GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

OSMAN DEMİRž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Osman DEMİR

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

osmandemir@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 

Bölüm

İktisat Bölümü 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, İstanbul Üniversitesi (1985- 1990)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Marmara Üniversitesi (1983- 1985)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat (Yl)

LİSANS, Marmara Üniversitesi (1979- 1983)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İktisat Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "İşletmelerde Üretimin Planlanması Ve Kontrolü", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1990

YÜKSEK LİSANS, "Bir İstikrar Politikası Aracı Olarak Devalüasyon", Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1985

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Makro İktisat

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/ İktisat Bölümü(2014- Devam Ediyor)

Profesör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/ İktisat Bölümü(2003- 2007)

Doçent, Cumhuriyet Üniversitesi/ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/ İktisat Bölümü(1996- 2003)

Yardımcı Doçent, Cumhuriyet Üniversitesi/ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/ İktisat Bölümü(1994- 1996)

Yardımcı Doçent, Atatürk Üniversitesi/ Erzincan Hukuk Fakültesi(1992- 1994)


İdari Görevler

Dekan Yardımcısı, Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, (1997- 1998)

Enstitü Müdürü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2003- 2006)

Bölüm Başkanı, Atatürk Üniversitesi, Erzincan Hukuk Fakültesi, (1993- 1994)

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, (2003- 2007)

verdiği dersler

Türkiye Ekonomisinin İktisadi Analizi, Doktora, (2017-2018)

Modern Politik İktisat, Doktora, (2017-2018)

Güncel Ekonomik Sorunlar, Lisans, (2017-2018)

Makro İktisat, Lisans, (2017-2018)

İktisada Giriş 2, Lisans, (2017-2018)

İktisat Politikası, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Makro Ekonomik Teori, Yüksek Lisans, (2017-2018)

İktisada Giriş 1, Lisans, (2017-2018)

Para Ve Banka, Lisans, (2017-2018)

Ekonomik Göstergeler Ve Yorumlar, Lisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Özlem TOSUN, "Dış Borçlar Ve Türkiye'nin Ekonomik Büyümesine Etkileri (1980-2002)", Cumhuriyet Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 2004

Yüksek Lisans, Halil ÖZEKİCİOĞLU, "Türkiye Ve Güney Kore'de Uygulanan Imf Politikalarının Karşılaştırılması (1997-2002)", Cumhuriyet Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 2004

Yüksek Lisans, Sabriye ÇELİK, "Gelişmekte Olan Ülkelerin Döviz Gereksinmesinin Karşılanmasında Dış Turizmin Rolü Ve Türkiye Örneği", Cumhuriyet Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 1999

Yüksek Lisans, Şadan ÇALIŞKAN, "Gelir Dağılımının Gelir Vergisi Politikasıyla Düzeltilmesi Ve Türkiye Örneği", Cumhuriyet Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Diğer, 1997

Yüksek Lisans, Orhan ÇOBAN, "Gümrük Birliği Sürecinde Türk Otomotiv Sanayiinin Rekabet Edebilirlilik Analizi", Cumhuriyet Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Diğer, 1996

Yüksek Lisans, Salih BARIŞIK, "Türkiye Ve Avrupa Birliği'nde Büyükbaş Hayvancılık: Karşılaştırma, Sorunlar Ve Öneriler", Cumhuriyet Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 1996

Yüksek Lisans, Adem ÜZÜMCÜ, "Gümrük Birliği Öncesinde Türkiye`Nin Tarım Politikası", Cumhuriyet Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Diğer, 1995

Doktora, Adem ÜZÜMCÜ, "İçsel Büyüme Modelleri Ve Dış Ticaret Kazançları (Türkiye Üzerine Bir Uygulama)", Cumhuriyet Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Diğer, 2002

Editörlük

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, Dergi, Editör, Cumhuriyet Üniversitesi

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi (Ulakbim), Dergi, Editör, Cumhuriyet Üniversitesi

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

DEMİR OSMAN, (2018). "Nüfus Hakkında Bazı Yanılgılar", Siyaset, Ekonomi Ve Yönetim Araştırmaları, 6(1), 143-149. (Yayın No: 4292304)

Demir Osman, Duran Serap, (2006). "Paradan Sıfır Atmada Türkiye Deneyimi Yeni Paranın İlk Yılı", İktisat, İşletme Ve Finans, 21(246), 66-79. (Yayın No: 269799)

Demir Osman, Barışık Salih, (2005). "Türkiye De Finansal İstikrarı Tehdit Eden Sorunlar Ve Çözüm Arayışı", İktisat, İşletme Ve Finans, 20(233), 3-16. (Yayın No: 270161)

