GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ENVER BAYRAMž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Enver BAYRAM

İlahiyat Fakültesi / İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

enver.bayram@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

İlahiyat Fakültesi 

Bölüm

İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Ankara Üniversitesi (2006- 2012)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Tefsir (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Ankara Üniversitesi (2002- 2005)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Tefsir (Yl) (Tezli)

LİSANS, Ankara Üniversitesi (1997- 2002)

İlahiyat Fakültesi - İlahiyat Pr.

TEZLER

DOKTORA, "Fahreddin Er-Râzî’Xxnin Et-Tefsîru’Xxl-Kebîr’Xxinde Tefsir Usûlü Uygulaması", Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011

YÜKSEK LİSANS, "Razi Tefsirinde İnsan Tabiatı İle İlgili Ayetlerin Yorumları", Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005

YABANCI DİLLER

İngilizce

Arapça

TEMEL ALAN BİLGİSİ

İlahiyat Temel Alanı - Temel İslam Bilimleri

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İlahiyat Fakültesi/ İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü(2012- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Senato Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Pr., (2012- Devam Ediyor)

Dekan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Pr., (2012- 2017)

verdiği dersler

Kuran Okuma Ve Tecvid Vııı, Lisans, (2018-2019)

Kuran Okuma Ve Tecvid Vı, Lisans, (2018-2019)

Kuranın Kelime Yapısı Iı, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Kuran Kelime Bilgisi I, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Dirayet Tefsiri, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Kuranın Temel Konuları, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Tefsir Iıı, Lisans, (2018-2019)

Tefsir I, Lisans, (2018-2019)

Tefsir Iı, Lisans, (2018-2019)

Tefsir Usulü, Lisans, (2018-2019)

Arap Dili Ve Edebiyatı Iıı, Lisans, (2017-2018)

Rivayet Tefsiri, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Kuran Kelime Bilgisi I, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Tefsir Tarihi Ve Usulü, Lisans, (2017-2018)

Tefsir Tarihi Ve Metedolojisi, Lisans, (2017-2018)

Tefsir Tarihi, Lisans, (2017-2018)

Tefsir Iıı, Lisans, (2017-2018)

Tefsir I, Lisans, (2017-2018)

Kuranın Kelime Yapısı Iı, Yüksek Lisans, (2016-2017)

Kuranın Temel Konuları, Yüksek Lisans, (2016-2017)

Dirayet Tefsiri, Yüksek Lisans, (2016-2017)

Kuran Kelime Bilgisi I, Yüksek Lisans, (2016-2017)

Tefsir Iı, Lisans, (2016-2017)

Tefsir I, Lisans, (2016-2017)

Tefsir Tarihi, Lisans, (2016-2017)

Kuranın Ana Konuları, Lisans, (2016-2017)

Tefsir Tarihi Ve Usulü, Lisans, (2016-2017)

Günümüz Tefsir Problemleri, Lisans, (2016-2017)

Tefsir Usulü, Lisans, (2016-2017)

Tefsir Iı, Lisans, (2016-2017)

Tefsir I, Lisans, (2016-2017)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Yusuf YALÇINKAYA, "Mukâtil B. Süleyman'ın Tefsir-İ Kebir'i Ve İsrâiliyât", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tefsir Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Recep YALÇIN, "Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın Hak Dini Kur'an Dili Tefsirindeki Bazı Kevni Ayetlerin Yorumları", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Tuba EKİNCİ, "Kur'ân'a Göre İlâhî İmtihanda Ailenin Rolü", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Süleyman KAPLAN, "Fahreddin Râzî'nin Tefsîr-İ Kebîr'inde Cennet Cehennem Tasvirleri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2018

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BAYRAM ENVER, (2019). "Mekke Müşriklerinin Nübüvvet Karşısındaki Tutum Ve Davranışları (Mekki Sureler Bağlamında)", Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, (Yayın No: 4851882)

BAYRAM ENVER, (2018). "Kuran’Xxın Cem Edilmesinde Hz. Ömer’İn Rolü", Turkish Studies, (Yayın No: 4230774)

BAYRAM ENVER, (2018). "Rûzbihan-I Baklî’Nin Arâisü’L-Beyân’Inda İbadetlere Dair Bazı İşârî Yorumlar", Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 4617192)

BAYRAM ENVER, (2017). "Kuranda ”Âmâ” Kavramı", Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (64), (Yayın No: 3724547)

