GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

SEZER ŞAHİNž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Sezer ŞAHİN

Ziraat Fakültesi / Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

sezer.sahin@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Ziraat Fakültesi 

Bölüm

Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü 

Anabilim Dalı

Toprak Bilimi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2004- 2010)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2000- 2003)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme (Yl) (Tezli)

LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (1996- 2000)

Ziraat Fakültesi - Toprak Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Nohut Genotiplerinin (Cicer Arientinum L.) Farklı Azot Dozları Ve Bakteri Aşılaması Koşullarında Azot Kullanım Etkinliklerinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008

YÜKSEK LİSANS, "Farklı Mısır (Zea Mays L. ) Genotiplerinin Azot Ve Fosfor Kullanım Etkinliklerinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü/Toprak Bilimi Anabilim Dalı/ (2010- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Bölümü/Seracılık Pr./ (2004- 2010)


İdari Görevler

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Sevgi DİNÇER SEÇKİN, "Farklı Led Işıkları Ve Azot Uygulamalarının Marul Bitkisinin Gelişimi Ve Yaprak Nitrat Konsantrasyonu Üzerine Etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Havvanur KURT, "Vermikompost Uygulamalarının Mısır Bitkisinin Gelişimine Ve Fosfor Alımıüzerine Etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Güzin YILDIZ, "Farklı Dozlarda Zeolit Ve Azot Uygulamalarının Marulun (Lactuca Sativa L. Var. Crispy) Gelişimi Ve Topraktaki Nitrat Durumu Üzerine Etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Özlem BALCI, "Farklı Zeolit Dozlarının Toprakta Nitrat Hareketi Ve Dolmalık Biberin (Capsicum Annum L.) Gelişimi Üzerine Etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Gamze UÇAR TUTAR, "Zeolit Uygulamasının Toprakta Nitrat Miktarı Ve Mısır Bitkisinin (Zea Mays L.) Gelişimi Üzerine Etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Mustafa UYSAL, "Asma Fidanların Gelişimi Ve Mineral Madde Alımı Üzerine Iba (Indol Bütrik Asit) Uygulamalarının Etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Volkan ŞENER, "Çinko Ve Bor Uygulamalarının Şeker Pancarında (Beta Vulgaris L.) Verim Ve Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Murat YILMAZ, "Yeşil Gübrelemede Kullanılan Bakla (Vicia Faba L.) Bitkisinin Brokoli Verimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, 2013

Yüksek Lisans, Cevat YILMAZ, "Domates Bitkisinin Gelişimi Ve Azot Alımı Üzerine Doğal Zeolitin Uygulamalarının Etkisi",

Yüksek Lisans, Sevgi DİNÇER, "Farklı Led Işıkları Ve Azot Uygulamalarının Marul Bitkisinin Gelişimi Ve Yaprak Nitrat Konsantrasyonu Üzerine Etkileri",

Yüksek Lisans, Feride GÖKSU, "Bor Uygulamalarının Marul (Lactuva Sativa) Ve Hıyar (Cucumis Sativus) Bitkisinde Mineral Madde Ve Bitkideki Bazı Enzimsel Faaliyetler Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi",

Yüksek Lisans, Derya SUBAŞI, "Bor Uygulamalarının Brüksel Lahanası Çeşitlerinin Verim, Kalite Ve Kimyasal Bileşimi Üzerine Etkisi",

Yüksek Lisans, Mustafa UYSAL, "Asma Fidanların Gelişimi Ve Mineral Madde Alımı Üzerine Iba (Indol Bütrik Asit) Uygulamalarının Etkileri",

Yüksek Lisans, Güzin KUTRUP, "Farklı Dozlarda Zeolit Ve Azot Uygulamalarının Marulun (Lactuca Sativa L. Var. Crispy) Gelişimi Ve Topraktaki Nitrat Durumu Üzerine Etkileri",

Doktora, Seda BİCE ATAKLI, "Topraksız Tarımda Kıvırcık Yapraklı Baş Salata Ve Biberde Led Aydınlatmanın Verim, Bitki Gelişimi, Mineral Madde Alımı Ve Yaprak Nitrat Birikimine Etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, 2018

Doktora, Seda Bice ATAKLI, "Başlığı: Topraksız Tarımda Led Aydınlatmaların Bitkilerin (Marul-Biber) Gelişimlverimi, Mineral Madde Alımları Ve Yaprak Nitrat Miktarına Etkisi",

Editörlük

Asian Journal Of Soil Science And Plant Nutrition (Endekste taranmıyor), Dergi, Editör, SCIENCEDOMAIN international

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ŞAHİN SEZER,GEBOLOĞLU NAİF, (2020). "The Role Of Tokat Province İn Vegetable Cultivation Of Turkey", Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology, 8(1), 203-207., Doi: doi.org/10.24925/turjaf.v8isp1.203-207.4099 (Yayın No: 6733005)

ŞAHİN SEZER,GEBOLOĞLU NAİF,KARTAL HAKAN, (2020). "Effects Of Adding Vermicompost To The Tort-Perlite Mixture On Thedevelopment Of Pepper Seedlings", Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology, 8(1), 192-196., Doi: 10.24925/turjaf.v8isp1.192-196.4093 (Yayın No: 6732873)

ŞAHİN SEZER,UÇAR TUTAR GAMZE,GEBOLOĞLU NAİF, (2020). "The Effects Of Zeolite Application On Nitrate Quantity İn Soil And The Growth Of Maize Plant (Zea Mays L.)", Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology, 8(1), 187-191., Doi: doi.org/10.24925/turjaf.v8isp1.187-191.4089 (Yayın No: 6732932)

ŞAHİN SEZER, KURt Havvanur, (2020). "Effects Of Vermıcompost Applıcatıons On Growth And Phosphorus Uptake Of Maıze Plants (Zea Mays L.)", Fresenıus Envıronmental Bulletın, 29(12A), 11216-11222. (Yayın No: 6879986) [SCI-Expanded]

CERİTOĞLU MUSTAFA,ŞAHİN SEZER,ERMAN MURAT, (2018). "Effects Of Vermicompost On Plant Growth And Soil Structure", Selcuk Journal Of Agriculture And Food Sciences, 32(3), 607-615. (Yayın No: 4536192)

ŞAHİN SEZER,UYSAL MUSTAFA, (2018). "Influence Of Iba Treatments On Rootdevelopment And Mıneral Uptake Of Grapevınecuttıngs", Fresenius Environmental Bulletin, 27(2), 757-764. (Yayın No: 4692894) [SCI-Expanded]

ŞAHİN SEZER,UYSAL MUSTAFA, (2018). "Influence Of Iba Treatments On Root Development And Mineral Uptake Of Grapevine Cuttings", Fresenius Environmental Bulletin, 27(2), 757-764. (Yayın No: 4503408) [SCI-Expanded]

ŞAHİN SEZER,GEBOLOĞLU NAİF,KISA DURSUN,Göksu Feride, (2017). "Effects Of Boron Applications On The Physiology Andyield Of Lettuce", Annual Researchreviev İn Biology, 21(6), 1-7., Doi: 10.9734/ARRB/2017/38772 (Yayın No: 3966513)

SAĞLAM NECDETTİN,DOKSÖZ SEVTAP,GEBOLOĞLU NAİF,ŞAHİN SEZER,YILMAZ EMİN, (2015). "Agrimol Örtü Ve Sıvı Solucan Gübresinin Farklı Uygulama Sayısı Vedozlarının Kıvırcık Yapraklı Salatada Verim Kalite Ve Bitki Gelişimine Etkileri", Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 8(1), 59-61. (Yayın No: 2462032)

ŞAHİN SEZER,GEBOLOĞLU NAİF,KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ, (2015). "Interactıve Effect Of Calcıum And Boron On Growth Qualıty And Mıneral Content Of Tomato Solanum Lycopersıcon L", Fresenius Environmental Bulletin, 24(5), 1624-1628., Doi: 10.3291/F-2014-1062pj2015 (Yayın No: 1608546) [SCI-Expanded]

GEBOLOĞLU NAİF,DURUKAN AYŞEGÜL,SAĞLAM NECDETTİN,DOKSÖZ SEVTAP,ŞAHİN SEZER,YILMAZ EMİN, (2015). "Patlıcanda Fide Gelişimi Ve Fide Kalitesi İle Paclobutrazol Uygulamalarıarasındaki İlişkiler", Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 8(1), 62-66. (Yayın No: 2462297)

ŞAHİN SEZER,KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,GEBOLOĞLU NAİF, (2014). "The Effects Of Humic Acid Application Upon The Phosphorus Uptake Of The Tomato Plant Lycopercicum Esculentum L", Scientific Researc And Essays, 9(12), 586-590., Doi: 10.5897/SRE2014.5819 (Yayın No: 1643549)

ŞAHİN SEZER, (2014). "Effect Of Boron Fertilizer Applications On The Growth And B N Uptake Of Maize Zea Mays L Under The Different Soils", Journal Of Food, Agriculture And Environment, 12(2), 132-1327. (Yayın No: 1642238)

Karaman Mehmet Rüştü, Şahin Sezer, Düzdemir Oral, Kandemir Nejdet, (2013). "Selection Of Chickpea Cultivars With Agronomicphosphorus P Utilization Characters As İnfluenced Byrhizobium İnoculation", Scientific Research And Essays, 8(17), 676-681., Doi: DOI 10.5897/SRE12.619 (Yayın No: 747156)

Sahin Sezer, (2012). "Effects Of Boron Fertilization On Productivity Of Silage Maize Genotypes And Npk And B Contents Of The Plant", Journal Of Food, Agriculture&Environment, 10(3&4), 501-505. (Yayın No: 745229) [SCI-Expanded]

