GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ÖZNUR ÖZ ATASEVERž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Öznur ÖZ ATASEVER

Ziraat Fakültesi / Bahçe Bitkileri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

oznur.ozatasever@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Ziraat Fakültesi 

Bölüm

Bahçe Bitkileri Bölümü 

Anabilim Dalı

Meyve Yetiştirme Ve Islahı Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2007- 2014)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Bahçe Bitkileri (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2003- 2006)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Bahçe Bitkileri (Yl) (Tezli)

LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (1997- 2001)

Ziraat Fakültesi - Bahçe Bitkileri Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Tokat’Xxta Doğal Olarak Yetişen Üvez (Sorbus Domestica L.) Genotiplerinin Seleksiyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014

YÜKSEK LİSANS, "Tokat’Xxta Doğal Olarak Yetişen Üvez (Sorbus Domestica L.) Genotiplerinin Seleksiyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı - Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü/Meyve Yetiştirme Ve Islahı Anabilim Dalı/ (2014- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü/Meyve Yetiştirme Ve Islahı Anabilim Dalı/ (2007- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Yönetim Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Organik Meyve Yetiştiriciliğinin Temel Esasları, Lisans, (2020-2021)

Meyve Ağaçlarında Kullanılan Modern Terbiye Sistemleri, Lisans, (2020-2021)

Meyve Ağaçlarında Görülen Biyolojik Ve Fizyolojik Düzensizlikler, Lisans, (2020-2021)

Budama Tekniği, Lisans, (2020-2021)

Genel Meyvecilik, Lisans, (2020-2021)

Genel Meyvecilik, Lisans, (2019-2020)

Organik Meyve Yetiştiriciliğinin Temel Esasları, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Meyve Ağaçlarında Kullanılan Modern Terbiye Sistemleri, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Meyve Ağaçlarında Görülen Biyolojik Ve Fizyolojik Düzensizlikler, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Budama Tekniği, Lisans, (2018-2019)

Genel Meyvecilik, Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Mehmet ŞAKAR, "Bitki Büyümesini Teşvik Edici Rizobakteri (Pgpr) Ve Solucan Gübresi Uygulamalarının Mürverin (Sambucus Nigra L.) Bitkisel Özelliklerine Etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Olcay KARADUMAN, "Mürverde (Sambucus Nigra L.) Bor Uygulamasının Bitkisel Özellikleri Üzerine Etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Ruziye İZMİR, "Üvezin (Sorbus Domestica L.) Muhafaza Süresine Ve Kalite Özelliklerine Bazı Yenilebilir Kaplama Uygulamalarının Etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Gülşah KEPENEK ŞAHİN, "Tokat Doğal Üvez (Sorbus Domestica L.) Populasyonundan Seçilen Genotiplerin Performansları (Seleksiyon Iı)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2018

Editörlük

Ulusal Tarım Kongresi, Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, nobel

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÖZ ATASEVER ÖZNUR,Kepenek Gülşah,GERÇEKCİOĞLU RESUL, (2020). "Performances Of Genotypes Selected From Tokat Natural Service Tree (Sorbus Domestica.) Population (Selection Iı)", Acta Horticulture, 1282(1), 351-356., Doi: https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2020.1282.52 (Yayın No: 6815113)

Yılmaz Aslı,GERÇEKCİOĞLU RESUL,ÖZ ATASEVER ÖZNUR, (2020). "Selection Of Medlar (Mespilus Germanica L.) Genotypes Naturally Grown İn Tokat Province İn Turkey", Acta Horticultture, 1282(1), 187-194., Doi: https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2020.1282.29 (Yayın No: 6820363)

ÖZ ATASEVER ÖZNUR,GERÇEKCİOĞLU RESUL,Yılmaz Aslı, (2020). "Selection Of Service Tree (Sorbus Domestica L.) Genotypes Naturally Grown İn Tokat Region", Acta Horticulture, 1282(1), 19-24., Doi: https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2020.1282.4 (Yayın No: 6820256)

GERÇEKCİOĞLU RESUL,Gültekin Nedim,Bayındır Yusuf,ÖZ ATASEVER ÖZNUR, (2019). "Hekimhan Yöresinde Ceviz (J. Regia) Genotiplerinin Seleksiyonu", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi(Gbad), 8(3), 70-81. (Yayın No: 5651400)

GERÇEKCİOĞLU RESUL,Karagül Şükrü,ÖZ ATASEVER ÖZNUR, (2019). "Kuşburnu Çeşitlerinin Çelikle Çoğaltımı Üzerine Bir Araştırma", Bahçe, 1(6), 121-126. (Yayın No: 5651523)

GERÇEKCİOĞLU RESUL,Asarkaya Ufuk,ÖZ ATASEVER ÖZNUR, (2019). "‘0900 Ziraat’ Kiraz Çeşidinde Bor Uygulamasının Verim Ve Meyve Kalitesine Etkisi", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 8(3), 120-129. (Yayın No: 5702351)

YILMAz Aslı,GERÇEKCİOĞLU RESUL,ÖZ ATASEVER ÖZNUR, (2016). "Determination Of Pomological An Chemical Properties Of Some Medlar Mespilus Germanica Genotypes", Uluslararası Taranabilir Dergi, 5(11), 118-124. (Yayın No: 3036351)

