GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

TEKİN ÖZTEKİNž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Tekin ÖZTEKİN

Ziraat Fakültesi / Biyosistem Mühendisliği Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

tekin.oztekin@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Ziraat Fakültesi 

Bölüm

Biyosistem Mühendisliği Bölümü 

Anabilim Dalı

Arazi Ve Su Kaynakları Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Ohio State University (1995- 2000)

Agricultural Engineering -

YÜKSEK LİSANS, Uludağ Üniversitesi (1989- 1991)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Tarımsal Yapılar Ve Sulama (Yl) (Tezli)

LİSANS, Ankara Üniversitesi (1985- 1989)

Ziraat Fakültesi - Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "", Ohio State University Agricultural Engineering,

YÜKSEK LİSANS, "Sulama Amaçlı Su Depolama Yapılarının İşletim Modelleri Üzerinde Bir İnceleme", Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1991

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı - Biyosistem Mühendisliği

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Biyosistem Mühendisliği Bölümü/Arazi Ve Su Kaynakları Anabilim Dalı/ (2014- Devam Ediyor)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü/Tarımsal Yapılar Ve Sulama Anabilim Dalı/ (2009- 2014)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü/Tarımsal Yapılar Ve Sulama Anabilim Dalı/ (2004- 2009)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü/Tarımsal Yapılar Ve Sulama Anabilim Dalı/ (1994- 2004)

Araştırma Görevlisi, Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü/Kültür Teknik Anabilim Dalı/ (1989- 1994)


İdari Görevler

Dekan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Myo/Yüksekokul Müdürü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anabilim Dalı Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Burhan CENGİZ, "Tokat/ Erbaa Koşullarında Damla Sulama Yöntemi İle Sulanan Yer Fıstığında Farklı Sulama Aralıklarının Verim Ve Kalite Üzerine Etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Turgay DADAŞ, "Tokat/Erbaa Koşullarında Yağmurlama Sulama Yöntemi İle Sulanan Yer Fıstığında Farklı Sulama Aralıklarının Verim Ve Kalite Üzerine Etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Fatih SARI, "Düzce Koşullarında Yetiştirilen Yer Fıstığının Verim Ve Kalitesi Üzerine Farklı Sulama Aralıklarının Etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Hakan GÖKTÜRK, "Dsi 7. Bölge İlleri Yıllık Süreli Günlük Maksimum Yağışları İçin En Uygun Dağılımların Franmod Modeli İle Belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Mustafa ALKAN, "Microsoft Excel'in Arazi Tesviye Projelemesinde Kullanımı Üzerine Bir Araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Çağlar Özkan SEZER, "A Sınıfı Buharlaşma Kabından Olan Günlük Buharlaşmanın Modellerle Tahmini", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Mehmet Murat CÖMERT, "İşlenmiş Ve İşlenmemiş Arazi Koşullarında İkinci Ürün Karnabaharın (Brassica Oleraceae Var. Botrytis) Bitki Su Tüketimi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarımsal Yapılar Ve Sulama Ana Bilim Dalı, 2013

Yüksek Lisans, Gülay KARAHAN, "Erciyes Strato Volkanından Püskürtülen Ana Materyaller Üzerinde Oluşmuş Toprakların Ve Su Kaynaklarının Toksik Element Kirliliği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarımsal Yapılar Ve Sulama Ana Bilim Dalı, 2009

Doktora, Mehmet Murat CÖMERT, "Kestane Kabağında (Cucurbita Maxima Duch.) Kısmi Kök Kuruluğu Ve Su Stresine Bağlı Verim Ve Kalite Değişimlerinin Belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2020

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

Alkan Mustafa,ÖZTEKİN TEKİN, (2019). "A Research On The Usage Of Least Squares Land Grading Design Method İn Microsoft Excel", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 36(1), 1-9. (Yayın No: 5823345)

SEZER ÇAĞLAR ÖZKAN,ÖZTEKİN TEKİN,SEZER ESRA KUTLU, (2018). "A-Sınıfı Buharlaşma Kabından Olan Buharlaşma Miktarının Penman Ve Priestley-Taylor (Pt) Modelleri İle Tahmini", Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 5511-20., Doi: 10.20289/zfdergi.414100 (Yayın No: 4624384)

SEZER ÇAĞLAR ÖZKAN,ÖZTEKİN TEKİN,SEZER ESRA KUTLU, (2017). "A Sınıfı Buharlaşma Kabından Olan Günlük Buharlaşmanın Kohler-Nordenson-Fox (Knf) Ve Christiansen Modelleri İle Tahmini", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 6(BSM-2017), 184-196. (Yayın No: 3891848)

SEZER ÇAĞLAR ÖZKAN,ÖZTEKİN TEKİN,CÖMERT MEHMET MURAT, (2017). "A Sınıfı Buharlaşma Kabından Olan Anlık Buharlaşma Miktarının Ultrasonik Derinlik Ölçer İle Belirlenmesi", Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31(1), 1-7. (Yayın No: 3889629)

CÖMERT MEHMET MURAT,ÖZTEKİN TEKİN, (2016). "İşlenmiş Ve İşlenmemiş Arazi Koşullarında İkinci Ürün Karnabaharın Brassica Ole", Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpasa University, 33(2016-1), 173-173., Doi: 10.13002/jafag918 (Yayın No: 3037701)

