GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MEHMET KARGÜNž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Mehmet KARGÜN

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

mehmet.kargun@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu 

Bölüm

 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Marmara Üniversitesi (2012- 2014)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Spor Yönetimi Bilimleri (Dr)

YÜKSEK LİSANS, İnönü Üniversitesi (2009- 2011)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Beden Eğitimi Ve Spor (Yl) (Tezli)

LİSANS, Fırat Üniversitesi (2003- 2007)

Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu - Spor Yöneticiliği Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Türkiye’Xxnin Marka Değerinin Pazarlanmasında Sportif Organizasyonların Rolü", Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2014

YÜKSEK LİSANS, "Futbol Hakemlerinin İş Tatmini Ve Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Çeşitli Faktörler Açısından İncelenmesi", İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2011

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Spor Bilimleri Temel Alanı - Spor Bilimleri

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu/ (2018- Devam Ediyor)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu/Spor Yöneticiliği Bölümü/ (2015- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu/Antrenörlük Eğitimi Bölümü/Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı/ (2010- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Marmara Üniversitesi/Rektörlük/Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü/ (2012- 2015)


İdari Görevler

Dekan Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Myo/Yüksekokul Müdürü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Değerlerimiz, Lisans, (2019-2020)

Spor Sosyolojisi, Lisans, (2019-2020)

Antrenörlük Eğitim Araştırma Projesi, Lisans, (2019-2020)

Futbol, Lisans, (2019-2020)

Ögretim Teknolojileri Ve Meteryal Tasarım, Lisans, (2019-2020)

Korfbol, Lisans, (2019-2020)

Atletizm Teknikleri, Lisans, (2019-2020)

Beden Eğitimi Ve Yönetim Organizasyon, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Sporda Pazarlama Ve Sponsorluk, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Spor Sosyolojisi, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Beden Eğitimi Ve Spor Tarihi, Yüksek Lisans, (2019-2020)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KARGÜN MEHMET,AĞAOĞLU YAVUZ SELİM,KAYA MUSTAFA, (2020). "The Economıcs Of Sports Bettıng", European Journal Of Physical Education And Sport Science, , Doi: doi: 10.5281/zenodo.3829624 (Yayın No: 6291787)

AĞAOĞLU YAVUZ SELİM,KARGÜN MEHMET,İMAMOĞLU OSMAN, (2020). "Investıgatıon Of Imagery Status Of Amateur Soccer Players", European Journal Of Physical Education And Sport Science, 6(3), 78-90., Doi: 10.5281/Zenodo.3739527 (Yayın No: 6356384)

KARGÜN MEHMET,YILMAZ SEMİH,KAYA MUSTAFA,YAZARER İLKAY,KIZAR OKTAY, (2019). "Turistlerin Sportif Faaliyet Algılarının Farklı Değişkenler Açısındanincelenmesi", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, (Yayın No: 5373069)

KARGÜN MEHMET,PALA ADEM,YAZARER İLKAY, (2019). "Spora Yenilikçi Yaklaşım: E-Spor", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, (Yayın No: 5373047)

KARGÜN MEHMET, (2018). "An Investigation On The Corporate Image Perception For Sports Clubs", Universal Journal Of Educational Research, 2515-2518., Doi: 10.13189 (Yayın No: 4447273)

KIZAR OKTAY,SAVUCU YÜKSEL,YÜCEL ALİ SERDAR,KARGÜN MEHMET, (2018). "Türkiye’Deki Spor Tesislerinin Engelliler İçin Yeterlilik Düzeylerinin İncelenme", Journal Of Turkish Studies, 13(26), 829-848., Doi: 10.7827/TurkishStudies.14439 (Yayın No: 4623099)

KIZAR OKTAY,YÜCEL ALİ SERDAR,SAVUCU YÜKSEL,KARGÜN MEHMET,TÜRKMEN AYBALA, (2018). "Bedensel Engelli Spor Federasyonunun Mali Yapısı Farklı Federasyonlarla Karşılaştırmalı İncelenmesi", International Refereed Journal Of Marketing And Market Researches, 0(13), 0-0., Doi: 10.17369/UHPAD.2018.13.3 (Yayın No: 4308622)

KARGÜN MEHMET,KIZAR OKTAY,AĞAOĞLU YAVUZ SELİM,CANİKLİ ABDULLAH, (2018). "Serbest Zaman Ve Spor Endüstrisinin Yeri", Journal Of International Social Research, 11(56), 1096-1100., Doi: 10.17719/jisr.20185639075 (Yayın No: 4275818)

KIZAR OKTAY,YÜCEL ALİ SERDAR,SAVUCU YÜKSEL,KARGÜN MEHMET,TÜRKMEN AYBALA, (2018). "Bedensel Engelli Spor Federasyonunun Mali Yapısı: Farklı Federasyonlarla Karşılaştırmalı İncelenmesi", Uluslararası Hakemli Pazarlama Ve Pazar Araştırmaları Dergisi, (13), (Yayın No: 4702299)

KIZAR OKTAY,YÜCEL ALİ SERDAR,SAVUCU YÜKSEL,KARGÜN MEHMET, (2018). "Sports Marketıng And Sponsorshıp: Analyses Of Fans Attıtude Towards The Relatıon Between Besıktas Gymnastıc Club And Sponsorshıp Of Vodafone", International Refereed Journal Of Marketing And Market Researches, 0(13), 0-0., Doi: 10.17369/UHPAD.2018.13.4 (Yayın No: 4320133)

AĞAOĞLU YAVUZ SELİM,KARGÜN MEHMET,KIZAR OKTAY, (2018). "Elit Erkek Voleybol Oyuncularının Yarışma Öncesi Kaygı Düzeyleri İle Performansları Arasındaki İlişki", Journal Of International Social Research, 11(56), 1042-1050., Doi: 10.17719/jisr.20185639069 (Yayın No: 4275823)

AĞAOĞLU YAVUZ SELİM,KARGÜN MEHMET,KIZAR OKTAY, (2018). "Elit Erkek Voleybol Oyuncularının Yarışma Öncesi Kaygı Düzeyleri İleperformansları Arasındaki İlişki", Uluslararası Sosyal Araştırma Dergisi, 11(56), (Yayın No: 4248751)

KARGÜN MEHMET,DALKILIÇ MEHMET,AĞAOĞLU YAVUZ SELİM,KIZAR OKTAY, (2017). "Spor Külüplerine Yönelik Kurumsal İmaj Algısının Araştırılması", Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 62-73. (Yayın No: 3465015)

