GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

RUKİYE ŞAHİNž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Rukiye ŞAHİN

Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

rukiye.sahin@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Eğitim Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (1999- 2006)

Eğitim Fakültesi - Eğitim Bilimleri Bölümü

YÜKSEK LİSANS, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (1996- 1999)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

LİSANS, (1990- 1996)

-

TEZLER

DOKTORA, "", Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi,

YÜKSEK LİSANS, "", Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Bölümü/ Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, (2006- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Bölümü/ Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Pr., (2001- 2006)


İdari Görevler

Dekan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, (2007- 2007)

Dekan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, (2011- 2013)

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, (2017- Devam Ediyor)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, (2009- 2010)

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Yasemin ŞENGÖR, "İyi Oluşun Yordayıcıları Olarak Yalnızlık Ve Nomofobi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, Oğuzhan ÇAKAN, "Bilgeliğin Yordayıcıları Olarak Entelektüel Tevazu Ve Beş Faktör Kişilik Özellikleri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Yalçın DEMİR, "Mutluluk, Özgünlük Ve Yaşamın Anlamı Arasındaki İlişkilerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Yahya ŞAHİN, "Üniversite Öğrencilerinin Mutluluk, İyimserlik Ve Özgecilik Düzeylerinin İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Hacer KARAMEŞE, "Lexington Evcil Hayvanlara Bağlanma Ölçeği'nin Türkçe'ye Uyarlanması, Türkçe Formun Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2014

Yüksek Lisans, Mahmut BIZANCIR, "Ailede Kadına Yönelik Şiddeti Meşru Görme, Cinsiyetçilik, Öznel İyi Oluş: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2014

Yüksek Lisans, Ahmet AYDEMİR, "8. Sınıf Öğrencilerinin Zorba/Kurban Davranışları, Benlik Algıları Ve Rehberlik İhtiyaçlarının İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2014

Yüksek Lisans, Ümit KÜSGÜLÜ, "Üniversite Öğrencilerinin Mutluluk, Umut Ve Narsisizm Düzeylerinin İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2014

Yüksek Lisans, Miray ÖZER TOĞUŞLU, "Evli Bireylerde Bağlanma Stilleri Ve Cinsiyet Rollerinin Yükleme Biçimini Yordayıcı Rolü", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, 2014

Yüksek Lisans, Fuad BAKİOĞLU, "Kültürlerarası Tolerans İle Ahlaki Olgunluk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2013

Yüksek Lisans, Abdurrahman KENDİRCİ, "Evli Bireylerin Öfke İfade Tarzları Ve Şiddet Sorumluluğunun İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2013

Yüksek Lisans, Ahmet YUMUŞAK, "Üniversite Öğrencilerinin Flört Şiddetine Yönelik Tutumları, Toplumsal Cinsiyetçilik Ve Narsisistik Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2013

Yüksek Lisans, İlyas BESNİ, "Üniversite Öğrencilerinin Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumlarının Cinsiyet, Politik Görüş Ve Şiddete Maruz Kalma Açısından İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2011

Yüksek Lisans, Süleyman ÇİFÇİ, "9. Sınıf Öğrencilerinin Sanal Zorbalık Düzeyleri İle Empatik Eğilim Düzeyleri Arasındaki İlişki", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2010

Yüksek Lisans, Saadet DEMİRBAĞ BOLAT, "İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Şiddete Yönelik Tutum Ve Zorba-Kurban Olma Durumlarının Aile İçi Şiddet Açısından İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2010

Yüksek Lisans, Mehmet ÜNALMIŞ, "Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Zorba/Kurban Davranışları İle Sosyal Beceri Ve Şiddete Yönelik Tutumları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2010

Doktora, Şefika ERDEM, "Üstün Yeteneklilerin İyi Oluşunda Bilgelik, Değerler Ve Benlik Kavramının Rolü", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2019

Doktora, Ahmet ERDEM, "Kontrollü İnternet Kullanımı Psikoeğitim Programının Üniversite Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımlarına Etkisinin İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2017

Editörlük

Psikolojik Danışma Kuramları, Kitap, Editör, Lisans Yayıncılık

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ŞAHİN RUKİYE,BALOĞLU MUSTAFA,ERDEM AHMET,ERDEM ŞEFİKA, (2020). "Wisdom İn Relation To Ecopsychological Self", Current Psychology, , Doi: 10.1007/s12144-019-00599-x (Yayın No: 6156478) [SSCI]

ŞAHİN RUKİYE,SARIKAYA YUSUF,BALOĞLU MUSTAFA, (2017). "Manevi Anlam Ve Maneviyat İlişkisinin İncelenmesi", Turkish Studies, 12(28), 681-702., Doi: 10.7827/TurkishStudies.12470 (Yayın No: 4208457)

ŞAHİN RUKİYE,Sarikaya Yusuf,BALOĞLU MUSTAFA, (2017). "Manevi Anlam Maneviyat İlişkisinin İncelenmesi", Tukish Studies, 12(28), 681-702. (Yayın No: 3828699)

ŞAHİN RUKİYE, (2017). "Yazılı Basında Terör Kurbanı Çocuklar", Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(9), 57-64. (Yayın No: 3901519)

