GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

AHMET GÜVENž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Ahmet GÜVEN

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

ahmet.guven@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 

Bölüm

Kamu Yönetimi Bölümü 

Anabilim Dalı

Kentleşme Ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, İstanbul Üniversitesi (2007- 2012)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Mali Hukuk (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2004- 2007)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli)

LİSANS, Cumhuriyet Üniversitesi (2000- 2004)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - Kamu Yönetimi Bölümü

ÖNLİSANS, Anadolu Üniversitesi (2019- 2021)

Açıköğretim Fakültesi - Hukuk Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Belediyelerde Performans Denetimi Ve Algılanması Üzerine Bir Araştırma", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012

YÜKSEK LİSANS, "Kamu Yöneticilerinin Davranış Tarzlarının Kamu Personelinin Motivasyonu Üzerine Etkileri: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Çalışan Öğretmenler Üzerinde Bir Uygulama", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007

ÖNLİSANS, "", Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi Bölümü/Kentleşme Ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı/ (2019- Devam Ediyor)

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi Bölümü/Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı/ (2012- 2019)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi Bölümü/Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı/ (2004- 2012)


İdari Görevler

Yönetim Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bologna Koordinatörü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Erasmus Koordinatörü , Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Farabi Koordinatörü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkan Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anabilim Dalı Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anabilim Dalı Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Kamu Yönetiminin Sorunları Ve Yeniden Yapılanma, Yüksek Lisans, (2021-2022)

Yönetim Psikolojisi Ve Etik, Doktora, (2021-2022)

Kamu Yönetiminde Yeni Yönetim Anlayışları, Lisans, (2021-2022)

Mahalli İdareler Ve Sorunları, Yüksek Lisans, (2020-2021)

E Devlet, Lisans, (2020-2021)

Mahalli İdareler, Lisans, (2020-2021)

Mahalli İdareler Ve Sorunları, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Kamu Yönetimi Sorunları Ve Yeniden Yapılanma, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Kamu Yönetiminde Yeni Yönetim Anlayışları, Lisans, (2019-2020)

Mahalli İdareler, Lisans, (2019-2020)

Yönetim Bilimi I, Lisans, (2019-2020)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Ertuğrul HAN, "28 Şubat Süreci İle Türkiye Siyasetinde Muhafazakarlığın Dönüşümü Ve Ak Parti", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Cuma EMEÇ, "Türkiye'de İlçe İdaresinden Sorumlu Paydaşların İlçenin Genel Sorunlarına Yönelik Tespitleri (Malatya İlçeleri Üzerine Bir Araştırma)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Fatih ERARSLAN, "Askeri Kolluktan Sivil Kolluğa Uzanan Süreçte Jandarma Genel Komutanlığının Yönetimsel Değişimi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Mehmet ÇETİN, "Türk Belediyeciliğinin Gelişimi Ve Tokat İl Merkezi Özelinde Halkın Memnuniyet Analizi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Çağatay ALAN, "Yerel Yönetimlerin Sosyal Politika Unsurları Tokat Belediyesi Örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2017

Editörlük

Journal Of International Management, Educational And Economics Perspectives (Sobiad, Asos,İndeks copernicus, Araştırmax,Türk eğitim indeksi), Dergi, Editör, JİMEP, 14.02.2013

Siyaset, Yönetim Ve Ekonomi Yazıları 1, Kitap, Editör, Lambert Academic Publishing, 12.12.2021

The Interaction Between Governance, Economy And Demokracy, Kitap, Editör, Lambert Academic Publishing, 27.08.2020

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   GÜVEN Ahmet, YAZAR Batuhan, (2021). "Tüm Canlılar İçin Sosyal Belediyecilik", Tarsus Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 17-40. (Yayın No: 7309839)

2   GÜVEN AHMET, (2021). "Kamuda Öğrenilmiş Çaresizlik Sorunsalına Yönelik Nitel Bir Araştırma", Uluslararası Yönetim, Eğitim Ve Ekonomik Perspektifler Dergisi, 9(2), 89-100. (Yayın No: 7325360)

