GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

BİLAL HOLOĞLUž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Bilal HOLOĞLU

Diş Hekimliği Fakültesi / Klinik Bilimler Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Diş Hekimliği Fakültesi 

Bölüm

Klinik Bilimler Bölümü 

Anabilim Dalı

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Atatürk Üniversitesi (2007- 2011)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Protetik Diş Tedavisi (Dr)

LİSANS, Atatürk Üniversitesi (2002- 2007)

Diş Hekimliği Fakültesi - Diş Hekimliği Pr.

TEZLER

DOKTORA, "Zirkonyum Oksit Esaslı Alt Yapılara Uygulanan Farklı Yüzey İşlemlerinin Değişik Üst Yapı Porselenlerinin Bağlanma Dayanımlarına Etkisinin İncelenmesi", Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2011

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Protetik Diş Tedavisi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Diş Hekimliği Fakültesi/ Klinik Bilimler Bölümü/ Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, (2015- Devam Ediyor)

Yardımcı Doçent, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi/ Diş Hekimliği Fakültesi/ Klinik Bilimler Bölümü/ Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, (2012- 2013)


İdari Görevler

Dekan Yardımcısı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, (2012- 2013)

Anabilim Dalı Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, (2012- 2013)

verdiği dersler

Protetik Diş Tedavisi Uygulama, Lisans, (2015-2016)

Protetik Diş Tedavisi Teorik, Lisans, (2015-2016)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ATEŞ SABİT MELİH,YEŞİL DUYMUŞ ZEYNEP,ÇAĞLAR İPEK,HOLOĞLU BİLAL, (2017). "The Effect Of Veneering On The Marginal Fit Of Cad/Cam-Generated, Copy-Milled, And Cast Metal Copings", Clinical Oral Investigations, 21(8), 2553-2560., Doi: 10.1007/s00784-017-2054-x (Yayın No: 3692075) [SCI-Expanded]

AKYIL MUSA ŞAMİL,YILMAZ ASUDE,HOLOĞLU BİLAL, (2011). "The Effect Of Metal Primer Application And Nd Yag Laser Irradiation On The Shear Bond Strength Between Polymethyl Methacrylate And Cobalt Chromium Alloy", Photomedicine And Laser Surgery, 2939-45. (Yayın No: 1655501) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

HOLOĞLU BİLAL,ŞEN ESENGÜL,HAZIR TEKİN YADEL (2017). Total Dişsiz Hastalarda İmplant Destekli Overdenture Protezler: Bir Olgu Sunumu. 23. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4030151)

BEKAR ESENGÜL,AKBULUT NİHAT,HOLOĞLU BİLAL,TAŞKAN MEHMET MURAT (2017). Şiddetli Mandibular Rezorpsiyona Sahip Tam Dişsiz Hastanın Alveoler Distraksiyon Osteogenezisi ile Tedavisi. 24. TAOMS Uluslarası Bilimsel Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3522501)

ŞEN ESENGÜL,AKBULUT NİHAT,HOLOĞLU BİLAL,TAŞKAN MEHMET MURAT (2017). Alveolar Ridge Augmentation of Edentulous Patient with Severe Mandibular Resorption Using Alveolar Distraction Osteogenesis. TAOMS 24th International Scientific Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3875577)

HOLOĞLU BİLAL,GÜNDOĞDU MUSTAFA,YEŞİL DUYMUŞ ZEYNEP (2015). Farklı Yüzey Uygulamalarının Zirkonya Seramiklerinin Yüzey Pürüzlülüğüne ve Yüzey Topografisine Etkisinin İncelenmesi. Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi (Poster) (Yayın No:2128511)

GÜLEÇ CEYDA,TEKİN ELİF,HOLOĞLU BİLAL,YERLİYURT KAAN (2015). Parsiyel Dişsizliğin Teleskop Tutuculu Protezler ile Tedavisi Bir Olgu Sunumu. Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi (Poster) (Yayın No:2128243)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2008-2012, Araştırma görevlisi, Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Araştırma görevlisi, (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:bilal.hologlu@gop.edu.tr

Öğrenim Durumu

Doktora
2007-2011
Atatürk Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Protetik Diş Tedavisi (Dr)

Tez Adı:Zirkonyum Oksit Esaslı Alt Yapılara Uygulanan Farklı Yüzey İşlemlerinin Değişik Üst Yapı Porselenlerinin Bağlanma Dayanımlarına Etkisinin İncelenmesi
Lisans
2002-2007
Atatürk Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği Pr.Akademik Görevler

Yardımcı Doçent
2015-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ/ KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ/ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI
Yardımcı Doçent
2012-2013
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ/ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ/ KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ/ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı
2012-2013
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ/ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Dekan Yardımcısı
2012-2013
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ/ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2015-2016)PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ UYGULAMATürkçe6
(2015-2016)PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ TEORİKTürkçe2
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ATEŞ SABİT MELİH,YEŞİL DUYMUŞ ZEYNEP,ÇAĞLAR İPEK,HOLOĞLU BİLAL (2017). The effect of veneering on the marginal fit of CAD/CAM-generated, copy-milled, and cast metal copings. Clinical Oral Investigations, 21(8), 2553-2560., Doi: 10.1007/s00784-017-2054-x (Yayın No: 3692075)
2.AKYIL MUSA ŞAMİL,YILMAZ ASUDE,HOLOĞLU BİLAL (2011). The Effect of Metal Primer Application and Nd YAG Laser Irradiation on the Shear Bond Strength Between Polymethyl Methacrylate and Cobalt Chromium Alloy. Photomedicine and Laser Surgery, 2939-45. (Yayın No: 1655501)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.BEKAR ESENGÜL,AKBULUT NİHAT,HOLOĞLU BİLAL,TAŞKAN MEHMET MURAT (2017). Şiddetli Mandibular Rezorpsiyona Sahip Tam Dişsiz Hastanın Alveoler Distraksiyon Osteogenezisi ile Tedavisi. 24. TAOMS Uluslarası Bilimsel Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3522501)
2.ŞEN ESENGÜL,AKBULUT NİHAT,HOLOĞLU BİLAL,TAŞKAN MEHMET MURAT (2017). Alveolar Ridge Augmentation of Edentulous Patient with Severe Mandibular Resorption Using Alveolar Distraction Osteogenesis. TAOMS 24th International Scientific Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3875577)
3.HOLOĞLU BİLAL,ŞEN ESENGÜL,HAZIR TEKİN YADEL (2017). Total Dişsiz Hastalarda İmplant Destekli Overdenture Protezler: Bir Olgu Sunumu. 23. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4030151)
4.HOLOĞLU BİLAL,GÜNDOĞDU MUSTAFA,YEŞİL DUYMUŞ ZEYNEP (2015). Farklı Yüzey Uygulamalarının Zirkonya Seramiklerinin Yüzey Pürüzlülüğüne ve Yüzey Topografisine Etkisinin İncelenmesi. Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi (Poster) (Yayın No:2128511)
5.GÜLEÇ CEYDA,TEKİN ELİF,HOLOĞLU BİLAL,YERLİYURT KAAN (2015). Parsiyel Dişsizliğin Teleskop Tutuculu Protezler ile Tedavisi Bir Olgu Sunumu. Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi (Poster) (Yayın No:2128243)
Üniversite Dışı Deneyim

2008-2012Araştırma görevlisiAtatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Araştırma görevlisi, (Diğer)