GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ERDAL ŞENOCAKž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Erdal ŞENOCAK

Eğitim Fakültesi / Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

erdal.senocak@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 

Anabilim Dalı

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Atatürk Üniversitesi (2000- 2005)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Fen Bilgisi Eğitimi (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Atatürk Üniversitesi (1997- 2000)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Kimya Eğitimi (Yl) (Tezli)

LİSANS, Atatürk Üniversitesi (1993- 1997)

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi - Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "”Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı”Nın Maddenin Gaz Hali Konusunun Öğretimine Etkisi Üzerine Bir Araştırma", Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2005

YÜKSEK LİSANS, "Sodyum Bromür-Sodyum Perborat Karışımı Kullanılarak Bazı Bisiklik Ve Siklik Alkenlerin Yüksek Sıcaklık Brominasyonu", Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2000

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı - Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/ Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, (2016- Devam Ediyor)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/ Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, (2011- 2016)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/ Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, (2005- 2011)

Araştırma Görevlisi, Atatürk Üniversitesi/ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/ Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/ Kimya Eğitimi Anabilim Dalı, (2003- 2005)


İdari Görevler

Dekan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, (2010- 2011)

Dekan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, (2014- 2018)

Dekan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, (2012- 2014)

Dekan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, (2005- 2006)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, (2012- 2015)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, (2007- 2010)

verdiği dersler

Fen Eğitiminde Nicel Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Fen Eğitiminde Temel Kavramlar, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Fen Teknoloji Ve Toplum, Lisans, (2019-2020)

Bilim Tarihi Ve Felsefesi, Lisans, (2019-2020)

Öğretenlik Uygulaması, Lisans, (2019-2020)

Okul Deneyimi, Lisans, (2019-2020)

Kimya Iı, Lisans, (2019-2020)

Kimya I, Lisans, (2019-2020)

Bilimin Doğası Ve Bilim Tarihi, Lisans, (2018-2019)

Bilim, Teknoloji Ve Toplum, Lisans, (2018-2019)

Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, (2018-2019)

Okul Deneyimi, Lisans, (2018-2019)

Fen Eğitiminde Temel Kavramlar, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Kimyada Özel Konular, Lisans, (2018-2019)

Kımya, Lisans, (2018-2019)

Bilim, Teknoloji Ve Toplum, Lisans, (2017-2018)

Fen Egitiminde Temel Kavramlar, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, (2017-2018)

Genel Kimya Laboratuvarı, Lisans, (2017-2018)

Genel Kimya, Lisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Bengül ÖZKAN, "Üniversite Öğrencilerinin Bilim İnsanı İmajları Ve Bilim İnsanı İmajlarını Etkileyen Bazı Faktörler", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Funda AKGÜL VARDAR, "Güncelleştirilmiş Okul Ortamı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Büşra DURMUŞ BAKİOĞLU, "Fen Alanı Öğretmeni Okul Ortamı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması Çalışması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı, 2013

Editörlük

Journal Of Nano Education, Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, American Scientific Publishers

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ŞENOCAK ERDAL, (2017). "A Framing Theory-Based Content Analysis Of A Turkish Newspaper’S Coverage Of Nanotechnology", Journal Of Nanoparticle Research, 19(7), 255 (Yayın No: 3765479) [SCI-Expanded]

ŞENOCAK ERDAL, (2015). "A Course To Create İnformed Turkish Undergraduate Students On Nanotechnology", Journal Of Nano Education, (Yayın No: 1982348)

ŞENOCAK ERDAL, (2014). "A Survey On Nanotechnology İn The View Of The Turkish Public", Science Technology & Society, (Yayın No: 425968) [SSCI]

ŞENOCAK ERDAL,BALOĞLU MUSTAFA, (2014). "The Adaptation And Preliminary Psychometric Properties Of The Derived Chemistry Anxiety Rating Scale", Chemistry Education Research And Practice, (Yayın No: 1982092) [SSCI]

ŞENOCAK ERDAL,samarapungavan ala,TOSUN CEMAL,AKSOY PINAR, (2013). "A Study On Development Of An Instrument To Determine Turkish Kindergarten Students Understandings Of Scientific Concepts And Scientific Inquiry Process Skills", Educational Sciences:Theory And Practice, (Yayın No: 425940) [SSCI]