3   GÜVEN AHMET, (2020). "Türkiye’De Belediyelerde Çalışan Personelin İş Tatmini Ve Örgütsel Bağlılık Algısı", Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, (Özel Sayı), 133-149. (Yayın No: 6326284)

4   GÜVEN AHMET, (2020). "Kamu Çalışanları Üzerinde Atanmış Ve Seçilmiş Yöneticilerinin Etkisi", Strategic Public Management Journal, 6(12), 58-69., Doi: DOI: 10.25069/spmj.735371 (Yayın No: 6647319)

5   GÜVEN AHMET, (2020). "Belediyelere Ait Değerli Alanların Zaman İçerisinde Gayrimenkul Odaklı Büyümeye Maruz Bırakılması Üzerine Ampirik Bir Araştırma", Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi, 3(6), 381-395., Doi: https://doi.org/10.35235/uicd.808314 (Yayın No: 6799711)

6   GÜVEN AHMET, (2020). "İnsan Kaynakları Yönetiminde Kariyer Planlama Süreci Ve İibf Öğrencilerinin Özel Sektör Ve Kamu Sektörü Algıları Üzerine Bir Araştırma", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 48(1), 264-285. (Yayın No: 6355994)

7   GÜVEN AHMET,ALAN ÇAĞATAY, (2019). "Türkiye’De Yerel Demokrasiyi Güçlendirme Aracı Olarak Yönetişim Ve Yerel Yönetimlerde İşleyişi", Hukuk Ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 11(1), 47-61. (Yayın No: 4570689)

8   GÜVEN AHMET,KAPLAN ÇETİN,ACUNGİL YAVUZ, (2018). "Türkiye’Deki Akademik Teşvik Çalışmalarının Akademik Personelin Motivasyonu Üzerine Etkisi", Ankara Üniversitesi Sbf Dergisi, 73(1), 245-268. (Yayın No: 4206090)

9   GÜVEN AHMET,KAPLAN ÇETİN,ACUNGİL YAVUZ, (2018). "Türkiye’De Özel Ve Kamu Üniversitelerinde Çalışan Akademisyenlerin Mobbing Algısı", Akademik Araştırmalar Dergisi, 10(18), 43-58. (Yayın No: 4275637)

10   GÜVEN AHMET,ALAN ÇAĞATAY, (2018). "Türkiye’De Yerel Yönetim Yasaları Çerçevesinde Yönetişim Anlayışının İncelenmesi", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(61), 840-847., Doi: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2018.2976 (Yayın No: 4579690)

11   ŞİMŞEK TÜRKER,GÜVEN AHMET,GÜVEN Deniz, (2018). "Sağlık Yönetimi Kapsamında Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Mena Ülkeleri Üzerine Bir Panel Regresyon Analizi", Sosyoekonomi, 26(37), 33-55., Doi: DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2018.03.02 (Yayın No: 4275644)

12   GÜVEN AHMET,BOZDOĞAN DOĞAN, (2018). "Küresel Bir Kamu Malı Olarak Çevre Ve Türkiye’De Küresel Çevre Politikası Araçlarından Vergilerin Etkinliğinin Değerlendirilmesi", Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 13(1), 1-18., Doi: Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.342 (Yayın No: 4310909)

13   GÜVEN AHMET, (2018). "Türkiye’De Yerel Yönetimlerde Performans Denetimi Ve Hukuki Altyapısı", Journal Of International Management, Educational And Economics Perspectives, 6(2), 17-33. (Yayın No: 4490281)

14   ŞİMŞEK GÜL,GÜVEN AHMET, (2017). "Yaratıcı Sektörlerde Türkiye İçin Yeni Bir İvme: Midwood İstanbul Film Stüdyo Kompleksi", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal Of International Social Research, 10(51), 1131-1146., Doi: 10.17719/jisr.2017.1844 (Yayın No: 3573429)

15   GÜVEN AHMET, (2017). "Kentsel Sorunların Çözümünde Kent Yönetimi Ve Paydaşlarının Rolü", Journal Of International Social Research, 10(52), 1048-1062., Doi: 10.17719/jisr.2017.1959 (Yayın No: 3619853)

