GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

SALİH BARDAKCIž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Salih BARDAKCI

Eğitim Fakültesi / Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

salih.bardakci@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 

Anabilim Dalı

Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Ankara Üniversitesi (2007- 2013)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Eğitim Teknolojisi (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2004- 2007)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Eğitim Bilimleri (Yl) (Tezli)

LİSANS, Kocaeli Üniversitesi (1998- 2003)

Teknik Eğitim Fakültesi - Elektronik Ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Bilişim Teknolojilerinin Eğitime Entegrasyonu: Farklı Amaç, Politika, Uygulama, Etki Ve Eleştiriler Üzerine Bir İnceleme", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2013

YÜKSEK LİSANS, "Eğitim Yöneticilerinin İnternet Kullanımına İlişkin Tutumlarının İşkoliklik Eğilimleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü/Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı/ (2019- Devam Ediyor)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü/Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı/ (2014- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü/Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı/ (2007- 2014)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü/Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı/ (2007- 2007)


İdari Görevler

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Yafes CAN, "Öğrenci Yanıt Sisteminin Ortaöğretim Öğrencilerinin İngilizce Dersindeki Başarıları Ve Başarı Duyguları Üzerine Etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Serdar ALKIN, "Lise Öğrencilerinde Sosyal İlişkilerin Niteliği Ve Akıllı Telefon Bağımlılığı İlişkisinin İncelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Ozan KORKMAZ, "Özel Yetenekli Olan Ve Olmayan Öğrencilerde Öz-Yeterlik, Denetim Odağı Ve Akademik Ertelemenin Akademik Başarı Üzerindeki Yordayıcılığının İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Polat KANIK, "Özel Yetenekli Tanısı Almış Ve Almamış Öğrencilerin Denetim Odağı Ve Öz-Düzenleyici Öğrenme Stratejileri Açısından İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Funda AKGÜL VARDAR, "Güncelleştirilmiş Okul Ortamı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2015

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ULUDAĞ GONCA, BARDAKCI SALİH, AVŞAROĞLU ERKAN MÜRŞİDE DİLEK, Çankaya Funda, ÇATAL SENA, AYVAT FATMA, Koçer Ayhan, AKSU YILDIRIM SİBEL, ELMAS MUZAFFER, (2021). "Investigation Of The Higher Education Students Participation İn Quality Assurance Processes Based On The Theory Of Planned Behaviour: A Case Of Turkey", Quality İn Higher Education, , Doi: 10.1080/13538322.2021.1946273 (Yayın No: 7131745)

BARDAKCI SALİH, ÇAYCI KARAKÖSE DİLARA, ÇÖLKESEN ALKIŞ DERYA, ALKAN MUHAMMET FATİH, (2021). "How To Become A Constructıvıst Teacher? The Impact Of Phılosophıcal Thoughts On Constructıvıst Learnıng Belıefs", Research İn Pedagogy, 11(1), 214-233., Doi: 10.5937/IstrPed2101v214B (Yayın No: 7121488)

BARDAKCI SALİH,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA, (2020). "Preservice Ict Teachers’ Technology Metaphors İn The Margin Of Technological Determinism", Education And Information Technologies, 25(2), 905-925., Doi: https://doi.org/10.1007/s10639-019-09997-x (Yayın No: 5204451) [SSCI]

BARDAKCI SALİH,ÖZEKE VİLDAN, (2020). "Anlamlandırmadan Anlamaya Bir Alanın Felsefesine Doğru: “Yeniden Öğretmeyi Öğrenmek” Kitabı Üzerine Bir İnceleme", Eğitim Teknolojisi Kuram Ve Uygulama, 10(2), 608-617. (Yayın No: 6413632)

BARDAKCI SALİH,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA, (2020). "Teachers And Interactive White Boards: A Qualitative Investigation İn The Margin Of Technophobia", Australian Educational Computing, 35(1), 1-27. (Yayın No: 6423533)

Alkın Serdar,BARDAKCI SALİH,İLHAN TAHSİN, (2020). "An Investigation Of The Associations Between Thequality Of Social Relationships And Smartphoneaddiction İn High School Students", Addıcta: The Turkish Journal On Addictions, 7(1), 29-40., Doi: 10.5152/addicta.2020.19074 (Yayın No: 6193423)

BARDAKCI SALİH,ALKAN MUHAMMET FATİH, (2019). "Investigation Of Turkish Preservice Teachers’ İntentions To Use Iwb İn Terms Of Technological And Pedagogical Aspects", Education And Information Technologies, 24(5), 2887-2907., Doi: 10.1007/s10639-019-09904-4 (Yayın No: 4980260) [SSCI]

BARDAKCI SALİH, (2019). "Exploración Del Uso Educativo De Youtube Por Parte De Estudiantes De Bachillerato (Bardakcı, S. (2019). Exploring High School Students’ Educational Usage Of Youtube. The International Review Of Open And Distributed Learning, 20(2), 260-278 Çalışmasının İspanyolca Çevirisidir).", Revista Mexicana De Bachillerato A Distancia, 11(22), (Yayın No: 6074563)

KURT ADİLE AŞKIM,SARSAR FIRAT,FİLİZ OZAN,TELLİ ESRA,ORHAN GÖKSÜN DERYA,BARDAKCI SALİH, (2019). "Teachers’ Use Of Web 2.0: Education Bag Project Experiences", Malaysian Online Journal Of Educational Technology, 7(4), 110-125., Doi: 10.17220/mojet.2019.04.008 (Yayın No: 5290319)

BARDAKCI SALİH, (2019). "Exploring High School Students’Xx Educational Use Of Youtube", The International Review Of Research İn Open And Distributed Learning, 20(2), 260-278., Doi: 10.19173/irrodl.v20i2.4074 (Yayın No: 5048531) [SSCI]

KILIÇER KEREM,BARDAKCI SALİH,ARPACI İBRAHİM, (2018). "Investigation Of Emerging Technology Usage Characteristics As Predictors Of Innovativeness", Contemporary Educational Technology, 9(3), 225-245., Doi: 10.30935/cet.444100 (Yayın No: 4308537)

AKGÜL VARDAR Funda,BARDAKCI SALİH,ŞENOCAK ERDAL, (2018). "Okul Ortamı Ölçeği’Nin Türkçeye Uyarlanması Ve Ön Psikometrik Özellikleri.", Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 21-41. (Yayın No: 4644704)

BARDAKCI SALİH,SARIKAYA YUSUF,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL, (2018). "Sosyal Ağ Öz Yeterlik Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması", Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 4(2), 60-72. (Yayın No: 4379520)

Korkmaz Ozan,İLHAN TAHSİN,BARDAKCI SALİH, (2018). "An Investıgatıon Of Self-Effıcacy, Locus Of Control, And Academıc Procrastınatıon As Predıctors Of Academıc Achıevement In Students Dıagnosed As Gıfted And Non-Gıfted", European Journal Of Education Studies, 4(7), 173-192., Doi: 10.5281/zenodo.1253354 (Yayın No: 4379517)

BARDAKCI SALİH,ARSLAN ÖMER,CAN YAFES, (2018). "Online Learning And High School Students: A Cultural Perspective", Turkish Online Journal Of Distance Education, 19126-146., Doi: 10.17718/tojde.471909 (Yayın No: 4379523)

BARDAKCI SALİH,ARSLAN ÖMER,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA, (2018). "How Scholars Use Academic Social Networking Services", Information Development, 34(4), 334-345., Doi: 10.1177/0266666917712108 (Yayın No: 3708740) [SSCI]

BARDAKCI SALİH, (2018). "An Application Of Corresponding Fields Model For Understanding Exclusion İn Online Social Networks", Journal Of Computing İn Higher Education, 30(2), 386-405., Doi: 10.1007/s12528-017-9162-0 (Yayın No: 3679795) [SSCI]

ERDEM AHMET,BARDAKCI SALİH,ERDEM ŞEFİKA, (2018). "Receiving Online Psychological Counseling And İts Causes: A Structural Equation Model", Current Psychology, 37(3), 591-601., Doi: 10.1007/s12144-016-9542-z (Yayın No: 3191567) [SSCI]

BARDAKCI SALİH,ARSLAN ÖMER,ULUHAN BÜŞRA,CAN YAFES, (2018). "Derse Bağlanma Üzerine Sosyokültürel Bir İnceleme", Hacettepe University Journal Of Education, 33(2), 518-553., Doi: 10.16986/HUJE.2017031576 (Yayın No: 3655624)

ALAKURT TURGAY,BARDAKCI SALİH, (2017). "Seeing Google Through The Eyes Of Turkish Academicians", Turkish Online Journal Of Distance Education, 18(3), 105-119., Doi: 10.17718/tojde.328940 (Yayın No: 3709149)