TOSUN CEMAL,ŞENOCAK ERDAL, (2013). "The Effects Of Problem Based Learning On Metacognitive Awareness And Attitudes Toward Chemistry Of Prospective Teachers With Different Academic Backgrounds", Australian Journal Of Teacher Education, (Yayın No: 426301)

ŞENOCAK ERDAL,TATAR ERDAL, (2012). "Factors İnfluencing Student Success And Failure İn İntroductory Chemistry Laboratory Courses", Journal Of Science Education, (Yayın No: 426242)

ŞENOCAK ERDAL, (2011). "Kimya Dersi Tutum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması Çalıģması", Journal Of Turkish Science Education, (Yayın No: 426205)

ŞENOCAK ERDAL,TOSUN CEMAL,TAŞKESENLİGİL YAVUZ, (2009). "Epoxidation Of Cyclooctene And 1 5 Cyclooctadiene By Sodium Perborate Oxidation", Organic Communications, (Yayın No: 426169)

ŞENOCAK ERDAL, (2009). "Development Of An Instrument For Assessing Undergraduate Science Students Perceptions The Problem Based Learning Environment Inventory", Journal Of Science Education And Technology, (Yayın No: 425891) [SSCI]

BİLGİN İBRAHİM,ŞENOCAK ERDAL,SÖZBİLİR MUSTAFA, (2009). "The Effects Of Problem Based Learning Instruction On University Students Performance Of Conceptual And Quantitative Problems İn Gas Concepts", Eurasia Journal Of Mathematics, Science & Technology Education, (Yayın No: 426106)

ŞENOCAK ERDAL, (2009). "Prospective Primary School Teachers Perceptions On Boiling And Freezing", Australian Journal Of Teacher Education, (Yayın No: 426131)

ŞENOCAK ERDAL,TAŞKESENLİGİL YAVUZ,SÖZBİLİR MUSTAFA, (2007). "A Study On Teaching Gases To Prospective Primary Science Teachers Through Problem Based Learning", Research İn Science Education, (Yayın No: 425862) [SSCI]

ŞENOCAK ERDAL,ÜNAL CEZMİ, (2006). "Turkish Undergraduate Students Perceptions On The Factors Affecting The Process Of Their Learning", Journal Of Baltic Science Education, (Yayın No: 426037)

ŞENOCAK ERDAL, (2006). "The Adaptation Of University Students Intellectual Development Scale İnto Turkish", Educational Sciences: Theory And Practice, (Yayın No: 422933)

ŞENOCAK ERDAL,TAŞKESENLİGİL YAVUZ,TÜMER FERHAN,KAZAZ CAVİT, (2005). "Reactions Of Alkenes With Sodium Perborate And Sodium Chloride", Turkish Journal Of Chemistry, (Yayın No: 425821) [SCI-Expanded]

ŞENOCAK ERDAL, (2002). "Bromination Of Benzonorbornadiene Using A Mixture Of Sodium Bromide And Sodium Perborate At High Temperatures", Turkish Journal Of Chemistry, (Yayın No: 425783)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ŞENOCAK ERDAL,TOSUN CEMAL, (2018). "Teaching And Learning Beliefs Of Preservice Science Teachers Fromdifferent Grade Levels", İnönü University Journal Of The Faculty Of Education, 19(1), 287-296. (Yayın No: 4329140)

Akgül Vardar Funda,Bardakçı Salih,ŞENOCAK ERDAL, (2018). "Okul Ortamı Ölçeği’Xxnin Türkçeye Uyarlanması Ve Ön Psikometrik Özellikleri", Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 20-41. (Yayın No: 4578250)

ÖZKAN BENGÜL,ÖZEKE VİLDAN,GÜLER GÜRSEL,ŞENOCAK ERDAL, (2017). "Üniversite Öğrencilerinin Bilim İnsanı İmajları Ve Bu İmajlarıetkileyen Bazı Faktörler", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), (Yayın No: 3558535)

