GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

YILMAZ SEÇGİNž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Yılmaz SEÇGİN

Turhal Uygulamalı Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu / Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

yilmaz.secgin@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Turhal Uygulamalı Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu 

Bölüm

Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü 

Anabilim Dalı

Bankacılık Ve Sigortacılık Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2010- 2014)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bölümü

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2003- 2007)

Sosyal Bilimler Enstitüsü -

LİSANS, Başkent Üniversitesi (1996- 2001)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi -

TEZLER

DOKTORA, "Kontrol Odağının Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisinde Personel Güçlendirmenin Aracılık Rolü: Ankara İl Merkezindeki Dört Ve Beş Yıllık Otel İşletmelerinde Bir Araştırma ", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, 2014

YÜKSEK LİSANS, "Otel İşletmelerinde Personel Güçlendirme Yönetimi Ve Bir Uygulama", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Organizasyon

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Turhal Uygulamalı Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu/ Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü/ Bankacılık Ve Sigortacılık Anabilim Dalı, (2014- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Turhal Meslek Yüksekokulu(2010- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Turhal Meslek Yüksekokulu/ Yönetim Ve Organizasyon Bölümü(2010- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi (Dr), Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Turhal Meslek Yüksekokulu/ Yönetim Ve Organizasyon Bölümü/ İşletme Yönetimi Pr., (2014- 2014)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Turhal Meslek Yüksekokulu/ İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü(2005- 2010)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu/ Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Bölümü(2001- 2005)


İdari Görevler

verdiği dersler

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

SEÇGİN YILMAZ,ÖZYER KUBİLAY, (2016). "Kontrol Odağının Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisinde Personel Güçlendirmenin Aracılık Rolü Ankara İl Merkezindeki Dört Ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma", Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 7(22), 249-277. (Yayın No: 2894279)

SEÇGİN YILMAZ, (2016). "Üniversite Öğrencilerinin Kontrol Odaklarının Girişimcilik Düzeyleri İle İlişkisi Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İibf Örneği", Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 7(25), 38-54. (Yayın No: 3059160)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

Akın Eyup, Seçgin Yılmaz, (2014). "Müşteri Değeri Algısında Fayda Ve Maliyet Etkileşiminin Analizi Otomobil Tercihi Örneği", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, (9), 26-44. (Yayın No: 952981)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

SEÇGİN YILMAZ,SEÇGİN FADİME (2017). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ SİYASAL KATILIMCILIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies)Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Bosna Hersek (Özet Bildiri) (Yayın No:3746013)

SEÇGİN YILMAZ,SEÇGİN FADİME (2017). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ EKONOMİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies)Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Bosna Hersek (Özet Bildiri) (Yayın No:3746077)

ARAS MEHTAP,SEÇGİN YILMAZ (2017). ÇALIŞMA HAYATI KALİTESİNİN İŞE GÖNÜLDEN ADANMAYA ETKİSİ-KAMU/ÖZEL BANKALAR ÖRNEĞİ. ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies)Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Bosna Hersek (Özet Bildiri) (Yayın No:3746133)

SEÇGİN YILMAZ (2015). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLRİNİN BELİRLENMESİ:GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (İİBF) ÖRNEĞİ). . Sosyal Ve Beşeri Bilimlere Küresel Yaklaşımlar Kuram Ve Uygulamalar, Varşova, Polonya4 (Özet Bildiri) (Yayın No:4171476)

SEÇGİN YILMAZ THE RELATIONSHIP BETWEEN UNIVERSITYSTUDENTS LOCUS OF CONTROL AND THEIR ENTREPRENEURSHIP TENDENCY THE SAMPLE OFFACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FEAS IN GAZIOSMANPASAUNIVERSITY. International Association of Social Science Research, 1-4 September, Rome Italy. (Özet Bildiri) (Yayın No:2894286)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

ARDIÇ KADİR, SEÇGİN YILMAZ Otel İşletmelerinde Personel Güçlendirme Yönetimi ve Bir Uygulama. Anatolia:Turizm Araştırmaları Dergisi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:952852)

Özyer Kubilay, Kanbur Aysun, Kanbur Engin, Seçgin Yılmaz Arkadaşlık mutluluk getirir mi İşyeri arkadaşlığı ile tükenmişlik ilişkisi üzerine bir araştırma. I. Örgütsel Davranış Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:952972)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Sosyal Ve Beşeri Bilimlere Küresel Yaklaşımlar (2016)., SEÇGİN YILMAZ, Detay Yayıncılık, Editör: Cem Can, Abdurrahman Kilimci, Sayfa Sayısı: 14, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2894294)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2001- , ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, , (Diğer)