ALPULLU AYTEKİN,DALKILIÇ MEHMET,KARGÜN MEHMET, (2017). "Determination Of Typologies Of The Visitors Coming Fıba World Championship 2010", Journal Of Human Ecology, 53(3), 251-256., Doi: 10.1080/09709274.2016.11906978 (Yayın No: 5166195)

KIZAR OKTAY,KARGÜN MEHMET,AĞAOĞLU YAVUZ SELİM, (2017). "Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı Kültür Sanat Ve Spor Projelerinin Ülke Ekonomisine Sağladığı Katkılar", Journal Of International Social Research, 10(53), 955-964., Doi: 10.17719/jisr.20175334200 (Yayın No: 3793259)

KIZAR OKTAY,KARGÜN MEHMET,AĞAOĞLU YAVUZ SELİM,YILDIRIM ARAZ GAMZE, (2017). "Spor Pazarlamasında Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Önemi", Journal Of International Social Research, 10(54), 1102-1107., Doi: 10.17719/jisr.20175434678 (Yayın No: 3793104)

KIZAR OKTAY,YILDIRIM ARAZ GAMZE,KARGÜN MEHMET,SAVUCU YÜKSEL, (2017). "Bingöl İlinin Sosyal Destek Programı Projeleri Ve Sağladığı Katkılar", Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Spormetre Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 15(4), 143-150., Doi: 10.1501/Sporm_0000000329 (Yayın No: 3901472)

KIZAR OKTAY,KARGÜN MEHMET,AĞAOĞLU YAVUZ SELİM,YILDIRIM ARAZ GAMZE, (2017). "Spor Medyasında Eleştiri Kültürünün Şiddete Yansıması", Journal Of International Social Research, 10(54), 1102-1107., Doi: 10.17719/jisr.201753334201 (Yayın No: 3793033)

KIZAR OKTAY,YILDIRIM ARAZ GAMZE,KARGÜN MEHMET,SAVUCU YÜKSEL, (2017). "Bingöl İlinin Sosyal Destek Programı Projeleri Ve Sağladığı Katkılar", Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Spormetre Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 15(4), 143-150., Doi: 10.1501/Sporm_0000000329 (Yayın No: 3915832)

KIZAR OKTAY,AZAR GAMZE YILDIRM,KARGÜN MEHMET,SAVUCU YÜKSEL, (2017). "Bingöl İlinin Sosyal Destek Programı Projeleri Ve Sağladığı Katkılar", Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Spormetre Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 15(4), 143-150., Doi: 10.1501/Sporm_0000000329 (Yayın No: 3985531)

AĞAOĞLU YAVUZ SELİM,AGAOĞLU SEVİLAY,KARGÜN MEHMET, (2016). "Beden Eğitimi Ögretmenelerin Yansıtıcı Düsünme Eğilimlerinin Degerlendirlmesi", Gaziosmanpaģa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araģtırmaları Dergisi, (22), 269-281. (Yayın No: 3387813)

DALBUDAK İBRAHİM,GÜRKAN ALPER CENK,YİĞİT ŞIHMEHMET,KARGÜN MEHMET,HAZAR GÜRKAN,DORAK FERİDUN, (2016). "Investigating Visually Disabled Students Attitudes About Physical Education And Sport", Internatıonal Journal Of Envıronmental & Scıence Educatıon, (Yayın No: 3026273)

PALA ADEM,KARGÜN MEHMET,BİNNER Mustafa,KOLAYİŞ HAKAN, (2016). "Fitnes Merkezlerindeki Hizmet Kalitesi Beklentisinin İncelenmesi", Akademik Bakış, (Yayın No: 2612245)

ALPULLU AYTEKİN,DALKILIÇ MEHMET,KARGÜN MEHMET, (2016). "Determination Of Typologies Of The Visitors Comingfıba World Championship 2010", Journal Of Human Ecology, 53(3), (Yayın No: 2618395)

KARGÜN MEHMET,DALKILIÇ MEHMET,ATASOY MURAT, (2016). "Job Satisfaction And Organizational Commitment Of Sports Managers", Australıan Journal Of Basıc Andapplıed Scıences, 38-44. (Yayın No: 2654918)

KIZAR OKTAY,DALKILIÇ MEHMET,KARGÜN MEHMET,RAMAZANOĞLU FİKRET,BAYRAK METİN, (2016). "Comparison Of Loneliness Levels İn Visually Impaired Fromdifferent Sports Branches", Anthropologist, 853-858. (Yayın No: 2864571) [SCI-Expanded]

KARGÜN MEHMET,DALKILIÇ MEHMET,RAMAZANOĞLU FİKRET,YİĞİT ŞIHMEHMET,ULUKAN HASAN,MAMAK HÜDAVERDİ, (2015). "Teachers Self Effıcacy At The Department Of Physıcal Educatıon And Sports Teachıng", Sport And Tourism, 6(1), 15-18., Doi: 10.7513@hst.20t56-t/3 (Yayın No: 1781003)

PALA ADEM,BİNER MUSTAFA,ÖNCEN SERCAN,KARGÜN MEHMET, (2015). "Futboltenisi Sporcularının Boş Zaman Aktivitelerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi", Uluslararası Spor, Egzersiz Veantrenman Bilimi Dergisi, , Doi: 10.18826/ijsets.68003 (Yayın No: 2686173)

KARGÜN MEHMET, (2015). "Managers Perception Of Organizational Culture And Organizational Communication", Anthropologist, 22(1), 44-49. (Yayın No: 1777534) [SCI-Expanded]

KARGÜN MEHMET,DALKILIÇ MEHMET,RAMAZANOĞLU FİKRET,ÖZTÜRK TEKİN, (2015). "Hıstory Of Olympıcs And Contrıbutıons Of Olympıc Games To The Cıty", Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, (9), 239-245. (Yayın No: 1781448)

KARGÜN MEHMET,DALKILIÇ MEHMET,alpullu aytekin,pala adem, (2015). "The Effect Of Social Marketing On Increasing Sport Consciousness", International Journal Of Science Culture And Sport (Intjscs), (3), , Doi: 10.14486 (Yayın No: 1782773)

KARGÜN MEHMET,ABDULLAH CANİKLİ,DALKILIÇ MEHMET,ÖZTÜRK HÜSEYİN,RAMAZANOĞLU FİKRET,MAMAK HÜDAVERDİ, (2013). "Prospectıve Physıcal Educatıon And Sports Teachers Healthy Lifestyle Behavıors", International Journal Of Acedemic Reserarch, (5), 325-329., Doi: 10.7813 (Yayın No: 1783903)

