GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

SALİH BARIŞIKž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Salih BARIŞIK

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

salih.barisik@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 

Bölüm

İktisat Bölümü 

Anabilim Dalı

İktisat Politikası Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Cumhuriyet Üniversitesi (1996- 2001)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Cumhuriyet Üniversitesi (1994- 1996)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat (Yl) (Tezli)

LİSANS, Dokuz Eylül Üniversitesi (1987- 1991)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İktisat Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Para Kurulu Teorisi Ve Uygulamaları", Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001

YÜKSEK LİSANS, "Türkiye Ve Avrupa Birliği’Xxnde Büyükbaş Hayvancılık: Karşılaştırma, Sorunlar Ve Öneriler", Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Makro İktisat

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/ İktisat Bölümü/ İktisat Politikası Anabilim Dalı, (2011- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Yönetim Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, (2015- 2019)

Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, (2013- 2019)

Dekan, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, İktisat Politikası Anabilim Dalı, (2015- 2019)

Dekan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, (2010- 2011)

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Uygulama Ve Araştırma Merkezi, (2012- 2019)

Enstitü Müdür Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2008- 2009)

Bölüm Başkanı, Bülent Ecevit Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, (2005- 2008)

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü, (2008- 2010)

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, (2011- Devam Ediyor)

Anabilim Dalı Başkanı, Bülent Ecevit Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, İktisat Politikası Anabilim Dalı, (2005- 2008)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, İktisat Politikası Anabilim Dalı, (2008- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Makroekonomik Analiz Iı, Doktora, (2019-2020)

Makroekonomik Analiz I, Doktora, (2019-2020)

Türkiye’Xxnin Makroekonomik Sorunları, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Ekonomiye Giriş I, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Ekonomiye Giriş I, Lisans, (2019-2020)

Makro İktisat I, Lisans, (2019-2020)

Makro İktisat Iı, Lisans, (2019-2020)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Ebru KARKACIER, "Mali Baskınlık Ve Mali Baskınlıkta Demografik Unsurların Etkileşim Analizi: Brıct Ülkeleri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Engin DURSUN, "Gelişmekte Olan Ülkelerde Reel Döviz Kuru Ve Dış Ticaret Hadleri İlişkisi: 2000-2016 Örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Kubilay ERGEN, "İktisadi Kalkınmanın Temel Belirleyicilerinin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Üzerine Etkisi: Eski Avrupa Kolonileri Örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Diğer, 2018

Yüksek Lisans, Onur GÜLER, "Bankacılık Sektöründe İnternet Bankacılığı Uygulamalarının Kullanıcılar Tarafından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma (Denizbank Fhg Örneği)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Tarık EGE, "Türkiye'de Çocuk İşgücü Ve Ekonomik Yansımaları", 2016

Yüksek Lisans, Tarık EGE, "Türkiye'de Çocuk İşçiliği Ve Ekonomiye Etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Mustafa DEMİRLER, "Tarihi İpek Yolu'nun Yeniden Canlandırılması Ve Türkiye Ekonomisine Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Ahmet KASAP, "Yoksulluk, Yoksulluğu Önlemede Kamu Kesiminin Rolü Ve Türkiye Analizi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 2012

Yüksek Lisans, Yasemin ÇİFTÇİ, "Kobi'lerde Aranan Emek Talebinin Niteliği: Tokat İli Örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 2011

Yüksek Lisans, Arzu TAY, "Erken Uyarı Sistemleri İle Finansal Krizlerin Analizi: Türkiye Ve Geçiş Ekonomileri Örneği.", Zonguldak Karaelmas Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 2007

Yüksek Lisans, Aykut ŞARKGÜNEŞİ, "Türkiye'de Yabancı Sermaye Hareketleri Ve Bankacılık Sektörüne Yansımaları", Zonguldak Karaelmas Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 2007

Yüksek Lisans, Ersin AÇIKGÖZ, "Uluslararası Sermaye Hareketleri Faiz İlişkisi: Türkiye Örneği", Zonguldak Karaelmas Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 2006

Yüksek Lisans, Ferdi KESİKOĞLU, "Türkiye`De Bütçe Açıklarının Temel Makroekonomik Değişkenler Üzerindeki Etkileri", Zonguldak Karaelmas Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 2005

Yüksek Lisans, Oya YİRMİBEŞCİK, "Yeni Ekonomi Ve Elektronik Ticaretin Türkiye`De Yansımaları", Zonguldak Karaelmas Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 2005

Yüksek Lisans, Elmas DEMİRCİOĞLU, "Döviz Kuru Sistemleri Ve Türkiye'de Uygulanan Döviz Kuru Sistemleri Dış Ticaret İlişkisi (1995-2003 Dönemi Ekonometrik Analiz)", Zonguldak Karaelmas Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 2004

Doktora, Engin ARAS, "Bir Osmanlı Sanayi Teşebbüsü Olarak Tokat Kalhanesi (1840-1920)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 2019

Doktora, Mehmet ERDOĞMUŞ, "Döviz Gelirinin Ulusal Para Arzı Ve Merkezi Yönetim Borcu Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 2018

Doktora, Serdar BUDAK, "Eğitim Harcamaları Ve Verimlilik İlişkisi: Oecd Ülkeleri Üzerinde Bir İnceleme", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 2016

Doktora, Abdullah BARIŞ, "Ab Ülkeleri Ve Türkiye'de Bütçe Açığının Yönetişim Göstergeleri İle İlişkisi: Panel Veri Analizi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 2015

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BARIŞIK SALİH,ORUÇ SERAP, (2019). "Türkiye’Xxdeki Finansal Stres Testi Uygulamalarının İncelenmesi", International Social Sciences Studies Journal, 5(38), 3332-3344., Doi: 10.26449/sssj.1576 (Yayın No: 5747379)

BARIŞIK SALİH,BURSAL MÜCELLA,TEKGÜN Berrak, (2019). "Ekonomik Refah Artışında Kişi Başına Gelir-Servet Tartışması", Avrasya Sosyal Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(11), 39-53. (Yayın No: 5747271)

BARIŞIK SALİH,BUDAK SERDAR, (2019). "Relationship Between Education And Productivity Within The Context Of Human Capital: An Analysis On Oecd Countries", The Empirical Economics Letters, 18(8), 879-894. (Yayın No: 5747153)

BARIŞIK SALİH,BUDAK SERDAR, (2017). "Beşeri Sermaye Bağlamında Eğitim Ve İnşaat Sektörü Verimliliği İlişkisi: Oecd Ülkeleri Üzerinde Bir İnceleme", Journal Of İnternational Management, Educational And Economics Perspectives, 5(2), 59-70. (Yayın No: 3955467)

BARIŞIK SALİH,BARIŞ ABDULLAH, (2017). "Impact Of Governance On Butget Deficit İn Developing Countries", Theoretical And Applied Economics, 24(2(611)), 111-130. (Yayın No: 3685319)

