GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

HİLMİ ERDALž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Hilmi ERDAL

Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu / Yönetim Ve Organizasyon Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

hilmi.erdal@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Yönetim Ve Organizasyon Bölümü 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (1997- 2005)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Tarım Ekonomisi (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (1994- 1997)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Tarım Ekonomisi (Yl) (Tezli)

LİSANS, Çukurova Üniversitesi (1989- 1993)

Ziraat Fakültesi - Tarım Ekonomisi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Türkiye’Xxde Şeker Sanayinin Yapısı Ve 4634 Sayılı Şeker Kanununun Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005

YÜKSEK LİSANS, "Ortakaradeniz Bölgesinde Tarım Alanlarının Amaç Dışı Kullanımıyla Ortaya Çıkan Sonuçların Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı - Tarım Ekonomisi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Yönetim Ve Organizasyon Bölümü/ (2015- Devam Ediyor)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tokat Meslek Yüksekokulu/Teknik Programlar Bölümü/ (2010- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tokat Meslek Yüksekokulu/Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Bölümü/Seracılık Pr./ (2000- 2011)


İdari Görevler

Yönetim Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Yönetim Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Myo/Yüksekokul Müdürü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Türkiye Ve Ab’De Uygulanan Hayvancılık Politikaları, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Tarımsal Pazarlama Sürecinde Yöntemler, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Tarım Arazilerinin Yönetimi Ve Politikaları, Doktora, (2019-2020)

Tarım Sektöründe Sigorta Yöntem Ve Uygulamaları, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Türkiye’De Tarımsal İşletmeciliğin Yapısal Sorunları, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Tarım Sektöründe Uluslararası Rekabet Gücü Ölçümü Ve Önemi, Doktora, (2019-2020)

İşletme Uygulamaları 2, Önlisans, (2019-2020)

Makro Ekonomi, Önlisans, (2019-2020)

İşletme Uygulamaları, Önlisans, (2019-2020)

Mikro Ekonomi, Önlisans, (2019-2020)

Tarım Sektöründe Uluslararası Rekabet Gücü Ölçümü Ve Önemi, Doktora, (2018-2019)

Türkiye’De Tarımsal İşletmeciliğin Yapısal Sorunları, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Tarım Sektöründe Sigorta Yöntem Ve Uygulamaları, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Tarım Arazilerinin Yönetimi Ve Politikaları, Doktora, (2018-2019)

Türkiye Ve Ab’De Uygulanan Hayvancılık Politikaları, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Tarımsal Pazarlama Sürecinde Yöntemler, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Büro Yönetimi Ve İletişim Teknikleri, Önlisans, (2018-2019)

Davranış Bilimleri, Önlisans, (2018-2019)

İşletme Uygulamaları 2, Önlisans, (2018-2019)

İşltme Uygulamaları 1, Önlisans, (2018-2019)

Makro Ekonomi, Önlisans, (2018-2019)

Mikro Ekonomi, Önlisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Sami İNAN, "Yem Bitkisi Üreten İşletmelerin Yapısal Ve Ekonomik Analizi; Tokat İli Almus İlçesi Örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2021

Yüksek Lisans, Mustafa Erdem ÇİNİ, "Bitkisel Üretim Desteklemelerinin Ayçiçeği Ve Buğday Ekiliş Alanlarına Etkisinin İncelenmesi; Tokat İli Zile İlçesi Örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2021

Yüksek Lisans, Mustafa Samet KABLAN, "Tarım Ürünlerinin E-Ticareti İle İnternet Üzerinden Pazarlanmasında Tüketici Algısının Değerlendirilmesi: Samsun İli Örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2019

Editörlük

Journal Of Animal Science And Products (Jasp), Dergi, Zootekni Federasyonu

Journal Of Animal Science And Products (Jasp), Dergi, Türkiye Hayvancılık Federasyonu

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLİSTAN,AYYILDIZ BEKİR, (2021). "Are Support Polıcıes For Sustaınable Lıvestock Important?Causalıty Between Anımal Exıstence And Support Polıcıes: Vecm Analysıs For Turkey", The Journal Of Animal Plant Sciences, , Doi: https://doi.org/10.36899/JAPS.2021.1.0212 (Yayın No: 6397333) [SCI-Expanded]

ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,ÇİÇEK ADNAN, (2020). "An Analysis Of The Effects Of Livestock Support Policies On Breeders: An Example Of Tr83 Region In Turkey", Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology, (Yayın No: 6397344)

ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLİSTAN, (2020). "Panel Fmols Model Analysis Of The Effects Of Livestock Support Policies On Sustainable Animal Presence İn Turkey", Sustainability, 12(3444), 4-11. (Yayın No: 6397327) [SSCI]

ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLİSTAN,AYYILDIZ BEKİR,AYYILDIZ MERVE, (2020). "The Thermal Power Plants Wıth The Vıewpoınt Of Farmers: The Case Of Amasya Provınce", Applıed Ecology And Envıronmental Research, 18(1), 645-654., Doi: http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1801_645654 (Yayın No: 6345287)

ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,AYYILDIZ BEKİR,AYYILDIZ MERVE,ÇİÇEK ADNAN, (2019). "Tokat İli Meyve-Sebze Üretiminde Pestisit Kullanımı Ve Üreticilerin Bilinç Düzeyleri", Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology, 7(10), 1515-1521., Doi: https://doi.org/10.24925/turjaf.v7i10.1515-1521.2407 (Yayın No: 5790469)