16   GÜVEN AHMET,KAPLAN ÇETİN, (2017). "Mobbingin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Belediyelerde Bir Araştırma", The Journal Of Academic Social Science Studies, 64(3), 303-315., Doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7329 (Yayın No: 3961849)

17   GÜVEN AHMET,KARKACIER ATİLA,ŞİMŞEK TÜRKER, (2017). "Merkezileşme Yerelleşme Tartışmaları Kapsamında Yerel Yönetimlerde Vesayet Denetimi Sorunu", Bilgi Ekonomisi Ve Yönetimi Dergisi, 12(2), 189-208. (Yayın No: 3541298)

18   KAPLAN ÇETİN,GÜVEN AHMET, (2017). "Yerel Yönetimlerde Örgütsel Bağlılık Ve Whistleblowing", Turan-Sam Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, 9(36), 41-51., Doi: 10.15189/1308-8041 (Yayın No: 3754757)

19   GÜVEN AHMET,Battal DÜLGER, (2016). "Kırsal Turizmin Yerel Kalkınmadaki Rolü Ve Yerel Yönetimlerle Olan İlişkisi", Journal Of International Management, Educational And Economics Perspectives, 4(2), 58-66. (Yayın No: 3809685)

20   GÜVEN AHMET, (2016). "Kent, Kentlileşme Ve Kentsel Yönetim İhtiyacı", Journal Of International Management, Educational And Economics Perspectives, 4(1), 21-30. (Yayın No: 3666823)

21   GÜVEN AHMET, (2014). "The Effects Of The New Public Administration Approach On Local Governance Control", Journal Of International Management, Educational And Economics Perspectives, 2(1), 1-10. (Yayın No: 3666810)

22   GÜVEN AHMET, (2013). "The Effects Of Manager Behavior On Motivation Of The Workers: An Application On Teachers Working İn The National Education Department", Journal Of International Management, Educational And Economics Perspectives, 1(1), 1-20. (Yayın No: 3666782)

23   GÜVEN AHMET,SADAKLIOĞLU HÜMEYRA, (2012). "Internal Marketing Approach İn Human Resourcesmanagement A Case Study On A State Establishment", International Research Journal Of Finance And Economics, (98), 106-118. (Yayın No: 624115) [SSCI]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   GÜVEN AHMET, (2021). "Covid 19 Pandemi Sürecinin Birinci Yılında, Türkiye’De Akademisyenlerin İş Yaşam Kaliteleri Üzerine Bir Değerlendirme", Enderun Dergisi, 5(1), 1-21. (Yayın No: 7016727)

2   GÜVEN AHMET,ERARSLAN FATİH, (2019). "Türkiye’De E-Devlet Olgusu Ve Bilgi Güvenliği Açısından Bir Değerlendirme", Enderun Dergisi, 3(1), 16-29. (Yayın No: 5018450)

3   GÜVEN AHMET,ŞİMŞEK GÜL, (2018). "Yerel Yönetimlerin Sosyo Ekonomik Gelişimi Ve Tanıtımı Açısından Film Platolarının Önemi: Midwood Örneği", Sayıştay Dergisi, 108(1), 123-148. (Yayın No: 4206050)

4   GÜVEN AHMET,Battal DÜLGER, (2017). "Siyasal Şiddet Nedeniyle Kente Göç Eden Ailelerde Sosyal Yapısı Ve Kentsel Bütünleşme Sorunsalı", Enderun Dergisi, 1(2), 17-26. (Yayın No: 3804070)

5   GÜVEN AHMET,Battal DÜLGER, (2017). "Osmanlı’Dan Günümüze Yerel Hizmet Sunan Klasik Kurumların Dönüşümü", Enderun Dergisi, 1(1), 44-53. (Yayın No: 3804089)

6   GÜVEN AHMET, (2017). "Kamu Yönetiminde Yeni Bürokratik Hastalıklar", Türk İdare Dergisi, 89(485), 603-623. (Yayın No: 4179954)

