GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MUSTAFA KAYAž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Mustafa KAYA

Rektörlük / Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

mustafa.kaya@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Rektörlük 

Bölüm

Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Erciyes Üniversitesi (2009- 2014)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Beden Eğitimi Ve Spor (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Erciyes Üniversitesi (2006- 2009)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri (Yl) (Tezli)

LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (1998- 2002)

Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu -

TEZLER

DOKTORA, "Halk Dansçılarının Görsel Algılama Ve Uzaysal Beklenti Düzeylerinin İncelenmesi", Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2014

YÜKSEK LİSANS, "Farklı Yöreleri Oynayan Halk Oyuncuların Fiziksel Parametrelerinin İncelenmesi", Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2009

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Spor Bilimleri Temel Alanı - Spor Bilimleri

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Okutman, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Rektörlük/ Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü(2002- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, (2007- 2008)

verdiği dersler

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ALKAYA ÖZGÜR ZAFER,KAYA MUSTAFA, (2016). "Tokat Yöresi Omuz Halayının İncelenmesi", Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi, (7), 208-216. (Yayın No: 2565606)

SARI RİFAT,DEMİRKAN ERKAN,KAYA MUSTAFA, (2016). "Farklı Toparlanma Uygulamalarının Yüzücülerde Laktik Asit Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi", Çağdaş Tıp Dergisi, 6(4), 327-333., Doi: 10.16889/ctd.59324 (Yayın No: 2998404)

KAYA MUSTAFA, (2016). "Effect Of Reaction Developing Training On Audio Visual Feet Reaction Time İn Wrestlers", Internatıonal Journal Of Envıronmental & Scıence Educatıon, 11(10), 3251-3257. (Yayın No: 2851431)

KAYA MUSTAFA,GÜLBEYAZ KÜRŞAD, (2016). "Sivas Ve Tokat Yörelerinde Oynanan Halaylardanmaro Mero Oyununun Karşılaştırmalı Hareket Analizi", Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal, (10), 121-131. (Yayın No: 2988055)

DEMİRTÜRK FUNDA,KAYA MUSTAFA, (2016). "Sigara İçen Sedanterlerle Sigara İçen Ve Düzenli Egzersiz Alışkanlığı Olan Olguların Yaşam Kaliteleri", Çağdaş Tıp Dergisi, 6(1), 16-24., Doi: 10.16899/ctd.70516 (Yayın No: 2998325)

DEMİRTÜRK FUNDA,KAYA MUSTAFA, (2015). "Physical Education Lessons And Activity Status Of Visually Impaired And Sighted Adolescents", Medical Scıence Monitor, 213521-3527., Doi: 10.12659/MSM.895038 (Yayın No: 1787144) [SCI-Expanded]

BOZDEMİR RECEP,ÇİMEN ZAFER,KAYA MUSTAFA,DEMİR OSMAN, (2015). "Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Ve Spor Derslerinde Karşılaştıkları Problemler Tokat İli Örneği", Uluslar Arası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(5), 221-234. (Yayın No: 1787675)

KAYA MUSTAFA,DEMİRTÜRK FUNDA, (2015). "The Effect Of Regular Turkısh Folkdance Traınıngs Upon Leg Musclestrength", Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(2), 194-200. (Yayın No: 1788336)

KAYA MUSTAFA,BOZDEMİR RECEP,TÜRKÇAPAR ÜNAL,DEMİR OSMAN, (2015). "Beden Eğitimi Öğretmelerinin Bazı Mesleki Sorunlarının İncelenmesi Tokat İli Örneği", Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(5), 357-375. (Yayın No: 2564620)

GÜLBEYAZ KÜRŞAD,KAYA MUSTAFA, (2013). "Tokat Yöresi Geleneksel Kadın Giyimi", Akademik Bakış Dergisi, (37), 1-13. (Yayın No: 4019869)

KAYA MUSTAFA,POLAT YAHYA,PAKTAŞ YAKUP,ÇELENK ÇAĞRI, (2010). "Investıgatıon Of Physıcal Parameters Of Turkısh Folk Female Dancers Who Playdıfferent Regıanal Dances", Ovidius University Annals, Series Physical Education And Sport, 10(2), 866-868. (Yayın No: 1783698)

KAYA MUSTAFA,ÇOKSEVİM BEKİR,PAKTAŞ YAKUP, (2010). "Tokat Yöresi Halk Oyunları Kıyafetleri", Türk Kültürü Ve Hacı Bektaşveli Araştırma Dergisi, (56), 249-268. (Yayın No: 1759697) [AHCI]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KISSAL AYGÜL,KAYA MUSTAFA,KOÇ MEDİNE, (2016). "Hemşirelik İle Beden Eğitimi Vespor Yüksekokulu Öğrencilerininiletişim Beceri Düzeyleri Ve Etkileyenfaktörlerin Değerlendirilmesi", Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(3), 134-141. (Yayın No: 2851657)