Demir Osman, Erkekoğlu Hatice, (2002). "Sivas İl Merkezinde Oturanların Eğitim Düzeylerine Göre Türkiye Nin Avrupa Birliği Ne Tam Üyeliğine Bakışları", İktisat-İşletme Ve Finans, 17(198), 47-62. (Yayın No: 274122)

DEMİR OSMAN, (2001). "2000 Yılı Sonunda Yaşanan Finansal Kriz Ve Uygulanan İstikrar Programı Üzerine Düşünceler", İktisat, İşletme Ve Finans, 16(184), 54-65. (Yayın No: 273838)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

Demir Osman, Üzümcü Adem, Duran Serap, (2006). "İçsel Büyümede İçselleşme Süreçleri Türkiye Örneği", Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 27-46. (Yayın No: 284613)

Demir Osman, Erkekoğlu Hatice, (2006). "The View Of Sivas City Residents About Turkey S Full Membership To European Union", Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 7(2), 19-40. (Yayın No: 284509)

Demir Osman, Kutlar Aziz, Üzümcü Adem, (2005). "Dış Ticaret Ve Beşeri Sermayenin Büyümedeki Rolü Türkiye Örneği", Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(9), 180-196. (Yayın No: 284284)

Demir Osman, Öztürk Nazım, (2004). "Kamu Tercihinin Oylama Yöntemiyle Tespitinde Karşılaşılan Sorunların Çözüm Yolları", İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 0(31), 1-21. (Yayın No: 283862)

Demir Osman, Kutlar Aziz, (2003). "Türkiye Deki Geri Kalmışlığa Farklı Bir Yaklaşım Yüksek Kamusal Dışsal Maliyet Düşük Ekonomik Performans", Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(1), 63-84. (Yayın No: 283482)

DEMİR OSMAN, (2003). "Türkiye Ekonomisinin Temel Bir Sorunu Yüksek Kamu Açıklarının Uzun Süre Devam Etmesi", Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 17(1), 75-89. (Yayın No: 283529)

Demir Osman, Üzümcü Adem, (2003). "İçsel Büyümenin Kaynakları", Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 17(3), 17-37. (Yayın No: 283574)

Demir Osman, Erkekoğlu Hatice, (2003). "Sivas İl Merkezinde Oturanların Yaş Gruplarına Göre Türkiye Nin Avrupa Birliğine Tam Üyeliğine Bakışları", İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 53(2), 1-35. (Yayın No: 283649)

Demir Osman, Üzümcü Adem, (2002). "Türkiye De Yaşanan Ara Rejimlerin Sebepleri Üzerine Bir İnceleme", Gazi Üniversitesi İibf Dergisi, 4(1), 155-182. (Yayın No: 283259)

DEMİR OSMAN, (2002). "Durgun Durum Büyümeden İçsel Büyümeye", Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 3(1), 1-16. (Yayın No: 283289)

Demir Osman, Erkekoğlu Hatice, (2002). "Sivas İl Merkezinde Oturanların İş Gruplarına Göre Türkiye Nin Avrupa Birliğine Tam Üyeliğine Bakışları", Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 16(5), 63-87. (Yayın No: 283395)

Demir Osman, Toprak Metin, (2001). "Türk Bankacılık Sektörü Sorunlar Krizler Ve Arayışlar", Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 2(2), 1-26. (Yayın No: 283142)

DEMİR OSMAN, (2001). "Türkiye Deki Kamu Açıkları Ve Artış Sebepleri", Dokuz Eylül Üniversitesi İibf Dergisi, 16(2), 11-30. (Yayın No: 283205)

Demir Osman, Öztürk Nazım, (2001). "Kamu Tercihinin Oylama Yöntemiyle Tespitinde Karşılaşılan Sorunlar", Kamu Tercihi Ve Anayasal İktisat, 1(1), 68-85. (Yayın No: 275108)

DEMİR OSMAN, (2000). "Özelleştirmenin Gerekçeleri Ve Engelleri", Atatürk Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 14(1), 11-31. (Yayın No: 274832)

DEMİR OSMAN, (1997). "Türkiye Nin Doğu Sorunu Ve Çözüm Yolları Ekonomi Öncelikli Bir Analiz", Amme İdaresi Dergisi, 10(3), 97-117. (Yayın No: 274727)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

DEMİR OSMAN (2017). Devletin Güç Kaynağı Olarak Nüfus. International Congress on Politic, Economic and Social Studies (ICPESS 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:4298254)