SEZER Çağlar Özkan,ÖZTEKİN TEKİN, (2016). "A Sınıfı Buharlaşma Kabından Olan Günlük Buharlaşmanın Penman Ve Linacre Modelle", Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpasa University, 33(2016-3), 137-137., Doi: 10.13002/jafag1055 (Yayın No: 3039082)

ÖZTEKİN TEKİN,GEBOLOĞLU NAİF, (2015). "Evapotranspiration Yield Components And Some Quality Attributes Of Subsurface Drip İrrigated Broccoli Under Three Soil Water Depletion Levels", Journal Of Agricultural Science And Technology, 17(4), 963-976. (Yayın No: 1532356) [SCI-Expanded]

ÖZTEKİN TEKİN, (2013). "Short Term Effects Of Land Leveling On İrrigation Related Some Soil Properties İn A Clay Loam Soil", Scientific World Journal, 2013(187490), 1-16. (Yayın No: 495755) [SCI-Expanded]

ÖZTEKİN TEKİN, (2011). "Estimation Of The Parameters Of Wakeby Distribution By A Numerical Least Squares Method And Applying İt To The Annual Peak Flows Of Turkish Rivers", Water Resources Management, 25(5), 1299-1313. (Yayın No: 465867) [SCI-Expanded]

ÖZTEKİN TEKİN, (2011). "Samsun Sinop Ordu Ve Tokat İlleri Günlük En Yüksek Yağışları İçin En Uygun Dağılımların Belirlenmesi", Anadolu J. Agr. Sci. (Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi), 26(26), 194-202. (Yayın No: 467835)

Tekin ÖZTEKİN, Tekin SUSAM, Resul Gerçekcioğlu, (2008). "Tokat Kazova Arazilerinin Şeftali Yetiştiriciliğine Uygunluklarının Coğrafi Bilgi Sistemi Yardımıyla Belirlenmesi", Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(2), 215 (Yayın No: 468267)

ÖZTEKİN TEKİN, (2007). "Wakeby Distribution For Representing Annual Extreme And Partial Duration Rainfall Series", Meteorological Applications, 14(4), 381 (Yayın No: 468789) [SCI-Expanded]

Hüseyin ŞİMŞEK, Tekin ÖZTEKİN, Alper DURAK, (2007). "Variability İn Some İrrigation Related Soil Properties Of The Alluvial Soils Formed By The Yesilirmak River", Asian Journal Of Chemistry, 19(19), 5601 (Yayın No: 483641) [SCI-Expanded]

ÖZTEKİN TEKİN, (2006). "Saturated Hydraulic Conductivity Variation İn Cultivated And Virgin Soil", Turkish Journal Of Agriculture And Forestry, 30(1), 1 (Yayın No: 484535)

Engin ÖZGÖZ, Tekin ÖZTEKİN, Hikmet GÜNAL, (2006). "Assessment Of Wheel Traffic Effect On Soil Compaction Using A Soil Core Sampler", New Zealand Journal Of Agricultural Research, 49(49), 299 (Yayın No: 468711)

ÖZTEKİN TEKİN, (2006). "Analysis Of Frost Damage Risks İn Peach Orchards Around Tokat Turkey", International J. Natural And Engineering Sciences, 2(2), 45 (Yayın No: 468443)

ÖZTEKİN TEKİN, (2005). "Comparison Of Parameter Estimation Methods For The Three Parameter Generalized Pareto Distribution", Turkish Journal Of Agriculture And Forestry, 29(6), 419 (Yayın No: 485007)

ÖZTEKİN TEKİN, (2002). "Simulating Water Flow To A Subsurface Drain İn A Layered Soil", Turkish Journal Of Agriculture And Forestry, 26(26), 179 (Yayın No: 485331)

ÖZTEKİN TEKİN, (2002). "Hydraulic Conductivity Evaluation For A Drainage Simulation Model Draınmod", Turkish Journal Of Agriculture And Forestry, 26(26), 37 (Yayın No: 485241)

ÖZTEKİN TEKİN,Brown Larry C,Holdsworth PM,KURUNÇ AHMET,Rector D, (1999). "Evaluating Drainage Design Parameters For Wastewater İrrigation Applications To Minimize İmpact On Surface Waters", Applied Engineering İn Agriculture, 15(5), 449 (Yayın No: 485739) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

YILDIZ ADİL KORAY,ÖZTEKİN TEKİN,CÖMERT MEHMET MURAT, (2017). "Brokoli Taç İzdüşüm Alanının Görüntü İşleme Yöntemi Kullanılarak Hesaplanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(Ek sayı), 173-178. (Yayın No: 3882862)

ÖZTEKİN TEKİN, (2011). "An Automatic Frost Protection System With Microsprinklers For Fruit Trees", Journal Of Agricultural Machinery Science (Tarım Makinaları Bilimi Dergisi), 7(3), 247-251. (Yayın No: 465775)

İrfan OĞUZ, Tekin ÖZTEKİN, Özlem AKAR, (2008). "Tokat Kazova Daki Uzun Yıllık Yağış Ve Sıcaklık Gidişlerinin Kuraklık Açısından İrdelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(25), 71 (Yayın No: 483428)

Tekin ÖZTEKİN, Selma ÖZTEKİN, İrfan Oğuz, (2008). "Tokat Kazova Koşullarındaki Saatlik Toprak Sıcaklıklarının Periyodik Sinüs Dalga Eşitliği İle İlişkilendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1(1), 55 (Yayın No: 468519)

