GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

SEDAT KARAMANž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Sedat KARAMAN

Ziraat Fakültesi / Biyosistem Mühendisliği Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

sedat.karaman@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü TOKAT

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Ziraat Fakültesi 

Bölüm

Biyosistem Mühendisliği Bölümü 

Anabilim Dalı

Tarımsal Yapılar Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Atatürk Üniversitesi (1991- 1996)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Tarımsal Yapılar Ve Sulama (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Atatürk Üniversitesi (1989- 1991)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Tarımsal Yapılar Ve Sulama (Yl) (Tezli)

LİSANS, Atatürk Üniversitesi (1984- 1989)

Ziraat Fakültesi - Kültür Teknik Pr.

TEZLER

DOKTORA, "Tokat İlinde Kamu Kuruluşları Desteğiyle Yapılan Besi Sığırı Ahırlarının Yapısal Ve Çevre Koşulları Yönünden Durumu Ve Geliştirme Olanakları Üzerine Bir Araştırma", Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996

YÜKSEK LİSANS, "Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat İşletmesindeki Yumurta Tavukçuluğu Yapılan Kümeste Kış Mevsimine İlişkin Çevre Koşulları Üzerine Bir Araştırma", Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1991

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı - Biyosistem Mühendisliği

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Biyosistem Mühendisliği Bölümü/Tarımsal Yapılar Anabilim Dalı/ (2013- Devam Ediyor)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü/Tarımsal Yapılar Ve Sulama Anabilim Dalı/ (2008- 2013)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü/ (1996- 2008)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Kültür Teknik Bölümü/ (1989- 1996)


İdari Görevler

Fakülte Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Fakülte Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Komisyon Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bologna Koordinatörü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Erasmus Koordinatörü , Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Eğitim Koordinatörü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Enstitü Müdür Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Kırsal Yerleşim Planlaması, Lisans, (2019-2020)

Hayvansal Üretim Yapıları, Lisans, (2019-2020)

Hayvan Barınaklarının Planlanması, Lisans, (2019-2020)

Hayvan Barınaklarında Çevre Koşulları, Lisans, (2019-2020)

Bitkisel Üretim Yapıları, Lisans, (2019-2020)

Tarımsal Yapılarda Test Ve Değerlendirme İlkeleri, Lisans, (2019-2020)

Tarımsal Yapılar, Lisans, (2019-2020)

Temel Fotoğrafçılık, Lisans, (2019-2020)

Ürün Depolama Yapıları, Lisans, (2019-2020)

Malzeme Bilgisi, Lisans, (2019-2020)

Sera Yapım Tekniği, Lisans, (2019-2020)

Statik, Lisans, (2019-2020)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Kerem AYTİMUR, "Bolu Merkez İlçedeki Etlik Piliç Kümeslerinin Yapısal Özellikleri, Mekanizasyon Uygulamaları, Sorunları Ve Çözüm Önerileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Emin ATAY, "Samsun İli Çarşamba İlçesindeki Örtüaltı Yapılarının Mevcut Durumu Ve Geliştirme Olanakları", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Hakan KAYA, "Ardahan İli Andezit-Bazaltik Kırmataş Agregaların Beton Yapımında Kullanılabilirliğinin Araştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Serkan YAZAREL, "Diatomit Katkılı Sıva Harcının Tarımsal Yapılarda Kullanılabilme Olanakları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarımsal Yapılar Ve Sulama Ana Bilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Harun AVAN, "Tokat İlindeki Hayvansal Atıkların Biyogaz Üretim Potansiyelinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (Cbs) Kullanılarak Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2014

Yüksek Lisans, Şenel İhya TUTMAZ, "Tokat İli Merkez İlçesindeki Doğal Agrega Kaynaklarının Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarımsal Yapılar Ve Sulama Ana Bilim Dalı, 2009

Yüksek Lisans, Mehmet Yaşar ÖZDEMİR, "Tokat Merkez İlçedeki Süt Sığırı Ahırlarının Yapısal Ve Çevre Koşulları Yönünden Yeterliliklerinin Ve Geliştirme Olanaklarının Araştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarımsal Yapılar Ve Sulama Ana Bilim Dalı, 2007

Editörlük

Aziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Jafag (EBSCO), Dergi, Editör, aziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 14.08.2016

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (-), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 01.01.2011

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Index copernicus, CAB Abstract), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (Index copernicus, Cab abstract), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (Index Copernicus, Cab Abstract), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, gaziosmanpaşa

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (ACADEMIC JOURNALS DATABASEAGRICOLAARASTIRMAXCAB ABSTRACTSCROSSREFDIRECTORY OF SCIENCEDOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)EBSCOEFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)ELECTRONIC JOURNALS LIBRARYFAO- AGRISGENAMICS JOURNALSEEKGOOGLE SCHOLARINDEX COPERNICUSJOURNAL INDEXJOUR INFORMATICSOPEN ACCESS LIBRARYOPEN J-GATERESEARCH BIBLEROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY RESOURCES)SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)SCIENCE CENTRALTHE GROVE ONLINE LIBRARYTUBITAK-ULAKBIMULRICHSWEBWORLDCAT), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Gazioamapaşa Üniversitesi, 01.12.2015

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Jafag (EBSCO), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültes, 14.08.2016

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Jafag (EBSCO), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültes, 14.04.2016

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Jafag (EBSCO), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültes, 14.01.2016

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Jafag (ACADEMIC JOURNALS DATABASE, AGRICOLA, ARASTIRMAX,,CAB ABSTRACTS, CROSSREF, DIRECTORY OF SCIENCE, DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS),DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING), EBSCO, EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT), ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY, FAO- AGRIS, GENAMICS JOURNALSEEK, GOOGLE SCHOLAR, INDEX COPERNICUS, INGENTACONNECT, JOURNAL INDEX, JOUR INFORMATICS, OPEN J-GATE, RESEARCH BIBLE, SCIENCE CENTRAL, ,THE GROVE ONLINE LIBRARY, TUBITAK-ULAKBIM, ULRICHSWEB, WORLDCAT), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 60240, Taşlıçiftlik, Tokat / TÜRKİYE, 01.01.1985

Geometric Model Definition Of Annular Type Tracheal Elements Of Chard Andnumerical Comparison (Cab abstract), Dergi, Yrd. Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 09.12.2018 - 24.12.2018

Türk Tarım Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi Turjaf (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI)), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/index, 01.01.2011

Türk Tarım Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, Dergi, Editör, TÜRK TARIM -GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, 14.12.2016

Türk Tarım Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, Dergi, Editör, TÜRK TARIM -GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, 14.11.2016

Türk Tarım Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, Dergi, Editör, TÜRK TARIM -GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, 14.10.2016

Türk Tarım Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, Dergi, Editör, TÜRK TARIM -GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, 14.09.2016

Türk Tarım Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, Dergi, Editör, TÜRK TARIM -GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, 14.08.2016

Türk Tarım Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, Dergi, Editör, TÜRK TARIM -GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, 14.07.2016

Türk Tarım Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, Dergi, Editör, TÜRK TARIM -GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, 14.06.2016

Türk Tarım Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, Dergi, Editör, türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi (TURJAF), 14.01.2016

Türk Tarım Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, Dergi, Editör, TÜRK TARIM -GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, 14.05.2016

Türk Tarım Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, Dergi, Editör, tÜRK TARIM -GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ , 14.03.2016

Türk Tarım Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, Dergi, Editör, TÜRK TARIM -GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, 14.02.2016

Türk Tarım Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, Dergi, Editör, TÜRK TARIM -GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, 14.04.2016

Türk Tarım - Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi (Turjaf) (Index Copernicus), Dergi, Editör, Turkish Science and Technology