Al Lily Abdulrahman E,Foland Jed,Stoloff David,GÖĞÜŞ AYTAÇ,Erguvan Inan Deniz,Awshar Mapotse Tomé,Tondeur Jo,Hammond Michael,Venter Isabella M,Jerry Paul,Vlachopoulos Dimitrios,Oni Aderonke,Liu Yuliang,Badosek Radim,de la Madrid M C Lopez,Mazzoni Elvis,Lee Hwansoo,Kinley Khamsum,Kalz Marco,Sambuu Uyanga,Bushnaq Tatiana,Pinkwart Niels,Nafisat Afolake Adedokun-Shittu,Zander Pär-Ola Mikael,Oliver Kevin,Pombo Lúcia Maria,Sali Jale Balaban,Gregory Sue,Tobgay Sonam,Joy Mike,Elen Jan,Jwaifell Mustafa Odeh,Said Mohd Nihra H M,Al-Saggaf Yeslam,Naaji Antoanela,White Julie,Jordan Kathy,Jackie Gerstein,YAPICI İBRAHİM ÜMİT,Sanga Camilius,Nleya Paul T,Sbihi Boubker,Lucas Margarida Rocha,Mbarika Victor,Reiners Torsten,Schön Sandra,Sujo-Montes Laura,Santally Mohammad,Häkkinen Päivi,Abdulkarim Al Saif,Gegenfurtner Andreas,Schatz Steven,Vigil Virginia Padilla,Tannahill Catherine,Siria Padilla Partida,Zhang Zuochen,Charalambous Kyriacos,Moreira António,Coto Mayela,Laxman Kumar,Helen Sara Farley,Gumbo Mishack T,ŞİMŞEK ALİ,E M Ramganesh,Birzina Rita,Player-Koro Catarina,Dumbraveanu Roza,Ziphorah Mmankoko,Mohamudally Nawaz,Thomas Sarah,Romero Margarida,Nirmala Mungamuru,Cifuentes Lauren,Osaily Raja Zuhair,Omoogun Ajayi Clemency,SEFEROĞLU SÜLEYMAN SADİ,ELÇİ ALEV,Edyburn Dave,Moudgalya Kannan,Ebner Martin,Bottino Rosa,Khoo Elaine,Pedro Luis,Buarki Hanadi,Román-Odio Clara,Qureshi Ijaz A,Khan Mahbub Ahsan,Thornthwaite Carrie,Kerimkulova Sulushash,Downes Toni,Malmi Lauri,BARDAKCI SALİH,Jamil Itmazi,Rogers Jim,Soonil DDV Rughooputh,Akour Mohammed Ali,Henderson J Bryan,de Freitas Sara,Schrader PG, (2017). "Academic Domains As Political Battlegrounds", Information Development, 33(3), 270-288., Doi: 10.1177/0266666916646415 (Yayın No: 3832014) [SSCI]

ALKAN MUHAMMET FATİH,BARDAKCI SALİH, (2017). "Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyal Ağlardan Öğrenme Biçimleri: Nitel Bir İnceleme", Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(3), 1221-1238. (Yayın No: 3709205)

ARPACI İBRAHİM,KILIÇER KEREM,BARDAKCI SALİH, (2015). "Effects Of Security And Privacy Concerns On Educational Use Of Cloud Services", Computers İn Human Behavior, 4593-98., Doi: 10.1016/j.chb.2014.11.075 (Yayın No: 1809712) [SSCI]

BARDAKCI SALİH,ALAKURT TURGAY,KESER HAFİZE, (2014). "Çevrimiçi Öğrenme Ortamında Öğrencirol Ve Davranışları", Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, 29(1), 47-60. (Yayın No: 1077505) [SSCI]

BARDAKCI SALİH,ÇALIŞKAN ERKAN, (2012). "Sosyal Etkileşim Alanı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması", Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, 42(2012), 84-95. (Yayın No: 85905) [SSCI]

BARDAKCI SALİH,BALOĞLU MUSTAFA, (2012). "İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Okul Yöneticilerinin İşkoliklik Eğilimleri", Egitim Ve Bilim-Education And Science, 37(164), 45-56. (Yayın No: 85930) [SSCI]

ALAKURT TURGAY,BARDAKCI SALİH,KESER HAFİZE, (2012). "Ict Student Teachers Jugments And Justification About Ethical Issues", Turkish Online Journal Of Qualitative Inquiry, 3(4), 52-67. (Yayın No: 697707)

BAŞOL GÜLŞAH,BARDAKCI SALİH, (2008). "Eğitim Değerlerindeki Farklılaşmalar Konusunda Öğretmen Değerlerine Yönelik Bir Çalışma", Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 8(2), 439-480. (Yayın No: 85888) [SSCI]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

CAN YAFES,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA,BARDAKCI SALİH, (2020). "Başarı Duyguları Anketinin Türk Kültürüne Uyarlanması", Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(2), 673-693., Doi: 10.24106/kefdergi.697110 (Yayın No: 6139517)

YETİK SERAP,AKYÜZ HALİL İBRAHİM,BARDAKCI SALİH, (2020). "Eğitim Fakültelerinde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Güncelteknolojilere İlişkin Farkındalıkları Ve Yararlanma Durumları", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 164-192. (Yayın No: 6222957)

BARDAKCI SALİH, (2018). "”Dijital Yaşamda Çocuk” Kitabı Üzerine Bir İnceleme", Eğitim Teknolojisi Kuram Ve Uygulama, 8(2), 232-242. (Yayın No: 4333383)

BARDAKCI SALİH,KILIÇER KEREM,ÖZEKE VİLDAN, (2017). "Türkiye’De Böte Bölümleri: 2015-2016 Yıllarına İlişkin Bir Durum Tespit Çalışması", Eğitim Teknolojisi Kuram Ve Uygulama, 7(2), 123-148., Doi: 10.17943/etku.286627 (Yayın No: 3835704)

ALAKURT TURGAY,BARDAKCI SALİH,KESER HAFİZE, (2013). "Ict Student Teachers’ Judgments And Justifications About Ethical İssues", Turkish Online Journal Of Qualitative Inquiry, 3(4), 52-67. (Yayın No: 86029)

TEKER NECMETTİN,BARDAKCI SALİH,NUMANOĞLU GÜLCAN,KURT MEHMET, (2012). "Öğrencilerinin Gözüyle Prof. Dr. Cevat Alkan", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45(2), 297-324. (Yayın No: 85974)

ÇALIŞKAN ERKAN,BARDAKCI SALİH,TEKER NECMETTİN, (2011). "Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Algılanan Sosyalleşme Ölçeğinin Bilgisayar Destekli Ortaklaşa Öğrenme Ortamlarına Yönelik Yapı Geçerliği", Miili Eğitim, 40(191), 243-256. (Yayın No: 85842)

BARDAKCI SALİH, (2010). "Çevrimiçi Öğrenme Ortamında Algılanan Sosyalleşme Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 43(1), 17-39. (Yayın No: 85866)

BALOĞLU MUSTAFA,BARDAKCI SALİH, (2010). "Güncellenmiş Öğrenci Yaşamı Stres Envanteri Nin Türkçeye Uyarlanması Dil Geçerliği Ve Ön Psikometrik İncelemesi", Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Dergisi, 4(33), 57-70. (Yayın No: 85856)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ULUDAĞ GONCA,BARDAKCI SALİH,Yıldız Ömer Faruk,TUNÇ YASİN,AKKOYUNLU BUKET,NASIR VESİLE ASLIHAN,ERCAN SİNA,ELMAS MUZAFFER (2020). Assessing student’ learning online: It’s more than testing. The 12th Higher Education International Conference on Teaching and Learning Quality Assurance in Higher Education Under The Pandemic (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6630139)

AKKOYUNLU BUKET,AKSU YILDIRIM SİBEL,BARDAKCI SALİH,AVŞAROĞLU ERKAN MÜRŞİDE DİLEK,ULUDAĞ GONCA,GÜNDÜZ ABDULLAH YASİN,Koçer Ayhan,ELMAS MUZAFFER (2020). Do Turkish Universities’ Undergraduate Programs Build Generation Z Competencies?. INQAAHE Forum 2020 (The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE)) (Özet Bildiri) (Yayın No:6587623)

ÇOBANOĞLU Latif,BARDAKCI SALİH (2019). Öğretmenlerde Çevrimiçi Bilgiye Erişim Yolları ve Eleştirel Düşünme Becerileri İlişkisi. 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu ICITS2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5048556)

ÇAĞLAR AYŞE,BARDAKCI SALİH (2019). INSTAGRAM, eğitseletkinlikler: ÇOK RENKLİ, ÇOK SESLİ, EĞLENCELİ. PEKİ YA DOĞRULUK?. 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5048581)

BARDAKCI SALİH,DERYAKULU DENİZ,AKKOYUNLU BUKET,ERDEM MUKADDES (2019). Azerbaycan’ın uluslararası bilimsel yayınlarının iş birliği ve içerik açısından incelenmesi: bir bilim haritalama çalışması. Azərbaycan və Türkiyə Universitetləri: təhsil, elm, texnologiya” I Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans / Azerbaycan veTürkiye Üniversiteleri Eğitim, Bilim, Teknoloji. I. Uluslararası Bilimsel-Uygulamalı Konferans (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5765931)

AKKOYUNLU BUKET,BARDAKCI SALİH (2019). Üniversitelerin değişen yüzü ve yeni görevleri. Azərbaycan və Türkiyə Universitetləri: təhsil, elm, texnologiya” I Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans / Azerbaycan veTürkiye Üniversiteleri Eğitim, Bilim, Teknoloji. I. Uluslararası Bilimsel-Uygulamalı Konferans (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5766013)

CAN YAFES,BARDAKCI SALİH,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2018). Sınav Duyguları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması. 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4704557)

KILIÇER KEREM,BARDAKCI SALİH,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA,AKBULUT CANSEL,ÖZDEM YILMAZ YASEMİN (2018). Öğretmen Adaylarının 3B Öğretim Materyali Tasarım Deneyimlerinin Problem Çözme, Soyut Akıl Yürütme ve Üç Boyutlu Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi. 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS’18) (Özet Bildiri) (Yayın No:4328400)

AKYÜZ HALİL İBRAHİM,BARDAKCI SALİH,YETİK SERAP,KESER HAFİZE (2018). Öğretmen Adaylarının Bilişimsel Düşünme Öğretimine İlişkin Algıları ve Mesleki Hazırbulunuşluk Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4507428)

KURT ADİLE AŞKIM,SARSAR FIRAT,TELLİ ESRA,BARDAKCI SALİH (2018). Telgisizlik ve Gelişmeleri Kaçırma Korkusu: BÖTE Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma.. 12th International Computer Education and Instructional Technology Symposium(ICITS) (Özet Bildiri) (Yayın No:4488798)

