GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

TARIK BALKANž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Tarık BALKAN

Ziraat Fakültesi / Bitki Koruma Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

tarik.balkan@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Ziraat Fakültesi 

Bölüm

Bitki Koruma Bölümü 

Anabilim Dalı

Entomoloji Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2014- 2019)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Bitki Koruma (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2010- 2014)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Bitki Koruma (Yl) (Tezli)

YÜKSEK LİSANS, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2019- 2019)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Beden Eğitimi Ve Spor (Yl) (Tezli)

LİSANS, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2014- 2018)

Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu - Antrenörlük Eğitimi Bölümü

LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2005- 2010)

Ziraat Fakültesi - Ziraat Mühendisliği Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Tokat İli Domates Ekiliş Alanlarında Zararlı Olan Beyazsinek [Bemisia Tabaci (Gennadicus) (Hemiptera: Aleyrodıdae) ]’Xxin Neonikotinoid Grubu İnsektisitlere Karşı Direnç Düzeyleri Ve Bu Pestisitlerin Domateste Kalıntı Düzeylerinin Belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019

YÜKSEK LİSANS, "Sakarya İlinde Tachınıdae (Hexapoda: Diptera) Türleri Üzerinde Faunistik Ve Sistematik Çalışmalar", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014

YÜKSEK LİSANS, "", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı - Bitki Koruma

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma Bölümü/Entomoloji Anabilim Dalı/ (2020- Devam Ediyor)

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Bilimsel Ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama Ve Araştırma Merkezi/ (2019- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma Bölümü/Entomoloji Anabilim Dalı/ (2011- 2020)

Araştırma Görevlisi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Bilimsel Ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama Ve Araştırma Merkezi/ (2015- 2019)

Araştırma Görevlisi, Ege Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma Bölümü/Entomoloji Anabilim Dalı/ (2014- 2015)


İdari Görevler

Gıda Kalıntı Analiz Laboratuvarı Müdürü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Araştırma Ve Analizlerde Kalite Kontrol Ve Kalite Güvencesi, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Pestisit Toksikolojisi, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Pestisit Ve Çevre Kirliliği, Yüksek Lisans, (2020-2021)

İnsektisit Direnç Yönetimi, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Kromatografik Pestisit Analizleri, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Depolanmış Ürün Hastalık Ve Zararlıları, Lisans, (2020-2021)

İnsektisitler Ve Etki Mekanizmaları, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Mesleki Uygulama Iı, Lisans, (2019-2020)

Bitki Zararlıları Savaşım Yöntemleri Ve İlaçlar, Lisans, (2019-2020)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BALKAN TARIK, KARA KENAN, (2021). "Validation Of Quechers Method For The Determination Of Some Plant Grow Regulator Residues İn Cucumber", Anadolu Journal Of Agrıcultural Scıences, 36(1), 45-54., Doi: 10.7161/omuanajas.737283 (Yayın No: 6941434)

BALKAN TARIK,KARA KENAN, (2020). "Determination Of Pesticide Residues İn Sour Cherry Used İn The Fruit Juice Production İn Tokat Provinces", Türk Tarım - Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 8(TARGİD 2020), 106-110., Doi: https://doi.org/10.24925/turjaf.v8isp1.106-110.3996 (Yayın No: 6645490)

BALKAN TARIK,KARA KENAN, (2020). "Neonicotinoid Resistance İn Adults And Nymphs Of Bemisia Tabaci (Genn., 1889)(Hemiptera: Aleyrodidae) Populations İn Tomato Fields From Tokat, Turkey", Turkıye Entomolojı Dergısı-Turkısh Journal Of Entomology, 44(3), 319-331., Doi: 10.16970/entoted.650742 (Yayın No: 6256206) [SCI-Expanded]

BALKAN TARIK,KARA KENAN, (2020). "Validation Of Quechers Based Lc-Ms/Ms Determination Method For The Analysis Of Some Neonicotinoid Insecticide Residues İn Tomato Samples", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 37(1), 30-37., Doi: 10.13002/jafag4662 (Yayın No: 6249707)

