GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MUHİTTİN DEMİRAYž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Muhittin DEMİRAY

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

muhittin.demiray@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 

Bölüm

Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Universitaet Hamburg (1994- 2002)

-

DOKTORA, Universitaet Hamburg (1994- 2002)

Politikwissenschaften -

LİSANS, Universitaet Duisburg Gesamthochschule (1982- 1989)

Sozialwıssenschaften -

TEZLER

DOKTORA, "", Universitaet Hamburg ,

DOKTORA, "Die Regionale Aussen-Und Sicherheitspolitik Dertürkei İn Der Aera Özal (1983-1993) Vor Dem Hintergrund Der İnnenpolitischen Entwicklungen", Universitaet Hamburg Politikwissenschaften, 2002

YABANCI DİLLER

Almanca

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Uluslararası İlişkiler

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/ Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü(2015- Devam Ediyor)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/ Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü/ Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, (2011- Devam Ediyor)

Yardımcı Doçent, Çankırı Karatekin Üniversitesi/ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/ Uluslararası İlişkiler Bölümü/ Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, (2009- 2011)

Yardımcı Doçent, Dumlupınar Üniversitesi/ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/ Kamu Yönetimi Bölümü/ Siyaset Ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, (2003- 2009)


İdari Görevler

Dekan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, (2011- 2015)

Myo/Yüksekokul Müdürü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, (2015- Devam Ediyor)

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, (2012- Devam Ediyor)

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Metin İSPİRLİ, "Küreselleşme Olgusunun Türk Devlet Yapısına Etkileri Ve Olası Sonuçları", Dumlupınar Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Diğer, 2007

Yüksek Lisans, Serdar AYDINYURT, "Demokratik Bir Sistemde Parlamenter Sistem Ve Başkanlık Sistemi Bu Bağlamda Türkiye`De Sistem Tartışmalarının Analizi", Dumlupınar Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 2006

Yüksek Lisans, Yusuf UYSAL, "Egenmenlik Kavramı Temelinde 1999 Helsinki Zirvesinden Sonra Avrupa Birliği Konusunda Türkiye Kamu Oyunda Yaşanan Siyasi Tartışmalar", Dumlupınar Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 2006

Doktora, İsmail Hakkı İŞCAN, "Uluslararası Sistemde Güvenlik Anlayışı İle İktisadi İlişkilerin Enerji Kaynakları Bağlamında Analizi Ve Hazar Bölgesi Örneği", Dumlupınar Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 2004

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

DEMİRAY MUHİTTİN, (2010). "Beraber Yaşamak İçin Medeniyet Tasavvuru Çatışan Toplumlarda Uzlaşı Kültürünün Oluşması Ve Kafkasya Örneği", Journal Of Qafqaz University, History, Law And Political Sciences; Law, History And Politology, (30), 48-61. (Yayın No: 361659)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

DEMİRAY MUHİTTİN, (2008). "Soğuk Savaş Sonrası Değişen Güvenlik Stratejileri", Süleyman Demirel Üniversitesi İibf Dergisi, 11(2), 247-271. (Yayın No: 2862686)

DEMİRAY MUHİTTİN,İşçan İsmail Hakkı, (2008). "Uluslararası Sistemde Güvenlik Kavramının Değişimi Ekonomik Ve Jeopolitik Arka Planı", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (21), 141-170. (Yayın No: 2862701)

DEMİRAY MUHİTTİN, (2005). "İçte Direnme Ve Dışta Dayatma Sarmalında Türkiye Nin Ab Süreci", Liberal Düşünce Dergisi, (40), 69-89. (Yayın No: 2862653)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

DEMİRAY MUHİTTİN (2012). Türkiye nin Dış Politikasında Çok Kollu Tahterevalli Politikası ve Avrupa Birliği nin Türkiye nin Dış Politikasına Bakışı Ortadoğu Örneği. Arap-Türk Sosyal Bilimler Kongresi, (ATCOSS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2862749)

DEMİRAY MUHİTTİN (2011). Yeni Dünya Düzeni ve Bölgesel Siyasi Güvenlik Modellerinin İnşasında Türkiye nin Rolü. Bilim Sanat Vakfı Uluslararası Medeniyetler Sempozyumu, İstanbul. (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2862748)

DEMİRAY MUHİTTİN Model Ülke mi Lider Ülke mi Değişen Dengeler Bağlamında Türkiye nin Bölgesel rolü ve Stratejileri. The International Symposium Modern Developmental Trends and turkic World Khazar University (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:383046)

DEMİRAY MUHİTTİN Demokratikleşme Sürecinde Toplumsal Barış İçin Uzlaşı Kültürünün Gerekliliği Sivilleşme Projesi. İstanbul Aydın Üniversitesi I. Uluslararası Müzakereci Demokrasi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:380375)

DEMİRAY MUHİTTİN Türkiye nin Üç Tarz ı Batı Siyaseti. Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:366182)