BARIŞIK SALİH,Turker Şimşek, (2015). "Avrupa Birliğinde Tam Üyelik Müzakere Başlanğıcı Sonrası Türkiye Ekonomisinde Thirlwall Yasasının Geçerliliği", Zeitschift Für Die Welt Der Turken, 7(2), 9-20. (Yayın No: 2536908)

ÇEVİK EMRAH İSMAİL,Diboğlu Selahattin,BARIŞIK SALİH, (2013). "Asymmetry İn The Unemployment Output Relationship Over The Business Cycle Evidence From Transition Economies", Comparative Economics Studies, 55(4), 557-581. (Yayın No: 458769)

Barışık Salih, Yayar Rüştü, (2012). "Türkiye De Finansal Liberalizasyon Sürecinde Ekonomi Politikalarının Milli Gelire Yansıması", Maliye Dergisi, (162), 1-17. (Yayın No: 458433)

Barışık Salih, (2012). "Türkiye De Yoksulluk Ve Yoksullukla Mücadelede Kamu Harcamalarının Rolü", Zeitschrift Für Die Welt Der Türken, (Vol:4, No:3), 27-52. (Yayın No: 458490)

Barışık Salih, Yayar Rüştü, (2012). "Sanayi Üretim Endeksini Etkileyen Faktörlerin Ekonometrik Analizi", İktisat, İşletme Ve Finans Dergisi, 27(316), 53-70. (Yayın No: 414700) [SSCI]

BARIŞIK SALİH,TAY BAYRAMOĞLU ARZU, (2010). "An Analysis Of Financial Crises By Early Warning Systems Approach The Case Of Transition Economies And Emerging Markets 1994 2006 Period Panel Logit Model", International Journal Of Economic Perspectives, (4), 403 (Yayın No: 424523)

BARIŞIK SALİH, (2010). "Türkiye De Finansal Serbestleşme Sürecinde Mali Baskınlığın Bankacılık Sektörüne Etkisi 1989 2007 Dönemi Ekonometrik Analiz", Zeittschrift Für Die Welt Der Türken, (2), 429 (Yayın No: 424751)

Barışık Salih, Çevik Emrah İsmail, Çevik Nükhet Kırcı, (2010). "Türkiye De Okun Yasası Asimetri İlişkisi Ve İstihdam Yaratmayan Büyüme Markov Swithching Yaklaşımı", Maliye Yazarları Dergisi, (159), 88-102. (Yayın No: 424904)

Öztürk Nurettin, Barışık Salih, (2010). "Finansal Derinleşme Büyüme İlişkisinde Gelişmekte Olan Piyasalar Örneği Panel Veri Analizi", Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, (12), 95 (Yayın No: 425009)

Barışık Salih, Kesikoğlu Ferdi, (2010). "Makro Ekonomik Değişken Olarak Bütçe Açığı Cari Açık İlişkisi Gelişmekte Olan Piyasalar Örneği", İktisat, İşletme Ve Finans Dergisi, (294), 109 (Yayın No: 414564) [SSCI]

Barışık Salih, Çevik Emrah İsmail, (2009). "Hysteresis İn Unemployment New Evidence Sector Specific Unemployment İn Turkey", Empirical Economic Letters, (4), 255 (Yayın No: 424338)

Çetintaş Hakan, Barışık Salih, (2009). "Export Import And Economic Growth Empirical Evidence From Transition Economies", Transition Studies Review, (15), 1 (Yayın No: 424152)

Barışık Salih, Tay Arzu, (2008). "An Analysis Of Financial Crises By Early Warning Systems Approach The Case Of Transition Economies And Emerging Markets 1994 2006 Period Panel Logit Model", Yapı Kredi Economic Review, (4), 403 (Yayın No: 423800)

Demir Osman, Barışık Salih, (2005). "Türkiye De Finansal İstikrarı Tehdit Eden Sorunlar Ve Çözüm Arayışı", İktisat, İşletme Ve Finans Dergisi, (203), 3 (Yayın No: 415260)

Çetintaş Hakan, Barışık Salih, (2003). "Banks Stock Market And Economic Growth Cointegration And Causality Analysis Case Of Turkey 1989 2000", İstanbul Stock Exchange, Ise Review, (7), 1 (Yayın No: 414910)

BARIŞIK SALİH, (2002). "An Econometric Inguiry About The Feasibility Of Currency Board System İn Turkey", Russian And East European Finance And Trade, (38), 87 (Yayın No: 414283) [SSCI]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BARIŞIK SALİH,KANGAL NALAN, (2019). "Ulusal Varlık Fonu Ve İktisadi Büyümeye Olası Etkisi", Efil Ekonomi Araştırma Dergisi, 2(8), 8-25. (Yayın No: 5811615)

BARIŞIK SALİH,DURSUN ENGİN, (2018). "Gelişmekte Olan Ülkelerde Reel Döviz Kuru Ve Dış Ticarethadleri İlişkisine Ait Ampirik Bir Uygulama", Journal Of International Management, Educational And Economics Perspectives, 6(2), 1-16. (Yayın No: 4521563)

BARIŞIK SALİH,Ege Tarık,ŞİMŞEK TÜRKER, (2016). "Türkiye De Çocuk İşçiliği Ve Ekonomik Etkileri", Cumhuriyet Üniversitesi, İibf Dergisi, 17(2), 161-179. (Yayın No: 3146189)

DEMİREL BAKİ,BARIŞIK SALİH,Karanfil Nagehan, (2016). "Türk Bankacılık Sektörü Krılganlık Endeksini Belirleyen Faktörler", Bankacılar Dergisi, 27(99), 16-36. (Yayın No: 3145975)

BARIŞIK SALİH,BARIŞ ABDULLAH, (2015). "1929 Büyüm Bunalımı Ve 2008 Küresel Krizinde Uygulanan Politikaların Karşılaştırması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(1), 239-262. (Yayın No: 2546349)

Aytekin Alper, Barışık Salih, (2010). "Öğrencilerin Yurt Veya Ev Ortamını Tercih Etme Önceliklerinin Araştırılması Bartın Orman Fakültesi Örneği", Bartın Üniversitesi İibf Dergisi, (Cilt:1 Sayı:1), 1-15. (Yayın No: 413214)

Barışık Salih, Şarkgüneşi Aykut, (2009). "Yabancı Sermaye Hareketlerinin Türk Bankacılık Sektörüne Etkileri 1990 2007 Dönemi Nedensellik Analizi", Zkü Sosyal Bilimler Dergisi, 5(9), 19 (Yayın No: 413048)

Barışık Salih, Çevik Emrah İsmail, (2008). "Türkiye De İşsizlik Histerisi Yapısal Kırılma Ve Uzun Hafıza", Tisk Akademi Dergisi, (6), 67 (Yayın No: 412567)