7   GÜVEN AHMET,ACUNGİL YAVUZ, (2015). "Türkiye Ve Fransa Merkezi İdaresinin Mali Denetiminde Sayıştayın Rolü", Sosyal Bilimler Arastırmaları Dergisi, 10(1), 1-20., Doi: 10.5961 (Yayın No: 1759745)

8   GÜVEN AHMET, (2014). "Kamu Yönetiminde Geleceğin İnşasında Stratejik Bakış", Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, 2(2), 63-80., Doi: 10.14782/sbd.201439373 (Yayın No: 1514330)

9   İMREN EBRU,GÜVEN AHMET, (2007). "Demokratik Ve Seffaf Yönetimi Anlamlandıran Bir Hak Bilgi Edinme Hakkı", Sosyal Bilimler Arastırmaları Dergisi, 2(2), 257-272. (Yayın No: 619768)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   ALAN ÇAĞATAY,GÜVEN AHMET (2019). Sosyal Belediyecilik Uygulamaları Açısından Eskişehir Ve Gaziantep Büyükşehir Belediyelerinin Karşılaştırılması. Iı. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi 15-17 Mart 2019 Malatya (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4993806)

2   GÜVEN AHMET,ALAN ÇAĞATAY (2019). Atanmış Ve Seçilmiş Yönetici Davranışlarının Çalışanlara Etkisi: Kozan Belediyesi Ve Kozan Kaymakamlığı Üzerine Bir Uygulama. II. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi 15-17 Mart 2019 Malatya (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4993810)

3   GÜVEN AHMET (2019). İnsan Kaynakları Yönetiminde Kariyer Planlama Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Özel Sektör Ve Kamu Sektörü Üzerine Algıları. 16. KAMU YÖNETİMİ FORUMU21-23 ŞUBAT 2019, KAYSERI, TÜRKIYE (Özet Bildiri) (Yayın No:4993843)

4   GÜVEN AHMET,Kutlu Ahmet,Demirci Ömer Faruk (2019). Yeni Kamu Yönetimi Anlayışının Kazanımlarından Birisi Olan Cimer Kurumu. Cumhuriyet1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 19-21 Nisan 2019 Sivas (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5046501)

5   GÜVEN AHMET,Kefeli Emirhan,Karatepe Sevilay (2019). Yaygın Eğitim Kurumlarında Örgütsel Sinizmin Nedenleri. Cumhuriyet1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 19-21 Nisan 2019 Sivas (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5046512)

6   GÜVEN AHMET,Kutlu Ahmet,Demirci Ömer Faruk (2019). Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluk Sorunu Ve Önlenmesine Yönelik Öneriler. Cumhuriyet1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 19-21 Nisan 2019 Sivas (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5046516)

7   GÜVEN AHMET,Karatepe Sevilay,Kefeli Emirhan (2019). Türk Kamu Yönetiminde Yozlaşma Sorunsalı Ve Çözüm Önerileri. Cumhuriyet1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 19-21 Nisan 2019 Sivas (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5046532)

8   GÜVEN AHMET,ALAN ÇAĞATAY (2019). 6360 Sayılı Büyükşehir Kanunu Getirilerinin İlçe İdareleri Açısından Değerlendirilmesi (Arguvan Örneği). Use 3.Uluslararası Sosyoloji Ve Ekonomi Kongresi 03-04 2019- Malatya (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5125429)

9   GÜVEN AHMET,ALAN ÇAĞATAY,Emeç CUMA (2019). Türkiye’de İlçe İdaresinden Sorumlu Paydaşların İlçenin Genel Sorunlarına Yönelik Tespitleri. Use 3.Uluslararası Sosyoloji Ve Ekonomi Kongresi 03-04 2019- Malatya (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5125488)

10   GÜVEN AHMET,ÇOLAK Ebru (2019). Sürdürülebilir Kalkınma Kapsamında Çevre ve Katı Atık Yönetimi. 3. ULUSLARARASI UNİDOKAP KARADENİZ SEMPOZYUMU SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5357813)

