GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

SERDAR BUDAKž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Serdar BUDAK

Turhal Uygulamalı Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu / Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

serdar.budak@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Turhal Uygulamalı Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu 

Bölüm

Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Bölümü 

Anabilim Dalı

Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2012- 2016)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2007- 2010)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat (Yl) (Tezli)

LİSANS, Anadolu Üniversitesi (2003- 2007)

İşletme Fakültesi - İşletme Bölümü

ÖNLİSANS, Selçuk Üniversitesi (1999- 2003)

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Eğitim Harcamaları Ve Verimlilik İlişkisi: Oecd Ülkeleri Üzerinde Bir İnceleme", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016

YÜKSEK LİSANS, "İcra Ve İflas Kanunu'na Muhalefet Ve Dolandırıcılık Suçları Bakımından, Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi İle Ekonomik Suç İlişkisinin İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma; 1997-2007 Türkiye Örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010

ÖNLİSANS, "", Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Makro İktisat

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Turhal Uygulamalı Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu/ Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Bölümü/ Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Anabilim Dalı, (2017- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sürekli Eğitim Araştırma Ve Uygulama Merkezi, (2019- Devam Ediyor)

Bölüm Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Turhal Uygulamalı Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu, Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Bölümü, (2019- Devam Ediyor)

verdiği dersler

İktisadi Sistemler, Lisans, (2018-2019)

Temel Bilgi Teknolojisi, Lisans, (2018-2019)

Uluslararası Ekonomi, Lisans, (2018-2019)

Finansal Piyasalar, Lisans, (2018-2019)

Mikro İktisat, Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BARIŞIK SALİH,BUDAK SERDAR, (2019). "Relationship Between Education And Productivity Within Thecontext Of Human Capital: An Analysis On Oecd Countries", The Empirical Economics Letters, 18(8), 879-894. (Yayın No: 5223391)

BUDAK SERDAR,YILMAZ VEYSEL,KASAP AHMET, (2018). "Makroekonomik Değişkenlerin Otomotiv İthalatına Etkisi: Brıcs Ve Türkiye Örneği", Social Mentality And Researcher Thinkers Journal, 4(13), 882-892., Doi: http://dx.doi.org/10.31576/smryj.133 (Yayın No: 4491659)

BUDAK SERDAR, (2018). "Türkiye’De Otomotiv Talebinin Ekonomik Dinamikleri", Social Sciences Studies Journal, 4(20), 2536-2542. (Yayın No: 4418144)

TUNA İSMAİL,BUDAK SERDAR,ÖLMEZ CANGİ SİBEL,YILMAZ VEYSEL, (2017). "Firmaların Kaldıraç Oranı İle Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi", The Journal Of Academic Social Science Studies, 10(Number: 63), 331-340., Doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7345 (Yayın No: 3877063)

BUDAK SERDAR,ÖLMEZ CANGİ SİBEL,TUNA İSMAİL, (2017). "Temel Makroekonomik Değişkenlerin Bist Endeksleriüzerindeki Etkisi", The Journal Of Academic Social Science, (55), 199-214., Doi: 10.16992 (Yayın No: 3692796)

BARIŞIK SALİH,BUDAK SERDAR, (2017). "Beşeri Sermaye Bağlamında Eğitim Ve İnşaat Sektörü Verimliliği İlişkisi: Oecd Ülkeleri Üzerinde Bir İnceleme", Journal Of International Management, Educational And Economics Perspectives, 5(2), 59-70. (Yayın No: 3888683)

ÇETİN BİROL,BUDAK SERDAR, (2011). "İcra Ve İflas Kanunu'na Muhalefet Ve Dolandırıcılık Suçları (1997-2007)", Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (Yayın No: 3462555)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BUDAK SERDAR,ÇETİN BİROL, (2011). "Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyinin Ekonomik Suçlarla İlişkisi (1997-2007)", Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (Yayın No: 3462559)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

YILMAZ VEYSEL,KARAKAYA UĞUR,BUDAK SERDAR (2018). BRICS Ülkeleri ile Türkiye Arasındaki Endüstri İçi Ticaret. III. INES INTERNATIONAL EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE CONGRESS 2018 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4488439)

YILMAZ VEYSEL,KASAP AHMET,BUDAK SERDAR (2018). TCDD’de Deregülasyon. IV.ULUSLARARASI KAFKASYA-ORTA ASYA DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK KONGRESİ 7-8 Eylül 2018 Didim/AYDIN (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4534716)