YANAR DÜRDANE,YANAR YUSUF,ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLİSTAN,poraz emel, (2018). "Antalya İlinde Örtü Altı Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan Bitki Koruma Sorunları Ve Üretici Bilinç Düzeyi", Gaziosmanpasa Journal Of Scientific Research, 7(3), 38-48. (Yayın No: 4699338)

YANAR YUSUF,YANAR DÜRDANE,ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,YURTTAŞ Fatih, (2017). "Manisa İli Bağ Alanlarında Karşılaşılan Bitki Koruma Sorunları Ve Üretici Bilinç Düzeyi", Turkish Journal Of Weed Science, 20(1), 18-26. (Yayın No: 3924299)

ÖZAYDIN YEŞİLAYER AYŞEİ SIDDIKA,ERDAL GÜLÜSTAN,ERDAL HİLMİ,özülkü şeyma, (2016). "Tokat İli Zile İlçesinde Ayçiçeği Yetiştiriciliğinde Bitki Koruma Sorunları Ve Üreticilerin Bilinç Düzeyi", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, (Yayın No: 3190136)

ERDAL GÜLÜSTAN,ERDAL HİLMİ,Yavuz Hatice, (2016). "Anız Yakma Ve Çiftçi Bilinç Düzeyi", Türk Tarım-Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, (Yayın No: 3204178)

DOĞAN HASAN GÖKHAN,AYYILDIZ BEKİR,GÜRLER ARSLAN ZAFER,gürel esra,ERDAL HİLMİ, (2016). "Panel Data Analysis For Environment İn Bosnia And Herzegoniva And Eu Countries", Work Of The Faculty Of Agrıculture And Food Scıencesunıversıty Of Sarajevo, (Yayın No: 3190663)

ERDAL GÜLÜSTAN,ERDAL HİLMİ,Yavuz Hatice,Çallı Ali, (2016). "Türkiye De Hayvan Varlığının Mevcut Ve Gelecekteki Durumu Tr83 Bölgesi Açılımı", Türk Tarım - Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, (Yayın No: 3166863)

ERDAL GÜLÜSTAN,ERDAL HİLMİ,ESENGÜN KEMAL,GÜNGÖR KARAKAŞ, (2015). "Cigarette Consumption Habits And Related Factors Among College Students İn Turkey A Logit Model Analysis", Journal Of Pakistan Medical Assocation, 65(2), 136-141. (Yayın No: 2220144) [SCI-Expanded]

ERDAL GÜLÜSTAN,ERDAL HİLMİ,MUSTAFA GÜRKAN, (2013). "Türkiye De Uygulanan Tarımsal Desteklerin Üretici Açısından Değerlendirilmesi Kahramanmaraş İli Örneği", Uluslararası Sosyal Ve Ekonomik Bilimler Dergisi International Journal Of Social And Economic Sciences, 92-98. (Yayın No: 904428)

ERDAL HİLMİ,DOĞAN HASAN GÖKHAN,AĞCADAĞ DERYA, (2013). "Üniversite Öğrencilerinin Alkol Kullanma Durumları Ve Bunu Etkileyen Faktörlerin Analizi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği", Uluslararası Sosyal Ve Ekonomik Bilimler Dergisi International Journal Of Social And Economic Sciences, 95-99. (Yayın No: 904417)

ERDAL GÜLÜSTAN,ERDAL HİLMİ,ESENGÜN KEMAL, (2012). "The Effects Of Exchange Rate Volatility On Trade Evidence From Turkish Agricultural Trade", Applied Economics Letters, 19(3), 297-303., Doi: 10.1080/13504851.2011.576996 (Yayın No: 2506450) [SSCI]

ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLÜSTAN,ESENGÜN KEMAL, (2009). "An Analysis Of Production And Price Relationship For Potato İn Turkey A Distributed Lag Model Application", Bulgarian Journal Of Agricultural Science, 243-250. (Yayın No: 904360) [SSCI]

ERDAL HİLMİ,ESENGÜN KEMAL,ERDAL GÜLÜSTAN, (2009). "The Functional Relationship Between Energy Inputs And Fruit Yield A Case Study Of Stake Tomato İn Turkey", Journal Of Sustainable Agriculture, 33(8), 835-847., Doi: 10.1080/10440040903303504 (Yayın No: 904374) [SSCI]

ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLÜSTAN,ESENGÜN KEMAL, (2009). "An Alternative Energy Source Biofuel And Its Position İn Turkey", Energy Sources, Part B: Economics, Planning, And Policy, 4(4), 387-395., Doi: 10.1080/15567240701758851 (Yayın No: 904331) [SSCI]

ERDAL GÜLÜSTAN,ERDAL HİLMİ,ESENGÜN KEMAL, (2008). "The Causality Between Energy Consumption And Economic Growth İn Turkey", Energy Policy, 36(10), 3838-3842., Doi: 10.1016/j.enpol.2008.07.012 (Yayın No: 904316) [SSCI]

ERDAL GÜLÜSTAN,ESENGÜN KEMAL,ERDAL HİLMİ,GÜNDÜZ ORHAN, (2007). "Energy Use And Economical Analysis Of Sugar Beet Production İn Tokat Province Of Turkey", Energy, 32(1), 35-41., Doi: 10.1016/j.energy.2006.01.007 (Yayın No: 904260) [SCI-Expanded]

ESENGÜN KEMAL,ERDAL GÜLÜSTAN,GÜNDÜZ ORHAN,ERDAL HİLMİ, (2007). "An Economic Analysis And Energy Use İn Stake Tomato Production İn Tokat Province Of Turkey", Renewable Energy, 32(11), 1873-1881., Doi: 10.1016/j.renene.2006.07.005 (Yayın No: 904282) [SCI-Expanded]

