GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ÜMİT ŞİMŞEKž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Ümit ŞİMŞEK

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

umit.simsek@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 

Bölüm

Kamu Yönetimi Bölümü 

Anabilim Dalı

Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, İstanbul Üniversitesi (2012- 2021)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli)

YÜKSEK LİSANS, Selçuk Üniversitesi (2009- 2012)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - Kamu Yönetimi Bölümü

LİSANS, Ankara Üniversitesi (2003- 2009)

Siyasal Bilgiler Fakültesi - Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Vatandaşlıktan Memurluğa Temsil Sorunu", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021

YÜKSEK LİSANS, "Kamu Yönetiminde Çıkar Çatışmasi Ve Önleme Yolları", Selçuk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, 2012

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Kamu Yönetimi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi Bölümü/Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı/ (2009- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

Türkiye'de Kamu Hizmeti Ve Dönüşümü, Yüksek Lisans, (2021-2022)

Türk İslam Düşünce Tarihi, Lisans, (2021-2022)

Yönetim Bilimi 2, Lisans, (2021-2022)

Personel Yönetimi, Lisans, (2021-2022)

Yönetim Bilimi 1, Lisans, (2021-2022)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   YAYAR RÜŞTÜ,KAPLAN ÇETİN,ŞİMŞEK ÜMİT, (2014). "Küresel Isınmanın Ekonomik, Sosyal Ve Çevresel Etkilerinin Farkındalığı: Türkiye’Den (Tr 83 Bölgesi) Deneysel Bulgular", Business And Economics Research, 5(6), 81-95. (Yayın No: 4025141)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   ŞİMŞEK ÜMİT,ERARSLAN FATİH, (2019). "2014-2018 Yılları Arasında Tokat’Ta Uyuşturucu Madde Kullanımı Ve Uyuşturucu Madde Bağlantılı Suçlar", Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 103-120. (Yayın No: 5713156)

2   ACUNGİL YAVUZ,BOZDOĞAN DOĞAN,ŞİMŞEK ÜMİT, (2017). "Yerel Yönetimlerde Kentlilik Bilinci İle Vergi Bilinci Arasındaki İlişki: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama", Dicle Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(14), 246-264. (Yayın No: 4056128)

3   ŞİMŞEK ÜMİT, (2017). "Küresel Kamusallık Mümkün Mü?", Enderun Dergisi, 1(2), 1-8. (Yayın No: 7314068)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   ERARSLAN FATİH, ŞİMŞEK ÜMİT (2022). Vatandaş Üzerinde Jandarma Algısı - Tokat Örneği. II. Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:7709541)

2   ŞİMŞEK ÜMİT (2017). Etik Kurul Etik Dışı Davranışları Azaltıyor mu?. 14. Kamu Yönetimi Forumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4023891)

3   ŞİMŞEK ÜMİT,KAPLAN ÇETİN (2017). Üniversite Öğrencilerinin Etik Bilinci. İnternational Congress of Managment Economy And Policy (Özet Bildiri) (Yayın No:3934971)

4   KAPLAN ÇETİN,ŞİMŞEK ÜMİT (2017). Üniversite Öğrencilerinin Disipline Yönelik Bilgi ve Tutumları. İnternational Congress of Managment Economy And Policy (Özet Bildiri) (Yayın No:3931877)

5   ACUNGİL YAVUZ,BOZDOĞAN DOĞAN,ŞİMŞEK ÜMİT (2017). Yerel Yönetimlerde Kentlilik Bilinci ile Vergi BilinciArasındaki İlişki: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu ȋISEPA ǯ17) (Özet Bildiri) (Yayın No:3700503)

6   ÖZKİRAZ AHMET, ŞİMŞEK ÜMİT (2014). Türkiye'de Sosyal Belediyeciliği 1970'lerden Düşünmek. XI. KAYFOR - Afro-Avrasya Coğrafyasında Kamu Yönetimi Uygulamaları ve Sorunları (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:7313974)

7   GÜVEN AHMET,ACUNGİL YAVUZ,ŞİMŞEK ÜMİT (2010). E-Devlet Uygulamaları Konusuna Kamu Yönetimi Öğrencilerinin Bakışı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama. Uluslararası 8. Bilgi, Ekonomi ve Yönetimi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1808772)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

1   ACUNGİL YAVUZ, BOZDOĞAN DOĞAN, ŞİMŞEK ÜMİT (2017). Yerel Yönetimlerde Kentlilik Bilinci ve Vergi Bilinci Arasındaki İlişki: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu - ISEPA 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:7069648)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

1   Kamu Yönetiminde Güncel Sorunlar Tartışmalar Ve Çözüm Önerileri (2020)., ŞİMŞEK ÜMİT, Nobel, Editör: Akçagündüz Emre, Aydın Ömür, Sayfa Sayısı: 570, ISBN: 978-625-406-572-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7313952)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

Bölgesel Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı, Kırsal Alanda Kadın, Tokat, Çalıştay, 13.10.2010-15.10.2010 (Ulusal)

Tokat Uyuşturucu İle Mücadele Şurası, Tokat'ta Uyuşturucu ile Mücadele, Tokat, Çalıştay, 23.02.2015-25.02.2015 (Ulusal)

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:umit.simsek@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2012-2021
İstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Vatandaşlıktan Memurluğa Temsil Sorunu
Yüksek Lisans
2009-2012
Selçuk Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi Bölümü

Tez Adı:Kamu Yönetiminde Çıkar Çatışmasi Ve Önleme Yolları
Lisans
2003-2009
Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi/Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi BölümüAkademik Görevler

Araştırma Görevlisi
2009-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI/


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2021-2022)TÜRK İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİTürkçe3
(2021-2022)YÖNETİM BİLİMİ 2Türkçe3
(2021-2022)PERSONEL YÖNETİMİTürkçe3
(2021-2022)YÖNETİM BİLİMİ 1Türkçe3
Yüksek Lisans
(2021-2022)TÜRKİYE'DE KAMU HİZMETİ VE DÖNÜŞÜMÜTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Üniversite Dışı Deneyim

Çalıştay
1.Tokat Uyuşturucu İle Mücadele Şurası, Tokat'ta Uyuşturucu ile Mücadele, Tokat, Çalıştay, 23.02.2015-25.02.2015 (Ulusal)
2.Bölgesel Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı, Kırsal Alanda Kadın, Tokat, Çalıştay, 13.10.2010-15.10.2010 (Ulusal)