ALDEMİR ABDULLAH,DEMİR YALÇIN,ŞAHİN RUKİYE,ÇAKAN OĞUZHAN, (2017). "Okul Psikolojik Danışmanlarının Problem Çözmebecerileri", Asos Journal The Journal Of Academic And Social Science, 5(52), 588-602., Doi: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12595 (Yayın No: 3902006)

ERDEM AHMET,ŞAHİN RUKİYE, (2017). "Undergraduates’ Attitudes Toward Dating Violence: Its Relationship With Sexism And Narcissism", International Journal Of Higher Education, 6(6), 91-106., Doi: https://doi.org/10.5430/ijhe.v6n6p91 (Yayın No: 3662778)

TOTAN TARIK,ŞAHİN RUKİYE, (2015). "The Stepwıse Effect Of Emotıonal Selfeffıcacy Processes And Emotıonalempathy On Young People Ssatısfactıon Wıth Lıfe", European Scientific Journal, 11(14), 442-456. (Yayın No: 1519863)

Yumuşak Ahmet,ŞAHİN RUKİYE, (2014). "Flörtte Şiddete Yönelik Tutum Ölçeklerinin Güvenirlik Ve Geçerlik Çalışması", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(49), 233-252., Doi: http://dx.doi.org/10.17755/esosder.55295 (Yayın No: 1053235)

ŞAHİN RUKİYE, (2014). "Concept Of Death İn Sufi Thought", Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, 9(5), 1827-1834., Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.6826 (Yayın No: 1090600)

Bakioğlu Fuad,ŞAHİN RUKİYE, (2014). "Kültürlerarası Tolerans İle Ahlaki Olgunluk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", The Journal Of International Social Research, 7(29), 108-116. (Yayın No: 182472)

ŞAHİN RUKİYE,BALOĞLU MUSTAFA,Ünalmış Mehmet, (2010). "Turkish Adolescents Attitudes Toward Violence", Procedia - Social And Behavioral Sciences, 2(2), 2092-2098., Doi: 10.1016/j.sbspro.2010.03.287 (Yayın No: 183574)

ŞAHİN RUKİYE,ÖZTÜRK AYNAL ŞAFAK,Ünalmış Mehmet, (2009). "Professional Ethics And Moral Values İn Akhi İnstitution", Procedia - Social And Behavioral Sciences, 1(1), 800-804., Doi: 0.1016/j.sbspro.2009.01.143 (Yayın No: 183472)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

SAADET DEMİRBAĞ BOLAT, RUKİYE ŞAHİN, MUSTAFA BALOĞLU, (2011). "Aile İçi Şiddet Ve Okul Zorbalığı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 6(2), 147-162. (Yayın No: 182247)

ŞAHİN RUKİYE, (2002). "Almanyada Meslek Danışma Merkezi Tarafından Yürütülen Mesleki Danışmanlık Etkinlikleri Hannover Kenti Örneği", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (1), 8 (Yayın No: 355683)

ŞAHİN RUKİYE, (2002). "Almanyada Meslek Danışma Merkezi Tarafından Yürütülen Mesleki Danışmanlık Etkinlikleri Hannover Kenti Örneği", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 162-169. (Yayın No: 181918)

ŞAHİN RUKİYE, (2001). "Assertiveness And Loneliness Of Fifth Grade Turkish Students", Abant İzzet Baysal Universitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2), 5 (Yayın No: 355686)

RUKİYE ŞAHİN, AYHAN DEMİR, (2001). "Assertiveness And Loneliness Of Fifth Grade Turkish Students", Abant İzzet Baysal Universitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(3), 118-122. (Yayın No: 181989)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

ŞAHİN RUKİYE, (2008). "Sosyal Beceriler Ve Kazanımı", İlköğretmen Eğitimci Dergisi, (20), 4 (Yayın No: 355943)

ŞAHİN RUKİYE, (2007). "Eğitim Psikolojisi", İlköğretmen Eğitimci Dergisi, (10), 9 (Yayın No: 355937)

ŞAHİN RUKİYE, (2006). "Çocuklar Travmatik Doğal Olaylar Ve Kayıplar", İlköğretmen Eğitimci Dergisi, (2), 3 (Yayın No: 355947)

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

Çakan Oğuzhan,BAYTEMİR KEMAL,ŞAHİN RUKİYE (2018). Entelektüel Tevazu Ölçeği Uyarlama Çalışması. Internatıonal Learnıng Teachıng and Educatıonal Research Congress (ILTER-2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4917249)

ERDEM AHMET,ŞAHİN RUKİYE,ARPACI İBRAHİM,ALKAN MUHAMMET FATİH (2018). Ödomanik İyi-Oluş Ölçeği Uyarlama Çalışması. III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4315123)

BALOĞLU MUSTAFA,ŞAHİN RUKİYE,Sarikaya Yusuf (2017). Manevi Anlam Ölçeği ve Maneviyat İfadeleri Envanterinin Türkçe’ye uyarlanması ve manevi anlam ile maneviyat ilişkisinin incelenmesi. 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3829019)

ÖZTÜRK AYNAL ŞAFAK,ŞAHİN RUKİYE (2017). Öğretmenlik Formasyon Programına Devam Eden Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. I. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3901298)