ERDAL GÜLÜSTAN,ESENGÜN KEMAL,ERDAL HİLMİ, (2007). "Factors Affecting Preference For Homemade Or Manufactured Yoghurt Consumption İn Turkey", Acta Alimentaria, 36(3), 395-401., Doi: 10.1556/AAlim.36.2007.3.12 (Yayın No: 904295) [SSCI]

GÜRLER ARSLAN ZAFER,ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ, (2006). "The Effect Of Agricultural Development On Ecosystem And The Sustainability Of Development", Journal Of Agronomy, 293-298. (Yayın No: 904224)

GÜRLER ARSLAN ZAFER,ERDAL GÜLÜSTAN,ERDAL HİLMİ,ÇİÇEK ADNAN, (2006). "The Effects Of Free Trade Agreement On Intra Industry Trade A Case Study Of Textile Sector İn Turkey", Journal Of Applied Sciences, 1204-1208. (Yayın No: 904200)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,UZUNDAL HATİCE, (2013). "Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrencilerinin Marka Giyim Konusundaki Tutum Ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 49-56. (Yayın No: 904543)

ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,ALPASLAN ÜSTÜN, (2013). "Tarım Kesimine Yönelik Hayat Ve Sağlık Sigortası Tokat İli Örneği", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 66-78. (Yayın No: 904583)

ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLİSTAN,YÜCEL MUSTAFA, (2013). "Üniversite Öğrencilerinin Çevre Bilinç Düzeyi Araştırması Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 57-65. (Yayın No: 904565)

ERDAL GÜLİSTAN,ESENGÜN KEMAL,ERDAL HİLMİ, (2008). "Türkiye De Tarım Ve Gıda Ürünleri Fiyatlarındaki Belirsizliğinin Enflasyon Üzerindeki Etkileri", Kmu İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 65-79. (Yayın No: 904504)

ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ, (2008). "Kuru Soğanda Üretim Fiyat Etkileşimi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33-39. (Yayın No: 904490)

ERDAL GÜLÜSTAN,ERDAL HİLMİ, (2008). "Türkiye De Tarımsal Desteklemeler Kapsamında Prim Sistemi Uygulamalarının Etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 2506323)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ERDAL HİLMİ,Kablan Mustafa Samet (2019). Tarım Ürünlerinin E-Ticareti İle İnternet Üzerinden Pazarlanmasında Tüketici Algısının Değerlendirilmesi: Samsun İli Örneği. ISAS WINTER 2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6009098)

ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,Uslu Tuçe (2019). Türkiye’de Uygulanan Prim Sisteminin Analizi Ve Üretici Açısından Değerlendirilmesi (Osmaniye/Kadirli İlçesi Örneği). ISAS Winter 2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5824788)

ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLİSTAN (2019). Tokat Merkez İlçe Köylerinde Faaliyet Gösteren Tarımsal İşletmelerin Kredi Kullanım Durumlarının Belirlenmesi. ISAS Winter 2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5825030)

AYYILDIZ BEKİR,ERDAL HİLMİ,GÜRLER ARSLAN ZAFER (2018). Türkiye’xxde Bitkisel Üretim Değeri ve 2023 Yılı Tahminleri. Internationa Congress on Agricultural and Animal Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4703635)

ÇİÇEK ADNAN,ERDAL GÜLİSTAN,BOSTAN BUDAK DİLEK,ERDAL HİLMİ (2018). Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) Bağlı Destekleme Uygulamalarının ÜreticilerAçısından Değerlendirilmesi Tokat İli Merkez İlçe Örneği. International Congress on Agriculture and Animal Sciences (ICAGAS) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4664221)

ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLİSTAN,ÇİÇEK ADNAN,BOSTAN BUDAK DİLEK (2018). KURU SOĞAN ÜRETİM ve PAZARLAMA SORUNLARI(Amasya İli Merzifon İlçesi Örneği). International Congress on Agricultural and Animal Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4653671)

AYYILDIZ MERVE,ÇİÇEK ADNAN,AYYILDIZ BEKİR,ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLİSTAN (2018). Kuru Kayısı İhracatının Temel Belirleyicilerinin ARDL Yöntemiyle Analizi. INTERNATIONAL CONGRESS on AGRICULTURE and ANIMAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4632325)

ÇİÇEK ADNAN,ERDAL HİLMİ,AYYILDIZ BEKİR,AYYILDIZ MERVE,ERDAL GÜLİSTAN (2018). Adıyaman İli Besni İlçesinde Üzüm Yetiştiriciliğinin Teknik ve EkonomikÖzellikleri. INTERNATIONAL CONGRESS on AGRICULTURE and ANIMAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4632236)

ERDAL GÜLİSTAN,ÇİÇEK ADNAN,AYYILDIZ BEKİR,AYYILDIZ MERVE,ERDAL HİLMİ (2018). Çiftçinin Bakış Açısıyla Termik Santraller- Amasya İli Suluova İlçesiÖrneği. INTERNATIONAL CONGRESS on AGRICULTURE and ANIMAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4631936)

ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,AYYILDIZ BEKİR,AYYILDIZ MERVE,ÇİÇEK ADNAN (2018). Tokat İlinde Meyve-Sebze Üretiminde Pestisit Kullanımı Ve ÜreticilerinBilinç Düzeyleri. INTERNATIONAL CONGRESS on AGRICULTURE and ANIMAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4631836)

