUN UMUT SAFİYE, (2020). "Neonatal Thrombocytopenia And The Role Of The Platelet Mass Index İn Platelet Transfusion İn The Neonatal Intensive Care Unit", Balkan Medical Journal, 37(3), 150-156. (Yayın No: 6346103) [SCI-Expanded]

YILMAZ RESUL,KARAASLAN ERHAN,ALBAYRAK SÜLEYMAN EKREM,GÜL ALİ,KASAP TUBA, (2020). "Analysis Of Pediatric Intensive Care Unit Admissions For Crimean–Congo Hemorrhagic Fever İn Turkey", Journal Of Pediatric Infectious Diseases, 15(05), 242-247., Doi: 10.1055/s-0040-1713162. (Yayın No: 6346073) [SCI-Expanded]

KASAP TUBA,GÜL ALİ,SÖNMEZGÖZ ERGÜN, (2019). "A Case Of Immune Thrombocytopenia After Diphteria-Tetanus Vaccine", Journal Of Dr Behcet Uz Children S Hospital, 9(1), 79-80., Doi: 10.5222/buchd.2019.68054 (Yayın No: 4934557)

YILMAZ RESUL,ATEŞ HACI ÖMER,GÜL ALİ,KASAP TUBA,ÖZER SAMET,ENSARİ EMEL, (2019). "Association Between Trp64arg Polymorphism Of The Β3 Adrenoreceptor Gene And Female Sex İn Obese Turkish Children And Adolescents", Pediatric Gastroenterology, Hepatology Nutrition, 22(5), 460, Doi: 10.5223/pghn.2019.22.5.460 (Yayın No: 5236865)

GÜL ALİ,SÖNMEZGÖZ ERGÜN, (2019). "Okul Çocuklarında İnmemiş Testis Ve Enürezis Prevalansı: Prospektif Epidemiyolojik Kesitsel Bölgesel Çalışma", Journal Of Contemporary Medicine, 9(1), 106-111., Doi: 0.16899/gopctd.543767 (Yayın No: 4961947)

SÖNMEZGÖZ ERGÜN,ÖZER SAMET,GÜL ALİ,YILMAZ RESUL,KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,GÜMÜŞER RÜVEYDA,DEMİR OSMAN, (2018). "Clinical And Demographic Evaluation According To Mefv Genes İn Patients With Familial Mediterranean Fever", Biochemical Genetics, 57(2), 289-300., Doi: 10.1007/s10528-018-9889-y (Yayın No: 4388316) [SCI-Expanded]

YILMAZ RESUL,İNANIR AHMET,KAZANCI NAFİA ÖZLEM,ÇAKAN NURŞEN,GÜL ALİ, (2018). "Evaluation Of Dynamic Postural Balance İn Pediatric Familial Mediterranean Fever Patients", The Journal Of Pediatric Research, 5(3), 134-137., Doi: 10.4274/jpr.09821 (Yayın No: 4334293)

KASAP TUBA,ATEŞ HACI ÖMER,ÖZER SAMET,GÜL ALİ,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,DEMİR OSMAN,ENSARİ EMEL, (2018). "45Tg Single Nucleotide Polymorphism Of Adiponectin Gene: Is İt A Factor İn Childhood Obesity?", Journal Of Clinical And Analytical Medicine, 9(5), 376-380., Doi: 10.4328/JCAM.5735 (Yayın No: 4328028)

GÜL ALİ,TAKCI ŞAHİN,ALTINTAŞ SEYYAH BUKET,YILMAZ RESUL, (2018). "Independent Predictors Of Severity And Hospitalization İn Acute Bronchiolitis: Neutrophil/Lymphocyte Ratio And Mean Platelet Volume", Journal Of Pediatric Infectious Diseases, 13(04), 268-273., Doi: 10.1055/s-0038-1657784 (Yayın No: 4288108) [SCI-Expanded]

GÜL ALİ,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,KAZANCI NAFİA ÖZLEM,ÜNÜVAR ŞEYMA,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,BÜTÜN İLKNUR, (2017). "Prevalence Of Proteinuria İn School-Aged Turkish Children, And Its Association With Obesity And Hypertension", The Journal Of Pediatric Research, 4(4), 195-199., Doi: 10.4274/jpr.36449 (Yayın No: 3730360)

YILMAZ RESUL,ALBAYRAK SÜLEYMAN EKREM,GÜL ALİ, (2017). "Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Edilen Zehirlenme Vakalarının Retrospektif Değerlendirmesi", Pediatric Practice And Research, 5(2), 19-26., Doi: 10.21765/pprjournal.456898 (Yayın No: 4824204)

GÜL ALİ,ATEŞ HACI ÖMER,ÖZER SAMET,KASAP TUBA,ENSARİ EMEL,DEMİR OSMAN,SÖNMEZGÖZ ERGÜN, (2017). "Role Of The Polymorphisms Of Uncoupling Protein Genes İn Childhood Obesity And Their Association With Obesity-Related Disturbances", Genetic Testing And Molecular Biomarkers, 21(9), 531-538., Doi: 10.1089/gtmb.2017.0068 (Yayın No: 3553166) [SCI-Expanded]

GÜL ALİ,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,DEMİR OSMAN, (2017). "Association Between Vitamin D Levels And Cardiovascular Risk Factors İn Obese Children And Adolescents", Nutrición Hospitalaria, 34(2), 323-329., Doi: 10.20960/nh.412 (Yayın No: 3536359) [SCI-Expanded]