DEMİR OSMAN Thomas Malthus’xxun Nüfus Teorisine Reddiye. ICEB’xx18 4. INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMICS AND BUSINESS Budapest/Hungary27-29 June 2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4327241)

Demir Osman, Bakırcı Fehim Türkiye de İşsizlik Sorunu ve Büyüme İşsizlik İlişkisi. III. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:288658)

Demir Osman, Sayın Fatih Mehmet Genel Seçimlerin Önemi ve Çok Partili Dönemde Samsun İli Genel Seçim Sonuçları. Uluslararası Turgut Özal Kongresi, İşletme, İktisat, Politik Bilimler Üzerine (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:289162)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

DEMİR OSMAN Küresel Ekonomide Bilgi Faktörünün Firmanın Rekabet Gücü Açısından Önemi. V. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:293895)

DEMİR OSMAN İçsel Büyüme Kapsamında Devletin Değişen Rolü. I. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:293753)

Demir Osman, Çoban Orhan Türk Otomotiv Sanayinin Rekabet Gücünü Artırmaya Yönelik Politikalar. V. Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:293633)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Ekonomik Göstergeler Ve Yorumları (2018)., DEMİR OSMAN,YAYAR RÜŞTÜ, Taşhan Kitap, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4774156)

Ekonomide Devlet (1997)., Demir Osman, Sermaye Piyasası Kurulu, Sayfa Sayısı: 313, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 77720)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Özelleştirme Teori Dünya Ve Türkiye Deneyimi (2004)., Demir Osman, Şimşek Muammer, Liberte Yayınları, Editör: Bayraktutan Yusuf, Sayfa Sayısı: 135, ISBN: 9756877847, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 77713)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Üniversitelerdeki araştırma ve uygulama merkezleri ve destek kuruluşlarının merkezleri Üniversite sanayi işbirliğinin yeniden yapılandırılması", BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Gelir Dağılımının Düzeltilmesinde Gelir Vergisi Politikasının Etkinliği", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Endojen İçsel Büyümede Dış Ticaret ve Refah Etkisi", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Sivas İl Merkezinde Oturanların Türkiye nin Avrupa Birliği ne Tam Üyeliğine Bakışı", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1985-1990, Yönetici, Erna Dayanıklı Tüketim Malları San. ve Tic. Ltd. Şti., Satınalma müdürü, (Ticari (Özel))

2007-2011, Milletvekili, TBMM, Tokat Milletvekili, (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:osmandemir@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1985-1990
İstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat (Dr)

Tez Adı:İşletmelerde Üretimin Planlanması Ve Kontrolü
Yüksek Lisans
1983-1985
Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat (Yl)

Tez Adı:Bir İstikrar Politikası Aracı Olarak Devalüasyon
Lisans
1979-1983
Marmara Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat BölümüAkademik Görevler

Profesör
2014-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ İKTİSAT BÖLÜMÜ
Profesör
2003-2007
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ İKTİSAT BÖLÜMÜ
Doçent
1996-2003
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ İKTİSAT BÖLÜMÜ
Yardımcı Doçent
1994-1996
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ İKTİSAT BÖLÜMÜ
Yardımcı Doçent
1992-1994
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/ ERZİNCAN HUKUK FAKÜLTESİ