ÖZ ATASEVER ÖZNUR,GERÇEKCİOĞLU RESUL,YÜKSEK Muhammed, (2015). "Tokat 2 Siyah Frenküzümü Çeşidinin Yıllık Ve İki Yıllık Çeliklerle Çoğaltılması", Tabad, 8(2), 28-31. (Yayın No: 2025337)

GERÇEKCİOĞLU RESUL,SÖNMEZ Ahmet,ÖZ ATASEVER ÖZNUR, (2015). "Kuytucak Yöresi Bazı Nar Çeşitlerinin Bitkisel Ve Pomolojik Özellikleri", Tabad, 8(2), 32-34. (Yayın No: 2025634)

ÖZ ATASEVER Öznur, ŞAHİN Sezer, GERÇEKCİOĞLU Resul, KARAMAN M Rüştü, (2013). "The Effect Of Soil And Foliar Aplicationson The Mineral Matter Content And Quality Featuresof Blackberry Rubus Fructicosus L", Soil-Water Journal, 2(2), 279-286. (Yayın No: 85343)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

GERÇEKCİOĞLU RESUL,ÖZ ATASEVER ÖZNUR, (2020). "Plant And Fruit Characteristics Of Ferraduel Almond Cultivar Aftercontrolled Pollination And Irrigation", Journal Of New Results İn Science (Jnrs), 9(2), 9-16. (Yayın No: 6430707)

GERÇEKCİOĞLU RESUL,ÖZ ATASEVER ÖZNUR,Yılmaz Cemil, (2020). "Effects Of Different Treatments On Seed Germination Of Some Service Treegenotypes (Sorbus Domestica L.) Grown İn Tokat Region", Journal Of New Results İn Science (Jnrs), 9(2), 1-8. (Yayın No: 6430717)

GERÇEKCİOĞLU RESUL,ERTÜRK, AYŞE,ÖZ ATASEVER ÖZNUR, (2018). "Bitki Büyümesini Teşvik Edici Rizobakteri (Pgpr) Uygulamasının Eşme Ayva Çeşidinde (Cydonia Vulgaris L.) Verim Ve Meyve Özellikleri Üzerine Etkileri.Gaziosmanpaşa Üni. Ziraat Fak. Dergisi. (2018) 35 (3):209-216. Doi:10.13002/Jafag4299.", Jafag (Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpasa University), 35(3), 209-216., Doi: 10.13002/jafag4299 (Yayın No: 4531786)

GERÇEKCİOĞLU RESUL,ERTÜRK, AYŞE,ÖZ ATASEVER ÖZNUR, (2018). "Gerçekcioğlu, R., Ertürk, A.S., Öz Atasever, Ö.2018. Bitki Büyümesini Teşvik Edici Rizobakteri (Pgpr) Uygulamasının Eşme Ayva Çeşidinde (Cydonia Vulgaris L.) Bitki Gelişmesi Üzerine Etkileri.Gaziosmanpaşa Üni. Ziraat Fak. Dergisi. (2018) 35 (Ek Sayı):89-96. Doi:10.13002/Jafag4506.", Jafag (Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpasa University), 3589-96., Doi: 10.13002/jafag4506 (Yayın No: 4531822)

GERÇEKCİOĞLU RESUL,ÖZ ATASEVER ÖZNUR, (2017). "Kuşburnu Nda (Rosa Montana Chaix Subsp. Woronovii (Lonacz) Ö. Nilssson) Çekirdeksiz Meyve Oluşumu Ve Meyve Özellikleri Üzerine Farklı Hormon Dozlarının Etkileri", Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Dergisi, 46(1), 45-52. (Yayın No: 3641433)

ÖZ ATASEVER ÖZNUR,GERÇEKCİOĞLU RESUL,KARAGÜL ŞÜKRÜ, (2016). "Kuşburnu Yetiştiriciliğinde Ocaktaki Gövde Sayısının Bitki Ve Meyve Özellikleri Üzerine Etkisi", Bahçe(Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü), 45129-134. (Yayın No: 3268684)

Yılmaz Aslı,ÖZ ATASEVER ÖZNUR,GERÇEKCİOĞLU RESUL, (2016). "Tokat Ekolojisinden Selekte Edilen Muşmula Mesğilus Germanica L Genotiplerin Bazı Bitkisel Özellikleri", Bahçe(Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü), 1457-461. (Yayın No: 3025563)

GERÇEKCİOĞLU RESUL,Özlük Atilla,ÖZ ATASEVER ÖZNUR, (2016). "Merziifon Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Ahlat Ların Pyrus Elaeagnifolia L Seleksiyonu", Bahçe (Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Ens.Dergisi), 169-73. (Yayın No: 3025019)

ÖZ ATASEVER ÖZNUR,Yılmaz Aslı,GERÇEKCİOĞLU RESUL, (2016). "Altınçilek Te Farklı Gibberalic Asit Ve İndolasetikasit Uygulamalarının Verim Ve Meyve Özellikleri Ü Zerine Etkileri", Bahçe (Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi), 2249-251. (Yayın No: 3024581)

GERÇEKCİOĞLU RESUL,ÖZ ATASEVER ÖZNUR,Altunok Songül, (2014). "Investigation Of Yield And Quality Performance Of Some Peach And Nectarine Cultivars İn Tokat Ecological Conditions", Tabad, 7(2), 41-45. (Yayın No: 3070213)