2001-2001, Night Audit, Kayamaris Otel, (Ticari (Özel))

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:yilmaz.secgin@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2010-2014
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü

Tez Adı:Kontrol Odağının Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisinde Personel Güçlendirmenin Aracılık Rolü: Ankara İl Merkezindeki Dört Ve Beş Yıllık Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
Yüksek Lisans
2003-2007
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tez Adı:Otel İşletmelerinde Personel Güçlendirme Yönetimi Ve Bir Uygulama
Lisans
1996-2001
Başkent Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler FakültesiAkademik Görevler

Yardımcı Doçent
2014-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TURHAL UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU/ BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ/ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ANABİLİM DALI
Öğretim Görevlisi
2010-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TURHAL MESLEK YÜKSEKOKULU
Öğretim Görevlisi
2010-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TURHAL MESLEK YÜKSEKOKULU/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ
Öğretim Görevlisi (Dr)
2014-2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TURHAL MESLEK YÜKSEKOKULU/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ/ İŞLETME YÖNETİMİ PR.
Öğretim Görevlisi
2005-2010
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TURHAL MESLEK YÜKSEKOKULU/ İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ
Öğretim Görevlisi
2001-2005
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİLE DİNÇERLER TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU/ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.SEÇGİN YILMAZ,ÖZYER KUBİLAY (2016). KONTROL ODAĞININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİNDE PERSONEL GÜÇLENDİRMENİN ARACILIK ROLÜ ANKARA İL MERKEZİNDEKİ DÖRT VE BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 7(22), 249-277. (Yayın No: 2894279)
2.SEÇGİN YILMAZ (2016). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KONTROL ODAKLARININ GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İİBF ÖRNEĞİ. uluslararası avrasya sosyal bilimler dergisi, 7(25), 38-54. (Yayın No: 3059160)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.Akın Eyup, Seçgin Yılmaz (2014). Müşteri Değeri Algısında Fayda ve Maliyet Etkileşiminin Analizi Otomobil Tercihi Örneği. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, (9), 26-44. (Yayın No: 952981)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.SEÇGİN YILMAZ,SEÇGİN FADİME (2017). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ EKONOMİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies)Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Bosna Hersek (Özet Bildiri) (Yayın No:3746077)
2.ARAS MEHTAP,SEÇGİN YILMAZ (2017). ÇALIŞMA HAYATI KALİTESİNİN İŞE GÖNÜLDEN ADANMAYA ETKİSİ-KAMU/ÖZEL BANKALAR ÖRNEĞİ. ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies)Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Bosna Hersek (Özet Bildiri) (Yayın No:3746133)
3.SEÇGİN YILMAZ,SEÇGİN FADİME (2017). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ SİYASAL KATILIMCILIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies)Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Bosna Hersek (Özet Bildiri) (Yayın No:3746013)
4.SEÇGİN YILMAZ (2015). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLRİNİN BELİRLENMESİ:GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (İİBF) ÖRNEĞİ). . Sosyal Ve Beşeri Bilimlere Küresel Yaklaşımlar Kuram Ve Uygulamalar, Varşova, Polonya4 (Özet Bildiri) (Yayın No:4171476)
5.SEÇGİN YILMAZ (2015). THE RELATIONSHIP BETWEEN UNIVERSITYSTUDENTS LOCUS OF CONTROL AND THEIR ENTREPRENEURSHIP TENDENCY THE SAMPLE OFFACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FEAS IN GAZIOSMANPASAUNIVERSITY. International Association of Social Science Research, 1-4 September, Rome Italy. (Özet Bildiri) (Yayın No:2894286)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.ARDIÇ KADİR, SEÇGİN YILMAZ (2015). Otel İşletmelerinde Personel Güçlendirme Yönetimi ve Bir Uygulama. Anatolia:Turizm Araştırmaları Dergisi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:952852)
2.Özyer Kubilay, Kanbur Aysun, Kanbur Engin, Seçgin Yılmaz (2015). Arkadaşlık mutluluk getirir mi İşyeri arkadaşlığı ile tükenmişlik ilişkisi üzerine bir araştırma. I. Örgütsel Davranış Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:952972)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLERE KÜRESEL YAKLAŞIMLAR (2016)., SEÇGİN YILMAZ, Detay Yayıncılık, Editör: Cem Can, Abdurrahman Kilimci, Sayfa Sayısı: 14, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2894294)
Üniversite Dışı Deneyim

2001- ÖĞRETİM GÖREVLİSİGAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, , (Diğer)
2001-2001Night AuditKayamaris Otel, (Ticari (Özel))