Tekin ÖZTEKİN, Bilal CEMEK, Larry C. BROWN, (2007). "Pedotransfer Functions For The Hydraulic Properties Of Layered Soils", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 24(2), 77 (Yayın No: 468594)

SUSAM TEKİN,KARAMAN SEDAT,ÖZTEKİN TEKİN, (2006). "Yüzey Suları Coğrafi Bilgi Sistemi Tokat İli Örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(23), 75 (Yayın No: 484005)

ÖZTEKİN TEKİN, (2004). "Basınç Dengeleyicili Bir Damlatıcının Genel Özellikleri İle Basınç Dengeleyicili Damlatıcıların Geleneksel Damlatıcılara Göre Avantaj Ve Dezavantajları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(21), 51 (Yayın No: 485182)

Tekin ÖZTEKİN, Aliosman DEMİR, (2001). "Uludağ Üniversitesi Tarımsal Araştırma Ve Uygulama Merkezi Bahçe Arazisi İçin Uygun Sulama Yöntemlerinin Belirlenmesi Ve Sistemin Projelenmesi", Uludağ Universitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 15(2), 39 (Yayın No: 485538)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

SEZER ÇAĞLAR ÖZKAN,ÖZTEKİN TEKİN,SEZER ESRA KUTLU (2018). Predictionof Evaporation From Class A Evaporation Pan with the Use of Penman and Priestley-Taylor (PT) Models. International Symposium Ecology 2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4624919)

SEZER ÇAĞLAR ÖZKAN,ÖZTEKİN TEKİN,SEZER ESRA KUTLU (2018). Predictionof Evaporation From Class A Evaporation Pan with the Use of Penman and Priestley-Taylor (PT) Models. International Symposium Ecology 2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4624686)

ÖZTEKİN SELMA,ÖZTEKİN TEKİN (2017). Quality Contents in Organically Grown Broccoli. INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, FOREST, FOOD SCIENCES AND TECHNOLOGIES (ICAFOF 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3895771)

ÖZTEKİN SELMA,ÖZTEKİN TEKİN (2017). The Effect of Different Organic Fertilizers Applications on the Lettuce Yield Components. INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, FOREST, FOOD SCIENCES AND TECHNOLOGIES (ICAFOF 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3896174)

Selma Öztekin,Nurhan Mutlu,Gülçin Altıntaş,ÖZTEKİN TEKİN,GEBOLOĞLU NAİF,ELMASTAŞ MAHFUZ,Aydın Mine,Noyan Ömer Faruk (2015). İnfluence of organic fertilizers on soil physical properties. 2nd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment (Poster) (Yayın No:1837116)

öztekin selma,ÖZTEKİN TEKİN,mutlu nurhan,altıntaş gülçin,GEBOLOĞLU NAİF,ELMASTAŞ MAHFUZ,aydın mine,noyan ömer faruk The influence of different organic fertilizers on yield of cauliflower. VII International Scientific Agriculture Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3091593)

Öztekin Selma,ÖZTEKİN TEKİN,Mutlu Nurhan,Altıntaş Gülçin,GEBOLOĞLU NAİF,ELMASTAŞ MAHFUZ,Aydın Mine,Noyan Ömer Faruk The influence of different organic fertilizers on pH of Cauliflower. 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry (Özet Bildiri) (Yayın No:3063276)

ÖZTEKİN TEKİN,GEBOLOĞLU NAİF Organic fertilizers in cauliflower Effect on vitamin C. 4. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Poster) (Yayın No:1837778)

Öztekin T., S. Karaman and L.C. Brown, S. Karaman and L.C. Brown The best distributions for maximum and minimum daily temperatures of Columbus Ohio. An ASABE Meeting Presentation Paper No. 072298, Minneapolis, Minnesota (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:550741)

Oztekin T., N.M. N’Jie, J. Hothem, L. Luckeydoo, L.C. Brown, N.R. Fausey, B.J. Czartoski, and G. Mills Monitoring system for water quality and quantity and ecological parameters at the DARA wetland reservoir subirrigation system site. An ASAE Meeting Presentation Paper No. 98-2110, Orlando, Florida (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:549607)

Oztekin T., L.C. Brown, N.R. Fausey Oztekin T L C Brown and N R Fausey Modification and evaluation of the WEPP hillslope model for subsurface drained cropland. An ASAE Meeting Presentation Paper No. 04-2274, Ottawa, Ontario, Canada (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:550422)

Oztekin T., L.C. Brown, N.R. Fausey Evaluation of the hydrology components of the WEPP hillslope and WEPP WTM models for subsurface drained cropland Proc of the International Symposium on Soil Erosion Research for the 21 th Century ASAE 713 p 657 660 Honolulu Hawaii 2001. Proc. of the International Symposium on Soil Erosion Research for the 21’th Century ASAE.713 p., 657-660, Honolulu, Hawaii (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:550243)

Oztekin T., L.C. Brown Modification of the WEPP hillslope model for subsurface drained cropland. Proc. of the International Symposium on Soil Erosion Research for the 21’th Century ASAE.713 p., 314-317, Honolulu, Hawaii (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:550041)

