GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ALPER BİÇERž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DOKTOR ]

ÖĞR. GÖR. DR. Alper BİÇER

Fen-Edebiyat Fakültesi / Kimya Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

alper.bicer@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Bölüm

Kimya Bölümü 

Anabilim Dalı

Fizikokimya Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2009- 2015)

Fen-Edebiyat Fakültesi - Kimya Bölümü

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2007- 2009)

Fen-Edebiyat Fakültesi - Kimya Bölümü

LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2003- 2007)

Fen-Edebiyat Fakültesi - Kimya Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Yağ Asidi Ve Peg Graft Edilmiş Polistirenik Malzemelerin Katı-Katı Faz Değişimi Yoluyla Enerji Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2015

YÜKSEK LİSANS, "Bazı Yağ Asidi Esterlerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Enerji Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2009

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı - Kimya

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Uzman, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Kimya Bölümü/ Fizikokimya Anabilim Dalı, (2010- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

SARI AHMET,BİÇER ALPER,KARAİPEKLİ ALİ,Al-Sulaiman FA, (2018). "Preparation, Characterization And Thermal Regulation Performance Of Cement Based-Composite Phase Change Material", Solar Energy Materials And Solar Cells, 174523-529., Doi: 10.1016/j.solmat.2017.09.049 (Yayın No: 3607770)

KARAİPEKLİ ALİ,BİÇER ALPER,SARI AHMET,VeerTyagi Vineet, (2017). "Thermal Characteristics Of Expanded Perlite/Paraffin Composite Phase Change Material With Enhanced Thermal Conductivity Using Carbon Nanotubes", Energy Conversion And Management, 134373-381., Doi: 10.1016/j.enconman.2016.12.053 (Yayın No: 3607449) [SCI-Expanded]

SARI AHMET,BİÇER ALPER,ALKAN CEMİL, (2017). "Thermal Energy Storage Characteristics Of Poly(Styrene-Co-Maleic Anhydride)-Graft-Peg As Polymeric Solid–Solid Phase Change Materials", Solar Energy Materials And Solar Cells, 161219-225., Doi: 10.1016/j.solmat.2016.12.001 (Yayın No: 3643865)

SARI AHMET,ALKAN CEMİL,BİÇER ALPER, (2016). "Thermal Energy Storage Characteristics Of Micro Nanoencapsulated Heneicosane And Octacosane With Poly Methylmethacrylate Shell", Journal Of Microencapsulation, 33(3), 221-228., Doi: 10.3109/02652048.2016.1144820 (Yayın No: 3028982)

KARAİPEKLİ ALİ,SARI AHMET,BİÇER ALPER, (2016). "Thermal Regulating Performance Of Gypsum/(C18–C24) Composite Phase Change Material (Cpcm) For Building Energy Storage Applications", Applied Thermal Engineering, 10755-62., Doi: 10.1016/j.applthermaleng.2016.06.160 (Yayın No: 3029051) [SCI-Expanded]

BİÇER ALPER,SARI AHMET,LAFÇI ÖZGÜR, (2015). "Thermal Energy Storage Properties Of Xylitol Penta Myristate And Xylitol Penta Laurate As Novel Solid-Liquid Phase Change Materials", Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, And Environmental Effects, 37(24), 2702-2709., Doi: 10.1080/15567036.2011.623292 (Yayın No: 1743787)

SARI AHMET,ALKAN CEMİL,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,BİÇER ALPER, (2014). "Micro Nano Encapsulated N Heptadecane With Polystyrene Shell For Latent Heat Thermal Energy Storage", Solar Energy Materials And Solar Cells, 12642-50., Doi: 10.1016/j.solmat.2014.03.023 (Yayın No: 1712375)

SARI AHMET,ALKAN CEMİL,BİÇER ALPER,ALTUNTAŞ AYŞE,BİLGİN CAHİT, (2014). "Micro Nanoencapsulated N Nonadecane With Poly Methyl Methacrylate Shell For Thermal Energy Storage", Energy Conversion And Management, 86614-621., Doi: 10.1016/j.enconman.2014.05.092 (Yayın No: 1711292) [SCI-Expanded]

SARI AHMET,ALKAN CEMİL,BİÇER ALPER,BİLGİN CAHİT, (2014). "Latent Heat Energy Storage Characteristics Of Building Composites Of Bentonite Clay And Pumice Sand With Different Organic Pcms", International Journal Of Energy Research, 38(11), 1478-1491., Doi: 10.1002/er.3185 (Yayın No: 1712368) [SCI-Expanded]

SARI AHMET,KARAİPEKLİ ALİ,Eroğlu Ramazan,BİÇER ALPER, (2013). "Erythritol Tetra Myristate And Erythritol Tetra Laurate As Novel Phase Change Materials For Low Temperature Thermal Energy Storage", Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, And Environmental Effects, 35(14), 1285-1295., Doi: 10.1080/15567036.2010.516323 (Yayın No: 1958652)

SARI AHMET,ALKAN CEMİL,BİÇER ALPER, (2013). "Development Characterization And Latent Heat Thermal Energy Storage Properties Of Neopentyl Glycol Fatty Acid Esters As New Solid Liquid Pcms", Industrıal & Engıneerıng Chemıstry Research, 52(51), 18269-18255. (Yayın No: 300549) [SCI-Expanded]

BİÇER ALPER,SARI AHMET, (2013). "New Kinds Of Energy Storing Building Composite Pcms For Thermal Energy Storage", Energy Conversıon And Management, 69148-156. (Yayın No: 300316) [SCI-Expanded]

SARI AHMET,ALKAN CEMİL,BİÇER ALPER, (2012). "Synthesis And Thermal Properties Of Polystyrene Graft Peg Copolymers As New Kinds Of Solid Solid Phase Change Materials For Thermal Energy Storage", Materials Chemistry And Physics, 133(1), 87-94. (Yayın No: 109511)

SARI AHMET,BİÇER ALPER, (2012). "Thermal Energy Storage Properties And Thermal Reliability Of Some Fatty Acid Esters Building Material Composites As Novel Form Stable Pcms", Solar Energy Materials And Solar Cells, 101(1), 114-122. (Yayın No: 109456)

BİÇER ALPER,SARI AHMET, (2012). "Synthesis And Thermal Energy Storage Properties Of Xylitol Pentastearate And Xylitol Pentapalmitate As Novel Solid Liquid Pcms", Solar Energy Materials And Solar Cells, 102(1), 125-130. (Yayın No: 109438)

SARI AHMET,BİÇER ALPER, (2012). "Preparation And Thermal Energy Storage Properties Of Building Material Based Composites As Novel Form Stable Pcms", Energy And Buildings, 51(1), 73-83. (Yayın No: 109486) [SCI-Expanded]

ALKAN CEMİL,SARI AHMET,BİÇER ALPER, (2012). "Thermal Energy Storage By Poly Styrene Co P Stearoylstyrene Copolymers Produced By The Modification Of Polystyrene", Journal Of Applıed Polymer Scıence, 125(5), 3447-3455. (Yayın No: 300115) [SCI-Expanded]

SARI AHMET,ALKAN CEMİL,BİÇER ALPER,KARAİPEKLİ ALİ, (2011). "Synthesis And Thermal Energy Storage Characteristics Of Polystyrene Graft Palmitic Acid Copolymers As Solid Solid Phase Change Materials", Solar Energy Materıals And Solar Cells, 95(12), 3195-3201. (Yayın No: 109165)

KARAMAN SEDAT,KARAİPEKLİ ALİ,SARI AHMET,BİÇER ALPER, (2011). "Polyethylene Glycol Peg Diatomite Composite As A Novel Form Stable Phase Change Material For Thermal Energy Storage", Solar Energy Materials And Solar Cells, 95(7), 1647-1653., Doi: 10.1016/j.solmat.2011.01.022 (Yayın No: 109255)

