GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ESEN ORUǞ

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Esen ORUÇ

Ziraat Fakültesi / Tarım Ekonomisi Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

esen.orucbuyukbay@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Ziraat Fakültesi 

Bölüm

Tarım Ekonomisi Bölümü 

Anabilim Dalı

Tarım Politikası Ve Yayım Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Ankara Üniversitesi (1995- 2001)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Tarım Ekonomisi (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (1991- 1994)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Tarım Ekonomisi (Yl) (Tezli)

LİSANS, Cumhuriyet Üniversitesi (1987- 1991)

Tokat Ziraat Fakültesi - Tarım Ekonomisi Pr.

TEZLER

DOKTORA, "Tokat İlinde Bitkisel Üretimde Tarımsal Mücadele Uygulamaları Ve Çiftçilerin İlaç Kullanımı Konusundaki Bilgi Düzeyleri İle Bilgi Kaynakları Üzerine Bir Araştırma", Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001

YÜKSEK LİSANS, "Tokat İli Kazova Yöresinde Kimyasal Gübrelerin Tedarik Ve Kullanımı Üzerine Bir Araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı - Tarım Ekonomisi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Bölümü/Tarım Politikası Ve Yayım Anabilim Dalı/ (2009- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Bölümü/Tarım Politikası Ve Yayım Anabilim Dalı/ (1992- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Dekan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Fahri TAŞOVA, "Örtü Altı Domates Yetiştiriciliğinde Bitki Koruma Sorunları, Üreticilerin Mücadele Uygulamaları Ve Bilinç Düzeyi: Amasya İli Örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, 2022

Yüksek Lisans, İnci YÜKSEK, "Rize İlinde Çay Üretiminde Karşılaşılan Bitki Koruma Sorunlarının Belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, 2022

Yüksek Lisans, Kürşad DURMAZ, "Asma Fidanı Üreten İşletmelerin Mevcut Durumu Ve Sorunları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Aysel ERGÜN, "Kırsal Alanda Kahvehanelerin Rolü: Tokat İli Merkez İlçe Örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Esra DURAN, "Üreticilerin Bürokrasi Bilgileri Ve Kırsal Kalkınma Açısından Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme: Tokat İli Örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Demet DEVİREN, "Kırsal Alan Koşullarında Kırsal Gençliğin Yaşam Memnuniyetleri Ve Gelecek Beklentileri:Tokat İli Örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Sedat İNCİR, "Tokat İli Çevreli Beldesi Tarla Arazilerinde Kapitalizasyon Faiz Oranının Saptanması Üzerine Bir Araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Filiz ÇİVİ YALÇIN, "Tokat İli Merkez İlçede Arıcılık Faaliyeti Yapan İşletmelerde Bal Ve Diğer Arı Ürünleri Üretimi Ve Organik Üretim Potansiyeli", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2014

Editörlük

Agrıcultural Extensıon And Consultancy Volume I Personal Development, Kitap, Editör, EPAMAT Printing & Publishing Co.Ltd.

Agrıcultural Extensıon And Consultancy Volume Iı Agrıcultural Extensıon And Consultıng Methodology, Kitap, Editör, EPAMAT Printing & Publishing Co.Ltd.

Tarımsal Danışmanlık Ve Yayım Cilt I Kişisel Gelişim, Kitap, Editör, EPAMAT Basım ve Yayıncılık Ltd.Şti. - 31.10.2014

Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Cilt Iı Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Metodolojisi, Kitap, Editör, EPAMAT Basım ve Yayıncılık Ltd.Şti.

Turkish Journal Of Agricultural Engineering Research (Turkager) (EI: Engineering Index ), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Dergipark, 01.01.2020

Türkiye Vı Tarım Ekonomisi Kongresi Bildiri Kitabı, Kitap, Editör, BİRİKİM MATBAACILIK LTD. ŞTİ. - 18.09.2004

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   ORUÇ ESEN, ÇAĞLAR İbrahim, (2022). "The Relationship Between Tendency Of Rural Population To Work İn Non-Agricultural Jobs And Some Socio-Economic Factors (Example Of Tokat Kazova Great Plain Conservation Area)", Journal Of Rural Studıes, 9250-55. (Yayın No: 7693347) [SSCI]

2   Altıntaş Gülçin, Altıntaş Attila, ORUÇ ESEN, DEMİR OKAN, (2022). "Energy Use Efficiency And Economic Analysis For Tomato Production With Conventional And Good Agricultural Practices İn Middle Black Sea Transitional Zone Of Turkey", Fresenuis Environmental Bulletin, 31(01), 390-398. (Yayın No: 7567093) [SSCI]

3   ORUÇ ESEN, GÖZENER BİLGE, (2021). "Silage Maize Production Costs And Net Profit Analysis: The Case Of Tokat Province, Turkey", Custos E @Gronegócio On Line, 17(4), 26-36. (Yayın No: 7537963)

4   ORUÇ ESEN, (2021). "Comparative Evaluation Of Mother Attitudes And Behaviors Toward Preschool-Aged Children İn Rural Areas", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Dergisi, 10(3), 174-187. (Yayın No: 7452801)

