GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ATAÇ ÇELİKž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Ataç ÇELİK

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Tıp Fakültesi 

Bölüm

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Kardiyoloji Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

TIPTA UZMANLIK, Afyon Kocatepe Üniversitesi (2001- 2006)

Tıp Fakültesi - Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

LİSANS, Karadeniz Teknik Üniversitesi (1999- 2000)

Tıp Fakültesi - Tıp Pr.

LİSANS, Gülhane Askeri Tıp Akademisi (1994- 1999)

Askeri Tıp Fakültesi -

TEZLER

TIPTA UZMANLIK, "", Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Kardiyoloji

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Kardiyoloji Anabilim Dalı/ (2017- Devam Ediyor)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Kardiyoloji Anabilim Dalı/ (2012- 2017)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Kardiyoloji Anabilim Dalı/ (2009- 2012)


İdari Görevler

Fakülte Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Dekan, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Başhekim Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Ekg Çekilmesi Ve Değerlendirme, Lisans, (2021-2022)

Dislipidemi, Lisans, (2021-2022)

Enfektif Endokardit, Lisans, (2021-2022)

Kalp Kapak Hastalıkları, Lisans, (2021-2022)

Miyokardit/Kardiyomiyopatiler-Perikardiyal Efüzyon/Tamponad, Lisans, (2021-2022)

Kardiyak Anatomi Ve Fizik Muayene, Lisans, (2020-2021)

Miyokardit/Kardiyomiyopatiler-Perikardiyal Efüzyon/Tamponad, Lisans, (2020-2021)

Kalp Kapak Hastalıkları, Lisans, (2020-2021)

Enfektif Endokardit, Lisans, (2020-2021)

Ekg Çekilmesi Ve Değerlendirme, Lisans, (2020-2021)

Dislipidemi, Lisans, (2020-2021)

Miyokardit/Kardiyomiyopatiler-Perikardiyal Efüzyon/Tamponad, Lisans, (2019-2020)

Ekg Çekilmesi Ve Değerlendirme, Lisans, (2019-2020)

Dislipidemiler, Lisans, (2019-2020)

Endokardit, Lisans, (2019-2020)

Kalp Kapak Hastalıkları, Lisans, (2019-2020)

yönetilen tezler

Tıpta Uzmanlık, Turgay BURUCU, "Sıçanlarda Doksorubisinin Tetiklediği Kardiyotoksisitenin Önlenmesinde Nebivolol Ve Atorvastatinin Kardiyoprotektif Etkisinin Araştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, 2013

Tıpta Uzmanlık, Ahmet ÖZTÜRK, "Sol Ana Koroner Arter Hastalığı Risk Faktörlerinin Akut Koroner Sendrom Ve Stabil Koroner Arter Hastalığı Üzerine Etkisi.", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, 2012

Editörlük

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Endekste taranmıyor), Dergi, Yrd. Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Dergipark), Dergi, Yrd. Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 20.06.2019 - 20.01.2020

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Endekste taranmıyor), Dergi, Yrd. Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Endekste taranmıyor), Dergi, Yrd. Editör, GOÜ Basımevi

Obezite İle İlişkili Hastalıklar Ve Tedavileri, Kitap, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   AKSOY DÜRDANE, ÇELİK ATAÇ, SOLMAZ VOLKAN, ÇEVİK BETÜL, SÜMBÜL ORHAN, KURT SEMİHA GÜLSÜM, (2021). "The Prevalence Of Restless Legs Syndrome İn Patients Undergoing Coronary Angiography And İts Relationship With The Severity Of Coronary Artery Stenosis", Sleep And Breathing, 25(1), 257-262., Doi: 10.1007/s11325-020-02085-2 (Yayın No: 7505109) [SCI-Expanded]

2   EYÜBOĞLU MEHMET, ÇELİK ATAÇ, (2021). "Frontal Plane Qrs\T Angle Predicts Early Recurrence Of Acute Atrial Fibrillation After Successful Pharmacological Cardioversion With İntravenous Amiodarone", Journal Of Clinical Pharmacy And Therapeutics, 46(6), 1750-1756., Doi: 10.1111/jcpt.13529 (Yayın No: 7505345) [SCI-Expanded]

3   EYÜBOĞLU MEHMET, ÇELİK ATAÇ, (2021). "Impact Of Blood Pressure Lowering On Ventricular Repolarization Heterogeneity İn Patients With Newly Diagnosed Hypertension", Blood Pressure Monitoring, 26(6), 407-412., Doi: 10.1097/MBP.0000000000000551 (Yayın No: 7505327) [SCI-Expanded]

4   EYÜBOĞLU MEHMET, Bice Fuat, BEKTAŞ ABDULLAH EMRE, CABRİ GÖKHAN, AÇIKEL BARIŞ, Yılmaz Mustafa, KARAYAKALI METİN, KARAMAN KAYIHAN, ZORLU ÇAĞRI, ÇELİK ATAÇ, (2021). "Association Between Coronary Dominance Pattern And Left Ventricular Mass İndex: Is There A Gender Disparity?", International Journal Of Clinical Practice, 75(11), , Doi: 10.1111/ijcp.14835 (Yayın No: 7505307) [SCI-Expanded]

5   EYÜBOĞLU MEHMET, KARAYAKALI METİN, KARAMAN KAYIHAN, ARISOY ARİF, ÇELİK ATAÇ, (2020). "Utility Of Systematic Coronary Risk Evaluation (Score) System To Predict Coronary Artery Disease Severity İn Low To Moderate Risk Hypertensive Patients Undergoing Elective Coronary Angiography", Arterial Hypertension, 24(3), 128-134. (Yayın No: 6900218)

6   KARAMAN KAYIHAN,KARAYAKALI METİN,ARISOY ARİF,AKAR İLKER,Öztürk Mustafa,yanık Ahmet,YILMAZ SAMET,ÇELİK ATAÇ, (2018). "Is There Any Relationship Between Myocardial Repolarization Parameters And The Frequency Of Ventricular Premature Contractions?", Arquivos Brasileiros De Cardiologia, 110(6), 534-541., Doi: 10.5935/abc.20180079 (Yayın No: 4667718) [SCI-Expanded]

7   ARISOY ARİF,ALTUNKAŞ FATİH,KARAMAN KAYIHAN,KARAYAKALI METİN,ÇELİK ATAÇ,CEYHAN KÖKSAL,ZORLU ÇAĞRI, (2017). "Association Of The Monocyte To Hdl Cholesterol Ratio With Thrombus Burden İn Patients With St-Segment Elevation Myocardial Infarction", Clinical And Applied Thrombosis/Hemostasis, 23(8), 992-997., Doi: 10.1177/1076029616663850 (Yayın No: 3813288) [SCI-Expanded]

8   ARISOY ARİF,KARAMAN KAYIHAN,KARAYAKALI METİN,DEMİRELLİ SELAMİ,YILDIZ SEÇKİN HAVVA,ÇELİK ATAÇ,CEYHAN KÖKSAL, (2017). "Evaluation Of Ventricular Repolarization Features With Novel Electrocardiographic Parameters (Tp-E, Tp-E/Qt) İn Patients With Psoriasis", The Anatolian Journal Of Cardiology, 18(6), 397-401., Doi: 10.14744/AnatolJCardiol.2017.7901 (Yayın No: 3783770) [SCI-Expanded]

9   KARAMAN KAYIHAN,KARAYAKALI METİN,ERKEN ERTUĞRUL,DEMİRTAŞ AHMET,ÖZTÜRK MUSTAFA,ALTUNKAŞ FATİH,ARISOY ARİF,TURAN OĞUZHAN EKREM,CEYHAN KÖKSAL,ÇELİK ATAÇ, (2017). "Assessment Of Myocardial Repolarisation Parameters İn Patients With Familial Mediterranean Fever", Cardiovascular Journal Of Africa, 28(3), 154-158., Doi: 10.5830/CVJA-2016-074 (Yayın No: 3576276) [SCI-Expanded]

10   ÇELİK ATAÇ,KARAYAKALI METİN,ALTUNKAŞ FATİH,KARAMAN KAYIHAN,ARISOY ARİF,CEYHAN KÖKSAL,KADI HASAN,KOÇ FATİH, (2017). "Red Cell Distribution Width İs Correlated With Extensive Coronary Artery Disease İn Patients With Diabetes Mellitus", Cardiovascular Journal Of Africa, 28(5), 319-323., Doi: 10.5830/CVJA-2017-015 (Yayın No: 3805359) [SCI-Expanded]

11   demir öztürk sibel,ÇELİK ATAÇ,NURSAL AYŞE FEYDA,TEKCAN AKIN,RÜSTEMOĞLU AYDIN,KARAKUŞ NEVİN,YİĞİT SERBÜLENT, (2017). "Importance Of İnpc1/İ Gene 644 A → G Mutation İn Coronary Artery Disease/Title", International Journal Of Human Genetics, 17(2), 51-55., Doi: 10.1080/09723757.2017.1335486 (Yayın No: 3755088) [SCI-Expanded]

12   KARAMAN KAYIHAN,ARISOY ARİF,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,ERKEN ERTUĞRUL,demirtaş ahmet,öztürk mustafa,KARAYAKALI METİN,ŞAHİN ŞAFAK,ÇELİK ATAÇ, (2017). "Aortic Flow Propagation Velocity İn Patients With Familial Mediterranean Fever: An Observational Study", Korean Circulation Journal, 47(4), 483-489., Doi: 10.4070/kcj.2016.0400 (Yayın No: 3562859) [SCI-Expanded]

13   KARAMAN KAYIHAN,KARAYAKALI METİN,ARISOY ARİF,AKAR İLKER,ÇELİK ATAÇ, (2017). "A Late Complication Of Coronary Artery Perforation During Primary Percutaneous Coronary İntervention: Coronary Arteriovenous Fistula", Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 45(8), 739-743. (Yayın No: 3852082)

14   ARISOY ARİF,memiç kadriye,DEMİRELLİ SELAMİ,KARAMAN KAYIHAN,ALTUNKAŞ FATİH,KARAYAKALI METİN,KARAVELİOĞLU YUSUF,ÇELİK ATAÇ, (2016). "Evaluation Of Left Atrial Mechanical Function And Atrial Conduction Abnormalities İn Patients With Isolated Bicuspid Aortic Valve", Turk Kardiyoloji Dernegi Arsivi-Archives Of The Turkish Society Of Cardiology, 44(8), 677-683., Doi: 10.5543/tkda.2016.13704 (Yayın No: 3150243)