TOSUN CEMAL,ŞENOCAK ERDAL, (2012). "Üniversite Öğrencilerinin Probleme Dayalı Öğrenme Pdö Ortamı Hakkındaki Görüşleri", The Journal Of Academic Social Science Studies, (Yayın No: 428304)

ŞENOCAK ERDAL,ozer seda,irfan beyaz,yilmaz g,ozel h, (2009). "İlköğretim Okulları Sınıf İçi Öğrenme Ortamları Üzerine Bir Araştırma", İlköğretim Online, (Yayın No: 428282)

TOSUN CEMAL,ŞENOCAK ERDAL,TAŞKESENLİGİL YAVUZ, (2009). "Endüstriyel Kimya Dersi Öğrenme Ortamı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması Çalışması", Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 428288)

TAŞKESENLİGİL YAVUZ,ŞENOCAK ERDAL,SÖZBİLİR MUSTAFA, (2008). "Probleme Dayalı Öğrenme Teorik Temelleri", Milli Eğitim Dergisi, (Yayın No: 3090395)

TAŞKESENLİGİL YAVUZ,ŞENOCAK ERDAL,SÖZBİLİR MUSTAFA, (2007). "Probleme Dayalı Öğrenme Teorik Temelleri", Milli Eğitim Dergisi, (Yayın No: 428272)

SÖZBİLİR MUSTAFA,ŞENOCAK ERDAL,DİLBER REFİK, (2006). "Öğrenci Gözüyle Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Derslerinde Kullandıkları Yöntem Ve Teknikler", Milli Eğitim Dergisi, (Yayın No: 428269)

ŞENOCAK ERDAL,SÖZBİLİR MUSTAFA, (2005). "Öğrencilerin Kimyanın Günlük Yaşamdaki Uygulamalarına Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 428245)

ŞENOCAK ERDAL,TAŞKESENLİGİL YAVUZ, (2005). "Probleme Dayalı Öğrenme Ve Fen Eğitiminde Uygulanabilirliği", Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 428254)

ÇELİK SUAT,ŞENOCAK ERDAL,BAYRAKÇEKEN SAMİH,TAŞKESENLİGİL YAVUZ,DOYMUŞ KEMAL, (2005). "Aktif Öğrenme Stratejileri Üzerine Bir Derleme Çalışması", Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 428264)

ŞENOCAK ERDAL, (2003). "Genel Kimya Dersinde Öğrenci Başarısına Etki Eden Faktörler Üzerine Öğrenci Ve Öğretim Elemanı Görüşleri", Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 428232)

ŞENOCAK ERDAL,DİLBER REFİK,SÖZBİLİR MUSTAFA,TAŞKESENLİGİL YAVUZ, (2002). "İlköğretim Öğrencilerinin Isı Ve Sıcaklık Konularını Kavrama Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 428223)

ŞENOCAK ERDAL, (2002). "İlköğretim Fen Öğretiminde Demonstrasyonlar Ve Öğrencilerin Soru Yazma Tekniğinden Yararlanma Üzerine Bir Çalışma", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 428214)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ÖZDEMİR TUĞBA,ERDEN TAYHAN SEÇİL,ŞENOCAK ERDAL (2018). Biomedical outreach for high school students: A winter school on tissue engineering. II. International Biomedical Engineering Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4337006)

ÖZKAN BENGÜL,ŞENOCAK ERDAL,ÖZEKE VİLDAN,GÜLER GÜRSEL (2017). Evaluation of Turkish Undergraduates’ Images of Scientist. International LUMAT Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3562382)

ŞENOCAK ERDAL A Study on the Effects of Problem Based Learning PBL Approach on Teaching Gases. 18th International Conference on Chemical Education (Özet Bildiri) (Yayın No:423353)

ŞENOCAK ERDAL The Turkish Public Understandings of Nanotechnology. 9th Nanoscience and Nanotechnology Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:423418)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

TOSUN CEMAL,ŞENOCAK ERDAL,TAŞKESENLİGİL YAVUZ (2015). Üniversite Öğrencilerinin Kimyasal Tehlike Sembollerini Anlama Düzeyleri ile Kimya Kaygıları Arasındaki İlişki. IV. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1982710)

ŞENOCAK ERDAL,TOSUN CEMAL Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Öğrenme ve Öğretme Anlayışları. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2874873)

