GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ALTUĞ ÇAĞATAYž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Altuğ ÇAĞATAY

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

altug.cagatay@gop.edu.tr - altugcagatay@gmail.com

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

 

Bölüm

 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gazi Üniversitesi (2014- )

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Hastane İşletmeciliği Anabilim Dalı

YÜKSEK LİSANS, Gazi Üniversitesi (2010- 2012)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Büro Yönetimi Eğitimi (Yl) (Tezli)

LİSANS, Gazi Üniversitesi (2005- 2009)

Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi - Büro Yönetimi Eğitimi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

YÜKSEK LİSANS, "İş-Aile Çatışmasının Çalışanların İş Performanslarına Etkisinin Belirlenmesi: Ankara'daki Özel Eğitim Kurumlarında Bir Uygulama", Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2012

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Yönetim ve Strateji

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Almus Meslek Yüksekokulu/ Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölümü/ Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Pr., (2012- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

Bilgi Yönetimi, Önlisans, (2017-2018)

Çatışma Yönetimi, Önlisans, (2017-2018)

İletişim, Önlisans, (2017-2018)

Hastane Yönetimi Ve Organizasyonu, Önlisans, (2017-2018)

Yönetici Asistanlığı, Önlisans, (2017-2018)

Kalite Yönetimi Ve Güvencesi, Önlisans, (2017-2018)

Yönetim Ve Organizasyon, Önlisans, (2017-2018)

Örgütsel Davranış, Önlisans, (2017-2018)

Bilgi Ve İletişim Teknolojileri, Önlisans, (2015-2016)

Teknoloji Kullanımı, Önlisans, (2015-2016)

Sekreterlik Bilgisi, Önlisans, (2015-2016)

Bilgisayar Büro Programları, Önlisans, (2015-2016)

Hastane Yönetimi Ve Organizasyonu, Önlisans, (2015-2016)

Ofis Programları, Önlisans, (2015-2016)

Klavye I, Önlisans, (2015-2016)

Yönetim Organizasyon, Önlisans, (2015-2016)

İletişim, Önlisans, (2015-2016)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÇAĞATAY ALTUĞ, (2017). "Managers’ Opinions On Effects Of Corporate Entrepreneurship Factors On The Performances Of Health Institutions: Tokat Sample", Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(4), 627-637. (Yayın No: 3926389)

KENDİRLİ SELÇUK,ÇANKAYA MUHAMMET,ÇAĞATAY ALTUĞ, (2017). "Analysıs Of Causalıty Of The Foreıgn Dırect Investment Wıth Economıc Growth: Applıcatıon Of Turkey", People: International Journal Of Social Sciences, 3(1), 612-628., Doi: 10.20319/pijss.2017.s31.612623 (Yayın No: 4113445)

KENDİRLİ SELÇUK,ÇANKAYA MUHAMMET,ÇAĞATAY ALTUĞ, (2017). "The Effects Of Global Economıc Crısıs Of 2008 To Fınancıal Statements And Lıquıdıty Ratıos Whıch Companıes Are Settled In Bıst Energy Sector (2005-2013 Term Revıew)", Journal Of Economic Development, Environment And People, 6(1), 6-21. (Yayın No: 4113256)

ÖZTÜRK ZEKAİ,Kızılkaya Selman,ÇAĞATAY ALTUĞ, (2016). "Students’Xx Opınıons Regardıng Strategıc Management Course’S Instructed In The Graduate Programs Level Of Gaınıng Qualıfıed Employee To Busıness: A Study At Gazı Unıversıty", International Online Journal Of Education And Teaching, 3(3), 173-184. (Yayın No: 4193977)

UYGUR AKYAY,ÇAĞATAY ALTUĞ, (2015). "Nepotism İn Impact Employee Performance Evaluation Form With Family Business", International Journal Of Management Sciences, 5(2), 136-146. (Yayın No: 4193982)

ÇAĞATAY ALTUĞ,IŞIK YUSUF,KARSLIOĞLU İDRİS, (2014). "Bireylerin Yaşadığı İş – Aile Çatışmasının Iş Performansına, Aile Tatminine Ve Aile Ortamina Etkisi", Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi, 2(1), 64-83. (Yayın No: 4193985)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ÇAĞIRAN KENDİRLİ HÜLYA,ÇAĞATAY ALTUĞ in enterprises the conflicts effect on the administrator and employee job satisfaction and productivity. Eurasia Business and Economics Society EBES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4193997)

KENDİRLİ SELÇUK,ÇAĞATAY ALTUĞ,KARSLIOĞLU İDRİS A case Study on SME’xxs Financial Problems Study in Kars Province. EBES Eurasia Business and Economics Society (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4193996)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

