GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MUHAMMET FATİH ALKANž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Muhammet Fatih ALKAN

Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

muhammetfatih.alkan@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Eğitim Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2015- 2019)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Eğitim Programları Ve Öğretim (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2012- 2015)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Eğitim Programları Ve Öğretim (Yl) (Tezli)

LİSANS, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (2006- 2010)

Eğitim Fakültesi - Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Araştırma Görevlilerinin İşyerinde Öğrenmelerini Açıklayan Faktörlerin İncelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2019

YÜKSEK LİSANS, "Öğretmen Adaylarının Özerk Öğrenme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2015

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı - Eğitim Bilimleri

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Bölümü/ Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı, (2019- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Bölümü/ Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı, (2013- Devam Ediyor)

Okutman, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Rektörlük/ Yabancı Dil Bölümü(2010- 2013)


İdari Görevler

verdiği dersler

Eğitim Felsefesi, Lisans, (2019-2020)

Öğretim İlke Ve Yöntemleri, Lisans, (2018-2019)

Öğretim İlke Ve Yöntemleri, Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ALKAN MUHAMMET FATİH,YAZICI FATİH, (2020). "Teacher Educators’ Perceptions Of Terrorism And The Role Of Education: A Qualitative Inquiry", I.E. Inquiry İn Education, 12(1), 1-20. (Yayın No: 6233825)

ALKAN MUHAMMET FATİH,ARSLAN MEHMET, (2019). "Learner Autonomy Of Pre-Service Teachers And İts Associations With Academic Motivation And Self-Efficacy", Malaysian Journal Of Learning And Instruction, 16(2), 75-96. (Yayın No: 5656998)

BARDAKCI SALİH,ALKAN MUHAMMET FATİH, (2019). "Investigation Of Turkish Preservice Teachers’ İntentions To Use Iwb İn Terms Of Technological And Pedagogical Aspects", Education And Information Technologies, , Doi: 10.1007/s10639-019-09904-4 (Yayın No: 4980260)

ALKAN MUHAMMET FATİH, (2018). "R-Comp Araştırma Yeterlikleri Ölçeğinin Türk Dili Ve Kültürüne Uyarlanması", International Journal Of Turkish Education Sciences, 6(11), 15-28. (Yayın No: 4413920)

ALKAN MUHAMMET FATİH,KARTAL ŞEFİK, (2018). "Comparison Of Teaching English As A Foreign Language İn Turkey With Denmark, Hungary, And Portugal", Turkish Online Journal Of English Language Teaching, 3(1), 10-23. (Yayın No: 4320089)

ALKAN MUHAMMET FATİH, (2018). "Investigation Of Pre-Service Teachers’ Attitudes Towards Teaching Profession", Sdu International Journal Of Educational Studies, 5(1), 13-21. (Yayın No: 4267169)

ALKAN MUHAMMET FATİH,BARDAKCI SALİH, (2017). "Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyal Ağlardan Öğrenme Biçimleri: Nitel Bir İnceleme", Kastamonu Education Journal, 25(3), 1221-1238. (Yayın No: 3515211)

ALKAN MUHAMMET FATİH, (2017). "Öğretmenlerin Örtük Program Kavramına Yönelik Algılarının Metaforlar Aracılığıyla İncelenmesi", International Journal Of Turkish Education Sciences, 5(9), 204-211. (Yayın No: 3647472)

ERDEM AHMET,ALKAN MUHAMMET FATİH,ERDEM ŞEFİKA, (2017). "Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Kavramına İlişkin Algıları", Karaelmas Journal Of Educational Sciences, 5(2), 169-179. (Yayın No: 3714605)

