GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MEHMET ESENž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Mehmet ESEN

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Tıp Fakültesi 

Bölüm

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Acil Tıp Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

TIPTA UZMANLIK, Bursa Uludağ Üniversitesi (2006- 2011)

Tıp Fakültesi - Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

DOKTORA, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2015- 2020)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Tıbbi Biyokimya (Dr)

LİSANS, Uludağ Üniversitesi (1993- 2000)

Tıp Fakültesi - Tıp Pr.

TEZLER

TIPTA UZMANLIK, "Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Acil Servisinde Kan Ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Yapılan Hastaların Epidemiyolojik İncelenmesi", Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2011

DOKTORA, "", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Acil Tıp

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tıp Fakültesi/ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Acil Tıp Anabilim Dalı, (2011- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Komisyon Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Acil Tıp Anabilim Dalı, (2017- Devam Ediyor)

Komisyon Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Acil Tıp Anabilim Dalı, (2016- Devam Ediyor)

Komisyon Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Acil Tıp Anabilim Dalı, (2012- Devam Ediyor)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Acil Tıp Anabilim Dalı, (2015- 2016)

verdiği dersler

Sıvı-Elektrolit, Lisans, (2018-2019)

Multitravma, Lisans, (2018-2019)

Koma, Lisans, (2018-2019)

Şok, Lisans, (2018-2019)

Fizyopatoloji I, Yüksek Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Mediha KAYA, "İnternal Radyasyon Tedavisi Uygulanan Hastaların Acil Serviste Radyasyon Yönetimi Ve Sağlık Çalışanlarında Farkındalık Oluşturma", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Acil Tıp Anabilim Dalı, 2021

Yüksek Lisans, Ahmet BARIŞIK, "Diş Çekimi Öncesi Ve Sonrası Hastaların Ağrı Ve Kaygı Durumunun Değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Acil Tıp Hemşireliği Anabilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, Sibel DELİOĞLAN, "Hemşirelerin Kardiyopulmoner Resüsitasyon Bilgi Düzeyleri Ve Kaygı Durumlarının Değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Acil Tıp Hemşireliği Anabilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, Havagül ERTANÇ HAVUTCU, "Akut Apandisit Tanısında Alvarado Skorlama Sistemi İle Apandisit İnflamatuar Yanıt Skoru Etkinliğinin Karşılaştırılması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Acil Tıp Hemşireliği Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Hatice İLHAN, "Palyatif Bakım Hastalarının Bakıcılarında Tükenmişlik Düzeylerinin Sosyal Yaşamları Üzerindeki Etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Acil Tıp Anabilim Dalı, 2018

Tıpta Uzmanlık, Ufuk COŞKUN, "Acil Serviste Akut Miyokard İnfarktüsü Tanısı Alan Genç Hastalarda Kardiyak Enzimler Negatifken Bakılan Hematolojik Parametrelerin Prediktif Açıdan Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı, 2017

Tıpta Uzmanlık, Fatih ŞAHİN, "Travmatik Beyin Hasarında Timokinon Ve Melatoninin Etkinliğinin Araştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı, 2016

Tıpta Uzmanlık, İlyas KOÇ, "Acil Servise Başvuran Hastalarda Post Operatif Komplikasyonların Epidemiyolojik İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı, 2015

Editörlük

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Dergipark), Dergi, Yrd. Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 20.06.2019 - 20.01.2020

Troit, Kitap, Yrd. Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, 24.06.2019 - 20.01.2020

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ESEN MEHMET,NURSAL AYŞE FEYDA,DUMAN ESRA,YİĞİT SERBÜLENT, (2020). "The Role Of Interleukin-4 Vntr Polymorphism İn Dysmenorrhea Development", Medical Bulletin Of Haseki, 58(4), 364-369. (Yayın No: 6599652)

ÇITIL RIZA,ÇOLAK İBRAHİM YASİN,ESEN MEHMET,ÖNDER YALÇIN, (2020). "Epidemiological Investigation Of The Cases With Tick Contact Admitted Tothe Emergency Department Of Tokat Gaziosmanpaşauniversity Hospital Between 2012-2018", Journal Of Contemporary Medicine, 10(2), 253-260. (Yayın No: 6599647)

GÜL SERDAR SAVAŞ,ESEN MEHMET, (2019). "Effect Of Urinary Excretion On Radiation Dose İn Patients Having Pet/Ct Scans", The European Research Journal, 5(5), 722-728., Doi: 10.18621/eurj.410072 (Yayın No: 5295098)

IRMAK SAPMAZ HİLAL,ESEN MEHMET, (2019). "Investigation Of The Lower Extremity Fractures İn Children Who Applied To The Emergency Department Of University Hospital", Journal Of Contemporary Medicine, 9(1), 112-117., Doi: 10.16899/gopctd.503015 (Yayın No: 4971706)

ESEN MEHMET,AYGÜN HATİCE, (2019). "The Effect Of Duloxetine On Penicillin-İnduced Epileptiform Activity İn Rats", Neurological Research, 41(4), 298-305., Doi: 10.1080/01616412.2018.1560642 (Yayın No: 4585105)

KOÇ İlyas,ESEN MEHMET, (2018). "Acil Servise Başvuran Hastalarda Post Operatif Komplikasyonların Epidemiyolojik İncelenmesi", Journal Of Contemporary Medicine, 8(2), 103-110., Doi: 10.16899/gopctd.412029 (Yayın No: 4392467)

OKAN İSMAİL,AKBAŞ AHMET,KÜPELİ MUSTAFA,YENİOVA ABDULLAH ÖZGÜR,ESEN MEHMET,ÖZSOY ZEKİ,DAŞIRAN MEHMET FATİH,DALDAL EMİN, (2018). "Foreign Body Ingestion And Food Impaction Management İn Adults: A Cross-Sectional Study", Turkish Journal Of Trauma And Emergency Surgery, 25(2), 159-166., Doi: 10.5505/tjtes.2018.67240 (Yayın No: 4545049) [SCI-Expanded]

ALİM SAİT,ESEN MEHMET,DEMİR AYŞE KEVSER,DEMİR SELİM,ORTAK HÜSEYİN,GÜNEŞ ALPER,ALATLI TUFAN,DENİZ DEMİR HELİN, (2018). "Peripapillary Retinal Nerve Fiber Layer And Ganglion Cell–İnner Plexiform Layer Thickness İn Adult-Onset Familial Mediterranean Fever", International Ophthalmology, 38(1), 183-190., Doi: 10.1007/s10792-017-0446-1 (Yayın No: 4648335) [SCI-Expanded]

ESEN MEHMET,UYSAL MURAT, (2018). "Protective Effects Of İntravenous Lipid Emulsion On Malathion-İnduced Hepatotoxicity", Bratislava Medical Journal-Bratislavske Lekarske Listy, 119(06), 373-378., Doi: 10.4149/BLL_2018_069 (Yayın No: 4392493) [SCI-Expanded]

ESEN MEHMET,IRMAK SAPMAZ HİLAL, (2018). "Epidemiological İnvestigation Of Traumatic Upper Extremity Fractures İn Children Who Applied To Emergency Department", Journal Of Contemporary Medicine, 8(3), 211-217., Doi: 10.16899/gopctd.454562 (Yayın No: 4392483)

ESEN MEHMET,NANELİ İSMAİL, (2017). "A Revıew The Relatıonshıp Between Celıac Dısease And Lmw Gs In Wheat Of Turkey", Internatıonal Journal Of Engıneerıng Scıences Research Technology, 6(11), 390-392., Doi: 10.5281/zenodo.1054617 (Yayın No: 3824841)

ALİM SAİT,DEMİR SELİM,GÖKÇE ERKAN,ORTAK HÜSEYİN,DENİZ DEMİR HELİN,ESEN MEHMET, (2016). "An Unusual Presentation Of Optic Disc Drusen With Optic Nerve Avulsion", Journal Of Ophthalmology Clinical Research, 3(1), 1-3., Doi: 10.24966/OCR-8887/100020 (Yayın No: 2915556)