ÖZTEKİN TEKİN Test and evaluation of FRANMOD model using annual peak flows of Turkish rivers. Öztekin, T. , “Test and evaluation of FRANMOD model using annual peak flows of Turkish rivers”, International Congress on River Basin Management, Volume 2, 669-681, Antalya, Turkey (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:550888)

Oztekin, T., P.M. Holdsworth, L.C. Brown, A. Kurunc and D. Rector Evaluating drainage design parameters for wastewater irrigation applications to minimize impact on surface waters. An ASAE Meeting Presentation Paper No. 97-2166, Minneapolis, Minnesota, 1997 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:545278)

Oztekin, T., P.M. Holdsworth, L.C. Brown, A. Kurunc and D. Rector Evaluating drainage design parameters for wastewater irrigation applications to minimize impact on surface waters. Proc. of the 7’th International Drainage Symposium, ASAE. 738p, Orlando, Florida (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:545480)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

YILDIZ ADİL KORAY,ÖZTEKİN TEKİN,CÖMERT MEHMET MURAT Brokoli Taç İzdüşüm Alanının Görüntü İşleme Yöntemi Kullanılarak Hesaplanması. 2. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3575127)

Öztekin, T.; Karaman, S., Cömert, M.M. Tokat aylık solar radyasyon değerleri için uygun dağılımların belirlenmesi. 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu (Poster) (Yayın No:1268604)

Sağlam, N., Geboloğlu, N.; Öztekin, T.; Aydın, M.; Yücel, H., Durukan, A., Çakmak, P. Kavunda farklı dikim derinlikleri ve sulama seviyelerinin verim ve kalite özelliklerine etkisi. Ulusal Tarım Kongresi (Poster) (Yayın No:1268599)

Geboloğlu, N.; Şahin, S., Öztekin, T., Sağlam, N., Yücel, H., Aydın, M., Durukan, A., Çakmak, P. Kavunda farklı potasyum dozları ve sulama seviyelerinin verim ve kalite özelliklerine etkisi. Ulusal Tarım Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1268596)

Öztekin S., N. Geboloğlu, M. Elmastaş, T. Öztekin, N. Mutlu, Ö.F. Noyan, M. Aydın Öztekin S N Geboloğlu M Elmastaş T Öztekin N Mutlu Ö F Noyan ve M Aydın Farklı organik gübre uygulamalarının bazı toprak özellikleri üzerine etkis. Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu, Samsun, 293-295 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:552366)

Öztekin S., S. Çelik, T. Öztekin Farklı organik gübre uygulamalarının brokkoli Brassica oleraceae L nin erkencilik ve verimi üzerine etkisi. II. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Ankara, 1107-1109 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:552186)

Öztekin T., L. Gökrem, H. Şimşek, M. Özgen Şeftali ağaçlarının ilkbahar geç donlarından otomatik mini yağmurlama sulama yöntemiyle korunması üzerine bir araştırma. ”, I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, Kahramanmaraş, 1012-1018 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:551975)

Öztekin T., ve İ. Oğuz Tokat Uğrak havzasında uzun yıllık yağış ve akım verilerinin kuraklık açısından irdelenmes. III. Ulusal Kar Kongresi, Erzurum, 9 s. (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:551745)

Öztekin T., S. Öztekin ve İ. Oğuz, S. Öztekin ve İ. Oğuz Tokat Kazova koşullarında saatlik toprak sıcaklıklarının analizi üzerine bir çalışma. 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, Konya, 1068-1073 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:551548)

ÖZTEKİN TEKİN Farklı iki soğuklama modelinin Tokat koşullarında yetişen elmanın çiçeklenme zamanını tahminine uygunlukları üzerine bir araştırma. V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt 1: Meyvecilik, Erzurum, 566-569 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:551256)

ÖZTEKİN TEKİN Tokat mevsimsel minimum ve maksimum günlük sıcaklıkları için en uygun dağılımlar. Öztekin, T. , “Tokat mevsimsel minimum ve maksimum günlük sıcaklıkları için en uygun dağılımlar”, V. Ulusal Hidroloji Kongresi, ODTÜ-Ankara, 391-399 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:551072)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Bilgi Teknolojilerinin Tarımda Kullanımı (2015)., ÖZTEKİN TEKİN, Asabe, Editör: Tarhan, S.; Özgüven, M.M., Sayfa Sayısı: 16, ISBN: 1892769549, İngilizce(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 1532362)

Bilgi Teknolojilerinin Tarımda Kullanımı (2015)., ÖZTEKİN TEKİN, Asabe, Editör: Tarhan, S.; Özgüven, M.M., ISBN: 1892769549, İngilizce(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 1532368)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"GOP Üniversitesi Öğretim Birimlerinin Bilgisayar Temelli Teknolojik Alt Yapısının Geliştirilmesi", Diğer (Ulusal), Araştırmacı, 02.05.2017-26.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Farklı organik gübre uygulamalarının karnabaharda verim kalite ve toprak özelliklerine etkisi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 20.04.2011-11.02.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Farklı Boğaz Doldurma Yöntemleri ve Sulama Sıklığının Kavunda Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi", ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı (Tamamlandı)

"Wetland Reservoir Subirrigation Systems", DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)

"Hidrolik tahrikli bozulmamış toprak örneği alma aletinin geliştirilmesi", BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Şeftali ağaçlarının ilkbahar geç donlarından otomatik mini yağmurlama sulama yöntemiyle korunması üzerine bir araştırma", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Erciyes strato volkanından püskürtülen anamateryaller üzerinde oluşmuş topraklar ve çevre ile etkileşimleri", TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