KILIÇER KEREM,BARDAKCI SALİH,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA,AKBULUT CANSEL,ÖZDEM YILMAZ YASEMİN (2018). Öğretmen Adaylarının 3B Öğretim Materyali Tasarım Deneyimlerinin Problem Çözme, Soyut Akıl Yürütme ve Üç Boyutlu Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi (The Effect of Preservice Teachers’ 3D Instructional Material Design Experiences on Their Problem Solving, Abstract Reasoning, and 3D Thinking Skills). 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS’18) (Özet Bildiri) (Yayın No:4263397)

BARDAKCI SALİH,SARIKAYA YUSUF,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL (2017). Sosyal ağ öz- yeterlik ölçeği güvenirlik ve geçerlik çalışması: İlk psikometrik bulgular. International Congress on Political, Economic And Social Studies (Özet Bildiri) (Yayın No:3557823)

ALAKURT TURGAY,AKYÜZ HALİL İBRAHİM,BARDAKCI SALİH,YETİK SERAP,KESER HAFİZE (2017). Yeni Öğrenme Kültüründe Mobil Eğitim Araçlarının Kullanılma Durumları. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3519900)

ÇEVİK VİLDAN,BARDAKCI SALİH (2014). Sosyal Ağlarda Duygu Paylaşımı Genç Yetişkinlerin Duygusal Simge Kullanım Amaç ve Davranışları Üzerine Bir İnceleme. International Conference on New Trends in Educational Technology (INTET’ 14) (Özet Bildiri) (Yayın No:2590863)

AKYÜZ HALİL İBRAHİM,YETİK SERAP,BARDAKCI SALİH,ALAKURT TURGAY,NUMANOĞLU GÜLCAN,KESER HAFİZE (2012). Teacher Candidates Social Network Usage Tendencies A Qualitative Investigation. 4th World Conference of Educational Sciences (WCES) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:346531)

DERYAKULU DENİZ,BARDAKCI SALİH,ATAL DENİZ (2011). The relationship between high school students educational internet use self efficacy beliefs and their views about educational usage of Facebook. 5th International Guide Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:347642)

BARDAKCI SALİH,ALAKURT TURGAY,AKYÜZ HALİL İBRAHİM,YETİK SERAP (2010). Pre service teachers and technology gender technology experience beliefs and predisposition to technophobia. 9th International Internet Education Conference Exhibition (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:347725)

YETİK SERAP,BARDAKCI SALİH,ALAKURT TURGAY,AKYÜZ HALİL İBRAHİM (2010). Social legal and professional issues of computer teachers in Türkiye. 9th International Internet Education Conference Exhibition (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:347790)

ALAKURT TURGAY,AKYÜZ HALİL İBRAHİM,YETİK SERAP,BARDAKCI SALİH (2010). Qualifications of social and human sciences online journals in Türkiye. 9th International Internet Education Conference Exhibition (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:347830)

BARDAKCI SALİH, AKKOYUNLU BUKET, AKSU YILDIRIM SİBEL, KOZANOĞLU MEHMET DENİZ, ULUDAĞ GONCA, AVŞAROĞLU ERKAN MÜRŞİDE DİLEK, NASIR VESİLE ASLIHAN, ERCAN SİNA, ELMAS MUZAFFER The Supporting Role of Quality Agencies for a Sustainable QA System: The Training Model in the "New Normal Environment" . INQAAHE Conference 2021 - Re-Imagining Higher Education Quality in an Age of Uncertainty (Özet Bildiri) (Yayın No:7105086)

YETİK SERAP,BARDAKCI SALİH,AKYÜZ HALİL İBRAHİM,KESER HAFİZE Yeni Öğrenme Kültürü ve Kahramanları: Kimleri Takip Ediyoruz?. 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5477505)

DERYAKULU DENİZ,BÜYÜKÖZTÜRK ŞENER,BARDAKCI SALİH Relationships among thinking styles epistemological beliefs and magical ideation. The International Journal of Arts Sciences (IJAS) Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:347581)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

ALAKURT TURGAY,AKYÜZ HALİL İBRAHİM,BARDAKCI SALİH,YETİK SERAP,KESER HAFİZE (2017). Yeni Öğrenme Kültüründe Mobil Eğitim Araçlarının Kullanılma Durumları. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS) (Özet Bildiri) (Yayın No:3544733)

BARDAKCI SALİH,ÇAYCI DİLARA,ÇÖLKESEN DERYA,ALKAN MUHAMMET FATİH (2017). Öğretmenlerde Bilgi ve Eğitimin Doğasına İlişkin Düşünce ve Yapılandırmacılığa İlişkin İnanç İlişkisi. 5. Uluslar arası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi: Temel Eğitimde Program Çalışmaları (Özet Bildiri) (Yayın No:3655629)

BARDAKCI SALİH,ARSLAN ÖMER,CAN YAFES (2017). Lise öğrencilerinin çevrimiçi öğrenme etkinliklerine ilişkin görüşleri: Kültürel bir inceleme. 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3657383)

YETİK SERAP,AKYÜZ HALİL İBRAHİM,BARDAKCI SALİH (2017). Öğretmen eğitiminde yeni teknolojiler: Öğretim üyesi görüşlerine dayalı bir inceleme. 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri e Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3657410)

BARDAKCI SALİH,ALKAN MUHAMMET FATİH (2017). Öğretmen adaylarının etkileşimli akıllı tahta kullanım niyetlerinin teknolojik ve pedagojik açıdan incelenmesi. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3822107)

KILIÇER KEREM,BARDAKCI SALİH (2017). Ortaokul öğretmenlerinin teknoloji destekli öğretim süreçlerinin çokseslilik bağlamında incelenmesi. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3822234)

BARDAKCI SALİH,YETİK SERAP,AKYÜZ HALİL İBRAHİM,KESER HAFİZE,ALAKURT TURGAY (2017). Ortaokul öğrencileri ve etkileşimli akılı tahta: Sosyal, psikolojik ve teknolojik değişkenlere dayalı bir inceleme. IVth International Euroasian Educational Research Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3557820)

YETİK SERAP,BARDAKCI SALİH,AKYÜZ HALİL İBRAHİM,KESER HAFİZE,NUMANOĞLU GÜLCAN,ALAKURT TURGAY (2017). Siber zorbalığa maruz kalma durumunun benlik algısı ve toplumsal aidiyete etkisi. IVth International Euroasian Educational Research Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3557821)

ALKIN SERDAR,BARDAKCI SALİH,İLHAN TAHSİN (2017). Lise Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı ve Nedenleri: Sosyo-psikolojik Bir İnceleme. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu (UETS-2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3657214)

BARDAKCI SALİH,ARSLAN ÖMER,KOCADAĞ TUĞBA (2017). How Turkish Academicians Participate in and Use Academic Social Networking. III. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:3192185)

BARDAKCI SALİH,KOCADAĞ TUĞBA,ARSLAN ÖMER (2017). From Real to Virtual Sense The Relationships between Gaming Motivation Magical Ideation and Loneliness. III. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:3192155)

BARDAKCI SALİH,GÖKBULUT FİLİZ,BARDAKCI AHMET,GÖKBULUT BAYRAM (2016). “İskilipli Olmak”: İskilip Kent Kültürü Üzerine Olgubilimsel Bir İnceleme. Her Yönüyle İskilip: DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3818564)

BARDAKCI SALİH,KOCADAĞ TUĞBA (2016). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Teknoloji Metaforları Determinist Bakışa Dayalı Bir İnceleme. 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3192026)

KOCADAĞ TUĞBA,BARDAKCI SALİH (2016). Öğretmen Adaylarının Gelecek Zaman Perspektifleri Karar Verme Stilleri ve Dijital Vatandaşlık Becerisi İlişkileri. 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3192089)

BARDAKCI SALİH,ARSLAN ÖMER (2016). Lise Öğrencilerinin İngilizce Dersine Bağlanma Durumları ve Okul Sınıfın Sosyal Etkileşim Örüntüsü İlişkilerinin İncelenmesi. 4. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3192515)

BARDAKCI AHMET,BARDAKCI SALİH,GÖKBULUT BAYRAM,GÖKBULUT FİLİZ (2016). Turizm İçin Nelerimiz Var?İskilip Turizminde Öne Çıkarılması Gerekenler. Her Yönüyle İskilip: DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI” Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3818506)

BARDAKCI SALİH (2015). Sosyal Ağların Eğitsel Amaçlı Kullanımı Sosyokültürel Bağlamda Bir Modelleme Çalışması. IX. Uluslar arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1809848)

BARDAKCI SALİH,KILIÇER KEREM,ÇEVİK VİLDAN (2015). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümlerinin BİT Altyapılarına Yönelik Bir İnceleme. 3. Uluslar arası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1809880)

BARDAKCI SALİH,BARDAKCI AHMET,GÖKBULUT BAYRAM,BARDAKCI FİLİZ (2014). “İskilipli Olmak”: İskilip Kent Kültürü Üzerine Olgubilimsel Bir İnceleme. Her Yönüyle İskilip: Dünü, Bugünü, Yarını (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6254460)

BARDAKCI SALİH,BARDAKCI AHMET,gökbulut bardakcı filiz (2014). İskilipli Olmak”: İskilip Kent Kültürü Üzerine Olgubilimsel Bir İnceleme. Her Yönüyle İskilip Sempozyumu: Dünü, Bugünü, Yarını (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3965201)

BARDAKCI SALİH,AKYÜZ HALİL İBRAHİM,YETİK SERAP,KESER HAFİZE (2014). Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Eğilimleri Üzerine Sosyokültürel Bir İnceleme. VIII. Uluslar arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:2590868)