SARI AHMET,Eroğlu Ramazan,BİÇER ALPER,KARAİPEKLİ ALİ, (2011). "Synthesis And Thermal Energy Storage Properties Of Erythritol Tetrastearate And Erythritol Tetrapalmitate", Chemical Engineering & Technology, 34(1), 87-92., Doi: 10.1002/ceat.201000306 (Yayın No: 109893) [SCI-Expanded]

SARI AHMET,BİÇER ALPER,Lafçı Özgür,CEYLAN MUSTAFA, (2011). "Galactitol Hexa Stearate And Galactitol Hexa Palmitate As Novel Solid Liquid Phase Change Materials For Thermal Energy Storage", Solar Energy, 85(9), 2061-2071. (Yayın No: 109183) [SCI-Expanded]

SARI AHMET,BİÇER ALPER,KARAİPEKLİ ALİ,ALKAN CEMİL,KARADAĞ AHMET, (2010). "Synthesis Thermal Energy Storage Properties And Thermal Reliability Of Some Fatty Acid Esters With Glycerol As Novel Solid Liquid Phase Change Materials", Solar Energy Materials And Solar Cells, 94(10), 1711-1715. (Yayın No: 103850)

SARI AHMET,BİÇER ALPER,KARAİPEKLİ ALİ, (2009). "Synthesis Characterization Thermal Properties Of A Series Of Stearic Acid Esters As Novel Solid Liquid Phase Change Materials", Materıals Letters, 63(1314), 1213-1216. (Yayın No: 109226)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BİÇER ALPER,SARI AHMET, (2017). "Silicafume/Polyethylene Glycol (Peg) Composite As A Novel Form-Stable Phase Change Material For Thermal Energy Storage", Afyon Kocatepe University Journal Of Sciences And Engineering, 17(2), 683-690., Doi: 10.5578/fmbd.57516 (Yayın No: 3607916)

BİÇER ALPER, (2017). "Isıl Enerji Depolama Amaçlı Yapıca Kararlı Yeni Bir Faz Değişim Malzemesi Olarak Silikafume /Laurik Asit (La) Kompoziti", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 21(3), 967-973., Doi: 10.19113/sdufbed.54572 (Yayın No: 3607892)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ERENLER RAMAZAN,BİÇER ALPER (2017). Thermal Energy Storage Capacity of (E)-3-phenyl-1-(pyridin-4-yl)prop-2-en-1-one. Innovative Thermal Energy Storage Symposium and Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:3778504)

BİÇER ALPER,SARI AHMET,ALKAN CEMİL,ALTINTAŞ AYŞE (2017). Thermal Energy Storage Characteristics of Micro-Nanoencapsulated Palmitic-Stearic Acid Eutectic Mixture with Polystyrene Shell. Innovative Thermal Energy Storage Symposium and Workshop (INOTES) (Özet Bildiri) (Yayın No:3796796)

ERENLER RAMAZAN,BİÇER ALPER (2017). Thermal Energy Storage Capacity of 3-phenyl-1-(pyridin-4-yl)propan-1-one. Innovative Thermal Energy Storage Symposium and Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:3778556)

BİÇER ALPER,SARI AHMET,ALKAN CEMİL,ÖZCAN AYŞEGÜL NAZLI (2017). Thermal Energy Storage Characteristics of Micro/Nano Encapsulated Lauric-Capric Acid Eutectic Mixture By Poly(Methyl Methacrylate). Innovative Thermal Energy Storage Symposium and Workshop (INOTES) (Özet Bildiri) (Yayın No:3796719)

SARI AHMET,BİÇER ALPER,ALKAN CEMİL,KIZIL ÇINAR (2017). PREPARATION, CHARACTERIZATION AND THERMAL ENERGYSTORAGE CHARACTERISTICS OF ENCAPSULATEDTETRACOSANE-OCTADECANE EUTECTIC MIXTURE BYPOLYSTYRENE. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY AND THERMAL ENGINEERING: ISTANBUL 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3778685)

SARI AHMET,BİÇER ALPER,ALKAN CEMİL (2017). LATENT HEAT THERMAL ENERGY STORAGE PROPERTIES OF ENCAPSULATED N-HENEICOSANE WITH POLY(METHYLMETHACRYLATE) SHELL. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY AND THERMAL ENGINEERING: ISTANBUL 201725-28 April 2017, Yildiz Technical University, Istanbul, Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No:3796054)

SARI AHMET,BİÇER ALPER,KARAİPEKLİ ALİ (2017). THERMAL ENERGY STORAGE PROPERTIES AND THERMALRELIABILITY OF PALMITIC ACID/EXPANDED GRAPHITECOMPOSITE AS FORM-STABLE PCM. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY AND THERMAL ENGINEERING: ISTANBUL 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3778692)

BİÇER ALPER,SARI AHMET,ALKAN CEMİL,ÖZCAN AYŞEGÜL NAZLI (2017). Thermal energy storage characteristics ofmicro/nano encapsulated lauric-stearic acid eutecticmixture by poly(methyl methacrylate). International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE) (Özet Bildiri) (Yayın No:3779354)

SARI AHMET,BİÇER ALPER,KARAİPEKLİ ALİ (2017). Effect of Carbon Nanotubes on Thermal EnergyStorage Characteristics and Enhancement ofThermal Conductivity of Expanded Perlite/ParaffinAs Form-Stable Composite Phase Change Material. International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE) (Özet Bildiri) (Yayın No:3778960)

SARI AHMET,BİÇER ALPER,ALKAN CEMİL,ALTINTAŞ AYŞE (2017). Preparation, morphology and thermal energy storage characteristic of polystyrene/(capric-stearic acid) micro/nano capsules. International Conference on Advances and Innovations in Engineering(ICAIE) (Özet Bildiri) (Yayın No:3778890)

BİÇER ALPER,SARI AHMET,KARAİPEKLİ ALİ (2017). Thermal energy storage performance of gypsum based composite phase change material for thermoregulation of building envelopes. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES AND INNOVATIONS IN ENGINEERING (ICAIE) (Özet Bildiri) (Yayın No:3607537)

SARI AHMET,TÜZEN MUSTAFA,BİÇER ALPER (2017). PB(II) ADSORPTION FROM AQUEOUS SOLUTION ONTO MANGANESE OXIDE-MODIFIED KAOLIN. International Conference on Research in Education and Science (ICRES) (Özet Bildiri) (Yayın No:3778754)

BİÇER ALPER,SARI AHMET (2017). SILICAFUME/CAPRIC ACID (CA) COMPOSITE AS A NOVEL FORM-STABLE PHASE CHANGE MATERIAL FOR THERMAL ENERGY STORAGE. International Conference on Research in Education andScience (ICRES 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3607544)

SARI AHMET,BİÇER ALPER (2017). PUMICE/FATTY ACID EUTECTIC AS COMPOSITE PHASE CHANGE MATERIAL FOR THERMAL ENERGY STORAGE IN BUILDINGS. International Conference on Research in Education and Science (ICRES) (Özet Bildiri) (Yayın No:3796279)

BİÇER ALPER,SARI AHMET (2017). SILICAFUME/POLYETHYLENE GLYCOL (PEG) COMPOSITE AS A NOVEL FORM-STABLE PHASE CHANGE MATERIAL FOR THERMAL ENERGY STORAGE. International Conference on Research in Education and Science (ICRES) (Özet Bildiri) (Yayın No:3778790)

SARI AHMET,BİÇER ALPER (2017). Thermal Energy Storage Properties of Silica Fume based-composite PhaseChange Material with Enhanced Thermal Conductivity. 3st International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies(ITWCCST 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3778648)

SARI AHMET,KÜÇCÜK AYŞEGÜL,BİÇER ALPER,ALKAN CEMİL (2015). Thermal Energy Storage Properties of Poly(methyl methacrylate)/Stearic AcidMicro/Nano Capsules. 1st International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies(ITWCCST 2015) (Özet Bildiri) (Yayın No:3682415)

SARI AHMET,ALKAN CEMİL,Mert Yusuf,BİÇER ALPER,Altıntaş Ayşe,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,Kızıl Çınar,Bilgin Cahit (2015). Latent heat storage charecteristics of micro nano encapsulated eutectic micture using polystyrene shell. Fourt international symposium Frontiers in polimer science (Özet Bildiri) (Yayın No:2206418)

