GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ŞENAY SARICAž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Şenay SARICA

Ziraat Fakültesi /

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

senay.sarica@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Ziraat Fakültesi 

Bölüm

 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Ankara Üniversitesi (1994- 2000)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Zootekni (Dr) (Ziraat)

YÜKSEK LİSANS, Ankara Üniversitesi (1991- 1993)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Zootekni (Yl) (Tezli)

LİSANS, Ankara Üniversitesi (1987- 1991)

Ziraat Fakültesi - Zootekni Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Ekstrüze Arpa Ağırlıklı Rasyonlara Enzim İlavesi Ve Peletleme İşleminin Broyler Beslemesinde Performans Ve Karkas Randımanı Üzerine Etkileri", Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000

YÜKSEK LİSANS, "Ekstrüzyon Yöntemi İle İşlenmiş Kanolanın Etlik Piliç Rasyonlarında Kullanılması Üzerinde Araştırmalar", Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1993

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı - Zootekni

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/ (2018- Devam Ediyor)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü/Yemler Ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı/ (2012- Devam Ediyor)

Doktor Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü/Yemler Ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı/ (2001- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Ayla BEDİRHAN ÇELİK, "Etlik Civcivleri Farklı Ön Başlatma Rasyonları İle Beslemenin Besi Performansı, İnce Bağırsak Histolojik Parametreleri Ve Mikroorganizma İçeriği Üzerine Etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Zootekni Ana Bilim Dalı, 2022

Yüksek Lisans, Öznur DÖNMEZ, "Etlik Piliç Karma Yemlerinde Antimikrobiyal Yem Katkı Maddesi Olarak Yalancı İğde Yaprağının Sulu Ekstraktının Kullanım Olanaklarının Araştırılması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Ana Bilim Dalı, 2022

Yüksek Lisans, Seçil Burcu ALKAÇ, "Farklı Enerji Düzeyli Karma Yemlere Emülsifiyer Olarak Lizolesitin İlavesinin Etlik Piliçlerin Besi Performansı, Kesim Parametreleri İle Serum Biyokimya Parametreleri Üzerine Etkileri", 2019

Yüksek Lisans, Begüm KANOĞLU, "Etlik Bıldırcın Karma Yemlerinde Balık Unu Yerine Yağı Alınmış Un Kurdu Larva Ununun Kullanım Olanakları", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Seçil Burcu ALKAÇ, "Farklı Enerji Düzeyli Karma Yemlere Emülsifiyer Olarak Lizolesitin İlavesinin Etlik Piliçlerin Besi Performansı, Kesim Parametreleri İle Serum Biyokimya Parametreleri Üzerine Etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Ana Bilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, İslim POLAT, "Normal Ve Yüksek Sıcaklığa Maruz Bırakılan Ve Düşük Protein İçerikli Rasyonlarla Beslenen Japon Bıldırcınların Rasyonuna Doğal Antioksidanların İlavesinin Besi Performansı Ve Stresin Bazı Parametreleri Üzerine Etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Ana Bilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Dursen ATILGAN, "Etlik Piliç Karma Yemlerine Doğal Antimikrobiyal Olarak Üzüm Çekirdeği-, Zeytin Yaprağı- Ve Nar Kabuğu Ekstraktları İlavesinin Besi Performansı, Serum Ve Bağırsak Parametreleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Ana Bilim Dalı, 2012

Yüksek Lisans, Serdar TOPTAŞ, "Etlik Bıldırcın Karma Yemlerine Doğal Antioksidan Olarak Zeytin Yaprağı Ekstraktı İlavesinin Besi Performansı, Etin Yağ Asidi Bileşimi Ve Lipid Oksidasyonu Üzerine Etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Ana Bilim Dalı, 2010

Yüksek Lisans, Ümit KARATAŞ, "Çoklu Doymamış Yağ Asitlerince Zengin Etlik Bıldırcın Karma Yemlerine Doğal Antioksidan İlavesinin Besi Performansı Karkas Parametreleri Etin Kalitesi Ve Raf Ömrü Üzerine Etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Ana Bilim Dalı, 2008