AKYÜZ HALİL İBRAHİM,YETİK SERAP,BARDAKCI SALİH,NUMANOĞLU GÜLCAN (2013). Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Öğrenci Algıları Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği. VII. Uluslar arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:347127)

AKYÜZ HALİL İBRAHİM,KURT MEHMET,BARDAKCI SALİH,KESER HAFİZE (2013). Öğretim Elemanlarının Etkileşimli Tahta Kullanımının Teknoloji Kabul Modeli ile İncelenmesi Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği. VII. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:347231)

ATAL DENİZ,BARDAKCI SALİH,ZEREYAK ERTAN (2012). Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin İşkoliklik Düzeyleri. 6. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:347519)

TEKER NECMETTİN,BARDAKCI SALİH,NUMANOĞLU GÜLCAN,KURT MEHMET (2011). Öğrencilerinin Gözüyle Prof Dr Cevat ALKAN. 5. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:346828)

BARDAKCI SALİH (2008). Eğitim yöneticilerinin internet kullanımına ilişkin tutumlarının belirlenmesi. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:347973)

BARDAKCI SALİH (2008). Mesleki teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin bilgi kavramı ve bilişim teknolojilerine ilişkin algıları ve anlamlandırmaları. I. Ulasal Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:346931)

EŞGİ NECMİ,BARDAKCI SALİH (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayara ilişkin tutumlarının belirlenmesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi örneği. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:348030)

BALOĞLU MUSTAFA,BARDAKCI SALİH (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının stres kaynakları ve strese karşı gösterdikleri tepkilerin incelenmesi. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:348106)

BALOĞLU MUSTAFA,BARDAKCI SALİH (2006). Güncellenmiş Öğrenci Yaşamı Stres Envanterinin Türkçeye uyarlanması dil geçerliği ve psikometrik incelemesi. 15. Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:348278)

BAŞOL GÜLŞAH,BARDAKCI SALİH (2006). Cumhuriyet öğretmenleri bakış açısından eğitim değerlerinde olan değişimlerin değerlendirilmesi. 15. Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:348370)

BARDAKCI SALİH,BALOĞLU MUSTAFA (2005). Eğitim yöneticilerinin öz değerlerinin betimlenmesi. 14. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:348172)

BARDAKCI SALİH,AKYÜZ HALİL İBRAHİM,KUKUL VOLKAN,SOLAR BARAN Görme engellilerde bilgisayar okuryazarlığı eğitimi fırsatlar engeller ve çeşitli sivil faaliyetler. Türkiye Bilişim Derneği Bilişim 08 Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:347883)

AKYÜZ HALİL İBRAHİM,YETİK SERAP,BARDAKCI SALİH Öğretmen adaylarının mobil öğrenmeye ilişkin algıları. 1. Uluslar arası Dijital Yaşam Ortamları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1809949)

BARDAKCI SALİH,ATAL DENİZ,DERYAKULU DENİZ Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri. 6. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:347363)

BARDAKCI SALİH,KOCADAĞ TUĞBA,ARSLAN ÖMER Öğretmen ve Etkileşimli Akıllı Tahta Teknofobik Eğilimler Üzerine Bir İnceleme. 4. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3192555)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Bilişim Teknolojilerinin Eğitime Entegrasyonu: Farklı Amaç, Politika, Uygulama, Etki Ve Eleştiriler Üzerine Bir İnceleme. (2017)., BARDAKCI SALİH,KESER HAFİZE, Nobel Akademik Yayıncılık, Sayfa Sayısı: 336, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3447213)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Dijital Teknoloji Aracılı Düşünme Öğretimi (2020)., KESER HAFİZE,BARDAKCI SALİH, Pegem Akademi, Editör: Mukaddes Erdem, Fırat Sarsar, ISBN: 978-625-7880-99-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6563677)

Eğitim Teknolojileri Okumaları 2020 (2020)., AKKOYUNLU BUKET,BARDAKCI SALİH,DAĞHAN GÖKHAN, Pegem Akademi, Editör: H. Ferhan Odabaşı, Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman, Sayfa Sayısı: 806, ISBN: 9786257228626, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6781431)

Eğitim Teknolojileri Okumaları 2020 (2020)., DERYAKULU DENİZ,BARDAKCI SALİH,AKKOYUNLU BUKET, Pegem Akademi, Editör: H. Ferhan Odabaşı, Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman, Sayfa Sayısı: 806, ISBN: 9786257228626, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6781484)

Eğitim Teknolojileri Okumaları 2019 (2019)., BARDAKCI SALİH,YILMAZ SOYLU MERYEM,DERYAKULU DENİZ,AKKOYUNLU BUKET, Pegem Akademik Yayıncılık, Editör: Aytekin İşman, H. Ferhan Odabaşı, Buket Akkoyunlu, Sayfa Sayısı: 704, ISBN: 978-605-037-061-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5766215)

Eğitim Teknolojileri Okumaları 2018 (2018)., BARDAKCI SALİH,KILIÇER KEREM,AKBULUT CANSEL,ÇAĞLAR AYŞE,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA, Pegem Akademi, Editör: Akkoyunlu Buket, İşman Aytekin, Odabaşı Hatice Ferhan, Sayfa Sayısı: 21, ISBN: 978-605-241-510-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4328385)

Öğretim Teknolojilerinin Temelleri (2018)., BARDAKCI SALİH, Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: Kurt, Adile Aşkım, Sayfa Sayısı: 187, ISBN: 978-605-7928-32-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4644325)

22. Yüzyılda Eğitim (2018)., BARDAKCI SALİH, Pegem Akademik Yayıncılık, Editör: Tüzel İşeri, Emel, Sayfa Sayısı: 186, ISBN: 978-605-241-521-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4644482)

Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016 (2016)., ÖZEKE VİLDAN,BARDAKCI SALİH,KILIÇER KEREM, Tojet, Sakarya Universitesi Yayınları, Editör: Aytekin İşman, H. Ferhan Odabaşı, Buket Akkoyunlu, Sayfa Sayısı: 733, ISBN: 978-605-318-448-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3193666)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"118B005-Eğitim Çantası: Web 2.0 Araçlarının Eğitimde Kullanımı", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 10.04.2018-24.01.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Öğretmen Adaylarının Üç Boyutlu Öğretim Materyali Tasarımına Dayalı Yenilikçi Öğretmenlik Uygulaması Deneyimlerinin İncelenmesi (Proje No: 2017/36)", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 02.05.2017-16.08.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2019, Akademik Uzman, YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BAŞKANLIĞI

2003-2004, Bilgisayar Öğretmeni, Bafra Endüstri Meslek Lsisesi

2004-2006, Bilgisayar Bölüm Şefi, Bafra Endüstri Meslek Lsisesi

2006-2007, Bilişim Teknolojileri Alan Şefi, Bafra Endüstri Meslek Lsisesi

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

1. Uluslararası SABAK Kongresi, ”Akreditasyon ve Paydaşları” konulu oturumda oturum eş başkanlığı, Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği, Kurs, 17.10.2019-19.10.2019 (Ulusal)

4. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Lisanüstü eğitimde sorunlar, sorunlara farklı yaklaşımlar ve çözüm önerileri, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kurs, 19.10.2009-21.10.2009 (Ulusal)

4. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar (Çocuk ve Bilişim) Sempozyumu, Çocuk ve gençlere yönelik çevrimiçi tehdit unsurları, tedbir ve mücadele yol ve yaklaşımları, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, Kurs, 24.04.2012-25.04.2012 (Ulusal)

çalıştay

Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Türkiye Cumhuriyeti’nde Eğitimin Çağdaş Değerlerle İrdelenmesi Çalıştayı., Eğitim ve 21.yüzyıl becerileri, bilgi toplumu yeterlikleri gibi çağdaş yetkinlikler ilişkilerinin yeniden gözden geçirilmesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Çalıştay, 01.03.2008-03.03.2008 (Ulusal)

Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitim Fakültelerinde Lisans ve Lisanüstü Eğitimin İrdelenmesi Çalıştayı, Eğitim bilimleri alanındaki lisans ve lisansüstü eğitim süreçlrinin incelenmesi, irdelenmesi. Sorunlar ve çözüm önerilerinin tartışılması, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Çalıştay, 01.03.2009-03.03.2009 (Ulusal)

Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Bir Profesyonel Olarak Öğretmen Çalıştayı, Öğretmenlik mesleğinin bir profosyonel meslek olarak bilşenleri, gerekleri ve öğretmen yetiştirme sürfecine yansımaları, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Çalıştay, 01.03.2010-03.03.2010 (Ulusal)

STEAM ÖĞRETMENLER KONFERANSI 2018-EĞİTSEL WEB.2.0 ÇALIŞTAYI, Katılımcılara eğitsel Web.2.0 uygulamalarının (Edmodo, Edpuzzle, Toondo, Quizizz vb.) kullanımı ve öğretimsel süreçlerle kaynaştıtılmasına ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırılması., Özel Arı Okulları, Çalıştay, 08.12.2018-08.12.2018 (Ulusal)

Turkey-UK Workshop on Quality in Higher Education, Improving the process and reliability of national quality systems., Organised by the Turkish Higher Education Quality Council and the British Council., Çalıştay, 14.01.2020-14.01.2020 (Uluslararası)

2023 Vizyonunda Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünün Önemi ve Geleceği, BÖTE Bölümlerinin geleceğine ilişkin ortak bir yönelim belirlenmesi ve yol haritası oluşturulması, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Çalıştay, 24.02.2020-24.02.2020 (Ulusal)

 

sertifika

Yapısal Eşitlik Çalıştayı, Yapısal eşitlik modellemesinin kuramsakl temelleri ve bilgisayarlı analiz süreçleri, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sertifika, 19.10.2010-21.10.2010 (Ulusal)