UYSAL MURAT,YILMAZ DOĞRU HATİCE,SAPMAZ EMRAH,TAŞ UFUK,ÇAKMAK BÜLENT,ÖZSOY ASKER ZEKİ,şahin fatih,AYAN SAFİYE,ESEN MEHMET, (2016). "Investigating The Effect Of Rose Essential Oil İn Patients With Primary Dysmenorrhea", Complementary Therapies İn Clinical Practice, 2445-49., Doi: 10.1016/j.ctcp.2016.05.002 (Yayın No: 2915527) [SCI-Expanded]

SÜREN MUSTAFA,OKAN İSMAİL,KAYA ZİYA,KARAMAN SERKAN,ARICI SEMİH,çömlekçi mevlüt,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,DOĞRU SERKAN,ŞAHİN AYNUR,KARAMAN TUĞBA, (2016). "Initial Experience With Delivery Of Palliative Care To Terminal Cancer Patients", Turkısh Journal Of Medıcal Scıences, 46388-392., Doi: 10.3906/sag-1411-38 (Yayın No: 2915288) [SCI-Expanded]

AYAN MURAT,TAŞ UFUK,SÖĞÜT ERKAN,ÇAYLI SEVİL,ESEN MEHMET,ERDEMİR FİKRET,UYSAL MURAT, (2016). "Protective Effect Of Thymoquinone Against Testicular Torsion İnduced Oxidative İnjury", Andrologia, 48(2), 143-151., Doi: 10.1111/and.12424 (Yayın No: 1534554)

ESEN MEHMET,UYSAL MURAT,ALATLI TUFAN,ATILGAN DOĞAN,IRMAK SAPMAZ HİLAL,GENÇTEN YUSUF,KOÇ İLYAS, (2015). "Ateşli Silah Yaralanması Sonucu İzole Renal Travma: Olgu Sunumu", Journal Of Contemporary Medicine, 5(1-Ek), 11-14., Doi: 10.16899/ctd.32960 (Yayın No: 1880457)

IRMAK SAPMAZ HİLAL,UYSAL MURAT,TAŞ UFUK,ESEN MEHMET,BARUT MUSTAFA,SOMUK BATTAL TAHSİN,ALATLI TUFAN, (2015). "The Effect Of Lavender Oil İn Patients With Renal Colic: A Prospective Controlled Study Using Objective And Subjective Outcome Measurements", The Journal Of Alternative And Complementary Medicine, 21(10), 617-622., Doi: 10.1089/acm.2015.0112 (Yayın No: 1534550) [SCI-Expanded]

AYAN MURAT,TAŞ UFUK,SÖĞÜT ERKAN,DOĞRU SERKAN,ESEN MEHMET,BAŞOL NURŞAH,ALATLI BETÜL, (2014). "Effect Of Intravenous Lipid Emulsion Therapy On Serum Pseudocholinesterase İn Experimental Model Of Diazinon Intoxication", European Journal Of General Medicine, 11(4), 268-271., Doi: 10.15197/sabad.1.11.84 (Yayın No: 1534956)

kaya halil,BAŞOL NURŞAH,AYAN MURAT,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,TAŞ UFUK,ESEN MEHMET,şahin fatih,gökdemir mehmet tahir,SÖĞÜT ÖZGÜR,büyükaslan hasan, (2014). "Evaluatıon Of Diagnostik Radiation Doses Due To Computorize Tomography İn Adult Blunt Trauma Patients İn Emergency Department", Acta Medica Mediterranea, 29503-508. (Yayın No: 337687) [SCI-Expanded]

AYAN MURAT,TAŞ UFUK,SÖĞÜT ERKAN,ARICI SEMİH,KARAMAN SERKAN,ESEN MEHMET,DEMİRTÜRK FAZLI, (2013). "Comparing Efficincies Of Diclofenac Sodium And Paracetamol İn Patients With Primer Dysmenorrhea Pain By Using Visual Analog Scale Vas", Ağrı - The Journal Of The Turkish Society Of Algology, 25(2), 78-82., Doi: 10.5505/agri.2013.42103 (Yayın No: 337508)

AKSOY DÜRDANE,KURT SEMİHA GÜLSÜM,barut hatice,ESEN MEHMET,ÇEVİK BETÜL,AYAN MURAT, (2013). "Letter To The Editör", Journal Of The Turkish Epilepsi Society, 19(3), 138-138., Doi: 10.5505/epilepsi.2013.75046 (Yayın No: 2915699)

yılmaz yusuf,ARMAĞAN EROL,ömer faruk ölmez,ESEN MEHMET,alkış nihan, (2009). "Acute Arsenic Self Poisoning For Suicidal Purpose İn A Dentist A Case Report", Human & Experimental Toxicology, 28(1), 63-65., Doi: 10.1177/0960327108097432 (Yayın No: 334667) [SCI-Expanded]

şule akköse aydın,BULUT MEHTAP,ÖZGÜÇ HALİL BÜLENT,ERCAN İLKER,TÜRKMEN İNANIR NURSEL,eren bülent,ESEN MEHMET, (2008). "Should The New Injury Severity Score Replace The Injury Severity Score İn The Trauma And Injury Severity Score", Ulusal Travma Acil Cerrahi Dergisi, 4(14), 308-312. (Yayın No: 335091) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

GÜL SERDAR SAVAŞ,ESEN MEHMET, (2019). "The Awareness Of Healthcare Workers About Hazardous Substances Used İn A Tertiary Hospital", The European Research Journal, 5(2), 341-349., Doi: 10.18621/eurj.383355 (Yayın No: 4981838)

BAŞOL NURŞAH,KARAMAN SERHAT,AKDOĞAN HALİL İBRAHİM,ESEN MEHMET, (2017). "Psikojenik Polidipsi Sonucu Gelişen Su İntoksikasyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(3), 197-201. (Yayın No: 3824556)

ESEN MEHMET,BAŞOL NURŞAH,KOYUNCU SERHAT, (2017). "A Pericarditis Case Referred With A Myocardial İnfarction Pre-Diagnosis", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Dergisi, 9(4), 294-303. (Yayın No: 3838863)

YILMAZ DOĞRU HATİCE,OKTAY GÜLSEREN,ÖZSOY ASKER ZEKİ,ÇAKMAK BÜLENT,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,ESEN MEHMET, (2017). "The Evaluation Of Pregnants Admitted To Emergency Unit: Tertiary Single Centre Experience", Van Medical Journal, 24(3), 157-162., Doi: 10.5505/vtd.2017.68442 (Yayın No: 4802255)

UYSAL MURAT,ESEN MEHMET, (2017). "Evaluation Of Vertebral Fractures İn Patients Presenting To Emergency Department With Trauma", Medeniyet Medical Journal, 32(4), 238-244., Doi: 10.5222/MMJ.2017.238 (Yayın No: 4802239)

BAŞOL NURŞAH,çelik yasemin,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,KOÇ İLYAS,SAVAŞ ASLI YASEMEN, (2014). "Evaluation Of Admissions For Injection Purposes Which İs A Cause Of Crowdedemergency Department", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6(4), 258-268. (Yayın No: 3829185)

AYAN MURAT,SÖĞÜT ERKAN,TAŞ UFUK,ERDEMİR FİKRET,KARAMAN SERKAN,ARICI SEMİH,ESEN MEHMET, (2013). "Compare The Analgesic Effectiveness Of Diclofenac And Paracetamol İn Patients With Renal Colic", Journal Of Clinical And Analytical Medicine, 4(1), 16-18., Doi: 10.4328/JCAM.862 (Yayın No: 337043)

AYAN MURAT,KADI HASAN,ESEN MEHMET,ÖZBEK KEREM, (2013). "Kounis Syndrome İn A Young Patient After Beesting: Case Report", Journal Of Academic Emergency Medicine Case Reports, 4(3), 103-105., Doi: 10.5505/jaemcr.2013.66375 (Yayın No: 341678)