Barışık Salih, Çevik Emrah İsmail, (2008). "Yapısal Kırılma Testleri İle Türkiye De İşsizlik Histerisinin Analizi 1923 2006 Dönemi", Karaman İibf Dergisi, (14), 109 (Yayın No: 412359)

Barışık Salih, Çevik Emrah İsmail, (2008). "İşsizlikte Histeri Etkisi Uzun Hafıza Modelleri", Kamu-İş, 9(4), 81 (Yayın No: 412216)

Barışık Salih, Açıkgöz Ersin, (2007). "Türkiye De Ulusulararası Sermaye Hareketleri Faiz İlişkisi 1992 2005 Dönemi Var Analizi", Tisk, Akademi, 2(3), 199 (Yayın No: 411569)

Barışık Salih, Temel Halime, (2007). "İnternet Bankacılığı Ve Güvenlik Unsurlarının Bilinilirliği Zkü İibf Uygulaması", Karaman İibf Dergisi, (2007), 136 (Yayın No: 411928)

Barışık Salih, Yirmibeşcik Oya, (2006). "Türkiye De Yeni Ekonominin Oluşum Sürecini Hızlandırmaya Yönelik Uyum Çabaları", Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), 39 (Yayın No: 411419)

Barışık Salih, Kesikoğlu Ferdi, (2006). "Türkiye De Bütçe Açıklarının Temel Makroekonomik Değişkenler Üzerine Etkisi 1987 2003 Var Etki Tepki Analizi Varyans Ayrıştırması", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 64(4), 60 (Yayın No: 410646)

Barışık Salih, Çetintaş Hakan, (2006). "Türkiye De Cari Açıkların Sürdürülebilirliği 1987 2003 Yapısal Kırılma Modeli", Süleyman Demirel Üniversitesi İibf Dergisi, (11), 1 (Yayın No: 410320)

Barışık Salih, Demircioğlu Elmas, (2006). "Türkiye De Döviz Kuru Rejimi Konvertibilite İhracat İthalat İlişkisi 1980 2001", Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(3), 71 (Yayın No: 410033)

Hakan Çetintaş, Salih Barışık, (2005). "Yapısal Kırılma Birim Kök Ve İkiz Açıklar Hipotezi Türkiye Den Ampirik Bulgular", Maltepe Üniversitesi İibf Dergisi, (2005), 43 (Yayın No: 409738)

BARIŞIK SALİH, (2004). "Beyin Göçü Ve Beyin Göçünün Oluşumunda Yüksek Öğrenim Ar Ge Faaliyetleri Çokuluslu Şirketlerin Rolü", Afyon Kocatepe Üniversitesi İibf Dergisi, 6(2), 139 (Yayın No: 409661)

BARIŞIK SALİH, (2004). "Merkez Bankası Bağımsızlığı Ve Makroekonomik Etkileri Ve 2001 Tarihli Tcmb Kanununu Yansımaları", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 59(3), 1 (Yayın No: 408511)

BARIŞIK SALİH, (2002). "Türkiye De Tütün Tütün Mamulleri Üretiminin Durumu Ve Tütün Yasası", Standart Dergisi, (2002), 61 (Yayın No: 408382)

BARIŞIK SALİH, (2002). "Enflasyon Hedeflemesi Ve Türkiye De Enflasyon Hedeflemesine Yönelik Bir Değerlendirme", Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 3(1), 74 (Yayın No: 408105)

BARIŞIK SALİH, (2001). "Yenilik Yenilik Oluşumunda Devletin Rolü", Verimlilik Dergisi, (4), 7 (Yayın No: 407894)

BARIŞIK SALİH, (2001). "Para Kurulu Sistemi Üstünlükleri Ve Zayıf Yönleri", Gazi Üniversitesi İibf Dergisi, 3(2), 51 (Yayın No: 407295)

BARIŞIK SALİH, (2000). "Finansal Piyasalarda Bozulmalar Kamu Politikasının Rolü", Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 2(1), 339 (Yayın No: 406344)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

BARIŞIK SALİH, (2015). "Türkiye De İşsizlik Sarmalı Büyüme İstihdam İlişkisi", İktisat Ve Toplum, 6(54), (Yayın No: 2546392)

BARIŞIK SALİH, (2013). "2001 Krizi Sonrasında Bankacılık Sektörü Performansında Yabancı Sermaye", Tisk İşveren Dergisi, 51(2), (Yayın No: 461028)

Barışık Salih, Şimşek Türker, (2011). "Kültür Ekonomi Siyaset Medeniyet Üzerine", Düşünce Dünyasında Türkiz Siyaset Ve Kültür Dergisi, (Cilt:2Sayı:10), 9-18. (Yayın No: 460885)

Barışık Salih, Çetintaş Hakan, (2009). "Beyin Göçünde Yükseköğrenim Ar Ge Faaliyetleri Çokuluslu Şirketlerin Önemi", Eğitim-Öğretim Ve Bilim Araştırma Dergisi, (13), 38 (Yayın No: 460771)

BARIŞIK SALİH, (2003). "Türkiye De Yeni Türk Lirasına Geçiş Çalışmaları", Tisk İşveren Dergisi, 42(3), 31 (Yayın No: 460665)

Selahattin TOGAY, Salih BARIŞIK, (2000). "Arjantin De Para Kurululun Yarattığı Sonuçlar", Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü Dergisi, (38), 85 (Yayın No: 406606)

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

BARIŞIK SALİH,BURSAL MÜCELLA,TEKGÜN Berrak (2019). Ekonomik Refah Yükselişinde Milli Gelir-Kişisel Servet Etkisi Tartışması. 3.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5769374)

YILMAZ VEYSEL,BUDAK SERDAR,BARIŞIK SALİH (2019). Türkiye ve OECDnin Yeşil Büyüme Uygulamasına Yönelik Bir Analiz. VI. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4422241)

BARIŞIK SALİH,ERGEN KUBİLAY (2019). İktiadi Kalkınmanın Temel Belirleyicilerinin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Üzerine Etkisi: Kurumsal İktisat Yaklaşımı. VI. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4422350)

BARIŞIK SALİH,DURSUN ENGİN (2019). Alternatif Bir Yatırım Enstrümanı Arayışında Bitcoin, Borsa, Döviz Kuru Etkileşimi: Mint Ülkeleri Örneği. II.Taras Shevchenko International Congress oın Social Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5769783)

BARIŞIK SALİH,YİĞİT EMRE,ÖZKAYA YAVUZ (2019). Ekonomik Büyüme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Arasındaki Etkileşim. 3.Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5769147)

BARIŞIK SALİH,KARKACIER Ebru (2019). Organik Tarım ve Türkiye Ekonomisindeki Yeri. 3. Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5768796)

BARIŞIK SALİH,DURSUN ENGİN (2019). Gelişmekte Olan Ekonomilerde Reel Döviz Kuru İle Dış Ticaret Arasındaki Etkileşim. VI. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4422330)