ERDAL GÜLİSTAN,ÇİÇEK ADNAN,AYYILDIZ BEKİR,ERDAL HİLMİ (2017). Hayvan Refahı ve Tüketicilerin Hayvan Refahı Konusundaki Bilinç Düzeyi (Tokat İli Örneği). İçanadolu Bölgesi Üçüncü Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslararası Katılımlı) TARGID 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3919925)

ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,ÇİÇEK ADNAN,TURGUT İnayet Nur (2017). Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sosyo Ekonomik ve Barınma Sorunları: Niğde İli Bor İlçesi Örneği. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series III.IBANESS Congress Series (Özet Bildiri) (Yayın No:3920726)

ERDAL HİLMİ,ÇİÇEK ADNAN,ERDAL GÜLİSTAN,SÖZÜBEK Ufuk (2017). Türkiye’de Arazi Toplulaştırmaları ve Çiftçi Bilinç Düzeyi: Tokat ili Örneği. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series III.IBANESS Congress Series (Özet Bildiri) (Yayın No:3920900)

ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLİSTAN,GÜREL ESRA,ÇİÇEK ADNAN (2017). Şeker Pancarı Üretiminde Kota Uygulamasının Değerlendirilmesi: Eskişehir Çifteler İlçesi Örneği. İçanadolu Bölgesi Üçüncü Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslararası Katılımlı) TARGID 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3919223)

ÇİÇEK ADNAN,ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ (2017). Tokat İlinde Manda Yetiştiriciliği ve Ekonomik Önemi. İçanadolu Bölgesi Üçüncü Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslararası Katılımlı) TARGID 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3919507)

ÇİÇEK ADNAN,ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,AYDIN Ayşe (2017). Kırsal Kesimde Ailelerin Göç Etme Eğilimlerinin Belirlenmesi: Tokat İli Merkez İlçe Örneği. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series III.IBANESS Congress Series (Özet Bildiri) (Yayın No:3921206)

ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,YANAR YUSUF,YANAR DÜRDANE (2017). Tokat İlinde Kiraz Üreticilerinin Pestisit Kullanımına Yönelik Bilinç Düzeyleri. İçanadolu Bölgesi Üçüncü Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslararası Katılımlı) TARGID 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3919699)

DOĞAN HASAN GÖKHAN,AYYILDIZ BEKİR,GÜRLER ARSLAN ZAFER,GÜREL ESRA,ERDAL HİLMİ (2015). Panel Data Analysis For Environment in Bosnia and Hersegoniva and EU Countries. 26. INTERNATIONAL SCIENTIFIC-EXPERT CONFERENCE OF AGRICULTURAL AND FOOD INDUSTRY (Özet Bildiri) (Yayın No:2208095)

GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,BURUCU Demet,ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLİSTAN Local Seed Usage and Producer Awareness in the Protection of Agricultural Biodiversity (Kastamonu Taşköprü Garlic). ECOLOGY 2018 International Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:4388615)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

GÜRLER ARSLAN ZAFER, KARAKAŞ GÜNGÖR, ERDAL HİLMİ, ERDAL GÜLİSTAN, ÇİÇEK ADNAN Türkiye de Tarımsal Üreticilerin Yoksullaşma Düzeyinin Fiyat Analizi Yoluyla Belirlenmesi. 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:904744)

ERDAL HİLMİ, ERDAL GÜLİSTAN, ESENGÜN KEMAL Gıda Sanayi İşletmelerinde Kullanılan Enformasyon Teknolojileri Üzerine Bir Araştırma Tokat İli Örneği. Türkiye VIII. Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:904723)

ERDAL HİLMİ, ERDAL GÜLİSTAN, ESENGÜN KEMAL, ÇİÇEK ADNAN Tokat İlinde Gıda Sanayi İşletmelerinin Çevreye Yönelik Davranışlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye VIII. Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:904703)

ERDAL GÜLİSTAN, ERDALHİLMİ, GÜRLER ARSLAN ZAFER, ÇİÇEK ADNAN Avrupa Birliği Meyve Sebze Ortak Piyasa Düzeni Kapsamında Türkiye de Kavun ve Karpuz daki Fiyat Oynaklığı. Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:904688)

ERDAL HİLMİ, ERDAL GÜLİSTAN, ESENGÜN KEMAL Türkiye de Bioyakıt Tarım Etkileşimi. Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:904655)

ERDAL GÜLİSTAN, ERDAL HİLMİ, ESENGÜN KEMAL Türkiye de Eğitim ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:904674)

GÜRLER ARSLAN ZAFER, ERDAL HİLMİ Orta Karadeniz Bölgesinde Tarım Alanlarının Amaç Dışı Kullanımıyla Ortaya Çıkan Sorunların Değerlendirilmesi. Türkiye 4. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:904633)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Türkiye’de Kırmızı Et Üretim, Tüketim, Fiyat ve Dış Ticaret Yapısının Analizi ve Politika Önerilerinin Geliştirilmesi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 25.12.2018-25.12.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"İklim Değişikliği ve Kuraklığın Türkiyede ki Bitkisel Üretime Etkileri Yaşilırmak Tarım Havzası Örneği", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 02.11.2014-06.06.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Türkiye deki Hayvancılık Destekleme Politikalarının Kısa ve Uzun Dönem Etkileri ve TR 83 İlleri Hayvancılık İşletmeleri Açısından Değerlendirilmesi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.09.2014-02.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Kırsal Göçlerin Tarım Sektörüne Etkileri ve Genç Nüfusun Tarımda Kalma Eğilimlerinin Belirlenmesi Politik Yaklaşımlar", -Tübitak 1001, Araştırmacı, 15.02.2020 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:hilmi.erdal@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1997-2005
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi (Dr)