5   ERGÜN AYSEL, ORUÇ ESEN, (2021). "Kırsal Alanda Kahvehane Alışkanlığı: Tokat İli Merkez İlçe Örneği", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, (Yayın No: 7453000)

6   ORUÇ ESEN, (2021). "Challenges And Sustainability Of Organic Farming For The Producers : Example Of Niksar Organic Fruit Producers", Fresenıus Envıronmental Bulletın, 30 (Yayın No: 7452584)

7   Altıntaş Gülçin, Altıntaş Attila, ORUÇ ESEN, DEMİR OKAN, (2021). "Energy Consumptıon And Cost Analysıs For Potato And Onıon Wıth Conventıonal And Good Agrıcultural Practıces In Mıddle Black", Fresenuis Environmental Bulletin, 302906-2919. (Yayın No: 7450177)

8   CANGİ RÜSTEM, DURMAZ KÜRŞAD, ORUÇ ESEN, (2020). "Asma Fidanı Üreten İşletmelerin Mevcut Durumu Ve Sorunları", Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology, 8(3), 657-667. (Yayın No: 6282136)

9   Altıntaş Gülçin, Altıntaş Attila, ORUÇ ESEN, KIZILASLAN HALİL, Çakmak Erol, Birol Duygu, (2020). "Genç Çiftçi Proje Desteğinden Yararlanmayı Etkileyen Faktörler; Tr-83 Bölgesi Örneği", Turkısh Journal Of Agrıcultural Engeneerıng Research, 1(1), 152-168. (Yayın No: 7693398)

10   ORUÇ ESEN,GÖZENER BİLGE, (2020). "Economic Analysis Of Tomato Cultivation İn Plastic Greenhouses Of Antalya Province İn Turkey", Custos E Agronegocio On Line, 16(3), 90-111. (Yayın No: 6519809) [SCI-Expanded]

11   ORUÇ ESEN, KAPLAN ESRA, (2020). "Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Bakış Açısından Bir Girişimcilik Alanı Olarak Kırsal Turizm", Uluslararası Kırsal Turizm Ve Kalkınma Dergisi, 4(1), 41-53. (Yayın No: 6910475)

12   ORUÇ ESEN, CANGİ RÜSTEM, ERGÜN AYSEL, (2020). "Salamuralık Yaprak Konusunda Tüketici Tercihleri: Tokat İli Örneği", Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology, 8(3), 668-677. (Yayın No: 6282134)

13   ORUÇ ESEN, ERGÜN AYSEL, CANGİ RÜSTEM, (2019). "Transport Potential Of Tokat Grapevine Leaf To Consumers Outside Of The Province By Local Community", Journal Of New Results İn Science, 8(2), 9-16. (Yayın No: 5673685)

14   DURMAZ KÜRŞAD, CANGİ RÜSTEM, ORUÇ ESEN, (2019). "Market Conditions And Marketing Issues For Grapevine Sapling Producers", Journal Of New Results İn Science, 8(2), 26-36. (Yayın No: 5673695)

15   Altıntaş Gülçin,Altıntaş Atila,Bektaş Hilal,Çakmak Erol,ORUÇ ESEN,KIZILASLAN HALİL,Birol Duygu, (2019). "Genç Çiftçi Desteklemelerinin Gençlerin Tarımda Kalma Eğilimleri Üzerine Etkileri: Tr-83 Bölgesi Örneği", Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology, 7(10), 1682-1693., Doi: https://doi.org/10.24925/turjaf.v7i10.1682-1693.2813 (Yayın No: 5816469)

16   ORUÇ ESEN,UZUNÖZ MERAL,KARADOĞAN NURGÜL, (2017). "Rural Women’S Participation Of Local Development:A Case Of The Women Shareholders Of Vakifli Development Cooperative", Asian Journal Of Agricultural Extension, Economics Sociology, 2(17), 1-12., Doi: 10.9734/AJAEES/2017/33435 (Yayın No: 3686625)

17   ORUÇ ESEN, KARAKAŞ GÜNGÖR, Duran Esra, (2017). "Çiftçilerin Bürokratik Bilgi Ve Becerilerine Etki Eden Faktörler; Tokat İli Örneği", Türk Tarım - Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 5(3), 231-237. (Yayın No: 7693406)

18   ÖLMEZ CANGİ SİBEL,CANGİ RÜSTEM,ORUÇ ESEN, (2017). "Salamuralık Asma Yaprak Üreticilerinin Tarım Sigortasına Yaklaşımları: Tokat İli Örneği", Türk Tarım - Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 5(12), 1640-1650. (Yayın No: 3782736)

19   ORUÇ ESEN,GÜNDÜZ ORHAN,ERGÜN AYSEL, (2016). "Çiftçi Gözünde Tarımın Türkiye Ekonomisinde Yeri Ve Önemi Manisa İli Soma İlçesi Örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(2), 194-200. (Yayın No: 3043663)

20   MERAL UZUNÖZ, ESEN ORUÇ BÜYÜKBAY, YAŞAR AKÇAY, (2012). "Contribution Of Wives To Family S İncome A Case Study Of Home Based Work İn Tokat Turkey", African Journal Of Business Management, 6(30), 8814-8821., Doi: 10.5897/AJBM11.232 (Yayın No: 1202233)