Mamak Hudaverdi,DALKILIÇ MEHMET,RAMAZANOĞLU FİKRET,KUMARTAŞLI MEHMET,KARGÜN MEHMET,UÇAN İZZET, (2013). "The Analysıs Of The Satısfactıon Level Of He Sportsmen İn The Team Settıng", International Journal Of Acedemic Reserarch, 5(5), 380-385., Doi: 10.7813 (Yayın No: 1785156)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

EVRAN TUĞBERK,KARGÜN MEHMET,Ebrar Efkan BİLGİÇ,Erdem KARAOSMAN, (2020). "Covıd-19’Un Futbol Federasyonu İle Bileşenleri Üzerine Etkisinin Hukuksal Bağlamda İncelenmesi", Rol Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 66-73. (Yayın No: 6416798)

KIZAR OKTAY,KARGÜN MEHMET,AĞAOĞLU YAVUZ SELİM, (2018). "Bingöl İl Merkezinde Bulunan Spor Tesislerinin Engelli Spor Dalları İçin Yeterlilik Düzeyinin Kullanıcılar Açısından Degerlendirilmesi", Journal Of International Social Research, 11(59), 1486-1494., Doi: 10.17719/jisr.2018.2753 (Yayın No: 4421996)

KARGÜN MEHMET,KIZAR OKTAY,AĞAOĞLU YAVUZ SELİM, (2018). "Spor Yöneticilerinin İş Yükünün Verimliliklerine Etkisi", Journal Of International Social Research, 11(59), 1481-1485., Doi: 10.17719/jisr.2018.2752 (Yayın No: 4422020)

DALKILIÇ MEHMET,KARGÜN MEHMET,KIZAR OKTAY,GENÇ HARUN, (2017). "Yapay Sinir Ağları İle Güreş Alanında Lisanslı Sporcu Sayılarının Tahmini", Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 15-19. (Yayın No: 4179847)

KARGÜN MEHMET,DALKILIÇ MEHMET,AĞAOĞLU YAVUZ SELİM,KIZAR OKTAY, (2017). "Spor Kulüplerine Yönelik Kurumsal İmaj Algısının Araştırılması", Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 62-73. (Yayın No: 3502645)

DALKILIÇ MEHMET,KARGÜN MEHMET,KIZAR OKTAY,genç harun, (2017). "Yapay Sinir Ağları İle Güreş Alanında Lisanslı Sporcu Sayılarının Tahmini", Http://Dergipark.Gov.Tr/Besbid, 1(1), 15-19. (Yayın No: 3502716)

KIZAR OKTAY,gamze yıldırım aras,KARGÜN MEHMET,SAVUCU YÜKSEL, (2017). "Bingöl İlinin Sosyal Destek Programıprojeleri Ve Sağladığı Katkılar", Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spormetre Dergisi, (Yayın No: 3893810)

DALKILIÇ MEHMET,KARGÜN MEHMET,KIZAR OKTAY, (2017). "Yapay Sinir Ağları İle Güreş Alanında Lisanslı Sporcusayılarının Tahmini", Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Dergisi, 15-19. (Yayın No: 3504258)

KIZAR OKTAY,KARGÜN MEHMET,TOGO OSMAN TOLGA,BİNER MUSTAFA,PALA ADEM, (2016). "Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi", Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 61-72. (Yayın No: 2870303)

KARGÜN MEHMET,ALBAY FARUK,ABDULLAH ÇENİKLİ,GÜLLÜ MEHMET, (2012). "Türk Futbol Hakemlerinin İş Doyumu Ve Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi", Spor Ve Performans Araştırmaları Dergisi, (3), (Yayın No: 1784764)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

karahan elif,KARGÜN KÜRŞAT,KARGÜN MEHMET (2018). Fırat Üniversitesin de Okuyan Öğrencilerinin BeslenmeAlışkanlıklarının İncelenmesi. AVRASYA Doğal Beslenme veSağlıklı Yaşam Zirvesi’ 2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4363342)

KIZAR OKTAY,SAVUCU YÜKSEL,YÜCEL ALİ SERDAR,KARGÜN MEHMET (2018). Türkiye’deki Spor Tesislerinin Engelliler İçin Yeterlilik Düzeylerinin Kullanıcılar Açısından Araştırılması. ı. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4679262)

KIZAR OKTAY,YÜCEL ALİ SERDAR,SAVUCU YÜKSEL,KARGÜN MEHMET (2018). Bedensel Engelli Spor Federasyonunun Mali Yapısının Farklı Fedrasyonlarla Karşılaştırmalı İncelenmesi. 3. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4308627)

KIZAR OKTAY,KARGÜN MEHMET,GENÇ HARUN (2018). Spor Kulüplerinde Görev Yapan Yöneticilerin Eğitim Durumları ve Yeterlilikleri. International Congresses on Education 2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4634570)

KIZAR OKTAY,SAVUCU YÜKSEL,YÜCEL ALİ SERDAR,KARGÜN MEHMET (2018). Türkiye’xxdeki Spor Tesislerinin Engelliler İçin Yeterlilik Düzeylerinin Kullanıcılar Açısından Araştırılması. I. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4632314)

KIZAR OKTAY,GENÇ HARUN,KAYANTAŞ İDRİS,YILDIRIM ARAZ GAMZE,KARGÜN MEHMET (2018). Beden Eğitimi ve Spor Öğrencileirnin Doğa Sporları Dersi ile Doğa Yürüyüşlerine Katılımını Motive Eden Sebeplerinin Belirlenmesi (Bingöl İl Örneği). 1. Uluslarası Batttalgazi Multidisipliner Çalışma Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4608297)

KIZAR OKTAY,KARGÜN MEHMET,GENÇ HARUN (2018). Spor kulüplerinde görev yapan yöneticilerin eğitim durumları veyeterlilikleri. E R P A International Congresses on Education 2 0 1 8 (Özet Bildiri) (Yayın No:4320190)

KIZAR OKTAY,YÜCEL ALİ SERDAR,SAVUCU YÜKSEL,KARGÜN MEHMET (2018). BEDENSEL ENGELLİ SPOR FEDERASYONUNUN MALİ YAPISININ FARKLI FEDRASYONLARLA KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ. 3. UlLUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİ VE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4275796)