Dijital Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı, Dijital bilgi okuryazarlığı, bilgi güvenliği ve bilişim etiği, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sertifika, 25.09.2012-26.09.2012 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:salih.bardakci@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2007-2013
Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Teknolojisi (Dr)

Tez Adı:Bilişim Teknolojilerinin Eğitime Entegrasyonu: Farklı Amaç, Politika, Uygulama, Etki Ve Eleştiriler Üzerine Bir İnceleme
Yüksek Lisans
2004-2007
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Eğitim Yöneticilerinin İnternet Kullanımına İlişkin Tutumlarının İşkoliklik Eğilimleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
Lisans
1998-2003
Kocaeli Üniversitesi
Teknik Eğitim Fakültesi/Elektronik Ve Bilgisayar Eğitimi BölümüAkademik Görevler

Doçent
2019-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/
Yardımcı Doçent
2014-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
2007-2014
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
2007-2007
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Funda AKGÜL VARDAR, (2015)., "Güncelleştirilmiş Okul Ortamı Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Ozan KORKMAZ, (2017)., "Özel yetenekli olan ve olmayan öğrencilerde öz-yeterlik, denetim odağı ve akademik ertelemenin akademik başarı üzerindeki yordayıcılığının incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Polat KANIK, (2017)., "Özel yetenekli tanısı almış ve almamış öğrencilerin denetim odağı ve öz-düzenleyici öğrenme stratejileri açısından incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Yafes CAN, (2018)., "Öğrenci yanıt sisteminin ortaöğretim öğrencilerinin İngilizce dersindeki başarıları ve başarı duyguları üzerine etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Serdar ALKIN, (2018)., "Lise öğrencilerinde sosyal ilişkilerin niteliği ve akıllı telefon bağımlılığı ilişkisinin incelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Öğrenme-ÖğretmeSürecinde Teknoloji Entegrasyonu ÜzerineKarma Yazılar, Kitap, Editör, Pegem Akademi