Türk Tarım - Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi (Turjaf) (Index Copernicus,), Dergi, Editör, Turkish Science and Technology

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   YAZAREL SERKAN, SARICA ŞENAY, KARAMAN SEDAT, (2021). "Effects Of Fermented Mealworm Larvae Meal Wıth Dıfferent Probıotıcs On Lıtter Qualıty In Broıler House", Current Trends İn Natural Sciences, 10(19), 282-287., Doi: 10.47068/ctns.2021.v10i19.036 (Yayın No: 7530934)

2   YAZAREL SERKAN,SARICA MUSA,KARAMAN SEDAT, (2020). "Tavuk Gübresinden Amonyak Gazı Emisyonunun Azaltılmasına Yönelik Uygulamalar", Türk Tarım - Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 8111-115., Doi: https://doi.org/10.24925/turjaf.v8isp1.111-115.4051 (Yayın No: 6771602)

3   ŞİRİN ÜNAL,KARAMAN SEDAT,KIZILOĞLU FATİH MEHMET, (2020). "Süt Sağım Ünitelerinin Sağmal İnek Ahırlarından Ayrı Bir Çatı Altında Planlanma Koşulları: Örnek Bir Süt Sağım Ünitesi Projes", Türk Tarım - Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 8100-105., Doi: https://doi.org/10.24925/turjaf.v8isp1.100-105.3995 (Yayın No: 6771735)

4   Aytimur Kerem,ALTUNTAŞ EBUBEKİR,KARAMAN SEDAT, (2020). "Bolu Merkez İlçedeki Etlik Piliç Kümeslerinin Yapısal Özellikleri", Türk Tarım - Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 8(5), 1098-1117., Doi: https://doi.org/10.24925/turjaf.v8i5.1098-1107.3286 (Yayın No: 6771001)

5   atay emin,KARAMAN SEDAT, (2019). "Samsun İli Çarşamba İlçesindeki Örtüaltı Yapılarının Mevcut Durumu Ve Geliştirme Olanakları", Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology (Turjaf), 7(12), 2209-2216. (Yayın No: 5916979)

6   ŞİRİN ÜNAL,KARAMAN SEDAT,TÜFENKCİ ŞEFİK, (2019). "Van Gölü Havzasında Totaliter Havza Yönetim Sisteminin Uygulanması", Türk Tarım - Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi (Turjaf), 717-22. (Yayın No: 5917539)

7   KARAMAN SEDAT,GÖKALP ZEKİ, (2018). "Rural Settlements In Turkey (Current Status – Problems – Solutıons)", Current Issue, 7(14), 88-92. (Yayın No: 4653573)

8   GÖKALP ZEKİ,KARAMAN SEDAT, (2017). "Crıtıcal Desıgn Parameters For Constructed Wetlands Natural Wastewater Treatment Systems", Current Trends İn Natural Sciences, 6(12), 156-164. (Yayın No: 3863983)

9   KARAMAN SEDAT,GÖKALP ZEKİ, (2017). "Indoor Aır Qualıty In Anımal Housıng Systems (Gas, Odor And Dust)", Current Trends İn Natural Scinces, 6(12), 167-271. (Yayın No: 3864000)

10   yazarel serkan,KARAMAN SEDAT, (2017). "Possıble Use Of Dıatomıte And Pumıce-Amended Mortar And Plaster In Agrıcultural Structures", Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology, 5(11), , Doi: https://doi.org/10.24925/turjaf.v5i11.25p.1674 (Yayın No: 3920673)

11   AVAN HARUN,KARAMAN SEDAT, (2016). "Assessment Of Biogas Production Potential Of Livestock Wastes In Tokat Province By Geographic Information Systems Gıs Technologies", Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpasa University, 33(2016-1), 25-32., Doi: 10.13002/jafag903 (Yayın No: 3009149)

12   KARAMAN SEDAT,Örüng İbrahim,ŞİRİN ÜNAL, (2016). "Trombe Duvar İle Ek Isı Kazanımı Sonucu Hayvan Barınaklarında Havalandırma Etkinliğinin Artırılması", Journal Of Agricultural Faculty Of Uludag University, 30(1), 169-178. (Yayın No: 3009455)

13   kaya hakan,KARAMAN SEDAT, (2016). "Research On Suitability Of Crushed Andesite Basalt Rock Aggregates İn Ardahan Province For Concrete Production", Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpasa University, 33(2016-2), 115-124., Doi: 10.13002/jafag1052 (Yayın No: 3009199)

14   KARAMAN SEDAT,ÖZTOPRAK BAHATTİN,ŞİŞMAN CAN BURAK, (2015). "Usage Possibilities Of Diatomite İn The Concrete Production For Agricultural Buildings", Journal Of Basic & Applied Sciences, 1131-38. (Yayın No: 1523211)

15   KARAMAN SEDAT,ÖZTÜRK BURHAN,AKŞİT HÜSEYİN,GENÇ NUSRET,ÇELİK MUHAMMED, (2013). "Effect Of Preharvest Application Of Methyl Jasmonate On Fruit Quality Of Plum Prunus Salicina Lindell Cv Fortune At Harvest And During Cold Storage Title", Journal Of Food Processing And Preservation, 37(6), 1049-1059., Doi: 10.1111/j.1745-4549.2012.00805.x (Yayın No: 2302436) [SCI-Expanded]

16   KARAMAN SEDAT,SÖZEN ŞAHİN,ŞAHİN SIRRI, (2013). "Analysis And Design Of Greenhouses With Sap2000 Software Seraların Sap2000 Programı İle Analiz Ve Tasarımı", Anadolu Journal Of Agrıcultural Scıences, 28(2), 87-93., Doi: 10.7161/anajas.2013.282.87 (Yayın No: 396022)

17   ÖZTÜRK BURHAN,KÜÇÜKER EMİNE,KARAMAN SEDAT,YILDIZ KENAN,KILIÇ KEMAL, (2013). "Effect Of Aminoethoxyvinylglycine And Methyl Jasmonate On Individual Phenolics And Post Harvest Fruit Quality Of Three Different Japanese Plums Prunus Salicina Lindell", International Journal Of Food Engineering, 9(4), 421-432., Doi: 10.1515/ijfe-2012-0257 (Yayın No: 394975) [SCI-Expanded]

18   ÖZTÜRK BURHAN,KÜÇÜKER EMINE,KARAMAN SEDAT,ÖZKAN YAKUP, (2013). "The Effects Of Cold Storage And Aminoethoxyvinylglycine Avg On Bioactive Compounds Of Plum Fruit Prunus Salicina Lindell Cv Black Amber", Postharvest Biology And Technology, (72), 35-41., Doi: 10.1016/j.postharvbio.2012.04.015 (Yayın No: 395627) [SCI-Expanded]

19   KARAMAN SEDAT,ŞEKEROĞLU AHMET,DUMAN MUSTAFA, (2013). "Physical Characteristics And Performance Of Laying Hens Caged İn Different Tiers And Environmental Parameters Of Each Tier", Transactions Of The Asabe, 56(1), 321-328., Doi: 10.13031/2013.42588 (Yayın No: 395940) [SCI-Expanded]

20   KARAMAN SEDAT,ÖZTÜRK BURHAN,AKŞİT HÜSEYİN,ERDOĞDU TUĞÇE, (2013). "The Effects Of Pre Harvest Application Of Aminoethoxyvinylglycine On The Bioactive Compounds And Fruit Quality Of Fortune Plum Variety During Cold Storage", Food Science And Technology International (Fstı),, 19(6), 567-576., Doi: 10.1177/1082013212457668 (Yayın No: 100726) [SCI-Expanded]