KARGÜN MEHMET,KIZAR OKTAY (2017). Spor Pazarlamasında Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Önemi. 4.Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konfernası (Özet Bildiri) (Yayın No:3618188)

KIZAR OKTAY,KARGÜN MEHMET,YILDIRIM ARAZ GAMZE (2017). Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı Kültür Sanat ve SporProjelerinin Ülke Ekonomisine Sağladığı Katkıların İncelenmesi. 4. Uluslararası Munzur Kalkınma Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3761668)

KIZAR OKTAY,KARGÜN MEHMET (2017). Spor Tesislerinin Engelli Spor Dalları için yeterlilik Düzeyinin Kullanıcılar Açısından Değerlendirilmesi (Bingöl İl Örneği). 16. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, Antalya (Özet Bildiri) (Yayın No:3793801)

KIZAR OKTAY,KARGÜN MEHMET,YILDIRIM ARAZ GAMZE (2017). Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı Kültür sanat ve Spor Projelerinin Ülke ekonomisine Sağladığı Katkılarının İncelenmesi. 4. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı (Özet Bildiri) (Yayın No:3618182)

KARGÜN MEHMET,DALKILIÇ MEHMET (2016). Spor Yöneticilerinde Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini İlişkisi. TURİZM VE REKREASYON KONGRESİ (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2832711)

PALA ADEM,GÖKSEL ALİ GÜREL,togo tolga,KARGÜN MEHMET (2016). EXAMINING RELATIONSHIP BETWEEN TIME MANAGAMENT AND LEISURE TIME EVALUATION PREFERENCES OF FACULTY OF SPORTS SCIENCE STUDENT. THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE IN PHYSICAL EDUCATION, SPORTS AND PHYSICAL THERAPY (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2921739)

KIZAR OKTAY,KARGÜN MEHMET,AĞAOĞLU YAVUZ SELİM (2016). SPORTS ADMINISTRATORS EFFECT OF THE EFFICIENCY OF THE WORK LOAD. THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE IN PHYSICAL EDUCATION, SPORTS AND PHYSICAL THERAPY (Poster) (Yayın No:2921759)

KARGÜN MEHMET,DALKILIÇ MEHMET,RAMAZANOĞLU FİKRET,PALA ADEM,kılıç Cüneyt (2015). Investigatıon of Corporate Image Perceptıon For Sports Club. The 9 th International Conference in Physical Education, Sport and Physical Therapy (Özet Bildiri) (Yayın No:1846125)

RAMAZANOĞLU FİKRET,KARGÜN MEHMET,YILMAZ SEMİH,PALA ADEM (2015). Investigation of Tourist s Sports Activity Perception Aspect of Different Variable. ERPA Uluslarası Eğitim Kongreleri (2015) Bildiri Çağrısı (Özet Bildiri) (Yayın No:1782172)

PALA ADEM,MUSTAFA BİNNER,ÖNCEN SERCAN,KARGÜN MEHMET (2015). Farklı Kültürlerdeki Futbol Tenisi Sporcularının Boş Zaman Aktivitelerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Kongresi 2015 (Özet Bildiri) (Yayın No:1782355)

KIZAR OKTAY,KARGÜN MEHMET,PALA ADEM,mustafa binner (2015). Üniversite Öğrencilerin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi. Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Kongresi 2015 (Özet Bildiri) (Yayın No:1782429)

PALA ADEM,KARGÜN MEHMET,KOLAYİŞ HAKAN,MUSTAFA BİNNER (2015). Servqual Yöntemiyle Fıtness Merkezlerindeki Hizmet Kalitesi Beklentisinin İncelenmesi. Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Kongresi 2015 (Özet Bildiri) (Yayın No:1782496)

KARGÜN MEHMET,RAMAZANOĞLU FİKRET,DALKILIÇ MEHMET,YİĞİT ŞIHMEHMET (2014). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları. 5th International Conference on New Trends in Education and Their Implications (Özet Bildiri) (Yayın No:1783570)

PALA ADEM,YILMAZ MİRAÇ,KARGÜN MEHMET (2014). The Analysıs of Physıcal Educatıon And Sports Teachers Recreatıon Habıts. 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1783311)

KIZAR OKTAY,KARGÜN MEHMET,GENÇ HARUN Spor tesislerinin engelli spor dalları için yeterlilik düzeyininkullanıcılar açısından degerlendirilmesi (Bingöl il örneği). E R P A International Congresses on Education 2 0 1 8 (Özet Bildiri) (Yayın No:4320194)

AĞAOĞLU YAVUZ SELİM,ağaoğlu sevilay,KARGÜN MEHMET Beden Egitimi ve Spor Yüksekokulları veya Fakültelerinde Standartlar ve akreditasyon. VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2915272)

DALBUDAK İBRAHİM,GÜRKAN ALPER CENK,YİĞİT ŞIHMEHMET,KARGÜN MEHMET,hazar gürkan Görme Engelli Ögrencilerin Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. TURİZM VE REKREASYON ÖGRENCİ KONGRESİ (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2915567)

KIZAR OKTAY,KARGÜN MEHMET 2010 2013 Yılları Arasında Kalkınma Bakanlığı Sosyal DestekProgramı Kültür Sanat ve Spor Projelerinin Bingöl İlininEkonomisine Sağladığı Katkıların İncelenmesi. 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1846909)

KARGÜN MEHMET,KIZAR OKTAY,DALKILIÇ MEHMET,YİĞİT ŞIHMEHMET,ÖZTÜRK TEKİN,RAMAZANOĞLU FİKRET Hıstory Of Olympıcs And Contrıbutıons Of Olympıc Games To The Cıty. 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1783132)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Doğa Sporları 2 (2018)., KIZAR OKTAY,GENÇ HARUN,KAYANTAŞ İDRİS,KARGÜN MEHMET, Gece Akademi, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4548014)

Doğa Sporları 1 (2018)., KIZAR OKTAY,GENÇ HARUN,KAYANTAŞ İDRİS,KARGÜN MEHMET, Gece Akademi, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4548004)

Golbol (2016)., KIZAR OKTAY,SAVUCU YÜKSEL,KARGÜN MEHMET, Ürün Yayınları, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 2907566)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

Korfbol Antrenörlügü, Eğitim, İstanbul, Kurs, 11.10.2012-29.10.2012 (Ulusal)

çalıştay

 

sertifika

Masörlük, Teorik ve uygulama egitimi, Elazığ, Sertifika, 15.05.2005-29.05.2005 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:mehmet.kargun@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2012-2014
Marmara Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Spor Yönetimi Bilimleri (Dr)

