GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

RASİM KOÇYİĞİTž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Rasim KOÇYİĞİT

Ziraat Fakültesi / Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

rasim.kocyigit@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Ziraat Fakültesi 

Bölüm

Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Kansas State University (1999- 2003)

Soil Science -

YÜKSEK LİSANS, Kansas State University (1996- 1998)

Soil Science -

LİSANS, Ankara Üniversitesi (1991- 1994)

Ziraat Fakültesi - Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Partitioning Of Carbon And Carbon Dioxide İn Plant-Soil Systems", Kansas State University Soil Science, 2003

YÜKSEK LİSANS, "Response Of Denitrifiers To Tillage Systems And Nitrogen Sources", Kansas State University Soil Science, 1998

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü/ (2017- Devam Ediyor)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü/Toprak Bilimi Anabilim Dalı/ (2011- 2017)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü/Toprak Bilimi Anabilim Dalı/ (2005- 2011)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü/Toprak Bilimi Anabilim Dalı/ (2003- 2005)

Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü/Toprak Bilimi Anabilim Dalı/ (1994- 1995)


İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Myo/Yüksekokul Müdürü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Şahin ERDOĞAN, "Kurak İklim Koşullarında Farklı Arazi Kullanımlarında Karbonstoklarındaki Değişim", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, Zerrin KASIRGA, "Farklı Yaşlara Sahip Ormanlaştırma Alanlarında Organik Karbon Fraksiyonundaki Zamansal Değişim", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Fatma GÜLER, "Farklı Kullanımlar Altındaki Topraklarda Nem Ve Sıcaklığın Azot Mineralizasyonuna Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, 2014

Yüksek Lisans, Emine GÜLER, "Farklı Kullanımlar Altındaki Topraklarda Nem Ve Sıcaklığın Karbon Mineralizasyonuna Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, 2014

Yüksek Lisans, Hanife ŞARTLAN, "Hayvansal Kompost Ve Biyogaz Atıklarının Toprak Enzim Aktivitesine Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, 2013

Yüksek Lisans, Evrim GÖKCAN, "Hayvansal Kompost Ve Biyogaz Atıklarının Toprakların Bazı Fiziksel, Kimyasal Ve Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerine Etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, 2012

Yüksek Lisans, Mukayin GENÇ, "Domates Tarlalarında Toprak Tekstürü Ve Sulama Sistemlerinin Toprak Enzim Aktivitesine Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, 2011

Yüksek Lisans, Sema DEMİRCİ, "Farklı Arazi Kullanımlarında Agregatlara Bağlı Karbon İle Biyolojik Karbon Ve Azot Fraksiyonlarının Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Ana Bilim Dalı, 2008

Doktora, Ahmet Turan BOZPOLAT, "Farklı İklim Koşulları Ve Arazi Kullanımlarında, Organik Karbon Ve Fraksiyonlarındaki Değişimin Century Modeli Kullanılarak Modellenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, 2020

Editörlük

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, Dergi, GOPÜ FBE

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (DRJI), ROOTINDEXING ve GOOGLE SCHOLAR, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR), SOBIAD ATIF DİZİNİ, ACADEMIC JOURNAL INDEX), Dergi, GOPÜ FBE

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOTINDEXING ve GOOGLE SCHOLAR, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR).), Dergi, Editör, Gaziosmapaşa

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR).), Dergi, Editör, Gaziosmanpaş

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR).), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR).), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (TR DİZİN), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası, 01.05.2017 - 30.05.2021

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (AGRICOLA, DOAJ, EBSCO), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (AGRICOLA, DOAJ, EBSCO), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (AGRICOLA, DOAJ, EBSCO), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (Agricola, DOAJ, EBSCO), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (AGRICOLA, DOAJ, EBSCO), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası, 01.09.2016 - 03.09.2016

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (AGRICOLA, DOAJ, EBSCO), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası, 01.09.2016 - 31.10.2016

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (AGRICOLA, DOAJ, EBSCO), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası, 01.05.2016 - 31.08.2016

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (AGRICOLA, DOAJ,EBSCO), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası, 01.12.2016 - 30.04.2016

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (Agricola,CAB Abstract), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ofisi, 05.01.2015 - 07.12.2015

Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpaşa University (Agricola, cab absract, EBSCO), Dergi, Yrd. Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

Altunsu Murat, OĞUZ İRFAN, KOÇYİĞİT RASİM, (2021). "Kurak Ve Farklı Eğim Koşullarına Sahip Bir Arazi Toplulaştırma Sahasının Çölleşme Potansiyelinin Klasik İstatistiksel Yöntemlerle Araştırılması", Journal Of Bartin Faculty Of Forestry, 23(1), (Yayın No: 6917830)

OĞUZ İRFAN, KOÇYİĞİT RASİM, (2020). "Ziyaret Gölet Havzası Akımlarında Tarımsal Uygulamalara Bağlı Olarak Cu++, Fe++, Zn++ Ve Cl- İçeriklerinin Zamansal Değişiminin Araştırılması", Turkish Journal Of Agricultural Engineering Research, (Yayın No: 6920577)

OĞUZ İRFAN, KOÇYİĞİT RASİM, (2019). "Investigation Of The Temporal Variation Of Water Quality İn Ziyaretpond Basin", Tarim Bilimleri Dergisi-Journal Of Agricultural Sciences, 25(2), 215-223. (Yayın No: 6920572) [SCI-Expanded]

KOÇYİĞİT RASİM,Kasırga Zerrin, (2019). "The Effect Of Coniferous Forest Age On Some Soil Organic Carbonfractions İn A Semiarid Ecosystem", Journal Of New Results İn Science, 8(2), 67-75. (Yayın No: 5787833)