21   ORUÇ BÜYÜKBAY ESEN,GÜNDÜZ ORHAN, (2011). "An Investigation On Computer And Internet Use For Agricultural Development İn Rural Areas A Case Study For Tokat Province İn Turkey", African Journal Of Biotechnology, 10(56), 11879-11886. (Yayın No: 1191026) [SSCI]

22   ORUÇ BÜYÜKBAY ESEN,UZUNÖZ MERAL,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL, (2011). "Post Harvest Losses İn Tomato And Fresh Bean Production İn Tokat Province Of Turkey", Scientific Research And Essays, 6(7), 1656-1666. (Yayın No: 1191019) [SSCI]

23   ESEN ORUÇ BÜYÜKBAY, MERAL UZUNÖZ, (2010). "The Behaviour Of Personal Development Of Rural Women İn Relation To Their Physical Appearance", Journal Of Food, Agriculture & Environment, 8(2), 1000-1004. (Yayın No: 1191030)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   Filiz Çivi Yalçın,ORUÇ ESEN, (2015). "Tokat İli Merkez İlçede Arıcılık Yapan İşletmelerde Bal Ve Diğer Arı Ürünlerinin Organik Üretim Potansiyeli", Tokat Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(1), (Yayın No: 1187005)

2   ORUÇ ESEN,ONURLUBAŞ EBRU,GÖZENER BİLGE, (2015). "Butchers İn Terms Of Red Meat Reliablility The Case Of Tokat Province", Goü Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(3), 12-21. (Yayın No: 2196433)

3   ADIGÜZEL İBRAHİM FARUK,ONUR CİVELEK,SAYILI MURAT,ORUÇ BÜYÜKBAY ESEN, (2009). "Tokat İli Almus İlçesinde Ailelerin Balık Tüketim Durumu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(2), 35-43. (Yayın No: 1191153)

4   GÖZENER BİLGE,ORUÇ BÜYÜKBAY ESEN,SAYILI MURAT, (2009). "Gıda Güvenliği Konusunda Öğrencilerin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(2), 45-53. (Yayın No: 1191166)

5   ESEN ORUÇ BÜYÜKBAY, MURAT SAYILI, MERAL UZUNÖZ, (2009). "Tüketicilerin Sosyo Ekonomik Özellikleri İle Salça Tüketimleri Arasındaki İlişki Tokat İli Örneği", Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, 4(19), 1-7. (Yayın No: 1191106)

6   UZUNÖZ MERAL,ORUÇ ESEN BÜYÜKBAY,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL, (2008). "Kırsal Kadınların Gıda Güvenliği Konusunda Bilinç Düzeyleri Tokat İli Örneği", Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(2), 35-46. (Yayın No: 1191181)

7   ORUÇ BÜYÜKBAY ESEN,KIZILASLAN NURAY, (2008). "Tarımsal Pazarlama Yayımının Önemi Ve Tokat Tarım İl Müdürlüğünün Konuyla İlgili Yayım Faaliyetlerinin İncelenmesi", Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 1(1), 25-30. (Yayın No: 1191191)

8   ORUÇ BÜYÜKBAY ESEN,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,CUMHUR BÜGÜK, (2003). "Tüketicilerin İşlenmiş Sebze Meyve Tercihlerini Etkileyen Faktörler Tokat İli Örneği", Verimlilik Dergisi, Mpm Yayını, (2003/1), 91-102. (Yayın No: 1191202)

9   ORUÇ ESEN,GÜRLER ARSLAN ZAFER, (1995). "Tokat İli Kazova Yöresinde Kimyasal Gübrelerin Tedarik Ve Kullanımı Üzerine Bir Araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12(1), 56-68. (Yayın No: 1191216)

10   ORUÇ BÜYÜKBAY ESEN,GÜRLER ARSLAN ZAFER, (1994). "Tarımsal Araştırmalardaki Anket Uygulamalarında Karşılaşılan Güçlükler Üzerinde Bir Araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1163-70. (Yayın No: 1191225)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

1   AKÇAY YAŞAR,ORUÇ ESEN,ERDAL GÜLÜSTAN,UZUNÖZ MERAL,SAYILI MURAT, (2009). "Kırsal Alanda İşgücü Faktörü Ve Nitelikleri Tokat İli Örneği", Türk Tarım Dergisi, (187), 56-66. (Yayın No: 1202328)

2   ÇETİN AHMET KİBAR,ORUÇ BÜYÜKBAY ESEN,GÜL DENİZ, (2008). "Tokat Ta İçme Sütü Tüketimi Ve Pastörize Günlük Süt Tercihi", Genç İşletme Ve Ekonomi Dergisi, 9(23), 23-26. (Yayın No: 1202304)

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   ORUÇ ESEN, ÇAKAR Memnune (2022). TARIM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ZİNCİRİNDE SEMT PAZARLARI ve PAZAR ESNAFI ARAŞTIRMASI: TOKAT İLİ ÖRNEĞİ. 4. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:7693338)