Tez Adı:Türkiye’Xxnin Marka Değerinin Pazarlanmasında Sportif Organizasyonların Rolü
Yüksek Lisans
2009-2011
İnönü Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi Ve Spor (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Futbol Hakemlerinin İş Tatmini Ve Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Çeşitli Faktörler Açısından İncelenmesi
Lisans
2003-2007
Fırat Üniversitesi
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu/Spor Yöneticiliği BölümüAkademik Görevler

Doçent
2018-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU/
Yardımcı Doçent
2015-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU/SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ/
Araştırma Görevlisi
2010-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU/ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/SPOR SAĞLIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
2012-2015
MARMARA ÜNİVERSİTESİ/REKTÖRLÜK/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ/


İdari Görevler

Dekan Yardımcısı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
MYO/Yüksekokul Müdürü
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)DEĞERLERİMİZTürkçe2
(2019-2020)SPOR SOSYOLOJİSİTürkçe3
(2019-2020)ANTRENÖRLÜK EĞİTİM ARAŞTIRMA PROJESİTürkçe2
(2019-2020)FUTBOLTürkçe3
(2019-2020)ÖGRETİM TEKNOLOJİLERİ VE METERYAL TASARIMTürkçe3
(2019-2020)KORFBOLTürkçe3
(2019-2020)ATLETİZM TEKNİKLERİTürkçe3
Yüksek Lisans
(2019-2020)BEDEN EĞİTİMİ VE YÖNETİM ORGANİZASYONTürkçe3
(2019-2020)SPORDA PAZARLAMA VE SPONSORLUKTürkçe3
(2019-2020)SPOR SOSYOLOJİSİTürkçe3
(2019-2020)BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TARİHİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.KARGÜN MEHMET,AĞAOĞLU YAVUZ SELİM,KAYA MUSTAFA (2020). THE ECONOMICS OF SPORTS BETTING. European Journal of Physical Education and Sport Science, , Doi: doi: 10.5281/zenodo.3829624 (Yayın No: 6291787)
2.AĞAOĞLU YAVUZ SELİM,KARGÜN MEHMET,İMAMOĞLU OSMAN (2020). INVESTIGATION OF IMAGERY STATUS OF AMATEUR SOCCER PLAYERS. European Journal of Physical Education and Sport Science, 6(3), 78-90., Doi: 10.5281/Zenodo.3739527 (Yayın No: 6356384)
3.KARGÜN MEHMET,YILMAZ SEMİH,KAYA MUSTAFA,YAZARER İLKAY,KIZAR OKTAY (2019). TURİSTLERİN SPORTİF FAALİYET ALGILARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDANİNCELENMESİ. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, (Yayın No: 5373069)
4.KARGÜN MEHMET,PALA ADEM,YAZARER İLKAY (2019). SPORA YENİLİKÇİ YAKLAŞIM: E-SPOR. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, (Yayın No: 5373047)
5.KARGÜN MEHMET (2018). An Investigation on the Corporate Image Perception for Sports Clubs. Universal Journal of Educational Research, 2515-2518., Doi: 10.13189 (Yayın No: 4447273)
6.KIZAR OKTAY,SAVUCU YÜKSEL,YÜCEL ALİ SERDAR,KARGÜN MEHMET (2018). TÜRKİYE’DEKİ SPOR TESİSLERİNİN ENGELLİLER İÇİN YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENME. Journal of Turkish Studies, 13(26), 829-848., Doi: 10.7827/TurkishStudies.14439 (Yayın No: 4623099)
7.KIZAR OKTAY,YÜCEL ALİ SERDAR,SAVUCU YÜKSEL,KARGÜN MEHMET,TÜRKMEN AYBALA (2018). Bedensel Engelli Spor Federasyonunun Mali Yapısı Farklı Federasyonlarla Karşılaştırmalı İncelenmesi. International Refereed Journal of Marketing And Market Researches, 0(13), 0-0., Doi: 10.17369/UHPAD.2018.13.3 (Yayın No: 4308622)
8.KARGÜN MEHMET,KIZAR OKTAY,AĞAOĞLU YAVUZ SELİM,CANİKLİ ABDULLAH (2018). SERBEST ZAMAN VE SPOR ENDÜSTRİSİNİN YERİ. Journal of International Social Research, 11(56), 1096-1100., Doi: 10.17719/jisr.20185639075 (Yayın No: 4275818)
9.KIZAR OKTAY,YÜCEL ALİ SERDAR,SAVUCU YÜKSEL,KARGÜN MEHMET,TÜRKMEN AYBALA (2018). BEDENSEL ENGELLİ SPOR FEDERASYONUNUN MALİ YAPISI: FARKLI FEDERASYONLARLA KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ. ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, (13), (Yayın No: 4702299)
10.KIZAR OKTAY,YÜCEL ALİ SERDAR,SAVUCU YÜKSEL,KARGÜN MEHMET (2018). SPORTS MARKETING AND SPONSORSHIP: ANALYSES OF FANS ATTITUDE TOWARDS THE RELATION BETWEEN BESIKTAS GYMNASTIC CLUB AND SPONSORSHIP OF VODAFONE. International Refereed Journal of Marketing And Market Researches, 0(13), 0-0., Doi: 10.17369/UHPAD.2018.13.4 (Yayın No: 4320133)
11.AĞAOĞLU YAVUZ SELİM,KARGÜN MEHMET,KIZAR OKTAY (2018). ELİT ERKEK VOLEYBOL OYUNCULARININ YARIŞMA ÖNCESİ KAYGI DÜZEYLERİ İLE PERFORMANSLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Journal of International Social Research, 11(56), 1042-1050., Doi: 10.17719/jisr.20185639069 (Yayın No: 4275823)
12.AĞAOĞLU YAVUZ SELİM,KARGÜN MEHMET,KIZAR OKTAY (2018). ELİT ERKEK VOLEYBOL OYUNCULARININ YARIŞMA ÖNCESİ KAYGI DÜZEYLERİ İLEPERFORMANSLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMA DERGİSİ, 11(56), (Yayın No: 4248751)
13.KARGÜN MEHMET,DALKILIÇ MEHMET,AĞAOĞLU YAVUZ SELİM,KIZAR OKTAY (2017). Spor Külüplerine Yönelik Kurumsal İmaj Algısının Araştırılması. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 62-73. (Yayın No: 3465015)