ÖZ ATASEVER Öznur, Gerçekcioğlu Resul, (2014). "Some Vegetative Charecteristic Of Service Tree Sorbus Domestica L Genotypes Selected From Tokat Ecology", Tarim Bilimleri Dergisi-Journal Of Agricultural Sciences, 7(1), 64-68. (Yayın No: 362172)

Gerçekcioğlu Resul, Gencer Serdar, Öz Atasever Öznur, (2014). "Determination Of Plant And Pomological Characteristics Of Eşme And Limon Quince Varities Growing İn Tokat Ecological Conditions", Tarim Bilimleri Dergisi-Journal Of Agricultural Sciences, 7(1), 69-75. (Yayın No: 362640)

ÖZ ATASEVER ÖZNUR,GERÇEKCİOĞLU RESUL, (2013). "Tokat Ekolojisinden Selekte Edilen Üvez Sorbus Domestica L Genotiplerinin Bazı Bitkisel Özellikleri", Tabad, (Yayın No: 1532436)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ÖZ ATASEVER ÖZNUR,GERÇEKCİOĞLU RESUL,Yılmaz Aslı (2020). SELECTION OF SERVICE TREE (Sorbus domestica L.)GENOTYPES NATURALLY GROWN IN TOKAT REGION. 30th international Horicultural Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5828171)

ÖZ ATASEVER ÖZNUR,GERÇEKCİOĞLU RESUL,Kepenek Gülşah (2020). Performances of genotypes selected from Tokat natural service tree (Sorbus domestica.) population (Selectıon II). 30th international Horticultural Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5858655)

Yılmaz Aslı,GERÇEKCİOĞLU RESUL,ÖZ ATASEVER ÖZNUR (2020). Selection of Medlar (Mespilus germanica L.)Genotypes Naturally Grown in Tokat Region. 30th international Horticultural congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5828225)

ÖZ ATASEVER ÖZNUR,Yılmaz Aslı,GERÇEKCİOĞLU RESUL (2018). Some Fruit and Seed Characteristic of Service Tree (Sorbus domestica L.) Genotypes, Selected from Tokat Ecology. I.international Agricultural Science Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:5858933)

GERÇEKCİOĞLU RESUL,ASARKAYA UFUK,ÖZ ATASEVER ÖZNUR (2018). Effect of Boron Fertilization on Sweet Cherry (cv. 0900 Ziraat) Tree Yield and Fruit Quality. 1.International GAP agriculture and Livestock congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4545515)

GERÇEKCİOĞLU RESUL,GÜLTEKİN NEDİM,BAYINDIR YUSUF,ÖZ ATASEVER ÖZNUR (2018). Selection Of Walnut Genotypes In Hekimhan Region. 1.International GAP agriculture and Livestock congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4545530)

ÖZ ATASEVER ÖZNUR,Yılmaz Aslı,GERÇEKCİOĞLU RESUL (2018). Some Fruit and Seed Characteristic of Service Tree (Sorbus domestica L.) Genotypes, selected From Tokat Ecology. International Agricultural Science congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4705078)

GERÇEKCİOĞLU RESUL,ÖZ ATASEVER ÖZNUR,KARAGÜL ŞÜKRÜ (2016). Production of Horticultural Crops İn Turkey. Second International Congress on Applied Biological Science (Özet Bildiri) (Yayın No:3028550)

ÖZ ATASEVER ÖZNUR,GERÇEKCİOĞLU RESUL,Dalka Yasin (2016). Plant Characteristics and Pomological Properties of Some Local Pomegranate Cultivars Punuca granatum L. Second İnternational Congress on Biological Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3028864)

ÖZ ATASEVER ÖZNUR,GERÇEKCİOĞLU RESUL (2016). The Performances of Some Almond Genotypes Grown Under Arid Conditions Selection II. Second International Congress on Applied Biological Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3026562)

GERÇEKCİOĞLU RESUL,Adıbelli Aycan,ÖZ ATASEVER ÖZNUR Determination of Phenological and Pomological Characteristics of Some Local Pear Cultivars Grown in Perşembe District(Ordu). 1.International GAP agriculture and Livestock congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4705032)

ÖZ ATASEVER ÖZNUR,Kepenek Gülşah,GERÇEKCİOĞLU RESUL Performances of Genotypes Selected From Tokat Natural Service Tree (Sorbus domestica.) Population (Selectıon II). XXX. International Horticultural Congress (IHC2018) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4704903)

ÖZ ATASEVER ÖZNUR,GERÇEKCİOĞLU RESUL,Yılmaz Aslı Selection Of Service Tree (Sorbus domestica L.) Genotypes Naturally Grown In Tokat Region. XXX. International Horticultural Congress (IHC2018) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4704810)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

GERÇEKCİOĞLU RESUL,Ertürk Ayşe S,ÖZ ATASEVER ÖZNUR (2017). Bitki Büyümesini Teşvik Edici Rizobakteri (PGPR) Uygulamasının Eşme Ayva Çeşidinde (Cydonia vulgaris L.) Bitki Gelişmesi Üzerine Etkileri. II. ULUSAL YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE TÜRLERİ SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:4711636)

ÖZ ATASEVER ÖZNUR,GERÇEKCİOĞLU RESUL,Yılmaz Aslı (2017). Tokat Yöresinden Selekte Edilen Üvez (Sorbus domestica L.) Genotiplerinin Morfolojik ve Fitokimyasal Özellikleri. II. ULUSAL YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE TÜRLERİ SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:4711483)