BAŞOL KAYA NURŞAH,TAŞ UFUK,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,ARSLAN MUHAMMET,KOÇ İlyas,ACU BERAT, (2013). "Panniculitis Of The Mesentery", Journal Of Academic Emergency Medicine Case Reports, 4(4), 173-176., Doi: 10.5505/jaemcr.2013.56933 (Yayın No: 341131)

BAŞOL KAYA NURŞAH,TAŞ UFUK,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,SAVAŞ ASLI YASEMEN,Kablan Ali,ALATLI TUFAN, (2013). "Substernal Guatr", Kocatepe Tıp Dergisi, 14(2), 105-107. (Yayın No: 343215)

TAŞ UFUK,AYAN MURAT,KARAMAN TUĞBA,BAŞOL KAYA NURŞAH,ORTAK HÜSEYİN,ESEN MEHMET,BAŞOL GÜLŞAH, (2013). "Evaluation Of The Relationship Between Fracture And Bleeding İn Head Trauma Patients With Brain Hemorrhage Or Fracture", Journal Of Academic Emergency Medicine, 12(2), 85-88., Doi: 10.5152/jaem.2012.036 (Yayın No: 340413)

ESEN MEHMET,AYDIN ŞULE,KÖKSAL ÖZLEM,ÖZDEMİR FATMA,ÖNER Nuran, (2012). "Uludag University Medical Faculty Research Hospital Emergency Service An Epidemiological Investigation İnto Blood And Blood Product Transfusion", Journal Of Academic Emergency Medicine, 11(2), 61-67., Doi: 10.5152/jaem.2012.027 (Yayın No: 4981885)

ESEN MEHMET,KARAMAN TUĞBA,AYAN MURAT,BAŞOL KAYA NURŞAH,ALATLI TUFAN,ARICI SEMİH, (2012). "Genç Kadın Hastada Aort Diseksiyonu Olgu Sunumu", Çağdaş Tıp Dergisi, 2(3), 179-181. (Yayın No: 343100)

ESEN MEHMET,AYAN MURAT,BAŞOL KAYA NURŞAH,SAVAŞ ASLI YASEMEN, (2012). "Genç Erişkin Bir Hastada Wegener Granulomatozu Olgu Sunumu", Çağdaş Tıp Dergisi, 2(1), 38-40. (Yayın No: 342933)

BARUT Hatice,AKSOY DÜRDANE,ESEN MEHMET,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ÇEVİK BETÜL,AYAN MURAT, (2012). "The Increased Frequency Of Seizures Caused By Carbamazepine Overdose: A Case Report", Journal Of The Turkish Epilepsi Society, 18(3), 21-24., Doi: 10.5505/epilepsi.2012.55264 (Yayın No: 338843)

AYAN MURAT,BAŞOL NURŞAH,KARAMAN TUĞBA,TAŞ UFUK,ESEN MEHMET, (2012). "Retrospective Evaluation Of Emergency Service Patients With Poisoning: A 20 Month Study", Journal Of Academic Emergency Medicine, 11(3), 146-150., Doi: 10.5152/jaem.2012.022 (Yayın No: 340008)

AYAN MURAT,ESEN MEHMET,ÖZBEK KEREM,KABLAN ALİ,KOÇ İlyas,CEYHAN KÖKSAL, (2011). "Digoxin Intoxication Of The Applicant To The Emergency Department With Abdominal Pain", Çağdaş Tıp Dergisi, 1(2), 74-77. (Yayın No: 345178)

BULUT MEHTAP,Eren Çevik Şebnem,ÖZDEMİR FATMA,KÖKSAL ÖZLEM,Durmuş Oya,ESEN MEHMET,AYDIN ŞULE, (2009). "Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine Başvuran Yılan Isırması Vakaları Ve Günümüzdeki Yaklaşım", Akademik Acil Tıp Dergisi, 8(1), 31-34. (Yayın No: 422720)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ESEN MEHMET,NANELİ İSMAİL (2018). Alergic Diseases and Disorder Proteins. INTERNATIONAL AKŞEMSEDDİN SYMPOSIUM ON HUMAN, SOCIAL AND SPORT SCİENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4552420)

KOÇ MEDİNE,ÇITIL RIZA,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,ERAYDIN ŞAHİZER,ÖNDER YALÇIN,ESEN MEHMET,BAŞOL KAYA NURŞAH,ŞAHİN MUSTAFA,OKAN İSMAİL (2018). Üniversite Seçmeli Dersi Olarak Düzenlenen Palyatif Bakım Dersi Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Lisans Döneminde Palyatif Bakıma Multidisipliner Yaklaşım Denemesi. ULUSLARARASI KATILIMLI PALYATİF BAKIM VE HOSPİS KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4979664)

AYGÜN HATİCE,ESEN MEHMET (2018). PROTECTIVE EFFECT OF VITAMIN D AND MELATONIN ON DOXORUBICIN-INDUCED CARDIOTOXICITY IN RATS. 14.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congres (Özet Bildiri) (Yayın No:4980941)

ESEN MEHMET,NANELİ İSMAİL (2018). ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA GLUTEN ENTEROPATİSİFARKINDALIĞI. I. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESSON MULTIDISCIPLINARY STUDIES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4545321)

ESEN MEHMET (2018). Acil serviste bitmeyen sorunlar, çözüm. Nis 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4392643)

GÜL SERDAR SAVAŞ,ESEN MEHMET (2018). PROTECTIVE EFFECT OF VITAMIN D AGAINST DOXORUBICIN-INDUCED NEPHROTOXICITY IN RATS. 14.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congres (Özet Bildiri) (Yayın No:4392598)

IRMAK SAPMAZ HİLAL,ESEN MEHMET (2018). EXAMINATION OF TRAUMATIC UPPER EXTREMITY FRACTURES IN CHILDREN ADMITTED TO EMERGENCY SERVICE. 14.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congres (Özet Bildiri) (Yayın No:4392579)

ESEN MEHMET,KOYUNCU SERHAT (2017). Complications of warfarin therapy: Spontaneous cervical epidural hemorrhage.. 4th intercontinental Emergency Medicine Congress, 4th international Critical Care and Emergency Medicine Congress. Antalya, Turkey (2017). (Özet Bildiri) (Yayın No:3568719)

ESEN MEHMET (2017). Traumatic Pneumomediastinum and Pneumorrhagia. 9th ASIAN CONFERENCE ON EMERGENCY MEDICINE (Özet Bildiri) (Yayın No:3750044)

NANELİ İSMAİL,ESEN MEHMET (2017). The Effect of Some Cereal Species on Gluten Enteropathy. International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3835404)

IRMAK SAPMAZ HİLAL,ESEN MEHMET (2016). The protective effect of intravenous lipid emulsion therapy on liver tissue in toluene intoxication. XII.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:2916431)

GÜL SERDAR SAVAŞ,ESEN MEHMET (2016). Management of radiationfor nuclear medicine patients admitting to the emergency service. XII.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:2916441)

ESEN MEHMET,BAŞOL NURŞAH (2016). PNEUMOTHORAX DUE TO FOREIGN BODY IN ESOPHAGUS. 5th Eurasian Congress on Emergency Medicine 12th Turkish Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:2916468)

ESEN MEHMET (2016). Ortopedik İmmobilizasyon Yöntemleri. XII.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:2916460)

ESEN MEHMET (2015). KOAH ve pnömonide güncel tedavi yaklaşımları. Kongre Sunuları11. Ulusal Acil Tıp Kongresi & 2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress & 2nd International Critical Care and Emergency Medicine and Congress (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:2366078)

ALATLI TUFAN,AYAN MURAT,ALATLI BETÜL,ESEN MEHMET,BAŞOL KAYA NURŞAH,KARAMAN SERHAT,ÖZDEMİR MEHMET BAKİ (2014). Acil Servise Başvuran Hastaların Profilinin İncelenmesi. 10.Ulusal Acil Tıp Kongresi -1st Intercontinental Emergency Medicine Congress Antalya, Turkey (2014) (Özet Bildiri) (Yayın No:1053325)