GÜL ALİ,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,KARAASLAN ERHAN,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,BÜTÜN İLKNUR,DEMİR OSMAN, (2016). "Tokat İli Okul Çocuklarında İdrar Kalsiyum Atılımı Ve Hiperkalsiüri Yaygınlığı", Türk Pediatri Arşivi, 51(4), 193-197., Doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.4162 (Yayın No: 3416761)

GÜL ALİ,Fatma İnci Arıkan, (2015). "4-15 Yaş Arası Çocuklarda Hiperkalsiüri Sıklığı", Journal Of Contemporary Medicine, 5(4), 226-233., Doi: 10.16899/ctd.32012 (Yayın No: 1528037)

YILMAZ RESUL,GÜL ALİ,ÇAKAN NURŞEN,AYDIN AYŞE NUR, (2014). "36 Günlük Sütçocuğunda Hipervitaminoz D Olgu Sunumu", Pediatric Practice And Research, 2(1), 1-4. (Yayın No: 2853870)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

GÜL ALİ,TAKCI ŞAHİN,ANUK İNCE DENİZ,ÜNÜVAR ŞEYMA, (2018). "Assessment Of Endotracheal Tube Position After Oral Intubation İn Neonates", The Journal Of Pediatric Research, 5(2), 71-75., Doi: 10.4274/jpr.16870 (Yayın No: 4307187)

GÜL ALİ,TAKCI ŞAHİN,ALBAYRAK SÜLEYMAN EKREM,SÖNMEZGÖZ ERGÜN, (2017). "Geç Prematüre Ve Zamanında Doğmuş Bebeklerde Hipernatremik Dehidratasyon:Retrospektif Değerlendirme", Jinekoloji-Obstetrik Ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 14(2), 52-55. (Yayın No: 3536369)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

GÜL ALİ,HATİPOĞLU NİHAL,ATEŞ HACI ÖMER (2020). Hashimoto Tiroiditi Olan Çocuklarda Mannoz-Bağlayıcı Lektin (MBL) Düzeyleri. 1. Uluslararası Rumi Pediatri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5925688)

ERDOĞAN SELÇUK,KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,GÜL ALİ,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KARAASLAN ERHAN,GÜMÜŞER RÜVEYDA (2020). İmmün Trombositopeni Tanısıyla İzlenen Çocuk Ve Adölesanların Klinik Ve Laboratuvar Bulgularının Değerlendirilmesi. 1. Uluslararası Rumi Pediatri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5926155)

YILMAZ RESUL,ATEŞ HACI ÖMER,GÜL ALİ,ÖZER SAMET,ENSARİ EMEL (2018). AN ASSOCIATION BETWEEN TRP64ARG POLYMORPHISM OF THE B3 ADRENORECEPTOR GENE AND FEMALE GENDER IN OBESE TURKISH CHILDREN AND ADOLESCENTS. INTERNATIONAL DNA DAY AND GENOME CONGRESS 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:4899791)

ENSARİ EMEL,ATEŞ HACI ÖMER,BOZKURT NİHAN,GÜL ALİ,bilge serap (2018). Analysis of Relationship Between LEPR Gene Polymorphism with Childhood Obesity. International Eurasian Conference onBiological and Chemical Sciences(EurasianBioChem 2018) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4670511)

GÜL ALİ,ALTINTAŞ SEYYAH BUKET,TAKCI ŞAHİN,ATEŞ HACI ÖMER,YILMAZ RESUL,ÇELİK SÜMEYYE DENİZ (2018). Effect of Surfactant Protein-B Gene Intron 4 and C/A-18 Polymorphisms on Infants with Acute Bronchiolitis. INTERNATIONAL DNA DAY AND GENOME CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:4886007)

KASAP TUBA,ATEŞ HACI ÖMER,GÜL ALİ,YILMAZ RESUL,Özsoy Emel (2017). 45TG SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM OF ADIPONECTIN GENE- IS IT A FACTOR IN CHILDHOOD OBESITY?. INTERNATIONAL DNA DAY AND GENOME CONGRESS 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:4899768)

GÜL ALİ,YILMAZ RESUL,ATEŞ HACI ÖMER,KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,ENSARİ EMEL (2017). Effect of The Polymorphisms of Uncoupling Proteins Genes UCP1-3826 A/G And UCP2 Exon8 Del/Ins In Childhood Obesity. VI. International Congress of Molecular Medicine 22- 25th of May 2017, Istanbul, Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No:3520538)

TAKCI ŞAHİN,GÜL ALİ,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,ALTINTAŞ SEYYAH BUKET,ANUK İNCE DENİZ (2016). Late onset Neonatal Sepsis Cases in a III Level NICU. The 2nd Congress of the International Neonatology Association Vienna, Austria (Özet Bildiri) (Yayın No:2854693)

HATİPOĞLU NİHAL,KURTOĞLU SELİM,MAZICIOĞLU MUSTAFA MÜMTAZ,GÜL ALİ (2011). Neck circumference as a novel parameter to determine non alcoholic fatty liver disease in obese children. Hormone Research in Paediatrıcs, European Society for Paediatric Endocrinology(ESPE) (Özet Bildiri) (Yayın No:2853874)

HATİPOĞLU NİHAL,KURTOĞLU SELİM,MAZICIOĞLU MUSTAFA MÜMTAZ,BOYRAZ MEHMET,GÜL ALİ (2011). Prevalance of non alcoholic fatty liver disease in obese children according to gender and pubertal development. European Society for Paediatric Endocrinology(ESPE) (Özet Bildiri) (Yayın No:2853873)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