ÖZ ATASEVER ÖZNUR,ÖZTÜRK ERDEM SİNEM,GERÇEKCİOĞLU RESUL,ÇEKİÇ ÇETİN (2017). Tokat Yöresinden Selekte Edilen Bazı Üvez(Sorbus domestica L.) Genotiplerinin Moleküler Karakterizasyonu. II. Yumuşak Çekirdekli Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3615660)

Yılmaz Aslı,GERÇEKCİOĞLU RESUL,ÖZ ATASEVER ÖZNUR Tokat’ta Doğal Olarak Yetişen Muşmula (Mespilus germanica L.) Genotiplerinin Seleksiyonu. II. ULUSAL YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE TÜRLERİ SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:4711682)

Yılmaz Aslı,GERÇEKCİOĞLU RESUL,ÖZ ATASEVER ÖZNUR Selection of Medlar (Mespilus germanica L.) Genotypes Naturally Grown in Tokat Region. XXX. International Horticultural Congress (IHC2018), (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4704845)

ÖZ ATASEVER Öznur, GERÇEKCİOĞLU Resul Tokat Ekolojisi Üvez Sorbus domestica L Popülasyonu ve Dağılımı. Tokat Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:85365)

ÖZ ATASEVER ÖZNUR,GERÇEKCİOĞLU RESUL Kuşburnu nda Farklı Hormon Dozlarının Çekirdeksizlik ve Pomolojik Özellikler Üzerine Etkileri. IV. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Poster) (Yayın No:1532439)

Gerçekcioğlu Resul, Yılmaz Cemil, Öz Atasever Öznur Tokat Yöresinde Yetişen Bazı Üvez Sorbus domestica L Tiplerinin Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Farklı Uygulamaların Etkileri. VI.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:380476)

ÖZ ATASEVER Öznur, GERÇEKÇİOĞLU Resul Kuru Koşullarda Yetişen Badem Çeşit Ve Genotiplerinin Bitki Ve Meyve Özellikleri. VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:85400)

Gerçekçioğlu Resul, ÖZ Öznur, Aydemir Murat Bazı Böğürtlen Rubus Fructicosus L Çeşitlerinin Göz Verimlilikleri. V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (Poster) (Yayın No:293729)

Gerçekçioğlu Resul, Çakıbey Bahadır, Öz Atasever Öznur, Yılmaz Aslı Farklı Organik Gübre Uygulamalarının Maraline Çilek fragaria spp Çeşidinde Bitki ve Meyve Özellikleri Üzerine Etkisi. III. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:294453)

Gerçekçioğlu Resul, Aydemir Murat, Yılmaz Aslı, Öz Atasever Öznur Açıkta ve Isıtmasız Cam Sera Koşullarında Yetiştirilen Bazı Ahududu Rubus ideaus L ve Böğürtlen Rubus fructicosus L Çeşitlerinin Bitki ve Meyve Özelliklerinin İncelenmesi. III. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:294900)

Gerçekçioğlu Resul, Öz Öznur Dikim Sıklığı ve Budama Seviyelerinin Rubin Ahududu Rubus ideaus L Çeşidinde Bitki ve Meyve Özellikleri Üzerine Etkisi. II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:295604)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"TOKAT DOĞAL ÜVEZ Sorbus sp POPULASYONUNDAN SEÇİLEN GENOTİPLERİN PERFORMANSLARI SELEKSİYON II", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 30.04.2017-30.04.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Bazı Şeftali ve Nektarin Çeşitlerinin Samsun ve Tokat ta Verimlilik ve Kalite ile Soğukta Muhafaza Performanslarının Araştırılması", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 03.03.2008-23.03.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Kuşburnu nda Çekirdeksiz Meyve Oluşumu ve Meyve Özellikleri Üzerine Farklı Hormon Dozlarının Etkileri", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 27.09.2013-19.06.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Ayva Cydonia vulgaris L Yeşil ve Odun Çeliklerinin Köklenmeleri Üzerine Farklı Söğüt Salix sp Özsuyu Uygulamaları ve IBA nın Etkileri", TÜBİTAK PROJESİ, 11.06.2015-11.06.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Aronya ve Mürver Meyve Türlerinin Farklı Ekolojilerde Yetiştiriciliği,Agromorfolojik Özellikleri ve Meyve Karakteristik Bileşenlerinin İncelenmesi.", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"MÜRVERDE (Sambucus nigra L.)BOR UYGULAMASININ VERİM VE MEYVE KALİTESİNE ETKİSİ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 22.10.2018 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"BİTKİ BÜYÜMESİNİ TEŞVİK EDİCİ RİZOBAKTERİ (PGPR) VE SOLUCAN GÜBRESİ UYGULAMALARININ MÜRVER’xxDE (Sambucus nigra L.) MEYVE ÖZELLİKLERİ VE BİTKİ GELİŞMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 22.10.2018 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Dikim Sıklığı ve Budama Seviyelerinin Rubin Ahududu R idaeus L Çeşidinde Bitki ve Meyve Özellikleri Üzerine Etkisi", BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

"TOKAT TA DOĞAL OLARAK YETİŞEN ÜVEZ Sorbus sp GENOTİPLERİNİN SELEKSİYONU", BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2001-2003, Ücretli Öğretmenlik, MILLI EGITIM BAKANLIGI