14.ALPULLU AYTEKİN,DALKILIÇ MEHMET,KARGÜN MEHMET (2017). Determination of Typologies of the Visitors Coming FIBA World Championship 2010. Journal of Human Ecology, 53(3), 251-256., Doi: 10.1080/09709274.2016.11906978 (Yayın No: 5166195)
15.KIZAR OKTAY,KARGÜN MEHMET,AĞAOĞLU YAVUZ SELİM (2017). KALKINMA BAKANLIĞI SOSYAL DESTEK PROGRAMI KÜLTÜR SANAT VE SPOR PROJELERİNİN ÜLKE EKONOMİSİNE SAĞLADIĞI KATKILAR. Journal of International Social Research, 10(53), 955-964., Doi: 10.17719/jisr.20175334200 (Yayın No: 3793259)
16.KIZAR OKTAY,KARGÜN MEHMET,AĞAOĞLU YAVUZ SELİM,YILDIRIM ARAZ GAMZE (2017). SPOR PAZARLAMASINDA HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN ÖNEMİ. Journal of International Social Research, 10(54), 1102-1107., Doi: 10.17719/jisr.20175434678 (Yayın No: 3793104)
17.KIZAR OKTAY,YILDIRIM ARAZ GAMZE,KARGÜN MEHMET,SAVUCU YÜKSEL (2017). Bingöl İlinin Sosyal Destek Programı Projeleri ve Sağladığı Katkılar. Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 15(4), 143-150., Doi: 10.1501/Sporm_0000000329 (Yayın No: 3901472)
18.KIZAR OKTAY,KARGÜN MEHMET,AĞAOĞLU YAVUZ SELİM,YILDIRIM ARAZ GAMZE (2017). Spor Medyasında Eleştiri Kültürünün Şiddete Yansıması. Journal of International Social Research, 10(54), 1102-1107., Doi: 10.17719/jisr.201753334201 (Yayın No: 3793033)
19.KIZAR OKTAY,YILDIRIM ARAZ GAMZE,KARGÜN MEHMET,SAVUCU YÜKSEL (2017). Bingöl İlinin Sosyal Destek Programı Projeleri ve Sağladığı Katkılar. Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 15(4), 143-150., Doi: 10.1501/Sporm_0000000329 (Yayın No: 3915832)
20.KIZAR OKTAY,AZAR GAMZE YILDIRM,KARGÜN MEHMET,SAVUCU YÜKSEL (2017). Bingöl İlinin Sosyal Destek Programı Projeleri ve Sağladığı Katkılar. Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 15(4), 143-150., Doi: 10.1501/Sporm_0000000329 (Yayın No: 3985531)
21.AĞAOĞLU YAVUZ SELİM,AGAOĞLU SEVİLAY,KARGÜN MEHMET (2016). Beden eğitimi ögretmenelerin yansıtıcı düsünme eğilimlerinin degerlendirlmesi. GaziosmanpaĢa Üniversitesi Sosyal Bilimler AraĢtırmaları Dergisi, (22), 269-281. (Yayın No: 3387813)
22.DALBUDAK İBRAHİM,GÜRKAN ALPER CENK,YİĞİT ŞIHMEHMET,KARGÜN MEHMET,HAZAR GÜRKAN,DORAK FERİDUN (2016). Investigating Visually Disabled Students Attitudes About Physical Education And Sport. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL & SCIENCE EDUCATION, (Yayın No: 3026273)
23.PALA ADEM,KARGÜN MEHMET,BİNNER Mustafa,KOLAYİŞ HAKAN (2016). Fitnes Merkezlerindeki Hizmet Kalitesi Beklentisinin İncelenmesi. Akademik Bakış, (Yayın No: 2612245)
24.ALPULLU AYTEKİN,DALKILIÇ MEHMET,KARGÜN MEHMET (2016). Determination of Typologies of the Visitors ComingFIBA World Championship 2010. Journal of Human Ecology, 53(3), (Yayın No: 2618395)
25.KARGÜN MEHMET,DALKILIÇ MEHMET,ATASOY MURAT (2016). Job Satisfaction and Organizational Commitment of Sports Managers. Australıan Journal of Basıc Andapplıed Scıences, 38-44. (Yayın No: 2654918)
26.KIZAR OKTAY,DALKILIÇ MEHMET,KARGÜN MEHMET,RAMAZANOĞLU FİKRET,BAYRAK METİN (2016). Comparison of Loneliness Levels in Visually Impaired fromDifferent Sports Branches. Anthropologist, 853-858. (Yayın No: 2864571)
27.KARGÜN MEHMET,DALKILIÇ MEHMET,RAMAZANOĞLU FİKRET,YİĞİT ŞIHMEHMET,ULUKAN HASAN,MAMAK HÜDAVERDİ (2015). Teachers self effıcacy at the department of physıcal educatıon and sports teachıng. Sport and Tourism, 6(1), 15-18., Doi: 10.7513@hst.20t56-t/3 (Yayın No: 1781003)
28.PALA ADEM,BİNER MUSTAFA,ÖNCEN SERCAN,KARGÜN MEHMET (2015). Futboltenisi Sporcularının Boş Zaman Aktivitelerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Uluslararası Spor, Egzersiz veAntrenman Bilimi Dergisi, , Doi: 10.18826/ijsets.68003 (Yayın No: 2686173)
29.KARGÜN MEHMET (2015). Managers Perception of Organizational Culture and Organizational Communication. Anthropologist, 22(1), 44-49. (Yayın No: 1777534)
30.KARGÜN MEHMET,DALKILIÇ MEHMET,RAMAZANOĞLU FİKRET,ÖZTÜRK TEKİN (2015). Hıstory of Olympıcs And Contrıbutıons of Olympıc Games to The Cıty. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, (9), 239-245. (Yayın No: 1781448)
31.KARGÜN MEHMET,DALKILIÇ MEHMET,alpullu aytekin,pala adem (2015). The Effect of Social Marketing on Increasing Sport Consciousness. International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), (3), , Doi: 10.14486 (Yayın No: 1782773)
32.KARGÜN MEHMET,ABDULLAH CANİKLİ,DALKILIÇ MEHMET,ÖZTÜRK HÜSEYİN,RAMAZANOĞLU FİKRET,MAMAK HÜDAVERDİ (2013). Prospectıve physıcal educatıon and sports teachers healthy lifestyle behavıors. International Journal of Acedemic Reserarch, (5), 325-329., Doi: 10.7813 (Yayın No: 1783903)
33.Mamak Hudaverdi,DALKILIÇ MEHMET,RAMAZANOĞLU FİKRET,KUMARTAŞLI MEHMET,KARGÜN MEHMET,UÇAN İZZET (2013). The analysıs of the satısfactıon level of he sportsmen in the team settıng. International Journal of Acedemic Reserarch, 5(5), 380-385., Doi: 10.7813 (Yayın No: 1785156)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.EVRAN TUĞBERK,KARGÜN MEHMET,Ebrar Efkan BİLGİÇ,Erdem KARAOSMAN (2020). COVID-19’UN FUTBOL FEDERASYONU İLE BİLEŞENLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN HUKUKSAL BAĞLAMDA İNCELENMESİ. ROL Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 66-73. (Yayın No: 6416798)