ŞAHİN SEZER,KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,DÜZDEMİR ORAL, (2010). "Residual Effect Of Bacterium Rhizobium Spp İnoculated Chickpea Cicer Arietinum L Genotypes On Nitrogen N Use Efficiency Of Some Wheat Plants", African Journal Of Agricultural Research, 5(16), 2215-2221., Doi: 10.5897/AJAR10.067 (Yayın No: 744929) [SCI-Expanded]

Karaman Rüştü M, Kandemir Nejdet, Şahin Sezer, Çoban Serpil, (2010). "Strategies To Select Genetic Variations Of Barley Hordeum Vulgare L Cultivars For Agronomic Zinc Utilization Characters", Journal Of Food, Agriculture&Environment, 8(2), 395-399. (Yayın No: 745508) [SCI-Expanded]

Karaman Mehmet Rüştü, Şahin Sezer, Düzdemir Oral, Kandemir Necdet, (2009). "Selection Of Bacterium Rhizobium Spp İnoculated Chickpeagenotypes For Residual P Use Effect On Following Wheat Plants", Asian Journal Offood And Agro-Industry, 182-188. (Yayın No: 748039)

Karaman Rüştü Mehmet, Sahin Sezer, Kandemir Necdet, (2007). "Characterization Of Some Barley Cultivars H Vulgare Spp For Their Response To Iron Deficiency On Calcareous Soil", Asian Journal Of Chemisrty, 19(4), 3007-3014., Doi: DOI:10.14233/ajchem.2013.12058A (Yayın No: 745941) [SCI-Expanded]

Karaman Mehmet Rüştü, Şahin Sezer, Çoban Serpil, (2006). "Characterization Of Barley Genotypes For Residual Phosphorus Use Efficiency On Calcareous Soil", Asian Journal Of Chemistry, 18(1), 551-558. (Yayın No: 746791) [SCI-Expanded]

Karaman Rüştü Mehmet, Şahin Sezer, Çoban Serpil, Sert Tuba, (2006). "Spatial Variability Of P Zn Ratios On Calcareous Soil Under The Wheat Plant Tritucum Aestivum", Asian Journal Of Chemistry, 18(3), 2067-2073. (Yayın No: 746514) [SCI-Expanded]

KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,ŞAHİN SEZER,Çoban Serpil,Sert Tuba, (2005). "Site Specific Phosphorus Status Of Wheat Plants Triticum Aestivum On Calcareous Soil", Revue De Cytologie Et Biologie Végétales, 28128-134. (Yayın No: 1645740)

Karaman Mehmet Rüştü, Şahin Sezer, (2004). "Potential To Select Wheat Genotypes With İmproved Putilisation Characters", Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Soil &Plant Science, 54(3), 161-167., Doi: 10.1080/09064710310022041 (Yayın No: 747431) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ŞAHİN SEZER, CERİTOĞLU MUSTAFA, (2019). "Vermikompost Üretim Tekniği Ve Üretimde Kullanılan Materyaller", Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 6(2), 230-236. (Yayın No: 6880295)

KISA DURSUN, SAĞLAM NECDETTİN, ŞAHİN SEZER, ÖZTÜRK LOKMAN, ELMASTAŞ MAHFUZ, (2019). "Changes Of Phenolıc Compounds In Tomato Assocıated Wıth The Heavy Metal Stress", Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 2(1), 35-43. (Yayın No: 6880710)

ŞAHİN SEZER,ÜNLÜKARA ALİ,GEBOLOĞLU NAİF,DURUKAN AYŞEGÜL,KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ, (2016). "Domateste Azot Dozu Ve Sulama Aralıkları İle Verim Kalite Ve Yaprak Besin Elementi İçeriği Arasındaki İlişkiler", Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 6(1), (Yayın No: 3235383)

GEBOLOĞLU NAİF,DURUKAN AYŞEGÜL,ŞAHİN SEZER,DOKSÖZ SEVTAP,SAĞLAM NECDETTİN, (2016). "Paklobutrazolun Marulda Fide Boyu Ve Kalite Özelliklerine Etkisi", Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 6(1), 33-38. (Yayın No: 3234890)

Yılmaz Murat,ŞAHİN SEZER, (2014). "Yeşil Gübrelemede Kullanılan Bakla Vicia Faba L Bitkisinin Brokoli Verimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 31(1), 85-93., Doi: 10.13002/jafag727 (Yayın No: 1644231)

DURUKAN AYŞEGÜL,ŞAHİN SEZER,GEBOLOĞLU NAİF,Aydın Mine,KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,SAĞLAM NECDETTİN,TURAN METİN, (2013). "Effect Of Ca And B Humate Applications On Plants Growth And Quality Characteristics Of Cauliflower Leaves", Soil-Water Journal, 2(1), 703-712. (Yayın No: 1648280)

ÖZ ATASEVER ÖZNUR,ŞAHİN SEZER,GERÇEKCİOĞLU RESUL,KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ, (2013). "The Effect Of Soil And Foliar Ca Humate Applications On The Mineral Matter Content And Quality Features Of Blackberry Rubus Fructicosus L", Soil-Water Journal, 2(1), 279-287. (Yayın No: 1648325)

ŞAHİN SEZER,GEBOLOĞLU NAİF,KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,Çakmak Perihan, (2013). "Effect Of Iron Applications From Soil And Foliar On The Qualitative And Quantitative Characteristics İn Broccoli", Soil-Water Journal, 2(1), 9-15. (Yayın No: 1648316)

SAĞLAM NECDETTİN,Aydın Mine,GEBOLOĞLU NAİF,ŞAHİN SEZER,YILMAZ EMİN,YÜCEL HAKAN,KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ, (2013). "The Role Of Harvest Time And Storage Conditions On Biochemical Composition Of Crisp Lettuce İn Greenhouse", Soil-Water Journal, 2(2), 1463-1470. (Yayın No: 1648308)

Aydın Mine,SAĞLAM NECDETTİN,GEBOLOĞLU NAİF,ŞAHİN SEZER,YILMAZ EMİN,YÜCEL HAKAN,KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ, (2013). "The Role Of Shading On Growth Yield And Biochemical Composition Of Crisp Lettuce İn Soilless Culture", Soil-Water Journal, 2(2), 1449-1454. (Yayın No: 1648299)

YILMAZ EMİN,GEBOLOĞLU NAİF,ŞAHİN SEZER,DURUKAN AYŞEGÜL,SAĞLAM NECDETTİN,Aydın Mine, (2013). "Interactive Effects Of Humic Acid And Zinc On Yield And Quality İn Broccoli", Soil-Water Journal, 2(1), 287-294. (Yayın No: 1648272)

ÜNLÜKARA ALİ,ŞAHİN SEZER,KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,GEBOLOĞLU NAİF,DURUKAN AYŞEGÜL, (2013). "Irrigation Scheduling And Fertigation Of Pole Tomatoes By Using Fao 56 Penman Monteith Method", Soil-Water Journal, 2(2), 1273-1281. (Yayın No: 1648353)

KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,TURAN METİN,GEBOLOĞLU NAİF,TUTAR AHMET,Dizman Mümin,ŞAHİN SEZER, (2013). "Evaluation Of Boron Humate Composites As A Potantial Organic Boron Fertilizer", Soil-Water Journal, 2(1), 663-671. (Yayın No: 1648347)

ŞAHİN SEZER,KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ, (2013). "Effects Of Various Nitrogen Doses And Bacteria Inocylation On The Nitrogen Use Efficiencies Of Chicpea Genotypes Cicer Arient L", Soil-Water Journal, 2(1), 593-601. (Yayın No: 1648335)

YÜCEL HAKAN,ŞAHİN SEZER,SAĞLAM NECDETTİN,Aydın Mine,Çakmak Perihan,GEBOLOĞLU NAİF, (2013). "Foliar Applications Of Ca Zn And Urea On Crispylettuce İn Soilless Culture", Soil-Water Journal, 2(1), 23-30. (Yayın No: 1648237)

KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,SUSAM TEKİN,TURAN METİN,TUTAR AHMET,ŞAHİN SEZER, (2012). "Çilek Tarımı Yapılan Arazide Uzaysal Doğal Organik Madde Değişimlerinin Jeoistatistiksel Yöntemlerle Belirlenmesi", Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Dergisi, 14(1), 197-205. (Yayın No: 1644085)

KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,TURAN METİN,TUTAR AHMET,Mümin Dizman,ŞAHİN SEZER, (2012). "Leonardite Cevheri Kaynaklı Humik Maddelerin Organik Gübre Olarak Kullanım Potansiyelleri", Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Dergisi, 14(1), 457-465. (Yayın No: 1644199)

KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,ŞAHİN SEZER,GEBOLOĞLU NAİF,TURAN METİN,GÜNEŞ ADEM,TUTAR AHMET, (2012). "Humik Asit Uygulaması Altında Farklı Domates Çeşitlerinin Lycopersicon Esculentum L Demir Alım Etkinlikleri", Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Dergisi, 14(1), 301-308. (Yayın No: 1644120)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

BİCE ATAKLI SEDA,ŞAHİN SEZER (2018). İLKBAHAR VE SONBAHAR DÖNEMİNDE MARUL BİTKİSİNİN GELİŞİMİ, MİNERAL MADDE ALIMLARI VE YAPRAK NİTRAT MİKTARINA LED AYDINLATMALARIN ETKİSİ. II.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4693896)

CERİTOĞLU MUSTAFA,ŞAHİN SEZER (2018). KAVUN FİDELERİNİN KALİTESİ ÜZERİNE FARKLI FOSFOR DOZLARININ ETKİSİ.. 1.Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4693738)

CERİTOĞLU MUSTAFA,ŞAHİN SEZER (2018). SOYA BİTKİSİNİN GELİŞİMİ ÜZERİNE VERMİKOMPOTUN ETKİLERİ. 1.Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4693687)