Muhittin Demiray, Hasan Duran Die Sicherheits und Verteidigungspolitik der europaeischen Union und der Beitrag der Türkei. The Changes and Transformations in the Socio-Economic and Political Structure of Turkey Within the EU Nagotitations (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:363527)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

DEMİRAY MUHİTTİN TÜRKİYE NİN HACET KAPILARINI AÇAN SIRA DIŞI BİR SİYASET ADAMI OLARAK TURGUT ÖZAL. Geçmişten Günümüze Malatya; Kent, Kültür ve Kimlik (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2862888)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Türk Dış Politikası (1830-1989) (2017)., DEMİRAY MUHİTTİN, Berikan, Editör: Dr. Serkan Kekevidr. Yunus Emre Tekinsoydoç. Dr. İsmet Türkmen, ISBN: 978-605-2030-42-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4053680)

Geçmişten Günümüze Malatya Kent, Kültür, Kimlik (2017)., DEMİRAY MUHİTTİN, Atatürk Araştırma Merkezi, Editör: Atatürk Araştırma Merkezi, Sayfa Sayısı: 1576, ISBN: 9789751633637, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3985266)

Türk Dış Politikası Cumhuriyet Dönemi I Cilt (2008)., DEMİRAY MUHİTTİN, Gökkubbe, Editör: Bıyıklı Mustafa, ISBN: 9944275170, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2862756)

Türk Dış Politikası Cumhuriyet Dönemi Cilt I (2008)., DEMİRAY MUHİTTİN, Gökkubbe, Editör: Bıyıklı Mustafa, ISBN: 9944275170, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2862759)

İslam Ansiklopedisitürkiye Cumhuriyeti Nin Sekizinci Cumhurbaşkanı (2007)., DEMİRAY MUHİTTİN, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkkezi, Sayfa Sayısı: 588, Türkçe(Ansiklopedi Maddesi), (Yayın No: 2862761)

Uluslararası İlişkiler Ve Türk Siyasal Partileri (2006)., DEMİRAY MUHİTTİN, Seçkin Yayıncılık, Editör: Nejat Doğan/Mahir Nakip , Sayfa Sayısı: 412, ISBN: 975020168x, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2862754)

Vision Gerechtigkeit Konziliarer Prozess Und Kirchliche Jugendarbeit (1992)., DEMİRAY MUHİTTİN, Verlag Haus Altenberg, Editör: Mieth, Dietmar/Magino, Paul , Sayfa Sayısı: 165, ISBN: 3776100168 / 3-7761-0016-8, Almanca(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2862752)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Peaceful Change and Violent Conflict The Transformation of the Middle East and Western Muslim Relations", DİĞER, Araştırmacı (Devam Ediyor)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:muhittin.demiray@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1994-2002
Universitaet Hamburg


Tez Adı:
Doktora
1994-2002
Universitaet Hamburg
Politikwissenschaften

Tez Adı:Die Regionale Aussen-Und Sicherheitspolitik Dertürkei İn Der Aera Özal (1983-1993) Vor Dem Hintergrund Der İnnenpolitischen Entwicklungen
Lisans
1982-1989
Universitaet Duisburg Gesamthochschule
SozialwıssenschaftenAkademik Görevler

Doçent
2015-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
Yardımcı Doçent
2011-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ/ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI
Yardımcı Doçent
2009-2011
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ/ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI
Yardımcı Doçent
2003-2009
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/ SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Bölüm Başkanı
2012
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
MYO/Yüksekokul Müdürü
2015
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ NİKSAR UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
Dekan Yardımcısı
2011-2015
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Serdar AYDINYURT, (2006)., "Demokratik bir sistemde parlamenter sistem ve başkanlık sistemi bu bağlamda Türkiye`de sistem tartışmalarının analizi", Dumlupınar Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Yusuf UYSAL, (2006)., "Egenmenlik kavramı temelinde 1999 Helsinki zirvesinden sonra Avrupa Birliği konusunda Türkiye kamu oyunda yaşanan siyasi tartışmalar", Dumlupınar Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
3.İsmail Hakkı İŞCAN, (2004)., "Uluslararası sistemde güvenlik anlayışı ile iktisadi ilişkilerin enerji kaynakları bağlamında analizi ve Hazar bölgesi örneği", Dumlupınar Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Doktora
4.Metin İSPİRLİ, (2007)., "Küreselleşme olgusunun Türk devlet yapısına etkileri ve olası sonuçları", Dumlupınar Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Diğer, Yüksek Lisans


Editörlük

1.The Changes And Transformations in the Socio Economic and Political Structure of Turkey Within the EU Negotitations, Diğer Yayınlar, Editör, Ekin Basım Dağıtım