Güler Emine,KOÇYİĞİT RASİM,OĞUZ İRFAN, (2019). "Dependency Of Soil Organic Carbon Mineralization To Moisture And Temperatureunder Different Land Uses", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 36(3), 198-205., Doi: 10.13002/jafag4543 (Yayın No: 5787967)

OĞUZ İRFAN,Kaya İsa,KOÇYİĞİT RASİM, (2019). "Investigation Of The Temporal Variation Of Water Quality İn Ziyaretpond Basin", Tarim Bilimleri Dergisi-Journal Of Agricultural Sciences, 25(2), 215-223. (Yayın No: 5160000) [SCI-Expanded]

OĞUZ İRFAN,SUSAM TEKİN,KOÇYİĞİT RASİM,Bıçak Hamide,Demirkıran Oğuz,DEMİR SANİYE, (2019). "Estımatıon Of Soıl Erosıon And Rıver Sedıment Yıeld In A Rural Basın Of North Anatolıa, Turkey", Applied Ecology And Environmental Research, 17(4), 7741-7763., Doi: 10.15666/aeer/1704_77417763 (Yayın No: 5755695) [SCI-Expanded]

DEMİR SANİYE,KILIÇ KENAN,Aydın Mustafa, (2018). "Farklı Kullanım Altındaki Toprakların Kıvam Limitleriyle Bazı Toprak Özellikleri Arasındaki İlişki", Goü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(2), 63-71. (Yayın No: 4555279)

DEMİR SANİYE,OĞUZ İRFAN,KOÇYİĞİT RASİM, (2017). "Donma-Çözülme Süreçlerinin Farklı Arazi Kullanımı Altındaki Toprakların Agregat Stabilitesi Üzerine Etkileri", Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpasa University, 34(2017-3), 271-281., Doi: 10.13002/jafag4213 (Yayın No: 3871797)

DEMİR SANİYE,OĞUZ İRFAN,KOÇYİĞİT RASİM, (2017). "Donma-Çözülme Süreçlerinin Farklı Arazi Kullanımı Altındaki Toprakların Agregat Stabilitesi Üzerine Etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(3), 99-106. (Yayın No: 3853781)

KOÇYİĞİT RASİM,ŞARTLAN HANİFE,OĞUZ İRFAN, (2017). "Short-Term Effect Of Biogas Residue On Some Soil Enzymes Activitiesunder Maize And Clover Growth İn A Semiarid Ecosystem", İnt. J. Agri. Biol., 19(3), 459-464. (Yayın No: 3513257) [SCI-Expanded]

KOÇYİĞİT RASİM,GENÇ MUKAYİN, (2017). "Impact Of Drip And Furrow İrrigations On Some Soil Enzyme Activities During Tomato Growing Season İn A Semiarid Ecosystem.", Fresen. Environ. Bull., 261047-1051. (Yayın No: 3513270) [SCI-Expanded]

KOÇYİĞİT RASİM,OĞUZ İRFAN,NOYAN FARUK, (2017). "Long-Term Effects Of Tillage And Organic Fertilizers On Soil Organic Carbon And Microbial Properties İn A Semiarid Agroecosystem.", Fresenius Environmental Bulletin, 26711-716. (Yayın No: 3422642) [SCI-Expanded]

KARAŞ ERTUĞRUL,OĞUZ İRFAN,KOÇYİĞİT RASİM, (2017). "Soil Surveying, Mapping And Classification Of The Çelikli Basin Soils", Anadolu Journal Of Agricultural Sciences, 32(1), 105-105., Doi: 10.7161/omuanajas.289027 (Yayın No: 3871761)

Bektaş Hilal,Özyılmaz Başak,Özer Erhan,Altıntaş Gülçin,Kaya Yalçın,ÖZGÖZ ENGİN,KOÇYİĞİT RASİM, (2017). "Kazova Yöresinde Buğday-Ayçiçeği Münavebesinde Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Ekonomik Yönden Karşılaştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(3), 106-113. (Yayın No: 3810528)

KOÇYİĞİT RASİM,OĞUZ İRFAN, (2016). "Arazi Kullanımı Ve Eğimin Mineralize Karbon Ve Azot İçeriğine Etkisi", Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpasa University, 33(2016-2), 201-201., Doi: 10.13002/jafag1066 (Yayın No: 3109341)

KILIÇ KENAN,KILIÇ SİNAN,KOÇYİĞİT RASİM, (2012). "Assessment Of Spatial Spatial Variability Of Soil Properties İn Areas Under Different Land Use", Bulgarian Journal Of Agricultural Science, 18(5), 722-732. (Yayın No: 2112374) [SCI-Expanded]

KOÇYİĞİT RASİM,Demirci Sema, (2012). "Long Term Changes Of Aggregate Associated And Labile Soil Organic Carbon And Nitrogen After Conversion From Forest To Grassland And Cultivation İn The Northern Turkey", Land Degrad. Develop, 23475-482. (Yayın No: 415922) [SSCI]

KOÇYİĞİT RASİM,Rice Charles W, (2011). "Co2 Evolution During Spring Wheat Growth Under No Till And Conventional Tillage Systems İn The North American Great Plains Regions", Bulg. J. Agric. Sci, 17512-520. (Yayın No: 416111) [SCI-Expanded]

TONKAZ TAHSİN,DOĞAN ERGÜN,KOÇYİĞİT RASİM, (2010). "Impact Of Temperatures Change And Elevated Carbon Dioxide On Wint Er Wheat Triticum Estivum L Grown Under Semi Arid Conditions", Bulgarian Journal Of Agricultural Science, 16565-575. (Yayın No: 415760) [SCI-Expanded]