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ULUDAĞ GONCA, BARDAKCI SALİH, AVŞAROĞLU ERKAN MÜRŞİDE DİLEK, Çankaya Funda, ÇATAL SENA, AYVAT FATMA, Koçer Ayhan, AKSU YILDIRIM SİBEL, ELMAS MUZAFFER (2021). Investigation of the higher education students participation in quality assurance processes based on the theory of planned behaviour: a case of Turkey. Quality in Higher Education, , Doi: 10.1080/13538322.2021.1946273 (Yayın No: 7131745)
2.BARDAKCI SALİH, ÇAYCI KARAKÖSE DİLARA, ÇÖLKESEN ALKIŞ DERYA, ALKAN MUHAMMET FATİH (2021). HOW TO BECOME A CONSTRUCTIVIST TEACHER? THE IMPACT OF PHILOSOPHICAL THOUGHTS ON CONSTRUCTIVIST LEARNING BELIEFS. Research in Pedagogy, 11(1), 214-233., Doi: 10.5937/IstrPed2101v214B (Yayın No: 7121488)
3.BARDAKCI SALİH,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA (2020). Preservice ICT Teachers’ Technology Metaphors in the Margin of Technological Determinism. Education and Information Technologies, 25(2), 905-925., Doi: https://doi.org/10.1007/s10639-019-09997-x (Yayın No: 5204451)
4.BARDAKCI SALİH,ÖZEKE VİLDAN (2020). ANLAMLANDIRMADAN ANLAMAYA BİR ALANIN FELSEFESİNE DOĞRU: “YENİDEN ÖĞRETMEYİ ÖĞRENMEK” KİTABI ÜZERİNE BİR İNCELEME. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 10(2), 608-617. (Yayın No: 6413632)
5.BARDAKCI SALİH,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA (2020). Teachers and Interactive White Boards: A Qualitative Investigation in the Margin of Technophobia. Australian Educational Computing, 35(1), 1-27. (Yayın No: 6423533)
6.Alkın Serdar,BARDAKCI SALİH,İLHAN TAHSİN (2020). An Investigation of the Associations between theQuality of Social Relationships and SmartphoneAddiction in High School Students. ADDICTA: The Turkish Journal on Addictions, 7(1), 29-40., Doi: 10.5152/addicta.2020.19074 (Yayın No: 6193423)
7.BARDAKCI SALİH,ALKAN MUHAMMET FATİH (2019). Investigation of Turkish preservice teachers’ intentions to use IWB in terms of technological and pedagogical aspects. Education and Information Technologies, 24(5), 2887-2907., Doi: 10.1007/s10639-019-09904-4 (Yayın No: 4980260)
8.BARDAKCI SALİH (2019). Exploración del uso educativo de YouTube por parte de estudiantes de bachillerato (Bardakcı, S. (2019). Exploring high school students’ educational usage of YouTube. The International Review of Open and Distributed Learning, 20(2), 260-278 çalışmasının İspanyolca çevirisidir).. Revista Mexicana de Bachillerato a Distancia, 11(22), (Yayın No: 6074563)
9.KURT ADİLE AŞKIM,SARSAR FIRAT,FİLİZ OZAN,TELLİ ESRA,ORHAN GÖKSÜN DERYA,BARDAKCI SALİH (2019). Teachers’ use of Web 2.0: Education Bag Project Experiences. Malaysian Online Journal of Educational Technology, 7(4), 110-125., Doi: 10.17220/mojet.2019.04.008 (Yayın No: 5290319)
10.BARDAKCI SALİH (2019). Exploring High School Students’xx Educational Use of YouTube. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 20(2), 260-278., Doi: 10.19173/irrodl.v20i2.4074 (Yayın No: 5048531)
11.KILIÇER KEREM,BARDAKCI SALİH,ARPACI İBRAHİM (2018). Investigation of Emerging Technology Usage Characteristics as Predictors of Innovativeness. Contemporary Educational Technology, 9(3), 225-245., Doi: 10.30935/cet.444100 (Yayın No: 4308537)
12.AKGÜL VARDAR Funda,BARDAKCI SALİH,ŞENOCAK ERDAL (2018). Okul Ortamı Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması ve ön psikometrik özellikleri.. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 21-41. (Yayın No: 4644704)
13.BARDAKCI SALİH,SARIKAYA YUSUF,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL (2018). Sosyal Ağ Öz Yeterlik Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 4(2), 60-72. (Yayın No: 4379520)
14.Korkmaz Ozan,İLHAN TAHSİN,BARDAKCI SALİH (2018). AN INVESTIGATION OF SELF-EFFICACY, LOCUS OF CONTROL, AND ACADEMIC PROCRASTINATION AS PREDICTORS OF ACADEMIC ACHIEVEMENT IN STUDENTS DIAGNOSED AS GIFTED AND NON-GIFTED. European Journal of Education Studies, 4(7), 173-192., Doi: 10.5281/zenodo.1253354 (Yayın No: 4379517)
15.BARDAKCI SALİH,ARSLAN ÖMER,CAN YAFES (2018). Online Learning and High School Students: A Cultural Perspective. Turkish Online Journal of Distance Education, 19126-146., Doi: 10.17718/tojde.471909 (Yayın No: 4379523)
16.BARDAKCI SALİH,ARSLAN ÖMER,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA (2018). How scholars use academic social networking services. Information Development, 34(4), 334-345., Doi: 10.1177/0266666917712108 (Yayın No: 3708740)
17.BARDAKCI SALİH (2018). An application of corresponding fields model for understanding exclusion in online social networks. Journal of Computing in Higher Education, 30(2), 386-405., Doi: 10.1007/s12528-017-9162-0 (Yayın No: 3679795)
18.ERDEM AHMET,BARDAKCI SALİH,ERDEM ŞEFİKA (2018). Receiving online psychological counseling and its causes: A structural equation model. Current Psychology, 37(3), 591-601., Doi: 10.1007/s12144-016-9542-z (Yayın No: 3191567)
19.BARDAKCI SALİH,ARSLAN ÖMER,ULUHAN BÜŞRA,CAN YAFES (2018). Derse Bağlanma Üzerine Sosyokültürel Bir İnceleme. Hacettepe University Journal of Education, 33(2), 518-553., Doi: 10.16986/HUJE.2017031576 (Yayın No: 3655624)
20.ALAKURT TURGAY,BARDAKCI SALİH (2017). Seeing Google through the Eyes of Turkish Academicians. Turkish Online Journal of Distance Education, 18(3), 105-119., Doi: 10.17718/tojde.328940 (Yayın No: 3709149)
21.Al Lily Abdulrahman E,Foland Jed,Stoloff David,GÖĞÜŞ AYTAÇ,Erguvan Inan Deniz,Awshar Mapotse Tomé,Tondeur Jo,Hammond Michael,Venter Isabella M,Jerry Paul,Vlachopoulos Dimitrios,Oni Aderonke,Liu Yuliang,Badosek Radim,de la Madrid M C Lopez,Mazzoni Elvis,Lee Hwansoo,Kinley Khamsum,Kalz Marco,Sambuu Uyanga,Bushnaq Tatiana,Pinkwart Niels,Nafisat Afolake Adedokun-Shittu,Zander Pär-Ola Mikael,Oliver Kevin,Pombo Lúcia Maria,Sali Jale Balaban,Gregory Sue,Tobgay Sonam,Joy Mike,Elen Jan,Jwaifell Mustafa Odeh,Said Mohd Nihra H M,Al-Saggaf Yeslam,Naaji Antoanela,White Julie,Jordan Kathy,Jackie Gerstein,YAPICI İBRAHİM ÜMİT,Sanga Camilius,Nleya Paul T,Sbihi Boubker,Lucas Margarida Rocha,Mbarika Victor,Reiners Torsten,Schön Sandra,Sujo-Montes Laura,Santally Mohammad,Häkkinen Päivi,Abdulkarim Al Saif,Gegenfurtner Andreas,Schatz Steven,Vigil Virginia Padilla,Tannahill Catherine,Siria Padilla Partida,Zhang Zuochen,Charalambous Kyriacos,Moreira António,Coto Mayela,Laxman Kumar,Helen Sara Farley,Gumbo Mishack T,ŞİMŞEK ALİ,E M Ramganesh,Birzina Rita,Player-Koro Catarina,Dumbraveanu Roza,Ziphorah Mmankoko,Mohamudally Nawaz,Thomas Sarah,Romero Margarida,Nirmala Mungamuru,Cifuentes Lauren,Osaily Raja Zuhair,Omoogun Ajayi Clemency,SEFEROĞLU SÜLEYMAN SADİ,ELÇİ ALEV,Edyburn Dave,Moudgalya Kannan,Ebner Martin,Bottino Rosa,Khoo Elaine,Pedro Luis,Buarki Hanadi,Román-Odio Clara,Qureshi Ijaz A,Khan Mahbub Ahsan,Thornthwaite Carrie,Kerimkulova Sulushash,Downes Toni,Malmi Lauri,BARDAKCI SALİH,Jamil Itmazi,Rogers Jim,Soonil DDV Rughooputh,Akour Mohammed Ali,Henderson J Bryan,de Freitas Sara,Schrader PG (2017). Academic domains as political battlegrounds. Information Development, 33(3), 270-288., Doi: 10.1177/0266666916646415 (Yayın No: 3832014)
22.ALKAN MUHAMMET FATİH,BARDAKCI SALİH (2017). Ortaöğretim öğrencilerinin sosyal ağlardan öğrenme biçimleri: Nitel bir inceleme. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(3), 1221-1238. (Yayın No: 3709205)
23.ARPACI İBRAHİM,KILIÇER KEREM,BARDAKCI SALİH (2015). Effects of security and privacy concerns on educational use of cloud services. Computers in Human Behavior, 4593-98., Doi: 10.1016/j.chb.2014.11.075 (Yayın No: 1809712)
24.BARDAKCI SALİH,ALAKURT TURGAY,KESER HAFİZE (2014). Çevrimiçi öğrenme ortamında öğrencirol ve davranışları. Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal of Education, 29(1), 47-60. (Yayın No: 1077505)
25.BARDAKCI SALİH,ÇALIŞKAN ERKAN (2012). Sosyal etkileşim alanı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal of Education, 42(2012), 84-95. (Yayın No: 85905)
26.BARDAKCI SALİH,BALOĞLU MUSTAFA (2012). İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan okul yöneticilerinin işkoliklik eğilimleri. Egitim ve Bilim-Education and Science, 37(164), 45-56. (Yayın No: 85930)
27.ALAKURT TURGAY,BARDAKCI SALİH,KESER HAFİZE (2012). ICT Student Teachers Jugments and Justification about Ethical Issues. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 3(4), 52-67. (Yayın No: 697707)
28.BAŞOL GÜLŞAH,BARDAKCI SALİH (2008). Eğitim değerlerindeki farklılaşmalar konusunda öğretmen değerlerine yönelik bir çalışma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 8(2), 439-480. (Yayın No: 85888)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.CAN YAFES,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA,BARDAKCI SALİH (2020). Başarı Duyguları Anketinin Türk Kültürüne Uyarlanması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(2), 673-693., Doi: 10.24106/kefdergi.697110 (Yayın No: 6139517)
2.YETİK SERAP,AKYÜZ HALİL İBRAHİM,BARDAKCI SALİH (2020). Eğitim Fakültelerinde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının GüncelTeknolojilere İlişkin Farkındalıkları ve Yararlanma Durumları. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 164-192. (Yayın No: 6222957)
3.BARDAKCI SALİH (2018). ”DİJİTAL YAŞAMDA ÇOCUK” KİTABI ÜZERİNE BİR İNCELEME. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8(2), 232-242. (Yayın No: 4333383)
4.BARDAKCI SALİH,KILIÇER KEREM,ÖZEKE VİLDAN (2017). Türkiye’de BÖTE bölümleri: 2015-2016 yıllarına ilişkin bir durum tespit çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(2), 123-148., Doi: 10.17943/etku.286627 (Yayın No: 3835704)
5.ALAKURT TURGAY,BARDAKCI SALİH,KESER HAFİZE (2013). ICT student teachers’ judgments and justifications about ethical issues. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 3(4), 52-67. (Yayın No: 86029)
6.TEKER NECMETTİN,BARDAKCI SALİH,NUMANOĞLU GÜLCAN,KURT MEHMET (2012). Öğrencilerinin gözüyle Prof. Dr. Cevat ALKAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45(2), 297-324. (Yayın No: 85974)
7.ÇALIŞKAN ERKAN,BARDAKCI SALİH,TEKER NECMETTİN (2011). Çevrimiçi öğrenme ortamlarında algılanan sosyalleşme ölçeğinin bilgisayar destekli ortaklaşa öğrenme ortamlarına yönelik yapı geçerliği. Miili Eğitim, 40(191), 243-256. (Yayın No: 85842)
8.BARDAKCI SALİH (2010). Çevrimiçi öğrenme ortamında algılanan sosyalleşme ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 43(1), 17-39. (Yayın No: 85866)
9.BALOĞLU MUSTAFA,BARDAKCI SALİH (2010). Güncellenmiş Öğrenci Yaşamı Stres Envanteri nin Türkçeye uyarlanması dil geçerliği ve ön psikometrik incelemesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(33), 57-70. (Yayın No: 85856)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ULUDAĞ GONCA,BARDAKCI SALİH,Yıldız Ömer Faruk,TUNÇ YASİN,AKKOYUNLU BUKET,NASIR VESİLE ASLIHAN,ERCAN SİNA,ELMAS MUZAFFER (2020). Assessing student’ learning online: It’s more than testing. The 12th Higher Education International Conference on Teaching and Learning Quality Assurance in Higher Education Under The Pandemic (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6630139)