BARIŞIK SALİH,YILMAZ VEYSEL,Demirler Mustafa (2019). Tarihi İpek Yolu’nun Yeniden Canlandırılması ve Türkiye Ekonomisine Etkisi (Sanal Sunum). VI. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4422218)

YAYAR RÜŞTÜ,BARIŞIK SALİH,ERDOĞMUŞ MEHMET (2018). Yaşlı Yoksulluğunun Analizi: Almanya ve Türkiye Örneği. 4. Internatıonal Congress on Economıcs and Busıness (Özet Bildiri) (Yayın No:4621542)

BARIŞIK SALİH,YAYAR RÜŞTÜ,ERDOĞMUŞ MEHMET (2018). Bölgesel Para Birimlerine İlişkin Kısa Bir Analiz. 4. International Congress on Economics and Business (Özet Bildiri) (Yayın No:4621572)

ARAS ENGİN,BARIŞIK SALİH (2017). Sanayi Devriminin Tanzimat Fermanı Üzerindeki Etkileri İçin Bir Tahlil. Innovation and Global Issues in Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3956193)

BARIŞIK SALİH,BUDAK SERDAR,YAYAR RÜŞTÜ (2017). Finans ve Sigorta Sektörünün Beşeri Sermaye Bağlamında İncelenmesi. International Congress on Political Economic and Social Studies (Özet Bildiri) (Yayın No:3954859)

YAYAR RÜŞTÜ,BARIŞIK SALİH,DEMİR YUSUF (2017). Kredi Kartlarının Akılcı KullanımındaKişisl Tutum ve Özelliklerin Etkisi. International Congress on Political, Economic and Social Studies (Özet Bildiri) (Yayın No:3954720)

BARIŞ ABDULLAH,BARIŞIK SALİH (2017). AB Ülkeleri ve Türkiye’de Bütçe Açığı Yönetişim İlişkisi. Innovation and Global Issues in Social Sciences Platform (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3953290)

BARIŞIK SALİH,ORUÇ SERAP Türkiye’deki Finansal Stres Testi Uygulamalarının İncelenmesi. GAP 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5722866)

BARIŞIK SALİH,Budak Serdar Eğitim Harcamalarının Sektörel Verimliliğe Etkisi OECD ülkeleri Üzerine Bir İnceleme. 17. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem ve İstatistik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3146929)

BARIŞIK SALİH Foreign Capital Mobility and Productivity Banking in Turkey L1981 201. EBES 2012 Warsav Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:459421)

Barışık Salih The Effectiveness of the R D Expenditures on the Growth of High and Middle Income Countries 1994 2004 Panel Data Analysis. International Conference on Business, Management and Economics (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:459303)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

BARIŞIK SALİH Türkiye de 2000 Sonrasında Ekonomik Konjonktürün Tahmininde IMKB ve Istırap Endeksinin Analizi. 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:462682)

Barışık Salih, Açıkgöz Ersin Türkiye de Döviz Kuru Sistemlerinin Cari Açıklara Etkisi ve Cari Açığın Belirleyicileri 1987 2006 Dönemi. Adnan Menderes Üniversitesi Güncel Ekonomik Soru(n)lar Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:461979)

Barışık Salih, Çetintaş Hakan Türkiye de Cari Açıklarda Tersine Dönüşler ve Krizler. Para Teorisi ve Politikasında Son Gelişmeler Sempozyumu II. Muğla Üniversitesi, TCMB (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:461584)

Barışık Salih, Çetintaş Hakan Küreselleşme ve Beyin Göçü. II. Ulusal Bilgi, ekonomi ve Yönetim Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:461357)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Tokat İlinde İç Göç Ve Nedenleri (2016)., BARIŞIK SALİH,YAYAR RÜŞTÜ,ŞİMŞEK TÜRKER,KILINÇ NESLİHAN, Kitapana, Sayfa Sayısı: 147, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3146324)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Sosyoekonomik Boyutlarıyla İnovasyon (2018)., YAYAR RÜŞTÜ,BARIŞIK SALİH,ERDOĞMUŞ MEHMET, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Matbaası, Editör: Mıynat Mustafa Can Ahmet Vecdi Nuredı̇n Abdulmecit Çılbant Coşkun Özdoğan Güleç Tuna Can Gülden Osman Çelik Şükrü Çağrı Çağlayansudur Tolga., Sayfa Sayısı: 852, ISBN: 978-975-8628-72-8, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4621075)

Sosyoekonomik Boyutlarıyla İnovasyon (2018)., BARIŞIK SALİH,YAYAR RÜŞTÜ,ERDOĞMUŞ MEHMET, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Matbaası, Editör: Mıynat Mustafa Can Ahmet Vecdi Nuredı̇n Abdulmecit Çılbant Coşkun Özdoğan Güleç Tuna Can Gülden Osman Çelik Şükrü Çağrı Çağlayansudur Tolga., Sayfa Sayısı: 852, ISBN: 978-975-8628-72-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4621113)

İktisadi Krizler Ve Türkiye Ekonomisi (2015)., BARIŞIK SALİH, Oriod, Editör: Nadir Eroğlu, İlhan Eroğlu, Halil İbrahim Aydın, Sayfa Sayısı: 661, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2535718)

Ekonomik Entegrasyon Küresel Ve Bölgesel Yaklaşım (2014)., BARIŞIK SALİH, Ekin Kitapevi, Editör: Osman Küçükahmetoğlu, Hamza Çeştepe, Şevket Tüylüoğlu, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 460358)

Frederic Mishkin Monetary Policy Strategy (2014)., BARIŞIK SALİH, Eflatun Yayınları, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 460482)

Makroekonomi (2009)., BARIŞIK SALİH, Eflatun Yayınevi, Editör: Ömer Faruk Çolak, Sayfa Sayısı: 645, ISBN: 978-605-4160-38-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 35686)

İktisada Giriş (2005)., BARIŞIK SALİH, Gazi Kitabevi, Editör: Ömer Faruk Çolak, Sayfa Sayısı: 840, ISBN: 978-9944-165-40-2, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 35685)

Özelleştirme Teori Dünya Ve Türkiye Deneyimi (2004)., BARIŞIK SALİH, Liberte Yayınları, Editör: Yusuf Bayraktutan, Sayfa Sayısı: 135, ISBN: 975-6877-84-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 35658)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Tokat İlinde İç Göç Gerçeği İç Göç Nedenlerinin Analizi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Proje Koordinatörü, 08.05.2013-24.10.2014 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikası Özelleştirme Etüdü", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 11.01.2016-12.02.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri İçin Bilgisayar Laboratuvarı Oluşturma Projesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 11.01.2016 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Aranan Emek Talebinin Niteliği Tokat Örneği", BAP, Proje Koordinatörü (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Para Kurulu Teorisi ve Uygulamaları", BAP, Proje Koordinatörü (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2008- , Doç.Dr-Prof.Dr, Gaziosmanpaşa Üniversitesi , , (Diğer)