"İşlenmiş ve işlenmemiş arazi koşullarında ikinci ürün karnabaharın bitki su tüketimi", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2009, Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi,

1989-1994, Araştırma Görevlisi, Uludağ Üniversitesi,

1994-1999, Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi,

1999-2000, Research Assistant, Ohio State University,

2000-2004, Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi,

2004-2009, Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi,

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:tekin.oztekin@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1995-2000
Ohio State University
Agricultural Engineering

Tez Adı:
Yüksek Lisans
1989-1991
Uludağ Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarımsal Yapılar Ve Sulama (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Sulama Amaçlı Su Depolama Yapılarının İşletim Modelleri Üzerinde Bir İnceleme
Lisans
1985-1989
Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar Ve Sulama BölümüAkademik Görevler

Profesör
2014-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ARAZİ VE SU KAYNAKLARI ANABİLİM DALI/
Doçent
2009-2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ/TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM DALI/
Yardımcı Doçent
2004-2009
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ/TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
1994-2004
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ/TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
1989-1994
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ/KÜLTÜR TEKNİK ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

Bölüm Başkanı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Dekan Yardımcısı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
MYO/Yüksekokul Müdürü
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Gülay KARAHAN, (2009)., "Erciyes strato volkanından püskürtülen ana materyaller üzerinde oluşmuş toprakların ve su kaynaklarının toksik element kirliliği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarımsal Yapılar Ve Sulama Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Mehmet Murat CÖMERT, (2013)., "İşlenmiş ve işlenmemiş arazi koşullarında ikinci ürün karnabaharın (Brassica oleraceae var. botrytis) bitki su tüketimi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarımsal Yapılar Ve Sulama Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Çağlar Özkan SEZER, (2015)., "A sınıfı buharlaşma kabından olan günlük buharlaşmanın modellerle tahmini", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Mustafa ALKAN, (2017)., "Microsoft Excel'in arazi tesviye projelemesinde kullanımı üzerine bir araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Hakan GÖKTÜRK, (2018)., "DSİ 7. bölge illeri yıllık süreli günlük maksimum yağışları için en uygun dağılımların FRANMOD modeli ile belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Burhan CENGİZ, (2019)., "Tokat/ Erbaa koşullarında damla sulama yöntemi ile sulanan yer fıstığında farklı sulama aralıklarının verim ve kalite üzerine etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Turgay DADAŞ, (2019)., "Tokat/Erbaa koşullarında yağmurlama sulama yöntemi ile sulanan yer fıstığında farklı sulama aralıklarının verim ve kalite üzerine etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Fatih SARI, (2019)., "Düzce koşullarında yetiştirilen yer fıstığının verim ve kalitesi üzerine farklı sulama aralıklarının etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
9.Mehmet Murat CÖMERT, (2020)., "Kestane kabağında (Cucurbita maxima Duch.) kısmi kök kuruluğu ve su stresine bağlı verim ve kalite değişimlerinin belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Doktora


