GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MUSTAFA OZAN ŞAHİNž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Mustafa Ozan ŞAHİN

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

ozan.sahin@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 

Bölüm

Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, İstanbul Üniversitesi (2004- 2011)

Siyasal Bilgiler Fakültesi - Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

YÜKSEK LİSANS, Marmara Üniversitesi (1998- 2002)

İktisat Fakültesi - İktisat Bölümü

LİSANS, İstanbul Üniversitesi (1991- 1996)

Siyasal Bilgiler Fakültesi - Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Türkiye'de 2007 Milletvekili Genel Seçimleri Işığında: Siyasal Partiler Ve Seçmenlerinin Avrupa Birliği'ne Yönelik Tutumları", İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 2011

YÜKSEK LİSANS, "Ekonomik Ve Parasal Birleşme Ve Türkiye'nin Entegrasyonu", Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Uluslararası İlişkiler

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/ Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü(2011- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, İstanbul Üniversitesi/ Siyasal Bilgiler Fakültesi/ Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü/ Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, (2003- 2011)


İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, (2012- Devam Ediyor)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Siyaset Bilimi Anabilim Dalı, (2012- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Avrupa Düşüncesi Üzerine Okumalar, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Avrupa Bütünleşme Süreci, Lisans, (2017-2018)

Türk Dış Politikası, Lisans, (2017-2018)

Siyasal Düşünceler Tarihi, Lisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

EROĞLU İLHAN,KEKEVİ SERKAN,ŞAHİN MUSTAFA OZAN, (2014). "The European Debt Crisis And The Optimal Crisis Management", British Journal Of Arts And Social Sciences, 16(2), 144-155. (Yayın No: 487112)

ŞAHİN MUSTAFA OZAN,EROĞLU İLHAN,KEKEVİ SERKAN, (2014). "Immigration Phenomenon İn Turkey Eu Relations And Problem Of Free Movement Of Labor Force", American International Journal Of Contemporary Research, 4(6), 149-158. (Yayın No: 2839142)

EROĞLU İLHAN,ŞAHİN MUSTAFA OZAN,KEKEVİ SERKAN, (2014). "European Union S Debt Crisis And Financial Indiscipline", International Journal Of Liberal Arts And Social Sciences, 2(8), 9-24. (Yayın No: 2839132)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ŞAHİN SEVİL,ŞAHİN MUSTAFA OZAN, (2017). "Misak-I Milli’Nin İlanından Sonra İtilaf Devletleri İle Mücadelede İzlenen Politikalar", Yeni Türkiye Dergisi, (93), 505-513. (Yayın No: 3949021)

ŞAHİN MUSTAFA OZAN,ŞAHİN SEVİL, (2017). "Milli Mücadele Döneminde Genelge, Kongre Ve Atatürk’Ün Söylevlerinde Misak-I Milli", Yeni Türkiye Dergisi, (93), 653-663. (Yayın No: 3948869)

EROĞLU İLHAN,ŞAHİN MUSTAFA OZAN,KEKEVİ SERKAN, (2014). "Mali Disiplinsizlik Borç Krizi Ve Avrupa Birliği Nin Yeniden Yapılanma Çabaları", Leges Ekonomi Ve Hukuk Araştırmaları Dergisi, 1(1), 56-85. (Yayın No: 2839146)

ŞAHİN MUSTAFA OZAN, (2010). "Türk Seçmeninin İdeolojik Ve Siyasi Duruşu Bağlamında Avrupa Birliği Algısı", Güney Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, (20), (Yayın No: 475833)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ŞAHİN MUSTAFA OZAN,ŞAHİN SEVİL (2017). 1980 SONRASI HÜKÜMET PROGRAMLARINDA TÜRKİYE’NİN DEĞİŞEN ENERJİ POLİTİKALARI. ENSCON 2017 International Congress of Energy, Economy and Security (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3950381)

ŞAHİN MUSTAFA OZAN,ŞAHİN SEVİL (2017). IBN RÜŞD’ÜN BATI DÜŞÜNCESİ VE RÖNESANS’A ETKİSİ. ISEFE 2017 International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3950038)