11   GÜVEN AHMET,Demirci Ömer Faruk (2019). Doğal Kaynakların Devamlılığında Çevre Yönetiminin Önemi. 3. ULUSLARARASIUNİDOKAP KARADENİZ SEMPOZYUMU SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5357852)

12   İşeri Ahmet Serhan,GÜVEN AHMET (2019). Çağrı Merkezi Takım Liderlerinin Liderlik Stillerinin Belirlenmesi. İşletme ve Yönetim Bilimleri Uluslararası Kongresi 22-24 Şubat 2019 İstanbul (Özet Bildiri) (Yayın No:4993826)

13   ASLAN EMRE,ŞİMŞEK TÜRKER,KARKACIER ATİLA,GÜVEN AHMET (2018). COĞRAFİ İŞARETLER VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN ROLÜ: TOKAT ÖRNEĞİ. UMTEBInternational Congress onVocational and Technical Sciences-IIApril 10-13, 2018Batumi - Georgia (Özet Bildiri) (Yayın No:4275618)

14   GÜVEN AHMET,ŞİMŞEK TÜRKER,KARKACIER ATİLA,ASLAN EMRE (2018). Kamu ve Özel İdarelerde Çalışan Personelin Karşı karşıya Kaldığı Sorunlardan Biri: Öğrenilmiş Çaresizlik Sorunsalı. UMTEBInternational Congress onVocational and Technical Sciences-IIApril 10-13, 2018Batumi - Georgia (Özet Bildiri) (Yayın No:4275614)

15   GÜVEN AHMET,GÜVEN Deniz (2018). Tokat Karşıyaka Bölgesinin Gayrimenkul Odaklı Büyümeye Kurban Edilmesi Üzerine Ampirik Bir Araştırma. Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu:Değişim/Dönüşüm/Özgünlük (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4312856)

16   GÜVEN AHMET,ALAN ÇAĞATAY (2018). Türkiyede Kamu Kurumlarının Bilgi Teknolojileri Kullanımındaki Yeri. 2. Uluslararası El-Ruha Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4179957)

17   ALAN ÇAĞATAY,GÜVEN AHMET (2018). Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim Araçları Üzerinden Değerlendirme: Kamu Hastaneleri Kurumu Örneği. 2. Uluslararası El-Ruha Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4179962)

18   GÜVEN AHMET,ACUNGİL YAVUZ (2018). Yerel Kalkınmada Yerel Yönetimlerin Etkinliği Konusuna Halkın Bakışı (Tokat Üzerinde Bir Uygulama). 2. Uluslararası El-Ruha Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4179966)

19   ACUNGİL YAVUZ,GÜVEN AHMET (2018). Üniversite Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Kent ile İlgili Sorunlara Duyarlılıkları ve Farkındalıkları : Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. 2. Uluslararası El-Ruha Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4179969)

20   GÜVEN AHMET,ALAN ÇAĞATAY (2018). Kentsel ve Çevresel Sorunların Çözümünde Yerel Yönetimlerin Rolü. 3. Uluslararası Su ve Çevre Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4206119)

21   GÜVEN AHMET,ALAN ÇAĞATAY (2018). Türkiye’de Yerel Demokrasiyi Güçlendirme Aracı Olarak Yönetişim ve Yerel Yönetimlerde İşleyişi. Internatıonal Conference On Good Local Governance (Özet Bildiri) (Yayın No:4206125)

22   TOPGÜL SEDA,GÜVEN AHMET (2017). Yaşlı Dostu Kent Kavramının Sosyal Politikalar Açısından Önemi Antalya Örneği. ll. Uluslararası Sosyal Bilimlewr Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3763145)

23   GÜVEN AHMET,KARKACIER ATİLA,ŞİMŞEK TÜRKER (2017). Merkezileşme Yerelleşme Tartışmaları Kapsamında Yerel Yönetimlerin Denetimi Sorunu. 13. International Conferance on Knowledge, Economiy and Management (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3517426)