KASAP AHMET,BUDAK SERDAR,ÇOBAN MUSTAFA NECATİ (2018). YARATICI EKONOMİ VE TÜRKİYE’NİN YARATICI EKONOMİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. I. Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5051702)

BUDAK SERDAR,ERDEM AHMET,ALKAN MUHAMMET FATİH (2018). İntiharla İlişkili Değişkenler: 22 OECD Ülkesinin 1970-2014 Arası Verilerinin Analizi. III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4315118)

BUDAK SERDAR,KASAP AHMET,YILMAZ VEYSEL (2018). MACROECONOMIC VARIABLES IMPACT ON AUTOMOTIVE IMPORTS: EXAMPLE OF BRICS AND TURKEY. III. INES EDUCATION and SOCIAL SCIENCE CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4492901)

BARIŞIK SALİH,BUDAK SERDAR,YAYAR RÜŞTÜ (2017). Finans ve Sigorta Sektörünün Beşeri Sermaye Bağlamında İncelenmesi. International Congress on Political Economic and Social Studies (Özet Bildiri) (Yayın No:3954859)

TUNA İSMAİL,BUDAK SERDAR,ÖLMEZ CANGİ SİBEL (2017). Firmaların Kaldıraç Oranı ÜZerinde Makroekonomik Değişkenlerin Etkisi. International Congress on Politic, Economic and Social Studies (Özet Bildiri) (Yayın No:3692771)

BUDAK SERDAR,TUNA İSMAİL,ÖLMEZ CANGİ SİBEL (2017). Makroekonomik değişkenler ile BİST Endeksleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi. International Congress on Political, Economic and Social Studies (Özet Bildiri) (Yayın No:3692777)

YILMAZ VEYSEL,BUDAK SERDAR (2017). Yeşil Büyümenin Yaratacağı Fırsatlar (The Opportunities That Green Growth Will Create). I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3718139)

BARIŞIK SALİH,BUDAK SERDAR,ŞİMŞEK TÜRKER (2014). ) Employment and Labor Productivity: The Experiences of New EU Countries. International Conference in Economics (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3462569)

BARIŞIK SALİH,BUDAK SERDAR Eğitim Harcamalarının Sektörel Verimliliğe Etkisi OECD ülkeleri Üzerine Bir İnceleme. 17. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem ve İstatistik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3462578)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Eğitim Ve Toplum Yazıları (2018)., BUDAK SERDAR, Der Yayınları, Editör: Mehmet Karataş, Sayfa Sayısı: 184, ISBN: 978-975-353-546-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4700447)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:serdar.budak@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2012-2016
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat (Dr)

Tez Adı:Eğitim Harcamaları Ve Verimlilik İlişkisi: Oecd Ülkeleri Üzerinde Bir İnceleme
Yüksek Lisans
2007-2010
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat (Yl) (Tezli)

Tez Adı:İcra Ve İflas Kanunu'na Muhalefet Ve Dolandırıcılık Suçları Bakımından, Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi İle Ekonomik Suç İlişkisinin İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma; 1997-2007 Türkiye Örneği
Lisans
2003-2007
Anadolu Üniversitesi
İşletme Fakültesi/İşletme Bölümü

Önlisans
1999-2003
Selçuk Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Tez Adı:


Akademik Görevler

Yardımcı Doçent
2017-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TURHAL UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU/ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ/ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı
2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Bölüm Başkanı
2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TURHAL UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2018-2019)İKTİSADİ SİSTEMLERTürkçe3
(2018-2019)TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİTürkçe2
(2018-2019)ULUSLARARASI EKONOMİTürkçe3
(2018-2019)FİNANSAL PİYASALARTürkçe3
(2018-2019)MİKRO İKTİSATTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.BARIŞIK SALİH,BUDAK SERDAR (2019). Relationship between Education and Productivity within thecontext of Human Capital: An Analysis on OECD Countries. The Empirical Economics Letters, 18(8), 879-894. (Yayın No: 5223391)
2.BUDAK SERDAR,YILMAZ VEYSEL,KASAP AHMET (2018). Makroekonomik Değişkenlerin Otomotiv İthalatına Etkisi: BRICS ve Türkiye Örneği. Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, 4(13), 882-892., Doi: http://dx.doi.org/10.31576/smryj.133 (Yayın No: 4491659)
3.BUDAK SERDAR (2018). Türkiye’de Otomotiv Talebinin Ekonomik Dinamikleri. Social Sciences Studies Journal, 4(20), 2536-2542. (Yayın No: 4418144)
4.TUNA İSMAİL,BUDAK SERDAR,ÖLMEZ CANGİ SİBEL,YILMAZ VEYSEL (2017). Firmaların Kaldıraç Oranı İle Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 10(Number: 63), 331-340., Doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7345 (Yayın No: 3877063)
5.BUDAK SERDAR,ÖLMEZ CANGİ SİBEL,TUNA İSMAİL (2017). TEMEL MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN BİST ENDEKSLERİÜZERİNDEKİ ETKİSİ. The Journal of Academic Social Science, (55), 199-214., Doi: 10.16992 (Yayın No: 3692796)
6.BARIŞIK SALİH,BUDAK SERDAR (2017). Beşeri Sermaye Bağlamında Eğitim ve İnşaat Sektörü Verimliliği İlişkisi: OECD Ülkeleri Üzerinde Bir İnceleme. Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives, 5(2), 59-70. (Yayın No: 3888683)
7.ÇETİN BİROL,BUDAK SERDAR (2011). İcra ve İflas Kanunu'na Muhalefet ve Dolandırıcılık Suçları (1997-2007). Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (Yayın No: 3462555)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.BUDAK SERDAR,ÇETİN BİROL (2011). Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyinin Ekonomik Suçlarla İlişkisi (1997-2007). Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (Yayın No: 3462559)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.BARIŞIK SALİH,BUDAK SERDAR,YAYAR RÜŞTÜ (2017). Finans ve Sigorta Sektörünün Beşeri Sermaye Bağlamında İncelenmesi. International Congress on Political Economic and Social Studies (Özet Bildiri) (Yayın No:3954859)
2.TUNA İSMAİL,BUDAK SERDAR,ÖLMEZ CANGİ SİBEL (2017). Firmaların Kaldıraç Oranı ÜZerinde Makroekonomik Değişkenlerin Etkisi. International Congress on Politic, Economic and Social Studies (Özet Bildiri) (Yayın No:3692771)
3.BUDAK SERDAR,TUNA İSMAİL,ÖLMEZ CANGİ SİBEL (2017). Makroekonomik değişkenler ile BİST Endeksleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi. International Congress on Political, Economic and Social Studies (Özet Bildiri) (Yayın No:3692777)
4.YILMAZ VEYSEL,BUDAK SERDAR (2017). Yeşil Büyümenin Yaratacağı Fırsatlar (The Opportunities That Green Growth Will Create). I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3718139)
5.YILMAZ VEYSEL,KASAP AHMET,BUDAK SERDAR (2018). TCDD’de Deregülasyon. IV.ULUSLARARASI KAFKASYA-ORTA ASYA DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK KONGRESİ 7-8 Eylül 2018 Didim/AYDIN (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4534716)
6.BUDAK SERDAR,ERDEM AHMET,ALKAN MUHAMMET FATİH (2018). İntiharla İlişkili Değişkenler: 22 OECD Ülkesinin 1970-2014 Arası Verilerinin Analizi. III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4315118)
7.BUDAK SERDAR,KASAP AHMET,YILMAZ VEYSEL (2018). MACROECONOMIC VARIABLES IMPACT ON AUTOMOTIVE IMPORTS: EXAMPLE OF BRICS AND TURKEY. III. INES EDUCATION and SOCIAL SCIENCE CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4492901)
8.BARIŞIK SALİH,BUDAK SERDAR,ŞİMŞEK TÜRKER (2014). ) Employment and Labor Productivity: The Experiences of New EU Countries. International Conference in Economics (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3462569)
9.YILMAZ VEYSEL,KARAKAYA UĞUR,BUDAK SERDAR (2018). BRICS Ülkeleri ile Türkiye Arasındaki Endüstri İçi Ticaret. III. INES INTERNATIONAL EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE CONGRESS 2018 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4488439)
10.KASAP AHMET,BUDAK SERDAR,ÇOBAN MUSTAFA NECATİ (2018). YARATICI EKONOMİ VE TÜRKİYE’NİN YARATICI EKONOMİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. I. Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5051702)
11.BARIŞIK SALİH,BUDAK SERDAR (2018). Eğitim Harcamalarının Sektörel Verimliliğe Etkisi OECD ülkeleri Üzerine Bir İnceleme. 17. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem ve İstatistik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3462578)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Eğitim ve Toplum Yazıları (2018)., BUDAK SERDAR, Der Yayınları, Editör: Mehmet Karataş, Sayfa Sayısı: 184, ISBN: 978-975-353-546-5, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4700447)