TAKCI ŞAHİN,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,GÜL ALİ,UYSAL MURAT (2019). Hipoksi-Hiperoksi Uygulanan Yenidoğan Sıçanlarda Enteral Yolla Verilen Amniyon Sıvısının Bağırsak Mukozası Üzerine Etkisi. 27. Ulusal Neonataloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5000513)

ALBAYRAK SÜLEYMAN EKREM,GÜL ALİ (2019). Çocuklarda doğum ağırlığının çocuğun iştahı üzerine etkisi. III. Başkent Pediatri Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:4890003)

GÜL ALİ (2019). Obez ve Fazla Kilolu Çocuklarda Böbrek Fonksiyonlarının NGAL ve KIM-1 Molekülleri ile Değerlendirilmesi. 5. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4866709)

GÜMÜŞER RÜVEYDA,KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,GÜL ALİ,SÖNMEZGÖZ ERGÜN (2018). Asit Baz Dengesinin Ötesinde: Umblikal Kord Kan Gazı ve Doğum Sonrası Nabız Oksimetre Parametreleri. Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4879433)

KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,ERDOĞAN BURCU,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,GÜL ALİ,DEMİR OSMAN,ŞAY COŞKUN UMUT SAFİYE (2018). Üçüncü Basamak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Neonatal Trombositopeni Prevalansı, Risk Faktörleri ve İntraventriküler Kanama ile İlişkisi. 26. Ulusan Neonataloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4886051)

KASAP TUBA,GÜL ALİ,SÖNMEZGÖZ ERGÜN (2018). Difteri -Tetanoz (dT) aşısı sonrası gelişen immün trombositopeni olgusu. 11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4887304)

KASAP TUBA,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,GÜL ALİ,KARAASLAN ERHAN (2018). Çocuk servisi ve Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen H1N1() İnfluenza Vakalarının Klinik ve Laboratuvar Özellikleri. 11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4899743)

KASAP TUBA,SÜMBÜL ORHAN,DEVECİ HÜLYA,GÜL ALİ,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,YILMAZ RESUL (2018). TİP 1 DİABETES MELLİTUS TANISIYLA İZLENEN ÇOCUK VE ADÖLESANLARDA POSTÜRAL STABİLİTE VE SUBKLİNİK PERİFERAL NÖROPATİNİN ARAŞTIRILMASI. 5. Sivas Romatoloji Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:4403381)

GÜL ALİ,KASAP TUBA,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KOCATEPE DURDANE GAYE (2018). Akut tonsilitle gelen Gitelman sendromlu olgu sunumu. 62. TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONRGESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4875391)

KASAP TUBA,GÜL ALİ,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,DOĞAN GÜLSEN,KUREYŞİ ABDULAZİZ (2018). Kene Teması Öyküsü Olmayan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi. 62. TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONRGESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4875387)

YILMAZ RESUL,KARAASLAN ERHAN,GÜL ALİ,ALBAYRAK SÜLEYMAN EKREM,KASAP TUBA (2018). THE ANALYSIS OF PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT ADMISSIONS OF CRIMEAN CONGO HEMORRHAGIC FEVER PATIENTS IN THE MOST ENDEMIC REGION IN TURKEY. 4. Erciyes Pediatrics Academy Winter Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4267872)

SÖNMEZGÖZ ERGÜN,TAKCI ŞAHİN,UYSAL MURAT,GÜL ALİ (2018). Hipoksi-Hiperoksi Uygulanan Yenidoğan Sıçanlarda Enteral Yolla Verilen Ursodeoksikolik Asidin Bağırsak Mukozası Üzerine Etkisi. 62. TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONRGESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4476149)

SÖNMEZGÖZ ERGÜN,Sönmezgöz Fitnet,GÜL ALİ,YILMAZ RESUL,KASAP TUBA,DEMİR OSMAN,Kılıç Fehime (2017). Çocuk Yaş Grubunda Ailevi Akdeniz Ateşi ve Antropometrik Ölçümlerin Dalak ve Karaciğer Uzunluklarına Etkisi. 61. TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4890028)

GÜMÜŞER RÜVEYDA,Kılıç Fehime,Bilge Serap,TAKCI ŞAHİN,GÜL ALİ (2017). Vacterl Sendromu. 60. TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4890277)

ÖZER SAMET,Bilge Serap,GÜL ALİ,YILMAZ RESUL,KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,KARAASLAN ERHAN,ATEŞ HACI ÖMER,ENSARİ EMEL (2017). Obez Çocuklarda ve Adolesanlarda Leptin-(19)AG-(2548)GA LEPTIN RESEPTOR GLN 223 Arg Gen Polimorfizm ve Obezite ile İlişkinin Belirlenmesi. 60. Milli Pediatri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4890302)

GÜL ALİ,TAKCI ŞAHİN,ALBAYRAK SÜLEYMAN EKREM,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,YILMAZ RESUL (2016). Geç Prematüre ve Zamanında Doğmuş Bebeklerde Hipernatremik Dehidratasyon: Retrospektif Değerlendirme. 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3505853)

GÜL ALİ,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,KARAASLAN ERHAN,ÜNÜVAR ŞEYMA,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,BÜTÜN İLKNUR,DEMİR OSMAN (2016). Tokat ili okul çocuklarında proteinüri prevalansı ve obezite ve hipertansiyonla ilişkisi. 60. Milli Pediatri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3505943)