21   KARAMAN SEDAT,AKSOY YÜKSEL,DUMAN MUSTAFA,ULUTAŞ ZAFER, (2013). "Impacts Of Climate Parameters On Physiological Characteristics Of Karayaka Sheep", Journal Of The Faculty Of Veterinary Medicine, 19(3), 499-504., Doi: 10.9775/kvfd.2012.8163 (Yayın No: 395473) [SCI-Expanded]

22   BAYHAN AHMET KAMİL,KARAMAN SEDAT,KOŞKAN ÖZGÜR, (2013). "Effects Of Heat Stress On Egg Yield And Mortality Rates Of Caged Poultry Houses", Journal Of The Faculty Of Veterinary Medicine, Kafkas University, 19( 5), 873-879., Doi: 10.9775/kvfd.2013.9041 (Yayın No: 100692) [SCI-Expanded]

23   KARAMAN SEDAT,ULUTAŞ ZAFER,ŞİRİN EMRE,AKSOY YÜKSEL, (2012). "Tokat Yöresindeki Ağılların Yapısal Ve Çevre Koşulları Yönünden Durumu Ve Geliştirme Olanakları Üzerine Bir Araştırma", Goü Ziraat Fakültesi Dergisi (Jafag), 29(2), 29-41. (Yayın No: 441315)

24   ŞAHİN SIRRI,KARAMAN SEDAT,MEMİŞ SELÇUK, (2012). "The Effects Of Hydrophobe Clay On Some Physical And Mechanical Properties Of The Low Strength Concrete Blocks Produced With Pumice Aggregate", Akdeniz University Journal Of The Faculty Of Agriculture, 25(2), 111-115. (Yayın No: 395134)

25   ŞAHİN SIRRI,KARAMAN SEDAT, (2012). "The Properties Of Expanded Polystyrene Pumice Gypsum Blocks As A Building Material", Journal Of Tekirdag Agricultural Faculty (Jotaf), 9(1), 51-56. (Yayın No: 431402)

26   KARAMAN SEDAT, (2012). "Variation Of Thermal Conditions And Heat Moisture Balance İn Caged Poultry Houses With Different Roof Insulations", Journal Of Animal And Veterinary Advances, 11(13), 2359-2366., Doi: 10.3923/javaa.2012.2359.2366 (Yayın No: 495472) [SCI-Expanded]

27   KARAMAN SEDAT,KARAİPEKLİ ALİ,SARI AHMET,BİÇER ALPER, (2011). "Polyethylene Glycol Peg Diatomite Composite As A Novel Form Stable Phase Change Material For Thermal Energy Storage", Solar Energy Materials And Solar Cells, 95(7), 1647-1653., Doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.solmat.2011.01.022 (Yayın No: 457470) [SCI-Expanded]

28   CEMEK BİLAL,ÜNLÜKARA ALİ,KARAMAN SEDAT,GÖKALP ZEKİ, (2011). "Effects Of Evapotranspiration And Soil Salinity On Some Growth Parameters And Yield Of Lettuce Lactuca Sativa Var Crispa", Žemdirbystė=Agriculture, 98(2), 139-148. (Yayın No: 2302238) [SCI-Expanded]

29   KARAMAN SEDAT,GÜNAL HİKMET,ERŞAHİN SABİT, (2008). "Quantitative Analysis Of Pumice Effect On Some Physical And Mechanical Properties Of Clay Bricks", Journal Of Applied Science, Asian Network For Scientific Information, 8(7), 1340-1345. (Yayın No: 438762)

30   ÜNLÜKARA ALİ,CEMEK BİLAL,KARAMAN SEDAT,ERŞAHİN SABİT, (2008). "Response Of Lettuce Lactuca Sativa Var Crispa To Salinity Of Irrigation Water", New Zealand Journal Of Crop And Horticultural Science, 36(4), 265-273., Doi: 10.1080/01140670809510243 (Yayın No: 433068) [SCI-Expanded]

31   KARAMAN SEDAT,TARHAN SEFA,ERGÜNEŞ GAZANFER, (2007). "Analysis Of Indoor Climatic Data To Assess The Heat Stress Of Laying Hens", International Journal Of Natural And Engineers Sciences, 1(2), 65-68. (Yayın No: 439727)

32   ŞAHİN SIRRI,KARAMAN SEDAT,İBRAHİM ÖRÜNG, (2007). "Atık Pvc Katkılı Hafif Betonların Özellikleri Ve Tarımsal Yapılarda Kullanım Olanakları", Journal Of Tekirdag Agricultural Faculty, 4(2), 137-144. (Yayın No: 439797)

33   SUSAM TEKİN,KARAMAN SEDAT, (2007). "Köy Yerleşim Alanlarının Bazı Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi", Journal Of Tekirdag Agricultural Faculty, 4(2), 153-163. (Yayın No: 439925)

34   YÜREKLİ KADRİ,ŞİMŞEK HÜSEYİN,CEMEK BİLAL,KARAMAN SEDAT, (2007). "Simulating Climatic Variables By Using Stochastic Approach", Building And Environment, Elsevier Publ, 42(10), 3493-3499., Doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.buildenv.2006.10.046 (Yayın No: 457528) [SCI-Expanded]

35   KARAMAN SEDAT,ŞAHİN SIRRI,GÜNAL HİKMET,ÖRÜNG İBRAHİM, (2006). "Stabilization Of Waste Pet Bottles With Gypsum", Journal Of Applied Sciences, 6(5), 1119-1122., Doi: 10.3923/jas.2006.1119.1122 (Yayın No: 441166)

36   KARAMAN SEDAT,ŞAHİN SIRRI,GÜNAL HİKMET,ÖRÜNĞ İBRAHİM,ERŞAHİN SABİT, (2006). "Use Of Sunflower Stalk And Pumice İn Gypsum Composites To Improve Thermal Properties", Journal Of Applied Sciences, 6(6), 1322-1326., Doi: 10.3923/jas.2006.1322.1326 (Yayın No: 441061)

37   KARAMAN SEDAT,GÜNAL HİKMET,ERŞAHİN SABİT, (2006). "Firing Temperature And Firing Time Influence On Mechanical And Physical Properties Of Clay Bricks", Journal Of Scientific & Industrial Research, 65(2), 153-160. (Yayın No: 433102) [SCI-Expanded]

38   KARAMAN SEDAT,GÜNAL HİKMET,ERŞAHİN SABİT, (2006). "Assesment Clay Bricks Compressive Strength Using Quantitative Values Of Colour Components", Constructions And Building Materials, 20(5), 348-354., Doi: 10.1016/j.conbuildmat.2004.11.003 (Yayın No: 433118) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   ÖRÜNĞ İBRAHİM,KARAMAN SEDAT,ŞİRİN ÜNAL, (2016). "Nevşehir Yöresindeki Doğal Depoların Modern Depolarla Karşılaştırılması", Nevşehir Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 0(0), 9, Doi: 10.17100/nevbiltek.45290 (Yayın No: 3105348)

2   KARAMAN SEDAT,GÜNAL HİKMET,GÖKALP ZEKİ, (2012). "Variation Of Clay Brick Colors And Mechanical Strength As Affected By Different Firing Temper", Scientific Research And Essays, 7(49), 4208-4212., Doi: 10.5897/SRE12.248 (Yayın No: 496163)

3   KARAMAN SEDAT,ŞAHİN SIRRI,GÜL SELÇUK, (2012). "Evaluation Of The Land And Water Resources Of The Middle Black Sea Region From An Agricultural Perspective", Igdır Univ. J.Inst. Scı.& Tech.,, 2(3), 37-43. (Yayın No: 441370)

4   ALTUNTAŞ EBUBEKİR,KESİM SEMİH,KARAMAN SEDAT, (2011). "Patateste Depolama Ve Isıl İşlem Uygulamaları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,, 28(1), 79-90. (Yayın No: 441511)