Mert Yusuf,ALKAN CEMİL,SARI AHMET,BİÇER ALPER,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,Altıntaş Ayşe,Kızıl Çınar,Bilgin Cahit (2015). Thermal energy storage by micro nano encapsulated n octadecane in polystyrene. Fourt international symposium Frontiers in polimer science (Özet Bildiri) (Yayın No:2206766)

ALKAN CEMİL,SARI AHMET,Nazlı Özcan Ayşegül,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,BİÇER ALPER,Altıntaş Ayşe (2015). Micro nano encapsulated caprik myristic acid eutectic micture in PMMA shell. Fourt international symposium Frontiers in polimer science (Özet Bildiri) (Yayın No:2207066)

ALKAN CEMİL,SARI AHMET,BİÇER ALPER,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA (2015). Thermal energy storage characteristics of palmitic acid encapsulated in PMMA shell. 4. international conference on solar heating and cooling for Building and Industry (Özet Bildiri) (Yayın No:2260781)

SARI AHMET,BİÇER ALPER,ALKAN CEMİL,Kızıl Çınar (2015). Synthesis and Characterization of Thermal Energy Storage Properties of Polystyrene Nonadecane Octacosane Micro Nano Capsules. INTERNATIONAL TURKIC WORLD CONFERANCE ON CHEMICAL SCIENCES AND TECHNOLOGIES (Özet Bildiri) (Yayın No:2350821)

BİÇER ALPER,SARI AHMET,ALKAN CEMİL,ALTINTAŞ AYŞE,ÖZCAN AYŞEGÜL NAZLI,KIZIL ÇINAR,BİLGİN CAHİT,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA (2014). Fabrication and characterization of encapsulated eicosane with polymethyl methacrylate shell in micro nano sizes for thermal energy storage. 7th International Ege Energy Symposium Exhibition (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1782849)

SARI AHMET,ALKAN CEMİL,BİÇER ALPER,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALTINTAŞ AYŞE,ÖZCAN AYŞEGÜL NAZLI,BİLGİN CAHİT,KIZIL ÇINAR (2014). Micro/nano encapsulated palmitic-lauric acid eutectic mixture withpoly(methyl methacrylate) shell: Synthesis, characterization and thermalenergy storage properties. 27th International Symposium onPolymer Analysis and Characterization (Özet Bildiri) (Yayın No:3779653)

BİÇER ALPER,ALKAN CEMİL,SARI AHMET,KARAMAN SEDAT,BİLGİN CAHİT,ALTINTAŞ AYŞE,ÖZCAN AYŞEGÜL NAZLI,KIZIL ÇINAR (2014). Polymethylmethacrylate/(tetracosane-octadecane) micro/nano encapsulated phase change material for passive solar heating and cooling applications. 7th International Ege Energy Symposium Exhibition (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3779275)

ALKAN CEMİL,SARI AHMET,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,BİÇER ALPER,ALTINTAŞ AYŞE,NAZLIÖZCAN AYŞEGÜL,KIZIL ÇINAR,BİLGİN CAHİT (2014). Fabrication, characterization and latent heat thermal energy storageproperties of encapsulated polystyrene/palmitic acid micro/nano capsules. 27th International Symposium onPolymer Analysis and Characterization (Özet Bildiri) (Yayın No:3680427)

BİLGİN CAHİT,SARI AHMET,TÜZEN MUSTAFA,ŞAHİNOĞLU GÜNGÖR,BİÇER ALPER (2013). RAW VERMICULITE AND MANGANESE OXIDE-MODIFIED VERMICULITE FOR SILVERADSORPTION FROM AQUEOUS SOLUTION: EQUILIBRIUM, THERMODYNAMIC ANDKINETIC STUDIES. 1st InternationalPorous and Powder MaterialsSymposium and ExhibitionPPM 2013 (Özet Bildiri) (Yayın No:3793395)

BİLGİN CAHİT,BİÇER ALPER,SARI AHMET (2013). THERMAL ENERGY STORAGE CHARACTERISTICS OF POROUS CLAYS/XYLITOLESTER COMPOSITES AS FORM-STABLE PHASE CHANGE MATERIALS. 1st InternationalPorous and Powder MaterialsSymposium and ExhibitionPPM 2013 (Özet Bildiri) (Yayın No:3793305)

Ayşe Altıntaş, Cemil Alkan, Ahmet Sarı, Derya Kahraman,Alper Biçer,Cahit Bilgin,Çınar Kızıl,Ayşegül Nazlı Özcan (2013). Preparation and Thermal Energy Storage Properties of n eicosane PS as Novel micro Encapsulated Phase Change Material. International Congress on Energy Efficiency and Energy Related Materials / Antalya (Özet Bildiri) (Yayın No:274906)

Alper Biçer, Ahmet Sarı, Cemil Alkan, Ayşe Altıntaş, Derya Kahraman, Ayşegül Nazlı Özcan, Çınar Kızıl, Cahit Bilgin (2013). Fabrication and Characterization of Encapsulated Nonadecane Heptadecane Eutectic Mixture with Polymethylmethacrylate Shell in Micro nano Sizes for Passive Solar Heating and Cooling Applications. International Congress on Energy Efficiency and Energy Related Materials/ Antalya (Özet Bildiri) (Yayın No:275003)

Alper Biçer, Ahmet Sarı, Cahit Bilgin, Ayşegül Nazlı Özcan (2013). PEG1000 Pumice Sand Composite as New Kind of Building Phase Change Material for Passive Thermal Energy Storage. International Congress on Energy Efficiency and Energy Related Materials / Antalya (Özet Bildiri) (Yayın No:275080)

Alper BİÇER, Ahmet SARI, Cemil ALKAN, Özgür LAFCI (2012). Preparation and characterization of polystyrene co allylalcohol graft PEG6000 as solid solid phase change heat storage materia. 6th International Ege Energy Symposium Exhibition / İzmir (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:275350)

Alper BİÇER, Ahmet SARI, Cemil ALKAN, Özgür LAFCI (2012). Preparation and thermal energy storage characterization of xylitol penta palmitate gypsum and xylitol penta palmitate cement as form stable phase change materials. 6th International Ege Energy Symposium Exhibition / İzmir (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:275464)

Alper Biçer, Cemil Alkan, Ahmet Sarı, Ali Karaipekli (2011). Preparation and characterization of polystyrene graft polyethylene glycol copolymers as solid solid phase change heat storage material Preparation and characterization of polystyrene graft polyethylene glycol copolymers as solid solid phase change heat storage material. EPF 2011, XII GEP Congress, June 26 - July 1, 2011, Granada, Spain (Özet Bildiri) (Yayın No:276026)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

ALTINTAŞ AYŞE,SARI AHMET,ALKAN CEMİL,BİÇER ALPER,MERT YUSUF (2015). MİKRO-NANO BOYUTTA SENTEZLENMİŞ PMMA/TETRAKOSAN KAPSÜLLERİNİN ISIL ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ.. 27. ULUSAL KİMYA KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3793053)

BİLGİN CAHİT,SARI AHMET,ALKAN CEMİL,BİÇER ALPER,ALTINTAŞ AYŞE (2015). POLİMETİL METAKRİLAT/HEPTADEKAN-TETRAKOSAN ÖTEKTİK KARIŞIM KAPSÜLLERİNİN MİKRO-NANO BOYUTTA SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ISIL ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ.. 27. ULUSAL KİMYA KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3792937)

BİLGİN CAHİT,SARI AHMET,ALKAN CEMİL,DAŞTANBEK AYŞEGÜL,BİÇER ALPER (2015). STEARİK ASİTİN POLİSTİREN İÇERİSİNDE MİKRO-NANO BOYUTTA KAPSÜLLENMESİ, KARAKTERİZASYONU VE ISIL ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. 27. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3792835)