BİCE ATAKLI SEDA,ŞAHİN SEZER (2018). BİBER FİDELERİNİN KALİTESİ ÜZERİNE FARKLI FOSFOR DOZLARININ ETKİSİ. 1. Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4693635)

BİCE ATAKLI SEDA,ŞAHİN SEZER (2018). TOPRAKSIZ TARIMDA LED AYDINLATMALARININ MARUL BİTKİSİNDE IŞIK YOĞUNLU İLEYAPRAK SPAD DEĞERLERİNE ETKİSİ. 1.Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4693549)

ŞAHİN SEZER,GEBOLOĞLU NAİF (2018). BİBER FİDELERİNİN GELİŞİMİNDE VERMİKOMPOST UYGULAMALARI. 1.Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4693509)

ŞAHİN SEZER,GEBOLOĞLU NAİF (2018). VERMİKOMPOST DOZLARININ KAVUN FİDESİNDE KALİTE ÜZERİNE ETKİSİ. 1. Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4693448)

ŞAHİN SEZER (2018). GÜBRE MİKTARLARININ DOMATES VE HIYAR FİDELERİNDE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNEETKİLERİ. 1. Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4693373)

BİCE ATAKLI SEDA,ŞAHİN SEZER (2018). YAZ DÖNEMİNDE BİBER BİTKİSİNİN GELİŞİMİ VE YAPRAK NİTRATMİKTARINA LED AYDINLATMALARIN ETKİSİ. II. ULUSLARARASIBİLİMSEL VE MESLEKİÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU (BILMES 2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4527487)

BİCE ATAKLI SEDA,ŞAHİN SEZER (2018). İLKBAHAR VE SONBAHAR DÖNEMİNDE MARUL BİTKİSİNİNGELİŞİMİ, MİNERAL MADDE ALIMLARI VE YAPRAKNİTRAT MİKTARINA LED AYDINLATMALARIN ETKİSİ. 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4527398)

ŞAHİN SEZER,GEBOLOĞLU NAİF,DURUKAN KUM AYŞEGÜL,DOKSÖZ BONCUKÇU SEVTAP (2017). Effects of Vermicompost Application and Nitrogen Fertilizer Rates on Growth and Yield of Lettuce (Lactuca Sativa L. Var. Crispy). 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3767893)

DURUKAN KUM AYŞEGÜL,GEBOLOĞLU NAİF,ŞAHİN SEZER,DOKSÖZ BONCUKÇU SEVTAP (2017). The Role Of Paclobutrazol On Seedling Height And Growth Parameters Of Broccoli. 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3768047)

ŞAHİN SEZER,GEBOLOĞLU NAİF (2017). AKAN SU KÜLTÜRÜNDE MARUL (LACTUCA SATİVA L. ) BİTKİSİNE FE UYGULAMALARININBİTKİNİN GELİŞİMİ VE BİOKİMYASAL BİLEŞİMLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3966920)

ŞAHİN SEZER,Uysal Mustafa (2017). ASMA FİDANLARIN GELİŞİMİ VE MİNERAL MADDE ALIMI ÜZERİNE IBA (INDOL BÜTRİK ASİT)UYGULAMALARININ ETKİLERİ. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3966868)

SUCU SEDA,YAĞCI ADEM,ŞAHİN SEZER (2017). Variations in Leaf Chlorophyll Densities some Rootstocks Sultani Çekirdeksiz (Vitis vinifera L.) Variety Grafted on these Rootstocks under Drought Stress. 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3906571)

DURUKAN KUM AYŞEGÜL,GEBOLOĞLU NAİF,ŞAHİN SEZER,DOKSÖZ SEVTAP (2017). Use of paclobutrazol to control seedling height and growth parameters of lettuce. 2nd International Balkan Agriculture Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3853973)

KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,TURAN METİN,TUTAR AHMET,Dizman Mümin,ŞAHİN SEZER (2012). Possible Use of Leonardite Based Humate Sources as a Potential Organic Fertilizer. The 16th Meeting of the International Humic Substances Society (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1646695)

KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,ŞAHİN SEZER,SUSAM TEKİN,ER FATİH (2012). Gis Based Geostatistical Prediction Of Site Specific Organic Matter Variability On The Apple Orchard. Proceedings of the Sixth Central Asia GIS Conference GISCA’ 12 “Geoinformation for Land and Resource Management (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1646719)

KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,SUSAM TEKİN,ŞAHİN SEZER,Bice Seda (2010). Comparison of Ordinary Kriging and Co Kriging Methods in Geostatistical Prediction of Site Specific Plant N Levels on a Strawberry Field. International GIS Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1646475)

KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,DURSUN MAHİR,KARKACIER OSMAN,ŞAHİN SEZER (2008). Estimation of Site Specific Available Phosphorus on The Vineyard Area Using The Model of Artificial Neural Networks ANN. Prceedings of the 17th Internaional Symposium of CIEC (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1646149)

KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,DURSUN MAHİR,KARKACIER OSMAN,ŞAHİN SEZER (2007). Simulation of Spatial Variability of Organic Matter on The Vineyard Area Using The Model of Artificial Neural Networks ANN. International Symposiumon Crop Modeling and Decision Support(ISCMDS 2008) (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1646201)

KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,ŞAHİN SEZER (2004). Characterization of some wheat genotypes for N use efficiency on calcareous soil. 15 th Intenational Symposium of CIEC (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1645661)

Brohi Abdul Raşit,KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,Özcan Selma,ŞAHİN SEZER (2002). An investigation on the macro nutrient content of small flor and tall pole tomato varietie grown under Tokat climatic conditions. The 13 th International Symposium of the İnternational Scientific Centre of Fertilizers (CIEC), (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1644405)

ŞAHİN SEZER,UYSAL Mustafa Asma Fidanlarının Gelişimi ve Mineral Madde Alımı Üzerine IBA Indole Bütrik Asit Uygulamlarının Etkileri. 1. INTERNATIONAL ACADEMİC RESEARCH CONGRESS (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3236021)

ŞAHİN SEZER,ŞENER Volkan Çinko ve Bor Uygulamalarının Şeker Pancarında Beta Vulgaris L Verim ve Bazı kalite Özellikleri Üzerine Etkisi. 1. INTERNATIONAL ACADEMİC RESEARCH CONGRESS (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3235742)

ŞAHİN SEZER,KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,Yılmaz Cevat Effects of Vermicompost Application on the Growth and NPK Contents of the Lettuce Plant Lactuca sativa Under the Different Soils. 8. International Soil Science Congress on ‘Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Mangement’ (Poster) (Yayın No:1646678)

KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,ŞAHİN SEZER,DÜZDEMİR ORAL,KANDEMİR NEJDET Residual effect of bacterium Rhizobium Spp inoculated chickpea genotypes C Arietinum L on P use efficiency of following wheat. XXXVIIth Annual Meeting of European Socıety For New Methods In Agrıcultural Research. International Union of Radioecologists (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1646039)

KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,ŞAHİN SEZER,Çoban Serpil,Sert Tuba Site specific zinc and boron relationship in wheat plants Triticum aestivum on calcareous soil. 18th International Soil Meeting (ISM) on ‘’Soil Sustaining Life on Earth, Managing Soil and Technology (Poster) (Yayın No:1645897)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

DURUKAN AYŞEGÜL,ŞAHİN SEZER,GEBOLOĞLU NAİF,KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,SAĞLAM NECDETTİN,Aydın Mine,TURAN METİN (2015). Yapraktan Ca ve B Humat Uygulamalarının Karnabaharda Bitki Gelişimi ve Kalite Özelliklerine Etkisi. 6.Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1647719)

GEBOLOĞLU NAİF,ŞAHİN SEZER,SAĞLAM NECDETTİN,DURUKAN AYŞEGÜL (2015). Akan Su Kültüründe Patlıcan Solanum melongena L Bitkisi Gelişimine Zn Uygulamalarının Etkisi. Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi (Özet Bildiri) (Yayın No:1649777)

ŞAHİN SEZER,Uysal Mustafa (2015). Asma Fidanların Kök Gelişimi ve Mineral Madde Alımı Üzerine IBA Uygulamalarının Etkileri. Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi (Özet Bildiri) (Yayın No:1649793)

Tüfenkçi Şefik,ŞAHİN SEZER (2015). Kültür Bitkilerinde Beslenme ve Hastalık Zararlı İlişkilerinin Verim ve Kaliteye Yansımaları. Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi (Özet Bildiri) (Yayın No:1649786)

ŞAHİN SEZER,KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,GEBOLOĞLU NAİF,SAĞLAM NECDETTİN (2015). Durağan Su Kültüründe Marul Lactuca sativa L var Crispy Bitkisine Zn Uygulamalarının Bitkinin Gelişimi ve Biyokimyasal Bileşimleri Üzerine Etkileri. Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi (Özet Bildiri) (Yayın No:1649782)

ŞAHİN SEZER,KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,Sakar Zeynep Sude (2015). Organik ve Kimyevi Gübre Kullanımında Sosyo Ekonomik Faktörlerin Değerlendirilmesi. Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi. (Özet Bildiri) (Yayın No:1649775)

KISA DURSUN,ŞAHİN SEZER,SAĞLAM NECDETTİN,ÖZTÜRK LOKMAN (2012). Mısır Bitkisinde Zea mays Ağır Metallerin Mineral Dağılımı ve AntioksidanEnzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:1648925)

ŞAHİN SEZER,Aydın Mine,GEBOLOĞLU NAİF,SAĞLAM NECDETTİN,DURUKAN AYŞEGÜL,KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ (2012). Topraktan ve Yapraktan Çinko Uygulamalarının Brokolide Verim ve Çinko Konsantrasyonuna Etkisi. 9. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu (Poster) (Yayın No:1646573)

