GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

BERRİN ALPASLANž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Berrin ALPASLAN

Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

berrin.alpaslan@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü 

Anabilim Dalı

Tıbbi Tanıtım Ve Pazarlama Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

YÜKSEK LİSANS, Anadolu Üniversitesi (1998- 2001)

Sosyal Bilimler Enstitüsü -

TEZLER

YÜKSEK LİSANS, "Sigorta İşletmelerinde Rekabet Stratejileri Ve Bir Uygulama", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/ Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü/ Tıbbi Tanıtım Ve Pazarlama Pr., (2001- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

Girişimcilik, Önlisans, (2017-2018)

Sağlık Hizmetleri Pazarlaması, Önlisans, (2017-2018)

Pazarlama İlkeleri, Önlisans, (2017-2018)

Sekreterlik Hizmetleri, Önlisans, (2017-2018)

Doğrudan Pazarlama, Önlisans, (2017-2018)

Yaşam Kalitesi, Önlisans, (2017-2018)

Mesleki Uygulama, Önlisans, (2017-2018)

Müşteri İlşkiileri Yönetimi, Önlisans, (2017-2018)

İletişim Teknikleri, Önlisans, (2017-2018)

Satış Teknikleri, Önlisans, (2017-2018)

İletişim Teknikleri, Önlisans, (2016-2017)

Sekreterlik Hizmetleri, Önlisans, (2016-2017)

Kalite Yönetim Sistemleri, Önlisans, (2016-2017)

Müşteri İlişkileri Yönetimi, Önlisans, (2016-2017)

Pazarlama İlkeleri Iı, Önlisans, (2016-2017)

Pazarlama İlkeleri I, Önlisans, (2016-2017)

Doğrudan Pazarlama, Önlisans, (2016-2017)

İnsan Kaynakları Yönetimi, Önlisans, (2016-2017)

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama, Önlisans, (2016-2017)

Satış Teknikleri, Önlisans, (2016-2017)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1993-1998, Memur, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, , (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:berrin.alpaslan@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Yüksek Lisans
1998-2001
Anadolu Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tez Adı:Sigorta İşletmelerinde Rekabet Stratejileri Ve Bir Uygulama


Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2001-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TURHAL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU/ TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ/ TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA PR.


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2017-2018)GİRİŞİMCİLİKTürkçe3
(2017-2018)SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASITürkçe3
(2017-2018)PAZARLAMA İLKELERİTürkçe3
(2017-2018)SEKRETERLİK HİZMETLERİTürkçe3
(2017-2018)DOĞRUDAN PAZARLAMATürkçe3
(2017-2018)YAŞAM KALİTESİTürkçe2
(2017-2018)MESLEKİ UYGULAMATürkçe8
(2017-2018)MÜŞTERİ İLŞKİİLERİ YÖNETİMİTürkçe3
(2017-2018)İLETİŞİM TEKNİKLERİTürkçe2
(2017-2018)SATIŞ TEKNİKLERİTürkçe2
(2016-2017)İLETİŞİM TEKNİKLERİTürkçe2
(2016-2017)SEKRETERLİK HİZMETLERİTürkçe2
(2016-2017)KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİTürkçe2
(2016-2017)MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİTürkçe2
(2016-2017)PAZARLAMA İLKELERİ IITürkçe2
(2016-2017)PAZARLAMA İLKELERİ ITürkçe2
(2016-2017)DOĞRUDAN PAZARLAMATürkçe2
(2016-2017)İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİTürkçe2
(2016-2017)SAĞLIK HİZMETLERİNDE PAZARLAMATürkçe2
(2016-2017)SATIŞ TEKNİKLERİTürkçe2
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Üniversite Dışı Deneyim

1993-1998MemurGaziosmanpaşa Üniversitesi, , (Diğer)