Tez Adı:Türkiye’Xxde Şeker Sanayinin Yapısı Ve 4634 Sayılı Şeker Kanununun Değerlendirilmesi
Yüksek Lisans
1994-1997
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Ortakaradeniz Bölgesinde Tarım Alanlarının Amaç Dışı Kullanımıyla Ortaya Çıkan Sonuçların Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma
Lisans
1989-1993
Çukurova Üniversitesi
Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi BölümüAkademik Görevler

Doçent
2015-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/TOKAT SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ/
Yardımcı Doçent
2010-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/TOKAT MESLEK YÜKSEKOKULU/TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ/
Öğretim Görevlisi
2000-2011
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/TOKAT MESLEK YÜKSEKOKULU/BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ/SERACILIK PR./


İdari Görevler

Yönetim Kurulu Üyeliği
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Yönetim Kurulu Üyeliği
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
MYO/Yüksekokul Müdürü
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkanı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2019-2020)İŞLETME UYGULAMALARI 2Türkçe4
(2019-2020)MAKRO EKONOMİTürkçe2
(2019-2020)İŞLETME UYGULAMALARITürkçe4
(2019-2020)MİKRO EKONOMİTürkçe2
(2018-2019)BÜRO YÖNETİMİ VE İLETİŞİM TEKNİKLERİTürkçe2
(2018-2019)DAVRANIŞ BİLİMLERİTürkçe2
(2018-2019)İŞLETME UYGULAMALARI 2Türkçe4
(2018-2019)İŞLTME UYGULAMALARI 1Türkçe4
(2018-2019)MAKRO EKONOMİTürkçe2
(2018-2019)MİKRO EKONOMİTürkçe2
Yüksek Lisans
(2019-2020)TÜRKİYE VE AB’DE UYGULANAN HAYVANCILIK POLİTİKALARITürkçe3
(2019-2020)TARIMSAL PAZARLAMA SÜRECİNDE YÖNTEMLERTürkçe3
(2019-2020)TARIM SEKTÖRÜNDE SİGORTA YÖNTEM VE UYGULAMALARITürkçe3
(2019-2020)TÜRKİYE’DE TARIMSAL İŞLETMECİLİĞİN YAPISAL SORUNLARITürkçe3
(2018-2019)TÜRKİYE’DE TARIMSAL İŞLETMECİLİĞİN YAPISAL SORUNLARITürkçe3
(2018-2019)TARIM SEKTÖRÜNDE SİGORTA YÖNTEM VE UYGULAMALARITürkçe3
(2018-2019)TÜRKİYE VE AB’DE UYGULANAN HAYVANCILIK POLİTİKALARITürkçe3
(2018-2019)TARIMSAL PAZARLAMA SÜRECİNDE YÖNTEMLERTürkçe3
Doktora
(2019-2020)TARIM ARAZİLERİNİN YÖNETİMİ VE POLİTİKALARITürkçe3
(2019-2020)TARIM SEKTÖRÜNDE ULUSLARARASI REKABET GÜCÜ ÖLÇÜMÜ VE ÖNEMİTürkçe3
(2018-2019)TARIM SEKTÖRÜNDE ULUSLARARASI REKABET GÜCÜ ÖLÇÜMÜ VE ÖNEMİTürkçe3
(2018-2019)TARIM ARAZİLERİNİN YÖNETİMİ VE POLİTİKALARITürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Mustafa Samet KABLAN, (2019)., "Tarım ürünlerinin e-ticareti ile internet üzerinden pazarlanmasında tüketici algısının değerlendirilmesi: Samsun ili örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Sami İNAN, (2021)., "Yem bitkisi üreten işletmelerin yapısal ve ekonomik analizi; Tokat ili Almus ilçesi örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Mustafa Erdem ÇİNİ, (2021)., "Bitkisel Üretim Desteklemelerinin Ayçiçeği ve Buğday Ekiliş Alanlarına Etkisinin İncelenmesi; Tokat İli Zile İlçesi Örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.TURJAF(TR DİZİN), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, TURJAF, 01.01.2014
2.Journal of animal science and products (JASP), Dergi, Zootekni Federasyonu
3.Journal of animal science and products (JASP), Dergi, Türkiye Hayvancılık Federasyonu