ŞAHİN SEZER,KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,ÜNLÜKARA ALİ,GEBOLOĞLU NAİF,Durukan Ayşegül (2010). Tokat Kazova yöresi sırık domates yetiştiriciliğinde fertigasyon tekniği ile uygun azot dozu ve bitki su tüketiminin belirlenmesi. 5. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1646424)

CANGİ RÜSTEM,Kılıç Duran,KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,KAYA CEMAL,ŞAHİN SEZER,Yıldız Mehmet (2007). Narince üzüm çeşidinde farklı budama seviyesi ve azot dozlarının üzüm verimi ve kalitesi üzerine etkisi. Türkiye V. Ulusal bahçe Bitkileri Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1646094)

KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,ŞAHİN SEZER,ÖZGEN MUSTAFA,ÇEKİÇ ÇETİN,AKYAZI MEHMET,Yeşilyurt Muhlis,Çoban Serpil,Sert Tuba (2007). Tokat Erbaa yöresinde yetiştirilen çilek bitkisinin beslenme durumunun toprak ve bitki analizleri ile değerlendirilmesi. II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1645948)

KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,ŞAHİN SEZER (2004). Farklı buğday genotiplerinin T Aestivum ve T Durum azot kullanım etkinliklerinin belirlenmesi. 3. Ulusal Gübre Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1645615)

Bayındır Şakir,ŞAHİN SEZER,Uysal Fatma (2004). Türkiye de çiftlik gübresi kullanım durumu. 3. Ulusal Gübre Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1645531)

ŞAHİN SEZER,KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ (2004). Farklı mısır genotiplerinin Zea Mays L fosfor kullanım etkinliklerinin belirlenmesi. 3. Ulusal Gübre Kongresi, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1644707)

ŞAHİN SEZER,KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ (2004). Farklı mısır genotiplerinin Zea Mays L azot kullanım etkinliklerinin belirlenmesi. 3. Ulusal Gübre Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1644614)

ŞAHİN SEZER,TELCİ İSA,ÖZCAN MEHMET MUHARREM Humik Asit Uygulamalarının Reyhan Ocimum basiculum L Verim Mineral Madde ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri. 1.Ulusal Tarım Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1647901)

GEBOLOĞLU NAİF,ŞAHİN SEZER,ÖZTEKİN TEKİN,SAĞLAM NECDETTİN,Yücel Hakan,Aydın Mine,Çakmak Perihan Kavunda Farklı Potasyum Dozları ve Sulama Seviyelerinin Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi. 1.Ulusal Tarım Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1647885)

GEBOLOĞLU NAİF,Aydın Mine,SAĞLAM NECDETTİN,ŞAHİN SEZER,KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ Organik ve Sentetik Kökenli Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Beyaz Lahanada Bitki Gelişimi Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi. 6.Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1647795)

SAĞLAM NECDETTİN,GEBOLOĞLU NAİF,ŞAHİN SEZER,Aydın Mine,ÖZTEKİN TEKİN,DURUKAN AYŞEGÜL Kavunda Farklı Sulama Seviyeleri ve Potasyum Dozları ile Verim ve Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkiler. 6.Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1647772)

GEBOLOĞLU NAİF,YILMAZ EMİN,ŞAHİN SEZER,DURUKAN AYŞEGÜL,SAĞLAM NECDETTİN,Aydın Mine Karnabaharda Humik Asit ve Çinko Uygulamaları ile verim ve Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkiler. 6.Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1647698)

GEBOLOĞLU NAİF,YILMAZ EMİN,ŞAHİN SEZER,DURUKAN AYŞEGÜL,SAĞLAM NECDETTİN,Aydın Mine Brokolide Humik Asit ve Çinko Uygulamaları ile verim ve Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkiler. 6.Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1647586)

SAĞLAM NECDETTİN,ŞAHİN SEZER,GEBOLOĞLU NAİF,Aydın Mine,DURUKAN AYŞEGÜL Isıtmasız Cam Sera Koşullarında İlkbahar Dönemi Kıvırcık Yapraklı Salata Yetiştiriciliğinde Organik ve Sentetik Kökenli farklı Azot Dozlarının Verim Kalite ve Nitrat Birikimine Etkisi. 9. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu (Poster) (Yayın No:1646598)

KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,ŞAHİN SEZER,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,CANGİ RÜSTEM Tokat yöresi bağlarında gübre kullanımında etkili sosyo ekonomik faktörlerin analizi Erbaa ve Niksar örneği. 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1646313)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Kelkit Havzasında Tokat Erzincan Bağların Beslenme Durumu Ve Yörede Bağcılığın Geliştirilmesi İçin Öneriler Zile Ticaret Borsası Kültür Yayınları No 2 Tokat (2015)., KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,CANGİ RÜSTEM,AKYAZI MEHMET,KAYA CEMAL,SUSAM TEKİN,ŞAHİN SEZER,Yeşilyurt Muhlis,DURUKAN AYŞEGÜL,Kılıç Duran,BİCE ATAKLI SEDA, Detay Yayıncılık, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1648975)

Tokat Meslek Edindirme Kurumları Tomek Kurumsal İşbirliği Modeli (2011)., KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,EROL YÜCEL,YAYAR RÜŞTÜ,Özçatal Özlem,ŞAHİN SEZER, Tokat, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1648887)

Tokat Zile Yöresinde Yetiştirilen Buğdayın Beslenme Durumunun Toprak Ve Bitki Analizleri İle Değerlendirilmesi Zile Ticaret Borsası Kültür Yayınları No 1 (2006)., KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,GÖKMEN SABRİ,ŞAHİN SEZER,Olca Erol,Çoban Serpil,Sert Tuba, Detay Yayıncılık, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1648966)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

New Approaches And Applications İn Agriculture (2020)., ŞAHİN SEZER,CERİTOĞLU MUSTAFA, Iksad Publishing, Editör: Mehmet Fırat Baran, ISBN: 978-625-7279-66-6, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6642425)

Theory And Research İn Agriculture, Forestry And Aquaculture Sciences (2020)., ŞAHİN SEZER,CERİTOĞLU MUSTAFA, Gece Publishing, Editör: Bozdoğan Ali Musa, Baran Mehmet Fırat, ISBN: 978-625-7243-80-3, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6533181)

Bitki Besleme Kitabı (2012)., Tüfenkçi Şefik,YANAR DÜRDANE,ŞAHİN SEZER,YANAR YUSUF, Dumat Ofset, Matbaacılık San. Tic. Ltd.Şti., Editör: Mehmet Rüştü Karaman, Sayfa Sayısı: 1069, ISBN: 978-605-87103-2-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1648760)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"YERELDE YETİŞTİRİLEN HAZIR SEBZE FİDESİ KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2020-31.12.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat’ta Hazır Sebze Fidesi Üretiminin Yaygınlaştırılması ve Özel Sektörün Teşvik Edilmesine Yönelik Alt Yapı Olanaklarının Geliştirilmesi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2017-31.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat İli Sebze Populasonlarından Selekte Edilen Tiplerin Çoğaltılması", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2017-31.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat’ta Hazır Sebze Fidesi Üretiminin Yaygınlaştırılması ve Özel Sektörün Teşvik Edilmesine Yönelik Alt Yapı Olanaklarının Geliştirilmesi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2015-31.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat İli Sebze Populasyonlarından Selekte Edilen Tiplerin Çoğaltılması", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2017-31.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat Koşullarına Uygun Alternatif Sebze Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 15.01.2016-30.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat ta Lokal Sebze Populasyonlarının Korunması ve Islahı", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 15.01.2016-30.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat Yoresinde Alternatif Sebze Üretim Yöntemlerinin Gelistirilmesi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 15.01.2016-30.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat Yöresinde Sebze Tarımının Geliştirilmesi ve Alternatif Ürün Kazandırılması", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2015-30.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Yerel Populasyonlardan Selekte Edilen Domates, Biber ve Fasülye Genotiplerinin Morfolojik Karekterizasyonu ve Saf Hat Islahı", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 02.02.2018-15.12.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Bağlarda Bitki Besin Elementi Noksanlık ve Fazlalıkların Belirlenmesi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 02.02.2018-15.12.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Kazova ve Erbaaa Ovalarında Sebze Tarımında Hatalı ve Eksik Uygulamaların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 02.02.2018-15.12.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat Meslek Edindirme Kurumları: (TOMEK) Kurumsal İşbirliği Modeli", Avrupa Birliği, Araştırmacı, 14.05.2010-15.06.2011 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"Bor Uygulamalarının Brüksel Lahanası Çeşitlerinin Verim Kalite ve Kimyasal Bileşimi Üzerine Etkisi Proje No 2014 109 ", BAP, Yürütücü (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Başlığı Topraksız Tarımda Led Aydınlatmaların Bitkilerin Marul Biber GelişimlVerimi Mineral Madde Alımları ve Yaprak Nitrat Miktarına Etkisi Proje No 2015 53 ", BAP, Yürütücü (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Niğde Karaman Ve Tokat Yörelerinde Bor Gübrelemesinin Golden Elma Çeşidinde Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi ", ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı (Tamamlandı)

"Leonardit Kökenli Humik Bileşiklerin Borlu Gübrelemede Kullanım Olanaklarının Araştırılması", ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı (Tamamlandı)

"Hayat Boyu Öğrenme", DİĞER, Proje Koordinatörü (Tamamlandı)

"Tokat Kazova da Sırık Domatesi Yetiştiriciliğinde Fertigasyon Tekniği İle Bitki Su Tüketimi ve Uygun Azot Dozunun Belirlenmesi", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2004-2010, Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi,

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:sezer.sahin@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2004-2010
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme (Dr)

