GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

YÜCEL EROLž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Yücel EROL

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

yucel.erol@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 

Bölüm

İşletme Bölümü 

Anabilim Dalı

İşletme Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (1997- 2005)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Cumhuriyet Üniversitesi (1994- 1997)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Yönetim Ve Organizasyon (Yl) (Tezli)

LİSANS, Karadeniz Teknik Üniversitesi (1983- 1989)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Orta Karadeniz Bölgesindeki İşletmelerin İçsel Temel Ve Destek Fonksiyonel Yeteneklerinin Analizi Ve Performansa Etkileri Konusunda Bir Araştırma Uygulaması", Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005

YÜKSEK LİSANS, "Hizmet İşletmelerinde Yönetim Sorunları Ve Tokat İlinde Bir Uygulama", Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Yönetim ve Strateji

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/ İşletme Bölümü/ İşletme Anabilim Dalı, (2009- Devam Ediyor)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tokat Meslek Yüksekokulu/ İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü/ İşletmecilik Pr., (2008- 2009)

Öğretim Görevlisi (Dr), Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tokat Meslek Yüksekokulu/ İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü/ İşletmecilik Pr., (2005- 2008)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tokat Meslek Yüksekokulu/ İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü/ İşletmecilik Pr., (1996- 2005)

Okutman, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Zile Meslek Yüksekokulu/ İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü/ İşletmecilik Pr., (1994- 1996)

Uzman, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Zile Meslek Yüksekokulu/ İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü/ İşletmecilik Pr., (1993- 1994)


İdari Görevler

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, (2018- Devam Ediyor)

Bölüm Başkan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, (2013- Devam Ediyor)

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sürekli Eğitim Araştırma Ve Uygulama Merkezi, (2007- 2010)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Ticaret Hukuk Anabilim Dalı, (2018- 2018)

verdiği dersler

Stratejik Yönetim Ve Vaka Analizi, Doktora, (2017-2018)

Örgüt Kültürü Ve Liderlik, Doktora, (2017-2018)

Yeni Yönetim Yaklaşımları, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Stratejik Yönetim Uygulamaları, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Stratejik Yönetim, Lisans, (2017-2018)

Girişimcilik, Lisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Mevlüde BAŞARAN, "Kobilerin İşletme Fonksiyonları Açısından Karşılaştığı Sorunların Analizi Ve Performansa Etkisi: Tokat İli Örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Esra YILMAZ ÖNDER, "Yöneticilerin Liderlik Davranışları Ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Tokat İli Kamu Kurumlarında Bir Uygulama", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Ufuk ALTUN, "Psikolojik Sermayenin Örgütsel Yaşamda Yalnızlık Ve Yabancılaşma Üzerindeki Etkileri: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Aslıhan ÖZER, "Anadolu'da Kadın Girişimciliği Profili: İş Kurma Süreçleri Ve Sonrasında Yaşanan Sorunlar: Sivas İli Örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Salih Erdem DURMAZ, "Hizmet İşletmelerinde Yöneticilerin Liderlik Özelliklerinin Çalışanların Örgütsel Bağlılık Ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi: Tokat İli Örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Hakan KILCI, "Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerde Stratejik Yönetim Uygulamaları: Tokat İli İmalat Kobi'leri Üzerinde Bir Çalışma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, 2013

Yüksek Lisans, Turan Burak İMRE, "Tokat İli Kobi'lerinin Müşteri İlişkileri Yönetimi Algıları Ve Uygulamaları Üzerine Bir Çalışma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, 2012

Yüksek Lisans, Çiğdem YILMAZ, "Örgütsel Güven Ve Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Tokat İli Özel Ve Kamu Bankalarında Bir Uygulama", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, 2012

Yüksek Lisans, Mehtap ARAS, "Örgütsel Bağlılık: Goü Akademik Personel Üzerine Bir Uygulama", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, 2010

Yüksek Lisans, Murat AKSU, "Kamu Sektöründe Hizmet Kalitesi Ve Turhal Tapu Sicil Müdürlüğünde Bir Uygulama", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, 2010

Doktora, Emine Başak SAVAŞ, "Örgütlerde Kronizm Algısının İş Tatminine Etkisinde Örgütsel Adalet Algısının Aracılık Rolü", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, 2018

Doktora, Menekşe TARHAN ÖZTOPRAK, "Psikolojik Şiddetin Tükenmişlik Üzerindeki Etkisinde İş Stresinin Aracılık Rolü: Ankara İlindeki Sosyal Güvenlik Kurumuna Bağlı Çalışanlar Üzerinde Bir Analiz", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, 2014

Doktora, Ali Rıza İNCE, "Stratejik Yönetim Yaklaşımlarının Tercih Edilebilirliğinin Yönetici Bakış Açısından Değerlendirilmesi Ve Iso Firmalarında Bir Araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, 2011

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

EROL YÜCEL,BEYAZ RAFET,TINAZ ZEYNEP DİLARA, (2018). "Kontrol Odağının Sosyal Kaytarma Davranışı Üzerindeki Etkisi: Sosyal Hizmet Kurumlarında Bir Araştırma", Journal Of Social And Humanities Sciences Research (Jshsr), 5(25), 2374-2386. (Yayın No: 5024874)