15   ARISOY ARİF,topçu Selim,DEMİRELLİ SELAMİ,ALTUNKAŞ FATİH,KARAYAKALI METİN,ÇELİK ATAÇ,TANBOĞA İBRAHİM HALİL,AKSAKAL ENBİYA,SEVİMLİ SERDAR,GÜRLERTOP HANEFİ YEKTA, (2016). "Echocardiographic Assessment Of Right Ventricular Functions İn Healthy Subjects Who Migrated From The Sea Level To A Moderate Altitude", Anadolu Kardiyoloji Dergisi-The Anatolian Journal Of Cardiology, 16(10), 779-783., Doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.6622 (Yayın No: 3149508) [SCI-Expanded]

16   damar ibrahim halil,ALTUNKAŞ FATİH,ÇELİK ATAÇ,KOÇ FATİH,KARAYAKALI METİN,KARAMAN KAYIHAN,ARISOY ARİF,CEYHAN KÖKSAL, (2016). "Fragmented Qrs Frequency İn Patients With Cardiac Syndrome X", Anadolu Kardiyoloji Dergisi-The Anatolian Journal Of Cardiology, 16(8), 616-620., Doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.6454 (Yayın No: 3149814) [SCI-Expanded]

17   Kerem Özbek,CEYHAN KÖKSAL,KOÇ FATİH,SÖĞÜT ERKAN,ALTUNKAŞ FATİH,KARAYAKALI METİN,ÇELİK ATAÇ,KADI HASAN,KÖSEOĞLU REŞİT DOĞAN,ÖNALAN ORHAN, (2015). "The Protective Effect Of Single Dose Tadalafil İn Contrast İnduced Nephropathy An Experimental Study", Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 15(4), 306-310. (Yayın No: 1538103) [SCI-Expanded]

18   KARAMAN KAYIHAN,ALTUNKAŞ FATİH,ÇETİN MUSTAFA,KARAYAKALI METİN,ARISOY ARİF,AKAR İLKER,ZENCİR CEMİL,AYGÜÇ BARIŞ,ÇELİK ATAÇ, (2015). "New Markers For Ventricular Repolarization İn Coronary Slow Flow Tp E Interval Tp E Qt Ratio And Tp E Qtc Ratio", Annals Of Nonınvasıve Electrocardıology, 20(4), 338-344. (Yayın No: 1538119) [SCI-Expanded]

19   KOÇ FATİH,KAYAOĞLU HÜSEYİN AYHAN,ÇELİK ATAÇ,ALTUNKAŞ FATİH,KARAYAKALI METİN,kerem özbek,KARAMAN KAYIHAN,KADI HASAN,Yenidoğan Erdinç, (2015). "Effect Of Weight Loss Induced By Intragastric Balloon Therapy On Cardiac Function İn Morbidly Obese Individuals A Pilot Study", Medical Principles And Practice, 24(5), 432-435., Doi: 10.1159/000431177 (Yayın No: 1538125) [SCI-Expanded]

20   ALTUNKAŞ FATİH,KOÇ FATİH,CEYHAN KÖKSAL,ÇELİK ATAÇ,KADI HASAN,KARAYAKALI METİN,Özbek Kerem,Öztürk Ahmet,ÖNALAN ORHAN, (2015). "Reply To The Letter By Ertem Et Al Entitled İs Coronary Circulation The Most İmportant Parameter For Right Ventricular Functions", Medical Principles And Practise, 24(3), 295-295., Doi: 10.1159/000375147 (Yayın No: 1538130) [SCI-Expanded]

21   ÇELİK ATAÇ,ÖZÇETİN MUSTAFA,ATEŞ HACI ÖMER,ALTUNKAŞ FATİH,KARAMAN KAYIHAN,AKAR İLKER,İNCE İLKER,yalçın Murat,CEYHAN KÖKSAL,KOÇ FATİH, (2015). "Analyses Of C Reactive Protein Endothelial Nitric Oxide Synthase And Interleukin 6 Gene Polymorphisms İn Adolescents With A Family History Of Premature Coronary Artery Disease A Pilot Study", Balkan Medical Journal, 32(4), 397-402. (Yayın No: 2191700) [SCI-Expanded]

22   ALTUNKAŞ FATİH,KOÇ FATİH,CEYHAN KÖKSAL,ÇELİK ATAÇ,KADI HASAN,KARAYAKALI METİN,özbek kerem,BURUCU TURGAY,öztürk ahmet,ÖNALAN ORHAN, (2014). "The Effect Of Slow Coronary Flow On Right And Left Ventricular Performance", Medical Principles And Practise, 23(1), 34-39. (Yayın No: 86630) [SCI-Expanded]

23   Basol Nursah, Celik Atac, Karasu N, Ozsoy SD, Yigit S, (2014). "The Evaluation Of Angiotensin Converting Enzyme Ace Gene I D And Il 4 Gene Intron 3 Vntr Polymorphisms İn Coronary Artery Diseas", In Vıvo, (12), 5-9. (Yayın No: 1335277) [SCI-Expanded]

24   KOÇ FATİH,ÖZDEMİR KURTULUŞ,ALTUNKAŞ FATİH,ÇELİK ATAÇ,DOĞDU ORHAN,KARAYAKALI METİN,gül enes elvin,ERKORKMAZ ÜNAL,KADI HASAN,AKPEK MAHMUT,KAYA MEHMET GÜNGÖR, (2013). "Sodium Bicarbonate Versus İsotonic Saline For The Prevention Of Contrast İnduced Nephropathy İn Patients With Diabetes Mellitus Undergoing Coronary Angiography And Or İntervention A Multicenter Prospective Randomized Study", Journal Of Investıgatıve Medıcıne, 61(5), 872-877. (Yayın No: 1335293) [SSCI]

25   Ataç Çelik, Metin Karayakalı, Fatih Koç, Köksal Ceyhan, Hasan Kadı, (2013). "Bilateral Coronary Artery Pulmonary Artery Fistulas Presenting With Acute Coronary Syndrome", European Journal Of General Medicine, 10(1), 42-43. (Yayın No: 86609)

26   Ataç Çelik, Metin Karayakalı, Ünal Erkorkmaz, Fatih Altunkaş, Kayıhan Karaman, Fatih Koç, Köksal Ceyhan, Hasan Kadı, Alaettin Avşar, (2013). "Presence Of Angina Pectoris İs Related To Extensive Coronary Artery Disease İn Diabetic Patients", Clinical Cardiology, 36(8), 475-479. (Yayın No: 86586)

27   KADI HASAN,ÖZYURT HÜSEYİN,CEYHAN KÖKSAL,KOÇ FATİH,ÇELİK ATAÇ,BURUCU TURGAY, (2012). "The Relationship Between High Density Lipoprotein Cholesterol And Coronary Collateral Circulation İn Patients With Coronary Artery Disease", Journal Of Investıgatıve Medıcıne, 60(5), 808-812. (Yayın No: 1335899) [SSCI]

28   Ozeke ozcan, Gungor M, Ertan C, Celik Atac, Aydin D, Erturk O, Hizel SB, Ozgen F, Demir AD, Ozer C, (2012). "Association Of Sleep Apnea With Coronary Slow Flow Phenomenon", Journal Of Cardıovascular Medıcıne, 13(6), 376-380. (Yayın No: 1335382) [SCI-Expanded]

29   CEYHAN KÖKSAL,KOÇ FATİH,ÖZDEMİR KURTULUŞ,ÇELİK ATAÇ,ALTUNKAŞ FATİH,KARAYAKALI METİN,KADI HASAN,öztürk ahmet,KAYA MEHMET GÜNGÖR, (2012). "Coronary Ectasia Is Associated With Impaired Left Ventricular Myocardial Performance İn Patients Without Significant Coronary Artery Stenosis", Medıcal Prıncıples And Practıce, 21(2), 139-144. (Yayın No: 1335941) [SCI-Expanded]

30   ÇELİK ATAÇ,KOÇ FATİH,KADI HASAN,CEYHAN KÖKSAL,ERKORKMAZ ÜNAL, (2012). "Inflammation İs Related To Unbalanced Cardiac Autonomic Functions İn Hypertension An Observational Study", Anadolu Kardiyoloji Dergisi-The Anatolian Journal Of Cardiology, 12(3), 233-240. (Yayın No: 1335901) [SCI-Expanded]

31   KOÇ SEMA,AYTEKİN METİN,KALAY NİHAT,ÖZÇETİN MUSTAFA,BURUCU TURGAY,kerem özbek,ÇELİK ATAÇ,KADI HASAN,GÜLTÜRK SEFA,KOÇ FATİH, (2012). "The Effect Of Adenotonsillectomy On Right Ventricle Function And Pulmonary Artery Pressure İn Children With Adenotonsillar Hypertrophy", International Journal Of Pediatric Otorhinolaryngology, 76(1), 45-48. (Yayın No: 1335962) [SSCI]

32   ÇELİK ATAÇ,ŞAHİN ŞEMSETTİN,KOÇ FATİH,KARAYAKALI METİN,şahin mehmet,BENLİ İSMAİL,KADI HASAN,BURUCU TURGAY,CEYHAN KÖKSAL,ERKORKMAZ ÜNAL, (2012). "Cardiotrophin 1 Plasma Levels Are Increased İn Patients With Diastolic Heart Failure", Medıcal Scıence Monıtor, 18(1), 25-31. (Yayın No: 1335909) [SCI-Expanded]

33   KADI HASAN,İNANIR AHMET,abdülkadir habiboğlu,CEYHAN KÖKSAL,KOÇ FATİH,ÇELİK ATAÇ,ÖNALAN ORHAN,ARSLAN ŞULE, (2012). "Frequency Of Fragmented Qrs On Ecg İs İncreased İn Patients With Rheumatoid Arthritis Without Cardiovascular Disease A Pilot Study", Modern Rheumatology, 22(2), 238-242. (Yayın No: 1335973) [SCI-Expanded]

34   CEYHAN KÖKSAL,KADI HASAN,KOÇ FATİH,ÇELİK ATAÇ,öztürk ahmet,ÖNALAN ORHAN, (2012). "Longitudinal Left Ventricular Function İn Normotensive Prediabetics A Tissue Doppler And Strain Strain Rate Echocardiography Study", Journal Of American Society Of Echocardiography, 25(3), 349-356. (Yayın No: 1335915) [SSCI]