ÇAKAN NURŞEN,TAKCI ŞAHİN,GÜMÜŞER RÜVEYDA,Bilge Serap,GÜL ALİ (2016). Maternal D vitamini eksikliğine bağlı neonatal hipokalsemi. 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4880201)

GÜL ALİ,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,BÜTÜN İLKNUR,DEMİR OSMAN (2016). Tokat ili okul çocuklarında idrar kalsiyum atılımı ve hiperkalsiüri prevalansı. 52. Türk Pediatri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2839356)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Yurdakök Pediatri (2017)., YILMAZ RESUL,GÜL ALİ, Güneş Tıp Kitabevleri, Editör: Murat Yurdakök, Sayfa Sayısı: 10, ISBN: 978-975-277-664-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4438741)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Obez ve Fazla Kilolu Çocuklarda Böbrek Fonksiyon Bozukluğunun NGAL ve KIM-1 Molekülleriyle Araştırılması", ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 07.11.2016-28.04.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Akut Bronşiolitli Bebeklerde Surfaktan Protein B ve D gen polimorfizmin Araştırılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.01.2014-14.04.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Ailevi Akdeniz Ateşli çocuk hastalarda tiroid fonksiyonları ve tiroid oto antikorlarının araştırılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 04.04.2016-07.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Ratlarda geliştirilen nekrotizan enterokolit tedavisinde ursodeoksikolik asitin etkinliği", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 03.05.2016 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"TÜRK ÇOCUK VE ERGENLERDE TALAMUS, HİPOKAMPÜS, AMİGDALA VE PREFRONTAL KORTEKS HACİMLERİNİN BELİRLENMESİ", ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 02.05.2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"OBEZ VE FAZLA KİLOLU ÇOCUKLARDA ENFLAMATUVAR BELİRTEÇLERDEN TNF-ALFA VE IL- 10 DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI", ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 02.05.2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"HASHİMATO TİROİDİTİ OLAN ÇOCUKLARDA MANNOZ-BAĞLAYICI LEKTİN (MBL) DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI", ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 02.05.2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2002-2007, UZMAN DOKTOR, SAĞLIK BAKANLIĞI KARAMAN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ, (Kamu)

2007-2008, UZMAN DOKTOR, ÖZEL KARAMAN HAYAT TIP MERKEZİ, (Hastane)

2008-2009, UZMAN DOKTOR, ÖZEL NİĞDE HAYAT HASTANESİ, (Hastane)

2009-2010, UZMAN DOKTOR, ÖZEL MEDİSARAY HASTANESİ, (Hastane)

2010-2013, UZMAN DOKTOR, ÖZEL KARAMAN SELÇUKLU HASTANESİ, (Hastane)

2013-2015, UZMAN DOKTOR, ÖZEL ANKARA LOKMAN HEKİM HASTANESİ, (Hastane)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

İyi Klinik Uygulamalar Eğitim Toplantısı, İyi Klinik Uygulamalar yönetmelik ve uygulama eğitimi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, Kurs, 08.02.2018-09.02.2018 (Ulusal)

Eğitim Becerileri Kursu, Eğitim ve sunun teknikleri, iletişim becerileri, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kurs, 06.11.2017-09.11.2017 (Ulusal)

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:ali.gul@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Tıpta Uzmanlık
1997-2001
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Ankara Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Tez Adı:Polikliniğe Başvuran 4-15 Yaş Arası Çocuklarda Hiperkalsiüri Sıklığının Spot İdrarla Araştırılması
Lisans
1989-1997
Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Tıp Pr.Akademik Görevler

Doçent
2019-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ/ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Dönem 4 Koordinatör Yardımcılığı
2018-2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ
Başhekim Yardımcısı
2017-2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2018-2019)AKUT BRONŞİT VE BRONŞİOLİTTürkçe1
(2018-2019)KANAMA DİYATEZİ VE TROMBOSİTOPENİLERTürkçe1
(2018-2019)HEMOFİLİ VE VON WİLLEBRAND HASTALIĞITürkçe1
(2018-2019)NÖTROPENİ VE PANSİTOPENİTürkçe1
(2018-2019)VASKULİT SENDROMLARITürkçe1
(2018-2019)HİPOKALSEMİ, HİPERKALSEMİ VE RAŞİTİZMTürkçe1
(2018-2019)EDİNSEL İMMÜN YETMEZLİK SENDROMU(AIDS)Türkçe1
(2018-2019)PUBERTE BOZUKLUKLARITürkçe1
(2018-2019)AKUT NEFRİTİK SENDROMTürkçe1
(2018-2019)AKUT VE KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİTürkçe1
(2018-2019)PROTEİN ENERJİ MALNUTRİSYONUTürkçe1
(2018-2019)AKUT İSHALTürkçe1
(2018-2019)KRONİK İSHAL VE MALABSORBSİYON SENDROMLARITürkçe1
(2018-2019)RENAL TÜBÜLER HASTALIKLARTürkçe1
(2018-2019)VİRAL HEPATİTLERTürkçe1
(2018-2019)ASİT BAZ DENGESİ BOZUKLUKLARITürkçe1
(2018-2019)KARIN AĞRILI ÇOCUĞUN DEĞERLENDİRİLMESİTürkçe1
(2018-2019)DEHİDRATASYONDA SIVI ELEKTROLİT TEDAVİSİTürkçe1
(2018-2019)ÇOCUKLARDA KARIN MUAYENESİTürkçe1
(2018-2019)SAĞLIKLI ÇOCUK BESLENMESİTürkçe1
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Buket ALTINTAŞ SEYYAH, (2016)., "Akut bronşiolitli bebeklerde surfaktan protein B ve D gen polimorfizminin araştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
2.Burcu ERDOĞAN IRAK, (2019)., "Annenin serumu ve bebek kord serumunda 25(OH)vitamin D ve çinko düzeylerinin yaşamın ilk bir yılındaki büyüme hızına etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
3.Süleyman Ekrem ALBAYRAK, (2019)., "Düşük doğum ağırlıklı çocuklarda doğum kilosunun çocuğun beslenme tarzına etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
4.Orhan NURLU, (2020)., "Yenidoğan geçici takipnesinin çocukluk döneminde reaktif akciğer hastalıkları üzerine etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık


Editörlük

1.Pediatric Practice and Research, Dergi, Yrd. Editör, Online, 01.09.2016


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.GÜL ALİ,TAKCI ŞAHİN (2020). Analysis of Late-onset Neonatal Sepsis Cases in a Level Three Neonatal Intensive Care Unit. İstanbul Kuzey Klinikleri, 7(4), 354-358. (Yayın No: 6346083)
2.SÖNMEZGÖZ ERGÜN,TAKCI ŞAHİN,GÜL ALİ,UYSAL MURAT (2020). Ursodeoxycholic acid protects neonatal rats from necrotizing enterocolitis: A biochemical, histopathological, and immunohistochemical study. Journal of Maternal-Fetal Neonatal Medicine, (Yayın No: 6415767)
3.GÜL ALİ,YILMAZ RESUL,ÖZMEN ZELİHA CANSEL,GÜMÜŞER RÜVEYDA,DEMİR OSMAN,Unsal Velid (2020). Assessment of renal function in obese and overweight children with NGAL and KIM-1 biomarkers. Nutricion Hospitalaria, 37(3), 436-442., Doi: 10.20960/nh.02651 (Yayın No: 6346055)
4.GÜL ALİ (2020). Case Report: A Case of Intellectual Disability with Inappropriate and Challenging Sexual Behavior that was Treated with GNRH Analogues. Psychopharmacology Bulletin, 50(2), 51-55. (Yayın No: 6448222)
5.KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,ERDOĞAN BURCU,GÜMÜŞER RÜVEYDA,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,GÜL ALİ,DEMİR OSMAN,ŞAY COŞKUN UMUT SAFİYE (2020). Neonatal Thrombocytopenia and the Role of the Platelet Mass Index in Platelet Transfusion in the Neonatal Intensive Care Unit. Balkan Medical Journal, 37(3), 150-156. (Yayın No: 6346103)
6.YILMAZ RESUL,KARAASLAN ERHAN,ALBAYRAK SÜLEYMAN EKREM,GÜL ALİ,KASAP TUBA (2020). Analysis of Pediatric Intensive Care Unit Admissions for Crimean–Congo Hemorrhagic Fever in Turkey. Journal of Pediatric Infectious Diseases, 15(05), 242-247., Doi: 10.1055/s-0040-1713162. (Yayın No: 6346073)
7.KASAP TUBA,GÜL ALİ,SÖNMEZGÖZ ERGÜN (2019). A Case of Immune Thrombocytopenia After Diphteria-Tetanus Vaccine. Journal of Dr Behcet Uz Children s Hospital, 9(1), 79-80., Doi: 10.5222/buchd.2019.68054 (Yayın No: 4934557)
8.YILMAZ RESUL,ATEŞ HACI ÖMER,GÜL ALİ,KASAP TUBA,ÖZER SAMET,ENSARİ EMEL (2019). Association Between Trp64arg Polymorphism of the β3 adrenoreceptor Gene and Female Sex in Obese Turkish Children and Adolescents. Pediatric Gastroenterology, Hepatology Nutrition, 22(5), 460, Doi: 10.5223/pghn.2019.22.5.460 (Yayın No: 5236865)
9.GÜL ALİ,SÖNMEZGÖZ ERGÜN (2019). Okul Çocuklarında İnmemiş Testis ve Enürezis Prevalansı: Prospektif Epidemiyolojik Kesitsel Bölgesel Çalışma. Journal of Contemporary Medicine, 9(1), 106-111., Doi: 0.16899/gopctd.543767 (Yayın No: 4961947)
10.SÖNMEZGÖZ ERGÜN,ÖZER SAMET,GÜL ALİ,YILMAZ RESUL,KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,GÜMÜŞER RÜVEYDA,DEMİR OSMAN (2018). Clinical and Demographic Evaluation According to MEFV Genes in Patients with Familial Mediterranean Fever. Biochemical Genetics, 57(2), 289-300., Doi: 10.1007/s10528-018-9889-y (Yayın No: 4388316)
11.YILMAZ RESUL,İNANIR AHMET,KAZANCI NAFİA ÖZLEM,ÇAKAN NURŞEN,GÜL ALİ (2018). Evaluation of Dynamic Postural Balance in Pediatric Familial Mediterranean Fever Patients. The Journal of Pediatric Research, 5(3), 134-137., Doi: 10.4274/jpr.09821 (Yayın No: 4334293)
12.KASAP TUBA,ATEŞ HACI ÖMER,ÖZER SAMET,GÜL ALİ,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,DEMİR OSMAN,ENSARİ EMEL (2018). 45TG single nucleotide polymorphism of adiponectin gene: Is it a factor in childhood obesity?. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 9(5), 376-380., Doi: 10.4328/JCAM.5735 (Yayın No: 4328028)
13.GÜL ALİ,TAKCI ŞAHİN,ALTINTAŞ SEYYAH BUKET,YILMAZ RESUL (2018). Independent Predictors of Severity and Hospitalization in Acute Bronchiolitis: Neutrophil/Lymphocyte Ratio and Mean Platelet Volume. Journal of Pediatric Infectious Diseases, 13(04), 268-273., Doi: 10.1055/s-0038-1657784 (Yayın No: 4288108)
14.GÜL ALİ,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,KAZANCI NAFİA ÖZLEM,ÜNÜVAR ŞEYMA,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,BÜTÜN İLKNUR (2017). Prevalence of Proteinuria in School-Aged Turkish Children, and Its Association with Obesity and Hypertension. The Journal of Pediatric Research, 4(4), 195-199., Doi: 10.4274/jpr.36449 (Yayın No: 3730360)
15.YILMAZ RESUL,ALBAYRAK SÜLEYMAN EKREM,GÜL ALİ (2017). Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Edilen Zehirlenme Vakalarının Retrospektif Değerlendirmesi. Pediatric Practice and Research, 5(2), 19-26., Doi: 10.21765/pprjournal.456898 (Yayın No: 4824204)