2   ORUÇ ESEN,Çağlar İbrahim (2019). KIRSAL AİLE NÜFUSUNUN İŞGÜCÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (TOKATKAZOVA BÜYÜKOVA KORUMA ALANI ÖRNEĞİ). 3. Uluslararası ÜNİDOKAP KaradenizSempozyumu“SürdürülebilirTarım ve Çevre” (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5812957)

3   ergün aysel,ORUÇ ESEN (2019). NÜFUSUN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ AÇISINDAN KIRSAL ALANDA KAHVEHANELER:TOKAT İLİ MERKEZ İLÇE ÖRNEĞİ. 3. Uluslararası ÜNİDOKAP KaradenizSempozyumu“SürdürülebilirTarım ve Çevre” (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5813225)

4   ORUÇ ESEN,KAPLAN ESRA (2019). ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BAKIŞ AÇISINDAN BİR GİRİŞİMCİLİK ALANIOLARAK KIRSAL TURİZM. 3.International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5814694)

5   YANAR DÜRDANE,YANAR YUSUF,Salman Zehra,MEMİŞOĞLU FUNDA,ORUÇ ESEN (2018). PLANT PROTECTION ISSUES ENCOUNTERED IN STRAWBERRY (FRAGARIAVESCA) PRODUCTION AND CONSCIOUS LEVELS OF FARMERS: SİLİFKE DISTRICT. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4702262)

6   ORUÇ ESEN, Burucu Volkan, Aktaş Aişe Tuba, Kahveci Yusuf (2018). An Evaluation on Views of Local People about Tourism Activities in Rural Area Interaction with Agriculture: The Sample of Sapanca - Taraklı. Internetional Symposium Ecology 2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:7585847)

7   ORUÇ ESEN,UZUNÖZ MERAL,Mahmut Horoz (2018). Kırsal Kesimde İşgücü Profili Üzerine Bir Alan Araştırması: Şanlıurfa İli Eyübiye İlçesi. 3.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4592921)

8   ORUÇ ESEN,UZUNÖZ MERAL (2018). AB İlerleme Raporları Perspektifinden Türk Tarımı. 3.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4592762)

9   ORUÇ ESEN, YANAR DÜRDANE, YANAR YUSUF, KADIOĞLU İZZET (2017). Development of Biopesticides Used in Turkey and in Rest of the World. 6th ENTOMOPATHOGENS AND MICROBIAL CONTROL CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3918312)

10   ORUÇ ESEN,Şahin Tuncay,KARAKAŞ GÜNGÖR (2017). FINDIK ÜRETİCİLERİ PERSPEKTİFİNDEN TARIMSAL YAYIM VEDANIŞMANLIK SİSTEMİ. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (26-28 Ekim 2017), Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas (Özet Bildiri) (Yayın No:3914883)

11   ORUÇ ESEN,Şahin Tuncay,KARAKAŞ GÜNGÖR (2017). FINDIK ÜRETİCİLERİ PERSPEKTİFİNDEN TARIMSAL YAYIM VEDANIŞMANLIK SİSTEMİ(Samsun Salıpazarı İlçesi Örneği). Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (26-28 Ekim 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3653221)

12   ÖLMEZ CANGİ SİBEL,CANGİ RÜSTEM,ORUÇ ESEN (2017). Tokatta yer alan salamuralık yaprak ürticilerinin tarım sigortasına yaklaşımları (Tokat İli Örneği). iç anadolu bölgesi 3. tarım ve d-gıda kongresi (uluslararası katlımlı) (Özet Bildiri) (Yayın No:3907533)

13   ORUÇ ESEN,UZUNÖZ MERAL,ŞENER ORHAN (2017). EVALUATION OF RURAL WOMEN IN TURKISH MOVIES FOR THE PERCEPTION OF RURAL WOMEN A CASE STUDY OF TOKAT KAZOVA REGION. 1st International Congress on Social Sciences- Humanities and Education (Özet Bildiri) (Yayın No:3841535)

14   ORUÇ ESEN,UZUNÖZ MERAL,DOĞAN GAMZE (2017). EVALUATION OF EFFECTS ON AGRICULTURAL PRODUCTION OF THERMAL POWER PLANTS NEAR RURAL AREA IN TERMS OF PRODUCERS ’POINT OF VIEW : A CASE OF ELBİSTAN THERMAL POWER PLANT. 1st International Congress on Social Sciences-Humanities and Education (Özet Bildiri) (Yayın No:3841675)

15   UZUNÖZ MERAL,ORUÇ ESEN (2017). Gıda Sektörü ve Endüstri 4.0. 1. TARIM VE GIDA ETİĞİ KONGRESİ (Uluslararası Katılımlı) (Özet Bildiri) (Yayın No:3841745)

16   ORUÇ ESEN,UZUNÖZ MERAL (2017). Gıdalar Konusunda Bilgi Edinmede Televizyonun Rolü (Tokat İli Örneği). 1. Tarım ve Gıda Etiği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3837783)

17   ORUÇ ESEN,ERGÜN AYSEL,CANGİ RÜSTEM (2017). SALAMURALIK YAPRAK KONUSUNDA TÜKETİCİ TERCİHLERİ:TOKAT İLİ ÖRNEĞİ. İç Anadolu Bölgesi 3.Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3818310)