Yüksek Lisans, Yusuf YILDIRIM, "Etlik Piliç Karma Yemlerine İlave Edilen Antibiyotiklere Alternatif Olarak Probiyotik, Prebiyotik Ve Antimikrobiyal Kökenli Bitkisel Ekstraktlar Karışımının Besi Performansı, Karkas, Bazı Organ Ve Kan Parametreleri Üzerine Etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Ana Bilim Dalı, 2005

Yüksek Lisans, Begüm DEMİRDİŞ, "Etlik Bıldırcın Karma Yemlerinde Balık Unu Yerine Yağı Alınmış Un Kurdu Larva Ununun Kullanım Olanakları",

Doktora, Kürşad KILINÇ, "Etlik Piliç Karma Yemlerine Emülsifiyer Olarak Lizolesitin İlavesinin Besi Performansı, Bazı Biyokimya Parametreleri Ve Besin Maddelerinin Sindirilebilirliğine Etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Ana Bilim Dalı, 2020

Doktora, Kürşad KILINÇ, "Etlik Piliç Karma Yemlerine Emülsifiyer Olarak Lizolesitin İlavesinin Besi Performansı, Bazı Biyokimya Parametreleri Ve Besin Maddelerinin Sindirilebilirliğine Etkileri",

Editörlük

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (DRJI), ROOTINDEXING ve GOOGLE SCHOLAR, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR), SOBIAD ATIF DİZİNİ, ACADEMIC JOURNAL INDEX), Dergi, GOPÜ FBE

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR).), Dergi, Editör, Gaziosmapaşa

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR).), Dergi, Editör, Gaziosmanpaş

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR).), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa

Journal Of Animal Production (Ulakbim, CAB Abstracts), Dergi, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Basımevi Müdürlüğü

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   YAZAREL SERKAN, SARICA ŞENAY, KARAMAN SEDAT, (2021). "Effects Of Fermented Mealworm Larvae Meal Wıth Dıfferent Probıotıcs On Lıtter Qualıty In Broıler House", Current Trends İn Natural Sciences, 10(19), 282-287., Doi: 10.47068/ctns.2021.v10i19.036 (Yayın No: 7544647)

2   SARICA ŞENAY, KANOGLU Begum, YILDIRIM UĞUR, (2020). "Defatted Yellow Mealworm Larvae (Tenebrio Molitor L.) Meal As Possible Alternative To Fish Meal İn Quail Diets", South African Journal Of Animal Science, 50(3), 481-491. (Yayın No: 6905939) [SCI-Expanded]

3   SARICA ŞENAY, YURTSEVEN SABRİ, POLAT AÇIK İSLİM, (2020). "Supplementing Diets For Broilers That Are Low İn Crude Protein And Amino Acids With Protease", South Afrıcan Journal Of Anımal Scıence, 50(4), 521-528. (Yayın No: 6905979) [SCI-Expanded]

4   SARICA ŞENAY,POLAT AÇIK İSLİM,AYAŞAN Tugay, (2019). "Supplementation Of Natural Antioxidants To Reduced Crude Protein Diets For Japanese Quails Exposed To Heat Stress", Brazilian Journal Of Poultry Science, 21(1), 1-14. (Yayın No: 6008696) [SCI-Expanded]

5   SARICA ŞENAY,URKMEZ DURSEN, (2018). "Comparison Of The Effects Of Dietary Supplementation Of Natural Antimicrobial Feed Additives On Lipid Oxidation, Microbial Content And Quality Of Broiler Raw Meat", Turkish Journal Of Agriculture, Food Science And Technology, 6(11), 1537-1543. (Yayın No: 4512721)

6   SARICA ŞENAY,KESKIN SIDDIK,BERBEROGLU EMINE, (2018). "Examination Of Relationships Between Some Biochemical And Oxidative Stress Traits By Canonical Correlation Analysis İn Broiler Chickens.", Turkish Journal Of Agriculture, Food Science And Technology, 6(3), 255-259. (Yayın No: 4512741)

7   SARICA ŞENAY,SUİCMEZ MENDERES,CORDUK MUZAFFER, (2018). "Effects Of Essential Oils For Broiler Chicks With Delayed Feeding After Hatching 2. Morphological Development Of Small İntestine.", Turkish Journal Of Agriculture, Food Science And Technology, 6(10), 1347-1352. (Yayın No: 4512759)