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLİSTAN,AYYILDIZ BEKİR (2021). ARE SUPPORT POLICIES FOR SUSTAINABLE LIVESTOCK IMPORTANT?CAUSALITY BETWEEN ANIMAL EXISTENCE AND SUPPORT POLICIES: VECM ANALYSIS FOR TURKEY. The Journal of Animal Plant Sciences, , Doi: https://doi.org/10.36899/JAPS.2021.1.0212 (Yayın No: 6397333)
2.ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,ÇİÇEK ADNAN (2020). An Analysis of The Effects of Livestock Support Policies on Breeders: An Example of TR83 Region In Turkey. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, (Yayın No: 6397344)
3.ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLİSTAN (2020). Panel FMOLS Model Analysis of the Effects of Livestock Support Policies on Sustainable Animal Presence in Turkey. Sustainability, 12(3444), 4-11. (Yayın No: 6397327)
4.ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLİSTAN,AYYILDIZ BEKİR,AYYILDIZ MERVE (2020). THE THERMAL POWER PLANTS WITH THE VIEWPOINT OF FARMERS: THE CASE OF AMASYA PROVINCE. APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, 18(1), 645-654., Doi: http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1801_645654 (Yayın No: 6345287)
5.ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,AYYILDIZ BEKİR,AYYILDIZ MERVE,ÇİÇEK ADNAN (2019). Tokat İli Meyve-Sebze Üretiminde Pestisit Kullanımı ve Üreticilerin Bilinç Düzeyleri. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 7(10), 1515-1521., Doi: https://doi.org/10.24925/turjaf.v7i10.1515-1521.2407 (Yayın No: 5790469)
6.YANAR DÜRDANE,YANAR YUSUF,ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLİSTAN,poraz emel (2018). Antalya İlinde Örtü Altı Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan Bitki Koruma Sorunları ve Üretici Bilinç Düzeyi. Gaziosmanpasa Journal of Scientific Research, 7(3), 38-48. (Yayın No: 4699338)
7.YANAR YUSUF,YANAR DÜRDANE,ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,YURTTAŞ Fatih (2017). Manisa İli Bağ Alanlarında Karşılaşılan Bitki Koruma Sorunları ve Üretici Bilinç Düzeyi. Turkish Journal of Weed Science, 20(1), 18-26. (Yayın No: 3924299)
8.ÖZAYDIN YEŞİLAYER AYŞEİ SIDDIKA,ERDAL GÜLÜSTAN,ERDAL HİLMİ,özülkü şeyma (2016). Tokat İli Zile İlçesinde Ayçiçeği Yetiştiriciliğinde Bitki Koruma Sorunları ve Üreticilerin Bilinç Düzeyi. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, (Yayın No: 3190136)
9.ERDAL GÜLÜSTAN,ERDAL HİLMİ,Yavuz Hatice (2016). Anız Yakma ve Çiftçi Bilinç Düzeyi. Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, (Yayın No: 3204178)
10.DOĞAN HASAN GÖKHAN,AYYILDIZ BEKİR,GÜRLER ARSLAN ZAFER,gürel esra,ERDAL HİLMİ (2016). Panel Data Analysis for Environment in Bosnia and Herzegoniva and EU Countries. WORK OF THE FACULTY OF AGRICULTURE AND FOOD SCIENCESUNIVERSITY OF SARAJEVO, (Yayın No: 3190663)
11.ERDAL GÜLÜSTAN,ERDAL HİLMİ,Yavuz Hatice,Çallı Ali (2016). Türkiye de Hayvan Varlığının Mevcut ve Gelecekteki Durumu TR83 Bölgesi Açılımı. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, (Yayın No: 3166863)
12.ERDAL GÜLÜSTAN,ERDAL HİLMİ,ESENGÜN KEMAL,GÜNGÖR KARAKAŞ (2015). Cigarette consumption habits and related factors among college students in Turkey A logit model analysis. Journal of Pakistan Medical Assocation, 65(2), 136-141. (Yayın No: 2220144)
13.ERDAL GÜLÜSTAN,ERDAL HİLMİ,MUSTAFA GÜRKAN (2013). Türkiye de Uygulanan Tarımsal Desteklerin Üretici Açısından Değerlendirilmesi Kahramanmaraş İli Örneği. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi International Journal of Social and Economic Sciences, 92-98. (Yayın No: 904428)
14.ERDAL HİLMİ,DOĞAN HASAN GÖKHAN,AĞCADAĞ DERYA (2013). Üniversite Öğrencilerinin Alkol Kullanma Durumları Ve Bunu Etkileyen Faktörlerin Analizi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi International Journal of Social and Economic Sciences, 95-99. (Yayın No: 904417)
15.ERDAL GÜLÜSTAN,ERDAL HİLMİ,ESENGÜN KEMAL (2012). The effects of exchange rate volatility on trade evidence from Turkish agricultural trade. Applied Economics Letters, 19(3), 297-303., Doi: 10.1080/13504851.2011.576996 (Yayın No: 2506450)
16.ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLÜSTAN,ESENGÜN KEMAL (2009). An Analysis of Production and Price Relationship for Potato in Turkey A Distributed Lag Model Application. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 243-250. (Yayın No: 904360)
17.ERDAL HİLMİ,ESENGÜN KEMAL,ERDAL GÜLÜSTAN (2009). The Functional Relationship between Energy Inputs and Fruit Yield A Case Study of Stake Tomato in Turkey. Journal of Sustainable Agriculture, 33(8), 835-847., Doi: 10.1080/10440040903303504 (Yayın No: 904374)
18.ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLÜSTAN,ESENGÜN KEMAL (2009). An Alternative Energy Source Biofuel and Its Position in Turkey. Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy, 4(4), 387-395., Doi: 10.1080/15567240701758851 (Yayın No: 904331)
19.ERDAL GÜLÜSTAN,ERDAL HİLMİ,ESENGÜN KEMAL (2008). The causality between energy consumption and economic growth in Turkey. Energy Policy, 36(10), 3838-3842., Doi: 10.1016/j.enpol.2008.07.012 (Yayın No: 904316)
20.ERDAL GÜLÜSTAN,ESENGÜN KEMAL,ERDAL HİLMİ,GÜNDÜZ ORHAN (2007). Energy use and economical analysis of sugar beet production in Tokat province of Turkey. Energy, 32(1), 35-41., Doi: 10.1016/j.energy.2006.01.007 (Yayın No: 904260)