BAYRAM ENVER, (2017). "Xıı. Yüzyıla Ait Yazma Kur’An-I Kerim Ve Tefsiri", Türkish Studies, , Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12379 (Yayın No: 3725215)

BAYRAM ENVER, (2017). "Fahreddin Er-Razî’Nin Tefsir-İ Kebir’İnde Bir Ulumu’L Kur’An Bahsi Olarak Muhkem Ve Müteşabih Âyetler", Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi (Manas Journal Of Social Studies), (Yayın No: 3692380)

BAYRAM ENVER, (2017). "Razi’Nin Hidayet Ve Dalaletle İlgili Ayetleri Yorumlaması Ve Bu Hususta Mutezileyle Giriştiği Tartışma (Tefsir-İ Kebir Bağlamında)", Bu Dergi Doı Ve Crosscheck Üyesidir Bu Dergi Doı Ve Crosscheck Üyesidir The Journal Of Academic Social Science Studies, (61), , Doi: Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7288 (Yayın No: 3691706)

BAYRAM ENVER, (2017). "Hz. Peygamber’İn “Elçilik” Motivasyonunda Uzlet Hayatının Ve İlk İnen Ayetlerin Rolü", Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi (Manas Journal Of Social Studies), (Yayın No: 3692336)

BAYRAM ENVER, (2017). "Kur’An’A Göre Tezkiyenin İmkânı", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(54), (Yayın No: 3725426)

BAYRAM ENVER, (2016). "Fahruddin Er-Razî’Nin Mefatihu’L Gayb’Inda Bir Ulumu’L Kur’An Bahsi Olarak Fedâilu’L Kur’An Ve Kur’An Okuma Adabı,", Turkish Academic Research Review = Türk Akademik Araştırmalar Dergisi,, (Yayın No: 3692546)

BAYRAM ENVER, (2016). "Kuranda İktisadî Ahlak", Sosyal Bilimler Metinleri Dergisi, (Yayın No: 3728519)

BAYRAM ENVER, (2012). "Razi Nin Kur An Daki Yeryüzü Arz Ayetleriyle İlgili Tefsir İ Kebir Deki Yorumları Modern Jeoloji Biliminin Verileriyle Kısa Bir Mukayese", Tarih Kültür Ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 1(1), 149-165. (Yayın No: 105184)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BAYRAM ENVER, (2018). "Kur’Xxan’Xxda Psikolojik Savunma Mekanizmaları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 4799965)

BAYRAM ENVER, (2017). "Kur’An’Da Geçen “Ey İnsanlar” Ve “Ey İman Edenler” Hitaplarıyla Başlayan Ayetler Arasında Bir Mukayese,", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 3692496)

BAYRAM ENVER, (2013). "Kur An Da Cebrail", Ksü İlahiyat Fak. Dergisi, 21(21), 30-57. (Yayın No: 94086)

BAYRAM ENVER, (2013). "Kur An A Göre Allah Alem Münasebeti", Gop Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, 1(1), 31-39. (Yayın No: 94123)

BAYRAM ENVER, (2011). "Razi Nin Tefsir İ Kebir De Güneş Sistemi İle İlgili Ayetleri Yorumlaması", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. Xv/2-2011., 15(2), 211-234. (Yayın No: 94364)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

BAYRAM ENVER (2018). Kur’xxan’xxı Kerim’xxde Model İnsan: Hz. Yusuf. II. Uluslararası Mevlana İlahiyat ve Felsefe Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4954690)

BAYRAM ENVER (2018). İsmail Hakkı Bursevi’xxnin Ruhu’xxl-Beyan Adlı Tefsiri Bağlamında Muhkem ve Müteşabih Ayetlere Bakışı. II. Uluslararası Mevlana İlahiyat ve Felsefe Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4954689)

BAYRAM ENVER (2018). KUR’AN’A GÖRE İNSANI ŞİDDETE SEVK EDEN ZAAFLAR. Uluslararası Şiddet ve Travmalar Sempozyumu Samsun (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4636194)

BAYRAM ENVER (2018). ŞEYHÜLİSLAM İBN KEMAL’İN MÜLK SURESİ TEFSİRİ ÖRNEKLİĞİNDE KUR’AN’IN KUR’AN İLE TEFSİRİ. Uluslararası Geçmişten Günümüze Tokat’xxta İlmi ve Kültürel Hayat Sempozyumu 2018 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4632635)