BİÇER ALPER,SARI AHMET,ALKAN CEMİL,altıntaş ayşe,mert yusuf (2015). Polistiren Kabuk Malzeme İçerisinde Mikro Nano Boyutta Kapsüllenmiş n Heneykosan ın Isıl enerji Depolama Özelliklerinin İncelenmesi. 5.Fiziksel Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1786250)

BİÇER ALPER,ALKAN CEMİL,SARI AHMET,mert yusuf,altıntaş ayşe (2015). n Oktakosan n Nonadekan Ötektik Karışımının Polimetilmetakrilat İçerisinde Mikro Nano Ölçekte Kapsüllenmesi ve Gizli Isı Enerji Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi. 5. Fiziksel Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1786410)

MERT YUSUF,KIZIL ÇINAR,ALKAN CEMİL,SARI AHMET,BİÇER ALPER,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,BİLGİN CAHİT,ALTINTAŞ AYŞE (2014). POLİSTİREN/N-HEPTADEKAN(C17)-N-TETRAKOSAN(C24)ÖTEKTİK MİKRO/NANO KAPSÜLLERİNİN HAZIRLANMASI,ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİNİNCELENMESİ. V. ULUSAL POLİMER BİLİM VETEKNOLOJİSİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3779769)

BİLGİN CAHİT,ALKAN CEMİL,SARI AHMET,BİÇER ALPER,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALTINTAŞ AYŞE,KIZIL ÇINAR (2014). FAZ DEĞİŞİM MALZEMESİ OLARAK NONADEKANTETRAKOSANÖTEKTİK KARIŞIMLARININ POLİSTİRENİÇERİSİNDE MİKRO/NANO BOYUTTA KAPSÜLLENMESİ,KARAKTERİZASYONU VE ISIL ENERJİ DEPOLAMAÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. V. ULUSAL POLİMER BİLİM VETEKNOLOJİSİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3779751)

ALTINTAŞ AYŞE,ALKAN CEMİL,SARI AHMET,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,BİÇER ALPER,BİLGİN CAHİT,KIZIL ÇINAR (2014). FAZ DEĞİŞİMİ YOLUYLA ISIL ENERJİ DEPOLAMA MAKSATLI(PA-LA) ÖTEKTİK KARIŞIMLI PS KABUKLU MİKRO/NANOKAPSÜLLER. V. ULUSAL POLİMER BİLİM VETEKNOLOJİSİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3779725)

KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL,BİÇER ALPER,ALTINTAŞ AYŞE,BİLGİN CAHİT,KIZIL ÇINAR (2014). ISIL ENERJİ DEPOLAMA AMAÇLI (LA-MA) ÖTEKTİKKARIŞIMLI PMMA KABUKLU MİKRO/NANO KAPSÜLLERİNSENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE TERMAL ÖZELLİKLERİ. V. ULUSAL POLİMER BİLİM VETEKNOLOJİSİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3779701)

BİÇER ALPER,ALKAN CEMİL,SARI AHMET,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,BİLGİN CAHİT,ALTINTAŞ AYŞE,ÇINAR KIZIL (2014). POLİSTİREN/N-NONADEKAN MİKRO/NANO KAPSÜLLERİNİNSENTEZİ, MORFOLOJİSİ VE TERMAL ENERJİ DEPOLAMAÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. V. ULUSAL POLİMER BİLİM VETEKNOLOJİSİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3727324)

Özgür LAFCI, Ramazan EROĞLU, Ahmet SARI, Ali KARAİPEKLİ, Alper BİÇER (2011). Katı Sıvı Faz Değişim Maddeleri Olarak Eritritol Tetra Stearat ve Eritritol Tetra Palmitat ın Sentezi ve Isıl Enerji Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi. 25.Ulusal Kimya Kongresi / Erzurum (Özet Bildiri) (Yayın No:297960)

Özgür LAFCI, Cemil ALKAN, Ahmet SARI, Alper BİÇER (2011). Yeni Tip Katı Katı Faz Değişim Maddesi Olarak Poli stiren ko PEG10 000 stiren Kopolimerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Enerji Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi. 25.Ulusal Kimya Kongresi / Erzurum (Özet Bildiri) (Yayın No:298082)

Ali KARAİPEKLİ, Ahmet SARI, Alper BİÇER (2010). BİNALARDA ISIL ENERJİ DEPOLAMA İÇİN YAĞ ASİDİ VERMİKÜLİT KOMPOZİT KARIŞIMLARININ HAZIRLANMASI VE ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. 9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Ankara (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:292600)

Alper BİÇER, Ali KARAİPEKLİ, Ahmet SARI, Cemil ALKAN, Ahmet KARADAĞ (2010). Isıl Enerji Depolama Amaçlı Katı Sıvı Faz Değişim Maddeleri Olarak Bazı Yağ Asidi Gliserol Esterlerinin Sentezi ve Isıl Özelliklerinin Belirlenmesi. 24. Ulusal Kimya Kongresi / Zonguldak (Özet Bildiri) (Yayın No:292335)

Alper Biçer, Ahmet SARI, Cemil ALKAN, Ali KARAİPEKLİ (2010). Katı katı Faz Değişim Maddesi Olarak Peg10 000 Aşılanmış Poli stiren ko allil alkol Kopolimerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Isıl Enerji Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi. 24.Ulusal Kimya Kongresi/ Zonguldak (Özet Bildiri) (Yayın No:292455)

BİÇER ALPER,SARI AHMET,KARAİPEKLİ ALİ,ALKAN CEMİL (2009). Isıl Enerji Depolama İçin Katı-Sıvı Faz Değişim Maddesi Olarak Bütil Stearatın Sentezi, Karakterizasyonu ve Isıl Özelliklerinin Belirlenmesi. 23. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3782319)

ALKAN CEMİL,SARI AHMET,KARAİPEKLİ ALİ,BİÇER ALPER (2009). Isıl Enerji Depolama İçin Faz Değişim Maddesi Olarak Heptadekan ve Eikosan Kapsüllerinin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Isıl Özelliklerin Belirlenmesi. 23.Ulusal Kimya Kongresi / Sivas (Özet Bildiri) (Yayın No:298347)

KARAİPEKLİ ALİ,SARI AHMET,ALKAN CEMİL,BİÇER ALPER (2008). ISIL ENERJİ DEPOLAMA İÇİN FAZ DEĞİŞİM MADDESİ OLARAKKAPRİK-MİRİSTİK ASİT/GENİŞLETİLMİŞ PERLİT KOMPOZİTKARIŞIMI. Sekizinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 26–29 Ağustos 2008, İnönü Üniversitesi, Malatya (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3792587)

KARAİPEKLİ ALİ,SARI AHMET,ALKAN CEMİL,BİÇER ALPER (2008). BİNALARDA ENERJİ MUHAFAZA AMAÇLI KAPRİK-PALMİTİKASİT/ALÇI KOMPOZİT KARIŞIMININ HAZIRLANMASI VE ENERJİDEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Sekizinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 26–29 Ağustos 2008, İnönü Üniversitesi, Malatya (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3792557)

KARAİPEKLİ ALİ,SARI AHMET,ALKAN CEMİL,ÖNAL ADEM,BİÇER ALPER (2008). STİREN MALEİK ANHİDRİT KOPOLİMER (SMA)/YAĞ ASİDİKOMPOZİT KARIŞIMLARININ HAZIRLANMASI,KARAKTERİZASYONU VE ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİNBELİRLENMESİ. Sekizinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 26–29 Ağustos 2008, İnönü Üniversitesi, Malatya (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3792503)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"POLİSTİREN ESASLI KATI KATI FAZ DEĞİŞİM MADDELERİNİN ÜRETİLMESİ VE ISIL ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 30.03.2012-30.03.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"GÖZENEKLİ YAPI MALZEMESİ / FAZ DEĞİŞİM MADDESİ FORMUNDAKİ KOMPOZİTLERİN ÜRETİMİ, KARAKTERİZASYONU VE ISIL ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 07.11.2016 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Polistiren esaslı katı katı faz değişim maddelerinin üretilmesi ve ısıl enerji depolama özelliklerinin belirlenmesi", TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