ŞAHİN RUKİYE,BALOĞLU MUSTAFA (2017). Fiziksel-zihinsel-manevi iyi oluş ve ölüm kaygısı. 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3829127)

ŞAHİN RUKİYE,BALOĞLU MUSTAFA,ERDEM AHMET,ERDEM ŞEFİKA (2017). Bilgeliğe Gelişimsel Yaklaşım: Ekopsikolojik Benlikle ilişkisi. 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3715050)

KALAYCI AHMET,ŞAHİN RUKİYE,ERDEM AHMET Ödomanya, Bilgelik ve Maneviyat İlişkisi Konusunda Bir Derleme. Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları (International Learning, Teaching and Educational Research Congress - ILTER) (Özet Bildiri) (Yayın No:4347903)

ŞAHİN RUKİYE,TUNCER NURAN,PEMBECİOĞLU EMİNE NİLÜFER Teaching Universal Values by a Universal Source. 3rd South European and Mediteranean Conference on Citizenship Education “Inclusive Society Under Crisis”, (Özet Bildiri) (Yayın No:356017)

PEMBECİOĞLU EMİNE NİLÜFER,MECIAR MARCEL,ŞAHİN RUKİYE Active citizenship social media and responsibility of school and teachers. 12th Children’s Identity and Citizenship in Europe Network “Lifelong Learning and Active Citizenship (Özet Bildiri) (Yayın No:356034)

PEMBECİOĞLU EMİNE NİLÜFER,TUNCER NURAN,ŞENEL MUSTAFA,ŞAHİN RUKİYE Sosyal Ağlar Yeniliklerin Yayılımı Kuramı ve Gelecek Düşleri. Akademik Bilişim Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:356104)

ÖZTÜRK AYNAL ŞAFAK,ŞAHİN RUKİYE Professional teaching ethics and ethics education. The perspective of Turkey. . IInd International Congress of European Turks “ Education and Integration” (Özet Bildiri) (Yayın No:355927)

ARSLAN MEHMET,ŞAHİN RUKİYE The perceptions of Turkish students about citizenship in Germany. IInd International Congress of European Turks “ Education and Integration” (Özet Bildiri) (Yayın No:355739)

ŞAHİN RUKİYE,ARSLAN MEHMET Immigrant Turkish woman in Germany. IInd International Congress of European Turks “ Education and Integration” (Özet Bildiri) (Yayın No:356059)

ŞAHİN RUKİYE Yazılı Basında Terör Kurbanı Çocuklar. 7. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu: “Kentsel Güvenlik ve Çocuk Suçluluğu”, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2778994)

ŞAHİN RUKİYE Anlam ve Bilgelik Okulları Olarak Tekkeler. I. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3013929)

ŞAHİN RUKİYE,ÖZTÜRK AYNAL ŞAFAK Views of Candidate Teachers Towards Values Education A Comparative Analysis. International Conference on Social Sciences and Humanities (Özet Bildiri) (Yayın No:3013206)

ŞAHİN RUKİYE,BALOĞLU MUSTAFA Maneviyat İfadeleri Envanteri Uyarlama Çalı ması. I.Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3013950)

ŞAHİN RUKİYE,Balcı Esra,Kalaycı Ahmet,Gürdiş Volkan,Toprak Yasin Mutluluk Tipolojisi Yaşa Göre Farklılıklar. I.Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3013990)

ŞAHİN RUKİYE, BAKER ERDUR ÖZGÜR Kız çocuklarında sosyal doyum yalnızlık ve depresyon. . Eastern Mediterranean University Center For Women’s Studies Second Internatıonal Women’s Studies Conference, (Özet Bildiri) (Yayın No:356089)

ŞAHİN RUKİYE, BOLAT SAADET, ÇİFCİ SÜLEYMAN An analysis of Dede Korkut Epic in terms of social skills. International Congress on Children’s Literature of Turkish Folks (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:355880)

EMEL ÜLTANIR, ZEYNEP DENİZ YÖNDEM, RUKİYE ŞAHİN, ASLI TAYLI Quality assessment of the psychological counseling and guidance program. Education and Pedagogy and Education V: Quallity in Education in the Balkan Countries, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:355760)

ERGİNER AYSUN, ŞAHİN RUKİYE Opinions of woman academicians in higher education about gender discrimination. 10th International Conference on Further Education in the Balkan Countries (Özet Bildiri) (Yayın No:355794)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

ŞAHİN RUKİYE,BEDİR GÜLAY,ÖZBEK ÖZLEM YEŞİM Gençlerin şiddetin sebepleri ve kontrolüne ilişkin tutum ve inançları. XVI. Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:356134)

ÖZBEK ÖZLEM YEŞİM,ŞAHİN RUKİYE Şiddete yönelik tutum ölçeğinin güvenirlik ve geçerliği. XVI. Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:356146)

AYDIN BAHRİ, ŞAHİN RUKİYE Kaynaştırma programının uygulandığı okullardaki uygulamalarla yönetmeliklerin karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi XI. Ulusal Özel Eğitim Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:356160)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Psikososyal Güçlendirici Destek Programı Terör Travması (2018)., ŞAHİN RUKİYE,PİŞKİN METİN, Meb, Sayfa Sayısı: 147, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4571178)