1997-2002, Araştırma Görevlisi, Cumhuriyet Üniversitesi , , (Diğer)

2002-2008, Yrd.Doç.Dr-Doç.Dr, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi , , (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:salih.barisik@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1996-2001
Cumhuriyet Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat (Dr)

Tez Adı:Para Kurulu Teorisi Ve Uygulamaları
Yüksek Lisans
1994-1996
Cumhuriyet Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Türkiye Ve Avrupa Birliği’Xxnde Büyükbaş Hayvancılık: Karşılaştırma, Sorunlar Ve Öneriler
Lisans
1987-1991
Dokuz Eylül Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat BölümüAkademik Görevler

Profesör
2011-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ İKTİSAT BÖLÜMÜ/ İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Yönetim Kurulu Üyeliği
2015-2019
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü
2013-2019
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Dekan
2015-2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Arş. Uyg. Merkezi Müdürü
2012-2019
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Enstitü Müdür Yardımcısı
2008-2009
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm Başkanı
2005-2008
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
2005-2008
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
2008
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı
2008-2010
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Dekan Yardımcısı
2010-2011
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı
2011
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)EKONOMİYE GİRİŞ ITürkçe3
(2019-2020)MAKRO İKTİSAT ITürkçe3
(2019-2020)MAKRO İKTİSAT IITürkçe3
Yüksek Lisans
(2019-2020)TÜRKİYE’XXNİN MAKROEKONOMİK SORUNLARITürkçe3
(2019-2020)EKONOMİYE GİRİŞ ITürkçe3
Doktora
(2019-2020)MAKROEKONOMİK ANALİZ IITürkçe3
(2019-2020)MAKROEKONOMİK ANALİZ ITürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Mustafa DEMİRLER, (2015)., "TARİHİ İPEK YOLU'NUN YENİDEN CANLANDIRILMASI VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİSİ", Yüksek Lisans
2.Tarık EGE, (2016)., "Türkiye'de Çocuk İşgücü ve Ekonomik Yansımaları", Yüksek Lisans
3.Ersin AÇIKGÖZ, (2006)., "Uluslararası sermaye hareketleri faiz ilişkisi: Türkiye örneği", Zonguldak Karaelmas Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Ferdi KESİKOĞLU, (2005)., "Türkiye`de bütçe açıklarının temel makroekonomik değişkenler üzerindeki etkileri", Zonguldak Karaelmas Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Elmas DEMİRCİOĞLU, (2004)., "Döviz kuru sistemleri ve Türkiye'de uygulanan döviz kuru sistemleri dış ticaret ilişkisi (1995-2003 dönemi ekonometrik analiz)", Zonguldak Karaelmas Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Oya YİRMİBEŞCİK, (2005)., "Yeni ekonomi ve elektronik ticaretin Türkiye`de yansımaları", Zonguldak Karaelmas Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Arzu TAY, (2007)., "Erken uyarı sistemleri ile finansal krizlerin analizi: Türkiye ve geçiş ekonomileri örneği.", Zonguldak Karaelmas Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Yasemin ÇİFTÇİ, (2011)., "KOBİ'lerde aranan emek talebinin niteliği: Tokat ili örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
9.Ahmet KASAP, (2012)., "Yoksulluk, yoksulluğu önlemede kamu kesiminin rolü ve Türkiye analizi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
10.Aykut ŞARKGÜNEŞİ, (2007)., "Türkiye'de Yabancı Sermaye Hareketleri ve Bankacılık Sektörüne Yansımaları", Zonguldak Karaelmas Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
11.Mustafa DEMİRLER, (2015)., "Tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılması ve Türkiye ekonomisine etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
12.Abdullah BARIŞ, (2015)., "AB ülkeleri ve Türkiye'de bütçe açığının yönetişim göstergeleri ile ilişkisi: Panel veri analizi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Doktora
13.Tarık EGE, (2016)., "Türkiye'de çocuk işçiliği ve ekonomiye etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
14.Serdar BUDAK, (2016)., "Eğitim harcamaları ve verimlilik ilişkisi: OECD ülkeleri üzerinde bir inceleme", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Doktora
15.Engin DURSUN, (2018)., "Gelişmekte olan ülkelerde reel döviz kuru ve dış ticaret hadleri ilişkisi: 2000-2016 örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
16.Kubilay ERGEN, (2018)., "İktisadi Kalkınmanın Temel Belirleyicilerinin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Üzerine Etkisi: Eski Avrupa Kolonileri Örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Diğer, Yüksek Lisans
17.Onur GÜLER, (2018)., "Bankacılık sektöründe internet bankacılığı uygulamalarının kullanıcılar tarafından değerlendirilmesine yönelik bir araştırma (Denizbank Fhg örneği)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
18.Mehmet ERDOĞMUŞ, (2018)., "DÖVİZ GELİRİNİN ULUSAL PARA ARZI VE MERKEZİ YÖNETİM BORCU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Doktora
19.Engin ARAS, (2019)., "Bir osmanlı sanayi teşebbüsü olarak Tokat kalhanesi (1840-1920)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Doktora
20.Ebru KARKACIER, (2019)., "Mali baskınlık ve mali baskınlıkta demografik unsurların etkileşim analizi: BRICT ülkeleri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Türkiye de Özelleştirme, Kitap, Editör, Liberte Yayınları