EROL YÜCEL,AKYÜZ Müslüme, (2015). "Dünyanın En Eski Medyası Dedikodunun Örgüt Düzeyindeki İşlevleri Ve Algılanışı Sağlık Örgütlerinde Bir Alan Araştırması", Zfwt, Zeitschrift Für Die Welt Der Türken, Journal Of World Of Turks, 7(2), 149-166. (Yayın No: 2950437)

İNCE ALİ RIZA,EROL YÜCEL, (2014). "Türk Plastik Boru Sektörünün Uluslararası Rekabetçilik Düzeyinin Analizi", Akdeniz Üniversitesi İbf Dergisi, 14(29), 1-21. (Yayın No: 2950603)

EROL YÜCEL,KANBUR ENGİN, (2014). "Vizyon Ve Misyon İfadelerine Göre Türkiye Nin İlk 100 Büyük Şirketinin Girişimcilik İlkeleri", Business And Economics Research Journal, 5(3), 149-165. (Yayın No: 2950664)

YAYAR RÜŞTÜ,EROL YÜCEL,DEMİR DERYA, (2014). "Determination Of Factors Affecting Willingness To Pay For Low Sar Value Cell Phones A Case Study Of Turkey", Theoretical And Applied Economics, 5(XXI), 97-112. (Yayın No: 2950467)

İNCE ALİ RIZA,EROL YÜCEL,KARAGÖZ NAİM, (2013). "Bir Süreç İyileştirme Örneği Olarak Görüntü Arşivleme Ve İletişim Sisteminin Pacs Değerlendirilmesi Sivas Numune Hastanesi Uygulaması", İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(3), 243-257. (Yayın No: 2982000)

EROL YÜCEL,İNCE ALİ RIZA,ARAS Mehtap, (2013). "Türk Sanayi Sektöründe Stratejik Yönetim Yaklaşımları Tercihi Iso 1000 Firmalarında Bir Araştırma", Business And Economics Research Journal, 4(3), 75-92. (Yayın No: 2950618)

YAYAR RÜŞTÜ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,EROL YÜCEL, (2012). "Data Envelopment Analysis Approach For The Measurement Of Iso 500 Firm S Efficiencies Iron Steel Basic Metal Industry", European Journal Of Economics, Finance And Administrative Sciences, (47), 19-29. (Yayın No: 2950395)

YAYAR RÜŞTÜ,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KARKACIER OSMAN,EROL YÜCEL, (2012). "Consumer Characterics İnfluencing Natural Gas Consumption Prefence İn Tokat Turkey", African Journal Of Business Management, 6(7), 2578-2584. (Yayın No: 2950230) [SSCI]

ÖZYER KUBİLAY,EROL YÜCEL,ALİCİ İSMAİL, (2012). "An Emprical Research Upon The Relatıon Between Emotıonal Intellıgence And Organızatıonal Cıtızenshıp Behavıor", Vadyba, Journal Of Management, 19(2), 19-28. (Yayın No: 2950167)

EROL YÜCEL,İNCE ALİ RIZA, (2012). "Stratejik Yönetim Açısından Türkiye Krom Madenciliğinin Rekabetçilik Analizi Sektörel Üstünlükler Sorunlar Ve Çözüm Önerileri", Zfwt, Zeitschrift Für Die Welt Der Türken, Journal Of World Of Turks, 4(3), 53-72. (Yayın No: 2950551)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

EROL YÜCEL, (2017). "Stratejik Yönetim Ve İşletme Analizi İlişkisi: Kavramsal Bir Çalışma", Gaziosmanpaşa Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisinin (Gosos), 12(1), 1-26., Doi: http://dx.doi.org/10.19129/sbad.311 (Yayın No: 3647027)

EROL YÜCEL,TARHAN ÖZTOPRAK Menekşe, (2015). "Psikolojik Şiddetin Tükenmişlik Üzerindeki Etkisinde İş Stresinin Aracılık Rolü Ankara İlindeki Sosyal Güvenlik Kurumuna Bağlı Çalışanlar Üzerinde Bir Analiz", İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(2), 87-114. (Yayın No: 2950500)

EROL YÜCEL,İMRE TURAN BURAK, (2013). "Kobi Lerde Müşteri İlişkileri Yönetimi Algıları Ve Uygulamaları Tokat İli Örneği", Uluslararası İşletme Ve Yönetim Dergisi, 1(2), 168-186. (Yayın No: 2950321)

EROL YÜCEL,İNCE ALİ RIZA, (2012). "Rekabette Pozisyon Okulu Düşüncesi Ve Kaynak Tabanlı Görüşün Karşılaştırılması", Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 13(1), 97-114. (Yayın No: 2950680)

EROL YÜCEL,AKSU MURAT, (2011). "Kamuda Hizmet Kalitesi Ve Demografik Faktörlerle İlişkisi Bir Uygulama Çlaışması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 5(1), 34-49. (Yayın No: 2950152)

EROL YÜCEL, (2006). "Temel Yeteneklerden Pazarlama Yeteneğinin Firmanın Yenilik Ve Finansal Performansına Etkisi", Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi, 41(2), 1-11. (Yayın No: 2946040)