Psikososyal Önleyici Destek Programı (2018)., BALOĞLU MUSTAFA,KESİCİ ŞAHİN,AK MEHMET,PİŞKİN METİN,ADIGÜZEL YUSUF,ÖZKAN YASEMİN,ÜNAL AHMET ZEKİ,ÇAPCIOĞLU İHSAN,OK ÜZEYİR,ÖLÇER ÖZÜNEL EVRİM,MURAT MEHMET,YILDIZ BIÇAKÇI MÜDRİYE,OLÇAY GÜL SERAY,ŞAHİN RUKİYE,YALÇIN SÜLEYMAN BARBAROS,BİLGİNER SAMİYE ÇİLEM,KARATAŞ KASIM,YÜREKLİ HÜLYA, Meb, Sayfa Sayısı: 373, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4572609)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Geçici Koruma Statüsündeki Bireylere Yöneliközel Eğitim Hizmetleri Kılavuz Kitabı (2018)., TANHAN FUAD,ADIGÜZEL YUSUF,BALOĞLU MUSTAFA,SAĞIROĞLU ALİ ZAFER,KESİCİ ŞAHİN,ŞAHİN RUKİYE,KARATAŞ KASIM,YALÇIN SÜLEYMAN BARBAROS,KAYA HAVVA EYLEM, Meb Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Editör: Karasu, N., Göv, E., Bağrıaçık, T., Sayfa Sayısı: 333, ISBN: 978-975-11-4451-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3835087)

Geçici Koruma Statüsündeki Bireylere Yönelik Rehberlik Hizmetleri Klavuz Kitabı (2017)., KARATAŞ KASIM,ŞAHİN RUKİYE, Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Editör: Prof. Dr. Mustafa Baloğlu, Ertan Göv, Turgut Bağrıaçık, Sayfa Sayısı: 13, ISBN: 978-975-11-4451-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3902184)

Geçici Koruma Statüsündeki Bireylere Yönelik Rehberlik Hizmetleri Klavuz Kitabı (2017)., ŞAHİN RUKİYE,KARATAŞ KASIM, Meb Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Editör: Prof. Dr. Mustafa Baloğlu, Ertan Göv, Turgut Bağrıaçık, Sayfa Sayısı: 21, ISBN: 978-975-11-4451-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3902298)

Developments İn Educational Sciences (2016)., ŞAHİN RUKİYE,ÖZTÜRK AYNAL ŞAFAK, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, Editör: Recep Efe, Irına Koleva, Emin Atasoy, İsa Cürebal, Sayfa Sayısı: 11, ISBN: 978-954-07-4139-0, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3013035)

Kişilik Psikolojisi (2016)., ŞAHİN RUKİYE, Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: Mustafa Baloğlu, Sayfa Sayısı: 27, ISBN: 978-605-320-457-2, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 3236786)

Education At The Beginnig Of The 21St Century (2015)., ÖZTÜRK AYNAL ŞAFAK,ŞAHİN RUKİYE,SÖNMEZ ÖMER FARUK, St. Kliment Ohridski University Press, Editör: Irina Koleva, Recep Efe, Zdravka Blagoeva Kostova, Emin Atasoy, Sayfa Sayısı: 13, ISBN: 978-954-07-4000-3, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2345886)

Psikolojik Danışma Kuramları (2014)., ŞAHİN RUKİYE, Lisans Yayıncılık, Editör: Ahmet Akın, Rukiye Şahin, Sayfa Sayısı: 14, ISBN: 978-605-5044-19-0, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 708280)

Öğrenme Psikolojisi (2013)., ŞAHİN RUKİYE, Nobel, Editör: Mustafa Baloğlu, Sayfa Sayısı: 29, ISBN: 78-605-133-683-1, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 183030)

Öğrenme Psikolojisi (2013)., ŞAHİN RUKİYE, Nobel, Editör: Mustafa Baloğlu, Sayfa Sayısı: 15, ISBN: 78-605-133-683-1, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 183134)

Otelcilik Ve Turizm Alanında Öğretim (2013)., ŞAHİN RUKİYE, Dağyeli Verlag, Editör: Hasan Coşkun, Sayfa Sayısı: 12, ISBN: 987-393-5597-27-2, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 182822)

Sosyal Psikoloji (2013)., ŞAHİN RUKİYE, Lisans Yayıncılık, Editör: Hamit Coşkun, Sayfa Sayısı: 16, ISBN: 978-605-5044-06-0, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 16835)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilere Yönelik Çalışmalarda Kullanılmak Üzere Kılavuz Kitaplar ve Eğitim Programı Hazırlanması", Diğer (Uluslararası), Araştırmacı, 01.07.2017-31.08.2017 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi", Avrupa Birliği, Araştırmacı, 25.03.2013-24.05.2015 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"Psikososyal Destek Programlarının Yenilenmesi", Diğer (Uluslararası), Araştırmacı, 01.11.2017-12.12.2018 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2006- , Yard. Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, , (Diğer)

1990-1996, HEMŞİRE, Sağlık Bakanlığı, , (Diğer)

1996-2001, Rehber Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, , (Diğer)

2001-2006, Araştırma Görevlisi, Abanat İzzet Baysal Üniversitesi, , (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:rukiye.sahin@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1999-2006
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Bölümü

Tez Adı:
Yüksek Lisans
1996-1999
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Tez Adı:
Lisans
1990-1996

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent
2006-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2001-2006
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR.