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.Alkan Mustafa,ÖZTEKİN TEKİN (2019). A research on the usage of least squares land grading design method in Microsoft Excel. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 36(1), 1-9. (Yayın No: 5823345)
2.SEZER ÇAĞLAR ÖZKAN,ÖZTEKİN TEKİN,SEZER ESRA KUTLU (2018). A-sınıfı Buharlaşma Kabından Olan Buharlaşma Miktarının Penman ve Priestley-Taylor (PT) Modelleri ile Tahmini. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 5511-20., Doi: 10.20289/zfdergi.414100 (Yayın No: 4624384)
3.SEZER ÇAĞLAR ÖZKAN,ÖZTEKİN TEKİN,SEZER ESRA KUTLU (2017). A Sınıfı Buharlaşma Kabından Olan Günlük Buharlaşmanın Kohler-Nordenson-Fox (KNF) ve Christiansen Modelleri ile Tahmini. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 6(BSM-2017), 184-196. (Yayın No: 3891848)
4.SEZER ÇAĞLAR ÖZKAN,ÖZTEKİN TEKİN,CÖMERT MEHMET MURAT (2017). A Sınıfı Buharlaşma Kabından Olan Anlık Buharlaşma Miktarının Ultrasonik Derinlik Ölçer ile Belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31(1), 1-7. (Yayın No: 3889629)
5.CÖMERT MEHMET MURAT,ÖZTEKİN TEKİN (2016). İşlenmiş ve İşlenmemiş Arazi Koşullarında İkinci Ürün Karnabaharın Brassica ole. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, 33(2016-1), 173-173., Doi: 10.13002/jafag918 (Yayın No: 3037701)
6.SEZER Çağlar Özkan,ÖZTEKİN TEKİN (2016). A Sınıfı Buharlaşma Kabından olan Günlük Buharlaşmanın Penman ve Linacre Modelle. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, 33(2016-3), 137-137., Doi: 10.13002/jafag1055 (Yayın No: 3039082)
7.ÖZTEKİN TEKİN,GEBOLOĞLU NAİF (2015). Evapotranspiration yield components and some quality attributes of subsurface drip irrigated broccoli under three soil water depletion levels. Journal of Agricultural Science and Technology, 17(4), 963-976. (Yayın No: 1532356)
8.ÖZTEKİN TEKİN (2013). Short term effects of land leveling on irrigation related some soil properties in a clay loam soil. Scientific World Journal, 2013(187490), 1-16. (Yayın No: 495755)
9.ÖZTEKİN TEKİN (2011). Estimation of the parameters of Wakeby distribution by a numerical least squares method and applying it to the annual peak flows of Turkish rivers. Water Resources Management, 25(5), 1299-1313. (Yayın No: 465867)
10.ÖZTEKİN TEKİN (2011). Samsun Sinop Ordu ve Tokat illeri günlük en yüksek yağışları için en uygun dağılımların belirlenmesi. Anadolu J. Agr. Sci. (Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi), 26(26), 194-202. (Yayın No: 467835)
11.Tekin ÖZTEKİN, Tekin SUSAM, Resul Gerçekcioğlu (2008). Tokat Kazova arazilerinin şeftali yetiştiriciliğine uygunluklarının coğrafi bilgi sistemi yardımıyla belirlenmesi. Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(2), 215 (Yayın No: 468267)
12.ÖZTEKİN TEKİN (2007). Wakeby distribution for representing annual extreme and partial duration rainfall series. Meteorological Applications, 14(4), 381 (Yayın No: 468789)
13.Hüseyin ŞİMŞEK, Tekin ÖZTEKİN, Alper DURAK (2007). Variability in some irrigation related soil properties of the alluvial soils formed by the Yesilirmak river. Asian Journal of Chemistry, 19(19), 5601 (Yayın No: 483641)
14.ÖZTEKİN TEKİN (2006). Saturated hydraulic conductivity variation in cultivated and virgin soil. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 30(1), 1 (Yayın No: 484535)
15.Engin ÖZGÖZ, Tekin ÖZTEKİN, Hikmet GÜNAL (2006). Assessment of wheel traffic effect on soil compaction using a soil core sampler. New Zealand Journal of Agricultural Research, 49(49), 299 (Yayın No: 468711)
16.ÖZTEKİN TEKİN (2006). Analysis of frost damage risks in peach orchards around Tokat Turkey. International J. Natural and Engineering Sciences, 2(2), 45 (Yayın No: 468443)
17.ÖZTEKİN TEKİN (2005). Comparison of parameter estimation methods for the three parameter generalized Pareto distribution. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 29(6), 419 (Yayın No: 485007)
18.ÖZTEKİN TEKİN (2002). Simulating water flow to a subsurface drain in a layered soil. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 26(26), 179 (Yayın No: 485331)
19.ÖZTEKİN TEKİN (2002). Hydraulic conductivity evaluation for a drainage simulation model DRAINMOD. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 26(26), 37 (Yayın No: 485241)
20.ÖZTEKİN TEKİN,Brown Larry C,Holdsworth PM,KURUNÇ AHMET,Rector D (1999). Evaluating drainage design parameters for wastewater irrigation applications to minimize impact on surface waters. Applied Engineering in Agriculture, 15(5), 449 (Yayın No: 485739)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.YILDIZ ADİL KORAY,ÖZTEKİN TEKİN,CÖMERT MEHMET MURAT (2017). Brokoli Taç İzdüşüm Alanının Görüntü İşleme Yöntemi Kullanılarak Hesaplanması. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(Ek sayı), 173-178. (Yayın No: 3882862)
2.ÖZTEKİN TEKİN (2011). An automatic frost protection system with microsprinklers for fruit trees. Journal of Agricultural Machinery Science (Tarım Makinaları Bilimi Dergisi), 7(3), 247-251. (Yayın No: 465775)
3.İrfan OĞUZ, Tekin ÖZTEKİN, Özlem AKAR (2008). Tokat Kazova daki uzun yıllık yağış ve sıcaklık gidişlerinin kuraklık açısından irdelenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(25), 71 (Yayın No: 483428)
4.Tekin ÖZTEKİN, Selma ÖZTEKİN, İrfan Oğuz (2008). Tokat Kazova koşullarındaki saatlik toprak sıcaklıklarının periyodik sinüs dalga eşitliği ile ilişkilendirilmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1(1), 55 (Yayın No: 468519)