2005-2006, Ziraat Yüksek Mühendisi, Turhal Pancar Ekicileri Kooparatifi,

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:oznur.ozatasever@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2007-2014
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri (Dr)

Tez Adı:Tokat’Xxta Doğal Olarak Yetişen Üvez (Sorbus Domestica L.) Genotiplerinin Seleksiyonu
Yüksek Lisans
2003-2006
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Tokat’Xxta Doğal Olarak Yetişen Üvez (Sorbus Domestica L.) Genotiplerinin Seleksiyonu
Lisans
1997-2001
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri BölümüAkademik Görevler

Yardımcı Doçent
2014-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/MEYVE YETİŞTİRME VE ISLAHI ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
2007-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/MEYVE YETİŞTİRME VE ISLAHI ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

Yönetim Kurulu Üyeliği
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2020-2021)ORGANİK MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNİN TEMEL ESASLARITürkçe1
(2020-2021)MEYVE AĞAÇLARINDA KULLANILAN MODERN TERBİYE SİSTEMLERİTürkçe1
(2020-2021)MEYVE AĞAÇLARINDA GÖRÜLEN BİYOLOJİK VE FİZYOLOJİK DÜZENSİZLİKLERTürkçe1
(2020-2021)BUDAMA TEKNİĞİTürkçe1
(2020-2021)GENEL MEYVECİLİKTürkçe1
(2019-2020)GENEL MEYVECİLİKTürkçe1
(2018-2019)BUDAMA TEKNİĞİTürkçe4
(2018-2019)GENEL MEYVECİLİKTürkçe4
Yüksek Lisans
(2018-2019)ORGANİK MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNİN TEMEL ESASLARITürkçe3
(2018-2019)MEYVE AĞAÇLARINDA KULLANILAN MODERN TERBİYE SİSTEMLERİTürkçe3
(2018-2019)MEYVE AĞAÇLARINDA GÖRÜLEN BİYOLOJİK VE FİZYOLOJİK DÜZENSİZLİKLERTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Gülşah KEPENEK ŞAHİN, (2018)., "Tokat doğal üvez (Sorbus domestica L.) populasyonundan seçilen genotiplerin performansları (seleksiyon II)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Mehmet ŞAKAR, (2019)., "Bitki büyümesini teşvik edici rizobakteri (PGPR) ve solucan gübresi uygulamalarının mürverin (Sambucus nigra L.) bitkisel özelliklerine etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Olcay KARADUMAN, (2019)., "Mürverde (Sambucus nigra L.) bor uygulamasının bitkisel özellikleri üzerine etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Ruziye İZMİR, (2019)., "Üvezin (Sorbus domestica L.) muhafaza süresine ve kalite özelliklerine bazı yenilebilir kaplama uygulamalarının etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Ulusal Tarım Kongresi, Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, nobel