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.BARIŞIK SALİH,ORUÇ SERAP (2019). Türkiye’xxdeki Finansal Stres Testi Uygulamalarının İncelenmesi. International Social Sciences Studies Journal, 5(38), 3332-3344., Doi: 10.26449/sssj.1576 (Yayın No: 5747379)
2.BARIŞIK SALİH,BURSAL MÜCELLA,TEKGÜN Berrak (2019). Ekonomik Refah Artışında Kişi Başına Gelir-Servet Tartışması. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(11), 39-53. (Yayın No: 5747271)
3.BARIŞIK SALİH,BUDAK SERDAR (2019). Relationship Between Education and Productivity Within the Context of Human Capital: An Analysis on OECD Countries. The Empirical Economics Letters, 18(8), 879-894. (Yayın No: 5747153)
4.BARIŞIK SALİH,BUDAK SERDAR (2017). BEŞERİ SERMAYE BAĞLAMINDA EĞİTİM VE İNŞAAT SEKTÖRÜ VERİMLİLİĞİ İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME. Journal of international management, educational and economics perspectives, 5(2), 59-70. (Yayın No: 3955467)
5.BARIŞIK SALİH,BARIŞ ABDULLAH (2017). Impact of Governance on Butget Deficit in Developing Countries. Theoretical and Applied Economics, 24(2(611)), 111-130. (Yayın No: 3685319)
6.BARIŞIK SALİH,Turker Şimşek (2015). Avrupa Birliğinde Tam Üyelik Müzakere Başlanğıcı Sonrası Türkiye Ekonomisinde Thirlwall Yasasının Geçerliliği. Zeitschift für die Welt der Turken, 7(2), 9-20. (Yayın No: 2536908)
7.ÇEVİK EMRAH İSMAİL,Diboğlu Selahattin,BARIŞIK SALİH (2013). Asymmetry in the Unemployment Output Relationship Over the Business Cycle Evidence from Transition Economies. Comparative Economics Studies, 55(4), 557-581. (Yayın No: 458769)
8.Barışık Salih, Yayar Rüştü (2012). Türkiye de Finansal Liberalizasyon Sürecinde Ekonomi Politikalarının Milli Gelire Yansıması. Maliye Dergisi, (162), 1-17. (Yayın No: 458433)
9.Barışık Salih (2012). Türkiye de Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadelede Kamu Harcamalarının Rolü. Zeitschrift für die Welt der Türken, (Vol:4, No:3), 27-52. (Yayın No: 458490)
10.Barışık Salih, Yayar Rüştü (2012). Sanayi Üretim Endeksini Etkileyen Faktörlerin Ekonometrik Analizi. İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 27(316), 53-70. (Yayın No: 414700)
11.BARIŞIK SALİH,TAY BAYRAMOĞLU ARZU (2010). An Analysis of Financial Crises by Early Warning Systems Approach THe Case of Transition Economies and Emerging Markets 1994 2006 Period Panel Logit Model. INternational Journal Of Economic Perspectives, (4), 403 (Yayın No: 424523)
12.BARIŞIK SALİH (2010). Türkiye de Finansal Serbestleşme Sürecinde Mali Baskınlığın Bankacılık Sektörüne Etkisi 1989 2007 Dönemi Ekonometrik Analiz. Zeittschrift für die Welt der Türken, (2), 429 (Yayın No: 424751)
13.Barışık Salih, Çevik Emrah İsmail, Çevik Nükhet Kırcı (2010). Türkiye de Okun Yasası Asimetri İlişkisi ve İstihdam Yaratmayan Büyüme Markov Swithching Yaklaşımı. Maliye Yazarları Dergisi, (159), 88-102. (Yayın No: 424904)
14.Öztürk Nurettin, Barışık Salih (2010). Finansal Derinleşme Büyüme İlişkisinde Gelişmekte Olan Piyasalar Örneği Panel Veri Analizi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, (12), 95 (Yayın No: 425009)
15.Barışık Salih, Kesikoğlu Ferdi (2010). Makro Ekonomik Değişken olarak Bütçe Açığı Cari Açık İlişkisi Gelişmekte Olan Piyasalar Örneği. İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, (294), 109 (Yayın No: 414564)
16.Barışık Salih, Çevik Emrah İsmail (2009). Hysteresis in Unemployment New Evidence Sector Specific Unemployment in Turkey. Empirical Economic Letters, (4), 255 (Yayın No: 424338)
17.Çetintaş Hakan, Barışık Salih (2009). Export Import and Economic Growth Empirical Evidence from Transition Economies. Transition Studies Review, (15), 1 (Yayın No: 424152)
18.Barışık Salih, Tay Arzu (2008). An Analysis of Financial Crises by Early Warning Systems Approach THe Case of Transition Economies and Emerging Markets 1994 2006 Period Panel Logit Model. Yapı Kredi Economic Review, (4), 403 (Yayın No: 423800)
19.Demir Osman, Barışık Salih (2005). Türkiye de Finansal İstikrarı Tehdit Eden Sorunlar ve Çözüm Arayışı. İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, (203), 3 (Yayın No: 415260)
20.Çetintaş Hakan, Barışık Salih (2003). Banks Stock Market and Economic Growth Cointegration and Causality Analysis Case of Turkey 1989 2000. İstanbul Stock Exchange, ISE Review, (7), 1 (Yayın No: 414910)
21.BARIŞIK SALİH (2002). An Econometric Inguiry About the Feasibility of Currency Board System in Turkey. Russian and East European Finance and Trade, (38), 87 (Yayın No: 414283)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.BARIŞIK SALİH,KANGAL NALAN (2019). Ulusal Varlık Fonu ve İktisadi Büyümeye Olası Etkisi. Efil Ekonomi Araştırma Dergisi, 2(8), 8-25. (Yayın No: 5811615)
2.BARIŞIK SALİH,DURSUN ENGİN (2018). GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARETHADLERİ İLİŞKİSİNE AİT AMPİRİK BİR UYGULAMA. Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives, 6(2), 1-16. (Yayın No: 4521563)
3.BARIŞIK SALİH,Ege Tarık,ŞİMŞEK TÜRKER (2016). Türkiye de Çocuk İşçiliği ve Ekonomik Etkileri. Cumhuriyet Üniversitesi, İİBF Dergisi, 17(2), 161-179. (Yayın No: 3146189)
4.DEMİREL BAKİ,BARIŞIK SALİH,Karanfil Nagehan (2016). Türk Bankacılık Sektörü Krılganlık Endeksini Belirleyen Faktörler. Bankacılar Dergisi, 27(99), 16-36. (Yayın No: 3145975)
5.BARIŞIK SALİH,BARIŞ ABDULLAH (2015). 1929 Büyüm Bunalımı ve 2008 Küresel Krizinde Uygulanan Politikaların Karşılaştırması. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(1), 239-262. (Yayın No: 2546349)
6.Aytekin Alper, Barışık Salih (2010). Öğrencilerin Yurt veya Ev Ortamını Tercih Etme Önceliklerinin Araştırılması Bartın Orman Fakültesi Örneği. Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi, (Cilt:1 Sayı:1), 1-15. (Yayın No: 413214)
7.Barışık Salih, Şarkgüneşi Aykut (2009). Yabancı Sermaye Hareketlerinin Türk Bankacılık Sektörüne Etkileri 1990 2007 Dönemi Nedensellik Analizi. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 5(9), 19 (Yayın No: 413048)