İdari Görevler

Bölüm Başkanı
2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Dekan Yardımcısı
2007-2007
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Dekan Yardımcısı
2011-2013
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
2009-2010
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Süleyman ÇİFÇİ, (2010)., "9. sınıf öğrencilerinin sanal zorbalık düzeyleri ile empatik eğilim düzeyleri arasındaki ilişki", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Saadet DEMİRBAĞ BOLAT, (2010)., "ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin şiddete yönelik tutum ve zorba-kurban olma durumlarının aile içi şiddet açısından incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Mehmet ÜNALMIŞ, (2010)., "Lise 1. sınıf öğrencilerinin zorba/kurban davranışları ile sosyal beceri ve şiddete yönelik tutumları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
4.İlyas BESNİ, (2011)., "Üniversite öğrencilerinin aile içi şiddete yönelik tutumlarının cinsiyet, politik görüş ve şiddete maruz kalma açısından incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Fuad BAKİOĞLU, (2013)., "Kültürlerarası tolerans ile ahlaki olgunluk arasındaki ilişkinin incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Abdurrahman KENDİRCİ, (2013)., "Evli bireylerin öfke ifade tarzları ve şiddet sorumluluğunun incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Ahmet YUMUŞAK, (2013)., "Üniversite öğrencilerinin flört şiddetine yönelik tutumları, toplumsal cinsiyetçilik ve narsisistik kişilik özellikleri arasındaki ilişki", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Hacer KARAMEŞE, (2014)., "Lexington Evcil Hayvanlara Bağlanma Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması, Türkçe formun geçerlik ve güvenirlik çalışması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
9.Mahmut BIZANCIR, (2014)., "Ailede kadına yönelik şiddeti meşru görme, cinsiyetçilik, öznel iyi oluş: Üniversite öğrencileri üzerine bir çalışma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
10.Ahmet AYDEMİR, (2014)., "8. sınıf öğrencilerinin zorba/kurban davranışları, benlik algıları ve rehberlik ihtiyaçlarının incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
11.Ümit KÜSGÜLÜ, (2014)., "Üniversite öğrencilerinin mutluluk, umut ve narsisizm düzeylerinin incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
12.Miray ÖZER TOĞUŞLU, (2014)., "Evli bireylerde bağlanma stilleri ve cinsiyet rollerinin yükleme biçimini yordayıcı rolü", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
13.Yahya ŞAHİN, (2015)., "Üniversite öğrencilerinin mutluluk, iyimserlik ve özgecilik düzeylerinin incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
14.Ahmet ERDEM, (2017)., "Kontrollü internet kullanımı psikoeğitim programının üniversite öğrencilerinin problemli internet kullanımlarına etkisinin incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Doktora
15.Yalçın DEMİR, (2017)., "Mutluluk, özgünlük ve yaşamın anlamı arasındaki ilişkilerin Yapısal Eşitlik Modeli ile incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
16.Şefika ERDEM, (2019)., "Üstün yeteneklilerin iyi oluşunda bilgelik, değerler ve benlik kavramının rolü", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Doktora
17.Oğuzhan ÇAKAN, (2019)., "Bilgeliğin yordayıcıları olarak entelektüel tevazu ve beş faktör kişilik özellikleri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
18.Yasemin ŞENGÖR, (2020)., "İyi oluşun yordayıcıları olarak yalnızlık ve nomofobi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Psikolojik Danışma Kuramları, Kitap, Editör, Lisans Yayıncılık