35   ÇELİK ATAÇ,KOÇ FATİH,KADI HASAN,CEYHAN KÖKSAL,ERKORKMAZ ÜNAL,BURUCU TURGAY,KARAYAKALI METİN,ÖNALAN ORHAN, (2012). "Relation Between Red Cell Distribution Width And Echocardiographic Parameters İn Patients With Diastolic Heart Failure", Kaohsıung Journal Of Medıcal Scıences, 28(3), 165-172. (Yayın No: 1335904) [SCI-Expanded]

36   ÖZÇETİN MUSTAFA,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,ÇELİK ATAÇ,YILMAZ RESUL,yerli yasemin,ERKORKMAZ ÜNAL, (2012). "The Importance Of Carotid Artery Stiffness And Increased Intima Media Thickness İn Obese Children", South African Medical Journal, 102(5), 295-299. (Yayın No: 86550) [SCI-Expanded]

37   Çelik Ataç, Ozcetin M, Celikyay ZRY, Sogut E, Yerli Y, Kadi H, Koc F, Damar IH, Ceyhan K, Erkorkmaz U, (2012). "Evaluation Of Possible Subclinical Atherosclerosis İn Adolescents With A Family History Of Premature Atherosclerosis", Atherosclerosıs, 222(2), 537-540. (Yayın No: 305532)

38   Ceyhan Koksal, Kadi Hasan, Celik Atac, Burucu T, Koc F, Sogut E, Sahin S, Onalan O, (2012). "Angiotensin Converting Enzyme Dd Polymorphism Is Associated With Poor Coronary Collateral Circulation İn Patients With Coronary Artery Disease", Journal Of Investıgatıve Medıcıne, 60(1), 49-55. (Yayın No: 1335943) [SCI-Expanded]

39   AVŞAR ALAETTİN,ONRAT ERSEL,EVCİK FATMA DENİZ,ÇELİK ATAÇ,KİLİT CELAL,kara günay nuran,çakır tuncay,kavuncu vural, (2011). "Cardiac Autonomic Function İn Patients With Rheumatoid Arthritis Heart Rate Turbulence Analysis", Anadolu Kardiyoloji Dergisi-The Anatolian Journal Of Cardiology, 11(1), 11-15. (Yayın No: 1336135) [SCI-Expanded]

40   KADI HASAN,CEYHAN KÖKSAL,SÖĞÜT ERKAN,KOÇ FATİH,ÇELİK ATAÇ,ÖNALAN ORHAN,ŞAHİN ŞEMSETTİN, (2011). "Mildly Decreased Glomerular Filtration Rate İs Associated With Poor Coronary Collateral Circulation İn Patients With Coronary Artery Disease", Clınıcal Cardıology, 34(10), 617-621. (Yayın No: 1336028) [SSCI]

41   KADI HASAN,CEYHAN KÖKSAL,KARAYAKALI METİN,ÇELİK ATAÇ,öztürk ahmet,KOÇ FATİH,ÖNALAN ORHAN, (2011). "Effects Of Prediabetes On Coronary Collateral Circulation İn Patients With Coronary Artery Disease", Coronary Artery Dısease, 22(4), 233-237. (Yayın No: 1336079) [SSCI]

42   ÇELİK ATAÇ,AYTAN PELİN,DURSUN HÜSEYİN,KOÇ FATİH,özbek kerem,sağcan mustafa,KADI HASAN,CEYHAN KÖKSAL,ÖNALAN ORHAN,ONRAT ERSEL, (2011). "Heart Rate Variability And Heart Rate Turbulence İn Hypothyroidism Before And After Treatment", Annals Of Nonınvasıve Electrocardıology, 16(4), 344-350. (Yayın No: 1336000) [SCI-Expanded]

43   ÇELİK ATAÇ,melek mehmet,YÜKSEL ŞEREF,ONRAT ERSEL,AVŞAR ALAETTİN, (2011). "Cardiac Autonomic Dysfunction İn Hemodialysis Patients The Value Of Heart Rate Turbulence", Hemodialysis International, 15(2), 193-199. (Yayın No: 1336073) [SCI-Expanded]

44   KADI HASAN,CEYHAN KÖKSAL,KOÇ FATİH,ÇELİK ATAÇ,ÖNALAN ORHAN, (2011). "Relation Between Fragmented Qrs And Collateral Circulation İn Patients With Chronic Total Occlusion Without Prior Myocardial İnfarction", Anadolu Kardiyoloji Dergisi-The Anatolian Journal Of Cardiology, 11(4), 300-304. (Yayın No: 1336052) [SCI-Expanded]

45   Kadı H, Ceyhan K, Celik Atac, Koç F, (2011). "Relationship Between Coronary Collateral Circulation And Plasma Levels Of N Terminal Pro B Type Natriuretic Peptide", Anadolu Kardiyoloji Dergisi-The Anatolian Journal Of Cardiology, 11(1), 29-33. (Yayın No: 1336131) [SCI-Expanded]

46   Koc F, Kalay N, Kilci H, Ceyhan K, Celik Atac, Kadi H, Calapkorur B, Celik A,Onalan O, (2011). "The Relationship Between Renal Functions And Thrombolysis İn Myocardialinfarction Frame Count İn Patients With Slow Coronary Flow", Kaohsıung Journal Of Medıcal Scıences, 27(2), 55-58. (Yayın No: 1336121) [SCI-Expanded]

47   Koc F, Kalay N, Ardic I, Ozbek K, Celik Atac, Ceyhan K, Kadi H, Karayakali M, Sahin S, Altunkas F, Onalan O, Kaya M, (2011). "Antioxidant Status And Levels Of Antioxidant Vitamins İn Coronary Artery Ectasia", Coronary Artery Dısease, 22(5), 306-310. (Yayın No: 1336062)

48   Barutcu I, Esen AM, Kaya D, Turkmen M, Karakaya O, Saglam M, Melek M, Celik Atac, Kilit C, Onrat E, Kirma C, (2011). "Do Mobile Phones Pose A Potential Risk To Autonomic Modulation Of The Heart", Pace-Pacıng And Clınıcal Electrophysıology, 34(11), 1511-1514. (Yayın No: 1336041)

49   Ceberut Kadri, Naseri Erdesir, Celik Atac, Muslehiddinoglu A, Ergin I, (2011). "One Stage Combined Thoracic Ancient Schwannomas Total Removal And Coronary Artery Bypass", Case Reports İn Medicine, (497960), (Yayın No: 1336016)

50   Koc Fatih, Koc Sema, Yuksek J, Vatankulu MA, Ozbek K, Gul EE, Celik Atac, Inanir A, Kadi H, Koksal C, Karayakali M, Ozturk A, (2011). "Is Diastolic Dysfunction Associated With Atrial Electrocardiographic Parameters İn Behcet S Disease", Acta Cardıologıca, 66(5), 607-612. (Yayın No: 1335991) [SCI-Expanded]

51   Celik Atac, Ozturk Ahmet, Ozbek Kerem, Kadı H, Koc F, Ceyhan K, Erkorkmaz U, (2011). "Heart Rate Variability And Turbulence To Determine True Coronary Artery Disease İn Patients With St Segment Depression Without Angina During Exercise Stress Testing", Clinical And Investigative Medicine, 34(6), 349-357. (Yayın No: 1335986)

52   Kaya D, Barutcu I, Esen AM, Celik Atac, Onrat E, (2010). "Acute Effects Of Moxonidine On Cardiac Autonomic Modulation", Pace-Pacıng And Clınıcal Electrophysıology, 33(8), 929-933. (Yayın No: 1336160)

53   Celik Atac, Ozeke Ozcan, (2010). "Management Of Coronary Air Embolism During Coronary Stenting", Kardiologia Polska, 68(6), 716-718. (Yayın No: 1336156) [SCI-Expanded]

54   Koc F, Ardic I, Erdem S, Kalay N, Ozbek K, Yarlioglues M, Ceyhan K, Celik Atac, Kadi H, Taner A, Sahin S, Onalan O, Kaya MG, (2010). "Relationship Between L Arginine Asymmetric Dimethylarginine Homocysteine Folic Acid Vitamin B Levels And Coronary Artery Ectasia", Coronary Artery Dısease, 21(8), 445-449. (Yayın No: 1336139)

55   ÇELİK ATAÇ, (2009). "St Elevation Myocardial Infarction Presenting After Use Of Pseudoephedrine", Cardiovascular Toxicology, 9(2), 103-104. (Yayın No: 1335231) [SCI-Expanded]

56   Ozeke O, Celik Atac, Cem Basel M, (2008). "Cor Triatriatum Dexter And Sinister Appearance Caused By Giant Eustachian Valve And Prominent Interatrial Septal Aneurysm", Journal Of American Society Of Echocardiography, 21(1), 91-91. (Yayın No: 1336319)

57   Barutcu I, Esen AM, Kaya D, Onrat E, Melek M, Celik Atac, Kilit C, Turkmen M, Karakaya O, Esen OB, Saglam M, Kirma C, (2008). "Effect Of Acute Cigarette Smoking On Left And Right Ventricle Filling Parameters A Conventional And Tissue Doppler Echocardiographic Study İn Healthy Participants", Angıology, 59(3), 312-316. (Yayın No: 1336306)

58   Ellidokuz E, Kaya D, Uslan I, Celik Atac, Esen AM, Barutça I, (2008). "Activation Of Peripheral Opioid Receptors Has No Effect On Heart Rate Variability", Clinical Autonomic Research, 18(3), 145-149. (Yayın No: 1336173)

59   melek mehmet,BİRDANE ALPARSLAN,GÖKTEKİN ÖMER,ATA NECMİ,ÇELİK ATAÇ,KİLİT CELAL,GÖRENEK BÜLENT,ÇAVUŞOĞLU YÜKSEL,timuralp bilgin, (2007). "The Effect Of Successful Electrical Cardioversion On Left Ventricular Diastolic Function İn Patients With Persistent Atrial Fibrillation A Tissue Doppler Study", Echocardıography-A Journal Of Cardıovascular Ultrasound And Allıed Technıques, 24(1), 34-39. (Yayın No: 1336330) [SCI-Expanded]