ŞENOCAK ERDAL Sodyum Bromür Sodyum Perborat Karışımı Kullanılarak Bazı Siklik Alkenlerin Yüksek Sıcaklık Brominasyonu. XIV. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:428324)

ŞENOCAK ERDAL Sodyum Klorür Sodyum Perborat Karışımı Kullanılarak Çeşitli Alkenlerin Klorlanması. XVI. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:428331)

ŞENOCAK ERDAL Öğrenci Gözüyle Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Derslerde Oluşturmacılığa Dayalı Öğretim Yöntemlerini Ne Kadar Kullandıklarına Yönelik Bir Araştırma. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:428338)

ŞENOCAK ERDAL Probleme Dayalı Öğrenme Teorik Temelleri. XVIII. Ulusal Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:428348)

ŞENOCAK ERDAL İlköğretim Okulları Sınıf İçi Öğrenme Ortamları Üzerine Bir Araştırma Tokat Örneği. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:428367)

ŞENOCAK ERDAL Üniversite Öğrencileri Zihinsel Gelişim Ölçeğinin Türkçe ye Uyarlanması. XX. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:428357)

ŞENOCAK ERDAL Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı nın Gaz Kavramlarının Öğrenilmesi Üzerine Etkisi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:428360)

ŞENOCAK ERDAL Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Probleme Dayalı Öğrenme PDÖ ortamı hakkındaki görüşleri ve PDÖ nün Öğrencilerin Kimya Dersine Karşı Tutumlarına Etkisi. XXI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:428376)

ŞENOCAK ERDAL Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Üst Biliş Farkındalıklarına Etkisi. XXI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:428380)

ŞENOCAK ERDAL Kimya Kaygi Olceginin Turkceye Uyarlanmasi ve Ilk Psikometrik Ozellikleri. III. Ulusal Kimya Egitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:428394)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Fen Ve Teknoloji Ogretimi (2006)., ŞENOCAK ERDAL,SÖZBİLİR MUSTAFA, Pegema, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 423157)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Kimya Öğretimi (2017)., TOSUN CEMAL,ŞENOCAK ERDAL,ŞEŞEN BURÇİN,SÖZBİLİR MUSTAFA, Pegem, Editör: Alipaşa Ayas, Mustafa Sözbilir, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3807476)

Genel Kimya Moleküler Bir Yaklaşımla Kimyanın İlkeleri (2016)., ŞENOCAK AYŞEGÜL,ŞENOCAK ERDAL, Nobel, Editör: Ekrem Köksal Ve Adil Denizli, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2868998)

Kimya Öğretimi (2015)., TOSUN CEMAL,TATAR ERDAL,ŞENOCAK ERDAL,SÖZBİLİR MUSTAFA, Pegema, Editör: Alipaşa Ayas Ve Mustafa Sözbilir, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1983027)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Improving the professional competence and increasing the social development of prison staff project", Avrupa Birliği, Araştırmacı, 01.12.2015-31.05.2018 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"Tokat Bölgesindeki Kimya Öğretmenlerini Kimya Eğitimi ve Bilim Danışmanlığı Yönünden Destekleme Çalıştayı", TÜBİTAK PROJESİ, Eğitmen (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Fen Bilimleri ve Matematik Öğretmenlerini Bilim Danışmanlığı ve Eğitimi Yönünden Destekleme Çalıştayı", TÜBİTAK PROJESİ, Danışman (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Bilgisayar Biyoloji Fizik Kimya ve Matematik Öğretmenlerini Bilim Danışmanlığı ve Eğitimi Yönünden Destekleme Çalıştayı", TÜBİTAK PROJESİ, Eğitmen (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Kimya Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Metodunun Uygulanması", BAP, Bursiyer (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1998-2003, Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim-Öğretim, (Kamu)

2003-2005, Araştırma Görevlisi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim-Öğretim, (Kamu)

2011-2012, Doktora sonrası arastırmacı, Purdue University, Doktora sonrası arastırmacı, (Yurtdışı Üniversite)

2016-2016, Erasmus+ değişim programı, University of Helsinki, Eğitim verme hareketliliği, (Yurtdışı Üniversite)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:erdal.senocak@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2000-2005
Atatürk Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Fen Bilgisi Eğitimi (Dr)