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ŞAHİN RUKİYE,BALOĞLU MUSTAFA,ERDEM AHMET,ERDEM ŞEFİKA (2020). Wisdom in relation to ecopsychological self. CURRENT PSYCHOLOGY, , Doi: 10.1007/s12144-019-00599-x (Yayın No: 6156478)
2.ŞAHİN RUKİYE,SARIKAYA YUSUF,BALOĞLU MUSTAFA (2017). Manevi anlam ve maneviyat ilişkisinin incelenmesi. Turkish Studies, 12(28), 681-702., Doi: 10.7827/TurkishStudies.12470 (Yayın No: 4208457)
3.ŞAHİN RUKİYE,Sarikaya Yusuf,BALOĞLU MUSTAFA (2017). Manevi anlam maneviyat ilişkisinin incelenmesi. Tukish Studies, 12(28), 681-702. (Yayın No: 3828699)
4.ŞAHİN RUKİYE (2017). Yazılı Basında Terör Kurbanı Çocuklar. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(9), 57-64. (Yayın No: 3901519)
5.ALDEMİR ABDULLAH,DEMİR YALÇIN,ŞAHİN RUKİYE,ÇAKAN OĞUZHAN (2017). OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ PROBLEM ÇÖZMEBECERİLERİ. Asos Journal The Journal of Academic and Social Science, 5(52), 588-602., Doi: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12595 (Yayın No: 3902006)
6.ERDEM AHMET,ŞAHİN RUKİYE (2017). Undergraduates’ Attitudes toward Dating Violence: Its Relationship with Sexism and Narcissism. International Journal of Higher Education, 6(6), 91-106., Doi: https://doi.org/10.5430/ijhe.v6n6p91 (Yayın No: 3662778)
7.TOTAN TARIK,ŞAHİN RUKİYE (2015). THE STEPWISE EFFECT OF EMOTIONAL SELFEFFICACY PROCESSES AND EMOTIONALEMPATHY ON YOUNG PEOPLE SSATISFACTION WITH LIFE. European Scientific Journal, 11(14), 442-456. (Yayın No: 1519863)
8.Yumuşak Ahmet,ŞAHİN RUKİYE (2014). Flörtte şiddete yönelik tutum ölçeklerinin güvenirlik ve geçerlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(49), 233-252., Doi: http://dx.doi.org/10.17755/esosder.55295 (Yayın No: 1053235)
9.ŞAHİN RUKİYE (2014). Concept of death in sufi thought. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(5), 1827-1834., Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.6826 (Yayın No: 1090600)
10.Bakioğlu Fuad,ŞAHİN RUKİYE (2014). Kültürlerarası tolerans ile ahlaki olgunluk arasındaki ilişkinin incelenmesi. The Journal of International Social Research, 7(29), 108-116. (Yayın No: 182472)
11.ŞAHİN RUKİYE,BALOĞLU MUSTAFA,Ünalmış Mehmet (2010). Turkish adolescents attitudes toward violence. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2), 2092-2098., Doi: 10.1016/j.sbspro.2010.03.287 (Yayın No: 183574)
12.ŞAHİN RUKİYE,ÖZTÜRK AYNAL ŞAFAK,Ünalmış Mehmet (2009). Professional ethics and moral values in Akhi institution. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1(1), 800-804., Doi: 0.1016/j.sbspro.2009.01.143 (Yayın No: 183472)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.SAADET DEMİRBAĞ BOLAT, RUKİYE ŞAHİN, MUSTAFA BALOĞLU (2011). Aile içi şiddet ve okul zorbalığı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 6(2), 147-162. (Yayın No: 182247)
2.ŞAHİN RUKİYE (2002). Almanyada meslek danışma merkezi tarafından yürütülen mesleki danışmanlık etkinlikleri Hannover kenti örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (1), 8 (Yayın No: 355683)
3.ŞAHİN RUKİYE (2002). Almanyada meslek danışma merkezi tarafından yürütülen mesleki danışmanlık etkinlikleri Hannover kenti örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 162-169. (Yayın No: 181918)
4.ŞAHİN RUKİYE (2001). Assertiveness and loneliness of fifth grade Turkish students. Abant İzzet Baysal Universitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2), 5 (Yayın No: 355686)
5.RUKİYE ŞAHİN, AYHAN DEMİR (2001). Assertiveness and loneliness of fifth grade Turkish students. Abant İzzet Baysal Universitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(3), 118-122. (Yayın No: 181989)
Diğer Dergilerdeki Makaleler :
1.ŞAHİN RUKİYE (2008). Sosyal beceriler ve kazanımı. İlköğretmen Eğitimci Dergisi, (20), 4 (Yayın No: 355943)
2.ŞAHİN RUKİYE (2007). Eğitim psikolojisi. İlköğretmen Eğitimci Dergisi, (10), 9 (Yayın No: 355937)
3.ŞAHİN RUKİYE (2006). Çocuklar travmatik doğal olaylar ve kayıplar. İlköğretmen Eğitimci Dergisi, (2), 3 (Yayın No: 355947)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.BALOĞLU MUSTAFA,ŞAHİN RUKİYE,Sarikaya Yusuf (2017). Manevi Anlam Ölçeği ve Maneviyat İfadeleri Envanterinin Türkçe’ye uyarlanması ve manevi anlam ile maneviyat ilişkisinin incelenmesi. 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3829019)
2.ŞAHİN RUKİYE,BALOĞLU MUSTAFA (2017). Fiziksel-zihinsel-manevi iyi oluş ve ölüm kaygısı. 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3829127)
3.ŞAHİN RUKİYE,BALOĞLU MUSTAFA,ERDEM AHMET,ERDEM ŞEFİKA (2017). Bilgeliğe Gelişimsel Yaklaşım: Ekopsikolojik Benlikle ilişkisi. 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3715050)