Rasim Koçyiğit, Buket Yetgin Uz, (2010). "Long Term Cultivation Effects On Biological C And N Fractions İn A Fluvaquentic Haplustolls Of Semi Arid Region Of The Northern Turkey", Communication İn Soil Science And Plant Analysis, 41757-767. (Yayın No: 414707)

KOÇYİĞİT RASİM, (2009). "Microbial Respiration And Dependency Under Different Management Systems İn Semiarid Region Of Northern Turkey", Agrochimica, 6367-375. (Yayın No: 414941)

KOÇYİĞİT RASİM, (2008). "Karasal Ekosistemde Karbon Yönetimi Ve Önemi", Gaziosmanpşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(1), 81-85. (Yayın No: 5932180)

Kadir saltalı, Kenan Kılıç, Rasim Koçyiğit, (2007). "Changes İn Sequentially Extracted Phosphorus Fractions İn Adjacent Arable And Grassland Ecosystems", Arid Land Research And Management, 211-9. (Yayın No: 415194)

KOÇYİĞİT RASİM,Charles W Rice, (2006). "Partitioning Co2 Respiration Among Soil Rhizosphere Microorganisms And Roots Of Wheat Under Greenhouse Conditions", Communications İn Soil Science And Plant Analysis, 371173-1184. (Yayın No: 415390) [SSCI]

KOÇYİĞİT RASİM, (2006). "Contribution Of Soil Organic Carbon And C3 Sugar To The Total Co2 Efflux Using 13C Abundance", Plant, Soil And Environment, 52193-198. (Yayın No: 415074) [SCI-Expanded]

KOÇYİĞİT RASİM, (2004). "Carbon Dynamics İn Tallgrass Prairie And Wheat Ecosystems", Turkish Journal Of Agriculture And Forestry, 28141-143. (Yayın No: 415542) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

OĞUZ İRFAN,KOÇYİĞİT RASİM,ERŞAHİN SABİT, (2015). "The Effect Of Range Management On Soil Carbon Content İn Degraded Soil", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(3), 133-137. (Yayın No: 2141184)

İrfan Oğuz, Özlem Akar, Rasim Koçyiğit, (2012). "Tokat Artova Yöresi Meralarında Bazı Nem Muhafazası Yöntemlerinin Vejetasyon Toprak Özellikleri Ve Nem Korunumuna Etkilerinin Araştırılması", Tabad Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 5(2), 47-50. (Yayın No: 320174)

İrfan Oğuz, Faruk Noyan, M Karaman, Rasim Koçyiğit, (2012). "Jalopeno Biber Tarımında Farklı Organik Ve İnorganik Materyallerin Toprak Özellikleri Ve Ürün Verimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması", Fen Edebiyat Dergisi, 14(1), 393-403. (Yayın No: 319813)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

Bozpolat Ahmet Turan,KOÇYİĞİT RASİM,OĞUZ İRFAN,DEMİR SANİYE (2019). Merada Farklı İklim ve Tekstür Koşullarında Organik Karbon Miktarının Century Modeli İle Tahmin Edilmesi. 4th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5788582)

OĞUZ İRFAN,Kaya İsa,KOÇYİĞİT RASİM,DEMİR SANİYE (2019). Investigation of Monthly Changes of Temperature, pH and Some Physical Properties of Amasya Ziyaret Pond Basin’s Streams. 1st International Congress of the Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5756362)

DEMİR SANİYE,Demircan Mesut,OĞUZ İRFAN,Ciba Ömer Faruk,KOÇYİĞİT RASİM,Gürleyen Burhan (2019). Evaluation of Sinop Rainfall with CLIGEN Climate Model. 1st International Congress of the Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5756326)

OĞUZ İRFAN,DEMİR SANİYE,KOÇYİĞİT RASİM (2019). Comparison Of Some Physical and Chemical Properties of Tokat Akdoğan Basin Soils. 1st International Congress of the Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5756265)

Bozpolat Ahmet Turan,KOÇYİĞİT RASİM,OĞUZ İRFAN,DEMİR SANİYE (2019). Merada Farklı İklim ve pH Koşullarında Organik Karbon Miktarının Century Modellemesi İle Tahmin Edilmesi. 4th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress-2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5756109)

OĞUZ İRFAN,KOÇYİĞİT RASİM,DEMİR SANİYE (2019). Yapay Olarak Eğimlendirilmiş Bitki Örtüsüz Şev ile Orman Arazisinin Toprak Aşınıma Duyarlılığının Karşılaştırılması. 4th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress-2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5756130)

Demir Mustafa,OĞUZ İRFAN,KOÇYİĞİT RASİM,DEMİR SANİYE (2019). Sivas Yöresinde Kireçli Toprak Koşullarında Zeolit Uygulamasının Buğday Verimine Etkisinin Araştırılması. 4th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress-2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5756148)

KOÇYİĞİT RASİM,OĞUZ İRFAN (2018). Estimation of Soil organic Carbon Content Using Century Model in an Arid Grassland of Sivas District. Internatiomal Agricultural Science Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4663755)

OĞUZ İRFAN,KOÇYİĞİT RASİM,KARAŞ ERTUĞRUL,DEMİR SANİYE (2018). Investigation of Desertification Risk in a Rural Watershed. International Agrıcultural Science Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4663966)

KOÇYİĞİT RASİM,OĞUZ İRFAN (2018). The Effect of Coniferous Forest Age on Some Soil Organic Carbon Fractions in a Semiarid Ecosystem. International Agrıcultural Science Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4663888)