ŞAHİN MUSTAFA OZAN (2017). TÜRKİYE’DE 1980 SONRASI EKONOMİK KRİZLERİN SEÇMEN DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. ICOMEP’17 International Congress of Management Economy and Policy (Özet Bildiri) (Yayın No:3949621)

Şahin Mustafa Ozan, Şener Bülent Terörizm Olgusu ve Türkiye de PKK Terörünün Algılanmasında Bölgesel Farklılıklar Bir Alan Çalışması. Bölgesel ve Küresel Dinamikler: Türkiye ve Yakın Çevresinin İktisadi ve Siyasi Meseleleri,İzmir Üniversitesi İkt.ve İdari Bil. Fak. (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:476770)

Karaman Cem, Ertuğrul Sevil, Şahin Mustafa Ozan Rusya ve Ukrayna İlişkileri Çerçevesinde Kırım Sorununun Evrimi. 4.Karadeniz Uluslararası Sempozyumu "Çatışma ve İşbirliği" (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:476388)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

ŞAHİN MUSTAFA OZAN Türkiye de 2007 Milletvekili Genel Seçimleri Işığında Seçmenlerin Avrupa Birliği Algısı. 7. Kamu Yönetimi Forumu:Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetimi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:479150)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Avrupa Birliği Ekonomik Ve Parasal Birleşme Ve Türkiye Nin Entegrasyonu (2003)., ŞAHİN MUSTAFA OZAN, Arı, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 487223)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Türk Dış Politikası (1830-1989) (2017)., ŞAHİN MUSTAFA OZAN, Berikan Yayınev, Editör: Dr. Serkan Kekevi Dr. Yunus Emre Tekinsoy Doç. Dr. İsmet Türkmen, Sayfa Sayısı: 766, ISBN: 978-605-2030-42-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3950929)

Siyasal Düşünceler Tarihi (2015)., ŞAHİN MUSTAFA OZAN, Lisans, Editör: Kutlu, Önder; Yerdelen Karagöz, Betül, Sayfa Sayısı: 373, ISBN: 978055044671, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 2839123)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1995-1998, Halkla İlişkiler, Turkcell İletişim Hizmetleri, , (Diğer)

1998-1998, Uzman Yardımcısı, Garanti Bankası, (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:ozan.sahin@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2004-2011
İstanbul Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi/Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Tez Adı:Türkiye'de 2007 Milletvekili Genel Seçimleri Işığında: Siyasal Partiler Ve Seçmenlerinin Avrupa Birliği'ne Yönelik Tutumları
Yüksek Lisans
1998-2002
Marmara Üniversitesi
İktisat Fakültesi/İktisat Bölümü

Tez Adı:Ekonomik Ve Parasal Birleşme Ve Türkiye'nin Entegrasyonu
Lisans
1991-1996
İstanbul Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi/Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler BölümüAkademik Görevler

