GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

FEHİM KURULOĞLUž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Fehim KURULOĞLU

Fen-Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

fehim.kuruloglu@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Uluslararası İlişkiler Ofisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Bölüm

Tarih Bölümü 

Anabilim Dalı

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2010- 2016)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Tarih (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Ege Üniversitesi (2007- 2010)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (Yl) (Tezli)

LİSANS, Ege Üniversitesi (2002- 2007)

Edebiyat Fakültesi - Tarih Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "1960-1965 Yılları Arası Türkiye’Xxde Siyasal, Sosyal Ve Ekonomik Hayat", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016

YÜKSEK LİSANS, "Altay Spor Kulübü Tarihi", Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı/ (2010- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Erasmus Koordinatörü , Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Türkiye Cumhuriyeti'nin Sosyal Ve Ekonomik Tarihi, Yüksek Lisans, (2021-2022)

Xx. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Lisans, (2021-2022)

Türkiye Cumhuriyeti'nin Sosyal Ve Ekonomik Tarihi, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Xx.Yüzyıl Siyasi Tarihi, Lisans, (2019-2020)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Merve ÇETİNEL, "İki Savaş Arası Dönem'de Polonya Ve Türkiye'nin Yeniden İnşasının Karşılaştırılması (1919-1939)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Ana Bilim Dalı, 2022

Editörlük

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (TR DİZİN), Dergi, Yrd. Editör, Tokat Gazosmanpaşa Yayınları, 01.01.2018

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (TR DİZİN), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.01.2018

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (TR DİZİN), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yayınları

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (TUBİTAK ULAKBİLİM, SOBİAD), Dergi, Yrd. Editör, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (TR DİZİN), Dergi, Yrd. Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.01.2015

Tokat Gaziosmanpasa Universitesi Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi (TR DİZİN), Dergi, Yrd. Editör, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.01.2018 - 19.02.2019

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (TR DİZİN), Dergi, Yrd. Editör, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.01.2018

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   KURULOĞLU FEHİM, (2022). "The Usual Suspect: Turkey's Former Pm Huseyin Rauf Orbay's Journey To India İn 1933", Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, (41), 229-253. (Yayın No: 7725534)

2   KURULOĞLU FEHİM, (2021). "A Case Of Local Press On Agenda Settıng The Effect Of The Antalya Newspaper On Turkısh-Italıan Relatıons 1923-1925", Nuova Rıvısta Storıca, 105(3), 937-964. (Yayın No: 7286366) [AHCI]

3   KURULOĞLU FEHİM, (2019). "İzmir Futbolunda Birlik Beraberlik Günleri: Muhtelit Takımlar", İzmir Araştırmaları Dergisi, 5(11), 51-79. (Yayın No: 7208785)

4   KURULOĞLU FEHİM, (2019). "Sabık Milli Müdafaa Ve Münakalat Vekili Hasan Şemi Ergin’İn Hatırat Ve Günlüğünde 27 Mayıs’A Giden Sürecin Yansımaları", Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, 15(29), 149-173. (Yayın No: 5111302)

5   KURULOĞLU FEHİM, (2018). "Mütareke Dönemi İzmir Spor Hayatı", Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları, 18297-314. (Yayın No: 4507195)

6   KURULOĞLU FEHİM, (2017). "“27 Mayıs Darbesi Sonrası Türk Dış Politikasında Yeni Açılımlar: Ortadoğu Ve Sovyetler Birliği İle İlişkiler (1960-1965)”", Karadeniz Araştırmaları, (54), 207-234., Doi: http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1103 (Yayın No: 3538825)

7   KURULOĞLU FEHİM, (2012). "Birinci Dünya Savaşı Ve Milli Mücadelede Bir Subay Ali Yaver Toros 1885 1967", Gazi Türkiyat, 11(11), 127-136. (Yayın No: 287725)

8   KURULOĞLU FEHİM, (2010). "Osmanlı Devleti’Nde Müzecilik", Tarih Okulu, (VI), 45-61. (Yayın No: 3855225)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   KURULOĞLU FEHİM, (2021). "İzmir Spor Tarihi İçin Yeni Bir Belge: İzmir İdman Yurdu Nizamnamesi", Gaziosmanpasa Universitesi Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi, 16(2), 202-213., Doi: 10.48145/gopsbad.1027796 (Yayın No: 7372757)