İdari Görevler

Bölüm Başkanı
1993-1994
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/ ERZİNCAN HUKUK FAKÜLTESİ
Dekan Yardımcısı
1997-1998
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı
2003-2007
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Enstitü Müdürü
2003-2006
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2017-2018)GÜNCEL EKONOMİK SORUNLARTürkçe3
(2017-2018)MAKRO İKTİSATTürkçe3
(2017-2018)İKTİSADA GİRİŞ 2Türkçe3
(2017-2018)İKTİSADA GİRİŞ 1Türkçe3
(2017-2018)PARA VE BANKATürkçe3
(2017-2018)EKONOMİK GÖSTERGELER VE YORUMLARTürkçe3
Yüksek Lisans
(2017-2018)İKTİSAT POLİTİKASITürkçe3
(2017-2018)MAKRO EKONOMİK TEORİTürkçe3
Doktora
(2017-2018)TÜRKİYE EKONOMİSİNİN İKTİSADİ ANALİZİTürkçe3
(2017-2018)MODERN POLİTİK İKTİSATTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Adem ÜZÜMCÜ, (1995)., "Gümrük Birliği öncesinde Türkiye`nin tarım politikası", Cumhuriyet Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Diğer, Yüksek Lisans
2.Orhan ÇOBAN, (1996)., "Gümrük Birliği sürecinde Türk otomotiv sanayiinin rekabet edebilirlilik analizi", Cumhuriyet Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Diğer, Yüksek Lisans
3.Salih BARIŞIK, (1996)., "Türkiye ve Avrupa Birliği'nde büyükbaş hayvancılık: Karşılaştırma, sorunlar ve öneriler", Cumhuriyet Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Şadan ÇALIŞKAN, (1997)., "Gelir dağılımının gelir vergisi politikasıyla düzeltilmesi ve Türkiye örneği", Cumhuriyet Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Diğer, Yüksek Lisans
5.Sabriye ÇELİK, (1999)., "Gelişmekte olan ülkelerin döviz gereksinmesinin karşılanmasında dış turizmin rolü ve Türkiye örneği", Cumhuriyet Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Adem ÜZÜMCÜ, (2002)., "İçsel büyüme modelleri ve dış ticaret kazançları (Türkiye üzerine bir uygulama)", Cumhuriyet Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Diğer, Doktora
7.Özlem TOSUN, (2004)., "Dış borçlar ve Türkiye'nin ekonomik büyümesine etkileri (1980-2002)", Cumhuriyet Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Halil ÖZEKİCİOĞLU, (2004)., "Türkiye ve Güney Kore'de uygulanan IMF politikalarının karşılaştırılması (1997-2002)", Cumhuriyet Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Dergi, Editör, Cumhuriyet Üniversitesi
2.Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi(Ulakbim), Dergi, Editör, Cumhuriyet Üniversitesi


