GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ALİ AÇIKELž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Ali AÇIKEL

Fen-Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

ali.acikel@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Bölüm

Tarih Bölümü 

Anabilim Dalı

Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, University Of Manchester (1995- 1999)

-

TEZLER

DOKTORA, "Changes İn Settlement Patterns, Population And Society İn North Central Anatolia: A Case Study Of The District Of Tokat(1574-1643)", University Of Manchester , 1999

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Yeniçağ Tarihi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Tarih Bölümü/ Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı, (2010- Devam Ediyor)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Tarih Bölümü/ Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı, (2005- 2010)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Tarih Bölümü/ Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı, (2004- 2005)

Araştırma Görevlisi, The University Of Manchester/ The Faculty Of Arts/ Department Of Middle Eastern Studies/ History, (1995- 1999)

Araştırma Görevlisi, The University Of Manchester/ The Faculty Of Arts/ Department Of Middle Eastern Studies/ History, (1994- 1995)


İdari Görevler

Dekan, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, (2015- Devam Ediyor)

Enstitü Müdürü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Dr), (2010- 2015)

Bölüm Bşk., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, (2014- 2015)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, (2015- Devam Ediyor)

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Mustafa BİLGİN, "Tuhfetü'r-Riyâz Hilali'l-Hiyâz Adlı Yazma Eserin Transkripsiyonu Ve Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Kübra DURSUN, "1 Numaralı Sivas Ahkam Defterinde Yer Alan Vakıf Davalarının Transkripsiyonu Ve Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Şule Sema ALKOÇ, "Osmanlı Dönemi Ev Eşyalarının Şer'iye Sicillerine Göre Sosyal Ve İktisadi Açıdan Değerlendirilmesi: Tokat Örneği (1811-1850)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Sibel PEKDOĞAN, "19 Numaralı Sivas Ahkâm Defteri'nin Transkripsiyonu Ve Değerlendirilmesi (S. 1-60)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, 2014

Yüksek Lisans, Çetin KAPLAN, "55 Numaralı Tokat Şer'iye Sicili'nin Transkripsiyonlu Metni Ve Değerlendirmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, 2011

Yüksek Lisans, Emel YAZICI, "47 Numaralı Tokat Şer`İye Sicili'nin Transkripsiyonlu Metni Ve Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, 2011

Yüksek Lisans, Oktay EKİCİ, "33 Numaralı Tokat Şer`İye Sicili'nin Transkripsiyonlu Metni Ve Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, 2010

Yüksek Lisans, İhsan SATIŞ, "Osmanlı Devleti'nde Kutsal Yerler Sorunu (1847-1853)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, 2010

Yüksek Lisans, Şaban DEMİR, "10 Numaralı Tokat Şeriye Sicilinin Transkripsiyonlu Metni Ve Değerlendirmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı, 2010

Yüksek Lisans, Züleyha TÜRKOĞLU, "55/1 Nolu Lehistan Ahitnâmesi Defterinin Transkripsiyonu Ve Değerlendirilmesi", 2007

Yüksek Lisans, Tekin GÜR, "1 Numaralı Nefy Ve Kısas Defteri (1-35. Varaklar) Transkripsiyonu Ve Değerlendirmesi", 2007

Yüksek Lisans, Hasan DEMİRTAŞ, "12 Numaralı Tokat Şer'iye Sicil Defterinin Transkripsiyon Ve Değerlendirmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, 2007

Yüksek Lisans, Ahmet DEMİRCİ, "3 Numaralı Tokat Şer'iye Sicilinin Transkripsiyonlu Metni Ve Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, 2007

Yüksek Lisans, Aydın MERTAYAK, "Nişli Mehmed Ağa`Nın Rusya Sefareti Ve Sefaretnamesi (1722-1723)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, 2005

Doktora, Murat HANİLÇE, "Xv Ve Xvı. Yüzyılda Zile Kazası: 1455-1574", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, 2014

Editörlük

Birinci Dünya Savaşı’Inda Osmanlı İmpratorluğu-Ermeniler, Editör, Türk Tarih Kurumu

Danişmendliler Sempozyumu 12 13 Kasım 2015 Bildiriler, Kitap, Editör, SES Reklam İletişim Hizmetleri, 27.12.2016 - 31.12.2016

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ULAKBİM, SOBİAD), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ULAKBİM, SOBİAD), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, GOPÜ Matbaası

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ASOS, Ulakbim), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, GOÜ Matbaası

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ASOS, Ulakbim), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, GOÜ Matbaası

Tokat Sempozyumu Bildiriler, Kitap, Editör, Kayıhan Ajans - 15.09.2013

Tokat Tarihi Ve Kültürü Sempozyumu 25 26 Eylül 2014 Bildiriler, Kitap, Editör, Salmat Basım Yayıncılık Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti.