BAŞOL KAYA NURŞAH,SAVAŞ ASLI YASEMEN,AYAN MURAT,ESEN MEHMET (2012). Recognize the patients who have suspected pulmonary embolism Wells scoring system in the emergency department. The Third EurAsian Congress on Emergency Medicine, Emergency Medicine Association of Turkey, Antalya, Turkey. (Özet Bildiri) (Yayın No:4975010)

BAŞOL KAYA NURŞAH,SAVAŞ ASLI YASEMEN,AYAN MURAT,ESEN MEHMET (2012). Recognize the patients who have suspected pulmonary embolism Wells scoring system in the emergency department. The Third EurAsian Congress on Emergency Medicine, Emergency Medicine Association of Turkey, Antalya, Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No:343676)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

ESEN MEHMET,KOYUNCU SERHAT (2018). Acil servise başvuran alkol zehirlenmelerinin epidemiyolojik incelenmesi. KAPADOKYA TOKSİKOLOJİ SEMPOZYUMU KAPATOKS 2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4585325)

ESEN MEHMET (2015). Çocukta Ani Ölüm Belirteçleri. 11. TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:2915753)

ESEN MEHMET (2014). PEDİYATRİK DEHİDRATASYON. 15. ACİL TIP SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3855719)

KADI HASAN,ESEN MEHMET,CEYHAN KÖKSAL,ÖZKAN BİROL,BURUCU TURGAY,AYAN MURAT,ALTUNKAŞ FATİH,ÇELİK ATAÇ,KOÇ FATİH,DAMAR İBRAHİM HALİL,ÖNALAN ORHAN (2012). Hipertansiyonu olan hastalarda EKG de fQRS ile QT dispersiyonu arasındaki ilişki. XXVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 11-14 Ekim 2012 (Özet Bildiri) (Yayın No:345358)

KADI HASAN,ÖZKAN BİROL,CEYHAN KÖKSAL,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,BURUCU TURGAY,ÇELİK ATAÇ,KOÇ FATİH,ALTUNKAŞ FATİH,ÖNALAN ORHAN (2012). Hipertansiyonu olan hastalarda EKG de fQRS varlığı artmış sol ventrikül kitlesi ile ilişkilidir. XXVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 11-14 Ekim 2012. (Özet Bildiri) (Yayın No:345466)

ESEN MEHMET ÖZEL DURUMLARDA TRAVMA YÖNETİMİ. ACİL TIP EĞİTİM GÜNLERİ (Yayın No:5911622)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Tiroit Hastalıklarında Multidisipliner Yaklaşım (2020)., ESEN MEHMET, Nobel Tıp Kitabevleri, Editör: Serdar Savaş Gül, Faruk Kutlutürk, Mehmet Esen, Sayfa Sayısı: 9, ISBN: 978-605-7578-52-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6176247)

Sheehy’Nin Acil Hemşireliği İlkeleri Ve Uygulamaları (2020)., ESEN MEHMET,KOYUNCU SERHAT, Palme Yayınevi, Editör: Patricia Kunz Howard, Rebecca A. Steinmann, Çeviri Editörü Latif Duran, Sayfa Sayısı: 6, ISBN: 978-605-282-222-7, İngilizce(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 5744826)

Cander Acil Tıp Temel Başvuru Kitabı (2020)., ESEN MEHMET, İstanbul Tıp Kitabevi, Editör: Prof. Dr. Başer Cander, ISBN: 978-605-4949-73-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6599655)

Sheehy’Nin Acil Hemşireliği İlkeleri Ve Uygulaması (Emergency Nurses Association) (2019)., ESEN MEHMET, Palme Yayınevi, Editör: Patricia Kunz Howard, Rebecca A. Steinmann - Çeviri Editörü Latif Duran, Sayfa Sayısı: 12, ISBN: 978-605-282-222-7, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 5744771)

Cander Hastane Öncesi Acil Tıp Ve Paramedik (2019)., ESEN MEHMET,KOYUNCU SERHAT,ALATLI TUFAN, İstanbul Tıp Kitabevleri, Editör: Prof. Dr. Başar Cander, Sayfa Sayısı: 19, ISBN: 978-605-7607-11-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5295111)

Karın Ağrısı (2019)., ESEN MEHMET, Nobel Tıp Kitabevleri, Editör: Ahmet Şen, Ahmet Akbaş, Sayfa Sayısı: 20, ISBN: 978-605-335-481-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5445947)

Acil Dahiliye (2017)., ESEN MEHMET, İstanbul Tıp Kitabevleri, Editör: Prof. Dr. Başer Cander, ISBN: 978-605-9528-06-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3856172)

Cander Acil Tıp Temel Başvuru Kitabı (2016)., ESEN MEHMET, İstanbul Tıp Kitabevi, Editör: Prof. Dr. Başer Cander, ISBN: 978-605-4949-73-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3111331)

Obezite (2015)., ESEN MEHMET, Gop Ü, Editör: Fikret Erdemir, ISBN: 978-975-7328-61-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1534934)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

" Testis Torsiyonunda Timokinonun Koruyucu Etkilerinin Araştırılması Konulu Araştırma BAP Projesi", BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2011, Dr. Öğr. Üyesi, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ACİL TIP ANABİLİM DALI/, Acil Tıp A D Dr. Öğr. Üyesi, (Kamu)

2000-2003, TABİP, SAĞLIK BAKANLIĞI TUNCELİ ÇEMİŞGEZEK SAĞLIK MERKEZİ, PRATİSYEN HEKİM, (Kamu)

2003-2004, Askeri tabip, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, (Kamu)

2003-2006, TABİP, SAĞLIK BAKANLIĞI MALATYA ÖZALPER SAĞLIK OCAĞI, PRATİSYEN HEKİM, (Kamu)

2013-2013, ACİL TIP UZMANI, SAĞLIK BAKANLIĞI TOKAT DEVLET HASTANESİ, GEÇİCİ GÖREV, (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

ÇİLYAD, Çocuk İleri Kardiyak Yaşam Kursu Koma ve Şoktaki Hastaya Yaklaşım Solunum Sıkıntılı Hastaya Yaklaşım, Tokat, Kurs, 01.12.2015-05.12.2015 (Ulusal)

Palyatif Bakıma Giriş Kursu, Palyatif Aciller, Gaziosmanpaşa üniversitesi, Kurs, 12.05.2015-13.05.2015 (Ulusal)

İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU, XIV. İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU, TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ, Kurs, 19.01.2007-20.01.2007 (Ulusal)

TEMEL ACİL TIP EĞİTİM KURSU, TÜRKİYE ACİL TIP EĞİTİM PROJESİ TEMEL ACİL TIP EĞİTİM KURSU, TATEP, Kurs, 28.02.2008-29.02.2008 (Ulusal)

çalıştay

 

sertifika

CERTIFICATE, 3th Applied Cell Culture and Molecular Biology Researches Course, Gazi Üniversitesi, Sertifika, 20.05.2014 (Uluslararası)

Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası, Neonatal Resüsitasyon, Tokat, Sertifika, 30.04.2014 (Ulusal)

ERİŞKİN İLERİ YAŞAM DESTEĞİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SERTİFİKASI, ERİŞKİN İLERİ YAŞAM DESTEĞİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ, ANKARA, Sertifika, 29.09.2012 (Ulusal)

TEMEL EĞİTİM MODÜLÜ EĞİTMENİ, TEMEL EĞİTİM MODÜLÜ EĞİTMEN KURSU, TOKAT, Sertifika, 20.01.2012 (Ulusal)

Travma ve Resüsitasyon Kursu Eğitmen Sertifikası, 29.Travma ve Resüsitasyon Eğitmen Kursu, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği, Sertifika, 13.01.2012 (Ulusal)