ALKAN MUHAMMET FATİH,ARSLAN MEHMET, (2014). "İkinci Sınıf İngilizce Öğretim Programının Değerlendirilmesi", International Journal Of Curriculum And Instructional Studies, 4(7), 87-99. (Yayın No: 1514313)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ALKAN MUHAMMET FATİH,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA, (2018). "Adaptation Of Preservice Teachers’ Information And Communication Technology Competencies Scale İnto Turkish Culture", Bartın University Journal Of Faculty Of Education, 7(2), 665-691., Doi: 10.14686/buefad.375745 (Yayın No: 4303199)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ALKAN MUHAMMET FATİH,ÇÖLKESEN ALKIŞ DERYA,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2019). ADAPTATION OF VOCATIONAL IDENTITY SCALE INTO TURKISH LANGUAGE AND CULTURE. 7TH INTERNATIONAL CONGRESS ON CURRICULUM AND INSTRUCTION (Özet Bildiri) (Yayın No:5507696)

ALKAN MUHAMMET FATİH,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2018). The Psychometric Properties of the Turkish Version of the Learning Potential of the Workplace Scale. ECER 2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4440235)

BUDAK SERDAR,ERDEM AHMET,ALKAN MUHAMMET FATİH (2018). İntiharla İlişkili Değişkenler: 22 OECD Ülkesinin 1970-2014 Arası Verilerinin Analizi. III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4315118)

ERDEM AHMET,ŞAHİN RUKİYE,ARPACI İBRAHİM,ALKAN MUHAMMET FATİH (2018). Ödomanik İyi-Oluş Ölçeği Uyarlama Çalışması. III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4315123)

SEVİM FAZİLET ÖZGE,ALKAN MUHAMMET FATİH (2018). Öğrenme Çevikliği Öz Değerlendirme Ölçeğinin Türk Dili ve Kültürüne Uyarlanması. X. International Congress of Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:4260582)

ALKAN MUHAMMET FATİH (2018). Araştırma Yeterlikleri Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. X. International Congress of Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:4260581)

ALKAN MUHAMMET FATİH,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2017). Öğretmen Adayları için BİT Yeterlikleri Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3650037)

ALKAN MUHAMMET FATİH (2017). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etme Sebepleri Açısından İncelenmesi. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3515194)

ALKAN MUHAMMET FATİH (2017). Öğretmenlerin Örtük Program Kavramına Yönelik Metaforik Algıları. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3515188)

BARDAKCI SALİH,ALKAN MUHAMMET FATİH (2017). Öğretmen Adaylarının Etkileşimli Akıllı Tahta Kullanım Niyetlerinin Teknolojik ve Pedagojik Açıdan İncelenmesi. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3650043)

BARDAKCI SALİH,ÇAYCI DİLARA,ÇÖLKESEN DERYA,ALKAN MUHAMMET FATİH (2017). Öğretmenlerde Bilgi ve Eğitimin Doğasına İlişkin Düşünce ve Yapılandırmacılığa İlişkin İnanç İlişkisi. 5. ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3755444)

ALKAN MUHAMMET FATİH Dil Öğretiminde Otantik Metinler ve Bağlam. 4. Uluslararası Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Çalıştayı (Özet Bildiri) (Yayın No:1048410)

ALKAN MUHAMMET FATİH Arayış İçindeki Boyalı Kuş. 3. Uluslararası Topluma Hizmet Uygulamaları Çalıştayı (Özet Bildiri) (Yayın No:374359)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

ALKAN MUHAMMET FATİH,ARSLAN MEHMET (2014). İkinci Sınıf İngilizce Öğretim Programının Değerlendirilmesi. 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1051302)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Öğrenmenin Nörofizyolojisi Öğretimde Yeni Yaklaşımlar (2015)., ALKAN MUHAMMET FATİH, Anı Yayıncılık, Editör: Mehmet Arslan, Sayfa Sayısı: 386, ISBN: 978-605-170-034-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1663253)

Bilişsel Psikoloji Ve Öğretim (2014)., ALKAN MUHAMMET FATİH, Nobel, Editör: Ersözlü, Zehra Nur; Ülker, Rıza, Sayfa Sayısı: 438, ISBN: 978-605-133-790-6, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 1051309)