5   KARAMAN SEDAT,BAKIRCI FEHİM, (2010). "Türkiye De Lisansüstü Eğitim Sorunlar Ve Çözüm Önerileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 94-114. (Yayın No: 455674)

6   TUTMAZ ŞENEL İHYA,KARAMAN SEDAT, (2010). "Tokat İli Merkez İlçesindeki Doğal Agrega Kaynaklarının Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi", Journal Of Tekirdag Agricultural Faculty, 7(1), 71-83., Doi: 1302-7050 (Yayın No: 433085)

7   ÖZDEMİR MEHMET YAŞAR,KARAMAN SEDAT, (2009). "Tokat Merkez İlçedeki Süt Sığırı Ahırlarının Yapısal Ve Çevre Koşulları Yönünden Yeterliliklerinin Ve Geliştirme Olanaklarının Araştırılması", Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 1(2), 27-36. (Yayın No: 441787)

8   ÖZTOPRAK BAHATTİN,KARAMAN SEDAT,ESMERAY AHMET, (2009). "Tokat Yöresinde Hazır Beton Üretimi Ve Sorunları", Ksü Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12(2), 1-7. (Yayın No: 441941)

9   KARAMAN SEDAT, (2009). "Yapı Tuğlalarının Üstünlükleri", Standard Ekonomik Ve Teknik Dergi, 48(566), 36-40. (Yayın No: 441608)

10   KARAMAN SEDAT, (2007). "Tarımsal Yapılarda Kullanılan Hafif İnşaat Malzemeleri", Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(1), 63-69. (Yayın No: 442172)

11   KARAMAN SEDAT, (2006). "Hayvansal Üretimden Kaynaklanan Çevre Sorunları Ve Çözüm Olanakları", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Dergisi, 9(2), 133-139. (Yayın No: 442417)

12   KARAMAN SEDAT,ŞAHİN SIRRI,İBRAHİM ÖRÜNG,PABUÇCU KÖKSAL, (2006). "Ağaç Yaprağı Ve Pomza Katkılı Alçı Kompozitlerin Tarımsal Yapılarda Kullanılabilme Olanaklarının Araştırılması", Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 11(1), 75-82. (Yayın No: 442343)

13   KARAMAN SEDAT,ÖRÜNG İBRAHİM,ŞAHİN SIRRI, (2006). "Usability Of Recycled Plastic Wastes For Particle Board Production As Construction Material", Goü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(1), 57-60. (Yayın No: 442595)

14   KARAMAN SEDAT, (2006). "Tokat İli Toprak Ve Su Kaynaklarının Tarımsal Açıdan Değerlendirilmesi", Goü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(1), 37-44. (Yayın No: 442617)

15   ŞAHİN SIRRI,KARAMAN SEDAT,ÖRÜNG İBRAHİM, (2006). "Tokat Niksar Yöresinde Yetiştirilen Ve Yöredeki Tarımsal Yapılarda Yaygın Olarak Kullanılan Kavak Ağacının Önemli Fiziksel Ve Mekanik Özellikleri", Goü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(1), 61-66. (Yayın No: 442656)

16   SUSAM TEKİN,KARAMAN SEDAT,ÖZTEKİN TEKİN, (2006). "Yüzey Suları Coğrafi Bilgi Sistemi Tokat İli Örneği", Goü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(1), 75-82. (Yayın No: 442699)

17   KARAMAN SEDAT,ÖZTOPRAK BAHATTİN,ESMERAY AHMET, (2006). "Ready Mixed Concrete Production And Problems İn The Middle Black Sea Region", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Dergisi, 9(2), 152-158. (Yayın No: 442725)

18   KARAMAN SEDAT,ESMERAY AHMET, (2006). "Determining The Conformity To Standards Of Clay Deposits İn Tokat Zile Region As Raw Material İn Brick Tile Production", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Dergisi, 9(1), 130-134. (Yayın No: 442780)

19   KARAMAN SEDAT,CEMEK BİLAL, (2006). "Tokat İli Ova Köylerindeki Konutların Özellikleri", Goü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(1), 45-55. (Yayın No: 442462)

20   CEMEK BİLAL,KARAMAN SEDAT,ÜNLÜKARA ALİ, (2006). "Tokat Yöresinde Seraların İklimlendirme Gereksinimleri", Goü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(1), 25-36. (Yayın No: 442675)

21   KARAMAN SEDAT, (2006). "Yapı Tuğlalarında Renk Oluşumu", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Dergisi, 9(1), 125-129. (Yayın No: 442757)

22   KARAMAN SEDAT,ERGÜNEŞ GAZANFER,TARHAN SEFA, (2005). "Tokat Yöresindeki Kafes Sistemli Kümeslerin Yapısal Ve Çevre Koşulları Yönünden Durumu Ve Geliştirilme Olanakları", Goü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(2), 67-76. (Yayın No: 442843)

23   KARAMAN SEDAT, (2005). "Tokat Yöresinde Hayvan Barınaklarından Kaynaklanan Çevre Kirliliği Ve Çözüm Olanakları", Goü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(2), 57-65. (Yayın No: 442858)

24   KARAMAN SEDAT,KURUNÇ AHMET, (2004). "Seraların Jeotermal Enerji İle Isıtılmasında Ortaya Çıkabilecek Çevresel Etkiler", Goü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(2), 80-85. (Yayın No: 442868)

25   KARAMAN SEDAT,İBRAHİM ÖRÜNG,OKUROĞLU MUSTAFA, (2003). "Tokat Yöresinde Üretilen Ve Tarımsal Yapılarda Yaygın Olarak Kullanılan Fabrika Tuğlalarının Önemli Fiziksel Ve Mekanik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma", Goü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(1), 85-93. (Yayın No: 442908)

26   KARAMAN SEDAT,ŞAHİN SIRRI,İBRAHİM ÖRÜNG, (2003). "Tokat Sigara Fabrikası Artıklarının Tarımsal Yapılarda Yapı Malzemesi Olarak Değerlendirilmesi Olanakları Üzerine Bir Araştırma", Goü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(1), 81-83. (Yayın No: 442923)

27   KARAMAN SEDAT,KURUNÇ AHMET, (2003). "Sera İşletmeciliğinden Kaynaklanan Çevre Kirliliği Ve Alınması Gereken Önlemler", Ekin Dergisi, 7(24), 40-45. (Yayın No: 442937)

28   ESMERAY AHMET,KARAMAN SEDAT,ÖRÜNG İBRAHİM, (2003). "Tokat Erbaa Yöresi Önemli Kil Yataklarının Teknolojik Kimyasal Ve Minerolojik Yönden Tuğla Kiremit Ham Maddesi Olarak İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma", Standard Ekonoik Ve Teknik Dergi, 42(496), 73-78. (Yayın No: 442948)

29   KARAMAN SEDAT,ÖRÜNG İBRAHİM, (2002). "Tokat İli Besi Sığırcılığı İşletmelerinde İşletme Yapılarının Durumu Özellikleri Yeterlilikleri Ve Geliştirme Olanakları Üzerine Bir Araştırma", Goü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(1), 103-111. (Yayın No: 442961)

30   ÖRÜNG İBRAHİM,KARAMAN SEDAT, (2002). "Tokat İlinde Besi Sığırcılığının Yaygın Olarak Yapıldığı Kırsal Yerleşim Birimlerinin Sorunları Ve Çözüm Olanakları Üzerine Bir Araştırma", Goü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(1), 113-117. (Yayın No: 442969)