BAYRAM ENVER (2017). KUR’ÂN’IN CEM EDİLMESİNDE HZ. ÖMER’İN ROLÜ. USOS 2017 : ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3694568)

BAYRAM ENVER (2017). MEVDUDİ’NİN MÜTEŞÂBİH ÂYETLERE YAKLAŞIMI (TEFHİMU’LKUR’ANADLI TEFSİRİ BAĞLAMINDA). ISEFE 2017 International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics (Özet Bildiri) (Yayın No:3695197)

BAYRAM ENVER (2017). KUR’AN’A GÖRE HARAM OLAN KAZANÇ YOLLARI. ISEFE 2017 International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics (Özet Bildiri) (Yayın No:3695216)

BAYRAM ENVER (2017). KUR’AN’DA ŞİRKE MUHALEFET. ISEFE 2017 International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics (Özet Bildiri) (Yayın No:3695231)

BAYRAM ENVER (2017). KUR’AN’DA AHİRET HAYATI İLE İRTİBATLANDIRILAN BAZI İKTİSADİ KAVRAMLAR. ISEFE 2017 International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3694547)

BAYRAM ENVER (2016). KUR AN DA İKTİSADİ AHLAK. ICOMEP 2016 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3267561)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

BAYRAM ENVER (2015). TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU. TOKAT SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3079716)

BAYRAM ENVER (2014). Medenî Ayetlerde Hz Peygambere Saygı. Kur’xxan Nüzulünün Medine Dönemi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:94156)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Kuranda Psikolojik Ceza (2019)., BAYRAM ENVER, İlahiyat, İngilizce(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 3725665)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

İslami Perspektifteiktisadi Yaklaşımlar (2017)., BAYRAM ENVER, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 3727729)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Kuranda Psikolojik Ceza", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 30.09.2013-31.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokatlı Alim Ahmed b. Muhammed el-Kazabadi ve Osmanlı İlmiyesindeki Yeri", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 15.03.2018 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

EĞİTİM BECERİLERİ GELİŞTİRME KURSU, Gaziosmanpaşa Üniversitesi eğitim fakültesi ile ilahiyat fakültesi arasında eğiticilerin eğitimi üzerine düzenlenmiş bir kurstur., Gop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kurs, 19.01.2016-22.01.2016 (Ulusal)

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:enver.bayram@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2006-2012
Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tefsir (Dr)

Tez Adı:Fahreddin Er-Râzî’Xxnin Et-Tefsîru’Xxl-Kebîr’Xxinde Tefsir Usûlü Uygulaması
Yüksek Lisans
2002-2005
Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tefsir (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Razi Tefsirinde İnsan Tabiatı İle İlgili Ayetlerin Yorumları
Lisans
1997-2002
Ankara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Pr.Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2012-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/ İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ


İdari Görevler

senato üyesi
2012
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Dekan Yardımcısı
2012-2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2018-2019)KURAN OKUMA VE TECVİD VIIITürkçe2
(2018-2019)KURAN OKUMA VE TECVİD VITürkçe2
(2018-2019)TEFSİR IIITürkçe2
(2018-2019)TEFSİR ITürkçe2
(2018-2019)TEFSİR IITürkçe2
(2018-2019)TEFSİR USULÜTürkçe2
(2017-2018)ARAP DİLİ VE EDEBİYATI IIITürkçe4
(2017-2018)TEFSİR TARİHİ VE USULÜTürkçe4
(2017-2018)TEFSİR TARİHİ VE METEDOLOJİSİTürkçe2
(2017-2018)TEFSİR TARİHİTürkçe2
(2017-2018)TEFSİR IIITürkçe2
(2017-2018)TEFSİR ITürkçe2
(2016-2017)TEFSİR IITürkçe2
(2016-2017)TEFSİR ITürkçe4
(2016-2017)TEFSİR TARİHİTürkçe2
(2016-2017)KURANIN ANA KONULARITürkçe2
(2016-2017)TEFSİR TARİHİ VE USULÜTürkçe4
(2016-2017)GÜNÜMÜZ TEFSİR PROBLEMLERİTürkçe2
(2016-2017)TEFSİR USULÜTürkçe2
(2016-2017)TEFSİR IITürkçe4
(2016-2017)TEFSİR ITürkçe2
Yüksek Lisans
(2018-2019)KURANIN KELİME YAPISI IITürkçe3
(2018-2019)KURAN KELİME BİLGİSİ ITürkçe3
(2018-2019)DİRAYET TEFSİRİTürkçe3
(2018-2019)KURANIN TEMEL KONULARITürkçe3
(2017-2018)RİVAYET TEFSİRİTürkçe3
(2017-2018)KURAN KELİME BİLGİSİ ITürkçe3
(2016-2017)KURANIN KELİME YAPISI IITürkçe3
(2016-2017)KURANIN TEMEL KONULARITürkçe3
(2016-2017)DİRAYET TEFSİRİTürkçe3
(2016-2017)KURAN KELİME BİLGİSİ ITürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Yusuf YALÇINKAYA, (2019)., "Mukâtil b. Süleyman’xxın Tefsir-i Kebir-i ve İsrâiliyat", Yüksek Lisans
2.Süleyman KAPLAN, (2018)., "Fahreddin Râzî'nin tefsîr-i kebîr'inde cennet cehennem tasvirleri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Yusuf YALÇINKAYA, (2019)., "Mukâtil b. Süleyman'ın tefsir-i kebir'i ve İsrâiliyât", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tefsir Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Recep YALÇIN, (2019)., "Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın Hak Dini Kur'an Dili Tefsirindeki Bazı Kevni Ayetlerin Yorumları", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Tuba EKİNCİ, (2019)., "Kur'ân'a Göre İlâhî İmtihanda Ailenin Rolü", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.BAYRAM ENVER (2019). Mekke Müşriklerinin Nübüvvet Karşısındaki Tutum ve Davranışları (Mekki Sureler Bağlamında). Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, (Yayın No: 4851882)
2.BAYRAM ENVER (2018). Kuran’xxın Cem Edilmesinde Hz. Ömer’in Rolü. Turkish Studies, (Yayın No: 4230774)
3.BAYRAM ENVER (2018). Rûzbihan-ı Baklî’nin Arâisü’l-Beyân’ında İbadetlere Dair Bazı İşârî Yorumlar. Amasya Üniversitesi İlahiyat fakültesi Dergisi, (Yayın No: 4617192)
4.BAYRAM ENVER (2017). Kuranda ”Âmâ” Kavramı. AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (64), (Yayın No: 3724547)
5.BAYRAM ENVER (2017). XII. YÜZYILA AİT YAZMA KUR’AN-I KERİM VE TEFSİRİ. Türkish Studies, , Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12379 (Yayın No: 3725215)
6.BAYRAM ENVER (2017). Fahreddin Er-Razî’nin Tefsir-i Kebir’inde Bir Ulumu’l Kur’an Bahsi Olarak Muhkem ve Müteşabih Âyetler. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi (MANAS Journal of Social Studies), (Yayın No: 3692380)
7.BAYRAM ENVER (2017). RAZİ’NİN HİDAYET VE DALALETLE İLGİLİ AYETLERİ YORUMLAMASI VE BU HUSUSTA MUTEZİLEYLE GİRİŞTİĞİ TARTIŞMA (TEFSİR-İ KEBİR BAĞLAMINDA). Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir The Journal Of Academic Social Science Studies, (61), , Doi: Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7288 (Yayın No: 3691706)
8.BAYRAM ENVER (2017). Hz. Peygamber’in “Elçilik” Motivasyonunda Uzlet Hayatının ve İlk İnen Ayetlerin Rolü. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi (MANAS Journal of Social Studies), (Yayın No: 3692336)
9.BAYRAM ENVER (2017). KUR’AN’A GÖRE TEZKİYENİN İMKÂNI. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(54), (Yayın No: 3725426)
10.BAYRAM ENVER (2016). Fahruddin Er-Razî’nin Mefatihu’l Gayb’ında Bir Ulumu’l Kur’an Bahsi Olarak Fedâilu’l Kur’an Ve Kur’an Okuma Adabı,. Turkish Academic Research Review = Türk Akademik Araştırmalar Dergisi,, (Yayın No: 3692546)
11.BAYRAM ENVER (2016). Kuranda İktisadî Ahlak. Sosyal Bilimler Metinleri Dergisi, (Yayın No: 3728519)