Eğitim Sertifikası, Işık kuramı ve temel mikroskobi teknikleri, Polarize ışık prensibi, Polarize Optik Mikroskop kullanımı ve uygulamaları, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sertifika, 08.02.2009-10.02.2009 (Ulusal)

Eğitim sertifikası, Perkin Elmer Jade model DSC cihazının çalışma prensipleri ve uygulama konuları, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sertifika, 21.02.2009-23.02.2009 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:alper.bicer@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2009-2015
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya Bölümü

Tez Adı:Yağ Asidi Ve Peg Graft Edilmiş Polistirenik Malzemelerin Katı-Katı Faz Değişimi Yoluyla Enerji Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi
Yüksek Lisans
2007-2009
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya Bölümü

Tez Adı:Bazı Yağ Asidi Esterlerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Enerji Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi
Lisans
2003-2007
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya BölümüAkademik Görevler

Uzman
2010-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ KİMYA BÖLÜMÜ/ FİZİKOKİMYA ANABİLİM DALI


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.SARI AHMET,BİÇER ALPER,KARAİPEKLİ ALİ,Al-Sulaiman FA (2018). Preparation, characterization and thermal regulation performance of cement based-composite phase change material. Solar Energy Materials and Solar Cells, 174523-529., Doi: 10.1016/j.solmat.2017.09.049 (Yayın No: 3607770)
2.KARAİPEKLİ ALİ,BİÇER ALPER,SARI AHMET,VeerTyagi Vineet (2017). Thermal characteristics of expanded perlite/paraffin composite phase change material with enhanced thermal conductivity using carbon nanotubes. Energy Conversion and Management, 134373-381., Doi: 10.1016/j.enconman.2016.12.053 (Yayın No: 3607449)
3.SARI AHMET,BİÇER ALPER,ALKAN CEMİL (2017). Thermal energy storage characteristics of poly(styrene-co-maleic anhydride)-graft-PEG as polymeric solid–solid phase change materials. Solar Energy Materials and Solar Cells, 161219-225., Doi: 10.1016/j.solmat.2016.12.001 (Yayın No: 3643865)
4.SARI AHMET,ALKAN CEMİL,BİÇER ALPER (2016). Thermal energy storage characteristics of micro nanoencapsulated heneicosane and octacosane with poly methylmethacrylate shell. Journal of Microencapsulation, 33(3), 221-228., Doi: 10.3109/02652048.2016.1144820 (Yayın No: 3028982)
5.KARAİPEKLİ ALİ,SARI AHMET,BİÇER ALPER (2016). Thermal regulating performance of gypsum/(C18–C24) composite phase change material (CPCM) for building energy storage applications. Applied Thermal Engineering, 10755-62., Doi: 10.1016/j.applthermaleng.2016.06.160 (Yayın No: 3029051)
6.BİÇER ALPER,SARI AHMET,LAFÇI ÖZGÜR (2015). Thermal Energy Storage Properties of Xylitol Penta Myristate and Xylitol Penta Laurate as Novel Solid-liquid Phase Change Materials. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 37(24), 2702-2709., Doi: 10.1080/15567036.2011.623292 (Yayın No: 1743787)
7.SARI AHMET,ALKAN CEMİL,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,BİÇER ALPER (2014). Micro nano encapsulated n heptadecane with polystyrene shell for latent heat thermal energy storage. Solar Energy Materials and Solar Cells, 12642-50., Doi: 10.1016/j.solmat.2014.03.023 (Yayın No: 1712375)
8.SARI AHMET,ALKAN CEMİL,BİÇER ALPER,ALTUNTAŞ AYŞE,BİLGİN CAHİT (2014). Micro nanoencapsulated n nonadecane with poly methyl methacrylate shell for thermal energy storage. Energy Conversion and Management, 86614-621., Doi: 10.1016/j.enconman.2014.05.092 (Yayın No: 1711292)
9.SARI AHMET,ALKAN CEMİL,BİÇER ALPER,BİLGİN CAHİT (2014). Latent heat energy storage characteristics of building composites of bentonite clay and pumice sand with different organic PCMs. International Journal of Energy Research, 38(11), 1478-1491., Doi: 10.1002/er.3185 (Yayın No: 1712368)
10.SARI AHMET,KARAİPEKLİ ALİ,Eroğlu Ramazan,BİÇER ALPER (2013). Erythritol Tetra Myristate and Erythritol Tetra Laurate as Novel Phase Change Materials for Low Temperature Thermal Energy Storage. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 35(14), 1285-1295., Doi: 10.1080/15567036.2010.516323 (Yayın No: 1958652)
11.SARI AHMET,ALKAN CEMİL,BİÇER ALPER (2013). Development Characterization and Latent Heat Thermal Energy Storage Properties of Neopentyl Glycol Fatty Acid Esters as New Solid Liquid PCMs. INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, 52(51), 18269-18255. (Yayın No: 300549)
12.BİÇER ALPER,SARI AHMET (2013). New kinds of energy storing building composite PCMs for thermal energy storage. ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, 69148-156. (Yayın No: 300316)
13.SARI AHMET,ALKAN CEMİL,BİÇER ALPER (2012). Synthesis and thermal properties of polystyrene graft PEG copolymers as new kinds of solid solid phase change materials for thermal energy storage. Materials Chemistry and Physics, 133(1), 87-94. (Yayın No: 109511)
14.SARI AHMET,BİÇER ALPER (2012). Thermal energy storage properties and thermal reliability of some fatty acid esters building material composites as novel form stable PCMs. Solar Energy Materials and Solar Cells, 101(1), 114-122. (Yayın No: 109456)
15.BİÇER ALPER,SARI AHMET (2012). Synthesis and thermal energy storage properties of xylitol pentastearate and xylitol pentapalmitate as novel solid liquid PCMs. Solar Energy Materials and Solar Cells, 102(1), 125-130. (Yayın No: 109438)
16.SARI AHMET,BİÇER ALPER (2012). Preparation and thermal energy storage properties of building material based composites as novel form stable PCMs. Energy and Buildings, 51(1), 73-83. (Yayın No: 109486)
17.ALKAN CEMİL,SARI AHMET,BİÇER ALPER (2012). Thermal energy storage by poly styrene co p stearoylstyrene copolymers produced by the modification of polystyrene. JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 125(5), 3447-3455. (Yayın No: 300115)
18.SARI AHMET,ALKAN CEMİL,BİÇER ALPER,KARAİPEKLİ ALİ (2011). Synthesis and thermal energy storage characteristics of polystyrene graft palmitic acid copolymers as solid solid phase change materials. SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS, 95(12), 3195-3201. (Yayın No: 109165)
19.KARAMAN SEDAT,KARAİPEKLİ ALİ,SARI AHMET,BİÇER ALPER (2011). Polyethylene glycol PEG diatomite composite as a novel form stable phase change material for thermal energy storage. Solar Energy Materials and Solar Cells, 95(7), 1647-1653., Doi: 10.1016/j.solmat.2011.01.022 (Yayın No: 109255)
20.SARI AHMET,Eroğlu Ramazan,BİÇER ALPER,KARAİPEKLİ ALİ (2011). Synthesis and Thermal Energy Storage Properties of Erythritol Tetrastearate and Erythritol Tetrapalmitate. Chemical Engineering & Technology, 34(1), 87-92., Doi: 10.1002/ceat.201000306 (Yayın No: 109893)