60   Avsar A, Acarturk G, Melek M, Kilit C, Celik Atac, Onrat E, (2007). "Cardiac Autonomic Function Evaluated By The Heart Rate Turbulence Method Was Not Changed İn Obese Patients Without Co Morbidities", Journal Of Korean Medıcal Scıence, 22(4), 629-632. (Yayın No: 1336314)

61   Celik Atac, Melek M, Avsar A, (2007). "Giant Left Atrium", Anadolu Kardiyoloji Dergisi-The Anatolian Journal Of Cardiology, 7(3), 356-356. (Yayın No: 1336309) [SCI-Expanded]

62   karakaya osman,BARUTÇU İRFAN,esen ali metin,KAYA DAYİMİ,türkmen muhsin,ONRAT ERSEL,esen özlem batukan,ÇELİK ATAÇ,KİLİT CELAL,sağlam mustafa,kırma cevat, (2006). "Acute Smoking İnduced Alterations İn Doppler Echocardiographic Measurements İn Chronic Smokers", Texas Heart Instıtute Journal, 33(2), 134-138. (Yayın No: 1336351) [SSCI]

63   Sağlam M, Esen AM, Barutcu I, Karaca S, Kaya D, Karakaya O, Kulac M, Esen O, Melek M, Onrat E, Celik Atac, Kilit C, (2006). "Impaired Left Ventricular Filling İn Patiens With Essential Hyperhidrosis", Tohoku Journal Of Experımental Medıcıne, 208(4), 283-290. (Yayın No: 1336356)

64   Kaya D, Celik Atac, Avsar A, (2006). "Spontaneous Or Clopidogrel Related Recanalisation Of A Coronary Artery", Heart, 92(7), 915-915. (Yayın No: 1336331)

65   yılmaz mustafa deniz,ONRAT ERSEL,altuntaş ali,KAYA DAYİMİ,KAHVECİ ORHAN KEMAL,özel oktay,DEREKÖY FEVZİ SEFA,ÇELİK ATAÇ, (2005). "The Effects Of Tonsillectomy And Adenoidectomy On Pulmonary Arterial Pressure İn Children", American Journal Of Otolaryngology, 26(1), 18-21. (Yayın No: 1336365) [SSCI]

66   Esen AM, Barutcu I, Karaca S, Kaya D, Kulac M, Esen O, Karakaya O, Melek M, Onrat E, Celik Atac, Kilit C, (2005). "Peripheral Vascular Endothelial Function İn Essential Hyperhidrosis", Circulation Journal, 69(6), 707-710. (Yayın No: 1336361)

67   ONRAT ERSEL,KAYA DAYİMİ,demirkırkan kemal,ELLİDOKUZ ENDER BERAT,ÇELİK ATAÇ,melek mehmet, (2004). "The Effect Of Naratriptan On Cardiac Autonomic Function İn Patients With Migraine A Placebo Controlled Pilot Study", Ceska A Slovenska Neurologie A Neurochirurgie, (4), 246-250. (Yayın No: 1336368) [SCI-Expanded]

68   Onrat E, Kaya D, Kerpeten K, Kilit C, Celik Atac, (2004). "The Effects Of Rilmenidine On Cardiac Autonomic Function İn Healthy Volunteers", Revista Espanola De Cardiologia, 57(8), 745-750. (Yayın No: 1336456) [SCI-Expanded]

69   Inan UU, Ermis SS, Orman A, Onrat E, Yucel A, Ozturk F, Asagidag A, Celik Atac, (2004). "The Comparative Cardiovascular Pulmonary Ocular Blood Flow And Ocular Hypotensive Effects Of Topical Travoprost Bimatoprost Brimonidine And Betaxolol", Journal Of Ocular Pharmacology And Therapeutıcs, 20(4), 293-310. (Yayın No: 1336447) [SCI-Expanded]

70   Kaya D, Ellidokuz E, Onrat E, Ellidokuz H, Celik Atac, Kilit C, (2003). "The Effect Of Dopamine Type 2 Receptor Blockade On Autonomic Modulation", Clınıcal Autonomıc Research, 13(4), 275-280. (Yayın No: 1336461)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   ZORLU ÇAĞRI, KARAYAKALI METİN, KARAMAN KAYIHAN, ARISOY ARİF, ÇELİK ATAÇ, (2020). "The Evaluation Of Ventricular Arrhythmia Risk By Using Electrocardiographic Parameters İn Patients With Dipper And Non-Dipper Hypertension", Turkish Journal Of Clinics And Laboratory, 11(5), 400-407., Doi: 10.18663/tjcl.672427 (Yayın No: 6881991)

2   KARAMAN KAYIHAN,AYGÜÇ BARIŞ,ARISOY ARİF,KARAYAKALI METİN,YILMAZ SAMET,KARAMAN SERHAT,ASLAN CEMAL,ÇELİK ATAÇ, (2018). "Kararlı Anjina Pektorisli Hastalarda Koroner Arter Lezyon Şiddetinin Eritrosit Dağılım Genişliği Ve Ayak Bileği-Kol Basınç İndeksi İle İlişkisi", Sakarya Tıp Dergisi, 8(2), 311-319., Doi: 10.31832/smj.415819 (Yayın No: 4327870)

3   Altunkaş F, Karaman K, Şahin Ş, Çelik Atac, Koç F, (2014). "Gamma Glutamyl Transferaz Aktivitesi Ve Kardiyovasküler Hastalıklar", Mn Kardiyoloji, 21(1), 56-60. (Yayın No: 1336484)

4   Karayakali M, Ozbek K, Altunkas A, Karaman K, Altunkas F, Celik Atac, Koc F, (2014). "Contrast İnduced Nephropathy Focused On Risk Factors", Acta Medica Anatolia, 2(1), 34-36. (Yayın No: 1336477)

5   Altunkaş F, Karayakalı M, Karaman K, İnce İ, Akar İ, Koç F, Çelik Atac, Ceyhan K, Damar İH, (2014). "Mixed Atrial Septal Defect", Abant Medical Journal, 3(3), 313 (Yayın No: 1336469)

6   KADI HASAN,CEYHAN KÖKSAL,KARAYAKALI METİN,KOÇ FATİH,ÇELİK ATAÇ,ÖNALAN ORHAN, (2011). "The Relationship Between Coronary Collateral Circulation And Blood High Sensitivity C Reactive Protein Levels", Turk Kardiyoloji Dernegi Arsivi, 39(1), 23-28. (Yayın No: 1336506)

7   ÇELİK ATAÇ,ÖZÇETİN MUSTAFA,yerli yasemin,damar ibrahim halil,KADI HASAN,KOÇ FATİH,CEYHAN KÖKSAL, (2011). "Increased Aortic Pulse Wave Velocity İn Obese Children", Turk Kardiyoloji Dernegi Arsivi, 39(7), 557-562. (Yayın No: 1336497)

8   Kadı H, Ceyhan K, Koç F, Çelik Atac, Önalan O, (2011). "The Relationship Between Coronary Collateral Circulation And Red Blood Cell Distribution Width", Turkiye Klinikleri Cardiovascular Science, 23(1), 23-28. (Yayın No: 1336503)

9   Kozan O, Ozcan EE, Sancaktar O, Kabakcı G, Sözcüer AH, Kerpeten A, Delice A, Içli A, Sökmen A, Gürlek A, Abacı A, Bayram A, Köşüş A, Camsarı A, Sakallı A, Sert A, Temizhan A, Yılmaz A, Daver A, Aydınlar A, Ergin A, Kılıçoğlu AE, Birdane A, Arıbaş A, Lazoğlu A, Ozdemir A, Fiskeci A, Celik Atac, Bitigen A, Keskin A, Yavuz A, Akyüz A, Karanfil A, Unsal A, Sinci A, Gülmez AU, Irmak A, Vural A, Güven A, Ilerigelen B, Erol B, Polat B, Tosun B, Ağçal C, Genç C, Kırdar C, Rezzagil C, Köz C, Nazlı C, Ceyhan C, Orem C, Uyan C, Türkoğlu C, Gaffari D, Aytekin D, Ural D, Yeşilbursa D, Aras D, Semiz E, Koçak E, Atalar E, Varol E, Onrat E, Sensoy E, Acartürk E, Akarca E, Aygün E, Ertaş FS, Koca F, Ozmen F, Ulusoy FV, Ozerkan F, Inceer FK, Dönmez G, Topkara G, Daş G, Bozkurt H, Kültürsay H, Tıkız H, Akgöz H, Kaymak H, Oney H, Yeğin H, Boğa H, Gök H, Vural H, Atasever H, Arınç H, Bozdemir H, Gündüz H, Tunar H, Atmaca H, Doğru I, Ozdoğru I, Susal I, Kurt IT, Dinçer I, Bıyık I, Tandoğan I, Jordan J, Kulan K, Sahna K, Oztaş K, Dönmez K, Ovünç K, Kaya K, Aytemir K, Ozdemir K, Tigen K, Saraç L, Sirkeci MT, Cakmak M, Sahin M, Kutlu M, Bilge M, Bostan M, Melek M, Sunay MO, Seker M, Güçel MS, Yazıcı M, Kayıkçıoğlu M, Oç M, Gürsürer M, Dağalp M, Bilaloğlu M, Yalçın M, Serifi M, Gökçe M, Kılıçkap M, Polat M, San M, Tahtasız M, Yılmaz M, Etemoğlu M, Coşkun N, Aran NS, Ata N, Sönmez N, Cam N, Koylan N, Ozer N, Keser N, Döven O, Tartanoğlu O, Ergene O, Elönü OH, Onbaşılı OA, Ozbek O, Pınar P, Akdemir R, Kargın R, Topsakal R, Yoldaş R, Uçar R, Ateşal S, Toktaş S, Cinsoy S, Güleç S, Aytekin S, Colak S, Mecit S, Sakallı S, Sevimli S, Topaloğlu S, Aydoğdu S, Turan SC, Kahraman S, Yorgancı S, Coşkun S, Unal S, Durmaz T, Ulusoy T, Keleş T, Kırat T, Gündoğdu TT, Peker T, Sümerkan U, Aytekin V, Koca V, Cam V, Gökçe V, Gürlertop Y, Balbay Y, A A, Cavuşoğlu Y, Erzurum Y, Selçoki Y, Yakar Y, Işılak Z, Tosun Z, Kaplan Z, Tartan Z, (2011). "The Prevalence Of Microalbuminuria And Relevant Cardiovascular Risk Factors İn Turkish Hypertensive Patients", Turk Kardiyoloji Dernegi Arsivi, 39(8), 635-645. (Yayın No: 1336492)