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

AÇIKEL ALİ, (2001). "Tokat Şer İyye Sicillerine Göre Beylerbeyi Buyurulduları", Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, (5), 13-40. (Yayın No: 2373710)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

AÇIKEL ALİ, (2017). "Niksar Kazası Sinan Bey Vakıfları", Vakıflar Dergisi, (48), 17-33. (Yayın No: 3938183)

AÇIKEL ALİ, (2017). "Osmanlı Döneminde Tokat Cami Vakıflarına Bir Örnek : Gülbahar Hatun Camii Vakfı", Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 121-16., Doi: 326 (Yayın No: 3938088)

AÇIKEL ALİ, (2016). "Rum Eyaleti Evlatlık Vakıflarından Bir Örnek Abdülvehhab Oğulları Evlatlık Vakfı", Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 11(2), (Yayın No: 3162185)

AÇIKEL ALİ, (2015). "Tokat Kazası Nda Vakıf İdaresinin Teşkili Ve Gelişimi 1835 1890", Vakıflar Dergisi, (43), 41-58. (Yayın No: 1784592)

AÇIKEL ALİ, (2005). "Tokat Şeriye Sicillerine Göre Salyane Defterleri(1771-1840)", Tarih Dergisi, (Yayın No: 3964943)

AÇIKEL ALİ, (2004). "Xv Xvı Yüzyıllarda Artukabad Kazasının Sosyal Yapısı", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (Yayın No: 3174956)

AÇIKEL ALİ, (2004). "Şeriye Sicillerine Göre Tokat Ta İhtida Hareketleri 1772 1897", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 11(23), (Yayın No: 3175093)

AÇIKEL ALİ, (2004). "Osmanlı Ulak Menzilhane Sistemi Çerçevesinde Tokat Menzilhanesi 1690 1840", Tarih İncelemeleri Dergisi, 19(2), 1-33. (Yayın No: 2350827)

AÇIKEL ALİ, (2004). "Tokat Sancağının İdari Durumu Ve Nüfus Yapısı 1880 1907", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 331-360. (Yayın No: 2360152)

AÇIKEL ALİ, (2003). "Tanzimat Döneminde Tokat Kazasının İdari Ve Nüfus Yapısındaki Değişiklikler 1839 1880", Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27(2), 253-266. (Yayın No: 2358789)

AÇIKEL ALİ,SUSAM TEKİN, (2003). "Artukabad Kazasının Yerleşim Ve Nüfus Yapısı 1455 1600", Tarih İncelemeleridergisi, 18(2), 1-23. (Yayın No: 2351221)

AÇIKEL ALİ, (2003). "Artukabad Kazasında Türk Kişi Adları 1455 1520", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 305-336. (Yayın No: 2358320)

AÇIKEL ALİ, (2003). "Artukabad Kazası Yer Adları 1455 1600", Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 20(2), 181-202. (Yayın No: 2357202)

AÇIKEL ALİ,MERCAN MEHMET, (2002). "Niksar Kazasının İdari Durumu Ve Nüfus Yapısının Dinî Ve Etnik Açıdan Analizi 1880 1916", Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 19(2), 235-257. (Yayın No: 2365137)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

AÇIKEL ALİ (2017). II. Abdülhamid Devri Eğitim Politikası’nın Taşraya Yansıması: Tokat Sancağı Örneği. The Second International Symposium on the Hero of Plevna Gazi Osman Paşa and His Period (Özet Bildiri) (Yayın No:3951574)

AÇIKEL ALİ (2017). II. Abdülhamid Devri Eğitim Politikası’nın Taşraya Yansıması: Tokat Sancağı Örneği. The Second International Symposium on the Hero of Plevna Gazi Osman Paşa and His Period (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3951201)

AÇIKEL ALİ (2016). II Abdülhamid Devri Eğitim Politikası nın Taşraya Yansıması Yozgat Sancağı Örneği. I. Uluslararası Bozok Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3164097)