Tez Adı:”Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı”Nın Maddenin Gaz Hali Konusunun Öğretimine Etkisi Üzerine Bir Araştırma
Yüksek Lisans
1997-2000
Atatürk Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Kimya Eğitimi (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Sodyum Bromür-Sodyum Perborat Karışımı Kullanılarak Bazı Bisiklik Ve Siklik Alkenlerin Yüksek Sıcaklık Brominasyonu
Lisans
1993-1997
Atatürk Üniversitesi
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi BölümüAkademik Görevler

Profesör
2016-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Doçent
2011-2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Yardımcı Doçent
2005-2011
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2003-2005
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/ KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ/ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/ KİMYA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Dekan Yardımcısı
2010-2011
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
2012-2015
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Dekan Yardımcısı
2014-2018
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Dekan Yardımcısı
2012-2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Dekan Yardımcısı
2005-2006
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
2007-2010
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)FEN TEKNOLOJİ VE TOPLUMTürkçe3
(2019-2020)BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİTürkçe2
(2019-2020)ÖĞRETENLİK UYGULAMASITürkçe2
(2019-2020)OKUL DENEYİMİTürkçe1
(2019-2020)KİMYA IITürkçe4
(2019-2020)KİMYA ITürkçe4
(2018-2019)BİLİMİN DOĞASI VE BİLİM TARİHİTürkçe3
(2018-2019)BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUMTürkçe3
(2018-2019)ÖĞRETMENLİK UYGULAMASITürkçe2
(2018-2019)OKUL DENEYİMİTürkçe1
(2018-2019)KİMYADA ÖZEL KONULARTürkçe2
(2018-2019)KIMYATürkçe4
(2017-2018)BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUMTürkçe3
(2017-2018)ÖĞRETMENLİK UYGULAMASITürkçe2
(2017-2018)GENEL KİMYA LABORATUVARITürkçe2
(2017-2018)GENEL KİMYATürkçe4
Yüksek Lisans
(2019-2020)FEN EĞİTİMİNDE NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİTürkçe3
(2019-2020)FEN EĞİTİMİNDE TEMEL KAVRAMLARTürkçe3
(2018-2019)FEN EĞİTİMİNDE TEMEL KAVRAMLARTürkçe3
(2017-2018)FEN EGİTİMİNDE TEMEL KAVRAMLARTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Bengül ÖZKAN, (2016)., "Üniversite Öğrencilerinin Bilim İnsanı İmajları ve Bilim İnsanı İmajlarını Etkileyen Faktörler", Yüksek Lisans
2.Büşra DURMUŞ BAKİOĞLU, (2013)., "Fen alanı öğretmeni okul ortamı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması çalışması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Funda AKGÜL VARDAR, (2015)., "Güncelleştirilmiş Okul Ortamı Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Bengül ÖZKAN, (2016)., "Üniversite öğrencilerinin bilim insanı imajları ve bilim insanı imajlarını etkileyen bazı faktörler", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Journal of Nano Education, Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, American Scientific Publishers