KAYA MUSTAFA,DEMİRTÜRK FUNDA, (2015). "Halk Oyunları Antrenmanlarının Sedanter Kadınlarda Bazı Fiziksel Uygunluk Parametreleri Üzerine Olan Etkisi", Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(3), 23-33. (Yayın No: 1788004)

KAYA MUSTAFA, (2015). "Güreşçilerde Beslenme Alışkanlıklarının Yaş Gruplarına Göre İncelenmesi", Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleeri Fakültesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(4), 23-36. (Yayın No: 2565555)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

KARTAL BAHTIŞEN,KISSAL AYGÜL,KAYA MUSTAFA (2017). SPORCU İLE SEDANTER ÖĞRENCİLERİN PREMENSTURAL SENDROM VE DİSMENORE SIKLIĞI. I.ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3591948)

KAYA MUSTAFA,BOZDEMİR RECEP (2017). EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN tÜRK hALK oYUNLARINA OLAN İLGİDÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. ııı. ULUSLAR ARASI TÜRK COĞRAFYASINDA EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4013823)

KARTAL BAHTIŞEN,KAYA MUSTAFA (2017). Hemşirelik Öğrencilerinin Flört Şiddetine İlişkin Tutumları. Uluslararası III. Adli Hemşirelik, II.Adli Sosyal Hizmet, I. Adli Gerontoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3612113)

KAYA MUSTAFA,BOZDEMİR RECEP (2016). Üniversite Öğrencilerinin Türk halk Oyunlarına Olan İlgi Düzeylerinin İncelenmesi. 2. Uluslararası Müzik ve Dans Kogresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2991109)

KAYA MUSTAFA (2016). Türk Halk Oyunlarının Bazı Psikomotor Özelliklere Etkisi. ıı. uLUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2885788)

KAYA MUSTAFA,DEMİRTÜRK FUNDA,GÜNAL AYLA (2016). Comparison Of Awareness Of The Primary School Students About Physical Education and Sports Lesson According to Gender. 3rd WORLD CONFERENCE ON HEALTH SCIENCES (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2994194)

KARTAL BAHTIŞEN,KAYA MUSTAFA (2016). Beden Eğitimi ve spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Flört Şiddetine İlişkin Tutumları. 15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3010234)

KAYA MUSTAFA,ALKAYA ÖZGÜR ZAFER,DEMİRTÜRK FUNDA (2015). HALK DANSLARININ ZİHİNSEL BOYUTLARI. 1. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2493168)

KAYA MUSTAFA,POLAT YAHYA,DEMİRTÜRK FUNDA,AKPINAR NEŞE (2014). FARKLI YÖRELERİ OYNAYAN HALK OYUNCULARIN ANAEROBİK GÜÇ VE BACAK KUVVETLERİNİN İNCELEBNMESİ. 2. ULUSLAR ARASI HALK OYUNLARI KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:2565709)

KAYA MUSTAFA,KÖSE ABDUSSELAM,ÖZER HASAN (2011). YENİ BİR SPOR ORGANİZASYONU TEKLİFİ TÜRK DÜNYASI SPOR OLİMPİYATLARI. 9. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2500494)

GÜNAL AYLA,DEMİRTÜRK FUNDA,KAYA MUSTAFA (2010). Athletic Skill Selection Criteria Of Sport Teachers Working at Lycee. 3rd WORLD CONFERENCE ON HEALTH SCIENCES (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2994476)

KOÇ HÜRMÜZ,KILINÇ FATİH,GÜNAY ERKAN,KAYA MUSTAFA (2009). Üniversite Erkek Hentbol Takımlarının Reaksiyon Zamanlarının Karşılaştırılması. 10 th INTERNATIONAL SPORT SCIENCES CONGRESS (Poster) (Yayın No:2992649)

KAYA MUSTAFA,POLAT YAHYA,PAKTAŞ YAKUP,ÇELENK ÇAĞRI INVESTIGATION OF PHYSICAL PARAMETERS OF TURKISH FOLK MALE DANCERS WHO PLAY DIFFERENT REGIONAL DANCES. of 10th ınternatıonal scıentıfıc conference ferspectıves ın physıcal educatıon and sport (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2993945)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Türk Halk Oyunları Fiziksel Boyutları Zihinsel Boyutları (2016)., KAYA MUSTAFA, Ürün Yayınları, Sayfa Sayısı: 144, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3004313)