AÇIKEL ALİ (2014). Tokat Kazası Vakıf Muhasebe Defterleri 1880 1920. 19. CIEPO (Comite International d’Etudes Pre-Ottomanes et Ottomanes / International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies) Sempozyumu (26-30 Temmuz 2010,Van), (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2364524)

AÇIKEL ALİ (2011). 19. Asrın İlk Yarısında Tokat Şehrinde Kitap Kültürü. Uluslararası Osmanlı Medeniyetinde Şehir Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3965897)

AÇIKEL ALİ (2010). Osmanlı Döneminde Tokat Kazasında Ahiler ve Ahi Zaviyeleri. I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3175018)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

AÇIKEL ALİ (2015). 19 Asrın İlk Yarısında Batılı Seyyahların Seyahatnamelerine Göre Tokat Şehri. Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1785131)

AÇIKEL ALİ (2015). Osmanlı Maliyesinde Bazı Avarız Vergilerinin Tahsilinde Maktu Yöntemin Kullanılması 1711 1712 Yılı Avarız ve Bedel i Nüzül Maktuat Defterine Göre. XVI. Türk Tarih Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2254477)

AÇIKEL ALİ (2005). Dulkadiroğulları Hanedanının Osmanlı Mülkü Artukabad Kazasından Aldığı Vergi Gelirleri. Kahramanmaraş Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3166077)

AÇIKEL ALİ 583 Numaralı Evkaf Defterine Göre Zile Vakıfları. Tarihi ve Kültürüyle II. Zile Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:372837)

AÇIKEL ALİ 1 Numaralı Sivas Ahkâm Defterine Göre Canik Sancağından Merkeze Yansıyan Şikayetler ve Çözüm Önerileri. Samsun Sempopzyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:372630)

AÇIKEL ALİ Pervane Muineddin Süleyman Bey Vakfı 1277 1926. Tokat Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:372445)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Osmanlı Döneminde Tokat Merkez Vakıfları Vakfiyeler I Cilt (2005)., AÇIKEL ALİ, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası, Sayfa Sayısı: 600, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 63303)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Ahilik Ansiklopedisi (2017)., AÇIKEL ALİ, Fnf Reklam Ve Danışmanlık, Türkçe(Ansiklopedi Maddesi), (Yayın No: 3165764)

Tokat Şehir Kimliği Çalıştayı Sonuç Raporu (2015)., AÇIKEL ALİ, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, Editör: Seyfettin Erdoğan, Ayfer Gedikli, Sayfa Sayısı: 163, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1783858)

Ahilik Ansiklopedisi (2014)., AÇIKEL ALİ, Fnf Reklam Ve Danışmanlık, Türkçe(Ansiklopedi Maddesi), (Yayın No: 3165640)

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (2012)., AÇIKEL ALİ, Türkiye Diyanet Vakfı Basımevi, Türkçe(Ansiklopedi Maddesi), (Yayın No: 2356665)

Türkler Ansiklopedisi (2002)., AÇIKEL ALİ, Yeni Türkiye Yayınları, Türkçe(Ansiklopedi Maddesi), (Yayın No: 3166327)

Pax Ottomana Studies İn Memoriam Prof Dr Nejat Göyünç (2001)., AÇIKEL ALİ, Sota-Yeni Türkiye Yayınları, Editör: Kemal Çiçek, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2365833)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Osmanlı Döneminde Tokat Vakıfları Projesi", DİĞER, Yönetici (Tamamlandı)

"Rusya Federasyonu Derbent Bölgesindeki Türk İslam Eserleri", DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)

"Şer iyye Sicilleri ne Göre Tokat ın Sosyal ve Ekonomik Tarihi", DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2012, Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tarih Bölümü, (Diğer)

2015, Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, (Diğer)

2011- , Prof. Dr., Gaziosmanpaşa Üniveristesi, Öğetim üyeliği, (Diğer)

1987-1993, Tasnif Elemanı, Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Osmanlı dönemi resmi belegelerinin katalog çalışması, (Diğer)

1993-1999, Arş. Gör., Gaziosmanpaşa Üniveristesi, , (Diğer)

1999-2004, Arş. Gör.Dr., Gaziosmanpaşa Üniveristesi, , (Diğer)

2004-2005, Yrd. Doç. Dr., Gaziosmanpaşa Üniveristesi, Öğetim üyeliği, (Diğer)

2005-2010, Doç. Dr., Gaziosmanpaşa Üniveristesi, Öğetim üyeliği, (Diğer)

