GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

SİBEL ÖLMEZ CANGݞ

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Sibel ÖLMEZ CANGİ

Turhal Uygulamalı Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu / Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

sibel.olmez@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Turhal Uygulamalı Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu 

Bölüm

Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, İnönü Üniversitesi (2004- 2010)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Muhasebe Finansman (Dr)

YÜKSEK LİSANS, İnönü Üniversitesi (2002- 2004)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Muhasebe Finansman (Yl) (Tezli)

LİSANS, Ankara Üniversitesi (1992- 1997)

Siyasal Bilgiler Fakültesi - İşletme Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Halka İlk Arzda Hisse Senedi Fiyatını Belirlemede Kullanılan Yöntemler, Halka Arz Sonrası Kısa Ve Uzun Dönem Fiyat Performansları: İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Bir İnceleme", İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010

YÜKSEK LİSANS, "Uluslararası Ve Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi", İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Bankacılık ve Sigortacılık

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Turhal Uygulamalı Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu/ Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü(2014- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi (Dr), Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Artova Meslek Yüksekokulu/ İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü(2010- 2014)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Artova Meslek Yüksekokulu/ İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü(2007- 2010)


İdari Görevler

Bölüm Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, (2019- Devam Ediyor)

Bölüm Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Turhal Uygulamalı Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu, Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü, Bankacılık Ve Sigortacılık Pr., (2019- Devam Ediyor)

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Artova Meslek Yüksekokulu, İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü, Muhasebe Pr., (2007- 2012)

verdiği dersler

Sigorta Muhasebesi, Lisans, (2018-2019)

Sigortacığa Giriş, Lisans, (2018-2019)

Genel Muhasebe-Iı, Lisans, (2018-2019)

Genel Muhasebe-I, Lisans, (2018-2019)

Banka Muhasebesi, Lisans, (2018-2019)

Kambiyo Ve Uluslararası İşlemler, Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BUDAK SERDAR,ÖLMEZ CANGİ SİBEL,TUNA İSMAİL, (2017). "Temel Makroekonomik Değişkenlerin Bist Endeksleriüzerindeki Etkisi", The Journal Of Academic Social Science, (55), 199-214., Doi: 10.16992 (Yayın No: 3692796)

ÖLMEZ CANGİ SİBEL,CANGİ RÜSTEM,ORUÇ ESEN, (2017). "Salamuralık Asma Yaprak Üreticilerinin Tarım Sigortasına Yaklaşımları: Tokat İli Örneği", Türk Tarım - Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 5(12), 1640-1650. (Yayın No: 3782736)

TUNA İSMAİL,BUDAK SERDAR,ÖLMEZ CANGİ SİBEL,YILMAZ VEYSEL, (2017). "Firmaların Kaldıraç Oranı İle Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi", Jasss (The Journal Of Academic Social Science Studies), (63), 331-340., Doi: 10.9761/JASSS7345 (Yayın No: 3850932)

OTLU FİKRET, ÖLMEZ SİBEL, (2011). "Halka İlk Kez Arz Edilen Hisse Senetlerinin Kısa Dönem Fiyat Performansları İle Fiyat Performansını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi İmkb De Bir Uygulama", Akademik Yaklaşımlar Dergisi, (2), 14-44. (Yayın No: 328581)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÖLMEZ CANGİ SİBEL,CANGİ RÜSTEM,KILIÇ DURAN,BEKAR TUBA, (2016). "Salamuralık Asma Yaprağının Dolu Zararına Karşı Sigortalanmasında Ekspertiz Raporparametrelerinin Belirlenmesi", Tabad, 9(1), 37-44. (Yayın No: 3276619)

ÖLMEZ CANGİ SİBEL,DEMİRÖRS MURAT OKYAY, (2015). "Yeni Hal Yasası Üzerine Bir Derleme", Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 8(2), 59-65. (Yayın No: 3276720)