16.GÜL ALİ,ATEŞ HACI ÖMER,ÖZER SAMET,KASAP TUBA,ENSARİ EMEL,DEMİR OSMAN,SÖNMEZGÖZ ERGÜN (2017). Role of the Polymorphisms of Uncoupling Protein Genes in Childhood Obesity and Their Association with Obesity-Related Disturbances. Genetic Testing and Molecular Biomarkers, 21(9), 531-538., Doi: 10.1089/gtmb.2017.0068 (Yayın No: 3553166)
17.GÜL ALİ,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,DEMİR OSMAN (2017). Association between vitamin D levels and cardiovascular risk factors in obese children and adolescents. Nutrición Hospitalaria, 34(2), 323-329., Doi: 10.20960/nh.412 (Yayın No: 3536359)
18.GÜL ALİ,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,KARAASLAN ERHAN,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,BÜTÜN İLKNUR,DEMİR OSMAN (2016). Tokat ili okul çocuklarında idrar kalsiyum atılımı ve hiperkalsiüri yaygınlığı. Türk Pediatri Arşivi, 51(4), 193-197., Doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.4162 (Yayın No: 3416761)
19.GÜL ALİ,Fatma İnci Arıkan (2015). 4-15 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA HİPERKALSİÜRİ SIKLIĞI. Journal of Contemporary Medicine, 5(4), 226-233., Doi: 10.16899/ctd.32012 (Yayın No: 1528037)
20.YILMAZ RESUL,GÜL ALİ,ÇAKAN NURŞEN,AYDIN AYŞE NUR (2014). 36 günlük sütçocuğunda hipervitaminoz D Olgu sunumu. pediatric practice and research, 2(1), 1-4. (Yayın No: 2853870)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.GÜL ALİ,TAKCI ŞAHİN,ANUK İNCE DENİZ,ÜNÜVAR ŞEYMA (2018). Assessment of Endotracheal Tube Position After Oral Intubation in Neonates. The Journal of Pediatric Research, 5(2), 71-75., Doi: 10.4274/jpr.16870 (Yayın No: 4307187)
2.GÜL ALİ,TAKCI ŞAHİN,ALBAYRAK SÜLEYMAN EKREM,SÖNMEZGÖZ ERGÜN (2017). Geç Prematüre ve Zamanında Doğmuş Bebeklerde Hipernatremik Dehidratasyon:Retrospektif Değerlendirme. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 14(2), 52-55. (Yayın No: 3536369)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.YILMAZ RESUL,ATEŞ HACI ÖMER,GÜL ALİ,ÖZER SAMET,ENSARİ EMEL (2018). AN ASSOCIATION BETWEEN TRP64ARG POLYMORPHISM OF THE B3 ADRENORECEPTOR GENE AND FEMALE GENDER IN OBESE TURKISH CHILDREN AND ADOLESCENTS. INTERNATIONAL DNA DAY AND GENOME CONGRESS 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:4899791)
2.GÜL ALİ,ALTINTAŞ SEYYAH BUKET,TAKCI ŞAHİN,ATEŞ HACI ÖMER,YILMAZ RESUL,ÇELİK SÜMEYYE DENİZ (2018). Effect of Surfactant Protein-B Gene Intron 4 and C/A-18 Polymorphisms on Infants with Acute Bronchiolitis. INTERNATIONAL DNA DAY AND GENOME CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:4886007)
3.KASAP TUBA,ATEŞ HACI ÖMER,GÜL ALİ,YILMAZ RESUL,Özsoy Emel (2017). 45TG SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM OF ADIPONECTIN GENE- IS IT A FACTOR IN CHILDHOOD OBESITY?. INTERNATIONAL DNA DAY AND GENOME CONGRESS 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:4899768)
4.ENSARİ EMEL,ATEŞ HACI ÖMER,BOZKURT NİHAN,GÜL ALİ,bilge serap (2018). Analysis of Relationship Between LEPR Gene Polymorphism with Childhood Obesity. International Eurasian Conference onBiological and Chemical Sciences(EurasianBioChem 2018) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4670511)
5.HATİPOĞLU NİHAL,KURTOĞLU SELİM,MAZICIOĞLU MUSTAFA MÜMTAZ,GÜL ALİ (2011). Neck circumference as a novel parameter to determine non alcoholic fatty liver disease in obese children. Hormone Research in Paediatrıcs, European Society for Paediatric Endocrinology(ESPE) (Özet Bildiri) (Yayın No:2853874)
6.HATİPOĞLU NİHAL,KURTOĞLU SELİM,MAZICIOĞLU MUSTAFA MÜMTAZ,BOYRAZ MEHMET,GÜL ALİ (2011). Prevalance of non alcoholic fatty liver disease in obese children according to gender and pubertal development. European Society for Paediatric Endocrinology(ESPE) (Özet Bildiri) (Yayın No:2853873)
7.GÜL ALİ,YILMAZ RESUL,ATEŞ HACI ÖMER,KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,ENSARİ EMEL (2017). Effect of The Polymorphisms of Uncoupling Proteins Genes UCP1-3826 A/G And UCP2 Exon8 Del/Ins In Childhood Obesity. VI. International Congress of Molecular Medicine 22- 25th of May 2017, Istanbul, Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No:3520538)