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ÖZ ATASEVER ÖZNUR,Kepenek Gülşah,GERÇEKCİOĞLU RESUL (2020). Performances of genotypes selected from Tokat natural service tree (Sorbus domestica.) population (Selection II). Acta Horticulture, 1282(1), 351-356., Doi: https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2020.1282.52 (Yayın No: 6815113)
2.Yılmaz Aslı,GERÇEKCİOĞLU RESUL,ÖZ ATASEVER ÖZNUR (2020). Selection of medlar (Mespilus germanica L.) genotypes naturally grown in Tokat province in Turkey. Acta Horticultture, 1282(1), 187-194., Doi: https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2020.1282.29 (Yayın No: 6820363)
3.ÖZ ATASEVER ÖZNUR,GERÇEKCİOĞLU RESUL,Yılmaz Aslı (2020). Selection of service tree (Sorbus domestica L.) genotypes naturally grown in Tokat region. Acta Horticulture, 1282(1), 19-24., Doi: https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2020.1282.4 (Yayın No: 6820256)
4.GERÇEKCİOĞLU RESUL,Gültekin Nedim,Bayındır Yusuf,ÖZ ATASEVER ÖZNUR (2019). Hekimhan Yöresinde Ceviz (J. regia) Genotiplerinin Seleksiyonu. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi(GBAD), 8(3), 70-81. (Yayın No: 5651400)
5.GERÇEKCİOĞLU RESUL,Karagül Şükrü,ÖZ ATASEVER ÖZNUR (2019). Kuşburnu Çeşitlerinin Çelikle Çoğaltımı Üzerine Bir Araştırma. Bahçe, 1(6), 121-126. (Yayın No: 5651523)
6.GERÇEKCİOĞLU RESUL,Asarkaya Ufuk,ÖZ ATASEVER ÖZNUR (2019). ‘0900 Ziraat’ Kiraz Çeşidinde Bor Uygulamasının Verim ve Meyve Kalitesine Etkisi. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 8(3), 120-129. (Yayın No: 5702351)
7.YILMAz Aslı,GERÇEKCİOĞLU RESUL,ÖZ ATASEVER ÖZNUR (2016). Determination of Pomological an Chemical Properties of Some Medlar Mespilus germanica Genotypes. uluslararası taranabilir dergi, 5(11), 118-124. (Yayın No: 3036351)
8.ÖZ ATASEVER ÖZNUR,GERÇEKCİOĞLU RESUL,YÜKSEK Muhammed (2015). Tokat 2 Siyah FrenkÜzümü Çeşidinin Yıllık ve İki Yıllık Çeliklerle Çoğaltılması. TABAD, 8(2), 28-31. (Yayın No: 2025337)
9.GERÇEKCİOĞLU RESUL,SÖNMEZ Ahmet,ÖZ ATASEVER ÖZNUR (2015). Kuytucak Yöresi Bazı Nar Çeşitlerinin Bitkisel ve Pomolojik Özellikleri. TABAD, 8(2), 32-34. (Yayın No: 2025634)
10.ÖZ ATASEVER Öznur, ŞAHİN Sezer, GERÇEKCİOĞLU Resul, KARAMAN M Rüştü (2013). The Effect of Soil and Foliar Aplicationson the Mineral Matter Content and Quality Featuresof Blackberry Rubus Fructicosus L. Soil-Water Journal, 2(2), 279-286. (Yayın No: 85343)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.GERÇEKCİOĞLU RESUL,ÖZ ATASEVER ÖZNUR (2020). Plant and Fruit Characteristics of Ferraduel Almond Cultivar AfterControlled Pollination and Irrigation. Journal of New Results in Science (JNRS), 9(2), 9-16. (Yayın No: 6430707)
2.GERÇEKCİOĞLU RESUL,ÖZ ATASEVER ÖZNUR,Yılmaz Cemil (2020). Effects of Different Treatments on Seed Germination of Some Service TreeGenotypes (Sorbus domestica L.) Grown in Tokat Region. Journal of New Results in Science (JNRS), 9(2), 1-8. (Yayın No: 6430717)
3.GERÇEKCİOĞLU RESUL,ERTÜRK, AYŞE,ÖZ ATASEVER ÖZNUR (2018). Bitki büyümesini teşvik edici rizobakteri (PGPR) uygulamasının eşme ayva çeşidinde (Cydonia vulgaris L.) verim ve meyve özellikleri üzerine etkileri.Gaziosmanpaşa Üni. Ziraat Fak. Dergisi. (2018) 35 (3):209-216. Doi:10.13002/jafag4299.. JAFAG (Journal of agricultural faculty of gaziosmanpasa university), 35(3), 209-216., Doi: 10.13002/jafag4299 (Yayın No: 4531786)
4.GERÇEKCİOĞLU RESUL,ERTÜRK, AYŞE,ÖZ ATASEVER ÖZNUR (2018). GERÇEKCİOĞLU, R., ERTÜRK, A.S., ÖZ ATASEVER, Ö.2018. Bitki büyümesini teşvik edici rizobakteri (PGPR) uygulamasının eşme ayva çeşidinde (Cydonia vulgaris L.) bitki gelişmesi üzerine etkileri.Gaziosmanpaşa Üni. Ziraat Fak. Dergisi. (2018) 35 (Ek Sayı):89-96. Doi:10.13002/jafag4506.. JAFAG (Journal of agricultural faculty of gaziosmanpasa university), 3589-96., Doi: 10.13002/jafag4506 (Yayın No: 4531822)
5.GERÇEKCİOĞLU RESUL,ÖZ ATASEVER ÖZNUR (2017). Kuşburnu nda (Rosa montana Chaix subsp. woronovii (lonacz) Ö. Nilssson) Çekirdeksiz Meyve Oluşumu ve Meyve Özellikleri Üzerine Farklı Hormon Dozlarının Etkileri. Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Dergisi, 46(1), 45-52. (Yayın No: 3641433)
6.ÖZ ATASEVER ÖZNUR,GERÇEKCİOĞLU RESUL,KARAGÜL ŞÜKRÜ (2016). Kuşburnu Yetiştiriciliğinde Ocaktaki Gövde Sayısının Bitki ve Meyve Özellikleri Üzerine Etkisi. BAHÇE(Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü), 45129-134. (Yayın No: 3268684)
7.Yılmaz Aslı,ÖZ ATASEVER ÖZNUR,GERÇEKCİOĞLU RESUL (2016). Tokat Ekolojisinden Selekte Edilen Muşmula Mesğilus germanica L Genotiplerin Bazı Bitkisel Özellikleri. BAHÇE(Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü), 1457-461. (Yayın No: 3025563)
8.GERÇEKCİOĞLU RESUL,Özlük Atilla,ÖZ ATASEVER ÖZNUR (2016). Merziifon Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Ahlat ların Pyrus elaeagnifolia L Seleksiyonu. Bahçe (Yalova Atatürk BAhçe Kültürleri Merkez Araştırma Ens.Dergisi), 169-73. (Yayın No: 3025019)