2011-2015, Müdür, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:ali.acikel@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1995-1999
University Of Manchester


Tez Adı:Changes İn Settlement Patterns, Population And Society İn North Central Anatolia: A Case Study Of The District Of Tokat(1574-1643)


Akademik Görevler

Profesör
2010-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ TARİH BÖLÜMÜ/ YENİÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI
Doçent
2005-2010
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ TARİH BÖLÜMÜ/ YENİÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI
Yardımcı Doçent
2004-2005
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ TARİH BÖLÜMÜ/ YENİÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
1995-1999
The University of Manchester/ The Faculty of Arts/ Department of Middle Eastern Studies/ History
Araştırma Görevlisi
1994-1995
The University of Manchester/ The Faculty of Arts/ Department of Middle Eastern Studies/ History


İdari Görevler

Dekan
2015
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm Bşk.
2014-2015
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
2015
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Enstitü Müdürü
2010-2015
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Züleyha TÜRKOĞLU, (2007)., "55/1 nolu Lehistan Ahitnâmesi Defterinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi", Yüksek Lisans
2.Züleyha TÜRKOĞLU, (2007)., "55/1 nolu Lehistan Ahitnâmesi Defterinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi", Yüksek Lisans
3.Tekin GÜR, (2007)., "1 Numaralı Nefy ve Kısas Defteri (1-35. Varaklar) Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi", Yüksek Lisans
4.Aydın MERTAYAK, (2005)., "Nişli Mehmed Ağa`nın Rusya Sefareti ve Sefaretnamesi (1722-1723)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Hasan DEMİRTAŞ, (2007)., "12 numaralı Tokat Şer'iye Sicil defterinin transkripsiyon ve değerlendirmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Ahmet DEMİRCİ, (2007)., "3 numaralı Tokat Şer'iye sicilinin transkripsiyonlu metni ve değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Oktay EKİCİ, (2010)., "33 numaralı Tokat Şer`iye Sicili'nin transkripsiyonlu metni ve değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
8.İhsan SATIŞ, (2010)., "Osmanlı Devleti'nde kutsal yerler sorunu (1847-1853)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
9.Şaban DEMİR, (2010)., "10 numaralı Tokat Şeriye Sicilinin transkripsiyonlu metni ve değerlendirmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
10.Çetin KAPLAN, (2011)., "55 numaralı Tokat Şer'iye Sicili'nin transkripsiyonlu metni ve değerlendirmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
11.Emel YAZICI, (2011)., "47 numaralı Tokat Şer`iye Sicili'nin transkripsiyonlu metni ve değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
12.Sibel PEKDOĞAN, (2014)., "19 numaralı Sivas Ahkâm Defteri'nin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi (s. 1-60)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
13.Murat HANİLÇE, (2014)., "XV ve XVI. yüzyılda Zile kazası: 1455-1574", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, Doktora
14.Kübra DURSUN, (2015)., "1 Numaralı Sivas Ahkam Defterinde yer alan vakıf davalarının transkripsiyonu ve değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
15.Şule Sema ALKOÇ, (2015)., "Osmanlı Dönemi ev eşyalarının şer'iye sicillerine göre sosyal ve iktisadi açıdan değerlendirilmesi: Tokat örneği (1811-1850)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
16.Mustafa BİLGİN, (2018)., "Tuhfetü'r-riyâz Hilali'l-Hiyâz adlı yazma eserin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi(ULAKBİM, SOBİAD), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası
2.Birinci Dünya Savaşı’ında Osmanlı İmpratorluğu-Ermeniler, Editör, Türk Tarih Kurumu
3.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi(ULAKBİM, SOBİAD), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, GOPÜ Matbaası
4.Danişmendliler Sempozyumu 12 13 Kasım 2015 Bildiriler, Kitap, Editör, SES Reklam İletişim Hizmetleri, 27.12.2016 - 31.12.2016
5.Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu 25 26 Eylül 2014 Bildiriler, Kitap, Editör, Salmat Basım Yayıncılık Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti.
6.Tokat Şehir Kimliği Çalıştayı Sonuç Raporu, Kitap, Yayın Kurulu Üyeliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi
7.Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu 25 26 Eylül 2014 Bildiriler, Kitap, Editör, Salmat Basım Yayıncılık Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti.
8.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi(ASOS, Ulakbim), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, GOÜ Matbaası
9.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi(ASOS, Ulakbim), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, GOÜ Matbaası
10.Tokat Sempozyumu Bildiriler, Kitap, Editör, Kayıhan Ajans - 15.09.2013