4.ÖZTÜRK AYNAL ŞAFAK,ŞAHİN RUKİYE (2017). Öğretmenlik Formasyon Programına Devam Eden Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. I. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3901298)
5.ERDEM AHMET,ŞAHİN RUKİYE,ARPACI İBRAHİM,ALKAN MUHAMMET FATİH (2018). Ödomanik İyi-Oluş Ölçeği Uyarlama Çalışması. III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4315123)
6.Çakan Oğuzhan,BAYTEMİR KEMAL,ŞAHİN RUKİYE (2018). Entelektüel Tevazu Ölçeği Uyarlama Çalışması. Internatıonal Learnıng Teachıng and Educatıonal Research Congress (ILTER-2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4917249)
7.KALAYCI AHMET,ŞAHİN RUKİYE,ERDEM AHMET (2018). Ödomanya, Bilgelik ve Maneviyat İlişkisi Konusunda Bir Derleme. Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları (International Learning, Teaching and Educational Research Congress - ILTER) (Özet Bildiri) (Yayın No:4347903)
8.ŞAHİN RUKİYE,TUNCER NURAN,PEMBECİOĞLU EMİNE NİLÜFER (2018). Teaching Universal Values by a Universal Source. 3rd South European and Mediteranean Conference on Citizenship Education “Inclusive Society Under Crisis”, (Özet Bildiri) (Yayın No:356017)
9.PEMBECİOĞLU EMİNE NİLÜFER,MECIAR MARCEL,ŞAHİN RUKİYE (2018). Active citizenship social media and responsibility of school and teachers. 12th Children’s Identity and Citizenship in Europe Network “Lifelong Learning and Active Citizenship (Özet Bildiri) (Yayın No:356034)
10.PEMBECİOĞLU EMİNE NİLÜFER,TUNCER NURAN,ŞENEL MUSTAFA,ŞAHİN RUKİYE (2018). Sosyal Ağlar Yeniliklerin Yayılımı Kuramı ve Gelecek Düşleri. Akademik Bilişim Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:356104)
11.ÖZTÜRK AYNAL ŞAFAK,ŞAHİN RUKİYE (2018). Professional teaching ethics and ethics education. The perspective of Turkey. . IInd International Congress of European Turks “ Education and Integration” (Özet Bildiri) (Yayın No:355927)
12.ARSLAN MEHMET,ŞAHİN RUKİYE (2018). The perceptions of Turkish students about citizenship in Germany. IInd International Congress of European Turks “ Education and Integration” (Özet Bildiri) (Yayın No:355739)
13.ŞAHİN RUKİYE,ARSLAN MEHMET (2018). Immigrant Turkish woman in Germany. IInd International Congress of European Turks “ Education and Integration” (Özet Bildiri) (Yayın No:356059)
14.ŞAHİN RUKİYE (2018). Yazılı Basında Terör Kurbanı Çocuklar. 7. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu: “Kentsel Güvenlik ve Çocuk Suçluluğu”, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2778994)
15.ŞAHİN RUKİYE (2018). Anlam ve Bilgelik Okulları Olarak Tekkeler. I. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3013929)
16.ŞAHİN RUKİYE,ÖZTÜRK AYNAL ŞAFAK (2018). Views of Candidate Teachers Towards Values Education A Comparative Analysis. International Conference on Social Sciences and Humanities (Özet Bildiri) (Yayın No:3013206)
17.ŞAHİN RUKİYE,BALOĞLU MUSTAFA (2018). Maneviyat İfadeleri Envanteri Uyarlama Çalı ması. I.Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3013950)
18.ŞAHİN RUKİYE,Balcı Esra,Kalaycı Ahmet,Gürdiş Volkan,Toprak Yasin (2018). Mutluluk Tipolojisi Yaşa Göre Farklılıklar. I.Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3013990)
19.ŞAHİN RUKİYE, BAKER ERDUR ÖZGÜR (2018). Kız çocuklarında sosyal doyum yalnızlık ve depresyon. . Eastern Mediterranean University Center For Women’s Studies Second Internatıonal Women’s Studies Conference, (Özet Bildiri) (Yayın No:356089)
20.ŞAHİN RUKİYE, BOLAT SAADET, ÇİFCİ SÜLEYMAN (2018). An analysis of Dede Korkut Epic in terms of social skills. International Congress on Children’s Literature of Turkish Folks (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:355880)
21.EMEL ÜLTANIR, ZEYNEP DENİZ YÖNDEM, RUKİYE ŞAHİN, ASLI TAYLI (2018). Quality assessment of the psychological counseling and guidance program. Education and Pedagogy and Education V: Quallity in Education in the Balkan Countries, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:355760)
22.ERGİNER AYSUN, ŞAHİN RUKİYE (2018). Opinions of woman academicians in higher education about gender discrimination. 10th International Conference on Further Education in the Balkan Countries (Özet Bildiri) (Yayın No:355794)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.ŞAHİN RUKİYE,BEDİR GÜLAY,ÖZBEK ÖZLEM YEŞİM (2018). Gençlerin şiddetin sebepleri ve kontrolüne ilişkin tutum ve inançları. XVI. Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:356134)
2.ÖZBEK ÖZLEM YEŞİM,ŞAHİN RUKİYE (2018). Şiddete yönelik tutum ölçeğinin güvenirlik ve geçerliği. XVI. Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:356146)