5.Tekin ÖZTEKİN, Bilal CEMEK, Larry C. BROWN (2007). Pedotransfer functions for the hydraulic properties of layered soils. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 24(2), 77 (Yayın No: 468594)
6.SUSAM TEKİN,KARAMAN SEDAT,ÖZTEKİN TEKİN (2006). Yüzey suları coğrafi bilgi sistemi Tokat ili örneği. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(23), 75 (Yayın No: 484005)
7.ÖZTEKİN TEKİN (2004). Basınç dengeleyicili bir damlatıcının genel özellikleri ile basınç dengeleyicili damlatıcıların geleneksel damlatıcılara göre avantaj ve dezavantajları. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(21), 51 (Yayın No: 485182)
8.Tekin ÖZTEKİN, Aliosman DEMİR (2001). Uludağ Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Bahçe Arazisi için uygun sulama yöntemlerinin belirlenmesi ve sistemin projelenmesi. Uludağ Universitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 15(2), 39 (Yayın No: 485538)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.Selma Öztekin,Nurhan Mutlu,Gülçin Altıntaş,ÖZTEKİN TEKİN,GEBOLOĞLU NAİF,ELMASTAŞ MAHFUZ,Aydın Mine,Noyan Ömer Faruk (2015). İnfluence of organic fertilizers on soil physical properties. 2nd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment (Poster) (Yayın No:1837116)
2.ÖZTEKİN SELMA,ÖZTEKİN TEKİN (2017). Quality Contents in Organically Grown Broccoli. INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, FOREST, FOOD SCIENCES AND TECHNOLOGIES (ICAFOF 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3895771)
3.ÖZTEKİN SELMA,ÖZTEKİN TEKİN (2017). The Effect of Different Organic Fertilizers Applications on the Lettuce Yield Components. INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, FOREST, FOOD SCIENCES AND TECHNOLOGIES (ICAFOF 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3896174)
4.SEZER ÇAĞLAR ÖZKAN,ÖZTEKİN TEKİN,SEZER ESRA KUTLU (2018). Predictionof Evaporation From Class A Evaporation Pan with the Use of Penman and Priestley-Taylor (PT) Models. International Symposium Ecology 2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4624919)
5.SEZER ÇAĞLAR ÖZKAN,ÖZTEKİN TEKİN,SEZER ESRA KUTLU (2018). Predictionof Evaporation From Class A Evaporation Pan with the Use of Penman and Priestley-Taylor (PT) Models. International Symposium Ecology 2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4624686)
6.öztekin selma,ÖZTEKİN TEKİN,mutlu nurhan,altıntaş gülçin,GEBOLOĞLU NAİF,ELMASTAŞ MAHFUZ,aydın mine,noyan ömer faruk (2018). The influence of different organic fertilizers on yield of cauliflower. VII International Scientific Agriculture Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3091593)
7.Öztekin Selma,ÖZTEKİN TEKİN,Mutlu Nurhan,Altıntaş Gülçin,GEBOLOĞLU NAİF,ELMASTAŞ MAHFUZ,Aydın Mine,Noyan Ömer Faruk (2018). The influence of different organic fertilizers on pH of Cauliflower. 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry (Özet Bildiri) (Yayın No:3063276)
8.ÖZTEKİN TEKİN,GEBOLOĞLU NAİF (2018). Organic fertilizers in cauliflower Effect on vitamin C. 4. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Poster) (Yayın No:1837778)
9.Öztekin T., S. Karaman and L.C. Brown, S. Karaman and L.C. Brown (2018). The best distributions for maximum and minimum daily temperatures of Columbus Ohio. An ASABE Meeting Presentation Paper No. 072298, Minneapolis, Minnesota (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:550741)
10.Oztekin T., N.M. N’Jie, J. Hothem, L. Luckeydoo, L.C. Brown, N.R. Fausey, B.J. Czartoski, and G. Mills (2018). Monitoring system for water quality and quantity and ecological parameters at the DARA wetland reservoir subirrigation system site. An ASAE Meeting Presentation Paper No. 98-2110, Orlando, Florida (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:549607)
11.Oztekin T., L.C. Brown, N.R. Fausey (2018). Oztekin T L C Brown and N R Fausey Modification and evaluation of the WEPP hillslope model for subsurface drained cropland. An ASAE Meeting Presentation Paper No. 04-2274, Ottawa, Ontario, Canada (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:550422)
12.Oztekin T., L.C. Brown, N.R. Fausey (2018). Evaluation of the hydrology components of the WEPP hillslope and WEPP WTM models for subsurface drained cropland Proc of the International Symposium on Soil Erosion Research for the 21 th Century ASAE 713 p 657 660 Honolulu Hawaii 2001. Proc. of the International Symposium on Soil Erosion Research for the 21’th Century ASAE.713 p., 657-660, Honolulu, Hawaii (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:550243)
13.Oztekin T., L.C. Brown (2018). Modification of the WEPP hillslope model for subsurface drained cropland. Proc. of the International Symposium on Soil Erosion Research for the 21’th Century ASAE.713 p., 314-317, Honolulu, Hawaii (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:550041)
14.ÖZTEKİN TEKİN (2018). Test and evaluation of FRANMOD model using annual peak flows of Turkish rivers. Öztekin, T. , “Test and evaluation of FRANMOD model using annual peak flows of Turkish rivers”, International Congress on River Basin Management, Volume 2, 669-681, Antalya, Turkey (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:550888)
15.Oztekin, T., P.M. Holdsworth, L.C. Brown, A. Kurunc and D. Rector (2018). Evaluating drainage design parameters for wastewater irrigation applications to minimize impact on surface waters. An ASAE Meeting Presentation Paper No. 97-2166, Minneapolis, Minnesota, 1997 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:545278)
