GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ŞEFİK KARTALž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Şefik KARTAL

Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

sefik.kartal@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Eğitim Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, İnönü Üniversitesi (2009- 2014)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Eğitim Programları Ve Öğretim (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Erciyes Üniversitesi (2001- 2006)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Eğitim Bilimleri (Yl) (Tezli)

LİSANS, Hacettepe Üniversitesi (1993- 1997)

Eğitim Fakültesi - Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin İngilizce Dersine Yönelik Tutumlarına Ve Başarılarına Etkileri (Nevşehir Üniversitesi Örneği)", İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2014

YÜKSEK LİSANS, "Alan Ve Alan Dışından Atanan Sınıf Öğretmenlerinin İş Tatmini Düzeylerinin Karşılaştırmalı Analizi (Nevşehir İli Örneği)", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı - Eğitim Bilimleri

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Bölümü/ Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı, (2014- Devam Ediyor)

Okutman, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi/ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi(2013- 2014)

Okutman, Nevşehir Üniversitesi/ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi(2007- 2013)

Okutman, Erciyes Üniversitesi/ Nevşehir İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi(1998- 2007)


İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı, Nevşehir Üniversitesi, Rektörlük, Yabancı Diller Bölümü, (2010- 2012)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı, (2017- 2019)

verdiği dersler

Öğretmenlik Uygulaması Iı, Lisans, (2019-2020)

Eğitim Felsefesi, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Karşılaştırmalı Eğitim, Lisans, (2019-2020)

Eğitim Felsefesi, Lisans, (2019-2020)

Öğretim İlke Ve Yöntemleri, Lisans, (2019-2020)

Eğitim Sosyolojisi, Lisans, (2019-2020)

Türk Eğitim Tarihi, Lisans, (2019-2020)

Öğretmenlik Uygulaması Iı, Lisans, (2018-2019)

Eğitim Sosyolojisi, Lisans, (2018-2019)

Eğitim Felsefesi, Lisans, (2018-2019)

Eğitimde Program Geliştirme, Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Rümeysa TUNA GÜNDOĞDU, "Tabu Oyununun Yedinci Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Kelime Öğrenme Düzeylerine Etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Sabri Burak KAPAN, "Öğretmenlerin Öğrenme Tiplerinin Analizi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Programları Ve Öğretimi Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Nilüfer KESGİN, "Ortaokul Öğrencilerine İngilizce Dersinde Hikâye Temelli Ve Oyun Temelli Kelime Öğretiminin Karşılaştırılması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Sinan KAYIP, "4+4+4 Eğitim Sisteminin Ortaöğretime Yansımalarına İlişkin Paydaş Görüşleri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2019

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

CAN YAFES,KARTAL ŞEFİK, (2020). "Cumhuriyet Dönemi Ortaöğretim İngilizce Dersi Öğretim Programlarının İncelenmesi", Tarih Okulu Dergisi, 13(44), 394-426. (Yayın No: 6097393)

ALKAN MUHAMMET FATİH,KARTAL ŞEFİK, (2018). "Comparison Of Teaching English As A Foreign Language İn Turkey With Denmark, Hungary, And Portugal", Turkish Online Journal Of English Language Teaching, 3(1), 10-23. (Yayın No: 4320089)

YENEN EMİN TAMER,KARTAL ŞEFİK,BULUT AYHAN, (2018). "Türkiye Ve Şangay Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması", Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 9(22), 1-24. (Yayın No: 4183379)

KARTAL ŞEFİK,ÖZBEK RAMAZAN, (2017). "İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin İngilizce Dersine Yönelik Tutumlarına Ve Başarılarına Etkileri", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 796-820. (Yayın No: 3555700)

KARTAL ŞEFİK,ÖZBEK RAMAZAN, (2016). "İşbirlikli Öğrenme Tekniklerinden Ötbb Tekniğiyle İşlenen İngilizce Dersine İlişkin Öğrenci Görüşleri", The Journal Of Internatıonal Lıngual Socıal And Educatıonal Scıences, 2(2), 85-106. (Yayın No: 3149863)

MERTER FERİDUN,KARTAL ŞEFİK, (2013). "1967 Den Günümüze Lise Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersleri Öğretim Programlarında Atatürkçülük Ve Türk Kültürü Konuları", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (28), 1-26. (Yayın No: 697138)