2.ALAKURT TURGAY,AKYÜZ HALİL İBRAHİM,BARDAKCI SALİH,YETİK SERAP,KESER HAFİZE (2017). Yeni Öğrenme Kültüründe Mobil Eğitim Araçlarının Kullanılma Durumları. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3519900)
3.BARDAKCI SALİH,SARIKAYA YUSUF,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL (2017). Sosyal ağ öz- yeterlik ölçeği güvenirlik ve geçerlik çalışması: İlk psikometrik bulgular. International Congress on Political, Economic And Social Studies (Özet Bildiri) (Yayın No:3557823)
4.BARDAKCI SALİH,DERYAKULU DENİZ,AKKOYUNLU BUKET,ERDEM MUKADDES (2019). Azerbaycan’ın uluslararası bilimsel yayınlarının iş birliği ve içerik açısından incelenmesi: bir bilim haritalama çalışması. Azərbaycan və Türkiyə Universitetləri: təhsil, elm, texnologiya” I Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans / Azerbaycan veTürkiye Üniversiteleri Eğitim, Bilim, Teknoloji. I. Uluslararası Bilimsel-Uygulamalı Konferans (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5765931)
5.DERYAKULU DENİZ,BARDAKCI SALİH,ATAL DENİZ (2011). The relationship between high school students educational internet use self efficacy beliefs and their views about educational usage of Facebook. 5th International Guide Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:347642)
6.AKKOYUNLU BUKET,BARDAKCI SALİH (2019). Üniversitelerin değişen yüzü ve yeni görevleri. Azərbaycan və Türkiyə Universitetləri: təhsil, elm, texnologiya” I Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans / Azerbaycan veTürkiye Üniversiteleri Eğitim, Bilim, Teknoloji. I. Uluslararası Bilimsel-Uygulamalı Konferans (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5766013)
7.KURT ADİLE AŞKIM,SARSAR FIRAT,TELLİ ESRA,BARDAKCI SALİH (2018). Telgisizlik ve Gelişmeleri Kaçırma Korkusu: BÖTE Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma.. 12th International Computer Education and Instructional Technology Symposium(ICITS) (Özet Bildiri) (Yayın No:4488798)
8.BARDAKCI SALİH,ALAKURT TURGAY,AKYÜZ HALİL İBRAHİM,YETİK SERAP (2010). Pre service teachers and technology gender technology experience beliefs and predisposition to technophobia. 9th International Internet Education Conference Exhibition (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:347725)
9.YETİK SERAP,BARDAKCI SALİH,ALAKURT TURGAY,AKYÜZ HALİL İBRAHİM (2010). Social legal and professional issues of computer teachers in Türkiye. 9th International Internet Education Conference Exhibition (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:347790)
10.ALAKURT TURGAY,AKYÜZ HALİL İBRAHİM,YETİK SERAP,BARDAKCI SALİH (2010). Qualifications of social and human sciences online journals in Türkiye. 9th International Internet Education Conference Exhibition (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:347830)
11.ÇEVİK VİLDAN,BARDAKCI SALİH (2014). Sosyal Ağlarda Duygu Paylaşımı Genç Yetişkinlerin Duygusal Simge Kullanım Amaç ve Davranışları Üzerine Bir İnceleme. International Conference on New Trends in Educational Technology (INTET’ 14) (Özet Bildiri) (Yayın No:2590863)
12.AKKOYUNLU BUKET,AKSU YILDIRIM SİBEL,BARDAKCI SALİH,AVŞAROĞLU ERKAN MÜRŞİDE DİLEK,ULUDAĞ GONCA,GÜNDÜZ ABDULLAH YASİN,Koçer Ayhan,ELMAS MUZAFFER (2020). Do Turkish Universities’ Undergraduate Programs Build Generation Z Competencies?. INQAAHE Forum 2020 (The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE)) (Özet Bildiri) (Yayın No:6587623)
13.AKYÜZ HALİL İBRAHİM,BARDAKCI SALİH,YETİK SERAP,KESER HAFİZE (2018). Öğretmen Adaylarının Bilişimsel Düşünme Öğretimine İlişkin Algıları ve Mesleki Hazırbulunuşluk Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4507428)
14.ÇOBANOĞLU Latif,BARDAKCI SALİH (2019). Öğretmenlerde Çevrimiçi Bilgiye Erişim Yolları ve Eleştirel Düşünme Becerileri İlişkisi. 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu ICITS2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5048556)
15.ÇAĞLAR AYŞE,BARDAKCI SALİH (2019). INSTAGRAM, eğitseletkinlikler: ÇOK RENKLİ, ÇOK SESLİ, EĞLENCELİ. PEKİ YA DOĞRULUK?. 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5048581)
16.KILIÇER KEREM,BARDAKCI SALİH,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA,AKBULUT CANSEL,ÖZDEM YILMAZ YASEMİN (2018). Öğretmen Adaylarının 3B Öğretim Materyali Tasarım Deneyimlerinin Problem Çözme, Soyut Akıl Yürütme ve Üç Boyutlu Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi (The Effect of Preservice Teachers’ 3D Instructional Material Design Experiences on Their Problem Solving, Abstract Reasoning, and 3D Thinking Skills). 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS’18) (Özet Bildiri) (Yayın No:4263397)
17.AKYÜZ HALİL İBRAHİM,YETİK SERAP,BARDAKCI SALİH,ALAKURT TURGAY,NUMANOĞLU GÜLCAN,KESER HAFİZE (2012). Teacher Candidates Social Network Usage Tendencies A Qualitative Investigation. 4th World Conference of Educational Sciences (WCES) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:346531)
18.KILIÇER KEREM,BARDAKCI SALİH,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA,AKBULUT CANSEL,ÖZDEM YILMAZ YASEMİN (2018). Öğretmen Adaylarının 3B Öğretim Materyali Tasarım Deneyimlerinin Problem Çözme, Soyut Akıl Yürütme ve Üç Boyutlu Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi. 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS’18) (Özet Bildiri) (Yayın No:4328400)
19.CAN YAFES,BARDAKCI SALİH,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2018). Sınav Duyguları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması. 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4704557)
20.BARDAKCI SALİH, AKKOYUNLU BUKET, AKSU YILDIRIM SİBEL, KOZANOĞLU MEHMET DENİZ, ULUDAĞ GONCA, AVŞAROĞLU ERKAN MÜRŞİDE DİLEK, NASIR VESİLE ASLIHAN, ERCAN SİNA, ELMAS MUZAFFER (2018). The Supporting Role of Quality Agencies for a Sustainable QA System: The Training Model in the "New Normal Environment" . INQAAHE Conference 2021 - Re-Imagining Higher Education Quality in an Age of Uncertainty (Özet Bildiri) (Yayın No:7105086)
21.YETİK SERAP,BARDAKCI SALİH,AKYÜZ HALİL İBRAHİM,KESER HAFİZE (2018). Yeni Öğrenme Kültürü ve Kahramanları: Kimleri Takip Ediyoruz?. 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5477505)
22.DERYAKULU DENİZ,BÜYÜKÖZTÜRK ŞENER,BARDAKCI SALİH (2018). Relationships among thinking styles epistemological beliefs and magical ideation. The International Journal of Arts Sciences (IJAS) Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:347581)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.BARDAKCI SALİH,ALKAN MUHAMMET FATİH (2017). Öğretmen adaylarının etkileşimli akıllı tahta kullanım niyetlerinin teknolojik ve pedagojik açıdan incelenmesi. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3822107)
2.ALKIN SERDAR,BARDAKCI SALİH,İLHAN TAHSİN (2017). Lise Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı ve Nedenleri: Sosyo-psikolojik Bir İnceleme. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu (UETS-2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3657214)
3.BARDAKCI SALİH,BARDAKCI AHMET,gökbulut bardakcı filiz (2014). İskilipli Olmak”: İskilip Kent Kültürü Üzerine Olgubilimsel Bir İnceleme. Her Yönüyle İskilip Sempozyumu: Dünü, Bugünü, Yarını (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3965201)
4.BARDAKCI SALİH,BALOĞLU MUSTAFA (2005). Eğitim yöneticilerinin öz değerlerinin betimlenmesi. 14. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:348172)
5.BARDAKCI SALİH,KOCADAĞ TUĞBA (2016). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Teknoloji Metaforları Determinist Bakışa Dayalı Bir İnceleme. 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3192026)
6.KOCADAĞ TUĞBA,BARDAKCI SALİH (2016). Öğretmen Adaylarının Gelecek Zaman Perspektifleri Karar Verme Stilleri ve Dijital Vatandaşlık Becerisi İlişkileri. 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3192089)
7.BARDAKCI SALİH,ARSLAN ÖMER (2016). Lise Öğrencilerinin İngilizce Dersine Bağlanma Durumları ve Okul Sınıfın Sosyal Etkileşim Örüntüsü İlişkilerinin İncelenmesi. 4. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3192515)
8.BALOĞLU MUSTAFA,BARDAKCI SALİH (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının stres kaynakları ve strese karşı gösterdikleri tepkilerin incelenmesi. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:348106)
9.ALAKURT TURGAY,AKYÜZ HALİL İBRAHİM,BARDAKCI SALİH,YETİK SERAP,KESER HAFİZE (2017). Yeni Öğrenme Kültüründe Mobil Eğitim Araçlarının Kullanılma Durumları. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS) (Özet Bildiri) (Yayın No:3544733)
10.TEKER NECMETTİN,BARDAKCI SALİH,NUMANOĞLU GÜLCAN,KURT MEHMET (2011). Öğrencilerinin Gözüyle Prof Dr Cevat ALKAN. 5. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:346828)
11.BARDAKCI SALİH (2015). Sosyal Ağların Eğitsel Amaçlı Kullanımı Sosyokültürel Bağlamda Bir Modelleme Çalışması. IX. Uluslar arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1809848)
12.BARDAKCI SALİH,AKYÜZ HALİL İBRAHİM,YETİK SERAP,KESER HAFİZE (2014). Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Eğilimleri Üzerine Sosyokültürel Bir İnceleme. VIII. Uluslar arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:2590868)
13.KILIÇER KEREM,BARDAKCI SALİH (2017). Ortaokul öğretmenlerinin teknoloji destekli öğretim süreçlerinin çokseslilik bağlamında incelenmesi. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3822234)
14.BALOĞLU MUSTAFA,BARDAKCI SALİH (2006). Güncellenmiş Öğrenci Yaşamı Stres Envanterinin Türkçeye uyarlanması dil geçerliği ve psikometrik incelemesi. 15. Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:348278)
15.BAŞOL GÜLŞAH,BARDAKCI SALİH (2006). Cumhuriyet öğretmenleri bakış açısından eğitim değerlerinde olan değişimlerin değerlendirilmesi. 15. Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:348370)
16.BARDAKCI SALİH,BARDAKCI AHMET,GÖKBULUT BAYRAM,BARDAKCI FİLİZ (2014). “İskilipli Olmak”: İskilip Kent Kültürü Üzerine Olgubilimsel Bir İnceleme. Her Yönüyle İskilip: Dünü, Bugünü, Yarını (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6254460)
17.ATAL DENİZ,BARDAKCI SALİH,ZEREYAK ERTAN (2012). Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin İşkoliklik Düzeyleri. 6. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:347519)
18.BARDAKCI SALİH,KILIÇER KEREM,ÇEVİK VİLDAN (2015). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümlerinin BİT Altyapılarına Yönelik Bir İnceleme. 3. Uluslar arası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1809880)