8.Barışık Salih, Çevik Emrah İsmail (2008). Türkiye de İşsizlik Histerisi Yapısal Kırılma ve Uzun Hafıza. Tisk Akademi Dergisi, (6), 67 (Yayın No: 412567)
9.Barışık Salih, Çevik Emrah İsmail (2008). Yapısal Kırılma Testleri ile Türkiye de İşsizlik Histerisinin Analizi 1923 2006 Dönemi. Karaman İİBF Dergisi, (14), 109 (Yayın No: 412359)
10.Barışık Salih, Çevik Emrah İsmail (2008). İşsizlikte Histeri Etkisi Uzun Hafıza Modelleri. Kamu-İş, 9(4), 81 (Yayın No: 412216)
11.Barışık Salih, Açıkgöz Ersin (2007). Türkiye de Ulusulararası Sermaye Hareketleri Faiz İlişkisi 1992 2005 Dönemi VAR Analizi. TİSK, AKADEMİ, 2(3), 199 (Yayın No: 411569)
12.Barışık Salih, Temel Halime (2007). İnternet Bankacılığı ve Güvenlik Unsurlarının Bilinilirliği ZKÜ İİBF Uygulaması. Karaman İİBF Dergisi, (2007), 136 (Yayın No: 411928)
13.Barışık Salih, Yirmibeşcik Oya (2006). Türkiye de Yeni Ekonominin Oluşum Sürecini Hızlandırmaya Yönelik Uyum Çabaları. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), 39 (Yayın No: 411419)
14.Barışık Salih, Kesikoğlu Ferdi (2006). Türkiye de Bütçe Açıklarının Temel Makroekonomik Değişkenler Üzerine Etkisi 1987 2003 VAR Etki Tepki Analizi Varyans Ayrıştırması. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 64(4), 60 (Yayın No: 410646)
15.Barışık Salih, Çetintaş Hakan (2006). Türkiye de Cari Açıkların Sürdürülebilirliği 1987 2003 Yapısal Kırılma Modeli. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, (11), 1 (Yayın No: 410320)
16.Barışık Salih, Demircioğlu Elmas (2006). Türkiye de Döviz Kuru Rejimi Konvertibilite İhracat İthalat İlişkisi 1980 2001. zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(3), 71 (Yayın No: 410033)
17.Hakan Çetintaş, Salih Barışık (2005). Yapısal Kırılma Birim Kök ve İkiz Açıklar Hipotezi Türkiye den Ampirik Bulgular. Maltepe Üniversitesi İİBF Dergisi, (2005), 43 (Yayın No: 409738)
18.BARIŞIK SALİH (2004). Beyin Göçü ve Beyin Göçünün Oluşumunda Yüksek Öğrenim Ar Ge Faaliyetleri Çokuluslu Şirketlerin Rolü. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(2), 139 (Yayın No: 409661)
19.BARIŞIK SALİH (2004). Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Makroekonomik Etkileri ve 2001 Tarihli TCMB Kanununu Yansımaları. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 59(3), 1 (Yayın No: 408511)
20.BARIŞIK SALİH (2002). Türkiye de Tütün Tütün Mamulleri Üretiminin Durumu ve Tütün Yasası. Standart Dergisi, (2002), 61 (Yayın No: 408382)
21.BARIŞIK SALİH (2002). Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Enflasyon Hedeflemesine Yönelik Bir Değerlendirme. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 3(1), 74 (Yayın No: 408105)
22.BARIŞIK SALİH (2001). Yenilik Yenilik Oluşumunda Devletin Rolü. Verimlilik Dergisi, (4), 7 (Yayın No: 407894)
23.BARIŞIK SALİH (2001). Para Kurulu Sistemi Üstünlükleri ve Zayıf Yönleri. Gazi üniversitesi İİBF Dergisi, 3(2), 51 (Yayın No: 407295)
24.BARIŞIK SALİH (2000). Finansal Piyasalarda Bozulmalar Kamu Politikasının Rolü. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2(1), 339 (Yayın No: 406344)
Diğer Dergilerdeki Makaleler :
1.BARIŞIK SALİH (2015). Türkiye de İşsizlik Sarmalı Büyüme İstihdam İlişkisi. İktisat ve Toplum, 6(54), (Yayın No: 2546392)
2.BARIŞIK SALİH (2013). 2001 Krizi Sonrasında Bankacılık Sektörü Performansında Yabancı Sermaye. TİSK İşveren Dergisi, 51(2), (Yayın No: 461028)
3.Barışık Salih, Şimşek Türker (2011). Kültür Ekonomi Siyaset Medeniyet Üzerine. Düşünce Dünyasında Türkiz Siyaset ve Kültür Dergisi, (Cilt:2Sayı:10), 9-18. (Yayın No: 460885)
4.Barışık Salih, Çetintaş Hakan (2009). Beyin Göçünde Yükseköğrenim Ar Ge Faaliyetleri Çokuluslu Şirketlerin Önemi. Eğitim-Öğretim ve Bilim Araştırma Dergisi, (13), 38 (Yayın No: 460771)
5.BARIŞIK SALİH (2003). Türkiye de Yeni Türk Lirasına Geçiş Çalışmaları. TİSK İşveren Dergisi, 42(3), 31 (Yayın No: 460665)
6.Selahattin TOGAY, Salih BARIŞIK (2000). Arjantin de Para Kurululun Yarattığı Sonuçlar. Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü Dergisi, (38), 85 (Yayın No: 406606)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.BARIŞ ABDULLAH,BARIŞIK SALİH (2017). AB Ülkeleri ve Türkiye’de Bütçe Açığı Yönetişim İlişkisi. Innovation and Global Issues in Social Sciences Platform (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3953290)
2.BARIŞIK SALİH,BUDAK SERDAR,YAYAR RÜŞTÜ (2017). Finans ve Sigorta Sektörünün Beşeri Sermaye Bağlamında İncelenmesi. International Congress on Political Economic and Social Studies (Özet Bildiri) (Yayın No:3954859)
3.YAYAR RÜŞTÜ,BARIŞIK SALİH,DEMİR YUSUF (2017). Kredi Kartlarının Akılcı KullanımındaKişisl Tutum ve Özelliklerin Etkisi. International Congress on Political, Economic and Social Studies (Özet Bildiri) (Yayın No:3954720)
4.BARIŞIK SALİH,BURSAL MÜCELLA,TEKGÜN Berrak (2019). Ekonomik Refah Yükselişinde Milli Gelir-Kişisel Servet Etkisi Tartışması. 3.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5769374)
5.ARAS ENGİN,BARIŞIK SALİH (2017). Sanayi Devriminin Tanzimat Fermanı Üzerindeki Etkileri İçin Bir Tahlil. Innovation and Global Issues in Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3956193)
6.BARIŞIK SALİH,YİĞİT EMRE,ÖZKAYA YAVUZ (2019). Ekonomik Büyüme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Arasındaki Etkileşim. 3.Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5769147)
7.BARIŞIK SALİH,KARKACIER Ebru (2019). Organik Tarım ve Türkiye Ekonomisindeki Yeri. 3. Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5768796)
8.BARIŞIK SALİH,DURSUN ENGİN (2019). Alternatif Bir Yatırım Enstrümanı Arayışında Bitcoin, Borsa, Döviz Kuru Etkileşimi: Mint Ülkeleri Örneği. II.Taras Shevchenko International Congress oın Social Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5769783)
9.YAYAR RÜŞTÜ,BARIŞIK SALİH,ERDOĞMUŞ MEHMET (2018). Yaşlı Yoksulluğunun Analizi: Almanya ve Türkiye Örneği. 4. Internatıonal Congress on Economıcs and Busıness (Özet Bildiri) (Yayın No:4621542)