2.KIZAR OKTAY,KARGÜN MEHMET,AĞAOĞLU YAVUZ SELİM (2018). BİNGÖL İL MERKEZİNDE BULUNAN SPOR TESİSLERİNİN ENGELLİ SPOR DALLARI İÇİN YETERLİLİK DÜZEYİNİN KULLANICILAR AÇISINDAN DEGERLENDİRİLMESİ. Journal of International Social Research, 11(59), 1486-1494., Doi: 10.17719/jisr.2018.2753 (Yayın No: 4421996)
3.KARGÜN MEHMET,KIZAR OKTAY,AĞAOĞLU YAVUZ SELİM (2018). SPOR YÖNETİCİLERİNİN İŞ YÜKÜNÜN VERİMLİLİKLERİNE ETKİSİ. Journal of International Social Research, 11(59), 1481-1485., Doi: 10.17719/jisr.2018.2752 (Yayın No: 4422020)
4.DALKILIÇ MEHMET,KARGÜN MEHMET,KIZAR OKTAY,GENÇ HARUN (2017). Yapay Sinir Ağları ile Güreş Alanında Lisanslı Sporcu Sayılarının Tahmini. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 15-19. (Yayın No: 4179847)
5.KARGÜN MEHMET,DALKILIÇ MEHMET,AĞAOĞLU YAVUZ SELİM,KIZAR OKTAY (2017). Spor Kulüplerine Yönelik Kurumsal İmaj Algısının Araştırılması. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 62-73. (Yayın No: 3502645)
6.DALKILIÇ MEHMET,KARGÜN MEHMET,KIZAR OKTAY,genç harun (2017). Yapay Sinir Ağları İle Güreş Alanında Lisanslı Sporcu Sayılarının Tahmini. http://dergipark.gov.tr/besbid, 1(1), 15-19. (Yayın No: 3502716)
7.KIZAR OKTAY,gamze yıldırım aras,KARGÜN MEHMET,SAVUCU YÜKSEL (2017). BİNGÖL İLİNİN SOSYAL DESTEK PROGRAMIPROJELERİ VE SAĞLADIĞI KATKILAR. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spormetre Dergisi, (Yayın No: 3893810)
8.DALKILIÇ MEHMET,KARGÜN MEHMET,KIZAR OKTAY (2017). Yapay Sinir Ağları İle Güreş Alanında Lisanslı SporcuSayılarının Tahmini. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Dergisi, 15-19. (Yayın No: 3504258)
9.KIZAR OKTAY,KARGÜN MEHMET,TOGO OSMAN TOLGA,BİNER MUSTAFA,PALA ADEM (2016). Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 61-72. (Yayın No: 2870303)
10.KARGÜN MEHMET,ALBAY FARUK,ABDULLAH ÇENİKLİ,GÜLLÜ MEHMET (2012). Türk futbol hakemlerinin iş doyumu ve mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, (3), (Yayın No: 1784764)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.KIZAR OKTAY,KARGÜN MEHMET,PALA ADEM,mustafa binner (2015). Üniversite Öğrencilerin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi. Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Kongresi 2015 (Özet Bildiri) (Yayın No:1782429)
2.KIZAR OKTAY,KARGÜN MEHMET,GENÇ HARUN (2018). Spor Kulüplerinde Görev Yapan Yöneticilerin Eğitim Durumları ve Yeterlilikleri. International Congresses on Education 2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4634570)
3.KIZAR OKTAY,GENÇ HARUN,KAYANTAŞ İDRİS,YILDIRIM ARAZ GAMZE,KARGÜN MEHMET (2018). Beden Eğitimi ve Spor Öğrencileirnin Doğa Sporları Dersi ile Doğa Yürüyüşlerine Katılımını Motive Eden Sebeplerinin Belirlenmesi (Bingöl İl Örneği). 1. Uluslarası Batttalgazi Multidisipliner Çalışma Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4608297)
4.KIZAR OKTAY,SAVUCU YÜKSEL,YÜCEL ALİ SERDAR,KARGÜN MEHMET (2018). Türkiye’deki Spor Tesislerinin Engelliler İçin Yeterlilik Düzeylerinin Kullanıcılar Açısından Araştırılması. ı. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4679262)
5.KIZAR OKTAY,SAVUCU YÜKSEL,YÜCEL ALİ SERDAR,KARGÜN MEHMET (2018). Türkiye’xxdeki Spor Tesislerinin Engelliler İçin Yeterlilik Düzeylerinin Kullanıcılar Açısından Araştırılması. I. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4632314)
6.KIZAR OKTAY,KARGÜN MEHMET (2017). Spor Tesislerinin Engelli Spor Dalları için yeterlilik Düzeyinin Kullanıcılar Açısından Değerlendirilmesi (Bingöl İl Örneği). 16. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, Antalya (Özet Bildiri) (Yayın No:3793801)
7.KARGÜN MEHMET,KIZAR OKTAY (2017). Spor Pazarlamasında Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Önemi. 4.Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konfernası (Özet Bildiri) (Yayın No:3618188)
8.KIZAR OKTAY,KARGÜN MEHMET,YILDIRIM ARAZ GAMZE (2017). Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı Kültür sanat ve Spor Projelerinin Ülke ekonomisine Sağladığı Katkılarının İncelenmesi. 4. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı (Özet Bildiri) (Yayın No:3618182)
9.KIZAR OKTAY,YÜCEL ALİ SERDAR,SAVUCU YÜKSEL,KARGÜN MEHMET (2018). Bedensel Engelli Spor Federasyonunun Mali Yapısının Farklı Fedrasyonlarla Karşılaştırmalı İncelenmesi. 3. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4308627)
10.KIZAR OKTAY,YÜCEL ALİ SERDAR,SAVUCU YÜKSEL,KARGÜN MEHMET (2018). BEDENSEL ENGELLİ SPOR FEDERASYONUNUN MALİ YAPISININ FARKLI FEDRASYONLARLA KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ. 3. UlLUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİ VE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4275796)