Eğitim Ve Öğretimde Masalların Önemi Planlama Uygulama Ve Değerlendirmethe Importance Of Fairy Tales İn Education Planning Practising And Evaluating (2014)., ALKAN MUHAMMET FATİH, Dağyeli Verlag, Editör: Hasan Coşkun, Sayfa Sayısı: 558, ISBN: 9783935597296, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1048407)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:muhammetfatih.alkan@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2015-2019
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Programları Ve Öğretim (Dr)

Tez Adı:Araştırma Görevlilerinin İşyerinde Öğrenmelerini Açıklayan Faktörlerin İncelenmesi
Yüksek Lisans
2012-2015
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Programları Ve Öğretim (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Öğretmen Adaylarının Özerk Öğrenme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Lisans
2006-2010
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Yabancı Diller Eğitimi BölümüAkademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2019-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2013-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI
Okutman
2010-2013
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ REKTÖRLÜK/ YABANCI DİL BÖLÜMÜ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)EĞİTİM FELSEFESİTürkçe2
(2018-2019)ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİTürkçe2
(2018-2019)ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİTürkçe2
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ALKAN MUHAMMET FATİH,YAZICI FATİH (2020). Teacher Educators’ Perceptions of Terrorism and the Role of Education: A Qualitative Inquiry. I.e. Inquiry in Education, 12(1), 1-20. (Yayın No: 6233825)
2.ALKAN MUHAMMET FATİH,ARSLAN MEHMET (2019). Learner autonomy of pre-service teachers and its associations with academic motivation and self-efficacy. Malaysian Journal of Learning and Instruction, 16(2), 75-96. (Yayın No: 5656998)
3.BARDAKCI SALİH,ALKAN MUHAMMET FATİH (2019). Investigation of Turkish preservice teachers’ intentions to use IWB in terms of technological and pedagogical aspects. Education and Information Technologies, , Doi: 10.1007/s10639-019-09904-4 (Yayın No: 4980260)
4.ALKAN MUHAMMET FATİH (2018). R-COMP ARAŞTIRMA YETERLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN TÜRK DİLİ VE KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI. International Journal of Turkish Education Sciences, 6(11), 15-28. (Yayın No: 4413920)
5.ALKAN MUHAMMET FATİH,KARTAL ŞEFİK (2018). Comparison of Teaching English as a Foreign Language in Turkey with Denmark, Hungary, and Portugal. Turkish Online Journal of English Language Teaching, 3(1), 10-23. (Yayın No: 4320089)
6.ALKAN MUHAMMET FATİH (2018). Investigation of pre-service teachers’ attitudes towards teaching profession. SDU International Journal of Educational Studies, 5(1), 13-21. (Yayın No: 4267169)
7.ALKAN MUHAMMET FATİH,BARDAKCI SALİH (2017). Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyal Ağlardan Öğrenme Biçimleri: Nitel Bir İnceleme. Kastamonu Education Journal, 25(3), 1221-1238. (Yayın No: 3515211)
8.ALKAN MUHAMMET FATİH (2017). Öğretmenlerin Örtük Program Kavramına Yönelik Algılarının Metaforlar Aracılığıyla İncelenmesi. International Journal of Turkish Education Sciences, 5(9), 204-211. (Yayın No: 3647472)
9.ERDEM AHMET,ALKAN MUHAMMET FATİH,ERDEM ŞEFİKA (2017). Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Kavramına İlişkin Algıları. Karaelmas Journal of Educational Sciences, 5(2), 169-179. (Yayın No: 3714605)