24   KARKACIER ATİLA,GÜVEN AHMET,ASLAN EMRE (2017). Şeffaf Yönetim Anlayışı İçerisinde Denetimin Rolü. 13. International Conferance on Knowledge, Economiy and Management (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3763031)

25   GÜVEN AHMET,ALAN ÇAĞATAY (2017). Sosyal Sorumluluk Kapsamında Farkındalık Yaratan Belediyelere İyi Bir Örnek: “15’liler Gidiyor”. Büyükçekmece 1. Uluslararsı Yerel Yönetimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3517418)

26   GÜVEN AHMET,ALAN ÇAĞATAY,GÜVEN DENİZ (2016). Yerel personel yönetiminde hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim sorunsalı. International conferance on new horizons in education (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3423838)

27   GÜVEN AHMET,ŞİMŞEK TÜRKER,ASLAN EMRE,KARKACIER ATİLA (2015). Factors Affecting Government Effectiveness Among OECD Counries. ECONWORLD 2015 (Özet Bildiri) (Yayın No:1760614)

28   ŞİMŞEK TÜRKER,GÜVEN AHMET,KARKACIER ATİLA,ASLAN EMRE (2015). Türkiye ve İtalya Ekonomileri Arasındaki Konjonktürel Uyumu Anlamak. ECONWORLD 2015 (Özet Bildiri) (Yayın No:1760787)

29   ŞİMŞEK TÜRKER,ASLAN EMRE,KARKACIER ATİLA,GÜVEN AHMET (2014). Türkiye ve Makedonya Ekonomilerinin Konjonktürel UyumunuBelirleyen Faktörler. INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2014 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1253583)

30   GÜVEN AHMET,SADAKLIOĞLU HÜMEYRA (2011). İnsan Kaynakları Yönetiminde İçsel Pazarlama Anlayışı Bir Kamu Kurumu Üzerinde Uygulama. INTERNATIONAL 9thCONFERENCE ON KNOWLEDGE,ECONOMY MANAGEMENT (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:621014)

31   GÜVEN AHMET,ACUNGİL YAVUZ,ŞİMŞEK ÜMİT (2010). E Devlet Uygulamaları Konusuna Kamu Yönetimi Öğrencilerinin Bakışı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama. 8th INTERNATIONAL CONGRESS ONKNOWLEDGE, ECONOMY MANAGEMENT (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:620290)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

1   GÜVEN AHMET,ALAN ÇAĞATAY,İŞÇİ BAŞ GÜL (2016). Değişen kamu yönetiminde toplumsal cinsiyete duyarlı afet yönetimi. 10. KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3423858)

2   GÜVEN AHMET,ALAN ÇAĞATAY (2016). Yerel Yönetimlerde Sosyal Sorumluluk Kapsamında Sosyal Belediyeciliğin Değişimi Tokat Belediyesi Örneği. KAYFOR -13 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1759997)

3   GÜVEN AHMET,ÖZKİRAZ AHMET (2013). Kentsel Dönüşüm ve Bütünleşme Tokat Kent Örneği. KAYSEM - 8 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:624615)

4   ŞAHİN DURAN DENİZ,GÜVEN AHMET (2011). Yerel Kalkınmada Yerel Yönetimlerin Yoksullukla Mücadelesi. 26. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:623730)

5   YÜKSEL FATİH,GÜVEN AHMET (2007). Yerel Yönetimlerde Yönetici Davranışı Profili ve Tokat Örneği. TMMOB Yerel Yönetimlerde Dönüşüm Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1761753)

6   GÜVEN AHMET (2006). Küreselleşmenin Yönetici Davranışları Üzerine Etkisi. 5. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:618143)

7   YÜKSEL FATİH,BOZKURT FATMA GAMZE,GÜVEN AHMET (2005). Yerel Yönetimlerde Etik Çerçevesinde Sosyal Sorumluluk Bilinci Tokat Uygulaması. 2. ETİK SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:617458)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

1   Sokak Ve Çocuk (2021)., GÜVEN AHMET, Lambert Academic Publishing, Sayfa Sayısı: 133, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7309858)

