GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ÜMİT ŞİMŞEKž

[ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ]

ARŞ. GÖR. Ümit ŞİMŞEK

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

umit.simsek@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 

Bölüm

Kamu Yönetimi Bölümü 

Anabilim Dalı

Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, İstanbul Üniversitesi (2012- )

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli)

YÜKSEK LİSANS, Selçuk Üniversitesi (2009- 2012)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - Kamu Yönetimi Bölümü

LİSANS, Ankara Üniversitesi (2003- 2009)

Siyasal Bilgiler Fakültesi - Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014

YÜKSEK LİSANS, "Kamu Yönetiminde Çıkar Çatışmasi Ve Önleme Yolları", Selçuk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, 2012

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Kamu Yönetimi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/ Kamu Yönetimi Bölümü/ Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı, (2009- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

YAYAR RÜŞTÜ,KAPLAN ÇETİN,ŞİMŞEK ÜMİT, (2014). "Küresel Isınmanın Ekonomik, Sosyal Ve Çevresel Etkilerinin Farkındalığı: Türkiye’Den (Tr 83 Bölgesi) Deneysel Bulgular", Business And Economics Research, 5(6), 81-95. (Yayın No: 4025141)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ACUNGİL YAVUZ,BOZDOĞAN DOĞAN,ŞİMŞEK ÜMİT, (2017). "Yerel Yönetimlerde Kentlilik Bilinci İle Vergi Bilinci Arasındaki İlişki: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama", Dicle Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(14), 246-264. (Yayın No: 4056128)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ŞİMŞEK ÜMİT (2017). Etik Kurul Etik Dışı Davranışları Azaltıyor mu?. 14. Kamu Yönetimi Forumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4023891)

ŞİMŞEK ÜMİT,KAPLAN ÇETİN (2017). Üniversite Öğrencilerinin Etik Bilinci. İnternational Congress of Managment Economy And Policy (Özet Bildiri) (Yayın No:3934971)

KAPLAN ÇETİN,ŞİMŞEK ÜMİT (2017). Üniversite Öğrencilerinin Disipline Yönelik Bilgi ve Tutumları. İnternational Congress of Managment Economy And Policy (Özet Bildiri) (Yayın No:3931877)

ACUNGİL YAVUZ,BOZDOĞAN DOĞAN,ŞİMŞEK ÜMİT (2017). Yerel Yönetimlerde Kentlilik Bilinci ile Vergi BilinciArasındaki İlişki: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu ȋISEPA ǯ17) (Özet Bildiri) (Yayın No:3700503)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:umit.simsek@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2012-
İstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli)

Tez Adı:
Yüksek Lisans
2009-2012
Selçuk Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi Bölümü

Tez Adı:Kamu Yönetiminde Çıkar Çatışmasi Ve Önleme Yolları
Lisans
2003-2009
Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi/Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi BölümüAkademik Görevler

Araştırma Görevlisi
2009-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/ YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.YAYAR RÜŞTÜ,KAPLAN ÇETİN,ŞİMŞEK ÜMİT (2014). Küresel Isınmanın Ekonomik, Sosyal ve Çevresel Etkilerinin Farkındalığı: Türkiye’den (TR 83 Bölgesi) Deneysel Bulgular. Business and Economics Research, 5(6), 81-95. (Yayın No: 4025141)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.ACUNGİL YAVUZ,BOZDOĞAN DOĞAN,ŞİMŞEK ÜMİT (2017). YEREL YÖNETİMLERDE KENTLİLİK BİLİNCİ İLE VERGİ BİLİNCİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(14), 246-264. (Yayın No: 4056128)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ŞİMŞEK ÜMİT,KAPLAN ÇETİN (2017). Üniversite Öğrencilerinin Etik Bilinci. İnternational Congress of Managment Economy And Policy (Özet Bildiri) (Yayın No:3934971)
2.KAPLAN ÇETİN,ŞİMŞEK ÜMİT (2017). Üniversite Öğrencilerinin Disipline Yönelik Bilgi ve Tutumları. İnternational Congress of Managment Economy And Policy (Özet Bildiri) (Yayın No:3931877)
3.ACUNGİL YAVUZ,BOZDOĞAN DOĞAN,ŞİMŞEK ÜMİT (2017). Yerel Yönetimlerde Kentlilik Bilinci ile Vergi BilinciArasındaki İlişki: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu ȋISEPA ǯ17) (Özet Bildiri) (Yayın No:3700503)
4.ŞİMŞEK ÜMİT (2017). Etik Kurul Etik Dışı Davranışları Azaltıyor mu?. 14. Kamu Yönetimi Forumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4023891)
Üniversite Dışı Deneyim