9.ÖZ ATASEVER ÖZNUR,Yılmaz Aslı,GERÇEKCİOĞLU RESUL (2016). Altınçilek te Farklı Gibberalic Asit ve İndolasetikasit uygulamalarının Verim ve Meyve Özellikleri Ü zerine Etkileri. BAHÇE (Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi), 2249-251. (Yayın No: 3024581)
10.GERÇEKCİOĞLU RESUL,ÖZ ATASEVER ÖZNUR,Altunok Songül (2014). Investigation of Yield and Quality Performance of Some Peach and Nectarine Cultivars in Tokat ecological Conditions. TABAD, 7(2), 41-45. (Yayın No: 3070213)
11.ÖZ ATASEVER Öznur, Gerçekcioğlu Resul (2014). Some Vegetative Charecteristic of Service Tree Sorbus domestica L Genotypes Selected From Tokat Ecology. Tarim Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences, 7(1), 64-68. (Yayın No: 362172)
12.Gerçekcioğlu Resul, Gencer Serdar, Öz Atasever Öznur (2014). Determination of plant and pomological characteristics of Eşme and limon quince varities growing in Tokat ecological conditions. Tarim Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences, 7(1), 69-75. (Yayın No: 362640)
13.ÖZ ATASEVER ÖZNUR,GERÇEKCİOĞLU RESUL (2013). Tokat ekolojisinden selekte edilen üvez Sorbus domestica L genotiplerinin bazı bitkisel özellikleri. TABAD, (Yayın No: 1532436)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.GERÇEKCİOĞLU RESUL,ASARKAYA UFUK,ÖZ ATASEVER ÖZNUR (2018). Effect of Boron Fertilization on Sweet Cherry (cv. 0900 Ziraat) Tree Yield and Fruit Quality. 1.International GAP agriculture and Livestock congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4545515)
2.GERÇEKCİOĞLU RESUL,GÜLTEKİN NEDİM,BAYINDIR YUSUF,ÖZ ATASEVER ÖZNUR (2018). Selection Of Walnut Genotypes In Hekimhan Region. 1.International GAP agriculture and Livestock congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4545530)
3.GERÇEKCİOĞLU RESUL,ÖZ ATASEVER ÖZNUR,KARAGÜL ŞÜKRÜ (2016). Production of Horticultural Crops İn Turkey. Second International Congress on Applied Biological Science (Özet Bildiri) (Yayın No:3028550)
4.ÖZ ATASEVER ÖZNUR,GERÇEKCİOĞLU RESUL,Dalka Yasin (2016). Plant Characteristics and Pomological Properties of Some Local Pomegranate Cultivars Punuca granatum L. Second İnternational Congress on Biological Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3028864)
5.ÖZ ATASEVER ÖZNUR,GERÇEKCİOĞLU RESUL (2016). The Performances of Some Almond Genotypes Grown Under Arid Conditions Selection II. Second International Congress on Applied Biological Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3026562)
6.ÖZ ATASEVER ÖZNUR,Yılmaz Aslı,GERÇEKCİOĞLU RESUL (2018). Some Fruit and Seed Characteristic of Service Tree (Sorbus domestica L.) Genotypes, Selected from Tokat Ecology. I.international Agricultural Science Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:5858933)
7.ÖZ ATASEVER ÖZNUR,Yılmaz Aslı,GERÇEKCİOĞLU RESUL (2018). Some Fruit and Seed Characteristic of Service Tree (Sorbus domestica L.) Genotypes, selected From Tokat Ecology. International Agricultural Science congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4705078)
8.ÖZ ATASEVER ÖZNUR,GERÇEKCİOĞLU RESUL,Yılmaz Aslı (2020). SELECTION OF SERVICE TREE (Sorbus domestica L.)GENOTYPES NATURALLY GROWN IN TOKAT REGION. 30th international Horicultural Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5828171)
9.ÖZ ATASEVER ÖZNUR,GERÇEKCİOĞLU RESUL,Kepenek Gülşah (2020). Performances of genotypes selected from Tokat natural service tree (Sorbus domestica.) population (Selectıon II). 30th international Horticultural Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5858655)
10.Yılmaz Aslı,GERÇEKCİOĞLU RESUL,ÖZ ATASEVER ÖZNUR (2020). Selection of Medlar (Mespilus germanica L.)Genotypes Naturally Grown in Tokat Region. 30th international Horticultural congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5828225)
11.GERÇEKCİOĞLU RESUL,Adıbelli Aycan,ÖZ ATASEVER ÖZNUR (2020). Determination of Phenological and Pomological Characteristics of Some Local Pear Cultivars Grown in Perşembe District(Ordu). 1.International GAP agriculture and Livestock congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4705032)
12.ÖZ ATASEVER ÖZNUR,Kepenek Gülşah,GERÇEKCİOĞLU RESUL (2020). Performances of Genotypes Selected From Tokat Natural Service Tree (Sorbus domestica.) Population (Selectıon II). XXX. International Horticultural Congress (IHC2018) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4704903)
13.ÖZ ATASEVER ÖZNUR,GERÇEKCİOĞLU RESUL,Yılmaz Aslı (2020). Selection Of Service Tree (Sorbus domestica L.) Genotypes Naturally Grown In Tokat Region. XXX. International Horticultural Congress (IHC2018) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4704810)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.GERÇEKCİOĞLU RESUL,Ertürk Ayşe S,ÖZ ATASEVER ÖZNUR (2017). Bitki Büyümesini Teşvik Edici Rizobakteri (PGPR) Uygulamasının Eşme Ayva Çeşidinde (Cydonia vulgaris L.) Bitki Gelişmesi Üzerine Etkileri. II. ULUSAL YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE TÜRLERİ SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:4711636)