18   ORUÇ ESEN,KAYA YUNUS (2017). ÇİFTÇİLERİN HAYVANCILIK FAALİYET ALANIYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ (Sivas İli Altınyayla İlçesi Örneği). İç Anadolu Bölgesi 3.Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3818264)

19   UZUNÖZ MERAL,ORUÇ ESEN (2016). FEMALE LABOR FORCE PARTICIPATION IN TURKEY. 1st International Woman’s Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3069120)

20   ORUÇ ESEN,UZUNÖZ MERAL (2016). WOMAN IN SENIOR MANAGEMENT IN PUBLIC SECTOR IN TURKEY. 1st International Woman’s Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3069226)

21   UZUNÖZ MERAL,ORUÇ ESEN (2016). Women s Attitudes and Purchase Intention of Eco Friendly Products A Case from Turkey. Symposium on EuroAsian Biodiversity (Özet Bildiri) (Yayın No:3069517)

22   ORUÇ ESEN,GÜNDÜZ ORHAN,Taşkın Abdullah (2016). A Fair Rural Tourism Practice Eco Agro Tourism and Voluntary Exchange TaTuTa. Symposium on EuroAsian Biodiversity (Özet Bildiri) (Yayın No:3069660)

23   ORUÇ ESEN,SAYILI MURAT,Altun Şirin (2016). A Research on Access to Educational Opportunities In Disadvantageous Rural Areas The Case of Elbistan District of Kahramanmaraş Province. X. European Conference on Social and Behavioral Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3070410)

24   ORUÇ ESEN,Ergün Aysel (2016). Türkiye de Kırsal Alan Yaşayanlarının Sağlık Hizmetlerine Erişimleri Üzerine Bir Araştırma Kahramanmaraş İli Elbistan İlçesi Örneği. 2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED SCIENCES: “MIGRATION, POVERTY AND EMPLOYMENT” (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3068809)

25   ORUÇ ESEN,Ergün Aysel (2016). Tütün Üretim ve Alımıyla İlgili Yasal Değişikliklerin Kırsal Alanda Ekonomik Ve Sosyal Yaşama Yansımaları Adıyaman İli Örneği. 1st International Academic Research Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3069980)

26   ORUÇ ESEN,Ergün Aysel (2016). Kırsal Kesimde Yaşayan Bireylerin Yaşadıkları Yerin Alternatif Ekonomik Faaliyet Potansiyeli Konusunda Düşünceleri Tokat İli Kazova Yöresi Örneği. 1st International Academic Research Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3070151)

27   ORUÇ ESEN,UZUNÖZ MERAL,NURGÜL KARADOĞAN (2015). LOCAL DEVELOPMENT OF RURAL POPULATION A CASE STUDY FROM WOMEN SHAREHOLDERS OF DEVELOPMENT COOPERATIVES. ECONWORLD 2015 TORINO (Özet Bildiri) (Yayın No:2200523)

28   GÜNDÜZ ORHAN,ORUÇ ESEN,CEYHAN VEDAT (2015). EKMEK FIRINCILIĞININ SOSYO EKONOMİK YAPISI VE ÜRETİM ETKİNLİĞİ. 7. ULUSLARARASI BALKANLARDA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2201114)

29   ORHAN GÜNDÜZ, ESEN ORUÇ BÜYÜKBAY (2011). Impact of Lagged Price on The Production of Wheat and Sugar Beet in Turkey Application of Koyck and Almon Model. 3rd International Congress on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food, Forestry and Environment (ITAFFE’10) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1191073)

30   ESEN ORUÇ BÜYÜKBAY, BİLGE GÖZENER (2011). Kırsal Alanda Çocuk Eğitiminde Anne Faktörü ve Annenin Eğitim Düzeyi ile Çocuk Eğitiminin İlişkisi Tokat İli Örneği. Toplumsal Gelişmede Türk ve Japon Kadınının Eğitimi Uluslararası Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1191092)

31   ESEN ORUÇ BÜYÜKBAY, ORHAN GÜNDÜZ Uses of Computer and The Internet In Rural Area and Its Relation To Some Socio Economic Factors Case of Tokat Province. 3rd International Congress on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food, Forestry and Environment (ITAFFE’10) (Özet Bildiri) (Yayın No:1191065)

32   ESEN ORUÇ BÜYÜKBAY, NAGİHAN ASLANBOĞA Agricultural Extension Service Banafit Level of Rural Women with Active Duties in Agricultural Activity Agri Turkey Sample. 21. ESEE European Seminar on Extension Education,Extension Education Worldwide (Özet Bildiri) (Yayın No:1191044)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

1   ORUÇ ESEN, GÜNDÜZ ORHAN, ERGÜN AYSEL (2016). Çiftçi Gözünde Tarımın Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi: Manisa İli Soma İlçesi Örneği. XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi: 25-27 Mayıs 2016, Isparta (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:7581237)

2   EMİNE BURCU CEBECİ, ESEN ORUÇ BÜYÜKBAY, TEMUR KURTASLAN (2014). Kırsal Alanda Yaşayan Çocukların Gelecek Yaşamları ve Tarım Sektörü Konusundaki Düşünceleri. Türkiye 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1191263)