21.SARI AHMET,BİÇER ALPER,Lafçı Özgür,CEYLAN MUSTAFA (2011). Galactitol hexa stearate and galactitol hexa palmitate as novel solid liquid phase change materials for thermal energy storage. SOLAR ENERGY, 85(9), 2061-2071. (Yayın No: 109183)
22.SARI AHMET,BİÇER ALPER,KARAİPEKLİ ALİ,ALKAN CEMİL,KARADAĞ AHMET (2010). Synthesis thermal energy storage properties and thermal reliability of some fatty acid esters with glycerol as novel solid liquid phase change materials. Solar Energy Materials and Solar Cells, 94(10), 1711-1715. (Yayın No: 103850)
23.SARI AHMET,BİÇER ALPER,KARAİPEKLİ ALİ (2009). Synthesis characterization thermal properties of a series of stearic acid esters as novel solid liquid phase change materials. MATERIALS LETTERS, 63(1314), 1213-1216. (Yayın No: 109226)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.BİÇER ALPER,SARI AHMET (2017). Silicafume/Polyethylene glycol (PEG) composite as a novel form-stable phase change material for thermal energy storage. Afyon Kocatepe University Journal of Sciences and Engineering, 17(2), 683-690., Doi: 10.5578/fmbd.57516 (Yayın No: 3607916)
2.BİÇER ALPER (2017). Isıl Enerji Depolama Amaçlı Yapıca Kararlı Yeni Bir Faz Değişim Malzemesi Olarak Silikafume /Laurik Asit (LA) Kompoziti. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 21(3), 967-973., Doi: 10.19113/sdufbed.54572 (Yayın No: 3607892)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.Alper BİÇER, Ahmet SARI, Cemil ALKAN, Özgür LAFCI (2012). Preparation and characterization of polystyrene co allylalcohol graft PEG6000 as solid solid phase change heat storage materia. 6th International Ege Energy Symposium Exhibition / İzmir (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:275350)
2.Alper BİÇER, Ahmet SARI, Cemil ALKAN, Özgür LAFCI (2012). Preparation and thermal energy storage characterization of xylitol penta palmitate gypsum and xylitol penta palmitate cement as form stable phase change materials. 6th International Ege Energy Symposium Exhibition / İzmir (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:275464)
3.SARI AHMET,BİÇER ALPER,ALKAN CEMİL,KIZIL ÇINAR (2017). PREPARATION, CHARACTERIZATION AND THERMAL ENERGYSTORAGE CHARACTERISTICS OF ENCAPSULATEDTETRACOSANE-OCTADECANE EUTECTIC MIXTURE BYPOLYSTYRENE. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY AND THERMAL ENGINEERING: ISTANBUL 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3778685)
4.SARI AHMET,BİÇER ALPER,ALKAN CEMİL (2017). LATENT HEAT THERMAL ENERGY STORAGE PROPERTIES OF ENCAPSULATED N-HENEICOSANE WITH POLY(METHYLMETHACRYLATE) SHELL. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY AND THERMAL ENGINEERING: ISTANBUL 201725-28 April 2017, Yildiz Technical University, Istanbul, Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No:3796054)
5.SARI AHMET,BİÇER ALPER,KARAİPEKLİ ALİ (2017). THERMAL ENERGY STORAGE PROPERTIES AND THERMALRELIABILITY OF PALMITIC ACID/EXPANDED GRAPHITECOMPOSITE AS FORM-STABLE PCM. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY AND THERMAL ENGINEERING: ISTANBUL 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3778692)
6.ERENLER RAMAZAN,BİÇER ALPER (2017). Thermal Energy Storage Capacity of (E)-3-phenyl-1-(pyridin-4-yl)prop-2-en-1-one. Innovative Thermal Energy Storage Symposium and Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:3778504)
7.BİÇER ALPER,SARI AHMET,ALKAN CEMİL,ALTINTAŞ AYŞE (2017). Thermal Energy Storage Characteristics of Micro-Nanoencapsulated Palmitic-Stearic Acid Eutectic Mixture with Polystyrene Shell. Innovative Thermal Energy Storage Symposium and Workshop (INOTES) (Özet Bildiri) (Yayın No:3796796)
8.ERENLER RAMAZAN,BİÇER ALPER (2017). Thermal Energy Storage Capacity of 3-phenyl-1-(pyridin-4-yl)propan-1-one. Innovative Thermal Energy Storage Symposium and Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:3778556)
9.BİÇER ALPER,SARI AHMET,ALKAN CEMİL,ÖZCAN AYŞEGÜL NAZLI (2017). Thermal Energy Storage Characteristics of Micro/Nano Encapsulated Lauric-Capric Acid Eutectic Mixture By Poly(Methyl Methacrylate). Innovative Thermal Energy Storage Symposium and Workshop (INOTES) (Özet Bildiri) (Yayın No:3796719)
10.SARI AHMET,ALKAN CEMİL,Mert Yusuf,BİÇER ALPER,Altıntaş Ayşe,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,Kızıl Çınar,Bilgin Cahit (2015). Latent heat storage charecteristics of micro nano encapsulated eutectic micture using polystyrene shell. Fourt international symposium Frontiers in polimer science (Özet Bildiri) (Yayın No:2206418)
11.Mert Yusuf,ALKAN CEMİL,SARI AHMET,BİÇER ALPER,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,Altıntaş Ayşe,Kızıl Çınar,Bilgin Cahit (2015). Thermal energy storage by micro nano encapsulated n octadecane in polystyrene. Fourt international symposium Frontiers in polimer science (Özet Bildiri) (Yayın No:2206766)
12.ALKAN CEMİL,SARI AHMET,Nazlı Özcan Ayşegül,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,BİÇER ALPER,Altıntaş Ayşe (2015). Micro nano encapsulated caprik myristic acid eutectic micture in PMMA shell. Fourt international symposium Frontiers in polimer science (Özet Bildiri) (Yayın No:2207066)
13.SARI AHMET,TÜZEN MUSTAFA,BİÇER ALPER (2017). PB(II) ADSORPTION FROM AQUEOUS SOLUTION ONTO MANGANESE OXIDE-MODIFIED KAOLIN. International Conference on Research in Education and Science (ICRES) (Özet Bildiri) (Yayın No:3778754)
14.BİÇER ALPER,SARI AHMET (2017). SILICAFUME/CAPRIC ACID (CA) COMPOSITE AS A NOVEL FORM-STABLE PHASE CHANGE MATERIAL FOR THERMAL ENERGY STORAGE. International Conference on Research in Education andScience (ICRES 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3607544)
15.SARI AHMET,BİÇER ALPER (2017). PUMICE/FATTY ACID EUTECTIC AS COMPOSITE PHASE CHANGE MATERIAL FOR THERMAL ENERGY STORAGE IN BUILDINGS. International Conference on Research in Education and Science (ICRES) (Özet Bildiri) (Yayın No:3796279)
16.BİÇER ALPER,SARI AHMET (2017). SILICAFUME/POLYETHYLENE GLYCOL (PEG) COMPOSITE AS A NOVEL FORM-STABLE PHASE CHANGE MATERIAL FOR THERMAL ENERGY STORAGE. International Conference on Research in Education and Science (ICRES) (Özet Bildiri) (Yayın No:3778790)
17.BİÇER ALPER,SARI AHMET,ALKAN CEMİL,ALTINTAŞ AYŞE,ÖZCAN AYŞEGÜL NAZLI,KIZIL ÇINAR,BİLGİN CAHİT,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA (2014). Fabrication and characterization of encapsulated eicosane with polymethyl methacrylate shell in micro nano sizes for thermal energy storage. 7th International Ege Energy Symposium Exhibition (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1782849)
18.BİÇER ALPER,ALKAN CEMİL,SARI AHMET,KARAMAN SEDAT,BİLGİN CAHİT,ALTINTAŞ AYŞE,ÖZCAN AYŞEGÜL NAZLI,KIZIL ÇINAR (2014). Polymethylmethacrylate/(tetracosane-octadecane) micro/nano encapsulated phase change material for passive solar heating and cooling applications. 7th International Ege Energy Symposium Exhibition (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3779275)