2   KURULOĞLU FEHİM, (2018). "Devrin Üç Bakanının Gözünden Mustafa Kemal Paşa", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 34(97), 55-80. (Yayın No: 4272343)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   KURULOĞLU FEHİM (2018). İngiliz Emperyalizmi Bağlamında Birinci Dünya Savaşının Nedenlerini Yeniden Düşünmek. Uluslararası Savaşan Devletlerin Tarihçilerinin Gözüyle 100. Yılında Birinci Dünya Savaşı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4522838)

2   KURULOĞLU FEHİM (2018). BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NDA TÜRK SAVAŞ ESİRLERİNİN YAYIN FAALİYETLERİNE BİR ÖRNEK TÜRK VARLIĞI 1919-1920. Türk Basın Tarihi Uluslararası Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2900758)

3   KURULOĞLU FEHİM (2017). Türkiye de Planlı Döneme Geçişte Turizme Bakışlar 1960 1965. Uluslararası Türkiye Cumhuriyetinin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2587890)

4   KURULOĞLU FEHİM (2016). Approaches and Analysis on Kurdish Question of The First Military Administration in Turkey. 5th Humanities and Social Sciences Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:3540526)

5   KURULOĞLU FEHİM (2015). Manastır da Bir Türk Gazetesi Neyyir-i Hakikat. Uluslararası VII. Atatürk Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2587861)

6   KURULOĞLU FEHİM (2013). Kıbrıs Barış Harekatı Öncesi ve Sırasında Polonya Kamuoyundan Bir Kesit Nowiny Rzeszowskie. 3. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2587870)

7   KURULOĞLU FEHİM (2013). Sydney Morning Herald Gazetesi ne Göre Gelibolu da Savaş ve Barış. 3. Uluslararası Gelibolu Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:288367)

8   KURULOĞLU FEHİM Türkiye’nin Spor Diplomasisi ve Balkan Oyunları. Uluslararası Balkan Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:7321262)

9   KURULOĞLU FEHİM Sports Diplomacy and Propaganda in Turkish Foreign Policy in Early Republican Period. Joint 2021 CESH/ISHPES CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:7286367)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

1   KURULOĞLU FEHİM (2012). Arşiv Belgeleri Işığında Zile de Meydana Gelen Doğal Afetler. II. Tarihi ve Kültürü ile Zile Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2587879)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

1   Tek Parti Döneminde Basın Ve Basın Özgürlüğü (2022)., KIZILKAYA AHMET, DEĞİRMENCİ FATİH, YILDIZ AYTAÇ, SİNİN SÜLEYMAN, KURULOĞLU FEHİM, KAYA MEHTAP, Gazi Kitabevi, Editör: Ahmet Kızılkaya, Sayfa Sayısı: 164, ISBN: 978-625-8413-73-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7627692)

2   20. Yüzyılda Türkiye-Ortadoğu İlişkileri (2021)., KURULOĞLU FEHİM, Pegem Akademi, Editör: Tuğluoğlu, Fatih, Yıldırım, Cihat, Okumuş, Osman, Sayfa Sayısı: 609, ISBN: 978-625-7676-75-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7042721)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:fehim.kuruloglu@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2010-2016
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih (Dr)

Tez Adı:1960-1965 Yılları Arası Türkiye’Xxde Siyasal, Sosyal Ve Ekonomik Hayat
Yüksek Lisans
2007-2010
Ege Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Altay Spor Kulübü Tarihi
Lisans
2002-2007
Ege Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi/Tarih BölümüAkademik Görevler

Araştırma Görevlisi
2010-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

Erasmus Koordinatörü
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2021-2022)XX. YÜZYIL SİYASİ TARİHİTürkçe3
(2019-2020)XX.YÜZYIL SİYASİ TARİHİTürkçe3
Yüksek Lisans
(2021-2022)TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİTürkçe3
(2020-2021)TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Merve ÇETİNEL, (2022)., "İki Savaş Arası Dönem'de Polonya ve Türkiye'nin Yeniden İnşasının Karşılaştırılması (1919-1939)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Tokat Gaziosmanpasa Universitesi Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi(TR DİZİN), Dergi, Yrd. Editör, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.01.2018 - 19.02.2019
2.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi(TR DİZİN), Dergi, Yrd. Editör, Tokat Gazosmanpaşa Yayınları, 01.01.2018
3.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi(TR DİZİN), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.01.2018
4.Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi(TR DİZİN), Dergi, Yrd. Editör, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.01.2018
5.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi(TR DİZİN), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yayınları
6.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi(TUBİTAK ULAKBİLİM, SOBİAD), Dergi, Yrd. Editör, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
7.Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi(TR DİZİN), Dergi, Yrd. Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.01.2015