10   Çelik Atac, Önalan O, (2010). "Akut Koroner Sendromlarda Acil Tedavi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2(2), 1-12. (Yayın No: 1336528)

11   Koç A, Özbek K, Karayakalı M, Ardıç İ, Çelik Atac, Altunkaş F, Kadı H, Ceyhan K, Kaya MG, (2010). "İzole Koroner Arter Ektazisi Olan Hastalarda Elektrokaridiyografik Parametreler P Ve Qt Dispersiyonu", Mn Kardiyoloji, 17(4), 248-253. (Yayın No: 1336525)

12   Çelik Atac, Melek M, Yüksel Ş, Onrat E, Avşar A, Koç F, (2010). "Hemodiyalizin Qt Dispersiyonu Üzerine Akut Etkisi", Mn Kardiyoloji, 17(5), 302-306. (Yayın No: 1336510)

13   Barutçu İ, Esen Ö, Kaya D, Onrat E, Melek M, Çelik Atac, Kilit C, Esen AM, (2009). "The Relationship Between Aging And P Wave Dispersion", Kosuyolu Kalp Dergisi, 12(1), 5-9. (Yayın No: 1336532)

14   Celik Atac, Ozeke O, Cağlı KE, (2008). "Thrombosed Aortic Dissection İn An Asymptomtic Elderly Patient", Turk Kardiyoloji Dernegi Arsivi, 36(6), 428-428. (Yayın No: 1336538)

15   Avşar A, Günay NK, Celik Atac, Melek M, (2008). "A Case Of Cardiac Tamponade Caused By Tuberculous Pericarditis", Turk Kardiyoloji Dernegi Arsivi, 36(7), 482-484. (Yayın No: 1336535)

16   Onrat E, Kaya D, Kerpeten K, Çelik Atac, Kilit C, Esen AM, (2004). "Rilmenidinin Kardiyak Otonomik Fonksiyonlar Üzerine Etkileri", Mn Kardiyoloji, 11(1), 29-33. (Yayın No: 1336541)

17   Yılmaz MD, Onrat E, Altuntaş A, Kaya D, Kahveci O, Dereköy S, Çelik Atac, (2004). "Septoplasti Sırasında Kullanılan Nazal Tamponların Kan Basıncı Üzerine Etkileri", Elektronik Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 3(4), 122-125. (Yayın No: 1336540)

18   Onrat E, Kaya D, Demirkırkan K, Ellidokuz H, Çelik Atac, (2003). "The Effect Of Naratriptan On Cardiac Autonomic Function İn Migrauneurs", Türk Aritmi Pacemaker Ve Elektrofizyoloji Dergisi, 1218-224. (Yayın No: 1336562)

19   Kaya D, Celik Atac, (2003). "Renin Anjiyotensin Aldosteron Sistemi Fizyolojisi", Turk Kardiyoloji Seminerleri, 3698-708. (Yayın No: 1336559)

20   Kaya D, Esen AM, Barutçu İ, Çelik Atac, Kilit C, Ornat E, (2003). "The Comparison Of The Effects Of Captopril And Valsartan On Heart Rate Variability İn Healthy Men", Turk Kardiyoloji Dernegi Arsivi, 31(6), 338-346. (Yayın No: 1336556)

21   Onrat E, Kaya D, Kerpeten K, Ornat ST, Çelik Atac, Kilit C, (2003). "Batı Anadolu Bölgesindeki Doğumsal İşitme Engellilerde Uzun Qt Sendromu Sıklığı", Turk Kardiyoloji Dergisi, 698-102. (Yayın No: 1336552)

22   Onrat E, Kaya D, Çelik Atac, Melek M, Kerpeten K, Kilit C, Barutcu İ, Esen AM, (2003). "Heart Rate Turbulence Does Not Seem To Be A Good Predictor İn Long Qt Syndrome", Turk Kardiyoloji Dernegi Arsivi, 31(12), 770-780. (Yayın No: 1336548)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   ARISOY ARİF,topçu selim,KARAYAKALI METİN,ÇELİK ATAÇ,TANBOĞA İBRAHİM HALİL,AKSAKAL ENBİYA,SEVİMLİ SERDAR,GÜRLERTOP HANEFİ YEKTA (2015). Echocardiographic Assessment of Right Ventricular Functions in Healthy Subjects Who Migrated from Sea Level to Moderate Altitude. XXV Nordic-Baltic Congress of Cardiology (Poster) (Yayın No:2201691)

2   AKSOY DÜRDANE,ÇELİK ATAÇ,KARAMAN KAYIHAN,ÇEVİK BETÜL,ALTUNKAŞ FATİH,KARAYAKALI METİN,ARISOY ARİF,AKAR İLKER,İNCE İLKER,CEYHAN KÖKSAL (2015). Heart Rate Variability in Patients with Restless Leg Syndrome. XXV Nordic-Baltic Congress of Cardiology (Poster) (Yayın No:2201089)

3   KARAMAN KAYIHAN,ALTUNKAŞ FATİH,KARAYAKALI METİN,ARISOY ARİF,ÇETİN MUSTAFA,AKAR İLKER,ZENCİR CEMİL,AYGÜÇ BARIŞ,ÇELİK ATAÇ,CEYHAN KÖKSAL (2015). Evaluation of Tp e interval and Tp e QT ratio in patients with coronary slow flow. 2015 ESC Congress (Poster) (Yayın No:2199605)

4   KARAMAN KAYIHAN,ARISOY ARİF,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,ERKEN ERTUĞRUL,DEMİRTAŞ AHMET,öztürk mustafa,ALTUNKAŞ FATİH,KARAYAKALI METİN,ŞAHİN ŞEMSETTİN,ÇELİK ATAÇ,CEYHAN KÖKSAL A novel echocardiographic method for predicting subclinical atherosclerosis in patients with familial mediterranean fever a pilot study. ESC Congress 2016, Rome, Italy. (Poster) (Yayın No:3175091)

5   ÇELİK ATAÇ,AKSOY DÜRDANE,ALTUNKAŞ FATİH,ÇEVİK BETÜL,KARAMAN KAYIHAN,KARAYAKALI METİN,ARISOY ARİF,AKAR İLKER,İNCE İLKER,CEYHAN KÖKSAL Heart Rate Turbulence Decreased in Restless Leg Syndrome. 12th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (Poster) (Yayın No:3152355)

6   KARAMAN KAYIHAN,KARAYAKALI METİN,sağlam ertuğrul,DEMİRTAŞ AHMET,öztürk mustafa,ALTUNKAŞ FATİH,ARISOY ARİF,turan oğuzhan ekrem,CEYHAN KÖKSAL,ÇELİK ATAÇ Evaluation of Tp e Interval and Tp e QT Ratio in Patients with Familial Mediterranean Fever. 12th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (Poster) (Yayın No:3152276)

7   ARISOY ARİF,baş yalçın,KARAMAN KAYIHAN,ALTUNKAŞ FATİH,KARAYAKALI METİN,DEMİRELLİ SELAMİ,YILDIZ SEÇKİN HAVVA,ÇELİK ATAÇ,CEYHAN KÖKSAL Evaluation of Ventricular Repolarization Features with Novel Electrocardiographic Parameters Tp e Tp e QT in Patients with Psoriasis. 12th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (Poster) (Yayın No:3152073)

8   Melek M, Dogan SM, Beyaztas S, Gorenek B, Celik A, Taner A, Timuralp B The Effect of Different Doses of Ramipril to Recurrence After Electrical Cardioversion in Persistent Atrial Fibrillation Secondary to Mitral Valve Disease. 1th Annual Congress of the European Cardiac Arrhythmia Society (Poster) (Yayın No:1338400)

9   Yılmaz MD, Ornat E, Altuntas A, Kaya D, Kahveci OK, Ozel O, Derekoy S, Celik A The Effects Of Nasal Packs On Systemic Blood Pressure After Septoplasty. 10th Congress of IRS 22nd ISIAN 26th Congress of Korean Rhinologic Society (KRS) (Poster) (Yayın No:1338418)

10   Onrat E, Onrat ST, Kaya D, Kerpeten K, Kilit C, Celik A The Long QT Syndrome in Children with Congenital Deafness in Western Anatolia. 19th European Congress of the International Society of Non-Invasive Cardiology (Poster) (Yayın No:1338415)

11   Melek M, Celik A, Karakas A, Taner A, Onrat E, Kaya D The Eveluation of Right Ventricular Systolic and Diastolic Functions by Tissue Doppler Imaging in Patients with Grade I Diastolic Dysfunction. 16th Annual Meeting of the Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery (Poster) (Yayın No:1338412)

12   Kaya D, Kilit C, Celik A, Taner A, Melek M, Onrat E Is There Any Cardiac Repolarization Abnormality In Patients With Polycystic Ovary Syndrome Novel Evidences From Dynamic QT Analyses. 16th Annual Meeting of the Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery (Poster) (Yayın No:1338411)

13   Kaya D, Cevrioglu S, Celik A, Kilit C, Kara N, Melek M, Onrat E Evaluation of The Autonomic Cardiac Functions With Heart Rate Variability In Patients With Polycystic Ovary Syndrome. 16th Annual Meeting of the Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery (Poster) (Yayın No:1338409)

14   Kaya D, Celik A, Kara N, Ozkececi G, Melek M, Onrat E The Acute Effects of Moxonidine on Cardiac Autonomic Functions A Double Blind Placebo Controlled Crossover Study. 16th Annual Meeting of the Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1338406)

15   Melek M, Celik A, Kilit C, Taner A, Onrat E, Kaya D Estimation of Left Ventricular End Diastolic Pressure in Patients with Impaired Left Ventricular Relaxation. 16th Annual Meeting of the Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery (Poster) (Yayın No:1338405)

16   Avsar A, Acarturk G, Celik A, Ornat E, Melek M, Taner A, Ozkececi G Autonomic Functions in Obese Patients. 9th International Workshop on Cardiac Arrhythmias (Poster) (Yayın No:1338393)

17   Onrat E, Serteser M, Celik A, Kaya D, Kahraman A, Koken T, Alpaslan M, Melek M, Kilit C Is Serum Matrix Metalloproteinase Tissue Inhibitor Type 1 Levels Higher In Dipper Hypertensive Patients. 15th European Meeting on Hypertension (Poster) (Yayın No:1338386)