3   ESEN ORUÇ BÜYÜKBAY, RÜVEYDA KIZILOĞLU, ZİYA GÖKALP GÖKTOLGA (2014). Kadınlarda Rol Model Seçimini Etkileyen Faktörler Tokat İli Örneği. Türkiye 10. Ulusal. Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1191309)

4   GÜLÇİN ALTINTAŞ, ATTİLA ALTINTAŞ, ESEN ORUÇ BÜYÜKBAY, ATİK AHMET YÜCER (2013). İyi Tarım Uygulamalarının Sürdürülebilirliği Tokat İli Örneği. 3. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1191324)

5   ESEN ORUÇ BÜYÜKBAY, EBRU ONURLUBAŞ (2010). Kırsal Alanda Kadınların Hayvancılık Ekolojik Tarım İlişkisi Konusunda Bilgi Düzeyleri ve Farkındalık Durumu Tokat İli Örneği. Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1191346)

6   GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,UZUNÖZ MERAL,ORUÇ BÜYÜKBAY ESEN (2006). Türkiye nin Organik Tarım Ürünleri Dış Ticareti Üzerine Genel Bir Değerlendirme. Türkiye 3. Organik Tarım Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1191367)

7   ORUÇ BÜYÜKBAY ESEN,UZUNÖZ MERAL,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL (2006). Gelişmişlik Açısından Farklı İki Yörede Kadınların Bilgi Edinme Davranışları Üzerine Bir Araştırma. Türkiye VII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1195894)

8   UZUNÖZ MERAL,SAYILI MURAT,AKÇAY YAŞAR,ORUÇ ESEN (2006). Beşeri Kalkınma İndeksi Açısından Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Karşılaştırmalı Analizi. Türkiye VII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1195914)

9   ORUÇ ESEN,ERDAL GÜLÜSTAN,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,GÜRLER ARSLAN ZAFER (2003). Karadeniz Birliğin Faaliyet Alanındaki Yağlı Tohumlar Üreptiminin Analizi. Türkiye I. Yağlı Tohumlar, Bitkisel Yağlar ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1195946)

10   ORUÇ ESEN,TALUĞ CEMAL (2002). Tokat İlinde Üreticilerin Domates Şeftali ve Elmada Kimyasal İlaç Kullanım Durumu. II. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1195967)

11   ORUÇ ESEN,SAYILI MURAT,UZUNÖZ MERAL (1997). Tokat İlinde Meyve Sebze İşleme Sanayinin Mevcut Durumu Sorunları ve Çözüm Önerileri. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1196076)

12   ESEN ORUÇ BÜYÜKBAY, DEMET DEVİRAN Aile Çiftliği Gençlerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Değerlendirme Tokat Merkez İlçe Örneği. Ulusal Aile Çiftliği Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1191248)

13   KARKACIER OSMAN,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,ORUÇ ESEN,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP Kırsal Sanayinin Tarım Kesimi Açısından Önemi ve Tokat İlinde Kırsal Sanayi Potansiyelinin İncelenmesi. Türkiye 4. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1196010)

14   KURTASLAN TEMUR,ORUÇ ESEN,ÇİÇEK ADNAN Tokat İlinde Çiftçilerin Çevre Sorunları Konusundaki Bilgi ve Bilinç Düzeyleri Konuya İlişkin Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi. Türkiye 4. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1196024)

15   ORUÇ ESEN,NİHAL CAN AĞIRBAŞ,ALİ İHSAN KORAL,KURTASLAN TEMUR Tokat İli Kazova Yöresinde Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması ve Geliştirilmesi İle İlgili Yeni Teknolojilerin Benimsenmesini Etkileyen Sosyo Ekonomik Faktörler. Türkiye 4. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1196055)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

1   Üreticilerin Bürokrasi Bilgileri Ve Kırsal Kalkınma Açısından Etkileri (2016)., Duran Esra,ORUÇ ESEN, Lambert Akademik Publishing, Sayfa Sayısı: 114, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3070735)

2   Doğrudan Gelir Desteği Dgd Sisteminin Uygulandığı Bölgelerde Üreticilerin Toprak Ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı Ve Tarımsal Çevreye Etkilerine Duyarlılığı (2007)., NİHAL CAN AĞIRBAŞ, AYDIN BAŞARIR, EMİN IŞIKLI, ESEN ORUÇ, Tagem, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1202565)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

1   Ziraat, Orman Ve Su Ürünlerinde Araştırma Ve Değerlendirmeler - Iı (2021)., ORUÇ ESEN, ERGÜN AYSEL, Gece Kitaplığı, Editör: Özrenk Koray, Tozlu İlhami, Sayfa Sayısı: 431, ISBN: 978-625-8075-44-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7469380)

2   Soyal Bilimlere Multidisiplinar Bakış (2018)., ORUÇ ESEN,Aslanboğa Nagihan, Güven Plus Grup Aş., Editör: Ayhan Aytaç,Gülsen Demir,Mustafa Talas,Bekir Kocadaş, Sayfa Sayısı: 692, ISBN: 978-605-81042-6-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4731746)