DENEY HAYVANI KULLANIM SERTİFİKASI, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU DENEY HAYVANI KULLANIM SERTİFİKASI, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, Sertifika, 12.02.2009 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:mehmet.esen@gop.edu.tr

Öğrenim Durumu

Tıpta Uzmanlık
2006-2011
Bursa Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Tez Adı:Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Acil Servisinde Kan Ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Yapılan Hastaların Epidemiyolojik İncelenmesi
Doktora
2015-2020
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyokimya (Dr)

Tez Adı:
Lisans
1993-2000
Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Tıp Pr.Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2011-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ/ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ ACİL TIP ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Komisyon Üyeliği
2017
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ
Komisyon Üyeliği
2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ
Komisyon Üyeliği
2012
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
2015-2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2018-2019)SIVI-ELEKTROLİTTürkçe2
(2018-2019)MULTİTRAVMATürkçe2
(2018-2019)KOMATürkçe2
(2018-2019)ŞOKTürkçe2
Yüksek Lisans
(2018-2019)FİZYOPATOLOJİ ITürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Fatih ŞAHİN, "Travmatik Beyin Hasarında Timokinon ve Melatonin’in Etkinliğinin Araştırılması", Tıpta Uzmanlık
2.İlyas KOÇ, (2015)., "Acil servise basvuran hastalarda post operatif komplikasyonların epidemiyolojikincelenmesi", Doktora
3.Fatih ŞAHİN, (2016)., "Travmatik Beyin Hasarında Timokinon ve Melatonin’in Etkinliğinin Araştırılması", Tıpta Uzmanlık
4.Ufuk COŞKUN, (2017)., "ACİL SERVİSTE AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜ TANISI ALAN GENÇ HASTALARDA KARDİYAK ENZİMLER NEGATİFKEN BAKILAN HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN PREDİKTİF AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ", Tıpta Uzmanlık
5.İlyas KOÇ, (2015)., "Acil servise başvuran hastalarda post operatif komplikasyonların epidemiyolojik incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
6.Fatih ŞAHİN, (2016)., "Travmatik beyin hasarında timokinon ve melatoninin etkinliğinin araştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
7.Ufuk COŞKUN, (2017)., "Acil serviste akut miyokard infarktüsü tanısı alan genç hastalarda kardiyak enzimler negatifken bakılan hematolojik parametrelerin prediktif açıdan değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
8.Hatice İLHAN, (2018)., "Palyatif bakım hastalarının bakıcılarında tükenmişlik düzeylerinin sosyal yaşamları üzerindeki etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Acil Tıp Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
9.Havagül ERTANÇ HAVUTCU, (2019)., "Akut apandisit tanısında alvarado skorlama sistemi ile apandisit inflamatuar yanıt skoru etkinliğinin karşılaştırılması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Acil Tıp Hemşireliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
10.Ahmet BARIŞIK, (2020)., "Diş Çekimi Öncesi Ve Sonrası Hastaların Ağrı Ve Kaygı Durumunun Değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Acil Tıp Hemşireliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
11.Sibel DELİOĞLAN, (2020)., "Hemşirelerin kardiyopulmoner resüsitasyon bilgi düzeyleri ve kaygı durumlarının değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Acil Tıp Hemşireliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
12.Mediha KAYA, (2021)., "İNTERNAL RADYASYON TEDAVİSİ UYGULANAN HASTALARIN ACİL SERVİSTE RADYASYON YÖNETİMİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA FARKINDALIK OLUŞTURMA", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Acil Tıp Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi(Dergipark), Dergi, Yrd. Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 20.06.2019 - 20.01.2020
2.TROİT, Kitap, Yrd. Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, 24.06.2019 - 20.01.2020
3.MANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ(DERGİPARK), Dergi, Yrd. Editör, TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ESEN MEHMET,NURSAL AYŞE FEYDA,DUMAN ESRA,YİĞİT SERBÜLENT (2020). The Role of Interleukin-4 VNTR Polymorphism in Dysmenorrhea Development. Medical Bulletin of Haseki, 58(4), 364-369. (Yayın No: 6599652)
2.ÇITIL RIZA,ÇOLAK İBRAHİM YASİN,ESEN MEHMET,ÖNDER YALÇIN (2020). Epidemiological Investigation of the Cases with Tick Contact Admitted tothe Emergency Department of Tokat GaziosmanpaşaUniversity Hospital Between 2012-2018. Journal of Contemporary Medicine, 10(2), 253-260. (Yayın No: 6599647)
3.GÜL SERDAR SAVAŞ,ESEN MEHMET (2019). Effect of urinary excretion on radiation dose in patients having PET/CT scans. The European Research Journal, 5(5), 722-728., Doi: 10.18621/eurj.410072 (Yayın No: 5295098)
4.IRMAK SAPMAZ HİLAL,ESEN MEHMET (2019). Investigation of the Lower Extremity Fractures in Children Who Applied to the Emergency Department of University Hospital. Journal of Contemporary Medicine, 9(1), 112-117., Doi: 10.16899/gopctd.503015 (Yayın No: 4971706)
5.ESEN MEHMET,AYGÜN HATİCE (2019). The effect of duloxetine on penicillin-induced epileptiform activity in rats. Neurological Research, 41(4), 298-305., Doi: 10.1080/01616412.2018.1560642 (Yayın No: 4585105)
6.KOÇ İlyas,ESEN MEHMET (2018). Acil Servise Başvuran Hastalarda Post Operatif Komplikasyonların Epidemiyolojik İncelenmesi. Journal of Contemporary Medicine, 8(2), 103-110., Doi: 10.16899/gopctd.412029 (Yayın No: 4392467)
7.OKAN İSMAİL,AKBAŞ AHMET,KÜPELİ MUSTAFA,YENİOVA ABDULLAH ÖZGÜR,ESEN MEHMET,ÖZSOY ZEKİ,DAŞIRAN MEHMET FATİH,DALDAL EMİN (2018). Foreign Body Ingestion and Food Impaction Management in Adults: A Cross-sectional study. Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery, 25(2), 159-166., Doi: 10.5505/tjtes.2018.67240 (Yayın No: 4545049)
8.ALİM SAİT,ESEN MEHMET,DEMİR AYŞE KEVSER,DEMİR SELİM,ORTAK HÜSEYİN,GÜNEŞ ALPER,ALATLI TUFAN,DENİZ DEMİR HELİN (2018). Peripapillary retinal nerve fiber layer and ganglion cell–inner plexiform layer thickness in adult-onset familial Mediterranean fever. International Ophthalmology, 38(1), 183-190., Doi: 10.1007/s10792-017-0446-1 (Yayın No: 4648335)