Yardımcı Doçent
2011-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
Araştırma Görevlisi
2003-2011
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ/ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ/ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı
2012
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm Başkan Yardımcısı
2012
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2017-2018)AVRUPA BÜTÜNLEŞME SÜRECİTürkçe6
(2017-2018)TÜRK DIŞ POLİTİKASITürkçe6
(2017-2018)SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİTürkçe6
Yüksek Lisans
(2017-2018)AVRUPA DÜŞÜNCESİ ÜZERİNE OKUMALARTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.EROĞLU İLHAN,KEKEVİ SERKAN,ŞAHİN MUSTAFA OZAN (2014). The European Debt Crisis and the Optimal Crisis Management. British Journal of Arts and Social Sciences, 16(2), 144-155. (Yayın No: 487112)
2.ŞAHİN MUSTAFA OZAN,EROĞLU İLHAN,KEKEVİ SERKAN (2014). Immigration Phenomenon İn Turkey Eu Relations And Problem Of Free Movement Of Labor Force. American International Journal Of Contemporary Research, 4(6), 149-158. (Yayın No: 2839142)
3.EROĞLU İLHAN,ŞAHİN MUSTAFA OZAN,KEKEVİ SERKAN (2014). European Union s Debt Crisis And Financial Indiscipline. International Journal Of Liberal Arts And Social Sciences, 2(8), 9-24. (Yayın No: 2839132)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.ŞAHİN SEVİL,ŞAHİN MUSTAFA OZAN (2017). Misak-ı Milli’nin İlanından Sonra İtilaf Devletleri ile Mücadelede İzlenen Politikalar. Yeni Türkiye Dergisi, (93), 505-513. (Yayın No: 3949021)
2.ŞAHİN MUSTAFA OZAN,ŞAHİN SEVİL (2017). Milli Mücadele Döneminde Genelge, Kongre ve Atatürk’ün Söylevlerinde Misak-ı Milli. Yeni Türkiye Dergisi, (93), 653-663. (Yayın No: 3948869)
3.EROĞLU İLHAN,ŞAHİN MUSTAFA OZAN,KEKEVİ SERKAN (2014). Mali Disiplinsizlik Borç Krizi Ve Avrupa Birliği nin Yeniden Yapılanma Çabaları. Leges Ekonomi Ve Hukuk Araştırmaları Dergisi, 1(1), 56-85. (Yayın No: 2839146)
4.ŞAHİN MUSTAFA OZAN (2010). Türk Seçmeninin İdeolojik ve Sİyasi Duruşu Bağlamında Avrupa Birliği Algısı. Güney Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, (20), (Yayın No: 475833)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ŞAHİN MUSTAFA OZAN,ŞAHİN SEVİL (2017). IBN RÜŞD’ÜN BATI DÜŞÜNCESİ VE RÖNESANS’A ETKİSİ. ISEFE 2017 International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3950038)
2.ŞAHİN MUSTAFA OZAN,ŞAHİN SEVİL (2017). 1980 SONRASI HÜKÜMET PROGRAMLARINDA TÜRKİYE’NİN DEĞİŞEN ENERJİ POLİTİKALARI. ENSCON 2017 International Congress of Energy, Economy and Security (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3950381)
3.ŞAHİN MUSTAFA OZAN (2017). TÜRKİYE’DE 1980 SONRASI EKONOMİK KRİZLERİN SEÇMEN DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. ICOMEP’17 International Congress of Management Economy and Policy (Özet Bildiri) (Yayın No:3949621)
4.Şahin Mustafa Ozan, Şener Bülent (2017). Terörizm Olgusu ve Türkiye de PKK Terörünün Algılanmasında Bölgesel Farklılıklar Bir Alan Çalışması. Bölgesel ve Küresel Dinamikler: Türkiye ve Yakın Çevresinin İktisadi ve Siyasi Meseleleri,İzmir Üniversitesi İkt.ve İdari Bil. Fak. (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:476770)
5.Karaman Cem, Ertuğrul Sevil, Şahin Mustafa Ozan (2017). Rusya ve Ukrayna İlişkileri Çerçevesinde Kırım Sorununun Evrimi. 4.Karadeniz Uluslararası Sempozyumu "Çatışma ve İşbirliği" (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:476388)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.ŞAHİN MUSTAFA OZAN (2017). Türkiye de 2007 Milletvekili Genel Seçimleri Işığında Seçmenlerin Avrupa Birliği Algısı. 7. Kamu Yönetimi Forumu:Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetimi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:479150)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Avrupa Birliği Ekonomik ve Parasal Birleşme ve Türkiye nin Entegrasyonu (2003)., ŞAHİN MUSTAFA OZAN, Arı, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 487223)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Türk Dış Politikası (1830-1989) (2017)., ŞAHİN MUSTAFA OZAN, Berikan Yayınev, Editör: Dr. Serkan Kekevi Dr. Yunus Emre Tekinsoy Doç. Dr. İsmet Türkmen, Sayfa Sayısı: 766, ISBN: 978-605-2030-42-4, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3950929)
2.Siyasal Düşünceler Tarihi (2015)., ŞAHİN MUSTAFA OZAN, Lisans, Editör: Kutlu, Önder; Yerdelen Karagöz, Betül, Sayfa Sayısı: 373, ISBN: 978055044671, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 2839123)
Üniversite Dışı Deneyim

1998-1998Uzman YardımcısıGaranti Bankası, (Diğer)
1995-1998Halkla İlişkilerTurkcell İletişim Hizmetleri, , (Diğer)