GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

İRFAN USTAž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ İrfan USTA

Erbaa Sağlık Yüksekokulu / Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

irfan.usta@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Erbaa Sağlık Yüksekokulu 

Bölüm

Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Erciyes Üniversitesi (2002- 2008)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Halk Sağlığı (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Erciyes Üniversitesi (1996- 1999)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Halk Sağlığı (Yl) (Tezli)

LİSANS, Hacettepe Üniversitesi (1987- 1991)

Sağlık İdaresi Yüksekokulu -

TEZLER

DOKTORA, "Tokat İli Erbaa İlçe Merkezi İlköğretim Okullarındaki Okul Sağlığı Hizmetlerinin Değerlendirilmesi", Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2008

YÜKSEK LİSANS, "Erbaa İlçe Merkezinde Sağlık Hizmetlerinin Kullanımı Ve Kullanımı Etkileyen Faktörler", Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1999

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Halk Sağlığı

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Erbaa Sağlık Yüksekokulu/ Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü(2011- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Dekan Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, (2019- Devam Ediyor)

Myo/Yüksekokul Müdürü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Erbaa Meslek Yüksekokulu, (2013- 2019)

Myo/Yüksekokul Müdürü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, (2012- 2019)

Myo/Yüksekokul Müdürü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Erbaa Sağlık Yüksekokulu, (2012- 2019)

Bölüm Bşk., Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, (2019- Devam Ediyor)

Bölüm Bşk., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Erbaa Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü, (2011- 2019)

verdiği dersler

Tıbbi Dokümantasyon Iv, Önlisans, (2018-2019)

Tıbbi Dokümantasyon Iıı, Önlisans, (2018-2019)

Tıbbi Dokümantasyon Iı, Önlisans, (2018-2019)

Tıbbi Dokümantasyon I, Önlisans, (2018-2019)

Halk Sağ. Ve Tıbbi Deontoloji, Önlisans, (2018-2019)

Biyoistatistik Iı, Önlisans, (2018-2019)

Biyoistatistik I, Önlisans, (2018-2019)

Sağlık Yönetimi Seminer, Lisans, (2018-2019)

Halk Sağlığı Ve Epidemiyoloji, Lisans, (2018-2019)

Tıbbi Dokümantasyon, Lisans, (2018-2019)

Tıbbi İstatistik I, Lisans, (2018-2019)

Sağlık Ekonomisi, Lisans, (2018-2019)

Sağlık Enformasyon Yönetimi Iı, Lisans, (2018-2019)

Sağlık Enformasyon Yönetimi I, Lisans, (2018-2019)

Sosyal Antropoloji, Lisans, (2018-2019)

Tıbbi Dokümantasyon Iv, Önlisans, (2017-2018)

Tıbbi Dokümantasyon Iıı, Önlisans, (2017-2018)

Tıbbi Dokümantasyon Iı, Önlisans, (2017-2018)

Tıbbi Dokümantasyon I, Önlisans, (2017-2018)

Halk Sağ. Ve Tıbbi Deontoloji, Önlisans, (2017-2018)

Biyoistatistik Iı, Önlisans, (2017-2018)

Biyoistatistik I, Önlisans, (2017-2018)

Sağlık Yönetimi Seminer, Lisans, (2017-2018)

Halk Sağlığı Ve Epidemiyoloji, Lisans, (2017-2018)

Tıbbi Dokümantasyon, Lisans, (2017-2018)

Tıbbi İstatistik I, Lisans, (2017-2018)

Biyoistatistik I, Lisans, (2017-2018)

Sağlık Ekonomisi, Lisans, (2017-2018)

Sağlık Enformasyon Yönetimi I, Lisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

USTA İRFAN,MURAT GÜVEN, (2017). "İşgücü Piyasasında Yaşlılar Ve Aktif Yaşlanma: Avrupa Birliği Ve Türkiye Değerlendirmesi", Gaziosmanpasa Universitesi Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi, 12(24), 199-223., Doi: 10.19129/sbad.337 (Yayın No: 3775806)