EROL YÜCEL,YAYAR RÜŞTÜ,GÜLEÇ İSMAİL, (2006). "Örgütsel Öğrenme Yeteneği İle Firmanın Performans Boyutları İlişkisi", Standart Dergisi, 45(540), 91-97. (Yayın No: 2946376)

EREN Erol,ALPKAN Lütfihak,EROL YÜCEL, (2005). "Temel Fonksiyonel Yeteneklerin Firmanın Yenilik Ve Finansal Performansına Etkileri", İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(7), 201-224. (Yayın No: 2946545)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

EROL YÜCEL (2019). In Context of Institutional Isomorphism: Content Analysis of the Best Employer Company Mission and Vision Statements: The Case of Turkey. II.Taras Shevchenko Internatıonal Congress On Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:6055618)

EROL YÜCEL,ASLAN Aysel,GÜNDÜZ SAADET (2019). Örgütsel Kültürün Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi:TR83 Bölgesinde Bir Araştırma. 4.Uluslararası Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6055516)

EROL YÜCEL,YAYAR RÜŞTÜ,İNCE ALİ RIZA (2018). Türkiye’deki İş Kümelerinin Misyon ve Vizyon İfadelerinin İçerik Analizi. 2. International EMIEntrepreneurship and Social SciencesCongress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4620844)

EROL YÜCEL (2018). İş Yeri zorbalığı ve İş Yeri Nezaketsizliğinin Algılanan Stres Üzerine Etkisi: Sağlık Kurumlarında Bir Araştırma Assoc. 2.INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP SOCIAL SCIENCES ENTREPRENEURSHIP SOCIAL SCIENCES ENTREPRENEURSHIP SOCIAL SCIENCES CONGRESS CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4798462)

EROL YÜCEL,İNCE ALİ RIZA,YAYAR RÜŞTÜ (2018). Kalkınma Ajanslarının Vizyon ve Misyon İfadelerineGöre Stratejik Yönü: Tematik Bir Analiz Çalışması. 4. International Congress on Economics and Business (Özet Bildiri) (Yayın No:4621604)

TÜZEMEN ADEM,GÜRSES FİKRET,EROL YÜCEL,ÇAKAR SELİM (2018). Hizmet Sektöründe Kalitenin İyileştirilmesi İçin Pareto Analizi Uygulaması. 4. Internatıonal Congress on Economıcs And Busıness Budapest/Hungary (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4463882)

EROL YÜCEL,YAYAR RÜŞTÜ,İNCE ALİ RIZA (2017). İş Geliştirme Merkezleri Modeli ve Stratejik Plan Geliştirme Süreçleri: Tokat İŞGEM Örneği. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3526261)

EROL YÜCEL,İNCE ALİ RIZA,YAYAR RÜŞTÜ (2017). Bir Kalkınma Modeli Olarak Bölgesel Kalkınma Projelerinin Stratejik Analizi: Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi(Dokap)Örneği. UluslararasıPolitik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3526276)

GÜRSES FİKRET,EROL YÜCEL,ÇAKAR SELİM (2017). Örgüt Kültürü ve Tükenmişlik İlişkisi:Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma. II.Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3863417)

EROL YÜCEL,YAYAR RÜŞTÜ,İNCE ALİ RIZA (2017). İş Geliştirme Merkezleri Modeli ve Stratejik Plan Geliştirme Süreçleri:Tokat İşgem Örneği. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3647072)

EROL YÜCEL,İNCE ALİ RIZA,YAYAR RÜŞTÜ (2017). Bir Kalkınma Modeli Olarak Bölgesel Kalkınma Projelerinin Stratejik Analizi:Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi(DOKAP) Örneği. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3647130)

İNCE ALİ RIZA,EROL YÜCEL,BİÇER ENİS BAHA (2013). Firmalarda Süreç Yenileme Yaklaşımının İhracat Üzerine Etkileri. INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIEN ECONOMIES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2948255)

EREN Erol,KAYNAK Ramazan,ERGÜN ERCAN,EROL YÜCEL (2005). EFFECT OF MANUFACTORING CAPABILITIES ON INNOVATİVE AND FİNANCIAL PERFORMANCE A STUDY OF MANUFACTURING FIRMS IN MİDDLE BLACK SEA REGION OF TURKEY. INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2948097)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

EROL YÜCEL (2018). ÖRGÜT İKLİMİNİN İŞKOLİZME ETKİLERİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ALANARAŞTIRMASI... 3. LİSANSÜSTÜ İŞLETMEÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4327912)

EROL YÜCEL,ÖZER TÜLAY (2017). Üniversite Öğrencilerinin İşletme Algısı:Meteforik Bir Analiz Çalışması. 5.ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3647059)

EROL YÜCEL,SAVAŞ EMİNE BAŞAK (2016). Kronizmin İşgörenlerin Örgütsel Adalet Algısına Etkisi. 4.Örgütsel Davranış Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2948301)

EROL YÜCEL,AKYÜZ Müslüme,SÖZBİR Fikret (2015). Örgüt Kültürünün Şekillenmesindeki Bileşenlerinden Biri Örgütsel Hikayeler Sağlık Örgütlerinde Bir Alan Araştırması. 3.Örgütsel Davranış Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2948278)

EROL YÜCEL,ARAS Mehtap,ARDIÇ KADİR (2010). Demografik Özelliklerin Örgütsel Bağlılığa Etkisi ve Bir Uygulama. 9.Ulusal İşletmecilik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2948179)