3   Yönetim Ve Organizasyon Makaleleri:Kadın Akademisyenlere Armağan (2017)., ORUÇ ESEN,UZUNÖZ MERAL, Eğitim Yayınevi, Editör: Reyhan Ayşen Wolff, Esra Gökçen Kaygısız, Sayfa Sayısı: 365, ISBN: 978-975-2475-30-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3818004)

4   Bilgi Teknolojilerinin Tarımda Kullanımı Handbook Of Agricultural Engineering Volume Vı Information Technology E Kitabı (2015)., ORUÇ ESEN, Türk Tarım Alet Ve Makina İmalatçıları Birliği, Cıgr International Commission Of Agricultural And Biosystems Engineering, Editör: Sefa Tarhan, Mehmet Metin Özgüven, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 2308671)

5   Bölgesel Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı Ortadoğu Bölgesi (2010)., GÜNGÖR YILMAZ, YAŞAR KARADAĞ, ESEN ORUÇ BÜYÜKBAY, Tedgem, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1203477)

6   Yem Bitkileri Ve Meraya Dayalı Hayvancılık Eğitimi (2010)., ORUÇ BÜYÜKBAY ESEN, Fidan Ofset, Sayfa Sayısı: 532, ISBN: 978-9944-0776-0-6, Türkçe, (Yayın No: 25917)

7   Küresel İklim Değişikliğine Bağlı Sürdürülebilir Tarım (2010)., ORUÇ BÜYÜKBAY ESEN, Fidan Ofset, Sayfa Sayısı: 160, ISBN: 978-9944-07776-2-0, Türkçe, (Yayın No: 22727)

8   İklim Değişikliğinin Tarıma Etkileri Ve Alınabilecek Önlemler (2010)., ORUÇ BÜYÜKBAY ESEN, Fidan Ofset, Sayfa Sayısı: 414, ISBN: 978-605-125-200-1, Türkçe, (Yayın No: 16533)

9   İklim Değişikliğinin Tarıma Etkileri Ve Alınabilecek Önlemler (2010)., ORUÇ BÜYÜKBAY ESEN, Kayseri Valiliği İl Tarım Müdürlüğü, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1202537)

10   Yem Bitkileri Ve Meraya Dayalı Hayvancılık Eğitimi (2008)., ORUÇ BÜYÜKBAY ESEN, Erciyes Üniversitesi, Editör: Yunus Serin, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1202486)

11   Kayseri İli Yeşilhisar İlçesi Musahacılı Köyünde Tarımsal Uygulamada Karşılaşılan Problemler Ve Çözüm Önerileri (2007)., ORUÇ BÜYÜKBAY ESEN, Musahacılı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Editör: Yunus Serin , Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1202459)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

1   "TR-83 BÖLGESİNDE GENÇ ÇİFTÇİ DESTEKLEMELERİNE KRİTER OLABİLECEK PARAMETRELERİN VE GENÇLERİN TARIMDA KALMA EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 01.01.2018-31.12.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

2   "Tokat ve Amasya İlleri Kiraz Üretimi ve Pazarlamasında Rekabet Gücünün Araştırılması", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 01.01.2018-28.02.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)

3   "Kırsal Alan Yaşamı İçinde Kahvehanelerin Rolü: Tokat İli Örneği", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 02.05.2017-26.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

4   "Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Gıda Sanayi İşletmelerinin Gıda Güvenliğini ve Kalitesini Sağlamaya Yönelik Araçlara Uyum Düzeylerinin Belirlenmesi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2008-15.12.2010 (Tamamlandı) (ULUSAL)

5   "Improving Competencies of Agricultural Counselors in Development of Agriculture and Rural 2012 1 TR1 LEO05 35178 ", Avrupa Birliği, Araştırmacı, 01.11.2012-15.10.2015 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

6   "KARADENİZ İÇ ANADOLU GEÇİT KUŞAĞINDAÜRETİCİLERİN İYİ TARIM UYGULAMALARINA YAKLAŞIMI VE UYGULAMALARIN EKONOMİK ANALİZİ", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2012-15.02.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

7   "Muammer TUKSAVUL Turhal Şeker Fabrikası Özelleştirme Etüdü", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 11.01.2016-12.01.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

8   "SALAMURALIK YAPRAK KONUSUNDA TÜKETİCİ TERCİHLERİ: TOKAT İLİ ÖRNEĞİ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 03.05.2016-03.08.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

9   "Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Gıda Sanayi İşletmelerinin Gıda Güvenliğini Ve Kalitesini Sağlamaya Yönelik Araçlara Uyum Düzeylerinin Belirlenmesi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2008-01.12.2009 (Tamamlandı) (ULUSAL)

10   "TOKAT TA YER ALAN SALAMURALIK YAPRAK ÜRETİCİLERİNİN TARIM SİGORTASINA YAKLAŞIMLARI", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 25.02.2016-01.11.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

11   "İklim Değişikliği Nedeni İle Tarımsal Üretimde Karşılaşılacak Risklere Karşı Bölge Çiftçisinin Eğitim Yoluyla Bilinçlendirilmesi ", Avrupa Birliği, Eğitmen (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