KOÇYİĞİT RASİM,OĞUZ İRFAN (2018). Estimation of Soil organic Carbon Content Using Century Model in an Arid Grassland of Sivas District. Internatiomal Agricultural Science Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4663769)

KOÇYİĞİT RASİM,OĞUZ İRFAN,DEMİR SANİYE (2017). Soil Organic Carbon Distribution in a Watersade. Internatıonal Conference on Agrıculture, Forest, Food Scıences and Technologıes (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4019120)

DEMİR SANİYE,OĞUZ İRFAN,KOÇYİĞİT RASİM (2017). METEOROGICAL DRY AND WET PERIOD INVESTIGATION OF POTENTİAL EROSİVE RAİNFALL İN TOKAT REGİON. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3874274)

KOÇYİĞİT RASİM,OĞUZ İRFAN,DEMİR SANİYE (2017). Soil Organic Carbon Distribution in a Water Shade. İnternational Conferance on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3872005)

KOÇYİĞİT RASİM,OĞUZ İRFAN,DEMİR SANİYE (2017). Soil organic carbon distribution in a watershed. ICAFOF (Özet Bildiri) (Yayın No:3988242)

DEMİR SANİYE,OĞUZ İRFAN,KOÇYİĞİT RASİM (2017). TOKAT YÖRESİ EROSİV YAĞIŞLARININ METEOROLOJİK KURAKVE ISLAK DÖNEMLERDE POTANSİYELLERİNİN ARAŞTIRILMASI. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3858724)

KOÇYİĞİT RASİM,OĞUZ İRFAN,TURAN BOZPOLAT AHMET (2017). Soil Organic Carbon Management in Agricultural Ecosystem and Methods and Techniques for Carbon Measurement. Implication of Urbanization and Industrelization for Cultural Heritage and Biodiversity (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3874000)

OĞUZ İRFAN,KARAŞ ERTUĞRUL,KOÇYİĞİT RASİM (2017). Soil Degredation Impact and Watershed Planning for Sustainability in a Rural Basin. Implication of Urbanization and Industrelization for Cultural Heritage and Biodiversity (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3873930)

OĞUZ İRFAN,KOÇYİĞİT RASİM (2016). The effect of sedimentation on soil organic carbon content in rural basin. İmplication of urbanition and endustrilation for biodeversity (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3109876)

KOÇYİĞİT RASİM,Charles W Rice (2000). Response of denitrifiers to tillage systems and N sources. ASA Annual Meeting (Poster) (Yayın No:1898849)

Geffrey L Doyle,KOÇYİĞİT RASİM,Charles W Rice (2000). Determinants of soil CO2 flux from tallgrass prairie and wheat agro ecosystems. ASA Annual Meeting (Özet Bildiri) (Yayın No:1898566)

KOÇYİĞİT RASİM,Charles W Rice,Burba Gourge,S B Verma (2000). Carbon dynamics in tallgrass prairie and wheat ecosystems. ASA Annual Meeting (Özet Bildiri) (Yayın No:1898686)

DEMİR SANİYE,OĞUZ İRFAN,KOÇYİĞİT RASİM,Özer Erhan Determination of Erosion Sensivity to Soil in Tokat Region. 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4555200)

KOÇYİĞİT RASİM,Charles W Rice Partitioning root rhizosphere and non rhizosphere respiration during wheat growth. ASA Annual Meeting (Poster) (Yayın No:1898386)

KOÇYİĞİT RASİM,Charles W Rice Determining soil surface CO2 flux during wheat growth under no till and conventional tillage systems. International Soil Congress (ISC) on Natural Resource Management for Sustainable Development (Özet Bildiri) (Yayın No:1898324)

KOÇYİĞİT RASİM The effects of soil management systems on microbial activity. International Meeting on Soil Fertility Land Management and Agroclimitalogy Turkey (Poster) (Yayın No:1898208)

KOÇYİĞİT RASİM,Demirci Sema The changes in biological and physical C fractions after conversion of native forest to grassland and cultivated land in the northern Turkey. International Meeting on Soil Fertility Land Management and Agroclimitalogy (Özet Bildiri) (Yayın No:1898044)

İrfan Oğuz, Rasim Koçyiğit The effect of range management on organic carbon content in degraded soil. International Conference on Land Conservation (Özet Bildiri) (Yayın No:319302)

Rasim Koçyiğit, İrfan Oğuz, Faruk Noyan Long term response of soil organic carbon to tillage and organic fertilizers in northern Turkey. International Conference on Land Conservation (Özet Bildiri) (Yayın No:319198)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

KOÇYİĞİT RASİM (2000). Tarımsal ekosistemde toprak yönetim sistemlerinin denitrifikasyona etkisi. Türkiye 3. Ulusal Gübre Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1899021)

Rasim Koçyiğit, Evrim Gökcan, Yaşar Karadağ, İrfan Oğuz Farklı Dozlarda Uygulanan Biyogaz Atığının Toprakların Bazı Özellikleri Üzerine Etkisi. III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:320597)

İrfan Oğuz, Özlem Akar, Rasim Koçyiğit Tokat Artova Yöresi Meralarında Bazı Nem Muhafazası Yöntemlerinin Vejetasyon Toprak Özellikleri ve Nem Korunumuna Etkilerinin Araştırılması. Tarım Sempozyumu (Prof. Dr. Selahattin İPTAŞ Anısına) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:320415)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Farklı toprak işleme yöntemlerinin buğday ayçiçeği ekim nöbetinde toprak özellikleri verim ve yakıt tüketimi üzerine etkisi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2011-29.02.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Domates tarlalarında toprak bünyesi ve sulama sistemlerinin toprak enzim aktivitesine etkisi", TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Hayvansal atık yönetimi", TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Yarı kurak iklim koşullarında toprak karbon fraksiyonlarının ve depolama potansiyellerinin belirlenmesi", DİĞER, Yönetici (Tamamlandı)