YAYAR RÜŞTÜ,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,EROL YÜCEL (2007). Türkiye nin Üzümsü Meyveler Dış Ticaret Analizi. II.Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2948156)

YAYAR RÜŞTÜ,EROL YÜCEL (2006). Gıda Sanayiinde Faaliyet Gösteren İmalat Sanayi İşletmelerinin Temel ve Destek Fonksiyonel Yeteneklerinin Performans Boyutlarına Etkileri Üzerine Bir Aarştırma Orta Karadeniz Bölgesi Örneği. 5.Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2947955)

EROL YÜCEL,ERGÜN ERCAN,YILMAZ CENGİZ,YAYAR RÜŞTÜ (2006). Örgütsel Öğrenme Boyutlarının Örgütün Yenilik ve Üretim Performansına Etkisi Üzerine Orta Karadeniz Bölgesinde Uygulama. 5.Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2948128)

ERGÜN ERCAN,Alpkan Lütfihak,EROL YÜCEL (2005). Şirket Girişimciliğinin Firmanın Kalitatif Kantitatif ve Yenilik Performansına Etkileri. 4.Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2948016)

EROL YÜCEL,YAYAR RÜŞTÜ,ERGÜN ERCAN (2005). Destek Fonksiyonel Yetenekler ve Performans Boyutları İlişkisi Üretim İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. 14.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2948028)

ERGÜN ERCAN,EROL YÜCEL (2005). Üretim ve Pazarlama Yeteneklerinin Firmanın Nitel ve Nicel Performans Boyutlarına Etkileri. 2.KOBİ ler ve Verimlilik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2948045)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Rekabette Başarı Stratejisi :Temel Yeteneklere Odaklanmak (2016)., EROL YÜCEL, Altın Nokta Yayınevi, Sayfa Sayısı: 278, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2948335)

Tokat Meslek Edindirme Kurumları Tomek (2011)., KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,EROL YÜCEL,YAYAR RÜŞTÜ,ÖZÇATAL AŞKIN ÖZLEM,ŞAHİN SEZER, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2957365)

Tokat Merkez İlçede Tüketici Profili Davranışı Ve Tüketici Satıcı İlişkileri Üzerine Bir Araştırma (2003)., YAYAR RÜŞTÜ,EROL YÜCEL,DİNÇ HÜSEYİN,GÜLEÇ İSMAİL,BOYRAZ TEKİN, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2957343)

Gaziosmanpaşa Üniversitesinin Tokat İl Ekonomisine Etkisi Üzerine Bir Araştırma (1999)., ERTAŞ FATİH COŞKUN,EROL YÜCEL,YAYAR RÜŞTÜ,GÜLEÇ İSMAİL, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2957356)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Sosyo Ekonomik Boyutuyla İnavasyon (2018)., EROL YÜCEL,YAYAR RÜŞTÜ,İNCE ALİ RIZA, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yayınları, Editör: Mıynat Mustafa, Can Ahmet Vecdi, Nuredı̇n Abdulmecit, Nuredin Mensur, Çılbant Coşkun, Özdoğan Burak, Güleç Tuna Can, Gülden Osman, Çelik Şükrü Çağrı, Çağlayansudur Tolga, Sayfa Sayısı: 852, ISBN: 978-975-8628-72-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5025429)

Sosyo Ekonomik Boyutuyla İnavasyon (2018)., TÜZEMEN ADEM,GÜRSES FİKRET,EROL YÜCEL,ÇAKAR SELİM, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yayınları, Editör: Mıynat Mustafa, Can Ahmet Vecdi, Nuredı̇n Abdulmecit, Nuredin Mensur, Çılbant Coşkun, Özdoğan Burak, Güleç Tuna Can, Gülden Osman, Çelik Şükrü Çağrı, Çağlayansudur Tolga, Sayfa Sayısı: 832, ISBN: 978-975-8628-72-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5024899)

Yerel Yönetimler Üzerine Seçme Yazılar (2017)., EROL YÜCEL,YAYAR RÜŞTÜ,İNCE ALİ RIZA, Beşköprü Yayınları, Editör: Furkan Beşel-Fatih Yardımcıoğlu, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3646999)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Seçili Yörelerde Üç Yeni İŞGEM Kurulması ve Türkiye deki İŞGEM ler Arasında Bir Ağ Oluşturulması Projesi", Avrupa Birliği, Danışman, 21.09.2008-23.10.2016 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"KAMEDAP Kadınlararası Mesleki Dayanışma Platfomu Projesi", Avrupa Birliği, Eğitmen, 22.11.2010-22.11.2012 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"Dikiş tutturan kadınlar", Avrupa Birliği, Eğitmen, 01.01.2017-08.11.2017 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"KOSGEB KOBİ PROJE DESTEK PROĞRAMI TOKAT KOSGEB İL MÜDÜRLÜĞÜ", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Proje Hakemliği, 02.12.2012-07.12.2014 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"TOMEK Tokat Meslek Edindirme Kurumları ", Avrupa Birliği, Yönetici, 14.05.2010-07.11.2011 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"T.C. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 15.03.2015 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Gaziosmanpaşa Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi", TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici, 06.09.2015 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1991-1992, Bayi Müfettişi, Tekfen AŞ, Pazarlama ve satış, (Ticari (Özel))