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.DEMİRAY MUHİTTİN (2010). Beraber Yaşamak İçin Medeniyet Tasavvuru Çatışan Toplumlarda Uzlaşı Kültürünün Oluşması ve Kafkasya Örneği. Journal of Qafqaz University, History, Law and political sciences; Law, History and Politology, (30), 48-61. (Yayın No: 361659)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.DEMİRAY MUHİTTİN (2008). Soğuk Savaş Sonrası Değişen Güvenlik Stratejileri. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 11(2), 247-271. (Yayın No: 2862686)
2.DEMİRAY MUHİTTİN,İşçan İsmail Hakkı (2008). Uluslararası Sistemde Güvenlik Kavramının Değişimi Ekonomik ve Jeopolitik Arka Planı. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (21), 141-170. (Yayın No: 2862701)
3.DEMİRAY MUHİTTİN (2005). İçte Direnme ve Dışta Dayatma Sarmalında Türkiye nin AB Süreci. Liberal Düşünce Dergisi, (40), 69-89. (Yayın No: 2862653)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.DEMİRAY MUHİTTİN (2012). Türkiye nin Dış Politikasında Çok Kollu Tahterevalli Politikası ve Avrupa Birliği nin Türkiye nin Dış Politikasına Bakışı Ortadoğu Örneği. Arap-Türk Sosyal Bilimler Kongresi, (ATCOSS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2862749)
2.DEMİRAY MUHİTTİN (2011). Yeni Dünya Düzeni ve Bölgesel Siyasi Güvenlik Modellerinin İnşasında Türkiye nin Rolü. Bilim Sanat Vakfı Uluslararası Medeniyetler Sempozyumu, İstanbul. (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2862748)
3.DEMİRAY MUHİTTİN (2011). Model Ülke mi Lider Ülke mi Değişen Dengeler Bağlamında Türkiye nin Bölgesel rolü ve Stratejileri. The International Symposium Modern Developmental Trends and turkic World Khazar University (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:383046)
4.DEMİRAY MUHİTTİN (2011). Demokratikleşme Sürecinde Toplumsal Barış İçin Uzlaşı Kültürünün Gerekliliği Sivilleşme Projesi. İstanbul Aydın Üniversitesi I. Uluslararası Müzakereci Demokrasi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:380375)
5.DEMİRAY MUHİTTİN (2011). Türkiye nin Üç Tarz ı Batı Siyaseti. Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:366182)
6.Muhittin Demiray, Hasan Duran (2011). Die Sicherheits und Verteidigungspolitik der europaeischen Union und der Beitrag der Türkei. The Changes and Transformations in the Socio-Economic and Political Structure of Turkey Within the EU Nagotitations (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:363527)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.DEMİRAY MUHİTTİN (2011). TÜRKİYE NİN HACET KAPILARINI AÇAN SIRA DIŞI BİR SİYASET ADAMI OLARAK TURGUT ÖZAL. Geçmişten Günümüze Malatya; Kent, Kültür ve Kimlik (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2862888)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Türk Dış politikası (1830-1989) (2017)., DEMİRAY MUHİTTİN, Berikan, Editör: Dr. Serkan Kekevidr. Yunus Emre Tekinsoydoç. Dr. İsmet Türkmen, ISBN: 978-605-2030-42-4, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4053680)
2.Geçmişten Günümüze Malatya Kent, Kültür, Kimlik (2017)., DEMİRAY MUHİTTİN, Atatürk Araştırma Merkezi, Editör: Atatürk Araştırma Merkezi, Sayfa Sayısı: 1576, ISBN: 9789751633637, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3985266)
3.Türk Dış Politikası cumhuriyet Dönemi I Cilt (2008)., DEMİRAY MUHİTTİN, Gökkubbe, Editör: Bıyıklı Mustafa, ISBN: 9944275170, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2862756)
4.Türk Dış Politikası cumhuriyet Dönemi Cilt I (2008)., DEMİRAY MUHİTTİN, Gökkubbe, Editör: Bıyıklı Mustafa, ISBN: 9944275170, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2862759)
5.İslam AnsiklopedisiTürkiye Cumhuriyeti nin Sekizinci Cumhurbaşkanı (2007)., DEMİRAY MUHİTTİN, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkkezi, Sayfa Sayısı: 588, Türkçe, Ansiklopedi Maddesi, (Yayın No: 2862761)
6.Uluslararası İlişkiler ve Türk Siyasal Partileri (2006)., DEMİRAY MUHİTTİN, Seçkin Yayıncılık, Editör: Nejat Doğan/Mahir Nakip , Sayfa Sayısı: 412, ISBN: 975020168x, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2862754)
7.Vision Gerechtigkeit Konziliarer Prozess und Kirchliche Jugendarbeit (1992)., DEMİRAY MUHİTTİN, Verlag Haus Altenberg, Editör: Mieth, Dietmar/Magino, Paul , Sayfa Sayısı: 165, ISBN: 3776100168 / 3-7761-0016-8, Almanca, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2862752)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Peaceful Change and Violent Conflict The Transformation of the Middle East and Western Muslim Relations, DİĞER, Araştırmacı (Devam Ediyor)