GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ALİ AÇIKELž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Ali AÇIKEL

Fen-Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

ali.acikel@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Bölüm

Tarih Bölümü 

Anabilim Dalı

Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, University Of Manchester (1995- 1999)

-

YÜKSEK LİSANS, Manchester Metropolitan University (1995- 1995)

-

LİSANS, Atatürk Üniversitesi (1983- 1987)

Fen-Edebiyat Fakültesi - Tarih Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Changes İn Settlement Patterns, Population And Society İn North Central Anatolia: A Case Study Of The District Of Tokat(1574-1643)", University Of Manchester , 1999

YÜKSEK LİSANS, "A Study Of The Regulatıions Concerning The Tımar System İn The General Law Codes Of Bayezid Iı And Selim 1", Manchester Metropolitan University , 1995

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Yeniçağ Tarihi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü/Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı/ (2010- Devam Ediyor)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü/Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı/ (2005- 2010)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü/Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı/ (2004- 2005)

Araştırma Görevlisi, History (1995- 1999)

Araştırma Görevlisi, History (1994- 1995)


İdari Görevler

Dekan, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Enstitü Müdürü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Dılshad Fadel MUHAMMED, "Osmanlı Devleti'nde Musul Vilayeti (1878-1918)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Tarih Ana Bilim Dalı, 2022

Yüksek Lisans, Halil İbrahim KUŞDOĞAN, "Sivas Eyaletinde Cebelü Bedeli Uygulaması (1190-1233 / 1776-1817)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Ana Bilim Dalı, 2021

Yüksek Lisans, Yılmaz KILIÇ, "1 Ve 11 Numaralı Sivas Ahkâm Defterlerindeki Tımar Sistemi İle İlgili Hükümlerin Transkripsiyonu Ve Değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Hüseyin DAĞAŞAN, "11 Numaralı Sivas Ahkâm Defteri'nin Transkripsiyonu Ve Değerlendirilmesi (S. 1-60)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Mustafa BİLGİN, "Tuhfetü'r-Riyâz Hilali'l-Hiyâz Adlı Yazma Eserin Transkripsiyonu Ve Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Ana Bilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Kübra DURSUN, "1 Numaralı Sivas Ahkam Defterinde Yer Alan Vakıf Davalarının Transkripsiyonu Ve Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Ana Bilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Şule Sema ALKOÇ, "Osmanlı Dönemi Ev Eşyalarının Şer'iye Sicillerine Göre Sosyal Ve İktisadi Açıdan Değerlendirilmesi: Tokat Örneği (1811-1850)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Ana Bilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Sibel PEKDOĞAN, "19 Numaralı Sivas Ahkâm Defteri'nin Transkripsiyonu Ve Değerlendirilmesi (S. 1-60)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Ana Bilim Dalı, 2014

Yüksek Lisans, Çetin KAPLAN, "55 Numaralı Tokat Şer'iye Sicili'nin Transkripsiyonlu Metni Ve Değerlendirmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Ana Bilim Dalı, 2011

Yüksek Lisans, Emel YAZICI, "47 Numaralı Tokat Şer`İye Sicili'nin Transkripsiyonlu Metni Ve Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Ana Bilim Dalı, 2011

Yüksek Lisans, Oktay EKİCİ, "33 Numaralı Tokat Şer`İye Sicili'nin Transkripsiyonlu Metni Ve Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Ana Bilim Dalı, 2010

Yüksek Lisans, İhsan SATIŞ, "Osmanlı Devleti'nde Kutsal Yerler Sorunu (1847-1853)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Ana Bilim Dalı, 2010

Yüksek Lisans, Şaban DEMİR, "10 Numaralı Tokat Şeriye Sicilinin Transkripsiyonlu Metni Ve Değerlendirmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yeniçağ Tarihi Ana Bilim Dalı, 2010

Yüksek Lisans, Züleyha TÜRKOĞLU, "55/1 Nolu Lehistan Ahitnâmesi Defterinin Transkripsiyonu Ve Değerlendirilmesi", 2007

Yüksek Lisans, Tekin GÜR, "1 Numaralı Nefy Ve Kısas Defteri (1-35. Varaklar) Transkripsiyonu Ve Değerlendirmesi", 2007

Yüksek Lisans, Hasan DEMİRTAŞ, "12 Numaralı Tokat Şer'iye Sicil Defterinin Transkripsiyon Ve Değerlendirmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Ana Bilim Dalı, 2007