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ŞENOCAK ERDAL (2017). A framing theory-based content analysis of a Turkish newspaper’s coverage of nanotechnology. Journal of Nanoparticle Research, 19(7), 255 (Yayın No: 3765479)
2.ŞENOCAK ERDAL (2015). A course to create informed Turkish undergraduate students on nanotechnology. Journal of Nano Education, (Yayın No: 1982348)
3.ŞENOCAK ERDAL (2014). A Survey on nanotechnology in the view of the Turkish public. Science Technology & Society, (Yayın No: 425968)
4.ŞENOCAK ERDAL,BALOĞLU MUSTAFA (2014). The adaptation and preliminary psychometric properties of the Derived Chemistry Anxiety Rating Scale. Chemistry Education Research and Practice, (Yayın No: 1982092)
5.ŞENOCAK ERDAL,samarapungavan ala,TOSUN CEMAL,AKSOY PINAR (2013). A Study on Development of an Instrument to Determine Turkish Kindergarten Students Understandings of Scientific Concepts and Scientific Inquiry Process Skills. Educational Sciences:Theory and Practice, (Yayın No: 425940)
6.TOSUN CEMAL,ŞENOCAK ERDAL (2013). The Effects of Problem Based Learning on Metacognitive Awareness and Attitudes toward Chemistry of Prospective Teachers with Different Academic Backgrounds. Australian Journal of Teacher Education, (Yayın No: 426301)
7.ŞENOCAK ERDAL,TATAR ERDAL (2012). Factors influencing student success and failure in introductory chemistry laboratory courses. Journal of Science Education, (Yayın No: 426242)
8.ŞENOCAK ERDAL (2011). Kimya Dersi Tutum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması ÇalıĢması. Journal of Turkish Science Education, (Yayın No: 426205)
9.ŞENOCAK ERDAL,TOSUN CEMAL,TAŞKESENLİGİL YAVUZ (2009). Epoxidation of Cyclooctene and 1 5 Cyclooctadiene by Sodium Perborate Oxidation. Organic Communications, (Yayın No: 426169)
10.ŞENOCAK ERDAL (2009). Development of an Instrument for Assessing Undergraduate Science Students Perceptions The Problem Based Learning Environment Inventory. Journal of Science Education and Technology, (Yayın No: 425891)
11.BİLGİN İBRAHİM,ŞENOCAK ERDAL,SÖZBİLİR MUSTAFA (2009). The Effects of Problem Based Learning Instruction on University Students Performance of Conceptual and Quantitative Problems in Gas Concepts. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, (Yayın No: 426106)
12.ŞENOCAK ERDAL (2009). Prospective Primary School Teachers Perceptions on Boiling and Freezing. Australian Journal of Teacher Education, (Yayın No: 426131)
13.ŞENOCAK ERDAL,TAŞKESENLİGİL YAVUZ,SÖZBİLİR MUSTAFA (2007). A Study on Teaching Gases to Prospective Primary Science Teachers through Problem Based Learning. Research in Science Education, (Yayın No: 425862)
14.ŞENOCAK ERDAL,ÜNAL CEZMİ (2006). Turkish Undergraduate Students Perceptions on the Factors Affecting the Process of Their Learning. Journal of Baltic Science Education, (Yayın No: 426037)
15.ŞENOCAK ERDAL (2006). The Adaptation of University Students Intellectual Development Scale into Turkish. Educational Sciences: Theory and Practice, (Yayın No: 422933)
16.ŞENOCAK ERDAL,TAŞKESENLİGİL YAVUZ,TÜMER FERHAN,KAZAZ CAVİT (2005). Reactions of Alkenes with Sodium Perborate and Sodium Chloride. Turkish Journal of Chemistry, (Yayın No: 425821)
17.ŞENOCAK ERDAL (2002). Bromination of Benzonorbornadiene Using a Mixture of Sodium Bromide and Sodium Perborate at High Temperatures. Turkish Journal of Chemistry, (Yayın No: 425783)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.ŞENOCAK ERDAL,TOSUN CEMAL (2018). Teaching and Learning Beliefs of Preservice Science Teachers fromDifferent Grade Levels. İnönü University Journal of the Faculty of Education, 19(1), 287-296. (Yayın No: 4329140)
2.Akgül Vardar Funda,Bardakçı Salih,ŞENOCAK ERDAL (2018). Okul Ortamı Ölçeği’xxnin Türkçeye Uyarlanması ve Ön Psikometrik Özellikleri. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 20-41. (Yayın No: 4578250)