8.TAKCI ŞAHİN,GÜL ALİ,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,ALTINTAŞ SEYYAH BUKET,ANUK İNCE DENİZ (2016). Late onset Neonatal Sepsis Cases in a III Level NICU. The 2nd Congress of the International Neonatology Association Vienna, Austria (Özet Bildiri) (Yayın No:2854693)
9.GÜL ALİ,HATİPOĞLU NİHAL,ATEŞ HACI ÖMER (2020). Hashimoto Tiroiditi Olan Çocuklarda Mannoz-Bağlayıcı Lektin (MBL) Düzeyleri. 1. Uluslararası Rumi Pediatri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5925688)
10.ERDOĞAN SELÇUK,KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,GÜL ALİ,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KARAASLAN ERHAN,GÜMÜŞER RÜVEYDA (2020). İmmün Trombositopeni Tanısıyla İzlenen Çocuk Ve Adölesanların Klinik Ve Laboratuvar Bulgularının Değerlendirilmesi. 1. Uluslararası Rumi Pediatri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5926155)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.YILMAZ RESUL,KARAASLAN ERHAN,GÜL ALİ,ALBAYRAK SÜLEYMAN EKREM,KASAP TUBA (2018). THE ANALYSIS OF PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT ADMISSIONS OF CRIMEAN CONGO HEMORRHAGIC FEVER PATIENTS IN THE MOST ENDEMIC REGION IN TURKEY. 4. Erciyes Pediatrics Academy Winter Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4267872)
2.SÖNMEZGÖZ ERGÜN,Sönmezgöz Fitnet,GÜL ALİ,YILMAZ RESUL,KASAP TUBA,DEMİR OSMAN,Kılıç Fehime (2017). Çocuk Yaş Grubunda Ailevi Akdeniz Ateşi ve Antropometrik Ölçümlerin Dalak ve Karaciğer Uzunluklarına Etkisi. 61. TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4890028)
3.GÜMÜŞER RÜVEYDA,KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,GÜL ALİ,SÖNMEZGÖZ ERGÜN (2018). Asit Baz Dengesinin Ötesinde: Umblikal Kord Kan Gazı ve Doğum Sonrası Nabız Oksimetre Parametreleri. Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4879433)
4.GÜL ALİ,KASAP TUBA,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KOCATEPE DURDANE GAYE (2018). Akut tonsilitle gelen Gitelman sendromlu olgu sunumu. 62. TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONRGESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4875391)
5.KASAP TUBA,GÜL ALİ,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,DOĞAN GÜLSEN,KUREYŞİ ABDULAZİZ (2018). Kene Teması Öyküsü Olmayan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi. 62. TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONRGESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4875387)
6.GÜMÜŞER RÜVEYDA,Kılıç Fehime,Bilge Serap,TAKCI ŞAHİN,GÜL ALİ (2017). Vacterl Sendromu. 60. TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4890277)
7.ÖZER SAMET,Bilge Serap,GÜL ALİ,YILMAZ RESUL,KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,KARAASLAN ERHAN,ATEŞ HACI ÖMER,ENSARİ EMEL (2017). Obez Çocuklarda ve Adolesanlarda Leptin-(19)AG-(2548)GA LEPTIN RESEPTOR GLN 223 Arg Gen Polimorfizm ve Obezite ile İlişkinin Belirlenmesi. 60. Milli Pediatri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4890302)
8.KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,ERDOĞAN BURCU,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,GÜL ALİ,DEMİR OSMAN,ŞAY COŞKUN UMUT SAFİYE (2018). Üçüncü Basamak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Neonatal Trombositopeni Prevalansı, Risk Faktörleri ve İntraventriküler Kanama ile İlişkisi. 26. Ulusan Neonataloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4886051)
9.KASAP TUBA,SÜMBÜL ORHAN,DEVECİ HÜLYA,GÜL ALİ,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,YILMAZ RESUL (2018). TİP 1 DİABETES MELLİTUS TANISIYLA İZLENEN ÇOCUK VE ADÖLESANLARDA POSTÜRAL STABİLİTE VE SUBKLİNİK PERİFERAL NÖROPATİNİN ARAŞTIRILMASI. 5. Sivas Romatoloji Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:4403381)
10.GÜL ALİ,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,BÜTÜN İLKNUR,DEMİR OSMAN (2016). Tokat ili okul çocuklarında idrar kalsiyum atılımı ve hiperkalsiüri prevalansı. 52. Türk Pediatri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2839356)
11.GÜL ALİ (2019). Obez ve Fazla Kilolu Çocuklarda Böbrek Fonksiyonlarının NGAL ve KIM-1 Molekülleri ile Değerlendirilmesi. 5. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4866709)
12.SÖNMEZGÖZ ERGÜN,TAKCI ŞAHİN,UYSAL MURAT,GÜL ALİ (2018). Hipoksi-Hiperoksi Uygulanan Yenidoğan Sıçanlarda Enteral Yolla Verilen Ursodeoksikolik Asidin Bağırsak Mukozası Üzerine Etkisi. 62. TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONRGESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4476149)