16.Oztekin, T., P.M. Holdsworth, L.C. Brown, A. Kurunc and D. Rector (2018). Evaluating drainage design parameters for wastewater irrigation applications to minimize impact on surface waters. Proc. of the 7’th International Drainage Symposium, ASAE. 738p, Orlando, Florida (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:545480)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.YILDIZ ADİL KORAY,ÖZTEKİN TEKİN,CÖMERT MEHMET MURAT (2018). Brokoli Taç İzdüşüm Alanının Görüntü İşleme Yöntemi Kullanılarak Hesaplanması. 2. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3575127)
2.Öztekin, T.; Karaman, S., Cömert, M.M. (2018). Tokat aylık solar radyasyon değerleri için uygun dağılımların belirlenmesi. 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu (Poster) (Yayın No:1268604)
3.Sağlam, N., Geboloğlu, N.; Öztekin, T.; Aydın, M.; Yücel, H., Durukan, A., Çakmak, P. (2018). Kavunda farklı dikim derinlikleri ve sulama seviyelerinin verim ve kalite özelliklerine etkisi. Ulusal Tarım Kongresi (Poster) (Yayın No:1268599)
4.Geboloğlu, N.; Şahin, S., Öztekin, T., Sağlam, N., Yücel, H., Aydın, M., Durukan, A., Çakmak, P. (2018). Kavunda farklı potasyum dozları ve sulama seviyelerinin verim ve kalite özelliklerine etkisi. Ulusal Tarım Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1268596)
5.Öztekin S., N. Geboloğlu, M. Elmastaş, T. Öztekin, N. Mutlu, Ö.F. Noyan, M. Aydın (2018). Öztekin S N Geboloğlu M Elmastaş T Öztekin N Mutlu Ö F Noyan ve M Aydın Farklı organik gübre uygulamalarının bazı toprak özellikleri üzerine etkis. Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu, Samsun, 293-295 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:552366)
6.Öztekin S., S. Çelik, T. Öztekin (2018). Farklı organik gübre uygulamalarının brokkoli Brassica oleraceae L nin erkencilik ve verimi üzerine etkisi. II. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Ankara, 1107-1109 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:552186)
7.Öztekin T., L. Gökrem, H. Şimşek, M. Özgen (2018). Şeftali ağaçlarının ilkbahar geç donlarından otomatik mini yağmurlama sulama yöntemiyle korunması üzerine bir araştırma. ”, I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, Kahramanmaraş, 1012-1018 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:551975)
8.Öztekin T., ve İ. Oğuz (2018). Tokat Uğrak havzasında uzun yıllık yağış ve akım verilerinin kuraklık açısından irdelenmes. III. Ulusal Kar Kongresi, Erzurum, 9 s. (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:551745)
9.Öztekin T., S. Öztekin ve İ. Oğuz, S. Öztekin ve İ. Oğuz (2018). Tokat Kazova koşullarında saatlik toprak sıcaklıklarının analizi üzerine bir çalışma. 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, Konya, 1068-1073 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:551548)
10.ÖZTEKİN TEKİN (2018). Farklı iki soğuklama modelinin Tokat koşullarında yetişen elmanın çiçeklenme zamanını tahminine uygunlukları üzerine bir araştırma. V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt 1: Meyvecilik, Erzurum, 566-569 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:551256)
11.ÖZTEKİN TEKİN (2018). Tokat mevsimsel minimum ve maksimum günlük sıcaklıkları için en uygun dağılımlar. Öztekin, T. , “Tokat mevsimsel minimum ve maksimum günlük sıcaklıkları için en uygun dağılımlar”, V. Ulusal Hidroloji Kongresi, ODTÜ-Ankara, 391-399 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:551072)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Bilgi Teknolojilerinin Tarımda Kullanımı (2015)., ÖZTEKİN TEKİN, Asabe, Editör: Tarhan, S.; Özgüven, M.M., Sayfa Sayısı: 16, ISBN: 1892769549, İngilizce, Kitap Tercümesi, (Yayın No: 1532362)
2.Bilgi Teknolojilerinin Tarımda Kullanımı (2015)., ÖZTEKİN TEKİN, Asabe, Editör: Tarhan, S.; Özgüven, M.M., ISBN: 1892769549, İngilizce, Kitap Tercümesi, (Yayın No: 1532368)
3.A Model for Estimating the Parameters of Continuous Distributions (2006)., ÖZTEKİN TEKİN, Ümit Ofset, Sayfa Sayısı: 205, ISBN: 975-00939-0-9, İngilizce, (Yayın No: 48193)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.GOP Üniversitesi Öğretim Birimlerinin Bilgisayar Temelli Teknolojik Alt Yapısının Geliştirilmesi, Diğer (Ulusal), Araştırmacı, 02.05.2017-26.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Farklı organik gübre uygulamalarının karnabaharda verim kalite ve toprak özelliklerine etkisi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 20.04.2011-11.02.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Farklı Boğaz Doldurma Yöntemleri ve Sulama Sıklığının Kavunda Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı (Tamamlandı)
4.Wetland Reservoir Subirrigation Systems, DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)
5.Hidrolik tahrikli bozulmamış toprak örneği alma aletinin geliştirilmesi, BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)
6.Şeftali ağaçlarının ilkbahar geç donlarından otomatik mini yağmurlama sulama yöntemiyle korunması üzerine bir araştırma, BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)
7.Erciyes strato volkanından püskürtülen anamateryaller üzerinde oluşmuş topraklar ve çevre ile etkileşimleri, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)
8.İşlenmiş ve işlenmemiş arazi koşullarında ikinci ürün karnabaharın bitki su tüketimi, BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2009DoçentGaziosmanpaşa Üniversitesi,
2004-2009Yardımcı DoçentGaziosmanpaşa Üniversitesi,
2000-2004Araştırma GörevlisiGaziosmanpaşa Üniversitesi,
1999-2000Research AssistantOhio State University,
1994-1999Araştırma GörevlisiGaziosmanpaşa Üniversitesi,
1989-1994Araştırma GörevlisiUludağ Üniversitesi,