Yüksek Lisans, Ahmet DEMİRCİ, "3 Numaralı Tokat Şer'iye Sicilinin Transkripsiyonlu Metni Ve Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Ana Bilim Dalı, 2007

Yüksek Lisans, Züleyha USTAOĞLU, "55/1 Nolu Lehistan Ahidnâme Defterinintranskripsiyon Ve Değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Ana Bilim Dalı, 2007

Yüksek Lisans, Aydın MERTAYAK, "Nişli Mehmed Ağa`Nın Rusya Sefareti Ve Sefaretnamesi (1722-1723)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Ana Bilim Dalı, 2005

Doktora, Kübra DURSUN, "Iı. Bayezid'in Annesi Gülbahar Hatun'un Hayatı Ve Vakıfları", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Ana Bilim Dalı, 2020

Doktora, Özden AYDIN, "Halveti Tekkelerinin Osmanlı Padişahları Ve Devlet Ricali İle İlişkileri: Şemsiyye Ve Sivasiyye", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Ana Bilim Dalı, 2019

Doktora, Murat HANİLÇE, "Xv Ve Xvı. Yüzyılda Zile Kazası: 1455-1574", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Ana Bilim Dalı, 2014

Editörlük

Birinci Dünya Savaşı’Inda Osmanlı İmpratorluğu-Ermeniler, Editör, Türk Tarih Kurumu

Danişmendliler Sempozyumu 12 13 Kasım 2015 Bildiriler, Kitap, Editör, SES Reklam İletişim Hizmetleri, 27.12.2016 - 31.12.2016

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ULAKBİM, SOBİAD), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ULAKBİM, SOBİAD), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, GOPÜ Matbaası

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ASOS, Ulakbim), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, GOÜ Matbaası

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ASOS, Ulakbim), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, GOÜ Matbaası

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (TR DİZİN), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası

Tokat Sempozyumu Bildiriler, Kitap, Editör, Kayıhan Ajans - 15.09.2013

Tokat Tarihi Ve Kültürü Sempozyumu 25 26 Eylül 2014 Bildiriler, Kitap, Editör, Salmat Basım Yayıncılık Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti.

Yıkık Bir Duvarda Saklı Sır Tokat Hisariye Medresesi Kuruluşundan Günümüze, Kitap, Editör, Sonçağ Akademi, 12.11.2019

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   AÇIKEL ALİ, (2022). "Tokat Musalları", History Studies, 14(2), 251-271. (Yayın No: 7683668)

2   AÇIKEL ALİ, PEKDOĞAN SİBEL, (2022). "Osmanlı Devleti Timar Sisteminde İntikâl Meselesi: Sivas Sancağı Örneği (1573-1651)", Stratejik Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(1), 99-120., Doi: 10.30692/sisad.1065609 (Yayın No: 7675505)

3   AÇIKEL ALİ, (2021). "Ottoman Reaction To The Developments İn The West Between The Years Of 1703-1789", Tarihçi, 1(3), 1-32. (Yayın No: 7487409)

4   AÇIKEL ALİ, (2021). "Iıı. Ahmed Döneminde Osmanlı-İran Seferlerine Sivas Eyaletinin Katkıları", History Studies, 13(5), 1396-1423. (Yayın No: 7487549)

5   AÇIKEL ALİ, Alkoç Şule Sema, (2021). "Şeriyye Sicillerine Göre Tokat'ta Aile (1811-1826)", History Studies, 13(2), 379-406. (Yayın No: 7487839)

6   AÇIKEL ALİ, KILIÇ YILMAZ, (2020). "1 Ve 11 Numaralı Sivas Ahkam Defterlerindeki Padişah Hasları İle İlgili Şikayet Hükümlerinin Mukayesesi", Tarih Ve Gelecek, 6(2), 616-640. (Yayın No: 6851408)

7   AÇIKEL ALİ, DURSUN KÜBRA, (2020). "Yeni Belgeler Işığında Gülbahar Hatun'un Hayatı Ve Şahsiyeti", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1-11. (Yayın No: 6851422)

8   AÇIKEL ALİ, (2018). "Tokat Şeyh Pir Havend Zaviyesi Vakfı (1453-1839) Ve Çöreğibüyük Köyü Türbesi", Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (Yayın No: 4677780)