8   SARICA ŞENAY,AYDIN HÜSEYİN,ÇİFTÇİ Gülay, (2017). "Effects Of Dietary Supplementation Of Some Antioxidants On Liver Antioxidant Status And Plasma Biochemistry Parameters Of Heat-Stressed Quail", Turkish Journal Of Agriculture-Food Science And Technology, 5(7), 773-779. (Yayın No: 3844084)

9   SARICA ŞENAY,ÖZDEMİR DEMİR, (2017). "The Effects Of Dietary Oleuropein And Organic Selenium Supplementation İn Heat-Stressed Quails On Tonic İmmobility Duration And Fluctuating Asymmetry", Italian Journal Of Animal Science, 17(1), 145-152., Doi: 10.1080/1828051X.2017.1351325 (Yayın No: 3843778) [SCI-Expanded]

10   SARICA ŞENAY, (2017). "Nutrition For Functionality Of Poultry Meat And Egg", Eurasian Journal Of Food Science And Technology, 1(1), 35-39. (Yayın No: 3844357)

11   SARICA ŞENAY,Dursen Ürkmez, (2016). "The Use Of Grape Seed Olive Leaf And Pomegranate Peel Extracts As Alternative Natural Antimicrobial Feed Additives İn Broiler Diets", Archiv Für Geflügelkunde, 801-13. (Yayın No: 3324769) [SSCI]

12   SARICA ŞENAY,Ozdemir Demir,Hakan Ozturk, (2015). "The Effects Of Dietary Oleuropein And Organic Selenium Supplementation On Performance And Heat Shock Protein 70 Response Of Brain İn Heat Stressed Quail", Italian Journal Of Animal Science, 14(2), 226-232. (Yayın No: 2314709) [SSCI]

13   BASMACIOĞLU MALAYOĞLU HATİCE,SARICA ŞENAY,ŞANLIER ŞENAY,CÖMERT ACAR MUAZZEZ,TURAN NURİ,YILMAZ HÜSEYİN, (2014). "The Use Of Oregano Essential Oil And Enzyme Mixture İn Corn-Soybean Meal Based Diets Of Broiler Chicks", European Poultry Science, 78(-), 1-14. (Yayın No: 4852119) [SSCI]

14   SARICA ŞENAY,Toptas Serdar, (2014). "Effects Of Dietary Oleuropein Supplementation On Growth Performance Serum Lipid Concentrations And Lipid Oxidation Of Japanese Quails", Journal Of Animal Physiology And Animal Nutrition, 98(6), 1176-1186. (Yayın No: 2314545) [SSCI]

15   SARICA ŞENAY,SUİÇMEZ MENDERES,ÇÖRDÜK MUZAFFER,ÖZDEMİR DEMİR,BERBEROGLU EMINE, (2014). "Effects Of Oregano Essential Oil Supplementation To Diets Of Broiler Chicks With Delayed Feeding After Hatching. Morphological Development Of Small İntestine Segments.", Italian Journal Of Animal Science, 13(2), 284-289. (Yayın No: 4757463) [SCI-Expanded]

16   SARICA ŞENAY,ÇÖRDÜK MUZAFFER, (2013). "Effects Of Oregano Essential Oil Supplementation To Diets For Broiler Chicks With Delayed Feeding After Hatching. 1. Performances And Digestibility Of Nutrients", European Poultry Science, 77(2), 81-89. (Yayın No: 4852139) [SSCI]

17   ÇÖRDÜK MUZAFFER,SARICA ŞENAY,YARIM GÜL FATMA, (2013). "Effects Of Oregano Or Red Pepper Essential Oil Supplementation To Diets For Broiler Chicks With Delayed Feeding After Hatching. 1. Performance And Microbial Population.", Journal Of Applied Poultry Research, 22(4), 738749 (Yayın No: 4757739) [SSCI]

18   SARICA ŞENAY,CORDUK MUZAFFER,YARIM GÜL FATMA,YENİŞEHİRLİ GÜLGÜN,KARATAŞ ÜMİT, (2009). "Effects Of Novel Feed Additives İn Wheat Based Diets On Performance Carcass And İntestinal Tract Characteristics Of Quail", South Afrıcan Journal Of Anımal Scıence, 39(2), 144-157. (Yayın No: 779979) [SSCI]