MERTER FERİDUN,KARTAL ŞEFİK,ÇAĞLAR İSMAİL, (2012). "Ortaöğretim İngilizce Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 43-58. (Yayın No: 696777)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ARIBAŞ SEBAHATTİN, KARTAL ŞEFİK, ÇAĞLAR İSMAİL, (2012). "İngilizce Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Görüşleri", Milli Eğitim Dergisi, 41(195), 100-117. (Yayın No: 696483)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

KARTAL ŞEFİK,DURSUN FEVZİ (2019). Investigation of the Relationship between Pre-service Teachers’ Educational Philosophies and Their Study Approaches. 7th International Congress on Curriculum and Instruction (Özet Bildiri) (Yayın No:5383818)

KAPAN SABRİ BURAK,KARTAL ŞEFİK,ERGİNER ERGİN (2019). The Analysis of the Teachers’ Learning Styles. 2nd International Learning, Teaching and Educational Research Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:5384109)

AYKAN AHMET,KARTAL ŞEFİK (2017). Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya Eğitim Fakülteleri Meslek Bilgisi Derslerinin Karşılaştırılması. IX. International Congress of Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:3525834)

CAN YAFES,ULUHAN BÜŞRA,KARTAL ŞEFİK (2017). Cumhuriyet Dönemi Ortaöğretim İngilizce Dersi Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3528625)

YENEN EMİN TAMER,KARTAL ŞEFİK,BULUT AYHAN (2016). Türkiye ve Şangay Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması. 1. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:3158120)

KARTAL ŞEFİK,ÖZBEK RAMAZAN (2015). The Effects of Cooperative Learning Method on Students Attitudes towards English Classes and Their Achievements Nevşehir University Sample. The Third International Congress on Curriculum and Instruction:Curriculum Studies in Higher Education (Özet Bildiri) (Yayın No:1860933)

MERTER FERİDUN, KARTAL ŞEFİK (2011). 1967 den Günümüze Lise Din Bilgisi Ahlak ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri Öğretim Programlarında Türk Kültürü Konuları. 1. ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:697769)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

TAŞDEMİRCİ ERSOY, KARTAL ŞEFİK (2007). Nevşehir de Görev Yapan Alan ve Alan Dışından Atanan Sınıf Öğretmenlerinin İş Tatmini Düzeylerinin Karşılaştırmalı Analizi. 16. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:697527)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

AMOS ile yapısal eşitlik modellemesi, İstatistik Kursu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kurs, 27.08.2018-31.08.2018 (Ulusal)

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:sefik.kartal@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2009-2014
İnönü Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Programları Ve Öğretim (Dr)

Tez Adı:İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin İngilizce Dersine Yönelik Tutumlarına Ve Başarılarına Etkileri (Nevşehir Üniversitesi Örneği)
Yüksek Lisans
2001-2006
Erciyes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Alan Ve Alan Dışından Atanan Sınıf Öğretmenlerinin İş Tatmini Düzeylerinin Karşılaştırmalı Analizi (Nevşehir İli Örneği)
Lisans
1993-1997
Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Yabancı Diller Eğitimi BölümüAkademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2014-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI
Okutman
2013-2014
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Okutman
2007-2013
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Okutman
1998-2007
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ/ NEVŞEHİR İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı
2017-2019
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm Başkan Yardımcısı
2010-2012
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ/ REKTÖRLÜK