Tokat Halk Oyunları (2016)., KAYA MUSTAFA, Ürün Yayınları, Sayfa Sayısı: 122, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3004446)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:mustafa.kaya@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2009-2014
Erciyes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi Ve Spor (Dr)

Tez Adı:Halk Dansçılarının Görsel Algılama Ve Uzaysal Beklenti Düzeylerinin İncelenmesi
Yüksek Lisans
2006-2009
Erciyes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Farklı Yöreleri Oynayan Halk Oyuncuların Fiziksel Parametrelerinin İncelenmesi
Lisans
1998-2002
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Beden Eğitimi Ve Spor YüksekokuluAkademik Görevler

Okutman
2002-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ REKTÖRLÜK/ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ


İdari Görevler

MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı
2007-2008
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ALKAYA ÖZGÜR ZAFER,KAYA MUSTAFA (2016). Tokat Yöresi Omuz Halayının İncelenmesi. AVRASYA BİLİMLER AKADEMİSİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, (7), 208-216. (Yayın No: 2565606)
2.SARI RİFAT,DEMİRKAN ERKAN,KAYA MUSTAFA (2016). Farklı Toparlanma Uygulamalarının Yüzücülerde Laktik Asit Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi. Çağdaş Tıp Dergisi, 6(4), 327-333., Doi: 10.16889/ctd.59324 (Yayın No: 2998404)
3.KAYA MUSTAFA (2016). Effect of Reaction Developing Training On Audio Visual Feet Reaction Time in Wrestlers. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL & SCIENCE EDUCATION, 11(10), 3251-3257. (Yayın No: 2851431)
4.KAYA MUSTAFA,GÜLBEYAZ KÜRŞAD (2016). SİVAS VE TOKAT YÖRELERİNDE OYNANAN HALAYLARDANMARO MERO OYUNUNUN KARŞILAŞTIRMALI HAREKET ANALİZİ. Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, (10), 121-131. (Yayın No: 2988055)
5.DEMİRTÜRK FUNDA,KAYA MUSTAFA (2016). Sigara İçen Sedanterlerle Sigara İçen ve Düzenli Egzersiz Alışkanlığı Olan Olguların Yaşam Kaliteleri. Çağdaş Tıp Dergisi, 6(1), 16-24., Doi: 10.16899/ctd.70516 (Yayın No: 2998325)
6.DEMİRTÜRK FUNDA,KAYA MUSTAFA (2015). Physical education Lessons and Activity Status of Visually Impaired and Sighted Adolescents. Medical Scıence Monitor, 213521-3527., Doi: 10.12659/MSM.895038 (Yayın No: 1787144)
7.BOZDEMİR RECEP,ÇİMEN ZAFER,KAYA MUSTAFA,DEMİR OSMAN (2015). Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi ve Spor Derslerinde Karşılaştıkları Problemler Tokat İli Örneği. Uluslar Arası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(5), 221-234. (Yayın No: 1787675)
8.KAYA MUSTAFA,DEMİRTÜRK FUNDA (2015). THE EFFECT OF REGULAR TURKISH FOLKDANCE TRAININGS UPON LEG MUSCLESTRENGTH. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(2), 194-200. (Yayın No: 1788336)
9.KAYA MUSTAFA,BOZDEMİR RECEP,TÜRKÇAPAR ÜNAL,DEMİR OSMAN (2015). BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMELERİNİN BAZI MESLEKİ SORUNLARININ İNCELENMESİ TOKAT İLİ ÖRNEĞİ. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(5), 357-375. (Yayın No: 2564620)
10.GÜLBEYAZ KÜRŞAD,KAYA MUSTAFA (2013). TOKAT YÖRESİ GELENEKSEL KADIN GİYİMİ. AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ, (37), 1-13. (Yayın No: 4019869)
11.KAYA MUSTAFA,POLAT YAHYA,PAKTAŞ YAKUP,ÇELENK ÇAĞRI (2010). INVESTIGATION OF PHYSICAL PARAMETERS OF TURKISH FOLK FEMALE DANCERS WHO PLAYDIFFERENT REGIANAL DANCES. Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport, 10(2), 866-868. (Yayın No: 1783698)
12.KAYA MUSTAFA,ÇOKSEVİM BEKİR,PAKTAŞ YAKUP (2010). Tokat Yöresi Halk Oyunları Kıyafetleri. Türk Kültürü ve Hacı Bektaşveli Araştırma Dergisi, (56), 249-268. (Yayın No: 1759697)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.KISSAL AYGÜL,KAYA MUSTAFA,KOÇ MEDİNE (2016). Hemşirelik ile Beden Eğitimi veSpor Yüksekokulu Öğrencilerininİletişim Beceri Düzeyleri ve EtkileyenFaktörlerin Değerlendirilmesi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(3), 134-141. (Yayın No: 2851657)