BALKAN TARIK,KARA KENAN, (2019). "Tokat İlinde Tüketime Sunulan Domateslerde Neonikotinoid Grubu İnsektisitlerin Kalıntı Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (Gbad), 8(3), 50-58. (Yayın No: 5565728)

BALKAN TARIK,KARA KENAN,ATAY TURGUT, (2015). "Tachinidae Diptera Species Of Sakarya Province Turkey With 2 New Records", Turkısh Journal Of Zoology, 391050-1055., Doi: 10.3906/zoo-1410-16 (Yayın No: 1678609) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

BALKAN TARIK, YILMAZ ÖZLEM (2021). Yaprağı Yenen Sebzelerdeki Pestisit Kalıntılarının Belirlenmesi. 4th Agriculture, Environment and Health Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:7074422)

BALKAN TARIK,KARA KENAN (2020). Method Validation for the Ten Pesticides in Grapeyard Leaf by QuEChERS Analysis Method. 3rd Agriculture, Environment and Health Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6594119)

BALKAN TARIK,KARA KENAN (2020). Determination of Pesticide Residues in Sour Cherry used in the Sour Cherry Juice Production in Tokat provinces. 5th International Anatolian Agriculture, Food, Enviroment and Biology Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:6473335)

BALKAN TARIK,KARA KENAN (2019). Tokat (Türkiye) domates alanlarındaki Bemisia tabaci (Genn., 1889) (Hemiptera: Aleyrodidae) popülasyonlarında neonikotinoid direnci. 2nd Agriculture, Environment and Health Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:5520627)

BALKAN TARIK, KARA KENAN Validation of a method for the determination of 232 pesticide residues in Honey by LC-MS/MS . 4th Agriculture, Environment and Health Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:7074417)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

KARA KENAN,ATAY TURGUT,BALKAN TARIK (2014). Ülkemizde orman zararlıları üzerinde parazitoit olarak yaşayan tachinidler Diptera Tachinidae Tachinids Diptera Tachinidae living on forest pests as parasitoid in Turkey. TÜRKiYE II. ORMAN ENTOMOLOJiSi VE PATOLOJiSi SEMPOZYUMU/The 2nd Symposium of Turkey Forest Entomology and Pathology (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2429783)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"SAKARYA İLİNDE TACHINIDAE HEXAPODA DIPTERA TÜRLERİ ÜZERİNDE FAUNİSTİK VE SİSTEMATİK ÇALIŞMALAR", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 13.07.2012-11.03.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"TOKAT İLİ DOMATES EKİLİŞ ALANLARINDA ZARARLI OLAN BEYAZSİNEK [Bemisia tabaci (GENNADIUS) (HEMIPTERA: ALEYRODIDAE) ]’İN NEONİKOTİNOİD GRUBU İNSEKTİSİTLERE KARŞI DİRENÇ DÜZEYLERİ VE BU PESTİSİTLERİN DOMATESTE KALINTI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 29.02.2016-07.08.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Marulda Pestisit Kalıntılarının Giderilmesinde Bazı Yıkama Solüsyonlarının Etkinliğinin Araştırılması", TÜBİTAK PROJESİ, Danışman, 03.05.2021 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2013-2013, Yüksek Lisans Ders, Universidad Politécnica de Cartagena, İspanya

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

TS EN ISO/IEC 17025:2017, Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği için Genel Gereklilikler Standartı, Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Sertifika, 11.11.2019-13.11.2019 (Uluslararası)

Pestisit Analizleri İçin Metot Validasyonu Ve Ölçüm Belirsizliği Hesaplanması, ., Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Sertifika, 21.05.2018-23.05.2018 (Ulusal)

LC/MS-MS Kullanıcı Eğitimi, Cihaz kullanımı, Validasyon ve Metod Oluşturma, Numune Analizi, Gaziosmanpaşa üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sertifika, 23.06.2015-25.06.2015 (Ulusal)

GC/MS Kullanıcı Eğitimi, Cihaz Kullanımı, Kütüphane Tarama, Metot oluşturma, Numune Analizi, Gaziosmanpaşa üni. Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sertifika, 24.11.2015-26.11.2015 (Ulusal)