OTLU FİKRET, ÖLMEZ SİBEL, CEYHAN MEHTAP, (2012). "Maddi Duran Varlık Satışlarının Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi İmkb De Bir Uygulama", Mödav- Muhasebe Bilim Dünyası, 1-17. (Yayın No: 329217)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

DEMİRÖRS MURAT OKYAY,SEÇGİN YILMAZ,ÖLMEZ CANGİ SİBEL,TUNA İSMAİL (2018). VERGİSEL MALİYETLERİN GİRİŞİMCİLİK İKLİMİNE ETKİLERİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME. 9th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4325769)

ÖLMEZ CANGİ SİBEL,SEÇGİN YILMAZ,DEMİRÖRS MURAT OKYAY,TUNA İSMAİL (2018). 2012/3305 SAYILI YATIRIM TEŞVİK KARARININ TOKAT İLİ EKONOMİSİNE YANSIMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. 9th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4325772)

BUDAK SERDAR,ÖLMEZ CANGİ SİBEL,TUNA İSMAİL (2017). Makroekonomik Değişkenler ile Bist Endeksleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES (ICPESS) 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3852635)

TUNA İSMAİL,BUDAK SERDAR,ÖLMEZ CANGİ SİBEL (2017). Firmaların Kaldıraç Oranı ÜZerinde Makroekonomik Değişkenlerin Etkisi. International Congress on Politic, Economic and Social Studies (Özet Bildiri) (Yayın No:3692771)

BUDAK SERDAR,TUNA İSMAİL,ÖLMEZ CANGİ SİBEL (2017). Makroekonomik değişkenler ile BİST Endeksleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi. International Congress on Political, Economic and Social Studies (Özet Bildiri) (Yayın No:3692777)

ÖLMEZ CANGİ SİBEL,CANGİ RÜSTEM,ORUÇ ESEN (2017). Tokatta yer alan salamuralık yaprak ürticilerinin tarım sigortasına yaklaşımları (Tokat İli Örneği). iç anadolu bölgesi 3. tarım ve d-gıda kongresi (uluslararası katlımlı) (Özet Bildiri) (Yayın No:3907533)

ÖLMEZ CANGİ SİBEL,CANGİ RÜSTEM,ORUÇ ESEN (2017). Tokat ta yer alan salamuralık yaprak üreticilerinin tarım sigortasına yaklaşımları. İç Anadolu Bölgesi 3.Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3692731)

KARABAŞ SELMA, ÖLMEZ SİBEL Türkiye de ve Dünya da E Ticaret. Uluslararası Dış Ticaret ve Tarım Stratejileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:329755)

ÖLMEZ SİBEL, KANIŞLI ERDEM, YILDIRIM YASEMİN Lisanslı Depoculuk Ve Ürün İhtisas Borsasına Geçiş Süreci. Uluslararası Dış Ticaret ve Tarım Stratejileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:329597)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

ÖLMEZ CANGİ SİBEL, DEMİRÖRS MURAT OKYAY Yeni Hal Yasası Üzerine Bir Derleme. Ulusal Tarım Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1090883)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Güncel İşletme Araştırmaları (2018)., SEÇGİN YILMAZ,TUNA İSMAİL,ÖLMEZ CANGİ SİBEL, İksad, Editör: Alsu, Erkan, Sayfa Sayısı: 277, ISBN: 978-605-7510-71-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4484262)

Güncel İşletme Araştırmaları (2018)., TUNA İSMAİL,ÖLMEZ CANGİ SİBEL,SEÇGİN YILMAZ, İksad, Editör: Alsu, Erkan, Sayfa Sayısı: 277, ISBN: 978-605-7510-71-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4484249)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"TOKAT TA YER ALAN SALAMURALIK YAPRAK ÜRETİCİLERİNİN TARIM SİGORTASINA YAKLAŞIMLARI", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 25.02.2016-01.11.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2007, Öğretim Görevlisi Dr., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, (Kamu)