2.KAYA MUSTAFA,DEMİRTÜRK FUNDA (2015). Halk Oyunları Antrenmanlarının Sedanter Kadınlarda Bazı Fiziksel Uygunluk Parametreleri Üzerine Olan Etkisi. Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(3), 23-33. (Yayın No: 1788004)
3.KAYA MUSTAFA (2015). GÜREŞÇİLERDE BESLENME ALIŞKANLIKLARININ YAŞ GRUPLARINA GÖRE İNCELENMESİ. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLEERİ FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 17(4), 23-36. (Yayın No: 2565555)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.KAYA MUSTAFA,DEMİRTÜRK FUNDA,GÜNAL AYLA (2016). Comparison Of Awareness Of The Primary School Students About Physical Education and Sports Lesson According to Gender. 3rd WORLD CONFERENCE ON HEALTH SCIENCES (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2994194)
2.KAYA MUSTAFA,POLAT YAHYA,DEMİRTÜRK FUNDA,AKPINAR NEŞE (2014). FARKLI YÖRELERİ OYNAYAN HALK OYUNCULARIN ANAEROBİK GÜÇ VE BACAK KUVVETLERİNİN İNCELEBNMESİ. 2. ULUSLAR ARASI HALK OYUNLARI KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:2565709)
3.KAYA MUSTAFA (2016). Türk Halk Oyunlarının Bazı Psikomotor Özelliklere Etkisi. ıı. uLUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2885788)
4.KAYA MUSTAFA,BOZDEMİR RECEP (2017). EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN tÜRK hALK oYUNLARINA OLAN İLGİDÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. ııı. ULUSLAR ARASI TÜRK COĞRAFYASINDA EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4013823)
5.KAYA MUSTAFA,BOZDEMİR RECEP (2016). Üniversite Öğrencilerinin Türk halk Oyunlarına Olan İlgi Düzeylerinin İncelenmesi. 2. Uluslararası Müzik ve Dans Kogresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2991109)
6.KARTAL BAHTIŞEN,KAYA MUSTAFA (2016). Beden Eğitimi ve spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Flört Şiddetine İlişkin Tutumları. 15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3010234)
7.GÜNAL AYLA,DEMİRTÜRK FUNDA,KAYA MUSTAFA (2010). Athletic Skill Selection Criteria Of Sport Teachers Working at Lycee. 3rd WORLD CONFERENCE ON HEALTH SCIENCES (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2994476)
8.KOÇ HÜRMÜZ,KILINÇ FATİH,GÜNAY ERKAN,KAYA MUSTAFA (2009). Üniversite Erkek Hentbol Takımlarının Reaksiyon Zamanlarının Karşılaştırılması. 10 th INTERNATIONAL SPORT SCIENCES CONGRESS (Poster) (Yayın No:2992649)
9.KARTAL BAHTIŞEN,KAYA MUSTAFA (2017). Hemşirelik Öğrencilerinin Flört Şiddetine İlişkin Tutumları. Uluslararası III. Adli Hemşirelik, II.Adli Sosyal Hizmet, I. Adli Gerontoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3612113)
10.KAYA MUSTAFA,KÖSE ABDUSSELAM,ÖZER HASAN (2011). YENİ BİR SPOR ORGANİZASYONU TEKLİFİ TÜRK DÜNYASI SPOR OLİMPİYATLARI. 9. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2500494)
11.KAYA MUSTAFA,ALKAYA ÖZGÜR ZAFER,DEMİRTÜRK FUNDA (2015). HALK DANSLARININ ZİHİNSEL BOYUTLARI. 1. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2493168)
12.KARTAL BAHTIŞEN,KISSAL AYGÜL,KAYA MUSTAFA (2017). SPORCU İLE SEDANTER ÖĞRENCİLERİN PREMENSTURAL SENDROM VE DİSMENORE SIKLIĞI. I.ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3591948)
13.KAYA MUSTAFA,POLAT YAHYA,PAKTAŞ YAKUP,ÇELENK ÇAĞRI (2017). INVESTIGATION OF PHYSICAL PARAMETERS OF TURKISH FOLK MALE DANCERS WHO PLAY DIFFERENT REGIONAL DANCES. of 10th ınternatıonal scıentıfıc conference ferspectıves ın physıcal educatıon and sport (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2993945)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Türk Halk Oyunları Fiziksel Boyutları Zihinsel Boyutları (2016)., KAYA MUSTAFA, Ürün Yayınları, Sayfa Sayısı: 144, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3004313)
2.Tokat Halk Oyunları (2016)., KAYA MUSTAFA, Ürün Yayınları, Sayfa Sayısı: 122, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3004446)
Üniversite Dışı Deneyim