Tez Adı:Nohut Genotiplerinin (Cicer Arientinum L.) Farklı Azot Dozları Ve Bakteri Aşılaması Koşullarında Azot Kullanım Etkinliklerinin Belirlenmesi
Yüksek Lisans
2000-2003
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Farklı Mısır (Zea Mays L. ) Genotiplerinin Azot Ve Fosfor Kullanım Etkinliklerinin Belirlenmesi
Lisans
1996-2000
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Ziraat Fakültesi/Toprak BölümüAkademik Görevler

Yardımcı Doçent
2010-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ/TOPRAK BİLİMİ ANABİLİM DALI/
Öğretim Görevlisi
2004-2010
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/TOKAT TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ/SERACILIK PR./


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Cevat YILMAZ, "Domates Bitkisinin Gelişimi ve Azot Alımı Üzerine Doğal Zeolitin Uygulamalarının Etkisi", Yüksek Lisans
2.Cevat YILMAZ, "Domates Bitkisinin Gelişimi ve Azot Alımı Üzerine Doğal Zeolitin Uygulamalarının Etkisi", Yüksek Lisans
3.Sevgi DİNÇER, "FARKLI LED IŞIKLARI VE AZOT UYGULAMALARININ MARUL BİTKİSİNİN GELİŞİMİ VE YAPRAK NİTRAT KONSANTRASYONU ÜZERİNE ETKİLERİ", Yüksek Lisans
4.Feride GÖKSU, "Bor Uygulamalarının Marul (Lactuva sativa) ve Hıyar (Cucumis sativus) Bitkisinde Mineral Madde ve Bitkideki Bazı Enzimsel Faaliyetler Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi", Yüksek Lisans
5.Derya SUBAŞI, "Bor Uygulamalarının Brüksel Lahanası Çeşitlerinin Verim, Kalite ve Kimyasal Bileşimi Üzerine Etkisi", Yüksek Lisans
6.Mustafa UYSAL, "Asma Fidanların Gelişimi ve Mineral Madde Alımı Üzerine IBA (Indol bütrik asit) Uygulamalarının Etkileri", Yüksek Lisans
7.Seda Bice ATAKLI, "Başlığı: Topraksız Tarımda Led Aydınlatmaların Bitkilerin (Marul-Biber) GelişimlVerimi, Mineral Madde Alımları ve Yaprak Nitrat Miktarına Etkisi", Doktora
8.Güzin KUTRUP, "Farklı Dozlarda Zeolit ve Azot Uygulamalarının Marulun (Lactuca Sativa L. Var. Crispy) Gelişimi ve Topraktaki Nitrat Durumu Üzerine Etkileri", Yüksek Lisans
9.Murat YILMAZ, (2013)., "Yeşil gübrelemede kullanılan bakla (Vicia faba L.) bitkisinin brokoli verimi üzerine etkilerinin belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
10.Volkan ŞENER, (2015)., "Çinko ve bor uygulamalarının şeker pancarında (Beta vulgaris L.) verim ve bazı kalite özellikleri üzerine etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
11.Mustafa UYSAL, (2016)., "Asma fidanların gelişimi ve mineral madde alımı üzerine IBA (Indol bütrik asit) uygulamalarının etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
12.Seda BİCE ATAKLI, (2018)., "Topraksız tarımda kıvırcık yapraklı baş salata ve biberde led aydınlatmanın verim, bitki gelişimi, mineral madde alımı ve yaprak nitrat birikimine etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, Doktora
13.Sevgi DİNÇER SEÇKİN, (2019)., "Farklı LED ışıkları ve azot uygulamalarının marul bitkisinin gelişimi ve yaprak nitrat konsantrasyonu üzerine etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
14.Havvanur KURT, (2019)., "Vermikompost uygulamalarının mısır bitkisinin gelişimine ve fosfor alımıüzerine etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
15.Güzin YILDIZ, (2019)., "Farklı dozlarda zeolit ve azot uygulamalarının marulun (Lactuca sativa L. var. crispy) gelişimi ve topraktaki nitrat durumu üzerine etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
16.Özlem BALCI, (2019)., "Farklı zeolit dozlarının toprakta nitrat hareketi ve dolmalık biberin (Capsicum annum L.) gelişimi üzerine etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
17.Gamze UÇAR TUTAR, (2019)., "Zeolit uygulamasının toprakta nitrat miktarı ve mısır bitkisinin (Zea mays L.) gelişimi üzerine etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Asian Journal of Soil Science and Plant Nutrition(Endekste taranmıyor), Dergi, Editör, SCIENCEDOMAIN international