18   Melek M, Acarturk G, Avsar, Yuksel S, Onrat E, Uslan I, Celik A, Karaca E The Effect of Weight Loss on Left Ventricular Diastolic Functions in Obese Patients A Tissue Doppler Imaging Study. The 9th Annual Meeting of the European Association of Echocardiography (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1338380)

19   Melek M, Yuksel S, Celik A, Onrat E, Dogan I, Avsar , Acarturk G, Uslan I The Effects of Hemodialysis on Autonomic Functions in Patients with Chronic Renal Failure. 12th World Congress On Heart Disease (Poster) (Yayın No:1338376)

20   Onrat E, Serteser M, Celik A, Kaya D, Kahraman A, Koken T, Melek M, Alpaslan M Serum matrix metalloproteinase tissue inhibitor type 1 levels in dipper hypertensive patients. 12th World Congress On Heart Disease (Poster) (Yayın No:1338374)

21   Onrat E, Unlu M, Karakas A, Celik A, Fidan F, Tetik L, Melek M, Kaya D, Kara Z Heart Rate Turbulence in Patients with Sleep Apnea Syndrome. 12th World Congress On Heart Disease (Poster) (Yayın No:1338373)

22   Onrat E, Kilit C, Evcik FD, Taner A, Cakir T, Melek M, Avsar A, Celik A, Kavuncu V Autonomic Functions Indicators Heart Rate Turbulence and Heart Rate Variability in Patients with Ankylosing Spondylitis. The 70th Anniversary Annual Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society (Poster) (Yayın No:1338370)

23   Onrat E, Kilit C, Evcik FD, Taner A, Cakir T, Melek M, Avsar A, Celik A, Kavuncu V A New Cardiac Autonomic Function Predictor Heart Rate Turbulence Patients with Ankylosing Spondylitis. The 70th Anniversary Annual Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society (Poster) (Yayın No:1338368)

24   Celik A, Melek M, Yuksel S, Onrat E, Avsar A, Kilit C The Effects of Hemodialysis on Heart Rate Turbulence and Heart Rate Variability in Patients with Chronic Renal Failure A Pilot Study. The 70th Anniversary Annual Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society (Poster) (Yayın No:1338367)

25   Celik A, Melek M, Yuksel S, Onrat E, Avsar A, Kilit C Cardiac Autonomic Functions in Patients with Chronic Renal Failure. The 70th Anniversary Annual Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society (Poster) (Yayın No:1338366)

26   Celik A, Ornat E, Melek M, Seref Y, Avsar A, Kilit C. The Acute Effect of Hemodialysis on Endothelial Functions in Patients with Chronic Renal Failure. 34th International Congress on Electrocardiology, and 48th International Symposium (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1338346)

27   Celik A, Melek M, Seref Y, Ornat E, Avsar A, Kilit C The Effects of Hemodialysis on QT dispersion in Patients with Chronic Renal Failure. 34th International Congress on Electrocardiology, and 48th International Symposium (Poster) (Yayın No:1338345)

28   Melek M, Dogan SM, Beyaztas S, Gorenek , Celik A, Taner A, Timuralp B The Use of Angiotensin converting Enzyme Inhibitors in order to Reduce Atrial Fibrillation Recurrence Are They Ineffective in Rheumatic Mitral Valve Disease. 34th International Congress on Electrocardiology, and 48th International Symposium (Poster) (Yayın No:1338343)

29   Melek M, Avsar A, Emmiler M, Celik A, Kilit C, Saglam H, Ornat E The Negative Inotropic Effects of Moderate Doses of Propofenone Might not be Superior to Amiodarone in Patients with Left Ventricular Dysfunction A Tissue Doppler Echocardiography Study. 34th International Congress on Electrocardiology, and 48th International Symposium (Poster) (Yayın No:1338341)

30   Celik A, Melek M, Yuksel S, Ornat E, Avsar A, Kilit C Cardiac Autonomic Functions in Patients with Chronic Renal Failure A Subgroup Study. 34th International Congress on Electrocardiology, and 48th International Symposium (Poster) (Yayın No:1338340)

31   Avsar A, Ozturk F, Melek M, Saglam H, Kocogullari CU, Emmiler M, Dursun H, Celik A, Kilit C, Onrat E Pseudoexfoliation Syndrome and Cardiac Autonomic Dysfunction. 34th International Congress on Electrocardiology, and 48th International Symposium (Poster) (Yayın No:1338339)

32   Celik A, Aytan P, Dursun H, Koc F, Ozbek K, Sagcan M, Kadi H, Ceyhan K, Onalan O, Onrat E Heart rate variability and heart rate turbulence in hypothyroidism before and after treatment. World Congress of Cardiology (Poster) (Yayın No:1338338)

33   Celik A, Avsar A, Koc F, Kadi H, Ceyhan K Inflammation Is related with decreased cardiac autonomic functions in hypertension. World Congress of Cardiology (Poster) (Yayın No:1338337)

34   Celik A, Ozturk A, Ozbek K, Ceyhan K, Kadi H, Koc F The value of heart rate variability and turbulence for discriminating the true coronary artery disease from false positive results in patients with ST segment depression without angina during exercise stress testing. World Congress of Cardiology (Poster) (Yayın No:1338336)

35   Celik A, Koc F, Kadi H, Ceyhan K, Erkorkmaz U, Burucu T, Karayakali M, Onalan O Relation between red cell distribution width and echocardiographic parameters in patients with diastolic heart failure. World Congress of Cardiology (Poster) (Yayın No:1338334)

36   Celik A, Sahin S, Koc F, Karayakali M, Sahin M,Benli I, Kadi H, Burucu T, Ceyhan K Cardiotrophin 1 plasma levels increased in patients with diastolic heart failure. World Congress of Cardiology (Poster) (Yayın No:1338333)

37   Altunkas F, Koc F, Celik A, Kayihan K, Karayakali M, Ceyhan K Coronary slow flow phenomenon and neutrophil to lymphocyte ratio. 82nd EAS Congress (Poster) (Yayın No:1338332)

38   Karayakali M, Erkorkmaz U, Altunkas F, Karaman K, Koc F, Ceyhan K, Hadi H, Avsar A. Presence of Angina Pectoris is Related to Extensive Coronary Artery Disease in Diabetic Patients. 82nd EAS Congress (Poster) (Yayın No:1338330)

39   Celik A, Ozcetin M, Celikyay ZRY, Sogut E, Yerli Y, Kadi H, Koc F, Damar IH, Ceyhan K, Erkorkmaz U Evaluation of Possible Subclinical Atherosclerosis in Adolescents with a Family History of Premature Atherosclerosis. 82nd EAS Congress (Poster) (Yayın No:1338329)

40   Celik A, Ozçetin M, Yerli Y, Damar IH, Kadı H, Koç F, Ceyhan K Increased aortic pulse wave velocity in obese children. 82nd EAS Congress (Poster) (Yayın No:1338328)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

1   YILMAZ SAMET,ARISOY ARİF,KARAMAN KAYIHAN,KARAYAKALI METİN,ÇELİK ATAÇ (2019). Nadir Bir Kalp Yetmezliği Sebabi: Erişkin Patent Ductus Arteriozus Vakası. 6. Kardiyobahar-Kardiyoloji Güncellemesi (Özet Bildiri) (Yayın No:5818172)

2   YILMAZ SAMET,KARAMAN KAYIHAN,KARAYAKALI METİN,ARISOY ARİF,ÇELİK ATAÇ (2018). Kopan ve Pulmoner Artere Embolize Olan Port Kataterinin Başarılı Perkütan Müdahale ile Çıkarılması. 5. Kardiyobahar Kardiyoloji Bahar Güncellemesi (Özet Bildiri) (Yayın No:4489784)

3   AKSOY DÜRDANE,ÇELİK ATAÇ,SOLMAZ VOLKAN,SÜMBÜL ORHAN,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2018). Koroner Anjiografi Uygulanan Hastalarda Huzursuz Bacaklar Sendromu Sıklığı. 54. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4566781)

4   KARAYAKALI METİN, KADI HASAN, KARAMAN KAYIHAN, ARISOY ARİF, ÇELİK ATAÇ, ÖZBEK KEREM, DAMAR İBRAHİM HALİL, ÖNALAN ORHAN (2017). Glomerular Filtration Rate İs İndependently Associated With Angiographic Extensity and Severity of Coronary Artery Stenosis in Patients Without Acute Coronary Syndrome. 33. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3783959)

5   KARAMAN KAYIHAN,KARAYAKALI METİN,ARISOY ARİF,AKAR İLKER,ÖZTÜRK MUSTAFA,YANIK AHMET,ÇELİK ATAÇ (2017). Yetişkinlerde Tp-Te Aralığı ve Ventriküler Erken Vuruların Sıklığı Arasındaki İlişki. Ulusal Aritmi Toplantısı (Özet Bildiri) (Yayın No:3576292)

6   KARAYAKALI METİN,ÖZSOY ZEKİ,KARAMAN KAYIHAN,ARISOY ARİF,ÇELİK ATAÇ (2017). Morbid Obezitede Laparoskopik Sleeve Gastrektomi ile Kilo Vermenin Kardiyak Otonomik Denge Üzerine Etkisi. Ulusal Aritmi Toplantısı (Özet Bildiri) (Yayın No:3576296)

7   BURUCU TURGAY,ÇELİK ATAÇ,KARAYAKALI METİN,KARAMAN KAYIHAN,ARISOY ARİF (2017). Sıçanlarda Doksorubisinin Tetiklediği Kardiyotoksisite Varlığında Nebivolol ve Atorvastatinin Elektrokardiyografik Parametrelere Etkileri. 3. Kardiyovasküler Akademi Kongresi-2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3605828)

8   AYGÜÇ BARIŞ,ARISOY ARİF,KARAMAN KAYIHAN,KARAYAKALI METİN,YILMAZ SAMET,ZORLU ÇAĞRI,ÇELİK ATAÇ (2017). An assessment of the relation of coronary artery disease severity with aortic flow rate and ankle-arm pressure index. 33. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3783978)

9   AKAR İLKER,ALTINDEĞER NURAY,DOĞAN ABDULLAH,ASLAN CEMAL,ÇELİK ATAÇ (2017). Alt ekstremite kronik tıkayıcı periferik arter hastalıklarındaendovasküler girişimlerimiz. 18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 9. Ulusal Fleboloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3667639)