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.AÇIKEL ALİ (2001). Tokat Şer iyye Sicillerine Göre Beylerbeyi Buyurulduları. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, (5), 13-40. (Yayın No: 2373710)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.AÇIKEL ALİ (2017). Niksar Kazası Sinan Bey Vakıfları. Vakıflar Dergisi, (48), 17-33. (Yayın No: 3938183)
2.AÇIKEL ALİ (2017). Osmanlı Döneminde Tokat Cami Vakıflarına Bir Örnek : Gülbahar Hatun Camii Vakfı. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 121-16., Doi: 326 (Yayın No: 3938088)
3.AÇIKEL ALİ (2016). Rum Eyaleti Evlatlık Vakıflarından Bir Örnek Abdülvehhab Oğulları Evlatlık Vakfı. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 11(2), (Yayın No: 3162185)
4.AÇIKEL ALİ (2015). Tokat Kazası nda Vakıf İdaresinin Teşkili ve Gelişimi 1835 1890. Vakıflar Dergisi, (43), 41-58. (Yayın No: 1784592)
5.AÇIKEL ALİ (2005). Tokat Şeriye Sicillerine Göre Salyane Defterleri(1771-1840). Tarih Dergisi, (Yayın No: 3964943)
6.AÇIKEL ALİ (2004). XV XVI Yüzyıllarda Artukabad Kazasının Sosyal Yapısı. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (Yayın No: 3174956)
7.AÇIKEL ALİ (2004). Şeriye Sicillerine Göre Tokat ta İhtida Hareketleri 1772 1897. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 11(23), (Yayın No: 3175093)
8.AÇIKEL ALİ (2004). Osmanlı Ulak Menzilhane Sistemi Çerçevesinde Tokat Menzilhanesi 1690 1840. Tarih İncelemeleri Dergisi, 19(2), 1-33. (Yayın No: 2350827)
9.AÇIKEL ALİ (2004). Tokat Sancağının İdari Durumu ve Nüfus Yapısı 1880 1907. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 331-360. (Yayın No: 2360152)
10.AÇIKEL ALİ (2003). Tanzimat Döneminde Tokat Kazasının İdari ve Nüfus Yapısındaki Değişiklikler 1839 1880. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27(2), 253-266. (Yayın No: 2358789)
11.AÇIKEL ALİ,SUSAM TEKİN (2003). Artukabad Kazasının Yerleşim ve Nüfus Yapısı 1455 1600. Tarih İncelemeleriDergisi, 18(2), 1-23. (Yayın No: 2351221)
12.AÇIKEL ALİ (2003). Artukabad Kazasında Türk Kişi Adları 1455 1520. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 305-336. (Yayın No: 2358320)
13.AÇIKEL ALİ (2003). Artukabad Kazası Yer Adları 1455 1600. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 20(2), 181-202. (Yayın No: 2357202)
14.AÇIKEL ALİ,MERCAN MEHMET (2002). Niksar Kazasının İdari Durumu ve Nüfus Yapısının Dinî ve Etnik Açıdan Analizi 1880 1916. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 19(2), 235-257. (Yayın No: 2365137)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.AÇIKEL ALİ (2011). 19. Asrın İlk Yarısında Tokat Şehrinde Kitap Kültürü. Uluslararası Osmanlı Medeniyetinde Şehir Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3965897)
2.AÇIKEL ALİ (2016). II Abdülhamid Devri Eğitim Politikası nın Taşraya Yansıması Yozgat Sancağı Örneği. I. Uluslararası Bozok Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3164097)
3.AÇIKEL ALİ (2017). II. Abdülhamid Devri Eğitim Politikası’nın Taşraya Yansıması: Tokat Sancağı Örneği. The Second International Symposium on the Hero of Plevna Gazi Osman Paşa and His Period (Özet Bildiri) (Yayın No:3951574)
4.AÇIKEL ALİ (2017). II. Abdülhamid Devri Eğitim Politikası’nın Taşraya Yansıması: Tokat Sancağı Örneği. The Second International Symposium on the Hero of Plevna Gazi Osman Paşa and His Period (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3951201)
5.AÇIKEL ALİ (2010). Osmanlı Döneminde Tokat Kazasında Ahiler ve Ahi Zaviyeleri. I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3175018)