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI IITürkçe2
(2019-2020)KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİMTürkçe2
(2019-2020)EĞİTİM FELSEFESİTürkçe6
(2019-2020)ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİTürkçe2
(2019-2020)EĞİTİM SOSYOLOJİSİTürkçe4
(2019-2020)TÜRK EĞİTİM TARİHİTürkçe6
(2018-2019)ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI IITürkçe2
(2018-2019)EĞİTİM SOSYOLOJİSİTürkçe6
(2018-2019)EĞİTİM FELSEFESİTürkçe8
(2018-2019)EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRMETürkçe3
Yüksek Lisans
(2019-2020)EĞİTİM FELSEFESİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Rümeysa TUNA GÜNDOĞDU, (2019)., "Tabu oyununun yedinci sınıf öğrencilerinin İngilizce kelime öğrenme düzeylerine etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Sabri Burak KAPAN, (2019)., "Öğretmenlerin öğrenme tiplerinin analizi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Programları Ve Öğretimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Nilüfer KESGİN, (2019)., "Ortaokul öğrencilerine ingilizce dersinde hikâye temelli ve oyun temelli kelime öğretiminin karşılaştırılması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Sinan KAYIP, (2019)., "4+4+4 eğitim sisteminin ortaöğretime yansımalarına ilişkin paydaş görüşleri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.CAN YAFES,KARTAL ŞEFİK (2020). Cumhuriyet Dönemi Ortaöğretim İngilizce Dersi Öğretim Programlarının İncelenmesi. Tarih Okulu Dergisi, 13(44), 394-426. (Yayın No: 6097393)
2.ALKAN MUHAMMET FATİH,KARTAL ŞEFİK (2018). Comparison of Teaching English as a Foreign Language in Turkey with Denmark, Hungary, and Portugal. Turkish Online Journal of English Language Teaching, 3(1), 10-23. (Yayın No: 4320089)
3.YENEN EMİN TAMER,KARTAL ŞEFİK,BULUT AYHAN (2018). TÜRKİYE VE ŞANGAY EĞİTİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 9(22), 1-24. (Yayın No: 4183379)
4.KARTAL ŞEFİK,ÖZBEK RAMAZAN (2017). İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin İngilizce Dersine Yönelik Tutumlarına ve Başarılarına Etkileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 796-820. (Yayın No: 3555700)
5.KARTAL ŞEFİK,ÖZBEK RAMAZAN (2016). İşbirlikli Öğrenme Tekniklerinden ÖTBB Tekniğiyle İşlenen İngilizce Dersine İlişkin Öğrenci Görüşleri. THE JOURNAL OF INTERNATIONAL LINGUAL SOCIAL AND EDUCATIONAL SCIENCES, 2(2), 85-106. (Yayın No: 3149863)
6.MERTER FERİDUN,KARTAL ŞEFİK (2013). 1967 den Günümüze Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri Öğretim Programlarında Atatürkçülük ve Türk Kültürü Konuları. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, (28), 1-26. (Yayın No: 697138)
7.MERTER FERİDUN,KARTAL ŞEFİK,ÇAĞLAR İSMAİL (2012). Ortaöğretim İngilizce Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 12(23), 43-58. (Yayın No: 696777)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.ARIBAŞ SEBAHATTİN, KARTAL ŞEFİK, ÇAĞLAR İSMAİL (2012). İngilizce Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Görüşleri. MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ, 41(195), 100-117. (Yayın No: 696483)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.KARTAL ŞEFİK,ÖZBEK RAMAZAN (2015). The Effects of Cooperative Learning Method on Students Attitudes towards English Classes and Their Achievements Nevşehir University Sample. The Third International Congress on Curriculum and Instruction:Curriculum Studies in Higher Education (Özet Bildiri) (Yayın No:1860933)
2.YENEN EMİN TAMER,KARTAL ŞEFİK,BULUT AYHAN (2016). Türkiye ve Şangay Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması. 1. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:3158120)
3.AYKAN AHMET,KARTAL ŞEFİK (2017). Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya Eğitim Fakülteleri Meslek Bilgisi Derslerinin Karşılaştırılması. IX. International Congress of Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:3525834)
4.CAN YAFES,ULUHAN BÜŞRA,KARTAL ŞEFİK (2017). Cumhuriyet Dönemi Ortaöğretim İngilizce Dersi Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3528625)
5.KARTAL ŞEFİK,DURSUN FEVZİ (2019). Investigation of the Relationship between Pre-service Teachers’ Educational Philosophies and Their Study Approaches. 7th International Congress on Curriculum and Instruction (Özet Bildiri) (Yayın No:5383818)
6.MERTER FERİDUN, KARTAL ŞEFİK (2011). 1967 den Günümüze Lise Din Bilgisi Ahlak ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri Öğretim Programlarında Türk Kültürü Konuları. 1. ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:697769)
7.KAPAN SABRİ BURAK,KARTAL ŞEFİK,ERGİNER ERGİN (2019). The Analysis of the Teachers’ Learning Styles. 2nd International Learning, Teaching and Educational Research Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:5384109)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.TAŞDEMİRCİ ERSOY, KARTAL ŞEFİK (2007). Nevşehir de Görev Yapan Alan ve Alan Dışından Atanan Sınıf Öğretmenlerinin İş Tatmini Düzeylerinin Karşılaştırmalı Analizi. 16. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:697527)
Üniversite Dışı Deneyim

Kurs
1.AMOS ile yapısal eşitlik modellemesi, İstatistik Kursu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kurs, 27.08.2018-31.08.2018 (Ulusal)