Yaşayancan Özkan, Bulut Yunus Emre, Usta İrfan, Çıtıl Rıza, Eğri Mücahit, (2015). "Araştırma Görevlilerinin Yaşam Biçimleri Ve Şiddete Maruz Kalma Durumları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7(1), 46-61. (Yayın No: 1278857)

USTA İRFAN, ÇETİNKAYA FEVZİYE, (1999). "Seçilmiş İlçe Merkezinde Sağlık Hizmetlerinin Kullanımı", Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 8(1), 6-15. (Yayın No: 271027)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

BOSTAN SEDAT,USTA İRFAN,TAŞ BURCU,DOĞAN DUYGU,KAYNAK EYÜP (2017). Factors Effecting Patients’ Preferences For Hospital: Black Sea Example. 1st International 11th Conference of Health and HospitalAdministrationHilton Garden INN, Trabzon, Türkiye (Özet Bildiri) (Yayın No:3808691)

ŞANLITÜRK DÖNDÜ,SOLMAZ TUĞBA,ARDIÇ MESUT,USTA İRFAN (2017). Opinions of Students in Health Care Professions about Use of Information Technologies in the Health Sector. ULUSLARARASI KARADENİZ HEMŞİRELİK EĞİTİMİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3666725)

Eker Hasan Hüseyin, Öztürk Nazan, Usta İrfan, Sezgin A The Evaluation of The Knowledge Level Of The Midwives and Nurses About Breast Feeding And Breast Milk According To Their some Caharecteristics. İnternational Public Health Congress "Health 21 in Action" (Poster) (Yayın No:272531)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

Eker Hasan Hüseyin, Usta İrfan, Eker Mukaddes, Şen S Tokat Kan Merkezine Kan Veren Gönüllülerde Kan Grupları ve Serolojik Sonuçların Değerlendirilmesi. I. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbi Kongresi (Poster) (Yayın No:274553)

Usta İrfan, Günay Osman Tokat İli Erbaa İlçe Merkezindeki İlköğretim Okullarının Fiziksel Çevre Koşullarının Değerlendirilmesi. 12. Ulusal Halk sağlığı Kongresi (Poster) (Yayın No:274088)

Usta İrfan, Günay Osman Öğretmenlerin Okul Sağlığı İle İlgili Bilgi Tutum ve Davranışları. 12. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Poster) (Yayın No:273927)

Usta İrfan, Günay Osman Öğrenci Velilerinin Okul Sağlığı Hizmetleri ile ilgili Bilgi Tutum ve Davranışları. 12. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Poster) (Yayın No:272694)

Eker Hasan hüseyin, Usta İrfan, Petenkaya Saliha, Eker Mukaddes, Nacar Melis, Şen s Tokat Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine Travma nedeni ile Başvuruların Değerlendirilmesi. II.Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:272138)

Eker Hasan Hüseyin, Usta İrfan, Şen S Sağlık Ocaklarında Hizmet Memnuniyeti ve Buna Etki Eden Faktörler. I.Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:271688)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Sağlık Bakım Profesyonellerinin Mesleki Alt Yapısının Oluşturulması İçin Merkezi Beceri Laboratuvarı Kurulması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 01.08.2018 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Aşağı Kelkit Havzası Evde Yaşlı Bakım Elemanı Yetiştirme Projesi", Avrupa Birliği, Uzman (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1984-1987, SAĞLIK MEMURU, ADIYAMAN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, SAĞLIK OCAĞI, (Kamu)

1992-1993, USTA ÖĞRETİCİ, ÖZ ELİF KOÇ SÜRÜCÜ KURSU, İLK YARDIM DERSİ, (Ticari (Özel))

1987-1994, SAĞLIK MEMURU, ANKARA HASTANESİ, ACİL LABORATUVARI, İDARE MEMURU, (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:irfan.usta@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2002-2008
Erciyes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Halk Sağlığı (Dr)