9   AÇIKEL ALİ, SAĞIRLI ABDURRAHMAN, (2005). "Tokat Şeriye Sicillerine Göre Salyane Defterleri(1771-1840)", Tarih Dergisi, (41), (Yayın No: 3964943)

10   AÇIKEL ALİ, (2001). "Tokat Şer İyye Sicillerine Göre Beylerbeyi Buyurulduları", Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, (5), 13-40. (Yayın No: 2373710)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   AÇIKEL ALİ, (2021). "Osmanlılar Döneminde Tokat Takyeciler Camii Vakıfları", Vakıflar Dergisi, (55), 9-24. (Yayın No: 7488274)

2   AÇIKEL ALİ, (2019). "Osmanlı Döneminde Tokat Ali Paşa Camii Vakıfları", Vakıflar Dergisi, (52), 29-40. (Yayın No: 5757462)

3   AÇIKEL ALİ, (2018). "1722-23’Te Sivas Eyaletinde Cebelü Bedeli Uygulaması", Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 13(2), 113-140. (Yayın No: 4677866)

4   AÇIKEL ALİ, (2017). "Niksar Kazası Sinan Bey Vakıfları", Vakıflar Dergisi, (48), 17-33. (Yayın No: 3938183)

5   AÇIKEL ALİ, (2017). "Osmanlı Döneminde Tokat Cami Vakıflarına Bir Örnek : Gülbahar Hatun Camii Vakfı", Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 121-16., Doi: 326 (Yayın No: 3938088)

6   AÇIKEL ALİ, (2016). "Rum Eyaleti Evlatlık Vakıflarından Bir Örnek Abdülvehhab Oğulları Evlatlık Vakfı", Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 11(2), (Yayın No: 3162185)

7   AÇIKEL ALİ, (2015). "Tokat Kazası Nda Vakıf İdaresinin Teşkili Ve Gelişimi 1835 1890", Vakıflar Dergisi, (43), 41-58. (Yayın No: 1784592)

8   AÇIKEL ALİ, (2004). "Xv Xvı Yüzyıllarda Artukabad Kazasının Sosyal Yapısı", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (Yayın No: 3174956)

9   AÇIKEL ALİ, (2004). "Şeriye Sicillerine Göre Tokat Ta İhtida Hareketleri 1772 1897", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 11(23), (Yayın No: 3175093)

10   AÇIKEL ALİ, (2004). "Osmanlı Ulak Menzilhane Sistemi Çerçevesinde Tokat Menzilhanesi 1690 1840", Tarih İncelemeleri Dergisi, 19(2), 1-33. (Yayın No: 2350827)

11   AÇIKEL ALİ, (2004). "Tokat Sancağının İdari Durumu Ve Nüfus Yapısı 1880 1907", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 331-360. (Yayın No: 2360152)

12   AÇIKEL ALİ, (2003). "Tanzimat Döneminde Tokat Kazasının İdari Ve Nüfus Yapısındaki Değişiklikler 1839 1880", Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27(2), 253-266. (Yayın No: 2358789)

13   AÇIKEL ALİ,SUSAM TEKİN, (2003). "Artukabad Kazasının Yerleşim Ve Nüfus Yapısı 1455 1600", Tarih İncelemeleridergisi, 18(2), 1-23. (Yayın No: 2351221)

14   AÇIKEL ALİ, (2003). "Artukabad Kazasında Türk Kişi Adları 1455 1520", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 305-336. (Yayın No: 2358320)

15   AÇIKEL ALİ, (2003). "Artukabad Kazası Yer Adları 1455 1600", Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 20(2), 181-202. (Yayın No: 2357202)

16   AÇIKEL ALİ,MERCAN MEHMET, (2002). "Niksar Kazasının İdari Durumu Ve Nüfus Yapısının Dinî Ve Etnik Açıdan Analizi 1880 1916", Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 19(2), 235-257. (Yayın No: 2365137)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

1   AÇIKEL ALİ, (2000). "1574-1642 Tarihleri Arasında Tokat Şehrinin Nüfusu", Tokat Kümbet Dergisi, 2(5), 27-30. (Yayın No: 7568580)

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   AÇIKEL ALİ,DURSUN KÜBRA (2018). 1 NUMARALI SİVAS AHKÂM DEFTERİNE GÖRE SİVAS EYALETİNDEN MERKEZE YANSIYAN GAYRİMÜLİM DAVALARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. XVIII. Türk Tarih Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4678049)