1992-1993, Satış Şefi, DİMES AŞ, Pazarlama ve Satış yöneticisi, (Ticari (Özel))

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:yucel.erol@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1997-2005
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme (Dr)

Tez Adı:Orta Karadeniz Bölgesindeki İşletmelerin İçsel Temel Ve Destek Fonksiyonel Yeteneklerinin Analizi Ve Performansa Etkileri Konusunda Bir Araştırma Uygulaması
Yüksek Lisans
1994-1997
Cumhuriyet Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yönetim Ve Organizasyon (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Hizmet İşletmelerinde Yönetim Sorunları Ve Tokat İlinde Bir Uygulama
Lisans
1983-1989
Karadeniz Teknik Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme BölümüAkademik Görevler

Yardımcı Doçent
2009-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ İŞLETME BÖLÜMÜ/ İŞLETME ANABİLİM DALI
Yardımcı Doçent
2008-2009
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TOKAT MESLEK YÜKSEKOKULU/ İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ/ İŞLETMECİLİK PR.
Öğretim Görevlisi (Dr)
2005-2008
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TOKAT MESLEK YÜKSEKOKULU/ İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ/ İŞLETMECİLİK PR.
Öğretim Görevlisi
1996-2005
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TOKAT MESLEK YÜKSEKOKULU/ İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ/ İŞLETMECİLİK PR.
Okutman
1994-1996
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİLE MESLEK YÜKSEKOKULU/ İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ/ İŞLETMECİLİK PR.
Uzman
1993-1994
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİLE MESLEK YÜKSEKOKULU/ İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ/ İŞLETMECİLİK PR.


İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı
2013
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
2018
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Arş. Uyg. Merkezi Müdürü
2007-2010
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Anabilim Dalı Başkanı
2018-2018
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2017-2018)STRATEJİK YÖNETİMTürkçe3
(2017-2018)GİRİŞİMCİLİKTürkçe3
Yüksek Lisans
(2017-2018)YENİ YÖNETİM YAKLAŞIMLARITürkçe3
(2017-2018)STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARITürkçe3
Doktora
(2017-2018)STRATEJİK YÖNETİM VE VAKA ANALİZİTürkçe1
(2017-2018)ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE LİDERLİKTürkçe1
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Mehtap ARAS, (2010)., "Örgütsel bağlılık: GOÜ akademik personel üzerine bir uygulama", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Murat AKSU, (2010)., "Kamu sektöründe hizmet kalitesi ve Turhal Tapu Sicil Müdürlüğünde bir uygulama", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Ali Rıza İNCE, (2011)., "Stratejik yönetim yaklaşımlarının tercih edilebilirliğinin yönetici bakış açısından değerlendirilmesi ve ISO firmalarında bir araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, Doktora
4.Turan Burak İMRE, (2012)., "Tokat ili KOBİ'lerinin müşteri ilişkileri yönetimi algıları ve uygulamaları üzerine bir çalışma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Çiğdem YILMAZ, (2012)., "Örgütsel güven ve örgütsel bağlılık, iş tatmini üzerindeki etkileri: Tokat ili özel ve kamu bankalarında bir uygulama", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Hakan KILCI, (2013)., "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde stratejik yönetim uygulamaları: Tokat ili imalat KOBİ'leri üzerinde bir çalışma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Menekşe TARHAN ÖZTOPRAK, (2014)., "Psikolojik şiddetin tükenmişlik üzerindeki etkisinde iş stresinin aracılık rolü: Ankara ilindeki Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı çalışanlar üzerinde bir analiz", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, Doktora
8.Emine Başak SAVAŞ, (2018)., "Örgütlerde kronizm algısının iş tatminine etkisinde örgütsel adalet algısının aracılık rolü", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, Doktora
9.Mevlüde BAŞARAN, (2019)., "Kobilerin işletme fonksiyonları açısından karşılaştığı sorunların analizi ve performansa etkisi: Tokat ili örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
10.Esra YILMAZ ÖNDER, (2019)., "Yöneticilerin liderlik davranışları ve örgütsel bağlılık ilişkisi: Tokat ili kamu kurumlarında bir uygulama", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
11.Ufuk ALTUN, (2019)., "Psikolojik sermayenin örgütsel yaşamda yalnızlık ve yabancılaşma üzerindeki etkileri: bankacılık sektöründe bir araştırma", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
12.Aslıhan ÖZER, (2019)., "Anadolu'da kadın girişimciliği profili: iş kurma süreçleri ve sonrasında yaşanan sorunlar: Sivas ili örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
13.Salih Erdem DURMAZ, (2019)., "Hizmet işletmelerinde yöneticilerin liderlik özelliklerinin çalışanların örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti üzerine etkisi: Tokat ili örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.EROL YÜCEL,BEYAZ RAFET,TINAZ ZEYNEP DİLARA (2018). KONTROL ODAĞININ SOSYAL KAYTARMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SOSYAL HİZMET KURUMLARINDA BİR ARAŞTIRMA. Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR), 5(25), 2374-2386. (Yayın No: 5024874)
2.EROL YÜCEL,AKYÜZ Müslüme (2015). Dünyanın En Eski Medyası Dedikodunun Örgüt Düzeyindeki İşlevleri ve Algılanışı Sağlık Örgütlerinde Bir Alan Araştırması. ZfWT, Zeitschrift für die Welt der Türken, Journal of World of Turks, 7(2), 149-166. (Yayın No: 2950437)
3.İNCE ALİ RIZA,EROL YÜCEL (2014). Türk Plastik Boru Sektörünün Uluslararası Rekabetçilik Düzeyinin Analizi. Akdeniz Üniversitesi İBF Dergisi, 14(29), 1-21. (Yayın No: 2950603)
4.EROL YÜCEL,KANBUR ENGİN (2014). Vizyon ve Misyon İfadelerine Göre Türkiye nin İlk 100 Büyük Şirketinin Girişimcilik İlkeleri. Business and Economics Research Journal, 5(3), 149-165. (Yayın No: 2950664)
5.YAYAR RÜŞTÜ,EROL YÜCEL,DEMİR DERYA (2014). Determination of factors affecting willingness to pay for low SAR value cell phones A case study of Turkey. Theoretical and Applied Economics, 5(XXI), 97-112. (Yayın No: 2950467)
6.İNCE ALİ RIZA,EROL YÜCEL,KARAGÖZ NAİM (2013). Bir Süreç İyileştirme Örneği Olarak Görüntü Arşivleme Ve İletişim Sisteminin Pacs Değerlendirilmesi Sivas Numune Hastanesi Uygulaması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(3), 243-257. (Yayın No: 2982000)
7.EROL YÜCEL,İNCE ALİ RIZA,ARAS Mehtap (2013). Türk Sanayi Sektöründe Stratejik Yönetim Yaklaşımları Tercihi ISO 1000 Firmalarında Bir Araştırma. Business and Economics Research Journal, 4(3), 75-92. (Yayın No: 2950618)
8.YAYAR RÜŞTÜ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,EROL YÜCEL (2012). Data Envelopment Analysis Approach for the Measurement of ISO 500 Firm s Efficiencies Iron Steel Basic Metal Industry. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, (47), 19-29. (Yayın No: 2950395)
9.YAYAR RÜŞTÜ,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KARKACIER OSMAN,EROL YÜCEL (2012). Consumer characterics influencing natural gas consumption prefence in Tokat Turkey. African Journal Of Business Management, 6(7), 2578-2584. (Yayın No: 2950230)
10.ÖZYER KUBİLAY,EROL YÜCEL,ALİCİ İSMAİL (2012). AN EMPRİCAL RESEARCH UPON THE RELATION BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR. VADYBA, Journal Of Management, 19(2), 19-28. (Yayın No: 2950167)