3.AYDIN BAHRİ, ŞAHİN RUKİYE (2018). Kaynaştırma programının uygulandığı okullardaki uygulamalarla yönetmeliklerin karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi XI. Ulusal Özel Eğitim Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:356160)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Psikososyal Güçlendirici Destek Programı Terör Travması (2018)., ŞAHİN RUKİYE,PİŞKİN METİN, Meb, Sayfa Sayısı: 147, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4571178)
2.Psikososyal Önleyici Destek Programı (2018)., BALOĞLU MUSTAFA,KESİCİ ŞAHİN,AK MEHMET,PİŞKİN METİN,ADIGÜZEL YUSUF,ÖZKAN YASEMİN,ÜNAL AHMET ZEKİ,ÇAPCIOĞLU İHSAN,OK ÜZEYİR,ÖLÇER ÖZÜNEL EVRİM,MURAT MEHMET,YILDIZ BIÇAKÇI MÜDRİYE,OLÇAY GÜL SERAY,ŞAHİN RUKİYE,YALÇIN SÜLEYMAN BARBAROS,BİLGİNER SAMİYE ÇİLEM,KARATAŞ KASIM,YÜREKLİ HÜLYA, Meb, Sayfa Sayısı: 373, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4572609)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Geçici Koruma Statüsündeki Bireylere YönelikÖzel Eğitim Hizmetleri Kılavuz Kitabı (2018)., TANHAN FUAD,ADIGÜZEL YUSUF,BALOĞLU MUSTAFA,SAĞIROĞLU ALİ ZAFER,KESİCİ ŞAHİN,ŞAHİN RUKİYE,KARATAŞ KASIM,YALÇIN SÜLEYMAN BARBAROS,KAYA HAVVA EYLEM, Meb Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Editör: Karasu, N., Göv, E., Bağrıaçık, T., Sayfa Sayısı: 333, ISBN: 978-975-11-4451-5, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3835087)
2.Geçici Koruma Statüsündeki Bireylere Yönelik Rehberlik Hizmetleri Klavuz Kitabı (2017)., KARATAŞ KASIM,ŞAHİN RUKİYE, Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Editör: Prof. Dr. Mustafa Baloğlu, Ertan Göv, Turgut Bağrıaçık, Sayfa Sayısı: 13, ISBN: 978-975-11-4451-5, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3902184)
3.Geçici Koruma Statüsündeki Bireylere Yönelik Rehberlik Hizmetleri Klavuz Kitabı (2017)., ŞAHİN RUKİYE,KARATAŞ KASIM, Meb Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Editör: Prof. Dr. Mustafa Baloğlu, Ertan Göv, Turgut Bağrıaçık, Sayfa Sayısı: 21, ISBN: 978-975-11-4451-5, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3902298)
4.Developments in Educational Sciences (2016)., ŞAHİN RUKİYE,ÖZTÜRK AYNAL ŞAFAK, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, Editör: Recep Efe, Irına Koleva, Emin Atasoy, İsa Cürebal, Sayfa Sayısı: 11, ISBN: 978-954-07-4139-0, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3013035)
5.Kişilik Psikolojisi (2016)., ŞAHİN RUKİYE, Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: Mustafa Baloğlu, Sayfa Sayısı: 27, ISBN: 978-605-320-457-2, Türkçe, Kitap Tercümesi, (Yayın No: 3236786)
6.Education at the Beginnig of the 21st Century (2015)., ÖZTÜRK AYNAL ŞAFAK,ŞAHİN RUKİYE,SÖNMEZ ÖMER FARUK, St. Kliment Ohridski University Press, Editör: Irina Koleva, Recep Efe, Zdravka Blagoeva Kostova, Emin Atasoy, Sayfa Sayısı: 13, ISBN: 978-954-07-4000-3, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2345886)
7.Psikolojik Danışma Kuramları (2014)., ŞAHİN RUKİYE, Lisans Yayıncılık, Editör: Ahmet Akın, Rukiye Şahin, Sayfa Sayısı: 14, ISBN: 978-605-5044-19-0, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 708280)
8.ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ (2013)., ŞAHİN RUKİYE, Nobel, Editör: Mustafa Baloğlu, Sayfa Sayısı: 29, ISBN: 78-605-133-683-1, Türkçe, Kitap Tercümesi, (Yayın No: 183030)
9.Öğrenme Psikolojisi (2013)., ŞAHİN RUKİYE, Nobel, Editör: Mustafa Baloğlu, Sayfa Sayısı: 15, ISBN: 78-605-133-683-1, Türkçe, Kitap Tercümesi, (Yayın No: 183134)
10.Otelcilik ve Turizm Alanında Öğretim (2013)., ŞAHİN RUKİYE, Dağyeli Verlag, Editör: Hasan Coşkun, Sayfa Sayısı: 12, ISBN: 987-393-5597-27-2, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 182822)
11.Sosyal Psikoloji (2013)., ŞAHİN RUKİYE, Lisans Yayıncılık, Editör: Hamit Coşkun, Sayfa Sayısı: 16, ISBN: 978-605-5044-06-0, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 16835)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilere Yönelik Çalışmalarda Kullanılmak Üzere Kılavuz Kitaplar ve Eğitim Programı Hazırlanması, Diğer (Uluslararası), Araştırmacı, 01.07.2017-31.08.2017 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
2.Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi, Avrupa Birliği, Araştırmacı, 25.03.2013-24.05.2015 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
3.Psikososyal Destek Programlarının Yenilenmesi, Diğer (Uluslararası), Araştırmacı, 01.11.2017-12.12.2018 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
Üniversite Dışı Deneyim

2006- Yard. DoçentGaziosmanpaşa Üniversitesi, , (Diğer)
2001-2006Araştırma GörevlisiAbanat İzzet Baysal Üniversitesi, , (Diğer)
1996-2001Rehber ÖğretmenMilli Eğitim Bakanlığı, , (Diğer)
1990-1996HEMŞİRESağlık Bakanlığı, , (Diğer)