10   ÇELİK ATAÇ,AKAR İLKER,ARISOY ARİF,ALTUNKAŞ FATİH,KARAYAKALI METİN,KARAMAN KAYIHAN,CEYHAN KÖKSAL (2015). Extensive coronary dissection during diagnostic coronary angiography. XXXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:2207450)

11   ARISOY ARİF,kadriye memiç,DEMİRELLİ SELAMİ,KARAMAN KAYIHAN,ALTUNKAŞ FATİH,KARAYAKALI METİN,KARAVELİOĞLU YUSUF,ÇELİK ATAÇ (2015). Evaluation of left atrial mechanical function in patients with isolated bicuspid aortic valve. XXXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:2207224)

12   KARAMAN KAYIHAN,ARISOY ARİF,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,DEMİRTAŞ AHMET,KARAYAKALI METİN,ALTUNKAŞ FATİH,oğuzhan ekrem turan,ERKEN ERTUĞRUL,ÇELİK ATAÇ (2015). Evaluation of aortic flow propagation velocity it s relationship carotid intima media thickness in patients with familial mediterranean fever. XXXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2205705)

13   ARISOY ARİF,ALTUNKAŞ FATİH,KARAMAN KAYIHAN,KARAYAKALI METİN,ÇELİK ATAÇ,CEYHAN KÖKSAL,zorlu Çağrı Association of the Monocyte Ratio with Thrombus Burden in ST Segment Elevation Myocardial Infarction. 32. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:3154338)

14   BURUCU TURGAY,ÇELİK ATAÇ The Effects of Nebivolol and Atorvastatin Prevention of Cardiotoxicity Induced by in the Doxorubicin in Rats. 32. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3154241)

15   KARAYAKALI METİN,ÇELİK ATAÇ Nadir Bir Arter Koroner Anomalisi Sağ Sinüs Valsalvadan Köken Alan Sol Ana Koroner Arter ve Sol Ön İnen Artere Başarılı Perkütan Koroner Girişim. 2. Kardiyovasküler Akademi Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3154124)

16   ALTUNKAŞ FATİH,ÇELİK ATAÇ Bisoprolol İlişkili Diş Eti Hipertrofisi Diş Eti Hipertrofisinin Çok Nadir Bir Nedeni. 2. Kardiyovasküler Akademi Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3154072)

17   CEYHAN KÖKSAL,ÇELİK ATAÇ ACE Gen Polimorfizminin Stent Açıklığı Lezyon İlerlemesi ve Yeni Lezyon Gelişimi Üzerine Etkisi İleriye Dönük Uzun Dönem Takip Çalışması. 2. Kardiyovasküler Akademi Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3154000)

18   Celik A, Aksoy DB, Altunkas F, Cevik B, Karaman K, Karayakali M, Arisoy A, Akar I, Ince I, Ceyhan K Heart Rate Turbulence is Decreased in Restless Leg Syndrome. XXX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:1338420)

19   Maralcan M, Haktanır A, Ellidokuz E, Çelik A, Kara N, Uslan İ, Kaya D Pantoprazol ün Hepatik ve Portal Kan Akım Hızı Üzerine Etkileri. 21. Ulusal Gastroenteroloji Haftası (Poster) (Yayın No:1338500)

20   Kaya D, Ellidokuz E, Onrat E, Ellidokuz H, Çelik A, Kilit C Dopamin Tip 2 Reseptör Blokajının Sempatovagal Denge Üzerine Etkisinin Kalp Hızı Değişkenliği ile Değerlendirilmesi Sağlıklı Gönüllü Erkeklerde Çift Kör Plasebo Kontrollü Cross Over Çalışma. XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:1338511)

21   Cevrioğlu SA, Kaya D, Fenkçi İV, Onrat E, Yılmazer M, Çoksüer H, Çelik A İntranazal 17 B Estradiol Aerodiol ün Menapoz Sonrası Sağlıklı Olgularda Kardiyak Otonomik Denge Üzerine Etkisi. X. İnfertilite ve Üreme Kongresi (Poster) (Yayın No:1338508)

22   İnan ÜB, Onrat E, Orman A, Ermiş S, Yücel A, Öztürk F, Çelik A, Aşağıdağ A Travoprost 0 004 Unoprostone isopropyl 0 15 Brimonidine 0 2 ve Betaxolol 0 25 in Kardiyovasküler Pulmoner ve Oküler hipotansif Etkileri. TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:1338506)

23   Barutçu İ, Karaca Ş, Esen AM, Kaya D, Kulaç M, Onrat E, Çelik A, Kilit C Esansiyel hiperhidrozlu hastalarda vasküler endotelyal fonksiyonlar. XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:1338504)

24   Onrat E, Kaya D, Kerpeten K, Onrat ST, Kilit C, Çelik A Batı Anadolu bölgesindeki doğumsal işitme engellilerde uzun QT sendromu sıklığı. XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:1338503)

25   Onrat E, Serteser M, Çelik A, Kaya D, Kahraman A, Kilit C, Köken T, Alpaslan M, Melek M Dipper ve Nondipper Hipertansifler Arasında Miyokardiyal Fibrozisin Göstergesi Olan Serum Karboksi terminal Propeptid Prokollojen Tip 1 Düzeyleri Farklı mıdır. XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:1338496)

26   Onrat E, Serteser M, Çelik A, Kaya D, Kahraman A, Köken T, Alpaslan M, Melek M, Kilit C Dipper ve Nondipper Hipertansifler Arasında Matriks Metalloproteinaz Doku İnhibitörü Tip I Düzeyleri. XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1338494)

27   Melek M, Acarturk G, Avşar A, Yüksel S, Onrat E, Uslan I, Çelik A, Karaca E Obez Hastalarda Kilo Kaybının Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonlarına Etkisi Doku Doppler Çalışması. XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1338492)

28   Çelik A, Özbek K, Karayakalı M, Dursun H, Koç F, Kadı H, Ceyhan K, Önalan O Tiroid hormon eksikliği olan hastalardaki kardiyak otonomik disfonksiyonu tespit etmede kalp hızı türbülansının yeri. XXVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:1338488)

29   Altunkaş F, Koç F, Köksal C, Kadı H, Çelik A, Özbek K, Karayakalı M, Öztürk A, Önalan O Yavaş koroner akım fenomeninin sağ ve sol ventrikül işlevleri üzerine etkisi. XXVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:1338487)

30   Çelik A, Koç F, Kadı H, Ceyhan K, Burucu T, Karayakalı M, Önalan O Diyastolik kalp yetersizliği hastalarında alyuvar dağılım genişliği ile ekokardiyografi değişkenleri arasındaki ilişki. XXVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:1338485)

31   Koç F, Kalay N, Ardıç İ, Özbek K, Çelik A, Ceyhan K, Kadı H, Karayakalı M, Şahin Ş, Altunkaş F, Önalan O, Kaya MG İzole koroner arter ektazide antioksidan durum ve antioksidan vitaminlerin seviyeleri. XXVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:1338483)

32   Kilci H, Ceyhan K, Bekar L, Burucu T, Özbek K, Koç F, Çelik A, Kadı H, Önalan O Atriyal fibrilasyon hastalarında plazma adezyon molekülleri. XXVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:1338482)

33   Kadı H, Ceyhan K, Çelik A, Koç F, Bekar L, Önalan O Miyokart enfarktüsü olmayan kronik total oklüzyonlu hastalarda fragmante QRS ile kollateral dolaşımın ilişkisi. XXVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:1338481)

34   Koç F, Özbek K, Karayakalı M, Çelik A, Kadı H, Ceyhan K, Altunkaş F, Öztürk A Behçet hastalarında sol atriyum volüm indeksi ve diyastolik fonksiyonlar. XXVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1338479)

35   Koç F, Özdemir K, Kaya MG, Doğdu O, Karayakalı M, Özbek K, Ceyhan K, Çelik A, Kadı H, Altunkaş F, Önalan O Koroner işlem yapılan diyabetik hastalarda kontrast nefropatisini önlemek için izotonik salin ile sodyum bikarbonatın karşılaştırılması. XXVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1338478)

36   Koç F, Kalay N, Kilci H, Ceyhan K, Çelik A, Kadı H, Calapkorur B, Çelik A, Önalan O Koroner yavaş akımlı hastalarda TIMI frame sayısı ve renal fonksiyonlar arasındaki ilişki. XXVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1338477)

37   Koç F, Ardıç İ, Erdem S, Kalay N, Özbek K, Yarlıoğlueş M, Ceyhan K, Çelik A, Kadı H, Taner A, Şahin Ş, Önalan O, Kaya MG L arjinin asimetrik dimetilarjinin ADMA oranı homosistein folik asit ve vitamin B seviyeleri ile koroner arter ektazisi arasındaki ilişki. XXVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1338476)

38   Kadı H, Ceyhan K, Koç F, Çelik A, Önalan O Koroner kollateral akım ve alyuvar dağılım genişliği arasındaki ilişki. XXVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1338474)

39   Bekar L, Burucu T, Kadı H, Koç F, Çelik A, Ceyhan K, Önalan O Yavaş koroner akım ve fragmante QRS arasındaki ilişki. XXVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1338473)

40   Koç F, Karayakalı M, Özbek M, Ardıç İ, Kaya MG, Çelik A, Ceyhan K, Kadı H, Altunkaş F, Öztürk A, Önalan O İzole koroner arter ektazisinin elektrokardiyografik parametreler üzerine etkisi. XXVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1338471)

41   Çelik A, Özçetin M, Damar İH, Yerli Y, Kadı H, Koç F, Köksal C Aortik Nabız Dalga Hızı Obez Çocuklarda Artmıştır. X. Ulusal Pediartrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi (Poster) (Yayın No:1338462)

42   Çelik A, Özçetin M, Öztürk A, Yerli Y, Kadı H, Koç F, Damar İH, Köksal C Koroner Arter Hastalığı Açısından Riskli Çocuklarda Muhtemel Erken Aterosklerozun Değerlendirilmesi. X. Ulusal Pediartrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi (Poster) (Yayın No:1338464)

43   Özçetin M, Çelikyay ZRY, Çelik A, Yılmaz R, Yerli Y, Damar İH Çocuklarda Arteriyel Sertlik İndeksi ve Artmış Karotid İntima Media Kalınlığının Önemi. X. Ulusal Pediartrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1338467)