19   ÇÖRDÜK MUZAFFER,SARICA ŞENAY,ÇALIKOĞLU EBRU,KIRALAN MUSTAFA, (2008). "Effects Of L Carnitine Supplementation To Diets With Different Fat Sources And Energy Levels On Fatty Acid Composition Of Egg Yolk Of Laying Hens", Journal Of The Science Of Food And Agriculture, 88(13), 2244-2252., Doi: 10.1002/jsfa.3339 (Yayın No: 780116) [SSCI]

20   SARICA ŞENAY,KARATAŞ Ümit,DİKTAŞ Merve, (2008). "Çay İçeriği, Metabolizma Ve Sağlık Üzerine Etkileri, Antioksidan Aktivitesi Ve Etlik Piliç Karma Yemlerinde Kullanımı", Goü Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(2), 79-85. (Yayın No: 5998095)

21   SARICA ŞENAY,CORDUK MUZAFFER,ÇİÇEK ÜMRAN,BASMACIOĞLU MALAYOĞLU HATİCE,KARATAŞ ÜMİT, (2007). "Effects Of Dietary Supplementation Of L Carnitine On Performance Carcass And Meat Characteristics Of Quails", South Afrıcan Journal Of Anımal Scıence, 37(3), 189-201. (Yayın No: 779745) [SSCI]

22   SARICA ŞENAY,CORDUK MUZAFFER,SUİÇMEZ MENDERES,CEDDEN FATİN,YILDIRIM YUSUF,KILINC KÜRŞAD, (2007). "The Effects Of Dietary L Carnitine Supplementation On Semen Traits Reproductive Parameters And Testicular Histology Of Japanese Quailbreeders", Journal Of Applıed Poultry Research, 16(2), 178-186. (Yayın No: 779807) [SSCI]

23   SARICA ŞENAY,ERDOĞAN SUAT,KOÇ AHMET,ERDOĞAN ZEYNEP, (2005). "Addition Of Avilamycin Mannanoligosaccharide And Organic Acids Mixtureto Corn Soybean Meal Based Broiler Diets", Indıan Journal Of Anımal Scıences, 75(8), 961-964. (Yayın No: 779946) [SCI-Expanded]

24   SARICA ŞENAY,ÇİFTÇİ ALPER,DEMİR ERGÜN,KILINÇ KÜRŞAT,YILDIRIM YUSUF, (2005). "Use Of An Antibitiotic Growth Promoter And Two Herbal Natural Feed Additives With And Without Exogenous Enzymes İn Wheat Based Broiler Diets", South Afrıcan Journal Of Anımal Scıence, 35(1), 61-72. (Yayın No: 3377278) [SCI-Expanded]

25   SARICA ŞENAY,CORDUK MUZAFFER,KILINC KÜRŞAD, (2005). "The Effect Of Dietary L Carnitine Supplementation On Growth Performance Carcass Traits And Composition Of Edible Meat İn Japanese Quail Coturnix Coturnix Japonica", Journal Of Applıed Poultry Research, 14(4), 709-715. (Yayın No: 779828) [SSCI]

26   DEMİR ERGÜN,SARICA ŞENAY,ŞEKEROĞLU AHMET,ÖZCAN MEHMET AKİF,ŞEKER YAŞAR, (2004). "Effects Of Early And Late Feed Restriction Or Feed Withdrawal On Growth Performance Ascites And Blood Constituents Of Broiler Chickens", Acta Agriculturae Scandinavica, Section A - Animal Science, 54(3), 152-158., Doi: 10.1080/09064700410004852 (Yayın No: 779913) [SSCI]

27   DEMİR ERGÜN,SARICA ŞENAY,ÖZCAN MEHMET AKİF,SUİÇMEZ MENDERES, (2003). "The Use Of Natural Feed Additives As Alternatives For An Antibiotic Growth Promoter İn Broiler Diets", European Poultry Science, 69(3), 110-116. (Yayın No: 780025) [SSCI]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   SARICA ŞENAY,Samet OKUYAN,AYAŞAN Tugay (2019). DÜŞÜK ENERJİ VE PROTEİN İÇERİKLİ KARMA YEMLERE FARKLI DÜZEYLERDE MİKROENKAPSÜLE FORMDA KARVAKROLTİMOL İLAVESİNİN ETLİK PİLİÇLERİN BESİ PERFORMANSI VE SERUMUN BAZI BİYOKİMYA PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ. International Erciyes Agriculture Animal and Food Sciences Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5878328)