2   AÇIKEL ALİ (2018). SİVAS AHKÂM DEFTERLERİNE GÖRE SİVAS EYALETİNDEN MERKEZE YANSIYAN MER‘A, YAYLAK VE KIŞLAK DAVALARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. XVII. Türk Tarih Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4677962)

3   AÇIKEL ALİ (2017). II. Abdülhamid Devri Eğitim Politikası’nın Taşraya Yansıması: Tokat Sancağı Örneği. The Second International Symposium on the Hero of Plevna Gazi Osman Paşa and His Period (Özet Bildiri) (Yayın No:3951574)

4   AÇIKEL ALİ (2017). II. Abdülhamid Devri Eğitim Politikası’nın Taşraya Yansıması: Tokat Sancağı Örneği. The Second International Symposium on the Hero of Plevna Gazi Osman Paşa and His Period (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3951201)

5   AÇIKEL ALİ (2016). II Abdülhamid Devri Eğitim Politikası nın Taşraya Yansıması Yozgat Sancağı Örneği. I. Uluslararası Bozok Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3164097)

6   AÇIKEL ALİ (2015). Osmanlı Maliyesinde Bazı Avarız Vergilerinin Tahsilinde Maktu Yöntemin Kullanılması 1711 1712 Yılı Avarız ve Bedel i Nüzül Maktuat Defterine Göre. XVI. Türk Tarih Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2254477)

7   AÇIKEL ALİ (2014). Tokat Kazası Vakıf Muhasebe Defterleri 1880 1920. 19. CIEPO (Comite International d’Etudes Pre-Ottomanes et Ottomanes / International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies) Sempozyumu (26-30 Temmuz 2010,Van), (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2364524)

8   AÇIKEL ALİ (2011). 1 Numaralı Nefy ve Kısas Defterine (1256-1260/1840-1844) Göre Orta Karadeniz Bölgesinde Sürgün ve Kısas Cezaları. CİEPO 17. SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:7492478)

9   AÇIKEL ALİ, HANİLÇE MURAT (2011). Sivas Vilayetinde Ulaşım (1867-1907). CİEPO 6. Ara Dönem Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:7493041)

10   AÇIKEL ALİ (2011). 19. Asrın İlk Yarısında Tokat Şehrinde Kitap Kültürü. Uluslararası Osmanlı Medeniyetinde Şehir Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3965897)

11   AÇIKEL ALİ (2010). Osmanlı Maliyesinde Bazı Hizmetlerin Finansmanı İçin Avarız Vergilerinden Ocaklık Olarak Yapılan Tahsisler (1650-1750). XV. Türk Tarih Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:7567311)

12   AÇIKEL ALİ (2010). Osmanlı Döneminde Tokat Kazasında Ahiler ve Ahi Zaviyeleri. I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3175018)

13   AÇIKEL ALİ (2009). Trabzon Sancağı Avarız Vergileri (1650-1750) / Avariz Levies in the Sub-province of Trabzon (1650-1750). 1. Uluslararası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:7567392)

14   AÇIKEL ALİ (2008). Çorum Kazasında Müslim-Gayrimüslim İlişkileri (1839-1874). Osmanlıdan Cumhuriyete Uluslararası Çorum Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:7567333)

15   AÇIKEL ALİ (2008). Turkish-Armenian Relations in Ottoman Legal System of Tokat. Erciyes University 1th International Social Studies Symposium, April 20–22, 2006 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:7567298)

16   AÇIKEL ALİ (2007). Tokat’ta Hukuk Alanında Türk-Ermeni İlişkileri. Erciyes Üniversitesi Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu (EUSAS –I) Osmanlı Toplumunda Birlikte Yaşama Sanatı: Türk-Ermeni İlişkileri Örneği (20-22 Nisan 2006), (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:7567274)

17   AÇIKEL ALİ (2004). 1864-1901 Arasında Tokat. I. Uluslararası Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa ve Dönemi (1833-1900) Sempozyumu (05-07.04.2000) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:7567253)

18   AÇIKEL ALİ Sivas Vilayetinde Sağlık Örgütü’nün Teşkili ve Sağlık Kurumları (1867-1920) / The Establishment of Health Organisation in the Province of Sivas and Health Institutions (1867-1920). 1. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi / 1st International Congress on the Turkish History of Medicine (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:7567345)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

1   AÇIKEL ALİ (2016). Tokat Yağıbasan Medresesi Vakfı (1154-1918). Danişmendliler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:7568085)