6.AÇIKEL ALİ (2014). Tokat Kazası Vakıf Muhasebe Defterleri 1880 1920. 19. CIEPO (Comite International d’Etudes Pre-Ottomanes et Ottomanes / International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies) Sempozyumu (26-30 Temmuz 2010,Van), (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2364524)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.AÇIKEL ALİ (2015). 19 Asrın İlk Yarısında Batılı Seyyahların Seyahatnamelerine Göre Tokat Şehri. Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1785131)
2.AÇIKEL ALİ (2005). Dulkadiroğulları Hanedanının Osmanlı Mülkü Artukabad Kazasından Aldığı Vergi Gelirleri. Kahramanmaraş Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3166077)
3.AÇIKEL ALİ (2015). Osmanlı Maliyesinde Bazı Avarız Vergilerinin Tahsilinde Maktu Yöntemin Kullanılması 1711 1712 Yılı Avarız ve Bedel i Nüzül Maktuat Defterine Göre. XVI. Türk Tarih Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2254477)
4.AÇIKEL ALİ (2015). 583 Numaralı Evkaf Defterine Göre Zile Vakıfları. Tarihi ve Kültürüyle II. Zile Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:372837)
5.AÇIKEL ALİ (2015). 1 Numaralı Sivas Ahkâm Defterine Göre Canik Sancağından Merkeze Yansıyan Şikayetler ve Çözüm Önerileri. Samsun Sempopzyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:372630)
6.AÇIKEL ALİ (2015). Pervane Muineddin Süleyman Bey Vakfı 1277 1926. Tokat Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:372445)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Osmanlı Döneminde Tokat Merkez Vakıfları Vakfiyeler I Cilt (2005)., AÇIKEL ALİ, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası, Sayfa Sayısı: 600, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 63303)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Ahilik Ansiklopedisi (2017)., AÇIKEL ALİ, Fnf Reklam Ve Danışmanlık, Türkçe, Ansiklopedi Maddesi, (Yayın No: 3165764)
2.Tokat Şehir Kimliği Çalıştayı Sonuç Raporu (2015)., AÇIKEL ALİ, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, Editör: Seyfettin Erdoğan, Ayfer Gedikli, Sayfa Sayısı: 163, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1783858)
3.Ahilik Ansiklopedisi (2014)., AÇIKEL ALİ, Fnf Reklam Ve Danışmanlık, Türkçe, Ansiklopedi Maddesi, (Yayın No: 3165640)
4.Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (2012)., AÇIKEL ALİ, Türkiye Diyanet Vakfı Basımevi, Türkçe, Ansiklopedi Maddesi, (Yayın No: 2356665)
5.Türkler Ansiklopedisi (2002)., AÇIKEL ALİ, Yeni Türkiye Yayınları, Türkçe, Ansiklopedi Maddesi, (Yayın No: 3166327)
6.Pax Ottomana Studies in Memoriam Prof Dr Nejat Göyünç (2001)., AÇIKEL ALİ, Sota-Yeni Türkiye Yayınları, Editör: Kemal Çiçek, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2365833)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Osmanlı Döneminde Tokat Vakıfları Projesi, DİĞER, Yönetici (Tamamlandı)
2.Rusya Federasyonu Derbent Bölgesindeki Türk İslam Eserleri, DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)
3.Şer iyye Sicilleri ne Göre Tokat ın Sosyal ve Ekonomik Tarihi, DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)
Üniversite Dışı Deneyim

2015Eğitim Fakültesi DekanlığıGaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, (Diğer)
2012 Bölüm BaşkanıGaziosmanpaşa Üniversitesi, Tarih Bölümü, (Diğer)
2011- Prof. Dr.Gaziosmanpaşa Üniveristesi, Öğetim üyeliği, (Diğer)
2011-2015MüdürGaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Diğer)
2005-2010Doç. Dr.Gaziosmanpaşa Üniveristesi, Öğetim üyeliği, (Diğer)
2004-2005Yrd. Doç. Dr.Gaziosmanpaşa Üniveristesi, Öğetim üyeliği, (Diğer)
1999-2004Arş. Gör.Dr.Gaziosmanpaşa Üniveristesi, , (Diğer)
1993-1999Arş. Gör.Gaziosmanpaşa Üniveristesi, , (Diğer)
1987-1993Tasnif ElemanıBaşbakanlık Osmanlı Arşivi, Osmanlı dönemi resmi belegelerinin katalog çalışması, (Diğer)