2   SARICA ŞENAY,BERBEROĞLU EMİNE (2018). Feeding of the broiler breeder and chick quality. International Animal Science Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4726415)

3   BAYYURT LÜTFİ,BERBEROĞLU EMİNE,SARICA ŞENAY (2018). Fuzzy Logic Approach in The Evaluation Broilers Meat Quality. AGRICULTURE FOR LIFE, LIFE FOR AGRICULTURE (Özet Bildiri) (Yayın No:4684196)

4   BERBEROĞLU EMİNE,YEĞENOĞLU EMİNE DİLŞAT,SARICA ŞENAY,ERDOĞAN ATAÇ FUNDA,TAKMA ÇİĞDEM,GEVREKÇİ YAKUT (2017). Data eding and analysis-Veri düzenlenmesi ve Analizi. XIII. Congress of ecology and environment with international participation (Özet Bildiri) (Yayın No:3979108)

5   SARICA ŞENAY,BERBEROĞLU EMİNE (2017). Etlik piliçlerde ve hindilerde sindirim sisteminin son bölümündeki fermentasyon üzerine rasyon unsurlarının etkileri. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (Özet Bildiri) (Yayın No:3844461)

6   ÖZTÜRK AHMET ALPER,ŞENEL BEHİYE,BAŞARAN EBRU,DEMİREL MÜZEYYEN,SARICA ŞENAY (2017). In vitro dissolution and cytıtoxicity studies on quercetin and rutin loaded HP-beta-cyclodextrin complexes. 2nd International Gazi Pharma Symposium Series (GPSS: 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3844294)

7   DEMİREL MÜZEYYEN,ÖZTÜRK AHMET ALPER,BAŞARAN EBRU,SARICA ŞENAY (2016). Quercetin Rutin and Quercetin Rutin beta cyclodextrin complexes An in vitro evaluation. BIT's 2nd Annual World Congress of Smart Materials-2016 (Özet Bildiri) (Yayın No:3325111)

8   ÖZTÜRK AHMET ALPER,BAŞARAN EBRU,DEMİREL MÜZEYYEN,SARICA ŞENAY (2016). Formulation and characterization studies of quercetin rutin and quercetin rutin beta cyclodextrin complexes. BIT's 2 nd Annual World Congress of Smart Materials (Özet Bildiri) (Yayın No:3325293)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

1   "Etlik Piliç Yetiştiriciliği Ünitesindeki Besleme Olanaklarının İyileştirilmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 30.10.2013-20.07.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

2   "Düşük enerji ve protein içerikli karma yemlere farklı düzeylerde mikroenkapsüle formda karvakrol timol ilavesinin etlik piliçlerin besi performansı ve besin maddelerinin sindirilebilirliği üzerine etkileri", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 10.10.2013-20.07.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

3   "Tokat ta Modern Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 15.01.2016-15.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

4   "Tokat ve Yöresinde Çiftçi Elinde Yetiştirilen Tavuklarda Kronik Solunum Yolları Enfeksiyonunun Önlenmesi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 15.02.2019-12.12.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

5   "Farklı yerleşim sıklığında barındırılan etlik piliçlerin karma yemineprobiyotiklerle katı ürün fermentasyonuna tabii tutulmuş probiyotikli un kurdu larva ununun ilavesinin etkilerinin araştırılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 22.10.2018-10.11.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)

6   "Düşük ham protein ve amino asit içerikli etlik piliç karma yemlerine proteaz enzimi ilavesinin besi performansı, besin maddelerinin sindirilebilirliği ve çevre üzerine etkileri", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 31.12.2015-07.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

7   "Etlik piliç karma yemlerinde provitamin D3’xxün sentetik ve doğal metabolitinin fitaz enzimiyle beraber kullanılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 26.09.2012-04.04.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

8   "Etlik Piliç Karma Yemlerine Emülsifiyer Olarak Lizolesitin İlavesinin Besi Performansı, Bazı Biyokimya Parametreleri ve Besin Maddelerinin SindirilebilirliğineEtkileri", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 22.10.2018 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