10.BARIŞIK SALİH,YAYAR RÜŞTÜ,ERDOĞMUŞ MEHMET (2018). Bölgesel Para Birimlerine İlişkin Kısa Bir Analiz. 4. International Congress on Economics and Business (Özet Bildiri) (Yayın No:4621572)
11.YILMAZ VEYSEL,BUDAK SERDAR,BARIŞIK SALİH (2019). Türkiye ve OECDnin Yeşil Büyüme Uygulamasına Yönelik Bir Analiz. VI. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4422241)
12.BARIŞIK SALİH,ERGEN KUBİLAY (2019). İktiadi Kalkınmanın Temel Belirleyicilerinin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Üzerine Etkisi: Kurumsal İktisat Yaklaşımı. VI. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4422350)
13.BARIŞIK SALİH,DURSUN ENGİN (2019). Gelişmekte Olan Ekonomilerde Reel Döviz Kuru İle Dış Ticaret Arasındaki Etkileşim. VI. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4422330)
14.BARIŞIK SALİH,YILMAZ VEYSEL,Demirler Mustafa (2019). Tarihi İpek Yolu’nun Yeniden Canlandırılması ve Türkiye Ekonomisine Etkisi (Sanal Sunum). VI. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4422218)
15.BARIŞIK SALİH,ORUÇ SERAP (2019). Türkiye’deki Finansal Stres Testi Uygulamalarının İncelenmesi. GAP 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5722866)
16.BARIŞIK SALİH,Budak Serdar (2019). Eğitim Harcamalarının Sektörel Verimliliğe Etkisi OECD ülkeleri Üzerine Bir İnceleme. 17. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem ve İstatistik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3146929)
17.BARIŞIK SALİH (2019). Foreign Capital Mobility and Productivity Banking in Turkey L1981 201. EBES 2012 Warsav Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:459421)
18.Barışık Salih (2019). The Effectiveness of the R D Expenditures on the Growth of High and Middle Income Countries 1994 2004 Panel Data Analysis. International Conference on Business, Management and Economics (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:459303)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.BARIŞIK SALİH (2019). Türkiye de 2000 Sonrasında Ekonomik Konjonktürün Tahmininde IMKB ve Istırap Endeksinin Analizi. 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:462682)
2.Barışık Salih, Açıkgöz Ersin (2019). Türkiye de Döviz Kuru Sistemlerinin Cari Açıklara Etkisi ve Cari Açığın Belirleyicileri 1987 2006 Dönemi. Adnan Menderes Üniversitesi Güncel Ekonomik Soru(n)lar Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:461979)
3.Barışık Salih, Çetintaş Hakan (2019). Türkiye de Cari Açıklarda Tersine Dönüşler ve Krizler. Para Teorisi ve Politikasında Son Gelişmeler Sempozyumu II. Muğla Üniversitesi, TCMB (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:461584)
4.Barışık Salih, Çetintaş Hakan (2019). Küreselleşme ve Beyin Göçü. II. Ulusal Bilgi, ekonomi ve Yönetim Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:461357)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Tokat İlinde İç Göç ve Nedenleri (2016)., BARIŞIK SALİH,YAYAR RÜŞTÜ,ŞİMŞEK TÜRKER,KILINÇ NESLİHAN, Kitapana, Sayfa Sayısı: 147, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3146324)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Sosyoekonomik Boyutlarıyla İnovasyon (2018)., YAYAR RÜŞTÜ,BARIŞIK SALİH,ERDOĞMUŞ MEHMET, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Matbaası, Editör: Mıynat Mustafa Can Ahmet Vecdi Nuredı̇n Abdulmecit Çılbant Coşkun Özdoğan Güleç Tuna Can Gülden Osman Çelik Şükrü Çağrı Çağlayansudur Tolga., Sayfa Sayısı: 852, ISBN: 978-975-8628-72-8, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4621075)
2.Sosyoekonomik Boyutlarıyla İnovasyon (2018)., BARIŞIK SALİH,YAYAR RÜŞTÜ,ERDOĞMUŞ MEHMET, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Matbaası, Editör: Mıynat Mustafa Can Ahmet Vecdi Nuredı̇n Abdulmecit Çılbant Coşkun Özdoğan Güleç Tuna Can Gülden Osman Çelik Şükrü Çağrı Çağlayansudur Tolga., Sayfa Sayısı: 852, ISBN: 978-975-8628-72-8, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4621113)
3.İktisadi Krizler ve Türkiye Ekonomisi (2015)., BARIŞIK SALİH, Oriod, Editör: Nadir Eroğlu, İlhan Eroğlu, Halil İbrahim Aydın, Sayfa Sayısı: 661, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2535718)
4.Ekonomik Entegrasyon Küresel ve Bölgesel Yaklaşım (2014)., BARIŞIK SALİH, Ekin Kitapevi, Editör: Osman Küçükahmetoğlu, Hamza Çeştepe, Şevket Tüylüoğlu, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 460358)
5.Frederic Mishkin Monetary Policy Strategy (2014)., BARIŞIK SALİH, Eflatun Yayınları, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 460482)
6.Makroekonomi (2009)., BARIŞIK SALİH, Eflatun Yayınevi, Editör: Ömer Faruk Çolak, Sayfa Sayısı: 645, ISBN: 978-605-4160-38-9, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 35686)
7.İktisada Giriş (2005)., BARIŞIK SALİH, Gazi Kitabevi, Editör: Ömer Faruk Çolak, Sayfa Sayısı: 840, ISBN: 978-9944-165-40-2, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 35685)
8.Özelleştirme Teori Dünya ve Türkiye Deneyimi (2004)., BARIŞIK SALİH, Liberte Yayınları, Editör: Yusuf Bayraktutan, Sayfa Sayısı: 135, ISBN: 975-6877-84-7, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 35658)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Tokat İlinde İç Göç Gerçeği İç Göç Nedenlerinin Analizi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Proje Koordinatörü, 08.05.2013-24.10.2014 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikası Özelleştirme Etüdü, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 11.01.2016-12.02.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri İçin Bilgisayar Laboratuvarı Oluşturma Projesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 11.01.2016 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
4.Aranan Emek Talebinin Niteliği Tokat Örneği, BAP, Proje Koordinatörü (Tamamlandı) (ULUSAL)
5.Para Kurulu Teorisi ve Uygulamaları, BAP, Proje Koordinatörü (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2008- Doç.Dr-Prof.DrGaziosmanpaşa Üniversitesi , , (Diğer)
2002-2008Yrd.Doç.Dr-Doç.DrZonguldak Karaelmas Üniversitesi , , (Diğer)
1997-2002Araştırma GörevlisiCumhuriyet Üniversitesi , , (Diğer)