19.BARDAKCI SALİH,GÖKBULUT FİLİZ,BARDAKCI AHMET,GÖKBULUT BAYRAM (2016). “İskilipli Olmak”: İskilip Kent Kültürü Üzerine Olgubilimsel Bir İnceleme. Her Yönüyle İskilip: DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3818564)
20.BARDAKCI AHMET,BARDAKCI SALİH,GÖKBULUT BAYRAM,GÖKBULUT FİLİZ (2016). Turizm İçin Nelerimiz Var?İskilip Turizminde Öne Çıkarılması Gerekenler. Her Yönüyle İskilip: DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI” Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3818506)
21.BARDAKCI SALİH,ARSLAN ÖMER,KOCADAĞ TUĞBA (2017). How Turkish Academicians Participate in and Use Academic Social Networking. III. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:3192185)
22.BARDAKCI SALİH,KOCADAĞ TUĞBA,ARSLAN ÖMER (2017). From Real to Virtual Sense The Relationships between Gaming Motivation Magical Ideation and Loneliness. III. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:3192155)
23.AKYÜZ HALİL İBRAHİM,YETİK SERAP,BARDAKCI SALİH,NUMANOĞLU GÜLCAN (2013). Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Öğrenci Algıları Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği. VII. Uluslar arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:347127)
24.AKYÜZ HALİL İBRAHİM,KURT MEHMET,BARDAKCI SALİH,KESER HAFİZE (2013). Öğretim Elemanlarının Etkileşimli Tahta Kullanımının Teknoloji Kabul Modeli ile İncelenmesi Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği. VII. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:347231)
25.BARDAKCI SALİH,ÇAYCI DİLARA,ÇÖLKESEN DERYA,ALKAN MUHAMMET FATİH (2017). Öğretmenlerde Bilgi ve Eğitimin Doğasına İlişkin Düşünce ve Yapılandırmacılığa İlişkin İnanç İlişkisi. 5. Uluslar arası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi: Temel Eğitimde Program Çalışmaları (Özet Bildiri) (Yayın No:3655629)
26.BARDAKCI SALİH,ARSLAN ÖMER,CAN YAFES (2017). Lise öğrencilerinin çevrimiçi öğrenme etkinliklerine ilişkin görüşleri: Kültürel bir inceleme. 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3657383)
27.YETİK SERAP,AKYÜZ HALİL İBRAHİM,BARDAKCI SALİH (2017). Öğretmen eğitiminde yeni teknolojiler: Öğretim üyesi görüşlerine dayalı bir inceleme. 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri e Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3657410)
28.BARDAKCI SALİH,YETİK SERAP,AKYÜZ HALİL İBRAHİM,KESER HAFİZE,ALAKURT TURGAY (2017). Ortaokul öğrencileri ve etkileşimli akılı tahta: Sosyal, psikolojik ve teknolojik değişkenlere dayalı bir inceleme. IVth International Euroasian Educational Research Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3557820)
29.YETİK SERAP,BARDAKCI SALİH,AKYÜZ HALİL İBRAHİM,KESER HAFİZE,NUMANOĞLU GÜLCAN,ALAKURT TURGAY (2017). Siber zorbalığa maruz kalma durumunun benlik algısı ve toplumsal aidiyete etkisi. IVth International Euroasian Educational Research Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3557821)
30.BARDAKCI SALİH (2008). Eğitim yöneticilerinin internet kullanımına ilişkin tutumlarının belirlenmesi. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:347973)
31.BARDAKCI SALİH (2008). Mesleki teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin bilgi kavramı ve bilişim teknolojilerine ilişkin algıları ve anlamlandırmaları. I. Ulasal Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:346931)
32.EŞGİ NECMİ,BARDAKCI SALİH (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayara ilişkin tutumlarının belirlenmesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi örneği. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:348030)
33.BARDAKCI SALİH,AKYÜZ HALİL İBRAHİM,KUKUL VOLKAN,SOLAR BARAN (2008). Görme engellilerde bilgisayar okuryazarlığı eğitimi fırsatlar engeller ve çeşitli sivil faaliyetler. Türkiye Bilişim Derneği Bilişim 08 Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:347883)
34.AKYÜZ HALİL İBRAHİM,YETİK SERAP,BARDAKCI SALİH (2008). Öğretmen adaylarının mobil öğrenmeye ilişkin algıları. 1. Uluslar arası Dijital Yaşam Ortamları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1809949)
35.BARDAKCI SALİH,ATAL DENİZ,DERYAKULU DENİZ (2008). Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri. 6. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:347363)
36.BARDAKCI SALİH,KOCADAĞ TUĞBA,ARSLAN ÖMER (2008). Öğretmen ve Etkileşimli Akıllı Tahta Teknofobik Eğilimler Üzerine Bir İnceleme. 4. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3192555)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Bilişim teknolojilerinin eğitime entegrasyonu: Farklı amaç, politika, uygulama, etki ve eleştiriler üzerine bir inceleme. (2017)., BARDAKCI SALİH,KESER HAFİZE, Nobel Akademik Yayıncılık, Sayfa Sayısı: 336, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3447213)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Dijital Teknoloji Aracılı Düşünme Öğretimi (2020)., KESER HAFİZE,BARDAKCI SALİH, Pegem Akademi, Editör: Mukaddes Erdem, Fırat Sarsar, ISBN: 978-625-7880-99-2, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6563677)
2.Eğitim Teknolojileri Okumaları 2020 (2020)., AKKOYUNLU BUKET,BARDAKCI SALİH,DAĞHAN GÖKHAN, Pegem Akademi, Editör: H. Ferhan Odabaşı, Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman, Sayfa Sayısı: 806, ISBN: 9786257228626, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6781431)
3.Eğitim Teknolojileri Okumaları 2020 (2020)., DERYAKULU DENİZ,BARDAKCI SALİH,AKKOYUNLU BUKET, Pegem Akademi, Editör: H. Ferhan Odabaşı, Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman, Sayfa Sayısı: 806, ISBN: 9786257228626, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6781484)
4.Eğitim Teknolojileri Okumaları 2019 (2019)., BARDAKCI SALİH,YILMAZ SOYLU MERYEM,DERYAKULU DENİZ,AKKOYUNLU BUKET, Pegem Akademik Yayıncılık, Editör: Aytekin İşman, H. Ferhan Odabaşı, Buket Akkoyunlu, Sayfa Sayısı: 704, ISBN: 978-605-037-061-4, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5766215)
5.Eğitim Teknolojileri Okumaları 2018 (2018)., BARDAKCI SALİH,KILIÇER KEREM,AKBULUT CANSEL,ÇAĞLAR AYŞE,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA, Pegem Akademi, Editör: Akkoyunlu Buket, İşman Aytekin, Odabaşı Hatice Ferhan, Sayfa Sayısı: 21, ISBN: 978-605-241-510-8, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4328385)
6.Öğretim Teknolojilerinin Temelleri (2018)., BARDAKCI SALİH, Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: Kurt, Adile Aşkım, Sayfa Sayısı: 187, ISBN: 978-605-7928-32-0, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4644325)
7.22. yüzyılda eğitim (2018)., BARDAKCI SALİH, Pegem Akademik Yayıncılık, Editör: Tüzel İşeri, Emel, Sayfa Sayısı: 186, ISBN: 978-605-241-521-4, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4644482)
8.Eğitim teknolojileri okumaları 2016 (2016)., ÖZEKE VİLDAN,BARDAKCI SALİH,KILIÇER KEREM, Tojet, Sakarya Universitesi Yayınları, Editör: Aytekin İşman, H. Ferhan Odabaşı, Buket Akkoyunlu, Sayfa Sayısı: 733, ISBN: 978-605-318-448-5, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3193666)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.118B005-Eğitim Çantası: Web 2.0 Araçlarının Eğitimde Kullanımı, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 10.04.2018-24.01.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Öğretmen Adaylarının Üç Boyutlu Öğretim Materyali Tasarımına Dayalı Yenilikçi Öğretmenlik Uygulaması Deneyimlerinin İncelenmesi (Proje No: 2017/36), Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 02.05.2017-16.08.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2019Akademik UzmanYÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BAŞKANLIĞI
2006-2007Bilişim Teknolojileri Alan ŞefiBafra Endüstri Meslek Lsisesi
2004-2006Bilgisayar Bölüm ŞefiBafra Endüstri Meslek Lsisesi
2003-2004Bilgisayar ÖğretmeniBafra Endüstri Meslek Lsisesi
Kurs
1.4. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar (Çocuk ve Bilişim) Sempozyumu, Çocuk ve gençlere yönelik çevrimiçi tehdit unsurları, tedbir ve mücadele yol ve yaklaşımları, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, Kurs, 24.04.2012-25.04.2012 (Ulusal)
2.4. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Lisanüstü eğitimde sorunlar, sorunlara farklı yaklaşımlar ve çözüm önerileri, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kurs, 19.10.2009-21.10.2009 (Ulusal)
3.1. Uluslararası SABAK Kongresi, ”Akreditasyon ve Paydaşları” konulu oturumda oturum eş başkanlığı, Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği, Kurs, 17.10.2019-19.10.2019 (Ulusal)
Çalıştay
1.2023 Vizyonunda Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünün Önemi ve Geleceği, BÖTE Bölümlerinin geleceğine ilişkin ortak bir yönelim belirlenmesi ve yol haritası oluşturulması, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Çalıştay, 24.02.2020-24.02.2020 (Ulusal)
2.Turkey-UK Workshop on Quality in Higher Education, Improving the process and reliability of national quality systems., Organised by the Turkish Higher Education Quality Council and the British Council., Çalıştay, 14.01.2020-14.01.2020 (Uluslararası)
3.STEAM ÖĞRETMENLER KONFERANSI 2018-EĞİTSEL WEB.2.0 ÇALIŞTAYI, Katılımcılara eğitsel Web.2.0 uygulamalarının (Edmodo, Edpuzzle, Toondo, Quizizz vb.) kullanımı ve öğretimsel süreçlerle kaynaştıtılmasına ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırılması., Özel Arı Okulları, Çalıştay, 08.12.2018-08.12.2018 (Ulusal)
4.Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Bir Profesyonel Olarak Öğretmen Çalıştayı, Öğretmenlik mesleğinin bir profosyonel meslek olarak bilşenleri, gerekleri ve öğretmen yetiştirme sürfecine yansımaları, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Çalıştay, 01.03.2010-03.03.2010 (Ulusal)
5.Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitim Fakültelerinde Lisans ve Lisanüstü Eğitimin İrdelenmesi Çalıştayı, Eğitim bilimleri alanındaki lisans ve lisansüstü eğitim süreçlrinin incelenmesi, irdelenmesi. Sorunlar ve çözüm önerilerinin tartışılması, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Çalıştay, 01.03.2009-03.03.2009 (Ulusal)
6.Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Türkiye Cumhuriyeti’nde Eğitimin Çağdaş Değerlerle İrdelenmesi Çalıştayı., Eğitim ve 21.yüzyıl becerileri, bilgi toplumu yeterlikleri gibi çağdaş yetkinlikler ilişkilerinin yeniden gözden geçirilmesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Çalıştay, 01.03.2008-03.03.2008 (Ulusal)
Sertifika
1.Dijital Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı, Dijital bilgi okuryazarlığı, bilgi güvenliği ve bilişim etiği, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sertifika, 25.09.2012-26.09.2012 (Ulusal)
2.Yapısal Eşitlik Çalıştayı, Yapısal eşitlik modellemesinin kuramsakl temelleri ve bilgisayarlı analiz süreçleri, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sertifika, 19.10.2010-21.10.2010 (Ulusal)