31   KARAMAN SEDAT,EKMEKYAPAR TAHİR, (1997). "Tokat İlinde Kamu Kuruluşları Desteğiyle Yapılan Besi Sığırı Ahırlarının Yapısal Ve Çevre Koşulları Yönünden Durumu Ve Geliştirme Olanakları Üzerine Bir Araştırma", Goü.Ziraat Fakültesi Dergisi, 14(1), 263-281. (Yayın No: 442976)

32   ÖRÜNG İBRAHİM,KARAMAN SEDAT, (1994). "Erzurum İlinde Üretilen Ve Tarımsal Yapılarda Yaygın Olarak Kullanılan Briketlerin Fiziksel Ve Mekanik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma", Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(3), 380-389. (Yayın No: 442986)

33   BAYHAN AHMET KAMİL,KARAMAN SEDAT, (1991). "Kümeslerde Elle Ve Otomatik Kontrollü Havalandırma Sistemlerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma", Teknik Tavukçuluk Dergisi, 7326-30. (Yayın No: 442991)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   YAZAREL SERKAN, SARICA ŞENAY, KARAMAN SEDAT (2021). Effects of Dietary Mealworm Larvae Meal Fermented With Two Different Probiotic Bacteria on Litter Quality in Broier House. International Scientific Symposium - 14th online edition (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:7541810)

2   ATAY EMIN,KARAMAN SEDAT (2019). Organic dairy Farming and Anımal Housings. International Biological, Agricultural and Life Science Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6104819)

3   ATAY EMIN,KARAMAN SEDAT (2019). Organic dairy Farming and Anımal Housings. International Biological, Agricultural and Life Science Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6104818)

4   ATAY EMIN,KARAMAN SEDAT (2019). Organic dairy Farming and Anımal Housings. International Biological, Agricultural and Life Science Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6104817)

5   YAZAREL SERKAN,KARAMAN SEDAT,GÖKALP ZEKİ (2019). LITTER MATERIALS IN BROILER BREEDINGAND THEIR IMPORTANCE. International Scientific Symposium - 12th editionCURRENT TRENDS IN NATURAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5959205)

6   KARAMAN SEDAT,YAZAREL SERKAN,GÖKALP ZEKİ (2019). AUTOMATION APPLICATIONS IN GREENHOUSE. International Scientific Symposium - 12th editionCURRENT TRENDS IN NATURAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5959106)

7   ŞİRİN ÜNAL,KARAMAN SEDAT,ANAPALI ÖMER (2019). A Study on The Distribution of The Use of Underground Greenhouses in Turkey. 1st International Congress on Biosystems Engineering, (ICOBEN2019) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5919690)

8   ŞİRİN ÜNAL,KARAMAN SEDAT,ANAPALI ÖMER (2019). A Research on the Distribution of the Use of Underground Greenhouses in Our Country. 1st International Congress on Biosystems Engineering (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5917140)

9   atay emin,KARAMAN SEDAT (2019). Current Status and Potential Improvements for Under-Cover Production Systems in Çarşamba Town of Samsun Province. 1st International Congress on Biosystems Engineering (Özet Bildiri) (Yayın No:5917106)

10   KARAMAN SEDAT,YAZAREL SERKAN (2019). ORGANIC DAIRY FARMING AND ANIMAL HOUSINGS. INTERNATIONAL BIOLOGICAL, AGRICULTURAL AND LIFE SCIENCE CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5917069)

11   ŞEKEROĞLU AHMET,DUMAN MUSTAFA,KARAMAN SEDAT (2018). Effect of Litter Type and Gender on Some Temperature Parameters in Broiler. International Poultry Science Congress of WPSA Turkish Branch’2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4658354)

12   GÖKALP ZEKİ,KARAMAN SEDAT,TAŞ İSMAİL,UZUN OĞUZHAN,KARABAĞ SEMA,ŞAHAN SERKAN,BAŞARAN MUSTAFA (2017). Yapay Sulak Alanlar için Sıkıştırılmış Bariyer Karışımları. 3rd ASM International Congress of Agriculture and Environment (Özet Bildiri) (Yayın No:3818746)

13   GÖKALP ZEKİ,KARAMAN SEDAT,TAŞ İSMAİL (2017). Evsel Atık Su Arıtımı için Ucuz ve Etkin Bir Arıtma (Yapay Sulak Alanlar). 3rd ASM International Congress of Agriculture and Environment (Özet Bildiri) (Yayın No:3818770)

14   GÖKALP ZEKİ,KARAMAN SEDAT (2017). Critical design parameters for constructed wetlands (natural treatment systems). International Symposium on current trends in natural sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3828494)

15   KARAMAN SEDAT,GÖKALP ZEKİ (2017). Potential effects of air pollution on greenhouse production activities. 3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3828782)

16   GÖKALP ZEKİ,KARAMAN SEDAT (2017). Failures in constructed wetlands (natural wastewater treatment systems). 3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3828884)

17   KARAMAN SEDAT,GÖKALP ZEKİ (2017). Türkiye’de arazi toplulaştırması. 3. Rd ASM International Congress of Agriculture and Environment (Özet Bildiri) (Yayın No:3927859)

18   KARAMAN SEDAT,GÖKALP ZEKİ (2017). Türkiye’de Kırsal Yerleşimlerin Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri. . Rd ASM International Congress of Agriculture and Environment (Özet Bildiri) (Yayın No:3927647)

19   GÖKALP ZEKİ,KARAMAN SEDAT (2017). Comparison of natural wastewater treatment systems. 3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3818869)

20   KARAMAN SEDAT,GÖKALP ZEKİ (2017). Indoor air quality in animal housing systems (gas, odor and dust). International symposium on current trends in natural sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3828572)

21   KARAMAN SEDAT,GÖKALP ZEKİ (2017). Solar energy use in greenhouses. 3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3818895)

22   GÖKALP ZEKİ,KARAMAN SEDAT,İRİK HASAN ALİ,VAROL İHSAN SERKAN (2017). Poultry Litter Composting Practices of Turkish Farmers. 2. ASM INTERNATIONAL WORKSHOP OF COMPOSTING AND BIOGAS TECHNOLOGIES (Özet Bildiri) (Yayın No:3769538)

23   GÖKALP ZEKİ,KARAMAN SEDAT,İRİK HASAN ALİ,VAROL İHSAN SERKAN (2017). Biogas Production from Livestock Manure of Dairy Facilities. 2. ASM INTERNATIONAL WORKSHOP OF COMPOSTING AND BIOGAS TECHNOLOGIES (Özet Bildiri) (Yayın No:3769502)

24   KARAMAN SEDAT,GÖKALP ZEKİ (2016). Earthquakes and Rural Structures. 2thInternational Conference on Sustainable Development (ICSD-2016) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3173492)

25   ÇAKMAK BELGİN,GÖKALP ZEKİ,KARAMAN SEDAT (2016). Evaluatıon Of Drought Management In Turkey. 2thInternational Conference on Sustainable Development (ICSD-2016) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3173620)

26   ÇAKMAK BELGİN,GÖKALP ZEKİ,KARAMAN SEDAT (2016). Clımate Change And Irrıgatıon Management In Turkey. 2thInternational Conference on Sustainable Development (ICSD-2016) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3173579)

27   GÖKALP ZEKİ,KARAMAN SEDAT,ÇAKMAK BELGİN (2016). Potentıal mıstakes made ın desıgn of natural wastewater Treatment systems constructed wetlands. 2thInternational Conference on Sustainable Development (ICSD-2016) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3173553)

28   GÖKALP ZEKİ,ÇAKMAK BELGİN,KARAMAN SEDAT (2016). Domestic wastewater treatment in rural parts of Turkey natural treatment systems constructed. Biosystems Engineering 2016, 7th İnternational Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:3173361)

29   KARAMAN SEDAT,GÖKALP ZEKİ (2016). Characteristics of natural tuff storages in Nevsehir Cappadocia region of Turkey. Biosystems Engineering 2016, 7th İnternational Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:3173003)