"Belowground Carbon allocation and Cycling in Tallgrass Prairie and Wheat Ecosystems", DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:rasim.kocyigit@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1999-2003
Kansas State University
Soil Science

Tez Adı:Partitioning Of Carbon And Carbon Dioxide İn Plant-Soil Systems
Yüksek Lisans
1996-1998
Kansas State University
Soil Science

Tez Adı:Response Of Denitrifiers To Tillage Systems And Nitrogen Sources
Lisans
1991-1994
Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme BölümüAkademik Görevler

Profesör
2017-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ/
Doçent
2011-2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ/TOPRAK BİLİMİ ANABİLİM DALI/
Yardımcı Doçent
2005-2011
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ/TOPRAK BİLİMİ ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
2003-2005
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ/TOPRAK BİLİMİ ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
1994-1995
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ/TOPRAK BİLİMİ ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

MYO/Yüksekokul Müdürü
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkan Yardımcısı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Sema DEMİRCİ, (2008)., "Farklı arazi kullanımlarında agregatlara bağlı karbon ile biyolojik karbon ve azot fraksiyonlarının belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Mukayin GENÇ, (2011)., "Domates tarlalarında toprak tekstürü ve sulama sistemlerinin toprak enzim aktivitesine etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Evrim GÖKCAN, (2012)., "Hayvansal kompost ve biyogaz atıklarının toprakların bazı fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri üzerine etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Hanife ŞARTLAN, (2013)., "Hayvansal kompost ve biyogaz atıklarının toprak enzim aktivitesine etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Fatma GÜLER, (2014)., "Farklı kullanımlar altındaki topraklarda nem ve sıcaklığın azot mineralizasyonuna etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Emine GÜLER, (2014)., "Farklı kullanımlar altındaki topraklarda nem ve sıcaklığın karbon mineralizasyonuna etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Zerrin KASIRGA, (2015)., "Farklı yaşlara sahip ormanlaştırma alanlarında organik karbon fraksiyonundaki zamansal değişim", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Ahmet Turan BOZPOLAT, (2020)., "Farklı iklim koşulları ve arazi kullanımlarında, organik karbon ve fraksiyonlarındaki değişimin century modeli kullanılarak modellenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, Doktora
9.Şahin ERDOĞAN, (2020)., "Kurak iklim koşullarında farklı arazi kullanımlarında karbonstoklarındaki değişim", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi(TR DİZİN), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası, 01.05.2017 - 30.05.2021
2.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, Dergi, GOPÜ FBE
3.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi(DRJI), ROOTINDEXING ve GOOGLE SCHOLAR, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR), SOBIAD ATIF DİZİNİ, ACADEMIC JOURNAL INDEX), Dergi, GOPÜ FBE
4.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi(AGRICOLA, DOAJ, EBSCO), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası
5.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi(AGRICOLA, DOAJ, EBSCO), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası
6.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi(AGRICOLA, DOAJ, EBSCO), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası
7.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi(Agricola, DOAJ, EBSCO), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası
8.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi(DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOTINDEXING ve GOOGLE SCHOLAR, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
9.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi(GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR).), Dergi, Editör, Gaziosmapaşa
10.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi(GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR).), Dergi, Editör, Gaziosmanpaş
11.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi(GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR).), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa
12.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi(GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR).), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa
13.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi(AGRICOLA, DOAJ, EBSCO), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası, 01.09.2016 - 03.09.2016
14.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi(AGRICOLA, DOAJ, EBSCO), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası, 01.09.2016 - 31.10.2016
15.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi(AGRICOLA, DOAJ, EBSCO), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası, 01.05.2016 - 31.08.2016
16.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi(AGRICOLA, DOAJ,EBSCO), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası, 01.12.2016 - 30.04.2016