9.ESEN MEHMET,UYSAL MURAT (2018). Protective effects of intravenous lipid emulsion on malathion-induced hepatotoxicity. Bratislava Medical Journal-Bratislavske Lekarske Listy, 119(06), 373-378., Doi: 10.4149/BLL_2018_069 (Yayın No: 4392493)
10.ESEN MEHMET,IRMAK SAPMAZ HİLAL (2018). Epidemiological investigation of traumatic upper extremity fractures in children who applied to emergency department. Journal of Contemporary Medicine, 8(3), 211-217., Doi: 10.16899/gopctd.454562 (Yayın No: 4392483)
11.ESEN MEHMET,NANELİ İSMAİL (2017). A REVIEW THE RELATIONSHIP BETWEEN CELIAC DISEASE AND LMW GS IN WHEAT OF TURKEY. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES RESEARCH TECHNOLOGY, 6(11), 390-392., Doi: 10.5281/zenodo.1054617 (Yayın No: 3824841)
12.ALİM SAİT,DEMİR SELİM,GÖKÇE ERKAN,ORTAK HÜSEYİN,DENİZ DEMİR HELİN,ESEN MEHMET (2016). An Unusual Presentation of Optic Disc Drusen with Optic Nerve Avulsion. Journal of Ophthalmology Clinical Research, 3(1), 1-3., Doi: 10.24966/OCR-8887/100020 (Yayın No: 2915556)
13.UYSAL MURAT,YILMAZ DOĞRU HATİCE,SAPMAZ EMRAH,TAŞ UFUK,ÇAKMAK BÜLENT,ÖZSOY ASKER ZEKİ,şahin fatih,AYAN SAFİYE,ESEN MEHMET (2016). Investigating the effect of rose essential oil in patients with primary dysmenorrhea. Complementary Therapies in Clinical Practice, 2445-49., Doi: 10.1016/j.ctcp.2016.05.002 (Yayın No: 2915527)
14.SÜREN MUSTAFA,OKAN İSMAİL,KAYA ZİYA,KARAMAN SERKAN,ARICI SEMİH,çömlekçi mevlüt,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,DOĞRU SERKAN,ŞAHİN AYNUR,KARAMAN TUĞBA (2016). Initial experience with delivery of palliative care to terminal cancer patients. TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 46388-392., Doi: 10.3906/sag-1411-38 (Yayın No: 2915288)
15.AYAN MURAT,TAŞ UFUK,SÖĞÜT ERKAN,ÇAYLI SEVİL,ESEN MEHMET,ERDEMİR FİKRET,UYSAL MURAT (2016). Protective effect of thymoquinone against testicular torsion induced oxidative injury. Andrologia, 48(2), 143-151., Doi: 10.1111/and.12424 (Yayın No: 1534554)
16.ESEN MEHMET,UYSAL MURAT,ALATLI TUFAN,ATILGAN DOĞAN,IRMAK SAPMAZ HİLAL,GENÇTEN YUSUF,KOÇ İLYAS (2015). Ateşli Silah Yaralanması Sonucu İzole Renal Travma: Olgu Sunumu. Journal of Contemporary Medicine, 5(1-Ek), 11-14., Doi: 10.16899/ctd.32960 (Yayın No: 1880457)
17.IRMAK SAPMAZ HİLAL,UYSAL MURAT,TAŞ UFUK,ESEN MEHMET,BARUT MUSTAFA,SOMUK BATTAL TAHSİN,ALATLI TUFAN (2015). The Effect of Lavender Oil in Patients with Renal Colic: A Prospective Controlled Study Using Objective and Subjective Outcome Measurements. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 21(10), 617-622., Doi: 10.1089/acm.2015.0112 (Yayın No: 1534550)
18.AYAN MURAT,TAŞ UFUK,SÖĞÜT ERKAN,DOĞRU SERKAN,ESEN MEHMET,BAŞOL NURŞAH,ALATLI BETÜL (2014). Effect of Intravenous Lipid Emulsion Therapy on Serum Pseudocholinesterase in Experimental Model of Diazinon Intoxication. European Journal of General Medicine, 11(4), 268-271., Doi: 10.15197/sabad.1.11.84 (Yayın No: 1534956)
19.kaya halil,BAŞOL NURŞAH,AYAN MURAT,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,TAŞ UFUK,ESEN MEHMET,şahin fatih,gökdemir mehmet tahir,SÖĞÜT ÖZGÜR,büyükaslan hasan (2014). Evaluatıon of Diagnostik Radiation Doses Due to Computorize Tomography in Adult Blunt Trauma Patients in Emergency Department. acta medica mediterranea, 29503-508. (Yayın No: 337687)
20.AYAN MURAT,TAŞ UFUK,SÖĞÜT ERKAN,ARICI SEMİH,KARAMAN SERKAN,ESEN MEHMET,DEMİRTÜRK FAZLI (2013). Comparing Efficincies of Diclofenac Sodium and Paracetamol in Patients with Primer Dysmenorrhea Pain by Using Visual Analog Scale VAS. Ağrı - The Journal of The Turkish Society of Algology, 25(2), 78-82., Doi: 10.5505/agri.2013.42103 (Yayın No: 337508)
21.AKSOY DÜRDANE,KURT SEMİHA GÜLSÜM,barut hatice,ESEN MEHMET,ÇEVİK BETÜL,AYAN MURAT (2013). Letter to the editör. Journal of the Turkish Epilepsi Society, 19(3), 138-138., Doi: 10.5505/epilepsi.2013.75046 (Yayın No: 2915699)
22.yılmaz yusuf,ARMAĞAN EROL,ömer faruk ölmez,ESEN MEHMET,alkış nihan (2009). Acute arsenic self poisoning for suicidal purpose in a dentist a case report. Human & Experimental Toxicology, 28(1), 63-65., Doi: 10.1177/0960327108097432 (Yayın No: 334667)
23.şule akköse aydın,BULUT MEHTAP,ÖZGÜÇ HALİL BÜLENT,ERCAN İLKER,TÜRKMEN İNANIR NURSEL,eren bülent,ESEN MEHMET (2008). Should the New Injury Severity Score replace the Injury Severity Score in the Trauma and Injury Severity Score. Ulusal Travma Acil Cerrahi Dergisi, 4(14), 308-312. (Yayın No: 335091)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.GÜL SERDAR SAVAŞ,ESEN MEHMET (2019). The awareness of healthcare workers about hazardous substances used in a tertiary hospital. The European Research Journal, 5(2), 341-349., Doi: 10.18621/eurj.383355 (Yayın No: 4981838)
2.BAŞOL NURŞAH,KARAMAN SERHAT,AKDOĞAN HALİL İBRAHİM,ESEN MEHMET (2017). Psikojenik Polidipsi Sonucu Gelişen Su İntoksikasyonu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(3), 197-201. (Yayın No: 3824556)
3.ESEN MEHMET,BAŞOL NURŞAH,KOYUNCU SERHAT (2017). A pericarditis case referred with a myocardial infarction pre-diagnosis. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Dergisi, 9(4), 294-303. (Yayın No: 3838863)
4.YILMAZ DOĞRU HATİCE,OKTAY GÜLSEREN,ÖZSOY ASKER ZEKİ,ÇAKMAK BÜLENT,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,ESEN MEHMET (2017). The evaluation of pregnants admitted to emergency unit: Tertiary single centre experience. Van Medical Journal, 24(3), 157-162., Doi: 10.5505/vtd.2017.68442 (Yayın No: 4802255)
5.UYSAL MURAT,ESEN MEHMET (2017). Evaluation of Vertebral Fractures in Patients Presenting to Emergency Department with Trauma. Medeniyet Medical Journal, 32(4), 238-244., Doi: 10.5222/MMJ.2017.238 (Yayın No: 4802239)
6.BAŞOL NURŞAH,çelik yasemin,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,KOÇ İLYAS,SAVAŞ ASLI YASEMEN (2014). Evaluation of Admissions for Injection Purposes Which is a Cause of CrowdedEmergency Department. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6(4), 258-268. (Yayın No: 3829185)
7.AYAN MURAT,SÖĞÜT ERKAN,TAŞ UFUK,ERDEMİR FİKRET,KARAMAN SERKAN,ARICI SEMİH,ESEN MEHMET (2013). Compare the Analgesic Effectiveness of Diclofenac and Paracetamol in Patients with Renal Colic. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 4(1), 16-18., Doi: 10.4328/JCAM.862 (Yayın No: 337043)
8.AYAN MURAT,KADI HASAN,ESEN MEHMET,ÖZBEK KEREM (2013). Kounis Syndrome in a Young Patient After BeeSting: Case Report. Journal of Academic Emergency Medicine Case Reports, 4(3), 103-105., Doi: 10.5505/jaemcr.2013.66375 (Yayın No: 341678)