HACCP, Gıda güvenliği kriterleri, Tokat, Sertifika, 27.10.2007-28.10.2007 (Uluslararası)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:tarik.balkan@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2014-2019
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma (Dr)

Tez Adı:Tokat İli Domates Ekiliş Alanlarında Zararlı Olan Beyazsinek [Bemisia Tabaci (Gennadicus) (Hemiptera: Aleyrodıdae) ]’Xxin Neonikotinoid Grubu İnsektisitlere Karşı Direnç Düzeyleri Ve Bu Pestisitlerin Domateste Kalıntı Düzeylerinin Belirlenmesi
Yüksek Lisans
2010-2014
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Sakarya İlinde Tachınıdae (Hexapoda: Diptera) Türleri Üzerinde Faunistik Ve Sistematik Çalışmalar
Yüksek Lisans
2019-2019
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi Ve Spor (Yl) (Tezli)

Tez Adı:
Lisans
2014-2018
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu/Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Lisans
2005-2010
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Ziraat Fakültesi/Ziraat Mühendisliği BölümüAkademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2020-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ/ENTOMOLOJİ ANABİLİM DALI/
Doktor Öğretim Üyesi
2019-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ/
Araştırma Görevlisi
2011-2020
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ/ENTOMOLOJİ ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
2015-2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ/
Araştırma Görevlisi
2014-2015
EGE ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ/ENTOMOLOJİ ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