2   Türkiye’De Ombudsmanlık Kurumu (2019)., KAPLAN ÇETİN,GÜVEN AHMET,MACİT MUSTAFA, Kriter Yayınevi, Sayfa Sayısı: 128, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4838354)

3   E-Devlet In Geleneksel Devlet Out (2019)., GÜVEN AHMET, Fakülte Yayınevi, Sayfa Sayısı: 172, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4855146)

4   Kuramdan Uygulamaya Kamu Yönetiminin Dönüşümü (2017)., GÜVEN AHMET, Orion, Sayfa Sayısı: 223, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3541302)

5   Yerel Yönetimlerde Performans Denetimi (2014)., GÜVEN AHMET, Türkiye Alim Kitapları, Sayfa Sayısı: 272, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1281420)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

1   Siyaset, Yönetim Ve Ekonomi Yazıları- 1 (2021)., GÜVEN AHMET, METİN Aybüke, Lambert Academic Publishing, Editör: Ahmet Güven, Sayfa Sayısı: 17, ISBN: 978-620-4-73026-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7309873)

2   Siyaset, Yönetim Ve Ekonomi Yazıları 1 (2021)., GÜVEN AHMET, DUMAN Bahire, Lambert Academic Publishing, Editör: Güven, Sayfa Sayısı: 21, ISBN: 978-620-4-73026-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7309890)

3   Şehirlerde Su Ve Atıksu Hizmetlerinin Yönetimi (2020)., GÜVEN AHMET,ACUNGİL YAVUZ, Türkiye Belediyeler Birliği, Editör: Adem Esen, Orhan Veli Alıcı, Sayfa Sayısı: 318, ISBN: 978-605-9186-53-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6326251)

4   The Interaction Between Governance, Economy And Demokracy (2020)., GÜVEN AHMET, Lamber Academic Publishing, Editör: Güven, A., Sayfa Sayısı: 28, ISBN: 978-620-2-79943-0, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6414270)

5   Sosyal Bilimlerde Değişim Ve Gelişim Yazıları 2 (2019)., GÜVEN AHMET,Elçarpar Yasin, Gece Akademi, Editör: Cuma Çataloluk, Doğan Bozdoğan, Sayfa Sayısı: 186, ISBN: 978-605-7631-85-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4993797)

6   Sosyal Bilimlerde Değişim Ve Gelişim Yazıları 2 (2019)., GÜVEN AHMET,Çolak Ebru, Gece Akademi, Editör: Cuma Çataloluk, Doğan Bozdoğan, Sayfa Sayısı: 186, ISBN: 978-605-7631-85-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4993589)

7   Yönetim, Değişim Ve Modernleşme Yazıları (2017)., GÜVEN AHMET, Çizği Kitapevi, Editör: Ahmet Özkiraz, Sayfa Sayısı: 264, ISBN: 978-605-9427-95-1, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 3785018)

8   Belediyelerin Geleceği Ve Yeni Yaklaşımlar (2017)., GÜVEN AHMET,ALAN ÇAĞATAY, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, Editör: Mahmut Güler, Menaf Turan, Sayfa Sayısı: 596, ISBN: 978-605-67424-7-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3962442)

9   Yönetim Bilimi (2013)., GÜVEN AHMET, Lisans, Editör: Elif Yücetürk, H. Serdar Öğe, Sayfa Sayısı: 408, ISBN: 978-605-5044-13-8, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 624987)

10   Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler Ve Kentsel Politikalar (2013)., GÜVEN AHMET,ÖZKİRAZ AHMET, Pegem Akademi, Editör: Yakup Bulut, Veysel Eren, Sedat Karakaya, Abdullah Aydın, Sayfa Sayısı: 976, ISBN: 978-605-364-618-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3809987)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

Tokat İli Uyuşturucuyla Mücadele Şurası, 23-25 Şubat 2015 Tokat İli Uyuşturucuyla Mücadele Çalıştayında Tokat’xxta uyuşturucu ile muçadele konulu çalışmalar ve mevcut durum ile ilgili toplantıda görüşlerime yer verildi., Tokat Çavuşoğlu Otel, Çalıştay, 23.02.2015-25.02.2015 (Ulusal)