11.EROL YÜCEL,İNCE ALİ RIZA (2012). Stratejik Yönetim Açısından Türkiye Krom Madenciliğinin Rekabetçilik Analizi Sektörel Üstünlükler Sorunlar ve Çözüm Önerileri. ZfWT, Zeitschrift für die Welt der Türken, Journal of World of Turks, 4(3), 53-72. (Yayın No: 2950551)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.EROL YÜCEL (2017). STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME ANALİZİ İLİŞKİSİ: KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA. Gaziosmanpaşa Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisinin (GOSOS), 12(1), 1-26., Doi: http://dx.doi.org/10.19129/sbad.311 (Yayın No: 3647027)
2.EROL YÜCEL,TARHAN ÖZTOPRAK Menekşe (2015). Psikolojik Şiddetin Tükenmişlik Üzerindeki Etkisinde İş Stresinin Aracılık Rolü Ankara İlindeki Sosyal Güvenlik Kurumuna Bağlı Çalışanlar Üzerinde Bir Analiz. İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(2), 87-114. (Yayın No: 2950500)
3.EROL YÜCEL,İMRE TURAN BURAK (2013). Kobi lerde Müşteri İlişkileri Yönetimi Algıları ve Uygulamaları Tokat İli Örneği. Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi, 1(2), 168-186. (Yayın No: 2950321)
4.EROL YÜCEL,İNCE ALİ RIZA (2012). Rekabette Pozisyon Okulu Düşüncesi ve Kaynak Tabanlı Görüşün Karşılaştırılması. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 13(1), 97-114. (Yayın No: 2950680)
5.EROL YÜCEL,AKSU MURAT (2011). Kamuda Hizmet Kalitesi ve Demografik Faktörlerle İlişkisi Bir uygulama Çlaışması. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 5(1), 34-49. (Yayın No: 2950152)
6.EROL YÜCEL (2006). Temel Yeteneklerden Pazarlama Yeteneğinin Firmanın Yenilik ve Finansal Performansına Etkisi. Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi, 41(2), 1-11. (Yayın No: 2946040)
7.EROL YÜCEL,YAYAR RÜŞTÜ,GÜLEÇ İSMAİL (2006). Örgütsel Öğrenme Yeteneği İle Firmanın Performans Boyutları İlişkisi. Standart Dergisi, 45(540), 91-97. (Yayın No: 2946376)
8.EREN Erol,ALPKAN Lütfihak,EROL YÜCEL (2005). TEMEL FONKSİYONEL YETENEKLERİN FİRMANIN YENİLİK VE FİNANSAL PERFORMANSINA ETKİLERİ. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(7), 201-224. (Yayın No: 2946545)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.EROL YÜCEL,ASLAN Aysel,GÜNDÜZ SAADET (2019). Örgütsel Kültürün Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi:TR83 Bölgesinde Bir Araştırma. 4.Uluslararası Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6055516)
2.EROL YÜCEL,YAYAR RÜŞTÜ,İNCE ALİ RIZA (2018). Türkiye’deki İş Kümelerinin Misyon ve Vizyon İfadelerinin İçerik Analizi. 2. International EMIEntrepreneurship and Social SciencesCongress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4620844)
3.EROL YÜCEL,YAYAR RÜŞTÜ,İNCE ALİ RIZA (2017). İş Geliştirme Merkezleri Modeli ve Stratejik Plan Geliştirme Süreçleri: Tokat İŞGEM Örneği. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3526261)
4.EROL YÜCEL,YAYAR RÜŞTÜ,İNCE ALİ RIZA (2017). İş Geliştirme Merkezleri Modeli ve Stratejik Plan Geliştirme Süreçleri:Tokat İşgem Örneği. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3647072)
5.EROL YÜCEL,İNCE ALİ RIZA,YAYAR RÜŞTÜ (2017). Bir Kalkınma Modeli Olarak Bölgesel Kalkınma Projelerinin Stratejik Analizi: Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi(Dokap)Örneği. UluslararasıPolitik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3526276)
6.EROL YÜCEL,İNCE ALİ RIZA,YAYAR RÜŞTÜ (2017). Bir Kalkınma Modeli Olarak Bölgesel Kalkınma Projelerinin Stratejik Analizi:Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi(DOKAP) Örneği. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3647130)
7.TÜZEMEN ADEM,GÜRSES FİKRET,EROL YÜCEL,ÇAKAR SELİM (2018). Hizmet Sektöründe Kalitenin İyileştirilmesi İçin Pareto Analizi Uygulaması. 4. Internatıonal Congress on Economıcs And Busıness Budapest/Hungary (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4463882)
8.EREN Erol,KAYNAK Ramazan,ERGÜN ERCAN,EROL YÜCEL (2005). EFFECT OF MANUFACTORING CAPABILITIES ON INNOVATİVE AND FİNANCIAL PERFORMANCE A STUDY OF MANUFACTURING FIRMS IN MİDDLE BLACK SEA REGION OF TURKEY. INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2948097)
9.EROL YÜCEL,İNCE ALİ RIZA,YAYAR RÜŞTÜ (2018). Kalkınma Ajanslarının Vizyon ve Misyon İfadelerineGöre Stratejik Yönü: Tematik Bir Analiz Çalışması. 4. International Congress on Economics and Business (Özet Bildiri) (Yayın No:4621604)
10.GÜRSES FİKRET,EROL YÜCEL,ÇAKAR SELİM (2017). Örgüt Kültürü ve Tükenmişlik İlişkisi:Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma. II.Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3863417)
11.İNCE ALİ RIZA,EROL YÜCEL,BİÇER ENİS BAHA (2013). Firmalarda Süreç Yenileme Yaklaşımının İhracat Üzerine Etkileri. INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIEN ECONOMIES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2948255)
12.EROL YÜCEL (2019). In Context of Institutional Isomorphism: Content Analysis of the Best Employer Company Mission and Vision Statements: The Case of Turkey. II.Taras Shevchenko Internatıonal Congress On Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:6055618)
13.EROL YÜCEL (2018). İş Yeri zorbalığı ve İş Yeri Nezaketsizliğinin Algılanan Stres Üzerine Etkisi: Sağlık Kurumlarında Bir Araştırma Assoc. 2.INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP SOCIAL SCIENCES ENTREPRENEURSHIP SOCIAL SCIENCES ENTREPRENEURSHIP SOCIAL SCIENCES CONGRESS CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4798462)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.EROL YÜCEL,ÖZER TÜLAY (2017). Üniversite Öğrencilerinin İşletme Algısı:Meteforik Bir Analiz Çalışması. 5.ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3647059)