17.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi(Agricola,CAB Abstract), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ofisi, 05.01.2015 - 07.12.2015
18.Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpaşa University(Agricola, cab absract, EBSCO), Dergi, Yrd. Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.Altunsu Murat, OĞUZ İRFAN, KOÇYİĞİT RASİM (2021). Kurak ve Farklı Eğim Koşullarına Sahip Bir Arazi Toplulaştırma Sahasının Çölleşme Potansiyelinin Klasik İstatistiksel Yöntemlerle Araştırılması. Journal of Bartin Faculty of Forestry, 23(1), (Yayın No: 6917830)
2.OĞUZ İRFAN, KOÇYİĞİT RASİM (2020). Ziyaret Gölet Havzası Akımlarında Tarımsal Uygulamalara Bağlı Olarak Cu++, Fe++, Zn++ Ve Cl- İçeriklerinin Zamansal Değişiminin Araştırılması. Turkish Journal Of Agricultural Engineering Research, (Yayın No: 6920577)
3.OĞUZ İRFAN, KOÇYİĞİT RASİM (2019). Investigation Of The Temporal Variation Of Water Quality İn Ziyaretpond Basin. Tarim Bilimleri Dergisi-Journal Of Agricultural Sciences, 25(2), 215-223. (Yayın No: 6920572)
4.KOÇYİĞİT RASİM,Kasırga Zerrin (2019). The Effect of Coniferous Forest Age on Some Soil Organic CarbonFractions in a Semiarid Ecosystem. Journal of New Results in Science, 8(2), 67-75. (Yayın No: 5787833)
5.Güler Emine,KOÇYİĞİT RASİM,OĞUZ İRFAN (2019). Dependency of Soil Organic Carbon Mineralization to Moisture and Temperatureunder Different Land Uses. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 36(3), 198-205., Doi: 10.13002/jafag4543 (Yayın No: 5787967)
6.OĞUZ İRFAN,Kaya İsa,KOÇYİĞİT RASİM (2019). Investigation of the Temporal Variation of Water Quality in ZiyaretPond Basin. Tarim Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences, 25(2), 215-223. (Yayın No: 5160000)
7.OĞUZ İRFAN,SUSAM TEKİN,KOÇYİĞİT RASİM,Bıçak Hamide,Demirkıran Oğuz,DEMİR SANİYE (2019). ESTIMATION OF SOIL EROSION AND RIVER SEDIMENT YIELD IN A RURAL BASIN OF NORTH ANATOLIA, TURKEY. Applied Ecology and Environmental Research, 17(4), 7741-7763., Doi: 10.15666/aeer/1704_77417763 (Yayın No: 5755695)
8.DEMİR SANİYE,KILIÇ KENAN,Aydın Mustafa (2018). Farklı Kullanım Altındaki Toprakların Kıvam Limitleriyle Bazı toprak Özellikleri Arasındaki İlişki. GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(2), 63-71. (Yayın No: 4555279)
9.DEMİR SANİYE,OĞUZ İRFAN,KOÇYİĞİT RASİM (2017). Donma-Çözülme Süreçlerinin Farklı Arazi Kullanımı Altındaki Toprakların Agregat Stabilitesi Üzerine Etkileri. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, 34(2017-3), 271-281., Doi: 10.13002/jafag4213 (Yayın No: 3871797)
10.DEMİR SANİYE,OĞUZ İRFAN,KOÇYİĞİT RASİM (2017). Donma-Çözülme Süreçlerinin Farklı Arazi Kullanımı Altındaki Toprakların Agregat Stabilitesi Üzerine Etkileri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(3), 99-106. (Yayın No: 3853781)
11.KOÇYİĞİT RASİM,ŞARTLAN HANİFE,OĞUZ İRFAN (2017). Short-term Effect of Biogas Residue on some Soil Enzymes Activitiesunder Maize and Clover Growth in a Semiarid Ecosystem. İnt. J. Agri. Biol., 19(3), 459-464. (Yayın No: 3513257)
12.KOÇYİĞİT RASİM,GENÇ MUKAYİN (2017). Impact of drip and furrow irrigations on some soil enzyme activities during tomato growing season in a semiarid ecosystem.. Fresen. Environ. Bull., 261047-1051. (Yayın No: 3513270)
13.KOÇYİĞİT RASİM,OĞUZ İRFAN,NOYAN FARUK (2017). Long-term effects of tillage and organic fertilizers on soil organic carbon and microbial properties in a semiarid agroecosystem.. Fresenius Environmental Bulletin, 26711-716. (Yayın No: 3422642)
14.KARAŞ ERTUĞRUL,OĞUZ İRFAN,KOÇYİĞİT RASİM (2017). Soil surveying, mapping and classification of The Çelikli Basin soils. Anadolu Journal of Agricultural Sciences, 32(1), 105-105., Doi: 10.7161/omuanajas.289027 (Yayın No: 3871761)
15.Bektaş Hilal,Özyılmaz Başak,Özer Erhan,Altıntaş Gülçin,Kaya Yalçın,ÖZGÖZ ENGİN,KOÇYİĞİT RASİM (2017). Kazova Yöresinde Buğday-Ayçiçeği Münavebesinde Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Ekonomik Yönden Karşılaştırılması. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(3), 106-113. (Yayın No: 3810528)
16.KOÇYİĞİT RASİM,OĞUZ İRFAN (2016). Arazi Kullanımı ve Eğimin Mineralize Karbon ve Azot İçeriğine Etkisi. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, 33(2016-2), 201-201., Doi: 10.13002/jafag1066 (Yayın No: 3109341)
17.KILIÇ KENAN,KILIÇ SİNAN,KOÇYİĞİT RASİM (2012). Assessment of spatial spatial variability of soil properties in areas under different land use. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 18(5), 722-732. (Yayın No: 2112374)
18.KOÇYİĞİT RASİM,Demirci Sema (2012). Long term Changes of Aggregate associated and Labile Soil Organic Carbon and Nitrogen After Conversion from Forest to Grassland and Cultivation in The Northern Turkey. Land Degrad. Develop, 23475-482. (Yayın No: 415922)
19.KOÇYİĞİT RASİM,Rice Charles W (2011). CO2 evolution during spring wheat growth under no till and conventional tillage systems in the North American Great Plains regions. Bulg. J. Agric. Sci, 17512-520. (Yayın No: 416111)
20.TONKAZ TAHSİN,DOĞAN ERGÜN,KOÇYİĞİT RASİM (2010). Impact of temperatures change and elevated carbon dioxide on wint er wheat Triticum estivum L grown under semi arid conditions. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 16565-575. (Yayın No: 415760)