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.DEMİR OSMAN (2018). Nüfus Hakkında Bazı Yanılgılar. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları, 6(1), 143-149. (Yayın No: 4292304)
2.Demir Osman, Duran Serap (2006). Paradan Sıfır Atmada Türkiye Deneyimi Yeni Paranın İlk Yılı. İktisat, İşletme ve Finans, 21(246), 66-79. (Yayın No: 269799)
3.Demir Osman, Barışık Salih (2005). Türkiye de Finansal İstikrarı Tehdit Eden Sorunlar ve Çözüm Arayışı. İktisat, İşletme ve Finans, 20(233), 3-16. (Yayın No: 270161)
4.Demir Osman, Erkekoğlu Hatice (2002). Sivas İl Merkezinde Oturanların Eğitim Düzeylerine Göre Türkiye nin Avrupa Birliği ne Tam Üyeliğine Bakışları. İktisat-İşletme ve Finans, 17(198), 47-62. (Yayın No: 274122)
5.DEMİR OSMAN (2001). 2000 Yılı Sonunda Yaşanan Finansal Kriz ve Uygulanan İstikrar Programı Üzerine Düşünceler. İktisat, İşletme ve Finans, 16(184), 54-65. (Yayın No: 273838)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.Demir Osman, Üzümcü Adem, Duran Serap (2006). İçsel Büyümede İçselleşme Süreçleri Türkiye Örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 27-46. (Yayın No: 284613)
2.Demir Osman, Erkekoğlu Hatice (2006). The View Of Sivas City Residents About Turkey s Full Membership To European Union. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7(2), 19-40. (Yayın No: 284509)
3.Demir Osman, Kutlar Aziz, Üzümcü Adem (2005). Dış Ticaret ve Beşeri Sermayenin Büyümedeki Rolü Türkiye Örneği. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(9), 180-196. (Yayın No: 284284)
4.Demir Osman, Öztürk Nazım (2004). Kamu Tercihinin Oylama Yöntemiyle Tespitinde Karşılaşılan Sorunların Çözüm Yolları. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 0(31), 1-21. (Yayın No: 283862)
5.Demir Osman, Kutlar Aziz (2003). Türkiye deki Geri Kalmışlığa Farklı Bir Yaklaşım Yüksek Kamusal Dışsal Maliyet Düşük Ekonomik Performans. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(1), 63-84. (Yayın No: 283482)
6.DEMİR OSMAN (2003). Türkiye Ekonomisinin Temel Bir Sorunu Yüksek Kamu Açıklarının Uzun Süre Devam Etmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 17(1), 75-89. (Yayın No: 283529)
7.Demir Osman, Üzümcü Adem (2003). İçsel Büyümenin Kaynakları. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 17(3), 17-37. (Yayın No: 283574)
8.Demir Osman, Erkekoğlu Hatice (2003). Sivas İl Merkezinde Oturanların Yaş Gruplarına Göre Türkiye nin Avrupa Birliğine Tam Üyeliğine Bakışları. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 53(2), 1-35. (Yayın No: 283649)
9.Demir Osman, Üzümcü Adem (2002). Türkiye de Yaşanan Ara Rejimlerin Sebepleri Üzerine Bir İnceleme. Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(1), 155-182. (Yayın No: 283259)
10.DEMİR OSMAN (2002). Durgun Durum Büyümeden İçsel Büyümeye. Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3(1), 1-16. (Yayın No: 283289)
11.Demir Osman, Erkekoğlu Hatice (2002). Sivas İl Merkezinde Oturanların İş Gruplarına Göre Türkiye nin Avrupa Birliğine Tam Üyeliğine Bakışları. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 16(5), 63-87. (Yayın No: 283395)
12.Demir Osman, Toprak Metin (2001). Türk Bankacılık Sektörü Sorunlar Krizler ve Arayışlar. Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2(2), 1-26. (Yayın No: 283142)
13.DEMİR OSMAN (2001). Türkiye deki Kamu Açıkları ve Artış Sebepleri. Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, 16(2), 11-30. (Yayın No: 283205)
14.Demir Osman, Öztürk Nazım (2001). Kamu Tercihinin Oylama Yöntemiyle Tespitinde Karşılaşılan Sorunlar. Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat, 1(1), 68-85. (Yayın No: 275108)
15.DEMİR OSMAN (2000). Özelleştirmenin Gerekçeleri ve Engelleri. Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14(1), 11-31. (Yayın No: 274832)
16.DEMİR OSMAN (1997). Türkiye nin Doğu Sorunu ve Çözüm Yolları Ekonomi Öncelikli Bir Analiz. Amme İdaresi Dergisi, 10(3), 97-117. (Yayın No: 274727)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.DEMİR OSMAN (2017). Devletin Güç Kaynağı Olarak Nüfus. International Congress on Politic, Economic and Social Studies (ICPESS 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:4298254)
2.DEMİR OSMAN (2017). Thomas Malthus’xxun Nüfus Teorisine Reddiye. ICEB’xx18 4. INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMICS AND BUSINESS Budapest/Hungary27-29 June 2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4327241)
3.Demir Osman, Bakırcı Fehim (2017). Türkiye de İşsizlik Sorunu ve Büyüme İşsizlik İlişkisi. III. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:288658)
4.Demir Osman, Sayın Fatih Mehmet (2017). Genel Seçimlerin Önemi ve Çok Partili Dönemde Samsun İli Genel Seçim Sonuçları. Uluslararası Turgut Özal Kongresi, İşletme, İktisat, Politik Bilimler Üzerine (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:289162)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.DEMİR OSMAN (2017). Küresel Ekonomide Bilgi Faktörünün Firmanın Rekabet Gücü Açısından Önemi. V. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:293895)
2.DEMİR OSMAN (2017). İçsel Büyüme Kapsamında Devletin Değişen Rolü. I. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:293753)
3.Demir Osman, Çoban Orhan (2017). Türk Otomotiv Sanayinin Rekabet Gücünü Artırmaya Yönelik Politikalar. V. Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:293633)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Ekonomik Göstergeler ve Yorumları (2018)., DEMİR OSMAN,YAYAR RÜŞTÜ, Taşhan Kitap, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4774156)
2.Ekonomide Devlet (1997)., Demir Osman, Sermaye Piyasası Kurulu, Sayfa Sayısı: 313, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 77720)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Özelleştirme Teori Dünya ve Türkiye Deneyimi (2004)., Demir Osman, Şimşek Muammer, Liberte Yayınları, Editör: Bayraktutan Yusuf, Sayfa Sayısı: 135, ISBN: 9756877847, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 77713)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Üniversitelerdeki araştırma ve uygulama merkezleri ve destek kuruluşlarının merkezleri Üniversite sanayi işbirliğinin yeniden yapılandırılması, BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Gelir Dağılımının Düzeltilmesinde Gelir Vergisi Politikasının Etkinliği, BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Endojen İçsel Büyümede Dış Ticaret ve Refah Etkisi, BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Sivas İl Merkezinde Oturanların Türkiye nin Avrupa Birliği ne Tam Üyeliğine Bakışı, BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2007-2011MilletvekiliTBMM, Tokat Milletvekili, (Diğer)
1985-1990YöneticiErna Dayanıklı Tüketim Malları San. ve Tic. Ltd. Şti., Satınalma müdürü, (Ticari (Özel))