9.BAŞOL KAYA NURŞAH,TAŞ UFUK,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,ARSLAN MUHAMMET,KOÇ İlyas,ACU BERAT (2013). Panniculitis of the Mesentery. Journal of Academic Emergency Medicine Case Reports, 4(4), 173-176., Doi: 10.5505/jaemcr.2013.56933 (Yayın No: 341131)
10.BAŞOL KAYA NURŞAH,TAŞ UFUK,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,SAVAŞ ASLI YASEMEN,Kablan Ali,ALATLI TUFAN (2013). Substernal Guatr. Kocatepe Tıp Dergisi, 14(2), 105-107. (Yayın No: 343215)
11.TAŞ UFUK,AYAN MURAT,KARAMAN TUĞBA,BAŞOL KAYA NURŞAH,ORTAK HÜSEYİN,ESEN MEHMET,BAŞOL GÜLŞAH (2013). Evaluation of the Relationship Between Fracture and Bleeding in Head Trauma Patients with Brain Hemorrhage or Fracture. Journal of Academic Emergency Medicine, 12(2), 85-88., Doi: 10.5152/jaem.2012.036 (Yayın No: 340413)
12.ESEN MEHMET,AYDIN ŞULE,KÖKSAL ÖZLEM,ÖZDEMİR FATMA,ÖNER Nuran (2012). Uludag University Medical Faculty Research Hospital Emergency Service an Epidemiological Investigation into Blood and Blood Product Transfusion. Journal of Academic Emergency Medicine, 11(2), 61-67., Doi: 10.5152/jaem.2012.027 (Yayın No: 4981885)
13.ESEN MEHMET,KARAMAN TUĞBA,AYAN MURAT,BAŞOL KAYA NURŞAH,ALATLI TUFAN,ARICI SEMİH (2012). Genç Kadın Hastada Aort Diseksiyonu Olgu Sunumu. Çağdaş Tıp Dergisi, 2(3), 179-181. (Yayın No: 343100)
14.ESEN MEHMET,AYAN MURAT,BAŞOL KAYA NURŞAH,SAVAŞ ASLI YASEMEN (2012). Genç erişkin bir hastada Wegener Granulomatozu Olgu Sunumu. Çağdaş Tıp Dergisi, 2(1), 38-40. (Yayın No: 342933)
15.BARUT Hatice,AKSOY DÜRDANE,ESEN MEHMET,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ÇEVİK BETÜL,AYAN MURAT (2012). The Increased Frequency of Seizures Caused by Carbamazepine Overdose: A Case Report. Journal of the Turkish Epilepsi Society, 18(3), 21-24., Doi: 10.5505/epilepsi.2012.55264 (Yayın No: 338843)
16.AYAN MURAT,BAŞOL NURŞAH,KARAMAN TUĞBA,TAŞ UFUK,ESEN MEHMET (2012). Retrospective Evaluation of Emergency Service Patients with Poisoning: a 20 Month Study. Journal of Academic Emergency Medicine, 11(3), 146-150., Doi: 10.5152/jaem.2012.022 (Yayın No: 340008)
17.AYAN MURAT,ESEN MEHMET,ÖZBEK KEREM,KABLAN ALİ,KOÇ İlyas,CEYHAN KÖKSAL (2011). Digoxin Intoxication of the Applicant to the Emergency Department With Abdominal Pain. Çağdaş Tıp Dergisi, 1(2), 74-77. (Yayın No: 345178)
18.BULUT MEHTAP,Eren Çevik Şebnem,ÖZDEMİR FATMA,KÖKSAL ÖZLEM,Durmuş Oya,ESEN MEHMET,AYDIN ŞULE (2009). Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine Başvuran Yılan Isırması Vakaları ve Günümüzdeki Yaklaşım. Akademik Acil Tıp dergisi, 8(1), 31-34. (Yayın No: 422720)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ESEN MEHMET,NANELİ İSMAİL (2018). ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA GLUTEN ENTEROPATİSİFARKINDALIĞI. I. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESSON MULTIDISCIPLINARY STUDIES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4545321)
2.BAŞOL KAYA NURŞAH,SAVAŞ ASLI YASEMEN,AYAN MURAT,ESEN MEHMET (2012). Recognize the patients who have suspected pulmonary embolism Wells scoring system in the emergency department. The Third EurAsian Congress on Emergency Medicine, Emergency Medicine Association of Turkey, Antalya, Turkey. (Özet Bildiri) (Yayın No:4975010)
3.BAŞOL KAYA NURŞAH,SAVAŞ ASLI YASEMEN,AYAN MURAT,ESEN MEHMET (2012). Recognize the patients who have suspected pulmonary embolism Wells scoring system in the emergency department. The Third EurAsian Congress on Emergency Medicine, Emergency Medicine Association of Turkey, Antalya, Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No:343676)
4.IRMAK SAPMAZ HİLAL,ESEN MEHMET (2016). The protective effect of intravenous lipid emulsion therapy on liver tissue in toluene intoxication. XII.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:2916431)
5.GÜL SERDAR SAVAŞ,ESEN MEHMET (2016). Management of radiationfor nuclear medicine patients admitting to the emergency service. XII.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:2916441)
6.ESEN MEHMET (2016). Ortopedik İmmobilizasyon Yöntemleri. XII.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:2916460)
7.AYGÜN HATİCE,ESEN MEHMET (2018). PROTECTIVE EFFECT OF VITAMIN D AND MELATONIN ON DOXORUBICIN-INDUCED CARDIOTOXICITY IN RATS. 14.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congres (Özet Bildiri) (Yayın No:4980941)
8.ESEN MEHMET (2018). Acil serviste bitmeyen sorunlar, çözüm. Nis 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4392643)
9.GÜL SERDAR SAVAŞ,ESEN MEHMET (2018). PROTECTIVE EFFECT OF VITAMIN D AGAINST DOXORUBICIN-INDUCED NEPHROTOXICITY IN RATS. 14.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congres (Özet Bildiri) (Yayın No:4392598)
10.IRMAK SAPMAZ HİLAL,ESEN MEHMET (2018). EXAMINATION OF TRAUMATIC UPPER EXTREMITY FRACTURES IN CHILDREN ADMITTED TO EMERGENCY SERVICE. 14.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congres (Özet Bildiri) (Yayın No:4392579)
11.ESEN MEHMET,KOYUNCU SERHAT (2017). Complications of warfarin therapy: Spontaneous cervical epidural hemorrhage.. 4th intercontinental Emergency Medicine Congress, 4th international Critical Care and Emergency Medicine Congress. Antalya, Turkey (2017). (Özet Bildiri) (Yayın No:3568719)
12.ESEN MEHMET (2015). KOAH ve pnömonide güncel tedavi yaklaşımları. Kongre Sunuları11. Ulusal Acil Tıp Kongresi & 2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress & 2nd International Critical Care and Emergency Medicine and Congress (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:2366078)
13.ALATLI TUFAN,AYAN MURAT,ALATLI BETÜL,ESEN MEHMET,BAŞOL KAYA NURŞAH,KARAMAN SERHAT,ÖZDEMİR MEHMET BAKİ (2014). Acil Servise Başvuran Hastaların Profilinin İncelenmesi. 10.Ulusal Acil Tıp Kongresi -1st Intercontinental Emergency Medicine Congress Antalya, Turkey (2014) (Özet Bildiri) (Yayın No:1053325)
14.ESEN MEHMET,NANELİ İSMAİL (2018). Alergic Diseases and Disorder Proteins. INTERNATIONAL AKŞEMSEDDİN SYMPOSIUM ON HUMAN, SOCIAL AND SPORT SCİENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4552420)
15.KOÇ MEDİNE,ÇITIL RIZA,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,ERAYDIN ŞAHİZER,ÖNDER YALÇIN,ESEN MEHMET,BAŞOL KAYA NURŞAH,ŞAHİN MUSTAFA,OKAN İSMAİL (2018). Üniversite Seçmeli Dersi Olarak Düzenlenen Palyatif Bakım Dersi Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Lisans Döneminde Palyatif Bakıma Multidisipliner Yaklaşım Denemesi. ULUSLARARASI KATILIMLI PALYATİF BAKIM VE HOSPİS KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4979664)