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:ahmet.guven@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2007-2012
İstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Mali Hukuk (Dr)

Tez Adı:Belediyelerde Performans Denetimi Ve Algılanması Üzerine Bir Araştırma
Yüksek Lisans
2004-2007
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Kamu Yöneticilerinin Davranış Tarzlarının Kamu Personelinin Motivasyonu Üzerine Etkileri: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Çalışan Öğretmenler Üzerinde Bir Uygulama
Lisans
2000-2004
Cumhuriyet Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi Bölümü

Önlisans
2019-2021
Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi/Hukuk Bölümü

Tez Adı:


Akademik Görevler

Doçent
2019-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI ANABİLİM DALI/
Doktor Öğretim Üyesi
2012-2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
2004-2012
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkanı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Yönetim Kurulu Üyeliği
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bologna Koordinatörü
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Erasmus Koordinatörü
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Farabi Koordinatörü
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkan Yardımcısı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2021-2022)KAMU YÖNETİMİNDE YENİ YÖNETİM ANLAYIŞLARITürkçe3
(2020-2021)E DEVLETTürkçe3
(2020-2021)MAHALLİ İDARELERTürkçe3
(2019-2020)KAMU YÖNETİMİNDE YENİ YÖNETİM ANLAYIŞLARITürkçe3
(2019-2020)MAHALLİ İDARELERTürkçe3
(2019-2020)YÖNETİM BİLİMİ ITürkçe3
Yüksek Lisans
(2021-2022)KAMU YÖNETİMİNİN SORUNLARI VE YENİDEN YAPILANMATürkçe3
(2020-2021)MAHALLİ İDARELER VE SORUNLARITürkçe3
(2019-2020)MAHALLİ İDARELER VE SORUNLARITürkçe3
(2019-2020)KAMU YÖNETİMİ SORUNLARI VE YENİDEN YAPILANMATürkçe3
Doktora
(2021-2022)YÖNETİM PSİKOLOJİSİ VE ETİKTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Çağatay ALAN, (2017)., "Yerel yönetimlerin sosyal politika unsurları Tokat Belediyesi örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Ertuğrul HAN, (2019)., "28 şubat süreci ile Türkiye siyasetinde muhafazakarlığın dönüşümü ve ak parti", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Cuma EMEÇ, (2019)., "Türkiye'de ilçe idaresinden sorumlu paydaşların ilçenin genel sorunlarına yönelik tespitleri (Malatya ilçeleri üzerine bir araştırma)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Fatih ERARSLAN, (2019)., "Askeri kolluktan sivil kolluğa uzanan süreçte Jandarma Genel Komutanlığının yönetimsel değişimi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Mehmet ÇETİN, (2019)., "Türk belediyeciliğinin gelişimi ve Tokat il merkezi özelinde halkın memnuniyet analizi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Siyaset, Yönetim ve Ekonomi Yazıları 1, Kitap, Editör, Lambert Academic Publishing, 12.12.2021
2.Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives(Sobiad, Asos,İndeks copernicus, Araştırmax,Türk eğitim indeksi), Dergi, Editör, JİMEP, 14.02.2013
3.The Interaction Between Governance, Economy and Demokracy, Kitap, Editör, Lambert Academic Publishing, 27.08.2020
4.Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives(İndeks copernicus), Dergi, Editör, JİMEP, 01.03.2017
5.The Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives(İndeks copernicus), Dergi, Editör, JİMEP, 01.12.2017
Çalıştay
1.Tokat İli Uyuşturucuyla Mücadele Şurası, 23-25 Şubat 2015 Tokat İli Uyuşturucuyla Mücadele Çalıştayında Tokat’xxta uyuşturucu ile muçadele konulu çalışmalar ve mevcut durum ile ilgili toplantıda görüşlerime yer verildi., Tokat Çavuşoğlu Otel, Çalıştay, 23.02.2015-25.02.2015 (Ulusal)