Gıda Kalıntı Analiz Laboratuvarı Müdürü
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2020-2021)DEPOLANMIŞ ÜRÜN HASTALIK VE ZARARLILARITürkçe4
(2019-2020)MESLEKİ UYGULAMA IITürkçe2
(2019-2020)BİTKİ ZARARLILARI SAVAŞIM YÖNTEMLERİ VE İLAÇLARTürkçe3
Yüksek Lisans
(2020-2021)ARAŞTIRMA VE ANALİZLERDE KALİTE KONTROL VE KALİTE GÜVENCESİTürkçe3
(2020-2021)PESTİSİT TOKSİKOLOJİSİTürkçe3
(2020-2021)PESTİSİT VE ÇEVRE KİRLİLİĞİTürkçe3
(2020-2021)İNSEKTİSİT DİRENÇ YÖNETİMİTürkçe3
(2020-2021)KROMATOGRAFİK PESTİSİT ANALİZLERİTürkçe3
(2020-2021)İNSEKTİSİTLER VE ETKİ MEKANİZMALARITürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.BALKAN TARIK, KARA KENAN (2021). Validation of QuEChERS method for the determination of some plant grow regulator residues in cucumber. ANADOLU JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, 36(1), 45-54., Doi: 10.7161/omuanajas.737283 (Yayın No: 6941434)
2.BALKAN TARIK,KARA KENAN (2020). Determination of Pesticide Residues in Sour Cherry used in the Fruit Juice Production in Tokat provinces. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi, 8(TARGİD 2020), 106-110., Doi: https://doi.org/10.24925/turjaf.v8isp1.106-110.3996 (Yayın No: 6645490)
3.BALKAN TARIK,KARA KENAN (2020). Neonicotinoid resistance in adults and nymphs of Bemisia tabaci (Genn., 1889)(Hemiptera: Aleyrodidae) populations in tomato fields from Tokat, Turkey. TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, 44(3), 319-331., Doi: 10.16970/entoted.650742 (Yayın No: 6256206)
4.BALKAN TARIK,KARA KENAN (2020). Validation of QuEChERS Based LC-MS/MS Determination Method for The Analysis of Some Neonicotinoid Insecticide Residues in Tomato Samples. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 37(1), 30-37., Doi: 10.13002/jafag4662 (Yayın No: 6249707)
5.BALKAN TARIK,KARA KENAN (2019). Tokat İlinde Tüketime Sunulan Domateslerde Neonikotinoid Grubu İnsektisitlerin Kalıntı Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar. GAZİOSMANPAŞA BİLİMSEL ARAŞTIRMA DERGİSİ (GBAD), 8(3), 50-58. (Yayın No: 5565728)
6.BALKAN TARIK,KARA KENAN,ATAY TURGUT (2015). Tachinidae Diptera species of Sakarya Province Turkey with 2 new records. TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, 391050-1055., Doi: 10.3906/zoo-1410-16 (Yayın No: 1678609)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.BALKAN TARIK,KARA KENAN (2019). Tokat (Türkiye) domates alanlarındaki Bemisia tabaci (Genn., 1889) (Hemiptera: Aleyrodidae) popülasyonlarında neonikotinoid direnci. 2nd Agriculture, Environment and Health Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:5520627)
2.BALKAN TARIK,KARA KENAN (2020). Method Validation for the Ten Pesticides in Grapeyard Leaf by QuEChERS Analysis Method. 3rd Agriculture, Environment and Health Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6594119)
3.BALKAN TARIK, YILMAZ ÖZLEM (2021). Yaprağı Yenen Sebzelerdeki Pestisit Kalıntılarının Belirlenmesi. 4th Agriculture, Environment and Health Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:7074422)
4.BALKAN TARIK,KARA KENAN (2020). Determination of Pesticide Residues in Sour Cherry used in the Sour Cherry Juice Production in Tokat provinces. 5th International Anatolian Agriculture, Food, Enviroment and Biology Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:6473335)
5.BALKAN TARIK, KARA KENAN (2020). Validation of a method for the determination of 232 pesticide residues in Honey by LC-MS/MS . 4th Agriculture, Environment and Health Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:7074417)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.KARA KENAN,ATAY TURGUT,BALKAN TARIK (2014). Ülkemizde orman zararlıları üzerinde parazitoit olarak yaşayan tachinidler Diptera Tachinidae Tachinids Diptera Tachinidae living on forest pests as parasitoid in Turkey. TÜRKiYE II. ORMAN ENTOMOLOJiSi VE PATOLOJiSi SEMPOZYUMU/The 2nd Symposium of Turkey Forest Entomology and Pathology (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2429783)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.SAKARYA İLİNDE TACHINIDAE HEXAPODA DIPTERA TÜRLERİ ÜZERİNDE FAUNİSTİK VE SİSTEMATİK ÇALIŞMALAR, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 13.07.2012-11.03.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.TOKAT İLİ DOMATES EKİLİŞ ALANLARINDA ZARARLI OLAN BEYAZSİNEK [Bemisia tabaci (GENNADIUS) (HEMIPTERA: ALEYRODIDAE) ]’İN NEONİKOTİNOİD GRUBU İNSEKTİSİTLERE KARŞI DİRENÇ DÜZEYLERİ VE BU PESTİSİTLERİN DOMATESTE KALINTI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 29.02.2016-07.08.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Marulda Pestisit Kalıntılarının Giderilmesinde Bazı Yıkama Solüsyonlarının Etkinliğinin Araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Danışman, 03.05.2021 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2013-2013Yüksek Lisans DersUniversidad Politécnica de Cartagena, İspanya
Sertifika
1.HACCP, Gıda güvenliği kriterleri, Tokat, Sertifika, 27.10.2007-28.10.2007 (Uluslararası)
2.GC/MS Kullanıcı Eğitimi, Cihaz Kullanımı, Kütüphane Tarama, Metot oluşturma, Numune Analizi, Gaziosmanpaşa üni. Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sertifika, 24.11.2015-26.11.2015 (Ulusal)
3.LC/MS-MS Kullanıcı Eğitimi, Cihaz kullanımı, Validasyon ve Metod Oluşturma, Numune Analizi, Gaziosmanpaşa üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sertifika, 23.06.2015-25.06.2015 (Ulusal)
4.Pestisit Analizleri İçin Metot Validasyonu Ve Ölçüm Belirsizliği Hesaplanması, ., Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Sertifika, 21.05.2018-23.05.2018 (Ulusal)
5.TS EN ISO/IEC 17025:2017, Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği için Genel Gereklilikler Standartı, Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Sertifika, 11.11.2019-13.11.2019 (Uluslararası)