2.EROL YÜCEL,SAVAŞ EMİNE BAŞAK (2016). Kronizmin İşgörenlerin Örgütsel Adalet Algısına Etkisi. 4.Örgütsel Davranış Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2948301)
3.EROL YÜCEL (2018). ÖRGÜT İKLİMİNİN İŞKOLİZME ETKİLERİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ALANARAŞTIRMASI... 3. LİSANSÜSTÜ İŞLETMEÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4327912)
4.EROL YÜCEL,YAYAR RÜŞTÜ,ERGÜN ERCAN (2005). Destek Fonksiyonel Yetenekler ve Performans Boyutları İlişkisi Üretim İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. 14.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2948028)
5.YAYAR RÜŞTÜ,EROL YÜCEL (2006). Gıda Sanayiinde Faaliyet Gösteren İmalat Sanayi İşletmelerinin Temel ve Destek Fonksiyonel Yeteneklerinin Performans Boyutlarına Etkileri Üzerine Bir Aarştırma Orta Karadeniz Bölgesi Örneği. 5.Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2947955)
6.EROL YÜCEL,ERGÜN ERCAN,YILMAZ CENGİZ,YAYAR RÜŞTÜ (2006). Örgütsel Öğrenme Boyutlarının Örgütün Yenilik ve Üretim Performansına Etkisi Üzerine Orta Karadeniz Bölgesinde Uygulama. 5.Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2948128)
7.EROL YÜCEL,AKYÜZ Müslüme,SÖZBİR Fikret (2015). Örgüt Kültürünün Şekillenmesindeki Bileşenlerinden Biri Örgütsel Hikayeler Sağlık Örgütlerinde Bir Alan Araştırması. 3.Örgütsel Davranış Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2948278)
8.ERGÜN ERCAN,Alpkan Lütfihak,EROL YÜCEL (2005). Şirket Girişimciliğinin Firmanın Kalitatif Kantitatif ve Yenilik Performansına Etkileri. 4.Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2948016)
9.EROL YÜCEL,ARAS Mehtap,ARDIÇ KADİR (2010). Demografik Özelliklerin Örgütsel Bağlılığa Etkisi ve Bir Uygulama. 9.Ulusal İşletmecilik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2948179)
10.ERGÜN ERCAN,EROL YÜCEL (2005). Üretim ve Pazarlama Yeteneklerinin Firmanın Nitel ve Nicel Performans Boyutlarına Etkileri. 2.KOBİ ler ve Verimlilik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2948045)
11.YAYAR RÜŞTÜ,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,EROL YÜCEL (2007). Türkiye nin Üzümsü Meyveler Dış Ticaret Analizi. II.Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2948156)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Rekabette Başarı Stratejisi :Temel Yeteneklere Odaklanmak (2016)., EROL YÜCEL, Altın Nokta Yayınevi, Sayfa Sayısı: 278, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2948335)
2.Tokat Meslek Edindirme Kurumları TOMEK (2011)., KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,EROL YÜCEL,YAYAR RÜŞTÜ,ÖZÇATAL AŞKIN ÖZLEM,ŞAHİN SEZER, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, (Yayın No: 2957365)
3.Tokat Merkez İlçede Tüketici Profili Davranışı ve Tüketici Satıcı İlişkileri Üzerine Bir Araştırma (2003)., YAYAR RÜŞTÜ,EROL YÜCEL,DİNÇ HÜSEYİN,GÜLEÇ İSMAİL,BOYRAZ TEKİN, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, (Yayın No: 2957343)
4.Gaziosmanpaşa Üniversitesinin Tokat İl Ekonomisine Etkisi Üzerine Bir Araştırma (1999)., ERTAŞ FATİH COŞKUN,EROL YÜCEL,YAYAR RÜŞTÜ,GÜLEÇ İSMAİL, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, (Yayın No: 2957356)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Sosyo Ekonomik Boyutuyla İnavasyon (2018)., EROL YÜCEL,YAYAR RÜŞTÜ,İNCE ALİ RIZA, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yayınları, Editör: Mıynat Mustafa, Can Ahmet Vecdi, Nuredı̇n Abdulmecit, Nuredin Mensur, Çılbant Coşkun, Özdoğan Burak, Güleç Tuna Can, Gülden Osman, Çelik Şükrü Çağrı, Çağlayansudur Tolga, Sayfa Sayısı: 852, ISBN: 978-975-8628-72-8, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5025429)
2.Sosyo Ekonomik Boyutuyla İnavasyon (2018)., TÜZEMEN ADEM,GÜRSES FİKRET,EROL YÜCEL,ÇAKAR SELİM, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yayınları, Editör: Mıynat Mustafa, Can Ahmet Vecdi, Nuredı̇n Abdulmecit, Nuredin Mensur, Çılbant Coşkun, Özdoğan Burak, Güleç Tuna Can, Gülden Osman, Çelik Şükrü Çağrı, Çağlayansudur Tolga, Sayfa Sayısı: 832, ISBN: 978-975-8628-72-8, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5024899)
3.YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNE SEÇME YAZILAR (2017)., EROL YÜCEL,YAYAR RÜŞTÜ,İNCE ALİ RIZA, Beşköprü Yayınları, Editör: Furkan Beşel-Fatih Yardımcıoğlu, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3646999)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Seçili Yörelerde Üç Yeni İŞGEM Kurulması ve Türkiye deki İŞGEM ler Arasında Bir Ağ Oluşturulması Projesi, Avrupa Birliği, Danışman, 21.09.2008-23.10.2016 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
2.KAMEDAP Kadınlararası Mesleki Dayanışma Platfomu Projesi, Avrupa Birliği, Eğitmen, 22.11.2010-22.11.2012 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
3.Dikiş tutturan kadınlar, Avrupa Birliği, Eğitmen, 01.01.2017-08.11.2017 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
4.KOSGEB KOBİ PROJE DESTEK PROĞRAMI TOKAT KOSGEB İL MÜDÜRLÜĞÜ, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Proje Hakemliği, 02.12.2012-07.12.2014 (Tamamlandı) (ULUSAL)
5.TOMEK Tokat Meslek Edindirme Kurumları , Avrupa Birliği, Yönetici, 14.05.2010-07.11.2011 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
6.T.C. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 15.03.2015 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
7.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici, 06.09.2015 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

1992-1993Satış ŞefiDİMES AŞ, Pazarlama ve Satış yöneticisi, (Ticari (Özel))
1991-1992Bayi MüfettişiTekfen AŞ, Pazarlama ve satış, (Ticari (Özel))