Tez Adı:Tokat İli Erbaa İlçe Merkezi İlköğretim Okullarındaki Okul Sağlığı Hizmetlerinin Değerlendirilmesi
Yüksek Lisans
1996-1999
Erciyes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Halk Sağlığı (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Erbaa İlçe Merkezinde Sağlık Hizmetlerinin Kullanımı Ve Kullanımı Etkileyen Faktörler
Lisans
1987-1991
Hacettepe Üniversitesi
Sağlık İdaresi YüksekokuluAkademik Görevler

Yardımcı Doçent
2011-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ERBAA SAĞLIK YÜKSEKOKULU/ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ


İdari Görevler

Bölüm Bşk.
2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ERBAA SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Dekan Yardımcısı
2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ERBAA SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
MYO/Yüksekokul Müdürü
2013-2019
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ERBAA MESLEK YÜKSEKOKULU
MYO/Yüksekokul Müdürü
2012-2019
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ERBAA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
MYO/Yüksekokul Müdürü
2012-2019
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ERBAA SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Bölüm Bşk.
2011-2019
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ERBAA SAĞLIK YÜKSEKOKULU


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2018-2019)TIBBİ DOKÜMANTASYON IVTürkçe4
(2018-2019)TIBBİ DOKÜMANTASYON IIITürkçe4
(2018-2019)TIBBİ DOKÜMANTASYON IITürkçe2
(2018-2019)TIBBİ DOKÜMANTASYON ITürkçe2
(2018-2019)HALK SAĞ. VE TIBBİ DEONTOLOJİTürkçe2
(2018-2019)BİYOİSTATİSTİK IITürkçe2
(2018-2019)BİYOİSTATİSTİK ITürkçe2
(2017-2018)TIBBİ DOKÜMANTASYON IVTürkçe4
(2017-2018)TIBBİ DOKÜMANTASYON IIITürkçe4
(2017-2018)TIBBİ DOKÜMANTASYON IITürkçe2
(2017-2018)TIBBİ DOKÜMANTASYON ITürkçe1
(2017-2018)HALK SAĞ. VE TIBBİ DEONTOLOJİTürkçe2
(2017-2018)BİYOİSTATİSTİK IITürkçe2
(2017-2018)BİYOİSTATİSTİK ITürkçe2
Lisans
(2018-2019)SAĞLIK YÖNETİMİ SEMİNERTürkçe3
(2018-2019)HALK SAĞLIĞI VE EPİDEMİYOLOJİTürkçe3
(2018-2019)TIBBİ DOKÜMANTASYONTürkçe3
(2018-2019)TIBBİ İSTATİSTİK ITürkçe3
(2018-2019)SAĞLIK EKONOMİSİTürkçe3
(2018-2019)SAĞLIK ENFORMASYON YÖNETİMİ IITürkçe3
(2018-2019)SAĞLIK ENFORMASYON YÖNETİMİ ITürkçe3
(2018-2019)SOSYAL ANTROPOLOJİTürkçe3
(2017-2018)SAĞLIK YÖNETİMİ SEMİNERTürkçe3
(2017-2018)HALK SAĞLIĞI VE EPİDEMİYOLOJİTürkçe1
(2017-2018)TIBBİ DOKÜMANTASYONTürkçe1
(2017-2018)TIBBİ İSTATİSTİK ITürkçe1
(2017-2018)BİYOİSTATİSTİK ITürkçe1
(2017-2018)SAĞLIK EKONOMİSİTürkçe1
(2017-2018)SAĞLIK ENFORMASYON YÖNETİMİ ITürkçe1
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.USTA İRFAN,MURAT GÜVEN (2017). İŞGÜCÜ PİYASASINDA YAŞLILAR VE AKTİF YAŞLANMA: AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ. Gaziosmanpasa Universitesi Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi, 12(24), 199-223., Doi: 10.19129/sbad.337 (Yayın No: 3775806)
2.Yaşayancan Özkan, Bulut Yunus Emre, Usta İrfan, Çıtıl Rıza, Eğri Mücahit (2015). Araştırma Görevlilerinin Yaşam Biçimleri ve Şiddete Maruz Kalma Durumları. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7(1), 46-61. (Yayın No: 1278857)