21.ESENGÜN KEMAL,ERDAL GÜLÜSTAN,GÜNDÜZ ORHAN,ERDAL HİLMİ (2007). An economic analysis and energy use in stake tomato production in Tokat province of Turkey. Renewable Energy, 32(11), 1873-1881., Doi: 10.1016/j.renene.2006.07.005 (Yayın No: 904282)
22.ERDAL GÜLÜSTAN,ESENGÜN KEMAL,ERDAL HİLMİ (2007). Factors affecting preference for homemade or manufactured yoghurt consumption in Turkey. Acta Alimentaria, 36(3), 395-401., Doi: 10.1556/AAlim.36.2007.3.12 (Yayın No: 904295)
23.GÜRLER ARSLAN ZAFER,ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ (2006). The Effect of Agricultural Development on Ecosystem and the Sustainability of Development. Journal of Agronomy, 293-298. (Yayın No: 904224)
24.GÜRLER ARSLAN ZAFER,ERDAL GÜLÜSTAN,ERDAL HİLMİ,ÇİÇEK ADNAN (2006). The Effects of Free Trade Agreement on Intra Industry Trade A Case Study of Textile Sector in Turkey. Journal of Applied Sciences, 1204-1208. (Yayın No: 904200)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,UZUNDAL HATİCE (2013). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrencilerinin Marka Giyim Konusundaki Tutum ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 49-56. (Yayın No: 904543)
2.ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,ALPASLAN ÜSTÜN (2013). Tarım Kesimine Yönelik Hayat ve Sağlık Sigortası Tokat İli Örneği. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 66-78. (Yayın No: 904583)
3.ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLİSTAN,YÜCEL MUSTAFA (2013). Üniversite Öğrencilerinin Çevre Bilinç Düzeyi Araştırması Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 57-65. (Yayın No: 904565)
4.ERDAL GÜLİSTAN,ESENGÜN KEMAL,ERDAL HİLMİ (2008). Türkiye de Tarım Ve Gıda Ürünleri Fiyatlarındaki Belirsizliğinin Enflasyon Üzerindeki Etkileri. KMU İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 65-79. (Yayın No: 904504)
5.ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ (2008). Kuru Soğanda Üretim Fiyat Etkileşimi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33-39. (Yayın No: 904490)
6.ERDAL GÜLÜSTAN,ERDAL HİLMİ (2008). Türkiye de Tarımsal Desteklemeler Kapsamında Prim Sistemi Uygulamalarının Etkileri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 2506323)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.AYYILDIZ BEKİR,ERDAL HİLMİ,GÜRLER ARSLAN ZAFER (2018). Türkiye’xxde Bitkisel Üretim Değeri ve 2023 Yılı Tahminleri. Internationa Congress on Agricultural and Animal Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4703635)
2.ÇİÇEK ADNAN,ERDAL GÜLİSTAN,BOSTAN BUDAK DİLEK,ERDAL HİLMİ (2018). Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) Bağlı Destekleme Uygulamalarının ÜreticilerAçısından Değerlendirilmesi Tokat İli Merkez İlçe Örneği. International Congress on Agriculture and Animal Sciences (ICAGAS) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4664221)
3.AYYILDIZ MERVE,ÇİÇEK ADNAN,AYYILDIZ BEKİR,ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLİSTAN (2018). Kuru Kayısı İhracatının Temel Belirleyicilerinin ARDL Yöntemiyle Analizi. INTERNATIONAL CONGRESS on AGRICULTURE and ANIMAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4632325)
4.ÇİÇEK ADNAN,ERDAL HİLMİ,AYYILDIZ BEKİR,AYYILDIZ MERVE,ERDAL GÜLİSTAN (2018). Adıyaman İli Besni İlçesinde Üzüm Yetiştiriciliğinin Teknik ve EkonomikÖzellikleri. INTERNATIONAL CONGRESS on AGRICULTURE and ANIMAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4632236)
5.ERDAL GÜLİSTAN,ÇİÇEK ADNAN,AYYILDIZ BEKİR,AYYILDIZ MERVE,ERDAL HİLMİ (2018). Çiftçinin Bakış Açısıyla Termik Santraller- Amasya İli Suluova İlçesiÖrneği. INTERNATIONAL CONGRESS on AGRICULTURE and ANIMAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4631936)
6.ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,AYYILDIZ BEKİR,AYYILDIZ MERVE,ÇİÇEK ADNAN (2018). Tokat İlinde Meyve-Sebze Üretiminde Pestisit Kullanımı Ve ÜreticilerinBilinç Düzeyleri. INTERNATIONAL CONGRESS on AGRICULTURE and ANIMAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4631836)
7.ERDAL GÜLİSTAN,ÇİÇEK ADNAN,AYYILDIZ BEKİR,ERDAL HİLMİ (2017). Hayvan Refahı ve Tüketicilerin Hayvan Refahı Konusundaki Bilinç Düzeyi (Tokat İli Örneği). İçanadolu Bölgesi Üçüncü Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslararası Katılımlı) TARGID 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3919925)
8.ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLİSTAN,GÜREL ESRA,ÇİÇEK ADNAN (2017). Şeker Pancarı Üretiminde Kota Uygulamasının Değerlendirilmesi: Eskişehir Çifteler İlçesi Örneği. İçanadolu Bölgesi Üçüncü Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslararası Katılımlı) TARGID 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3919223)
9.ÇİÇEK ADNAN,ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ (2017). Tokat İlinde Manda Yetiştiriciliği ve Ekonomik Önemi. İçanadolu Bölgesi Üçüncü Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslararası Katılımlı) TARGID 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3919507)
10.ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,YANAR YUSUF,YANAR DÜRDANE (2017). Tokat İlinde Kiraz Üreticilerinin Pestisit Kullanımına Yönelik Bilinç Düzeyleri. İçanadolu Bölgesi Üçüncü Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslararası Katılımlı) TARGID 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3919699)