3.ÖZKAN BENGÜL,ÖZEKE VİLDAN,GÜLER GÜRSEL,ŞENOCAK ERDAL (2017). Üniversite Öğrencilerinin Bilim İnsanı İmajları ve Bu İmajlarıEtkileyen Bazı Faktörler. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), (Yayın No: 3558535)
4.TOSUN CEMAL,ŞENOCAK ERDAL (2012). Üniversite öğrencilerinin probleme dayalı öğrenme PDÖ ortamı hakkındaki görüşleri. The Journal of Academic Social Science Studies, (Yayın No: 428304)
5.ŞENOCAK ERDAL,ozer seda,irfan beyaz,yilmaz g,ozel h (2009). İlköğretim Okulları Sınıf İçi Öğrenme Ortamları Üzerine Bir Araştırma. İlköğretim Online, (Yayın No: 428282)
6.TOSUN CEMAL,ŞENOCAK ERDAL,TAŞKESENLİGİL YAVUZ (2009). Endüstriyel Kimya Dersi Öğrenme Ortamı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması Çalışması. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 428288)
7.TAŞKESENLİGİL YAVUZ,ŞENOCAK ERDAL,SÖZBİLİR MUSTAFA (2008). Probleme dayalı öğrenme Teorik temelleri. Milli Eğitim Dergisi, (Yayın No: 3090395)
8.TAŞKESENLİGİL YAVUZ,ŞENOCAK ERDAL,SÖZBİLİR MUSTAFA (2007). Probleme Dayalı Öğrenme Teorik Temelleri. Milli Eğitim Dergisi, (Yayın No: 428272)
9.SÖZBİLİR MUSTAFA,ŞENOCAK ERDAL,DİLBER REFİK (2006). Öğrenci Gözüyle Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Derslerinde Kullandıkları Yöntem ve Teknikler. Milli Eğitim Dergisi, (Yayın No: 428269)
10.ŞENOCAK ERDAL,SÖZBİLİR MUSTAFA (2005). Öğrencilerin Kimyanın Günlük Yaşamdaki Uygulamalarına Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 428245)
11.ŞENOCAK ERDAL,TAŞKESENLİGİL YAVUZ (2005). Probleme Dayalı Öğrenme ve Fen Eğitiminde Uygulanabilirliği. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 428254)
12.ÇELİK SUAT,ŞENOCAK ERDAL,BAYRAKÇEKEN SAMİH,TAŞKESENLİGİL YAVUZ,DOYMUŞ KEMAL (2005). Aktif Öğrenme Stratejileri Üzerine Bir Derleme Çalışması. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 428264)
13.ŞENOCAK ERDAL (2003). Genel Kimya Dersinde Öğrenci Başarısına Etki Eden Faktörler Üzerine Öğrenci ve Öğretim Elemanı Görüşleri. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 428232)
14.ŞENOCAK ERDAL,DİLBER REFİK,SÖZBİLİR MUSTAFA,TAŞKESENLİGİL YAVUZ (2002). İlköğretim Öğrencilerinin Isı ve Sıcaklık Konularını Kavrama Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 428223)
15.ŞENOCAK ERDAL (2002). İlköğretim Fen Öğretiminde Demonstrasyonlar ve Öğrencilerin Soru Yazma Tekniğinden Yararlanma Üzerine Bir Çalışma. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 428214)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ÖZDEMİR TUĞBA,ERDEN TAYHAN SEÇİL,ŞENOCAK ERDAL (2018). Biomedical outreach for high school students: A winter school on tissue engineering. II. International Biomedical Engineering Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4337006)
2.ÖZKAN BENGÜL,ŞENOCAK ERDAL,ÖZEKE VİLDAN,GÜLER GÜRSEL (2017). Evaluation of Turkish Undergraduates’ Images of Scientist. International LUMAT Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3562382)
3.ŞENOCAK ERDAL (2017). A Study on the Effects of Problem Based Learning PBL Approach on Teaching Gases. 18th International Conference on Chemical Education (Özet Bildiri) (Yayın No:423353)
4.ŞENOCAK ERDAL (2017). The Turkish Public Understandings of Nanotechnology. 9th Nanoscience and Nanotechnology Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:423418)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.TOSUN CEMAL,ŞENOCAK ERDAL,TAŞKESENLİGİL YAVUZ (2015). Üniversite Öğrencilerinin Kimyasal Tehlike Sembollerini Anlama Düzeyleri ile Kimya Kaygıları Arasındaki İlişki. IV. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1982710)
2.ŞENOCAK ERDAL,TOSUN CEMAL (2015). Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Öğrenme ve Öğretme Anlayışları. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2874873)
3.ŞENOCAK ERDAL (2015). Sodyum Bromür Sodyum Perborat Karışımı Kullanılarak Bazı Siklik Alkenlerin Yüksek Sıcaklık Brominasyonu. XIV. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:428324)