16.ESEN MEHMET,BAŞOL NURŞAH (2016). PNEUMOTHORAX DUE TO FOREIGN BODY IN ESOPHAGUS. 5th Eurasian Congress on Emergency Medicine 12th Turkish Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:2916468)
17.ESEN MEHMET (2017). Traumatic Pneumomediastinum and Pneumorrhagia. 9th ASIAN CONFERENCE ON EMERGENCY MEDICINE (Özet Bildiri) (Yayın No:3750044)
18.NANELİ İSMAİL,ESEN MEHMET (2017). The Effect of Some Cereal Species on Gluten Enteropathy. International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3835404)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.ESEN MEHMET (2014). PEDİYATRİK DEHİDRATASYON. 15. ACİL TIP SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3855719)
2.ESEN MEHMET (2015). Çocukta Ani Ölüm Belirteçleri. 11. TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:2915753)
3.ESEN MEHMET,KOYUNCU SERHAT (2018). Acil servise başvuran alkol zehirlenmelerinin epidemiyolojik incelenmesi. KAPADOKYA TOKSİKOLOJİ SEMPOZYUMU KAPATOKS 2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4585325)
4.KADI HASAN,ESEN MEHMET,CEYHAN KÖKSAL,ÖZKAN BİROL,BURUCU TURGAY,AYAN MURAT,ALTUNKAŞ FATİH,ÇELİK ATAÇ,KOÇ FATİH,DAMAR İBRAHİM HALİL,ÖNALAN ORHAN (2012). Hipertansiyonu olan hastalarda EKG de fQRS ile QT dispersiyonu arasındaki ilişki. XXVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 11-14 Ekim 2012 (Özet Bildiri) (Yayın No:345358)
5.KADI HASAN,ÖZKAN BİROL,CEYHAN KÖKSAL,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,BURUCU TURGAY,ÇELİK ATAÇ,KOÇ FATİH,ALTUNKAŞ FATİH,ÖNALAN ORHAN (2012). Hipertansiyonu olan hastalarda EKG de fQRS varlığı artmış sol ventrikül kitlesi ile ilişkilidir. XXVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 11-14 Ekim 2012. (Özet Bildiri) (Yayın No:345466)
6.ESEN MEHMET (2012). ÖZEL DURUMLARDA TRAVMA YÖNETİMİ. ACİL TIP EĞİTİM GÜNLERİ (Yayın No:5911622)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.TİROİT HASTALIKLARINDA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM (2020)., ESEN MEHMET, Nobel Tıp Kitabevleri, Editör: Serdar Savaş Gül, Faruk Kutlutürk, Mehmet Esen, Sayfa Sayısı: 9, ISBN: 978-605-7578-52-5, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6176247)
2.Sheehy’nin Acil Hemşireliği İlkeleri ve Uygulamaları (2020)., ESEN MEHMET,KOYUNCU SERHAT, Palme Yayınevi, Editör: Patricia Kunz Howard, Rebecca A. Steinmann, Çeviri Editörü Latif Duran, Sayfa Sayısı: 6, ISBN: 978-605-282-222-7, İngilizce, Kitap Tercümesi, (Yayın No: 5744826)
3.CANDER ACİL TIP TEMEL BAŞVURU KİTABI (2020)., ESEN MEHMET, İstanbul Tıp Kitabevi, Editör: Prof. Dr. Başer Cander, ISBN: 978-605-4949-73-1, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6599655)
4.Sheehy’nin Acil hemşireliği İlkeleri ve Uygulaması (Emergency Nurses Association) (2019)., ESEN MEHMET, Palme Yayınevi, Editör: Patricia Kunz Howard, Rebecca A. Steinmann - Çeviri Editörü Latif Duran, Sayfa Sayısı: 12, ISBN: 978-605-282-222-7, Türkçe, Kitap Tercümesi, (Yayın No: 5744771)
5.CANDER HASTANE ÖNCESİ ACİL TIP VE PARAMEDİK (2019)., ESEN MEHMET,KOYUNCU SERHAT,ALATLI TUFAN, İstanbul Tıp Kitabevleri, Editör: Prof. Dr. Başar Cander, Sayfa Sayısı: 19, ISBN: 978-605-7607-11-9, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5295111)
6.KARIN AĞRISI (2019)., ESEN MEHMET, Nobel Tıp Kitabevleri, Editör: Ahmet Şen, Ahmet Akbaş, Sayfa Sayısı: 20, ISBN: 978-605-335-481-9, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5445947)
7.ACİL DAHİLİYE (2017)., ESEN MEHMET, İstanbul Tıp Kitabevleri, Editör: Prof. Dr. Başer Cander, ISBN: 978-605-9528-06-1, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3856172)
8.Cander Acil Tıp Temel Başvuru Kitabı (2016)., ESEN MEHMET, İstanbul Tıp Kitabevi, Editör: Prof. Dr. Başer Cander, ISBN: 978-605-4949-73-1, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3111331)
9.OBEZİTE (2015)., ESEN MEHMET, Gop Ü, Editör: Fikret Erdemir, ISBN: 978-975-7328-61-2, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1534934)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1. Testis Torsiyonunda Timokinonun Koruyucu Etkilerinin Araştırılması Konulu Araştırma BAP Projesi, BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2013-2013ACİL TIP UZMANISAĞLIK BAKANLIĞI TOKAT DEVLET HASTANESİ, GEÇİCİ GÖREV, (Kamu)
2011Dr. Öğr. ÜyesiGAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ACİL TIP ANABİLİM DALI/, Acil Tıp A D Dr. Öğr. Üyesi, (Kamu)
2003-2006TABİPSAĞLIK BAKANLIĞI MALATYA ÖZALPER SAĞLIK OCAĞI, PRATİSYEN HEKİM, (Kamu)
2003-2004Askeri tabipGENELKURMAY BAŞKANLIĞI, (Kamu)
2000-2003TABİPSAĞLIK BAKANLIĞI TUNCELİ ÇEMİŞGEZEK SAĞLIK MERKEZİ, PRATİSYEN HEKİM, (Kamu)
Kurs
1.TEMEL ACİL TIP EĞİTİM KURSU, TÜRKİYE ACİL TIP EĞİTİM PROJESİ TEMEL ACİL TIP EĞİTİM KURSU, TATEP, Kurs, 28.02.2008-29.02.2008 (Ulusal)
2.İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU, XIV. İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU, TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ, Kurs, 19.01.2007-20.01.2007 (Ulusal)
3.Palyatif Bakıma Giriş Kursu, Palyatif Aciller, Gaziosmanpaşa üniversitesi, Kurs, 12.05.2015-13.05.2015 (Ulusal)
4.ÇİLYAD, Çocuk İleri Kardiyak Yaşam Kursu Koma ve Şoktaki Hastaya Yaklaşım Solunum Sıkıntılı Hastaya Yaklaşım, Tokat, Kurs, 01.12.2015-05.12.2015 (Ulusal)
Sertifika
1.Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası, Neonatal Resüsitasyon, Tokat, Sertifika, 30.04.2014 (Ulusal)
2.ERİŞKİN İLERİ YAŞAM DESTEĞİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SERTİFİKASI, ERİŞKİN İLERİ YAŞAM DESTEĞİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ, ANKARA, Sertifika, 29.09.2012 (Ulusal)
3.CERTIFICATE, 3th Applied Cell Culture and Molecular Biology Researches Course, Gazi Üniversitesi, Sertifika, 20.05.2014 (Uluslararası)
4.TEMEL EĞİTİM MODÜLÜ EĞİTMENİ, TEMEL EĞİTİM MODÜLÜ EĞİTMEN KURSU, TOKAT, Sertifika, 20.01.2012 (Ulusal)
5.Travma ve Resüsitasyon Kursu Eğitmen Sertifikası, 29.Travma ve Resüsitasyon Eğitmen Kursu, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği, Sertifika, 13.01.2012 (Ulusal)
6.DENEY HAYVANI KULLANIM SERTİFİKASI, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU DENEY HAYVANI KULLANIM SERTİFİKASI, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, Sertifika, 12.02.2009 (Ulusal)