13.GÜL ALİ,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,KARAASLAN ERHAN,ÜNÜVAR ŞEYMA,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,BÜTÜN İLKNUR,DEMİR OSMAN (2016). Tokat ili okul çocuklarında proteinüri prevalansı ve obezite ve hipertansiyonla ilişkisi. 60. Milli Pediatri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3505943)
14.ÇAKAN NURŞEN,TAKCI ŞAHİN,GÜMÜŞER RÜVEYDA,Bilge Serap,GÜL ALİ (2016). Maternal D vitamini eksikliğine bağlı neonatal hipokalsemi. 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4880201)
15.GÜL ALİ,TAKCI ŞAHİN,ALBAYRAK SÜLEYMAN EKREM,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,YILMAZ RESUL (2016). Geç Prematüre ve Zamanında Doğmuş Bebeklerde Hipernatremik Dehidratasyon: Retrospektif Değerlendirme. 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3505853)
16.ALBAYRAK SÜLEYMAN EKREM,GÜL ALİ (2019). Çocuklarda doğum ağırlığının çocuğun iştahı üzerine etkisi. III. Başkent Pediatri Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:4890003)
17.KASAP TUBA,GÜL ALİ,SÖNMEZGÖZ ERGÜN (2018). Difteri -Tetanoz (dT) aşısı sonrası gelişen immün trombositopeni olgusu. 11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4887304)
18.KASAP TUBA,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,GÜL ALİ,KARAASLAN ERHAN (2018). Çocuk servisi ve Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen H1N1() İnfluenza Vakalarının Klinik ve Laboratuvar Özellikleri. 11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4899743)
19.TAKCI ŞAHİN,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,GÜL ALİ,UYSAL MURAT (2019). Hipoksi-Hiperoksi Uygulanan Yenidoğan Sıçanlarda Enteral Yolla Verilen Amniyon Sıvısının Bağırsak Mukozası Üzerine Etkisi. 27. Ulusal Neonataloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5000513)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Yurdakök Pediatri (2017)., YILMAZ RESUL,GÜL ALİ, Güneş Tıp Kitabevleri, Editör: Murat Yurdakök, Sayfa Sayısı: 10, ISBN: 978-975-277-664-7, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4438741)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Obez ve Fazla Kilolu Çocuklarda Böbrek Fonksiyon Bozukluğunun NGAL ve KIM-1 Molekülleriyle Araştırılması, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 07.11.2016-28.04.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Akut Bronşiolitli Bebeklerde Surfaktan Protein B ve D gen polimorfizmin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.01.2014-14.04.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Ailevi Akdeniz Ateşli çocuk hastalarda tiroid fonksiyonları ve tiroid oto antikorlarının araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 04.04.2016-07.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Ratlarda geliştirilen nekrotizan enterokolit tedavisinde ursodeoksikolik asitin etkinliği, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 03.05.2016 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
5.TÜRK ÇOCUK VE ERGENLERDE TALAMUS, HİPOKAMPÜS, AMİGDALA VE PREFRONTAL KORTEKS HACİMLERİNİN BELİRLENMESİ, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 02.05.2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
6.OBEZ VE FAZLA KİLOLU ÇOCUKLARDA ENFLAMATUVAR BELİRTEÇLERDEN TNF-ALFA VE IL- 10 DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 02.05.2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
7.HASHİMATO TİROİDİTİ OLAN ÇOCUKLARDA MANNOZ-BAĞLAYICI LEKTİN (MBL) DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 02.05.2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2013-2015UZMAN DOKTORÖZEL ANKARA LOKMAN HEKİM HASTANESİ, (Hastane)
2010-2013UZMAN DOKTORÖZEL KARAMAN SELÇUKLU HASTANESİ, (Hastane)
2009-2010UZMAN DOKTORÖZEL MEDİSARAY HASTANESİ, (Hastane)
2008-2009UZMAN DOKTORÖZEL NİĞDE HAYAT HASTANESİ, (Hastane)
2007-2008UZMAN DOKTORÖZEL KARAMAN HAYAT TIP MERKEZİ, (Hastane)
2002-2007UZMAN DOKTORSAĞLIK BAKANLIĞI KARAMAN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ, (Kamu)
Kurs
1.İyi Klinik Uygulamalar Eğitim Toplantısı, İyi Klinik Uygulamalar yönetmelik ve uygulama eğitimi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, Kurs, 08.02.2018-09.02.2018 (Ulusal)
2.Eğitim Becerileri Kursu, Eğitim ve sunun teknikleri, iletişim becerileri, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kurs, 06.11.2017-09.11.2017 (Ulusal)