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ŞAHİN SEZER,GEBOLOĞLU NAİF (2020). The Role of Tokat Province in Vegetable Cultivation of Turkey. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 8(1), 203-207., Doi: doi.org/10.24925/turjaf.v8isp1.203-207.4099 (Yayın No: 6733005)
2.ŞAHİN SEZER,GEBOLOĞLU NAİF,KARTAL HAKAN (2020). Effects of Adding Vermicompost to the Tort-Perlite Mixture on TheDevelopment of Pepper Seedlings. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 8(1), 192-196., Doi: 10.24925/turjaf.v8isp1.192-196.4093 (Yayın No: 6732873)
3.ŞAHİN SEZER,UÇAR TUTAR GAMZE,GEBOLOĞLU NAİF (2020). The Effects of Zeolite Application on Nitrate Quantity in Soil and The Growth of Maize Plant (Zea Mays L.). Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 8(1), 187-191., Doi: doi.org/10.24925/turjaf.v8isp1.187-191.4089 (Yayın No: 6732932)
4.ŞAHİN SEZER, KURt Havvanur (2020). EFFECTS OF VERMICOMPOST APPLICATIONS ON GROWTH AND PHOSPHORUS UPTAKE OF MAIZE PLANTS (ZEA MAYS L.). FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 29(12A), 11216-11222. (Yayın No: 6879986)
5.CERİTOĞLU MUSTAFA,ŞAHİN SEZER,ERMAN MURAT (2018). Effects of Vermicompost on Plant Growth and Soil Structure. Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences, 32(3), 607-615. (Yayın No: 4536192)
6.ŞAHİN SEZER,UYSAL MUSTAFA (2018). INFLUENCE OF IBA TREATMENTS ON ROOTDEVELOPMENT AND MINERAL UPTAKE OF GRAPEVINECUTTINGS. Fresenius Environmental Bulletin, 27(2), 757-764. (Yayın No: 4692894)
7.ŞAHİN SEZER,UYSAL MUSTAFA (2018). Influence of IBA Treatments on Root Development and Mineral Uptake of Grapevine Cuttings. Fresenius Environmental Bulletin, 27(2), 757-764. (Yayın No: 4503408)
8.ŞAHİN SEZER,GEBOLOĞLU NAİF,KISA DURSUN,Göksu Feride (2017). Effects of Boron Applications on the Physiology andYield of Lettuce. Annual ResearchReviev in Biology, 21(6), 1-7., Doi: 10.9734/ARRB/2017/38772 (Yayın No: 3966513)
9.SAĞLAM NECDETTİN,DOKSÖZ SEVTAP,GEBOLOĞLU NAİF,ŞAHİN SEZER,YILMAZ EMİN (2015). Agrimol Örtü ve Sıvı Solucan Gübresinin Farklı Uygulama Sayısı veDozlarının Kıvırcık Yapraklı Salatada Verim Kalite ve Bitki Gelişimine Etkileri. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 8(1), 59-61. (Yayın No: 2462032)
10.ŞAHİN SEZER,GEBOLOĞLU NAİF,KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ (2015). INTERACTIVE EFFECT OF CALCIUM AND BORON ON GROWTH QUALITY AND MINERAL CONTENT OF TOMATO SOLANUM LYCOPERSICON L. Fresenius Environmental Bulletin, 24(5), 1624-1628., Doi: 10.3291/F-2014-1062pj2015 (Yayın No: 1608546)
11.GEBOLOĞLU NAİF,DURUKAN AYŞEGÜL,SAĞLAM NECDETTİN,DOKSÖZ SEVTAP,ŞAHİN SEZER,YILMAZ EMİN (2015). Patlıcanda Fide Gelişimi ve Fide Kalitesi ile Paclobutrazol UygulamalarıArasındaki İlişkiler. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 8(1), 62-66. (Yayın No: 2462297)
12.ŞAHİN SEZER,KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,GEBOLOĞLU NAİF (2014). The effects of humic acid application upon the phosphorus uptake of the tomato plant Lycopercicum esculentum L. Scientific Researc and Essays, 9(12), 586-590., Doi: 10.5897/SRE2014.5819 (Yayın No: 1643549)
13.ŞAHİN SEZER (2014). Effect of boron fertilizer applications on the growth and B N uptake of maize Zea mays L under the different soils. Journal of Food, Agriculture and Environment, 12(2), 132-1327. (Yayın No: 1642238)
14.Karaman Mehmet Rüştü, Şahin Sezer, Düzdemir Oral, Kandemir Nejdet (2013). Selection of chickpea cultivars with agronomicphosphorus P utilization characters as influenced byRhizobium inoculation. Scientific Research and Essays, 8(17), 676-681., Doi: DOI 10.5897/SRE12.619 (Yayın No: 747156)
15.Sahin Sezer (2012). Effects of boron fertilization on productivity of silage maize genotypes and NPK and B contents of the plant. Journal of Food, Agriculture&Environment, 10(3&4), 501-505. (Yayın No: 745229)
16.ŞAHİN SEZER,KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,DÜZDEMİR ORAL (2010). Residual effect of bacterium Rhizobium spp inoculated chickpea Cicer arietinum L genotypes on nitrogen N use efficiency of some wheat plants. African Journal of Agricultural Research, 5(16), 2215-2221., Doi: 10.5897/AJAR10.067 (Yayın No: 744929)
17.Karaman Rüştü M, Kandemir Nejdet, Şahin Sezer, Çoban Serpil (2010). Strategies to select genetic variations of barley Hordeum vulgare L cultivars for agronomic zinc utilization characters. Journal of Food, Agriculture&Environment, 8(2), 395-399. (Yayın No: 745508)
18.Karaman Mehmet Rüştü, Şahin Sezer, Düzdemir Oral, Kandemir Necdet (2009). Selection of bacterium Rhizobium Spp inoculated chickpeagenotypes for residual P use effect on following wheat plants. Asian Journal ofFood and Agro-Industry, 182-188. (Yayın No: 748039)
19.Karaman Rüştü Mehmet, Sahin Sezer, Kandemir Necdet (2007). Characterization of Some Barley Cultivars H Vulgare spp for their Response to Iron Deficiency on Calcareous Soil. Asian Journal of Chemisrty, 19(4), 3007-3014., Doi: DOI:10.14233/ajchem.2013.12058A (Yayın No: 745941)
20.Karaman Mehmet Rüştü, Şahin Sezer, Çoban Serpil (2006). Characterization of barley genotypes for residual phosphorus use efficiency on calcareous soil. Asian Journal of Chemistry, 18(1), 551-558. (Yayın No: 746791)
21.Karaman Rüştü Mehmet, Şahin Sezer, Çoban Serpil, Sert Tuba (2006). Spatial Variability of P Zn Ratios on Calcareous Soil Under the Wheat Plant Tritucum aestivum. Asian Journal of Chemistry, 18(3), 2067-2073. (Yayın No: 746514)
22.KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,ŞAHİN SEZER,Çoban Serpil,Sert Tuba (2005). Site specific phosphorus status of wheat plants Triticum aestivum on calcareous soil. Revue De Cytologie Et Biologie Végétales, 28128-134. (Yayın No: 1645740)
23.Karaman Mehmet Rüştü, Şahin Sezer (2004). Potential to select wheat genotypes with improved Putilisation characters. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Soil &Plant Science, 54(3), 161-167., Doi: 10.1080/09064710310022041 (Yayın No: 747431)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.ŞAHİN SEZER, CERİTOĞLU MUSTAFA (2019). Vermikompost Üretim Tekniği ve Üretimde Kullanılan Materyaller. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 6(2), 230-236. (Yayın No: 6880295)
2.KISA DURSUN, SAĞLAM NECDETTİN, ŞAHİN SEZER, ÖZTÜRK LOKMAN, ELMASTAŞ MAHFUZ (2019). CHANGES OF PHENOLIC COMPOUNDS IN TOMATO ASSOCIATED WITH THE HEAVY METAL STRESS. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 2(1), 35-43. (Yayın No: 6880710)
3.ŞAHİN SEZER,ÜNLÜKARA ALİ,GEBOLOĞLU NAİF,DURUKAN AYŞEGÜL,KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ (2016). Domateste Azot Dozu ve Sulama Aralıkları ile Verim Kalite ve Yaprak Besin Elementi İçeriği Arasındaki İlişkiler. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 6(1), (Yayın No: 3235383)
4.GEBOLOĞLU NAİF,DURUKAN AYŞEGÜL,ŞAHİN SEZER,DOKSÖZ SEVTAP,SAĞLAM NECDETTİN (2016). Paklobutrazolun Marulda fide Boyu ve Kalite Özelliklerine Etkisi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 6(1), 33-38. (Yayın No: 3234890)
5.Yılmaz Murat,ŞAHİN SEZER (2014). Yeşil gübrelemede kullanılan bakla Vicia faba L bitkisinin brokoli verimi üzerine etkilerinin belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 31(1), 85-93., Doi: 10.13002/jafag727 (Yayın No: 1644231)
6.DURUKAN AYŞEGÜL,ŞAHİN SEZER,GEBOLOĞLU NAİF,Aydın Mine,KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,SAĞLAM NECDETTİN,TURAN METİN (2013). Effect of Ca and B Humate Applications on Plants Growth and Quality Characteristics of Cauliflower Leaves. Soil-Water Journal, 2(1), 703-712. (Yayın No: 1648280)
7.ÖZ ATASEVER ÖZNUR,ŞAHİN SEZER,GERÇEKCİOĞLU RESUL,KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ (2013). The Effect of Soil and Foliar Ca Humate Applications on the Mineral Matter Content and Quality Features of Blackberry Rubus Fructicosus L. Soil-Water Journal, 2(1), 279-287. (Yayın No: 1648325)
8.ŞAHİN SEZER,GEBOLOĞLU NAİF,KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,Çakmak Perihan (2013). Effect of Iron Applications from Soil and Foliar on the Qualitative and Quantitative Characteristics in Broccoli. Soil-water Journal, 2(1), 9-15. (Yayın No: 1648316)
9.SAĞLAM NECDETTİN,Aydın Mine,GEBOLOĞLU NAİF,ŞAHİN SEZER,YILMAZ EMİN,YÜCEL HAKAN,KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ (2013). The Role of Harvest Time and Storage Conditions on Biochemical Composition of Crisp Lettuce in Greenhouse. Soil-Water Journal, 2(2), 1463-1470. (Yayın No: 1648308)
10.Aydın Mine,SAĞLAM NECDETTİN,GEBOLOĞLU NAİF,ŞAHİN SEZER,YILMAZ EMİN,YÜCEL HAKAN,KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ (2013). The Role of Shading on Growth Yield and Biochemical Composition of Crisp Lettuce in Soilless Culture. Soil-Water Journal, 2(2), 1449-1454. (Yayın No: 1648299)
11.YILMAZ EMİN,GEBOLOĞLU NAİF,ŞAHİN SEZER,DURUKAN AYŞEGÜL,SAĞLAM NECDETTİN,Aydın Mine (2013). Interactive Effects of Humic Acid and Zinc on Yield and Quality in Broccoli. Soil-Water Journal, 2(1), 287-294. (Yayın No: 1648272)
12.ÜNLÜKARA ALİ,ŞAHİN SEZER,KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,GEBOLOĞLU NAİF,DURUKAN AYŞEGÜL (2013). Irrigation Scheduling and Fertigation of Pole Tomatoes by Using FAO 56 Penman Monteith Method. Soil-Water Journal, 2(2), 1273-1281. (Yayın No: 1648353)
13.KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,TURAN METİN,GEBOLOĞLU NAİF,TUTAR AHMET,Dizman Mümin,ŞAHİN SEZER (2013). Evaluation of Boron Humate Composites as a Potantial Organic Boron Fertilizer. Soil-Water Journal, 2(1), 663-671. (Yayın No: 1648347)
14.ŞAHİN SEZER,KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ (2013). Effects of Various Nitrogen Doses and Bacteria Inocylation on the Nitrogen Use Efficiencies of Chicpea Genotypes Cicer Arient L. Soil-Water Journal, 2(1), 593-601. (Yayın No: 1648335)
15.YÜCEL HAKAN,ŞAHİN SEZER,SAĞLAM NECDETTİN,Aydın Mine,Çakmak Perihan,GEBOLOĞLU NAİF (2013). Foliar Applications of Ca Zn and Urea on CrispyLettuce in Soilless Culture. Soil-Water Journal, 2(1), 23-30. (Yayın No: 1648237)