12   "Kayseri İlinde İklim Değişikliğinin Olası Etkileri Konusunda Kırsal Halkın Bilinç Düzeyinin Arttırılması", Avrupa Birliği, Eğitmen (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

13   "İlyaslı Köyünde Yem Bitkilerine Dayalı Modern Tarım Sistemleri Uygulanarak Yöre Hayvancılığın Geliştirilmesi ve İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi", Avrupa Birliği, Eğitmen (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

14   "Yahyalı İlçesi Yerköy Köyünde Kaba ve Kesif Yem Üretiminin Geliştirilerek Hayvansal Üretimde Verim ve Kalitenin Artırılmasına Yönelik Katılımcı Çiftçi Eğitimi", Avrupa Birliği, Eğitmen (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

15   "Çubuklu da Hayvancılığın Geliştirilmesi Amacıyla Yem Bitkileri Üretiminde İyi Tarım Yüksek Verimli Çevre Dostu Uygulamalarının Çiftçilere Aktarılması", Avrupa Birliği, Eğitmen (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

16   "Yeşilhisar İlçesi Musahacılı Köyünde Çayır Mera Alanlarının Islahı ve Yönetiminin İyileştirilmesi ve Yem Bitkileri Üretiminin Artırılması", Avrupa Birliği, Eğitmen (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

17   "Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Gıda Sanayi İşletmelerinin Gıda Güvenliğini ve Kalitesini Sağlamaya Yönelik Araçlara Uyum Düzeylerinin Belirlenmesi", DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)

18   "Yerel Ekonomik Gelişme Projesi", DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:esen.orucbuyukbay@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1995-2001
Ankara Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi (Dr)

Tez Adı:Tokat İlinde Bitkisel Üretimde Tarımsal Mücadele Uygulamaları Ve Çiftçilerin İlaç Kullanımı Konusundaki Bilgi Düzeyleri İle Bilgi Kaynakları Üzerine Bir Araştırma
Yüksek Lisans
1991-1994
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Tokat İli Kazova Yöresinde Kimyasal Gübrelerin Tedarik Ve Kullanımı Üzerine Bir Araştırma
Lisans
1987-1991
Cumhuriyet Üniversitesi
Tokat Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Pr.Akademik Görevler

Yardımcı Doçent
2009-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ/TARIM POLİTİKASI VE YAYIM ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
1992-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ/TARIM POLİTİKASI VE YAYIM ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Dekan Yardımcısı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Filiz ÇİVİ YALÇIN, (2014)., "Tokat ili merkez ilçede arıcılık faaliyeti yapan işletmelerde bal ve diğer arı ürünleri üretimi ve organik üretim potansiyeli", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Sedat İNCİR, (2015)., "Tokat ili çevreli beldesi tarla arazilerinde kapitalizasyon faiz oranının saptanması üzerine bir araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Esra DURAN, (2016)., "Üreticilerin bürokrasi bilgileri ve kırsal kalkınma açısından etkileri üzerine bir değerlendirme: tokat ili örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Demet DEVİREN, (2016)., "Kırsal alan koşullarında kırsal gençliğin yaşam memnuniyetleri ve gelecek beklentileri:Tokat ili örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Aysel ERGÜN, (2017)., "Kırsal alanda kahvehanelerin rolü: Tokat ili Merkez ilçe örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Kürşad DURMAZ, (2018)., "Asma fidanı üreten işletmelerin mevcut durumu ve sorunları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Fahri TAŞOVA, (2022)., "ÖRTÜ ALTI DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BİTKİ KORUMA SORUNLARI, ÜRETİCİLERİN MÜCADELE UYGULAMALARI VE BİLİNÇ DÜZEYİ: AMASYA İLİ ÖRNEĞİ", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
8.İnci YÜKSEK, (2022)., "RİZE İLİNDE ÇAY ÜRETİMİNDE KARŞILAŞILAN BİTKİ KORUMA SORUNLARININ BELİRLENMESİ", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Turkish Journal of Agricultural Engineering Research (TURKAGER)(EI: Engineering Index ), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Dergipark, 01.01.2020
2.TÜRKİYE VI TARIM EKONOMİSİ KONGRESİ BİLDİRİ KİTABI, Kitap, Editör, BİRİKİM MATBAACILIK LTD. ŞTİ. - 18.09.2004
3.TARIMSAL DANIŞMANLIK ve YAYIM CİLT I KİŞİSEL GELİŞİM, Kitap, Editör, EPAMAT Basım ve Yayıncılık Ltd.Şti. - 31.10.2014
4.AGRICULTURAL EXTENSION AND CONSULTANCY VOLUME I PERSONAL DEVELOPMENT, Kitap, Editör, EPAMAT Printing & Publishing Co.Ltd.
5.TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK CİLT II TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK METODOLOJİSİ, Kitap, Editör, EPAMAT Basım ve Yayıncılık Ltd.Şti.
6.AGRICULTURAL EXTENSION AND CONSULTANCY VOLUME II AGRICULTURAL EXTENSION AND CONSULTING METHODOLOGY, Kitap, Editör, EPAMAT Printing & Publishing Co.Ltd.
Üniversite Dışı Deneyim