1998-2002, Analist, İKTİSAT BANKASI T.A.Ş., Analist, (Ticari (Özel))

2003-2007, Öğretim Görevlisi, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, Öğretim Görevlisi, (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:sibel.olmez@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2004-2010
İnönü Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Muhasebe Finansman (Dr)

Tez Adı:Halka İlk Arzda Hisse Senedi Fiyatını Belirlemede Kullanılan Yöntemler, Halka Arz Sonrası Kısa Ve Uzun Dönem Fiyat Performansları: İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Bir İnceleme
Yüksek Lisans
2002-2004
İnönü Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Muhasebe Finansman (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Uluslararası Ve Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi
Lisans
1992-1997
Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi/İşletme BölümüAkademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2014-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TURHAL UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU/ BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ
Öğretim Görevlisi (Dr)
2010-2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ARTOVA MESLEK YÜKSEKOKULU/ İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ
Öğretim Görevlisi
2007-2010
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ARTOVA MESLEK YÜKSEKOKULU/ İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ


İdari Görevler

Bölüm Başkanı
2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TURHAL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı
2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TURHAL UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı
2007-2012
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ARTOVA MESLEK YÜKSEKOKULU


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2018-2019)SİGORTA MUHASEBESİTürkçe3
(2018-2019)SİGORTACIĞA GİRİŞTürkçe3
(2018-2019)GENEL MUHASEBE-IITürkçe4
(2018-2019)GENEL MUHASEBE-ITürkçe4
(2018-2019)BANKA MUHASEBESİTürkçe3
(2018-2019)KAMBİYO VE ULUSLARARASI İŞLEMLERTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.BUDAK SERDAR,ÖLMEZ CANGİ SİBEL,TUNA İSMAİL (2017). TEMEL MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN BİST ENDEKSLERİÜZERİNDEKİ ETKİSİ. The Journal of Academic Social Science, (55), 199-214., Doi: 10.16992 (Yayın No: 3692796)
2.ÖLMEZ CANGİ SİBEL,CANGİ RÜSTEM,ORUÇ ESEN (2017). Salamuralık Asma Yaprak Üreticilerinin Tarım Sigortasına Yaklaşımları: Tokat İli Örneği. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(12), 1640-1650. (Yayın No: 3782736)
3.TUNA İSMAİL,BUDAK SERDAR,ÖLMEZ CANGİ SİBEL,YILMAZ VEYSEL (2017). FİRMALARIN KALDIRAÇ ORANI İLE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ. JASSS (The Journal Of Academic Social Science Studies), (63), 331-340., Doi: 10.9761/JASSS7345 (Yayın No: 3850932)
4.OTLU FİKRET, ÖLMEZ SİBEL (2011). Halka İlk Kez Arz Edilen Hisse Senetlerinin Kısa Dönem Fiyat Performansları İle Fiyat Performansını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi İMKB de Bir Uygulama. AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ, (2), 14-44. (Yayın No: 328581)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.ÖLMEZ CANGİ SİBEL,CANGİ RÜSTEM,KILIÇ DURAN,BEKAR TUBA (2016). Salamuralık Asma Yaprağının Dolu Zararına Karşı Sigortalanmasında Ekspertiz RaporParametrelerinin Belirlenmesi. TABAD, 9(1), 37-44. (Yayın No: 3276619)
2.ÖLMEZ CANGİ SİBEL,DEMİRÖRS MURAT OKYAY (2015). Yeni Hal Yasası Üzerine Bir Derleme. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 8(2), 59-65. (Yayın No: 3276720)