10.ALKAN MUHAMMET FATİH,ARSLAN MEHMET (2014). İkinci Sınıf İngilizce Öğretim Programının Değerlendirilmesi. International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 4(7), 87-99. (Yayın No: 1514313)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.ALKAN MUHAMMET FATİH,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2018). Adaptation of Preservice Teachers’ Information and Communication Technology Competencies Scale into Turkish Culture. Bartın University Journal of Faculty of Education, 7(2), 665-691., Doi: 10.14686/buefad.375745 (Yayın No: 4303199)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ALKAN MUHAMMET FATİH,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2017). Öğretmen Adayları için BİT Yeterlikleri Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3650037)
2.BARDAKCI SALİH,ALKAN MUHAMMET FATİH (2017). Öğretmen Adaylarının Etkileşimli Akıllı Tahta Kullanım Niyetlerinin Teknolojik ve Pedagojik Açıdan İncelenmesi. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3650043)
3.BARDAKCI SALİH,ÇAYCI DİLARA,ÇÖLKESEN DERYA,ALKAN MUHAMMET FATİH (2017). Öğretmenlerde Bilgi ve Eğitimin Doğasına İlişkin Düşünce ve Yapılandırmacılığa İlişkin İnanç İlişkisi. 5. ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3755444)
4.ALKAN MUHAMMET FATİH,ÇÖLKESEN ALKIŞ DERYA,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2019). ADAPTATION OF VOCATIONAL IDENTITY SCALE INTO TURKISH LANGUAGE AND CULTURE. 7TH INTERNATIONAL CONGRESS ON CURRICULUM AND INSTRUCTION (Özet Bildiri) (Yayın No:5507696)
5.BUDAK SERDAR,ERDEM AHMET,ALKAN MUHAMMET FATİH (2018). İntiharla İlişkili Değişkenler: 22 OECD Ülkesinin 1970-2014 Arası Verilerinin Analizi. III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4315118)
6.ERDEM AHMET,ŞAHİN RUKİYE,ARPACI İBRAHİM,ALKAN MUHAMMET FATİH (2018). Ödomanik İyi-Oluş Ölçeği Uyarlama Çalışması. III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4315123)
7.ALKAN MUHAMMET FATİH,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2018). The Psychometric Properties of the Turkish Version of the Learning Potential of the Workplace Scale. ECER 2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4440235)
8.SEVİM FAZİLET ÖZGE,ALKAN MUHAMMET FATİH (2018). Öğrenme Çevikliği Öz Değerlendirme Ölçeğinin Türk Dili ve Kültürüne Uyarlanması. X. International Congress of Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:4260582)
9.ALKAN MUHAMMET FATİH (2018). Araştırma Yeterlikleri Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. X. International Congress of Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:4260581)
10.ALKAN MUHAMMET FATİH (2017). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etme Sebepleri Açısından İncelenmesi. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3515194)
11.ALKAN MUHAMMET FATİH (2017). Öğretmenlerin Örtük Program Kavramına Yönelik Metaforik Algıları. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3515188)
12.ALKAN MUHAMMET FATİH (2017). Dil Öğretiminde Otantik Metinler ve Bağlam. 4. Uluslararası Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Çalıştayı (Özet Bildiri) (Yayın No:1048410)
13.ALKAN MUHAMMET FATİH (2017). Arayış İçindeki Boyalı Kuş. 3. Uluslararası Topluma Hizmet Uygulamaları Çalıştayı (Özet Bildiri) (Yayın No:374359)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.ALKAN MUHAMMET FATİH,ARSLAN MEHMET (2014). İkinci Sınıf İngilizce Öğretim Programının Değerlendirilmesi. 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1051302)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Öğrenmenin Nörofizyolojisi Öğretimde Yeni Yaklaşımlar (2015)., ALKAN MUHAMMET FATİH, Anı Yayıncılık, Editör: Mehmet Arslan, Sayfa Sayısı: 386, ISBN: 978-605-170-034-2, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1663253)
2.Bilişsel Psikoloji ve Öğretim (2014)., ALKAN MUHAMMET FATİH, Nobel, Editör: Ersözlü, Zehra Nur; Ülker, Rıza, Sayfa Sayısı: 438, ISBN: 978-605-133-790-6, Türkçe, Kitap Tercümesi, (Yayın No: 1051309)
3.Eğitim ve Öğretimde Masalların Önemi Planlama Uygulama ve DeğerlendirmeThe Importance of Fairy Tales in Education Planning Practising and Evaluating (2014)., ALKAN MUHAMMET FATİH, Dağyeli Verlag, Editör: Hasan Coşkun, Sayfa Sayısı: 558, ISBN: 9783935597296, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1048407)