16.KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,SUSAM TEKİN,TURAN METİN,TUTAR AHMET,ŞAHİN SEZER (2012). ÇİLEK TARIMI YAPILAN ARAZİDE UZAYSAL DOĞAL ORGANİK MADDE DEĞİŞİMLERİNİN JEOİSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ. Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Dergisi, 14(1), 197-205. (Yayın No: 1644085)
17.KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,TURAN METİN,TUTAR AHMET,Mümin Dizman,ŞAHİN SEZER (2012). LEONARDİTE CEVHERİ KAYNAKLI HUMİK MADDELERİN ORGANİK GÜBRE OLARAK KULLANIM POTANSİYELLERİ. Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Dergisi, 14(1), 457-465. (Yayın No: 1644199)
18.KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,ŞAHİN SEZER,GEBOLOĞLU NAİF,TURAN METİN,GÜNEŞ ADEM,TUTAR AHMET (2012). HUMİK ASİT UYGULAMASI ALTINDA FARKLI DOMATES ÇEŞİTLERİNİN Lycopersicon esculentum L DEMİR ALIM ETKİNLİKLERİ. Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Dergisi, 14(1), 301-308. (Yayın No: 1644120)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.CERİTOĞLU MUSTAFA,ŞAHİN SEZER (2018). KAVUN FİDELERİNİN KALİTESİ ÜZERİNE FARKLI FOSFOR DOZLARININ ETKİSİ.. 1.Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4693738)
2.CERİTOĞLU MUSTAFA,ŞAHİN SEZER (2018). SOYA BİTKİSİNİN GELİŞİMİ ÜZERİNE VERMİKOMPOTUN ETKİLERİ. 1.Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4693687)
3.BİCE ATAKLI SEDA,ŞAHİN SEZER (2018). BİBER FİDELERİNİN KALİTESİ ÜZERİNE FARKLI FOSFOR DOZLARININ ETKİSİ. 1. Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4693635)
4.BİCE ATAKLI SEDA,ŞAHİN SEZER (2018). TOPRAKSIZ TARIMDA LED AYDINLATMALARININ MARUL BİTKİSİNDE IŞIK YOĞUNLU İLEYAPRAK SPAD DEĞERLERİNE ETKİSİ. 1.Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4693549)
5.ŞAHİN SEZER,GEBOLOĞLU NAİF (2018). BİBER FİDELERİNİN GELİŞİMİNDE VERMİKOMPOST UYGULAMALARI. 1.Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4693509)
6.ŞAHİN SEZER,GEBOLOĞLU NAİF (2018). VERMİKOMPOST DOZLARININ KAVUN FİDESİNDE KALİTE ÜZERİNE ETKİSİ. 1. Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4693448)
7.ŞAHİN SEZER (2018). GÜBRE MİKTARLARININ DOMATES VE HIYAR FİDELERİNDE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNEETKİLERİ. 1. Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4693373)
8.KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,DURSUN MAHİR,KARKACIER OSMAN,ŞAHİN SEZER (2008). Estimation of Site Specific Available Phosphorus on The Vineyard Area Using The Model of Artificial Neural Networks ANN. Prceedings of the 17th Internaional Symposium of CIEC (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1646149)
9.KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,ŞAHİN SEZER (2004). Characterization of some wheat genotypes for N use efficiency on calcareous soil. 15 th Intenational Symposium of CIEC (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1645661)
10.ŞAHİN SEZER,GEBOLOĞLU NAİF (2017). AKAN SU KÜLTÜRÜNDE MARUL (LACTUCA SATİVA L. ) BİTKİSİNE FE UYGULAMALARININBİTKİNİN GELİŞİMİ VE BİOKİMYASAL BİLEŞİMLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3966920)
11.ŞAHİN SEZER,Uysal Mustafa (2017). ASMA FİDANLARIN GELİŞİMİ VE MİNERAL MADDE ALIMI ÜZERİNE IBA (INDOL BÜTRİK ASİT)UYGULAMALARININ ETKİLERİ. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3966868)
12.ŞAHİN SEZER,GEBOLOĞLU NAİF,DURUKAN KUM AYŞEGÜL,DOKSÖZ BONCUKÇU SEVTAP (2017). Effects of Vermicompost Application and Nitrogen Fertilizer Rates on Growth and Yield of Lettuce (Lactuca Sativa L. Var. Crispy). 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3767893)
13.DURUKAN KUM AYŞEGÜL,GEBOLOĞLU NAİF,ŞAHİN SEZER,DOKSÖZ BONCUKÇU SEVTAP (2017). The Role Of Paclobutrazol On Seedling Height And Growth Parameters Of Broccoli. 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3768047)
14.DURUKAN KUM AYŞEGÜL,GEBOLOĞLU NAİF,ŞAHİN SEZER,DOKSÖZ SEVTAP (2017). Use of paclobutrazol to control seedling height and growth parameters of lettuce. 2nd International Balkan Agriculture Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3853973)
15.KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,SUSAM TEKİN,ŞAHİN SEZER,Bice Seda (2010). Comparison of Ordinary Kriging and Co Kriging Methods in Geostatistical Prediction of Site Specific Plant N Levels on a Strawberry Field. International GIS Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1646475)
16.KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,DURSUN MAHİR,KARKACIER OSMAN,ŞAHİN SEZER (2007). Simulation of Spatial Variability of Organic Matter on The Vineyard Area Using The Model of Artificial Neural Networks ANN. International Symposiumon Crop Modeling and Decision Support(ISCMDS 2008) (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1646201)
17.Brohi Abdul Raşit,KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,Özcan Selma,ŞAHİN SEZER (2002). An investigation on the macro nutrient content of small flor and tall pole tomato varietie grown under Tokat climatic conditions. The 13 th International Symposium of the İnternational Scientific Centre of Fertilizers (CIEC), (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1644405)
18.KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,TURAN METİN,TUTAR AHMET,Dizman Mümin,ŞAHİN SEZER (2012). Possible Use of Leonardite Based Humate Sources as a Potential Organic Fertilizer. The 16th Meeting of the International Humic Substances Society (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1646695)
19.SUCU SEDA,YAĞCI ADEM,ŞAHİN SEZER (2017). Variations in Leaf Chlorophyll Densities some Rootstocks Sultani Çekirdeksiz (Vitis vinifera L.) Variety Grafted on these Rootstocks under Drought Stress. 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3906571)
20.KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,ŞAHİN SEZER,SUSAM TEKİN,ER FATİH (2012). Gis Based Geostatistical Prediction Of Site Specific Organic Matter Variability On The Apple Orchard. Proceedings of the Sixth Central Asia GIS Conference GISCA’ 12 “Geoinformation for Land and Resource Management (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1646719)
21.BİCE ATAKLI SEDA,ŞAHİN SEZER (2018). İLKBAHAR VE SONBAHAR DÖNEMİNDE MARUL BİTKİSİNİN GELİŞİMİ, MİNERAL MADDE ALIMLARI VE YAPRAK NİTRAT MİKTARINA LED AYDINLATMALARIN ETKİSİ. II.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4693896)
22.BİCE ATAKLI SEDA,ŞAHİN SEZER (2018). YAZ DÖNEMİNDE BİBER BİTKİSİNİN GELİŞİMİ VE YAPRAK NİTRATMİKTARINA LED AYDINLATMALARIN ETKİSİ. II. ULUSLARARASIBİLİMSEL VE MESLEKİÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU (BILMES 2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4527487)
23.BİCE ATAKLI SEDA,ŞAHİN SEZER (2018). İLKBAHAR VE SONBAHAR DÖNEMİNDE MARUL BİTKİSİNİNGELİŞİMİ, MİNERAL MADDE ALIMLARI VE YAPRAKNİTRAT MİKTARINA LED AYDINLATMALARIN ETKİSİ. 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4527398)
24.ŞAHİN SEZER,UYSAL Mustafa (2018). Asma Fidanlarının Gelişimi ve Mineral Madde Alımı Üzerine IBA Indole Bütrik Asit Uygulamlarının Etkileri. 1. INTERNATIONAL ACADEMİC RESEARCH CONGRESS (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3236021)
25.ŞAHİN SEZER,ŞENER Volkan (2018). Çinko ve Bor Uygulamalarının Şeker Pancarında Beta Vulgaris L Verim ve Bazı kalite Özellikleri Üzerine Etkisi. 1. INTERNATIONAL ACADEMİC RESEARCH CONGRESS (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3235742)
26.ŞAHİN SEZER,KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,Yılmaz Cevat (2018). Effects of Vermicompost Application on the Growth and NPK Contents of the Lettuce Plant Lactuca sativa Under the Different Soils. 8. International Soil Science Congress on ‘Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Mangement’ (Poster) (Yayın No:1646678)
27.KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,ŞAHİN SEZER,DÜZDEMİR ORAL,KANDEMİR NEJDET (2018). Residual effect of bacterium Rhizobium Spp inoculated chickpea genotypes C Arietinum L on P use efficiency of following wheat. XXXVIIth Annual Meeting of European Socıety For New Methods In Agrıcultural Research. International Union of Radioecologists (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1646039)
28.KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,ŞAHİN SEZER,Çoban Serpil,Sert Tuba (2018). Site specific zinc and boron relationship in wheat plants Triticum aestivum on calcareous soil. 18th International Soil Meeting (ISM) on ‘’Soil Sustaining Life on Earth, Managing Soil and Technology (Poster) (Yayın No:1645897)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.DURUKAN AYŞEGÜL,ŞAHİN SEZER,GEBOLOĞLU NAİF,KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,SAĞLAM NECDETTİN,Aydın Mine,TURAN METİN (2015). Yapraktan Ca ve B Humat Uygulamalarının Karnabaharda Bitki Gelişimi ve Kalite Özelliklerine Etkisi. 6.Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1647719)
2.GEBOLOĞLU NAİF,ŞAHİN SEZER,SAĞLAM NECDETTİN,DURUKAN AYŞEGÜL (2015). Akan Su Kültüründe Patlıcan Solanum melongena L Bitkisi Gelişimine Zn Uygulamalarının Etkisi. Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi (Özet Bildiri) (Yayın No:1649777)
3.ŞAHİN SEZER,Uysal Mustafa (2015). Asma Fidanların Kök Gelişimi ve Mineral Madde Alımı Üzerine IBA Uygulamalarının Etkileri. Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi (Özet Bildiri) (Yayın No:1649793)
4.Tüfenkçi Şefik,ŞAHİN SEZER (2015). Kültür Bitkilerinde Beslenme ve Hastalık Zararlı İlişkilerinin Verim ve Kaliteye Yansımaları. Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi (Özet Bildiri) (Yayın No:1649786)
5.ŞAHİN SEZER,KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,GEBOLOĞLU NAİF,SAĞLAM NECDETTİN (2015). Durağan Su Kültüründe Marul Lactuca sativa L var Crispy Bitkisine Zn Uygulamalarının Bitkinin Gelişimi ve Biyokimyasal Bileşimleri Üzerine Etkileri. Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi (Özet Bildiri) (Yayın No:1649782)
6.ŞAHİN SEZER,KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,Sakar Zeynep Sude (2015). Organik ve Kimyevi Gübre Kullanımında Sosyo Ekonomik Faktörlerin Değerlendirilmesi. Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi. (Özet Bildiri) (Yayın No:1649775)
7.ŞAHİN SEZER,KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,ÜNLÜKARA ALİ,GEBOLOĞLU NAİF,Durukan Ayşegül (2010). Tokat Kazova yöresi sırık domates yetiştiriciliğinde fertigasyon tekniği ile uygun azot dozu ve bitki su tüketiminin belirlenmesi. 5. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1646424)