3.OTLU FİKRET, ÖLMEZ SİBEL, CEYHAN MEHTAP (2012). Maddi Duran Varlık Satışlarının Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi İMKB de Bir Uygulama. MÖDAV- MUHASEBE BİLİM DÜNYASI, 1-17. (Yayın No: 329217)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ÖLMEZ CANGİ SİBEL,CANGİ RÜSTEM,ORUÇ ESEN (2017). Tokat ta yer alan salamuralık yaprak üreticilerinin tarım sigortasına yaklaşımları. İç Anadolu Bölgesi 3.Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3692731)
2.BUDAK SERDAR,ÖLMEZ CANGİ SİBEL,TUNA İSMAİL (2017). Makroekonomik Değişkenler ile Bist Endeksleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES (ICPESS) 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3852635)
3.TUNA İSMAİL,BUDAK SERDAR,ÖLMEZ CANGİ SİBEL (2017). Firmaların Kaldıraç Oranı ÜZerinde Makroekonomik Değişkenlerin Etkisi. International Congress on Politic, Economic and Social Studies (Özet Bildiri) (Yayın No:3692771)
4.BUDAK SERDAR,TUNA İSMAİL,ÖLMEZ CANGİ SİBEL (2017). Makroekonomik değişkenler ile BİST Endeksleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi. International Congress on Political, Economic and Social Studies (Özet Bildiri) (Yayın No:3692777)
5.ÖLMEZ CANGİ SİBEL,CANGİ RÜSTEM,ORUÇ ESEN (2017). Tokatta yer alan salamuralık yaprak ürticilerinin tarım sigortasına yaklaşımları (Tokat İli Örneği). iç anadolu bölgesi 3. tarım ve d-gıda kongresi (uluslararası katlımlı) (Özet Bildiri) (Yayın No:3907533)
6.DEMİRÖRS MURAT OKYAY,SEÇGİN YILMAZ,ÖLMEZ CANGİ SİBEL,TUNA İSMAİL (2018). VERGİSEL MALİYETLERİN GİRİŞİMCİLİK İKLİMİNE ETKİLERİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME. 9th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4325769)
7.ÖLMEZ CANGİ SİBEL,SEÇGİN YILMAZ,DEMİRÖRS MURAT OKYAY,TUNA İSMAİL (2018). 2012/3305 SAYILI YATIRIM TEŞVİK KARARININ TOKAT İLİ EKONOMİSİNE YANSIMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. 9th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4325772)
8.KARABAŞ SELMA, ÖLMEZ SİBEL (2018). Türkiye de ve Dünya da E Ticaret. Uluslararası Dış Ticaret ve Tarım Stratejileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:329755)
9.ÖLMEZ SİBEL, KANIŞLI ERDEM, YILDIRIM YASEMİN (2018). Lisanslı Depoculuk Ve Ürün İhtisas Borsasına Geçiş Süreci. Uluslararası Dış Ticaret ve Tarım Stratejileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:329597)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.ÖLMEZ CANGİ SİBEL, DEMİRÖRS MURAT OKYAY (2018). Yeni Hal Yasası Üzerine Bir Derleme. Ulusal Tarım Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1090883)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Güncel İşletme Araştırmaları (2018)., SEÇGİN YILMAZ,TUNA İSMAİL,ÖLMEZ CANGİ SİBEL, İksad, Editör: Alsu, Erkan, Sayfa Sayısı: 277, ISBN: 978-605-7510-71-6, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4484262)
2.Güncel İşletme Araştırmaları (2018)., TUNA İSMAİL,ÖLMEZ CANGİ SİBEL,SEÇGİN YILMAZ, İksad, Editör: Alsu, Erkan, Sayfa Sayısı: 277, ISBN: 978-605-7510-71-6, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4484249)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.TOKAT TA YER ALAN SALAMURALIK YAPRAK ÜRETİCİLERİNİN TARIM SİGORTASINA YAKLAŞIMLARI, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 25.02.2016-01.11.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2007Öğretim Görevlisi Dr.Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, (Kamu)
2003-2007Öğretim GörevlisiİNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, Öğretim Görevlisi, (Kamu)
1998-2002AnalistİKTİSAT BANKASI T.A.Ş., Analist, (Ticari (Özel))