11.ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLİSTAN,ÇİÇEK ADNAN,BOSTAN BUDAK DİLEK (2018). KURU SOĞAN ÜRETİM ve PAZARLAMA SORUNLARI(Amasya İli Merzifon İlçesi Örneği). International Congress on Agricultural and Animal Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4653671)
12.ERDAL HİLMİ,Kablan Mustafa Samet (2019). Tarım Ürünlerinin E-Ticareti İle İnternet Üzerinden Pazarlanmasında Tüketici Algısının Değerlendirilmesi: Samsun İli Örneği. ISAS WINTER 2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6009098)
13.ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,Uslu Tuçe (2019). Türkiye’de Uygulanan Prim Sisteminin Analizi Ve Üretici Açısından Değerlendirilmesi (Osmaniye/Kadirli İlçesi Örneği). ISAS Winter 2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5824788)
14.ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLİSTAN (2019). Tokat Merkez İlçe Köylerinde Faaliyet Gösteren Tarımsal İşletmelerin Kredi Kullanım Durumlarının Belirlenmesi. ISAS Winter 2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5825030)
15.ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,ÇİÇEK ADNAN,TURGUT İnayet Nur (2017). Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sosyo Ekonomik ve Barınma Sorunları: Niğde İli Bor İlçesi Örneği. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series III.IBANESS Congress Series (Özet Bildiri) (Yayın No:3920726)
16.ERDAL HİLMİ,ÇİÇEK ADNAN,ERDAL GÜLİSTAN,SÖZÜBEK Ufuk (2017). Türkiye’de Arazi Toplulaştırmaları ve Çiftçi Bilinç Düzeyi: Tokat ili Örneği. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series III.IBANESS Congress Series (Özet Bildiri) (Yayın No:3920900)
17.ÇİÇEK ADNAN,ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,AYDIN Ayşe (2017). Kırsal Kesimde Ailelerin Göç Etme Eğilimlerinin Belirlenmesi: Tokat İli Merkez İlçe Örneği. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series III.IBANESS Congress Series (Özet Bildiri) (Yayın No:3921206)
18.DOĞAN HASAN GÖKHAN,AYYILDIZ BEKİR,GÜRLER ARSLAN ZAFER,GÜREL ESRA,ERDAL HİLMİ (2015). Panel Data Analysis For Environment in Bosnia and Hersegoniva and EU Countries. 26. INTERNATIONAL SCIENTIFIC-EXPERT CONFERENCE OF AGRICULTURAL AND FOOD INDUSTRY (Özet Bildiri) (Yayın No:2208095)
19.GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,BURUCU Demet,ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLİSTAN (2015). Local Seed Usage and Producer Awareness in the Protection of Agricultural Biodiversity (Kastamonu Taşköprü Garlic). ECOLOGY 2018 International Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:4388615)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.GÜRLER ARSLAN ZAFER, KARAKAŞ GÜNGÖR, ERDAL HİLMİ, ERDAL GÜLİSTAN, ÇİÇEK ADNAN (2015). Türkiye de Tarımsal Üreticilerin Yoksullaşma Düzeyinin Fiyat Analizi Yoluyla Belirlenmesi. 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:904744)
2.ERDAL HİLMİ, ERDAL GÜLİSTAN, ESENGÜN KEMAL (2015). Gıda Sanayi İşletmelerinde Kullanılan Enformasyon Teknolojileri Üzerine Bir Araştırma Tokat İli Örneği. Türkiye VIII. Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:904723)
3.ERDAL HİLMİ, ERDAL GÜLİSTAN, ESENGÜN KEMAL, ÇİÇEK ADNAN (2015). Tokat İlinde Gıda Sanayi İşletmelerinin Çevreye Yönelik Davranışlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye VIII. Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:904703)
4.ERDAL GÜLİSTAN, ERDALHİLMİ, GÜRLER ARSLAN ZAFER, ÇİÇEK ADNAN (2015). Avrupa Birliği Meyve Sebze Ortak Piyasa Düzeni Kapsamında Türkiye de Kavun ve Karpuz daki Fiyat Oynaklığı. Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:904688)
5.ERDAL HİLMİ, ERDAL GÜLİSTAN, ESENGÜN KEMAL (2015). Türkiye de Bioyakıt Tarım Etkileşimi. Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:904655)
6.ERDAL GÜLİSTAN, ERDAL HİLMİ, ESENGÜN KEMAL (2015). Türkiye de Eğitim ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:904674)
7.GÜRLER ARSLAN ZAFER, ERDAL HİLMİ (2015). Orta Karadeniz Bölgesinde Tarım Alanlarının Amaç Dışı Kullanımıyla Ortaya Çıkan Sorunların Değerlendirilmesi. Türkiye 4. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:904633)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Türkiye’de Kırmızı Et Üretim, Tüketim, Fiyat ve Dış Ticaret Yapısının Analizi ve Politika Önerilerinin Geliştirilmesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 25.12.2018-25.12.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.İklim Değişikliği ve Kuraklığın Türkiyede ki Bitkisel Üretime Etkileri Yaşilırmak Tarım Havzası Örneği, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 02.11.2014-06.06.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Türkiye deki Hayvancılık Destekleme Politikalarının Kısa ve Uzun Dönem Etkileri ve TR 83 İlleri Hayvancılık İşletmeleri Açısından Değerlendirilmesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.09.2014-02.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Kırsal Göçlerin Tarım Sektörüne Etkileri ve Genç Nüfusun Tarımda Kalma Eğilimlerinin Belirlenmesi Politik Yaklaşımlar, -Tübitak 1001, Araştırmacı, 15.02.2020 (Devam Ediyor) (ULUSAL)