4.ŞENOCAK ERDAL (2015). Sodyum Klorür Sodyum Perborat Karışımı Kullanılarak Çeşitli Alkenlerin Klorlanması. XVI. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:428331)
5.ŞENOCAK ERDAL (2015). Öğrenci Gözüyle Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Derslerde Oluşturmacılığa Dayalı Öğretim Yöntemlerini Ne Kadar Kullandıklarına Yönelik Bir Araştırma. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:428338)
6.ŞENOCAK ERDAL (2015). Probleme Dayalı Öğrenme Teorik Temelleri. XVIII. Ulusal Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:428348)
7.ŞENOCAK ERDAL (2015). İlköğretim Okulları Sınıf İçi Öğrenme Ortamları Üzerine Bir Araştırma Tokat Örneği. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:428367)
8.ŞENOCAK ERDAL (2015). Üniversite Öğrencileri Zihinsel Gelişim Ölçeğinin Türkçe ye Uyarlanması. XX. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:428357)
9.ŞENOCAK ERDAL (2015). Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı nın Gaz Kavramlarının Öğrenilmesi Üzerine Etkisi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:428360)
10.ŞENOCAK ERDAL (2015). Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Probleme Dayalı Öğrenme PDÖ ortamı hakkındaki görüşleri ve PDÖ nün Öğrencilerin Kimya Dersine Karşı Tutumlarına Etkisi. XXI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:428376)
11.ŞENOCAK ERDAL (2015). Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Üst Biliş Farkındalıklarına Etkisi. XXI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:428380)
12.ŞENOCAK ERDAL (2015). Kimya Kaygi Olceginin Turkceye Uyarlanmasi ve Ilk Psikometrik Ozellikleri. III. Ulusal Kimya Egitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:428394)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Fen ve Teknoloji Ogretimi (2006)., ŞENOCAK ERDAL,SÖZBİLİR MUSTAFA, Pegema, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 423157)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Kimya Öğretimi (2017)., TOSUN CEMAL,ŞENOCAK ERDAL,ŞEŞEN BURÇİN,SÖZBİLİR MUSTAFA, Pegem, Editör: Alipaşa Ayas, Mustafa Sözbilir, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 3807476)
2.Genel Kimya Moleküler Bir Yaklaşımla Kimyanın İlkeleri (2016)., ŞENOCAK AYŞEGÜL,ŞENOCAK ERDAL, Nobel, Editör: Ekrem Köksal Ve Adil Denizli, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2868998)
3.Kimya Öğretimi (2015)., TOSUN CEMAL,TATAR ERDAL,ŞENOCAK ERDAL,SÖZBİLİR MUSTAFA, Pegema, Editör: Alipaşa Ayas Ve Mustafa Sözbilir, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1983027)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Improving the professional competence and increasing the social development of prison staff project, Avrupa Birliği, Araştırmacı, 01.12.2015-31.05.2018 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
2.Tokat Bölgesindeki Kimya Öğretmenlerini Kimya Eğitimi ve Bilim Danışmanlığı Yönünden Destekleme Çalıştayı, TÜBİTAK PROJESİ, Eğitmen (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Fen Bilimleri ve Matematik Öğretmenlerini Bilim Danışmanlığı ve Eğitimi Yönünden Destekleme Çalıştayı, TÜBİTAK PROJESİ, Danışman (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Bilgisayar Biyoloji Fizik Kimya ve Matematik Öğretmenlerini Bilim Danışmanlığı ve Eğitimi Yönünden Destekleme Çalıştayı, TÜBİTAK PROJESİ, Eğitmen (Tamamlandı) (ULUSAL)
5.Kimya Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Metodunun Uygulanması, BAP, Bursiyer (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2016-2016Erasmus+ değişim programıUniversity of Helsinki, Eğitim verme hareketliliği, (Yurtdışı Üniversite)
2011-2012Doktora sonrası arastırmacıPurdue University, Doktora sonrası arastırmacı, (Yurtdışı Üniversite)
2003-2005Araştırma GörevlisiAtatürk Üniversitesi, Eğitim-Öğretim, (Kamu)
1998-2003ÖğretmenMilli Eğitim Bakanlığı, Eğitim-Öğretim, (Kamu)