ÇAĞATAY ALTUĞ AİLE İŞLETMELERİNDEKİ ÇALIŞANLARA NEPOTİZM ETKİSİ İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRME ŞEKLİ. 13. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4193999)

ÇAĞATAY ALTUĞ,DAL BERRİN,DAL TARIK İŞ YERİNDE YAŞANAN ÇATIŞMALARIN BÜRO ÇALIŞANLARINDAKİ İŞ TATMİN DÜZEYİ. 13. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4194001)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Eğitimciler İçin Bilişim Teknolojileri (2014)., ERYILMAZ SELAMİ,ÇAĞATAY ALTUĞ, Pegem Yayıncılık, Editör: Selami Eryılmaz, Hüseyin Çakır, Sayfa Sayısı: 628, ISBN: 9786053647232, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 4193993)

Eğitimciler İçin Bilişim Teknolojileri (2014)., POYRAZOĞLU OĞUZ,ÇAĞATAY ALTUĞ, Pegem, Editör: Selami Eryılmaz, Hüseyin Çakır, Sayfa Sayısı: 628, ISBN: 9786053647232, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 4193990)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"GOP Üniversitesi Öğretim Birimlerinin Bilgisayar Temelli Teknolojik Alt Yapısının Geliştirilmesi", Diğer (Ulusal), Araştırmacı, 02.05.2017-26.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"İş Kur Meslek Edindirme Projesi", DİĞER, Eğitmen (Tamamlandı)

"Kadınlar Kenti Geziyor", DİĞER (Tamamlandı)

"Meslek Edindirme Projesi", Avrupa Birliği, Uzman (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi METEK Projesi", Avrupa Birliği, Uzman (Devam Ediyor) (ULUSLARARASI)

"MEGEP Mesleki Eğitim Geliştirme Projesi", Avrupa Birliği, Uzman (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2009-2011, Bilgi İşlem Sorumlusu ve Proje Yöneticisi, EBS Teknoloji, Sistem mimarlığı, server yapımı, ağ oluşturma, avrupa birliği projeleri yöneticisi., (Ticari (Özel))

2011-2012, Danışman ve Eğitimci, Çağatay Bilgisayar ve Eğtim Danışmanlık, Eğitmenlik ve Eğitim Koordinatörlüğü, (Ticari (Özel))

2009-2012, Danışman, Kagikader, Proje Danışmanı ve Eğitim Koordinatörü, (Sivil Toplum Kuruluşu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:altug.cagatay@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2014-
Gazi Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Hastane İşletmeciliği Anabilim Dalı

Tez Adı:
Yüksek Lisans
2010-2012
Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Büro Yönetimi Eğitimi (Yl) (Tezli)

Tez Adı:İş-Aile Çatışmasının Çalışanların İş Performanslarına Etkisinin Belirlenmesi: Ankara'daki Özel Eğitim Kurumlarında Bir Uygulama
Lisans
2005-2009
Gazi Üniversitesi
Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi/Büro Yönetimi Eğitimi BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2012-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU/ BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ/ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PR.