19.SARI AHMET,ALKAN CEMİL,BİÇER ALPER,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALTINTAŞ AYŞE,ÖZCAN AYŞEGÜL NAZLI,BİLGİN CAHİT,KIZIL ÇINAR (2014). Micro/nano encapsulated palmitic-lauric acid eutectic mixture withpoly(methyl methacrylate) shell: Synthesis, characterization and thermalenergy storage properties. 27th International Symposium onPolymer Analysis and Characterization (Özet Bildiri) (Yayın No:3779653)
20.ALKAN CEMİL,SARI AHMET,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,BİÇER ALPER,ALTINTAŞ AYŞE,NAZLIÖZCAN AYŞEGÜL,KIZIL ÇINAR,BİLGİN CAHİT (2014). Fabrication, characterization and latent heat thermal energy storageproperties of encapsulated polystyrene/palmitic acid micro/nano capsules. 27th International Symposium onPolymer Analysis and Characterization (Özet Bildiri) (Yayın No:3680427)
21.SARI AHMET,BİÇER ALPER (2017). Thermal Energy Storage Properties of Silica Fume based-composite PhaseChange Material with Enhanced Thermal Conductivity. 3st International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies(ITWCCST 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3778648)
22.Ayşe Altıntaş, Cemil Alkan, Ahmet Sarı, Derya Kahraman,Alper Biçer,Cahit Bilgin,Çınar Kızıl,Ayşegül Nazlı Özcan (2013). Preparation and Thermal Energy Storage Properties of n eicosane PS as Novel micro Encapsulated Phase Change Material. International Congress on Energy Efficiency and Energy Related Materials / Antalya (Özet Bildiri) (Yayın No:274906)
23.Alper Biçer, Ahmet Sarı, Cemil Alkan, Ayşe Altıntaş, Derya Kahraman, Ayşegül Nazlı Özcan, Çınar Kızıl, Cahit Bilgin (2013). Fabrication and Characterization of Encapsulated Nonadecane Heptadecane Eutectic Mixture with Polymethylmethacrylate Shell in Micro nano Sizes for Passive Solar Heating and Cooling Applications. International Congress on Energy Efficiency and Energy Related Materials/ Antalya (Özet Bildiri) (Yayın No:275003)
24.Alper Biçer, Ahmet Sarı, Cahit Bilgin, Ayşegül Nazlı Özcan (2013). PEG1000 Pumice Sand Composite as New Kind of Building Phase Change Material for Passive Thermal Energy Storage. International Congress on Energy Efficiency and Energy Related Materials / Antalya (Özet Bildiri) (Yayın No:275080)
25.BİÇER ALPER,SARI AHMET,ALKAN CEMİL,ÖZCAN AYŞEGÜL NAZLI (2017). Thermal energy storage characteristics ofmicro/nano encapsulated lauric-stearic acid eutecticmixture by poly(methyl methacrylate). International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE) (Özet Bildiri) (Yayın No:3779354)
26.SARI AHMET,BİÇER ALPER,KARAİPEKLİ ALİ (2017). Effect of Carbon Nanotubes on Thermal EnergyStorage Characteristics and Enhancement ofThermal Conductivity of Expanded Perlite/ParaffinAs Form-Stable Composite Phase Change Material. International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE) (Özet Bildiri) (Yayın No:3778960)
27.SARI AHMET,BİÇER ALPER,ALKAN CEMİL,ALTINTAŞ AYŞE (2017). Preparation, morphology and thermal energy storage characteristic of polystyrene/(capric-stearic acid) micro/nano capsules. International Conference on Advances and Innovations in Engineering(ICAIE) (Özet Bildiri) (Yayın No:3778890)
28.BİÇER ALPER,SARI AHMET,KARAİPEKLİ ALİ (2017). Thermal energy storage performance of gypsum based composite phase change material for thermoregulation of building envelopes. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES AND INNOVATIONS IN ENGINEERING (ICAIE) (Özet Bildiri) (Yayın No:3607537)
29.BİLGİN CAHİT,SARI AHMET,TÜZEN MUSTAFA,ŞAHİNOĞLU GÜNGÖR,BİÇER ALPER (2013). RAW VERMICULITE AND MANGANESE OXIDE-MODIFIED VERMICULITE FOR SILVERADSORPTION FROM AQUEOUS SOLUTION: EQUILIBRIUM, THERMODYNAMIC ANDKINETIC STUDIES. 1st InternationalPorous and Powder MaterialsSymposium and ExhibitionPPM 2013 (Özet Bildiri) (Yayın No:3793395)
30.BİLGİN CAHİT,BİÇER ALPER,SARI AHMET (2013). THERMAL ENERGY STORAGE CHARACTERISTICS OF POROUS CLAYS/XYLITOLESTER COMPOSITES AS FORM-STABLE PHASE CHANGE MATERIALS. 1st InternationalPorous and Powder MaterialsSymposium and ExhibitionPPM 2013 (Özet Bildiri) (Yayın No:3793305)
31.ALKAN CEMİL,SARI AHMET,BİÇER ALPER,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA (2015). Thermal energy storage characteristics of palmitic acid encapsulated in PMMA shell. 4. international conference on solar heating and cooling for Building and Industry (Özet Bildiri) (Yayın No:2260781)
32.SARI AHMET,KÜÇCÜK AYŞEGÜL,BİÇER ALPER,ALKAN CEMİL (2015). Thermal Energy Storage Properties of Poly(methyl methacrylate)/Stearic AcidMicro/Nano Capsules. 1st International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies(ITWCCST 2015) (Özet Bildiri) (Yayın No:3682415)
33.SARI AHMET,BİÇER ALPER,ALKAN CEMİL,Kızıl Çınar (2015). Synthesis and Characterization of Thermal Energy Storage Properties of Polystyrene Nonadecane Octacosane Micro Nano Capsules. INTERNATIONAL TURKIC WORLD CONFERANCE ON CHEMICAL SCIENCES AND TECHNOLOGIES (Özet Bildiri) (Yayın No:2350821)
34.Alper Biçer, Cemil Alkan, Ahmet Sarı, Ali Karaipekli (2011). Preparation and characterization of polystyrene graft polyethylene glycol copolymers as solid solid phase change heat storage material Preparation and characterization of polystyrene graft polyethylene glycol copolymers as solid solid phase change heat storage material. EPF 2011, XII GEP Congress, June 26 - July 1, 2011, Granada, Spain (Özet Bildiri) (Yayın No:276026)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.KARAİPEKLİ ALİ,SARI AHMET,ALKAN CEMİL,BİÇER ALPER (2008). ISIL ENERJİ DEPOLAMA İÇİN FAZ DEĞİŞİM MADDESİ OLARAKKAPRİK-MİRİSTİK ASİT/GENİŞLETİLMİŞ PERLİT KOMPOZİTKARIŞIMI. Sekizinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 26–29 Ağustos 2008, İnönü Üniversitesi, Malatya (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3792587)
2.KARAİPEKLİ ALİ,SARI AHMET,ALKAN CEMİL,BİÇER ALPER (2008). BİNALARDA ENERJİ MUHAFAZA AMAÇLI KAPRİK-PALMİTİKASİT/ALÇI KOMPOZİT KARIŞIMININ HAZIRLANMASI VE ENERJİDEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Sekizinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 26–29 Ağustos 2008, İnönü Üniversitesi, Malatya (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3792557)
3.KARAİPEKLİ ALİ,SARI AHMET,ALKAN CEMİL,ÖNAL ADEM,BİÇER ALPER (2008). STİREN MALEİK ANHİDRİT KOPOLİMER (SMA)/YAĞ ASİDİKOMPOZİT KARIŞIMLARININ HAZIRLANMASI,KARAKTERİZASYONU VE ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİNBELİRLENMESİ. Sekizinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 26–29 Ağustos 2008, İnönü Üniversitesi, Malatya (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3792503)