2.ÖZ ATASEVER ÖZNUR,GERÇEKCİOĞLU RESUL,Yılmaz Aslı (2017). Tokat Yöresinden Selekte Edilen Üvez (Sorbus domestica L.) Genotiplerinin Morfolojik ve Fitokimyasal Özellikleri. II. ULUSAL YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE TÜRLERİ SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:4711483)
3.ÖZ ATASEVER ÖZNUR,ÖZTÜRK ERDEM SİNEM,GERÇEKCİOĞLU RESUL,ÇEKİÇ ÇETİN (2017). Tokat Yöresinden Selekte Edilen Bazı Üvez(Sorbus domestica L.) Genotiplerinin Moleküler Karakterizasyonu. II. Yumuşak Çekirdekli Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3615660)
4.Yılmaz Aslı,GERÇEKCİOĞLU RESUL,ÖZ ATASEVER ÖZNUR (2017). Tokat’ta Doğal Olarak Yetişen Muşmula (Mespilus germanica L.) Genotiplerinin Seleksiyonu. II. ULUSAL YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE TÜRLERİ SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:4711682)
5.Yılmaz Aslı,GERÇEKCİOĞLU RESUL,ÖZ ATASEVER ÖZNUR (2017). Selection of Medlar (Mespilus germanica L.) Genotypes Naturally Grown in Tokat Region. XXX. International Horticultural Congress (IHC2018), (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4704845)
6.ÖZ ATASEVER Öznur, GERÇEKCİOĞLU Resul (2017). Tokat Ekolojisi Üvez Sorbus domestica L Popülasyonu ve Dağılımı. Tokat Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:85365)
7.ÖZ ATASEVER ÖZNUR,GERÇEKCİOĞLU RESUL (2017). Kuşburnu nda Farklı Hormon Dozlarının Çekirdeksizlik ve Pomolojik Özellikler Üzerine Etkileri. IV. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Poster) (Yayın No:1532439)
8.Gerçekcioğlu Resul, Yılmaz Cemil, Öz Atasever Öznur (2017). Tokat Yöresinde Yetişen Bazı Üvez Sorbus domestica L Tiplerinin Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Farklı Uygulamaların Etkileri. VI.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:380476)
9.ÖZ ATASEVER Öznur, GERÇEKÇİOĞLU Resul (2017). Kuru Koşullarda Yetişen Badem Çeşit Ve Genotiplerinin Bitki Ve Meyve Özellikleri. VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:85400)
10.Gerçekçioğlu Resul, ÖZ Öznur, Aydemir Murat (2017). Bazı Böğürtlen Rubus Fructicosus L Çeşitlerinin Göz Verimlilikleri. V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (Poster) (Yayın No:293729)
11.Gerçekçioğlu Resul, Çakıbey Bahadır, Öz Atasever Öznur, Yılmaz Aslı (2017). Farklı Organik Gübre Uygulamalarının Maraline Çilek fragaria spp Çeşidinde Bitki ve Meyve Özellikleri Üzerine Etkisi. III. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:294453)
12.Gerçekçioğlu Resul, Aydemir Murat, Yılmaz Aslı, Öz Atasever Öznur (2017). Açıkta ve Isıtmasız Cam Sera Koşullarında Yetiştirilen Bazı Ahududu Rubus ideaus L ve Böğürtlen Rubus fructicosus L Çeşitlerinin Bitki ve Meyve Özelliklerinin İncelenmesi. III. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:294900)
13.Gerçekçioğlu Resul, Öz Öznur (2017). Dikim Sıklığı ve Budama Seviyelerinin Rubin Ahududu Rubus ideaus L Çeşidinde Bitki ve Meyve Özellikleri Üzerine Etkisi. II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:295604)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.TOKAT DOĞAL ÜVEZ Sorbus sp POPULASYONUNDAN SEÇİLEN GENOTİPLERİN PERFORMANSLARI SELEKSİYON II, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 30.04.2017-30.04.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Bazı Şeftali ve Nektarin Çeşitlerinin Samsun ve Tokat ta Verimlilik ve Kalite ile Soğukta Muhafaza Performanslarının Araştırılması, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 03.03.2008-23.03.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Kuşburnu nda Çekirdeksiz Meyve Oluşumu ve Meyve Özellikleri Üzerine Farklı Hormon Dozlarının Etkileri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 27.09.2013-19.06.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Ayva Cydonia vulgaris L Yeşil ve Odun Çeliklerinin Köklenmeleri Üzerine Farklı Söğüt Salix sp Özsuyu Uygulamaları ve IBA nın Etkileri, TÜBİTAK PROJESİ, 11.06.2015-11.06.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
5.Aronya ve Mürver Meyve Türlerinin Farklı Ekolojilerde Yetiştiriciliği,Agromorfolojik Özellikleri ve Meyve Karakteristik Bileşenlerinin İncelenmesi., Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
6.MÜRVERDE (Sambucus nigra L.)BOR UYGULAMASININ VERİM VE MEYVE KALİTESİNE ETKİSİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 22.10.2018 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
7.BİTKİ BÜYÜMESİNİ TEŞVİK EDİCİ RİZOBAKTERİ (PGPR) VE SOLUCAN GÜBRESİ UYGULAMALARININ MÜRVER’xxDE (Sambucus nigra L.) MEYVE ÖZELLİKLERİ VE BİTKİ GELİŞMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 22.10.2018 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
8.Dikim Sıklığı ve Budama Seviyelerinin Rubin Ahududu R idaeus L Çeşidinde Bitki ve Meyve Özellikleri Üzerine Etkisi, BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)
9.TOKAT TA DOĞAL OLARAK YETİŞEN ÜVEZ Sorbus sp GENOTİPLERİNİN SELEKSİYONU, BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2005-2006Ziraat Yüksek MühendisiTurhal Pancar Ekicileri Kooparatifi,
2001-2003Ücretli ÖğretmenlikMILLI EGITIM BAKANLIGI