8.KISA DURSUN,ŞAHİN SEZER,SAĞLAM NECDETTİN,ÖZTÜRK LOKMAN (2012). Mısır Bitkisinde Zea mays Ağır Metallerin Mineral Dağılımı ve AntioksidanEnzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:1648925)
9.ŞAHİN SEZER,Aydın Mine,GEBOLOĞLU NAİF,SAĞLAM NECDETTİN,DURUKAN AYŞEGÜL,KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ (2012). Topraktan ve Yapraktan Çinko Uygulamalarının Brokolide Verim ve Çinko Konsantrasyonuna Etkisi. 9. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu (Poster) (Yayın No:1646573)
10.KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,ŞAHİN SEZER (2004). Farklı buğday genotiplerinin T Aestivum ve T Durum azot kullanım etkinliklerinin belirlenmesi. 3. Ulusal Gübre Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1645615)
11.Bayındır Şakir,ŞAHİN SEZER,Uysal Fatma (2004). Türkiye de çiftlik gübresi kullanım durumu. 3. Ulusal Gübre Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1645531)
12.ŞAHİN SEZER,KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ (2004). Farklı mısır genotiplerinin Zea Mays L fosfor kullanım etkinliklerinin belirlenmesi. 3. Ulusal Gübre Kongresi, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1644707)
13.ŞAHİN SEZER,KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ (2004). Farklı mısır genotiplerinin Zea Mays L azot kullanım etkinliklerinin belirlenmesi. 3. Ulusal Gübre Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1644614)
14.CANGİ RÜSTEM,Kılıç Duran,KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,KAYA CEMAL,ŞAHİN SEZER,Yıldız Mehmet (2007). Narince üzüm çeşidinde farklı budama seviyesi ve azot dozlarının üzüm verimi ve kalitesi üzerine etkisi. Türkiye V. Ulusal bahçe Bitkileri Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1646094)
15.KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,ŞAHİN SEZER,ÖZGEN MUSTAFA,ÇEKİÇ ÇETİN,AKYAZI MEHMET,Yeşilyurt Muhlis,Çoban Serpil,Sert Tuba (2007). Tokat Erbaa yöresinde yetiştirilen çilek bitkisinin beslenme durumunun toprak ve bitki analizleri ile değerlendirilmesi. II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1645948)
16.ŞAHİN SEZER,TELCİ İSA,ÖZCAN MEHMET MUHARREM (2007). Humik Asit Uygulamalarının Reyhan Ocimum basiculum L Verim Mineral Madde ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri. 1.Ulusal Tarım Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1647901)
17.GEBOLOĞLU NAİF,ŞAHİN SEZER,ÖZTEKİN TEKİN,SAĞLAM NECDETTİN,Yücel Hakan,Aydın Mine,Çakmak Perihan (2007). Kavunda Farklı Potasyum Dozları ve Sulama Seviyelerinin Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi. 1.Ulusal Tarım Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1647885)
18.GEBOLOĞLU NAİF,Aydın Mine,SAĞLAM NECDETTİN,ŞAHİN SEZER,KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ (2007). Organik ve Sentetik Kökenli Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Beyaz Lahanada Bitki Gelişimi Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi. 6.Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1647795)
19.SAĞLAM NECDETTİN,GEBOLOĞLU NAİF,ŞAHİN SEZER,Aydın Mine,ÖZTEKİN TEKİN,DURUKAN AYŞEGÜL (2007). Kavunda Farklı Sulama Seviyeleri ve Potasyum Dozları ile Verim ve Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkiler. 6.Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1647772)
20.GEBOLOĞLU NAİF,YILMAZ EMİN,ŞAHİN SEZER,DURUKAN AYŞEGÜL,SAĞLAM NECDETTİN,Aydın Mine (2007). Karnabaharda Humik Asit ve Çinko Uygulamaları ile verim ve Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkiler. 6.Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1647698)
21.GEBOLOĞLU NAİF,YILMAZ EMİN,ŞAHİN SEZER,DURUKAN AYŞEGÜL,SAĞLAM NECDETTİN,Aydın Mine (2007). Brokolide Humik Asit ve Çinko Uygulamaları ile verim ve Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkiler. 6.Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1647586)
22.SAĞLAM NECDETTİN,ŞAHİN SEZER,GEBOLOĞLU NAİF,Aydın Mine,DURUKAN AYŞEGÜL (2007). Isıtmasız Cam Sera Koşullarında İlkbahar Dönemi Kıvırcık Yapraklı Salata Yetiştiriciliğinde Organik ve Sentetik Kökenli farklı Azot Dozlarının Verim Kalite ve Nitrat Birikimine Etkisi. 9. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu (Poster) (Yayın No:1646598)
23.KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,ŞAHİN SEZER,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,CANGİ RÜSTEM (2007). Tokat yöresi bağlarında gübre kullanımında etkili sosyo ekonomik faktörlerin analizi Erbaa ve Niksar örneği. 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1646313)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Kelkit havzasında Tokat Erzincan bağların beslenme durumu ve yörede bağcılığın geliştirilmesi için öneriler Zile Ticaret Borsası Kültür Yayınları No 2 Tokat (2015)., KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,CANGİ RÜSTEM,AKYAZI MEHMET,KAYA CEMAL,SUSAM TEKİN,ŞAHİN SEZER,Yeşilyurt Muhlis,DURUKAN AYŞEGÜL,Kılıç Duran,BİCE ATAKLI SEDA, Detay Yayıncılık, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1648975)
2.Tokat Meslek Edindirme Kurumları TOMEK Kurumsal İşbirliği Modeli (2011)., KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,EROL YÜCEL,YAYAR RÜŞTÜ,Özçatal Özlem,ŞAHİN SEZER, Tokat, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1648887)
3.Tokat Zile yöresinde yetiştirilen buğdayın beslenme durumunun toprak ve bitki analizleri ile değerlendirilmesi Zile Ticaret Borsası Kültür Yayınları No 1 (2006)., KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,GÖKMEN SABRİ,ŞAHİN SEZER,Olca Erol,Çoban Serpil,Sert Tuba, Detay Yayıncılık, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1648966)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.New Approaches and Applications in Agriculture (2020)., ŞAHİN SEZER,CERİTOĞLU MUSTAFA, Iksad Publishing, Editör: Mehmet Fırat Baran, ISBN: 978-625-7279-66-6, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6642425)
2.Theory and Research in Agriculture, Forestry and Aquaculture Sciences (2020)., ŞAHİN SEZER,CERİTOĞLU MUSTAFA, Gece Publishing, Editör: Bozdoğan Ali Musa, Baran Mehmet Fırat, ISBN: 978-625-7243-80-3, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6533181)
3.Bitki Besleme Kitabı (2012)., Tüfenkçi Şefik,YANAR DÜRDANE,ŞAHİN SEZER,YANAR YUSUF, Dumat Ofset, Matbaacılık San. Tic. Ltd.Şti., Editör: Mehmet Rüştü Karaman, Sayfa Sayısı: 1069, ISBN: 978-605-87103-2-0, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1648760)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.YERELDE YETİŞTİRİLEN HAZIR SEBZE FİDESİ KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2020-31.12.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Tokat’ta Hazır Sebze Fidesi Üretiminin Yaygınlaştırılması ve Özel Sektörün Teşvik Edilmesine Yönelik Alt Yapı Olanaklarının Geliştirilmesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2017-31.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Tokat İli Sebze Populasonlarından Selekte Edilen Tiplerin Çoğaltılması, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2017-31.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Tokat’ta Hazır Sebze Fidesi Üretiminin Yaygınlaştırılması ve Özel Sektörün Teşvik Edilmesine Yönelik Alt Yapı Olanaklarının Geliştirilmesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2015-31.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
5.Tokat İli Sebze Populasyonlarından Selekte Edilen Tiplerin Çoğaltılması, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2017-31.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
6.Tokat Koşullarına Uygun Alternatif Sebze Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 15.01.2016-30.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
7.Tokat ta Lokal Sebze Populasyonlarının Korunması ve Islahı, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 15.01.2016-30.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
8.Tokat Yoresinde Alternatif Sebze Üretim Yöntemlerinin Gelistirilmesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 15.01.2016-30.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
9.Tokat Yöresinde Sebze Tarımının Geliştirilmesi ve Alternatif Ürün Kazandırılması, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2015-30.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
10.Yerel Populasyonlardan Selekte Edilen Domates, Biber ve Fasülye Genotiplerinin Morfolojik Karekterizasyonu ve Saf Hat Islahı, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 02.02.2018-15.12.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
11.Bağlarda Bitki Besin Elementi Noksanlık ve Fazlalıkların Belirlenmesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 02.02.2018-15.12.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
12.Kazova ve Erbaaa Ovalarında Sebze Tarımında Hatalı ve Eksik Uygulamaların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 02.02.2018-15.12.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
13.Tokat Meslek Edindirme Kurumları: (TOMEK) Kurumsal İşbirliği Modeli, Avrupa Birliği, Araştırmacı, 14.05.2010-15.06.2011 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
14.Bor Uygulamalarının Brüksel Lahanası Çeşitlerinin Verim Kalite ve Kimyasal Bileşimi Üzerine Etkisi Proje No 2014 109 , BAP, Yürütücü (Devam Ediyor) (ULUSAL)
15.Başlığı Topraksız Tarımda Led Aydınlatmaların Bitkilerin Marul Biber GelişimlVerimi Mineral Madde Alımları ve Yaprak Nitrat Miktarına Etkisi Proje No 2015 53 , BAP, Yürütücü (Devam Ediyor) (ULUSAL)
16.Niğde Karaman Ve Tokat Yörelerinde Bor Gübrelemesinin Golden Elma Çeşidinde Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi , ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı (Tamamlandı)
17.Leonardit Kökenli Humik Bileşiklerin Borlu Gübrelemede Kullanım Olanaklarının Araştırılması, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı (Tamamlandı)
18.Hayat Boyu Öğrenme, DİĞER, Proje Koordinatörü (Tamamlandı)
19.Tokat Kazova da Sırık Domatesi Yetiştiriciliğinde Fertigasyon Tekniği İle Bitki Su Tüketimi ve Uygun Azot Dozunun Belirlenmesi, BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2004-2010Öğretim GörevlisiGaziosmanpaşa Üniversitesi,