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2017-2018)BİLGİ YÖNETİMİTürkçe3
(2017-2018)ÇATIŞMA YÖNETİMİTürkçe3
(2017-2018)İLETİŞİMTürkçe2
(2017-2018)HASTANE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONUTürkçe3
(2017-2018)YÖNETİCİ ASİSTANLIĞITürkçe4
(2017-2018)KALİTE YÖNETİMİ VE GÜVENCESİTürkçe3
(2017-2018)YÖNETİM VE ORGANİZASYONTürkçe2
(2017-2018)ÖRGÜTSEL DAVRANIŞTürkçe2
(2015-2016)BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİTürkçe1
(2015-2016)TEKNOLOJİ KULLANIMITürkçe2
(2015-2016)SEKRETERLİK BİLGİSİTürkçe2
(2015-2016)BİLGİSAYAR BÜRO PROGRAMLARITürkçe4
(2015-2016)HASTANE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONUTürkçe2
(2015-2016)OFİS PROGRAMLARITürkçe3
(2015-2016)KLAVYE ITürkçe4
(2015-2016)YÖNETİM ORGANİZASYONTürkçe2
(2015-2016)İLETİŞİMTürkçe2
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ÇAĞATAY ALTUĞ (2017). Managers’ Opinions on Effects of Corporate Entrepreneurship Factors on the Performances of Health Institutions: Tokat Sample. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(4), 627-637. (Yayın No: 3926389)
2.KENDİRLİ SELÇUK,ÇANKAYA MUHAMMET,ÇAĞATAY ALTUĞ (2017). ANALYSIS OF CAUSALITY OF THE FOREIGN DIRECT INVESTMENT WITH ECONOMIC GROWTH: APPLICATION OF TURKEY. PEOPLE: International Journal of Social Sciences, 3(1), 612-628., Doi: 10.20319/pijss.2017.s31.612623 (Yayın No: 4113445)
3.KENDİRLİ SELÇUK,ÇANKAYA MUHAMMET,ÇAĞATAY ALTUĞ (2017). THE EFFECTS OF GLOBAL ECONOMIC CRISIS OF 2008 TO FINANCIAL STATEMENTS AND LIQUIDITY RATIOS WHICH COMPANIES ARE SETTLED IN BIST ENERGY SECTOR (2005-2013 TERM REVIEW). Journal of Economic Development, Environment and People, 6(1), 6-21. (Yayın No: 4113256)
4.ÖZTÜRK ZEKAİ,Kızılkaya Selman,ÇAĞATAY ALTUĞ (2016). Students’xx Opınıons Regardıng Strategıc Management Course’s Instructed In The Graduate Programs Level Of Gaınıng Qualıfıed Employee To Busıness: A Study At Gazı Unıversıty. International Online Journal of Education and Teaching, 3(3), 173-184. (Yayın No: 4193977)
5.UYGUR AKYAY,ÇAĞATAY ALTUĞ (2015). Nepotism in Impact Employee Performance Evaluation Form with Family Business. International Journal of Management Sciences, 5(2), 136-146. (Yayın No: 4193982)
6.ÇAĞATAY ALTUĞ,IŞIK YUSUF,KARSLIOĞLU İDRİS (2014). Bireylerin Yaşadığı İş – Aile Çatışmasının Iş Performansına, Aile Tatminine Ve Aile Ortamina Etkisi. Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi, 2(1), 64-83. (Yayın No: 4193985)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ÇAĞIRAN KENDİRLİ HÜLYA,ÇAĞATAY ALTUĞin enterprises the conflicts effect on the administrator and employee job satisfaction and productivity. Eurasia Business and Economics Society EBES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4193997)
2.KENDİRLİ SELÇUK,ÇAĞATAY ALTUĞ,KARSLIOĞLU İDRİSA case Study on SME’xxs Financial Problems Study in Kars Province. EBES Eurasia Business and Economics Society (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4193996)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.ÇAĞATAY ALTUĞAİLE İŞLETMELERİNDEKİ ÇALIŞANLARA NEPOTİZM ETKİSİ İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRME ŞEKLİ. 13. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4193999)
2.ÇAĞATAY ALTUĞ,DAL BERRİN,DAL TARIKİŞ YERİNDE YAŞANAN ÇATIŞMALARIN BÜRO ÇALIŞANLARINDAKİ İŞ TATMİN DÜZEYİ. 13. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4194001)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Eğitimciler İçin Bilişim Teknolojileri (2014)., ERYILMAZ SELAMİ,ÇAĞATAY ALTUĞ, Pegem Yayıncılık, Editör: Selami Eryılmaz, Hüseyin Çakır, Sayfa Sayısı: 628, ISBN: 9786053647232, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 4193993)
2.Eğitimciler İçin BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (2014)., POYRAZOĞLU OĞUZ,ÇAĞATAY ALTUĞ, Pegem, Editör: Selami Eryılmaz, Hüseyin Çakır, Sayfa Sayısı: 628, ISBN: 9786053647232, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 4193990)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.GOP Üniversitesi Öğretim Birimlerinin Bilgisayar Temelli Teknolojik Alt Yapısının Geliştirilmesi, Diğer (Ulusal), Araştırmacı, 02.05.2017-26.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.İş Kur Meslek Edindirme Projesi, DİĞER, Eğitmen (Tamamlandı)
3.Kadınlar Kenti Geziyor, DİĞER (Tamamlandı)
4.Meslek Edindirme Projesi, Avrupa Birliği, Uzman (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
5.Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi METEK Projesi, Avrupa Birliği, Uzman (Devam Ediyor) (ULUSLARARASI)
6.MEGEP Mesleki Eğitim Geliştirme Projesi, Avrupa Birliği, Uzman (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
Üniversite Dışı Deneyim

2011-2012Danışman ve EğitimciÇağatay Bilgisayar ve Eğtim Danışmanlık, Eğitmenlik ve Eğitim Koordinatörlüğü, (Ticari (Özel))
2009-2011Bilgi İşlem Sorumlusu ve Proje YöneticisiEBS Teknoloji, Sistem mimarlığı, server yapımı, ağ oluşturma, avrupa birliği projeleri yöneticisi., (Ticari (Özel))
2009-2012DanışmanKagikader, Proje Danışmanı ve Eğitim Koordinatörü, (Sivil Toplum Kuruluşu)