30   ÖRÜNĞ İBRAHİM,KARAMAN SEDAT,ŞİRİN ÜNAL (2016). Ventilation Efficiency Improvement in Geothermal Greenhouses Through Underfloor Ventilation. Scientific Symposium, Current Trends in Naturel Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3172549)

31   TAŞ İSMAİL,KIRNAK HALİL,KARAMAN SEDAT,GÖKALP ZEKİ (2016). Effects of Irrigation Water Quality Different Salinity Levels and Boron Concentrations on Morphological Characteristics of Grafted and Non Grafated Eggplants. Scientific Symposium, Current Trends in Naturel Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3172455)

32   KIRNAK HALİL,TAŞ İSMAİL,GÖKALP ZEKİ,KARAMAN SEDAT (2016). Effects of Different Irrigation Levels on Yield of Lettuce Grown in an Unheated Greenhouse. Scientific Symposium, Current Trends in Naturel Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3172169)

33   GÖKALP ZEKİ,KARAMAN SEDAT,TAŞ İSMAİL,KIRNAK HALİL (2016). Constructed Wetland Technology to Prevent Water Resources Pollution Scientific Symposium. Scientific Symposium, Current Trends in Naturel Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3172049)

34   KARAMAN SEDAT,GÖKALP ZEKİ,KIRNAK HALİL,TAŞ İSMAİL (2016). Geothermal Greenhousing in Turkey Scientific Symposium Current Trends in Naturel Sciences. Scientific Symposium, Current Trends in Naturel Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3160982)

35   KARAMAN SEDAT,HARUN AVAN,GÖKALP ZEKİ (2015). Livestock Waste Based Biogas Energy Potential of Tokat Province and Possible Implementations. 2nd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment (2nd ICSAE) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2303431)

36   KARAMAN SEDAT,GÖKALP ZEKİ,KIRNAK HALİL (2015). Turkish Livestock Housings General Conditions Problems And Possible Solutions. The Second International Symposium on Agricultural Engineering (ISAE-2015) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2303469)

37   KIRNAK HALİL,GÖKALP ZEKİ,KARAMAN SEDAT (2015). Effect Of The Microclimate Factors On Evapotranspiration Rate In Nursery Production. The Second International Symposium on Agricultural Engineering (ISAE-2015) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2303491)

38   GÖKALP ZEKİ,ÇAKMAK BELGİN,KARAMAN SEDAT (2015). Natural treatment systems as an alternative treatment system for domestic waste water treatment in rural sections of Turkey. 50th Croatian & 10th International Symposium on Agriculture (Özet Bildiri) (Yayın No:1523214)

39   KARAMAN SEDAT,GÖKALP ZEKİ (2015). Climate change and droughts. Croatian & 10th International Symposium on Agriculture (Özet Bildiri) (Yayın No:1523213)

40   KARAMAN SEDAT (2013). Livestock waste induced environmental problems and possible solutions. Central Asıa Congress on Modern Agrıcultural Technıques And Plant Nutrıtıon. (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:450243)

41   YAZAREL SERKAN, SARICA ŞENAY, KARAMAN SEDAT INDOOR AND OUTDOOR EFFECTS OF AMMONIA IN POULTRY HOUSES. International Scientific Symposium - 14th online edition (Özet Bildiri) (Yayın No:7541797)

42   ÖZTÜRK BURHAN,KARAMAN SEDAT,ERDEM HALİL,EMİNE KÜÇÜKER,ÖZKAN YAKUP,YILDIZ KENAN The effects of aminoethoxyvinylglycine AVG on mineral elements of three Japan plum variety Prunus salicina Lindell. Central Asıa Congress on Modern Agrıcultural Technıques And Plant Nutrıtıon (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:450290)

43   ÖZTEKİN TEKİN,KARAMAN SEDAT,LARRY BROWN The best distributions for maximum and minimum daily temperatures of Columbus. ASABE Meeting (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:450137)

44   CEMEK BİLAL,DEMİR YUSUF,GÜLER MUSTAFA,KARAMAN SEDAT The Evaluation of Different Arid Conditions Using Geographic Information Systems in Yesilırmak Basin. International Congress,River Basin Management (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:449864)

45   GÖKALP ZEKİ,KARAMAN SEDAT Tarımsal Çevre Yönetimi Sistemleri ve Gübre İdare Yöntemleri. I.Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:453133)

46   KARAMAN SEDAT,GÖKALP ZEKİ Küresel Isınma ve İklim Değişikliğinin Tarımsal Üretim Üzerine Etkileri. Uluslararası Katılımlı I.Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:453293)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

1   ÖZTÜRK BURHAN,ÖZKAN YAKUP,YILDIZ KENAN,KÜÇÜKER EMİNE,KARAMAN SEDAT (2015). Tokat Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Bazı Japon Grubu Erik Prunus salicina Lindell Çeşitlerinin Meyve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2301772)

2   GÖKALP ZEKİ,KARAMAN SEDAT (2014). İç Anadolu Bölgesinde Atık Su Arıtmada Doğal Arıtma Sistemlerinin Kullanımı. 2. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2301565)

3   KARAMAN SEDAT,GÖKALP ZEKİ Küresel Isınma ve İklim Değişikliğinin Su Kaynakları Üzerine Etkileri. I. Ulusal Su Kaynakları Yönetimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:453649)

4   KARAMAN SEDAT,ÖRÜNĞ İBRAHİM,ŞİRİN ÜNAL Hayvan Barınaklarında Havalandırmanın Etkinliğinin Artırılmasında Trombe Duvarların Kullanımı. 1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1523231)

5   ÖRÜNG İBRAHİM,KARAMAN SEDAT Erzurum İli Mikroklima Alanlarında Süt Sığırcılığı Barınak Sistemlerinin Planlama Kriterlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Doğu Anadolu Tarım Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:455484)

6   KARAMAN SEDAT Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat İşletmesindeki Yumurta Tavukçuluğu Yapılan Kümeste Kış Mevsimine İlişkin Çevre Koşulları Üzerine Bir Araştırma. 4.Ulusal Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi Bildirileri (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:455550)

7   KARAMAN SEDAT,GÖKALP ZEKİ Tarımsal Atıkların Alternatif Değerlendirme Yöntemleri Biyogaz Üretimi. 2. KOP Bölgesel Kalkınma Semozyu (Poster) (Yayın No:1523229)

8   KARAMAN SEDAT,YAZAREL SERKAN Keçi Yetiştiriciliğinde Barınak Sistemlerinin Projelendirilme İlkeleri. Uluslararası Katılımlı, Küçükbaş Hayvancılık Kongresi (Poster) (Yayın No:1523226)

9   ÖZTEKİN TEKİN,KARAMAN SEDAT,CÖMERT MEHMET MURAT Tokat Aylık Solar Radyasyon Değerleri İçin Uygun Dağılımların Belirlenmesi. 12. Ulusal Kültüreknik Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2301360)

10   ALTUNTAŞ EBUBEKİR,KARAMAN SEDAT Tarımsal Ürünlerin Depolanması ve Kalite Özelliklerine Etkileri. 12. Ulusal Kültüreknik Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1523225)

11   GÖKALP ZEKİ,KARAMAN SEDAT Süt Sığırcılığında Gübre İdaresi ve Atık Yönetimi Uygulamaları. Uluslararası Katılımlı Süt Sığırcılığı Sempozyumu (Poster) (Yayın No:1523223)

12   KARAMAN SEDAT,GÖKALP ZEKİ Süt Sığırcılığında Barınak Sistemleri. Uluslararası Katılımlı Süt Sığırcılığı Sempozyumu (Poster) (Yayın No:1523222)