11.KIZAR OKTAY,KARGÜN MEHMET,GENÇ HARUN (2018). Spor kulüplerinde görev yapan yöneticilerin eğitim durumları veyeterlilikleri. E R P A International Congresses on Education 2 0 1 8 (Özet Bildiri) (Yayın No:4320190)
12.karahan elif,KARGÜN KÜRŞAT,KARGÜN MEHMET (2018). Fırat Üniversitesin de Okuyan Öğrencilerinin BeslenmeAlışkanlıklarının İncelenmesi. AVRASYA Doğal Beslenme veSağlıklı Yaşam Zirvesi’ 2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4363342)
13.PALA ADEM,KARGÜN MEHMET,KOLAYİŞ HAKAN,MUSTAFA BİNNER (2015). Servqual Yöntemiyle Fıtness Merkezlerindeki Hizmet Kalitesi Beklentisinin İncelenmesi. Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Kongresi 2015 (Özet Bildiri) (Yayın No:1782496)
14.KARGÜN MEHMET,DALKILIÇ MEHMET,RAMAZANOĞLU FİKRET,PALA ADEM,kılıç Cüneyt (2015). Investigatıon of Corporate Image Perceptıon For Sports Club. The 9 th International Conference in Physical Education, Sport and Physical Therapy (Özet Bildiri) (Yayın No:1846125)
15.PALA ADEM,MUSTAFA BİNNER,ÖNCEN SERCAN,KARGÜN MEHMET (2015). Farklı Kültürlerdeki Futbol Tenisi Sporcularının Boş Zaman Aktivitelerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Kongresi 2015 (Özet Bildiri) (Yayın No:1782355)
16.KARGÜN MEHMET,DALKILIÇ MEHMET (2016). Spor Yöneticilerinde Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini İlişkisi. TURİZM VE REKREASYON KONGRESİ (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2832711)
17.KIZAR OKTAY,KARGÜN MEHMET,YILDIRIM ARAZ GAMZE (2017). Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı Kültür Sanat ve SporProjelerinin Ülke Ekonomisine Sağladığı Katkıların İncelenmesi. 4. Uluslararası Munzur Kalkınma Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3761668)
18.RAMAZANOĞLU FİKRET,KARGÜN MEHMET,YILMAZ SEMİH,PALA ADEM (2015). Investigation of Tourist s Sports Activity Perception Aspect of Different Variable. ERPA Uluslarası Eğitim Kongreleri (2015) Bildiri Çağrısı (Özet Bildiri) (Yayın No:1782172)
19.PALA ADEM,GÖKSEL ALİ GÜREL,togo tolga,KARGÜN MEHMET (2016). EXAMINING RELATIONSHIP BETWEEN TIME MANAGAMENT AND LEISURE TIME EVALUATION PREFERENCES OF FACULTY OF SPORTS SCIENCE STUDENT. THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE IN PHYSICAL EDUCATION, SPORTS AND PHYSICAL THERAPY (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2921739)
20.KIZAR OKTAY,KARGÜN MEHMET,AĞAOĞLU YAVUZ SELİM (2016). SPORTS ADMINISTRATORS EFFECT OF THE EFFICIENCY OF THE WORK LOAD. THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE IN PHYSICAL EDUCATION, SPORTS AND PHYSICAL THERAPY (Poster) (Yayın No:2921759)
21.KARGÜN MEHMET,RAMAZANOĞLU FİKRET,DALKILIÇ MEHMET,YİĞİT ŞIHMEHMET (2014). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları. 5th International Conference on New Trends in Education and Their Implications (Özet Bildiri) (Yayın No:1783570)
22.PALA ADEM,YILMAZ MİRAÇ,KARGÜN MEHMET (2014). The Analysıs of Physıcal Educatıon And Sports Teachers Recreatıon Habıts. 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1783311)
23.KIZAR OKTAY,KARGÜN MEHMET,GENÇ HARUN (2014). Spor tesislerinin engelli spor dalları için yeterlilik düzeyininkullanıcılar açısından degerlendirilmesi (Bingöl il örneği). E R P A International Congresses on Education 2 0 1 8 (Özet Bildiri) (Yayın No:4320194)
24.AĞAOĞLU YAVUZ SELİM,ağaoğlu sevilay,KARGÜN MEHMET (2014). Beden Egitimi ve Spor Yüksekokulları veya Fakültelerinde Standartlar ve akreditasyon. VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2915272)
25.DALBUDAK İBRAHİM,GÜRKAN ALPER CENK,YİĞİT ŞIHMEHMET,KARGÜN MEHMET,hazar gürkan (2014). Görme Engelli Ögrencilerin Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. TURİZM VE REKREASYON ÖGRENCİ KONGRESİ (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2915567)
26.KIZAR OKTAY,KARGÜN MEHMET (2014). 2010 2013 Yılları Arasında Kalkınma Bakanlığı Sosyal DestekProgramı Kültür Sanat ve Spor Projelerinin Bingöl İlininEkonomisine Sağladığı Katkıların İncelenmesi. 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1846909)
27.KARGÜN MEHMET,KIZAR OKTAY,DALKILIÇ MEHMET,YİĞİT ŞIHMEHMET,ÖZTÜRK TEKİN,RAMAZANOĞLU FİKRET (2014). Hıstory Of Olympıcs And Contrıbutıons Of Olympıc Games To The Cıty. 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1783132)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Doğa Sporları 2 (2018)., KIZAR OKTAY,GENÇ HARUN,KAYANTAŞ İDRİS,KARGÜN MEHMET, Gece Akademi, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4548014)
2.Doğa Sporları 1 (2018)., KIZAR OKTAY,GENÇ HARUN,KAYANTAŞ İDRİS,KARGÜN MEHMET, Gece Akademi, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4548004)
3.GOLBOL (2016)., KIZAR OKTAY,SAVUCU YÜKSEL,KARGÜN MEHMET, Ürün Yayınları, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 2907566)
Kurs
1.Korfbol Antrenörlügü, Eğitim, İstanbul, Kurs, 11.10.2012-29.10.2012 (Ulusal)
Sertifika
1.Masörlük, Teorik ve uygulama egitimi, Elazığ, Sertifika, 15.05.2005-29.05.2005 (Ulusal)