21.Rasim Koçyiğit, Buket Yetgin Uz (2010). Long term cultivation effects on biological C and N fractions in a fluvaquentic Haplustolls of semi arid region of the northern Turkey. Communication in Soil Science and Plant Analysis, 41757-767. (Yayın No: 414707)
22.KOÇYİĞİT RASİM (2009). Microbial respiration and dependency under different management systems in semiarid region of northern Turkey. Agrochimica, 6367-375. (Yayın No: 414941)
23.KOÇYİĞİT RASİM (2008). Karasal Ekosistemde Karbon Yönetimi ve Önemi. Gaziosmanpşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(1), 81-85. (Yayın No: 5932180)
24.Kadir saltalı, Kenan Kılıç, Rasim Koçyiğit (2007). Changes in sequentially extracted phosphorus fractions in adjacent arable and grassland ecosystems. Arid Land Research and Management, 211-9. (Yayın No: 415194)
25.KOÇYİĞİT RASİM,Charles W Rice (2006). Partitioning CO2 respiration among soil rhizosphere microorganisms and roots of wheat under greenhouse conditions. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 371173-1184. (Yayın No: 415390)
26.KOÇYİĞİT RASİM (2006). Contribution of soil organic carbon and C3 sugar to the total CO2 efflux using 13C abundance. Plant, Soil and Environment, 52193-198. (Yayın No: 415074)
27.KOÇYİĞİT RASİM (2004). Carbon dynamics in tallgrass prairie and wheat ecosystems. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 28141-143. (Yayın No: 415542)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.OĞUZ İRFAN,KOÇYİĞİT RASİM,ERŞAHİN SABİT (2015). The Effect of Range Management on Soil Carbon Content in Degraded Soil. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(3), 133-137. (Yayın No: 2141184)
2.İrfan Oğuz, Özlem Akar, Rasim Koçyiğit (2012). Tokat Artova yöresi meralarında bazı nem muhafazası yöntemlerinin vejetasyon toprak özellikleri ve nem korunumuna etkilerinin araştırılması. TABAD Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 5(2), 47-50. (Yayın No: 320174)
3.İrfan Oğuz, Faruk Noyan, M Karaman, Rasim Koçyiğit (2012). Jalopeno biber tarımında farklı organik ve inorganik materyallerin toprak özellikleri ve ürün verimi üzerine etkilerinin araştırılması. Fen Edebiyat Dergisi, 14(1), 393-403. (Yayın No: 319813)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.OĞUZ İRFAN,KARAŞ ERTUĞRUL,KOÇYİĞİT RASİM (2017). Soil Degredation Impact and Watershed Planning for Sustainability in a Rural Basin. Implication of Urbanization and Industrelization for Cultural Heritage and Biodiversity (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3873930)
2.KOÇYİĞİT RASİM,OĞUZ İRFAN,TURAN BOZPOLAT AHMET (2017). Soil Organic Carbon Management in Agricultural Ecosystem and Methods and Techniques for Carbon Measurement. Implication of Urbanization and Industrelization for Cultural Heritage and Biodiversity (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3874000)
3.DEMİR SANİYE,OĞUZ İRFAN,KOÇYİĞİT RASİM (2017). TOKAT YÖRESİ EROSİV YAĞIŞLARININ METEOROLOJİK KURAKVE ISLAK DÖNEMLERDE POTANSİYELLERİNİN ARAŞTIRILMASI. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3858724)
4.DEMİR SANİYE,OĞUZ İRFAN,KOÇYİĞİT RASİM (2017). METEOROGICAL DRY AND WET PERIOD INVESTIGATION OF POTENTİAL EROSİVE RAİNFALL İN TOKAT REGİON. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3874274)
5.OĞUZ İRFAN,KOÇYİĞİT RASİM (2016). The effect of sedimentation on soil organic carbon content in rural basin. İmplication of urbanition and endustrilation for biodeversity (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3109876)
6.Bozpolat Ahmet Turan,KOÇYİĞİT RASİM,OĞUZ İRFAN,DEMİR SANİYE (2019). Merada Farklı İklim ve Tekstür Koşullarında Organik Karbon Miktarının Century Modeli İle Tahmin Edilmesi. 4th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5788582)
7.Bozpolat Ahmet Turan,KOÇYİĞİT RASİM,OĞUZ İRFAN,DEMİR SANİYE (2019). Merada Farklı İklim ve pH Koşullarında Organik Karbon Miktarının Century Modellemesi İle Tahmin Edilmesi. 4th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress-2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5756109)
8.OĞUZ İRFAN,KOÇYİĞİT RASİM,DEMİR SANİYE (2019). Yapay Olarak Eğimlendirilmiş Bitki Örtüsüz Şev ile Orman Arazisinin Toprak Aşınıma Duyarlılığının Karşılaştırılması. 4th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress-2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5756130)
9.Demir Mustafa,OĞUZ İRFAN,KOÇYİĞİT RASİM,DEMİR SANİYE (2019). Sivas Yöresinde Kireçli Toprak Koşullarında Zeolit Uygulamasının Buğday Verimine Etkisinin Araştırılması. 4th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress-2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5756148)
10.KOÇYİĞİT RASİM,OĞUZ İRFAN,DEMİR SANİYE (2017). Soil Organic Carbon Distribution in a Watersade. Internatıonal Conference on Agrıculture, Forest, Food Scıences and Technologıes (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4019120)
11.KOÇYİĞİT RASİM,OĞUZ İRFAN,DEMİR SANİYE (2017). Soil organic carbon distribution in a watershed. ICAFOF (Özet Bildiri) (Yayın No:3988242)
12.KOÇYİĞİT RASİM,OĞUZ İRFAN,DEMİR SANİYE (2017). Soil Organic Carbon Distribution in a Water Shade. İnternational Conferance on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3872005)