4.ALTINTAŞ AYŞE,SARI AHMET,ALKAN CEMİL,BİÇER ALPER,MERT YUSUF (2015). MİKRO-NANO BOYUTTA SENTEZLENMİŞ PMMA/TETRAKOSAN KAPSÜLLERİNİN ISIL ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ.. 27. ULUSAL KİMYA KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3793053)
5.BİLGİN CAHİT,SARI AHMET,ALKAN CEMİL,BİÇER ALPER,ALTINTAŞ AYŞE (2015). POLİMETİL METAKRİLAT/HEPTADEKAN-TETRAKOSAN ÖTEKTİK KARIŞIM KAPSÜLLERİNİN MİKRO-NANO BOYUTTA SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ISIL ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ.. 27. ULUSAL KİMYA KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3792937)
6.BİLGİN CAHİT,SARI AHMET,ALKAN CEMİL,DAŞTANBEK AYŞEGÜL,BİÇER ALPER (2015). STEARİK ASİTİN POLİSTİREN İÇERİSİNDE MİKRO-NANO BOYUTTA KAPSÜLLENMESİ, KARAKTERİZASYONU VE ISIL ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. 27. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3792835)
7.Ali KARAİPEKLİ, Ahmet SARI, Alper BİÇER (2010). BİNALARDA ISIL ENERJİ DEPOLAMA İÇİN YAĞ ASİDİ VERMİKÜLİT KOMPOZİT KARIŞIMLARININ HAZIRLANMASI VE ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. 9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Ankara (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:292600)
8.BİÇER ALPER,SARI AHMET,KARAİPEKLİ ALİ,ALKAN CEMİL (2009). Isıl Enerji Depolama İçin Katı-Sıvı Faz Değişim Maddesi Olarak Bütil Stearatın Sentezi, Karakterizasyonu ve Isıl Özelliklerinin Belirlenmesi. 23. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3782319)
9.ALKAN CEMİL,SARI AHMET,KARAİPEKLİ ALİ,BİÇER ALPER (2009). Isıl Enerji Depolama İçin Faz Değişim Maddesi Olarak Heptadekan ve Eikosan Kapsüllerinin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Isıl Özelliklerin Belirlenmesi. 23.Ulusal Kimya Kongresi / Sivas (Özet Bildiri) (Yayın No:298347)
10.BİÇER ALPER,SARI AHMET,ALKAN CEMİL,altıntaş ayşe,mert yusuf (2015). Polistiren Kabuk Malzeme İçerisinde Mikro Nano Boyutta Kapsüllenmiş n Heneykosan ın Isıl enerji Depolama Özelliklerinin İncelenmesi. 5.Fiziksel Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1786250)
11.BİÇER ALPER,ALKAN CEMİL,SARI AHMET,mert yusuf,altıntaş ayşe (2015). n Oktakosan n Nonadekan Ötektik Karışımının Polimetilmetakrilat İçerisinde Mikro Nano Ölçekte Kapsüllenmesi ve Gizli Isı Enerji Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi. 5. Fiziksel Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1786410)
12.MERT YUSUF,KIZIL ÇINAR,ALKAN CEMİL,SARI AHMET,BİÇER ALPER,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,BİLGİN CAHİT,ALTINTAŞ AYŞE (2014). POLİSTİREN/N-HEPTADEKAN(C17)-N-TETRAKOSAN(C24)ÖTEKTİK MİKRO/NANO KAPSÜLLERİNİN HAZIRLANMASI,ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİNİNCELENMESİ. V. ULUSAL POLİMER BİLİM VETEKNOLOJİSİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3779769)
13.BİLGİN CAHİT,ALKAN CEMİL,SARI AHMET,BİÇER ALPER,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALTINTAŞ AYŞE,KIZIL ÇINAR (2014). FAZ DEĞİŞİM MALZEMESİ OLARAK NONADEKANTETRAKOSANÖTEKTİK KARIŞIMLARININ POLİSTİRENİÇERİSİNDE MİKRO/NANO BOYUTTA KAPSÜLLENMESİ,KARAKTERİZASYONU VE ISIL ENERJİ DEPOLAMAÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. V. ULUSAL POLİMER BİLİM VETEKNOLOJİSİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3779751)
14.ALTINTAŞ AYŞE,ALKAN CEMİL,SARI AHMET,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,BİÇER ALPER,BİLGİN CAHİT,KIZIL ÇINAR (2014). FAZ DEĞİŞİMİ YOLUYLA ISIL ENERJİ DEPOLAMA MAKSATLI(PA-LA) ÖTEKTİK KARIŞIMLI PS KABUKLU MİKRO/NANOKAPSÜLLER. V. ULUSAL POLİMER BİLİM VETEKNOLOJİSİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3779725)
15.KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL,BİÇER ALPER,ALTINTAŞ AYŞE,BİLGİN CAHİT,KIZIL ÇINAR (2014). ISIL ENERJİ DEPOLAMA AMAÇLI (LA-MA) ÖTEKTİKKARIŞIMLI PMMA KABUKLU MİKRO/NANO KAPSÜLLERİNSENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE TERMAL ÖZELLİKLERİ. V. ULUSAL POLİMER BİLİM VETEKNOLOJİSİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3779701)
16.BİÇER ALPER,ALKAN CEMİL,SARI AHMET,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,BİLGİN CAHİT,ALTINTAŞ AYŞE,ÇINAR KIZIL (2014). POLİSTİREN/N-NONADEKAN MİKRO/NANO KAPSÜLLERİNİNSENTEZİ, MORFOLOJİSİ VE TERMAL ENERJİ DEPOLAMAÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. V. ULUSAL POLİMER BİLİM VETEKNOLOJİSİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3727324)
17.Özgür LAFCI, Ramazan EROĞLU, Ahmet SARI, Ali KARAİPEKLİ, Alper BİÇER (2011). Katı Sıvı Faz Değişim Maddeleri Olarak Eritritol Tetra Stearat ve Eritritol Tetra Palmitat ın Sentezi ve Isıl Enerji Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi. 25.Ulusal Kimya Kongresi / Erzurum (Özet Bildiri) (Yayın No:297960)
18.Özgür LAFCI, Cemil ALKAN, Ahmet SARI, Alper BİÇER (2011). Yeni Tip Katı Katı Faz Değişim Maddesi Olarak Poli stiren ko PEG10 000 stiren Kopolimerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Enerji Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi. 25.Ulusal Kimya Kongresi / Erzurum (Özet Bildiri) (Yayın No:298082)
19.Alper BİÇER, Ali KARAİPEKLİ, Ahmet SARI, Cemil ALKAN, Ahmet KARADAĞ (2010). Isıl Enerji Depolama Amaçlı Katı Sıvı Faz Değişim Maddeleri Olarak Bazı Yağ Asidi Gliserol Esterlerinin Sentezi ve Isıl Özelliklerinin Belirlenmesi. 24. Ulusal Kimya Kongresi / Zonguldak (Özet Bildiri) (Yayın No:292335)
20.Alper Biçer, Ahmet SARI, Cemil ALKAN, Ali KARAİPEKLİ (2010). Katı katı Faz Değişim Maddesi Olarak Peg10 000 Aşılanmış Poli stiren ko allil alkol Kopolimerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Isıl Enerji Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi. 24.Ulusal Kimya Kongresi/ Zonguldak (Özet Bildiri) (Yayın No:292455)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.POLİSTİREN ESASLI KATI KATI FAZ DEĞİŞİM MADDELERİNİN ÜRETİLMESİ VE ISIL ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 30.03.2012-30.03.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.GÖZENEKLİ YAPI MALZEMESİ / FAZ DEĞİŞİM MADDESİ FORMUNDAKİ KOMPOZİTLERİN ÜRETİMİ, KARAKTERİZASYONU VE ISIL ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 07.11.2016 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
3.Polistiren esaslı katı katı faz değişim maddelerinin üretilmesi ve ısıl enerji depolama özelliklerinin belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer (Tamamlandı) (ULUSAL)
Sertifika
1.Eğitim sertifikası, Perkin Elmer Jade model DSC cihazının çalışma prensipleri ve uygulama konuları, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sertifika, 21.02.2009-23.02.2009 (Ulusal)
2.Eğitim Sertifikası, Işık kuramı ve temel mikroskobi teknikleri, Polarize ışık prensibi, Polarize Optik Mikroskop kullanımı ve uygulamaları, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sertifika, 08.02.2009-10.02.2009 (Ulusal)