2   AÇIKEL ALİ (2016). 18. Yüzyılda Gümüşhane Kazası Avarız Vergileri. 85. Yılında Gümüşhane Tarihi ve Ekonomisi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:7568050)

3   AÇIKEL ALİ (2015). 19 Asrın İlk Yarısında Batılı Seyyahların Seyahatnamelerine Göre Tokat Şehri. Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1785131)

4   AÇIKEL ALİ (2012). 1 Numaralı Sivas Ahkâm Defterine Göre Canik Sancağından Merkeze Yansıyan Şikayetler ve Çözüm Önerileri. Samsun Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:372630)

5   AÇIKEL ALİ (2010). 19. Yüzyıl Ortalarında Çankırı Kazasında Giyim ve Kuşam. Milli Mücadele’de İstiklal Yolu ve Çankırı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:7568062)

6   AÇIKEL ALİ (2010). 17. Yüzyılda Amasya Sancağı Avarız Vergileri. Geçmişten Günümüze Merzifon Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:7568031)

7   AÇIKEL ALİ (2010). Osmanlı İktisat Tarihi İncelemeleri İçin Temel Bir Kaynak Olarak Maliye Ahkâm Defterleri. Birinci İktisat Tarihi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:7568012)

8   AÇIKEL ALİ (2007). Rize Kazasında Müslim-Gayrimüslim İlişkileri. I. Rize Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:7567437)

9   AÇIKEL ALİ (2007). 17. Yüzyılda Canik Sancağı Avarız Vergileri. Karadeniz Tarihi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:7567420)

10   AÇIKEL ALİ (2007). Büyük Celâlî İsyanları Sonrasında Sivas Eyaletinde Görülen Asayiş Problemleri. Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5916219)

11   AÇIKEL ALİ (2005). 15-17. Yüzyıllarda Orta Karadeniz Bölgesi’nin Sosyo-Ekonomik Tarihi Hakkında Yapılan İncelemelere Genel Bir Bakış. Orta Karadeniz Kültürü Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:7567428)

12   AÇIKEL ALİ (2005). Dulkadiroğulları Hanedanının Osmanlı Mülkü Artukabad Kazasından Aldığı Vergi Gelirleri. Kahramanmaraş Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3166077)

13   AÇIKEL ALİ 583 Numaralı Evkaf Defterine Göre Zile Vakıfları. Tarihi ve Kültürüyle II. Zile Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:372837)

14   AÇIKEL ALİ Pervane Muineddin Süleyman Bey Vakfı 1277 1926. Tokat Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:372445)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:ali.acikel@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1995-1999
University Of Manchester


Tez Adı:Changes İn Settlement Patterns, Population And Society İn North Central Anatolia: A Case Study Of The District Of Tokat(1574-1643)
Yüksek Lisans
1995-1995
Manchester Metropolitan University


Tez Adı:A Study Of The Regulatıions Concerning The Tımar System İn The General Law Codes Of Bayezid Iı And Selim 1
Lisans
1983-1987
Atatürk Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih BölümüAkademik Görevler

Profesör
2010-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/YENİÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI/
Doçent
2005-2010
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/YENİÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI/
Yardımcı Doçent
2004-2005
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/YENİÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
1995-1999
History
Araştırma Görevlisi
1994-1995
History