9   "Enerji İçeriği Azaltılmış Karma Yemlere Emülsifiyer Olarak Lizolesitin İlavesinin Etlik Piliçlerin Besi Performansı, Serum Biyokimya Parametrelerinin ve Besin Maddelerinin Sindirilebilirliği Üzerine Etkileri", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 30.04.2018 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

10   "Etlik Piliç Yetiştiriciliği Ünitesindeki Besleme Olanaklarının İyileştirilmesi", BAP, Yönetici (Devam Ediyor) (ULUSAL)

11   "Enerji ve protein düzeyi azaltılmış etlik piliç karma yemlerine mikroenkapsüle karvakrol timol ilavesinin besi performansı serumun bazı biyokimya parametreleri ile besinmaddelerinin sindirilebilirliği üzerine etkileri", BAP, Yönetici (Devam Ediyor) (ULUSAL)

12   "Etlik Piliç Karma Yemlerinde Provitamin D3 ün Sentetik ve Doğal MetabolitininFitaz Enzimiyle Beraber Kullanılması", BAP, Yönetici (Devam Ediyor) (ULUSAL)

13   "Etlik Piliç Karma Yemlerinde Provitamin D3 ün Sentetik ve Doğal MetabolitininFitaz Enzimiyle Beraber Kullanılması", BAP, Yönetici (Devam Ediyor) (ULUSAL)

14   "Etlik civciv başlatma rasyonuna kekik esansiyel yağı ilavesinin besi performansı ve ince bağırsak histolojik parametreleri üzerine etkileri", DİĞER, Yönetici (Tamamlandı)

15   "Balık yağı içeren etlik piliç karma yemlerine karadut ve ekinezya ekstraktı ilavesinin besi performansı ve etin lipid oksidasyonu üzerine etkileri", DİĞER, Yönetici (Tamamlandı)

16   "Omega 3 Yağ Asitlerince Zenginleştirilmiş Etlik Piliç Karma Yemlerine Doğal Antioksidan Olarak Nar Hicaz Nar Ekstraktı İlavesinin Besi Performansı ve Etin Lipid Oksidasyonu Üzerine Etkileri", TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

17   "Optimum ve Yüksek Çevre Sıcaklığına Maruz Bırakılan Etlik Bıldırcınların Rasyonuna 2 Farklı Doğal Antioksidan Kaynağının 2 Farklı Düzeyde Organik Se la Beraber İlavesinin Besi Performansı Antioksidan Statüsü ve Etin Kalitesi Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

18   "GOP Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Laboratuvarının Geliştirilmesi", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

19   "Etlik piliç karma yemlerine doğal antimikrobiyal olarak üzüm çekirdeği zeytin yaprağı ve nar kabuğu ekstraktları ilavesinin besi performansı serum ve bağırsak parametreleri üzerine etkilerinin karşılaştırılması", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

20   "Etlik bıldırcın karma yemlerine doğal antioksidan olarak zeytin yaprağı ekstraktı ilavesinin besi performansı etin yağ asidi bileşimi ve lipid oksidasyonu üzerine etkileri", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2001- , Öğretim Üyesi (Yrd. Doç. Dr.), Gaziosmanpaşa Üniversitesi,

1997-2000, Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi,

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:senay.sarica@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1994-2000
Ankara Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni (Dr) (Ziraat)

Tez Adı:Ekstrüze Arpa Ağırlıklı Rasyonlara Enzim İlavesi Ve Peletleme İşleminin Broyler Beslemesinde Performans Ve Karkas Randımanı Üzerine Etkileri
Yüksek Lisans
1991-1993
Ankara Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Ekstrüzyon Yöntemi İle İşlenmiş Kanolanın Etlik Piliç Rasyonlarında Kullanılması Üzerinde Araştırmalar
Lisans
1987-1991
Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi/Zootekni BölümüAkademik Görevler