13.Geffrey L Doyle,KOÇYİĞİT RASİM,Charles W Rice (2000). Determinants of soil CO2 flux from tallgrass prairie and wheat agro ecosystems. ASA Annual Meeting (Özet Bildiri) (Yayın No:1898566)
14.KOÇYİĞİT RASİM,Charles W Rice,Burba Gourge,S B Verma (2000). Carbon dynamics in tallgrass prairie and wheat ecosystems. ASA Annual Meeting (Özet Bildiri) (Yayın No:1898686)
15.KOÇYİĞİT RASİM,OĞUZ İRFAN (2018). Estimation of Soil organic Carbon Content Using Century Model in an Arid Grassland of Sivas District. Internatiomal Agricultural Science Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4663755)
16.OĞUZ İRFAN,KOÇYİĞİT RASİM,KARAŞ ERTUĞRUL,DEMİR SANİYE (2018). Investigation of Desertification Risk in a Rural Watershed. International Agrıcultural Science Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4663966)
17.KOÇYİĞİT RASİM,OĞUZ İRFAN (2018). The Effect of Coniferous Forest Age on Some Soil Organic Carbon Fractions in a Semiarid Ecosystem. International Agrıcultural Science Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4663888)
18.KOÇYİĞİT RASİM,OĞUZ İRFAN (2018). Estimation of Soil organic Carbon Content Using Century Model in an Arid Grassland of Sivas District. Internatiomal Agricultural Science Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4663769)
19.OĞUZ İRFAN,Kaya İsa,KOÇYİĞİT RASİM,DEMİR SANİYE (2019). Investigation of Monthly Changes of Temperature, pH and Some Physical Properties of Amasya Ziyaret Pond Basin’s Streams. 1st International Congress of the Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5756362)
20.DEMİR SANİYE,Demircan Mesut,OĞUZ İRFAN,Ciba Ömer Faruk,KOÇYİĞİT RASİM,Gürleyen Burhan (2019). Evaluation of Sinop Rainfall with CLIGEN Climate Model. 1st International Congress of the Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5756326)
21.OĞUZ İRFAN,DEMİR SANİYE,KOÇYİĞİT RASİM (2019). Comparison Of Some Physical and Chemical Properties of Tokat Akdoğan Basin Soils. 1st International Congress of the Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5756265)
22.KOÇYİĞİT RASİM,Charles W Rice (2000). Response of denitrifiers to tillage systems and N sources. ASA Annual Meeting (Poster) (Yayın No:1898849)
23.DEMİR SANİYE,OĞUZ İRFAN,KOÇYİĞİT RASİM,Özer Erhan (2000). Determination of Erosion Sensivity to Soil in Tokat Region. 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4555200)
24.KOÇYİĞİT RASİM,Charles W Rice (2000). Partitioning root rhizosphere and non rhizosphere respiration during wheat growth. ASA Annual Meeting (Poster) (Yayın No:1898386)
25.KOÇYİĞİT RASİM,Charles W Rice (2000). Determining soil surface CO2 flux during wheat growth under no till and conventional tillage systems. International Soil Congress (ISC) on Natural Resource Management for Sustainable Development (Özet Bildiri) (Yayın No:1898324)
26.KOÇYİĞİT RASİM (2000). The effects of soil management systems on microbial activity. International Meeting on Soil Fertility Land Management and Agroclimitalogy Turkey (Poster) (Yayın No:1898208)
27.KOÇYİĞİT RASİM,Demirci Sema (2000). The changes in biological and physical C fractions after conversion of native forest to grassland and cultivated land in the northern Turkey. International Meeting on Soil Fertility Land Management and Agroclimitalogy (Özet Bildiri) (Yayın No:1898044)
28.İrfan Oğuz, Rasim Koçyiğit (2000). The effect of range management on organic carbon content in degraded soil. International Conference on Land Conservation (Özet Bildiri) (Yayın No:319302)
29.Rasim Koçyiğit, İrfan Oğuz, Faruk Noyan (2000). Long term response of soil organic carbon to tillage and organic fertilizers in northern Turkey. International Conference on Land Conservation (Özet Bildiri) (Yayın No:319198)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.KOÇYİĞİT RASİM (2000). Tarımsal ekosistemde toprak yönetim sistemlerinin denitrifikasyona etkisi. Türkiye 3. Ulusal Gübre Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1899021)
2.Rasim Koçyiğit, Evrim Gökcan, Yaşar Karadağ, İrfan Oğuz (2000). Farklı Dozlarda Uygulanan Biyogaz Atığının Toprakların Bazı Özellikleri Üzerine Etkisi. III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:320597)
3.İrfan Oğuz, Özlem Akar, Rasim Koçyiğit (2000). Tokat Artova Yöresi Meralarında Bazı Nem Muhafazası Yöntemlerinin Vejetasyon Toprak Özellikleri ve Nem Korunumuna Etkilerinin Araştırılması. Tarım Sempozyumu (Prof. Dr. Selahattin İPTAŞ Anısına) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:320415)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Farklı toprak işleme yöntemlerinin buğday ayçiçeği ekim nöbetinde toprak özellikleri verim ve yakıt tüketimi üzerine etkisi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2011-29.02.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Domates tarlalarında toprak bünyesi ve sulama sistemlerinin toprak enzim aktivitesine etkisi, TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici (Devam Ediyor) (ULUSAL)
3.Hayvansal atık yönetimi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı (Devam Ediyor) (ULUSAL)
4.Yarı kurak iklim koşullarında toprak karbon fraksiyonlarının ve depolama potansiyellerinin belirlenmesi, DİĞER, Yönetici (Tamamlandı)
5.Belowground Carbon allocation and Cycling in Tallgrass Prairie and Wheat Ecosystems, DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)