İdari Görevler

Bölüm Başkanı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Dekan
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Enstitü Müdürü
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Züleyha TÜRKOĞLU, (2007)., "55/1 nolu Lehistan Ahitnâmesi Defterinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi", Yüksek Lisans
2.Züleyha TÜRKOĞLU, (2007)., "55/1 nolu Lehistan Ahitnâmesi Defterinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi", Yüksek Lisans
3.Tekin GÜR, (2007)., "1 Numaralı Nefy ve Kısas Defteri (1-35. Varaklar) Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi", Yüksek Lisans
4.Aydın MERTAYAK, (2005)., "Nişli Mehmed Ağa`nın Rusya Sefareti ve Sefaretnamesi (1722-1723)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Hasan DEMİRTAŞ, (2007)., "12 numaralı Tokat Şer'iye Sicil defterinin transkripsiyon ve değerlendirmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Ahmet DEMİRCİ, (2007)., "3 numaralı Tokat Şer'iye sicilinin transkripsiyonlu metni ve değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Oktay EKİCİ, (2010)., "33 numaralı Tokat Şer`iye Sicili'nin transkripsiyonlu metni ve değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
8.İhsan SATIŞ, (2010)., "Osmanlı Devleti'nde kutsal yerler sorunu (1847-1853)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
9.Şaban DEMİR, (2010)., "10 numaralı Tokat Şeriye Sicilinin transkripsiyonlu metni ve değerlendirmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yeniçağ Tarihi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
10.Çetin KAPLAN, (2011)., "55 numaralı Tokat Şer'iye Sicili'nin transkripsiyonlu metni ve değerlendirmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
11.Emel YAZICI, (2011)., "47 numaralı Tokat Şer`iye Sicili'nin transkripsiyonlu metni ve değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
12.Sibel PEKDOĞAN, (2014)., "19 numaralı Sivas Ahkâm Defteri'nin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi (s. 1-60)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
13.Murat HANİLÇE, (2014)., "XV ve XVI. yüzyılda Zile kazası: 1455-1574", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Ana Bilim Dalı, Doktora
14.Kübra DURSUN, (2015)., "1 Numaralı Sivas Ahkam Defterinde yer alan vakıf davalarının transkripsiyonu ve değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
15.Şule Sema ALKOÇ, (2015)., "Osmanlı Dönemi ev eşyalarının şer'iye sicillerine göre sosyal ve iktisadi açıdan değerlendirilmesi: Tokat örneği (1811-1850)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
16.Mustafa BİLGİN, (2018)., "Tuhfetü'r-Riyâz Hilali'l-Hiyâz adlı yazma eserin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
17.Züleyha USTAOĞLU, (2007)., "55/1 nolu lehistan ahidnâme defterinintranskripsiyon ve değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
18.Özden AYDIN, (2019)., "Halveti tekkelerinin Osmanlı padişahları ve devlet ricali ile ilişkileri: Şemsiyye ve Sivasiyye", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Ana Bilim Dalı, Doktora
19.Yılmaz KILIÇ, (2019)., "1 ve 11 numaralı Sivas Ahkâm Defterlerindeki tımar sistemi ile ilgili hükümlerin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
20.Hüseyin DAĞAŞAN, (2019)., "11 Numaralı Sivas Ahkâm Defteri'nin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi (S. 1-60)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
21.Kübra DURSUN, (2020)., "II. Bayezid'in annesi Gülbahar Hatun'un hayatı ve vakıfları", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Ana Bilim Dalı, Doktora
22.Halil İbrahim KUŞDOĞAN, (2021)., "Sivas eyaletinde Cebelü bedeli uygulaması (1190-1233 / 1776-1817)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
23.Dılshad Fadel MUHAMMED, (2022)., "Osmanlı Devleti'nde Musul vilayeti (1878-1918)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Tarih Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Yıkık Bir Duvarda Saklı Sır Tokat Hisariye Medresesi Kuruluşundan Günümüze, Kitap, Editör, Sonçağ Akademi
2.Yıkık Bir Duvarda Saklı Sır Tokat Hisariye Medresesi Kuruluşundan Günümüze, Kitap, Editör, Sonçağ Akademi, 12.11.2019
3.Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi(TR DİZİN), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası
4.Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi(TR DİZİN), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası
5.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi(ULAKBİM, SOBİAD), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası
6.Birinci Dünya Savaşı’ında Osmanlı İmpratorluğu-Ermeniler, Editör, Türk Tarih Kurumu
7.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi(ULAKBİM, SOBİAD), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, GOPÜ Matbaası
8.Danişmendliler Sempozyumu 12 13 Kasım 2015 Bildiriler, Kitap, Editör, SES Reklam İletişim Hizmetleri, 27.12.2016 - 31.12.2016
9.Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu 25 26 Eylül 2014 Bildiriler, Kitap, Editör, Salmat Basım Yayıncılık Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti.
10.Tokat Şehir Kimliği Çalıştayı Sonuç Raporu, Kitap, Yayın Kurulu Üyeliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi
11.Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu 25 26 Eylül 2014 Bildiriler, Kitap, Editör, Salmat Basım Yayıncılık Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti.
12.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi(ASOS, Ulakbim), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, GOÜ Matbaası
13.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi(ASOS, Ulakbim), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, GOÜ Matbaası
14.Tokat Sempozyumu Bildiriler, Kitap, Editör, Kayıhan Ajans - 15.09.2013