12.BAYRAM ENVER (2012). Razi nin Kur an daki Yeryüzü Arz Ayetleriyle İlgili Tefsir i Kebir deki Yorumları Modern Jeoloji Biliminin Verileriyle Kısa Bir Mukayese. Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 1(1), 149-165. (Yayın No: 105184)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.BAYRAM ENVER (2018). KUR’xxAN’xxDA PSİKOLOJİK SAVUNMA MEKANİZMALARI. Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 4799965)
2.BAYRAM ENVER (2017). Kur’an’da Geçen “Ey İnsanlar” ve “Ey İman Edenler” Hitaplarıyla Başlayan Ayetler Arasında Bir Mukayese,. Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 3692496)
3.BAYRAM ENVER (2013). Kur an da Cebrail. KSÜ İlahiyat Fak. Dergisi, 21(21), 30-57. (Yayın No: 94086)
4.BAYRAM ENVER (2013). Kur an a Göre Allah Alem Münasebeti. Gop Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, 1(1), 31-39. (Yayın No: 94123)
5.BAYRAM ENVER (2011). Razi nin Tefsir i Kebir de Güneş Sistemi İle İlgili Ayetleri Yorumlaması. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. XV/2-2011., 15(2), 211-234. (Yayın No: 94364)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.BAYRAM ENVER (2017). MEVDUDİ’NİN MÜTEŞÂBİH ÂYETLERE YAKLAŞIMI (TEFHİMU’LKUR’ANADLI TEFSİRİ BAĞLAMINDA). ISEFE 2017 International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics (Özet Bildiri) (Yayın No:3695197)
2.BAYRAM ENVER (2017). KUR’AN’A GÖRE HARAM OLAN KAZANÇ YOLLARI. ISEFE 2017 International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics (Özet Bildiri) (Yayın No:3695216)
3.BAYRAM ENVER (2017). KUR’AN’DA ŞİRKE MUHALEFET. ISEFE 2017 International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics (Özet Bildiri) (Yayın No:3695231)
4.BAYRAM ENVER (2017). KUR’AN’DA AHİRET HAYATI İLE İRTİBATLANDIRILAN BAZI İKTİSADİ KAVRAMLAR. ISEFE 2017 International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3694547)
5.BAYRAM ENVER (2018). ŞEYHÜLİSLAM İBN KEMAL’İN MÜLK SURESİ TEFSİRİ ÖRNEKLİĞİNDE KUR’AN’IN KUR’AN İLE TEFSİRİ. Uluslararası Geçmişten Günümüze Tokat’xxta İlmi ve Kültürel Hayat Sempozyumu 2018 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4632635)
6.BAYRAM ENVER (2016). KUR AN DA İKTİSADİ AHLAK. ICOMEP 2016 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3267561)
7.BAYRAM ENVER (2017). KUR’ÂN’IN CEM EDİLMESİNDE HZ. ÖMER’İN ROLÜ. USOS 2017 : ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3694568)
8.BAYRAM ENVER (2018). Kur’xxan’xxı Kerim’xxde Model İnsan: Hz. Yusuf. II. Uluslararası Mevlana İlahiyat ve Felsefe Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4954690)
9.BAYRAM ENVER (2018). İsmail Hakkı Bursevi’xxnin Ruhu’xxl-Beyan Adlı Tefsiri Bağlamında Muhkem ve Müteşabih Ayetlere Bakışı. II. Uluslararası Mevlana İlahiyat ve Felsefe Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4954689)
10.BAYRAM ENVER (2018). KUR’AN’A GÖRE İNSANI ŞİDDETE SEVK EDEN ZAAFLAR. Uluslararası Şiddet ve Travmalar Sempozyumu Samsun (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4636194)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.BAYRAM ENVER (2015). TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU. TOKAT SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3079716)
2.BAYRAM ENVER (2014). Medenî Ayetlerde Hz Peygambere Saygı. Kur’xxan Nüzulünün Medine Dönemi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:94156)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Kuranda Psikolojik Ceza (2019)., BAYRAM ENVER, İlahiyat, İngilizce, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, (Yayın No: 3725665)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.İSLAMİ PERSPEKTİFTEİKTİSADİ YAKLAŞIMLAR (2017)., BAYRAM ENVER, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, (Yayın No: 3727729)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Kuranda Psikolojik Ceza, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 30.09.2013-31.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Tokatlı Alim Ahmed b. Muhammed el-Kazabadi ve Osmanlı İlmiyesindeki Yeri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 15.03.2018 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
Kurs
1.EĞİTİM BECERİLERİ GELİŞTİRME KURSU, Gaziosmanpaşa Üniversitesi eğitim fakültesi ile ilahiyat fakültesi arasında eğiticilerin eğitimi üzerine düzenlenmiş bir kurstur., Gop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kurs, 19.01.2016-22.01.2016 (Ulusal)