13   KARAMAN SEDAT Küresel Isınma ve Enerji Kaynakları. III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:451056)

14   ÖZTÜRK BURHAN,ERDEM HALİL,KARAMAN SEDAT,EMİNE KÜÇÜKER,ÖZKAN YAKUP,YILDIZ KENAN Yıldız Farklı Japon Eriklerinin Prunus salicina Lindell Mineral Element İçeriği Üzerine Hasat Öncesi Metil Jasmonat MeJA Uygulamasının Etkisi. İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:451206)

15   KARAMAN SEDAT Tarımsal Yapılarda Agrega Özelliklerinin Beton Kalitesine Etkisii. İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:451295)

16   MEMİŞ SELÇUK,OKUROĞLU MUSTAFA,KARAMAN SEDAT Tokat İli İklim Koşullarına Uygun Örnek Domates Depolama Yapısı. Tokat Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:451551)

17   ÖZTOPRAK BAHATTİN,KARAMAN SEDAT Tokat İli Agrega Potansiyelinin Belirlenmesi. Tokat Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:451639)

18   KARAMAN SEDAT,ÖZGÜVEN MEHMET METİN Tokat İlinin Yenilenebilir Enerji Potansiyeli. Tokat Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:451712)

19   ÖZGÜVEN MEHMET METİN,KARAMAN SEDAT Hassas Sulama Teknolojileri. 27. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:451980)

20   KARAMAN SEDAT,GÖKALP ZEKİ Rüzgardan Korunma Tesislerinin Planlanması. II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:451829)

21   KARAMAN SEDAT,YEŞİLAYER NİHAT Alabalık Tesisleri ve Havuzlarının Planlama İlkeleri. Çankırı Karatekin Üniversitesi Tarım Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:452124)

22   KARAMAN SEDAT,KALPAKÇI YOKUŞ SEMİRE,BAYRAK IŞIK ESİN HANDE Küresel İklim Değişikliğinin Toprak Kirliliği Üzerine Etkisi. II. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:452334)

23   CEMEK BİLAL,ÜNLÜKARA ALİ,KARAMAN SEDAT,YILDIRIM DEMET,ASLIHAN ATİŞ Marul Yetiştirilen Topraklarda Toprak Tuzluluğunun Yapay Sinir Ağları İle Belirlenmesi. II. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:452562)

24   OKUROĞLU MUSTAFA,MEMİŞ SELÇUK,ŞAHİN SIRRI,KARAMAN SEDAT Samsun Yöresi Fındık Depolama Yapılarının Planlanması. Samsun Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:452922)

25   KARAMAN SEDAT,OKUROĞLU MUSTAFA,MEMİŞ SELÇUK,ŞİRİN ÜNAL,ÖRÜNG İBRAHİM Samsun İli İklim Koşullarına Uygun Şeftali Depolama Yapılarının Planlanması. Samsun Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:452845)

26   KARAMAN SEDAT,GÖKALP ZEKİ Kümes Çalışanlarının Sağlık ve Güvenliğinin İyileştirilmesi. Kümes Hayvanları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:454218)

27   KARAMAN SEDAT,GÖKALP ZEKİ Kümeslerde Aydınlatma Ekipmanları ve Kontrolü. Kümes Hayvanları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:454357)

28   GÖKALP ZEKİ,KARAMAN SEDAT Silolarda Yükler ve Basınçlar. I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu Bildiriler Kitabı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:454521)

29   KARAMAN SEDAT,ERGÜNEŞ GAZANFER Tokat İlinde Etlik Piliç Kümesinin Çevre Koşulları Yönünden Değerlendirilmesi. 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:454799)

30   KARAMAN SEDAT,OKUROĞLU MUSTAFA,KIZILOĞLU FATİH MEHMET,MEMİŞ SELÇUK,CEMEK BİLAL Karaman İli İklim Koşullarına Uygun Elma Depolama Yapılarının Planlanması. 1. Elma Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:454710)

31   KARAMAN SEDAT,GÖKALP ZEKİ Sera Tipi Hayvan Barınakları. I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu Bildiriler Kitabı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:454606)

32   SUSAM TEKİN,KARAMAN SEDAT,YAPRAK SERVET Tokat Yeşilyurt İlçesi Köyleri CBS Veritabanı Tasarımı. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı (Özet Bildiri) (Yayın No:454893)

33   KARAMAN SEDAT Tokat Yöresi İklim Koşullarına Uygun Elma Depolama Yapılarının Planlanması. V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:454976)

34   KARAMAN SEDAT,CEMEK BİLAL Üzümsü Meyvelerin Depolanması. II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:455203)

35   KARAMAN SEDAT,ŞAHİN SIRRI,OKUROĞLU MUSTAFA,ÖRÜNG İBRAHİM,CEMEK BİLAL Tokat Yöresine Uygun Patates Depolama Yapılarının Planlanması. IV. Ulusal Patates Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:455284)

36   KARAMAN SEDAT,ESMERAY AHMET,ÖRÜNG İBRAHİM,OKUROĞLU MUSTAFA Tokat Yöresindeki Kil Yataklarının Tuğla Ham Maddesine Uygunluğunun Belirlenmesi. 12. Ulusal Kil Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:455376)

37   KURUNÇ AHMET,KARAMAN SEDAT Hayvancılık İşletmelerinde Atık Suların Havuzlarda Depolanması. 3.Ulusal Gübre Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:455425)

38   ÖRÜNĞ İBRAHİM,KARAMAN SEDAT,ŞİRİN ÜNAL NEVŞEHİR YÖRESİNDEKİ DOĞAL DEPOLARIN MODERN DEPOLARLA KARŞILAŞTIRILMASI. İç Anadolu Bölgesi 2. tarım ve Gıda Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1523232)

39   GÖKALP ZEKİ,KARAMAN SEDAT ç Anadolu Bölgesinde Atık Su Arıtmada Doğal Arıtma Sistemlerinin Kullanım. 2. KOP Bölgesel Kalkınma Semozyu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1523230)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

1   Bilgi Teknolojilerinin Tarımda Kullanımı (2015)., KARAMAN SEDAT, Tarmak1, Editör: Sefa Tarhan, Mehmet Metin Özgüven, Sayfa Sayısı: 560, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 2303129)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

1   "Tokat’ta Hazır Sebze Fidesi Üretiminin Yaygınlaştırılması ve Özel Sektörün Teşvik Edilmesine Yönelik Alt Yapı Olanaklarının Geliştirilmesi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2015-31.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

2   "Tokat YöresindeTokat ilindeki Süt Sığırı Ahırlarının Yapısal ve Çevre Koşulları Yönünden Yeterliliklerinin Araştırılması", ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 30.09.2005-16.10.2007 (Tamamlandı) (ULUSAL)

3   "TOKAT YÖRESİNDEKİ AĞILLARIN YAPISAL ve ÇEVRE KOŞULLARI YÖNÜNDEN DURUMU ve GELİŞTİRME OLANAKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 15.09.2010-15.10.2012 (Tamamlandı) (ULUSAL)

4   "Tokat Yöresindeki Kafes Sistemli Kümeslerin Yapısal ve Çevre Koşulları Yönünden Durumu ve Geliştirme Olanakları", ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 15.10.2002-01.07.2005 (Tamamlandı) (ULUSAL)

5   "Arazi Sulama Yöntemlerinin Geliştirilmesi 97 K 121230", DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)

6   "Tokat İlinde Kamu Kuruluşları Desteğiyle Yapılan Besi Sığırı Ahırlarının Yapısal ve Çevre Koşulları Yönünden Durumu ve Geliştirme Olanakları Üzerine Bir Araştırma", DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:sedat.karaman@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1991-1996
Atatürk Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarımsal Yapılar Ve Sulama (Dr)