44   Kadı H, İnanır A, Ceyhan K, Habiboğlu A, Koç F, Çelik A, Önalan O, Arslan Ş Kardiyovasküler hastalığı olmayan romatoit artiritli hastalarda EKG deki fragmente QRS sıklığı ve EKG de fragmente QRS varlığının hastalık süresi ile ilişkisi. XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:1338460)

45   Ceyhan K, Kadı H, Burucu T, Söğüt E, Çelik A, Koç F, Önalan O, Şahin Ş Koroner arter hastalıklı hastalarda anjiyotensin konverting enzim I D polimorfizmi ve koroner kollateral dolaşım arasındaki ilişki. XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:1338459)

46   Kadı H, Ceyhan K, Koç F, Çelik A, Burucu T, Altunkaş F, Önalan O Koroner arter hastalıklı hastalarda yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol ve koroner kollateral dolaşım arasındaki ilişki. XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1338457)

47   Çelik A, Öztürk A, Özbek K, Ceyhan K, Kadı H, Koç F Egzersiz Stres Testi Sırasında Angina Olmadan ST Segment Çökmesi Gelişen Hastalardaki Gerçek Koroner Arter Hastalığının Yanlış Pozitif Sonuçlardan Ayırımında Kalp Hızı Değişkenliği ve Kalp Hızı Döngüsünün Değeri. XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1338455)

48   Çelik A, Karayakalı M, Koç F, Kadı H, Ceyhan K Diyabetik Hastalarda Anginanın Varlığı Koroner Arter Hastalığının Yaygınlığı ile İlişkilidir. XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1338453)

49   Çelik A, Şahin S, Koç F, Karayakalı M, Şahin M, Benli İ, Kadı H, Burucu T, Ceyhan K Diyastolik Kalp Yetersizliği Hastalarında Kardiyotropin 1 Plazma Düzeyleri Artmıştır. XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:1338451)

50   Çelik A, Aytan P, Dursun H, Koç F, Özbek K, Sağcan M, Kadı H, Ceyhan K, Önalan O, Onrat E Tiroid Hormon Eksikliği Olan Hastalarda Tedavi Öncesi ve Sonrası Kalp Hızı Değişkenliği ve Kalp Hızı Türbülansı. XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:1338449)

51   Çelik A, Avşar A, Koç F, Kadı H, Ceyhan K Hipertansiyonda İnflamasyon Azalmış Kardiyak Otonomik Fonksiyonlar ile İlişkilidir. XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:1338447)

52   Ceyhan K, Burucu T, Kadı H, Öztürk A, Koç F, Altunkaş F, Çelik A Frequency of fragmented QRS is increased in patients without coronary artery disease. XXVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1338443)

53   Ceyhan K, Burucu T, Kadı H, Çelik A, Koç F, Altunkaş F Impact of coronary collateral circulation on T wave amplitude variability in patients without prior myocardial infarction. XXVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1338441)

54   Kadı H, Özkan B, Ceyhan K, Ayan M, Esen M, Burucu T, Çelik A, Koç F, Altunkaş F, Önalan O Hipertansiyonu olan hastalarda EKG de fQRS varlığı artmış sol ventrikül kitlesi ile ilişkilidir. XXVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1338439)

55   Kadı H, Esen M, Ceyhan K, Özkan B, Burucu T, Ayan M, Altunkaş F, Çelik A, Koç F, Damar İH, Önalan O Hipertansiyonu olan hastalarda EKG de fQRS ile QT dispersiyonu arasındaki ilişki. XXVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1338437)

56   Ceyhan K, Özbek K, Kadı H, Altunkaş F, Koç F, Damar İH, Çelik A, Önalan O Deneysel kontrast ilişkili nefropatinin önlenmesinde tadalafilin etkinliği. XXVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1338436)

57   Celik A, Ozcetin M, Ates O, Altunkas F, Karaman K, Akar I, Ince I, Yalcın M, Ceyhan K, Koc F Association between C Reactive Protein Endothelial Nitric Oxide Synthase and Interleukin 6 Gene Polymorphisms in Adolescents with a Family History of Premature Atherosclerosis. XXIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:1338433)

58   Altunkas F, Burucu T, Karayakalı M, Arısoy A, Karaman K, Celik A, Ceyhan K Arı sokması sonrası gelişen akut koroner sendrom olgusu. Kardiyo-Bahar Kardiyoloji Bahar Güncellemesi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1338432)

59   Altunkas F, Arısoy A, Karayakalı M, Karaman K, Celik A, Ceyhan K Statin sonrası erken dönemde gelişen rabdomiyoliz olgusu. Kardiyo-Bahar Kardiyoloji Bahar Güncellemesi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1338431)

60   Karaman K, Karayakali M, Altunkas F, Arisoy A, Akar I, Celik A Successful Percutaneous Removal of the Broken Port Catheter A Rara Complication of Port Catheter. XXX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1338427)

61   Karaman K, Altunkas F, Arisoy A, Karayakali M, Zencir C, Ince I, Celik A Evaluation of Tp e QTc in Patients with Coronary Slow Flow. XXX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1338426)

62   Altunkas F, Koc F, Celik A, Karaman K, Karayakali M, Ceyhan K Coronary Slow Flow Phenomenon and Neutrophil to Lymphocyte Ratio. XXX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:1338425)

63   Damar IH, Altunkas F, Celik A, Koc F, Karayakali M, Karaman K, Arisoy A, Ceyhan K Fragmented QRS Frequency in Patients Patients with Cardiac Syndrome X. XXX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:1338424)

64   Celik A, Aksoy DB, Cevik B, Karaman K, Altunkas F, Karayakali M, Arisoy A, Akar I, Ince I, Ceyhan K Heart Rate Variability in Patients with Restless Leg Syndrome. XXX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:1338421)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

1   Obezite İle İlişkili Hastalıklar Ve Tedavileri (2015)., ÇELİK ATAÇ,KARAMAN KAYIHAN,ARISOY ARİF, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Editör: Şahin S, Erdemir F, Çelik A, Okan İ, Kutlutürk F, ISBN: 978-975-7328-61-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2192587)

2   Hurst S The Heart (2003)., ÇELİK ATAÇ, And Danışmanlık Ltd. Şti., Sayfa Sayısı: 14, ISBN: ISBN, Türkçe, (Yayın No: 12988)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

1   "Koroner arter dominantlığı ile ekokardiyografik olarak ölçülen sol ventrikül kütle ve kütle indeksi arasındaki ilişki", ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 01.06.2020-01.06.2021 (Tamamlandı) (ULUSAL)

2   "Sıçanlarda Doksorubisinin Tetiklediği Kardiyotoksisitenin Önlenmesinde Nebivolol ve Atorvastatinin Kardiyoprotektif Etkisinin Araştırılması", BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

3   "Erken ateroskleroz açısından riskli çocuklarda subklinik ateroskleroz ile fonksiyonel IL 6 CRP ve eNOS gen polimorfizmleri arasındaki ilişkinin saptanması", BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2006-2008, Uzman Doktor, Tokat Devlet Hastanesi, Tokat, Kardiyoloji Uzmanı

2008-2009, Uzman Doktor, Medicalpark Hastanesi, Tokat, Kardiyoloji Uzmanı

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:atac.celik@gop.edu.tr

Öğrenim Durumu

Tıpta Uzmanlık
2001-2006
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Tez Adı:
Lisans
1999-2000
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Tıp Pr.

Lisans
1994-1999
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Askeri Tıp FakültesiAkademik Görevler

Profesör
2017-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI/
Doçent
2012-2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI/
Yardımcı Doçent
2009-2012
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

Dekan
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkan Yardımcısı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Başhekim Yardımcısı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte Kurulu Üyeliği
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2021-2022)EKG ÇEKİLMESİ VE DEĞERLENDİRMETürkçe2
(2021-2022)DİSLİPİDEMİTürkçe1
(2021-2022)ENFEKTİF ENDOKARDİTTürkçe1
(2021-2022)KALP KAPAK HASTALIKLARITürkçe1
(2021-2022)MİYOKARDİT/KARDİYOMİYOPATİLER-PERİKARDİYAL EFÜZYON/TAMPONADTürkçe1
(2020-2021)KARDİYAK ANATOMİ VE FİZİK MUAYENETürkçe1
(2020-2021)MİYOKARDİT/KARDİYOMİYOPATİLER-PERİKARDİYAL EFÜZYON/TAMPONADTürkçe1
(2020-2021)KALP KAPAK HASTALIKLARITürkçe1
(2020-2021)ENFEKTİF ENDOKARDİTTürkçe1
(2020-2021)EKG ÇEKİLMESİ VE DEĞERLENDİRMETürkçe2
(2020-2021)DİSLİPİDEMİTürkçe1
(2019-2020)MİYOKARDİT/KARDİYOMİYOPATİLER-PERİKARDİYAL EFÜZYON/TAMPONADTürkçe1
(2019-2020)EKG ÇEKİLMESİ VE DEĞERLENDİRMETürkçe2
(2019-2020)DİSLİPİDEMİLERTürkçe1
(2019-2020)ENDOKARDİTTürkçe1
(2019-2020)KALP KAPAK HASTALIKLARITürkçe1
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Ahmet ÖZTÜRK, (2012)., "Sol ana koroner arter hastalığı risk faktörlerinin akut koroner sendrom ve stabil koroner arter hastalığı üzerine etkisi.", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
2.Turgay BURUCU, (2013)., "Sıçanlarda doksorubisinin tetiklediği kardiyotoksisitenin önlenmesinde nebivolol ve atorvastatinin kardiyoprotektif etkisinin araştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Tıpta Uzmanlık


Editörlük

1.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi(Endekste taranmıyor), Dergi, Yrd. Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi
2.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi(Dergipark), Dergi, Yrd. Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 20.06.2019 - 20.01.2020
3.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi(Endekste taranmıyor), Dergi, Yrd. Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
4.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi(Endekste taranmıyor), Dergi, Yrd. Editör, GOÜ Basımevi
5.Obezite ile İlişkili Hastalıklar ve Tedavileri, Kitap, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Üniversite Dışı Deneyim

2008-2009Uzman DoktorMedicalpark Hastanesi, Tokat, Kardiyoloji Uzmanı
2006-2008Uzman DoktorTokat Devlet Hastanesi, Tokat, Kardiyoloji Uzmanı