Profesör
2018-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/
Doçent
2012-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ/YEMLER VE HAYVAN BESLEME ANABİLİM DALI/
Doktor Öğretim Üyesi
2001-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ/YEMLER VE HAYVAN BESLEME ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Seçil Burcu ALKAÇ, (2019)., "Farklı Enerji Düzeyli Karma Yemlere Emülsifiyer Olarak Lizolesitin İlavesinin Etlik Piliçlerin Besi Performansı, Kesim Parametreleri ile Serum Biyokimya Parametreleri Üzerine Etkileri", Yüksek Lisans
2.Begüm DEMİRDİŞ, "Etlik Bıldırcın Karma Yemlerinde Balık Unu Yerine Yağı Alınmış Un Kurdu Larva Ununun Kullanım Olanakları", Yüksek Lisans
3.Kürşad KILINÇ, "Etlik Piliç Karma Yemlerine Emülsifiyer Olarak Lizolesitin İlavesinin Besi Performansı, Bazı Biyokimya Parametreleri ve Besin Maddelerinin Sindirilebilirliğine Etkileri", Doktora
4.Yusuf YILDIRIM, (2005)., "Etlik piliç karma yemlerine ilave edilen antibiyotiklere alternatif olarak probiyotik, prebiyotik ve antimikrobiyal kökenli bitkisel ekstraktlar karışımının besi performansı, karkas, bazı organ ve kan parametreleri üzerine etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Ümit KARATAŞ, (2008)., "Çoklu doymamış yağ asitlerince zengin etlik bıldırcın karma yemlerine doğal antioksidan ilavesinin besi performansı karkas parametreleri etin kalitesi ve raf ömrü üzerine etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Serdar TOPTAŞ, (2010)., "Etlik bıldırcın karma yemlerine doğal antioksidan olarak zeytin yaprağı ekstraktı ilavesinin besi performansı, etin yağ asidi bileşimi ve lipid oksidasyonu üzerine etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Dursen ATILGAN, (2012)., "Etlik piliç karma yemlerine doğal antimikrobiyal olarak üzüm çekirdeği-, zeytin yaprağı- ve nar kabuğu ekstraktları ilavesinin besi performansı, serum ve bağırsak parametreleri üzerine etkilerinin karşılaştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
8.İslim POLAT, (2016)., "Normal ve yüksek sıcaklığa maruz bırakılan ve düşük protein içerikli rasyonlarla beslenen japon bıldırcınların rasyonuna doğal antioksidanların ilavesinin besi performansı ve stresin bazı parametreleri üzerine etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
9.Seçil Burcu ALKAÇ, (2018)., "Farklı enerji düzeyli karma yemlere emülsifiyer olarak lizolesitin ilavesinin etlik piliçlerin besi performansı, kesim parametreleri ile serum biyokimya parametreleri üzerine etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
10.Begüm KANOĞLU, (2019)., "Etlik bıldırcın karma yemlerinde balık unu yerine yağı alınmış un kurdu larva ununun kullanım olanakları", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
11.Kürşad KILINÇ, (2020)., "Etlik piliç karma yemlerine emülsifiyer olarak lizolesitin ilavesinin besi performansı, bazı biyokimya parametreleri ve besin maddelerinin sindirilebilirliğine etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Ana Bilim Dalı, Doktora
12.Ayla BEDİRHAN ÇELİK, (2022)., "Etlik civcivleri farklı ön başlatma rasyonları ile beslemenin besi performansı, ince bağırsak histolojik parametreleri ve mikroorganizma içeriği üzerine etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Zootekni Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
13.Öznur DÖNMEZ, (2022)., "ETLİK PİLİÇ KARMA YEMLERİNDE ANTİMİKROBİYAL YEM KATKI MADDESİ OLARAK YALANCI İĞDE YAPRAĞININ SULU EKSTRAKTININ KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Journal of Animal Production(Ulakbim, CAB Abstracts), Dergi, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Basımevi Müdürlüğü
2.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi(DRJI), ROOTINDEXING ve GOOGLE SCHOLAR, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR), SOBIAD ATIF DİZİNİ, ACADEMIC JOURNAL INDEX), Dergi, GOPÜ FBE
3.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi(GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR).), Dergi, Editör, Gaziosmapaşa
4.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi(GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR).), Dergi, Editör, Gaziosmanpaş
5.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi(GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR).), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa
Üniversite Dışı Deneyim

2001- Öğretim Üyesi (Yrd. Doç. Dr.)Gaziosmanpaşa Üniversitesi,
1997-2000Araştırma GörevlisiAnkara Üniversitesi,