Tez Adı:Tokat İlinde Kamu Kuruluşları Desteğiyle Yapılan Besi Sığırı Ahırlarının Yapısal Ve Çevre Koşulları Yönünden Durumu Ve Geliştirme Olanakları Üzerine Bir Araştırma
Yüksek Lisans
1989-1991
Atatürk Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarımsal Yapılar Ve Sulama (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat İşletmesindeki Yumurta Tavukçuluğu Yapılan Kümeste Kış Mevsimine İlişkin Çevre Koşulları Üzerine Bir Araştırma
Lisans
1984-1989
Atatürk Üniversitesi
Ziraat Fakültesi/Kültür Teknik Pr.Akademik Görevler

Profesör
2013-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/TARIMSAL YAPILAR ANABİLİM DALI/
Doçent
2008-2013
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ/TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM DALI/
Yardımcı Doçent
1996-2008
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ/
Araştırma Görevlisi
1989-1996
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/KÜLTÜR TEKNİK BÖLÜMÜ/


İdari Görevler

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Komisyon Üyeliği
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte Kurulu Üyeliği
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte Kurulu Üyeliği
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Erasmus Koordinatörü
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bilim Dalı Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bologna Koordinatörü
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Koordinatörü
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkan Yardımcısı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkan Yardımcısı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Enstitü Müdür Yardımcısı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)KIRSAL YERLEŞİM PLANLAMASITürkçe3
(2019-2020)HAYVANSAL ÜRETİM YAPILARITürkçe3
(2019-2020)HAYVAN BARINAKLARININ PLANLANMASITürkçe2
(2019-2020)HAYVAN BARINAKLARINDA ÇEVRE KOŞULLARITürkçe3
(2019-2020)BİTKİSEL ÜRETİM YAPILARITürkçe3
(2019-2020)TARIMSAL YAPILARDA TEST VE DEĞERLENDİRME İLKELERİTürkçe3
(2019-2020)TARIMSAL YAPILARTürkçe2
(2019-2020)TEMEL FOTOĞRAFÇILIKTürkçe2
(2019-2020)ÜRÜN DEPOLAMA YAPILARITürkçe3
(2019-2020)MALZEME BİLGİSİTürkçe2
(2019-2020)SERA YAPIM TEKNİĞİTürkçe3
(2019-2020)STATİKTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Şenel İhya TUTMAZ, (2009)., "Tokat ili Merkez ilçesindeki doğal agrega kaynaklarının beton agregası olarak kullanılabilirliğinin incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarımsal Yapılar Ve Sulama Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Mehmet Yaşar ÖZDEMİR, (2007)., "Tokat merkez ilçedeki süt sığırı ahırlarının yapısal ve çevre koşulları yönünden yeterliliklerinin ve geliştirme olanaklarının araştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarımsal Yapılar Ve Sulama Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Harun AVAN, (2014)., "Tokat ilindeki hayvansal atıkların biyogaz üretim potansiyelinin coğrafi bilgi sistemleri (CBS) kullanılarak değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Hakan KAYA, (2016)., "Ardahan ili andezit-bazaltik kırmataş agregaların beton yapımında kullanılabilirliğinin araştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Serkan YAZAREL, (2016)., "Diatomit katkılı sıva harcının tarımsal yapılarda kullanılabilme olanakları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarımsal Yapılar Ve Sulama Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Kerem AYTİMUR, (2019)., "Bolu merkez ilçedeki etlik piliç kümeslerinin yapısal özellikleri, mekanizasyon uygulamaları, sorunları ve çözüm önerileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Emin ATAY, (2019)., "Samsun ili Çarşamba ilçesindeki örtüaltı yapılarının mevcut durumu ve geliştirme olanakları", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Geometric Model Definition of Annular Type Tracheal Elements of Chard andNumerical Comparison(Cab abstract), Dergi, Yrd. Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 09.12.2018 - 24.12.2018
2.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Zİraat Fakültesi(Index copernicus, CAB Abstract), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası
3.Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi (TURJAF)(Index Copernicus), Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
4.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi(Index copernicus, Cab abstract), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası
5.Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi (TURJAF)(Index Copernicus,), Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
6.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi(Index Copernicus, Cab Abstract), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası
7.Türkiye Koşullarında Ketenciğin Enerji Bilançosunun Belirlenmesi(EBSCO), Dergi, Yrd. Editör, gop, 04.12.2017
8.aziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JAFAG(EBSCO), Dergi, Editör, aziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 14.08.2016
9.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JAFAG(EBSCO), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültes, 14.08.2016
10.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JAFAG(EBSCO), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültes, 14.04.2016
11.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JAFAG(EBSCO), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültes, 14.01.2016
12.TÜRK TARIM GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, Dergi, Editör, TÜRK TARIM -GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, 14.12.2016
13.TÜRK TARIM GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, Dergi, Editör, TÜRK TARIM -GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, 14.11.2016
14.TÜRK TARIM GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, Dergi, Editör, TÜRK TARIM -GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, 14.10.2016
15.TÜRK TARIM GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, Dergi, Editör, TÜRK TARIM -GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, 14.09.2016
16.TÜRK TARIM GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, Dergi, Editör, TÜRK TARIM -GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, 14.08.2016
17.TÜRK TARIM GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, Dergi, Editör, TÜRK TARIM -GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, 14.07.2016
18.TÜRK TARIM GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, Dergi, Editör, TÜRK TARIM -GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, 14.06.2016
19.TÜRK TARIM GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, Dergi, Editör, türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi (TURJAF), 14.01.2016
20.TÜRK TARIM GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, Dergi, Editör, TÜRK TARIM -GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, 14.05.2016
21.TÜRK TARIM GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, Dergi, Editör, tÜRK TARIM -GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ , 14.03.2016
22.TÜRK TARIM GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, Dergi, Editör, TÜRK TARIM -GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, 14.02.2016
23.TÜRK TARIM GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, Dergi, Editör, TÜRK TARIM -GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, 14.04.2016
24.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JAFAG(EBSCO), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 14.12.2016
25.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, gaziosmanpaşa
26.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JAFAG(ACADEMIC JOURNALS DATABASE, AGRICOLA, ARASTIRMAX,,CAB ABSTRACTS, CROSSREF, DIRECTORY OF SCIENCE, DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS),DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING), EBSCO, EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT), ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY, FAO- AGRIS, GENAMICS JOURNALSEEK, GOOGLE SCHOLAR, INDEX COPERNICUS, INGENTACONNECT, JOURNAL INDEX, JOUR INFORMATICS, OPEN J-GATE, RESEARCH BIBLE, SCIENCE CENTRAL, ,THE GROVE ONLINE LIBRARY, TUBITAK-ULAKBIM, ULRICHSWEB, WORLDCAT), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 60240, Taşlıçiftlik, Tokat / TÜRKİYE, 01.01.1985
27.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi(ACADEMIC JOURNALS DATABASEAGRICOLAARASTIRMAXCAB ABSTRACTSCROSSREFDIRECTORY OF SCIENCEDOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)EBSCOEFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)ELECTRONIC JOURNALS LIBRARYFAO- AGRISGENAMICS JOURNALSEEKGOOGLE SCHOLARINDEX COPERNICUSJOURNAL INDEXJOUR INFORMATICSOPEN ACCESS LIBRARYOPEN J-GATERESEARCH BIBLEROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY RESOURCES)SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)SCIENCE CENTRALTHE GROVE ONLINE LIBRARYTUBITAK-ULAKBIMULRICHSWEBWORLDCAT), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Gazioamapaşa Üniversitesi, 01.12.2015
28.Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi TURJAF(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI)), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/index, 01.01.2011
29.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi(-), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 01.01.2011
Üniversite Dışı Deneyim