3.USTA İRFAN, ÇETİNKAYA FEVZİYE (1999). Seçilmiş İlçe Merkezinde Sağlık Hizmetlerinin Kullanımı. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 8(1), 6-15. (Yayın No: 271027)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ŞANLITÜRK DÖNDÜ,SOLMAZ TUĞBA,ARDIÇ MESUT,USTA İRFAN (2017). Opinions of Students in Health Care Professions about Use of Information Technologies in the Health Sector. ULUSLARARASI KARADENİZ HEMŞİRELİK EĞİTİMİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3666725)
2.BOSTAN SEDAT,USTA İRFAN,TAŞ BURCU,DOĞAN DUYGU,KAYNAK EYÜP (2017). Factors Effecting Patients’ Preferences For Hospital: Black Sea Example. 1st International 11th Conference of Health and HospitalAdministrationHilton Garden INN, Trabzon, Türkiye (Özet Bildiri) (Yayın No:3808691)
3.Eker Hasan Hüseyin, Öztürk Nazan, Usta İrfan, Sezgin A (2017). The Evaluation of The Knowledge Level Of The Midwives and Nurses About Breast Feeding And Breast Milk According To Their some Caharecteristics. İnternational Public Health Congress "Health 21 in Action" (Poster) (Yayın No:272531)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.Eker Hasan Hüseyin, Usta İrfan, Eker Mukaddes, Şen S (2017). Tokat Kan Merkezine Kan Veren Gönüllülerde Kan Grupları ve Serolojik Sonuçların Değerlendirilmesi. I. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbi Kongresi (Poster) (Yayın No:274553)
2.Usta İrfan, Günay Osman (2017). Tokat İli Erbaa İlçe Merkezindeki İlköğretim Okullarının Fiziksel Çevre Koşullarının Değerlendirilmesi. 12. Ulusal Halk sağlığı Kongresi (Poster) (Yayın No:274088)
3.Usta İrfan, Günay Osman (2017). Öğretmenlerin Okul Sağlığı İle İlgili Bilgi Tutum ve Davranışları. 12. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Poster) (Yayın No:273927)
4.Usta İrfan, Günay Osman (2017). Öğrenci Velilerinin Okul Sağlığı Hizmetleri ile ilgili Bilgi Tutum ve Davranışları. 12. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Poster) (Yayın No:272694)
5.Eker Hasan hüseyin, Usta İrfan, Petenkaya Saliha, Eker Mukaddes, Nacar Melis, Şen s (2017). Tokat Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine Travma nedeni ile Başvuruların Değerlendirilmesi. II.Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:272138)
6.Eker Hasan Hüseyin, Usta İrfan, Şen S (2017). Sağlık Ocaklarında Hizmet Memnuniyeti ve Buna Etki Eden Faktörler. I.Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:271688)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Sağlık Bakım Profesyonellerinin Mesleki Alt Yapısının Oluşturulması İçin Merkezi Beceri Laboratuvarı Kurulması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 01.08.2018 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
2.Aşağı Kelkit Havzası Evde Yaşlı Bakım Elemanı Yetiştirme Projesi, Avrupa Birliği, Uzman (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
Üniversite Dışı Deneyim

1992-1993USTA ÖĞRETİCİÖZ ELİF KOÇ SÜRÜCÜ KURSU, İLK YARDIM DERSİ, (Ticari (Özel))
1987-1994SAĞLIK MEMURUANKARA HASTANESİ, ACİL LABORATUVARI, İDARE MEMURU, (Kamu)
1984-1987SAĞLIK MEMURUADIYAMAN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, SAĞLIK OCAĞI, (Kamu)